EFECTO | ALUMINIUM ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENLEUCHTEN

Komentáře

Transkript

EFECTO | ALUMINIUM ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENLEUCHTEN
ZAHRADNÍ | GARDEN | GARTENLEUCHTEN
80 mm
35 mm
PŘISAZENÁ | SURFACE | ANBAULEUCHTEN
160 mm
48 mm
EFECTO | ALUMINIUM
CZ | Moderní nástěnná LED
svítidla pro nasvícení fasád a
obchozích cest se zajímavým
efektem. Svítidla zvýrazní celý
objekt a působí velmi luxusním
dojmem. Nová LED technologie
také zajistí ekonomický provoz.
Doporučujeme
zapojit
za
soumrakový spínač (str. 94) pro
automatické spínání.
LHT-9061
LHS-9061
EN | Modern wall LED lamp for
the illumination of facades and
paths with a dramatic effect.
Lamps highlight the whole
area and give a sophisticated
impression. New LED technology
also
ensures
economical
operation. We recommend
connection with twilight sensor
(page 94) to automatically turn
the light on.
2LED
2LED
6W
6W
DE | Moderne LED-Wandleuchten
für die Beleuchtung von Einund Umgängen mit einem
interessanten
Effekt.
Die
Leuchten heben das gesamte
Objekt hervor und machen
einen sehr luxuriösen Eindruck.
Die neue LED-Technologie stellt
auch den ökonomischen Betrieb
sicher. Wir empfehlen, sie hinter
den
Abdämmerungsschalter
(Seite 94) für das automatische
Schalten zu schalten.
IP54
IP54
110lm
120lm