diagnostická vodítka při práci se „skvrnami

Komentáře

Transkript

diagnostická vodítka při práci se „skvrnami
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Adamec Jiří
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ – KATEDRA TEORIE
IČ 105 48 629 – Brno, Poříčí 5
POZVÁNKA
K ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉHO KURZU
DIAGNOSTICKÁ VODÍTKA PŘI PRÁCI
SE „SKVRNAMI“ RORSCHACHOVA TESTU
( Uplatnění ROR – TAT v poradensko - konzultační činnosti )
( Tématické okruhy jednotlivých cvičení )
9. ledna, sobota (10:00 – 14:00 hod.)
Základní seznámení s Rorschachovým testem; popis jednotlivých skvrn; ukázky obecných
aplikací; diagnostická vodítka.
10. ledna, neděle (10:00 – 15:00 hod.)
Využítí Rorschachova testu v práci s dětským klientem: obecné znaky v interpretacích dětí;
individuální zvláštnosti v interpretacích dětí.
27. února, sobota (10:00 – 15:00 hod.)
Poznatky ve využití ROR (TAT) v souvislosti s diagnostikami adolescentů; aplikace časového
schématu – vyprávění příběhu a jiné techniky.
28. února, neděle (10:00 – 15:00 hod.)
Základní přístupy v psychodiagnostice dospělých – manipulace s tabulemi a reaktivní
odpovědi; role fantasie; problematiky chybění emoční výpovědi u dospělých klientů (tzv.
alexthymie) a jejich měření ROR testem.
27. března, sobota (10:00 – 15:00 hod.)
Použítí Rorschachova testu při zpracování jungiánského modelu interpretací normy a
patologie, ve spektru psychologie osobnosti.
28. března, neděle (10:00 – 15:00 hod.)
Možnosti interpretací projevů sexuálních úchylek a jiných perverzí, pomocí Rorschachova
testu u dospělých mužů a žen. ( Po ukončení kurzu - předání absolventského vysvědčení:
DIAGNOSTICKÉ TECHNIKY V PORADENSTVÍ + počet absolvovaných h. )
POZNÁMKA:
Tento kurz je vypracován jako interpretační seminář s použitím odborné literatury a
zkušenostních praktik s klienty, z konzultačních sezení, pod vedením lektora kurzu. Jako
základní materiály byly dále zpracovány tyto studijní podklady: Ewald Bohm, Lehrbuch der
Rorschach-Psychodiagnostik (8. Auflage), Bern 2004; Rorschach a projektivní metody
(Ročenka České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody), 2. ročník 2006 a 3. ročník
2007; Wolfgang Kienzler, Begriff und Gegenstand, Franfurt a. M. 2009; Sigmund Freud,
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, GW 11, (Imago Publishing) London 1998.
2700 Kč, Č. Sp., č. ú. 2026649309 / 0800, VS 9850; úhrada nejpozději do 30. 12. 2009

Podobné dokumenty

informace o autenticitě tabulí

informace o autenticitě tabulí Skupina Hogrefe, jejímž členem je i Verlag Hans Huber, je již od roku 1920 vydavatelem Rorschachova testu a doprovodné publikace Psychodiagnostik. Když byly inkoustové skvrny, které Hermann Rorscha...

Více

filosofický seminář

filosofický seminář Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Více

Kill Anmeldungen 2013, Rechenblatt 1

Kill Anmeldungen 2013, Rechenblatt 1 Klaus Lutz Grochau Manfred Sohr Rudi Kienzler Andreas Rocchinotti Ernst Sykora Thomas Schillinger Marcus Toman Pavel Merz Daniel Kaufmann Kilian Gräber Andreas Bergner Dirk Bürkle Jan 14 Motschmann...

Více

Schwanog NEWS 2/13 (approx. 1,9 MB)

Schwanog NEWS 2/13 (approx. 1,9 MB) přezkoušenou techničku s odborným zaměřením na strojírenství. Svým krokem do konstrukčního týmu Schwanog může nyní Stefanie Fichter své znalosti náležitě uplatnit při řešení nástrojů specifických p...

Více

Encyklopedický slovník psychologie

Encyklopedický slovník psychologie Allen a Dana (2004) pravdivě poukazují na to, že kulturní rozdíly mohou podstatně ovlivňovat některá bodová hodnocení CS (viz Garb, Wood, Grove a Stejskal, 2001; Wood a Lilienfald, 1999). Strana 10...

Více

Přímá cesta k Vašemu úspěchu

Přímá cesta k Vašemu úspěchu Osobnostmi vzdělávání dospělých 2011 se stali prof. PhDr. Milan Nakonečný, Ing. Antonín Mestek a Petr Kužel, MBA Praha 2. 2. 2012 - Česká andragogická společnost (ČAS), Asociace institucí manažersk...

Více