18 Extrémismus a jeho podoby

Komentáře

Transkript

18 Extrémismus a jeho podoby
Extrémismus a jeho podoby
Autor: Mgr. Václav Štěpař
Vytvořeno: březen 2014
ANOTACE
• Kód DUMu:
VY_6_INOVACE_2.ZSV.18
• Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0851
• Vytvořeno:
březen 2014
• Ročník:
4. ročník – střední zdravotnická škola (RVP-ZA)
Vzdělávací oblast
Společenskovědní vzdělávání
Vzdělávací obor
Základy společenských věd
Tematický okruh
Politologie
• Anotace: Prezentace seznamuje studenty s pojmem extrémismus, jsou uvedeny jeho
charakteristické rysy a projevy. Součástí prezentace je ověřovací část.
EXTRÉMISMUS - obecně
• pojem pochází z latinského slova „extremus“ – nejvzdálenější pozice.
• extrémismem se označují nesmiřitelné a netolerantní postoje.
• o extrémismu se hovoří hlavně v souvislosti s politikou, rasou a
náboženstvím.
• politický, rasový i náboženský extrémismus jsou velice úzce spjaty.
• pojem extrémní – nezaměňovat s extrémistickým.
• extrémní = okrajový, hraniční. Extrémní mohou názory na určité
oblasti lidského života – vztah ke starým lidem, názory na sociální
rovnost, názory na kulturu, módu apod. Ale také třeba hodnoty
teploty.
POLITICKÝ EXTRÉMISMUS
• podobně jako radikálové, tak i extrémisté mají výhrady k politickému
systému.
• prostředky, kterými jej chtějí „napravit“ jsou ale často za hranou
zákona.
• hlavní rysy politických extrémistů jsou: systém více stran nahradit
stranou jednou, odmítání názorové plurality, manipulace veřejnosti
prostřednictvím médií.
• extrémisté nemají problém s násilím, své teze, postoje a představy
prosazují mnohdy za cenu životů nevinných lidí – terorismus,
politické procesy, kriminální činnost, zastrašování názorových
oponentů.
POLITICKÝ EXTRÉMISMUS – dělení
• extrémismus se podobně jako radikalismus dělí na pravicový a levicový.
• pravicový extrémismus – odmítá myšlenku rovnosti, akcentuje jedno
etnikum, rasu, národ, nerespektování cizích, vztah k principu rovnosti.
Příklady pravicových extrémistických ideologií: neonacismus, nacionalismus,
monarchismus.
• levicový extrémismus – postaven na rovnosti, vyžaduje rovnostářství ve
všech oblastech lidského života. Příklady levicových extrémistických
ideologií: komunismus, anarchismus.
NÁBOŽENSKÝ EXTRÉMISMUS
islámský fundamentalismus
• nedemokratické pojetí islámu.
• Džihád = svatá válka.
• islámský terorismus.
• Popírání základních lidských prav – ženy a děti.
• některá nová náboženská hnutí, která jsou postavena na popírání
lidské svobody, násilí, kriminalitě. Mezi ně lze řadit – satanismus,
sekta Rodina, Vesmírní lidé apod.
ETNICKÝ EXTRÉMISMUS
• užití násilí pro dosažení cílů.
• hlásání kulturní a politické výlučnosti etnika a národa.
• separatismus – snaha o osamostatnění, např. Baskové ve Španělsku,
není ale podmínkou.
• důraz na vlastní výlučnost může vést k nedodržování.
• př. Kudrská strana pracujících v SRN, Moravská osvobozenecká
armáda romské domobrany v ČR.
Ověření
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Z čeho vzniklo slovo extrémismus?
jaký je rozdíl mezi pojmy extrémistický a extrémní?
Jak se od sebe liší pravicová a levicový extrémismus?
Uveďte dva příklady politického extrémismu.
Co je to náboženský extrémismus?
Co je to separatismus?
ZDROJE
• http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=79079&s_lang=2&detail=1&title=radik
alismus
• http://is.muni.cz/el/1423/podzim2011/POL196/um/27973163/Politicky_radikalis
mus_a_extremismus_prezentace2011.pdf
• ČEJKA, Marek. Náboženský radikalismus a konflikty. 2013. Dostupné z:
http://www.vhu.cz/wp-content/uploads/2013/09/sylabusN%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BD-radikalismus-a-konflikty.pdf
Děkuji za pozornost.

Podobné dokumenty

19 Současná extrémistická a radikální hnutí

19 Současná extrémistická a radikální hnutí hnutí navazuje na národní socialismus známý z Německa 30. let 20. století. hlásání nadřazenosti bíle rasy. neonacismus nabírá na síle v Evropě i USA. neonacisté se ve veřejném prostoru pohybují na ...

Více

VY_32_INOVACE_3

VY_32_INOVACE_3 velká královská manželka panovníka Ramesse II. Zaujímala významné postavení a na rozdíl od od ostatních králových manželek doprovázela krále při všech státních a náboženských příležitostech, pozděj...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

ZDE

ZDE (724850580); Honza (Jan Chlad) – 775177728. Ubytování: ve stanech (nutná vlastní karimatka a spacák). Stravování: od soboty od rána do následující neděle do poledne je zajištěno, včetně čaje či šťá...

Více

Rostliny a živočichové na poli - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ

Rostliny a živočichové na poli - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ živočichové na poli 4.ročník Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Zpracovala: Mgr. Oberhelová Jitka

Více

Vedoucí práce Mgr. Barbora Šímová

Vedoucí práce Mgr. Barbora Šímová tábory: v Majdanku, Dachau a Treblince -tábory se dělí na dva tábory: vyhlazovací a pracovní - nejkrutější tábor byl Osvětim

Více

11 Politické ideologie

11 Politické ideologie Politické ideologie Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Více

ventilační stěny

ventilační stěny DucoWall Solid W 30Z DucoWall Solid W 30Z série je ventilační žaluzie, která je namontována na nosné konstrukci. Stohovatelné lamely poskytují bezkonkurenční tuhost a zaručují rychlou a snadnou in...

Více