Enjoy Your Life

Komentáře

Transkript

Enjoy Your Life
Enjoy
Your Life
Průvodce (nejen) profesionálním
životem v Ernst & Young
Končíte studia a přemýšlíte, jakou profesní dráhu zvolit
a kde ji začít?
Pokud se chcete dál učit, nebojíte se změn, unesete
zodpovědnost a hledáte výzvy, pak jsem přesvědčena,
že právě Ernst & Young je pro vás to správné místo.
Vaše práce bude důležitá hned od prvního dne. Chceme,
abyste nám nabídli svůj potenciál a přinesli nové a neotřelé
myšlenky. Očekáváme hodně, ale také hodně nabízíme.
Víme, že práce je především o lidech – a lidé jsou u nás vždy
na prvním místě. Pro nás je podstatné rozpoznat vaše
přirozené nadání a nalézt roli, ve které je co nejlépe využijete.
Již brzy po nástupu vám svěříme odpovědnost a poskytneme
vám příležitost pracovat na vlastních projektech, řešit nové
situace a zvládat celou škálu úkolů. Zcela určitě se u nás
nebudete nudit. Čekají na vás zajímavé globální i lokální projekty
ve všech oblastech námi poskytovaných poradenských služeb,
jako jej audit, daně či transakční a podnikové poradenství.
Budete pracovat v prostředí, kde vládne rychlé tempo
mezinárodní organizace, a stanete se součástí týmu
s globální působností složeného z pracovitých, přátelských
a vysoce motivovaných lidí. Možná budete mít na počátku
obavy, zda svoji novou roli zvládnete, ale nemusíte se ničeho
obávat. Poskytneme vám veškerá potřebná teoretická
i praktická školení včetně pomoci a podpory vašeho týmu.
Dostanete šanci naučit se něco nového a profesionálně růst.
Od vás budeme chtít, abyste do práce vkládali svou osobnost
a nadání. Znovu a znovu totiž vidíme, že pro trvalý úspěch
nestačí jen dovednosti a znalosti – nejdůležitější je osobní
zaujetí a radost z práce.
Magdalena Soucek
Vedoucí partnerka Ernst & Young
www.ey.com/careers
Naši lidé
Naše firma roste
s našimi lidmi
Kvalita a přínos odborných služeb a poradenství, které poskytujeme
našim klientům, závisí výhradně na kvalitě našich lidí. Proto je pro
nás další profesní růst našich zaměstnanců prioritou. Je to ta nejlepší
cesta k úspěchu našich klientů i naší firmy.
Náš systém odborného vzdělávání se skládá ze tří složek: z formálního
vzdělávání, praktického vzdělávání a coachingu.
Formální vzdělávání zahrnuje detailně propracovaný program
školení, který našim zaměstnancům umožňuje osvojit si a soustavně
doplňovat odborné znalosti relevantní pro jednotlivé poradenské
divize.
V rámci praktického vzdělávání klademe velký důraz na vyvážené
složení projektových týmů tak, aby i nováčci mohli v co největší míře
uplatnit své dovednosti a přednosti a získali maximum zkušeností.
Třetí složkou našeho systému odborného vzdělávání je coaching
a mentoring. Zkušení kolegové, kteří budou mít na starosti váš další
profesní růst a budou za něj spoluodpovědní, vám budou poskytovat
odbornou podporu i pravidelnou zpětnou vazbu, což výrazně urychlí
váš odborný rozvoj.
Hodně nám záleží na tom, aby lidé měli motivaci a šanci dál
se rozvíjet.
2 | www.ey.com/careers
Jakub
Pozice: Manažer,
Daňové poradenství
„Ve většině společností vám pravděpodobně
neřeknou „Zavolej Kypřanovi
a Holanďanovi a předběžně s nimi ověř,
jestli dokážou osvobodit od daně úrok
z hybridní půjčky”. V Ernst & Young se
vám to s velkou jistotou stane už v prvním
roce (a zpočátku vás to může pořádně
znervóznit). Časem si to každopádně
začnete užívat. Věci jako ropovod mezi
Ugandou a Keňou neřešíte ani u nás každý
den, ale je fajn rozšířit si obzory spolupráce
s lidmi ze zemí, o kterých jste (pokud
máte zeměpisné znalosti jako já) možná
ani neslyšeli. Kdo zažil schůzku s Japonci,
kde po úkloně následuje obřadné předávání
vizitek a kde je představování doprovázeno
zdvořilým mručením, ví, o čem mluvím.”
www.ey.com/careers | 3
Naši lidé
Můj den: Nahlédněte s námi do rušného dne
manažerky daňového oddělení Lucie Říhové
Co má společného přednášející na vysoké škole, manažerka daňového
oddělení a členka reprezentačního týmu České republiky ve sportovní
střelbě? Všechny uvedené činnosti zastává jedna a tatáž osoba, odbornice
na problematiku zdaňování právnických osob Lucie Říhová.
Kromě svého povolání totiž Lucie také vyučuje studenty na Vysoké
škole ekonomické v Praze a zvládá absolvovat tréninky národního týmu
sportovních střelců. Nesmíme zapomenout ani na firemní ocenění Chairman’s
Values Award, jež Lucie spolu s ostatními pracovníky z regionu EMEIA získala
v roce 2009.
1
Ráno
V 7:10 začíná vyhrávat budík, mám na něm nastavenou melodii
z písničky Wake Up Call od Phila Collinse. Vstanu a po obvyklém
ranním kolečku skáču do auta a vyrážím do práce.
V práci bývá tou dobou ještě klid, a tak vyřizuju emaily, plánuju, co je
potřeba udělat, nebo probírám s kolegy nevyřešené daňové problémy.
A pak začne každodenní kolotoč telefonátů a schůzek s klienty.
2
Poledne
Po rušném dopoledni si dopřejeme krátkou – zcela nepracovní –
přestávku. To když na webu společně vybíráme restauraci, kam
půjdeme na oběd. Rádi prozkoumáváme nové podniky, třeba s italskou,
japonskou, thajskou, francouzskou nebo tradiční českou kuchyní...
Skvělých míst nabízí Praha v tomhle ohledu opravdu spoustu.
Dnes se k nám na obědovou výpravu připojil i sám vedoucí
daňového oddělení, takže máme příležitost si s ním příjemně
povídat. Polední pauzu završíme cestou zpět krátkou procházkou
křivolakými uličkami Starého města a pak po vltavském nábřeží
s kouzelným výhledem na Pražský hrad.
4 | www.ey.com/careers
3
Odpoledne
Nahuštěný kalendář dává tušit perné odpoledne... Po krátké interní poradě,
kdy dolaďujeme daňové propočty a konečné návrhy, máme schůzku s klientem.
Probíráme na ní, jak to vypadá s jeho daňovou povinností a jaké možnosti
daňového plánování se nabízejí.
Ve zbývající části odpoledne obvolávám klienty a informuji je o důležitých
novelách daňových zákonů, které schválil parlament, odpovídám na jejich dotazy
a probírám s nimi nevyřešené problémy.
V pět hodin máme pravidelnou poradu oddělení. Po stručném shrnutí novinek
v daňových předpisech se hovoří o rozpracovaných projektech. Tentokrát
diskutujeme především o zaměstnaneckých výhodách z hlediska daně z příjmů
právnických a fyzických osob a DPH.
Na závěr pracovního dne se dostávám k tomu, abych zkontrolovala a rozeslala
maily, které v průběhu dne připravili moji spolupracovníci.
4
Večer
Po práci si jdu zacvičit s trenérem. V posilovně často potkávám kolegy
nebo některé klienty. Jsou z nich najednou docela jiní lidé, když je vidím
v pestrobarevném oblečení, které vyměnili za tmavé obleky a kostýmky!
Cvičení je pro mě nezbytnou součástí přípravy na střelecké soutěže. Sportu
vděčím za mnoho – naučil mě tvrdé dřině, touze po výsledcích, odpovědnosti,
týmové souhře, respektu a taky tomu, že všechno zlé je k něčemu dobré. Člověk
se naučí přijímat porážky, ale i výhry.
V jedenáct se konečně dostávám do postele. Usínám za doprovodu rádia po pár
stránkách z knihy Vítěz je sám od Paula Coelha.
www.ey.com/careers | 5
Naši lidé
Jde o to dělat
správnou věc
V oblasti společenské odpovědnosti firmy máme mnoho aktivit – od
podpory rozvoje podnikatelského prostředí přes ekologicky šetrný
přístup k podnikání až po bezplatné poskytování našich služeb
vybraným charitativním organizacím.
Pomoc v komunitě je jednou z priorit společenské odpovědnosti
naší společnosti. Možnost zapojit se do charitativních aktivit
v rámci dobrovolnického dne se v minulých letech setkala u našich
zaměstnanců s pozitivním ohlasem. Řada z nich se již individuálně
angažuje v podobných aktivitách ve svém okolí.
Jaké typy aktivit náš program společenské
odpovědnosti zahrnuje?
• Ernst & Young Podnikatel roku – mezinárodní soutěž,
která oceňuje podnikatelské osobnosti s cílem upozornit
na jejich klíčovou úlohu pro rozvoj společnosti. Tato soutěž
má ve světě více než dvacetiletou tradici, probíhá v padesáti
zemích. V České republice ji vyhlašujeme již třináctým rokem.
• Již tradičně bezplatně provádíme audit pro Nadaci Naše dítě
a Letohrádek Vendula, který poskytuje ubytování a práci
fyzicky i mentálně hendikepovaným lidem.
• Deset let zajišťujeme zpracování a vydávání výročních zpráv
Českomoravské unie neslyšících.
• Řadě neziskových organizací, které se zabývají podporou
seniorů, zdravých i hendikepovaných dětí nebo ochranou
přírody, pomáháme prostřednictvím dobrovolníků v rámci
našich firemních dobrovolnických dnů a charitativních
sbírek. Jednou z nich je například sdružení Zajíček na koni,
které pomáhá sociálně slabým hendikepovaným i zdravým
dětem a jejich rodinám; dále Domov Sue Ryder pro seniory,
Člověk v tísni nebo ostravská ZOO.
• Při výběru vánočních a dalších propagačních předmětů
upřednostňujeme chráněné dílny, každoročně vyhlašujeme
soutěž o vánoční přání atd.
6 | www.ey.com/careers
Dagmar
Pozice: Manažer, Marketing
„V Ernst & Young považujeme společenskou
odpovědnost za nedílnou součást naší
firemní kultury. Snažíme se, aby naše
jednání a aktivity měly pozitivní dopad
nejen na klienty a jejich podnikání, ale i na
naše lidi, komunitu, v níž žijeme, a životní
prostředí, které nás obklopuje.”
www.ey.com/careers | 7
Naši lidé
Na co se nás často ptáte?
Eva, Asistent, Audit
Jakub, Asistent, Daňové poradenství
1
Proč sis vybral/a pro
svou kariéru společnost
Ernst & Young?
Eva: Společnost Ernst & Young jsem si
vybrala, protože jsem měla dobré reference
od svých známých, kteří zde buď pracují,
nebo se společností přišli do styku ve svém
vlastním zaměstnání. Myslím, že vztahy na
pracovišti a přátelská atmosféra hrají ve
výběru zaměstnání značnou roli a v tomto
směru mě Ernst & Young příjemně překvapil.
Velký dojem na mě taky udělalo profesionálně
zorganizované přijímací řízení včetně všech
zaměstnanců, kteří se na něm podíleli.
Jedním z dalších faktorů, které mě při výběru
hodně ovlivnily, byla také možnost složení
zkoušek ACCA a možnost jasně definovaného
kariérního růstu.
Jakub: Při rozmýšlení se, s jakou firmou
bych rád spojil svou pracovní budoucnost,
Ernst & Young jednoduše naplňoval všechna
má očekávání. Vždy jsem chtěl pracovat
v mezinárodní firmě, kde má člověk možnost
využít cizí jazyk a zároveň se neustále
vzdělávat. Po absolvování několika pracovních
pohovorů v jiných společnostech mi přišel
přístup lidí i celková filozofie Ernst & Young
nejbližší. Když k tomu připojím prestižní
pracovní prostředí a můj zájem o finance
a daně, pracovní nabídku od Ernst & Young
jsem bez váhání přijal.
8 | www.ey.com/careers
2
Jaké byly tvé první
zážitky po nástupu do
Ernst & Young?
Eva: Po nástupu mě s ostatními nováčky
čekalo několikatýdenní školení k již
zmíněným zkouškám ACCA. Toto školení
bylo náročné, ale na druhé straně to byl
jedinečný způsob, jak blíž poznat své nové
kolegy. Během školení jsme se spřátelili
a stále se pravidelně vídáme a pořádáme
společné akce. Myslím si, že pro mě
jako absolventa to byl ten nejlepší vstup
do pracovního procesu. Mohla jsem si
postupně navyknout na pracovní tempo
a hlavně získat spoustu znalostí, které nás
škola nenaučila a které při práci využívám.
Jakub: První dny v Ernst & Young byly plné
poznávání všeho nového, co k práci ve velké
mezinárodní firmě patří. Ze začátku mi
hodně pomohl velmi přátelský přístup mých
kolegů, kteří byli vždy velmi ochotní poradit
se vším, na co jsem se jich ptal. A první dny
jsou hlavně o otázkách. Adaptace na nové
prostředí a kolegy tak byla velmi rychlá
a bezproblémová.
3
A co první dny opravdové
práce?
Eva: Mým prvním klientem byla jedna
z největších telekomunikačních společností
na trhu, a proto zde byl velký tým z naší
firmy. Hned po příchodu do práce jsem
dostala zadání a na tom jsem začala
samostatně pracovat s tím, že se můžu
kdykoliv na cokoliv zeptat kolegů. Bylo
to fajn, protože otázek i obav bylo na
začátku hodně. V prvním pracovním týdnu
jsme pořádali teambuildingovou akci, kde
jsem poznala další kolegy a probrala první
dojmy z práce s ostatními nováčky.
Jakub: Pamatuji si, že své první opravdové
pracovní dny jsem dost prožíval. Vzhledem
k tomu, že Ernst & Young poskytuje své
služby těm největším českým i zahraničním
společnostem, je práce na některých
projektech velmi zajímavá a motivující, ale
svým způsobem i zavazující. Proto jsem
byl vždy rád, že na všech projektech jsem
pracoval a pracuji se zkušenými kolegy,
kteří mě umějí nejen navést na tu správnou
cestu, ale mají zároveň dostatek trpělivosti
pro práci s nováčky.
4
Co na práci v Ernst & Young
nejvíc oceňuješ?
Eva: Každý den se něco nového naučím
a práce je hodně rozmanitá. Mám příležitost
zvenčí poznat, jak to ve firmách funguje,
a setkat se se spoustou nových lidí. Naši
klienti tvoří široké spektrum společností,
takže můžu jeden týden pracovat na bance,
další třeba v pivovaru nebo v energetice.
Tento způsob mi také pomáhá zjistit,
co mi nejvíce vyhovuje a kam bych se
chtěla v budoucnu vyprofilovat. Oceňuji
i možnost pracovat v mladém kolektivu,
tým na zakázkách se s jednotlivými klienty
obměňuje. Líbí se mi vstřícnost kolegů
a nadřízených, kteří nám nováčkům pomáhají
s jakýmikoliv problémy. Ernst & Young není
jen vysoké pracovní nasazení, ale taky
spousta zábavy na různých společenských
nebo sportovních akcích.
Jakub: Určitě je to obrovské množství
zkušeností a znalostí, které se při práci
v Ernst & Young získává v relativně krátkém
časovém horizontu. Na druhou stranu je
nutné říci, že jak už to tak bývá, je potřeba
pro svůj rozvoj něco obětovat. To, co ale
všechny přednosti Ernst & Young umocňuje,
je pracovní kolektiv a příjemné pracovní
prostředí.
www.ey.com/careers | 9
Jana
Pozice: Senior, Audit
„Miluji rozmanitost své práce.
Pracovala jsem na auditech pro
společnosti podnikající v oblasti
obnovitelných energií, distribuční
firmy, výrobce, a dokonce i pro
nadace. S každým projektem přichází
šance naučit se něco nového. Ale co
mě tu opravdu těší, je to, že trávím
každý den s lidmi, které respektuji
a se kterými se mohu identifikovat.
Ať už to jsou partneři, manažeři nebo
konzultanti – každý si na vás najde čas.”
10 | www.ey.com/careers
Co děláme
Audit
Neustálá změna,
neustálá stimulace
V dnešních složitých ekonomických podmínkách je
znalost toho, na jakých informacích záleží, a jistota
toho, že jsou přesné, důležitější než kdy předtím.
Tyto znalosti jsou podstatou toho, co děláme:
staráme se o to, aby majitelé, ředitelé, regulátoři
a zaměstnanci měli přístup ke spolehlivým
finančním informacím, a tak jim umožňujeme
dělat lepší obchodní rozhodnutí. Být auditorem již
zdaleka neznamená jen ověřovat účetní závěrky.
Porozumět společnostem a jejich lidem
Základem úspěchu je přesně
zjistit, jak každý podnik funguje
a jaké zdánlivě malé drobnosti
ovlivňují jeho celkový obraz.
K tomu je třeba budovat vztahy
s lidmi, kteří toto prostředí znají
nejlépe. Takže budete úzce
spolupracovat s našimi klienty,
a to často na jejich půdě. Budete
analyzovat jejich společnosti,
poznávat silné a slabé stránky
a využívat tyto znalosti k tomu,
abyste poskytovali rady
managementu. Zároveň budete
pracovat na svých odborných
znalostech a rozhodovat
o své vlastní kariérní dráze
– i v mezinárodním kontextu.
Protože se firmy stále více
globalizují, budete se také
muset naučit znát různá
politická a ekonomická
prostředí. Znamená to myslet
v mezinárodním kontextu, ať
už budete dělat cokoliv.
www.ey.com/careers | 11
Co děláme
Audit
Analytické myšlení a schopnost řešit problémy jsou
základem práce auditora. Velmi důležitá je ale také
schopnost umět si vytvořit a dále rozvíjet dobré vztahy
s klienty. Jen tak si získáte jejich důvěru, abyste mohli
co nejlépe řešit jejich problémy.
Pokud vás zajímá stále se měnící, dynamické prostředí,
audit pro vás bude to pravé. V Ernst & Young se stanete
součástí výkonného a motivujícího pracovního prostředí,
které vám umožní profesně růst a rozvíjet se.
Můžete si vybrat mezi audity podniků působících
v různých oborech a velmi specifickým prováděním
auditů ve finančních službách.
12 | www.ey.com/careers
1
2
Audit
V této oblasti hledáme budoucí lídry našeho oboru. Na
oplátku vám poskytneme všechny příležitosti k budování
základů úspěšné kariéry. V rámci své práce v různorodých
týmech se budete seznamovat s celou řadou různých
podniků. Poskytováním poradenství v oblasti složitých
mezinárodních či vysoce rizikových projektů získáte cenný
přehled o tom, jak společnosti fungují, a o faktorech, které
ovlivňují obchodní výkonnost.
Investigativní služby a řešení sporů
Našim klientům pomáháme řešit složité záležitosti týkající
se podvodů, souladu s právními předpisy a obchodních
sporů, které by je jinak mohly brzdit v rozvoji jejich
podnikání. Čerpáme ze znalostí vyhodnocování
podvodů, monitorování a prevence tak, abychom
mohli organizacím pomáhat řídit rizika podvodů
efektivnějším způsobem. Jako člen naší globální sítě
s více než 1 000 odborníky na vyšetřování podvodů
a řešení sporů pracujícími v multidisciplinárních týmech
získáte cenné zkušenosti napříč různými odvětvími
a geografickými oblastmi.
www.ey.com/careers | 13
Radek
Pozice: Senior, Daňové poradenství
”Po nástupu mě překvapilo, co všechno
patří pod pojem daňové poradenství. Čekal
jsem přípravu daňových přiznání. Práce
je ale rozmanitější, od daňových aspektů
vyslání zaměstnanců do zahraničí přes
poradenství při transakcích až po uplatnění
DPH v kontextu směrnic EU. Každý má do
určité míry možnost zaměřit se na to, co ho
zajímá. Naučíte se organizovat, rozhodovat
se v časové tísni a také komunikovat
a spolupracovat s odlišnými typy lidí. Teď
se například učím spolupracovat s novými
asistenty a delegovat jim práci. Po dvou
letech zkušeností bych rozhodnutí začít
svou kariéru v Ernst&Young určitě neměnil.”
14 | www.ey.com/careers
Co děláme
Daně
Komplexní záležitosti,
promyšlené uvažování
Práce s daněmi vyžaduje mnohem více než jen
znalost zákonů v jedné zemi. Je nutné umět
nacházet odpovědi i na otázky, které vám klienti
pravděpodobně ani nepoložili, a zajímat se o to,
jak jejich podniky fungují po celém světě. Budete
pracovat jako součást mezinárodního týmu, hledat
konkrétní řešení daňových otázek a poskytovat
rady o tom, jak jsou daňové předpisy v různých
zemích aplikovány na konkrétní obchodní situace.
Každodenní pracovní výzvy
Práce v daňovém poradenství
je tvořivá, rozmanitá a vyžaduje
týmovou spolupráci. Klienti
se na vás budou obracet pro
pomoc s naplněním zákonných
povinností, ale také budou chtít
pomoci pochopit, jak způsob,
jakým vedou svůj podnik,
ovlivňuje daně, které platí.
V prvních třech letech budete
trávit spoustu času studiem
– ale budete mít mnoho
příležitostí se specializovat,
rozvíjet své silné stránky
a vybírat si ty odbornosti,
které budou odpovídat vámi
zvolenému směru vaší kariéry.
Nadnárodní společnosti nyní
po celém světě čím dál více čelí
problémům s daňovými úřady.
Takže budete muset být schopni
analyzovat a interpretovat
všechny druhy informací tak,
abyste zvládali nejnovější
mezinárodní legislativu a uměli
ji aplikovat na obchodní případy
konkrétních klientů.
www.ey.com/careers | 15
Co děláme
Daňové poradenství
Naši daňoví poradci pomáhají
klientům plnit všechny
daňové povinnosti týkající
se jejich oboru podnikání
a obchodních činností
finančně nejefektivnějším
způsobem. Můžete si vybrat,
zda se chcete specializovat
na poradenství v oblasti daně
z příjmů právnických osob,
na nepřímé daně nebo zda
byste měli zájem pracovat
v oddělení Human Capital.
1
2
Daň z příjmů právnických osob
Naši odborníci v oblasti daně z příjmů
právnických osob podnikům pomáhají plnit
komplexní požadavky kladené na daňové
výkaznictví, v oblasti plánování a řešení
sporných daňových otázek. Budete mít
příležitost získávat zkušenosti napříč našimi
třemi klíčovými oblastmi zahrnujícími
poradenství v oblasti daně z příjmů
právnických osob, plnění povinností v oblasti
daně z příjmů právnických osob a oblasti
daňového účetnictví a řízení daňových
rizik. Zároveň budete přímo spolupracovat
s nejrůznějšími klienty, počínaje inspirujícími
podnikateli a konče zavedenými celosvětovými
organizacemi.
Human Capital
Náš tým globální mobility pomáhá
mezinárodním zaměstnavatelům řešit
různé záležitosti v oblasti zdanění, imigrace
a sociálního zabezpečení zaměstnanců.
Klíčem k úspěchu bude vaše schopnost
pracovat s lidmi z celého světa. Čeká vás další
studium k získání odborných znalostí, kde se
budete dozvídat o problémech, kterým čelí
cizinci pracující v zahraničí, a o tom, jak fungují
systémy daňových přiznání napříč regionem.
Tým pro odměňování zaměstnanců pomáhá
zaměstnavatelům odměňovat zaměstnance
daňově efektivním způsobem. Budete se
zabývat plánováním osobních a majetkových
daní, zdaněním zaměstnanců a platbami
sociálního zabezpečení.
16 | www.ey.com/careers
3
4
Převodní ceny (transfer pricing)
Pokud je vaším cílem kariéra v oblasti převodních cen,
můžete se připojit k našemu odbornému týmu, který
se na tuto oblast specializuje. Budete analyzovat různé
obory podnikání, obchodní společnosti a procesy tak,
abyste určili, kde se vytváří hodnota a jak jsou jednotlivé
obchodní činnosti oceňovány. Vaše práce nakonec ovlivní
to, jak klienti nastaví převodní ceny a jak budou jejich
postupy prezentovány daňovým úřadům.
Nepřímé daně
V tomto týmu vás čeká získávání důkladných znalostí
o daních ze spotřeby, výroby a obchodu, a to zejména
DPH, ale také znalostí cel a spotřební daně, a celé
řady ekologických daní. Jménem našich klientů také
budete jednat s národními daňovými orgány, ostatními
orgány státní správy a mezinárodními institucemi, jako
je Komise EU.
Budete pracovat na své odborné kvalifikaci a od
samého začátku budete mít příležitost se specializovat
na práci buď s našimi klienty v oblasti finančních služeb,
nebo se širším portfoliem klientů napříč různými
oblastmi podnikání.
5
Transakční daňové poradenství
Naši odborníci na transakční daně pomáhají
společnostem porozumět daňovým dopadům jejich
transakcí, ať už se jedná o akvizice, prodej, refinancování,
interní restrukturalizaci, integraci společností nebo
nabídku primární emise akcií.
V tomto dynamickém a rychle se pohybujícím prostředí
budete pracovat na řadě transakcí, a to od akvizic
malých rodinných podniků až po významné a často
i medializované obchody. Každá z těchto transakcí vám
pomůže rozvíjet vaše dovednosti a znalosti, které budete
potřebovat při budování své kariéry.
www.ey.com/careers | 17
Michal
Pozice: Senior, Řízení rizik
„Práce v poradenství mě baví.
Mám příležitost pracovat v týmu
s přátelskými a inteligentními lidmi
v prostředí se silným zázemím prestižní
mezinárodní společnosti. Při své
práci denně uplatňuji jak již získané
pracovní zkušenosti, tak i teoretické
základy ze školy. Motivuje mě účast na
různorodých projektech pro významné
společnosti a spolupráce s vlivnými
lidmi. A navíc mám možnost se stále
zdokonalovat pomocí interních školení
nebo profesních certifikací a zároveň
pomáhat s rozvojem ostatním.“
18 | www.ey.com/careers
Co děláme
Podnikové poradenství a řízení rizik
Obchodní duch,
orientace na výkonnost
a efektivní řízení rizik
Firmy, které dnes chtějí obstát na trhu, musí
neustále zvyšovat svou výkonnost a být
schopné tento trend udržet v rychle se měnícím
ekonomickém prostředí. Pracujeme napříč všemi
průmyslovými sektory a státními organizacemi
a pomáháme našim klientům zlepšovat jejich
způsob práce tím, že odhalujeme, pojmenujeme
a řešíme komplexní problémy podniků. Naše
týmy vystupují jako cenní poradci ve velmi
zajímavých a důležitých projektech.
Velká rozmanitost a úzká spolupráce s klienty
Při práci pro naše klienty
spojujeme v integrovaných
týmech naše individuální
silné stránky a zkušenosti
tak, aby vedly k trvalému
zlepšování výkonnosti
podniků. To se může týkat
oblastí jako jsou programy
obchodní transformace,
řízení výkonnosti nebo
všech aspektů obchodních
a bezpečnostních rizik.
Vaše práce bude velmi
rozmanitá – budete působit
v různých týmech a úzce
spolupracovat jak se zkušenými
kolegy, tak přímo s klienty.
To znamená, že od začátku
budete hrát důležitou roli.
Budete muset rychle přemýšlet,
jednat kreativně a nebát se
zpochybňovat obecně přijímané
názory. Podnikavá a ambiciózní
povaha je základem, ale budete
také potřebovat přesvědčivost,
obchodního ducha a analytickou
mysl. Pokud to na vás sedí,
budeme rádi, když se k nám
připojíte.
www.ey.com/careers | 19
Co děláme
Podnikové poradenství a řízení rizik
V rámci divize podnikového poradenství a řízení rizik působí hned
několik oddělení. Bude na vás, zda se rozhodnete pro tým, který
klientům pomáhá s rozvojem jejich podnikatelských aktivit a se
zvyšováním výkonnosti, zda budete s klienty spolupracovat na
řízení podnikových rizik nebo jim budete radit jak efektivně nastavit
kontroly v oblasti informačních technologií. Ať už si ale vyberete
kterékoli oddělení, budete mít ty nejlepší podmínky osvojit si základy
poradenské práce a postupně se zaměřit na oblast, která vás bude
nejvíc zajímat. V každé etapě budete procházet kvalitním a náročným
školením, které vám spolu s praktickými zkušenostmi otevře prostor
pro další odborný a profesní růst.
1
2
20 | www.ey.com/careers
Řízení rizik
Náš poradenský tým pro řízení rizik pomáhá předním
společnostem, státním orgánům a dalším institucím
z veřejného sektoru definovat rizika, jimž je jejich činnost
vystavena, a efektivně je řídit. Jako člen tohoto týmu
budete klientům například radit jak posílit vnitřní kontroly,
zvýšit jejich účinnost a jak lépe koordinovat vnitřní
kontrolní funkce.
Poradenství v oblasti technologických
a bezpečnostních rizik
Svět bez informačních technologií si dnes už ani neumíme
představit. Také naši klienti z veřejného i soukromého
sektoru jsou do značné míry závislí na spolehlivém
a účinném fungování informačních systémů a musí se
soustavně vyrovnávat s jejich vývojem. V tomto oddělení
získáte znalosti a zkušenosti, které vám do budoucna
umožní spolupracovat s předními světovými společnostmi
a pomáhat jim se zaváděním a provozováním efektivních
systémů a kontrol, které přispějí k minimalizaci
souvisejících technologických a bezpečnostních rizik.
3
4
Poradenství v oblasti řízení finančních
rizik
Pokud se rozhodnete pro poradenství v oblasti finančních
služeb, budete spolupracovat s českými i nadnárodními
bankami a dalšími finančními institucemi na řízení
kreditních, tržních či provozních rizik, na dodržování
požadavků kapitálové přiměřenosti i jiných regulačních
požadavků a na dalších projektech. Toto odvětví čeká
do budoucna celá řada změn a jedním z vašich úkolů
bude pomáhat klientům, aby se s těmito změnami co
nejúspěšněji vyrovnali. Pokud je matematika a statistika
vaším koníčkem, oddělení řízení finančních rizik je
správná volba.
Zvyšování výkonnosti
Jako člen tohoto týmu budete spolupracovat
s organizacemi z veřejného sektoru i obchodními
společnostmi z řady ekonomických odvětví. Vaším úkolem
bude pomáhat klientům při hledání rezerv ve všech
oblastech jejich činnosti tak, aby se dokázali vyrovnat se
změnami ekonomického prostředí a soustavně zvyšovat
výkonnost. Práce v tomto oddělení vám navíc umožní
získat komplexní pohled na podnikové poradenství.
www.ey.com/careers | 21
Milan
Pozice: Senior, Transakční poradenství
„Seniorem jsem se nestal ze dne
na den. Práce a kompetence
seniora na mě přecházely postupně
v průběhu druhého a třetího roku
v Ernst & Young. Díky tomu jsem
přešel na novou pozici poměrně
plynule. Samotná pozice seniora
s sebou nese větší odpovědnost
za výsledky a projekt, na kterém
pracujete. Užíváte si větší svobody
a prostoru pro vlastní kreativitu
při tvorbě výstupů pro firemní
klienty. Účastním se více schůzek
a jednání a na projektu pracuji od
jeho počátku až do konce. Zábavná je
také práce s mladšími kolegy a jejich
vedení i v souvislosti s tím, že ještě
„nedávno“ byl člověk na jejich místě.“
22 | www.ey.com/careers
Co děláme
Transakční poradenství
Řídit a prosazovat změny
u nejvyššího vedení
Odpovídající transakce může přispět k rozvoji
společnosti, zlepšit její postavení na trhu či zvýšit
celkovou ziskovost podniku. Pro strategická
rozhodnutí, která se přijímají na úrovni správních
rad a představenstev, je klíčový kapitál. Jedině
pokud podniky přijímají správná rozhodnutí
o kapitálu – jak ho udržet, zvýšit, investovat
a optimalizovat – pak také mohou zlepšovat
své postavení vůči konkurenci.
Práce s těmi, kteří rozhodují
Budete pomáhat klientům z řad
top managementu podniků
a fondů zjišťovat, jak mohou
v budoucnosti uspět, a následně
s nimi pracovat na tom, aby se
jejich úspěch stal skutečností.
Nabídneme vám jedinečný
program profesního
a osobního rozvoje, který vás
vybaví nutnými technickými
schopnostmi pro komplexní
finanční analýzu a pomůže
vám s rozvojem sociálních
dovedností, které budete
potřebovat k vybudování
úspěšných klientských
vztahů s podniky, finančníky
v oblasti soukromého kapitálu,
investičními bankéři a právníky.
Jako jediní na světě
v současnosti poskytujeme
komplexní služby transakčního
poradenství. Během svých
prvních několika let tak získáte
celou řadu zkušeností napříč
různými odvětvími a sektory,
které mohou zahrnovat fúze
a akvizice, transakční podporu
nebo oceňování a finanční
modelování. Čeká vás tvrdá
práce v rychlém tempu; budete
vystaveni velké pozornosti
a silnému tlaku, časté jsou
krátké a striktně dané termíny.
Všechny tyto zkušenosti vám
však umožní stát se experty
ve vámi vybrané oblasti
a zdokonalit se ve znalosti
řešení složitých technických
a strategických problémů.
www.ey.com/careers | 23
Co nabízíme
Váš profesní růst
Ať už si vyberete jakoukoliv cestu, budeme vás povzbuzovat a podporovat,
abyste plně využili svůj potenciál, dosáhli úspěchu a později jej pomohli
dosáhnout i jiným.
Nabízíme vám široké možnosti růstu. Od prvního dne vás budeme podporovat,
abyste přemýšleli o svých cílech, a budeme vám pomáhat je realizovat. A to
jak pomocí formálních školení, tak i získáváním zkušeností přímo na pracovišti
a také odborným vedením.
Budete-li toužit po změně, podpoříme vás. Svoji kariéru můžete nasměrovat
podle svého přání – využijte příležitosti, které vám nabízíme, ať už se jedná
o stáže, odborné vzdělávání či dlouhodobou práci v zahraničí.
2
1
ASISTENT
V průběhu tohoto počátečního období vám
poskytneme odborné školení, které vám spolu
s vlastními praktickými zkušenostmi umožní stát
se skutečným odborníkem a poskytovat našim
klientům cenné poradenské služby. Zapojíte se do
celé řady projektů, jako je např. vykonávání auditu,
poskytování daňového poradenství, vytváření
podnikatelských plánů nebo finanční kontroly.
24 | www.ey.com/careers
SENIOR / KONZULTANT
Po dvou až třech letech působení u firmy
jste povýšen do funkce seniora/konzultanta.
Budete se podílet na obdobných projektech
jako asistent, ale ponesete větší díl zodpovědnosti
za jejich realizaci a budete mít na starosti také
vedení asistentů. Nezbytnou součástí je přímý
kontakt s klienty a komunikace s manažerem
zodpovědným za projekt.
4
3
MANAŽER
PARTNER
Jako partner Ernst & Young ponesete hlavní
odpovědnost za realizaci projektů. Budete
v pravidelném kontaktu s ostatními partnery
působícími po celém světě a budete se spolupodílet
na řízení Ernst & Young jak v České republice, tak
v rámci nadnárodních regionů.
Přibližně po pěti letech práce u firmy vás čeká
povýšení do funkce manažera. Vaše pracovní
povinnosti se tímto okamžikem zásadním způsobem
změní. Nebudete se už podílet na průběžné realizaci
projektů. Vaším úkolem bude řídit portfolio klientů
a poskytovat svým spolupracovníkům odbornou
pomoc a metodické vedení.
www.ey.com/careers | 25
Co nabízíme
Internship
program
Pro ty z vás, kteří jsou ještě studenty univerzity, ale už vás omrzely
krátkodobé brigády, máme řešení. Nic vám nepomůže poznat danou
organizaci lépe než pracovat pro ni. Naše vzdělávací programy
jsou sestavené tak, abyste na vlastní kůži zažili, co vás v práci
čeká. Společnost Ernst & Young nabízí studentům 4.-5. ročníků
práci na zkrácený úvazek tzv. internship. Pro talentované mladé
lidi je to výjimečná příležitost získat praktické zkušenosti a blíže se
seznámit s prostředím mezinárodní společnosti. Stanete se členy
týmu s přístupem ke vzdělání a všem benefitům, které do internship
programu v průběhu roku na základě potřeby jednotlivých oddělení.
Praxe na této pozici se již započítává do kariérního růstu a po
ukončení studia mohou interni plynule přejít na plný pracovní úvazek
a dále se rozvíjet.
Asistent auditora – Intern
Interni v divizi auditu by během internship programu měli
mít minimálně týdenní bloky volna, po které budou připraveni
pracovat.
Asistent v ostatních divizích – Intern
V divizi daňového poradenství a oddělení podnikového
poradenství a řízení rizik pracují interni minimálně tři dny v týdnu
dle svých možností.
Proces výběru zaměstnanců a všechny ostatní požadavky jsou
stejné. Více informací k náboru naleznete na konci této brožury
nebo vám na vaše otázky rádi odpovíme osobně na některém
z pracovních veletrhů či na akcích, které pro vás pořádáme.
26 | www.ey.com/careers
Michal
Pozice: Intern, Audit
„Je to ideální způsob jak skloubit poslední rok
studia s prací. Ihned po nástupu absolvujete
školení. Po jeho dokončení nečekejte žádnou
podřadnější práci. Na služebním notebooku se
naučíte, jak se dělá audit. Stanete se členem
auditového týmu a profesně porostete každým
dnem. V Ernst & Young vědí, že dokončit školu
je priorita, a pokud je třeba, dostanete studijní
volno. V neposlední řadě pracujete ve výborném
kolektivu skvělých lidí!“
www.ey.com/careers | 27
Co nabízíme
Koho hledáme?
Hledáme ty nejlepší. Ty, kteří se nebojí realizovat
své sny. Kreativní. Flexibilní. Ambiciózní.
Ty z vás, kteří mají:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vysokoškolské vzdělání ukončené titulem Mgr. nebo Ing., ekonomické obory nejsou podmínkou.
Znalost českého/slovenského jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
Plynulou znalost anglického jazyka.
Analytické schopnosti a logické myšlení.
Ambice, jasné cíle a schopnost týmové spolupráce.
Chuť neustále se vzdělávat.
Znalost práce s počítačem (MS Windows, Internet).
Další světový jazyk a studium v zahraničí nebo pracovní zkušenosti jsou výhodou.
V tomto roce otvíráme pozice v odděleních:
Oddělení auditu
• Asistent auditora
• Asistent v investigativních službách a řešení sporů
Oddělení podnikového
poradenství a řízení rizik
•
•
•
•
Oddělení daňového
poradenství
• Asistent daňového poradce
Oddělení služeb
transakčního poradenství
• Asistent v oddělení transakčního poradenství
28 | www.ey.com/careers
Asistent v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik
Asistent v oddělení řízení IT rizik
Asistent v oddělení řízení finančních rizik
Asistent v oddělení zvyšování výkonnosti
Přidejte se k nám!
Krok 1
INFORMACE. Popřemýšlejte o tom, co vás zajímá
- navštivte naše stránky www.ey.cz a dozvíte se,
kdo jsme a co nabízíme.
Krok 2
PŘIHLÁŠKA. Na stránce www.ey.cz vyplňte
on-line přihlášku, přiložte svůj životopis a fotografii.
Recruiting team:
Lenka Šindelářová
[email protected]
+420 225 335 277
Andrea Jírová
[email protected]
+420 225 335 919
Krok 3
ASSESSMENT CENTRE. Zúčastněte se
dvoukolového Assesssment Centra, v jehož
rámci absolvujete testy analytického myšlení,
anglického jazyka a skupinovou diskuzi.
Krok 4
POHOVOR. Pokud projdete úspěšně Assessment
Centrem, pozveme vás na pohovor, během něhož
budete mít příležitost zeptat se na všechno, co
vás zajímá.
Krok 5
PRACOVNÍ SMLOUVA. Vybraní uchazeči podepíší
se společností Ernst & Young pracovní smlouvu
a stanou se součástí našeho týmu.
www.ey.com/careers | 29
Ernst & Young
Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Informace o Ernst & Young
Ernst & Young je jednou z nejznámějších a nejvýznamnějších globálních poradenských společností. V našich zastoupeních
v sedmi stovkách metropolí ve více než 140 zemích celého světa působí 167 tisíc zaměstnanců, kteří klientům poskytují
odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Mezi naše klienty patří
celá řada předních světových korporací. Jejich činnost má nadnárodní charakter, a proto i 93 zastoupení Ernst & Young
v regionu EMEIA (Evropa, Stření východ, Indie a Afrika) funguje na bázi úzké spolupráce jako jedna integrovaná praxe.
Společnost Ernst & Young se snaží minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Proto byl pro tisk této brožury
použit papír s vysokým obsahem recyklované složky.
Tato publikace obsahuje souhrnné informace všeobecného charakteru a nemá nahrazovat konkrétní analýzy ani jiná
odborná posouzení. Společnost EYGM Limited ani jiná členská společnost globální organizace Ernst & Young nepřebírají
žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé jakékoli osobě v důsledku kroků, které tato osoba na základě informací zveřejněných
v této publikaci učiní, resp. neučiní. Pro řešení konkrétních problémů je nutné si vyžádat specializované poradenské služby.
Ernst & Young
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
www.ey.com/cz
© 2012 EYGM Limited.
Všechna práva vyhrazena.

Podobné dokumenty