Seznam organizací, které hledají partnera pro mezinárodní výměnu

Komentáře

Transkript

Seznam organizací, které hledají partnera pro mezinárodní výměnu
Seznam organizací, které hledají partnera pro mezinárodní vým nu mládeže.
( azeno abecedn dle zemí)
Belgie
Název skupiny: JC Togenblik
Kontaktní osoba: Joke Kempeneers
Adresa: Gravenplein 1, 9120 Beveren-Waas
Tel.: ++323750 10 30
Fax : ++323750 10 40
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický a francouzský
Charakteristika skupiny: Chlapci a dívky ve v ku 16-25 let (10 mladých lidí)
Téma: Dobrovolníci a dobrovolnická práce v mládežnických klubech
Období vým ny: za átek srpna 2009
Máme zájem být: Vysílající organizace dvoustranného projektu
Francie
1)
Název skupiny: Les Francas du Pas-De-Calais
Kontaktní osoba: Karine BARA
Adresa: 24 rue du Général de Gaulle BP55 – 62052 Saint Laurent Blangy Cedex
Tel.: 00. 33.3.21.55.10.10
Fax: 00 33 3.21.24.36.76
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický a francouzský
Charakteristika skupiny: Organizace zabývající se volno asovými aktivitami mladých lidí,
dívky a chlapci ve v ku 14-18 let žijící na malém m st s kulturními i sociálními problémy.
Téma: Tolerance, boj proti rasismu a xenofobii a seberozvoj spojený se sportovními
aktivitami
Období vým ny: ervenec 2009
Máme zájem být: Hostitelskou organizací vícestranné vým ny (4-5 partner )
2)
Název skupiny: Local authority of Blanc-Mesnil
Kontaktní osoba: Ginette El Bouzidi and Karim Guermoudj
Adresa: Place Gabriel Péri, 93150 le Blanc-Mesnil
Tel.: (+33) 01 48 65 21 66
Fax: (+33) 01 48 65 21 64
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický, francouzský a špan lský
Charakteristika skupiny: Skupina 16ti mladých lidí-student podporovaná zastupitelstvem
m sta Blanc-Mesnil ve v ku 16-25 let se zájmem o tanec
Téma: Vým na zkušeností na poli tance
Období vým ny: b hem volna 25.2.-9.3.2009
Máme zájem být: Dle dohody, dvoustranný projekt
Polsko
1)
Název skupiny: polskie orły
Kontaktní osoba: Asia Gutral
Adresa: Ul.Sucharskiego 23, 76-200 Słupsk, Poland / Pomerania
Tel.: +48668155655
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický
Charakteristika skupiny: Mladí kreativní lidé z Polska (Pomo ansko, 18 km od Baltského
mo e) zajímající se o um ní, divadlo, film a fotografování. 3 chlapci a 5 dívek, 16-19 let
Téma: Divadlo, um ní, fotografování a schopnosti mladých lidí stát se sociáln aktivními.
Období vým ny: Konec zá í, íjen, listopad 2008
Máme zájem být: Vysílající organizace dvoustranného i vícestranného projektu
2)
Název skupiny: Asociace podporující výtvarnou výchovu “Promotor”
Kontaktní osoba: Agata Kwiatkowska
Adresa: Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów, Poland
Tel.: +48 17 85 324 63- +48 17 85 324 63
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický
Charakteristika skupiny: 12 student a pracovník s mládeží ve v ku 15-25 let. Organizace
pracující s nadanými d tmi. Druhy inností: Divadelní kroužek, organizace festival ,
kreativní workshopy, výstavy d l.
Téma: Zapomenutá um ní a emesla
Období vým ny: duben nebo erven 2009
Máme zájem být: Ú astnit se t ístranného projektu.
3)
Název skupiny: just4funk
Kontaktní osoba: Damian Kubiczek
Adresa: J.N.Jeziora skiego 47/19, 25-432 Kielce
Tel.: +48787218667
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický
Charakteristika skupiny:8 chlapc ve v ku 15-25 let, tane ní skupina tancující break dance
Téma: Break dance, hudba, hip-hopová subkultura
Období vým ny: neuvedeno
Máme zájem být: Vysílající organizace dvoustranného projektu
4)
Název skupiny: Liceum Ogólnokształc ce im. Bohaterów Porytowego Wzgórza wJanowie
Lubelskim
Kontaktní osoba: Agnieszka Wołoszyn
Adresa: Ul. Wiejska 18/20, 23-300 Janów Lubelski, Polska, lubelskie
Tel.: +48158720356
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický
Charakteristika skupiny:10 dívek a 5 chlapc , studenti gymnázia, ve v ku 16-18 let z malého
m sta v jihovýchodním Polsku
Téma: Sdílení vlastní kultury , tradic
Období vým ny: kdykoli
Máme zájem být: Dle dohody, dvoustranná vým na
5)
Název skupiny: Forum Młodzie y Warszawy (Organizace místních i mezinárodních aktivit
mladých lidí)
Kontaktní osoba: Kamila Rola
Adresa: Poland - Warsaw
Tel.a Fax: +48 22 812 01 37
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický
Charakteristika skupiny: 25 mladých lidí ve v ku 17-25 let z Varšavy, zkušenosti s organizací
mezinárodní vým ny mládeže
Téma: Kultura, um ní, sport a volný as
Období vým ny: jaro, léto 2009
Máme zájem být: Dle dohody, dvoustranná nebo t ístranná vým na
6)
Název skupiny: wietlica Socjoterapeutyczna „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej
The „Caritas” of Warsaw Archdiocese Sociotherapeutical Day-room (organizace starající se o
d ti z rodin drogov závislých)
Kontaktní osoba: Łakomska Alicja
Adresa: Ul. Sokołowska 4, 01-136 Warszawa
Tel.: +48 22 6311599
E-mail: [email protected]
Jazyk: anglický, polský
Charakteristika skupiny: 5 chlapc a 5 dívek z rodin drogov závislých rodi , 13-17 let
Téma: Evropské zem a jejich kultury
Období vým ny: íjen 2008 nebo kv ten 2009
Máme zájem být: Vysílající a dvoustranná vým na
Rumunsko
Název skupiny: Nom de l’organisme , County Direction of Teaching, Education and
Introduction of Post-Adhering Programs- Giurgiu ,Romania
Kontaktní osoba: Razi Mihaela
Adresa: Street Mihai Viteazu, nr.4,bl.1.etj.4 –Giurgiu -Romania
Tel.: 0246/213110
Fax: 0246/213111
E-mail: [email protected] yahoo.com
Jazyk: anglický a francouzský
Charakteristika skupiny: Pracovníci s mládeží 18-30 let
Téma: rozvoj venkova a evropské pov domí
Období vým ny: neuvedeno
Máme zájem být: Hostitelskou organizací t ístranného projektu

Podobné dokumenty

2 - NCBR

2 - NCBR Sn, 13C and 1H NMR Spectra of Organotin(IV) Compounds Containing Two and More Tin Atoms in a Molecule.

Více

Código de investimentos

Código de investimentos 1. O direito ao gozo dos incentivos concedidos nos termos do n.º 2 do artigo anterior é irrevogável durante o período da sua duração, excepto nos casos em que tenham sido cometidas infracções previ...

Více

Goodman commences construction at Pomeranian Logistics

Goodman commences construction at Pomeranian Logistics místní úřady, aby vytvořily jeden z největších intermodálních logistických uzlů u Baltského moře. Investice má potenciál stát se jedním z největších ekonomických impulzů v Polsku, jelikož vytvoří n...

Více

město adresa 1 Decembrie Sos.Giurgiului Nr.204 Bl

město adresa 1 Decembrie Sos.Giurgiului Nr.204 Bl Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov ...

Více