Lanosspol. s r.o. Domažlická 20 Praha 3 130 00

Komentáře

Transkript

Lanosspol. s r.o. Domažlická 20 Praha 3 130 00
Lanos
www.lanos.cz
[email protected]
+420 222 586 007
+420 775 161 782
spol. s r.o.
Domažlická 20
Praha 3 130 00
Montáž na straně pantů zavírač na křídle dveří
Montáž na straně proti pantům zavírač na zárubni dveří
Pravé dveře před osazením samozavíračem
GEZE TS 4000
Levé dveře před osazením samozavíračem
GEZE TS 4000
Před montáží sejmout kryt a chránit před
poškozením
Označení pozic upevňovacích šroubů
pomocí přiložené vrtací šablony k ose
pantů a horní hraně křídla
Označení pozic upevňovacích šroubů
pomocí přiložené vrtací šablony k ose
pantů a horní hraně křídla
Připravit otvory pro
upevňovací šrouby
zavírače!
Pokračování viz. Obrázek A 3
Pokračování viz. Obrázek B 3
1
Lanos
www.lanos.cz
[email protected]
+420 222 586 007
+420 775 161 782
spol. s r.o.
Domažlická 20
Praha 3 130 00
Spojovacím materiálem v sadě zavírače připevnit zavírač
Spojovacím materiálem v sadě zavírače připevnit zavírač
Rameno přimontovat šroubem ze sady zavírače v úhlu 80o
směrem ke kratší části zavírače
o
Rameno přimontovat šroubem ze sady zavírače v úhlu 80
směrem ke kratší části zavírače
Připevnit konzolu raménka zavírače spojovacím materiálem v sadě
zavírače
Seřídit zavírač dle velikosti dveří a požadované zavírací síly.
Velikost nastavené síly ukazuje kulička na stupnici zavírače.
Pokračování viz. Obrázek A 7
Pokračování viz. Obrázek B 7
2
Lanos
www.lanos.cz
[email protected]
+420 222 586 007
+420 775 161 782
spol. s r.o.
Domažlická 20
Praha 3 130 00
Koncový doklap lze
nastavit, nebo úplně
vyřadit na raménku
zavírače jeho
prodloužením, nebo
zkrácením a
následným zajištěním
pojistným šroubem.
Při pozici ramene
připevněného k
unašeči zavírače v
o
poloze cca 90 ke
křídlu dveří je koncový
doklap aktivní. Při
pozici ramene
připevněného k
upevňovací
konzolce cca 90o ke
křídlu dveří je koncový
doklap vypnutý.
Seřídit rychlost zavírání (šroubek 1). a velikost
koncového tlumení při otevírání křídla (šroubek 3)
Seřídit rychlost zavírání (šroubek 1). a velikost
koncového tlumení při otevírání křídla (šroubek 3)
Montáž ukončit nasazením krytu zavírače a ochranné krytky na neobsazený
konec unašeče !
3
Lanos
www.lanos.cz
[email protected]
+420 222 586 007
+420 775 161 782
spol. s r.o.
Domažlická 20
Praha 3 130 00
Tato montáž se používá v případě, že není možné díky konstrukci dveřního křídla připevnit zavírač za upevňovací otvory v
těle zavírače přímo na dveřní křídlo.
Před montáží sejmout kryt a chránit před
poškozením
Označení pozic upevňovacích šroubů
pomocí přiložené vrtací šablony k ose
pantů a horní hraně křídla
Označení pozic upevňovacích šroubů
pomocí přiložené vrtací šablony k ose
pantů a horní hraně křídla
Připravit otvory pro
upevňovací šrouby
montážní desky!
Pokračování viz. Obrázek D 3
Pokračování viz. Obrázek C 3
4
Lanos
www.lanos.cz
[email protected]
+420 222 586 007
+420 775 161 782
spol. s r.o.
Domažlická 20
Praha 3 130 00
Spojovacím materiálem v sadě připevnit
montážní desku.
Spojovacím materiálem v sadě připevnit
montážní desku.
Spojovacím materiálem v sadě montážní desky připevnit zavírač
Spojovacím materiálem v sadě montážní desky připevnit zavírač
Postup montáže pokračuje standardně obrázkem B 4
Postup montáže pokračuje standardně obrázkem A 4
GEZE TS 4000 montáž na dveřní křídlo na straně proti pantům s úhelníkem pro uchycení
přepevňovací konzolky raménka!
Montážní pozice zavírače na dveřním křídle viz. obrázek X1.
Postup montáže a seřízení zavírače viz. výše uvedený montážní návod.
5
Lanos
www.lanos.cz
[email protected]
+420 222 586 007
+420 775 161 782
spol. s r.o.
Domažlická 20
Praha 3 130 00
Montáž GEZE TS 4000 S viz. montážní návod
pro TS 4000
Seřízení zpoždění zavírání se provádí u zavírače TS 4000 S šroubkem č. 4 v rozsahu 0 - 30 sec.
Zpoždění je aktivováno otevřením křídla přes úhel 80o. Plný čas spoždění je aktivní od úhlu otevření 110o.
6

Podobné dokumenty

Stáhnout

Stáhnout úpravu, toxické zasažení, zanášení nebo stav průchodnosti trubek apod. V nabídce je kompletní sortiment ohebných i pevných průmyslových endoskopů pro nejrůznější aplikace i v těch nejnáročnějších p...

Více

Technický list FOSTER 30-45

Technický list FOSTER 30-45 Nanášení zednickou lžící nebo strojovým vytlačováním Průměrná váha/US galon: (ASTM D 1475) 12 liber (smíchané) (1,44 kg/l) Průměr netěkavých látek (ASTM D 2369) 98 objemových % (99 váhových %) Rozs...

Více

Spory, reklamace, stížnosti - máme etické chování trhu?

Spory, reklamace, stížnosti - máme etické chování trhu? na provoz svého nákladného dvora. Co by ještě zdanil? Už zavedl daň z polí, domů, pak dokonce z krbů a ohnišť… Co takhle daň z veřejných záchodků? Jeho syn Titus se nad takovou nečistou daní ušklíb...

Více

TECHNICKÁ KNIHOVNA:

TECHNICKÁ KNIHOVNA: úzké štítky 30-36mm – HOPE , G-U ARGONA

Více

guide to authors preparing camera ready papers for the

guide to authors preparing camera ready papers for the Konečný čas plnění pro materiál HOSTACOM je 3,2s a materiál CELSTRAN GF30 je 2,9s. Rozdíl mezi časy je 0,3s. Pozoruhodný je čas plenění u materiálu CELSTRAN GF30. Jeho čas plenění je o 0,3s rychlej...

Více