naším časopisem

Komentáře

Transkript

naším časopisem
eurona
news—
letter
1/2015
fotoreportáž Dovolená snů 2015
soutěž Dovolená snů 2016
pravidla měsíčních uzávěrek
aktuality / rady a tipy
TOP výrobek měsíce
newsletter 1/2015 | 2
Dovolená snů
Řecký ostrov Kos / Hotel Mitsis 4*
První červnový týden 2015 byl pro
Euronu ve znamení splněných snů!
Hvězdný tým 35ti nejlepších Euroňaček odletěl na luxusní dovolenou
Ultra allinclusive ve 4,5* hotelu Mitsis
Summer Palace společně se zakladatelem firmy Lukášem Černým. Výherkyně
odváděly po celých 11 měsíců soutěže
úctyhodné výkony, aby mohly
31. 5. 2015 nastoupit do letadla směr
řecký ostrov Kos. Lukáš Černý, který
se řídí mottem „Žijte svůj sen!“, všem
prodejcům a poradcům Eurona touto
cestou nabídl pořádnou porci motivace
a šanci prožít si svůj sen jako odměnu
za skvěle odvedenou práci.
3 výherkyně, které s námi neletěly – byly odměněny dárkovým balíčkem: Iveta Janíčková, Dana Linhartová a Svatava Válková.
newsletter 1/2015 | 3
Pohled na město Mandraki
s klášterem Panagias Spilianis
Cesta na letiště za vysněnou dovolenou snů
byla pro některé náročná a dlouhá, ale náladu
to nikomu nezkazilo. Odměna za skvěle odvedenou práci se každou minutou přibližovala
a sen se tak měnil ve skutečnost. 31. května
2015 jsme se všichni ještě v nočních hodinách sešli na letišti Václava Havla v Praze.
Po příletu nás odvezl autobus do hotelového
resortu. Všichni jsme byli velmi zvědaví, zda
bude náš hotel tak krásný jako na fotkách.
A byli jsme opravdu příjemně překvapeni.
„Prostě luxus“, lépe to vyjádřit nelze. Nádherné udržované prostředí kolem hotelu, čisté
a útulné pokoje a terásky, ze kterých jsme se
mohli kochat výhledem na moře.
Hned první večer bylo připraveno pro Lukáše
krásné překvapení. Protože se blížily jeho
kulaté narozeniny, připravily pro něho naše
báječné dámy poradkyně dva nádherné dorty.
Ale to nebylo vše, po 40ti osobních gratulacích, které Lukáše doslova dojaly, dostal ještě
dva velmi nápadité dárky – Strom s otisky
prstů všech přítomných a připomenutí významných událostí v jeho životě rok po roce.
othová,
, Olga Abendr
mona Smutná
Si
,
á,
vá
ov
šo
ák
ět
be
e!
Ru
e Sm
plné krás
fferová, Jana
rmová,
rnadová, Sylvi
m Euronav
, Bohdana Pu
řová, Soňa Pa r Kubzová,
ová, Lucie St
Hvězdný tý
imíra Krosna
ka Vrablecová ina Spurná, Petra Fulín
te
ad
en
Es
,
Vl
Zd
vá
,
á,
lo
vá
ov
nz
ko
šk
Ja
la Ha
Jana Petře
orozová, Krist
Skálová, Sylva enka Macášková, Gabrie
alová, Zita M
sa Źabka,
vá, Barbora
re
Zd
ko
Te
á,
žič
á,
rn
Rů
ov
Če
Danuše Kouk
in
tra
a
ač
dk
rnišerová, Pe
nechová, Ra
á, Veronika Sv
Drahomíra Ho
richovičová Ja
Hana Boudov
rná
á, Milada Im
ila Švehlová,
ilová, Eva Ho
od
ch
Vy
na
Hana Přidalov , Ivana Jankuvová, Jarm
á, Ha
ková
Ester Vackov
Zuzana Staň
umchalová,
bová, Anna Ch
Sa
la
ae
ich
M
!
TE ÚŽASNÉ
LŮ DÁMY, JS
KLOBOUK DO
Bohdana Pu
fferová, Sylva
Na dovolené jsme oslavili také narozeniny
Anny Chumchalové, Jany Petřekové a Jany
Rubešové.
Společné foto s dorty
Smětáková,
Ester Kubzov
á, Hana Vych
odilová, Anna
Chumchalov
á
newsletter 1/2015 | 4
A protože máme v Euroně samé šikovné
a pracovité lidi, mohli jsme rovnou pogratulovat i Ester Kubzové, která poprvé v květnu
dosáhla pozice 21%, Drahomíře Hornišerové,
která svým vytrvalým výkonem v květnu potvrdila pozici 21% a hlavně Veronice Svačinové,
která v květnu potvrdila pozici Rubínového
Leadera. Srdečně gratulujeme, dámy, Vaše
výkony jsou úžasné!
Po pondělní bujaré oslavě bylo úterý spíše
odpočinkovým dnem. Slunce krásně svítilo
a tak jsme se opalovali a užívali si nádherně
čistého moře a skvělých barů na pláži 
Sylva Jašková, Bára Skálová, Hanka Boudová, Lukáš Černý, Veronika Svačinová
V této chvíli již všechny Rubínové manažerky :-)
ý,
káš Čern
ková, Lu
činová
tra Růžič
va
e
S
P
a
,
ik
vá
n
o
nad
Vero
Lucie Str Jana Rubešová,
Daneš Marinica
, Veronika Svač
inová, Petra Ko
ciánová, Lukáš
Lucie Strnadová,
Veronika Svačinová,
Janu Rubešovou –
pro
Marinica
é
š
ňsk
ne
pa
Da
,
šam
ská
a
vá, Kateřina Borov
Jahody v čokoládě
bešová, Kamila Křivdo
Ru
a
Jan
á,
kov
žič
Petra Rů
Lukáš Č
erný, Jan
a Rubešo
vá, Dane
š Marinic
a
Černý
newsletter 1/2015 | 5
Pláž a hotel Mitsis Summer Palace
Středa se už nenesla jen v duchu relaxování a odpočinku. V průběhu dne probíhaly
individuální konzultace s pracovníky marketingu, obchodu a vývoje, někteří se vydali na
výlety objevovat krásy ostrova. Navečer jsme
podávali skvělé výkony při turnaji v plážovém
volejbalu a po večeři jsme se vydali do nedalekého městečka Kardamena.
Danuše Koukalová, Pet
ra Kociánová, Zdenka
Vrablecová, Daneš Ma
Sylva Jašková, Bára Ská
rinica, Kateřina Borovs
lová, Sylvie Smětáková,
ká, Kamila Křivdová,
Bohdana Pufferová, Jan
a Petřeková, Michaela
Sabová
Výlet do Kardameny
Jana R
ubešo
vá, Lu
cie Str
á,
vá, Anna Chumchalov
Parmová, Petra Fulíno
haela Sabová, Soňa
vdová
Kři
Mic
a
á,
mil
kov
Ka
,
tře
Pe
ica
a
rin
neš Ma
Sylvie Smětáková, Jan
teřina Borovská, Da
Petra Kociánová, Ka
Zdenka Macášková,
nadov
Zdenka
Macášk
á, Vero
nika S
á, Lukáš Čern
ová, An
na Chu
mchalo
vá
adov
vá, Lucie Strn
Petra Růžičko inová
ač
Sv
ka
Veroni
vačino
ý,
vá, Pe
tra Rů
žičkov
á
newsletter 1/2015 | 6
Kdo měl zájem, mohl se ve čtvrtek zúčastnit
nevšedního výletu na vulkanický ostrov Nisyros.
Na ostrově je mnoho památek a přírodních
zajímavostí, které stojí za to navštívit.
Naše první cesta vedla do kráteru Stefanos,
jehož dno je plné průduchů a otvorů do země,
v nichž bublají unikající plyny a všude okolo
svítí jasně žluté krystalky síry. Procházet se po
dně sopky v žabkách nebo sandálkách nebyl
tak úplně dobrý nápad, díky horkým plynům
vycházejícím ze země. Ponaučení pro příště. 
Po náročném výstupu ze sopky jsme se
zastavili na osvěžující drinky, které nám dodaly
energii, abychom mohli pokračovat v poznávání největšího města ostrova Mandraki a v náročném výstupu do kláštera Panagias Spilianis,
který rozhodně stojí za návštěvu.
tra
rnadová, Pe
St
ová, Lucie
Jana Rubeš
vá
do
iv
Kř
ila
Kam
Hana Vych
odilová, Boh
da
Bára Skálo
vá, Ester K na Pufferová, Soňa P
ubzová
armová, Syl
va
Jašková,
á, Bára Skálová
vá, Soňa Parmov
Sylva Jašková, Bo
hdana Pufferov
Hana Vychodilo
á, Ester Kubzová,
á,
a Kociánov
rmová, Petr
á, Soňa Pa
inov
eronika Svač
Růžičková,V
newsletter 1/2015 | 7
V pátek jsme se opět všichni slunili, výletovali a užívali si slunečného a teplého počasí.
U některých nadšenců zvítězil sportovní duch
nad lenošením na pláži a tak si to opět rozdali
tváří v tvář v plážovém volejbale. 
Sobota byla posledním dnem dovolené, kdy
jsme všichni měli napilno, abychom dohnali
to, co se ještě nestihlo. Někteří již od brzkého rána chytali bronz na pláži, jiní sháněli
poslední dárečky pro své blízké, doháněly
se i pracovní záležitosti v podobě konzultací
a probíhalo náročné skupinové focení. 
Celý týden dovolené velmi rychle utekl, najednou tu byla neděle a čekal nás odjez domů.
Rádi bychom zde věnovali poděkování našemu panu jednateli Lukáši Černému, že nám
umožnil společně prožít nezapomenutelnou
Dovolenou snů 2015.
Není všem snům konec!  Právě
byla vyhlášena nová soutěž o Dovolenou snů 2016. Nová šance pro
všechny, kteří zabojují a budou
se moci těšit na společné zážitky
s Hvězdným týmem Eurona a kapitánem Lukášem Černým. Budete to
právě Vy?
Bára Skálov
á, Zdenka Vr
ablecová, Kr
istina Spurná
newsletter 1/2015 | 8
Gratulujeme
ke skvělým výkonům!
Na Dovolenou snů s Euronou odletělo 35 výherkyň. V letadle
však neseděly všechny výherkyně, jejichž jména byla vyhlášena 1. 4. na výsledkové listině Hvězdného týmu dle pořadí
těch nejlepších z Vás. Rádi bychom Vám zde nyní představili jména dvou žen, které dosáhly úžasných výkonů
a umístily se na výherních příčkách, avšak nemohly
s námi odletět kvůli krásným mateřským povinnostem
a přenechaly tak své místo dalším v pořadí. Ještě jednou jim
tímto srdečně gratulujeme k úspěchu v soutěži a zejména
k radostným rodinným událostem a nyní bychom se s Vámi
rádi podělili o jejich příběhy, které nám poslaly pro Vás k insipraci!
Představujeme Vám TOP manažerku 21% a šťastnou maminku Svatavu Válkovou a Ivetu Janíčkovou, poradkyni
na pozici 15%, která bude brzy také maminkou!
Svatava Válková
Iveta Janíčková
TOP manžerka
na pozici 21 %
poradce na pozici 15% S Euronou jsem se poprvé
setkala v době studií na Zahradnické fakultě. Velice mě
tehdy nadchla vůně aviváže,
která se již nevyrábí, byla to
Kiwi a limetka. Po studiích
jsem se rozhodla Euronu
zavést do vlastní domácnosti
a v roce 2009 jsem se zaregistrovala. Zpočátku jsem
výrobky odebírala pouze pro
vlastní potřebu, postupem času jsem začala své nadšení
z vůní, účinnosti a ekologické nezávadnosti výrobků šířit
dál, mezi přátele, známé i neznámé… Začala jsem registrovat nováčky a budovat obchodní síť. Tato práce se časově
velice dobře kloubila s tvorbou zahrad i s péčí o první dcerku. Díky obrovské podpoře mého muže, cenným radám
nadsponzorky Sylvy Jaškové i píli šikovných lidiček v mé
síti jsem v únoru roku 2014 dosáhla titulu TOP manažerky
Eurona.
Díky práci s Euronou mám čas na své aktivity a koníčky.
Projektuji se svým mužem zahrady, raduji se s našimi krásnými dětmi a věnuji se tomu, co mě baví! Zajímá mě zdravý
životní styl, realizuji se v naší produkční zahradě i zdravé
kuchyni, velice ráda jezdím s rodinou na výlety a poznávám
nové věci.
Řídím se mottem „Každý den něco pro Euronu“, ať už je
to maličkost, nebo nějaká větší kampaň. Ráda komunikuji s lidmi a mám radost, když někomu dobře poradím
nebo se podělím o zkušenost. Každý půlrok se těším na
novinky, které považuji, kromě osobní zkušenosti, za jeden
z nejlepších prodejních nástrojů. Baví mě práce s webem
a e-mailing. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud přestanu
investovat energii, výsledek se nedostaví. Soutěž Dovolená snů byla pěknou motivací pro mou každodenní práci.
I přesto, že jsem se kvůli narození druhé dcerky nemohla
zúčastnit, mám ze svého umístění v soutěži radost a děkuji
Lukáši Černému za dárkový voucher s blahopřáním.
Když jsem loni v dubnu objevila
úžasnou bytovou a tělovou kosmetiku Eurona by Cerny, brzy jsem se
rozhodla nenechat si své nadšení
pro sebe a začala ji šířit a doporučovat svému okolí. V téže době
odstartovala i soutěž Dovolená snů
s Euronou a jakožto úplného nováčka mě ani nenapadlo, že bych mohla být mezi šťastnými,
kteří se dostanou mezi 30 nejlepších poradců a poletí za
rok na dovolenou. O to více mě překvapilo, když jsem své
jméno viděla na měsíčních soupiskách horkých kandidátů.
Pracovala jsem podle svých možností, jak mi čas umožnil,
jelikož společnost mi dělala má dvouletá dcerka. Chci tímto
jen zdůraznit, že v tomto oboru není dítě zcela jistě žádnou
překážkou, jak tomu může být jinde, ba naopak to beru
jako obrovské plus. Jelikož jsem se stýkala s ostatními maminkami, kamarádkami, které řešily skvrny, praní a chtěly
si usnadnit úklid, některé i přivydělávat jako já. Eurona nám
dává k dispozici ty nejlepší prostředky, které si musí oblíbit
zkrátka každá z nás. Proto kdo chce a je vytrvalý, dosáhne
svých cílů a úspěchů, i když samozřejmě každý k tomu
potřebujeme jinak dlouhou dobu.
Byl tu konec března a konečné vyhlášení výsledků. Přišla
obrovská radost, když jsem 1. 4. své jméno objevila na
listině. Těšení na dovolenou ale brzy vystřídalo těšení na
miminko, a tak jsem dovolenou musela s díky odmítnout.
S radostí jsem sledovala přípravy kolegyněk na velkou cestu, potom fotky z úchvatné dovolené na ostrově Kos. Po
jejich návratu mě brzy překvapil telefonát z vedení firmy. To
se rozhodlo mou práci ocenit jinak, a to krásným dárkovým
balíkem pracích prostředků a kosmetiky pro mé miminko,
a já tak budu zřejmě celý rok prát a pečovat o miminko
zdarma. Náhradu jsem neočekávala. O to větší byla a je
má radost z milého gesta vedení firmy Eurona. Děkuji jak
za dárek, i za tak skvělou pracovní příležitost.
I když mě teď čekají spíše rodinné radosti a povinnosti,
věřím, že svého cíle 21% jistě dojdu.
Přeji mnoho úspěchů všem v novém ročníku soutěže Dovolená snů s Euronou 2016.
NOVÁ SOUTĚŽ!
newsletter 1/2015 | 9
ŘECKO, OSTROV KOS
Je pro Vás připraveno ubytování v luxusním
hotelu v oblíbené destinaci Řecka
s maximálním komfortem All inclusive!
V soutěži není rozhodující, zda s námi
spolupracujete a používáte výrobky Eurona již
roky, nebo jste úplný nováček.
Úspěch záleží jen na Vaší
píli a schopnostech!
Šťastným výhercem
se může stát
každý, kdo
splní soutěžní
podmínky
a umístí se
ve vybrané
kategorii
na výherní
pozici!
30 šťastných výherců
+ 10 Horkých karekT od eurony
CELKEM TEDY
40 z VÁS!
+ kapitán Hvězdného týmu
zakladatel firmy Lukáš Černý
Soutěž probíhá v období od 1.6.2015 do 31.5.2016.
Máte tedy 12 měsíců na to, abyste ukázali, co ve Vás je!
Pravidelně sledujte náš facebook Eurona, kde budeme každý měsíc
vyhlašovat průběžné výsledky soutěže.
Průběžné obsazení sedadel v letadle naleznete každý měsíc
ve své kanceláři poradce.
newsletter 1/2015 | 10
Je to jednoduché! Žádné nesplnitelné požadavky - transparentní
pravidla a šance pro každého! Využijte své schopnosti naplno a staňte
se součástí hvězdného týmu Eurona, který poletí na dovolenou snů
společně se zakladatelem firmy Lukášem Černým!
• 10x Nejlepší prodejce S NEJVĚTŠÍM OSOBNÍM OBRATEM
- Minimální osobní obrat za 12 měsíců trvání soutěže musí činit 180 000 Kč / 7 200 € / 30 000 zł
v katalogových cenách (což je obrat za měsíc 15.000 Kč / 600 € / 2 500 zł a odpovídá cca 600 BO)
• 10x Nejlepší sponzor S NEJVĚTŠÍM POČTEM NOVÁČKŮ – vlastních registrací
s prvoobjednávkou nad 1 500 Kč / 63 € / 250 zł v katalogových cenách
(neplatí pro nováčky přes ATP Check in!).
- Minimálně 30 nováčků za 12 měsíců trvání soutěže s prvoobjednávkou nad 1 500 Kč / 63 € / 250 zł
- Dalším hodnotícím parametrem této kategorie jsou následné objednávky a postupy na vyšší provizní hladinu
nováčků registrovaných v průběhu soutěže.
• 10x Nejlepší SPONZOR - PRODEJCE – kombinace osobního obratu a obratu
z prvoobjednávek nováčků nad 1 500 Kč / 63 € / 250 zł, kteří se nezařadí do předchozích dvou kategorií.
• 10x Horká karta – nominace Eurony
- za mimořádné výkony a aktivity, postupy v kariéře, šance pro nováčky, kteří se zaregistrují v průběhu
soutěže, atd.
+ kapitán Hvězdného týmu – zakladatel firmy Lukáš Černý
• Ve všech třech kategoriích mohou soutěžit i TOP manažeři (na pozici 21%), musí však zároveň splňovat tyto podmínky:
1) udržet si v průběhu soutěže tzv. zbytkový obrat minimálně 10.000 BO tak, aby ze soutěžních 12 měsíců tuto podmínku splňoval
alespoň 8 měsíců
2) pokud vznikne TOP manažerovi nová 21% v jeho první aktivní linii, musí také zároveň splňovat podmínku uvedenou
v bodě 1) podmínek soutěže
3) pokud vznikne TOP manažerovi další nová 21%, tedy v pořadí druhá a další, musí splňovat podmínku zbytkového obratu
alespoň 5000 BO a to každý měsíc až do konce soutěže
(pokud vznikne nový TOP manažer v průběhu soutěže – nejdříve však v srpnu 2015, podmínky zbytkového obratu uvedené
v bodech 1), 2) a 3) pro něj platí pro adekvátní období do konce soutěže s tím, že nemusí splnit podmínku zbytkového obratu pouze
jeden měsíc ze zbylých měsíců soutěže).
• Pokud nastane situace, kdy se jeden zákazník/poradce umístí ve více kategoriích současně, vzniká mu nárok pouze na jeden výherní pobyt.
• Nárok na výherní zájezd je nepřenosný. Využít ho může pouze výherce,
případně člen jeho rodiny spolupracující se společností Eurona
(např. registrovaným členem je manžel, ale prodává manželka).
• Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci společnosti Eurona ani jejich
rodinní příslušníci.
• V případě výhry nelze nárokovat ani požadovat z důvodu neúčasti
nebo nezájmu výherce finanční náhradu nebo formu jiné kompenzace.
V takovém případě Vaše místo zastoupí náhradník, který se umístil
jako další v pořadí.
• Termín a další informace k zahraničnímu pobytu zveřejníme v průběhu
soutěže. Předpokládaný termín odletu – červen 2016.
• Pokud se více poradců umístí se stejným výsledkem, budou rozhodovat
další kritéria hodnoceni (např. obrat z prvoobjednávek, zisk EuronaStar
v ATP, atd.).
nr.9367
• Nominace divokých karet je plně v kompetenci Eurony, v souladu s těmito
pravidly na přidělení divoké karty nevzniká právní nárok.
newsletter 1/2015 | 11
Nová pravidla
měsíčních uzávěrek 2015
•Kalendářní/produkční měsíc bude končit vždy s výpočtem měsíční uzávěrky
•Měsíční uzávěrka se bude počítat následující pracovní den dopoledne – tedy ve středu 1. 7.
(bude-li konec měsíce o víkendu, uzávěrka se bude počítat až v pondělá dopoledne)
O víkendu, pokud je posledním dnem v měsíci SO–NE,
je nutné objednávat pouze přes on-line objednávky na webu eurona!
E-mailové objednávky během víkendu mohou být zatipovány až v pondělí dopoledne před výpočtem
měsíční uzávěrky. Tyto e-mailové a SMS objednávky se v průběhu víkendu nezobrazí v přehledech.
kontrolní
přepočet
kontrolní
přepočet
kontrolní
přepočty
19:00 h
19:00 h
19:00 h
21:00 h
22:00 h
24:00 h
NE 28. 6.
PO 29. 6.
ÚT 30. 6.
produkční měsíc červen/jún
V přehledech a přepočtech uvidíte
po 16 hod jen on-line objednávky.
kontrolní
přepočty
dnávky
„Nenechávejte své obje
na poslední chvíli“
8:00 h
9:00 h
UZÁVĚRKA
10:00 h
DO 10:00 h OD 13:00 h
ST 1. 7.
ČT 2. 7.
PÁ 3. 7.
produkční měsíc červenec/júl
Zatipování e-mailových a SMS objednávek, možnost
doobjednání ráno pouze on-line objednávky
Celkem 4 průběžné kontrolní propočty poslední den před výpočtem uzávěrky
ve večerních hodinách. V 19:00, 21:00, 22:00 a ve 24:00 hodin.
Všechny objednávky až do uzávěrky a výpočtu marží i provizí jsou
ještě do předchozího měsíce!
Nováček s registrací a objednávkou vystavenou 1. 7. (před uzávěrkou) se již započítává s platností
do nového měsíce. Sponzor jej také uvidí až v přehledech v novém měsíci po uzávěrce.
Poslední den v měsíci červen/jún: ÚT 30. 6. 24:00 hod.
Datum a čas uzávěrky: ST 1. 7. 10:00 hod.
Datum a čas měsíčních
uzávěrek v následujících
měsících
Červenec: PO 3. 8. 10:00 hod.
Srpen: ÚT 1. 9. 10:00 hod.
newsletter 1/2015 | 12
eurona tipy
pro letní sezónu
Aloe vera
S.O.S. sprej
newsletter 1/2015 | 13
Unikátní blahodárně působící elixír z darů přírody! Obsahuje 85% Aloe vera a 19 léčivých
bylin. Pro své všestranné využití je S.O.S. Aloe vera sprej nenahraditelným pomocníkem
do každé domácí lékárničky! Zklidňuje, tlumí nepříjemné pocity svědění a příjemně chladí
podrážděnou pokožku po opalování, po bodnutí hmyzem, při lehkých spáleninách, vyrážkách,
neštovicích, apod. Šetrně dezinfikuje drobná poranění, chrání před plísněmi a bakteriemi,
urychluje hojení. A navíc díky obsahu D-panthenolu a allantoinu S.O.S. sprej Vaši pokožku
intenzivně hydratuje, zvláčňuje, vyživuje a regeneruje.
ORIGINAL CLINICAL SPECIALISTs
•ALOE PURE = 100 % přírodní Aloe vera gel
•NATURAL DOCTOR = 19 léčivých bylinek
•TEA TREE ANTISEPTIC = antioxidant, regenerace pokožky
•ALLANTOIN = zklidňující efekt, hydratace
•D-PANTHENOL = chladivý efekt, zvláčnění pokožky
•Safety On Skin CONTROL (S.O.S.) = dlouhodobá ochrana pokožky
19 léčivých bylinek:
Světlík lékařský / nať – používá se na kašel a chrapot, zejména však na záněty spojivek
a proti přílišné únavě očí způsobenou přílišným přetěžováním.
Řebříček obecný / nať – působí desinfekčně, antisepticky, utišuje kašel, podporuje hojení
a kladně působí i na krevní oběh.
Přeslička rolní / nať – pomáhá při zánětu mandlí a dásní, při špatně se hojících ranách, otocích,
svrbících vyrážkách kůže, zánětu nehtového lůžka.
Violka trojbarevná / květ – užívá se při nečisté pleti, zánětech pokožky, ekzému, lišeji a vyrážkách,
při onemocnění cest dýchacích, při revmatizmu a dně.
Rozrazil lékařský / nať – potlačuje bronchitidu a astma, detoxikuje organismus, podporuje vykašlávání,
tlumí revmatismus a kožní potíže.
Jírovec maďal / plod – aktivní látky získávané z kaštanu zvyšují odolnost vlásečnic a zlepšují žilní tonus, působí
protizánětlivě a urychlují vstřebávání otoků, tlumí svědivost různých forem ekzémů.
Sléz maurský / květ – používá se při zánětech v ústní dutině, zánětu mandlí, hrtanu a průdušek, kašli a silném chrapotu jako kloktadlo, k obkladům a omývání při atopickém ekzému i u dětí, při poranění, vředech, otocích.
Jitrocel kopinatý / list – působí protizánětlivě při kožních infekcích, díky své schopnosti odhlenit dutiny
je účinný při astmatu, zánětu průdušek a jiných problémech s dýchacími cestami.
Lípa srdčitá / květ – účinné látky mají široké spektrum použití, neboť mají účinky antispasmatické (proti křečím),
diaforetické (zvyšují pocení), sedativní (uklidňující), hypotensivní (snižující krevní tlak), zvláčňující pokožku a slabě
astringentní (svíravé).
Bez černý / květ – rozpouští hleny a podporuje pocení, má diuretické účinky, snižuje horečku a mírní kašel.
Máta peprná / nať – obsahuje silici s 50% obsahem mentolu, který snižuje napětí hladkého svalstva, tlumí bolesti,
vyvolává také pocit chladu a znecitlivuje, proto se ztrácí nepříjemné pocity jako je například svědění. Působí také proti
nespavosti, stresu a bolestem hlavy, inhalace pomáhá při zánětech dýchacích cest.
Sedmikráska obecná / květ – kloktání napomáhá léčbě zánětů hrdla a dásní, k zevnímu použití
je vhodná především na špatně se hojící rány a vředy.
Hluchavka bílá / květ – užitá zevně má účinek hyperemizující (překrvuje kůži a zmenšuje místní dráždivost), pro své
hojivé účinky se užívá k ošetření mokvavých ran a popálenin. Působí protizánětlivě, ulehčuje odkašlávání zánětech
horních cest dýchacích a chronické bronchitidě.
Smetánka lékařská / květ – celkově je považována za posilňující prostředek s příznivým účinkem na metabolismus,
má schopnost čistit krev, květy obsahují významné množství flavonoidů, karotenoidů, silic a inulinu.
Mochna husí / nať – je známá pro svůj protikřečový účinek kdy uvolňuje hladké svalstvo, působí
také protizánětlivě a urychluje hojení zanícených ran.
Lnice obecná / nať – působí protizánětlivě a snižuje křehkost cév, ve formě obkladů se používá
na bércové vředy, infikované kožní defekty a při praskání cév.
Arnika Montana – je používána zejména na ošetření drobnějších poranění a otoků, vředy, křečové žíly,
artritidu, záněty ústní sliznice, záněty kloubů, bodnutí hmyzem a podobně.
Měsíček lékařský / květ – pro své výrazné hojivé a protizánětlivé účinky má široké uplatnění
při ošetření jizev a poranění kůže, používá na křečové žíly, zánět žil, bércové vředy, omrzliny, spáleniny,
sluneční spáleniny, vředy, akné, plíseň nohou, proleženiny, podlitiny, popraskanou a hrubou kůži.
Levandule pravá / květ – účinný uklidňující prostředek, uvolňuje křeče hladkého svalstva, působí
antisepticky, používá se při zánětu v dutině ústní, na špatně se hojící rány, jako mazání při dně,
revmatismu nebo zánětu nervů.
EURONA TIP
Uchovávejte S.O.S. sprej
v lednici, při aplikaci na
pokožku bude pak příjemně
chladit.
Aloe Vera
S.O.S. spray
nr. 6018
Návod k použití:
Věděli jste, že ...
Aplikujte přímo na pokožku nebo postižené místo.
Aloe S.O.S. sprej můžete
používat také k péči o pleť
– například namísto pleťové
vody. Zároveň si s jeho pomocí
můžete připravit regenerační
chladivé obklady na citlivou
pokožku očního okolí.
DOPORUČENÍ
Aloe vera S.O.S. sprej je tak všestranný ale zároveň šetrný, že ho můžete
použít při bolestech v krku, při začínající rýmě nebo při problémech s afty
v dutině ústní. Nastříkejte S.O.S do nosu, krku nebo do úst a nechte působit.
Mini S.O.S. lahvička
50 ml bez náplně.
nr. 4061
Praktické řešení na cesty (do letadla, kempování, …) je Mini S.O.S.
lahvička s rozprašovačem 50ml bez náplně, kterou naleznete
v kategorii Doplňky pod nr. 4061
newsletter 1/2015 | 14
CERNY COSMETICS PROFESSIONAL HAIR CARE
NOVINKY LÉTA 2015
• Profesionální péče o Vaše vlasy
•Bez parabenů!
CC6662 Korekční vyživující
kondicioner LIVIENNE
Sun & Pool & Sea, 250 ml
professional hair care
pro vlasy a vlasovou pokožku namáhané
sluncem, chlorem a solí
•Vysoce stabilní ochrana vlasů a vlasové pokožky proti slunečnímu záření,
volným radikálům a poškození chlorovanou nebo mořskou vodou
•Unikátní širokospektrá UV ochrana již po jednom použití pokryje a chrání
buňky vlasových vláken a pokožky až 8x více než klasický UV filtr
•Regenerace, výživa, hydratace, podpora růstu zdravých vlasů, stabilizace
barvy – pro přirozenou pružnost a lesk vlasů
•Ideální vlasová kosmetika pro letní sezonu
•Doporučujeme pro běžné použití v oblastech se silně chlorovanou vodou
•Testováno ve spolupráci s profesionálními plavkyněmi
Aktivní složky:
UV Expert Cellular Protection
Multiple Expert Radical Protection
SUN-Proof Colour Resistance
Hydra-Pure Complex
ARGAN Care Renewal
Silk Protein
SilicareExtraSoft
CC6661 K
orekční ochranný šampon LIVIENNE
Sun & Pool & Sea, 250 ml
Až 8x více speciální širokospektré UV
ochrany na Vašich vlasech a vlasové
pokožce!
newsletter 1/2015 | 15
professional hair care
pro přírodní blond i zesvětlené,
odbarvené a melírované vlasy
a unavenou vlasovou pokožku
•Hloubková výživa s intenzivním obnovujícím účinkem
znovu probouzí hebkost a zářivý lesk blond vlasů
•Ochrana barvy a oživení barevného odstínu blond vlasů
•Intenzivní účinek proti krepatění vlasů a třepení
vlasových konečků
•Šetrné zklidnění vlasové pokožky
•S UV ochranou proti slunečnímu záření
CC6664 Regenerační
vyživující kondicionér
SILKEN BLONDE, 250 ml
Aktivní složky:
KERATIN Soft-Transform Care
HighLight Blonde Protection
Matricaria Chamomilla Extract
Silk Protein
SilicareExtraSoft
Hebká krása a zdraví vlasů
a vlasové pokožky
CC6663 R
egenerační vyživující šampon
SILKEN BLONDE, 250 ml
professional hair care
šampon s kondicionérem na podporu
růstu vlasů 2v1
•Proniká do vnitřní struktury vlasových vláken a vlasové pokožky,
posiluje vlasovou kutikulu, dodává vlasům pevnost a lesk
•Zvyšuje mikrocirkulaci v unavené vlasové pokožce,
stimuluje růst vlasů
•Aktivuje proces revitalizace vlasů, vyživuje vlasy od kořínků
ke končkům
•Efektivní ochrana proti UV záření i proti pronikání
a negativnímu působení volných radikálů
•Zpomaluje proces stárnutí
•Účinné řešení pro oslabené a unavené vlasy se sklonem k řídnutí
Aktivní složky:
2-Phase Hair Rescue Complex
Antioxidant Effect-Defense
Age-Reverse X-Factor
Silk Protein
CC6665 Š
ampon s kondicionérem
na podporu růstu vlasů 2v1
MAN ZONE, 250 ml
Nová energie a síla pro
Vaše vlasy a vlasovou
pokožku ...

Podobné dokumenty