Kraj Praha

Komentáře

Transkript

Kraj Praha
Kraj Praha
1 Matematika a statistika
Nedostavil(a) se
Autor: Michal Outrata
Název práce: Využití matematické analýzy v praxi
Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7
2 Fyzika
4. místo
Autoři: Filip Šedivý, Matěj Uzel
Název práce: Simulace pohybu v gravitačním poli
Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha
8. místo
Autoři: Tomáš Bárta, Patrik Urban
Název práce: Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu
Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 7
3 Chemie
4. místo
Autor: David Šlechta
Název práce: Asymetrická transfer hydrogenace jako cenný pomocník při syntéze léčiv
Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha
5. místo
Autor: Ludmila Chrástecká
Název práce: Kreatinin
Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2
Nedostavil(a) se
Autor: Martin Šilhavík
Název práce: Zeolity skupiny MWW, jejich syntéza a charakterizace
Škola: SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 10
4 Biologie
12. místo
Autor: Dorota Belvončíková
Název práce: Kvantitativní a kvalitativní stanovení mikroorganizmů na pracovních plochách a podlaze ve školní třídě
Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha
15. místo
Autoři: Barbora Holadová, Jana Tomešová
Název práce: Přítomnost koliformních bakterií ve vnějším prostředí
Škola: Gymnázium Praha 10, Voděradská 2, Praha 10
5 Geologie, geografie
3. místo
Autor: Magdalena Holcová
Název práce: Limnologické poměry starého labského ramene Houštecká tůň ve Staré Boleslavi v roce 2010
Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
6 Zdravotnictví
4. místo
Autor: Veronika Vimmrová
Název práce: Sutura incisiva
Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2
13. místo
Autor: Michal Šimčík
Název práce: Dodržování zásad zdravého životního stylu studentů SZS
Škola: Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, Praha 10 - Strašnice
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
1. místo
Autor: Albert Damaška
Název práce: Brouci z čeledi mandelinkovitých (Coleoptera: Chrysomelidae) lokality Hůrka v Hluboké nad Vltavou
Škola: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 1. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo)
Cena NIDM - knižní cena
Nedostavil(a) se
Autoři: Jana Havlíková, Jan Rech
Název práce: Analýza vod - analytické stanovení Ibuprofenu
Škola: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 856/3 , Nové Město
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Nedostavil(a) se
Autor: Vojtěch Zídek
Název práce: Red Killer
Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Vokovice
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
14. místo
Autor: Matěj Klíma
Název práce: Model inteligentního domu
Škola: Soukromé gymnázium Altis, Dopplerova 351, Praha
Nedostavil(a) se
Autor: David Mareš
Název práce: Samočinná solární elektrárna
Škola: SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320, Praha 10
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
6. místo
Autor: Josef Zach
Název práce: Služebna HZS
Škola: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4
11. místo
Autor: Tereza Čermáková
Název práce: Biotektura
Škola: Waldorfské lyceum, Křejpského 1501, Praha 4, Opatov
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
9. místo
Autor: Vladimír Šindler
Název práce: Model MVE Troja
Škola: VOŠS a SPŠS Praha 1, Dušní 17, Praha
13. místo
Autor: Richard Vaněk
Název práce: Simplifying Language of English Book - Zjednodušování jazyka anglické Knihy
Škola: SG ALTIS, Dopplerova 351, Praha Petrovice
13 Ekonomika a řízení
3. místo
Autor: Evžen Korec
Název práce: Dopady realitní krize na společnost EKOSPOL a objasnění úspěchu její podnikatelské strategie
Škola: SG ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice
Zvláštní cena: Účast na CP SOČ na Slovensku
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena rektora VŠE v Praze (3. místo 2000,- Kč)
Cena ředitele Moravské vysoké školy Olomouc (3. místo 1000,- Kč)
8. místo
Autor: Stefanie Rácová
Název práce: Burza cenných papírů, a. s.
Škola: Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
volného času
13. místo
Autor: Kateřina Luková
Název práce: Rozštěp patra, jeho důledky a aspekty ovlivňující průběh a výsledky logopedické terapie
Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2
15. místo
Autor: Klára Šmejkalová
Název práce: Nevědomí podle C. G. Junga
Škola: Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 110/211, Praha 7 - Troja
16 Historie
11. místo
Autor: Václav Šustr
Název práce: Život P. Víta Václava Marečka, O.S.A. - Řeholník 20. století
Škola: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1
15. místo
Autor: Lukáš Straňák
Název práce: Sebeupálení jako forma politického protestu
Škola: Mensa gymnázium, Španielova, 19, Praha 6 - Řepy
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a
společenskovědní obory
5. místo
Autoři: Petr Pospíšil, Jan Havlíček
Název práce: Islámské právo šarí´a
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, Praha 4
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
11. místo
Autor: Kristýna Flutková
Název práce: Indický ekonomický boom
Škola: Gymnázium Praha 9 , Chodovická 2250, Praha
15. místo
Autor: Martin Nedoma
Název práce: Podíl tajných služeb na 11. září
Škola: Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8
18 Informatika
2. místo
Autoři: Matěj Zajíc, Naim Ashhab
Název práce: Earl
Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 6
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium)
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 3000,- Kč (2. místo)
7. místo
Autor: Jiří Fiedler
Název práce: A+
Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 6
Kraj Jihomoravský
1 Matematika a statistika
2. místo
Autor: Vladimír Sedláček
Název práce: p-adická čísla a jejich aplikace v teorii čísel
Škola: Gymnázium, Brno, Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium)
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Společnosti Otakara Borůvky - účast na 7. Setkání českých a slovenských matematiků
Cena Společnosti Otakara Borůvky - kniha
Cena děkana FJFI ČVUT pro 2. místo
Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 2. místo
6. místo
Autor: Barbora Reichmanová
Název práce: Kvadratické zbytky
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
2 Fyzika
5. místo
Autor: Dušan Král
Název práce: Určování stopových prvků v půdě radioanalytickou metodou
Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno
Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti (2500,- Kč)
10. místo
Autor: Lucie Salyková
Název práce: Charakter lomu v modelu dentálního můstku vyztuženého vláknovým kompozitem
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
3 Chemie
3. místo
Autor: Roman Beránek
Název práce: Predikce pKa pro nově navržené molekuly léků
Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno-Husovice
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 3. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo)
9. místo
Autor: Michaela Krákorová
Název práce: Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
4 Biologie
5. místo
Autor: Jana Zemánková
Název práce: Sledování fenotypu rostlin se zvýšenými hladinami cytokininů zeatinového a isopentenyladeninového typu
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Zvláštní cena: Návrh na Cena Učené společnosti ČR
5 Geologie, geografie
11. místo
Autor: Barbora Hrušková
Název práce: Tvorba map: Mapa pro orientační běh
Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Brno
6 Zdravotnictví
1. místo
Autor: Monika Rozehnalová
Název práce: Role L-argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u vaskulárních endoteliálních buněk
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Genus)
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo)
Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč (1. místo)
Cena NIDM - knižní cena
2. místo
Autor: Tereza Juráková
Název práce: Stanovení frekvence mutací u lidských embryonálních kmenových buněk: souboj stability genomu s evolucí
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 , Brno
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo)
Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 1000,- Kč (2. místo)
Cena NIDM - knižní cena
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
5. místo
Autoři: Eva Kozinová, Klára Vitovská
Název práce: POSTUPNÉ ZRÁNÍ VÍNA
Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova, 379, Strážnice
7. místo
Autor: Jana Iwanuszková
Název práce: Cukr a biocukr
Škola: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19, Znojmo
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
3. místo
Autoři: Vít Pavelka, Pavel Král
Název práce: Technicko-technologické posouzení glyfosátu řady Roundup ve vybraných oborech mimo zemědělství
Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno-Husovice
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Odpady
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 3. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo)
Cena NIDM - knižní cena
4. místo
Autor: Jan Bílek
Název práce: Extrakce pyrethroidů z vody metodou SPME a jejich analýza
Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Purkyňova, č. 379, Strážnice
5. místo
Autor: Michaela Hronová
Název práce: Řasy jako bioindikátory životního prostředí
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
6. místo
Autor: Marek Ortcikr
Název práce: Modulární stavba robota
Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno
Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Logistika
Nedostavil(a) se
Autor: Jakub Diviš
Název práce: Model trolejbusu Škoda 15 Tr 17/6M
Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno
Nedostavil(a) se
Autor: Martin Saida
Název práce: Chemický robot
Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
6. místo
Autoři: Martin Lelek, Tomáš Podrabský
Název práce: Digitální stereofonní audio zesilovač se zvukovým procesorem
Škola: SPŠE Brno, Kounicova 16, Brno
8. místo
Autor: Jaroslav Páral
Název práce: Univerzální ovladač
Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
8. místo
Autor: Dominika Doubková
Název práce: Architektonický návrh víkendové chaty na sloupech
Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
1. místo
Autoři: Jakub Tomšej, Jakub Vojtíšek
Název práce: Orchideje NPR Čertoryje
Škola: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova, 379, Strážnice
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
13 Ekonomika a řízení
5. místo
Autor: Michal Hakala
Název práce: Finanční zajištění občana na stáří
Škola: Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, Velké Pavlovice
Nedostavil(a) se
Autor: Nevena Mijatovićová
Název práce: John Maynard Keynes - život a dílo. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz
Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
3. místo
Autor: Michaela Novotná
Název práce: Stravování dětí s celiakií
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
1. místo
Autor: Karolína Zlámalová
Název práce: Němá melodie - Život a dílo čtyř u nás dosud neznámých francouzských básnířek
Škola: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, Strážnice
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Předplatné literárních novin
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena NIDM - knižní cena
4. místo
Autor: Klára Němcová
Název práce: Anglicismy v současné francouzštině (na základě excerpce z denního tisku a periodik)
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
16 Historie
1. místo
Autor: Daniel Lyčka
Název práce: Ztracený zámeček - Minulost a přítomnost
Škola: Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, Komenského 7, Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
4. místo
Autor: Petr Koluch
Název práce: Vývoj Židovské obce v Hodoníně v proudu času doplněný Tajemstvím domu Redlichů
Škola: NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1, Legionářů 1, Hodonín
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
7. místo
Autor: Lucie Jarošová
Název práce: Brněnské justiční úřady v letech 1918-1948
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
2. místo
Autor: Kristýna Haráková
Název práce: Právní úprava ozbrojených konfliktů
Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena NIDM - knižní cena
4. místo
Autor: Vojtěch Procházka
Název práce: Právní analýza školního řádu Gymnázia Židlochovice
Škola: Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, Židlochovice
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
18 Informatika
3. místo
Autoři: Bedřich Said, Martin Jaško
Název práce: Yunifly - autonomní řízení bezpilotních letounů
Škola: Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
Zvláštní cena: Cena prorektora pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Jiřího Bíly, DrSc.
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 2000,- Kč (3. místo)
Kraj Jihočeský
1 Matematika a statistika
4. místo
Autor: Emil Skříšovský
Název práce: Transformace jistých křivek a ploch v kruhové inverzi
Škola: Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium)
2 Fyzika
6. místo
Autor: Adam Pavlát
Název práce: Natáčení fotovoltaického systému
Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka, 402, Písek
3 Chemie
7. místo
Autor: Jiří Vlach
Název práce: Porovnání účinnosti KČOV a DČOV
Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí
4 Biologie
6. místo
Autor: Jana Havlová
Název práce: RDP proteiny jako domnělé CDC25 fosfatázy
Škola: Gymnázium Třeboň, Na Sadech, 308, Třeboň
5 Geologie, geografie
6. místo
Autor: Štěpánka Vítů
Název práce: Lechatelierit ve vltavínech
Škola: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice
12. místo
Autor: David Šefčík
Název práce: Mineralogické zajímavosti jižních Čech
Škola: Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského 200, Písek
6 Zdravotnictví
11. místo
Autor: Lenka Mikešová
Název práce: Obezita ve 21. století
Škola: SZŠ a VOŠZ České Budějovice, Husova 3, České Budějovice
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
6. místo
Autor: Zuzana Dohnalová
Název práce: Etologie psů
Škola: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Rudolfovská 92, České Budějovice
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
8. místo
Autor: Tereza Pavelcová
Název práce: Výskyt antibiotické rezistence u půdních aktinomycet v závislosti na používání antibiotik v oblasti Ladaku
(Himálaje, Indie)
Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice
10. místo
Autoři: Václav Kopa, Jan Suk, Martin Šindelář
Název práce: Monitoring a ochrana čápa bílého na územíJihočeského kraje
Škola: VOŠL a SŠL B. Schwarzenberga, Lesnická 55, Písek
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Nedostavil(a) se
Autor: Jakub Krejčí
Název práce: Program na vytvoření navigačního štítku
Škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
1. místo
Autor: Marek Novák
Název práce: PROTEUS - Multifunkční zařízení pro vývoj a servis elektroniky na bázi mikrokontrolerů PIC
Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice
Zvláštní cena: Cena TALENT roku 2012
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (1. místo)
Cena NIDM - knižní cena
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. místo
Autor: Václav Hála
Název práce: Vizualizace budovy ČAG
Škola: Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice 5
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Nedostavil(a) se
Autor: Martin Čejka
Název práce: Program na výpočty v analytické geometrii
Škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor , Komenského 1670, Tábor
Nedostavil(a) se
Autor: Martin Adzima
Název práce: Výroba filmu o počítačových hrách ve formě didaktické pomůcky – jak natočit film
Škola: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy , Budějovická 421, Sezimovo Ústí
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
7. místo
Autoři: Kristýna Pavlíková, Markéta Samcová
Název práce: Sebepoškozování
Škola: SZŠ a VOŠZ zdravotnická České Budějovice, Husova 3, České Budějovice
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
5. místo
Autor: Kristýna Tumpachová
Název práce: Zdobení těla bolestí aneb o tetování, piercingu a jiných permanentních ozdobách těla
Škola: Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010 , České Budějovice
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
16 Historie
14. místo
Autor: Martin Prach
Název práce: Stavební vývoj městského opevnění a hradu v Třeboni ve středověku a raném novověku
Škola: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň
18 Informatika
Nedostavil(a) se
Autor: Roman Svoboda
Název práce: Vybudování školního webu pomocí systému Wiki
Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek
Kraj Pardubický
2 Fyzika
7. místo
Autor: Jiří Sokol
Název práce: Detekce náhlých změn v radiové odrazivosti ionosféry Země
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
3 Chemie
11. místo
Autor: Petra Kábrtová
Název práce: Porovnání vybraných parametrů separace při přenosu HPLC metody na UHPLC
Škola: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská, 94, Pardubice
4 Biologie
11. místo
Autor: Klára Zavadilová
Název práce: Vliv výběru testovaného materiálu na detekci původce račího moru molekulárními metodami
Škola: Gymnázium Pardubice, Mozartova 449, Pardubice
5 Geologie, geografie
15. místo
Autor: Jana Novotná
Název práce: Sledování základních klimatologických charakteristik v lokalitě Jimramov ...
Škola: Gymnázium Polička, Nábřeží svobody 306, Polička
6 Zdravotnictví
3. místo
Autor: Ondřej Vacek
Název práce: Izolace a stanovení biologicky aktivních látek produkovaných aktinomycetami
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo)
Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 500,- Kč (3. místo)
Cena NIDM - knižní cena
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
9. místo
Autor: Martin Šrajbr
Název práce: Sledování obsazenosti sýkorníků v lesní oblasti "Brand" u Svitav
Škola: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy , Sokolovská 1638, Svitavy
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. místo
Autor: Tomáš Barták
Název práce: WEB radio
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice
Nedostavil(a) se
Autor: Michal Blažek
Název práce: Inteligentní řízení obytné budovy
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
2. místo
Autor: Lenka Janišová
Název práce: Řezy těles
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
13 Ekonomika a řízení
7. místo
Autor: Kristýna Vacková
Název práce: Podnikatelský projekt
Škola: SOŠ Cestovního ruchu, U Josefa 118, Pardubice
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
4. místo
Autor: Gréta Pelzová
Název práce: Život s Anou (mentální anorexií) a její léčba
Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola, Komenského nám.22, Litomyšl
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena katedry psychologie - pro nejlepší psychologickou práci v oboru 14
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
2. místo
Autor: Matěj Kmošek
Název práce: Drobné památky a jejich obnova Příkladová studie drobných památek na Vysokém Lese
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena NIDM - knižní cena
16 Historie
3. místo
Autor: Miloslava Dočkalová
Název práce: Muž Určený K Likvidaci - Osud politického vězně Miloslava Dočkala v letech 1949 - 1960
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
18 Informatika
5. místo
Autor: Viktor Skoupý
Název práce: Vykreslování grafů komplexních funkcí v HTML5
Škola: Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, Moravská Třebová
Kraj Královéhradecký
1 Matematika a statistika
11. místo
Autor: Ondřej Mach
Název práce: Různé přístupy k simulaci chemických reakcí
Škola: Gymnázium J.K.Tyla, Pospíšilova třída 365, Hradec Králové
2 Fyzika
13. místo
Autor: Barbora Vítková
Název práce: Vliv spektrálního složení světla na rostliny
Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875, Hradec Králové
3 Chemie
8. místo
Autor: Kristýna Šormová
Název práce: Stanovení heparinu metodou sekvenční injekční analýzy se spektrofotometrickou a spektrofluorimetrickou
detekcí
Škola: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem
4 Biologie
3. místo
Autor: Marie Švarcová
Název práce: Želvušky (Tardigrada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech
Škola: Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 3. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo)
Cena NIDM - knižní cena
4. místo
Autor: Irena Jamborová
Název práce: Analýza změn typů svalových vláken a tepelné citlivosti po aplikaci pravastatinu
Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové
5 Geologie, geografie
5. místo
Autor: Vojtěch Umlauf
Název práce: Výzkum xenolitů svrchního pláště z lokality Kozákov
Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, spol. s r. o., Brandlova 875, Hradec Králové
6 Zdravotnictví
10. místo
Autor: Lucie Kropáčková
Název práce: Léčba a prevence vzniku ploché nohy u dětí
Škola: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, Hradec Králové
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
3. místo
Autor: Lenka Bartošová
Název práce: Ekologické vs. konvenční zemědělství-obsahy rizikových látek
Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 3
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo)
Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně pro 3. místo
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
3. místo
Autoři: Miloš Jedlička, Václav Holler, Jan Kellner
Název práce: Mechanické 3D tiskárny
Škola: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o, Hradecká 1151, Hradec Králové
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Futura)
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
7. místo
Autoři: Pavel Čapek, Tomáš Mikeladze
Název práce: Chlazení alternativní technologií
Škola: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradecká 1151, Hradec Králové
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (3. místo)
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
1. místo
Autoři: Filip Komárek, Michaela Zámečníková , Marek Vlček
Název práce: Přestavba koželužny na areál mládeže
Škola: SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
4. místo
Autoři: Filip Kudelka, Matěj Pokorný, Jakub Šimek
Název práce: Matematická hra pro 1. stupeň základní školy
Škola: Střední škola aplikované kybernetiky, Hradecká 1219/11a, Hradec Králové
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
5. místo
Autor: Daniel Král
Název práce: Nebezpečí sociálních sítí
Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, V Lipkách 692,
Hradec Králové
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Nedostavil(a) se
Autor: Šárka Mašková
Název práce: Zobrazování ženy na české umělecké fotografii 19. a 20. stol.
Škola: Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, Jaroměř
16 Historie
10. místo
Autor: David Kořínek
Název práce: Novodobá syrská dynastie a rok trvající jaro
Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
6. místo
Autor: Petr Šolc
Název práce: Chazak ve´emac (Holocaust se stal mým osudem)
Škola: Gymnázium Boženy Němcové , Pospíšilova třída 324, Hradec Králové 3
18 Informatika
9. místo
Autoři: Radek Strnad, Petr Hazdra
Název práce: Webová hra - Swords of destiny
Škola: VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100, Jičín
Kraj Vysočina
1 Matematika a statistika
8. místo
Autor: Jan Klusáček
Název práce: Kvod - stolní hra
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
10. místo
Autor: Jan Kuchařík
Název práce: Některé netradiční vhledy do geometrie
Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava
2 Fyzika
3. místo
Autor: Filip Murár
Název práce: Měření a zpracování dvojstaničních pozorování televizních meteorů
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena děkana FJFI ČVUT pro 3. místo
Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (2. místo 1500,- Kč)
Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 3. místo
3 Chemie
15. místo
Autor: Adam Grepl
Název práce: Kvalita vody
Škola: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou
4 Biologie
14. místo
Autor: Zuzana Dvořáková
Název práce: Želvy Evropy
Škola: FARMEKO - VOŠZ a SOŠ, s.r.o., Jihlava , Znojemská 76, Jihlava
5 Geologie, geografie
8. místo
Autor: Tomáš Koutný
Název práce: Mapa oslunění
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 116/9, Třebíč
6 Zdravotnictví
16. místo
Autor: Veronika Dvořáková
Název práce: Dyspraxie jako důsledek ne zcela vyvinutého symetrického tonického šíjového reflexu
Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
9. místo
Autor: Martin Kutlvašr
Název práce: Netradiční odchov plůdku síha peleďě
Škola: Akademie - VOŠ, gymnázium a SUŠUP, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
Nedostavil(a) se
Autor: Petra Vyletělová
Název práce: Obnovitelné zdroje energie
Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
10. místo
Autor: Matěj Žák
Název práce: Kytarový elektronkový zesilovač
Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových, Třebíč
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
5. místo
Autor: Jan Adamec
Název práce: Vodácké centrum Jihlava
Škola: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
8. místo
Autoři: Pavel Pavlas, Patrik Jakeš, Lukáš Nálepa
Název práce: Matematický web
Škola: SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská, 628, Havlíčkův Brod
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
12. místo
Autor: Kristýna Junková
Název práce: Vznik závislosti na nikotinu v adolescenci
Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
9. místo
Autor: Aneta Jelínková
Název práce: Akad. mal. Eva Činčerová
Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava
16 Historie
12. místo
Autor: Pavlína Dušková
Název práce: Osvobození židovští studenti českého gymnázia v Jihlavě
Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
3. místo
Autoři: Tereza Rasochová, Iveta Štěrbová
Název práce: Dlouhá cesta k evropskému národu aneb evropská integrace očima obyvatel Chotěbořska
Škola: Gymnázium Chotěboř, Jiráskova, 637, Chotěboř
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
18 Informatika
12. místo
Autor: Monika Tománková
Název práce: Srovnání programů Blender a Google SketchUp na 3D modelech domů
Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč
Nedostavil(a) se
Autor: Lukáš Hybšt
Název práce: 3D model školy založený na Unreal Developement Kitu
Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč
Kraj Karlovarský
2 Fyzika
12. místo
Autor: Kryštof Zindr
Název práce: Fyzici online
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Karlovy Vary, Národní 25
Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (3. místo 1000,- Kč)
3 Chemie
10. místo
Autor: Barbora Vokatá
Název práce: Procesy výroby řízeně kvašených piv
Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mar. Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně
5 Geologie, geografie
16. místo
Autor: Lukáš Gold
Název práce: Budoucí vývoj mezinárodních letišť v České republice
Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
7. místo
Autor: Jan Dipold
Název práce: Optimalizace provozu MHD v Mariánských Lázních – návrh jízdních řádů trolejbusů a autobusů
Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská, 355, Mariánské Lázně
Cena Dopravního vydavatelství Wolf
12. místo
Autor: Kamila Jánská
Název práce: Elektrická točna na sváření výrobků válcovitého tvaru
Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká, 1197, Ostrov
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
8. místo
Autor: Anna Sýkorová
Název práce: Otec – problematická role
Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
7. místo
Autoři: Gabriela Nováková, Kamila Teplá
Název práce: Vrstevnické učení mezi sestrami z pohledu mladší sestry
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary
18 Informatika
13. místo
Autor: Martin Štoll
Název práce: Databázový systém Záškoláci
Škola: Střední průmylová škola Ostrov, Klínovecká, 1197, Ostrov
Kraj Liberecký
2 Fyzika
9. místo
Autor: Petra Vaníčková
Název práce: Využití nových scintilačních krystalů v radiologické dozimetrii
Škola: SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec, Masarykova 3, Liberec
3 Chemie
13. místo
Autor: Jana Kittnerová
Název práce: Krystalizace vybraných solí
Škola: Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec
4 Biologie
9. místo
Autor: Irena Vašková
Název práce: Celoroční monitoring lokality Písečáky u Příšovic zaměřený na tahy a hnízdění ptáků na dané lokalitě
Škola: SUPŠS Železný Brod, Smetanovo zátiší, 470, Železný Brod
Nedostavil(a) se
Autor: Rastislav Gončár
Název práce: Veterinární parazitologie endoparazitů trávící soustavy psa
Škola: Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská, 530/3, Liberec 11
6 Zdravotnictví
6. místo
Autor: Michaela Komárková
Název práce: Lidská slina, její vlastnosti a role při remineralizaci zubní skloviny
Škola: Gymnázium a SOŠPg, Jeronýmova 425/27, Liberec
15. místo
Autor: Anna Cejpová
Název práce: Transplantace slinivky břišní
Škola: Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
2. místo
Autor: Barbora Pavlů
Název práce: Chování jalovic při intenzivní a extenzivní pastvě na podhorské pastvině v Jizerských horách
Škola: Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec 11
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo)
Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně pro 2. místo
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
11. místo
Autor: Viktorie Brožová
Název práce: Inventarizace dřevin vybraných libereckých parků
Škola: Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec 14
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
8. místo
Autor: Aleš Dundr
Název práce: Hobby CNC frézka
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Masarykova 3, Liberec 1
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
3. místo
Autor: Jan Trejbal
Název práce: Robot ovládaný přes wifi
Škola: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, Liberec 1
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
4. místo
Autor: Štěpán Riss
Název práce: Pásový robot ovládaný multifunkčním ovladačem
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola , Masarykova 3, Liberec
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
9. místo
Autor: Jiří Macháček
Název práce: PODZEMNÍ DŮM
Škola: SPŠ stavební Liberec, Sokolovské nám. 14, Liberec 1
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
6. místo
Autor: Lukáš Müller
Název práce: Rubensova trubice - výroba učební pomůcky
Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, Masarykova 3,
Liberec 1
13 Ekonomika a řízení
Nedostavil(a) se
Autor: Magdalena Štrosová
Název práce: Historie sklárny Harrachov
Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šamánkova 500/8, Liberec
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
Nedostavil(a) se
Autor: Tereza Knopová
Název práce: Funkčnost rodiny v současnosti
Škola: Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec 14
16 Historie
2. místo
Autor: Jan Hnělička
Název práce: Československá zahraniční armáda na Středním východě během druhé světové války
Škola: Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530, Liberec 11
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
13. místo
Autor: Anna Netrhová
Název práce: Nezpochybnitelná závěť
Škola: Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec
18 Informatika
8. místo
Autor: Ondřej Novák
Název práce: Webová aplikace pro simulaci logických hradel a obvodů
Škola: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, Liberec 1
Kraj Olomoucký
1 Matematika a statistika
1. místo
Autor: Jakub Kopřiva
Název práce: Jednoduché orientované grafy
Škola: Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Zvláštní cena: Návrh na Cena Učené společnosti ČR
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena Ondřeje Tomka (1. místo 2500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Společnosti Otakara Borůvky za práci s největší aplikovatelností 3000,- Kč
Cena Společnosti Otakara Borůvky - kniha
Cena děkana FJFI ČVUT pro 1. místo
Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 1. místo
3. místo
Autor: Alena Harlenderová
Název práce: Metoda Monte Carlo a její aplikace
Škola: Slovanské gymnázium, Třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Společnosti Otakara Borůvky - kniha
Cena děkana FJFI ČVUT pro 3. místo
Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 3. místo
7. místo
Autor: Čeněk Škarda
Název práce: Aritmetika včera a dnes
Škola: Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov
Zvláštní cena: Účast na CP SOČ na Slovensku
2 Fyzika
11. místo
Autoři: Roman Chvátal, Hana Pecůchová, Tomáš Pospíšil, Kateřina Skrebská, Ivona Podolákova
Název práce: Měření koncentrací radonu v obytných prostorách a v půdním vzduchu okolo nich
Škola: Slovanské gymnázium Olomouc, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
3 Chemie
2. místo
Autor: Martin Palkovský
Název práce: Fluorescenční vlastnosti chelirubinu v interakci s DNA
Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 2. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo)
4 Biologie
2. místo
Autor: Anna Soldánová
Název práce: Targeting protein for Xklp2 (AtTPX2 protein) a jeho lokalizace u modelové rostliny Arabidopsis thaliana
Škola: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9, Čajkovského 9, Olomouc
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 2. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo)
Cena NIDM - knižní cena
6 Zdravotnictví
9. místo
Autor: Kateřina Švédová
Název práce: Parfémy, historie a současnost - vonné látky a jejich důkazy
Škola: Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
4. místo
Autoři: David Kořalka, Jan Mužátko, Kateřina Hanzlíková
Název práce: Ověření účinku aditivní látky WEFASAN Classic na výnos brambor
Škola: Střední škola zemědělská Olomouc, U Hradiska 4, Olomouc
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
2. místo
Autor: Dobromila Malíková
Název práce: Sociální chování vlků arktických
Škola: Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 2. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo)
Cena NIDM - knižní cena
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
5. místo
Autor: Michal Mareš
Název práce: Motorová tříkolka
Škola: Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49, Olomouc
11. místo
Autor: Vladimír Antel
Název práce: Návrh vlastní hobby CNC frézky
Škola: SOŠp a SOUs , Lidická 4, Prostějov
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
5. místo
Autor: Lukáš Vykydal
Název práce: Vývojové pracoviště pro mikroprocesor i8085
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc
Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (2. místo)
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
Nedostavil(a) se
Autor: Josef Glogar
Název práce: Návrh sanace střešní konstrukce kaple v Hůrce
Škola: SPŠ Hranice, Studentská, 1384., Hranice
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
7. místo
Autor: Lukáš Lokajíček
Název práce: Využití MIDI komunikace při výuce hudby
Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého, 1, Šumperk
13 Ekonomika a řízení
1. místo
Autor: Štěpán Hlavatý
Název práce: Důchodová reforma v souvislostech, její dopad
Škola: Obchodní akademie Olomouc, tř. Spojenců 11, Olomouc
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Merkur)
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena rektora VŠE v Praze (1. místo 5000,- Kč)
Cena ředitele Moravské vysoké školy Olomouc (1. místo 3000,- Kč)
4. místo
Autor: Tomáš Grygar
Název práce: Aspekty letecké dopravy se zaměřením na Českou republiku
Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov, Denisova 3, Přerov
Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Moderní řízení
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
6. místo
Autor: Jarmila Buriánková
Název práce: Čtenářská gramotnost
Škola: Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova, 3, Prostějov
16 Historie
16. místo
Autor: Radoslav Hlavica
Název práce: Česko-polský spor o Těšínsko
Škola: Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588, Hranice
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
10. místo
Autor: Zuzana Krejčí
Název práce: Dolní věková hranice trestní odpovědnosti a zahájení sexuálního života mládeže
Škola: Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov
18 Informatika
10. místo
Autor: František Zeman
Název práce: Analýza efektivity graylistingu jako jedné z metod ochrany před spamem
Škola: Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova, 45, Olomouc
Kraj Plzeňský
1 Matematika a statistika
13. místo
Autor: David Kubeš
Název práce: Evoluční dynamika v šestiúhelníkových sítích
Škola: Gymnázium L.Pika, Opavská 21, Plzeň 4
4 Biologie
1. místo
Autoři: Klára Nováková, Kateřina Fialová
Název práce: Výskyt potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči na Plzeňsku
Škola: Gymnázium Blovice, Družstevní 650, Blovice
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 1. místo
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo)
Cena NIDM - knižní cena
5 Geologie, geografie
14. místo
Autor: Jiří Vištejn
Název práce: Tvorba mapy pro orientační běh
Škola: SPŠ stavební Plzeň, Chodské nám. 2, Plzeň
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
9. místo
Autoři: Martin Löfler, Jaroslav Levý
Název práce: Stavba a odzkoušení turbokompresorového motoru
Škola: Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Plzeň, Koterovská, 85, Plzeň
10. místo
Autoři: Ondřej Kunte, Jakub Solnař
Název práce: Elektropneumatický manipulátor řízený PLC
Škola: Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara , Klatovská, 109, Plzeň
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
9. místo
Autor: Michael Hrabě
Název práce: Šestinohý Robot
Škola: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
3. místo
Autoři: Vojtěch Doležel, Martin Hamáček
Název práce: Model asynchronního motoru a model indukční pece (výukové přípravky pro podporu výuky tématu
Magnetická pole)
Škola: VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, Plzeň - Slovany 2
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Technik
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
2. místo
Autor: Jan Václav
Název práce: Film a jeho dílčí úloha ve vzdělávání
Škola: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426, Stříbro
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
3. místo
Autor: Eliška Pekárková
Název práce: Felix Nussbaum: Život v obrazech
Škola: Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15, Plzeň
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena NIDM - knižní cena
16 Historie
6. místo
Autor: Martin Kolovský
Název práce: Zaniklé obce jako historický a krajinotvorný prvek v podhůří Českého lesa u Bělé nad Radbuzou
Škola: Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23, Plzeň
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
8. místo
Autor: Olga Sojková
Název práce: Analýza DNA a FTA karty ve službách kriminalistiky
Škola: Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 808/23 , Plzeň-Východní Předměstí
18 Informatika
4. místo
Autor: Jan Bobek
Název práce: Aplikace pro ladění elektrických i akustických strunných nástrojů pro OS Linux
Škola: VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, Slovany
Kraj Středočeský
1 Matematika a statistika
9. místo
Autor: Magdaléna Tydrichová
Název práce: Strategie hry Mlsný kocour
Škola: Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
3 Chemie
1. místo
Autor: Eva Martínková
Název práce: Stanovení dusitanů a dusičnanů v pitné vodě pomocí kapilární elektroforézy
Škola: Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník
Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Genus)
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena Ondřeje Tomka (1. místo 2500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena společnosti Jablocom – mikroskop - pro 1. místo
Cena JE Temelín/Útvar chemické režimy (1. místo)
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo)
12. místo
Autor: Barbora Heřmanovská
Název práce: Speciační analýza arsenu ve vodách metodou atomové spektrometrie využitím generování těkavých sloučenin
Škola: VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, Benešov u Prahy
4 Biologie
8. místo
Autor: Jitka Pallová
Název práce: Výskyt provazovek (Usnea spp.) na Benešovsku a Voticku
Škola: Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov
10. místo
Autor: Jakub Štěpán
Název práce: Rosnatka kapská - pěstování a množení v bytových podmínkách
Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav
5 Geologie, geografie
2. místo
Autor: Aneta Hušková
Název práce: Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v lokalitě Na Požárech
(Barrandien, Česká republika)
Škola: Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1, Mladá Boleslav
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
9. místo
Autor: Jan Kotek
Název práce: Mapování minerálů v Koněpruských jeskyních
Škola: SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100, Hořovice
Zvláštní cena: Účast na CP SOČ na Slovensku
13. místo
Autor: Pavlína Šilhánková
Název práce: Satelitní městečka
Škola: Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421, Mělník
6 Zdravotnictví
5. místo
Autor: Zuzana Blažejová
Název práce: Vertebrogenní syndromy a jejich léčba
Škola: Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. místo
Autor: Tomáš Kučera
Název práce: České odrůdy brambor
Škola: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131, Benešov
10. místo
Autor: Lucie Zápalová
Název práce: Péče o stromy v městském prostředí
Škola: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, nám. J. Žižky 186, Rakovník
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
12. místo
Autoři: Jana Puzyrevská, Gabriela Šejnová
Název práce: Křídlatka na Poděbradsku
Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady
14. místo
Autor: Pavlína Šámalová
Název práce: Travnocestní důl
Škola: Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
2. místo
Autor: Mikuláš Pelíšek
Název práce: Městská hromadná doprava v Kladně
Škola: Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Dopravního vydavatelství Wolf za 2. místo
Cena NIDM - knižní cena
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
13. místo
Autor: Jaroslav Vojtíšek
Název práce: AtmelAmp
Škola: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, Dubska, 967, Kladno
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
7. místo
Autor: Alexandr Němec
Název práce: Funkcionalistická věžová výstavba na Kladně
Škola: SPŠS a OA Kladno, Cyrila Boudy, 2954, Kladno
10. místo
Autor: Martin Slánský
Název práce: Hotel v golfovém areálu
Škola: Střední odborná škola stavební a SOŠ stavební Kolín, Pražská 112, Kolín
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
10. místo
Autoři: Petr Jašek, Pavel Král, Petr Koukolíček
Název práce: Analyzátor, minimalizátor a aplikátor kombinačních logických funkcí
Škola: SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840, Kladno
14. místo
Autoři: Veronika Ištvaníková , Jakub Malák
Název práce: Jak podat první pomoc zvířeti
Škola: VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova 131, Benešov u Prahy
13 Ekonomika a řízení
9. místo
Autoři: Nikola Drábková, Jana Zemanová
Název práce: studentská firma Solanum
Škola: VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, Benešov
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
9. místo
Autor: Klára Žádníková
Název práce: Služby cestovního ruchu pro invalidní klienty
Škola: HŠ, VOŠ hotelnictví a turismus a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III, Poděbrady
10. místo
Autor: Denisa Mouchová
Název práce: Vnímání a interpretace emocí ve školním věku
Škola: Gymnázium Kladno, Nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
1. místo
Autor: Anna Těhlová
Název práce: Rok 1968 a Francie - Vnitřní události a vnímání okolního světa se zaměřením na východní Evropu, zejména
Československo
Škola: Gymnázium Jana Palacha, Pod Vrchem 3421, Mělník
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena NIDM - knižní cena
16. místo
Autor: Petr Richter
Název práce: Česká republika a Evropská unie
Škola: Gymnázium Kladno, Nám. Edvarda Beneše 1573, Kladno
18 Informatika
Nedostavil(a) se
Autor: Stanislav Nechutný
Název práce: Autentizace
Škola: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, nám. J. Žižky 186, Rakovník
Kraj Moravskoslezský
1 Matematika a statistika
5. místo
Autor: Augustin Žídek
Název práce: Neúplné sportovní turnaje - Magické ohodnocování (n - 5), (n - 7) a (n - 9)-pravidelných grafů
Škola: Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí
14. místo
Autor: Tomáš Widlák
Název práce: Polynomy s celočíselnými koeficienty
Škola: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
3 Chemie
14. místo
Autor: Martin Sopuch
Název práce: Jodace 9,10-fenanthrochinonu
Škola: Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín, U Jezu 7, Nový Jičín
4 Biologie
13. místo
Autor: Alice Krumpolcová
Název práce: Asistovaná reprodukce
Škola: Mendelova střední škola, Divedlení, 4, Nový Jičín
5 Geologie, geografie
7. místo
Autoři: Daniel Herrmann, Dominik Petřík
Název práce: Modely významných objektů západní části Hlučínska
Škola: Střední průmyslová škola stavební Opava, Mírová 3, Opava
6 Zdravotnictví
8. místo
Autor: Tomáš Jirsa
Název práce: Léčba ICHDK a diabetické nohy autologní transplantací kmenových buněk
Škola: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava, Hladnovská 35, Slezská Ostrava
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo
Autor: Nikola Jahnová
Název práce: Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat
Škola: MSŠZe a VOŠ Opava, p.o., Purkyňova 12, Opava
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo)
Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně pro 1. místo
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
13. místo
Autor: Adriana Volná
Název práce: Mapování vodního toku Sezina
Škola: Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, Středoškolská 1 , Ostrava-Zábřeh
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
1. místo
Autoři: Václav Otipka, Ondřej Sikora
Název práce: Přestavitelný středový sloup
Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek,
28. října 1598, Frýdek-Místek
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
2. místo
Autoři: Zbigniew Opiol, Adam Ligocki
Název práce: Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu
Škola: SPŠE Havířov-Město, Makarenkova 1, Havířov - Město
Zvláštní cena: Návrh na Cena Učené společnosti ČR
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
Nedostavil(a) se
Autor: Matěj Kulhavý
Název práce: Plovoucí dům
Škola: Střední průmyslová škola stavební Opava, Mírová 3, Opava
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
12. místo
Autor: Jan Křenek
Název práce: Automat pro akvárium
Škola: SŠED p.o., Pionýrů 2069, Frýdek-Místek
13 Ekonomika a řízení
2. místo
Autor: Ondřej Žídek
Název práce: Cenová politika mobilních operátorů vs. český zákazník
Škola: Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, Vítkov
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Merkur)
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena rektora VŠE v Praze (2. místo 3000,- Kč)
Cena ředitele Moravské vysoké školy Olomouc (2. místo 2000,- Kč)
6. místo
Autoři: Veronika Benešová, Patrik Stoniš
Název práce: Mayland - Studentská společnost
Škola: Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5, Opava
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
1. místo
Autor: Pavel Škrobánek
Název práce: Chytře proti AIDS
Škola: Gymnázium Vítkov, Komenského, 145, Vítkov
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
6. místo
Autor: Daniel Oborák
Název práce: Analýza díla Davida Lynche
Škola: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba
10. místo
Autor: Patrizia Lajdová
Název práce: Animace
Škola: Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá
16 Historie
8. místo
Autoři: David Krop, Jan Kubečka, Martin Nepevný
Název práce: Osvobození Ostravy. Československé vojenské jednotky v ostravsko-opavské operaci.
Škola: AHOL - střední odborná škola, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava-Vítkovice
9. místo
Autoři: Michal Hejda, Jan Spurný
Název práce: Historie a současnost trati Bohumín-Chalupki (PKP)
Škola: Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice
Cena Dopravního vydavatelství Wolf
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
12. místo
Autor: Lucie Nguyenová
Název práce: Češi a Vietnamci - náhled do vzájemného soužití
Škola: SŠ, Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50/635, Havířov - Prostřední Suchá
18 Informatika
1. místo
Autor: Lukáš Červenka
Název práce: Propojení optimalizačních programů s kvantověchemickými softwarovými balíky
Škola: Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí
Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského
Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena Ondřeje Tomka (1. místo 2500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 4000,- Kč (1. místo)
Kraj Ústecký
4 Biologie
Nedostavil(a) se
Autor: Jaroslav Dlouhý
Název práce: Entomologický průzkum NPR Lovoš a jeho okolí, popis vybraných lokalit a druhů
Škola: SLŠ a SOŠS Šluknov, T.G. Masaryka 580, Šluknov
5 Geologie, geografie
1. místo
Autor: Michal Šrámek
Název práce: Paleontologický průzkum jižní části obce Černčice u Loun
Škola: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Ukrajinská, 379, Litvínov, Schola Humanitas
Zvláštní cena: Cena TALENT roku 2012
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena MF a.s. – předplatné časopisu Lidé a Země
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
10. místo
Autor: Simona Kuboušková
Název práce: Těžba v Českém středohoří a její dopad na krajinný ráz
Škola: Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova, 175, Roudnice nad Labem
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Genus)
6 Zdravotnictví
14. místo
Autor: Pavel Mario Kautský
Název práce: Příručka první pomoci pro mládež a laickou veřejnost
Škola: Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
12. místo
Autor: Božena Kummerová
Název práce: Historie a vývoj mysliveckého a loveckého trubačství na SLŠ a SOŠS Šluknov
Škola: SLŠ a SOŠS Šluknov , T.G. Masaryka 580, Šluknov
Nedostavil(a) se
Autor: Kateřina Kákonová
Název práce: Chov norických koní
Škola: Obchodní akademie a střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, Studetská 1354, Žatec
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
7. místo
Autor: Luboš Straka
Název práce: Vztah kvality vody a stavu rybí populace v potoce Srpina na Mostecku
Škola: Schola Humanitas, Ukrajinská, 379, Litvínov
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
2. místo
Autor: Josef Konečný
Název práce: Puzzle
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Čs. armády 10, Děčín 1
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
11. místo
Autoři: Markéta Machová, Lada Musilová
Název práce: Atlas vajec ptáků severozápadních Čech
Škola: Podkrušnohorské gymnázium, Bílina, Břežánská 9, Bílina
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
11. místo
Autor: Kateřina Vlasáková
Název práce: Specifické poruchy učení a jejich (ne)znalost mezi studenty
Škola: OA gen. Františka Fajtla Louny, p. o., Osvoboditelů 497, Louny
16 Historie
5. místo
Autor: Barbora Dolejší
Název práce: Komunistická propaganda v Mateřídoušce v letech 1948-1953
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice
Cena FF UK v Praze (odborná stáž)
Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)
Cena ASUD (1500,- Kč)
18 Informatika
11. místo
Autor: Lukáš Zaržický
Název práce: I-notes
Škola: Gymnázium Podbořany, Komenského 843, Podbořany
Kraj Zahraniční
6 Zdravotnictví
Host mimo pořadí
Autor: Mickael Gaspar
Název práce: Vliv stravy na psychiku
Škola:
13 Ekonomika a řízení
Host mimo pořadí
Autoři: Renáta Šmihálová, Bibiana Válková
Název práce: Teplo pre Vašich miláčikov
Škola: SPŠ Dubnica na Váhom, Dubnica nad Váhom
Kraj Zlínský
1 Matematika a statistika
12. místo
Autor: Vít Brumovský
Název práce: Implementace šifrovacího algoritmu AES
Škola: Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ, Komenského 169, Uherský Brod
2 Fyzika
1. místo
Autor: Michal Vyvlečka
Název práce: Určování parametrů extrasolárních systémů pomocí CCD fotometrie exoplanetárního tranzitu
Škola: Střední průmyslová škola Otrokovice, třída T. Bati 331, Otrokovice
Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského
Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo)
Cena Ondřeje Tomka (1. místo 2500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena děkana FJFI ČVUT pro 1. místo
Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 1. místo
2. místo
Autor: Jan Mrázek
Název práce: Návrh malé větrné turbíny
Škola: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, Kroměříž
Zvláštní cena: Účast na CP SOČ na Slovensku
Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo)
Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena děkana FJFI ČVUT pro 2. místo
Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (1. místo 2500,- Kč)
Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 2. místo
3 Chemie
6. místo
Autor: Anežka Zemánková
Název práce: Izolace, separace a analýza lignanů z rostliny Schisandra chinensis
Škola: Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ, Komenského 169, Uherský Brod
4 Biologie
7. místo
Autor: Lucie Doležálková
Název práce: Srovnání způsobů stabilizace rostlinných vzorků při terénních odběrech k analýze fytohormonů
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
5 Geologie, geografie
4. místo
Autor: Adéla Miklíková
Název práce: Fauna mořských sedimentů kenozoika lokality Dolní Nětčice
Škola: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, Holešov
Zvláštní cena: Návrh na Cena Učené společnosti ČR
6 Zdravotnictví
7. místo
Autor: Kristina Pastrnková
Název práce: Preventivní stomatologie
Škola: Gymnázium Františka Palackého, Husova 146, Valašské Meziříčí
12. místo
Autor: Petra Lukášová
Název práce: Informovanost žen o prevenci rakoviny prsu
Škola: SZŠ a VOŠZ Vsetín, náměstí Svobody 809, Vsetín
7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
11. místo
Autor: Daniel Opletal
Název práce: Můj chov papouška vlnkovaného a zpěvavého
Škola: Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž, Koperníkova 1429, Kroměříž
8 Ochrana a tvorba životního prostředí
6. místo
Autor: Hana Zámečníková
Název práce: Mapování invazních rostlin v katastru města Napajedla
Škola: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
4. místo
Autoři: Vojtěch Kusák, Jan Jurásek , David Molák
Název práce: Drtič
Škola: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, Uherské Hradiště
Zvláštní cena: Cena TALENT roku 2012
10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
12. místo
Autor: Martin Kovařík
Název práce: Plazmový reproduktotr
Škola: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova, 617, Uherské Hradiště
11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
3. místo
Autor: Michal Bobek
Název práce: Stavba roku-bytový dům v ulici Dukelských hrdinů
Škola: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Odloučené pracoviště Revoluční 747, Uherské Hradiště
Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo)
Cena MŠMT
Cena Středočeského kraje – tiskárna Samsung
Cena NIDM - knižní cena
4. místo
Autor: Petra Piskláková
Název práce: Dětský domov
Škola: SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, Valašské Meziříčí
Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Stavitel
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
5. místo
Autoři: Petr Hanák, Andrzej Novák
Název práce: Učebnice biochemie
Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín, Tyršova 1069, Vsetín
13 Ekonomika a řízení
Nedostavil(a) se
Autoři: Soňa Pokorníková, Kateřina Cigánková
Název práce: Týmová práce a její využití v podnicích na Uherskohraďišťsku
Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Nádražní 22, Uherské
Hradiště
14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného
času
14. místo
Autor: Michaela Ftáčníková
Název práce: Interrupce
Škola: Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobozeni
699, Kunovice
15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
7. místo
Autor: Jan Gryga
Název práce: Samuraj
Škola: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524/37, Holešov
8. místo
Autor: Jakub Karlík
Název práce: Barokní hudba
Škola: SOŠ a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město
16 Historie
13. místo
Autor: Anežka Jelínková
Název práce: P. Josef Cukr, SJ ...ani nacisté ani komunisté nezlomili jeho víru a optimismus...
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída, 218, Uherské Hradiště
17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
9. místo
Autor: Marek Andrýsek
Název práce: Autorská práva v multimediální oblasti
Škola: Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození,
699, Kunovice
14. místo
Autor: Sandra Kundratová
Název práce: Postavení nezletilé matky v ČR
Škola: Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Osvobození
699, Kunovice
18 Informatika
6. místo
Autor: David Kovařík
Název práce: OAUH Helpdesk
Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti,
Nádražní 22, Uherské Hradiště

Podobné dokumenty