Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
CESTA K ÚSPĚCHU ZALOŽENÁ NA KOMPETENTNOSTI,
SEBEDŮVĚŘE A SILNÉM ZAUJETÍ
LADISLAV VERNER, 28. 4. 2016
Vážený pane profesore Zelený,
vážené dámy, vážení pánové. Dobrý den.
Byl sem požádán a je mi velkou ctí a zároveň příležitostí sdělit
Vám pár svých zkušeností z mého téměř 25-ti letého
podnikání. Podnikání s velkou přidanou hodnotou podílu
lidského umu ve vlastních finálních výrobcích firmy SOMA
prodávaných dnes do celého světa.
Název přednášky “Cesta k úspěchu založená na kompetentnosti,
sebedůvěře a silném zaujetí” mně byl doporučen organizátory
a jsem za něj velmi rád, neboť se mohu domnívat, že takto určitá
část společnosti vnímána moji firmu, která, dle mého názoru,
naplňuje účel, se kterým byla Nadace ZET založena.
Nadace byla zřízena za účelem rozvoje národního
podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního
a místního vlastnictví, rozhodování, autonomie
a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti
českých podniků, stejně jako podniků v USA, Číně
a v dalších transformujících se ekonomikách.
A. KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ FIRMY
1992 ZALOŽENÍ FIRMY SOMA
500 ZAMĚSTNANCŮ, 1 ZÁKAZNÍK
2012 SOMA GLOBE
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
200 ZAMĚSTNANCŮ, GLOBÁLNÍ TRH
VÝROBNÍ PROGRAM JUS TESLA 1956 - 1990
SOUČASNÝ TRH PRO VÝROBKY SOMA
70%
OBALŮ POTIŠTĚNO FLEXOTISKEM
B. STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
1.1
ZEMĚ S VYSPĚLOU TRŽNÍ
EKONOMIKOU (NĚMECKO)
ZÁSTUPY PŘIPRAVENÝCH FIREM
S VLASTNÍMI FINÁLNÍMI VÝROBKY
ZÁ
OSTATNÍ ZEMĚ
(ČR – VÝCHODNÍ EVROPA)
OHROMNÝ NENASYCENÝ DOSTUPNÝ
TRH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
ZÁ
TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI V DOBĚ GLOBALIZACE 1990 - 2016
1.2
PRINCIP GLOBALIZACE:
ZÁPADOEVROPSKÝ PRINCIP
GLOBALIZACE
STRATEGICKÝ PROGRAM /
STRATEGICKÝ VÝROBEK
ZÁ
VÝCHODOEVROPSKÝ PRINCIP
GLOBALIZACE
STRATEGICKÝ PARTNER / SUBDODAVATEL
ZÁ
1.3
Udržet a budovat ve své mateřské zemi ( budou zde žít naši potomci,
máme zde hroby našich předků ) veškeré činnosti a profese s vyšší
přidanou hodnotou - výzkum, vývoj, marketing, prodej , které jsou cestou
k vlastním finálním konkurenceschopným výrobkům, prodejným po celém
- globálně přístupném světě ! Cestou ke svobodě a suverenitě.
CTÍT A RESPEKTOVAT ZÁPADNÍ ZÁKLADNÍ PRINCIP CIVILIZACE
1.3
Na transfer světem ( globalizace) poslat prodejem především:
- Svoje vlastni finální výrobky a to v posici přímého kontaktu
na konečné uživatele, nikoliv v posici subdodavatelů !
- To o co je doma nejmenší zájem - práci pro nekvalifikovanou,
málo vzdělanou pracovní sílu s nízkou průměrnou mzdou
a s nízkou přidanou hodnotou podílu lidské práce ve výrobku –
"za odměnu především těm, kteří místo strategického programu
a výrobku hledali STRATEGICKÉHO PARTNERA."
1.3
Důsledkem pro ekonomiku příjemce takového partnerství je
struktura populace ve tvaru hrušky. Nevelká část velmi bohatých,
velmi úzká skupina střední třídy a drtivá většina populace s velmi
malými příjmy - nikoliv chudých občanů, nicméně občanů bez
nejmenší naděje stát se střední třídou. Střední třídou, která v
každé společnosti dominantně tvoří životní úroveň!
KDO TVRDÍ NĚCO JINÉHO, TAK BUĎ ZÁMĚRNĚ NEMLUVÍ
PRAVDU NEBO NEVÍ O ČEM MLUVÍ!
1.4
ZAČAROVANÝ KRUH STAGNACE – ČR ZEMĚ TISÍCŮ SUBDODAVATELŮ
Nízká průměrná mzda
Nízká přidaná hodnota
Nízká spotřeba, nízké
investice, pomalý rozvoj
služeb
Zaostávání HDP
Nekvalifikovaná
pracovní místa
Málo vzdělaná pracovní síla
1.5
VÝZNAM PŘIDANÉ HODNOTY V PODNIKÁNÍ PRO SPOLEČNOST:
Existuje několik definic přidané hodnoty
Moje definice:
„řemeslník se má vždy lépe než nádeník“
(musíš něco velmi dobře umět a znát. Být svobodný a nezávislý.
Musíš více vydělat, než utratit. Samotným šetřením nezbohatneš)
Přidaná hodnota v podnikání
technologické celky
(cukrovary, tiskárna)
stroje
(obráběcí stroj, ...)
finální komponenty
(motor, převodovka,
nemocniční lůžko, ...)
Globalizace
subdodavatel
(díly, výlisky,
montovny)
1.6
PŘIDANÁ HODNOTA + KONKURENCESCHOPNOST = INOVACE
0
+
0
= IMITACE
“Konkurenceschopnost má šanci působit ve společnosti, pokud alespoň část
schopných může využívat svoji tvořivost, opovážlivost a průbojnost doplněnou
nadáním, houževnatostí, ale i zpochybňováním autorit, daností a nezbytnou
schopností přinášet nové tvůrčí vize!”
“Není (nebylo v případě SOMA) jednoduché vydat se perspektivní a osvědčenou
cestou inovací, když dnes již v mnoha případech není co inovovat!
Bude to bolet, ale jiná cesta není, nechceme-li žít my a naši potomci v bídě.”
Aktuální případ:
Stav a perspektiva ruského hospodářství, kde HDP Ruska je tvořen ze 2/3 prodejem nafty a plynu!
1.7
HNP
Tatra Tatraplán T600
HDP
Porsche Panamera
1.8
ÚSPĚCH NAVZDORY
geopolitickému rozložení sil
ekonomické atmosféře v naší zemi
CTÍT A RESPEKTOVAT ZÁPADNÍ
ZÁKLADNÍ PRINCIP GLOBALIZACE
HNP
SOMA
sobě samému
STRATEGICKÝ PARTNER
HDP
KBA - GRAFITEC
2015
1.9
1.10
„BÝT DOBRÝM SUBDODAVATELEM“:
podpora státu průmyslové zóně v Kvasinách
2 000 000 000,- Kč
1 300 nových pracovních míst v regionu
1 500 000,- Kč na jedno pracovní místo
„BÝT DOBRÝM HOSPODÁŘEM“:
1 500 000
25 000 x 12
podpora státu 10 českým firmám
s vlastním finálním výrobkem
200 000 000,- Kč
[kompletní technologický výrobní strojní park ]
= plat pracovníka na 5 let
firma s cca 700 mil. Kč obratem na cca
400 mil. Kč nákupu do svých finálních
výrobků (obdoba SOMA ENGINEERING)
200 kmenových zaměstnanců
1300 pracovních míst u dodavatelů
400 000 000
SROVNÁNÍ
25 000 x 12
10 x ∑1 500 = 15 000 nových pracovních míst
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
P2
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
2.1
RECEPT ÚSPĚCHU PODNIKÁNÍ SOMA:
TOP ENGINEERING (HI-TECH)
prodejní cena
DOBRÁ KVALITA
ZISK
PH
ZISK
ZISK
prodejní cena
prodejní cena v době krize
PH
PH
MZDY
MZDY
PŘÍMÉ
NÁKLADY
(komponenty)
PŘÍMÉ
NÁKLADY
(komponenty)
MZDY
PŘÍMÉ
NÁKLADY
(komponenty)
SOMA
Solution
of
modern
age
2.2
SEZNAM DODAVATELŮ FINÁLNÍCH KOMPONENTŮ
Centrální válec Drink & Schlossers
Servomotory BR, Bosch Rexroth
Asynchronní motory LENZE
Převodovky LENZE
Motory barevníků BERGER LAHR, SCHNEIDER ELECTRIC Pneumatické součásti FESTO, SMC, NORGREN
Systém regulace polohy pásu E&L, FIFE, BST
Systém kontroly tisku BST, AVT, QUADTECH
Korony MERO, AHLBRAND,
Odstranění elektrostatického náboje SIMCO
Tenzometry IBD WICKELTECHNIK,
Kuličkové šrouby HIWIN
Lineární vedení HIWIN, Bosch Rexroth
Chladicí jednotky HIROSS, PARKER
Rotační přívody DEUBLIN
Ozubené řemeny Gates
Ložiska SKF, INA, NSK, TIMKEN,
Řídicí elektronika MITSUBISHI
Čerpadla barvy ALMATEC, MARLOW, YAMADA
Snímače IFM, WENGLOR, PEPPEL-FUCHS, SICK
Rastrové válce APEX, SANDON
Vodicí válce ROLL & CONCEPT
Servopohony klapek BELIMO
Centrála kontroly koncentrace MSA
2.3
DYNAMIKA INOVACE
OPTIMA H
2.4
DYNAMIKA INOVACE
2.5
SROVNÁNÍ
S KONKURENCÍ
2.6
DYNAMICKÝ RŮST OBRATU
2016
- vlastní finální výrobky prodejné po celém světě
- pozice subdodavatele
2.7
RŮST PŘIDANÉ HODNOTY PODNIKÁNÍ
1992
2007
výroba dílů
partnerství v prodeji výrobků SOMA
2.8
EKORT UPAKOVKA
Třetí největší producent obalových materiálů v roce 2005 v Rusku
2.9
CHAPTER ONE
SOMA PRODUCTS WILL BE SUBJECT TO THE CUSTOMER'S
DESIRE, NOT THE SUBJECT OF HIS CHOICE.
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
3.1
BASIC LIFE LINE
EMERGENCE
>
DEMISE
>
RESTORATION
3.2
INDUSTRY
SERVICES
STATE
4X R:
AGRICULTURE
PART A
AGRICULTURE
INDUSTRY
AGRICULTURE
SERVICES
INDUSTRY
AGRICULTURE
PART B
PART C
PART D
REVENUES
REGULATIONS
RIGIDITY
REALLOCATION
PART E
3.3
QUO VADIS EUROPEAN UNION?
100
80
II.
60
50
40
I.
0
20
0
1900
2016
3.4
EUROZONE IS GERMANZONE
3.5
EURO IS THE BEST GERMAN
WEAPON IN THE HISTORY
3.6
INDUSTRY 4.0 IS ANOTHER TOOL HOW TO
COLONISE EUROPEAN UNION AND WORLD
ONE FINAL PRODUCER
MANY SUPPLIERS
3.7
CZECH REPUBLIC (EU COUNTRIES IN GENERAL) - POOR SUBCONTRACTOR
NO NAME
CZECH
SUPPLIER
AREA
“FAMOUS
GERMAN
PRODUCER”
AREA
CZECH (EUROPEAN OR WORLDWIDE) SUBCONTRACTOR
WALL
GERMAN PRODUCER
DIRECT
RELATIONS
FINAL CUSTOMER
FLOW OF
SPARE PARTS
3.8
WIN WIN STRATEGY
Strong country and
quality management
with good vision
+
Technological
strength
>
3.9
HOW TO REALIZE IT?
FLEXOGRAPHIC TECHNOLOGICAL CLUSTER WEIHAI
P5
P8
P1
P2
P3
P4
P6
P7
3.10
FINÁLNÍ MONTÁŽ V NĚMECKU
KONTRUOVÁNO A INOVOVÁNO V ČESKÉ
REPUBLICE, VYRÁBĚNO V NĚMECKU
BÝT PŘEDMĚTEM TOUHY, NIKOLIV POUZE VOLBY
STRATEGICKÝ ŘETĚZEC TRANSFORMACE (3P) -> 4P
P1
POCHOPIT
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 1.10
P2
PŘIZPŮSOBIT
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
P3
PŘÍLEŽITOST
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9 3.10
P4
POUČENÍ
4.1
4.2
4.3
4.1
Vážení přítomní, jak je dnes dostupný a velký světový trh
umožňující „nakrmit“ malou českou ekonomiku, pokud bychom
měli svoje vlastní konkurenceschopné finální výrobky?
4.2
Vážení přítomní, jak velký je světový trh umožňující
nalézt dostatek levných pracovníků pro nekvalifikovaná
pracovní místa (lisovny, montovny…)?
4.3
Ano, tento podnikatelský recept potvrzený příkladem Německa
a mojí firmy může být ověřeným pilotním programem pro
hospodářskou strategii každé rozumné ekonomiky!
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST LADISLAV VERNER

Podobné dokumenty

INOVACE A BUSINESS

INOVACE A BUSINESS RECEPT ÚSPĚCHU PODNIKÁNÍ SOMA

Více

ČSN ISO 12637-1

ČSN ISO 12637-1 Technologie grafické výroby zahrnuje procesy od návrhů až ke konečné tiskovině. V takových případech, které se týkají omezené oblasti použití, mohou být vyžadovány přesnější definice. Další definic...

Více

Hradec Králové

Hradec Králové Souhrn IREDO 110 Dobruška-Opočno-Jílovice-Třebechovice p.Oreb.-Hradec Králové Platí od 28.8.2016 do 10.12.2016 Přepravu zajišt’uje : Linka 640139 CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, divize osobní do...

Více

handmuster aussen CS4.indd

handmuster aussen CS4.indd Po přijetí se provádí demontáž, čištění a výměna opotřebovaných dílů za nové. Po montáži a zkoušce dostane zákazník zpět zánovní rotační přívody se zárukou. Při uplatnění nároků ze záruky je nutno ...

Více

Zobrazit článek ve formátu PDF

Zobrazit článek ve formátu PDF výkonových a provozních parametrů. Další výhodou nového řešení je dodržení tepelné stability ložisek, kterou stávající řešení frézovací hlavy IFVW 101 nesplňovalo. Další výhodou je použití rotačníh...

Více

ústav fyziky plazmatu - Institute of plasma physics

ústav fyziky plazmatu - Institute of plasma physics skupiny za stejnou dobu pětkrát větší než u nádorů rostoucích z exponovaných buněk. Střední doba přežití byla u kontrolní skupiny 17,5 dne, zatímco u skupiny s exponovanými buňkami byla 45 dní [177...

Více

Perforated area with a unique code for selling

Perforated area with a unique code for selling zpětnou vazbu, takže pokud je to nutné, může upravit dokument tak, aby dosáhl co nejlepšího výsledku tisku. Základní kontrola před tiskem běží na pozadí a  v  každém tiskovém souboru, odeslaném do ...

Více