1 Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně

Komentáře

Transkript

1 Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně
Indikátory spotřebitelských trhů, ekonomiky a životní úrovně
aktualizováno v září 2009
Statisticko ekonomický servis SOCR ČR trvale soustřeďuje a v určitých časových
cyklech publikuje pro informační a analytické potřeby členské základny SOCR a
spolupracujících
profesních,
výzkumných
a
vzdělávacích
institucí
indikátory
ekonomického vývoje, spotřebitelských trhů, obchodu, cestovního ruchu, jakož i a další
parametry mezinárodního socioekonomického dění.
V návaznosti na internacionální
statistiky a výzkumy se po vstupu ČR do EU, resp. po rozšíření na EU27 mezinárodní
datová základna dále zdokonaluje a doplňuje, což se tento svazový statistickoekonomický servis snaží zachytit a přinášet tak potřebná mezinárodní srovnání důležitých
indikátorů vnitřního trhu, ekonomiky, obchodu a cestovního ruchu. Při tom se zaměřuje
hlavně na dostupné údaje v rámci EU 27, popř. eurozóny a též z dalších zemí mimo EU.
Autoři tohoto servisu uvítají od uživatelů event. náměty na další prohlubování či zaměření
této datové služby.
*
Postavení České republiky, jejího obchodu a cestovního ruchu vyplývá
z jednotlivých ukazatelů ekonomické a sociální úrovně a z daného vývoje vnitřního trhu
obchodu a služeb cestovního ruchu. Působení v EU je soustavným podnětem k
monitorování, pro které statisticko ekonomický servis SOCR využívá podklady ČSÚ (se
zřetelem na jeho zdroje z Eurostatu), MF ČR a z dalších institucí vč. podnikatelských
pohledů a z výzkumů předních poradenských firem v obchodě a cestovním ruchu ČR a
v zahraničí (např. z EHI Retail Institutu, Köln a. R.). Zdroje jsou citovány.
Z materiálů, které průběžně soustřeďujeme, prezentujeme poslední časově
dostupné (aktuální) základní číselné informace, které se s ohledem na svoji vypovídací
povahu obejdou bez textových komentářů. Mezinárodní srovnání nejsou z racionálních
důvodů u všech přehledů uváděna vždy za všechny členské země EU27, nicméně
zahrnují země aktuální pro vzájemná srovnání s orientací na nejvyspělejší státy,
ekonomickou úrovní blízké země a sousední země. Členství Svazu obchodu a cestovního
ruchu ČR v evropském EHI Retail Institutu umožňuje seznámit i s příklady výsledků jeho
výzkumů, vč. předních aktérů evropského trhu a moderního retailingu a s dalšími údaji.
Případné dotazy k tomuto servisu lze adresovat na [email protected] Následuje
souhrnný přehled všech zahrnutých informací. Jedná se tentokrát opět o komparace
hlavních socioekonomických ukazatelů ze zemí EU27, dále o informace ze světového,
evropského a navazujícího obchodu ČR. Dále – díky laskavosti a pochopení vedení EHI
RetailInstitut z Kolína n. R. - o specifické ukazatele současně diskutovaných parametrů a
problémů vývoje maloobchodu v Německu a konečně o některé vybrané komparace
z evropského cestovního ruchu.
1
Přehled indikátorů
Ekonomika a trh
o Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě
o Vývoj hrubého domácího produktu v EU a ve vybraných zemích
o
Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly
o
o
o
o
Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžného směnného kurzu
Složky HDP v běžných cenách – 2007
Ekonomická aktivita - nezaměstnanost
Konečné výdaje na spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách 2006
Obchod ve světě, v Evropě, v ČR
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
TOP 30 obchodních firem ve světě – 2007
TOP 50 evropských maloobchodních firem – 2005 – 2007
TOP 50 obchodu v ČR 2008
Obrat a zaměstnanost v evropském obchodě 2005
Přední společnosti a skupiny provozující Cash & Carry 2007
Přední společnosti a skupiny provozující potravinářské diskonty 2007
Přední společnosti a skupiny provozující obchodní domy 2007
Přední společnosti a skupiny evropských „baumarktů“ v roce 2007
Přední společnosti a skupiny evropských trhů drogerie a parfumerie v roce 2007
Přední společnosti a skupiny evropského textilního obchodu v roce 2007
Přední společnosti a skupiny evropského zásilkového obchodu v roce 2007
HYPERMARKETY ve střední Evropě (země Visegrád)
TOP 5 maloobchodu ve Střední Evropě 2009
Z německého maloobchodu
o
o
o
o
o
Obrat, počet a prodejní plocha potravinářských prodejen podle provozních formátů - 2006- 2007
Struktura maloobchodního obratu podle zbožových okruhů 2006 – 2007
Obrat, marže, náklady, provozní výsledky podle branží 2006
Výkonové a nákladové údaje za filiálkové potravinářské maloobchody 2007
Sortimentní šíře v jednotlivých formátech prodejen
Z cestovního ruchu – evropská srovnání výběrově
o Cestovní ruch členských států EU s ostatními zeměmi světa - 2006 (mil. EUR)
o Hotely v zemích EU - 2006 (v %)
o
Výdaje turistů - rezidentů na zahraniční dovolenou podle destinace - 2007
o Způsob dopravy na dovolenou 2007
o Příjezdy turistů - nerezidentů podle zemí původu, 2007
2
Ekonomika a trh
Podíl sektorů ekonomik na hrubé přidané hodnotě (podle standardu kupní síly, v b. c.)
Primární sektor
Země
EU 27
EU 25
EU 15
Eurozóna 15
v tom:
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Ostatní země
Chorvatsko
Island
Norsko
Spojené státy
Švýcarsko
Turecko
Sekundární sektor
Terciární sektor
1995 2000 2005 2007 1995 2000 2005 2007 1995 2000 2005 2007
2,9
2,8
2,7
2,8
2,4
2,3
2,2
2,5
1,9
1,9
1,7
2,0
1,9
1,8
1,7
1,9
29,7
29,6
29,4
29,3
27,9
27,9
27,7
27,8
26,2
26,1
25,8
26,4
26,4
26,3
25,9
26,8
67,5
67,6
67,8
67,9
69,7
69,8
70,1
69,7
71,9
72,0
72,4
71,7
71,7
71,8
72,4
71,4
1,5 1,4
15,6 13,9
5,0 3,9
3,5 2,6
5,8 4,9
4,3 3,5
. 2,8
7,0 3,4
3,3 2,8
5,1 3,6
11,4 7,9
9,1 4,6
1,0 0,7
6,7 5,4
2,9 2,3
1,3 1,3
3,5 2,6
8,0 5,0
5,8 3,8
2,6 2,0
. 12,4
. 6,6
5,9 4,5
4,2 3,1
1,8 1,0
4,5 4,4
2,9 2,0
0,9
9,4
3,0
1,4
3,6
3,0
2,3
2,0
2,2
2,8
5,7
4,0
0,4
4,3
2,7
0,9
2,1
4,5
2,8
1,6
9,5
4,3
4,0
2,5
0,9
3,2
1,1
0,9
6,2
.
1,3
3,0
3,2
2,2
.
2,0
2,2
5,3
3,3
0,4
4,2
2,3
0,9
2,1
4,2
2,7
1,8
.
3,6
2,9
2,0
0,9
2,9
1,5
28,3
32,5
38,3
25,1
33,0
32,8
.
37,9
30,3
22,5
32,8
30,4
21,8
30,9
28,3
32,2
27,3
35,1
28,3
30,8
.
.
37,8
34,8
30,7
29,4
30,6
27,0
30,1
38,1
26,8
27,8
33,7
22,9
42,2
28,4
19,0
29,8
23,6
18,3
32,2
28,5
30,3
24,9
31,7
27,6
30,8
36,0
20,9
36,3
35,4
27,2
29,2
28,6
24,1
29,4
37,9
25,0
28,4
31,3
20,7
35,7
26,9
19,5
33,0
21,6
15,8
30,2
22,4
28,9
23,9
30,7
24,6
29,5
35,2
22,2
36,2
33,3
23,1
30,0
27,7
24,1
32,3
.
25,7
28,5
32,6
20,6
.
27,1
18,9
33,3
22,0
14,4
29,4
21,8
30,1
24,2
31,3
24,4
30,6
.
23,1
37,0
34,5
21,7
30,2
28,7
70,2
51,9
56,7
71,4
61,2
62,8
.
54,9
66,4
72,5
55,8
60,6
77,2
62,4
68,8
66,6
69,1
56,9
65,9
66,6
.
.
56,4
61,1
67,4
66,1
66,6
71,5
56,0
58,0
70,5
67,4
62,8
74,3
54,4
68,7
77,3
62,3
71,8
81,0
62,5
69,1
68,5
72,5
63,4
68,7
67,2
51,7
72,4
59,2
61,4
71,8
66,4
69,4
75,0
61,2
59,1
73,6
67,9
65,7
77,1
62,3
70,9
77,7
61,2
74,5
83,8
65,6
74,9
70,2
74,0
64,7
72,6
69,0
55,4
73,4
59,8
64,3
76,1
66,9
71,2
75,1
61,5
.
72,9
68,5
64,2
77,3
.
70,9
78,8
61,3
74,7
85,2
66,5
75,9
68,9
73,7
64,5
72,9
67,7
.
73,4
60,2
63,5
77,4
66,7
69,7
10,4
10,4
3,1
.
2,1
15,7
7,3
6,2
1,5
.
1,3
9,2
6,8
.
1,4
.
1,1
7,6
33,4
26,5
34,2
.
30,3
31,9
29,3
25,9
41,9
24,1
27,3
26,9
30,4
23,3
42,8
.
27,1
24,4
30,1
.
43,0
.
27,7
24,2
56,3
60,6
62,8
.
67,6
52,5
61,9
65,0
56,0
74,5
71,1
53,1
62,6
70,5
55,6
.
71,5
53,2
63,0
.
55,5
.
71,2
55,3
8,8
9,0
2,1
1,2
1,6
9,7
Pramen: Eurostat, 2008
3
Vývoj hrubého domácího produktu v EU a ve vybraných zemích
HDP - růst ve st.álých cenách v %
meziročně, sezónně očištěná data
EU27
EA-12
Německo
Francie
Velká Británie
Rakousko
Maďarsko
Polsko
Slovensko
Česko
Spojené státy americké
2006
2007
2008
p) 2009
3,1
3,0
3,2
2,4
2,8
3,3
3,9
6,2
8,5
6,8
2,8
2,9
2,6
2,6
2,3
3,0
3,0
1,1
6,6
10,4
6,1
2,0
0,9
0,8
1,0
0,3
0,7
1,7
0,5
4,8
6,4
3,0
1,1
-4,2
-4,3
-5,8
-2,9
-1,1
-4,0
-6,0
-0,5
-4,8
-4,3
-2,8
o) odhad; p) predikce
z toho čtvrtletí 2009
I
o) II p) III p) IV
-4,5
-4,8 -4,5 -2,9
-4,8
-5,0 -4,8 -3,1
-6,9
-6,5 -6,1 -4,0
-3,2
-3,3 -3,4 -2,1
-4,1
-4,7 -4,2 -2,9
-2,7
-4,0 -4,6 -4,7
-2,5
-0,7 -0,4 -0,3
1,9
0,1 -1,6 -2,3
-6,2
-5,3 -4,3 -3,5
-3,4
-4,6 -5,2 -3,5
-2,5
-3,6 -3,5 -1,9
p)
2010
-0,1
-0,2
0,0
0,4
0,3
0,1
-1,2
0,7
1,5
0,3
0,4
Pramen: Eurostat, OECD, IMF, odhady MF ČR – červenec 2009
Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly
2006
Země,
seskupené
dle vyspělosti
PPS
(EU27)
2007
EA12
=100
2008
PPS
(EU27)
PPS
(EU27)
EA12
=100
2009 (predikce)
PPS
(EU27)
EA12
=100
2010 (predikce
PPS
(EU27)
PPS
(EU27)
EA12
=100
Řecko
22 200
85
23 600
86
24 200
88
24 100
92
24 300
92
Slovinsko
20 700
79
22 200
81
22 800
83
22 300
85
22 600
86
Česko
18 300
70
20 000
73
20 400
74
19 700
75
19 800
75
Portugalsko
18 000
69
19 000
69
19 000
69
18 300
70
18 300
70
Slovensko
15 000
58
16 700
61
17 700
65
17 100
65
17 500
67
Maďarsko
15 000
58
15 600
57
15 800
58
15 100
57
14 900
56
Estonsko
15 400
59
16 900
62
16 300
50
14 900
57
14 900
56
Polsko
12 400
47
13 400
49
14 100
51
14 200
54
14 400
55
Litva
13 100
50
14 800
54
15 200
56
13 800
52
13 300
50
Lotyšsko
12 400
48
14 400
53
13 800
50
12 200
47
12 000
45
Parita KS = poměr schopnosti nákupu stejného souboru statků v porovnávaných zemích; EA12 – Eurozóna – MF Makropredikce – 07/09
Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžného směnného kurzu
Země,
seskupené
dle vyspělosti
2007
EUR
EA12
= 100
2008
Ea12
=100
ICH
EUR
EA12
= 100
2009 (predikce)
Ea12
=100
ICH
EUR
EA12
= 100
2010 (predikce)
Ea12
=100
ICH
EUR
EA12
= 100
Ea12
=100
ICH
Řecko
20 400
73
84
21 600
75
85
21 600
79
86
22 000
80
87
Slovinsko
17 100
61
75
18 200
63
76
17 900
65
77
18 400
67
78
Česko
12 300
44
60
14 200
50
67
13 000
47
63
13 700
50
66
Portugalsko
15 400
55
79
15 600
55
79
15 000
54
78
15 000
55
78
Slovensko
10 200
36
59
12 000
42
65
11 900
43
67
12 300
45
67
Maďarsko
10 100
36
63
10 500
37
64
9 000
33
57
9 500
35
61
Estonsko
11 400
41
66
11 800
41
69
10 600
39
68
10 400
38
67
Polsko
8 100
29
59
9 500
33
64
7 600
28
57
8 200
30
54
Litva
8 400
30
56
9 600
34
60
8 800
32
61
8 300
30
60
Lotyšsko
9 300
33
63
10 200
36
71
8 700
32
68
8 200
30
65
EA12 – Eurozóna; ICH – index cenové hladiny HDP EA12 – 100;
Pramen: MF „Makropredikce – 07/09
Poznámka: Předchozí tabulky porovnávají ekonomický; srovnání pomocí parity kupní síly ukazuje takový poměr mezi měnami, který
vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor určitých statků v daných zemích. Za r. 2008 dosáhl HDP na obyvatele v ČR 74 %
ekonomického výkonu v eurozóně. Podíl parity kupní síly a směnného kurzu vyjadřuje komparativní cenovou hladinu HDP- index cenové
hladiny - v r. 2008 dosáhl v ČR 67 %.
4
Složky HDP v běžných cenách - 2007
Země
EU 27
EU 25
Eurozóna 15
v tom:
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Ostatní země
Chorvatsko
Island
Japonsko
Norsko
Spojené státy
Švýcarsko
Turecko
HDP v mld.
PPS
12 339 731,1
12 049 388,0
8 748 845,0
Výdaje na konečnou spotřebu
v % z HDP
z toho výdaje
Celkem
domácností
77,7
.
77,7
.
76,4
.
314 946,4
72 832,6
208 157,6
166 333,6
23 578,8
153 176,3
1 754 188,8
161 810,0
1 491 887,7
18 233,7
51 241,0
32 720,9
33 050,0
158 387,7
7 849,7
2 308 953,2
538 616,3
508 657,0
196 863,0
262 550,7
217 012,5
270 296,6
91 821,4
45 659,7
1 771 246,7
1 190 020,1
286 230,1
74,4
85,3
68,4
75,4
74,7
72,4
62,1
87,9
75,6
79,8
78,8
84,0
83,0
82,9
47,7
74,8
80,4
71,7
71,3
78,9
85,3
84,7
69,9
73,2
71,6
72,6
85,0
60 735,0
9 956,6
3 606 336,4
214 975,0
11 621 985,6
260 762,2
776 225,9
75,7
82,9
74,9
61,3
86,9
68,6
82,9
51,3
68,7
47,3
48,7
53,8
48,3
55,3
44,3
58,6
65,3
64,4
64,1
30,7
52,2
59,5
55,2
45,8
60,0
63,0
51,7
67,1
70,2
55,0
51,3
61,3
56,5
45,1
.
56,3
55,6
39,8
.
55,9
70,7
Tvorba hrubého kapitálu
v % HDP
Tvorba hr.
Celkem
fix. kapitálu
21,8
21,2
21,7
21,1
22,2
21,8
Náhrady
zaměstnanců
m v % HDP
48,2
48,3
47,4
22,6
36,8
26,5
23,4
37,9
22,3
22,1
26,3
21,5
22,3
30,5
37,2
20,1
23,7
22,4
18,3
19,7
23,8
22,1
22,8
29,6
22,6
27,8
31,4
18,4
31,2
19,7
21,7
29,8
24,3
22,7
18,7
32,5
26,3
22,5
31,0
21,5
21,1
21,4
32,5
28,0
19,6
21,0
19,6
20,0
22,2
21,7
21,8
30,5
27,5
26,1
20,3
18,9
17,8
50,2
34,5
42,9
54,0
48,6
47,5
51,6
41,3
41,1
44,7
44,5
49,0
44,8
45,8
42,9
48,8
49,3
35,7
48,7
48,2
40,2
34,6
36,4
49,8
53,2
47,3
54,5
32,8
27,7
23,8
23,1
19,2
22,2
22,2
29,8
27,5
23,2
20,8
18,8
22,0
22,8
50,8
58,7
.
42,8
.
62,2
20,1
Pramen: Eurostat, 2008
Standard kupní síly (PPS) je umělá měna odrážející rozdíly v národních cenových úrovních, které nejsou zachyceny směnným kurzem.
Tato jednotka umožňuje smysluplné objemové srovnání ekonomických ukazatelů mezi zeměmi. Úhrnné veličiny vyjádřeny standardem
kupní síly jsou získány vydělením souhrnných hodnot v běžných cenách a národní měně příslušnou paritou kupní síly.
Parity kupní síly (PPP) jsou směnné kurzy, které vyrovnávají kupní sílu jednotlivých měn. To znamená, že za daný obnos peněz,
konvertovaný do různých měn kurzem PPP, je možné koupit ve všech zemích ten samý spotřební koš zboží a služeb. Kurzy PPP tak
odstraňují rozdíly v cenových úrovních mezi zeměmi
5
Ekonomická aktivita - nezaměstnanost
Země
EU 27
Eurozóna 15
v tom:
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Míra ekonomické aktivity - obyvatelstvo
ve věku 15 - 64 let
Harmonizovaná míra nezaměstnanosti
(VŠPS)
2000
68,6
67,6
2002
68,6
68,2
2004
69,3
69,4
2006
70,3
70,7
2007
70,5
71,1
2000 2002 2004 2006 2007
8,7
8,9
9,0
8,2
7,1
8,3
8,2
8,8
8,2
7,4
65,1
60,7
71,3
80,0
70,2
74,5
68,7
68,2
60,1
69,1
70,8
67,2
64,1
60,1
58,0
71,1
75,2
65,8
71,4
71,0
68,4
63,8
69,9
67,5
75,4
65,4
77,3
64,8
61,9
70,6
79,6
69,3
74,9
69,1
68,6
61,1
71,2
69,6
68,8
65,2
59,7
58,5
71,7
76,5
64,6
72,7
71,6
63,4
64,2
69,9
67,8
75,2
66,2
77,6
65,9
61,8
70,0
80,1
70,0
74,2
69,9
69,5
62,7
72,6
69,1
69,7
65,8
60,5
58,2
72,6
76,6
64,0
73,0
71,3
63,0
66,5
69,7
69,8
75,2
68,7
77,2
66,5
64,5
70,3
80,6
72,4
75,2
70,0
71,8
62,7
73,0
67,4
71,3
66,7
62,0
59,2
75,3
77,4
63,4
73,9
73,7
63,6
67,0
68,6
70,9
75,5
70,8
78,8
67,1
66,3
69,9
80,2
72,9
75,6
70,2
72,4
62,5
73,9
67,9
72,8
66,9
61,9
59,5
76,0
78,5
63,2
74,1
74,7
63,0
67,0
68,3
71,3
75,3
71,6
79,1
6,9
16,4
8,7
4,3
12,8
9,8
9,0
4,3
10,1
4,9
16,4
13,7
2,2
6,4
6,7
7,5
2,8
16,2
3,9
3,6
7,3
11,2
18,8
6,7
5,4
11,1
5,6
7,5
18,2
7,3
4,6
10,3
9,1
8,6
4,5
8,6
3,6
13,5
12,2
2,6
5,8
7,5
8,4
2,8
20,0
5,0
4,2
8,6
10,3
18,7
6,3
5,1
11,1
4,9
8,4
12,1
8,3
5,5
9,7
8,8
9,3
4,5
8,1
4,7
11,4
10,4
5,0
6,1
7,4
9,8
4,6
19,0
6,7
4,8
8,1
10,5
18,2
6,3
4,7
10,6
6,3
8,3
9,0
7,2
3,9
5,9
7,7
9,2
4,5
6,8
4,6
5,6
6,8
4,6
7,5
7,1
9,8
3,9
13,9
7,7
4,8
7,3
8,9
13,4
6,0
5,4
8,5
7,0
7,5
6,9
5,3
3,8
4,7
6,9
8,3
4,6
6,1
3,9
4,3
6,0
4,1
7,4
6,4
8,4
3,2
9,6
8,0
4,4
6,4
8,3
11,1
4,9
5,3
8,3
6,1
Pramen:: Eurostat 2008
6
Konečné výdaje na spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách 2006
EU 27
EU 25
EU 15
Eurozóna 15
z toho:
Belgie
Česká republ.
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spoj. království
Španělsko
Švédsko
Ostatní zboží
a služby
Stravovací a
ubytovací
služby
Vzdělání
Rekreace a
kultura
Pošty a
telekomunika
ce
Doprava
Zdraví
Bydlení,
voda, energie
a paliva
vybavení,
zařízení
domácností
Odívání a
obuv
Země
Potraviny a
nealkoholické
nápoje
Alkoholické
nápoje, tabák
a narkotika
% z celkových výdajů
12,7
12,5
12,1
12,9
3,5
3,5
3,3
3,2
5,7
5,8
5,8
5,8
21,9
21,9
21,9
22,0
6,2
6,3
6,3
6,5
3,4
3,4
3,4
3,8
13,6
13,6
13,7
13,5
2,7
2,7
2,7
2,8
9,4
9,5
9,6
8,8
1,0
1,0
1,0
0,9
9,0
9,0
9,3
8,9
10,8
11,0
11,0
11,0
12,9
15,4
16,9
12,4
13,4
5,3
14,7
15,7
26,0
8,9
16,9
16,4
11,0
10,9
20,7
16,7
10,5
29,1
15,5
17,9
14,3
9,1
13,8
12,1
3,6
7,4
6,9
4,9
3,0
5,0
2,7
6,3
6,2
9,4
8,9
2,8
3,4
2,9
6,5
3,8
3,2
3,9
4,7
5,0
5,0
3,6
2,7
3,5
5,3
4,6
7,8
4,9
4,7
4,9
8,0
6,2
8,1
4,1
3,4
4,8
5,1
5,5
4,6
7,2
6,0
3,9
6,6
3,9
5,4
5,9
5,5
5,0
22,9
21,9
18,2
24,9
24,9
19,8
20,6
13,0
14,1
22,6
18,5
11,6
24,0
22,7
23,5
14,7
21,1
20,0
16,3
25,9
18,9
20,3
16,7
26,8
5,5
5,3
5,7
5,5
5,9
6,7
7,6
5,4
5,5
6,3
6,3
8,5
6,9
6,5
4,3
6,8
6,7
5,3
6,1
5,5
5,8
5,8
5,3
5,0
4,5
2,2
2,8
4,2
3,4
3,4
3,2
3,8
4,2
1,9
3,6
2,5
4,7
2,4
4,0
5,8
3,4
3,1
4,8
3,3
3,4
1,6
3,5
3,1
14,9
11,6
13,5
12,6
14,5
12,2
13,3
14,0
16,3
18,7
16,1
14,1
14,5
11,9
8,5
14,6
12,7
18,0
11,1
8,4
15,9
14,9
11,9
13,9
2,1
3,7
3,4
2,7
2,7
3,4
2,7
2,0
2,5
1,9
4,3
4,7
2,8
4,6
3,3
2,8
2,7
2,0
1,2
3,5
3,6
2,2
2,6
3,2
9,2
11,3
8,6
11,8
9,2
7,2
6,8
8,3
6,2
7,5
7,9
11,1
9,3
10,4
7,3
7,0
11,3
4,7
8,8
8,9
10,5
12,5
8,9
11,5
0,5
0,7
1,0
0,4
0,7
1,2
0,9
3,0
1,0
0,5
1,3
1,3
0,7
0,5
1,3
1,2
0,8
1,8
2,5
1,5
1,1
1,4
1,4
0,3
5,1
7,5
7,0
6,4
6,2
18,1
9,9
12,2
2,9
7,2
5,1
13,1
5,4
5,3
2,8
10,8
11,3
5,5
13,9
7,3
6,6
11,8
18,5
5,6
13,4
8,6
8,1
9,4
11,4
12,6
9,7
10,2
6,9
11,0
7,9
9,0
12,1
16,4
12,4
12,5
10,3
2,7
8,6
9,4
9,3
11,0
9,2
9,9
Pramen::Eurostat 2008
7
Obchod ve světě, v Evropě, v ČR
TOP 30 obchodních firem ve světě - 2007
Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Wal-Mart (US)
Carrefour (FR)
Tesco (GB)
Metro Group (DE)
Ahold (NL)
Kroger (US)
Seven & I (JP)
Costco (US)
Schwarz-Gruppe (DE)
Target (US)
Aeon (JP)
Aldi (DE)
Auchan (FR)
Sears (US)
Walgreens (US)
Rewe-Gruppe (DE)
Casino (FR)
Edeka (DE)
CVS (US)
Safeway (US)
SuperValu (US)
Leclerc (FR)
Best Buy (US)
Woolworths (AU)
Sainsbury´s (GB)
ITM (FR)
Tengelmann (DE)
Coles (AU)
Morrisons (GB)
Delhaize (BE)
Počet
prodejen
Obrat – mio.€
6 962
13 400
3 827
1 654
6 083
3 680
21 869
518
8 560
1 591
11 816
8 538
2 526
3 213
5 942
11 424
8 225
12 613
6 301
1 880
2 592
711
504
2 318
840
3 422
8 720
2 968
375
2 545
286 810
103 665
76 020
75 089
54 028
53 817
51 497
50 941
50 597
50 492
47 297
47 027
45 667
43 893
42 853
42 370
41 469
36 378
34 664
33 819
33 581
33 492
32 536
29 699
28 802
28 210
22 680
22 673
20 628
20 219
Působnost
14 zemí
36 zemí
13 zemí včetně ČR
32 zemí včetně ČR
9 zemí včetně ČR
US
9 zemí
8 zemí
24 zemí včetně ČR
US
10 zemí
15 zemí
12 zemí
3 země
2 země
14 zemí včetně ČR
34 zemí
3 země
US
3 země
US
6 zemí
3 země
3 země
GB
8 zemí
11 zemí včetně ČR
2 země
GB
8 zemí
8
TOP 50 evropských maloobchodních firem – 2005 – 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Firma, seskupení
Země
Sortimentní
zaměření
Carrefour
Tesco
Metro
Schwarz-Gruppe
Rewe
Aldi
Edeka
Auchan
LesMousquetaires
E. Leclerc
Ahold
Spar International
Sainsbury´s
Casino
Tengelmann
Asda (Wal-Mart
Ikea
PPR
Delhaize
Morrisons
El Corte Ingles
Systéme U
Arcandor
Migros
Kingfischer
Co-operative
Baugur Group
Marks & Spenser
Mercadona
DSG – Dixons
Otto
Coop Italia
Louis Delhaize
S Group
AS Watson
Aliance Bolte
Kesko
Inditex
Coop Schweiz
Groupe Adéo
John Lewis
ICA
Hennes & Mauritz
Eroski
Dansk Supermarket
Kesa
Schlecker
Somerfield
C&A
Reitan
FR
GB
DE
DE
DE
DE
DE
FR
FR
FR
NL
NL
GB
FR
DE
GB
SE
FR
BE
GB
ES
FR
DE
CH
GB
GB
GB
GB
ES
GB
DE
IT
BE
FI
HK ?
GB
FI
ES
CH
FR
GB
SE
SE
ES
DK
GB
DE
GB
DE
NO
Potraviny
Potraviny
C&C,potraviny,odborný o.
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Nábytek
Odborný obch.,velkoobchod
Potraviny
Potraviny
OD, Potraviny
Potraviny
Zásilkový o., OD
Potraviny
Odborný obchod
Potraviny
Potraviny, C&C
OD
Potraviny
Elektro
Zásilkový obchod
Potraviny
Potraviny
Potraviny
Drogerie
Drogerie, Farmacie
Potraviny
Móda
Potraviny
Odborný obchod
OD
Potraviny
Móda
Potraviny
Potraviny
Elektro
Drogerie
Potraviny
Móda
Potraviny
Obrat mrd. €
2005
2006
2007
74,5
77,9
82,2
54,2
63,2
75,7
55,7
59,9
64,3
40,9
46,1
51,9
41,7
43,5
45,1
36,1
37,4
38,3
38,1
37,2
37,8
33,6
35,0
36,7
30,4
31,6
32,7
28,5
29,4
30,0
44,5
44,9
28,2
27,9
27,0
27,2
22,2
24,7
26,1
22,8
23,8
25,0
26,3
25,7
24,5
20,9
23,0
24,4
15,2
17,7
19,8
17,8
17,9
19,8
18,6
19,2
19,0
17,8
18,3
19,0
15,9
17,1
17,9
15,1
15,6
16,8
15,5
13,1
14,3
13,2
13,1
13,8
11,7
12,7
13,7
10,8
10,7
13,7
7,5
11,4
13,2
11,0
11,4
13,2
10,3
12,2
14,0
9,4
10,3
11,6
14,6
15,3
11,5
11,4
11,8
11,3
10,1
10,2
11,0
8,6
9,8
10,5
7,4
10,3
7,4
8,7
9,6
8,3
8,7
9,5
6,7
8,2
9,4
9,6
9,9
9,1
6,6
6,6
9,0
7,5
8,4
8,8
7,7
7,3
8,5
6,5
7,3
8,5
6,0
6,2
7,6
.
7,1
7,4
6,0
5,8
7,1
6,6
6,7
6,6
6,8
5,6
9,4
5,2
5,7
6,0
3,5
4,1
5,7
Pramen: EHI Retail Institute, Köln
9
TOP 50 obchodu v ČR 2008
Pořadí
TOP 50
Pořadí v
segmentu
1
1
2
2
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
16.
13.
17.
14.
20.
15.
27.
16.
30.
17.
37.
18.
38.
19.
40.
20.
42.
21.
43.
22.
45.
23.
49.
24.
52.
25.
53.
26.
CELKEM TOTAL
19.
1.
21.
2.
23.
3.
24.
4.
26.
5.
29.
6.
CELKEM TOTAL
14.-15.
1.-2.
14.-15.
1.-2.
18.
3.
28.
4.
32.
5.
CELKEM TOTAL
13.
1.
35.
2
39.
3.
47.
4.
CELKEM TOTAL
22.
1.
25.
2.
33.
3.
34.
4.
CELKEM TOTAL
31.
1.
36.
2.
41.
3.
44.
4.
46.
5.
48.
6.
50.
7.
51.
8.
CELKEM TOTAL
Tržby
Řetězec
mld. Kč
TOP ŠIROKOSORTIMENTNÍ OBCHODNÍCI
TESCO STORES, a.s.
*47,0 Tesco hypermarket 59, T. OD 6, T. supermarket 42, T.Expres 6
AHOLD CR, a. s.
*44,0 Hypernova 53, HyperAlbert 4, Albert 241
MAKRO C&C ČR, s.r.o.
*39,7 Makro 13
KAUFLAND ČR, v.o.s.
*37,0 Kaufland 88
GLOBUS ČR, k.s.
25,4 Globus 13
PENNY MARKET, s.r.o.
20,0 Penny Market 206
BILLA, spol. s r.o.
*18,5 Billa 176
LIDL ČR, v.o.s.
*17,5 Lidl 201
GECO TABAK, a. s.
17,5 Tabák – Tisk 216
PLUS – DISCOUNT, spol. s r.o.
*14,0 Plus145
SPAR Česká obchodní spol. s r.o.
13,0 Interspar 29, Spar 4
PEAL, a.s.
9,3 Don Pealo 25
HRUŠKA, spol. s r.o.
8,1 Hruška 280
LEKKERLAND ČR, s.r.o.
7,4
VELTA PLUS EU, s.r.o.
6,0
JAS ČR, a.s.
3,4
FLOSMAN, a.s.
3,1 Flop 33
QUANTO CZ, s.r.o.
2,1
TABÁK PLUS, spol. s r.o.
2,0
JEDNOTA, SD České Budějovice
*1,9 COOP Terno 3, COOP TIP 23, TUTY 7
NORMA, k.s.
*1,8 NORMA 41
ZEDNÍČEK, a.s.
1,7 ESO-LAND 42
KONZUM, OD v Ústí n. Orlicí
*1,7 KONZUM MARKET, COOP Diskont 102
Západočeské KD Sušice
*1,5 COOP TIP TUTY 127, COOP Diskont 2
TEMPO, obchodní družstvo
1,3 COOP TUTY, COOP Diskont 98
JEDNOTA, SD Mikulov
1,3 COOP 89
346,2
TOP OBCHODNÍCI ELEKTRO
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
6,8 Elektro Proton 36
FAST ‚CR, a.s.
5,8 Planeo 26, Planeo Quick Time 21
ELECTRO WORLD, s.r.o.
*4,3 Elektroworld 17
DATART INTERNATIONAL, a.s.
*4,3 Datart 29
K+B EXPERT, s.r.o.
3,5 K+B Elektro Expert 21
OKAY, s.r.o.
*3,3 Okay 55
28,0
TOP SPECIALIZOVANÍ OBCHODNÍCI ZBOŽÍM PRO DŮM, DÍLN U A ZAHRADU
OBI ČR, s r.o.
*8,5 OBI 27
BAUMAX ČR, s.r.o.
8,5 bauMax 23
HORNBACH-BAUMARKT CS, spol. s r.o.
*6,8 Hornbach 6
MOUNTFIELD, a.s.
*3,4 Mountfield 52
BAUHAUS, k.s.
*2,6 Bauhaus 5
29,8
TOP SPECIALIZOVANÍ OBCHODNÍCI NÁBYTKEM A VYBAVENÍM DOMÁCNOSTÍ
IKEA ČR, s.r.o.
*8,7 Ikea 4
ASKO-NÁBYTEK, spol. s r. o.
*2,3 Asko 10
SCONTO NÁBYTEK, k.s.
*2,0 Skonto 4
KIKA NÁBYTEK, s.r.o.
*1,6 Kika 4
14,6
TOP SPECIALIZOVANÍ OBCHODNÍCI DROGERIÍ
P. K. SOLVENT, s.r.o.
*4,5 Family 180
DM-DROGERIE MARKT, s.r.o.
4,3 Dm-drogerie markt 156
ROSSMANN, spol. s r.o.
2,6 Rossmann 109
SCHLECKER, a.s.
*2,3 Schlecker 170
10,3
TOP SPECIALIZOVANÍ OBCHODNÍCI ODĚVY,OBUVÍ A SPORTEM
C&A MODA ČR, v.o.s.
*3,0 C&A, Clockhouse 33
BAŤA, a.s.
** 2,2 Baťa 92
NEW YORKER, s.r.o.
1,8 New Yorkem 39
SPORTISIMO, s. r. o.
*1,7 Sportisimo 52
H & M HENNES & MAURITZ CZ, s.r.o.
1,6 H&M 14
DEICHJMANN-OBUV, s. r. o.
*1,5 Deichamann 63
QUELLE, s.r.o.
**1,4
INTERSPORT ČR, s. r. o.
*1,4 Intersport 34
14,9
PRAMEN: Incoma Research – ČON, Praha
TOP 50 CELKEM TOTAL
446,9
*odhad INCOMA Research, ** zdroj TextilŽurnál
Společnost
10
Obrat a zaměstnanost v evropském obchodě 2005
Obrat obchodu v mil. €
Zaměstnanost v obchodě (počet zaměstnaných)
Obch.v motor Velkoobchod Maloobchod.
Celkem
Obch.v motor Velkoobchod Maloobchod.
Celkem
Belgie
66 449
188 121
63 904
318 474
79 558
227 192
299 614
606 364
%
20,9
59,1
20,1
100
13,1
37,5
49,4
100
Bulharsko
3 381
19 774
4 319
27 474
51 951
147 453
250 067
449 471
%
12,3
72,0
15,7
100
11,6
32,8
55,6
100
Česko
48 297
21 442
81 141
92 491
238 209
359 150
689 850
11 402
%
14,1
59,5
26,4
100
13,4
34,5
52,1
100
Dánsko
35 103
104 058
33 531
172 691
64 700
170 391
212 722
447 813
%
60,3
19,4
100
14,4
38,0
47,5
100
Německo
172 968
690 014
348 186
1 211 167
658 104
1 205 482
2 547 141
4 410 727
%
14,3
57,0
28,7
100
14,9
27,3
57,7
100
Estonsko
2 125
8 272
3 030
13 427
11 984
39 302
42 840
94 127
%
15,8
61,6
22,6
100,0
12,7
41,8
45,5
100
Finsko
18 958
53 825
28 085
100 869
41 357
83 425
134 853
259 635
%
18,8
53,4
27,8
100
15,9
32,1
51,9
100
Francie
162 070
609 318
368 785
1 140 173
451 414
1 073 175
1 720 692
3 245 281
%
14,2
53,4
32,3
100
13,9
33,1
53,0
100
Irsko
15 921
57 161
25 354
98 436
34 922
80 665
170 235
285 822
%
16,2
58,1
25,8
100
12,2
28,2
59,6
100
Itálie
178 085
421 742
265 268
865 095
480 396
1 093 788
1 816 903
3 391 087
%
20,6
48,8
30,7
100
14,2
32,3
53,6
100
Kypr
1 661
4 314
3 943
9 917
8 885
18 713
31 629
59 227
%
16,7
43,5
39,8
100
15,0
31,6
53,4
100
Litva
2 968
8 999
4 730
16 697
44 669
73 599
136 980
255 248
%
17,8
53,9
28,3
100
17,5
28,8
53,7
100
Lotyšsko
1 960
9 467
3 807
15 234
21 011
55 157
102 076
178 244
%
12,9
62,1
25,0
100
11,8
30,9
57,3
100
Lucembursko
4 900
14 665
3 528
23 093
8 124
17 314
16 704
42 142
(2003) %
21,2
63,5
15,3
100
19,3
41,1
39,6
100
Maďarsko
15 044
40 703
20 264
76 011
80 185
167 094
338 306
585 585
%
19,8
53,5
26,7
100
13,7
28,5
57,8
100
Malta
533
1 445
1 189
3 167
1 664
3 091
8 161
12 916
(2002) %
16,8
45,6
37,5
100
12,9
23,9
63,2
100
Nizozemsko
64 627
297 011
79 126
440 763
149 494
457 784
712 849
1 320 127
%
14,7
67,4
18,0
100
11,3
34,7
54,0
100
Rakousko
26 149
109 651
44 418
180 220
86 772
195 591
318 880
601 243
%
14,5
60,8
24,6
100
14,4
32,5
53,0
100
Polsko
23 911
130 204
57 438
211 553
258 188
706 465
1 221 905
2 186 558
%
11,3
61,5
27,2
100
11,8
32,3
55,9
100
Portugalsko
26 318
66 344
36 102
128 764
133 899
303 972
429 874
867 745
%
20,4
51,5
28,0
100
15,4
35,0
49,5
100
Rumunsko
7 904
34 268
14 462
56 634
98 373
333 633
471 945
903 951
%
14,0
60,5
25,5
100
10,9
36,9
52,2
100
Řecko
21 525
75 158
49 013
145 696
103 932
331 855
505 757
941 544
%
14,8
51,6
33,6
100
11,0
35,2
53,7
100
Slovensko
3 426
15 401
5 825
24 652
15 314
87 316
77 328
179 958
%
13,9
62,5
23,6
100
8,5
48,5
43,0
100
Slovinsko
5 806
9 617
6 195
21 619
15 981
41 757
50 518
108 256
%
26,9
44,5
28,7
100
14,8
38,6
46,7
100
Spojené král.
230 198
739 427
388 743
1 358 367
627 559
1 211 867
3 108 540
4 947 966
%
16,9
54,4
28,6
100
12,7
24,5
62,8
100
Španělsko
115 762
368 906
193 778
678 446
395 427
1 134 743
1 755 642
3 285 812
%
17,1
54,4
28,6
100
12,0
34,5
53,4
100
Švédsko
35 919
103 486
49 562
188 968
87 618
222 851
271 451
581 920
%
19,0
54,8
26,2
100
15,1
38,3
46,6
100
Vymezení obchodu analogicky OKEČ; % - podíly OKEČ; Pramen: EHI Retail Institut –– Handel Aktuell,, resp. EUROSTAT, Luxem
Země
11
Přední společnosti a skupiny provozující Cash & Carry 2007
Společnost
skupina (země)
Prodejní linie
Země působnosti
Počet
p. jednotek
Čistý obrat
mld. €
Metro (DE)
Metro, Makro
AT,BE,BG,CN, CZ ,DE,DK,ES,FR,GB,GR
HR, HU,IN,IT,JP,MA,MD,NL,
PK,PL,PT,RO,RS,RU,SK,TR,UA,VN
615
31,7
Baugur (GB)
Booker
GB
172
4,4
SHV (NL)
Makro
AR,BR,CN,CO,ID, MY,PH,PK, TH,VE
178
4,1
Rewe/Otto (DE)
Fegro Selgros
DE,RO,PL
93
3,7
Edeka (DE)
Edeka
DE
114
1,7
Carrefour (FR)
Promocash, Chris, Docks
ES,FR,IT,CY
154
1,5
Přední společnosti a skupiny provozující potravinářské diskonty 2007
Společnost
skupina (země)
Prodejní linie
Země působnosti
AT,BE, CZ ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,
HR, HU, IE, IT, LU, NL,
NO,PL,PT,SE,SK,Sl
AT,AU,BE,CH,DE,DK,ES,FR,GB,IE,LU,
NL, PT,SI,US
Počet
p. jednotek
Bruttobrat mld. €
*8 566
*51,9
*8 281
*38,3
Schwarz Gruppe
(DE)
Lidl
Aldi (DE)
Aldi, Hofer
Carrefour (FR)
Maxi Dia, Ed, Minipreço
AR,BR,CN,ES,FR,GR,PT,TR
6 166
9,9
Tengelmann (DE)
Plus
AT, CZ ,DE,ES, GR, HU,PL,PT, RO
4 168
9,6
Rewe (DE)
Penny
AT, CZ ,DE,HU,IT,RO
2 900
n
8,6
Casino (FR)
Leader Price, Franprix,
Edah, u. a.
AR,BR,CO,FR,NL,TH,VE
1 370
n
4,4
Dansk
Supermarked(DK)
Netto
DE,DK,GB,PL,SE
1 035
*3,9
Edeka
Netto
DE
*1 279
3,7
Colruyt (BE)
Colruyt
BE,FR
198
Reitan (NO)
Rema 1000
DK, NO, SE
569
n
3,5
3,1
Přední společnosti a skupiny provozující obchodní domy 2007
Společnost
skupina (země)
Marks & Spenser
(GB)
El Corte Inglės
(ES)
Metro (DE)
John Lewis (GB)
Ancandor(DE)
Debenhams (GB)
Prodejní linie
Země působnosti
Počet
p. jednotek
Bruttobrat mld. €
M&S
GB,HK, IE,US a d. (též CZ )
900
13,2
El Corte Inglės
ES,PT
71
10,0
Kaufhof, Inno
BE,DE
142
3,6
John Lewis
Karstadt,
Alsterhaus,KaDeWe
Gebenhams
GB
26
3,2
DE
129
2,9
GB, IE, CZ )
180
2,6
12
Přední společnosti a skupiny evropských „baumarktů“ v roce 2007
Společnost
skupina (země)
Kingfisher (GB)
Groupe Adéo (FR)
Země působnosti
Počet
p. jednotek
Čistý obrat
mld. €
CN, ES, FR, GB, IE, IT, KR, PL, RU, TR, TW
755
13,7
BR, CN, ES, FR, GR, IT, PL, PT, RU
794
9,0
Prodejní linie
B & Q, Castorama, brigo
Dépot, Screwfix Direkt ad.
Leroy Merlin, Bricocenter,
Bricoman, Bricomarkt, Aki,
Weldom, DomPro, Zodio
Telgelmann (DE)
Obi
AT, BA, CH, CZ , DE, HU, IT, PL, RU, SI
502
5,8
Praktiker (DE)
Praktiker
BG, DE, GR, HU, LU, PL, RO, TR
425
4,0
Bauhaus (DE)
Bauhaus
AT, CH, CZ , DE, DK, ES, FI, HR, HU, NO,
SE, SI, TR
190
3,6
Hornbach (DE)
Hornbach
AT, CH, CZ , DE, LU, NL, SE, SK,
125
2,6
Rautakesko (FI)
K-rauta, Rautia,Senukai,,
OMA, Byggmakker,
Stroymaster
BY, EE, FI, LT, LV, NO, SE, RU
353
Home Detail Group
(GB)
Homebase, Argos
GB
311
Zeus (DE)
Hagebau Werkmarkt,
Floraland
AT, DE,
752
2,1
Les Mousquetaires
(FR)
Bricomarché, Logimarché
FR, PL, PT,
600
2,1
2,5
2,3
Přední společnosti a skupiny evropských trhů drogerie a parfumerie v roce 2007
Společnost
skupina (země)
Země působnosti
Počet
p. jednotek
Čistý obrat
mld. €
AT, BE, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, GB,
HK, HU, ID, IE, IL, IT, KR, LI, LT, LU, LV,
MA, MO, MY, NL, PH, PL, PT, RO, RU, SG,
SI, SK, TH, TN, TR, TW, UA
7 902
10,29
2 935
9,61
14 002
6,60
Prodejní linie
AS Watson Europe
(HK)
Marionnaud, Ici Paris, The
Perfume Shop, Kruidvat,
Trekpleister, Rossmann,
Superdrug, Savers droga,
DC, Spektr, Watsons
Aliance Bolte (GB)
Bolte
Schlecker (DE)
Schlecker
Dm-drogeriemarkt
(DE)
Dm
AT, CZ , DE, HR, HU, RS, SI, SK, SR
1 849
4,15
Rossmann (DE)
Rossmann
CZ , DE, HU, PL
1 844
3,16
Souhlas (DE)
Souhlas
AT, CH, CZ , DE, DK, ES, FR, HU, IT, MC,
NL, PL, PT, RU, SI, SK, TR, US
1 838
3,00
Miller (DE)
Miller, Estorel
AT, CH, DE, ES, HR, HU, SI
506
2,15
2 000
2,10
756
1,70
700
0,68
Yves Rocher, D. Jouvance,
Groupe Yves Rocher
Dr. Pierre Ricaud, Kiotis,
(FR)
Isabele Derroismé, Noémie
LVMH (FR)
Séphora
Ihr Platz (DE)
Ihr Platz
CH, CZ , DE, EG, ES, GB, FR, IE, IT, NL,
NO, PT, RO, RU, TH, TR
AT, BE , CZ , DE, DK, ES, FR, HU, LU, NL,
PL, PT
AT, BE, CA, CH, CN, CZ , DE, DZ, ES, FI,
FR, HU, IT, LU, MA, NL, PL, RU, SE, TN,
US
AE, BH, CA, CN, CZ , ES, FR, GB, GR, IT,
LU, MC, QA, PL, PT, RO, RU, SA, SK, US
DE
13
Přední společnosti a skupiny evropského textilního obchodu v roce 2007
Společnost
skupina (země)
Inditex
Hennes & Mauritz
Prodejní linie
Země působnosti
Počet
p. jednotek
Čistý obrat
mld. €
3 691
9,44
1 522
8,47
314
5,93
1 202
5,20
2 900
4,42
502
3,30
Zara, Kiddy´s Vlase, Pull and
Bear, Massimo Duti, Beranka,
33 Länder in Europa (svět 62)
Stradivarius, Kysno, Zara
Home
AT, BE, CA, CH, CZ , DE, DK, ES, FI, FR,
H&M
GB, GR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE,
SI, SK, US
Marks & Spencer
Marks & Spencer
C&A
C&A
Groupe Mulliez
Brice, Jules, Boboys, Krsat,
Pimkie, Xanaka, Krabi
AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LU, NL,
PL, PT, RU, SI, SK, TR
AT, BA, BE, CH , CZ , DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LU, PL, PT, RU, SK, SI
Next
Next
DK, GB, IE
Arcadia
Buton, Dorothy Perlina,
Švand, Miss Selfridge, Outfit,
Wallis
AT, BA, CY, DE, DK, ES, GB, HR, IS, MT,
PL, PT, SI, TR a 10 zemí v Asii
2 500 a více
2,72
Benetton
Benetton
Svět
5 000 a více
2,09
1 004
1,78
98
1,50
GB, HK, IE, Francoise ve 34 zemích vč. cz
Claudia Sträter, Hunkemöller,
BE, DE, ES, FR, NL, LU, RU, TR, a 12 zemí
M & S Mode
Peek & Cloppenburg,
AT, BE, CH, CZ , DE, EG, HU, HR, NL, PL,
P&C
Düsseldorf
RO, RS, SI, SK
Maxeda Fashion
Přední společnosti a skupiny evropského zásilkového obchodu v roce 2007
Společnost
skupina (země)
Otto (DE)
Redcats Group
(PPR) (FR)
Littlewoods Shop
Direkt Group (GB)
Arcandor (DE)
Bertelsmann Direkt
Group (DE)
Klingel (DE)
Prodejní linie
Země působnosti
Schwab, Baur, Heine, Witt, SportScheck,
bonprix, Grattan, Freemans ad.
La Redoute, Daxon, Cyrillus, Vert Baudet, La
Mason de Valérie, Empire Stres Ellos, Brylane
Home, Somewhere ad.
Littlewods, Sport-E, Marshall Ward, Choice,
Halens,Universal, Kays, abound, Additions
Quelle, Neckermann, Bogner, Walz,
Madeleine, Peter Hahn, Elegance, Mercatura,
Bon ´A Parte, hessnatur, HSE24,Mirabeau,
Atelier Goldener Schnitt
France Loisirs, Der Club, BCA, BMG, Music
Service, Doubleday Australia, Doubleday New
Zealand, Doubleday Canada, Bookspan,
buch.de, chapitre ad.
AT, BE, CH, CN, CZ , DE, ES, FR, GB,
HU, IT, JP, KR, NL, PL, PT, RO, RU, US
AT, BE, CA, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, HR, IT, JO, JP, KR, LB, LU, MT, NO,
PT, RU, SA, SE, SI, US
Klingel
Čistý obrat
mld. €
9,10
3,76
IE, GB, SE
3,07
AT, BA, BE, CH, CZ , DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IT, LV, NL, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, US
2,89
AT, AU, BE, CA, CH, CN, CZ , DE, ES,
FR, GB, HU, IE, IT, JP, KR, NL, NZ, PL,
PT, RU, SE, SK, UA, US
2,56
AT, BE, DE, FI, NL, NO, SE, SK
1,00
14
HYPERMARKETY ve střední Evropě (země Visegrád)
Firma
Alma Supermarket
Auchan
Carrefour
Cora
E. Leclerc
Grosz
Globus
HYPERAlbert
Hypernova
Interspar
Jubilat-Dom Handlowy
Kaufland
Kwadrat
Rast
Real
Tesco hypermarket
Total
Česko
Slovensko
Maďarsko
Polsko
12
4
Celkem
2
2
24
77
36
81
7
12
1
13
4
75
59
1
230
1
2
53
251
828
7
12
1
13
4
53
29
22
30
88
35
59
246
45
106
1
107
1
2
53
57
337
90
139
Pramen: ČON – Moderní obchod 7-8/09
TOP 5 maloobchodu ve Střední Evropě 2009
Podle preferencí prodeje rychloobrátkového zboží podle jednotlivých firem v %
Česko
Slovensko
Maďarsko
Polsko
Celkem
Kaufland
16,3
COOP Jednota
27,6
Tesco
19,5
Biedronka
26,1
Biedronka
10,05
Tesco
11,4
Tesco
18,2
COOP
18,5
Tesco
7,4
Tesco
7,03
14,2
CBA
9,7
Carrefour
6,9
COOP
6,26
Penny Market
9,9
Kaufland
COOP
9,5
Billa
9,5
Penny Market
9,4
Real
5,0
Kaufland
4,20
Albert
7,9
Lidl
8,9
Auchan
7,0
Kaufland
4,5
Lidl
3,02
Carrefour
2,72
Pramen: ČON –Moderní obchod 7-8/09
15
Z německého maloobchodu
Obrat, počet a prodejní plocha potravinářských prodejen podle provozních formátů - 2006- 2007
Supermarkety
V. supermarkety
SB - OD
Diskonty
Ost. maloobchod
Celkem
Čistý obrat
Mld. €
2006
2007
2006
2007
%
Mld. €
%
Mld. €
%
Mld. €
%
Mld. €
%
Mld. €
%
34,6
28,0
10,7
8,6
18,2
14,7
49,0
39,6
11,2
9,1
123,7
100,0
35,0
28,0
11,0
8,8
18,2
14,6
50,0
40,1
10,6
8,5
124,8
100,0
Počet
%
Počet
Počet obchodů
%
Počet
Počet
%
9 563
17,4
886
1,6
871
1,6
9 590
18,7
903
1,8
877
1,7
%
Počet
%
Počet
%
14 806
26,9
28 900
52,5
55 026
100,0
15 219
29,6
24 770
48,2
51 359
100,0
%
Mil. m2
%
Mil. m2
Prodejní plocha
%
Mil. m2
2006
2007
Mil. m2
%
Mil. m2
%
Mil. m2
5,67
17,1
%
8,14
24,6
2,97
9,0
6,04
18,2
10,28
31,1
33,10
100,0
8,28
25,5
3,03
9,3
6,08
18,7
10,65
32,7
4,49
13,8
32,53
100,0
Pramen pro násl. tabulky: EHI RetailInstitut, Köln
Struktura maloobchodního obratu podle zbožových okruhů 2006 – 2007
2006
Sortiment
2007
Obrat mld. €
Podíl v %
Obrat mld. €
Podíl v %
Potraviny
135,5
35,0
135,5
34,8
Textil, oděvy, obuv
56,1
14,5
57,2
14,7
Zboží pro domácí a osobní potřebu A
70,8
18,3
71,2
18,3
Nábytek, zařízení, byt.textil
44,5
11,5
43,6
11,2
Technika, spotřebiče B
39,2
10,1
40,1
10,3
Ostatní zboží C
41,0
10,6
41,5
10,7
Maloobchod celkem D
387,1
100,0
389,1
100,0
Vysvětlivky:
A – zahrnuje: knihy, psací potřeby, porcelán, dárkové předměty, hračky, sport, hobby, hodiny, šperky, parfumérii, péči o tělo
B – zahrnuje: el. spotřebiče, spotř. elektroniku, multimedia,foto-kino, optiku
C – zahrnuje: domácí dílnu, zahradní potřeby
D – zahrnuje další zboží do objemu maloobchodu v užším významu – bez motor. segmentu a lékáren
Obrat, marže, náklady, provozní výsledky podle branží 2006
Index obratu
Předch.r.=100
Rozpětí
% z obratu
Náklady
% z obratu
Prov. výsledek
% z obratu
Potravinářský maloobchod
102
20,5
23,5
-3,0
Textilní maloobchod
101
42,8
40,2
+2,6
Maloobchod s obuví
99
37,6
41,7
-4,1
Maloobchod s nábytkem
110
35,9
33,8
+2,1
Klenoty, hodiny
103
44,7
44,4
+0,3
Knižní maloobchod
99
31,8
32,6
-0,7
16
Výkonové a nákladové údaje za filiálkové potravinářské maloobchody 2007
Malé potraviny
do 400 m2 PP
Průměrná plocha 1 jednotky
Supermarkety
400 - 2500 m2
Velké superm.
2500-5000 m2
SB–ob.domy
od 5000 m2
Diskonty
sb do 1000 m2
371
1 204
3 575
6 383
587
Netto obrat na prodejnu tis. €
1 440
4 280
14 430
27 240
2 850
Produktivita na plochu €/1 m2
3 881
3 554
4 036
4 267
4 851
Počet zaměstnanců - průměr
9,5
23,8
51,8
82,4
6,9
Počet pokladen - průměr
2,6
5,5
9,1
15,5
2,5
97,9
93,3
90,8
81,5
92,6
2,1
6,7
9,2
18,5
7,4
19,4
13,9
12,6
11,1
6,9
Prostorové náklady z obratu v %
7,9
6,5
8,3
5,8
5,0
Jiné náklady z obratu %
5,3
4,5
4,2
3,5
2,0
Počet zákazníků za den průměr
570
1 190
2 390
3 380
880
Podíl obratu za potraviny %
Obrat za nepotraviny %
Osobní náklady z obratu v %
Sortimentní šíře v jednotlivých formátech prodejen
Druh zboží
Supermarkety
400 - 2500 m2
Velké supermarkety
2500-5000 m2
SB–obchodní domy
od 5000 m2
Diskonty
do 1000 m2
položky
podíl %
položky
podíl %
položky
podíl %
položky
podíl %
284
39,5
3 414
13,6
3 996
7,8
499
24,6
84
4,3
725
2,9
776
1,5
128
6,3
C. Suché zboží
473
43,1
9 067
36,2
10 676
20,9
813
40,1
A – C. celkem potraviny
841
86,8
13 206
52,8
15 448
30,3
1 440
71,0
D. Nepotraviny I
108
6,3
5 272
21,1
8 224
16,1
263
13,0
E. Nepotraviny II
70
6,8
6 538
26,1
27 307
53,6
325
16,0
178
13,2
11 810
47,2
35 531
69,7
588
29,0
1 019
100,0
25 016
100,0
50 979
100,0
2 028
100,0
A. Čerstvé zboží
B. Mražené – chlazené
D – E. Nepotraviny celkem
A – E. celý sortiment
17
Cestovní ruch
Cestovní ruch členských států EU s ostatními zeměmi světa - 2006 (mil. EUR)
Země
EU 27
EU 25
z toho:
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko2)
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Příjmy
Výdaje
Saldo
252 983
249 889
243 179
240 976
9 804
8 913
8 142
2 062
3 991
4 452
811
1 891
36 906
4 258
30 335
1 913
824
384
2 883
3 393
607
26 091
9 037
5 752
6 649
13 255
1 032
11 357
1 208
1 425
26 863
40 710
6 752
12 298
1 171
2 118
5 908
471
2 723
24 841
5 446
18 366
781
722
563
2 492
1 697
253
58 895
13 560
4 588
2 625
7 420
1 032
2 383
842
772
50 300
13 266
7 617
-4 156
891
1 874
-1 456
341
-832
12 065
-1 188
11 969
1 132
102
-180
391
1 696
354
-32 804
-4 523
1 164
4 024
5 835
-0
8 974
366
653
-23 437
27 444
-865
Data vycházejí z platební bilance - běžný účet, služby, cestování
18
Hotely v zemích EU - 2006 (v %)
Země
EU 271)
v tom:
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené
království
Španělsko
Švédsko
Hrubá míra
obsazenosti
hotelů a
podobných
ubytovacích
zařízení
Noci strávené v zemích EU
Ostatní hromadná ubytovací zařízení
Hotely a podobná
ubytovací zařízení
z toho
Celkem
Turistické kempy
Chatové osady
36,2
66,2
33,8
15,5
8,6
34,0
20,9
30,0
41,2
39,5
34,8
43,1
49,6
32,6
43,9
30,4
36,2
26,1
27,3
50,6
35,0
45,3
33,6
39,0
37,0
21,9
22,4
33,3
45,3
52,3
92,9
62,5
39,0
82,8
82,6
66,4
79,7
67,7
99,3
81,2
83,5
52,1
80,4
98,4
59,3
37,8
42,6
82,5
78,9
95,3
98,1
64,1
69,1
47,7
7,1
37,5
61,0
17,2
17,4
33,6
20,3
32,3
0,7
18,8
16,5
47,9
19,6
1,6
40,7
62,2
57,4
17,5
21,1
4,7
1,9
32,9
30,9
10,7
0,6
7,8
42,9
5,2
12,4
33,6
8,0
17,2
0,1
2,2
5,8
37,2
7,4
17,4
3,0
2,3
13,5
2,6
4,2
36,4
45,3
33,0
62,8
70,4
50,8
37,2
29,6
49,2
.
.
.
9,0
0,6
13,5
2,9
4,2
4,7
.
6,1
25,3
1,3
15,0
4,8
1,2
1,9
3,7
14,2
22,7
8,4
36,8
8,3
31,9
1,8
.
6,7
.
.
3,3
7,8
4,0
19,2
7,1
19
Výdaje turistů - rezidentů na zahraniční dovolenou podle destinace - 2007
(cesty se čtyřmi přenocováními)
Země
EU 27
EFTA
Ostatní evropské
země
Afrika
Ruská Celkem
Celkem
federace
Sev. Amerika
Stř. a j.
Spojené Amerika
Celkem
státy
Asie
Celkem
Oceanie
Celkem
EU 27, z toho:
Belgie
Česká rep.
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spoj.králov.
Španělsko
Švédsko
Ostatní země
Chorvatsko
Norsko
63,9
51,4
54,0
61,4
34,4
57,4
73,0
59,7
62,3
74,1
63,0
58,4
59,3
80,3
52,3
66,7
45,2
30,8
54,0
47,6
53,9
65,2
69,0
1,6
1,2
3,8
1,9
2,9
0,9
0,6
2,9
5,1
4,8
4,1
4,3
3,9
1,3
1,7
2,7
1,1
3,4
8,1
19,4
9,1
3,5
5,0
2,2
11,1
18,3
13,2
3,2
11,4
9,9
2,0
10,5
21,0
14,2
17,7
52,5
3,7
5,6
8,3
1,6
1,3
19,3
5,2
.
1,9
.
0,9
0,5
1,1
0,4
0,3
11,4
14,5
5,5
4,7
21,8
4,0
2,8
11,7
6,6
6,4
3,7
6,7
7,1
7,3
5,2
3,6
21,3
9,3
6,6
10,7
4,3
2,9
3,8
8,7
6,7
8,1
20,4
2,3
2,1
4,3
3,9
9,2
8,0
6,9
0,5
3,8
7,1
3,5
.
12,3
4,8
5,4
2,4
3,7
7,5
6,0
4,0
18,4
1,9
2,0
4,1
3,0
6,7
6,9
5,5
.
3,0
7,1
1,9
.
10,5
.
5,0
4,8
4,0
5,3
2,3
11,1
1,8
0,2
1,9
0,7
3,0
.
3,7
6,5
.
3,7
1,3
4,5
.
5,1
22,6
4,7
6,6
5,3
10,7
18,3
12,9
6,4
7,7
3,1
6,8
4,2
5,5
7,3
12,6
0,3
8,0
2,4
5,8
.
10,5
6,4
16,8
6,7
0,2
2,6
3,8
0,4
5,9
0,1
5,9
1,0
3,5
4,5
10,6
.
0,1
6,3
6,9
6,8
.
.
1,1
0,5
.
0,4
1,5
.
.
0,2
.
0,8
.
2,8
1,1
.
6,9
1,8
0,1
1,1
.
.
1,7
1,7
.
2,3
2,1
0,9
.
4,2
.
3,2
4,9
0,6
20
Způsob dopravy na dovolenou 2007 (v %)
Pozemní doprava
Země
Letecky
Po moři
Vlak
EU 27, z toho:
Belgie
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie1)
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko1)
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko1)
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Ostatní země
Chorvatsko
Norsko
30,3
15,7
44,6
34,0
25,4
12,2
71,0
19,0
30,8
45,0
38,9
10,7
27,1
25,9
8,1
20,0
28,9
3,5
10,8
19,5
11,7
54,7
18,2
32,8
8,9
49,8
0,6
0,0
1,8
7,5
5,1
0,7
3,0
6,1
3,3
1,2
1,2
0,0
1,2
1,3
.
0,5
0,3
0,1
22,1
0,2
1,4
6,7
1,5
2,9
1,8
3,8
Autobus
3,8
8,3
5,4
.
9,1
12,4
1,9
8,5
12,8
14,3
4,9
12,3
8,9
3,2
16,5
2,3
7,2
25,0
1,5
10,6
2,2
4,8
7,0
10,7
3,5
Osobní
vozidlo
6,1
19,7
6,1
20,0
4,3
2,0
1,8
5,0
6,6
16,5
5,0
10,1
7,9
4,3
15,6
7,0
7,2
21,4
9,5
22,5
7,2
3,4
15,9
6,0
59,2
54,7
41,8
32,3
55,2
72,4
22,0
61,4
46,3
22,2
50,0
66,6
54,8
65,0
57,2
69,9
55,2
47,2
55,7
46,8
77,4
30,1
56,8
47,6
20,9
46,4
64,3
Ostatní
0,1
1,5
0,2
.
0,9
0,2
0,2
0,0
0,2
0,8
0,0
0,3
0,0
0,4
2,5
0,3
1,2
2,8
0,4
0,4
0,0
0,4
0,5
0,0
0,6
21
EU 27
Belgie
¨Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itále
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Mad'arsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Španělsko
Švédsko
Příjezdy turistů nerezidentů podle zemí původu, 2007
EU 27, z toho:
Belgie
Bulharsko
Česká rep.
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
79,7
73,0
71,0
60,8
86,4
56,8
69,2
58,9
80,2
71,8
73,9
84,5
70,3
x
1,9
1,2
0,8
0,4
1,0
7,8
2,1
1,0
0,9
0,7
22,8
1,4
0,2
x
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,7
0,4
1,6
x
0,3
0,4
0,4
0,2
0,7
1,0
1,2
0,9
0,3
2,2
0,9
2,6
1,6
x
1,0
2,6
0,7
0,9
1,5
1,9
2,0
1,1
1,0
0,1
0,2
0,3
0,1
x
3,4
0,0
0,1
0,1
4,8
8,7
0,1
0,2
0,6
2,0
0,7
2,1
52,8
x
0,3
0,6
1,0
4,6
9,2
0,4
1,4
15,1
4,3
3,6
0,5
1,1
3,5
x
7,8
3,1
2,7
2,1
13,9
4,2
0,7
1,5
0,8
0,4
0,2
0,5
0,8
1,1
1,0
0,6
1,3
0,4
0,7
3,8
2,8
6,5
2,7
1,7
3,1
9,2
x
1,3
3,5
3,4
3,1
5,8
0,2
0,2
0,9
0,2
2,5
0,4
0,1
0,2
0,1
x
7,7
0,1
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
4,8
0,6
0,0
0,1
0,1
8,1
x
0,1
0,3
1,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
x
0,1
0,4
1,0
1,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
x
10,6
18,5
22,7
8,6
6,0
10,9
9,9
18,2
8,0
14,7
12,8
15,4
16,8
18,6
1,7
2,7
3,3
0,8
3,1
5,6
2,5
1,3
1,2
1,8
12,7
2,1
1,2
2,0
4,2
0,9
1,3
1,0
0,5
1,6
0,8
15,1
3,2
0,6
2,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3
0,8
0,5
0,1
0,3
0,2
0,9
0,4
0,6
1,6
2,8
0,4
0,4
0,8
0,5
4,0
1,0
0,8
1,0
0,7
7,0
0,5
7,1
0,5
0,9
0,1
0,2
0,2
1,1
0,5
0,2
0,2
0,4
6,0
0,6
6,1
1,0
2,4
0,2
0,5
0,4
1,0
4,0
0,3
0,3
0,3
1,2
0,2
0,8
4,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
1,4
0,1
0,5
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,2
0,1
0,1
0,6
17,2
10,6
9,0
8,2
4,0
8,2
22,6
8,3
47,9
4,8
7,7
7,6
7,1
4,4
1,5
4,1
1,7
1,2
2,7
8,0
5,1
0,3
1,7
1,9
2,0
4,7
1,2
3,0
1,2
26,1
6,7
12,6
0,7
1,2
5,2
3,0
7,5
1,0
1,9
Malta2)
Německo
Nizozemsko
Polsko
.
60,1
68,5
71,3
2,9
4,0
7,8
1,4
.
.
0,1
0,2
0,3
1,1
0,4
1,7
2,5
3,9
1,7
2,5
0,1
0,2
0,1
1,3
1,1
1,1
0,6
1,0
7,0
4,9
5,8
4,4
1,4
0,6
1,2
1,5
8,9
6,2
4,0
5,1
0,1
0,3
0,1
2,4
0,1
0,2
0,1
1,3
0,2
0,8
0,4
0,1
0,9
0,8
0,3
1,1
11,6
x
16,2
26,2
3,6
10,6
x
2,5
0,6
2,1
0,9
x
0,4
0,5
0,5
0,4
1,9
5,0
0,8
1,3
.
.
0,3
0,4
0,9
0,8
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
0,7
0,3
0,2
0,1
0,2
38,3
8,8
20,5
9,5
2,0
3,4
4,6
2,9
2,2
3,6
1,2
2,9
Portugalsko2)
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
.
79,7
73,0
71,7
82,3
72,1
2,2
2,3
1,5
2,7
1,1
1,7
.
0,3
1,3
1,5
0,4
0,9
0,28
1,5
1,2
1,4
26,0
1,7
1,57
1,3
0,9
1,7
0,9
0,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
1,0
0,4
0,5
1,4
0,7
1,2
7,3
2,5
7,7
7,6
2,6
3,0
2,5
0,4
0,5
0,5
0,7
0,6
6,3
5,9
12,7
7,8
4,0
23,4
0,1
0,1
0,1
0,3
1,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,7
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,0
0,1
0,3
1,9
6,2
0,7
5,3
2,5
11,3
45,6
14,8
14,0
11,9
10,2
4,7
5,6
2,9
4,4
1,4
1,7
0,7
1,1
2,1
2,0
12,4
1,4
x
0,2
0,8
0,3
0,2
0,5
1,2
x
5,1
2,6
4,2
12,5
.
1,4
x
1,7
1,0
1,0
0,3
0,6
2,4
x
0,3
0,4
0,0
0,4
0,6
0,5
x
0,8
0,1
0,4
0,4
0,4
0,8
x
19,3
4,8
5,8
12,8
4,3
4,9
21,0
1,6
4,0
2,2
0,9
1,6
1,7
0,9
0,8
2,6
0,7
0,9
.
78,1
51,5
2,7
2,7
1,2
.
0,1
.
0,5
0,5
0,4
2,1
1,0
6,3
0,1
0,1
0,3
0,6
0,6
5,2
7,8
9,8
2,8
6,6
1,7
0,6
5,1
7,2
3,5
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,5
0,3
0,3
11,4
20,0
12,6
5,3
3,5
2,8
1,1
0,7
1,2
0,6
3,8
0,3
1,0
0,9
0,8
.
0,4
.
0,5
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
.
x
22,3
9,7
5,5
x
2,7
2,9
1,5
x
78,8
1,2
0,5
3,9
0,7
0,2
0,4
7,6
0,7
12,0
0,4
0,2
0,0
2,8
13,8
2,1
2,2
0,6
9,8
0,6
0,2
2,1
7,6
4,3
2,9
1,6
1,0
1,1
32,4
2,3
0,5
0,3
5,3
0,3
0,4
0,2
0,4
4,6
1,1
1,2
Země původu
Hostitelská země
Spoj,.král.2)
Španělsko
Švédsko
Ostatní země
Chorvatsko
Lichtenštejnsko 61,2
1,5
0,2
0,8
1,0
0,0
0,3
2,3
0,3
3,7
0,1
0,1
1)
Data vycházející z počtu turistů nerezidentů, kteří se ubytovali v hotelech a obdobných zařízeních
22
23

Podobné dokumenty

Indikatory obchodu 2010

Indikatory obchodu 2010 Standard kupní síly (PPS) je umělá měna odrážející rozdíly v národních cenových úrovních, které nejsou zachyceny směnným kurzem. Tato jednotka umožňuje smysluplné objemové srovnání ekonomických uka...

Více

SWEEX IA100_CZ

SWEEX IA100_CZ Česká verze Poté, co se objeví Mute na Vaší TV, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači pro uložení. Led

Více

Digitální TV a TechniSat

Digitální TV a TechniSat Německu a Evropě. Absolutně správné rozhodnutí: stále více zákazníků má důvěru k značkovým produktům TechniSat „Made in Germany“.

Více

Portugalsko

Portugalsko Pro další informace o nejdůležitejších otázkách v letecké dopravě

Více

Mnichov - Flughafen München

Mnichov - Flughafen München obchodů a gastronomických zařízení. Na Úrovni 03, situované o patro níže, spojují dopravní pásy vzájemně všechny oblasti terminálu. Dopravní pásy Vás rychle a pohodlně dovezou do střediska München ...

Více

www . elnino . cz - Parfémy Elnino.sk

www . elnino . cz - Parfémy Elnino.sk • www.elnino.cz/cistici-pripravek-na-plet

Více

Untitled

Untitled V počítači najdeme několik druhů pamětí, ale když se vás někdo zeptá „Jakou paměť má tvůj počítač“, zpravidla tím myslí paměť RAM. Někdy se jí také říká operační, nebo pracovní paměť. Je to z toho ...

Více