Nastavení osvitového souboru

Komentáře

Transkript

Nastavení osvitového souboru
Parametry nastavení digitálních podkladů pro tisk
Kontaktní osoba: Filip Kalovský nebo Lubomír Barbořík , tel.: 581 290 011, 014
NASTAVENÍ PARAMETRU PRO VYTVORENÍ POSCRIPTU V PROGRAMU
QUARK XPRESS verze 3.3x
PODMÍNKA OVLADAC TISKÁRNY:
Mackitnosh: "LaserWrite 8"
PC: Adobe Poscript Printer Driver (AdobePS 4.2 nebo vyšší možno stáhnout na stránkách
www.adobe.com) Při instalaci ovladače AdobePS x budete dotázáni k místu určení ppd, po instalaci
bude ovladač v celém systému
PAGE SETUP:
QuarkXPress
Printer Type:
QXP 3.3x.... (po zkopírovaní "AGFA APOGEE QXP 3.3x.PDF" do
adresáře PDF v Quarku)
Resolution:
2400 dpi
Data Format:
Binary (popříp. ASCII)
Halftone Screen:
150 lpi
Use PDF Screen Values: off (odškrtnuto)
Paper Offset:
0 mm
Paper Width:
X (čistý rozměr strany) !!!
Page Gap:
0 mm
QuarkXPress
Page Sequence:
Output:
Tiling:
Separation:
Registration:
Include Blank Pages:
Collate:
Spreads:
Back to Front:
Thumbnails:
OPI:
All
Normal
off
off
off
off
off
off
off
off
include Images
Save as File
Format:
PostScript:
Data Format:
Font Inclusion:
PostScript Job
Level 2 and 3
ASCII
All !!!!
Veškerá možná nastavení typu Color Management VYPNOUT
DULEŽITÁ UPOZORNENÍ PRO PRÁCI
V PROGRAMU PHOTOSHOP (a podobných programech):
Zásadně nepoužívat obrázky uložené v DCS !!!
Do dokumentu ukládáme všechny obrázky ve formátu EPS nebo TIFF s nastavením pro EPS:
Preview:
Macintosh (8bits/pixel)
Encoding:
JPEG (medium quality, popřípadě high quality)
Include Halftone Screen:
off
Include Transfer Function:
off
PostScript Color Management:
off !!!!!!!! (důležité nastavení)
Pojmenování a ukládání souboru:
Prosíme dodržujte tuto zásadu: ukládejte dokumenty po jednotlivých stránkách, vytvářejte krátké názvy.
Žádáme tento postup: Vytvořte adresář se zkráceným názvem titulu a do něho ukládejte jednotlivé
stránky tak, že každá stránka bude mít svůj soubor pojmenovaný POUZE číselně a to tak, že čísla do
deseti budou uvedena s nulou, tedy 01,02,03…atd.
Soubory je také možno ukládat ve formátu PDF (software Distiler verze 3 a vyšší)
Postup je rozdílný od výše uvedeného poscriptování v nastavení: Rozměr strany není na čistý formát
(například strana o velikosti A4 zadáme A4 extra) a jsou přidány ořezové značky.
Nastavení Distileru:
JOB OPTIONS:
Compresion:
Color Bitmap Images
Bicubic Downsampling at
Compression
Quality
300 DPI
JPEG
Medium (ověřeno a zaručeno firmou AGFA cz)
Grayscale Bitmap Images
Bicubic Downsampling at
Compression
Quality
300 DPI
JPEG
Medium
Monochrome Bitmap Images
Bicubic Downsampling at
Compression
Compress Text and Line Art
Fonts:
Embed All Fonts
When Embedding Fails:
1200 DPI
CCITT Group 4
Cancel Job
Color:
Conversion:
Leave Color Unchanged !!!
Options
pouze Preserve Overprint Settings, ostatní volby je potřeba zvážit podle charakteru daného dokumentu.
NASTAVENÍ PARAMETRU PRO VYTVORENÍ POSCRIPTU V PROGRAMU
QUARK XPRESS verze 4.x
PODMÍNKA OVLADAC TISKÁRNY:
Mackitnosh: "LaserWrite 8"
PC: Adobe Poscript Printer Driver
(AdobePS 4.2 nebo vyšší možno stáhnout na stránkách
www.adobe.com)
Při instalaci ovladače AdobePS x budete dotázáni k místu určení ppd, po instalaci
bude ovladač v celém systému
Page Setup:
DOCUMENT:
Separation:
Include Blank Pages:
Page Sequence:
Registration:
Tiling:
Bleed:
SETUP:
Printer Description:
Paper Size:
Paper Width:
Paper Height:
Reduce or Enlarge:
Page Positioning:
Paper offset:
Page Gap:
off
off
All
off
off
3 mm
AGFA APOGEE NORMALIZER (po přiřazení "APOGEE.ppd" popisu
tiskárny nebo u PC nainstalování AdobePS)
Custom
X !!!
(čistý rozměr)
Y !!!
(čistý rozměr, nenastavovat AUTOMATIC)
100 %
Center !!!!
0 mm
0 mm
OUTPUT:
Print Colors:
Halftoning:
Resolution:
Frequency:
Composite Color
Conventional
2400 dpi
150 lpi
OPTIONS:
Quark PostScriptError Handler: off
Page Flip:
Picture:
Data:
OPI:
Overprint EPS Black:
Full Resolution TIFF Output:
None
Normal
Binary (popříp. ASCII)
Include Images
off
off
PAGESETUP:
PRINTER:
Printer: LaserWrite 8 (AdobePS)
Save as File
Format:
PostScript:
Data Format:
Font Inclusion:
nemusí (nereaguje)
Destination:
File
PostScript Job
Level 2 and 3
ASCII popř. Bin
All !!!!
Veškerá možná nastavení typu Color Management VYPNOUT!!!
ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ
Veškerá možná nastavení typu Color Management VYPNOUT!! Korektní
soubory pro osvit filmů nebo tiskových desek ve formátu pdf musí být vždy
tvořen distilací postscriptového souboru programem Akrobat Distiler 3.0 a
vyšší. V případě exportu dat do pdf z programů Indesign nebo Quark X
Press není zaručena správnost těchto dat, která je jasně definovaná normou
ISO 15930. Zhotovitel tisku nenese žádná rizika vzniklá nesprávnou
přípravou dat.

Podobné dokumenty

Puy Saint Vincent Obsah Puy Saint Vincent Obsah

Puy Saint Vincent Obsah Puy Saint Vincent Obsah a v podstatì odpovídá skuteènosti. S ohledem na místo našeho ubytování a horší kvalitu snìhu v nižších polohách jsme nevyužívali èást mezi støedisky Puy Saint Vincent 1400 a 1600. Provoz sjezdovek ...

Více

technické parametry inzerce

technické parametry inzerce CMYK nebo RGB. Formát souboru TIF, EPS.

Více

Kapitola 2 - ikaravana.cz

Kapitola 2 - ikaravana.cz Bikubic (Bikubická), Bicubic Smoother (Bikubická hladší), Bicubic Sharper (Bikubická ostřejší). 4. Když obraz zvětšujete zvolte obraz Bicubic Smoother (Bikubická hladší), pokud obraz zmenšujete zvo...

Více

výsledky

výsledky SK Žabovřesky Brno ACP Olymp Brno TJ Tesla Brno, oddíl orientačních sportů Brno - Útěchov SK Žabovřesky Brno PC Brno Brno - Starý Lískovec BMT Brno Radioklub Blansko SK Žabovřesky Brno Střelka Brno...

Více

NMNM 23. února 2014

NMNM 23. února 2014 Přihlášeno 1 Startovalo 1 Dokončilo 1 II. VTŽ do času - 0:17:05,2; III. VTŽ do času – 0:19:19,0; KATEGORIE:

Více

kojetínské hody

kojetínské hody Město Kojetín a MěKS Kojetín

Více

Skenovani zdroju

Skenovani zdroju webový server (httpd) poskytuje webové dokumenty webový dokument je opatřen metadaty (formát, délka, čas modifikace. . . ) webový klient si stahuje webové dokumenty z webového serveru nad HTTP(S)...

Více

Grafické podklady

Grafické podklady postscriptu a zpět do PDF. Naše DTP studio ovšem nenese zodpovědnost za drobné textové chyby, které přeuložením mohou vzniknout.

Více

Adobe InDesign CS2 CZ

Adobe InDesign CS2 CZ Původní vize Adobe byla taková, že formát INX bude zcela univerzální a půjde otevřít v jakékoliv verzi InDesignu. Tato vize se však již rozplynula. Nyní Adobe slibuje, že INX bude kompatibilní od v...

Více