Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Komentáře

Transkript

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie
Výroba, přenos a distribuce elektrické energie
1. SZT Komořany (nyní United Energy a.s.)
Rozvodna 6 kV
ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady
Odsíření bloků 2,3,4
1. SZT Komořany
Rekonstrukce chladící smyčky
1. SZT Komořany a.s. (nyní United Energy a.s.)
Rekonstrukce rozvodny 6 kV
SČE a.s. – Chotějovice
Rekonstrukce rozvodny 35 kV
Teplárna Ústí nad Labem
Rekonstrukce rozvodny 6 kV
United Energy a.s.
Rekonstrukce rozvodny R6 MOLI / 6 kV
United Energy a.s.
Rekonstrukce rozvodny R04 KYII / 0,4 kV
Středočeská energetická a.s.
Generální oprava rozvoden R 110 kV v oblasti RD sever z ED STE
VE Štěchovice – ČEZ, a.s.
Rekonstrukce elektrozařízení VN, NN po povodních
TR Chotějovice – SČE, a.s.
Automatiky ladění tlumivek
SČE, a.s.
Generální oprava rozvodny 22 kV Výškov
Siemens s.r.o.
Montáž rozvodny 22 kV : R 22 Ústí – sever, II. etapa
Středočeská energetická a.s.
TR 110 Týnec – výstavba polí 19-21
ABB s.r.o.
R 110 Strakonice – nová zapouzdřená rozvodna JČE
ABB s.r.o.
Dozbrojení zapouzdřené rozvodny 110/22 kV Červený Vrch (PRE)
ČEZ, a.s.
Vodní elektrárna Dalešice – generální oprava TG 4 – část elektro
United Energy, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 110 kV : I. Etapa
Středočeská energetická a.s.
SP Energocentrum Kralupy – rekonstrukce spínací stanice 22 kV
ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice
TG2 – oprava svodičů přepětí VVN
ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice
Rekonstrukce rozvodny 110 kV
ČEZ a.s. – Elektrárna Mělník
R110 – rekonstrukce vývodových polí V907 / V908 (110kV)
ČEZ a.s. – Elektrárna Mělník (EMĚ I)
Inovace přístrojových transformátorů v R110 – I.etapa
ČEZ a.s. – Elektrárna Poříčí
TG3 : dodávka a montáž generátorového vypínače
ČEZ a.s. – Elektrárna Prunéřov II
R420 – výměna odpojovačů 420kV
ČEZ a.s. – Elektrárna Prunéřov II
R420 – obchodní měření linky 420kV / V466
SIEMENS s.r.o.
R110 Líšnice – výměna vypínačů 110kV pro transformátorová pole
1997
1997
1999
2000-2001
2000-2001
2001
2002
2002-2003
2002
2002-2003
2002
2002
2002-2003
2003
2003
2003
2003-2004
2003-2004
2004
2004
2004-2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1
TENEL ČR s.r.o.
Elektrárna Tisová : rekonstrukce buzení TG3
United Energy, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 110kV : II.etapa
United Energy, a.s.
TG20 – dodávka a instalace frekvenčních měničů pro KČ
ČEZ a.s. – Elektrárna Hodonín
Výměna přístrojových transformátorů v R110 – III.etapa
SE - ZVN s.r.o.
TR Řeporyje – montážní výkony při rekonstrukci R400
ABB s.r.o.
VEDA / TG3 – výměna generátorového vypínače
United Energy, a.s.
Kompresorovna / chladící voda : část elektro a MaR
ČEZ a.s. – TR110 Jindřichov
Rekonstrukce rozvodny 110kV
ČEZ a.s. – Elektrárna Mělník
Modernizace transformátoru T19
ČEZ a.s. – Elektrárna Mělník (EMĚ II)
Rekonstrukce blokové rozvodny R6-9
SIEMENS s.r.o.
R110 Líšnice – výměna vypínačů 110kV pro linková pole
ČEZ a.s. – Elektrárna Chvaletice
Přeizolace rozvodny 110kV
United Energy, a.s.
Monitoring rozvoden 6kV : I.etapa
Invelt elektro s.r.o.
Obnova protitlakého soustrojí TG20 v TKY
ATLAS COPCO s.r.o.
Rekonstrukce kompresorové stanice v TKY
ČEZ a.s. – Elektrárna Dalešice
Generální oprava TG2 : část elektro + SKŘ
invelt elektro s.r.o.
Rekonstrukce VS MOLI + SOČ v TKY : část elektro a MaR
SIEMENS s.r.o.
R110 Chudeřice – výstavba nové rozvodny 110kV
AMIKRO s.r.o.(United Energy a.s.)
Retrofit kotelní jednotky K06 v TKY : část elektro
UPS Servis, s.r.o.
TG5 – nadřazená regulace turbosoustrojí v TKY
ČEZ Distribuce a.s. – R35 Labe
Rekonstrukce rozvodny 35kV
ČEZ Distribuce a.s. – TR110 Kolín východ
Rekonstrukce rozvodny 110kV
United Energy, a.s.
Výměna centrálního zdroje UPS v TKY
United Energy, a.s.
Monitoring rozvoden 6kV : II. + III.etapa
ČEZ a.s. – Elektrárny Poříčí
Rekonstrukce rozvoden 6kV – R6.0 a R6.1
ČEZ a.s. – Elektrárna Mělník
Modernizace transformátoru T20, 110/6 kV
United Energy, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 110kV : III.etapa
TENEL s.r.o.
Elektrárna Tisová – rekonstrukce budící soupravy TG2
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006 - 2007
2007
2008
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2008
2008
2
United Energy, a.s.
2008
Výměna FM pro chladící čerpadlo CHČ7 (500kW)
EGE montáže s.r.o. (ČEPS, a.s.)
2008
TR420 – přezbrojení pole V438
ČEZ a.s. – Elektrárny Poříčí
2008-2009
Rekonstrukce obchodního a bilančního měření
KLEMENT a.s.
2008-2009
Elektrárna Ledvice – elektroinstalace zauhlování
ČEZ a.s. – Teplárna Dvůr Králové
2009
Oprava kabelového vývodu TG1
ČEZ a.s. – Teplárna Dvůr Králové
2009
Rekonstrukce obchodního a bilančního měření
ČEPS, a.s.
2009
R420 Horní Životice – výměna PTP v poli ACA04
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ČEZ, a.s.)
2008-2009
OB_34.3 - elektročást Elektrárna Ledvice, CHÚV a zauhlování pro blok 660MW
ČEZ a.s. – Elektrárna Chvaletice
2009
Rekonstrukce napájecí části společné rozvodny 6kV
ČEPS, a.s.
2009
TR Malešice – rekonstrukce rozváděčů vlastní spotřeby
Teplárna Trmice a.s.
2009
Náhradní napájení pro BIOETHANOL Trmice
ČEZ a.s. – Elektrárna Dalešice
2009-2010
TG1 – výměna generátorového vypínače
ZAT a.s. (ENERGO PRO CZ s.r.o.)
2009-2010
Rekonstrukce MVE Meziboří – část elektro
ALSTOM s.r.o.
2010
DENOx / EPR2 – rekonstrukce ventilátorových mlýnů : část elektro a MaR
ČEZ a.s. – Elektrárna Prunéřov 2
2010
B22 – výměna generátorového vypínače
ČEPS, a.s.
2010
TR Nošovice – výměna vypínačů 400kV v polích ACA04, ACA08
MAPRO s.r.o.
2010
FVE Ševětín – výstavba rozvodny 110kV, 22kV a vlastní spotřeby
ČEZ a.s. – Elektrárny Poříčí
2010
Frekvenční měniče primárních ventilátorů FK7 a FK8
invelt elektro s.r.o.
2010
Rekonstrukce ochran TG21 v TKY
ATLAS COPCO s.r.o.
2010
Rozšíření kompresorové stanice v TKY (KM4)
ISTAR s.r.o.
2010
FVE Žíželice – přípojka a rozvody 22kV
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ČEZ, a.s.)
2009-2010
OB_64.03 – provizoria 4.etapy v Elektrárně Ledvice
United Energy, a.s.
2010
Výměna usměrňovačů KYI v TKY
Teplárna Trmice a.s.
2010
ČS Labe – rekonstrukce rozvodny 6kV / 1.etapa
ČEZ Distribuce a.s. – TR110/22 Slaný
2009-2011
Rekonstrukce transformátorové stanice 110/22kV
ČEZ a.s. – Teplárna Dvůr Králové
2010-2011
Rekonstrukce rozvoden 6kV a 35kV
ČEZ a.s. – Elektrárna Chvaletice
2011
Rekonstrukce společné 6kV rozvodny – vývodová část
Teplárna Trmice a.s.
2011-2012
ČS Labe – rekonstrukce rozvodny 6kV / 2.etapa
3
ČEZ ICT Services, a.s.
Implementace optimalizačního systému EPC
NOEN, a.s.
EPRU II – dodávka a montáž rozvodnic převodníků teplot na zauhlování
ČEPS, a.s.
TR Nošovice – doplnění měřících úseků pro HUS
ŠKODA POWER s.r.o.
ELENZ – projekt, dodávka a montáž kabelů pro OB04 (strojovna)
ČEZ a.s. – Teplárna Dvůr Králové
Kompletní dodávka a montáž EN
United Energy a.s.
R6MOLI – výměna zábleskové ochrany
UNIREC s.r.o. (ČEZ, a.s.)
Elektrické otopy potrubí pitné vody do AB
ČEZ Distribuce a.s. – TR110 Hrádek
Připojení VTE 32MW Václavice
ČEZ a.s. – Elektrárna Chvaletice
Rekonstrukce 6kV rozvodny bagrovací stanice
ČEZ a.s. – Elektrárna Prunéřov 2
B21 – výměna generátorového vypínače
United Energy a.s.
Výměna FM chladicího čerpadla CHČ2
invelt elektro s.r.o.
Rekonstrukce turbosoustrojí TG21 v TKY
2011-2012
2011-2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Chemický průmysl
Chemopetrol , a.s. Litvínov – Nová kyslíkárna
Rozvodna 10 kV
Chemopetrol, a.s. Litvínov – T700 elektrárna
Odsíření
ABB EJF a.s. – Chemopetrol, a.s. Litvínov
Monitoring systém
Schneider Electric CZ s.r.o. – Chemopetrol, a.s. Litvínov
Zapouzdřená rozvodna 110 kV
Invelt Energo – SETUZA a.s.
Vývod generátoru
AIR PRODUCTS Litvínov
Výstavba nového kyslíkového aparátu – část elektro
Louka u Litvínova – ABB s.r.o. Praha
Výstavba závodu na recyklaci hořčíku
Lovochemie, a.s.
Výměna transformátorů vlastní spotřeby 6/0,4 kV
Výstavba kyseliny dusičné KD 6 – Off-Site: Lovochemie, a.s.
Rozvodna 6 kV
AIR PRODUCTS Litvínov
Část NN a VN – Kyslíkové kompresory 5MW
Lovochemie, a.s.
Generální oprava elektrozařízení provozu LAV II (neutralizace)
Lovochemie, a.s.
Vyhrabovací stroj LAV sever : GO elektrozařízení
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce elektrozařízení VN, NN po povodních
1997
1997
1998
1999-2000
2000
2001-2002
2001
2001
2001-2002
2002
2002
2002
2002
4
Kaučuk, a.s.
T100 – zvýšení výkonu (transformátory 110/6,3kV, 40MVA)
Kaučuk, a.s.
Etylbenzen II – OSBL – čerpání offspecu: část NN
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 6 kV : R 81 (ÚLV)
Spolana Neratovice a.s.
Rekonstrukce rozvodny 6 kV : R 82 (ČOV)
Kaučuk, a.s.
Rekonstrukce trafostanice TR 213, 6 kV
EGÚ České Budějovice s.r.o.
Vypínací program v Kaučuku, a.s. – rozvodna 6kV
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 6 kV : R91 (ÚV)
Chemoprojekt, a.s.
SETUZA, a.s. – výroba glycerínu : část elektro
Lovochemie a.s.
Výměna elektroinstalace na estakádě – výsypka paliva
TENEL ČR s.r.o.
Chemopetrol, a.s. : rekonstrukce buzení TG12 a TG14
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 6kV : R21 (HSS)
Lovochemie, a.s.
Výměna kompenzačních tlumivek pro T101 a T102
ABB s.r.o.
Chemopetrol – oprava rozvodny R200 6 kV: napájení POX
SKANSKA a.s.
Intenzifikace čerpací stanice Klobouky MERO, a.s.
Chemoprojekt, a.s.
FAME Ústí nad Labem – silnoproudé rozvody : část elektro
TENZA a.s.
Energovod pro biopaliva – přívod elektrické energie 22kV
BIOETHANOL TRMICE
Výstavba rozvoden VN, NN a technologie
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce rozvodny 6kV : R28 (ČS)
MERO a.s.
Intenzifikace čerpací stanice Nové Město
Chemoprojekt, a.s.
Závod na výrobu biodieselu MEROCO – Leopoldov : část elektro
TENEL s.r.o.
Chemopetrol – rekonstrukce budící soupravy TG2 a TG9
ABB s.r.o.
KORADO Ústí nad Orlicí – výměna odpínačů 22kV
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce rozvoden 6kV : SUPERFOSFÁT a NPK
Chemoprojekt, a.s.
FAME PREOL Lovosice – silnoproudé rozvody : část elektro
MERO a.s.
Intenzifikace čerpací stanice Velká Bíteš
DALKIA ČR a.s.
Bioethanol – připojení náhradního napájení na úrovni 22kV
MERO a.s.
CTR Nelahozeves – výměna vypínačů 110kV
MERO a.s.
CTR Nelahozeves – modernizace hlavní rozvodny 6kV
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2003
2003-2004
2003
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006-2007
2007
2007
2007
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2008
2008
2008-2009
2008-2009
2009-2010
2010
2010
5
Lovochemie, a.s.
Přepojení transformátorů LAV3 do rozvodny R21 - HSS
MERO a.s.
Revize ocelových konstrukcí stožárů linek 110kV
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce rozvoden 6kV : R11 a R19
Lovochemie, a.s.
Rekonstrukce Mlýnice vápence – část elektro
MERO a.s.
Modernizace zařízení načítání spotřeby energie CTR Nelahozeves
ABB s.r.o. (UNIPETROL a.s.)
TS závodu Energetika – výměna ochran VN rozvaděčů
UNIPETROL RPA s.r.o.
R200 – rekonstrukce zemních transformátorů s tlumivkami
Lovochemie, a.s.
ÚLV – kompletní dodávka vertikálního čerpadla
UNIPETROL RPA s.r.o.
R200 – výměna staničních baterií
DITHERM a.s. (Synthos Kralupy, a.s.)
Rekonstrukce výpočetních sálů
UNIPETROL RPA s.r.o.
Doplnění stavu zdrojů v TS5833 a TS6419 – HR6
2010
2010
2011
2011
2012
2011-2012
2012
2012
2012
2012
2013
Doly
Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
Rekonstrukce rozvodny 110 kV (I.etapa)
Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
Elektromontáže – pásová doprava
Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
Elektromontáže – KU 300
Severočeské doly a.s., Doly Bílina
Rekonstrukce rozvodny 110 kV
Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
Rekonstrukce rozvodny 110 kV (II.etapa)
První elektro a.s.
TR II – Doly Nástup Tušimice : rekonstrukce R110
První elektro a.s.
Generální oprava KU 300/29 : Doly Nástup Tušimice
První elektro a.s.
Generální oprava KU 300/26 : MUS, a.s. – důl ČSA
MUS, a.s.
Rekonstrukce rozvodny NN v objektu 2355 / důl ČSA
MUS, a.s.
Výměna regulátorů napětí transformátorů 110 / 35 kV : důl ČSA
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce TR1 – převedení řízení do PC
MUS a.s.
R35 HERKULES – rekonstrukce rozvodny 35kV
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce TR3 – projektová dokumentace
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Modernizace rozvodny TR211 – DNT
2000
2000
2000
2001-2003
2001
2003-2004
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2008
2008
6
SD – 1.strojírenská, a.s.
TR1 – rekonstrukce rozvodny 35kV : 2.etapa
PRODECO, a.s.
SD – přeložka vedení 35kV : V12 na DNT
MUS a.s.
R110 Líšnice – výměna KMT v transformátorových polích
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce VN rozvoden pro PD JIH
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce ochran na VSS – projektová dokumentace
SD – 1.strojírenská, a.s.
TR1 – rekonstrukce rozvodny 35kV : 3.etapa
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce ochran na VSS
Czech Coal Services, a.s.
R110 Líšnice – výměna KMT v linkových polích
Czech Coal Services, a.s.
R6 Hrabák – rekonstrukce VN rozvoden
Czech Coal Services, a.s.
R6 ČSA – rekonstrukce VN a NN rozvodů
SD – 1.strojírenská, a.s.
TR1 – rekonstrukce rozvodny 35kV : 4.etapa
SD – 1.strojírenská, a.s.
Zkušebna – rekonstrukce 4 polí VN rozvodny
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce transformátorové stanice TR3
Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p.
Změna napájení haly stěnové technologie a ČOV
PRODECO, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Výstavba kolesového rypadla KK1300 : část elektro a SKŘ
PRODECO, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Výstavba kompletní nové linky DPD B=1600 mm V1, V2, V3
Coal Services, a.s.
R110 Líšnice – výměna průchodek VVN v polích transformátorů
Severočeské doly a.s., doly Bílina
TR ÚUL - dálkové vypínání vývodů 500V
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Obnova vizualizační techniky na centrálním dispečinku ÚUL
PRODECO, a.s. (Severočeské doly a.s., DNT)
Výstavba trafostanice DT 35/6kV pro napájení 3.SŘ (DT64)
Severočeské doly a.s., DNT
Kabelový přívod 6kV pro zakládací a odtahové PD, Lom Libouš
SD – 1.strojírenská, a.s.
Rekonstrukce rozvodny HČS II
NOEN, a.s.
BD zauhlování ADULARIA - Yunus Emre 2x145MWe, Turecko
Elektroprim Koutník, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Výroba 4ks trafostanic DT 35/6kV pro Severní svahy (TS77, 78, 79, 80)
Coal Services, a.s.
R35 Líšnice – výměna VN vypínače 35kV
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Modernizace vizualizace a ŘS na ZP 10000/Z81L
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Modernizace vizualizace a ŘS na ZP 5500.5/Z79
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Oprava sklonoměru a vyhodnocovací jednotky na zakladači Z79
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2008-2011
2010
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011-2012
2011
2011
2011
2011
7
PRODECO, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Rypadlo KK1300 – doplnění tykadla nárazu
Elektroprim Koutník, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Dodávka řídicího systému pro transportní vůz TV300
PRODECO, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Remontáže DPD 1200a 1600 mm na Jižních svazích DB - stavba B
Coal Services, a.s.
Náhrada rozvodny 35kV - Kopisty
SIEMENS s.r.o. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Výroba 2ks rozvoden PD172, PD174
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce polí 500V na DKU, HD a HT – část ŘS
Severočeské doly a.s., DNT
Modernizace tenzometrických zařízení DAP na rypadlech skrývky
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Rekonstrukce ochran na transformátorových stanicích DT75, DT76
Severočeské doly a.s., DNT
Posílení čerpací techniky ČS 3/7 Libouš – jih PT
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Oprava panelového PC v kabině řidiče velkostroje K98
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Oprava snímání natočení housenic na velkostroji K101
Severočeské doly a.s., DNT
Rýpadlo K800/N2 – K104 : modernizace zdvihu a otoče
Coal Services, a.s.
Vyvedení signalizace VN rozvoden do informačního systému
Coal Services, a.s.
Monitoring rozvodny 35kV Herkules
2012
2012
2011-2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Ostatní průmysl
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Rekonstrukce rozvodny 110 kV
Rükl a syn – Otvovice
Rekonstrukce sklářské vany – realizace části elektro
Schaeffler GmbH – Bor u Tachova
Výstavba rozvodny 22 kV
Výrobní hala Schaeffler GmbH – Bor u Tachova
Elektroinstalace
Schoeller Litvínov k.s.
Rozvodna 22 kV
Velveta a.s., Varnsdorf
Rekonstrukce rozvodny 35 kV
Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy
Rekonstrukce rozvodů 22 kV
Crystalex a.s Hostomice – Teplotechna Prima s.r.o.
Rekonstrukce výrobní haly
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Rekonstrukce rozvodny 22 kV
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Opravy rozvodů NN a VN
Všebořice – Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
Rekonstrukce trafostanice 22 kV
1999-2000
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
8
Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
R110 / E25 : výměna odpojovačů
M. Ward Manufacturing, s.r.o.
Přípojka 22 kV a transformovna 22/0,4kV
STONE s.r.o.
Rekonstrukce TR 35/0,4 kV vč. části NN
KAJIMA EUROPE B.V.
SUMIKEI Czech New Factory – část elektro
ALCES s.r.o.
Rekonstrukce budovy ČTK (Opletalova 5-7) : část elektro, rozvodna VN, NN
CELIO a.s.
Výstavba a připojení kogeneračních jednotek
VA TECH WABAG s.r.o.
Rekonstrukce CHÚV v TKY : část elektro, MaR a SŘTP
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Výměna kabelů pro transformátory T6 – T12, 22kV
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce rozvoden 22 kV : E25, M12B, M3 a M10
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Přepojení rozvoden VN – 22 kV, R22 / M6 a R22 / Z52
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Výměna kabelového propojení rozvodny E25-R22 / STE (ROBO)
TESYCO GROUP a.s.
Rekonstrukce rozvodny 22 kV : E25 ve Škoda Auto, a.s.
Alcan Děčín Extrusions s.r.o.
Oprava protipožárního systému kabelových rozvodů
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Výměna rozvodny 6kV : E14
GLAVERBEL CZECH a.s.
R35 – výměna ochran, signalizace zemního spojení
Procter Gamble s.r.o.
Dodávka a montáž kompenzačního rozváděče VN
SORG GmbH
KNAUF Krupka – sklářský tavící agregát : část elektro
AQUA-STYL a.s.
Teplárna ŠKO-ENERGO / blok 90 – instalace FM pro KČ
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Výměna rozváděče 22kV : E14
EMCOS s.r.o.
AGC Chudeřice / rozvodna R14 - napojení provozu NCx
ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o.
Trafostanice B – výměna hlavního rozváděče 500V
Měď Povrly a.s.
Slévárna – přívod 22kV, technologická instalace výrobní haly
TESYCO GROUP a.s.
Rekonstrukce rozvodny 22kV : H2B ve ŠKODA AUTO, a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy 22kV (MICROSCADA) – I.etapa
AGC Automotive CZECH a.s.
Výstavba sklářské vany 35/ 0,4kV
AQUA-STYL a.s.
Teplárna ŠKO-ENERGO / blok 80 – doplnění čerpadla topného kondenzátu
ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o.
Trafostanice C – výměna hlavního rozváděče 500V
SD – 1.strojírenská, a.s.
TR1 – rekonstrukce rozvodny 35kV : 1.etapa
2002-2004
2002-2003
2003
2003
2003
2003
2003-2004
2003
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2004-2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006-2007
2007
2007
2007
9
Měď Povrly a.s.
Kontilití JATAM – rekonstrukce ovládací části linky
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy 22kV (MICROSCADA)
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Připojení kompresorů 6kV v objektu E14
ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o.
Přemístění transformátorové stanice A – 10kV, 500V, 400V
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Výměna spínací části kompresoru TK4 v objektu E14
DALKIA ČR a.s.
OC Fórum : napájení výroby chladu – část elektro
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Výměna odpínačů 22kV – Josefův důl, Bradlec
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Objekt E5 – připojení sušiček vzduchu
TESYCO GROUP, a.s. (ŠKODA AUTO a.s.)
M12B – výměna kabelových vedení pro TR1, TR2, TR3
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Objekt M12A – rekonstrukce transformátorových stanic
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Objekt Z5 – rekonstrukce rozvoden NN, VN
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy 22kV (MICROSCADA)
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy 22kV (MICROSCADA)
ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o.
Rozšíření VN rozvodny v transformátorové stanici D
Schneider Electric CZ s.r.o.
ČOV Chánov - rekonstrukce rozvodny VN a NN
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy 22kV (MICROSCADA)
ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o.
Výměna bleskojistek v rozvodně 110kV
TESYCO GROUP, a.s. (ŠKODA AUTO a.s.)
M1, M2 – rekonstrukce napájení rozvoden
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Objekt Z6 – výměna motorových spouštěčů pro čerpadla
ŠKODA AUTO a.s.
Oprava ovládání rozvoden M1C, M2C
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce ochran rozvodny 22kV – E28
ŠKODA AUTO a.s.
Rekonstrukce stejnosměrných zdrojů v rozvodnách 22kV
MONDI Štětí a.s.
Montáž topných kabelů na potrubních systémech
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Objekt E14 – výměna rozvaděče VO
Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Trafostanice 35/0,4kV – rekonstrukce rozvodny 35kV
2007
2007-2008
– II.etapa
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2009
2008-2010
2010
– III.etapa
2010
– IV.etapa
2010
2010-2011
2010-2011
– V.etapa
2011
2011-2012
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012-2013
10
Export
Sklárna Rasko, Anopino (RUSKÁ FEDERACE)
Instalace elektro VN,NN
Frankenluk GmbH Messe München (SRN)
Rozvodny 0,4 kV – elektromontáže
Frankenluk GmbH Bosch Stuttgart (SRN)
Rozvodny 0,4 kV – elektromontáže
Frankenluk GmbH Bosch Bamberg (SRN)
Rozvodny 0,4 kV – elektromontáže
Sklárna Rostov n/D (RUSKÁ FEDERACE)
Instalace elektro VN, NN
Frankenluk GmbH – letiště Mnichov (SRN)
Výstavba rozvoden letištního terminálu 2
SIEMENS A.G.
BMW FIS München : montáž rozvoden 22 kV
TE4 – Ulánbátar / Mongolsko
Rekonstrukce výklopníku paliva B – část elektro
TE4 – Ulánbátar / Mongolsko
Rekonstrukce výklopníku paliva A – část elektro
ZAT, a.s.
TALKHA / Egypt - servisní práce - ŘS Diamo SK
TE4 – Ulánbátar / Mongolsko
Elektrárna TE4 - servisní práce na ŘS zauhlování
2000
2000
2000
2001
2001-2002
2001-2002
2003-2004
2009
2010
2011
2011-2012
Přehled zakázek, které momentálně probíhají
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (ČEZ, a.s.)
OB_33.3 – vyvedení výkonu v Elektrárně Ledvice
ABB s.r.o. (ČEZ, a.s.)
OB_34.4 – montážní výkony a dodávky v Elektrárně Ledvice
EGEM s.r.o. (ČEZ, a.s.)
OB_09.3 - vyvedení výkonu a venkovní rozvodna pro PPC Počerady
ABB s.r.o. (ČEZ, a.s.)
OB_09 - montážní výkony a dodávky pro PPC Počerady
KLEMENT, a.s.
OB_09 – elektroinstalace odsíření v Elektrárně Ledvice
KLEMENT, a.s.
OB10.1 – vnitřní hospodářství VEP v Elektrárně Ledvice
KLEMENT, a.s.
OB10.2 – vnější hospodářství VEP v Elektrárně Ledvice
ČEPS, a.s.
TR Albrechtice – údržba silového zařízení
EGEM s.r.o. (ČEPS, a.s.)
TR Babylon - rekonstrukce transformovny
Česká republika - Česká rozvojová agentura
Ulaanbaatar / Elektrárna TE4 - rekonstrukce CHÚV
Elektroprim Koutník, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Výroba 6ks rozvoden PD pro Severní svahy (PD921 až PD926)
ČEZ Distribuce a.s. – TR110 Babylon
Rekonstrukce transformátorové stanice
2009-2014
2010-2014
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2014
2011-2015
2011-2013
2012-2013
2012-2014
11
Chemoprojekt, a.s.
Projektové práce – ORICA Trident / Austrálie
MERO a.s.
Zastřešení KZ v PC28 Nové Město : část elektro
I&C ENERGO a.s. (ČEZ, a.s.)
OB_34.4 – montážní práce pro reverzní osmózu
Severočeské doly a.s., DNT
Výstavba nového 3. uhelného odtahu - Tušimice
NOEN, a.s.
EPRU II, OB01 – zauhlování : rozvodnice převodníků teplot
United Energy a.s.
Instalace FM pro elektronapáječku EN2
Teplárna Trmice a.s.
Oprava VN rozváděče 6kV – R6K5
ARKO TECHNOLOGY, a.s. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Rozšíření stávající Úpravny důlních vod Emerán – elektro, MaR a SKŘ
Severočeské doly a.s., DNT
Modernizace a repase pasového dopravníku PD 275, PÚ Lom - II. UO
TAMERO INVEST s.r.o. (Synthos Kralupy, a.s.)
PC3 - vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny 110kV
GENERI, s.r.o. (ČEZ, a.s.)
EPOČ – montáž elektrických otopů
Severočeské doly a.s., doly Bílina
Kontrola a oprava komunikační sítě ŘS na zakladači Z102
ŠKO-ENERGO s.r.o.
Objekt M12A – výměna transformátorů T1 a T10
ČEPS, a.s.
TR Milín – oprava vypínačů ADA01, ADA02
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Oprava rozváděče r4-10kV v transformátorové stanici "C"
SIEMENS s.r.o. (Severočeské doly a.s., doly Bílina)
Zprovoznění PD502 a 506 – 2. skrývkový řez
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2013
2013
2013
2013
2013
Elektroúdržba
United Energy, a.s. (Teplárna Komořany)
Komplexní údržba elektrozařízení všech napěťových úrovní
ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice
Dílčí údržba elektrozařízení napěťových úrovní VN a VVN
MERO ČR, a.s.
Odborná údržba a servis elektrozařízení napěťových úrovní NN, VN a VVN
Cray Valley Czech, s.r.o.
Dílčí údržba elektrozařízení napěťových úrovní NN a VN
12
Servis VN, VVN a ZVN
Coal Services, a.s.
ČEZ, a.s. – vodní elektrárny
ČEZ, a.s. – klasické elektrárny
Dopravní podnik města Chomutov
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
Energetické Opravny, a.s.
ELPAK, s.r.o.
HUMECO, a.s. Most
Chemické závody Sokolov a.s.
I&C Energo, a.s.
KSK Komořany, a.s.
Litvínovská Uhelná, a.s.
PARAMO, a.s. Pardubice
Sokolovská uhelná a.s. Sokolov
SEI-MONT, s.r.o.
Spolana a.s. Neratovice
Spolchemie a.s. Ústí nad Labem
ŠKO-ENERGO a.s. Mladá Boleslav
Teplárna Trmice, a.s.
UNITED ENERGY, a.s.
Železárny Podbrezová, a.s.
13

Podobné dokumenty

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie Elektrárna Tisová : rekonstrukce buzení TG3 United Energy, a.s. Rekonstrukce rozvodny 110kV : II.etapa United Energy, a.s. TG20 – dodávka a instalace frekvenčních měničů pro KČ ČEZ a.s. – Elektrárn...

Více

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie Lovochemie, a.s. Overhaul of electric equipment of LAV II plant (neutralization) Lovochemie, a.s. Raking machine LAV North: Overhaul of electric equipment Lovochemie, a.s. Reconstruction of HV, LV ...

Více

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie OB_34.3 - electro-equipment Ledvice Electric Power Plant, Chemical Water Treatment Plant (ChWTP) and coal handling system for the 660 MW unit ČEZ a.s. – Chvaletice Electric Power Plant

Více

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika.

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika. Kromě běžných pravidelných zarážkoa. s. Přeizolaci prováděla firma Miroslav vých prací proběhla mimo jiné taktéž Slaměný-E.M.S, která vyhrála výběrové první výměna katalyzátoru na malém řízení v du...

Více

Firemní prezentace

Firemní prezentace VÝROBNÍ SKLÁŘSKÁ LINKA

Více