Celní úřady - systém TIR

Komentáře

Transkript

Celní úřady - systém TIR
Informační servis
z oblasti nákladní a autobusové dopravy
Celní úřady - systém TIR
Přijměte pozvání na prezentaci nové verze softwaru pro stahování a vyhodnocování dat z analogových a digitálních tachografů - TAGRA.eu.
Seznam vstupních celních úřadů a úřadů otevřených pro režim TIR na území Afghánistánu a jejich otevírací doba
V závěru loňského roku byl obnoven systém TIR v Afghánistánu.
Afghánská obchodní a průmyslová komora (Afghanistan Chamber of Commerce and Industries) - ACCI byla pověřena kompetentními orgány Islámské republiky
Afghánistán funkcí vydávajícího a záručního sdružení na karnety TIR na svém území v souladu s článkem 6 a Přílohou 9, částí I Úmluvy TIR. Tím se Islámská
republika Afghánistán stala zemí, kde je možno provádět operace TIR.
ACCI se po schválení příslušnými orgány IRU stala přidruženým členem IRU a prošla úspěšně přijímacím procesem TIR. Mezinárodní pojišťovatelé vydali souhlas,
že ACCI může ručit za karnety TIR, které ACCI vydává, ale i za karnety TIR vydané ostatními vydávajícími sdruženími TIR přidruženými k IRU a použitými na
území Islámské republiky Afghánistán.
Kontak tní údaje:
Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI)
Chaman-e-Huzuri
Next to Kabul Nendari
Kabul
Afghanistan
Tel.: +93776856824, +93700659970
Fax: není k dispozici
E-mail: [email protected]
[email protected]
Výkonný ředitel: Mohammad Qurban Haqjo
Vedoucí odboru TIR: Abdul Qadir Bahman
Níže dále uvádíme seznam celních úřadů určených pro TIR a vzory celních razítek.
Seznam celních úřadů odeslání a určení určených pro operace TIR v
Afghánistánu
Název C Lokace
Úřední
Typ CÚ
Region/stát Kód CÚ
Ú
hodiny
Islam qala Okres Kohsan
So-Čt 08:00Herat Afghanistan 16:00
Herat
Provincie Herat
So-Čt 08:0016:00
Kabul
Ulice Jalal abad
So-Čt 08:00Kabul Afghanistan 16:00
Sher Khan Okres Imam sahib So-Čt 08:00Provincie Kunduz 16:00
Afghanistan
Kunduz
Okres Eaman
So-Čt 08:00sahib Provincie
16:00
Kunduz
Afghanistan
Hairatan Město Hairatan
So-Čt 08:00Provincie Bulkh
16:00
Afghanistan
Balkh
Město Hairatan
So-Čt 08:00Provinci Bulkh
16:00
Afghanistan
Torkham Provincie
So-ČT 08:00Nangarhar
16:00
Aqina
Okres Andkhoz
Provincie Faryab
Pohraniční
DogharonIran
AF411
Vnitrozemsk
AF413
ý
Vnitrozemsk
AF311
ý
Pohraniční Panj payan - AF331
Tádžikistán
Vnitrozemsk
ý
Pohraniční
AF332
Termez Uzbekistán
Vnitrozemsk
ý
Pohraniční
So-ČT 08:00- Pohraniční
16:00
AF152
AF151
Torkham Pákistán
AF381
Imam Nazar AF211
-
Turkmenistá
n
razitka
Autor: Michaela Havelková,
vedoucí celního odboru
Poslední aktualizace: 17.01.2014
© 2011 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Základy programování 8051

Základy programování 8051 vždy na vrchol zásobníku. Při ukládání dat na zásobník se nejprve hodnota SP registru zvýší o 1 - zásobník roste směrem do oblasti vyšších adres vnitřní RAM - a potom se data uloží tam, kam ukazuje...

Více

Referenční knihu

Referenční knihu a služeb. Tyto koncepční kroky dělají z ISAN Radiátory s. r. o. silného a stabilního partnera. Komunikace uvnitř i mimo firmu představuje zásadní hodnotu, proto veškeré procesy zastřešuje systém ma...

Více

výroČní zpráva 2013 - Charita Česká republika

výroČní zpráva 2013 - Charita Česká republika O potřebnosti Charity svědčí vykonané skutky. O těchto – a nebylo jich málo – vám nyní předkládáme zprávu a to prostřednictvím slov a tabulek, za pomoci přehledů, statistik a fotografií. Za suchými...

Více

2009 - Orientální ústav

2009 - Orientální ústav monoteistických náboženstvích – judaismu, křesťanství a islámu a který se většinou v evropské tradici nazývá „exodus“. Islámská varianta téhož jevu se v arabtině nazývá „hidžra“ – tedy odchod – roz...

Více