SAP Software Use Rights CZECH v.7-2013

Komentáře

Transkript

SAP Software Use Rights CZECH v.7-2013
Podmínky používání softwaru SAP
PREAMBULE ......................................................................................................................................................5
1.
ZÁSADY POSKYTNUTÍ LICENCE / PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ ...............................................................5
2.
METRIKY ................................................................................................................................................8
3.
PODMÍNKY / PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BALÍČKU ..................................................................................9
Příloha 1 – Software SBOP starších verzí a SBOP ......................................................................................... 11
Příloha 2 – Metriky pro Definované uživatele a metriky pro Balíčky ................................................................ 14
Aplikace SAP .................................................................................................................................................... 14
Zvláštní uživatelé .............................................................................................................................................. 16
SAP Platform User ........................................................................................................................................... 18
SAP NetWeaver User ....................................................................................................................................... 19
SAP Business Suite a Individual Solution User ............................................................................................... 20
Zbývající metriky – A ........................................................................................................................................ 23
Zbývající metriky – B ........................................................................................................................................ 24
Zbývající metriky – C ........................................................................................................................................ 26
Zbývající metriky – D ........................................................................................................................................ 27
Zbývající metriky – E ........................................................................................................................................ 28
Zbývající metriky – F ........................................................................................................................................ 31
Zbývající metriky – G ........................................................................................................................................ 32
Zbývající metriky – H ........................................................................................................................................ 33
Zbývající metriky – I .......................................................................................................................................... 34
Zbývající metriky – J ......................................................................................................................................... 35
Zbývající metriky – K ........................................................................................................................................ 36
Zbývající metriky – L ......................................................................................................................................... 37
Zbývající metriky – M ........................................................................................................................................ 38
Zbývající metriky – N ........................................................................................................................................ 39
Zbývající metriky – O ........................................................................................................................................ 40
Zbývající metriky – P ........................................................................................................................................ 42
Zbývající metriky – R ........................................................................................................................................ 45
Zbývající metriky – S ........................................................................................................................................ 46
Zbývající metriky – T ........................................................................................................................................ 48
Zbývající metriky – U ........................................................................................................................................ 50
Zbývající metriky – V ........................................................................................................................................ 52
Zbývající metriky – Z ........................................................................................................................................ 53
Příloha 3 – Omezení balíčku ............................................................................................................................ 55
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
1
1.
SAP Business Suite a Enterprise Foundation ..................................................................................... 55
1.1
Embedded Analytics ............................................................................................................................ 55
1.2
Enterprise Foundation ......................................................................................................................... 55
1.3
SAP Human Capital Management ...................................................................................................... 55
1.4
Balíčky vylepšení pro určitý Software SAP. ........................................................................................ 55
2.
Enterprise Extensions.......................................................................................................................... 55
2.1
SAP Payroll Processing....................................................................................................................... 55
2.2
BSI U.S. Payroll Tax Processing ......................................................................................................... 55
2.3
SAP Treasury and Risk Management a SAP Treasury and Risk Management, Public Sector .......... 55
2.4
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, health and
safety; SAP EHS Management, environmental compliance; SAP EHS Management, product safety;
SAP EHS Management, product and REACH compliance ................................................................. 55
2.5
SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, zdraví a
bezpečnost .......................................................................................................................................... 55
2.6
SAP Incentive and Commission Management .................................................................................... 56
2.7
SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management ................. 56
2.8.
SAP Management of Change .............................................................................................................. 56
2.9.
Odvětví ................................................................................................................................................ 56
3.
Odvětvové portfolio .............................................................................................................................. 56
3.1
SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas ........................................................................ 56
3.2
SAP Secondary Distribution for Oil & Gas .......................................................................................... 56
3.3
SAP Military Data Exchange ............................................................................................................... 56
3.4
SAP Customer Financial Information Management for Insurance ...................................................... 56
3.5
SAP Social Services Management for Public Sector a SAP Constituent Services for Public Sector . 56
3.6
SAP Tax and Revenue Management for Public Sector ...................................................................... 56
3.7
SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing ..................................................... 56
3.8
SAP Distribution Monitoring for Postal ................................................................................................ 56
3.9
SAP Convergent Charging for post-paid Telecommunications; SAP Convergent Charging for pre-paid
Telecommunications; SAP Charging and Billing for High Tech; SAP Convergent Charging, verze pro
Toll Collection; SAP Billing for TC; SAP Charging and Billing for Banking; SAP Convergent Charging
for TC ................................................................................................................................................... 56
3.10
SAP E-Care Social Connect ................................................................................................................ 57
3.11
SAP Dealer Business Management for Automotive a SAP Dealer Business Management for
Automotive (rozšířené funkce) ............................................................................................................ 57
3.12
SAP Transportation Management, správa a provádění objednávek, SAP Transportation
Management, plánování a optimalizace, SAP Transportation Management, správa poplatků za
přepravu, SAP Transportation Management, rezervace přepravců, SAP Transportation Management,
přepravní zakázky ............................................................................................................................... 57
3.13
SAP Event Ticketing ............................................................................................................................ 57
4.
SAP NetWeaver .................................................................................................................................. 57
4.1
SAP NetWeaver Process Integration (PI) ........................................................................................... 57
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
2
4.2
Adaptéry SAP NetWeaver Process Integration (PI) ............................................................................ 57
4.3
SAP NetWeaver OpenHub .................................................................................................................. 57
4.4
Sada Planning Application Kit ............................................................................................................. 57
4.5
SAP NetWeaver BeXBroadcaster ....................................................................................................... 57
4.6
SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator ............................................................................ 57
4.7
SAP NetWeaver Enterprise Search .................................................................................................... 57
4.8
SAP NetWeaver Master Data Management........................................................................................ 58
4.9
SAP NetWeaver Master Data Management, produktová a jiná data .................................................. 58
4.10
SAP NetWeaver Master Data Management........................................................................................ 58
4.11
SAP Enterprise Master Data Management ......................................................................................... 58
4.12
SAP NetWeaver Identity Management pro zaměstnance a SAP NetWeaver Identity Management pro
ty, kdo nejsou zaměstnanci. ................................................................................................................ 58
4.13
SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications ................................................................... 58
4.14
SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces .................................................................................. 58
4.15
Duet Enterprise .................................................................................................................................... 58
4.16
SAP NetWeaver Process Orchestration .............................................................................................. 59
4.17
Interní Uživatel aplikace SAP NetWeaver Single Sign-On a externí uživatel aplikace SAP NetWeaver
Single Sign-On .................................................................................................................................... 59
4.18
SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, Enterprise Edition ..................................... 59
4.19.
SAP Visual Business ........................................................................................................................... 59
5.
SAP BusinessObjects.......................................................................................................................... 59
5.1
SAP BusinessObjects (BA&T Model Licence) .................................................................................... 59
5.2
SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model) ................................................................................ 63
6.
SAP Crystal ......................................................................................................................................... 65
6.1
Podmínky používání všech produktů SAP Crystal .............................................................................. 65
6.2
Runtime produkt SAP Crystal Reports ................................................................................................ 66
6.3
SAP Crystal Dashboard Design, edice pro oddělení .......................................................................... 67
6.4
SAP Crystal Dashboard Design, osobní edice .................................................................................... 67
6.5
SAP Crystal Presentation Design ........................................................................................................ 67
6.6
SAP Crystal Server .............................................................................................................................. 68
6.7
Xcelsius Engage Server ...................................................................................................................... 68
7.
Doplňkové produkty ............................................................................................................................. 68
7.1
Adresáře .............................................................................................................................................. 68
7.2
Databáze ............................................................................................................................................. 69
7.3
Generické produkty ............................................................................................................................. 69
7.4
Produkty třetích stran .......................................................................................................................... 70
8.
Produkty portfolia SYBASE ................................................................................................................. 72
8.1
Podmínky / pravidla používání specifické pro produkty SYBASE ....................................................... 72
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
3
8.2
Omezení balíčků pro produkty Sybase ............................................................................................... 72
9.
SAP HANA .......................................................................................................................................... 76
9.1
Definice ................................................................................................................................................ 76
9.2
Případy, kdy software SAP HANA není smluvně omezen na Samostatné používání. ....................... 76
9.3.
Případy, kdy software SAP HANA je smluvně omezen na Samostatné používání. ........................... 76
9.4.1
SAP HANA DB Edice pro SAP NetWeaver BW („HANA DB pro BW“) ............................................... 76
9.4.2
SAP HANA DB Edice pro SAP NetWeaver BW („HANA DB pro BW“) ............................................... 76
9.5
SAP 360 .............................................................................................................................................. 76
9.6
SAP HANA LIMITED RUNTIME EDITION PRO APLIKACE .............................................................. 78
9.7
Aplikace související se softwarem SAP HANA ................................................................................... 78
9.8
HANA Insight, enterprise edition ......................................................................................................... 79
9.9
SAP HANA, Real-Time Data Edition ................................................................................................... 79
9.10
SAP Near-line storage for BW ............................................................................................................. 79
9.11
SAP HANA, Limited Runtime Edition for Applications and SAP BW .................................................. 79
10.
Focused Business Solutions ............................................................................................................... 80
11.
Oborové portfolio ................................................................................................................................. 80
11.1
SAP Visual Enterprise ......................................................................................................................... 80
Příloha 4 – Podmínky procházení pro databáze třetích stran .......................................................................... 81
Příloha 5 – Podmínky postoupení pro adresáře ............................................................................................... 98
Příloha 6 – Software SAP Business One. ...................................................................................................... 113
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
4
PREAMBULE
Podmínky stanovené v tomto dokumentu Podmínky používání softwaru SAP („Podmínky používání“) se vztahují na všechny Definované
uživatele a Balíčky (obojí dle definice v Oddíle 1.1.1 tohoto dokumentu), které byly licencovány dle Smlouvy (včetně objednávek, které
byly předány přímo SAP nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce, distributora, výrobce OEM (original equipment manufacturer) či
jiného autorizovaného partnera SAP), odkazující se na tyto Podmínky používání (mimo jiné včetně odkazů na „Podmínky používání
produktu“ či podobné názvy dle konvence v pojmenování). S výjimkou případů, kdy je zde stanoveno jinak, má každý termín uváděný
velkými písmeny v těchto Podmínkách používání význam stanovený ve VOP. Není-li uvedeno jinak, podmínky či omezení platná pro
některou komponentu platí také v případě, že je daná komponenta zahrnuta či vložena v jiném Balíčku.
1.
ZÁSADY POSKYTNUTÍ LICENCE / PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
1.1
Definice
1.1.1
Tak, jak je uvedeno v těchto Podmínkách používání: 1) Každý Software nebo Software třetí strany (tak, jak je definován ve
VOP), k němuž je poskytnuta licence dle Smlouvy a který se odkazuje na tyto Podmínky používání, může být uváděn jako
„Softwarový balíček“ (při odkazu pouze na Software) nebo „Softwarový balíček třetí strany“ (při odkazu pouze na Software třetí
strany) nebo „Balíček“ (při odkazu jak na Software, tak na Software třetí strany); 2) Pojmem „Definovaný uživatel“ se rozumí
jakýkoliv jednotlivec oprávněný Nabyvatelem licence k používání Balíčku (v souladu s podmínkami Smlouvy), včetně
zaměstnanců jeho Ovládaných společností nebo jeho Obchodních partnerů; 3) Pojmem „Licence Definovaného uživatele“ se
rozumí Metrika a Licencovaná úroveň, vztahující se na každého Definovaného uživatele; 4) Pojmem „Licence k balíčku“ se
rozumí Metrika a Licencovaná úroveň vztahující se ke každému balíčku; 5) Pojmem „Metrika“ se rozumí: a) při uvedení v
kontextu s Definovaným uživatelem: kategorie a typ jednotlivého Definovaného uživatele (a odpovídající definice
Definovaného uživatele stanovující oprávnění pro takového Definovaného uživatele) tak, jak je dále popsáno v Oddíle 2.1
tohoto dokumentu – a – b) při uvedení v kontextu s Balíčkem: metrika individuálního subjektu odpovídající každému Balíčku
tak, jak je dále popsáno v Oddíle 2.2 tohoto dokumentu; 6) Pojmem „Licencovaná úroveň“ se rozumí a) při uvedení v kontextu
s Definovaným uživatelem: množství Metriky, pro niž je poskytována licence pro kategorii a typ každého jednotlivého
Definovaného uživatele – a – b) při uvedení v kontextu s Balíčkem: množství Metriky, pro niž je poskytována licence pro každý
individuální Balíček; a 7) Pojmem „Formulář objednávky“ se rozumí objednací dokument pro Definované uživatele a Balíčky,
na něž je poskytnuta licence dle Smlouvy, včetně objednacích dokumentů předaných přímo SAP nebo prostřednictvím
autorizovaného prodejce, distributora, OEM nebo jiného autorizovaného partnera SAP.
1.2
1.2 Standardní licenční podmínky / Pravidla používání
1.2.1
Požadovaná licence Definovaného uživatele a Licence k balíčku. S výjimkou případů, kdy je tak výslovně stanoveno jinak v
Oddílech 1.3.2 a 3 tohoto dokumentu ve vztahu k platnosti Licencí Definovaného uživatele, platí následující: 1) Používání
jakéhokoliv balíčku vyžaduje jak Licenci Definovaného uživatele, tak i Licenci k balíčku; 2) Nabyvatel licence musí být
držitelem Licence Definovaného uživatele pro každou osobu, která přistupuje k Balíčku, a taková Licence Definovaného
uživatele bude definovat rozsah, v němž může daný jednotlivec používat Balíček, přičemž takové používání Balíčku vždy
podléhá Licenci k balíčku a musí být též v souladu s podmínkami Smlouvy.
1.2.2
Dodatečná pravidla pro Definovaného uživatele Softwaru SBOP a SBOP starších verzí, jemuž není poskytnuta licence pro
Samostatné používání. Označení „SBOP“ a „SBOP starších verzí“ se vztahuje na jakýkoliv Software označený jako SBOP,
respektive SBOP starších verzí, v Příloze 1 těchto Podmínek používání. Není-li zde v konkrétním případě uvedeno jinak, je
třeba všechny odkazy na „SBOP“ chápat tak, že se vztahují i na veškerý licencovaný Software označený v libovolném
Objednávkovém formuláři jako „SBOP starších verzí“; avšak odkazy na „SBOP starších verzí“ označují pouze veškerý
licencovaný Software speciálně označený jako „SBOP starších verzí“ v Příloze 1. Veškerý licencovaný SBOP smí být
používán pouze jednotlivci licencovanými jako Developer User, Expert User, Business Analytics Professional User nebo BI
Limited User, a toto používání musí být v souladu s příslušným typem Definovaného uživatele každého jednotlivce (a podléhat
příslušným Licencovaným úrovním pro takový Software). Veškerý licencovaný „SBOP starších verzí“ smí být používán pouze
jednotlivci licencovanými jako Expert User, Business Analytics Professional User, BI Limited User nebo Business Information
User, a toto používání musí být v souladu s příslušným typem Definovaného uživatele každého jednotlivce (a podléhat
příslušným Licencovaným úrovním pro takový Software).
1.2.3
Runtime Software Licencované balíčky mohou využívat omezenou funkci ostatních Balíčků, pro které Nabyvatel licence
nevlastní licenci („Runtime Software“). Dokud Nabyvatel licence výslovně nezíská licenci k Runtime Softwaru, je jeho Použití
Nabyvatelem licence omezeno na přístup prostřednictvím licencovaného Balíčku (Balíčků) a jeho povolených úprav, a to
výhradně pro účely umožnění výkonu licencovaného Balíčku (Balíčků) a integrace dat z licencovaného Softwaru SAP
způsobem uvedeným v Dokumentaci. V případě, že Nabyvatel licence používá Balíček k vybudování nebo provozování na
míru vytvořené aplikace nebo aplikace třetí strany, mohou být vyžadovány dodatečné licence.
1.2.4
Verze pro jednotlivé země / jazyky a omezení dostupnosti Neexistují žádné verze specifické pro určitou zemi / jazyk, k nimž by
Nabyvatel licence získával licenci od SAP, pokud není výslovně uvedeno jinak ve Formuláři objednávky. Balíčky mohou
podléhat omezením dostupnosti. Informace o takových omezeních, včetně dostupnosti pro určitou zemi, podporovaných
jazyků, podporovaných operačních systémů a databází, mohou být poskytnuty prostřednictvím Matice dostupnosti produktů
(PAM) publikované na adrese www.service.sap.com/pam či jinak zahrnuté do Dokumentace.
1.2.5
Připojení k internetu Některé Balíčky vyžadují ke správnému fungování připojení k internetu. Nabyvatel licence odpovídá za
zajištění připojení k internetu a společnost SAP nenese odpovědnost za ztrátu funkčnosti z důvodu jeho výpadku.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
5
1.3.
Výjimečné zásady licencování / pravidla Používání Speciálních scénářů licencování
1.3.1
Tato kapitola 1.3 stanovuje výjimečné zásady licencování / pravidla Používání následujících speciálních scénářů licencování
(„Speciální scénáře licencování“) a v rozsahu, v němž popsané výjimečné zásady licencování / pravidla Používání pro
kterýkoliv Speciální scénář licencování dle této kapitoly 1.3 odporují standardním licenčním zásadám / pravidlům Používání
stanoveným ve Smlouvě a v kapitole 1.2 tohoto dokumentu, budou ustanovení této kapitoly 1.3 nadřazená ustanovením
kapitoly 1.2 tohoto dokumentu, která jsou s nimi v rozporu.
1.3.2
Samostatné používání Licence na Software je poskytována pouze na Samostatné používání, pokud je takto uvedeno ve
Formuláři objednávky. Software SBOP, ke kterému poskytují licenci prodejci, distributoři nebo jiné třetí strany, lze Používat
výhradně k Samostatnému používání, není-li společností SAP písemně odsouhlaseno jinak v platném Formuláři objednávky.
„Samostatné používání“ znamená, že Software (jakož i odpovídající Software třetí strany) nesmí být používán pro jakýkoliv
přímý či nepřímý přístup k jinému Softwaru anebo Softwaru třetí strany, licencovanému SAP nebo autorizovaným prodejcem,
distributorem, OEM nebo jiným autorizovaným partnerem SAP. Software licencovaný pro Samostatné používání však může
být používán s jiným Softwarem (a jakýmkoliv odpovídajícím Softwarem třetí strany), který je licencován pro Samostatné
používání.
Pravidlem je, že používání Softwaru licencovaného pro Samostatné používání nevyžaduje licenci Definovaného uživatele nad
rámec Licence k balíčku pro odpovídající samotný Software. Aby se předešlo pochybnostem, veškerý Software SBOP anebo
Sybase, licencovaný subjektem Business Objects nebo subjektem Sybase před jeho legální integrací s následnickým
subjektem SAP, se považuje za software licencovaný pouze pro Samostatné používání.
1.3.2.1
Samostatné používání Softwaru SBOP a SBOP starších verzí Používání Softwaru SBOP a SBOP starších verzí
licencovaného pro Samostatné používání vyžaduje licenci Definovaného uživatele nad rámec Licence k balíčku pro vlastní
Software SBOP, respektive SBOP starších verzí. Jediné typy Definovaných uživatelů s oprávněním k Samostatnému
používání SBOP jsou SAP Application Standalone Business Analytics Professional User nebo SAP Application Standalone BI
Business Analyst Limited User a toto Používání musí být v souladu s příslušným typem Definovaného uživatele každého
jednotlivce (a podléhat příslušným Licencovaným úrovním pro takový Software). Jediné typy Definovaných uživatelů s
oprávněním k Samostatnému používání SBOP starších verzí jsou SAP Application Standalone Business Analytics
Professional User, SAP Application Standalone BI Limited User nebo SAP Application Business Information Viewer User a
toto Používání musí být v souladu s příslušným typem Definovaného uživatele každého jednotlivce (a podléhat příslušným
Licencovaným úrovním pro takový Software).
1.3.3
Omezená licence Pokud Nabyvatel licence získal Software v balíčku nebo jinak ve spojení nebo pro použití s produktem třetí
strany (dále jen „Aplikace OEM“) od třetí strany, získal Omezenou licenci. Každou licencovanou kopii Softwaru může
Nabyvatel licence používat pouze ve spojení s Aplikací OEM, se kterou byla poskytnuta. Přístup k datům, která nejsou
vytvořena nebo používána výhradně Aplikací OEM, je rozporu s touto licencí. Pokud Aplikace OEM vyžaduje používání
datového tržiště nebo datového skladu, lze Software používat s datovým tržištěm nebo datovým skladem pouze pro získávání
přístupu k datům vytvořeným nebo zpracovaným Aplikací OEM. Omezené licence nelze kombinovat v jednom Nasazení s
neomezenými licencemi.
1.3.4
Předplacená licence Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, pak platí, že je-li Software poskytován na základě
předplacené licence, je Nabyvateli licence poskytnuta nevýhradní a nepřenosná licence na používání Softwaru na dobu
dvanácti měsíců, kterou lze každoročně obnovit za cenu stanovenou Poskytovatelem licence, která je v dané době aktuálně
platná, nebo za jiných podmínek, na kterých se smluvní strany dohodnou.
1.3.5
Licence na vývoj Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, pak platí, že pokud Nabyvatel licence získá Licenci na
vývoj, může používat počet a typ získaných licencí pouze na vývoj nebo testování vývoje. Licenci na vývoj nelze používat v
produktivním prostředí ani ji tam převést.
1.3.6
Licence na aktualizaci Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, pak platí, že pokud Software obdržíte jako
aktualizaci produktu, k němuž jste dříve získali licenci, bude vaše licence na používání Softwaru omezena celkovým počtem
licencí, které jste získali pro předchozí produkt. Rozhodnete-li se používat Software a předchozí produkt současně, souhrnný
počet licencí používaných k získání přístupu k Softwaru a předchozímu produktu nesmí překročit celkový počet licencí, které
jste získali pro předchozí produkt.
1.3.7
Reklamní licence Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, pak platí, že pokud jste Software obdrželi jako speciální
nabídku nebo reklamní licenci („Reklamní licence“), můžete tuto reklamní licenci používat pouze s novým Nasazením.
Reklamní licence nelze přidávat ani je používat se stávajícím Nasazením nebo Projektem.
1.3.8
Zkušební/Neprodejná licence Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, pak platí, že Zkušební nebo Neprodejnou
licenci lze používat pouze pro počet a typ licencí a po období uvedená na obalu Softwaru, v objednávkové nebo zásilkové
dokumentaci. Po uplynutí tohoto specifikovaného období nebude Software související s touto Zkušební nebo Neprodejnou
licencí fungovat, pokud držitel licence nezíská příslušné trvalé licenční klíče. Je-li v objednávkové nebo zásilkové dokumentaci
uveden konkrétní projekt, lze Software používat pouze pro tento projekt. Zkušební licenci lze používat pouze pro účely
hodnocení a nesmí být používána pro produktivní účely. Aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy, Software
poskytovaný na základě Zkušební nebo Neprodejné licence je poskytován „TAK, JAK JE“, bez jakékoliv výslovné či odvozené
záruky. Zkušební licenci nebo Neprodejnou licenci může SAP kdykoliv ukončit na základě písemné výpovědi.
1.3.9
Software SAP Business One Dodatečné smluvní podmínky týkající se licencování softwaru SAP Business One, včetně
příslušných metrik a omezení balíčků, jsou stanoveny v Příloze 6. Užívání databázových produktů třetí strany se softwarem
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
6
SAP Business One může podléhat dodatečným smluvním podmínkám vyžadovaným dodavateli SAP. Takové dodatečné
smluvní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4, „Podmínky poskytnutí databází třetí strany“.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
7
2.
METRIKY
2.1
Zásady a metriky Definovaného uživatele
2.1.1
Zásady Definovaného uživatele S výjimkou případů, kdy je výslovně stanoveno jinak v Oddílech 1.3.2 a 3 tohoto dokumentu s
ohledem na uplatnitelnost licencí Definovaného uživatele, mohou Balíček Používat výhradně Definovaní uživatelé s náležitou
licencí a takové Používání podléhá „Licenci Definovaného uživatele“ a „Licenci k balíčku“ a musí být v souladu s podmínkami
Smlouvy. Celkový počet licencovaných uživatelů SAP Application Limited Professional User nesmí v žádném případě překročit
součet licencovaných uživatelů SAP Application Professional User a SAP Application Business Expert User. Převod licence
Definovaného uživatele z jednoho jednotlivce na jiného může být proveden pouze tehdy, pokud jednotlivec, kterému je
Licence Definovaného uživatele přidělena, (i) je na dovolené, (ii) je nepřítomen kvůli nemoci, (iii) ukončil svůj zaměstnanecký
poměr, (iv) přesunul se do jiné pozice, která již nevyžaduje, aby Používal jakékoliv Balíčky, nebo (v) podléhá jiné podmínce
schválené společností SAP.
2.1.2
Důležitá poznámka pro Nabyvatele licence se Smlouvami z roku 2006 nebo staršími Tito Nabyvatelé licence mohli získat
licence pro některý z následujících starších typů uživatelů: mySAP.com User, SAP Business Suite User, SAP ERP User,
uživatel pro jednotlivé řešení SAP.
Nabyvatelé licence, kteří již získali licence pro jeden nebo více výše uvedených typů uživatelů, mohou získat licence pro další
uživatele stejných typů. Tito Nabyvatelé licence nemohou v rámci své stávající licenční smlouvy získat licence pro uživatele
SAP Application User. Nabyvatelé licence se smlouvami z roku 2006 nebo novějšími, které pokrývají uživatele SAP
Application User, nemohou získat licence pro žádný z uvedených starších typů uživatelů.
2.1.3
Metriky Definovaného uživatele – Kategorie, typy a odpovídající definice
Metriky Definovaného uživatele, včetně kategorií, typů a odpovídajících definic, jsou uvedeny v Příloze 2, která je zde zahrnuta
formou odkazu.
2.2
Zásady a Metriky Balíčku
2.2.1
Zásady Balíčku Každý Balíček je licencován na základě Metrik, které se k němu vztahují, a v žádném případě nesmí
Používání daného Balíčku překročit příslušnou Licencovanou úroveň, pro niž je Balíček licencován.
2.2.2
Metriky Balíčku – Typy a odpovídající definice
Metriky Balíčku, včetně typů a odpovídajících definic, jsou uvedeny v Příloze 2, která je zde zahrnuta formou odkazu.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
8
3.
PODMÍNKY / PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BALÍČKU
3.1
Licence k balíčkům Licence k balíčku pro jakýkoliv Balíček uvedený v Příloze 3 musí zahrnovat Specifické podmínky /
Pravidla používání platná pro tento balíček, jak je uvedeno v Příloze 3, která je zde zahrnuta formou odkazu.
3.2
Použitelnost Tento Oddíl 3.2 se vztahuje na jakýkoliv Balíček (včetně databází) licencovaný dle Formuláře objednávky a
identifikovaný jako Software třetí strany (včetně databází) v takovém Formuláři objednávky (dále jen „Softwarový balíček třetí
strany“) a je rozhodující ve vztahu k jakýmkoliv konfliktním podmínkám stanoveným ve Smlouvě. Všechny Softwarové balíčky
třetí strany jsou omezeny k Používání výhradně ve spojitosti s určitým Balíčkem, určeným společností SAP k používání
společně s ním, nebo s Balíčkem, s nímž SAP poskytuje Softwarový balíček třetí strany, a Softwarové balíčky třetí strany
nesmí být používány s žádnými jinými Balíčky ani individuálně. Pokud není v Oddíle 3 Podmínek používání výslovně
stanoveno jinak, jakékoliv použití Softwarových balíčků třetí strany (ať produktivní nebo neproduktivní) bude považováno za
porušení Licencované úrovně pro jakoukoliv použitou metriku.
3.2.1
Výjimky z VOP pro Softwarové balíčky třetích stran
3.2.1.1
Kapitola 6.3 (Modifikace / Přídavné moduly) VOP se nebude vztahovat na žádné Softwarové balíčky třetí strany. Nabyvatel
licence nesmí v Softwarových balíčcích třetích stran provádět žádné Úpravy, nesmí k nim přidávat Přídavné moduly, ani nesmí
tyto balíčky bez výslovného písemného oprávnění od společnosti SAP jakkoliv jinak modifikovat.
3.2.1.2
Omezení odpovědnosti BEZ OHLEDU NA COKOLIV OPAČNÉHO, CO JE ZDE UVEDENO: CO SE TÝČE VEŠKERÝCH
NÁROKŮ A ŠKOD JAKÉHOKOLIV DRUHU A CHARAKTERU, KTERÉ VZNIKNOU Z NEBO V SOUVISLOSTI SE
SOFTWAREM TŘETÍ STRANY, LICENCOVANÝM DLE FORMULÁŘE OBJEDNÁVKY S ODKAZEM NA TYTO PODMÍNKY
POUŽÍVÁNÍ, NEPONESE SAP ANI JÍM LICENCOVANÉ SUBJEKTY ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VZÁJEMNOU
ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ NEBO SUBJEKTU ZA OBJEM ŠKOD
PŘESAHUJÍCÍ UHRAZENÉ LICENČNÍ POPLATKY ZA DANÝ SOFTWARE TŘETÍ STRANY, KTERÝ PŘÍMO VEDL KE
ŠKODÁM NEBO ODPOVĚDNOSTI V LIBOVOLNÉ VÝŠI ZA SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY,
ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO PODNIKATELSKÝCH ZISKŮ, ZASTAVENÍ PRÁCE, ZTRÁTU DAT, ZHROUCENÍ
POČÍTAČE NEBO JEHO CHYBNÉ FUNGOVÁNÍ ANI ZA EXEMPLÁRNÍ NEBO TRESTNÉ POŠKOZENÍ.
3.3
Databáze třetí strany
3.3.1.
Pokud je licencována runtime databáze a Formulář objednávky nevylučuje některé v rámci něj licencované Balíčky z
licencování takové runtime databázové licence, řídí se používání takové runtime databáze Nabyvatelem licence následujícími
podmínkami:
3.3.1.1.
Nabyvatel licence může Používat runtime databázi licencovanou dle Formuláře objednávky s odkazem na tyto Podmínky
používání pouze pro Používání Balíčků licencovaných dle takového Formuláře objednávky. V případě, že Nabyvatel licence
používá licencovanou runtime databázi jinak, než jak je uvedeno v tomto odstavci, je třeba získat plnou licenci k Používání,
včetně programovacích nástrojů, přímo od autorizovaného prodejce.
3.3.2
Pokud je runtime databáze licencována a Formulář objednávky vylučuje určité Softwarové balíčky v rámci něj licencované z
licence na takovou runtime databázi („Vyloučené komponenty“), řídí se Používání takové runtime databáze Nabyvatelem
licence následujícími podmínkami:
3.3.2.1
Nabyvatel licence může Používat runtime databázi licencovanou dle Formuláře objednávky s odkazem na tyto Podmínky
používání pouze ve spojitosti s používáním Balíčků licencovaných dle takového Formuláře objednávky, které nejsou
Vyloučenými komponentami. V případě, že Nabyvatel licence používá licencovanou runtime databázi jinak, než jak je uvedeno
v tomto odstavci, je třeba získat plnou licenci k Používání, včetně programovacích nástrojů, přímo od autorizovaného
prodejce.
3.3.2.2
Vyloučené komponenty mohou vyžadovat databázový produkt. Ve vztahu k Vyloučeným komponentám platí, že: (i) ani
Formulář objednávky ani Smlouva neobsahují licenci na používání jakéhokoliv databázového produktu, a to ani tam, kde jsou
integrovány nebo předinstalovány jako součást Vyloučených komponent; (ii) každý databázový produkt podléhá licenční
smlouvě odpovídajícího prodejce; (iii) SAP neposkytuje žádné přísliby ani garance z hlediska podmínek jakékoliv licence či
provozování jakéhokoliv databázového produktu získaného přímo od prodejce – třetí strany; a (iv) Nabyvatel licence je
odpovědný za podporu a údržbu jakéhokoliv databázového produktu získaného od prodejce – třetí strany a SAP nenese v
tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.
3.3.3
Pokud není runtime databáze licencována, platí následující podmínky:
3.3.3.1
Balíčky licencované dle Formuláře objednávky, který se odkazuje na tyto Podmínky používání, mohou vyžadovat databázový
produkt. Ve vztahu k takovým Balíčkům platí, že: (i) ani Formulář objednávky ani Smlouva neobsahují licenci na používání
jakéhokoliv databázového produktu, a to ani tam, kde jsou integrovány nebo předinstalovány jako součást takového Softwaru
anebo softwaru třetí strany; (ii) každý databázový produkt podléhá licenční smlouvě odpovídajícího prodejce; (iii) SAP
neposkytuje žádné přísliby ani garance z hlediska podmínek jakékoliv licence či provozování jakéhokoliv databázového
produktu získaného přímo od prodejce – třetí strany; a (iv) Nabyvatel licence je odpovědný za podporu a údržbu jakéhokoliv
databázového produktu získaného od prodejce – třetí strany a SAP nenese v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
9
3.4
Samostatné používání databází třetí strany
Pokud Formulář objednávky, který se odkazuje na tyto Podmínky používání, zahrnuje omezení na Samostatné používání,
budou platit následující podmínky:
3.4.1
Balíčky licencované dle Formuláře objednávky, který se odkazuje na tyto Podmínky používání, mohou vyžadovat databázový
produkt. Ve vztahu k Balíčkům platí, že: (i) ani Formulář objednávky ani Smlouva neobsahují licenci na používání jakéhokoliv
databázového produktu, a to ani tam, kde jsou integrovány nebo předinstalovány jako součást takového Softwaru anebo
softwaru třetí strany; (ii) každý databázový produkt podléhá licenční smlouvě příslušného prodejce; (iii) SAP neposkytuje
žádné přísliby ani garance z hlediska podmínek jakékoliv licence či provozování jakéhokoliv databázového produktu
získaného přímo od prodejce – třetí strany; a (iv) Nabyvatel licence je odpovědný za podporu a údržbu jakéhokoliv
databázového produktu získaného od prodejce – třetí strany a SAP nenese v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.
3.5
Podmínky poskytnutí
Užívání databázových produktů a adresářů třetí strany může podléhat dodatečným smluvním podmínkám vyžadovaným
dodavateli SAP. Takové dodatečné smluvní podmínky jsou stanoveny v Příloze 4 „Podmínky poskytnutí databází třetí strany“
a v Příloze 5 „Podmínky poskytnutí adresářů“.
3.6
Software Open Source
Platné zvláštní podmínky vztahující se k určitým produktům open source poskytnutým společností SAP jsou uvedeny v
příslušné produktové dokumentaci nebo jsou dodávány se Softwarem jako soubor „README“ a vztahují se na Používání
veškerých takových produktů open source Nabyvatelem licence. Definice pojmu „open source“ je k dispozici na
www.opensource.org/.
3.7
Nejlepší postupy SAP (SAP Best Practices)
Softwarové balíčky mohou být dodávány s nastaveními a kmenovými daty předem nakonfigurovanými tak, aby odpovídaly
požadavkům specifického průmyslového sektoru nebo země (SAP Best Practices). Postupy SAP Best Practices nejsou
licencovány pro použití na produktivních systémech.
3.8
Nástroje SAP
Software, zvláště ABAP Workbench a SAP NetWeaver, obsahuje softwarové nástroje. Nabyvatel licence může používat tyto
nástroje pouze pro programování modifikací nebo vytváření Přídavných modulů k softwaru SAP v souladu se Smlouvou.
Nástroje nesmí být přenášeny, vcelku ani po částech, do modifikovaného nebo vytvořeného softwaru.
3.9
Funkční moduly
Software může obsahovat funkční moduly, které jsou uloženy v knihovně funkcí. Některé z těchto funkčních modulů nesou
indikátor uvolnění pro transfer do modifikovaného nebo nově vytvořeného softwaru. Pouze tyto funkční moduly mohou být
přenášeny Nabyvatelem licence do modifikací nebo Přídavných modulů k softwaru. Funkční moduly nesmí být modifikovány
ani dekompilovány, pokud to není povoleno ve Smlouvě.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
10
Příloha 1 – Software SBOP starších verzí a SBOP
SBOP starších verzí
Business Intelligence
Balíček SAP BusinessObjects BI Starter Package
Balíček SAP BusinessObjects BI Package (CPU)
Balíček SAP BusinessObjects BI Package (uživatel)
SBOP
Business Intelligence
BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (licence na
souběžnou relaci („SL“))
Práva k používání nevyžadující licenci Definovaného uživatele
Přístup ke službám platformy; přizpůsobení, personalizace řídicích
panelů,
BI
widgets
a
uživatelských
profilů;
zobrazení
předdefinovaných reportů (tzn. aktualizace, plánování, export, zoom,
řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití základního formátování)
Přístup ke službám platformy; přizpůsobení, personalizace řídicích
panelů,
BI
widgets
a
uživatelských
profilů;
zobrazení
předdefinovaných reportů (tzn. aktualizace, plánování, export, zoom,
řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití základního formátování)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence
Platform (souběžná relace)
Doplněk BA&T SAP BusinessObjects Business
Intelligence Platform Mobile (uživatel)
Doplněk BA&T SAP BusinessObjects Business
Intelligence Platform Mobile (souběžná relace)
Přístup ke službám platformy a zobrazení prostředí.
BA&T SAP Crystal Reports (uživatel)
Zobrazení reportů (tzn. aktualizace a plánování)
BA&T SAP Crystal Reports (souběžná relace)
Zobrazení reportů (tzn. aktualizace a plánování)
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
(uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence
(souběžná relace)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, edice pro OLAP
(uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, edice pro OLAP
(souběžná relace)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, edice pro Office
(uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Analysis, edice pro Office
(souběžná relace)
Přístup ke službám platformy a zobrazení prostředí.
Zobrazení obsahu uzpůsobeného
aktualizace a interakce)
Zobrazení obsahu uzpůsobeného
aktualizace a interakce)
mobilním
zařízením
(tzn.
mobilním
zařízením
(tzn.
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Otevření pracovních sešitů k zobrazení a aktualizaci stávajícího
obsahu Přidání nebo odebrání rozměrů a členů ze stávajících dotazů
a prvků, výběr úhlu pohledu, přidání dílčích analýz.
Otevření pracovních sešitů k zobrazení a aktualizaci stávajícího
obsahu Přidání nebo odebrání rozměrů a členů ze stávajících dotazů
a prvků, výběr úhlu pohledu, přidání dílčích analýz.
Otevření dokumentů, aktualizace a volání maker v pracovním sešitě,
která používají rozhraní API Analysis Office. Přidání nebo odebrání
rozměrů a členů ze stávajících dotazů a prvků, výběr úhlu pohledu
Otevření dokumentů, aktualizace a volání maker v pracovním sešitě,
která používají rozhraní API Analysis Office. Přidání nebo odebrání
rozměrů a členů ze stávajících dotazů a prvků, výběr úhlu pohledu
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (uživatel)
Zobrazení modelů řídicího panelu (tzn. aktualizace a interakce)
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard (souběžná
relace)
Zobrazení modelů řídicího panelu (tzn. aktualizace a interakce)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer (uživatel)
Zobrazení datových sad (tzn. hledání, zobrazení a navigace)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer (souběžná
relace)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer, zrychlený
balíček (uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Explorer, zrychlený
balíček (souběžná relace)
BA&T SAP BusinessObjects Integration, verze pro
software ESRI GIS od APOS (souběžná relace)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
Zobrazení datových sad (tzn. hledání, zobrazení a navigace)
Zobrazení datových sad (tzn. hledání, zobrazení a navigace)
Zobrazení datových sad (tzn. hledání, zobrazení a navigace)
Zobrazení dat z obchodních aplikací v reportu, v analýze nebo na
řídicím panelu (nepřímý přístup)
11
BA&T SAP BusinessObjects Integration, verze pro
software ESRI GIS od APOS (uživatel)
Zobrazení dat z obchodních aplikací v reportu, v analýze nebo na
řídicím panelu (nepřímý přístup)
SAP Lumira
Neužívá se
Enterprise Information Management
SAP BusinessObjects Operational, balíček pro správu
podnikových informací
SAP BusinessObjects Analytical, balíček pro správu
podnikových informací
Zobrazení a detailizace informací, přístup k aplikaci jen pro čtení.
Zobrazení a detailizace informací, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Data Services
Zobrazení a detailizace informací, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Information Steward
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Information Steward Multi-Source
Integrators by MITI Add-on
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Event Insight
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Data Federator
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Data Integrator (DI)
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Data Quality Management (DQM)
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP DQM, verze pro řešení společnosti SAP
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
Sada SDK pro BA&T SAP Data Quality Management
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
GRC
BA&T SAP Access Control
BA&T SAP Process Control
BA&T SAP Risk Management
Manažeři, členové nejvyššího vedení a auditoři, kteří dostávají
výstrahy a kteří mají přístup k reportům a řídicím panelům. Koncoví
uživatelé, kteří odesílají žádosti o přístup nebo samoobslužné
požadavky. Schvalovatelé žádostí o přístup, kontroly certifikace a
nápravné akce.
Posouzení, hodnocení a průzkumy včetně kontrolních testů,
hodnocení procesu, potvrzení zásad a identifikace a opravy problémů.
Řízení změn na místní úrovni Zobrazení a detailizace reportů, přístup
k aplikaci jen pro čtení
Posouzení, hodnocení a průzkumy včetně analýzy rizik, identifikace
rizik, monitoringu rizik, potvrzení zásad/průzkumu, zjištění ztrát a
reakcí na rizika. Změny rizik na místní úrovni Zobrazení a detailizace
reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení
BA&T SAP GTS, Export
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP GTS, Import
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP GTS, Restitution
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP GTS, Trade Preferences
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP GTS, Bundle
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Goods Movement with EMCS
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP GTS, Sanction Party List Service
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Electronic Customs Processing for AES
(Automated Export System)
BA&T SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE –
Inbound)
BA&T SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE –
Outbound)
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Sustainability Performance Management
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení s
výjimkou uživatelů podílejících se na procesu shromažďování dat,
kteří odpovídají na žádosti o schválení, ručně zadávají data
související s udržitelností a odpovídají na přijaté průzkumy/pracovní
postupy. Mapy k předkonfigurovaným rolím schvalovatele,
obchodního přispěvatele a analytika
EPM
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
12
BA&T SAP Planning & Consolidation, verze pro
Microsoft Platform (BPC)
BA&T SAP Planning & Consolidation, verze pro SAP
NetWeaver (BPC)
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Planning, verze pro platformu Microsoft
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Planning, verze pro SAP NetWeaver
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Consolidation, verze pro platformu
Microsoft
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Consolidation, verze pro SAP NetWeaver
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Planning & Consolidation, SAP NetWeaver
Platform Access Component
BA&T SAP Planning & Consolidation, Microsoft
Platform Access Component
Neužívá se
BA&T SAP Strategy Management
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Spend Performance Management
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Financial Information Management (FIM)
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Intercompany
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Financial Consolidation
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Profitability and Cost Management
Zobrazení dat o ziskovosti a řízení nákladů prostřednictvím konektoru
MDX
BA&T SAP Supply Chain Performance Management
(SCPM)
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Disclosure Management
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
BA&T SAP Notes Management
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
Zobrazení a detailizace reportů, přístup k aplikaci jen pro čtení.
Neužívá se
Řešení pro Business Intelligence pro střední trh
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition
(uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition s
integrací dat (uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition se
správou dat (uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition (CS)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition s
integrací dat (CS)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition se
správou dat (CS)
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition doplněk
NUL
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition s
doplňkem NUL pro integraci dat
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition s
doplňkem NUL pro správu dat
BA&T SAP BusinessObjects BI, Edge Edition s
doplňkem Publishing
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení oproti předdefinovanému reportu (tzn. aktualizace,
plánování, export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
Zobrazení předdefinovaného reportu (tzn. aktualizace, plánování,
export, zoom, řazení, hledání, filtrování, detailizace, použití
základního formátování)
13
Příloha 2 – Metriky pro Definované uživatele a metriky pro Balíčky
APLIKACE SAP
SAP Application Developer User je Definovaný uživatel, který má oprávnění přistupovat k vývojovým nástrojům poskytovaným s licencovaným
Softwarem za účelem provádění Modifikací nebo přidávání Doplňků licencovaného Softwaru, a zahrnuje rovněž práva uživatelů SAP NetWeaver
Developer User a SAP Application Employee User.
SAP Application Business Expert User je Definovaný uživatel, který má oprávnění provádět všechny úlohy podporované SBOP (kromě oprávnění
provádět Modifikace nebo přidávat Doplňky k SBOP), a zahrnuje rovněž práva uživatele SAP Application Professional User.
SAP Application Professional User je Definovaný uživatel, který má oprávnění provádět provozní úlohy a úlohy správy systému či řízení podporované
licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a zahrnuje rovněž práva uživatele SAP Application Limited Professional User.
SAP Application Limited Professional User je Definovaný uživatel, který má oprávnění provádět omezené provozní role podporované licencovaným
Softwarem (kromě SBOP), a rovněž zahrnuje práva uživatele SAP Application Business Information User. Licenční smlouva musí podrobně definovat
omezená uživatelská práva vykonávaná takovým uživatelem Limited Professional User.
SAP Application Business Information User je Definovaný uživatel oprávněný používat (nikoliv modifikovat ani přizpůsobovat) standardní a
interaktivní reporty dodávané s licencovaným SBOP starších verzí a reporty vytvořené za použití licencovaného SBOP starších verzí řádně
licencovanými Definovanými uživateli výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce ani jejich jménem. Každý uživatel SAP Application
Business Information User rovněž zahrnuje práva uživatele SAP Application Employee User.
SAP Application Employee User je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující úlohy podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP),
a to výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce ani jejich jménem: (i) Používat (nikoliv modifikovat ani přizpůsobovat) standardní nebo
interaktivní reporty dodávané společně s licencovaným Softwarem, (ii) plánovat vlastní služební cesty či vykazovat vlastní výdaje, (iii) provádět
objednávání pro vlastní potřeby a (iv) rezervovat místnosti pro vlastní osobu. Každý uživatel SAP Application Employee User má rovněž práva uživatelů
SAP E-Recruiting User, SAP Learning User a SAP Application Employee Self-Service User.
SAP Application Employee Self-Service User je Definovaný uživatel oprávněný provádět samoobslužné úlohy HR v oblasti evidence pracovní doby a
přítomnosti zaměstnanců podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a to výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce ani jejich
jménem. Každý uživatel SAP Application ESS User má rovněž práva uživatelů SAP Application Employee Self-Service Core User a SAP Human Capital
Performance Management User.
SAP Application Employee Self-Service Core User je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující samoobslužné úlohy HR podporované
licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a to výhradně pro vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce ani jejich jménem: (i) údržba záznamů zaměstnanců,
(ii) adresář zaměstnanců, (iii) správa zaměstnaneckých výhod a platů a (iv) správa dovolené. Dále je uživatel SAP Employee Self-Service Core User
oprávněn k přístupu k „non-SAP obsahu“ („non-SAP Content“) umístěnému na „portálu SAP“ Nabyvatele licence, pokud přístup k takovému non-SAP
obsahu nevyžaduje nebo nemá za následek Použití licencovaného Softwaru (nad rámec přístupu k takovému non-SAP obsahu, protože je umístěn na
portálu SAP Nabyvatele licence). Ve smyslu této definice uživatele ESS Core User (i) znamená „non-SAP obsah“ informace vytvořené bez použití
licencovaného Softwaru a (ii) „portál SAP“ znamená jakýkoliv portál vytvořený Nabyvatelem licence pomocí Softwaru SAP Enterprise Portal
(poskytovaného s licencovaným Softwarem SAP NetWeaver), který poskytuje odpovídajícím způsobem licencovaným Definovaným uživatelům
přístupový bod k použití licencovaného Softwaru SAP.
SAP Application Business Expert Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět všechny úlohy podporované SBOP (kromě oprávnění
provádět Modifikace nebo přidávat Doplňky k SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jednotlivcem licencovaným od společnosti
SAP jako uživatel SAP Application Professional User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání
podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto Uživatele, tak i pro
základního uživatele SAP Application Professional User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Application Business Analytics Professional User je Definovaný uživatel, který má oprávnění provádět všechny úlohy podporované SBOP
(kromě oprávnění provádět Modifikace anebo přidávat Doplňky k SBOP), a zahrnuje rovněž práva uživatele SAP Application BI Limited User. Pro účely
dalšího objasnění smí uživatel SAP Application Business Analytics Professional User extrahovat data z libovolného zdroje dat do SBOP anebo
přetahovat data z SBOP do libovolného zdroje dat za předpokladu, že si Nabyvatel licence zajistil odpovídající licenci pro všechny tyto zdroje dat
(nebude však vyžadována další licence Definovaného uživatele SAP jen pro jednosměrnou extrakci dat do SBOP v případě, že zdroj dat představuje
jiný produkt než Software SBOP anebo Software třetí strany licencovaný od společnosti SAP).
SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět všechny úlohy podporované SBOP
(kromě oprávnění provádět modifikace anebo přidávat doplňky k SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jednotlivcem
licencovaným od SAP jako uživatel SAP Application BI Limited User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje.
Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele,
tak i pro základního uživatele SAP Application BI Limited User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční
smlouvy. Pro účely dalšího objasnění smí uživatel SAP Application Business Analytics Professional Upgrade User extrahovat data z libovolného zdroje
dat do SBOP nebo přetahovat data z SBOP do libovolného zdroje dat za předpokladu, že si Nabyvatel licence zajistil odpovídající licenci pro všechny
tyto zdroje dat a takové Používání je i jinak v souladu s podmínkami Smlouvy (nebude však vyžadována další licence Definovaného uživatele SAP jen
pro jednosměrnou extrakci dat do SBOP v případě, že zdroj dat představuje jiný produkt než Software SBOP nebo Software třetí strany licencovaný od
společnosti SAP).
SAP Application BI Limited User je Definovaný uživatel s oprávněním používat pouze jednu (1) z následujících komponent SBOP, a to v závislosti na
jednotlivých licencovaných komponentách SBOP: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB Intelligence Designer, (iv) Explorer
Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) software SAP BusinessObjects Analysis, edice pro OLAP nebo (vii) software SAP BusinessObjects Analysis,
edice pro Microsoft Office. Pro účely dalšího objasnění smí uživatel SAP Application BI Limited User extrahovat data z libovolného zdroje dat do jedné
(1) z uvedených komponent SBOP (s platnou licencí) anebo přetahovat data z jedné (1) z uvedených komponent SBOP (s platnou licencí) do
libovolného zdroje dat za předpokladu, že si Nabyvatel licence zajistil odpovídající licenci pro všechny tyto zdroje dat (nebude však vyžadována další
licence Definovaného uživatele SAP jen pro jednosměrnou extrakci dat do jedné (1) z uvedených komponent SBOP v případě, že zdroj dat představuje
jiný produkt než Software SBOP anebo Software třetí strany licencovaný od společnosti SAP).
SAP Application Standalone Business Analytics Professional User je Definovaný uživatel, který má oprávnění provádět všechny úlohy
podporované SBOP (kromě oprávnění provádět modifikace anebo přidávat doplňky k SBOP), licencované pro Samostatné používání, a zahrnuje rovněž
práva uživatele SAP Application BI Limited User.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
14
SAP Application Standalone BI Limited User je Definovaný uživatel s oprávněním používat pouze jednu (1) z následujících komponent SBOP, a to v
závislosti na jednotlivých komponentách SBOP licencovaných pro Samostatné používání: (i) Mobile Designer, (ii) Crystal Reports Designer, (iii) WEB
Intelligence Designer, (iv) Explorer Designer, (v) Dashboard Designer, (vi) software SAP BusinessObjects Analysis, edice pro OLAP nebo (vii) software
SAP BusinessObjects Analysis, edice pro Microsoft Office. Uživatel SAP Application Standalone BI Limited User rovněž zahrnuje práva uživatele SAP
Application Business Information Viewer User.
SAP Application Business Information Viewer User je Definovaný uživatel oprávněný používat (nikoliv modifikovat či přizpůsobovat) standardní a
interaktivní reporty dodávané s licencovaným SBOP starších verzí a reporty vytvořené za použití licencovaného SBOP starších verzí řádně
licencovanými Definovanými uživateli, výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
15
ZVLÁŠTNÍ UŽIVATELÉ
SAP Learning User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu výhradně k následujícím výukovým řešením z ceníku SAP za předpokladu, že jsou
tato řešení licencována. Uživatel SAP Learning User není oprávněn k přístupu k jiným řešením SAP nebo jejich komponentám. Použitelná výuková
řešení nabízená SAP obsahují následující:

















7002075 SAP Learning Solution
7003485 SAP Enterprise Learning Environment
7011740 SAP Workforce Performance Builder Producer
7011741 SAP Workforce Performance Builder Manager
7011742 SAP Workforce Performance Builder Navigator
7011743 SAP Workforce Performance Builder Desktop Edition
7011744 SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition
7009559 SAP Acrobat Connect Professional Learning by Adobe
7009558 SAP Acrobat Connect Professional Meeting by Adobe
7009560 SAP Productivity Pak by ANCILE – kromě Severní Ameriky
7009561 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – kromě Severní Ameriky
7009562 SAP Productivity Composer by ANCILE – kromě Severní Ameriky
7009563 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE – kromě Severní Ameriky
7009639 SAP Productivity Pak by ANCILE – jen Severní Amerika
7009640 SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – jen Severní Amerika
7009641 SAP Productivity Composer by ANCILE – jen Severní Amerika
7009642 SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE – jen Severní Amerika
SAP E-Recruiting User je Definovaný uživatel, který má oprávnění pouze k přístupu do enginu E-Recruiting. Uživatelé E-Recruiting User nejsou
oprávněni k přístupu do jiných řešení SAP nebo komponent řešení.
SAP Human Capital Performance Management User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k licencovanému Softwaru (kromě SBOP), a to
výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem, za účelem správy: (i) hodnocení zaměstnanců, (ii) profilů talentů a
dovedností a (iii) vyhodnocování vhodných profilů.
SAP Manager Self-Service User je Definovaný uživatel oprávněný provádět jednu či více z následujících manažerských samoobslužných úloh přímo
souvisejících se zaměstnanci a obchodními jednotkami/odděleními, za která manažeři zodpovídají, podporovaných licencovaným Softwarem (kromě
SBOP): (i) žádosti o administrativní změny pomocí procesů a formulářů obsažených v rámci Human Capital Management, (ii) vytváření žádostí o nábor
a hodnocení kandidátů, (iii) provádění hodnocení talentů, (iv) plánování a schvalování kompenzací, (v) získávání přehledů rozpočtů, (vi) organizace
úkolů řízení projektů, (vii) plánování, (viii) schvalování služebních cest a vyúčtování výdajů a (ix) provádění úloh v rámci workflow. Uživatel SAP
Manager Self-Service User má rovněž práva uživatele SAP Application Employee User.
SAP Banking User je Definovaný uživatel s výhradním oprávněním k přístupu do specifických odvětvových balíčků pro banky. Uživatelé Banking User
nejsou oprávněni k přístupu do jiných řešení SAP nebo komponent řešení.
SAP Retail Store User je Definovaný uživatel pracující v prodejně Nabyvatele licence jako spolupracovník s výhradním oprávněním provádět neřídící
úlohy související s prodejnou či prodejním místem podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP) a rovněž zahrnuje práva uživatele SAP
Application Employee User.
SAP Logistics User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět výhradně následující úlohy pro příslušný licencovaný Software (s výjimkou SBOP):
Řízení přepravy: Vyhledání smlouvy s dopravcem, sledování určité dodávky a podobných aktivit, aktualizace kmenových dat (sazby, trasy, lokace),
zadávání požadavků na přepravu, plánování přepravy, odpovídání na žádosti o cenovou nabídku (RFP) v tendrech, zobrazování a potvrzování
událostí, ověřování výpočtů poplatků a podobné aktivity.
 Vedení skladu: Potvrzování příjmu a výdeje zboží, dekonsolidace při příjmu zboží, vyzvedávání na místech k tomu určených, pohyb ve skladu
včetně doplňování, fázování výroby a zadávání fyzického množství zásob, balení nebo potvrzování služeb s přidanou hodnotou a provádění
plánovacích činnosti pro nakládání. Toto platí pro zaměstnance, kteří pracují s mobilními zařízeními s rádiovou frekvencí, a také pro zaměstnance,
kteří provádějí provozní činnosti podobné činnostem uvedeným výše.
 Sledování: Zobrazování serializovaného nebo libovolného sledovaného objektu, například zadání dotazu na jeho aktuální nebo předchozí polohu či
zjištění genealogie produktu. Uživatel přistupující k řešením pro sledovatelnost produktů na základě ad hoc za účelem hlášení pohybu zboží nebo
zobrazení reportů sledovatelnosti. Zobrazení stavu definovaných událostí dodavatelského řetězce, očekávaných i neočekávaných, například
zpožděné expedice prodejní objednávky, změny potvrzení nákupní objednávky. Provedení potvrzení nebo změny událostí dodavatelského řetězce,
například aktualizace změny data či množství objednávky výroby.
V případě zaměstnanců Nabyvatele licence má uživatel SAP Logistics User také práva uživatele SAP Application Employee User.

SAP Shop Floor User je Definovaný uživatel pracující v produkčních prostorách Nabyvatele licence, který je oprávněn provádět výhradně jednu nebo
více z následujících úloh podporovaných licencovaným Softwarem (s výjimkou SBOP): (i) zobrazení pracovních pokynů a dokumentace aktivit a
operací, (ii) potvrzování příjmu zboží, výdeje zboží a pohybů ve skladu, (iii) zadávání potvrzení objednávek výroby, (iv) zaznamenávání informací o
produktech nebo výrobě, např. výsledků kontroly kvality nebo údajů o továrně/procesu/vybavení, (v) zadávání problémů s výrobou a souvisejících
servisních požadavků a (vi) podávání žádanek na nákup nástrojů, náhradních dílů pro výrobní vybavení atd. a (vii) reporting nebo zpracování na
přístrojové desce pro položky (i)–(vi). Uživatel SAP Shop Floor User má rovněž práva uživatele SAP Application Employee User a SAP Application
Visualization User.
SAP Maintenance Worker User je Definovaný uživatel, který je pracovníkem údržby a který je oprávněn provádět výhradně jednu nebo více z
následujících úloh podporovaných licencovaným Softwarem (kromě SBOP): (i) potvrzování oznámení o údržbě, (ii) zadávání potvrzení času, výdejů
zboží a pohybů ve skladu a potvrzení dokončení do objednávek údržby, (iii) zadávání servisních požadavků a formulářů servisních požadavků a (iv)
veškeré činnosti údržby související s body (i)–(iii). Uživatel SAP Maintenance Worker User má rovněž práva uživatele SAP Application Employee User a
SAP Application Visualization User.
SAP Engineering User je Definovaný uživatel, který je výhradně oprávněn provádět následující aktivity na datech a objektech, k nimž má přístup a
které jsou k dispozici na základě licencovaného Balíčku SAP Collaborative Product Development Package, Složek kooperace, nebo aplikace SAP
Portfolio and Project Management, v každém případě s vyloučením přístupu k jakýmkoliv datům či objektům prostřednictvím portfolia produktů SBOP:
(i) Zobrazení, Výrazné označení, 3D prohlížení
(ii) Požádat, Schválit, Zamítnout, Potvrdit
(iii) Změna
SAP Confidential
16
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
Uživatel SAP Engineering User má rovněž práva uživatele SAP Application Visualization User. V případě, že se jedná o jednotlivce, kteří jsou
zaměstnanci Nabyvatele licence, má uživatel SAP Engineering User také práva uživatele SAP Application Employee User.
SAP Procurement Self-Service and Collaborator User je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující samoobslužné úlohy podporované
licencovaným Softwarem (kromě SBOP), všechny výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce ani jejich jménem: (i) vytváření nákupních
košíků nebo žádanek a kontrola, příjem nebo potvrzení položek v žádance, (ii) žádosti o zdroje nebo podporu kontraktorů, kontrola nebo schvalování
položek, pokud tyto činnosti neprovádí jako manažer personalistiky, účast na hodnocení nabídek, poskytování zpětné vazby dodavatelům, zobrazování
reportů nebo prohledávání obsahu systému a (iii) odesílání informací o shodě s předpisy nebo informací o složkách receptur. Každý uživatel SAP
Procurement Self-Service User má rovněž práva uživatele SAP Application ESS User.
SAP Partner Channel User je Definovaný uživatel, který je zaměstnancem Obchodních partnerů a který má výhradní oprávnění používat jednu nebo
více z následujících funkcí souvisejících se správou kanálů obsažených v licencovaném Softwaru CRM (kromě SBOP): (i) Channel Marketing, (ii)
Channel Sales, (iii) Správa objednávek partnerů, (iv) Channel Service, (v) analýza partnerů a kanálů a (vi) Správa partnerů.
SAP Solution Extension Limited User je Definovaný uživatel s výhradním oprávněním používat jedno (1) řešení třetí strany licencované společností
SAP. Uživatelé SAP Solution Extension Limited User nejsou oprávněni přistupovat k jiným řešením SAP, jejich komponentám ani datům uloženým v
takových řešeních. SAP Solution Extension Limited User může být licencován jen pro přístup k následujícím produktům: SAP extended ECM by Open
Text, SAP Digital Asset Management by Open Text, SAP Intelligence Analysis for Public Sector by Palantir a SAP Application Visualization by iRise
(včetně doplňku pro Supplier Relantionship Management a doplňku pro obecná řešení SAP).
SAP CRM User je Definovaný uživatel oprávněný výhradně Používat (nikoliv provádět Modifikace ani přidávat Doplňky) Software CRM licencovaný na
základě Smlouvy, pokud existuje („Licencovaný software CRM“). Uživatel SAP CRM User může extrahovat data z libovolného zdroje dat do libovolného
Licencovaného softwaru CRM anebo přetahovat data z libovolného Licencovaného softwaru CRM do libovolného zdroje dat za předpokladu, že si
Nabyvatel licence zajistil odpovídající licenci pro všechny tyto zdroje dat a takové Používání je i jinak v souladu s podmínkami Smlouvy. Nebude přitom
vyžadována další licence Definovaného uživatele SAP jen pro jednosměrnou extrakci dat do Licencovaného softwaru CRM v případě, že zdroj dat
představuje Software (jiný než Licencovaný software CRM) nebo Software třetí strany licencovaný na základě Smlouvy.
SAP CRM Rapid Deployment Edition User je Definovaný uživatel s výhradním oprávněním pro (i) přístup k aplikaci SAP CRM Rapid Deployment
Edition a (ii) provádění kontrol stavu zakázek SAP ERP prostřednictvím SAP CRM. Přístup k jinému softwaru SAP vyžaduje licenci uživatele SAP
Application Business Expert User, SAP Application Professional User nebo SAP Application Limited Professional User. Práva uživatele SAP CRM Rapid
Deployment Edition User jsou obsažena v existujících uživatelích SAP Application Business Expert User, SAP Application Professional User a SAP
Application Limited Professional User. Uživatel SAP CRM Rapid Deployment Edition User má rovněž práva uživatele SAP Application Employee User.
SAP Application Visualization User je Definovaný uživatel s oprávněním Používat (i) Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise View Edition
Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT Extension, (iv) Visual Enterprise Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise Manufacturing, (vi) Visual
Enterprise Service and Maintenance, (vii) Visual Enterprise Author a (viii) Visual Enterprise ECAD Extension, a to v závislosti na jednotlivých
licencovaných komponentách Visual Enterprise. SAP Application Visualization User nesmí Používat žádný další Software nebo software třetích stran
licencovaný na základě této Smlouvy (to zahrnuje i přístup k datům, která jsou v něm uložena).
SAP Application Standalone Visualization User je Definovaný uživatel s oprávněním používat (i) Visual Enterprise Generator, (ii) Visual Enterprise
View Edition Generator, (iii) Visual Enterprise Generator .JT Extension, (iv) Visual Enterprise Navigation & Analytics, (v) Visual Enterprise
Manufacturing, (vi) Visual Enterprise Service and Maintenance, (vii) Visual Enterprise Author a (viii) Visual Enterprise ECAD Extension, a to v závislosti
na jednotlivých komponentách Visual Enterprise licencovaných pro Samostatné používání. Uživatel SAP Application Standalone Visualization User
nesmí Používat žádný další Software nebo software třetích stran licencovaný na základě této Smlouvy (to zahrnuje i přístup k datům, která jsou v něm
uložena).
Sap Clinical System User je Definovaný uživatel oprávněný pouze k přístupu ke klinickému systému. Pro účely této definice je „klinický systém“
definován jako aplikace IT, která podporuje klinický proces ve zdravotnických organizacích, kde v rámci tohoto procesu dochází k interakci pacienta a
doktorů, ošetřovatelů a technického personálu při návštěvách, diagnostických studiích nebo terapeutických procedurách, které mají zlepšit pacientovo
zdraví nebo jej udržet na dané úrovni. Uživatel tohoto typu se vyžaduje v případě, kdy má klinický systém přístup k funkcím obsaženým v SAP Patient
Management, SAP Ambulatory Care Management nebo v SAP ERP. Uživatelé Clinical System User nejsou oprávněni k přístupu k žádnému jinému
řešení SAP nebo komponentě řešení, a obzvláště nemají oprávnění k přístupu k SAP Patient Management.
SAP Health Care User je Definovaný uživatel pracující na nemocničním oddělení organizace Nabyvatele licence nebo na ambulanční klinice jako
spolupracovník, který má oprávnění pouze provádět úkoly související s péčí o pacienta podporované licencovaným softwarem a oprávnění k přístupu k
následujícím odvětvovým balíčkům pro zdravotní péči: Sap Patient Management, SAP Ambulatory Care Management a SAP Supplier Relationship
Management & Logistics for Health Care za předpokladu, že jsou tyto balíčky licencované, a k nemocničním informačním systémům třetích stran nebo
systémům vyvinutým interně. Pro účely této definice je nemocniční informační systém definován jako aplikace IT, která podporuje administrativní proces
pacienta ve zdravotnických organizacích, kde během tohoto procesu dochází k interakci pacienta s pracovníky zdravotnické organizace za účelem
plánování nebo provedení potřebné léčby nebo platby za tuto léčbu. Uživatel tohoto typu se vyžaduje v případě, kdy má nemocniční informační systém
přístup k funkcím, které jsou obsaženy v SAP Patient Management, SAP Ambulatory Care Management nebo SAP ERP. V rámci odvětvového balíčku
SAP Patient Management je uživatel SAP Health Care User oprávněn k přístupu ke všem funkcím s výjimkou komponenty pro účtování. Uživatel SAP
Health Care User má rovněž práva uživatele SAP Clinical System User a SAP Application Employee Self-Service User. Uživatelé Health Care User
nemají oprávnění k přístupu k žádnému jinému řešení SAP ani komponentě řešení, a obzvláště nemají oprávnění k přístupu k funkcím SAP ERP ani
SAP BW.
Siemens i.s.h.med User je Definovaný uživatel s přístupem pouze k funkci Siemens i.s.h.med, který získal prostřednictvím příslušného oprávnění.
Uživatelé Siemens i.s.h.med User nemají oprávnění k přístupu k žádnému jinému řešení SAP ani komponentě řešení, a obzvláště nemají oprávnění k
přístupu k jiné funkci než odvětvovému balíčku SAP Patient Management.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
17
SAP PLATFORM USER
SAP Platform Advanced User je Definovaný uživatel oprávněný používat licencovaný Software výhradně prostřednictvím zvláštní aplikace: A) která (i)
přidává nové, nezávislé funkční komponenty pro obchodní procesy neobsažené v Softwaru SAP, (ii) je vyvinuta pomocí licencované technologie SAP a
(iii) připojuje se k publikovaným rozhraním aplikačních programů SAP nebo jejich prostřednictvím komunikuje; a B) která v žádném případě nemá (i)
umožňovat obcházení jakýchkoliv omezení uvedených ve Smlouvě, (ii) poskytovat Nabyvateli licence přístup k jakémukoliv Softwaru, k němuž není
licencován, nebo (iii) povolovat hromadnou extrakci dat nebo metadat ze Softwaru SAP do softwaru non-SAP za účelem vytváření nového systému
záznamů pro tato data nebo metadata. Uživatel SAP Platform Advanced User rovněž zahrnuje práva uživatelů SAP Platform Standard User a SAP
Platform Extended User.
SAP Platform Extended User je Definovaný uživatel oprávněný v povoleném rozsahu Používat licencovaný Software výhradně prostřednictvím jedné
nebo více aplikací, které (i) byly certifikovány Integračním a certifikačním střediskem SAP jako řešení vyhovující uživateli platformy („PULCS“) pro
uživatele SAP Platform Extended User (seznam aktuálních aplikací PULCS certifikovaných pro uživatele SAP Platform Extended User naleznete na
adrese „https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant“ (včetně novějších stránek oznamovaných občas společností SAP, „Stránky PULCS“)) a
(ii) Nabyvatel licence nejprve zajistil všechna příslušná práva k používání takových aplikací PULCS od platného poskytovatele licence (tj. žádný
Software nebo software třetí strany licencovaný společností SAP AG, jakýmkoliv distributorem SAP AG nebo autorizovanými prodejci SAP AG nebo
jejich distributory nebudou pro účely tohoto typu Definovaného uživatele považovány za aplikaci PULCS, a to ani v případě, že takové aplikace budou
uvedeny na Stránkách PULCS). Uživatel SAP Platform Extended User zahrnuje runtime licenci pro konkrétní aplikaci produktu SAP NetWeaver pro
licencované Aplikace SAP i pro aplikace jiných výrobců.
SAP Platform Standard User je Definovaný uživatel oprávněný v povoleném rozsahu používat licencovaný Software výhradně prostřednictvím jedné
nebo více aplikací, které (i) byly certifikovány Integračním a certifikačním střediskem SAP jako řešení vyhovující uživateli platformy („PULCS“) pro
uživatele SAP Platform Standard User (seznam aktuálních aplikací PULCS certifikovaných pro uživatele SAP Platform Standard User lze najít na adrese
„https://ecohub.sdn.sap.com/irh/ecohub/pul_compliant“ (včetně novějších stránek oznamovaných čas od času společností SAP, „Stránky PULCS“) a pro
které platí, že (ii) Nabyvatel licence nejprve zajistil všechna příslušná práva k používání takových aplikací PULCS od platného Poskytovatele licence (tj.
žádný Software anebo software třetí strany licencovaný společností SAP AG, jakýmikoliv distributory SAP AG nebo autorizovanými prodejci SAP AG
nebo jejich distributory nebudou pro účely tohoto typu Definovaného uživatele považovány za aplikaci PULCS, a to ani v případě, že takové aplikace
budou uvedeny na Stránkách PULCS). Uživatel SAP Platform Standard User zahrnuje runtime licenci pro konkrétní aplikaci produktu SAP NetWeaver
pro licencované Aplikace SAP i pro aplikace jiných výrobců.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
18
SAP NETWEAVER USER
SAP NetWeaver Developer User je Definovaný uživatel oprávněný (jen tam, kde je licencován Software SAP NetWeaver Foundation for Third Party
Applications) přistupovat k vývojovým nástrojům dodávaným s takovým Softwarem pro účely vývoje a modifikace aplikací, (i) které nejsou licencovány
společností SAP AG, jakýmikoliv distributory SAP AG nebo autorizovanými prodejci SAP AG nebo jejich distributory a (ii) pro něž Nabyvatel licence
nejprve zajistil všechna příslušná práva od platných poskytovatelů licence. Uživatel SAP NetWeaver Developer User rovněž zahrnuje práva uživatele
SAP NetWeaver Administration User.
SAP NetWeaver Administrator User je Definovaný uživatel oprávněný (jen tam, kde je licencován software SAP NetWeaver Foundation for Third Party
Applications) k přístupu k vývojovým nástrojům dodávaným s takovým Softwarem pro účely správy a řízení aplikací, (i) které nejsou licencovány
společností SAP AG, jakýmikoliv distributory SAP AG nebo autorizovanými prodejci SAP AG nebo jejich distributory a (ii) pro něž Nabyvatel licence
nejprve zajistil všechna příslušná práva od platných poskytovatelů licence.
SAP NetWeaver Gateway User je Definovaný uživatel, který je oprávněn Používat licencovaný Software výhradně prostřednictvím SAP NetWeaver
Gateway.
SAP NetWeaver Gateway User for Productivity Apps je Definovaný uživatel, který je oprávněn Používat licencovaný Software výhradně
prostřednictvím (i) jedné nebo více aplikací Productivity App skrze SAP NetWeaver Gateway nebo (ii) Duet Enterprise. Pro účely tohoto oddílu bude
pojem
Productivity
Apps
znamenat
(1)
všechny
mobilní
aplikace
SAP
uvedené
na
webu
http://www54.sap.com/pc/tech/mobile/software/solutions/platform/contracts-app-list.htm a licencované Nabyvatelem licence na základě Smlouvy pro
jednotlivé uživatele anebo (2) jakékoliv mobilní aplikace vlastněné/licencované Nabyvatelem licence za předpokladu, že tyto aplikace: (a) jsou používány
jednotlivcem jeho jménem k jedné nebo více následujícím samoobslužným funkcím (předdefinované sestavy, plánování cest, reportování výdajů,
pořizování, rezervace místností, pracovní čas zaměstnance, docházka zaměstnance, údržba záznamů zaměstnance, adresář zaměstnance, benefity
zaměstnance, hodnocení zaměstnance, profily talentů a schopností zaměstnance) („Samoobslužné funkce“); a (b) jakékoliv propojení takových aplikací
se Softwarem anebo softwarem třetí strany licencovaným na základě Smlouvy prostřednictvím SUP je omezeno na míru potřebnou k provádění
samoobslužných funkcí.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
19
SAP BUSINESS SUITE A INDIVIDUAL SOLUTION USER
SAP Business Suite Developer User / Developer User pro individuální řešení SAP je Definovaný uživatel, který má oprávnění přistupovat k
vývojovým nástrojům poskytovaným s licencovaným Softwarem za účelem provádění Modifikací nebo přidávání Doplňků licencovaného Softwaru, a
zahrnuje rovněž práva uživatelů SAP NetWeaver Developer User a SAP Business Suite Employee User.
SAP Business Suite Business Expert User / SAP Business Expert User pro individuální řešení SAP je Definovaný uživatel, který má oprávnění
provádět všechny úlohy podporované SBOP (kromě oprávnění provádět Modifikace nebo přidávat Doplňky k SBOP), a rovněž zahrnuje práva uživatele
SAP Business Suite Professional User.
SAP Business Suite Professional User / Professional User individuálního řešení SAP je Definovaný uživatel, který má oprávnění provádět
provozní role a role správy systému či řízení a role související s provozem podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a rovněž zahrnuje
práva uživatele SAP Business Suite Limited Professional User / Limited Professional User individuálního řešení SAP.
SAP Business Suite Limited Professional User / Limited Professional User individuálního řešení SAP je Definovaný uživatel, který má oprávnění
provádět omezené provozní role podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a rovněž zahrnuje práva uživatele SAP Business Suite /
Business Information User individuálního řešení SAP. Licenční smlouva musí podrobně definovat omezená uživatelská práva vykonávaná takovým
uživatelem Limited Professional User.
SAP Business Suite Business Information User / SAP Business Information User pro individuální řešení SAP je Definovaný uživatel s oprávněním
Používat (nikoliv však modifikovat ani přizpůsobovat) standardní a interaktivní reporty dodávané s licencovaným SBOP starších verzí a reporty
vytvořené Používáním licencovaného SBOP starších verzí řádně licencovanými Definovanými uživateli, výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné
jednotlivce nebo jejich jménem. Každý uživatel SAP Business Suite Business Information User rovněž zahrnuje práva uživatele SAP Business Suite
Employee User.
SAP Business Suite Employee User / Employee User pro individuální řešení SAP je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující úlohy
podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a to výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce ani jejich jménem: (i) Používat
(nikoliv však modifikovat ani přizpůsobovat) standardní nebo interaktivní reporty dodávané společně s licencovaným Softwarem, (ii) plánovat vlastní
služební cesty / vykazovat vlastní výdaje, (iii) provádět objednávání pro vlastní potřeby a (iv) rezervovat místnosti pro vlastní osobu. Každý uživatel SAP
Business Suite Employee User má rovněž práva uživatelů SAP E-Recruiting User, SAP Learning User a SAP Business Suite ESS User.
SAP Business Suite Employee Self-Service User / Employee Self-Service User pro individuální řešení SAP je Definovaný uživatel oprávněný
provádět samoobslužné úlohy HR v oblasti evidence pracovní doby a přítomnosti zaměstnanců podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP), a
to výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem. Každý uživatel SAP Business Suite ESS User má rovněž práva
uživatelů SAP Business Suite Employee Self-Service Core User a SAP Human Capital Performance Management User.
SAP Business Suite Employee Self-Service Core User / Employee Self-Service Core User pro individuální řešení SAP je Definovaný uživatel
oprávněný provádět následující samoobslužné úlohy HR podporované licencovaným softwarem SBOP starších verzí (kromě SBOP), a to výhradně pro
své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem: (i) správa záznamů zaměstnanců, (ii) adresář zaměstnanců, (iii) správa
zaměstnaneckých výhod a platů a (iv) správa dovolených. Dále je uživatel ESS Core User oprávněn k přístupu k „non-SAP obsahu“ („non-SAP
Content“) umístěnému na „portálu SAP“ Nabyvatele licence, pokud přístup k takovému non-SAP obsahu nevyžaduje nebo nemá za následek Používání
licencovaného Softwaru (nad rámec přístupu k takovému non-SAP obsahu, protože je umístěn na portálu SAP Nabyvatele licence). Ve smyslu této
definice uživatele ESS Core User (i) znamená „non-SAP obsah“ informace vytvořené bez použití licencovaného Softwaru a (ii) „portál SAP“ znamená
jakýkoliv portál vytvořený Nabyvatelem licence pomocí Softwaru SAP Enterprise Portal (poskytovaného s licencovaným Softwarem SAP NetWeaver),
který poskytuje odpovídajícím způsobem licencovaným Definovaným uživatelům přístupový bod k použití licencovaného Softwaru SAP.
SAP Business Suite Business Expert Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět všechny úlohy podporované SBOP (kromě
oprávnění provádět Modifikace nebo přidávat Doplňky k SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž licencován od společnosti SAP
jako uživatel SAP Business Suite Professional User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání
podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro
základního uživatele SAP Business Suite Professional User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční
smlouvy.
SAP Business Suite B2B Sales User je Definovaný uživatel, který je zaměstnancem Obchodních partnerů s výhradním oprávněním provádět jednu
nebo více z následujících rolí souvisejících se správou zakázek podporovaných licencovaným Softwarem: (i) kontrola dostupnosti produktu, (ii)
konfigurace zakázky, (iii) zadání zakázky, (iv) kontrola stavu zakázky a (v) činnosti správy zakázek související s položkami (i)–(iv).
SAP ERP Business Expert Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět všechny úlohy podporované SBOP (kromě oprávnění
provádět Modifikace nebo přidávat Doplňky k SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jednotlivcem licencovaným od společnosti
SAP jako uživatel SAP ERP Professional User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory
podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního
uživatele SAP ERP Professional User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Application Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role správy systému či řízení a role související s
provozem podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti
SAP jako uživatel SAP Application Limited Professional User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při
získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i
pro základního uživatele SAP Application Limited Professional User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle
licenční smlouvy.
SAP Application Limited Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět omezené provozní role podporované
licencovaným Softwarem (kromě SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP
Application Business Information User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle
licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a kompletně zaplacen jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele
SAP Application Business Information User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Application Business Information Upgrade User je Definovaný uživatel oprávněný Používat (nikoliv však modifikovat ani přizpůsobovat)
standardní a interaktivní reporty dodávané s licencovaným SBOP starších verzí a reporty vytvořené Používáním licencovaného SBOP starších verzí
řádně licencovanými Definovanými uživateli, výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem, za předpokladu, že takový
Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP Application Employee User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
20
stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně
platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Application Employee User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel
licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Application Employee Upgrade User je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující úlohy, podporované licencovaným Softwarem
(kromě SBOP), a to výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem: (i) Používat (s vyloučením práva modifikovat či
přizpůsobovat) standardní a interaktivní reporty dodávané společně s licencovaným Softwarem, (ii) plánovat vlastní služební cesty či vykazovat vlastní
výdaje, (iii) provádět objednávání pro vlastní potřeby a (iv) rezervovat místnosti pro vlastní potřeby, za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je
rovněž individuálně licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP Application Employee Self Service (ESS) User a oba tito Uživatelé jsou
licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru
podpory a kompletně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Application Employee Self Service (ESS) User na tak
dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Application Standalone Business Analytics Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět všechny úlohy
podporované SBOP (kromě oprávnění provádět modifikace nebo přidávat doplňky k SBOP), licencované pro Samostatné používání, za předpokladu, že
takový Definovaný uživatel je rovněž jednotlivcem licencovaným od společnosti SAP jako uživatel SAP Application Standalone BI Limited User (pro
Samostatné používání) a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy
musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Application
Standalone BI Limited User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business Suite Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role správy systému či řízení a role související s
provozem podporované licencovaným Softwarem (kromě modifikace SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným od společnosti SAP jako uživatel SAP Business Suite Limited Professional User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi
runtime, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a kompletně zaplacen jak
pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business Suite Limited Professional User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence
využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business Suite Limited Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět omezené provozní role podporované
licencovaným Softwarem (kromě SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP
Business Suite Business Information User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle
licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele
SAP Business Suite Information User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business Suite Business Information Upgrade User je Definovaný uživatel oprávněný Používat (nikoliv modifikovat ani přizpůsobovat)
standardní a interaktivní reporty dodávané s licencovaným Softwarem a reporty vytvořené za použití licencovaného Softwaru řádně licencovanými
Definovanými uživateli, výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem, za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je
rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP Business Suite Employee User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime
databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a kompletně platit za
podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business Suite Employee User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel
licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business Suite Employee Upgrade User je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující úlohy podporované licencovaným Softwarem
(kromě SBOP), a to výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem: (i) Používat (nikoliv modifikovat ani přizpůsobovat)
standardní a interaktivní reporty dodávané společně s licencovaným Softwarem, (ii) provádět správu talentů (včetně hodnocení zaměstnanců, plánů
rozvoje zaměstnanců, jejich registrace na školení a poptávky na příležitosti a odpovědí) (pro vlastní potřeby), (iii) plánovat vlastní služební cesty /
vykazovat vlastní výdaje, (iv) provádět objednávání pro vlastní potřeby a (v) rezervovat místnosti pro vlastní potřeby, za předpokladu, že takový
Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User a oba tito uživatelé
jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k
odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business Suite Employee Self Service (ESS) User
na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP ERP Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět úkoly správy či řízení systému a úlohy související s provozem
podporované licencovaným Softwarem (kromě SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako
uživatel SAP ERP Limited Professional User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory
podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního
uživatele SAP ERP Limited Professional User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP ERP Limited Professional Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět omezené provozní úlohy podporované licencovaným
Softwarem (kromě SBOP) za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP ERP Business
Information User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí
být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP ERP Business
Information User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP ERP Business Information Upgrade User je Definovaný uživatel oprávněný Používat (nikoliv modifikovat ani přizpůsobovat) standardní a
interaktivní reporty dodávané s licencovaným SBOP starších verzí a reporty vytvořené za použití licencovaného SBOP starších verzí řádně
licencovanými Definovanými uživateli, výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem, za předpokladu, že takový
Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP ERP Employee User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou
runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za
podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Application Employee User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence
využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP ERP Employee Upgrade User je Definovaný uživatel oprávněný provádět následující úlohy podporované licencovaným Softwarem (kromě
SBOP), všechny výhradně pro své vlastní potřeby a ne pro jiné jednotlivce nebo jejich jménem: (i) Používat (kromě práva modifikovat nebo
přizpůsobovat) standardní a interaktivní reporty dodávané společně s licencovaným Softwarem, (ii) provádět správu talentů (včetně hodnocení
zaměstnanců, plánů rozvoje zaměstnanců, jejich registrace na školení a poptávky na příležitosti a odpovědí) (pro vlastní potřeby), (iii) plánovat vlastní
služební cesty či vykazovat vlastní výdaje, (iv) provádět objednávání pro vlastní potřeby a (v) rezervovat místnosti pro vlastní potřeby, za předpokladu,
že takový Definovaný uživatel je rovněž licencovaný od společnosti SAP jako uživatel SAP ERP Employee Self Service (ESS) User a oba tito uživatelé
jsou licencováni pro stejnou runtime databázi, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k
odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP ERP Employee Self Service (ESS) User na tak
dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
21
SMB Professional User v rámci SAP Business Suite je Definovaný uživatel oprávněný k přístupu ke stejnému rozsahu funkcí jako v roce 2005. Přesný
rozsah funkcionalit lze získat v dokumentu Podmínky pro ceny a licence pro prodejce SAP. Licence tohoto uživatele je rezervována pro již existující
zákazníky SMB Professional User.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
22
Zbývající metriky
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – A
Ambulantní dny
Ambulantní dny se počítají v případě, že jeden pacient byl ošetřován ambulantně v jednom kalendářním dni nezávisle na množství odvedené práce
v ten den a na jejím zdokumentování v systému SAP (v jednom nebo více ošetřeních a v případech s jednou nebo více návštěvami).
Apps
Mobilní aplikace jsou aplikace licencované aplikací SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Applications nebo SAP Partner Certified Mobile
Apps, které jsou uvedeny na webu: https://store.sap.com/mobile.
Auto ID Site
Auto ID Site je fyzické stanoviště identifikované skutečnou adresou, kde zachycují a přenášejí data zařízení připojená pomocí softwaru Auto ID
Enterprise nebo Auto ID Infrastructure. Několik oddělených fyzických struktur bez společné stěny, které mají stejnou adresu, se považují za
separátní stanoviště.
Autoři
Autoři jsou osoby, které mohou vytvářet nebo editovat vizualizace prostřednictvím SAP Application visualization by iRise, doplňku pro Supplier
Relationship Management a doplňku pro obecná řešení SAP, dle potřeby.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
23
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – B
Balíčky
Balíčky služby rozhodování jsou kolekce 25 pravidel a výrazů (s výjimkou výrazů typu konstanty).
Body nakládání
Bod nakládání je skupina doků s podobnými technickými charakteristikami (například schopných zpracovat stejný požadavek) použitá ke vkládání
materiálu do skladu nebo k jeho vydávání. Schůzka je v tomto kontextu definována jako plánovaný časový slot pro nakládání nebo vykládání
přepravní jednotky (například kontejneru nebo návěsu).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
24
Rozpočty
Provozní rozpočty jsou roční rozpočty veřejného sektoru zákazníka SAP (tzn. agentur, institucí, programů nebo oddělení).
Portfoliové rozpočty jsou celkové roční (kalendářní nebo fiskální) rozpočty kombinovaných položek aktivního portfolia spravované
prostřednictvím licencovaného Softwaru.
Programové rozpočty jsou rozpočty pro použití zdrojů organizace obrany (základní nebo kontrahované) k dodání požadované schopnosti
definované zmocněním k dodávce programu a řízené v licencovaném Softwaru.
Rozpočty na výdaje veřejného sektoru jsou roční rozpočty jako zveřejněné záznamy závazků zajištění ročního rozpočtu.
Celkové roční rozpočty jsou celkové roční rozpočty veřejného sektoru zákazníka SAP (tj. agentur, institucí, programů nebo oddělení) v aktuálním
rozpočtovém období.
Obchodní partneři
Obchodní partneři jsou fyzické osoby v organizaci, skupina osob v organizaci nebo samotná organizace, která má se společností jakýkoliv
obchodní vztah.







Obchodní partneři pro SAP In-House Cash jsou aktivní kmenové záznamy obchodních partnerů obsahující data o finančních transakcích za
poslední dva roky. Aktivní obchodní partneři jsou příslušné pobočky, ústředí a externí banky. Externí banky jsou definovány jako banky
používané k převodu hotovosti mezi vnitropodnikovým peněžním střediskem (ústředím) a externí bankou.
Obchodní partneři pro SAP Bank Communication Management jsou aktivní kmenové záznamy obchodních partnerů s daty finančních transakcí
za poslední 2 roky. Aktivní obchodní partneři jsou relevantní zákazníci a dodavatelé obsahující data o finančních transakcích v posledních dvou
letech.
Obchodní partneři pro SAP Constituent Services for Public Sector jsou občané nebo žadatelé o granty.
Obchodní partneři pro SAP Payment Processing for Public Sector a SAP Receivables and Payables Management for Public Sector jsou občané,
organizace nebo společnosti.
Obchodní partneři pro SAP Tax and Revenue Management for Public Sector jsou občané, daňoví poplatníci a daňoví poradci či daňoví účetní.
Obchodní partneři pro SAP Demand Side Management for Energy Utilities jsou obchodní partneři uložení v systému, kteří zažádali o účast v
programu Demand Side Management (DSM) nebo se do něj zapojili.
Obchodní partneři pro SAP Social Services Management for Public Sector jsou všichni přispěvovatelé do procesu sociálních dávek.
Přispěvovatelé mimo jiné zahrnují žadatele, osoby uplatňující nárok, poživatele, příjemce plateb a jejich příbuzné (např. manžel, manželka, děti),
pokud jsou součástí procesu dávek.
Obchodní transakce
Obchodní transakce označují roční počet transakcí souvisejících se servisem, který zahrnuje následující typy servisních procesů: servisní případy,
servisní požadavky, problémy, požadavky na změnu a znalostní články.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
25
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – C
Centrální procesorové jednotky
Procesory jsou centrální procesorové jednotky (CPU), na kterých běží alespoň části licencovaného Softwaru.
Pokud je Software nebo Software třetí strany licencován na základě CPU, žádný server nebo počítač, na kterém je Software nebo Software třetí
strany nainstalován, nesmí překročit celkový počet licencovaných centrálních procesorových jednotek. Vícejádrový čip CPU s N jádry procesoru se
bude počítat následovně: první jádro procesoru v každém procesoru se bude počítat jako 1 CPU a každé přírůstkové jádro procesoru v takovém
procesoru se bude počítat jako 0,5 CPU. Celkový počet CPU se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo („Výpočet CPU“). Viz Příklad 1 níže, který ilustruje
použití tohoto licenčního požadavku.
Software založený na metrice licencí CPU, který je licencován Nabyvatelem licence k 1. červenci 2009 nebo po tomto datu („Kvalifikovaný
software“), bude obsahovat Práva k virtualizaci (definovaná níže). Práva k virtualizaci se nevztahují na Software licencovaný před 1. červencem
2009 ani na následně provedené upgrady a aktualizace, které má Nabyvatel licence k dispozici v rámci Služeb podpory. V rámci jednoho Nasazení
nesmí Nabyvatel licence kombinovat licence mající výslovná Práva k virtualizaci s licencemi, u nichž Práva k virtualizaci nejsou výslovně uvedena.
V případě, že Nabyvatel licence použije standardní oborové nástroje a metodologie, které umožňují Nabyvateli licence vytvářet logické oddíly
výpočetního výkonu nebo je slučovat, potom Nabyvatel licence může nainstalovat Kvalifikovaný software na servery nebo počítače, které se skládají
z několika fyzických procesorů, jejichž počet je vyšší než počet procesorů licencovaný podle těchto podmínek. To platí za předpokladu, že
Nabyvatel licence bude tyto servery nebo počítače konfigurovat takovým způsobem, aby celkový počet procesorů (nebo celkový počet jader
virtuálních procesorů, je-li nasazen software pro virtualizaci) nebo jejich částí, které jsou k dispozici pro spuštění Kvalifikovaného softwaru nebo jeho
části, nepřekročil počet licencovaných procesorů („Práva k virtualizaci“). Pro tyto účely bude CPU (nebo jádro virtuálního procesoru) považováno za
dostupné pro spuštění Kvalifikovaného softwaru, pokud CPU (nebo jádro virtuálního procesoru) nebo jakákoliv jeho část je k dispozici pro spuštění
Kvalifikovaného softwaru kdykoliv a k jakémukoliv účelu, a to včetně trvalé, dočasné, plánované dostupnosti a dostupnosti na požádání. V případě
Práv k virtualizaci, kdy je implementován virtualizační software, se budou počítat pouze jádra virtuálního procesoru, která jsou k dispozici pro
spuštění Kvalifikovaného softwaru. Takový postup je v souladu s Výpočtem CPU. Viz Příklad 2 níže, který ilustruje použití tohoto licenčního
požadavku.
Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se bude v případě Softwaru třetí strany licencovaného na základě CPU každé jádro procesoru počítat jako
1 CPU a každý procesor (ať používaný produktivně nebo neproduktivně) se bude započítávat do úrovně licence CPU pro takový Software třetí
strany. Práva k virtualizaci se nevztahují na Software třetí strany.
PŘÍKLAD 1: Jeden čtyřjádrový procesor se bude počítat jako 2,5 CPU (neboli 1 CPU pro první jádro plus 0,5 krát 3 pro další 3 jádra), což se
zaokrouhlí na 3 CPU. Nabyvatel licence bude muset mít licenci na 3 procesory, pokud je Software instalován na serveru se čtyřmi jádry. Jiný příklad
může zahrnovat server se třemi čtyřjádrovými procesory. Jak je uvedeno výše, každý čtyřjádrový procesor bude představovat 2,5 CPU. Tři
čtyřjádrové procesory budou dohromady tvořit 7,5 CPU (neboli 2,5 CPU x 3), což se zaokrouhlí na 8 CPU. Nabyvatel licence bude muset mít licenci
na 8 procesorů, pokud je Software instalovaný na serveru s 3 čtyřjádrovými procesory.
PŘÍKLAD 2 (Práva k virtualizaci): Konfiguraci serveru tvoří 16 fyzických dvoujádrových procesorů, kde jsou k dispozici pro spuštění Kvalifikovaného
softwaru až 4 virtuální dvoujádrové procesory. V takovém případě se každý virtuální dvoujádrový procesor bude počítat jako 1,5 CPU (neboli 1 CPU
pro první jádro plus 0,5 pro druhé jádro). Čtyři virtuální dvoujádrové procesory představují dohromady 6 CPU (neboli 1,5 CPU krát 4). Při této
virtuální konfiguraci bude Nabyvatel licence muset mít licenci na 6 procesorů.
Ceny
Smluvní cena je definována jako hodnota licenčního kontraktu netto. Smluvní cena pro partnery odkazuje na nákupní cenu pro partnery v závislosti
na modelu poskytování podpory.
Čipy
Čipy jsou individuální elektronické obvody obsahující jedno nebo více Jader obvykle na silikonové destičce.
Čistý majetek, závod a vybavení
Čistý majetek, závod a vybavení označuje hodnoty celkového majetku, závodu a vybavení uvedené v rozvaze a dosud zpracované řešením SAP
na roční bázi.
Členové
Věrnostní členové označují průměrný počet členů v systému SAP CRM System za posledních 12 měsíců.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
26
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – D
Depozita
Depozita jsou depozitní účty (spořicí účet, depozitní účet peněžního trhu, běžný účet, účet depozitních certifikátů atd.), které budou naceněny
prostřednictvím řešení optimalizace cen na roční bázi.
Deriváty
Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž hodnota je založena na jiném cenném papíru.
Doporučení
Doporučení jsou doporučení vytvořená systémem SAP Real Time Offer Management v kalendářním roce.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
27
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – E
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD)
BOEPD pro ropu, ekvivalenty ropy a zemní plyn pro SAP Commodity Sales & Procurement je maximální počet BOEPD prodaného nebo
nakoupeného objemu pro následující komodity: surová nafta, zemní plyn, zkapalněný zemní plyn (NGL), etanol, benzín, palivo do letadel či kerosin
a topný olej.
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD) je měrná jednotka, která se používá v ropném a plynárenském průmyslu, kde umožňuje sčítat vyrobené,
plánované nebo prodané množství uhlovodíků (z konvenčních nebo nekonvenčních zdrojů). Například výroba plynu se obvykle měří jako objem za
časové období, např. krychlové metry za den. Aby bylo možné určit celkové množství vyrobené ropy a plynu v konzistentních jednotkách, je nutné
převést tento údaj na barely ropy. Konverze této jednotky je uvedena v tabulce pod definicemi metrik jednotek BOEPD.
Vyprodukované množství BOEPD zahrnuje pouze vyprodukované uhlovodíky. Nemůže-li být cena založena na vyrobeném množství BOEPD
(nové podniky, které nevyrábí naftu ani plyn), použije se plánovaná nebo předpokládaná výroba podniku.
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD) je měrná jednotka, která se používá v ropném a plynárenském průmyslu, kde umožňuje sčítat vyrobené,
plánované nebo prodané množství uhlovodíků (z konvenčních nebo nekonvenčních zdrojů). Například výroba plynu se obvykle měří jako objem za
časové období, např. krychlové metry za den. Aby bylo možné určit celkové množství vyrobené ropy a plynu v konzistentních jednotkách, je nutné
převést tento údaj na barely ropy. Konverze této jednotky je uvedena v tabulce pod definicemi metrik jednotek BOEPD.
Množství BOEPD vyrobené v USA zahrnuje pouze uhlovodíky vyrobené v USA. Nemůže-li být cena založena na vyrobeném BOEPD (nové
podniky, které nevyrábí naftu nebo plyn), použije se plánovaná nebo předpokládaná výroba podniku.
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD) je měrná jednotka, která se používá v ropném a plynárenském průmyslu, kde umožňuje sčítat vyrobené,
plánované nebo prodané množství uhlovodíků (z konvenčních nebo nekonvenčních zdrojů). Například výroba plynu se obvykle měří jako objem za
časové období, např. krychlové metry za den. Aby bylo možné určit celkové množství vyrobené ropy a plynu v konzistentních jednotkách, je nutné
převést tento údaj na barely ropy. Konverze této jednotky je uvedena v tabulce pod definicemi metrik jednotek BOEPD.
Množství BOEPD vyrobení mimo území USA zahrnuje pouze uhlovodíky vyrobené celosvětově mimo území USA. Nemůže-li být cena založena
na vyrobeném množství BOEPD (nové podniky, které nevyrábí naftu ani plyn), použije se plánovaná nebo předpokládaná výroba podniku.
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD) je měrná jednotka, která se používá v ropném a plynárenském průmyslu, kde umožňuje sčítat vyrobené,
plánované nebo prodané množství uhlovodíků (z konvenčních nebo nekonvenčních zdrojů). Například výroba plynu se obvykle měří jako objem za
časové období, např. krychlové metry za den. Aby bylo možné určit celkové množství vyrobené ropy a plynu v konzistentních jednotkách, je nutné
převést tento údaj na barely ropy. Konverze této jednotky je uvedena v tabulce pod definicemi metrik jednotek BOEPD.
Plánované množství BOEPD zahrnuje pouze plánované množství uhlovodíků.
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD) je měrná jednotka, která se používá v ropném a plynárenském průmyslu, kde umožňuje sčítat vyrobené,
plánované nebo prodané množství uhlovodíků (z konvenčních nebo nekonvenčních zdrojů). Například výroba plynu se obvykle měří jako objem za
časové období, např. krychlové metry za den. Aby bylo možné určit celkové množství vyrobené ropy a plynu v konzistentních jednotkách, je nutné
převést tento údaj na barely ropy. Konverze této jednotky je uvedena v tabulce pod definicemi metrik jednotek BOEPD.
Prodané množství BOEPD zahrnuje pouze prodané množství uhlovodíků.
Ekvivalent barelu ropy na den (BOEPD) je měrná jednotka, která se používá v ropném a plynárenském průmyslu, kde umožňuje sčítat vyrobené,
plánované nebo prodané množství uhlovodíků (z konvenčních nebo nekonvenčních zdrojů). Například výroba plynu se obvykle měří jako objem za
časové období, např. krychlové metry za den. Aby bylo možné určit celkové množství vyrobené ropy a plynu v konzistentních jednotkách, je nutné
převést tento údaj na barely ropy. Konverze této jednotky je uvedena v tabulce pod definicemi metrik BOEPD.
Pravidla pro konverzi:
Definice metrik uvedené výše jsou založeny na metrice BOEPD (barel ekvivalentu ropy za den). Zákazník může chtít použít balíčky pro různé ropné
produkty (např. surovou ropu, rafinované výrobky jako benzín, zemní plyn nebo zkapalněný plyn) anebo míry v jiných měrných jednotkách (MJ), než
jsou barely. Ke konverzi takových produktů a měrných jednotek na BOEPD lze použít následující konverzní tabulku.
Měrné jednotky:
1 metrická tuna
= 2204,62 liber.
1 kilolitr
1 kilolitr
1 kilokalorie (kcal)
= 4,187 kJ
1 kilojoule (kJ)
= 0,239 kcal
1 britská teplotní jednotka (British Thermal Unit – BTU) = 0,252 kcal
1 kilowatthodina (kWh)
= 860 kcal
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
= 1,1023 krátkých tun
= 6,2898 barelů
= 1 kubický metr
= 3,968 BTU
= 0,948 BTU
= 1,055 kJ
= 3600 kJ = 3412 BTU
28
Konverzní koeficienty:
Ke konverzi
Surová ropa*
Z
tuny (metrické)
Tuny
(metrické)
1
Kilolitry
kilolitry
barely
americké galony
tuny/rok
1,165
7,33
307,86
-
0,8581
1
6,2898
264,17
-
Barely
0,1364
0,159
1
42
-
Americké
galony
0,00325
0,0038
0,0238
1
-
Barely/den
-
-
-
-
49,8
Násobit
*Podle celosvětového průměru.
Z
Produkty
barely na tuny
tuny na barely
kilolitry na tuny
tuny na kilolitry
Násobit
Zkapalněný
plyn
0,086
11,6
0,542
1,844
Benzín
0,118
8,5
0,740
1,351
Kerosin
0,128
7,8
0,806
1,240
Motorová
nafta
0,133
7,5
0,839
1,192
Topný olej
0,149
6,7
0,939
1,065
Ke konverzi
Zemní plyn a miliarda kubických
zkapalněný metrů zemního plynu
zemní plyn
miliarda
kubických
stop
zemního
plynu
milión tun
ekvivalentu ropy
Z
1 miliarda
kubických
metrů
zemního
plynu
milión tun zkapalněného
zemního plynu
bilión
britských
teplotních
jednotek
milión barelů
ekvivalentu
ropy
Násobit
1
35,3
0,90
0,73
36
6,29
1 miliarda
0,028
kubických
stop zemního
plynu
1
0,026
0,021
1,03
0,18
1 milión tun
ekvivalentu
ropy
39,2
1
0,805
40,4
7,33
1 milión tun 1,38
zkapalněného
zemního
plynu
48,7
1,23
1
52,0
8,68
1 bilión
britských
teplotních
jednotek
0,028
0,98
0,025
0,02
1
0,17
1 milión
barelů
ekvivalentu
ropy
0,16
5,61
0.14
0,12
5,8
1
1,111
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
29
Ekvivalent plného pracovního úvazku
Ekvivalent plného pracovního úvazku označuje zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni u licencované organizace, a ostatní pracovníky, kteří mohou
být zapojeni do činností v případě nouze, a to na dočasném nebo na trvalém základě, a kteří jsou úkolováni, nasazeni nebo řízeni licencovanou
organizací v případě katastrofy nebo řízení nouzových situací.
Enterprise Foundation
Balíček Enterprise Foundation Package obsahuje SAP ERP a pět (5) uživatelů SAP Application Professional User.
Expedice
Expedice jsou konsolidované fyzické expedice nákladu z původního místa do cílového místa vyjádřené v softwaru za období jednoho roku. V tomto
kontextu představuje v případě expedice balíků nebo balíčků (tzn. expedice balíků (balíčků) nebo cenných zásilek jako jedna expedice) pro účely
určování cen SAP TM jedna „expedice“ jednu událost vyzvednutí provedenou jedním kamionem (nebo jakýmkoliv nákladním vozidlem či
prostředkem) v jednom místě, tzn. vyzvednutí nebo „expedice“ mají jednoznačný původ bez ohledu na destinaci. Jednotlivé balíky (balíčky) mohou
vážit až 70 kg, aby byly považovány za „balíky“.
Jiná dodávka než zásilka/balíček: Dodávky se vždy považují za expedice. Dodatečně mohou být za dodávky považovány i kontejnery, manipulační
jednotky, objednávky, vozidla nebo balíky.



Základní produkty: Expedice odpovídají dodávkám, zásilkám, kontejnerům, nákladním vozům nebo železničním vagonům.
Spotřebitelské produkty: Expedice odpovídají dodávkám, objednávkám nebo nakládkám (= vozidel).
Zpracovatelské produkty: Expedice odpovídají dodávkám, zásilkám, kontejnerům, nákladním vozům, nákladním lodím nebo vlakům.
Externí členové komunity
Externí členové komunity jsou buď lidé ve firmě nezaměstnaní, z organizací jako jsou školy, univerzity, charity či státní entity, nebo třetí strany
včetně zákazníků, zaměstnanců distributorů a dodavatelů, kteří jsou licencováni výhradně pro přístup k softwaru SAP Enterprise Portal. Externí
členové komunity nejsou oprávněni přistupovat k jinému softwaru SAP a jeho případným komponentám. Zaměstnanci třetí strany účastnící se
kooperačních obchodních scénářů, které vyžadují přístup nad rámec softwaru SAP Enterprise Portal, musí být licencováni pro příslušný software
SAP jako Definovaní uživatelé.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
30
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – F
Faktury
Faktury jsou položky, které procházejí řídicím panelem pro odsouhlasení za daný rok.
Finanční toky
Finanční toky jsou určeny číslem finanční smlouvy přidružené k finančním tokům.
Finanční toky P/C/S jsou půjčky, kromě maloobchodních půjček, které jsou definované takto:



Privátní bankovnictví / Complex Individual / SME Banking / Hypotéky obsahují produkty s určitou úrovní personalizace na úrovni zákazníka pro
jednotlivce a malé/střední podniky.
Korporátní půjčky jsou vysoce individualizované půjčky pro firemní trh a mohou mít rovněž komplexní strukturu.
Pozice cenných papírů
Maloobchodní finanční toky jsou standardizované finanční toky založené na půjčkách pro segment jednotlivců běžného trhu. Spektrum produktů
zahrnuje půjčky s jednoduchou strukturou a malou hodnotou pro financování spotřebních produktů, automobilů a cest.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
31
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – G
Gigabajty
Gigabajty za měsíc označují celkový objem zpráv vyjádřený v gigabajtech (GB), který je zpracován příslušnou aplikací SAP Application.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
32
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – H
Hodnoty
Hodnoty prodeje jsou odhadované hodnoty prodeje generované v SAP Product Sales and Distribution for Media za rok.
Hodnota reklamního prodeje je celková odhadnutá hodnota všech reklamních prodejů generovaných v SAP Advertising Sales for Media za rok.
Hodnota SAV (SAP Application Value) je součet ceníkových cen za Definovaného uživatele, Externí členy komunity, (všeoborové a oborově
specifické) Softwarové enginy a Doplňkové produkty, kromě položek identifikovaných v seznamu cen a podmínek jako položky nepřispívající k
hodnotě Aplikace SAP.
Hodnota SAP Maintenance Base Value (SMBV) je definována jako aktuální základ údržby pro veškerý licencovaný Software s výjimkou softwaru
SAP HANA Platform a SAP HANA Enterprise Edition.
Hovory
Externí servisní hovory jsou požadavky HTTP za kalendářní rok, které jsou zpracovány prostřednictvím serveru SAP NetWeaver Gateway Server.
Požadavky na metadata a požadavky ze Softwaru SAP obsahujícího runtime software SAP NetWeaver Gateway se nezapočítávají.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
33
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – I
Instalace
Instalace jsou instance softwaru nainstalovaného na určeném zařízení.
Instalace pro Enterprise Project Connection označují instalace produktů třetí strany (např. počet instalací systému projektů třetí strany, které
budou připojeny k systémům SAP).
Instance
Instance jsou unikátní připojení k jedné specifikované aplikaci nebo typu technologie.
Instance LVM jsou primární aplikační servery používané pro centrální aplikační služby spravované aplikace SAP, včetně služeb zařazování do front
a zasílání zpráv (např. centrální instance), jakékoliv instance AP Web AS přidružené ke spravované aplikaci SAP, která není centrální instancí (např.
instance dialogů), primární databáze spravované aplikace SAP (např. instance databáze) nebo jakékoliv výskyty instancí TREX či LiveCache
přidružené ke spravované aplikaci SAP. V případě, kdy jsou databáze s více uzly (např. RAC, DPS, HANA atd.) spravovány instancí LVM, počítají
se všechny uzly, ale nepočítá se se stínovými databázemi pro licencování.


V případě možnosti kopírovat/klonovat/obnovit se počítají pouze primární systémové databáze zdrojových systémů. V případech, kdy je pro
spravované systémy konfigurováno více databází (například stínová databáze, cluster databází, LiveCache atd.), se počítá pouze jedna
databáze bez ohledu na to, které a kolik je konfigurováno.
U aplikací jiných výrobců (tzn. ne aplikací společnosti SAP) a vlastních vyvinutých aplikací je celá aplikace definována jako jediná instance LVM
v softwaru SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, a to bez ohledu na softwarovou architekturu této aplikace.
Interakce
Interakce zákazníka jsou interakce za asistence zástupce nebo samoobslužné interakce zákazníka s jedním či několika doporučeními ze strany
enginu Real Time Offer Management (RTOM) na roční bázi. Doporučení RTOM mohou být doporučení křížového prodeje, doporučení nabídnout
dražší produkt nebo další doporučený krok.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
34
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – J
Jádra
Jádra označují počet jader v procesorech, která jsou k dispozici k použití pro licencovaný software. Počet licencí pro Jádra musí být celé číslo. Při
určování počtu fyzických Jader se počítá každé Jádro fyzického procesoru, na němž běží alespoň část licencovaného softwaru včetně těch, která
jsou dočasně přiřazena nebo naplánována k pokrytí výkonových špiček.
Při určování počtu virtuálních Jader se počítá každé Jádro virtuálního procesoru, na němž běží alespoň část licencovaného softwaru včetně těch,
která jsou dočasně přiřazena nebo naplánována k pokrytí výkonových špiček.
Pokud licencovaný Software poběží v čistě virtuálním prostředí, fyzická jádra se nezohledňují. Pro větší srozumitelnost doplňujeme, že „Jádro“, jak
je definováno v této definici metriky, se liší od „jádra“, jak je uváděno v definici metriky pro jakýkoliv Software licencovaný na základě procesorů
(pokud nějaký existuje), a proto v tomto kontextu neplatí.
Jednotky
Nájemní jednotky označují všechny nájemní objekty spravované pomocí aplikace SAP Real Estate Management.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
35
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – K
Kapitál
Kapitál pro zajištění rizika zahrnuje následující pozice rozvahy:



Půjčky a zálohy zákazníkům,
Půjčky a zálohy bankám,
Finanční investice za amortizované náklady
Kmenové záznamy
Kmenové záznamy představují jeden smluvní vztah mezi společností a zaměstnancem, jehož mzda se kalkuluje.
Kmenové záznamy materiálu náhradních dílů označují aktuální hodnotu skladové zásoby náhradních dílů k rozhodnému dni rozvahy v souladu s
aktuálními zásadami vedení účetnictví.
Komodity
Prodané komodity jsou komodity (například jadrný měděný lech, molybden, železná ruda, zlato, uhlí a olovo) vymodelované prostřednictvím SAP
ERP.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
36
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – L
Licence
Licence souběžného přístupu (CAL) označují souhrnný počet koncových uživatelů, kteří mají souběžně přístup k licencovanému Softwaru. Počet
uživatelů s přístupem k licencovanému Softwaru nesmí překročit počet licencí CAL, které zákazník získal. Licence CAL jsou přiřazeny ke
konkrétnímu Nasazení a nesmí se sdílet v jiném Nasazení. Při používání Licencí současného přístupu zákazník nesmí používat program nebo
systém tak, aby ukládal požadavky na report do mezipaměti nebo je řadil do fronty.
Důležité upozornění: tato metrika naceňování je k dispozici pouze prostřednictvím BusinessObjects Value Added Resellers.
Licence Filing
Licence Filing jsou aktivity, kdy jeden právní subjekt používá Software pro odesílání neomezeného počtu žádostí, podání, výpisů, přiznání,
oznámení, sestav, výjimek nebo dalších obdobných dokumentů jedné státní instituci v daném kalendářním roce. Odeslání jakéhokoliv podání téže
státní instituci více než jedním právním subjektem nebo odeslání jakéhokoliv podání jedním právním subjektem více státním institucím vyžaduje
další licence Filing.


„Státní instituce“ označuje jakýkoliv federální či státní úřad, úřad jiného státu, orgány pro dohled nad trhem s cennými papíry, agenturu, komisi,
jiné regulační, samoregulační nebo výkonné úřady nebo soudy, administrativní orgány nebo komise či jiné státní či pomocné orgány.
„Právní subjekt“ označuje jakéhokoliv jednotlivce, osobu, partnerství, joint venture, korporaci, společnost nebo jinou formu podniku, ať již
domácího nebo cizího.
Loadrunner
Loadrunner, ovladače jsou centrální body pro návrh a provedení zátěžového testu.
Loadrunner, ovladače enterprise jsou centrální body pro návrh a provedení zátěžového testu a obsahují komponentu, která zprostředkovává
přístup a možnosti plánování přes web.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
37
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – M
Majetek
Majetek jsou technické objekty definované jako části zařízení, které zákazník ve svém podniku označil jako zásadní pro provoz, jež bude
modelován a monitorován softwarem.
Uhrazený majetek jsou všechny smlouvy (leasing, půjčky atd.) spravované prostřednictvím SAP Funding management, které jsou v současnosti
refinancovány. V tomto kontextu představuje faktická částka součet všech refinancovacích transakcí ve statusu „vyřízeno“ nebo „uhrazeno“.
Celkový majetek je aktuální a dlouhodobý majetek ve vlastnictví banky.
Spravovaný majetek je veškerý majetek uvedený v rozvaze, pokud je zpracováván v Softwaru SAP.
Maloobchodní stanice
Spravované maloobchodní stanice jsou maloobchodní stanice (benzínové pumpy) spravované řešením.
Marže
Provozní marže příjmů označují rozdíly mezi účtovanými příjmy a přidruženou přepravou třetích stran. Účtovaný příjem je definován jako všechny
poplatky účtované zákazníkovi na základě zaslání objednávky (FWO) v průběhu roku. Přepravní náklady, pokud takové jsou, jsou definovány jako
náklady na přepravní a související služby identifikované jako objednávky v systému Transportation Management vůči externím obchodním
partnerům v průběhu roku.
Místa kontroly hotovosti
Místa kontroly hotovosti jsou místa kontroly hotovosti jako bankovní oddělení (pobočky), bankomaty, centrální trezory a centrální bankovní trezory
modelované a používané pro plánování požadavků a zásobování měnové sítě v APO (Advanced Planning and Optimization).
Moduly
Moduly Rapid Mart jsou samostatné jednotky softwaru, které mohou obsahovat zvláštní úložiště dat pro daný subjekt nebo obsah navržený tak,
aby řešily specifické otázky zvláštní skupiny uživatelů. Např. Prodej, Zásoby, Nákup, Hlavní kniha, HR atd.
Pro SAP Rapid Marts, Edge edition je k dispozici 12 modulů Rapid Mart.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
38
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – N
Nákladní vozidla
Nákladní vozidla jsou vozidla se správou zakázek prováděnou v aplikaci.
Náklady
Odhady nákladů na závazná vyřazení majetku označují objem odhadů nákladů, které se zpracovávají v řešení.
Objem odhadů nákladů se rovná součtu hodnot vypořádání (očekávané náklady k odhadovanému datu vyřazení) všech položek odhadů nákladů ve
všech plánech odhadů nákladů u všech závazných vyřazení aktiv, která zpracovává SAP Asset Retirement Obligation Management. Pokud
zákazník používá více než jeden účetní princip, objem odhadů nákladů se vypočítává samostatně pro každý účetní princip. Pro nacenění bude
použita maximální výše těchto hodnot. Objem odhadů nákladů je určen na základě objemu, který je platný k poslednímu dni fiskálního roku. V úvahu
budou brány pouze závazná vyřazení aktiv, která jsou aktivní k tomuto datu.
Náklady na prodané zboží jsou veškeré výdaje přímo související s výrobou zboží nebo služeb, které společnost ročně prodá (jako je materiál,
práce, režie a odpisy). Nepatří do nich prodej, obecné a administrativní výdaje ani výzkum a vývoj. Pokud jsou náklady na prodané zboží neznámé,
budou se rovnat 70 % celkových tržeb společnosti.
Nároky
Případy nároků jsou nové nároky vytvořené prostřednictvím SAP Claims Management za období jednoho roku.
Cestovní výkazy za rok jsou výdajové reporty zadané do správy SAP Travel Management a odeslané ke zpracování.
Nasazení
Nasazení je jediná instalace ne více než jednoho z následujících modulů nebo souborů Softwaru v rámci Softwaru platformy BA&T SAP
BusinessObjects Business Intelligence (pro které musí Nabyvatel licence získat licenci): Repository, Security Domain, Central Management Server
(„CMS“), CMS Cluster nebo Crystal Reports Runtime Engine.
Nevyřízená zakázka
Nevyřízená zakázka je průměrný počet úkolů nevyřízených zakázek zpracovaných v řídicím panelu nevyřízených zakázek za kalendářní rok.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
39
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – O
Obchody
Obchody jsou individuální provozní jednotky zákazníka (obvykle je provozují maloobchodníci).
Objednávky
Objednávky jsou externě vytvořené prodejní objednávky, objednávky služeb nebo nákupní objednávky zpracované na roční bázi.
Externě vytvořené objednávky jsou objednávky, které nebyly zadány Definovaným uživatelem SAP.
Prodejní objednávky ARO označují roční počet prodejních objednávek, které zákazník zpracuje prostřednictvím SAP Allocation and Rescheduling
Optimization (SAP ARO). Toto číslo představuje počet přímých prodejních objednávek ročně zpracovaných procesem SAP ARO Allocation run
(Arun).
Prodejní objednávky jsou objednávky založené na objednávkových dokumentech, které jsou provedeny a spuštěny ze systému SAP CRM.
Objednávky Telecom jsou objednávky a předplatná (pro jednotlivé produkty služeb nebo balíčky produktů), změnové procesy (například změny
tarifu nebo předplatného) a storna.
Objekty
Objekty jsou definovány jako kontrakty pro finanční produkty, které se prodávají na maloobchodním trhu a v obchodování OTC (over-the-counter)
(příklady: půjčky, úvěrové možnosti), a standardizované produkty, které lze koupit a prodat na otevřeném trhu (burza) (např. akcie, obchodovatelné
opce, bondy).
Objekty obchodních partnerů jsou objekty typu obchodní partner uložené v systému správy kmenových dat Master Data Management. Jedná se o
součet všech objektů typu dodavatel plus celkový počet dalších objektů typu obchodní partner definovaných uživatelem (prodejce, zákazník B2B,
kontakt B2B, zaměstnanec, obchodní partner atd.). Objekty definované uživatelem se vytvářejí pomocí nástroje MDM pro správu v rámci úložiště
MDM.
Obchodní partner je fyzická osoba v organizaci, skupina osob v organizaci nebo samotná organizace, která má se společností jakýkoliv obchodní
vztah.
Spotřebitelské objekty jsou objekty typu Spotřebitel uložené v systému správy kmenových dat Master Data Management. Jedná se o součet všech
objektů typu zákazník B2C, kontakt B2C a občan plus celkový počet jakýchkoliv dalších objektů typu spotřebitel definovaných uživatelem. Objekty
definované uživatelem se vytvářejí pomocí nástroje MDM pro správu v rámci úložiště MDM.
Spotřebitel je fyzická osoba nebo skupina osob (např. domácnost), která má se společností jakýkoliv obchodní vztah.
Objekty spotřebitelských dat jsou objekty typu spotřebitel uložené v systému řízení kmenových dat Master Data Governance. Jedná se o součet
všech objektů typu zákazník B2C, kontakt B2C a občan plus celkový počet jakýchkoliv dalších objektů typu spotřebitel definovaných uživatelem.
Objekty definované uživatelem se vytvářejí pomocí řešení MDG pro správu v rámci úložiště MDG.
Spotřebitel je fyzická osoba nebo skupina osob (např. domácnost), která má se společností jakýkoliv obchodní vztah.
Vlastní data jsou objekty kmenových dat uložené ve vlastních systémech Master Data Governance, které nejsou typem finanční objekt, dodavatelé,
zákazníci ani materiály. Jedná se o součet všech uživatelem definovaných typů objektů (kontrakt, lokalita, aktivum, vybavení apod.). Objekty
definované uživatelem se vytvářejí pomocí rozhraní Master Data Governance.
Objekty dat zákazníka jsou aktivní objekty zákazníka uložené v rozhraní Master Data Governance.
Databázové objekty představují kolekce vnitřních nebo zákazníkem definovaných vlastností, které jsou definovány pomocí dynamické ontologie
Palantir a uložené nebo přístupné prostřednictvím systému Palantir. Objekty reprezentují entity (osoby, místa a věci), události a dokumenty.


Vlastnosti reprezentují funkce nebo charakteristiky objektů. Různé typy objektů mají různé typy vlastností. Například objekt osoba může mít
vlastnost barva očí a objekt událost vlastnost datum.
Inherentní vlastnosti jsou atributy, které jsou obsaženy v objektech, a na rozdíl od jiných vlastností objektů je nelze přidat ani odebrat. Entity
například obsahují inherentní vlastnosti Název a události a dokumenty obsahují inherentní vlastnosti Název, Datum začátku a Datum konce.
Inherentní vlastnosti objektu můžete zobrazit a změnit a korelovat je se zdroji dat pomocí panelu Základní informace v zobrazení Vlastnosti
prohlížeče Pracovního prostoru Palantir.
Finanční objekty označují finanční objekty (součet pro účet koncernu, provozní účet, nákladový druh, společnost, profit centrum, nákladové
středisko) uložené v systému Master Data Governance.
Objekty údržby označují všechny objekty definované v kmenovém souboru MSP (Maintenance and Service Planning); jedná se o hlavní
konstrukční celky, jako jsou letadla či motory.
Objekty kmenových dat označují všechny objekty kmenových dat uložené v systému SAP NetWeaver Master Data Management plus celkový
počet všech objektů kmenových dat uložených v systému SAP Master Data Governance.
Produktové datové objekty jsou aktivní objekty typu materiál (materiál, produkty, artikl) uložené v systému Master Data Governance for Material.
Produktové a jiné datové objekty jsou objekty kmenových dat uložené v systému Master Data Management, které nejsou objekty typu finanční
objekt ani obchodní partner. Jedná se o součet všech objektů typu materiál plus celkový počet všech dalších objektů typu věc (produkt, výrobek,
kontrakt, lokalita, aktivum apod.) definovaných uživatelem. Objekty definované uživatelem se vytvářejí pomocí nástroje MDM pro správu v rámci
úložiště MDM.
Dodavatelské datové objekty jsou aktivní dodavatelské objekty (dodavatelé) uložené v systému Master Data Governance for Supplier.
Objemy zpráv
Objemy zpráv (MB) na měsíc a instalaci jsou objemy dat v megabajtech konverzí provedených za měsíc na jednu instalaci.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
40
Objem zajištění
Objem zajištění představuje objem finančních aktiv nebo pasiv, u kterého bude implementováno zajišťovací účetnictví úrokového rizika. Čím je
spravovaný objem větší, tím více zajišťovacích funkcí bude potřeba.
Obyvatelé
Obyvatel jeobyvatel určené politické subdivize, jehož bydliště v rámci takové subdivize by bylo zohledněno pro účely sčítání lidu.
Odběrná místa
Odběrná místa jsou odběrná místa (PoD), ve kterých jsou poskytovány nebo stanoveny služby veřejných sítí. Po vytvoření instalace veřejných sítí v
systému společnosti SAP se automaticky vygeneruje jedinečné odběrné místo. Počítají se všechna odběrná místa v systému, kde je instalaci služeb
SAP přiřazen záznam zařízení nebo informace o zařízení s koncovým datem, které je vyšší nebo rovno systémovému datu; technická a virtuální
odběrná místa se nezohledňují.
U níže uvedených sektorů je nutné zohlednit následující kategorie divizí systému SAP Utilities:

Energie:
Elektřina
Plyn
Dálkové vytápění
Vzájemná pomoc
Pro všechny sektory
 Elektřina:
 Elektřina
 Plyn:
 Plyn
 Voda:
 Voda
 Odpadní voda
 Veřejné sítě nebo neuvedená divize:
 Elektřina
 Plyn
 Dálkové vytápění
 Voda
 Odpadní voda
 Odpadové hospodářství
 Vzájemná pomoc
 Pro všechny sektory





Odběrná místa, rozšířený měřič jsou odběrná místa, ve kterých jsou poskytovány nebo stanoveny služby veřejných sítí. Po vytvoření instalace
veřejných sítí v systému společnosti SAP se automaticky vygeneruje jedinečné odběrné místo. Počítají se všechna odběrná místa v systému, kde je
instalaci služeb SAP přiřazen aktivní rozšířený měřič s koncovým datem, které je vyšší nebo rovno systémovému datu; technická a virtuální odběrná
místa se nezohledňují.
U níže uvedených sektorů je nutné zohlednit následující kategorie divizí systému SAP Utilities:

Energie:
Elektřina
Plyn
Dálkové vytápění
Vzájemná pomoc
Pro všechny sektory
 Voda:
 Voda
 Odpadní voda





Odběrná místa, platforma veřejných sítí jsou odběrná místa, ve kterých jsou poskytovány nebo stanoveny služby veřejných sítí. Započítána jsou
všechna odběrná místa načtená nebo registrovaná v systému pro příslušnou položku ceníku.
Pro účely stanovení velikosti odběrného místa platí následující pravidlo:
 Malá odběrná místa jsou odběrná místa s roční propustností maximálně 100 000 kWh;
 Velká odběrná místa jsou odběrná místa s roční propustností nad 100 000 kWh.
Osoby
Osoby jsou položky záznamů o osobách uložené v databázi SAP E-Care Data Connect.
Osoby v ošetřované populaci patří k populaci, která je ošetřována ve zdravotnické síti, na kterou je Software používán.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
41
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – P
Pacienti
Pacienti/členové jsou uživatelé s přístupem k SAP E-Care Social Connect za účelem péče při chronickém stavu nebo dosažení cílů zdravotní péče.
Pacient/člen bude započten pouze jednou bez ohledu na to, kolik chronických stavů nebo cílů zdravotní péče je u něj sledováno.
Dny péče o pacienta je relevantní počet dní péče o pacienta dosažený zákazníkem za kalendářní rok, na základě statistik podle ročních záznamů
adresáře členů H+ „H+ Die Spitäler der Schweiz“.
Ošetřovaní pacienti jsou pacienti ošetřovaní v jednom kalendářním roce v institucích podporovaných systémem SAP. Pacienti se započítají jen
jednou bez ohledu na počet ošetření v nemocnici během roku.
Paměť
Paměti serveru blade označují velikosti paměti serveru blade.
Gigabajty paměti označují celkovou velikost paměti, která může být používána Softwarem HANA, měřenou v gigabajtech.
Parcely
Parcely jsou jednotlivé pozemky spravované tímto Softwarem.
Partnerské organizace
Partnerské organizace jsou partnerské organizace spravované v systému SAP CRM.
Aktivní partnerské organizace jsou aktivní partnerské organizace, se kterými majitel značky podniká.
Paušální poplatek
Paušální poplatek je pevný licenční poplatek za softwarový balíček.
Platby
Platební položky jsou jednotlivé platební transakce v rámci platebního příkazu. Platební příkaz může mít jednu položku objednavatele a několik
položek příjemce.
Podniky
Závody jsou fyzická pracoviště vlastněná nebo provozovaná podnikem podporovaná Softwarem.
Pro účely určení scénáře velikosti a použití závodů platí následující definice:





Malé závody jsou závody s maximálně 500 zaměstnanci. Zaměstnanci na závod jsou všichni zaměstnanci a smluvní partneři pracující v
závodu.
Středně velké závody jsou závody s počtem zaměstnanců od 501 do 5 000. Zaměstnanci na závod jsou všichni zaměstnanci a smluvní
partneři pracující v závodu.
Velké závody jsou závody s více než 5 000 zaměstnanci. Zaměstnanci na závod jsou všichni zaměstnanci a smluvní partneři pracující v
závodu.
Pro SAP Operations Management for Mining: Závody jsou doly, úpravny, zpracovatelské závody, metalurgické závody, rafinerie, distribuční
střediska (výsypky) a přístavy. Zaměstnanci zahrnují vlastní zaměstnance v provozním, dodavatelském, administračním a údržbovém
personálu.
Pro SAP Product Structure Synchronization: Každý výrobní závod pracující formou outsourcingu bude považován za malý závod. Výrobní
závod pracující formou outsourcingu je fyzické stanoviště, vlastněné nebo provozované dodavatelem či partnerem, které je součástí
technického nebo výrobního scénáře, podporovaného aplikací Product Structure Synchronization.
Závody (správy zajištění bezpečnosti při práci) jsou fyzické závody nebo síťová stanoviště.
Pohledávky
Zajištěné pohledávky společnosti jsou vysoce individualizované pohledávky (půjčka, úvěrové možnosti atd.). pro společný trh, řízené buď aplikací
SAP for Banking, nebo externím systémem, zajištěné jedním nebo několika objekty záruky.
Zajištěné pohledávky privátního bankovnictví, Complex Individual nebo SME jsou pohledávky (půjčka, možnost úvěru) s vysokou
individualizací na úrovni zákazníka řízené buď aplikací SAP for Banking, nebo externím systémem, zajištěné jedním nebo více objekty záruky.
Zajištěné maloobchodní pohledávky jsou standardizované pohledávky (půjčka, zboží na úvěr, úvěrové možnosti atd.). pro běžný trh, řízené buď
aplikací SAP for Banking, nebo externím systémem, zajištěné objektem záruky.
Položky
Položky vybavení jsou kmenové záznamy vybavení. Každý kmenový záznam vybavení přiřazený do ETM (Equipment and Tools Management) se
započítává do ceny. Kmenový záznam vybavení může být konfigurován jako jedna položka (např. jeřáb) nebo jako „vybavení skládající se z více
částí“ (jež by mohlo zahrnovat např. 100 těžebních strojů); v obou případech se do ceny počítá pouze jeden kmenový záznam vybavení.
Poštovní položky označují záznamy pro manipulaci s událostmi, které byly vytvořeny poštovními objekty, jako jsou balíčky, doporučené zásilky
apod., a které byly zpracovány a uloženy v databázi během jednoletého období. To nezahrnuje poštovní přepravníky, jako jsou poštovní pytle,
brašny, palety apod.
Položky na konfiguraci jsou jednotlivé položky v cenové nabídce SAP CRM, které byly vygenerovány prostřednictvím řešení.
Portfolia
Prodejní portfolia jsou roční portfolia prodeje a zajištění energie společnosti zajišťující veřejné sítě. Prodejní portfolio se měří v jednotkách 1 TWh
(terawatthodina).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
42
Porty
Porty jsou komunikační kanály.
Pozice
Pozice jsou pozice v organizaci, podnikové jednotce, na geografickém stanovišti atd. které budou potenciálně obsazeny pomocí enginu SAP ERecruiting. Nejedná se o stejný údaj jako počet volných míst v daném roce. Každé pozici odpovídá vždy pouze jeden zaměstnanec bez ohledu na
to, zda se jedná o pozici na částečný nebo plný úvazek.
Společnost může mít 10 000 pracovních míst, z nichž 4 000 je administrativních a 6 000 dělnických. K obsazení pracovních míst v administrativě
používají engine SAP E-Recruiting, ale k obsazení dělnických pracovních míst používají jiné řešení (nebo papír). Cena modulu SAP E-Recruiting
bude založena na 4 000/500 = 8 blocích.
Pracoviště
Pracoviště Pro adresu a geokódovací adresáře poskytnuté NavTeq/Nokia: Pracoviště jsou umístění Nabyvatele licence v rámci právního subjektu
Nabyvatele licence, kde jsou adresní nebo geokódovací adresáře Nabyvatelem licence Používány. Nabyvatel licence smí Používat licencovanou
adresu nebo geokódovací adresář na jakémkoliv počtu CPU nebo Jader na jakémkoliv počtu serverů nebo počítačů. Zaměstnanci Nabyvatele
licence náležející do stejného umístění smí Používat tyto instalace na serveru vzdáleně.
Procesy
Procesy jsou úkoly nebo procesy, které je možné na licencovaném Softwaru provádět souběžně.
Prodejní místa
Prodejní místa jsou fyzické obchody nebo prodej systémem shop-in-shop. Nacenění je založeno na celkovém počtu záznamů prodejního místa v
souboru kmenových dat.
Transakce prodejního místa označují prodejní objednávky založené na jednotlivých dokladech objednávek, které jsou spouštěny systémem SAP
CRM, a jednotlivých položkách transakcí prodejního místa prováděných v systému SAP CRM.
Produkty
Produkty, datové cache jsou produkty uložené v datovém cache produktu.
Dokončené produkty označují dokončené položky naplánované v matici plánování, sekvenční tabulce nebo plánování smíšeného modelu.
Profily
Profily jsou individuálně vyprodukované dokumenty obchodního mapování vypočítané pro každého připojeného obchodního partnera. Každý profil
je kvalifikován společností SAP, například: nákupní objednávka vstup, potvrzení nákupní objednávky výstup, potvrzení nákupní objednávky vstup,
změna nákupní objednávky a zrušení.
Projekty
Projekty migrace dat jsou projekty s jedním identifikovaným cílovým systémem, kde lze migrovat data do nebo z několika zdrojových systémů.
Časový limit balíčku je 18 měsíců s počáteční 6 měsíční údržbou a možností jednorázového obnovení údržby na 12 měsíců. Čas se začíná počítat
od podpisu kontraktu.
Předepsané hrubé pojistné
Předepsané hrubé pojistné označuje celkové hrubé pojistné fiskálního roku dosud zpracované řešením SAP pojišťovny.
Předplatné
Předplatné je dohoda mezi zákazníkem a poskytovatelem ohledně přístupu nebo používání služby poskytované v určité lhůtě a za určitých
smluvních podmínek. Jeden zákazník nebo předplatitel může mít jedno nebo více předplatných pro různé nebo podobné služby.
V balíku se každá předplacená zahrnutá služba považuje za 1 předplatné.
Například v použitém případu B2C: pro balík Triple Play se službami Mobile, Internet Broadband a IPTV by byla samostatně účtována 3 předplatná.
Například v použitém případu B2B: u smlouvy Master Business Agreement by každé předplatné související podřízené smlouvy se zaměstnancem
bylo účtováno samostatně.
V případě jakékoliv služby electro mobility se jedná o aktivní předplatné.
Roční předplatné označuje pravidelně se opakující poplatek, splatný každý kalendářní nebo fiskální rok, který v daném kalendářním nebo fiskálním
roce opravňuje k používání softwaru nebo služeb. Poplatek se hradí každý kalendářní nebo fiskální rok bez ohledu na to, zda byly software nebo
služba během tohoto roku použity.
Příjemci
Příjemci jsou jednotlivci, kteří přijímají reporty z licencovaného Softwaru.
Příjemci provize jsou osoby, které obdrží platby jakéhokoliv typu prostřednictvím modulu SAP Incentive and Commissions Management.
Případy
Případy jsou informace související s určitou událostí, které za rok zpracovává případový manažer. Případ by jako související koncept představoval
informace, udržované ve fyzické složce souborů, které se nyní uchovávají ve formě záznamu v systému SAP.
Hospitalizované případy označují počet hospitalizovaných případů, které jsou sděleny soukromých pojistitelům za období jednoho roku.
Půjčky
Půjčky jsou druh dluhu. Jako všechny dlužní nástroje zahrnují půjčky přerozdělení finančního majetku v čase mezi poskytovatele a příjemce půjčky.
Pro účely určování typu půjčky platí následující definice:
 Spotřebitelské půjčky jsou půjčky (například půjčky na automobil), které budou naceněny prostřednictvím nástroje na optimalizaci cen.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
43
 Firemní půjčky jsou vysoce individualizované půjčky pro firemní trh s vysokou hodnotou.
 V oblasti korporátního bankovnictví mají půjčky vysoké hodnoty obvykle komplikovanou strukturu a vysokou úroveň individualizace na
úrovni zákazníka. Jsou případně obsaženy v refinancování prostřednictvím syndikace.
 Mikropůjčky jsou vysoce standardizované půjčky nízké hodnoty poskytované bankou nebo jinou institucí v zemích s rostoucím trhem.
Mikropůjčky mohou být nabízeny (často bez záruky) jednotlivcům nebo prostřednictvím skupinového poskytování úvěru.
 Půjčky v soukromém bankovnictví, Complex Individual nebo SME jsou druhy podnikání pokrývající správu produktů s určitou úrovní
personalizace na úrovni zákazníka pro jednotlivce a malé či střední podniky. Spektrum produktů zahrnuje stejný typ produktu jako osobní
bankovnictví, ale má vyšší komplexnost, vyšší úroveň individualizace a hodnotu.
 Maloobchodní půjčky jsou standardizované půjčky pro segment jednotlivců běžného trhu. Spektrum produktů obvykle zahrnuje půjčky s
jednoduchou strukturou a malou hodnotou.
 Zajištěné mikropůjčky jsou malé částky peněz půjčené klientovi bankou nebo jinou institucí nabízené se zárukou jednotlivcům nebo
prostřednictvím skupinového poskytování úvěru.
 Syndikátní půjčky jsou půjčky na velkoobchodním základě, tj. velké zakázky (např. pro projekty infrastruktury).
Objemy půjček označují objemy půjček v rozvaze.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
44
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – R
Reklama
Klasifikovaná reklama označuje verze reklamy navržené pomocí editoru reklam SAP za období jednoho roku.
Relace
Souběžné relace označují celkový počet relací s přístupem k licencovanému Softwaru v libovolný okamžik. Relace označuje dobu mezi přihlášením
a odhlášením nebo vypršením časového limitu, kdy k licencovanému Softwaru přistupuje jedinečný uživatel, aplikace nebo platforma. Počet relací
přistupujících ke každému licencovanému Softwarovému produktu nesmí překročit Licencovanou úroveň pro počet Souběžných relací pro takový
licencovaný Softwarový produkt. Všechny licence souběžné relace pro daný Softwarový produkt musejí být přiřazeny ke stejnému Nasazení a
nesmějí být přiřazeny mezi různá Nasazení. Při používání Softwaru licencovaného určitým počtem licencí souběžné relace nesmí Nabyvatel licence
používat žádný program nebo systém tak, aby ukládal požadavky na reporty do mezipaměti (cache) nebo je řadil do fronty (queue). Nasazení, jak se
používá v této definici metrik, je definováno jako jediná instalace ne více než jednoho z následujících modulů nebo souborů Softwaru v rámci
Softwaru platformy BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence (pro které musí Nabyvatel licence získat licenci): Repository, Security
Domain, Central Management Server („CMS“), CMS Cluster nebo Crystal Reports Runtime Engine.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
45
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – S
Sady limitů
Sady limitů označují aktuální sady limitů, které se používají v systému.
Scénáře
Scénáře jsou scénáře používané v aplikaci SAP Process Performance Management od společnosti Software AG založené na nástroji SAP Solution
Maps. Podrobnosti o nástroji SAP Solution Maps naleznete na webu sap.com: http://www.sap.com/solutions/businessmaps/index.epx
Servery
Servery jsou fyzické počítače, skříně, boxy či servery blade, ve kterých je umístěna centrální procesorová jednotka, na které je spuštěn softwarový
produkt. Několik virtuálních počítačů ve stejné fyzické skříni je povoleno a nevyžaduje to další licence.
Procesní servery jsou definovány jako každý server (reálný nebo virtuální), kde se řídí naplánované úlohy. Procesní server je vyžadován pro
každou (virtuální nebo fyzickou) instanci připojené aplikace, serveru nebo operačního systému (OS) s jedinečnou identifikací, v níž jsou spouštěny
procesy, které je třeba monitorovat, spravovat a řídit. Pro každý zakoupený procesní server jsou zákazníkovi poskytnuta 1 produktivní a 3
neproduktivní prostředí (tj. 1 pro převzetí služeb při selhání produktivní instance, 1 pro vývoj a 1 pro testování).
Sklady
Sklady jsou budovy, místnosti nebo oblasti v rámci továrny nebo místa podnikání, které se používají pro uskladnění zboží, surového materiálu či
součástek (nedokončené produkty).
Velikost skladu je určena dodávanými položkami, pro které platí následující definice.
Za dodávanou položku se považuje jednotlivá příchozí nebo odchozí dodávaná položka při skutečném dodání za příjemku zboží nebo přejímací
protokol, jež mohou zahrnovat materiál, množství, specifikaci místa, datum dodání nebo vyzvednutí a várku.



Malé sklady jsou sklady s maximálním množstvím 5 000 dodávaných položek za den.
Středně velké sklady jsou sklady s počtem dodávaných položek 5 001 až 35 000 za den.
Velké sklady jsou sklady s počtem dodávaných položek přesahujícím 35 000 za den.
Služby
Servisní poptávky jsou typy servisních procesů: stížnosti, servisní zakázky, servisní případy, servisní požadavky, požadavek na zakázku na
opravu, záruční reklamace a problémy.
Služby související se služebními cestami/vozidly označují transakce zpracované systémem konvergentního zúčtování, které jsou definovány
jako cenové výstupy (kde jeden vstup jako podrobný záznam události/zúčtovatelná položka může generovat jeden nebo více cenových výstupů). V
případě, že se na službě související se služební cestou/vozidlem podílí více stran, je navíc k původním transakcím nutné pro účely zúčtování
započítat další transakce spuštěné enginem SAP Convergent Charging.
Servisní volání jsou definována jako celkový počet požadavků HTTP za kalendářní rok, které zpracuje SAP NetWeaver Gateway Server.
Požadavky na metadata a požadavky ze Softwaru SAP obsahujícího runtime software SAP NetWeaver Gateway se nezapočítávají.
Servisní požadavky a záruční reklamace označují poptávky související se servisem za rok, včetně typů servisního procesu: stížnosti, servisní
zakázky, servisní případy, servisní požadavky, požadavek na zakázku na opravu, záruční reklamace a problémy plus počet záručních reklamací
(zpracováno v systému SAP ERP).
Smlouvy
Smlouvy jsou smlouvy (použité ve všech funkcích včetně zajištění, prodeje, právních záležitostí, správy partnerů, HR, nemovitostí a všech dalších
funkcích v organizaci), kterými se společnost plánuje v aplikaci zabývat.
Aktivní smlouvy jsou definovány jako dohody mezi dodavatelskou společností a obchodním partnerem o dodávkách elektrické energie, plynu,
vody, dále o poskytování kanalizačních služeb, služeb odvozu odpadu nebo úklidových služeb. Pro každou poskytovanou službu je nutné nastavit
samostatnou smlouvu (např. dodavatelská společnost dodává obchodnímu partnerovi elektrickou energii, vodu a poskytuje mu i úklidové služby,
takže je nutné nastavit tři oddělené smlouvy). Smlouva je aktivní, pokud je datum konce platnosti smlouvy vyšší nebo shodné s aktuálním
systémovým datem.
Smlouvy veřejné sítě jsou smlouvy o poskytování služeb obchodnímu partnerovi uzavřené mezi společností zajišťující veřejné sítě a obchodním
partnerem. Proto je pro každou poskytovanou službu, pro kterou má společnost veřejných sítí právní smlouvu se zákazníkem, nutné uzavřít
samostatnou smlouvu (tj. společnost zajišťuje obchodnímu partnerovi elektřinu, osvětlení, plyn, vytápění, tj. je nutné uzavřít čtyři samostatné
smlouvy). Zohledněny jsou všechny smlouvy uchovávané v systému, jejichž koncové datum je pozdější nebo rovno systémovému datu.
U níže uvedených sektorů je nutné zohlednit následující kategorie divizí systému SAP Utilities:

Energie:
Elektřina
Plyn
Dálkové vytápění
Vzájemná pomoc
Pro všechny sektory
 Voda:
 Voda
 Odpadní voda
 Opad a recyklace:
 Odpadové hospodářství





SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
46
Společný podnik
Společný podnik je smlouva spojující dvě nebo více stran za účelem provozování určitého podnikání. Všechny strany souhlasí se sdílením zisků a
ztrát podniku. Musí být zohledněn maximální počet společných podniků za rok.
Stanoviště
Základní a vzdálená stanoviště jsou centrální sklady nebo distribuční střediska, ze kterých jsou zásobována vzdálená stanoviště náhradními díly a
materiálem. Příkladem vzdálených stanovišť v ropném a plynárenském průmyslu jsou vzdálená zařízení (např. plošiny) nebo vzdálená zařízení na
pevnině. Příkladem vzdálených míst v těžebním průmyslu jsou doly nebo zpracovatelská centra.
Stanoviště pro spolupráci jsou části kmenových dat, které odkazují například na nějaký závod, sklad nebo distribuční středisko zapojené do
procesů spolupráce podniků v rámci SAP Supply Network Collaboration. Patří sem i veškerá stanoviště ve vlastnictví či správě dodavatele nebo
smluvního výrobce a také vedlejší stanoviště zákazníka, která například přijímají zboží nebo která je nutné definovat v systému při provozování
jakéhokoliv ze scénářů Supply Network Collaboration, tedy scénáře Customer-, Supplier- nebo Quality Collaboration a Outside Manufacturing.
Logistická stanoviště jsou závody, distribuční střediska, zákazníci a dodavatelé/prodejci modelovaní v SAP APO (Advanced Planning and
Optimization), kde se plánují produkty nebo zdroje.
Stanoviště ve scénáři Efektivní výroba jsou stanoviště všech partnerů (jak zákazníků, tak i dodavatelů) v souboru kmenových dat řešení SNC
(ICH) i všech připojených partnerů JIT/JIS (Just-in-time/Just-in-sequence) v tabulce JITCU. Každé stanoviště licencovaného partnera navíc
obsahuje 50 000 příchozích hovorů JIT/JIS za rok. V tomto případě se pro účely výpočtu licenčního poplatku připojená Stanoviště partnerů / partneři
počítají za závod zákazníka (např. když 2 dodavatelské závody jedné společnosti dodávají jednomu závodu zákazníka, počítají se 2 stanoviště
partnerů).
Státy
Vývozní stát je stát, kde je nutné zřídit elektronickou komunikaci s místními celními úřady.
Při licencování podle vývozního státu nezapomeňte, že počet států s dostupnou elektronickou komunikací je nyní omezený. Zkontrolujte dostupnost
před nákupem licence pro příslušný stát.
Strany
Připojené strany jsou připojené fyzické závody, zařízení nebo distribuční pracoviště, kde se vyrábějí, skladují nebo distribuují produkty a
dodavatelé jsou připojeni k SAP Global Batch Traceability.
Studující
Studující jsou jednotlivci, kteří mají k aplikaci přístup a zapojují se do některých výukových služeb zpracovávaných v aplikaci.
Externí studující jsou studující, kteří nejsou zaměstnanci zákazníka a zaregistrují se nejméně do jednoho kurzu za rok.
Studenti
Studenti nebo jejich ekvivalenty označují následující:


Studenti na plný úvazek, tj. studenti registrováni k úplnému programu kurzů ve vzdělávací instituci v aktuálním akademickém roce.
Ekvivalenty studentů registrovaných na plný úvazek (například student na půl úvazku může být považován jen za zlomek studenta na plný
úvazek).
Systémy
Připojený systém označuje produktivní systémy SAP Solution Manager připojené k produktivním systémům SAP Quality Center od společnosti HP,
Central Process Scheduling od společnosti Redwood nebo SAP Productivity Pak od společnosti ANCILE.
Vyřazené systémy jsou systémy vyřazené prostřednictvím SAP NetWeaver Information Lifecycle Management.
Připojené logické systémy jsou následující:
a.
b.
Produktivní systémy (od SAP nebo od jiných společností) podle definice v SAP Quality Issue Management (SAP QIM) přizpůsobené jako
připojení Remote Function Call.
Systémy od jiných společností než SAP, které spolupracují se SAP QIM prostřednictvím dostupných servisních rozhraní.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
47
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – T
Terabajty
Terabajt je definován jako objem dat uložených v terabajtech v hlavní databázi serveru Sybase IQ Server v celých číslech (zlomky je nutné
zaokrouhlit směrem nahoru). Pokud je licencována možnost Very Large Database Management, je nutné, aby daná licence odpovídala velikosti celé
hlavní databáze serveru Sybase IQ Server.
Testeři
Testeři jsou zaměstnanci pracující s produkty SAP Quality Center od společnosti HP.

Pro SAP Test Acceleration and Optimization (SAP TAO) jsou testeři zaměstnanci používající aplikace SAP TAO a testovací aplikace využívané
v celém podniku.
Tonáž
Vyprodukovaná tonáž je tonáž vyprodukovaná za jeden den.
Transakce
Transakce jsou transakce zpracované za den systémem konvergentního zúčtování, které jsou definovány jako cenové výstupy (kde jeden výstup
může vygenerovat jeden nebo více cenových výstupů).
Licencovaný počet Transakcí za den musí být dostatečně velký, aby stačil pro dny největšího zatížení, tzn. že jakýkoliv den v roce musí být
skutečný objem Transakcí za den u cenových výstupů menší nebo roven licencovanému objemu Transakcí za den.

Pro předplacenou telekomunikaci jsou transakce výstupy naceňování nebo zúčtování pro účty, které platily nebo byly zaplaceny předem za
spotřebované služby.

Pro telekomunikaci uhrazenou následně jsou transakce výstupy naceňování nebo zúčtování pro účty, které budou platit nebo budou placeny za
spotřebované služby po vystavení faktury nebo platebního příkazu.
Marketingové transakce označují aktivní kampaně definované v rámci systému SAP CRM plus počet aktivních členství v programu MDF (Market
Development Funds) za rok. Aktivní členství v programu MDF je takové členství, v němž partner odeslal alespoň jeden požadavek na iniciativu MDF
v daném roce.
Výstupní transakce označují jeden výskyt obchodního dokladu, který byl vytvořen, zpracován, vytištěn nebo s ním bylo nějakým způsobem
manipulováno produkty (např. dopis, e-mail, PDF, fax, SMS).
Servisní transakce jsou zakázky či případy, stížnosti, servisní případy, servisní smlouvy, záruční reklamace a servisní objednávky na funkční
doménu podpory obchodování na roční bázi.
Tržby
Tržby jsou roční příjmy, které společnost získá z běžných obchodních činností, a ostatní tržby z úroků, dividend, licenčních poplatků či jiných zdrojů.


Pro SAP Account & Trade Promotion Management, SAP Trade Promotion Optimization a SAP Commercial Project Management je třeba
zohlednit jen tržby spojené s odvětvím nebo oborem, pro které se možnosti tohoto balíčku použijí.
Pro SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE) je třeba zohlednit jen tržby vygenerované společností nebo právním subjektem sídlícími v Brazílii.
Výnosy z licencí jsou roční hodnoty, které společnost vytvoří z monetizace licencí duševního vlastnictví, které jsou zpracovávány v rámci systému
SAP Intellectual Property Management (SAP IPM). Výnosy z licencí zahrnují finanční ověřování obchodů, které jsou implementovány v systému
SAP IPM, ale jejichž výsledkem není příchozí platba, např. barterové obchody.
Tržby a výdaje pro SAP Billing for Telekom jsou roční přijaté tržby a roční zaplacené výdaje (provize, licenční poplatky, podíl z tržeb atd.).
založené na cenách a prodejních událostech zpracovaných v modulu SAP Billing for Telecom nebo SAP Charging and Billing for High Tech. Tržby a
výdaje jsou obojí pozitivní hodnoty, tzn. že výdaje se nezapočítávají proti tržbám.
Tržby a výdaje pro SAP Charging and Billing for Banking označují roční získaný výnos (příjem z úroků a příjem mimo úroky) a roční uhrazené
výdaje (úrokové výdaje na vklady, provize, licenční poplatky atd.) na základě cen a transakcí, které jsou aktuálně zpracovávány systémem SAP
Charging and Billing for Banking. Tržby a výdaje jsou pro tento účel obojí pozitivní hodnoty, tzn. že výdaje se nezapočítávají proti tržbám.
Tržby a licenční poplatky pro SAP Charging and Billing for High Tech jsou roční přijaté tržby a licenční poplatky na základě nacenění a
prodejních událostí zpracované prostřednictvím SAP Charging and Billing for High Tech. Tržby a licenční poplatky jsou obojí pozitivní hodnoty, tzn.
že výdaje se nezapočítávají proti tržbám.
Tuny
Hmotnost nákladu v tunách označuje hmotnost, kterou loď převeze nebo může bezpečně převézt za měsíc. Pro ostatní režimy dopravy tato tuna
odpovídá obvyklé tuně.
Produkční tuny označují objemy produkce za období jednoho roku.
Tuny pro obilniny a cukrovou třtinu pro SAP Agricultural Contract Management označují maximální objem prodeje, nákupu nebo zpracování
(např. pokud podnik realizuje nákup a vlastní produkci) za rok pro následující komodity: pšenice, kukuřice, rýže a cukrová třtina.
Tuny pro obilí a další hlavní plodiny pro SAP Agricultural Contract Management označují maximální objem prodeje, nákupu nebo zpracování
(např. pokud společnost realizuje nákup a vlastní produkci) za rok pro následující komodity: oves, ječmen, žito, brambory, maniok a sójové boby.
Tuny pro SAP Agricultural Contract Management pro olejová semena a produkty z olejových semen, maso a mléčné produkty, ostatní
zemědělské plodiny, suroviny a produkty označují maximální objem prodeje, nákupu či zpracování (např. pokud společnost realizuje nákup a vlastní
produkci) za rok pro následující komodity: Tuny za rok pro kanolu (= komerční řepkové semeno), živý dobytek, dobytek na porážku, vepřové půlky,
výběrové vepřové, upravené mléko, máslo, ovoce a zelenina, bavlna, juta, pomerančový a jablečný džus, cukr, řezivo, tabák a kaučuk. Tuny za rok
pro semena pšenice a rýže určená pro produkci (běžná).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
48
Tuny pro kávu, čaj a kakao pro SAP Agricultural Contract Managemet označují maximální objem prodeje, nákupu či zpracování (např. pokud
společnost realizuje nákup i vlastní produkci) za rok pro následující komodity: káva, čaj a kakao.
Tuny pro produkci semen sójových bobů a rýže (technologie clear field) pro SAP Agricultural Contract Management označují maximální
objem prodeje, nákupu či zpracování (např. pokud společnost realizuje nákup i vlastní produkci) za rok pro produkci semen sójových bobů a rýže
(technologie clear field).
Tuny pro produkci semen cukrové řepy, kukuřice a bavlny pro SAP Agricultural Contract Management označují maximální objem prodeje,
nákupu či zpracování (např. pokud společnost realizuje nákup i vlastní produkci) za rok pro produkci semen cukrové řepy, kukuřice a bavlny.
Tuny pro produkci semen kanoly pro SAP Agricultural Contract Managementoznačují maximální objem prodeje, nákupu a zpracování (např.
pokud společnost realizuje nákup i vlastní produkci) za rok pro produkci semen kanoly.
Tuny pro železnou rudu, ocel a uhlí pro SAP Commodity Sales & Procurement označují roční objem prodeje či nákupu pro následující
komodity: železná ruda, ocel a uhlí.
Tuny pro obecné kovy, obilniny a cukr pro SAP Commodity Sales & Procurement označují roční objem prodeje či nákupu pro následující
komodity: wolfram, molybden, tantal, hořčík, kobalt, bizmut, kadmium, titan, zirkonium, antimon, mangan, beryl, chrom, germanium, vanad, galium,
hafnium, indium, niob, rhenium, thalium, uran, celulóza, papír, pšenice, kukuřice, rýže a cukrová třtina.
Tuny pro brambory, obilí a další hlavní plodiny pro SAP Commodity Sales & Procurement označují roční objem prodeje či nákupu pro
následující komodity: hliník, oves, ječmen, rýže, brambory, maniok a sójové boby.
Tuny pro neželezné základní kovy pro SAP Commodity Sales & Procurement označují roční objem prodeje či nákupu pro následující komodity:
měď, olovo a zinek.
Tuny pro kávu, olejnatá semena, maso a mléčné výrobky pro SAP Commodity Sales & Procurementoznačují roční objem prodeje či nákupu
pro následující komodity: káva, řepkové semeno, kanola, slunečnicové semeno, burské oříšky, oleje a tuky, šrot z olejných pokrutin, živý dobytek,
dobytek na porážku, vepřové půlky, výběrové vepřové, upravené mléko, máslo, ovoce a zelenina, bavlna, juta, pomerančový džus, jablečný
koncentrát, cukr, řezivo, tabák a kaučuk.
Tuny pro cín, nikl, kakao a čaj pro SAP Commodity Sales & Procurement označují roční objem prodeje či nákupu pro následující komodity: cín,
nikl, kakao a čaj.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
49
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – U
Účastníci
Účastníci jsou členové pověření kontextu kontroly přístupu nebo uživatelé, kteří používají prohlížeč obchodního kontextu a vytvářejí či aktualizují
technické záznamy a používají vývoj receptur, nebo uživatelé aktivně používající funkci správy statutu a akce.
Účty
20číselné účty jsou účty (tj. mimo jiné běžné, spořicí a tradingové účty), které obsahují 20 číslic.
Účty označují účty (tzn. běžné, spořicí a tradingové účty) nebo transakce (transakce s cennými papíry jako spotové plus forwardové transakce a
transakce na peněžním trhu nebo v cizí měně). Účty v kontextu aplikace SAP Capital Yield Tax Management (CYT) jsou účty (například běžné,
spořicí a tradingové účty), které používají komponentu CYT k výpočtu daní nebo identifikaci daňových výjimek.
Smluvní účty jsou takové účty, ve kterých se zpracovávají data zaúčtování pro smlouvy nebo smluvní položky a pro které platí stejné dohody o
inkasu či platbě. Smluvní účty jsou zákaznické pomocné hlavní knihy, ve kterých se shromažďují otevřené položky a platby a ve kterých lze použít
různé účty pro každého zákazníka. Cena se počítá podle maximálního počtu smluvních účtů v souboru kmenových dat.
Firemní účty jsou vysoce individualizovaná depozita a platební produkty vysoké hodnoty pro firemní trh a často jsou součástí hierarchických
struktur či skupin účtů. Cena se obvykle počítá podle skupin účtů a ne podle jednotlivých účtů (např. cash pooling, tzn. centralizování účtů). Firemní
účty mohou být obsaženy v základní smlouvě, a v takovém případě mohou být řízeny aplikací SAP for Banking nebo pomocí externího systému.
Spořicí mikroúčty jsou vysoce standardizované depozitní služby, které lidem umožňují ukládat malé peněžní částky pro budoucí použití, často bez
minimálních požadavků na zůstatek. Nemůže jít o pevný depozitní účet.
Účty privátního bankovnictví / malých a středních podniků jsou produkty s určitou úrovní individualizace zákazníka. Účty privátního bankovnictví
/ malých a středních podniků mohou být obsaženy v základní smlouvě a v takovém případě mohou být řízeny aplikací SAP for Banking nebo pomocí
externího systému.
Maloobchodní účty jsou standardizované depozitní produkty s jednoduchou strukturou a malou hodnotou pro běžný trh. Interní účty se rovněž
klasifikují jako maloobchodní účty. Maloobchodní účty mohou být obsaženy v základní smlouvě.
Maloobchodní účty plus maloobchodní půjčky jsou všechny maloobchodní účty a maloobchodní půjčky:


Maloobchodní účty jsou standardizované depozitní produkty s jednoduchou strukturou a malou hodnotou pro běžný trh. Interní účty se rovněž
klasifikují jako maloobchodní účty. Maloobchodní účty mohou být obsaženy v základní smlouvě.
Maloobchodní půjčky jsou standardizované půjčky pro segment jednotlivců běžného trhu. Spektrum produktů obvykle zahrnuje půjčky s
jednoduchou strukturou a malou hodnotou.
Události
Události jsou definovány jako maximální počet datových záznamů událostí, které jsou zpracovány a uloženy v databázi za období jednoho roku.
Unce
Unce stříbra pro SAP Commodity Sales & Procurement je roční objem prodeje nebo nákupu pro následující komodity: stříbro.
Unce drahých kovů kromě stříbra pro SAP Commodity Sales & Procurement je roční objem prodeje nebo nákupu pro následující komodity:
zlato, platina, paladium, ruthenium, rhodium, osmium a iridium.
Uživatelé
Uživatel je jednotlivec s přímým či nepřímým přístupem k Softwaru.




Pro SAP Real Estate Management: Uživatel je jednotlivec, který vede kancelář, maloobchod a průmyslové vlastnictví a podobná portfolia. Užívá
se jak pro vlastní, tak i pro spravované prostory a zahrnuje komerční i korporátní správu nemovitostí.
Pro SAP Oil & Gas Secondary Distribution: Uživatel je jednotlivec s přístupem k jednomu či více kódům transakce SAP Oil & Gas Secondary
Distribution.
Pro SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI): Uživatelé se také označují jako Definovaní uživatelé licence (NUL). Každý jednotlivý
koncový uživatel musí být zvláště uveden jako výlučný vlastník licence NUL. Sdílení licence NUL více než jednou osobou je výslovně zakázáno.
Kromě toho licence NUL nesmějí být přenášeny z jednoho jednotlivce na jiného, s výjimkou případu, kdy původní koncový uživatel již
nevyžaduje a také již nemá povolen přístup k licencovanému Softwaru. Počet licencí pro jednotlivce pracující souběžně se Softwarem není
omezen. Neexistuje limit licencí pro počet použitých procesorů nebo serverů. Definovaní uživatelé se identifikují při přihlášení a
nespotřebovávají licence souběžné relace. Licence souběžné relace a licence NUL lze zakoupit v požadované kombinaci pro Nasazení, ale
nemohou být sdíleny mezi Nasazeními. Tato metrika nenahrazuje celkový požadavek na licencování Definovaných uživatelů SAP.
Pro řešení SAP Enterprise Performance Management (EPM): Uživatelé jsou jednotlivci, kteří přímo nebo nepřímo používají Software, včetně
uživatelů Viewer pro data EPM. Uživatel Viewer je jednotlivec v rámci organizace, který používá data EMP v sestavách nebo na řídicích
panelech, či jednotlivec, který používá data extrahovaná z řešení EPM pro účely offline analýzy nebo prohlížení sestav v souvisejících aplikacích
SAP BusinessObjects Business Intelligence nebo aplikacích pro vykazování a analýzu třetích stran.
Aktivní uživatelé jsou jednotlivci, kteří provádějí transakce prostřednictvím Softwaru v daném kalendářním čtvrtletí. Pokud je aktivní uživatel
spotřebitelem (tedy jednotlivcem, který provádí transakce výhradně svým jménem a jako jednotlivec a ne ve spojení se svým zaměstnáním nebo
jménem jiného jednotlivce nebo jednotlivců nebo jiné entity či jiných entit), lze dodatečný požadavek na licenci Definovaného uživatele SAP
prominout.
Uživatelé více kanálů BCM (Business Communication Management) jsou uživatelé (zástupce nebo supervizor), kteří pracují v prostředí
kontaktního střediska a zpracovávají příchozí kontakty prostřednictvím několika komunikačních kanálů (hlasové volání, e-mail a chat), zpracovávají
odchozí hovory kampaně nebo používají nástroje supervizora pro dohled nad zástupci v kontaktním středisku.
Uživatelé osobní telefonie BMC (Business Communication Management) jsou uživatelé, kteří používají systém pro kancelářskou telefonii, ale
nemají přístup k možnostem kontaktního střediska.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
50
Uživatelé edice Rapid Deployment BCM (Business Communication Management) jsou uživatelé (zástupce nebo supervizor), kteří pracují v
prostředí kontaktního střediska a zpracovávají kontakty pouze prostřednictvím hlasového kanálu a zobrazují předdefinované statistiky komunikace v
rámci předdefinovaného zákaznického systému SAP Business Communications Management Rapid Deployment.
Uživatelé Reporting User BCM (Business Communication Management) jsou uživatelé (uživatel více kanálů, pouze hlasový uživatel a uživatel
osobní telefonie) v zákaznickém systému SAP Business Communications Management, kteří jsou shromažďováni pro statistiky komunikace.
Pouze hlasoví uživatelé BCM (Business Communication Management) jsou uživatelé (zástupce), kteří pracují v prostředí kontaktního střediska
a zpracovávají příchozí kontakty pouze prostřednictvím hlasového kanálu nebo zpracovávají pouze odchozí hovory v kampani.
Identifikátory externích uživatelů označují jednotlivce pracující mimo organizaci Nabyvatele licence (jiní pracovníci než zaměstnanci, smluvní
pracovníci a outsourcingoví pracovníci), jejichž pověření nebo uživatelské informace se spravují funkcemi licencovaného Balíčku.
Identifikátory interních uživatelů označují jednotlivce pracující v organizaci Nabyvatele licence (zaměstnanci, smluvní pracovníci a outsourcingoví
pracovníci), jejichž pověření nebo uživatelské informace se spravují funkcemi licencovaného Balíčku.
Licencovaní uživatelé jsou jednotlivci licencovaní jako jeden z typů Definovaných uživatelů SAP definovaných v ceníku.
Mobilní uživatelé jsou uživatelé s přístupem k datům z databáze DB2 Everyplace Database.
Monitorovaní uživatelé pro SAP Access Control jsou zaměstnanci, smluvní pracovníci nebo jiní jednotlivci, jejichž pověření, oprávnění, privilegia
nebo jiné uživatelské informace budou monitorovány, vyhodnocovány nebo spravovány Softwarem.
Monitorovaní uživatelé pro SAP User Experience Management by Knoa jsou zaměstnanci, kteří budou monitorováni nebo mají pověření
používat konzolu pro reporty.
Uživatelé OGSD jsou uživatelé pracující s jedním nebo více kódy transakce SAP Oil & Gas Secondary Distribution (OGSD).
Uživatelé portálu jsou licencovaní uživatelé s přístupem ke konkrétnímu nasazení portálu SAP Portal, včetně uživatelů SAP Professional Users,
Employee Self-Service/Manager Self-Service Users a External Community Members.
Profesionální uživatelé označují celkový počet všech Definovaných uživatelů SAP Professional a SAP Limited Professional u zákazníka bez
ohledu na to, zda skutečně přistupují k tomuto programu.
Uživatelé Royal Mail User označují každé zařízení, vybavení nebo hardware Nabyvatele licence (například pracovní stanice nebo terminál,
notebook nebo ruční či jinak přenosné zařízení) připojené k síti, které uchovává, zpracovává nebo zobrazuje data z referenčního souboru Royal Mail
UK nebo k nim přistupuje.
Uživatelé VIP jsou uživatelé s přístupem k SAP Visual Information for Plants by NRX.
Virtuální uživatelé jsou uživatelé simulovaní v softwaru za účelem testování zátěže v systému SAP.
Uživatelé Web Channel User jsou zaměstnanci externích Obchodních partnerů, kteří jsou oprávněni výhradně k provádění správy mezifiremních
prodejů nebo služeb či aktivit údržby uživatelů podporovaných softwarem webového kanálu.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
51
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – V
Velikost
Vážená velikost organizace označuje počet ekvivalentů plných úvazků zaměstnaných v organizaci, včetně vojenských a civilních zaměstnanců a
záloh.


Pro SAP Force Generation for Defense & Security:
Vážená velikost = vojenští zaměstnanci x 1 + zálohy x 0,5 + civilisté x 0,5
Pro SAP Force Deployment for Defense & Security:
Vážená velikost = vojenští zaměstnanci x 1 + zálohy x 1 (civilní zaměstnanci se nezohledňují)
Velikost databáze
Gigabajtová velikost databáze je velikost databáze produktivních systémů a počítá se jednotlivě pro každý systém (tzn. každý systém ERP, BI a
CRM).
1,5terabajtová akumulovaná velikost databáze je velikost databáze všech produktivních systémů SAP, ve kterých zákazník používá SAP
Landscape Transformation.
Veřejní činitelé
Naplánovaní veřejní činitelé jsou zaměstnanci zabývající se veřejnou správou, veřejnou bezpečností nebo pracující pro nějaký vládní úřad, kteří
budou naplánováni pro pracovní rozpisy nebo pro obslužné činnosti.
Vozidla
Vozidla a serializované součástky jsou aktivně spravované dokončené položky v jednom roce. V tomto kontextu jsou dokončené položky vozidla a
hlavní konstrukční celky jako motory, nápravy a převodovky.
Vstupenky jsou vstupenky na události prodávané za cenu vyšší než 0 prostřednictvím softwaru SAP Event Ticketing a uchované v databázi softwaru
SAP Event Ticketing nezávisle na tom, zda byla vstupenka vytištěna nebo zákazníkovi jiným způsobem odeslána (např. elektronicky) a zda byla využita,
či nikoliv. Toto ustanovení se netýká vstupenek, které jsou rozdávány zdarma, např. doplňkových vstupenek.
Výdaje za práva
Výdaje za práva jsou roční výlohy společnosti na akvizici práv duševního vlastnictví. Výdaje za práva zahrnují finanční ověřování obchodů, které
jsou implementovány v systému SAP Intellectual Property Management, ale jejichž výsledkem není odchozí výdaj, např. barterové obchody.
Objemy výdajů jsou roční výlohy společnosti na zajištění všech přímých a nepřímých služeb a zboží.

Pro SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound) je třeba brát v úvahu pouze Objem výdajů v Brazílii.
Objemy výdajů R&D jsou roční výlohy společnosti nebo příslušné obchodní jednotky na činnosti Výzkumu a vývoje (Research & Development) z
finančních výkazů, včetně počtu zaměstnanců, vybavení a souvisejících projektů.
Výkon
Instalovaný výkon je určený výrobní výkon elektrárny. U elektrárny je třeba vzít v úvahu elektrickou energii i tepelný výkon. Instalovaný výkon je
měřen v jednotkách 1 GW (gigawatt).
Vztahy
Vztahy EDI jsou unikátní vztahy mezi partnery na jeden formát a typ obchodního dokumentu odeslaný nebo přijatý prostřednictvím alespoň jedné
komponenty doplňku B2B. Vztah EDI se započítává za integrovaného partnera (např. odesílatele, příjemce), typ (např. objednávky, faktury) a formát
dokumentu (EDIFACT, vlastní) a směr (příchozí, odchozí). Pokud například 10 partnerů používá jako dokument příchozí nákupní objednávku
EDIFACT a odchozí nákupní objednávku EDIFACT, pak bude započítáno 20 vztahů EDI partnerů.
Při integraci se sběrnicí B2B (jako je Ariba, GXS, Sterling Commerce) nebo portálem EDI budou lokality adresovaného partnera za infrastrukturou
sběrnice nebo portálu. V tomto případě nebude započítán ani jeden vztah EDI se sběrnicí, ale n vztahů EDI s konečným adresovaným partnerem.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
52
ZBÝVAJÍCÍ METRIKY – Z
Zakázky
Zakázky jsou objekty (aktiva) financované v leasingových smlouvách v jednom kalendářním roce. Na základě hodnoty aktiv pronajatých leasingovou
smlouvou (financovaná částka) je pro SAP Leasing definováno 5 různých velikostí zakázek.
Pro účely určení velikosti zakázek platí následující pravidla:
 K velmi velkým zakázkám patří například lodě, elektrárny, ropné plošiny, letadla nebo rozsáhlé IT projekty (hodnota aktiv > 500 000 €).
 K velkým zakázkám patří např. stroje na řízení energie, vozidla vysoké hodnoty, specifické stroje na míru, tiskařské stroje nebo automatizace
domácností (hodnota aktiv mezi 100 001 € a 500 000 €).
 Střední zakázky jsou např. tahače, velká vozidla, stavební vybavení a výtahy (hodnota aktiv mezi 50 001 € a 100 000 €).
 Malé zakázky jsou např. vozidla, lékařské zařízení, vybavení IT (hodnota aktiv mezi 5 001 € a 50 000 €).
 K velmi malým zakázkám patří např. počítače, notebooky, kopírky nebo tiskárny (hodnota aktiv mezi 0 € a 5 000 €).
Zákazníci
Zákazníci jsou aktivní záznamy partnerů v databázi.
Aktivní zákazníci / dodavatelé jsou aktivní kmenové záznamy obchodních partnerů s daty finančních transakcí za poslední 2 roky. Za Obchodního
partnera se považují obchodní partneři (včetně zákazníků, dodavatelů, poboček nebo ústředí).
Firemní zákazníci jsou soubory zákazníků (jejichž počet se rovná počtu obchodních partnerů, například zákazníků, potenciálních zákazníků,
kontaktů atd.); rozlišeno na maloobchodní zákazníky, firemní zákazníky a bankovní zaměstnance (v případě existence servisního střediska pro
zaměstnance); je třeba započítat všechny obchodní partnery se vztahem k plánovanému použití řešení (určité oddělení či odvětví, skupina
zákazníků atd.) .
V případě existence servisního střediska pro zaměstnance (Employee Help Desk) (prostřednictvím aplikace SAP Solution Manager) je tuto metriku
nutné použít pro personál servisního střediska. Pro zaměstnance, kteří pouze hlásí problémy, je nutné licencovat uživatele SAP Employee User.
Maloobchodní zákazníci jsou soubory zákazníků (jejichž počet se rovná počtu obchodních partnerů, například zákazníků, potenciálních zákazníků,
kontaktů atd.); rozlišeno na maloobchodní zákazníky, firemní zákazníky a bankovní zaměstnance (v případě existence servisního střediska pro
zaměstnance); je třeba započítat všechny obchodní partnery se vztahem k plánovanému použití řešení (určité oddělení či odvětví, skupina
zákazníků atd.) .
V případě existence servisního střediska pro zaměstnance (Employee Help Desk) (prostřednictvím aplikace SAP Solution Manager) je tuto metriku
nutné použít pro personál servisního střediska. Pro zaměstnance, kteří pouze hlásí problémy, je nutné licencovat uživatele SAP Employee User.
Zaměstnanci
Zaměstnanci jsou zaměstnanci (včetně smluvních partnerů) zaměstnaní ve společnosti nebo zaměstnaní právnickou osobou, která poskytuje
licenci na funkci balíčku.


Pro balíčky Enterprise Performance Management nebo Global Risk Compliance: Bude-li licencovaný balíček omezen na divizi, přidružený
podnik nebo pobočku Nabyvatele licence, je možné použít celkový počet zaměstnanců zaměstnaných v takové divizi, přidruženém podniku
nebo pobočce Nabyvatele licence, jehož činnosti jsou řízeny licencovaným softwarem.
Pro SAP Manufacturing Integration Intelligence (SAP MII): Zaměstnanci označují celkový počet zaměstnanců v těchto závodech a na
podpůrných pracovištích využívajících SAP MII, kde zaměstnanci jsou pracovníci, mobilní pracovníci, smluvní partneři nebo partneři přidružení k
těmto závodům nebo pracovištím.
Zaměstnanci prodeje jsou zaměstnanci (včetně smluvních partnerů) a obchodní partneři používající software SAP CRM Sales.
Plánovaní zaměstnanci jsou zaměstnanci, které je nutno zohlednit v průběhu plánovaného provozu.
Záznamy zaměstnance jsou složky zaměstnance (zaměstnanců a dřívějších zaměstnanců) obsahující jejich spisy v elektronické podobě.
Zařízení
Zařízení jsou zařízení s přístupem k datům z databáze Sybase SQL Anywhere.
Přístupové zařízení je definováno jako každé zařízení, vybavení nebo hardware (například pracovní stanice nebo terminál, notebook nebo ruční či
jinak přenosné zařízení) připojené k síti, které uchovává, zpracovává nebo zobrazuje data z referenčního souboru Royal Mail UK nebo k nim
přistupuje.
Zařízení IT jsou prvky, které software SAP IT Infrastructure Software aktivně rozezná v síti nebo které SAP IT Infrastructure Management zadá do
konfigurační databáze.
Notebooky označují přenosné počítače.
Zařízení prodejního místa jsou zařízení nebo mobilní zařízení pro mobilní aplikace prodejního místa nebo mobilní zařízení pro aplikace pro prodej
zboží či škálovatelná zařízení pro škálovatelné aplikace.
Modely zařízení označují všechna zařízení, která náleží do modelové řady produktů od konkrétního poskytovatele hardwaru.
Zásoby
Zásoby náhradních dílů jsou hodnoty zásob náhradních dílů na skladě k rozhodnému dni rozvahy v souladu s platnými účetními principy.
Záznamy
Záznamy označují průměrný počet obchodních partnerů a zájemců o marketing udržovaných v systému SAP CRM za posledních 12 měsíců.
Záznamy interakce jsou záznamy o interakci vytvořené za rok centrem pro interakci SAP CRM.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
53
Záznamy SAP NetWeaver jsou hlavní obchodní objekty SAP nebo případy ve správě SAP NetWeaver Folders Management. Archivované
záznamy, tj. záznamy připojené k archivovaným podnikovým objektům, se nepočítají. Hlavní objekt je objekt, na který odkazuje záznam.
Pokud je aplikace SAP NetWeaver Folders Management použita ke správě záznamů zaměstnanců, jsou hlavními objekty, jež se počítají,
zaměstnanci spravovaní v systému SAP HCM. Při použití pro účtování jsou hlavními objekty, jež se počítají, věřitelé a dlužníci. Při použití v aplikaci
SAP Real Estate Management jsou hlavními objekty, jež se počítají, objekty nemovitostí (například kontrakty na nemovitosti, firemní entity, budovy,
pozemky, objekty pronájmů, objekty architektury, parcely apod.). Při použití ke správě výměn vybavení pomocí případů se počítá počet žádostí o
výměnu.
Záznamy segmentace označují maximální počet unikátních záznamů v rámci jakéhokoliv objektu segmentace na základě součtu všech profilů
segmentace, které jsou založeny na jakémkoliv objektu segmentace v systému za období 12 měsíců.
Zdroje
Zdroje jsou jednoznačně identifikovaní uživatelé a části vybavení, včetně strojů, nástrojů a skenerů, kteří přímo nebo nepřímo dodávají data do
systému SAP Manufacturing Execution System nebo k datům z něj přistupují.
Spravované zdroje označují zaměstnance klienta, nákladní vozidla nebo libovolné jiné jedinečné zdroje spravované v aplikaci SAP Workforce
Scheduling & Optimization od společnosti ClickSoftware.
Zdroje, objem použití jsou zdroje plánované během daného kalendářního roku prostřednictvím SAP Multiresource Scheduling nebo SAP
Multiresource Scheduling with Optimizer.
Zdroj je osoba (např. technik, servisní inženýr nebo inženýr oprav) nebo výrobní zdroj (např. nástroj, zařízení, stroj nebo místnost).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
54
Příloha 3 – Omezení balíčku
1.
SAP Business Suite a Enterprise Foundation
1.1 Embedded Analytics.
Tam, kde je Nabyvatel licence držitelem platné Licence Balíčku pro kterýkoliv z níže uvedených Balíčků, bude taková Licence Balíčku zahrnovat
právo jednotlivce licencovaného jako SAP Professional nebo uživatele Limited Professional User v souladu s podmínkami Smlouvy (i) prohlížet,
ovlivňovat a obnovovat obsah Crystal Reports a Dashboards zabudovaný do takových Licencovaných Balíčků a (ii) používat produkt SAP
BusinessObjects BI Platform tak, jak je dodáván s takovým(i) Licencovaným(i) Balíčkem / Balíčky, a to výhradně pro umožnění prohlížení,
ovlivňování a obnovování obsahu Crystal Reports a Dashboards zabudovaného do takových licencovaných balíčků (souhrnně uváděno jako
Embedded Analytics Limited Use Right). Pro upřesnění: jakékoliv další Použití licencovaného Balíčků či licencovaných Balíčků bude vyžadovat
licenci Definovaného uživatele SAP Named User a jakékoliv další Použití Crystal Reports, Dashboards nebo BI Platform bude vyžadovat plnou
licenci na použití takového Softwaru.
Balíčky, které zahrnují Embedded Analytics Limited Use Right:
-
SAP ERP
SAP SCM
SAP Transportation Management
SAP Extended Warehouse Management
SAP SRM
SAP CRM
SAP Environment, Health & Safety
SAP Manufacturing Integration and Intelligence
Nabyvatel licence si také může stáhnout, nainstalovat a používat prohlížeč Crystal Reports Viewer pro aplikace SAP Business Suite, který
umožňuje zobrazit seznamy z ALV (ABAP List Viewer) jako sestavy SAP Crystal Reports bez přidaných nákladů a za smluvních podmínek, které
platí pro aplikace SAP Business Suite.
1.2 Enterprise Foundation
Na rozdíl od jiných licencí na balíčky je balíček Enterprise Foundation dodáván s 5 (pěti) uživateli SAP Application Professional Users navíc k
uživatelským právům pro rozsah funkčností Enterprise Foundation. Jakýkoliv další požadovaný Definovaný uživatel musí být licencován
samostatně. Licence ke zničení dat v Human Capital Management je součástí licence ERP.
1.3 SAP Human Capital Management
Použití jakéhokoliv integračního softwaru a obsahu poskytnutého se softwarem SAP HCM a platného pro integraci mezi SAP HCM a
SuccessFactors’ Business Execution Software („BizX“) je dovoleno pouze s SAP HCM a platnou a aktuální smlouvou pro SuccessFactors BizX.
1.4 Balíčky vylepšení pro určitý Software SAP.
Balíčky vylepšení pro určitý Software SAP mohou poskytovat nové a vylepšené softwarové funkce. Každý balíček vylepšení SAP obsahuje
obchodní funkce, které Nabyvatel licence může aktivovat samostatně a nezávisle na ostatních. Standardní model licencování SAP platí také pro
obchodní funkce dodávané jako součást balíčků vylepšení SAP. K aktivaci obchodních funkcí mohou být vyžadovány další licence. V každém z
těchto případů musí být příslušná licence k dispozici před aktivací a Použitím dané obchodní funkce. Další informace o požadovaných licencích
mohou na požádání poskytnout obchodní zástupci společnosti SAP.
2.
Enterprise Extensions
Balíčky Enterprise Extension vyžadují licencování balíčku Enterprise Foundation.
2.1 SAP Payroll Processing
Payroll Processing pro USA vyžaduje partnerský software, který podléhá dodatečným licenčním poplatkům.
2.2 BSI U.S. Payroll Tax Processing
BSI vyžaduje licencování SAP Payroll Processing. Je vyžadována speciální dohoda o údržbě.
2.3 SAP Treasury and Risk Management a SAP Treasury and Risk Management, Public Sector
Užívání SAP Treasury and Risk Management je omezeno na maximálně sto (100) aktivních, s investicemi souvisejících tříd cenných papírů v
oblasti cenných papírů*. V případě požadovaného vyššího počtu tříd cenných papírů je třeba licencovat odvětvový balíček SAP Investment
Management for Insurance anebo SAP Investment Controlling for Insurance.
* V systému SAP je každý cenný papír (např. akcie) třídou. Údaje o třídě zahrnují veškeré charakteristiky struktury cenného papíru. Protože
vytváření transakcí a správa pozic ve správci transakcí jsou založeny na typech produktů, musí být každá třída přiřazena k typu produktu.
2.4 SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, health and safety; SAP EHS Management,
environmental compliance; SAP EHS Management, product safety; SAP EHS Management, product and REACH compliance
Výše uvedené produkty poskytují rámec pro podporu zákazníků při zajišťování shody s určitými zákonnými požadavky na životní prostředí, zdraví a
bezpečnost. Tento rámec musí být upraven, konfigurován anebo rozšířen Nabyvatelem licence tak, aby splňoval specifické požadavky zákazníka.
SAP nezaručuje ani negarantuje dodržení zákonných ustanovení ani jinou shodu. Nabyvatel licence má povinnost implementovat tyto produkty
takovým způsobem, aby byly náležitě reflektovány požadavky na dodržení zákonných ustanovení či jinou shodu.
2.5 SAP Environment, Health and Safety (EHS) Management; SAP EHS Management, zdraví a bezpečnost
V případě zaměstnanců, smluvních partnerů a obchodních partnerů, kteří používají funkce pro řízení případů aplikace SAP EHS Management
výhradně k zadávání dat pro počáteční hlášení případů nebo poskytují data pro šetření případů, se nevyžaduje licence Definovaného uživatele.
Zadávání dat může probíhat asynchronně (offline) prostřednictvím nástroje Adobe Interactive Form, synchronně (online) přímo v systému SAP
nebo prostřednictvím mobilních zařízení. Tato výjimka se týká pouze použití při zadávání dat pro správu případů a neplatí pro jiné použití funkcí
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
55
správy případů ani pro jiné funkce aplikace SAP EHS Management, včetně zpracování případů, vyšetřování, hlášení výkonnosti a povinných
hlášení, které vyžaduje zákon.
2.6 SAP Incentive and Commission Management
Uváděná cena zahrnuje správu příjemců provize a smluv, ale také hodnocení základních procesů, odměny, uzávěrku a zúčtování. Volitelná cena
(option price) zahrnuje další funkcionality, jakými jsou například ruční účtování provizí, výpočet bonusů a správa cílových dohod. Vyloučeny jsou
funkcionality přiřazování portfolia, legitimizace a strategie omezení rizik (vlastní správa provizí a odpovědností). V případě, že jsou vyžadovány
takové funkcionality, je nutné zakoupit licenci na příslušný odvětvový balíček.
2.7 SAP Credit Management, SAP Biller Direct, SAP Collections and Dispute Management
Definovaní uživatelé SAP jsou vyžadováni pro zaměstnance Nabyvatele licence a zaměstnance třetích stran, kteří vystupují jako zástupci
Nabyvatele licence a používají výše uvedené aplikace. Definovaní uživatelé SAP nejsou vyžadováni pro zaměstnance obchodních partnerů, kteří
mají přístup k softwaru v zastoupení takového obchodního partnera.
2.8. SAP Management of Change
Licence definovaného uživatele není vyžadována pro uživatele zaměstnanců, smluvních dodavatelů a obchodních partnerů, kteří SAP
Management of Change používají výhradně k vytváření požadavků na změnu. Tato výjimka platí pouze pro vytváření požadavků na změnu a
nikoliv pro využívání jiných funkcí SAP Management of Change včetně schvalování.
2.9. Odvětví
2.9.1
Event Management
Externí uživatelé používající SAP Event Management pro výrazně omezenou sadu úloh zobrazování stavu / doručování a potvrzování zpráv o
událostech v aplikaci Event Management prostřednictvím webového rozhraní nepotřebují licenci Definovaného uživatele SAP. Externí uživatelé
jsou zákazníci nebo zaměstnanci obchodního partnera společnosti, která Software SAP licencuje.
3
Odvětvové portfolio
3.1 SAP Upstream Contracts Management for Oil & Gas
Standardní smlouva o údržbě nezahrnuje funkční podporu pro jakékoliv lokální nebo zákonné požadavky těchto komponent řešení. Za tímto
účelem musí být uzavřena samostatná servisní smlouva.
3.2 SAP Secondary Distribution for Oil & Gas
Licence na „SAP Secondary Distribution for Oil & Gas“ zahrnuje licenci pro odvětvový balíček SAP Downstream Sales & Logistics for Oil & Gas až
pro prodaných 25 000 BOEPD. Pro těchto prodaných 25 000 BOEPD musí mít zákazník licence pro minimálně 4 uživatele SAP Secondary
Distribution for Oil & Gas na každých 1 000 BOEPD (např. 10 000 prodaných BOEPD -> minimálně 40 uživatelských licencí). Nabyvatelé licence,
kteří prodávají více než 25 000 BOEPD, musejí zakoupit licenci k odvětvovému balíčku „SAP Hydrocarbon Management for Oil & Gas“ samostatně
pro prodejní objemy nad 25 000 BOEPD. Objemy rafinovaných produktů jsou považovány za shodné s objemy surové ropy, například jeden barel
nafty se rovná jednomu barelu surové ropy.
3.3 SAP Military Data Exchange
SAP Military Data Exchange není k dispozici pro všechny státy – detaily najdete v kontaktních informacích na www.sap.com/defense-security
3.4 SAP Customer Financial Information Management for Insurance
Není vyžadován samostatný nákup pro použití s řešeními SAP Policy Management FS-PM, Claims Management FS-CM, Billing and Payment FSCD, Incentive Management FS-ICM.
3.5 SAP Social Services Management for Public Sector a SAP Constituent Services for Public Sector
Ve scénářích Veřejného sektoru jsou občané pokryti odpovídající licencí k Balíčku a není nutné je licencovat jako Definované uživatele SAP.
3.6 SAP Tax and Revenue Management for Public Sector
Externí uživatelé s přístupem k výše uvedeným balíčkům nepotřebují pro přísně omezenou sadu úloh (zahrnující prohlížení dokumentů, změnu
adresy, úhrady faktur, potvrzení o dodání a elektronická podání) licenci Definovaného uživatele SAP.
3.7 SAP Electronic Toll Collection for Public Sector, SAP ERP Billing
Externí uživatelés přístupem k výše uvedeným balíčkům nepotřebují pro přísně omezenou sadu úloh licenci uživatele. Těmito úlohami jsou
prohlížení dokumentů, změna adresy (vytvoření a změna smluvního účtu), placení účtů (např. předplacené kompletační procesy) a potvrzení
dodání.
3.8 SAP Distribution Monitoring for Postal
Pro externí uživatele, kteří mají přístup k SAP Distribution Management Postal pouze pro přísně omezené sady úloh (prohlížení stavu / dodání a
potvrzení zpráv o událostech v aplikaci Event Management prostřednictvím webového rozhraní), není vyžadována licence Definovaného uživatele
SAP. Externí uživatelé jsou zákazníci nebo zaměstnanci obchodního partnera společnosti, která Software SAP licencuje.
3.9 SAP Convergent Charging for post-paid Telecommunications; SAP Convergent Charging for pre-paid Telecommunications; SAP
Charging and Billing for High Tech; SAP Convergent Charging, verze pro Toll Collection; SAP Billing for TC; SAP Charging and Billing
for Banking; SAP Convergent Charging for TC
Pokud je Konvergentní software pro účtování a fakturaci zahrnutý v uvedených produktech používán k fakturaci nebo výpočtu podílů ze zisku u
předplacených telekomunikačních produktů, služeb nebo systémů či k jejich podpoře nebo ke vzdálené podpoře předplacených telekomunikačních
systémů v zemi, na kterou se omezení vztahuje, je Nabyvatel licence povinen k takovému používání získat licenci od společnosti Freedom
Wireless. Zeměmi, na které se toto omezení vztahuje, jsou Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko a Spojené
státy. Pokud Nabyvatel licence nezíská od společnosti Freedom Wireless licenci, která takové používání umožňuje, společnost SAP je zproštěna
všech souvisejících záruk, včetně mimo jiné záruk neporušení práv na duševní vlastnictví a souvisejícího odškodnění v maximálním rozsahu
povoleném platnými zákony.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
56
3.10 SAP E-Care Social Connect
Nabyvatel licence může používat licencovaný software pouze v případech v kontextu SAP E-Care Social Connect.
Software SAP licencovaný v rámci této smlouvy není určen k použití při diagnostice, prevenci a léčbě nemocí či zdravotního stavu. Je určen k
použití zdravotnickými profesionály k plánování a poskytování pacientské péče a klinické podpory.
3.11
SAP Dealer Business Management for Automotive a SAP Dealer Business Management for Automotive (rozšířené funkce)
Do licence produktu SAP Deaer Business Management jsou zahrnuty záruční reklamace vytvořené servisními zakázkami Dealer Business
Management (DBM) odeslané nebo přijaté mimo systém SAP DBM, které se dále nezpracovávají. V případě rozšířeného používání záručních
funkcionalit tuto výjimku nelze použít. Ceny záručních reklamací (servisní požadavky) se budou řídit cenami SAP Aftersales Support for
Automotive.
3.12 SAP Transportation Management, správa a provádění objednávek, SAP Transportation Management, plánování a optimalizace, SAP
Transportation Management, správa poplatků za přepravu, SAP Transportation Management, rezervace přepravců, SAP Transportation
Management, přepravní zakázky
Externí uživatelé využívající službu SAP Transportation Management pro konkrétní a omezenou skupinu úkonů prohlížení přepravních smluv,
zobrazování a aktualizace sazebníků, zobrazování stavu faktur a řešení nesrovnalostí, zobrazování stavu objednávky expedice, zobrazování stavu
rezervace přepravce, zobrazování map tras, zobrazování a reakce na zakázky přepravy (žádosti o nacenění) nevyžadují licenci Definovaného
uživatele SAP. Externí uživatelé jsou zákazníci nebo zaměstnanci obchodního partnera společnosti, která Software SAP licencuje.
3.13 SAP Event Ticketing
Výjimka ze standardních zásad pro Definované uživatele:
A Je-li služba Event Ticketing využívána samostatně (tzn. zákazník si nezakoupil licenci na jiný produkt společnosti SAP, na který se vztahují
standardní zásady pro Definované uživatele), nejsou vyžadováni Definovaní uživatelé SAP.
B Je-li služba Event Ticketing nasazena v prostředí s ostatními produkty SAP, je třeba definované uživatele licencovat na základě následujících
pravidel:
(1) Pro zaměstnance zákazníka, kteří systém využívají výhradně v rolích prodeje vstupenek (např. prodej na pokladně, zástupce call centra,
uživatel internetového obchodu), je třeba licencovat uživatele Limited Professional User.
(2) Pro uživatele, kteří nejsou zaměstnanci zákazníka a kteří do systému vstupují výhradně v roli prodeje vstupenek, není třeba licencovat
žádné Definované uživatele.
(3) Pro uživatele, kteří nejsou uvedeni v ustanovení (1) nebo (2), je třeba licencovat uživatele SAP Professional User.
4.
SAP NetWeaver
Adaptéry jsou k dispozici pouze s licencí SAP NetWeaver PI a jsou licencovány pro definovanou verzi koncového systému či protokolu. Údržba pro
adaptéry zahrnuje podporu konektivity s backendovým systémem nebo shodu se specifikací protokolu pro danou verzi v době poskytnutí licence.
Je pouze na rozhodnutí SAP, zda budou rozšířena uživatelská práva na adaptér (a to částečně či plně) na vyšší verzi odpovídajícího
backendového systému nebo protokolu. To samé platí pro změnu verze protokolů.
4.1 SAP NetWeaver Process Integration (PI)
SAP NetWeaver Process Integration smí použít Nabyvatel licence k integraci svých aplikací SAP v rámci runtime licence na SAP NetWeaver
Foundation, specifické pro jednotlivé aplikace. Pro jakékoliv jiné použití (například pro integraci do aplikací třetích stran nebo non-SAP aplikací)
musí být technologie SAP NetWeaver Process Integration licencována samostatně.
4.2 Adaptéry SAP NetWeaver Process Integration (PI)
Zde uváděné adaptéry jsou k dispozici bezplatně s licencí SAP NetWeaver PI nebo SAP Process Orchestration: CICS Adapter by iWay, TMS/IMS
Adapter by iWay, ORACLE Adapter by iWay, PeopleSoft Adapter by iWay, Siebel Adapter by iWay, SAP NetWeaver Adapter for IDOCs, SAP
NetWeaver Adapter for RFCs, SAP NetWeaver Adapter for File/FTP, SAP NetWeaver Adapter for Http(s), SAP NetWeaver Adapter for SOAP, SAP
NetWeaver Adapter for JMS, SAP NetWeaver Adapter for JDBC, SAP NetWeaver Adapter for Mail Protocols (pop, imap, smtp), SAP NetWeaver
Adapter for SAP BC Protocol, adaptérSecure File Transfer Protocol (SFTP) a adaptérový modul Pretty Good Privacy (PGP).
4.3 SAP NetWeaver OpenHub
S využitím této licence lze exportovat data z licencovaného softwaru SAP NetWeaver BW do softwarových aplikací jiných výrobců, a to
asynchronně a nikoliv v reálném čase. Jakmile jsou data asynchronně extrahována do softwaru jiného výrobce, nejsou za Software SAP ani
Definované uživatele SAP vyžadovány žádné další licenční poplatky. Pro účely tohoto Oddílu 4.3 znamená „asynchronní extrakce“ hromadné
stahování dat (tzn. nikoliv v reakci na dotaz Definovaného uživatele nebo systémem generovaný dotaz na reporting v reálném čase) pro účely
analýz.
4.4 Sada Planning Application Kit
Kdykoliv je sada Planning Applications Kit používána k vývoji plánovacích aplikací, které využívají zpracování klíčových plánovacích funkcí v
paměti, je vyžadována licence na SAP BusinessObjects Planning, verze pro SAP NetWeaver nebo SAP BusinessObjects Planning and
Consolidation, verze pro SAP NetWeaver.
4.5 SAP NetWeaver BeXBroadcaster
Příjemci vysílání, kteří přistupují k řešení SAP nebo jeho jednotlivým komponentám, musí mít licenci pro takové řešení. SAP NetWeaver BeX
Broadcaster poskytuje Nabyvatelům licence možnost distribuovat informace SAP NetWeaver BW (např. reporty BeX, dotazy BeX a sešity BeX) a
podporuje tak distribuci hromadných informací širokému publiku personalizovaným a zabezpečeným způsobem.
4.6 SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator
Mohou platit určitá omezení pro hardware – podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.
4.7 SAP NetWeaver Enterprise Search
Mohou platit určitá omezení pro hardware – podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
57
4.8 SAP NetWeaver Master Data Management
Při všech scénářích nasazení balíčku Enterprise Master Data Management založených na produktech SAP NetWeaver Master Data Management
je pro uživatele, kteří spravují data MDM, vyžadována licence typu SAP Professional Named User. Ve scénáři nasazení balíčku Enterprise Master
Data Management se nepožadují licence definovaných uživatelů pro uživatele, kteří čtou, prohlížejí anebo procházejí data MDM. Sem také patří
(ale nikoliv výlučně) obchodní uživatelé, kteří používají vyhledávací aplikaci k identifikaci záznamů v úložišti MDM, nebo uživatelé katalogu s
přístupem k webovému katalogu.
4.9 SAP NetWeaver Master Data Management, produktová a jiná data
Komponenta SAP NetWeaver Master Data Management, produktová a jiná data zahrnuje práva na licenci komponenty SAP NetWeaver Master
Data Management, tisk a Product Content Management (PCM).
4.10 SAP NetWeaver Master Data Management
Do rozsahu balíčku SAP Enterprise Master Data Management není zahrnuta globální synchronizace dat komponenty SAP NetWeaver MDM. Při
všech scénářích nasazení balíčku Enterprise Master Data Management založených na produktech SAP NetWeaver Master Data Management je
pro uživatele, kteří spravují data MDM, vyžadována licence typu SAP Professional Named User. Ve scénáři nasazení balíčku Enterprise Master
Data Management se nepožadují licence definovaných uživatelů pro uživatele, kteří čtou, prohlížejí anebo procházejí data MDM. Sem také patří
(ale nikoliv výlučně) obchodní uživatelé, kteří používají vyhledávací aplikaci k identifikaci záznamů v úložišti MDM, nebo uživatelé katalogu s
přístupem k webovému katalogu. Při všech scénářích správy vnořených kmenových dat založených na produktech SAP Master Data Governance
se vyžaduje příslušný Definovaný uživatel.
4.11 SAP Enterprise Master Data Management
SAP Enterprise Master Data Management, možnost licence spravovat informace, umožňuje Nabyvateli licence využívat DataServices (včetně
DQM) a Information Steward pouze v rámci případů použití Master Data Management a Master Data Governance. Případ použití Master Data
Management je definován jako scénář, kde jsou data vyčištěna, jsou odstraněny duplikace a následně jsou data přes Data Services převedena do
SAP NW MDM nebo SAP MDG, Data jsou distribuována ze SAP NW MDM nebo SAP MDG do následujících systémů prostřednictvím SAP
DataServices. Software SAP DataServices se používá ke správě dat v rámci úložiště MDM komponenty SAP NW MDM nebo aplikace SAP MDG.
Možnost kvality dat komponenty SAP Master Data Management lze zakoupit a použít jen v kombinaci s komponentou SAP NetWeaver Master
Data Management, SAP Master Data Governance nebo SAP Enterprise Master Data Management. Standardní výjimky z politiky definovaného
uživatele z těchto položek ceníku platí i pro „SAP Enterprise Master Data Management“, možnost kvality dat.
Při všech scénářích Master Data Management založených na produktech SAP Master Data Governance, je pro uživatele, kteří spravují data MDM,
vyžadována licence typu SAP Professional Named User. Uživatelská licence SAP Limited Professional Named User je vyžadována pro uživatele s
přístupem k datům jen pro čtení.
Při všech scénářích nasazení balíčku Enterprise Master Data Management založených na produktech SAP NetWeaver Master Data Management
je pro uživatele, kteří spravují data MDM, vyžadována licence typu SAP Professional Named User. Ve scénáři nasazení balíčku Enterprise Master
Data Management se nepožadují licence definovaných uživatelů pro uživatele, kteří jednoduše prohlížejí nebo procházejí data MDM. To zahrnuje,
avšak bez omezení
• linii obchodního uživatele, využívajícího vyhledávací aplikaci pro identifikaci zlatého záznamu v úschovně MDM
• katalogové uživatele, přistupující do webového katalogu
• webovou aplikaci s přístupem do úschovny MDM prostřednictvím služeb pro čtení očištěných hlavních dat.
Protože MDG může být umístěno na ERP/ECC a sdílet stejnou vrstvu stálosti, je stěžejní rozlišit aktivní a neaktivní záznamy. Licence pouze
předpokládá poplatek za první a druhé lze dodat v několika variantách:
• Pokud je objekt označen k vymazání v ERP/ECC před umístěním MDG, pak je považován za neaktivní a není započten pro bloky licencí.
• Pokud je objekt označen k vymazání v ERP/ECC po umístění MDG, pak je považován za aktivní a je započten pro bloky licencí.
• Pokud zákazník vypracoval speciální řešení pro „jinou“ doménu a zavede určitá data do MDG, pak by před zavedením měl zákazník vytvořit
definici neaktivních záznamů a specifikovat, které(á) pole označuje(í) takové záznamy. Objekty, označené pro vymazání, nejsou započteny
pro bloky licencí. Pokud neexistuje žádná taková definice, všechny objekty jsou považovány za aktivní.
• Pokud je objekt fyzicky vymazán z MDG nebo archivován, pak není započten pro bloky licencí.
4.12 SAP NetWeaver Identity Management pro zaměstnance a SAP NetWeaver Identity Management pro ty, kdo nejsou zaměstnanci.
SAP NetWeaver Identity Management smí použít Nabyvatel licence k integraci svých aplikací SAP v rámci runtime licence na SAP NetWeaver
Foundation specifické pro jednotlivé aplikace. Pro jakékoliv jiné použití (například pro integraci aplikací třetích stran) musí být licencována
technologie SAP NetWeaver Identity Management.
4.13 SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications
Zákazníci se musí při první koupi nebo získání licence SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications rozhodnout, který model (založený
na uživateli nebo na jádru) si zvolí. Není povoleno měnit ani směšovat licence (na jádro a na uživatele) pro aplikace SAP NetWeaver Foundation
for Third Party Applications.
4.14 SAP NetWeaver Portal, enterprise workspaces
SAP NetWeaver Portal enterprise workspaces zahrnuje práva runtime pro SAP NetWeaver Enterprise Portal. V případě, že je SAP NetWeaver
Portal enterprise workspaces používán samostatně, bez přístupu k jakékoliv aplikaci SAP, nejsou vyžadovány licence Definovaných uživatelů SAP.
4.15 Duet Enterprise
Software Duet Enterprise je dodáván s omezeným počtem služeb Duet Enterprise Starter Services specifikovaných v Dokumentaci a na této
adrese: https://websmp105.sap-ag.de/~sapdownload/011000358700001307052011E/Duet_Enterprise_Services.pdf. Uživatelé SAP Platform
Standard User mohou mít přístup ke službám Duet Enterprise Starter Services za předpokladu, že: (i) Nabyvatel licence získal licenci k balíčku
Duet Enterprise; a (ii) přístup ke službám Duet Enterprise Starter Services je realizován výhradně prostřednictvím Microsoft SharePoint s využitím
Duet Enterprise. Jakékoliv použití Duet Enterprise mimo rozsah služeb Duet Enterprise Starter Services vyžaduje, aby si Nabyvatel licence obstaral
licenci k náležitému typu a kategorii Definovaného uživatele SAP. Kromě toho získává Nabyvatel licence také licenci k Používání SAP NetWeaver
Gateway, avšak pouze přes MS Sharepoint, MS Office anebo Duet Enterprise pro výlučný účel provádění funkcí Duet Enterprise.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
58
4.16 SAP NetWeaver Process Orchestration
SAP NetWeaver Process Orchestration zahrnuje práva k použití SAP NetWeaver Process Integration (PI), SAP NetWeaver Business Process
Management (BPM) a SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM). SAP NetWeaver Process Orchestration zahrnuje omezenou runtime
licenci na SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications, kterou lze použít pouze ve spojení s produkty SAP NetWeaver PI, BPM anebo
BRM.
4.17 Interní Uživatel aplikace SAP NetWeaver Single Sign-On a externí uživatel aplikace SAP NetWeaver Single Sign-On
Uživatelé vykonávající funkci vývojářů nebo správců potřebují kromě Licence balíčku na Software licenci Definovaného uživatele.
4.18 SAP NetWeaver Landscape Virtualization Management, Enterprise Edition
Licence na instance LVM nejsou trvale přiřazeny konkrétní instanci LVM, ale mohou být sdruženy do fondu, což umožňuje jejich přiřazování k
instancím LVM podle potřeby a následné uvolňování na základě aplikací spravovaných softwarem SAP NetWeaver Landscape Virtualization
Management. Licence na možnost kopírovat/obnovit musejí být přiřazeny ke konkrétnímu systému/aplikaci SAP (např. ECC, CRM, SRM atd.) a k
jinému systému/aplikaci je lze přiřadit jen jednou za 12 měsíců. Nabyvatel licence potvrzuje a souhlasí, že je jeho zodpovědností zajistit, aby měl
veškerá nezbytná licenční práva od třetích stran nutná pro klonování anebo kopírování prostředí pomocí tohoto softwaru, a že získal a udrží si
všechna taková licenční práva k používání zde popsaných funkcí, včetně (mimo jiného) licenčního práva k provozování infrastruktury cílového
systému po naklonování anebo zkopírování. Aniž by to mělo dopad na platnost jiných ustanovení této Smlouvy, se strany dohodly, že porušení
licenčních práv třetích stran Nabyvatelem licence v tomto smyslu bude závažným porušením této Smlouvy.
4.19.SAP Visual Business
Všechny standardní produkty SAP zahrnují omezenou licenci pro Nabyvatele licence k používání SAP Visual Business podle následujícího
omezení: Nabyvatel licence nesmí upravovat případy použití poskytnuté společností SAP ani zobrazovat či vytvářet případy použití poskytnuté
standardními aplikacemi společnosti SAP, pokud si Nabyvatel licence výslovně nezakoupil licenci pro SAP Visual Business.
5.
SAP BusinessObjects
5.1 SAP BusinessObjects (BA&T Model Licence)
5.1.1
SAP BusinessObjects Business Intelligence
Funkce SAP BusinessObjects Business Intelligence lze licencovat dvěma způsoby:
(1)
BA&T SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite „BI Suite“ zahrnuje platfomu SAP BusinessObjects BI společně s následujícími
enginy: Business Intelligence Mobile Add-on, BA&T SAP BusinessObjects Crystal Reports, BA&T SAP BusinessObjects Web
Intelligence, BA&T SAP BusinessObjects Dashboard, BA&T SAP BusinessObjects Explorer, BA&T SAP BusinessObjects Analysis
edition for Microsoft Office, SAP Lumira a BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for OLAP. Enginy v balíčku BI Suite zahrnují
práva k zobrazení obsahu pro výše označené klienty BI.
(2)
Model po komponentách (ne jako sada) Produkty SAP BusinessObjects Business Intelligence, které tvoří sadu SAP BusinessObjects
Business Intelligence Suite, lze v rámci modelu po komponentách zakoupit samostatně, pokud této variantě dáváte přednost. Jednotlivě
lze zakoupit všechny následující komponenty („Klientské enginy“): platforma SAP BusinessObjects BI, engine Mobile, engine Crystal
Reports, engine Web Intelligence, engine Dashboards, engine Explorer, engine Analysis pro Microsoft Office a engine Analysis pro
OLAP. Enginy zahrnují práva k zobrazení obsahu pro výše označené klienty BI, kteří byli explicitně zakoupeni.
U jednoho Nasazení platformy SAP BusinessObjects BI je třeba použít buď model sady SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite,
nebo model po komponentách. Oba tyto modely v jednom Nasazení platformy SAP BusinessObjects BI použít nelze.
Licence pro autora/návrháře jsou k dispozici dvěma způsoby:
(a)
(b)
SAP Application Business Analytics Professional User,
SAP Application BI Limited User.
Model sady SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite i model po komponentách lze licencovat buď pomocí metriky Licence souběžné
relace, nebo pomocí metriky Licence definovaného uživatele (NUL).
Pokud jsou Klientské enginy zakoupeny pomocí modelu po komponentách (ne jako sada), musejí být licencovány pomocí stejné metriky (NUL
nebo Souběžné relace) jako platforma BI a nesmějí překročit počet licencí na platformu BI na základě stejné licenční metriky.
Oracle OLAP Data Provider pro SAP BusinessObjects BI (OODP) Licenční práva Nabyvatele licence pro sadu BI Suite nebo komponenty BI
zahrnují runtime licenci pro OODP. Používání Runtime softwaru OODP Nabyvatelem licence se omezuje výhradně na přímé i nepřímé
připojení softwaru SAP BusinessObjects BI k produktu Oracle OLAP Data. Tento software nelze použít k poskytování dat pro produkty jiných
výrobců nebo produkty SAP mimo portfolio produktů BI a Predictive Analysis.
5.1.2
Řídicí panel a vizualizace
5.1.2.1
Software SAP BusinessObjects Dashboards
Budete-li aktualizovat, publikovat, ukládat nebo jinak měnit data obsažená v kterémkoliv souboru SWF generovaném v Řídicích panelech
(nebo souboru SWF exportovaném do jiných podporovaných formátů (např. PDF, AIR, PPT)), musíte mít práva vyplývající z licence
Dashboards Author/Design License.
5.1.3
BA&T SAP Business Objects Explorer, zrychlený balíček
Cílem balíčku SAP BusinessObjects Explorer je podpora scénáře omezeného vyhledávání a procházení pomocí SAP BusinessObjects
Business Intelligence v paměťových (zrychlených) i tradičních datových zdrojích. Balíček SAP BusinessObjects Explorer zahrnuje práva k
používání Exploreru v následujících scénářích: (1) vyhledávání a procházení dat přes sémantickou vrstvu SAP BusinessObjects přidruženou k
této licenci, (2) vyhledávání a procházení dat rezidentních ve zrychlených datových zdrojích a (3) vyhledávání a procházení dat obsažených v
aplikaci Excel nebo souborech .csv.
Zrychlený balíček BA & T SAP BusinessObjects Explorer sestává z těchto komponent:
1.
Engine SAP BusinessObjects Explorer
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
59
2.
Platforma SAP BusinessObjects BI (k použití pouze pro podporu SAP BusinessObjects Explorer)
a. Platforma SAP BusinessObjects BI. Nabyvatel licence je licencován k používání pouze následujících funkčností platformy SAP
BusinessObjects BI: (a) Central Management Console (CMC), (b) autentizace třetí strany, (c) prozkoumání paměťových indexů
pomocí Exploreru, (d) Central Configuration Manager, (e) nástroj pro návrh informací, (f) Správce překladů, (g) nástroj Lifecycle
Management, (h) nástroj Upgrade Management, (i) launchpad BI.
3.
SAP Data Integrator Používání je omezeno takto:
a. Data Integrator a platforma BusinessObjects BI mohou být používány pouze společně s balíčkem SAP BusinessObjects Explorer.
b. Data Integrator nesmí být instalován na stejné desce jako SAP NetWeaver BWA nebo další datové platformy.
c. Data Integrator nesmí být používán pro samostatné projekty ETL (extrakce, transformace a načítání).
Licenční práva nezahrnují engine SAP BusinessObjects Mobile ani specifické paměťové platformy (které musí být licencovány samostatně).
5.1.4
SAP BusinessObjects BI Platform / BI Suite Analytics Edition
SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite Analytics Edition zahrnuje následující Runtime Software: (i) Sybase IQ, který lze nasadit na více
instancích, pokud celkový počet jader nasazených ve všech instancích nepřekročí 32 jader, a (ii) Data Integrator (DI), který lze nasadit na více
instancích, pokud celkový počet jader nasazených ve všech instancích nepřekročí 8 Jader a instance DI nejsou clustrované.
Použití modulu runtime softwaru Data Integrator (i) nezahrnuje Text Data Processing a (ii) je omezeno na využití a připojení ke stávajícím
úložištím CMS, které jsou umístěny na samostatném serveru v prostředí zákazníka výhradně k načítání dat z jakéhokoliv datového zdroje, ale
pouze do modulu runtime Sybase IQ.
Použití softwaru Sybase IQ Runtime Software je omezeno na přístup prostřednictvím sady SAP BusinessObjects BI Platform/BI Suite.
5.1.5
SAP BusinessObjects E-Care Data Connect
Nabyvatel licence smí licencovaný software používat pouze v kontextu se zahrnutým modelem databáze.
Software SAP licencovaný v rámci této smlouvy není určen k použití při diagnostice, prevenci a léčbě nemocí či zdravotního stavu. Je určen k
použití zdravotnickými profesionály k plánování a poskytování pacientské péče a klinické podpory.
5.1.6
Řešení Enterprise Information Management
5.1.6.1
Balíčky SAP Enterprise Information Management (EIM)
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na které může být všechen Software obsažený v balíčcích
EIM nainstalován a Používán. Adresáře a geocoding nejsou zahrnuty a jejich licencování probíhá odděleně.
5.1.7
Software SAP Data Services, SAP Data Integrator a SAP Data Quality Management
Adresáře a geocoding nejsou zahrnuty a jejich licencování probíhá odděleně.
5.1.7.1
SAP Data Services
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP Data
Services nainstalován a Používán. Software Data Services zahrnuje omezenou runtime licenci pro 4 Jádra na software SAP Information
Steward as Runtime Software. Použití takového softwaru SAP Information Steward Runtime Software je omezeno na funkce vytváření
očišťovacích balíčků a základních a pokročilých profilů.
5.1.7.2
SAP Data Quality Management
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP Data
Services nainstalován a Používán. Data Quality Management zahrnuje omezenou runtime licenci pro 4 Jádra na software SAP Information
Steward as Runtime Software. Použití takového softwaru SAP Information Steward Runtime Software je omezeno na funkce vytváření
očišťovacích balíčků a základních a pokročilých profilů.
5.1.7.3
Data Quality Management („DQM“) SDK
Licenci k Data Quality Management SDK lze získat ve dvou následujících konfiguracích: (1) samostatná konfigurace nebo konfigurace, která
není v sadě („Konfigurace DQM SDK bez sady“), a (2) v sadě s licencemi k softwaru Data Services anebo DQM Premium podle Metriky jádra
(„Konfigurace DQM SDK v sadě“). Pokud je licence získána v Konfiguraci DQM SDK bez sady, potom je licence k DQM SDK poskytována
jako Licence serveru. Pokud je licence získána v Konfiguraci DQM SDK v sadě, potom jsou licence k DQM SDK součástí licencí k softwaru
Data Services anebo DQM Premium podle Metriky jádra tak, že podmnožinu počtu licencí Jádra licencovaných Nabyvatelem licence lze
Používat výhradně ke spuštění DQM SDK, ale jen za předpokladu, že celkový počet nasazených licencí k DQM SDK, softwaru Data Services
a DQM Premium nesmí překročit celkový počet získaných licencí k softwaru Data Services a DQM Premium. Má-li například Nabyvatel
licence pro celkem šest Jader k softwaru Data Services anebo DQM Premium, potom může Používat dvě licence Jader ke spuštění DQM
SDK a zbývající 4 licence Jader ke spuštění softwaru Data Services anebo DQM Premium. Nebo může Nabyvatel licence Používat tři licence
Jader ke spuštění DQM SDK a zbývající 3 licence Jader ke spuštění softwaru Data Services anebo DQM Premium. Nabyvatel licence také
může Používat všech šest licencí Jader ke spuštění DQM SDK.
5.1.7.4
Software SAP Data Quality Management, verze pro řešení SAP
Při licencování softwaru SAP Data Quality Management, verze pro řešení SAP, musejí být funkce kvality dat Používány výhradně ve spojení s
činnostmi zahájenými v aplikacích SAP. Při tomto způsobu licencování je Používání funkce kvality dat pro účely mimo licencovanou aplikaci
přísně zakázáno. Pokud je Používání funkcí kvality dat vyžadováno mimo aplikaci SAP, potom je nutné získat samostatnou licenci k softwaru
SAP Data Quality Management nebo SAP Data Services. Nasazení této licence znamená, že Nabyvatel licence může rozložit počet
licencovaných Jader mezi jeden či více serverů, ale jen za předpokladu, že celkový počet Jader Použitých v serverech dá dohromady počet
licencovaných Jader získaných Nabyvatelem licence.
5.1.7.5
SAP Information Steward
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP
Information Steward nainstalován a Používán.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
60
5.1.7.6
Balíček kvality dat pro SAP CRM
Používání veškerého Softwaru zahrnutého v balíčku kvality dat pro SAP CRM se omezuje na data v jediném cílovém systému SAP CRM.
Adresáře a geocoding nejsou zahrnuty a jejich licencování probíhá odděleně.
5.1.7.7
SAP Data Services, možnost pro přesné procesy
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP Data
Services, možnost pro přesné procesy, nainstalován a Používán. Používání veškerého softwaru zahrnutého v produktu SAP Data Services,
možnost pro přesné procesy, se omezuje na používání dat a jejich zavádění do jediné aplikace SAP.
5.1.7.8
SAP Data Services, Enterprise edition
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP Data
Services, Enterprise Edition nainstalován a Používán. SAP Data Services, Enterprise Edition zahrnuje deset (10) Souběžných relací SAP
Sybase PowerDesigner EnterpriseArchitect a server SAP Sybase Replication Server, který může být nasazen na zvláštním serveru s
maximálním počtem dvě (2) Jádra.
5.1.7.9
SAP Data Services, možnost pro přesné analýzy
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP Data
Services, možnost pro přesné analýzy, nainstalován a Používán. Používání veškerého softwaru zahrnutého v produktu SAP Data Services,
možnost pro přesné analýzy, se omezuje na používání dat a jejich zavádění do jednoho určeného cílového systému.
5.1.8
Produkty SAP Rapid Marts
Při licencování SAP Rapid Marts je nutné rovněž získat licenci k softwaru SAP Data Integrator nebo k softwaru Data Services. Pokud jsou
produkty SAP Rapid Marts licencovány se softwarem SAP Data Integrator nebo se softwarem Data Services, je nutné získat individuální
licenci k balíčku SAP Rapid Marts ke každé licenci softwaru SAP Data Integrator nebo softwaru Data Services. Kopírování jedné licence k
balíčku SAP Rapid Marts a následné nasazení v dalších instancích je zakázáno.
5.1.9
Balíček SAP Data Migration Starter
Balíček SAP Data Migration Starter je licencován na základě časově omezené Licence.
5.1.10
Balíček SAP Data Migration Starter, SAP Data Migration, Perpetual Package
Balíček SAP Data Migration Starter a SAP Data Migration, Perpetual Package lze nasadit pouze na jediném serveru s maximálně osmi Jádry.
Balíček SAP Data Migration Starter a SAP Data Migration, Perpetual Package lze použít pouze společně s jednou instancí cílového systému,
kdy ID cílového systému je písemně poskytnuto společnosti SAP na začátku projektu implementace Nabyvatele licence.
5.1.11
SAP Enterprise Performance Management
5.1.11.1 SAP Financial Consolidation. Použití platformy SAP BusinessObjects BI zahrnuté do aplikace SAP Financial Consolidation je omezeno pouze
na následující funkčnosti: (a) použití serveru Central Management Server („CMS“) pro ověření anebo autorizaci uživatelů pro výše uvedené
aplikace; (b) použití konzoly Central Management Console („CMC“) pro správu uživatelských práv a výsad tak, jak se vztahují k aplikaci, a (c)
použití nástroje Infoview pro navigaci a spuštění pracovních prostorů nástroje Analyzer. SAP Financial Consolidation zahrnuje omezenou
runtime licenci pro SAP Intercompany, která se použije pouze ve spojení s produktem SAP Financial Consolidation.
5.1.11.2 SAP Business Planning and Consolidation SAP Business Planning and Consolidation zahrnuje omezenou runtime licenci pro SAP
Intercompany, která se použije pouze ve spojení s produktem SAP Business Planning and Consolidation.
5.1.11.3 SAP Business Planning and Consolidation, licence pouze pro konsolidaci SAP Business Planning and Consolidation, licence pouze pro
konsolidaci zahrnuje omezenou runtime licenci pro SAP Intercompany, která se použije pouze ve spojení s produktem SAP Business Planning
and Consolidation, licence pouze pro konsolidaci. Produkt SAP Business Planning and Consolidation, licenci pro konsolidaci, lze používat
výhradně k výpočtům a vykazování konsolidovaných finančních výsledků skupiny společností nebo k oddělenému vykazování finančních
sestav, pokud je aplikace používána k výpočtu a zaznamenávání investic do majetku, za použití obecně přijímaných účetních konceptů
souvisejících s účetnictvím pro obchodní kombinace anebo účetnictví majetku pro investice. Pro zamezení pochybnostem vytváření a výpočet
dat rozpočtu, plánu nebo prognóz (data do budoucnosti) není povoleno.
5.1.11.4 SAP Business Planning and Consolidation, licence pouze pro podnikové plánování Produkt SAP Business Planning and Consolidation, licenci
pro obchodní plánování, lze používat výhradně k vytváření a výpočtu dat rozpočtu, plánu nebo prognóz (data do budoucnosti). Pro zamezení
pochybnostem výpočet a vykazování konsolidovaných finančních výsledků skupiny společností nebo oddělené vykazování finančních sestav,
pokud je aplikace používána k výpočtu a zaznamenávání investic do majetku, za použití obecně přijímaných účetních konceptů souvisejících s
účetnictvím pro obchodní kombinace anebo účetnictví majetku pro investice není povoleno.
5.1.12
SAP Financial Information Management
Při licencování SAP Financial Information Management lze použít SAP Data Integrator:
 pouze s určitým licencovaným řešením SAP BusinessObjects pro malé a střední podniky, analytickými aplikacemi SAP, SAP NetWeaver
BW a SAP EPM On-Demand společně s určitými licencovanými aplikacemi SAP EPM, které jsou uvedeny a používány v souladu s
Dokumentací; a
 pouze pro Použití se SAP Financial Information Management.
SAP Financial Information Management by měl být licencován, kdykoliv je požadována integrace dat se systémy třetích stran, s výjimkou
případů použití zahrnujících SAP EPM OnDemand, kdy není potřeba žádná licence.
Určitý licencovaný Software SAP může využívat omezenou funkcionalitu aplikace Financial Information Management, k níž Nabyvatel licence
nevlastní licenci („Software FIM Runtime“), ale jen způsobem, který je popsaný v Dokumentaci. Dokud Nabyvatel licence výslovně nezíská
licenci k Softwaru FIM Runtime, je jeho Používání omezeno na přístup prostřednictvím licencovaného Softwaru SAP, a to výhradně pro účely
zachování výkonu licencovaného Softwaru SAP a integrace dat z licencovaného Softwaru SAP způsobem uvedeným v Dokumentaci.
5.1.13
SAP Electronic Invoicing for Brazil (Nota Fiscal Electronica)
SAP Electronic Invoicing for Brazil – Outbound and Inbound (Nota Fiscal Electronica – Outbound or Inbound) zahrnuje licenci modulu runtime
SAP PI.
SAP Confidential
61
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
5.1.14
Řešení SAP Governance, Risk and Compliance
Řešení SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) mohou využívat omezenou funkčnost Xcelsius Enterprise a Crystal Reports, na které
Nabyvatel licence nemá licenci („Reporting Runtime Software“). Dokud Nabyvatel licence výslovně nezíská licenci na Reporting Runtime
Software, je jeho Používání tohoto Reporting Runtime Softwaru omezeno na přístup pomocí a prostřednictvím řešení GRC a jakékoliv
Modifikace uvedeného jsou povoleny výlučně za účelem umožnění odpovídajícího používání řešení GRC. Reporting Runtime Software smí
používat pouze licencovaní Definovaní uživatelé SAP pro řešení GRC. Nabyvatel licence nezískává licenci k používání jakýchkoliv komponent
Crystal Reports pro vývoj aplikací .Net.
Při licencování produktu SAP Process Control nebo SAP Risk Management zaměstnanci Nabyvatele licence anebo třetí strany, které jsou
příjemci distribucí zásad a odpovídají na průzkumy, kvízy anebo potvrzení ohledně zásad, nepotřebují licence pro Software ani Definované
uživatele SAP za předpokladu, že tyto reakce neaktivují funkce zpracovávání Softwaru. K vyloučení pochyb takový přístup nevyžaduje
vytváření, kontrolu, schvalování nebo vydávání těchto zásad či průzkumů souvisejících se zásadami a ani prohlížení odpovědí.
5.1.14.1 SAP Access Control, Starter Edition
Použití aplikace SAP Access Control, Starter Edition je omezeno na měření, monitorování a hlášení rizik souvisejících s přístupem a řízení a
hlášení přístupu superuživatele.
5.1.14.2 SAP Fraud Management zahrnuje omezenou runtime licenci pro jednu (1) uživatelskou licenci SAP Predictive Analysis as Runtime Software.
Použití takového softwaru SAP Predictive Analysis Runtime Software je omezeno na Použití se SAP Fraud Management.
5.1.15
Řešení SAP BusinessObjects pro malé a střední podniky
5.1.15.1 SAP BusinessObjects BI, Edge Edition,Edge Edition s integrací dat a Edge Edition se správou dat (Edge BI)
Nasazení Edge BI je omezeno na jeden server. Software Edge BI licencovaný podle Uživatelů má limit 250 uživatelů na server. Software
Edge BI zahrnuje publikování až pro 1 000 Příjemců. Edge BI zahrnuje jednu (1) uživatelskou licenci na SAP Business Analytics Professional
a devět (9) uživatelských licencí na SAP BI Limited na každý blok 10 uživatelů nebo 5 Souběžných relací licencovaných výlučně na použití
Edge BI. Edge BI licencovaný na základě Licence souběžné relace nesmí překročit 50 Souběžných relací v jediném nasazení. Poté co
Nabyvatel licence získá balíčky Souběžných relací, může získat doplňkové uživatelské licence na Edge BI ve stejném množství jako počet
Licencí souběžné relace.
5.1.15.2 SAP BusinessObjects BI, Edge Edition se správou dat
Služba SAP Data Services, Edge Edition dodávaná se SAP BusinessObjects Edge BI může být nasazena pouze na samostatném serveru (do
50 Definovaných uživatelů nebo 6 Souběžných relací) a musí být nasazena buď (a) na stejném serveru, kde je nasazen odpovídající produkt
SAP BusinessObjects Edge BI, nebo (b) na zvláštním serveru s maximálně šesti Jádry. Službu SAP Data Services, Edge Edition lze používat
pouze ve spojení se SAP BusinessObjects Edge BI a nikoliv samostatně. Nabyvatel licence smí pouze používat až dva typy databází pod
databázovými rozhraními a je mu povoleno jen jedno cílové úložiště dat.
5.1.15.3 SAP BusinessObjects BI, Edge Edition s integrací dat
Služba SAP Data Integrator, Edge Edition dodávaná se SAP BusinessObjects Edge BI může být nasazena pouze na samostatném serveru
(do 50 Definovaných uživatelů nebo 6 Souběžných relací) a musí být nasazena buď (a) na stejném serveru, kde je nasazen odpovídající
produkt SAP BusinessObjects Edge BI, nebo (b) na zvláštním serveru s maximálně šesti Jádry. Službu SAP Data Integrator, Edge Edition lze
používat pouze ve spojení se SAP BusinessObjects Edge BI a nikoliv samostatně. Nabyvatel licence smí pouze používat až dva typy databází
pod databázovými rozhraními a je mu povoleno jen jedno cílové úložiště dat. Pokud je služba SAP Data Integrator, Edge Edition používána s
moduly SAP Rapid Marts, Edge Edition, lze ji nasadit na serveru až s deseti Jádry.
5.1.15.4 SAP Data Services, Edge Edition, Information Steward, Edge Edition, Data Integrator, Edge Edition a Data Quality Management, Edge Edition
(řešení Edge EIM)
Celkový počet licencovaných Jader představuje maximální celkový počet Jader, na kterých může být všechen Software obsažený v SAP Data
Services, Edge Edition nainstalován a Používán. Data Services, Edge Edition, a Data Quality Management, Edge Edition, zahrnují omezenou
runtime licenci pro aplikace SAP Information Steward, Edge Edition, jako Runtime Software. Použití takového softwaru SAP Information
Steward Runtime Software, Edge Edition, je omezeno na funkce vytváření očišťovacích balíčků a základních a pokročilých profilů. Adresáře a
Geocoding nejsou součástí žádných řešení Edge EIM a je třeba je licencovat samostatně. Každé nasazení kteréhokoliv z řešení Edge EIM
Solutions je omezeno na jeden server, který obsahuje minimálně 4 Jádra a maximálně 8 Jader. Všechna řešení Edge EIM zahrnují licenci
SAP Business Analytics Professional User výhradně pro použití příslušných řešení Edge EIM a nevyžadují další Definované uživatele aplikací
SAP.
5.1.15.5 SAP Rapid Marts, Edge Edition
Při licencování produktu SAP Rapid Marts Edge Edition jaké nutné také získat licenci pro SAP BusinessObjects BI Edge Edition s integrací
dat nebo SAP BusinessObjects BI Edge Edition se správou dat. Produkt SAP Rapid Marts, Edge Edition může být nasazen pouze na
samostatném serveru a musí být nasazen buď (a) na stejném serveru, kde je nasazen odpovídající produkt SAP BusinessObjects Edge BI,
nebo (b) na zvláštním serveru s až 8 Jádry. Produkt SAP Rapid Marts Edge Edition může být používán pouze ve spojení s SAP
BusinessObjects Edge BI. Kopírování jedné licence k balíčku SAP Rapid Marts Edge Edition a následné nasazení v dalších instancích je
zakázáno. Každý balíček SAP Rapid Mart Edge Edition zahrnuje související licenci pro Aplikační rozhraní.
5.1.15.6 SAP Planning and Consolidation, Edge Edition
Licencování SAP Planning and Consolidation, Edge Edition je omezeno na maximálně 70 uživatelů na jednom serveru.
5.1.15.7 SAP Strategy Management, Edge Edition
Omezení licence: Maximální nasazení jednoho aplikačního serveru a maximálně 70 uživatelů. Každé nasazení je omezeno na 25 kontextů a
25 datových modelů.
5.1.15.8 SAP Disclosure Management, Edge Edition
SAP Disclosure Management, Edge Edition lze nasadit na jediný aplikační server v produkčním prostředí a nesmí jej používat více než pět
Definovaných uživatelů. Použití funkce Softwaru pro uživatelské pracovní postupy a funkce e-mailu není povoleno. Žádný Nabyvatel licence
nemůže získat více než 100 licencí Filing.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
62
5.1.15.9 SAP BusinessObjects BI, Edge Analytics Edition (BI Edge)
SAP BusinessObjects BI, Edge Analytics Edition (BI Edge) má maximální limit 250 Definovaných uživatelů nebo 50 Souběžných relací na
jediném serveru. Licence zahrnuje následující Runtime Software: (i) Sybase IQ a (ii) Data Services, Edge Edition, obojí lze nasadit na stejném
serveru jako platformu BI Edge nebo na samostatném serveru až pro šestnáct (16) Jader v případě Sybase IQ nebo maximálně šesti (6)
Jader v případě Data Services, Edge Edition. Edge BI zahrnuje jednu (1) licenci Definovaného uživatele na SAP Business Analytics
Professional a devět (9) licencí Definovaného uživatele na SAP BI Limited na každý blok 10 uživatelů nebo 5 Souběžných relací
licencovaných výlučně k použití Edge BI.
Použití Runtime Software se omezuje na následující: služba Data Services, Edge Edition (včetně Data Quality Management, Data Integrator a
Text Data Processing) se může připojit a může využívat jakékoliv stávající úložiště CMS umístěné na samostatném serveru v prostředí
zákazníka, ale může zavádět data nebo očišťovat data zaváděná pouze do zahrnutého Sybase IQ Runtime, z libovolného počtu datových
zdrojů SAP a až pro dva typy databáze v rámci rozhraní databáze.
Použití Sybase IQ Runtime Software je omezeno na přístup prostřednictvím platformy BI Edge.
5.1.16
Analytická řešení SAP
Omezená licence: Použití analytického řešení SAP („BA Solutions“) a jakéhokoliv softwaru SAP, licencovaného jako součást BA Solution („BA
software“), je omezeno na specifický účel BA Solution („Účel“).
BA software: SAP může nabídnout BA software, obsažený v řešení BA Solution, rovněž jako samostatný softwarový produkt SAP na základě
ceníku a podmínek SAP. Termíny a podmínky a také funkcionalita BA Software se mohou lišit od samostatného softwarového produktu SAP.
Další funkcionality takového softwarového produktu SAP mohou podléhat samostatné licenční smlouvě a dalším licenčním poplatkům.
5.1.17
SAP Enterprise Risk Reporting for Banking
Užívání tohoto Softwaru je omezeno na měření a sledování podnikového rizika pro bankovní operace Nabyvatele licence.
5.1.18
SAP Trade Promotion Effectiveness Analysis
Užívání tohoto Softwaru je omezeno na provádění analýzy účinnosti propagace obchodu.
5.1.19
SAP Sales Analysis for Retail
Použití tohoto Softwaru je omezeno na analýzu maloobchodních dat a dat prodejních míst.
5.1.20
SAP Planning and Consolidation for Banking
Užívání tohoto Softwaru je omezeno na následující bankovní operace Nabyvatele licence: finanční plánování, rozpočtování, předpovědi a
konsolidace a vykazování finančních a jiných plánovaných dat.
5.1.21
Řešení pro rychlé nasazení SAP Sales and Operational Planning
Užívání tohoto Softwaru je omezeno na proces plánování v oblasti prodeje a provozu, jako je konsensuální řízení poptávky, viditelnost
nabídky, hrubá agregovaná kapacita a sledování obchodních procesů s využitím prognóz vstupu z oblastí prodeje, marketingu, provozu a
financí.
5.1.22
SAP Knowledge Acceleration
Aplikace SAP Knowledge Accelerator může být používána pro naplnění potřeb školení zaměstnanců Nabyvatele licence a nesmí být
používána třetí stranou nebo jménem třetí strany. Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Plánu školení nesmí být licence NUL aplikace
Knowledge Accelerator převáděny na jiné osoby, a to ani tehdy, pokud již původní uživatel nemá přístup k aplikaci Knowledge Accelerator.
Pokud již jednotlivec není dále zaměstnancem Nabyvatele licence, může Nabyvatel licence převést licenci NUL takového jednotlivce na jiného
uživatele.
5.1.23
SAP Lumira, Standard Edition Nabyvatel licence nesmí aplikaci SAP Lumira Standard Edition používat k přístupu k datům v aplikacích SAP, s
výjimkou přístupu k datům v aplikacích SAP HANA a SAP Business One.
5.1.24
SAP Lumira, Personal Edition Nabyvatel licence nesmí používat aplikaci SAP Visual Intelligence, personal edition k přístupu k datům v
aplikacích SAP, s výjimkou přístupu k datům v aplikacích SAP HANA One.
5.2 SAP BusinessObjects (Classic Solutions Model)
5.2.1
SAP BusinessObjects Enterprise
5.2.1.1
Dashboard Builder Softwarové komponenty, nástroje a utility dodávané s aplikací Dashboard Builder mohou být používány pouze s
produktem, se kterým byly poskytnuty. Kromě toho lze utility Web Intelligence dodávané s aplikací Dashboard Builder používat pouze k
zobrazení analytických šablon dodaných s aplikací Dashboard Builder.
5.2.1.2
SAP BusinessObjects EnterpriseNabyvatel licence nesmí kombinovat licence pro různé edice BusinessObjects Enterprise v jednom Nasazení
(například licence Premium BusinessObjects Enterprise nelze v jednom Nasazení kombinovat s licencemi BusinessObjects Enterprise
Professional). Nabyvatel licence může licenci BusinessObjects Enterprise Professional používat k publikování a distribuci pouze jednoho z
typů proprietárních formátů sestav SAP Business Objects (Crystal Reports, Web Intelligence/Desktop Intelligence/BusinessObjects/Voyager).
Formáty Web Intelligence a Desktop Intelligence jsou pro tyto účely považovány za jediný proprietární formát reportů. Pokud chce Nabyvatel
licence publikovat a distribuovat více než jeden typ formátu sestavy, je nutné získat licenci BusinessObjects Enterprise Premium. Pokud
Nabyvatel licence bez ohledu na výše uvedené přejde z kombinovaného Nasazení BusinessObjects a Web Intelligence na BusinessObjects
Enterprise, může používat v daném Nasazení typy reportů BusinessObjects i Web Intelligence.
5.2.1.3
Možnosti pro produkt SAP BusinessObjects Možnosti pro BusinessObjects Enterprise Professional, Crystal Enterprise Professional a Crystal
Reports Server (souhrnně „Základní aplikace“) jsou licencovány jako doplňky k Nasazení. Možnosti mohou zahrnovat Crystal Reports
Explorer, Auditing, Publishing, Live Office, Integrační sady pro aplikace třetích stran a další produkty, označené jako Možnosti k Základní
aplikaci. Pokud jsou jak Základní aplikace, tak Možnosti licencovány pro metriku CPU, musí počet a typ licencí Možností odpovídat počtu a
typu licencí pro Základní aplikace v Nasazení, ve kterém byly Možnosti využity.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
63
5.2.1.4
Web Intelligence Interactive Viewing Uvolňovací klíče k aplikaci Web Intelligence Interactive Viewing odemykají všechny funkce celého
produktu Web Intelligence. Licence k Web Intelligence Interactive Viewing je však omezená licence, která se nesmí používat k úpravě nebo
vytváření dokumentů.
5.2.2
Balíček SAP BusinessObjects BI Balíček SAP BusinessObjects BI zahrnuje omezenou licenci na software SAP BusinessObjects Information
Steward. Použití softwaru SAP BusinessObjects Information Steward je omezeno na funkce správy metadat a metapedie.
5.2.3
SAP BusinessObjects BI Starter Package Licencování SAP BusinessObjects BI starter package je omezeno na maximálně 100 uživatelů na
jednom serveru.
5.2.4
Řídicí panel a vizualizace
5.2.4.1
Software SAP® BusinessObjects™ Xcelsius®
Pokud Nabyvatel licence obnovuje, publikuje, přesouvá nebo jinak mění data obsažená v souboru SWF vygenerovaném aplikací
(nebo souborem SWF exportovaném do jiných podporovaných formátů souborů (např. PDF, AIR, PPT)), je nutné získat licenci
Interactive Viewing License. Licence Xcelsius Interactive Viewing je zahrnuta do Licencí definovaného uživatele (Named User
„NUL“) pro Crystal Reports Server a BusinessObjects Edge a vyhovuje jim. Neomezené interaktivní prohlížení je zahrnuto do
Engage, ale je omezeno na soubory SWF s maximálně dvěma připojeními.
Xcelsius
Xcelsius
License,
Xcelsius
5.2.5
Řešení SAP BusinessObjects Enterprise Information Management
5.2.5.1
Software SAP BusinessObjects Data Services, SAP BusinessObjects Data Integrator a SAP BusinessObjects Data Quality Management
Pokud chce Nabyvatel licence uplatnit Licenci softwarů Data Services, Data Integrator nebo Data Quality Management pro přístup ke zdrojům
dat organizace, jako jsou zabalené aplikace, databáze nebo produkty technologie infrastruktury, musí získat licence k jednotlivým rozhraním,
jako je Aplikační rozhraní, Databázové rozhraní, Technologické rozhraní JMS nebo Technologické rozhraní Salesforce.com. Adresáře nejsou
zahrnuty a jejich licencování probíhá odděleně.
5.2.5.2
SAP BusinessObjects Data Services Následující položky jsou zahrnuty v každé licenci k softwaru SAP BusinessObjects Data Services:
 Pět Definovaných uživatelů SAP BusinessObjects Data Insight (s výjimkou licencí svázaných nebo jinak dodávaných v kombinaci s nebo
pro použití s produkty třetích stran)
 Runtime licence pro 2 procesory na software SAP BusinessObjects Information Steward. Použití softwaru BusinessObjects Information
Steward je omezeno na funkce vytváření očišťovacích balíčků a základních a pokročilých profilů obsažených v softwaru Data Insight.
 Jedna licence ke každé z těchto aplikací: Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team
Development a Grid Computing
 Licence k Databázovému rozhraní pro neomezený počet Typů databází
 Technologické rozhraní Salesforce.com
 Technologické rozhraní JMS
5.2.6
SAP BusinessObjects Data Integrator
5.2.6.1
SAP BusinessObjects Data Integrator Starter Každá licence Softwaru zahrnuje jednu licenci Databázového rozhraní.
5.2.6.2
SAP BusinessObjects Data Integrator Professional Každá licence Softwaru zahrnuje dvě licence Databázového rozhraní.
5.2.6.3
SAP BusinessObjects Data Integrator Premium Každá licence Softwaru zahrnuje jednu licenci ke každé z následujících aplikací: Real Time
Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team Development, Grid Computing, Technologické rozhraní
Salesforce.com a Technologické rozhraní JMS. Dále zahrnuje licence Databázového rozhraní pro neomezený počet databázových Typů.
5.2.7
SAP BusinessObjects Data Quality Management („DQM“)
5.2.7.1
SAP BusinessObjects eData Quality („eDQ“) Management. Nabyvatel licence může Používat software SAP BusinessObjects eDQ
Management pouze pro transakční prostředí nebo prostředí v reálném čase. Každá licence Softwaru zahrnuje jednu licenci k softwaru SAP
BusinessObjects DQM s možností čistícího balíčku pro jeden jazyk.
5.2.7.2
SAP BusinessObjects Data Quality Management Professional. Každá licence Softwaru zahrnuje jednu licenci Databázového rozhraní a jednu
licenci k softwaru SAP BusinessObjects DQM s možností očišťovacího balíčku pro jeden jazyk.
5.2.7.3
SAP BusinessObjects Data Quality Management Premium. Každá licence k Softwaru zahrnuje:
 Pět Definovaných uživatelů SAP BusinessObjects Data Insight (s výjimkou licencí svázaných nebo jinak dodávaných v kombinaci s nebo
pro použití s produkty třetích stran)
 Runtime licence pro 2 procesory na software SAP BusinessObjects Information Steward. Použití softwaru BusinessObjects Information
Steward je omezeno na funkce vytváření očišťovacích balíčků a základních a pokročilých profilů obsažených v softwaru Data Insight.
 Dvě licence k Databázovému rozhraní
 Jednu licenci SAP BusinessObjects DQM, možnost čistícího balíčku pro pro jeden jazyk
 SAP BusinessObjects DQM, SDK
 Jednu licenci ke každé z těchto aplikací: Real Time Transactional Processing, Data Source Web Service Access, Multi-user Team
Development a Grid Computing
5.2.7.4
Licence k rozhraní Předpokladem pro licenci k jakémukoliv Aplikačnímu rozhraní, Databázovému rozhraní nebo Technologickému rozhraní je
licence k softwaru Data Services, Data Integrator nebo Data Quality Management. Aplikační rozhraní je licencováno podle Instancí aplikace.
„Instance“ znamená, že Software lze použít pouze k jednomu jedinečnému připojení k určité aplikaci nebo technologii. Pokud dochází k
přístupu k několika instancím aplikace přes Aplikační rozhraní, potom pro každou instanci je nutné získat jednu Licenci k Aplikačnímu
rozhraní. Licence na Rozhraní Application Interface Unlimited, Databázové rozhraní, Technologické rozhraní JMS a Technologické rozhraní
Salesforce.com platí pro aplikaci, databázi nebo Typ technologie podle toho, co lze použít. „Typ“ znamená neomezený počet připojení k jedné
konkrétní aplikaci, databázi nebo technologii.
5.2.7.5
Data Quality Management SDK Licenci k Data Quality Management SDK lze získat ve dvou následujících konfiguracích: (1) samostatná
konfigurace nebo konfigurace, která není v sadě („Konfigurace DQM SDK bez sady“), a (2) v sadě s licencemi k softwaru Data Services anebo
DQM Premium podle Metriky CPU („Konfigurace DQM SDK v sadě“). Pokud je licence získána v Konfiguraci DQM SDK bez sady, potom je
licence k DQM SDK poskytována jako Licence serveru. Pokud je licence získána v Konfiguraci DQM SDK v sadě, potom jsou licence k DQM
SDK součástí licencí k softwaru Data Services anebo DQM Premium podle Metriky CPU tak, že podmnožinu počtu licencí procesoru
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
64
licencovaných Nabyvatelem licence lze Používat výhradně ke spuštění DQM SDK, ale jen za předpokladu, že celkový počet nasazených
licencí k DQM SDK, softwaru Data Services a DQM Premium nesmí překročit celkový počet získaných licencí k softwaru Data Services a
DQM Premium. Má-li například Nabyvatel licence pro celkem šest CPU k softwaru Data Services anebo DQM Premium, potom může
Používat dvě licence CPU ke spuštění DQM SDK a zbývající 4 licence CPU ke spuštění softwaru Data Services anebo DQM Premium. Nebo
může Nabyvatel licence Užívat tři licence CPU ke spuštění DQM SDK a zbývající 3 licence CPU ke spuštění softwaru Data Services anebo
DQM Premium. Nabyvatel licence také může Používat všech šest licencí CPU ke spuštění DQM SDK.
5.2.7.6
Software SAP BusinessObjects Data Quality Management, verze pro použití s aplikacemi SAP, Siebel nebo Informatica Při licencování
softwaru SAP BusinessObjects Data Quality Management, verze pro řešení SAP, aplikace Siebel nebo pro Informatica PowerCenter musejí
být funkce kvality dat Užity výhradně ve spojení s činnostmi zahájenými v aplikaci SAP, Siebel nebo Informatica. Při tomto způsobu
licencování je Používání funkce kvality dat pro účely mimo licencovanou aplikaci přísně zakázáno. Pokud je Používání funkcí kvality dat
vyžadováno mimo aplikaci SAP, Siebel nebo Informatica, potom je nutné získat samostatnou licenci k softwaru SAP BusinessObjects Data
Quality Management nebo SAP BusinessObjects Data Services. Nasazení této licence znamená, že Nabyvatel licence může rozložit počet
licencovaných procesorů mezi jeden či více serverů, ale jen za předpokladu, že celkový počet procesorů Užitých v serverech dá dohromady
počet licencovaných procesorů získaných Nabyvatelem licence. Licence pro Grid Computing nejsou zahrnuty a vyžadují samostatné
licencování.
5.2.7.7
Produkty SAP BusinessObjects Rapid Marts Při licencování balíčků SAP BusinessObjects Rapid Marts je nutné rovněž získat licenci k
softwaru SAP BusinessObjects Data Integrator nebo k softwaru Data Services. Pokud jsou balíčky SAP BusinessObjects Rapid Marts
licencovány se softwarem SAP BusinessObjects Data Integrator nebo se softwarem Data Services, je nutné získat individuální licenci k
balíčku SAP BusinessObjects Rapid Marts ke každé licenci softwaru SAP BusinessObjects Data Integrator nebo softwaru Data Services.
Kopírování jedné licence k balíčku SAP BusinessObjects Rapid Marts a následné nasazení v dalších instancích je zakázáno. Kromě výše
uvedeného musí Nabyvatel licence rovněž získat licenci pro příslušná Aplikační rozhraní.
5.2.7.8
SAP BusinessObjects Metadata Management Software Metadata Management je dodáván s licencí na omezené použití softwaru SAP
BusinessObjects Enterprise. Nabyvatel licence může použít software SAP BusinessObjects Enterprise jen ve spojení se softwarem Metadata
Management. Přístup k datům, která nejsou vytvořena nebo Používána výhradně softwarem Metadata Management, znamená porušení této
licence. Nabyvatel licence může Používat pouze následující funkce softwaru SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central Management
Server (CMS) pro účely ověření uživatele nebo skupiny a (b) Central Management Console pro zabezpečení týkající se správy uživatelů a
přístup ke zdrojům integrátoru, skupinám zdrojů, metapedii, nástrojům, ke správě a spuštění plánovače zdrojů integrátoru a ke spuštění
nástrojů.
5.2.8
SAP BusinessObjects Explorer
5.2.8.1
Uvolňovací klíče k aplikaci Explorer používané ve spojení se SAP BusinessObjects Enterprise Professional (pro Enterprise Reporting)
odemykají všechny funkce produktu Web Intelligence. Tyto funkce Web Intelligence smí používat pouze aplikace SAP BusinessObjects
Explorer.
5.2.8.2
SAP Business Objects Explorer (Data Exploration Component – komponenta procházení dat). SAP BusinessObjects Explorer (Data
Exploration Component) zahrnuje SAP BusinessObjects Data Integrator Premium a SAP BusinessObjects Enterprise. Pro použití
Nabyvatelem licence platí následující omezení:
 Data Integrator Premium a BusinessObjects Enterprise mohou být používány pouze společně se SAP BusinessObjects Explorer (Data
Exploration Component).
 Data Integrator Premium nesmí být instalován na stejné desce jako SAP NetWeaver BWA blade.
 Data Integrator Premium nesmí být používán pro samostatné projekty ETL (extrakce, transformace a načítání).
 Nabyvatel licence získává licenci k Používání pouze následujících funkcí SAP BusinessObjects Enterprise: (a) Central Management
Console (CMC), (b) autentizace třetí strany, (c) procházení indexů BWA pomocí aplikace Explorer, (d) Central Configuration Manager a
(e) Import Wizard.
5.2.9
Řešení SAP BusinessObjects pro malé a střední podniky
5.2.9.1
SAP BusinessObjects Edge BI (Edge BI) Software Edge BI licencovaný podle Definovaných uživatelů SAP má limit 250 uživatelů na server.
Software Edge BI zahrnuje publikování až pro 1 000 Příjemců. Při Samostatném použití softwaru Edge BI nejsou vyžadováni Definovaní
uživatelé SAP Application. Při použití s aplikací SAP ERP není definovaný uživatel SAP Business Expert relevantní a postačuje Definovaný
uživatel SAP Professional. Software Edge BI licencovaný pomocí licence CAL (Concurrent Access License) prostřednictvím prodejců SAP
BusinessObjects nesmí překročit 50 licencí CAL v jediném nasazení. Poté co Nabyvatel licence získá balíčky licencí CAL od prodejce SAP
BusinessObjects, může licencovat doplňkové licence definovaných uživatelů softwaru Edge BI ve stejném počtu, jako je počet licencovaných
licencí CAL.
5.2.9.2
SAP BusinessObjects Edge BI, verze se správou dat SAP BusinessObjects Data Quality Professional a SAP BusinessObjects Data Integrator
Starter, dodávané se SAP BusinessObjects Edge BI, mohou být nasazeny pouze na samostatném serveru (do 250 uživatelů) a musí být
nasazeny buď (a) na samostatném serveru, kde je nasazen odpovídající produkt SAP BusinessObjects Edge BI, nebo (b) na samostatném
serveru s maximálně dvěma procesory. Aplikace SAP BusinessObjects Data Quality Professional a SAP BusinessObjects Data Integrator
Starter lze používat pouze ve spojení se SAP BusinessObjects Edge BI a nesmí být používány samostatně. Nabyvatel licence smí používat
maximálně dva typy databází pod databázovými rozhraními a je mu povoleno jen jedno cílové úložiště dat.
5.2.9.3
SAP BusinessObjects Edge BI, verze s integrací dat Balíček SAP BusinessObjects Data Integrator Starter dodávaný společně se SAP
BusinessObjects Edge BI může být nasazen pouze na samostatném serveru (až 250 uživatelů) a musí být nasazen buď (a) na stejném
serveru, kde je nasazen odpovídající produkt SAP BusinessObjects Edge Series, nebo (b) na zvláštním serveru s maximálně dvěma
procesory. SAP BusinessObjects Edge BI, verze s integrací dat a SAP BusinessObjects Data Integrator Starter mohou být používány pouze
ve spojení se SAP BusinessObjects Edge BI a nesmí být používány samostatně. Nabyvatel licence smí používat maximálně dva typy
databází pod databázovými rozhraními a je mu povoleno jen jedno cílové úložiště dat. Pokud se SAP BusinessObjects Data Integrator Starter
používá se SAP BusinessObjects Edge Rapid Marts, může být nasazen na serveru s až 4 procesory.
6.
SAP Crystal
6.1 Podmínky používání všech produktů SAP Crystal
6.1.1
Výklad pojmů
„Software SAP Crystal“ je definován jako následující produkty: SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal Reports Server, SAP
Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal Interactive Analysis a Xcelsius Engage Server.
SAP Confidential
65
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
6.1.1.1
6.1.1.2
„Software Desktop SAP Crystal“ je definován jako všechny produkty SAP Crystal s výjimkou SAP Crystal Server a SAP Crystal Reports
Server.
6.1.1.3
„Připojená prezentace“ označuje jakýkoliv soubor SWF vytvořený pomocí produktu SAP Crystal Dashboard Design, osobní edice, SAP Crystal
Dashboard Design, edice pro oddělení, nebo Xcelsius Engage Server, který aktualizuje, publikuje, dále předává nebo jinak mění data
obsažená v takovém souboru SWF (nebo souboru SWF exportovaném do jiného podporovaného formátu (např. PDF, AIR, PPT)).
6.1.1.4
„Samostatná prezentace“ označuje jakýkoliv soubor SWF vytvořený pomocí produktu SAP Crystal Presentation Design, SAP Crystal
Dashboard Design, osobní edice, SAP Crystal Dashboard Design, edice pro oddělení, nebo Xcelsius Engage Server, který neaktualizuje,
nepublikuje, dále nepředává ani jinak nemění data obsažená v takovém souboru SWF (nebo souboru SWF exportovaném do jiného
podporovaného formátu (např. PDF, AIR, PPT)).
6.1.2
Užívání softwaru SAP Crystal Nabyvatel licence smí používat software SAP Crystal k poskytování školicích a konzultačních služeb pro tento
software SAP Crystal za předpokladu, že každý jednotlivec, který je příjemcem těchto školicích a konzultačních služeb, získal zvlášť licenci k
Používání příslušného softwaru SAP Crystal.
6.1.3
Užívání softwaru Desktop SAP Crystal S výjimkou Připojených prezentací a v souladu s Oddílem 6.2.8 smí Nabyvatel licence distribuovat
výstupní soubory generované softwarem Desktop SAP Crystal třetím stranám (např. ve formátu souboru PDF, SWF, XLF, WID nebo RPT) za
předpokladu, že Nabyvatel licence splňuje následující požadavky:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
výstupní soubory se nacházejí mimo Software a k Softwaru přímo ani nepřímo nepřistupují, neaktivují procesní kapacity Softwaru a ani
jinak jej nevyužívají;
za podporu a technickou či jinou pomoc požadovanou libovolnou osobou, která takové výstupní soubory obdržela, zodpovídá výhradně
jen Nabyvatel licence;
Nabyvatel licence nepoužívá název, logo ani ochrannou známku Poskytovatele licence ani Softwaru bez předchozího písemného
povolení společnosti SAP;
Nabyvatel licence ochrání společnost SAP a odškodní ji za veškeré případné nároky nebo závazky, které by vyplynuly z používání,
reprodukování nebo distribuce výstupních souborů;
Nabyvatel licence zajistí, aby koncový uživatel („Koncový uživatel“) vyjádřil souhlas s podmínkami, které se v zásadě podobají
podmínkám stanoveným v Oddíle 6.3.8.
6.1.4
Licence pro školicí pracovní stanici pro software Desktop SAP Crystal Pokud se software Desktop SAP Crystal používá na pracovní stanici
používané výhradně pro školení, licence se vztahuje na tuto pracovní stanici a nikoliv na Definovaného uživatele používajícího Software. Je
vyžadována jedna licence pro každou školicí pracovní stanici.
6.1.5
Užívání snímků obrazovek a slovních značek pro software SAP Crystal Nabyvatel licence smí reprodukovat a distribuovat snímky
obrazovek a slovní značky pro software SAP Crystal v dokumentech nebo na médiích za předpokladu, že:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Dokument nebo média nejsou určeny pro komerční školicí materiál, školicí materiál třetí strany ani školicí materiál určený k zisku.
Použití Nabyvatelem licence nesmí být obscénní nebo pornografické a nesmí být znevažující, hanlivé nebo urážlivé vůči společnosti
SAP, žádnému jejímu softwaru ani žádné jiné fyzické či právnické osobě.
Použití Nabyvatelem licence nesmí přímo nebo nepřímo naznačovat sponzorství, přidružení nebo podporu produktu nebo služby
Nabyvatele licence ze strany společnosti SAP.
Nabyvatel licence nesmí používat snímky obrazovky pro srovnávací reklamu.
Nabyvatel licence nesmí upravovat snímky obrazovky jakýmkoliv způsobem s výjimkou změny velikosti nebo výřezu snímku obrazovky.
Nabyvatel licence nesmí zahrnovat části snímku obrazovky do uživatelského rozhraní jiného produktu.
Nabyvatel licence nesmí používat snímky obrazovky, které obsahují obsah třetí strany, pokud od třetí strany nezíská výslovné svolení.
Nabyvatel licence musí uvést toto prohlášení o copyrightu: „Snímky obrazovky produktu společnosti SAP otištěny se svolením
společnosti SAP.“
Pokud použití Nabyvatelem licence zahrnuje odkazy na Software SAP, musí Nabyvatel licence použít celý název Softwaru.
Nabyvatel licence nesmí používat snímky obrazovky, které obsahují obraz identifikovatelné osoby, pokud od této osoby nezíská svolení.
6.2 Runtime produkt SAP Crystal Reports
6.2.1
Rozsah Tento Oddíl se týká Runtime produktu, který je součástí SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI, SAP Crystal Reports for
Visual Studio 2010 a SAP Crystal Reports for Eclipse.
6.2.2
Výklad pojmů
6.2.2.1
„Klientská aplikace“ znamená aplikaci vyvinutou Nabyvatelem licence, která a) využívá Runtime produkt, b) je plně nainstalovaná v počítači
koncového uživatele s veškerým místním zpracováním výkazů pro daný počítač a c) přidává Runtime produkt výraznou a primární
funkcionalitu.
6.2.2.2
„Interní instalace“ nebo „interně instalovaný“ znamená instalaci do produktivních Klientských aplikací anebo Serverových aplikací v jednom
nebo více počítačích ve společnosti nebo organizaci Nabyvatele licence pouze ve spojení s interním obchodním využitím Nabyvatele licence.
6.2.2.3
„Distribuce“ nebo „distribuovat“ znamená prodávat, půjčovat, poskytovat formou licence nebo znovu distribuovat Klientské aplikace nebo
Serverové aplikace koncovým uživatelům jako třetím osobám, které nepatří do společnosti ani organizace Nabyvatele licence.
6.2.2.4
„Runtime produkt“ označuje soubory a rozhraní API (application program interface) specifické pro verzi určené v souboru RUNTIME.TXT
poskytovaném s produktem SAP Crystal Reports 2008, SAP Crystal Reports for Eclipse 2.0 a SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010.
6.2.2.5
„Serverová aplikace“ znamená aplikaci vyvinutou Nabyvatelem licence, která a) využívá Runtime produkt, b) umožňuje více než jednomu
uživateli přístup k Runtime produktu buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím aplikace střední vrstvy a c) přidává Runtime produktu
specifickou a primární funkcionalitu. Klientská aplikace nainstalovaná v serverovém prostředí terminálu Windows (např. Citrix nebo Microsoft
Remote Desktop Platform) je Serverová aplikace.
6.2.3
Použití Nabyvatel licence může nainstalovat a Používat jednu kopii Runtime produktu k vyvíjení Klientských aplikací a Serverových aplikací.
Obchodní podmínky pro Distribuci a Interní instalaci se liší podle typu aplikací, které Nabyvatel licence vyvíjí, jak je popsáno v následujících
bodech.
6.2.4
Interní instalace Klientských aplikací a Serverových aplikací Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli licence osobní, nevýhradní, omezenou
licenci na Interní instalaci Runtime produktu s Klientskými aplikacemi a Serverovými aplikacemi.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
66
6.2.5
Distribuce Klientských aplikací Na základě toho, že Nabyvatel licence splní všechny zde uvedené podmínky, včetně Oddílu 6.2.7,
Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli licence osobní, nevýhradní, omezenou licenci pro Distribuci Klientských aplikací.
6.2.6
Distribuce Serverových aplikací Na základě toho, že Nabyvatel licence splní všechny zde uvedené podmínky, včetně Oddílu 6.2.7, poskytuje
Poskytovatel licence Nabyvateli licence osobní, nevýhradní, omezenou licenci pro Distribuci Serverových aplikací třetím stranám za
předpokladu, že Nabyvatel licence získal licencovanou kopii Crystal Reports pro každé Nasazení Serverové aplikace, které je distribuováno, a
verze Runtime produktu používaná takovou Serverovou aplikací je shodná s licencovanou kopií Nabyvatele licence Crystal Reports.
6.2.7
Požadavky na Distribuci Runtime produktu
Pokud Nabyvatel licence distribuuje Runtime produkt třetím stranám podle bodu 6.2.5 nebo 6.2.6, bude Nabyvatel licence dodržovat
následující požadavky:
(a) Nabyvatel licence zůstává výhradně odpovědný za podporu, servis, upgrade a technickou či jinou pomoc požadovanou libovolnou osobou,
která přijala kopie takového Runtime produktu nebo vzorových aplikací;
(b) Nabyvatel licence nepoužívá název, logo ani ochrannou známku Poskytovatele licence ani Softwaru bez předchozího písemného povolení
společnosti SAP;
(c) Nabyvatel licence ochrání společnost SAP a odškodní ji za veškeré případné nároky nebo závazky, které by vyplynuly z používání,
reprodukování nebo distribuce Runtime produktu nebo s ním souvisejících aplikací;
(d) Nabyvatel licence nebude Runtime produkt distribuovat s jakýmkoliv produktem obecně se zabývajícím zápisem reportů, analýzou dat
nebo poskytováním reportů nebo jiným produktem, který provádí stejné nebo podobné funkce jako produktové nabídky společnosti SAP;
(e) Nabyvatel licence zajistí souhlas koncového uživatele (dále jen „Koncový uživatel“) s podmínkami, které budou odpovídat následujícímu:
Koncový uživatel souhlasí s tím, že nebude upravovat, rozebírat, dekompilovat, překládat, přizpůsobovat ani jinak zpětně rozkládat Runtime
produkt ani souborový formát výkazu RPT.
Koncový uživatel souhlasí s tím, že nebude distribuovat Runtime produkt žádné třetí straně, používat Runtime produkt formou pronájmu nebo
timesharingu ani provozovat zařízení servisní kanceláře pro třetí strany.
Koncový uživatel souhlasí s tím, že nebude Runtime produkt používat k tomu, aby pro distribuci vytvořil produkt, který obecně konkuruje
produktovým nabídkám společnosti SAP.
Koncový uživatel souhlasí s tím, že nebude Runtime produkt používat k tomu, aby pro distribuci vytvořil produkt, který převádí souborový
formát reportu (.RPT) na alternativní souborový formát reportu používaný jakýmkoliv produktem zabývajícím se zápisem reportů, analýzou dat
nebo poskytováním reportů, který není majetkem společnosti SAP.
6.2.8.
SPOLEČNOST SAP A JEJÍ DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ VŠECHNY VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. SPOLEČNOST SAP A JEJÍ DODAVATELÉ
NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÍ, KRYCÍ NEBO JINÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY NEBO SOUVISEJÍCÍ S APLIKACÍ NEBO RUNTIME PRODUKTEM.
6.3 SAP Crystal Dashboard Design, edice pro oddělení
6.3.1
Použití Samostatné prezentace vytvořené pomocí edice pro oddělení SAP Crystal Dashboard Design lze volně redistribuovat.
Soubory SWF generované v edici pro oddělení, které přistupují k datům výhradně přes konektor Crystal Reports, lze vložit do objektu Crystal
Report a výsledný report lze redistribuovat bez dalších licenčních požadavků.
6.3.2
Licence k zobrazení Pokud aktualizujete, publikujete, dále předáte nebo jinak změníte data obsažená v souboru SWF generovaném edicí pro
oddělení (nebo souboru SWF exportovaném do jiných podporovaných formátů, jako je PDF, AIR, PPT), musíte získat možnost SAP Crystal
Dashboard Viewing pro každého definovaného uživatele, který může zobrazit soubor SWF. Tato možnost je zahrnuta do Licencí definovaného
uživatele („NUL“) pro SAP Crystal Reports Server a SAP Crystal Server a vyhovuje jim. Jedna licence definovaného uživatele pro možnost
Dashboard Viewing je zahrnuta v licenci na edici pro oddělení.
6.3.3
Omezení Soubory SWF generované edicí pro oddělení:
 Nelze nasadit v produktech SAP BusinessObjects Enterprise nebo SAP BusinessObjects Edge.
 Lze nasadit samostatně pouze v produktech SAP Crystal Reports Server nebo SAP Crystal Server.
 Nemohou přistupovat k žádným zdrojům dat ze Softwaru SAP s výjimkou SAP BusinessOne.
 Nelze distribuovat více než 100 koncových uživatelů.
Připojené prezentace smí uživatelé používat pouze pro své interní firemní účely a nikoliv v rámci komerčního prodeje, nájmu nebo pronájmu
Připojených prezentací (ať již samostatně, nebo v kombinaci s jiným programem nebo produktem).
6.4 SAP Crystal Dashboard Design, osobní edice
6.4.1
Použití Samostatné prezentace vytvořené pomocí osobní edice SAP Crystal Dashboard Design lze volně redistribuovat. Soubory SWF
generované v osobní edici SAP Crystal Dashboard Design, které přistupují k datům výhradně přes konektor Crystal Reports, lze vložit do
objektu Crystal Report a výsledný report lze redistribuovat bez dalších licenčních požadavků.
6.4.2
Omezení Soubory SWF generované osobní edicí:
 Nelze nasadit v produktech SAP BusinessObjects Enterprise nebo SAP BusinessObjects Edge.
 Lze nasadit samostatně pouze v produktech SAP Crystal Reports Server nebo SAP Crystal Server.
 Nemohou přistupovat k žádným zdrojům dat ze Softwaru SAP s výjimkou SAP BusinessOne.
Připojené prezentace smí uživatelé používat pouze pro své interní firemní účely a nikoliv v rámci komerčního prodeje, nájmu nebo pronájmu
Připojených prezentací (ať již samostatně, nebo v kombinaci s jiným programem nebo produktem).
6.5 SAP Crystal Presentation Design
6.5.1
Použití Samostatné prezentace vytvořené pomocí všech edicí SAP Crystal Dashboard Design lze volně redistribuovat. Nabyvatelé licence na
podnikovou edici SAP Crystal Presentation Design mohou tento Software nasadit u libovolného počtu zaměstnanců a smluvních
spolupracovníků za předpokladu, že jsou tyto osoby Nabyvatelem licence přímo zaměstnány. Tato licence neopravňuje k použití mimo firemní
entitu Nabyvatele licence a vylučuje všechny jeho dceřiné nebo přidružené společnosti.
6.5.2
Omezení Studentská edice SAP Crystal Presentation Design smí být Používána pouze studenty v denním nebo dálkovém studiu na
středoškolských a vyšších vzdělávacích institucích.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
67
6.6 SAP Crystal Server
6.6.1
Rozsah Tento Oddíl se týká produktů SAP Crystal Reports Server a SAP Crystal Server. Termín „SAP Crystal Server“ v tomto Oddíle
označuje oba tyto produkty.
6.6.2
Použití SAP Crystal Reports obsahující soubory SWF vytvořené v osobní edici nebo edici pro oddělení SAP Crystal Dashboard Design, které
přistupují k datům výhradně pomocí konektoru Crystal Reports, mohou zobrazit uživatelé s licencemi NUL nebo CAL.
6.6.3
Omezení V každém Nasazení může být SAP Crystal Server nainstalován a Používán pouze na jediném Serveru. Nabyvatel licence se nesmí
pokoušet o clusterování systému mezi více aktivních Serverů. Nabyvatel licence nemůže používat SAP Crystal Server pro přístup k datům v
aplikacích SAP s výjimkou SAP Business One. Nabyvatel licence nesmí žádný řídicí panel zpřístupnit více než 100 definovaných uživatelů ani
uživatelům, na které se nevztahuje licence CAL. Nabyvatel licence může Používat funkcionality nebo mobilní charakteristiky SAP Crystal
Server pouze v případě, pokud je získána licence na SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions pro každého Definovaného uživatele,
který přistupuje k obsahu prostřednictvím mobilního zařízení.
Následující softwarové funkcionality a funkce jsou přístupné jen pomocí licencí NUL:
 zobrazení řídicího panelu přes portál InfoView nebo BI Launchpad,
 zobrazení řídicího panelu přes libovolnou sadu pro integraci portálu,
 Dashboard Builder,
 pracovní oblast BI,
 SAP BusinessObjects Explorer (pouze SAP Crystal Server 2011 a novější).
Následující sady pro integraci portálu nejsou licencovány pro Použití se serverem SAP Crystal Server:
 SAP BusinessObjects Integration for PeopleSoft Enterprise,
 SAP BusinessObjects Integration for JDE EnterpriseOne,
 SAP BusinessObjects Integration for Siebel,
 SAP BusinessObjects Integration for Oracle E-Business Suite,
 SAP BusinessObjects Integration for SAP.
6.6.4
SAP Crystal Server, doplněk pro mobilní řešení Nabyvatel licence může Používat funkcionality nebo mobilní charakteristiky SAP Crystal
Server pouze v případě, pokud je získána licence na SAP Crystal Server, Add-On for Mobile Solutions pro každého Definovaného uživatele,
který přistupuje k obsahu prostřednictvím mobilního zařízení. Počet licencí NUL SAP Crystal Server, doplňku pro Mobilní řešení, nesmí
překročit počet licencí SAP Crystal Server NUL. SAP Crystal Server, doplněk pro Mobilní řešení může vyžadovat další komponentu, staženou
z úložiště mobilní aplikace třetí strany. Každá další komponenta podléhá příslušné licenční smlouvě.
6.6.5
SAP Crystal Server, Analytics Edition má maximální limit 100 Definovaných uživatelů 250 Souběžných licencí na jediném serveru. Licence
zahrnuje následující Runtime Software: (i) Sybase IQ, který lze nasadit buď na stejném serveru jako Crystal Server, nebo na samostatném
serveru pro až 16 Jader, a (ii) Data Integrator, Edge Edition, který lze nasadit na stejném serveru jako Crystal Server, nebo na samostatném
serveru s maximálně 6 Jádry.
Použití Runtime Software se omezuje na následující: aplikace Data Integrator, Edge Edition, (i) nezahrnuje Text Data Processing a (ii) může
se připojit a může využívat jakékoliv stávající úložiště CMS umístěné na samostatném serveru v prostředí zákazníka, ale může zavádět data
nebo očišťovat data zaváděná pouze do zahrnutého Sybase IQ Runtime, z libovolného počtu datových zdrojů SAP a až pro dva typy databáze
v rámci rozhraní databáze.
Použití Sybase IQ Runtime Software je omezeno na přístup prostřednictvím SAP Crystal Server.
6.7 Xcelsius Engage Server
6.7.1
Použití Samostatné prezentace vytvořené pomocí serveru Xcelsius Engage Server lze volně redistribuovat. Připojená prezentace, která
přijímá data výhradně z konektoru Crystal Reports a je vložena do objektu Crystal Report, je považována samostatnou prezentaci.
6.7.2
Omezení Soubory SWF generované serverem Xcelsius Engage Server nelze nasadit v produktech SAP BusinessObjects Enterprise nebo
SAP BusinessObjects Edge.
Připojené prezentace smí uživatelé používat pouze pro své interní firemní účely a nikoliv v rámci komerčního prodeje, nájmu nebo pronájmu
Připojených prezentací (ať již samostatně, nebo v kombinaci s jiným programem nebo produktem).
7.
Doplňkové produkty
7.1 Adresáře
Níže jsou uvedeny dodatečné licenční podmínky pro produkty z hlediska obsahu, kvality dat a datových služeb („Adresáře“)
7.1.1
 Adresáře, veškerá související dokumentace a veškerá související práva duševního vlastnictví zůstanou navždy vlastnictvím SAP a jeho
dodavatelů – třetích stran (dle situace).
 Nabyvatelé licence nesmí dál prodávat data. Adresáře nesmí být používány v prostředí servisní kanceláře. Ve vybraných případech bude
používání ovládanou osobou vyžadovat samostatnou licenci (viz všechny specifická omezení adresářů v „Podmínkách poskytnutí
adresářů“, které jsou zde připojeny ve formě Přílohy 5 tvořící součást smluvních podmínek pro používání takových Adresářů Nabyvatelem
licence).
 Adresáře mohou být používány pouze společně s produkty SAP Data Quality anebo Data Services; podmínkou pro používání Adresářů je
vlastnictví trvalé licence pro produkty SAP Data Quality a Data Services.
 Adresáře nesmí být použity k vytvoření seznamu adres, databáze nebo jiného odvozeného díla, ale mohou být použity k očištění
existujícího seznamu adres nebo databáze Koncového uživatele.
 Adresáře budou čas od času aktualizovány: smí se používat pouze aktuální verze adresáře.
 SAP může v adresářích používat mechanismus softwarové utility, který stanovuje časová omezení bránící používání zastaralých adresářů.
 Třetí strany – dodavatelé SAP neponesou žádnou odpovědnost vůči koncovému uživateli nebo jakékoliv třetí straně v důsledku používání
adresářů koncovým uživatelem nebo v důsledku jakýchkoliv služeb, které obdržíte v souvislosti s používáním adresářů.
 Společnost SAP na základě této smlouvy neposkytuje žádné aktualizace obsahu adresáře s výjimkou případu, kdy jí tyto aktualizace
poskytne dodavatel třetí strany. Údržba a podpora společnosti SAP nebudou pro Adresáře licencované na základě této smlouvy
poskytovány.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
68
 Třetí strana – dodavatel Adresářů se může rozhodnout ukončit práva SAP na distribuci Adresářů nebo poskytovat aktualizace v průběhu
doby vašeho předplatného, přičemž v takovém případě bude jedinou možností nápravy pro Nabyvatele licence získání refundace poplatků
za část předplaceného období, po kterou není Nabyvatel licence schopen používat takové Adresáře, pokud není stanoveno jinak v
Podmínkách poskytnutí.
7.1.2
Licenční informace
 Adresáře se prodávají na bázi pravidelné platby (předplatného), takže nebude účtován žádný roční poplatek za údržbu a – s výjimkou
rozsahu, v němž zdroj obsahu adresářů aktualizuje obsah a dá jej k dispozici SAP – pro tyto produkty není poskytována údržba ani podpora
ze strany SAP.
 Poplatky za předplatné mohou zahrnovat poplatky místních a mezinárodních poštovních úřadů a jiných poskytovatelů dat.
 Počáteční období pro výše uvedené bude 12 (dvanáct) kalendářních měsíců od Data účinnosti „Počátečního období“.
 Automatická obnovení se provádějí každoročně, a to na základě dostupnosti licencovaného Adresáře v aktuálním Ceníku a Podmínkách
SAP, a budou zpracovávána a fakturována v souladu s aktuálně platnými cenami a podmínkami. Po Počátečním období může být tato
předplacená licence ukončena oběma stranami písemným oznámením 90 dní před začátkem následujícího Obnoveného období. Jakékoliv
ukončení musí být druhé straně doručeno písemně a vstoupí v platnost na konci aktuálního Počátečního nebo Obnoveného období, ve
kterém bylo oznámení o ukončení přijato společností SAP.
7.1.3
Omezení týkající se konkrétních oblastí
 Použití aplikace UK Address Directory pro služby eCommerce (definované v tomto dokumentu) není povoleno, pokud nebyla získána
licence pro UK Address Directory a zároveň UK Address Directory Add On pro eCommerce. „eCommerce“ v kontextu aplikace UK
Address Directory znamená řešení, kterým Nabyvatel licence provozuje veřejně dostupné webové stránky (nebo technický ekvivalent),
které nabízejí produkty a služby externím zákazníkům a které mohou zachytit, ověřit, aktualizovat nebo doplnit adresu či PSČ zadané
externím zákazníkem Nabyvatele pomocí licencovaného produktu.
 K datum pocházejícím z aplikace UK Address Directory lze přistupovat a používat je pouze prostřednictvím Softwaru licencovaného
společností SAP. Aplikace UK Address Directory se licencuje Nabyvatelům licence pro jednotlivé uživatele Royal Mail User. Nabyvatel
licence zajistí, že celkový počet uživatelů Royal Mail User, kteří uchovávají, zpracovávají a používají nebo zobrazují data pocházející z
aplikace UK Address Directory (pro účely tohoto oddílu „Využívají“) a přistupují k nim, nepřekročí celkový počet uživatelů Royal Mail User
licencovaných Nabyvatelem licence.
 Pokud si Nabyvatel licence nezakoupil neomezený počet uživatelů Royal Mail User, bude Nabyvatel licence pravidelně kontrolovat počet
uživatelů Royal Mail User, kteří Využívají data pocházející z aplikace UK Address Directory, a neprodleně nahlásí zvýšení počtu uživatelů
Royal Mail User anebo změnu kategorie licence společnosti SAP. Společnost SAP bude mít poté právo zvýšit Poplatek za předplatné,
pokud celkový počet uživatelů Royal Mail User využívajících data UK Address Directory překročí počet licencí zakoupených Nabyvatelem
licence. Bez omezení výše uvedených ustanovení provede Nabyvatel licence 90 dní před začátkem každého období obnovení
předplatného audit a společnosti SAP písemně nahlásí aktuální počet uživatelů Royal Mail User využívajících data pocházející z aplikace
UK Address Directory. Výsledky tohoto auditu budou použity ke stanovení poplatků za předplatné pro následující období předplatného.
 Produkty USPS mohou být prodávány pouze v USA a nejsou k dispozici mimo území USA.
 PRODUKTY US NATIONAL DIRECTORY MOHOU BÝT PRODÁVÁNY CELOSVĚTOVĚ.
 SPECIALIZOVANÉ PRODUKTY, JAKO JE LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, USPS DELIVERY SEQUENCE FILE – DSF2 A
RDI, MOHOU BÝT PRODÁVÁNY JEN OBČANŮM USA NEBO SUBJEKTŮM PRO POUŽITÍ NA ÚZEMÍ USA.
 NCOALINK INTERFACE MŮŽE BÝT PRODÁVÁN POUZE OSOBÁM, KTERÉ JSOU OPRÁVNĚNY SPOLEČNOSTÍ USPS KUPOVAT
NCOALINK DATA. (POZNÁMKA: PRODÁVÁME POUZE NCOALINK INTERFACE A ZÁKAZNÍCI MUSÍ ZÍSKAT NCOALINK DATA
PŘÍMO OD USPS A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNI PRO NÁKUP TAKOVÝCH DAT OD USPS.)
7.1.4
Možnost certifikovaného adresáře USPS pro DPV a Lacslink. V případě, že Nabyvatel licence aktivuje funkce zamykání Softwaru a přeje si
tyto funkce odemknout, souhlasí s poskytnutím určitých informací týkajících se vlastníka seznamu, podrobností o zamčeném záznamu a
původu zamčeného záznamu, včetně typu seznamu, vlastníka seznamu, jedná-li se o pronájem, a jiných informací o sledování, které
požaduje Poskytovatel licence nebo USPS.
7.1.5
Celková zodpovědnost společnosti SAP za škody jakéhokoliv druhu nebo povahy jakýmkoliv způsobem vzniklé z licencovaných Adresářů
nebo s nimi související nemůže v žádném případě překročit částku rovnou ročnímu Předplatnému zaplacenému za období dvanácti (12)
měsíců před datem uplatnění nároku.
7.2 Databáze
DB2 pro Linux, Unix a Windows:
včetně dělení databáze Enterprise Edition a optimalizace úložiště
Oracle DB:
Enterprise Edition, Oracle Objects Option, Partitioning, Intermedia, Oracle Advanced Security Option, Oracle Advanced Compression Option,
Standard Management Pack, DBA Management Pack, Diagnostic Pack, Tuning Pack, Provisioning Pack a Change Management Pack.
Podrobnosti a možná omezení týkající se podpory licencovaných možností naleznete v poznámkách týkajících se podpory společnosti SAP.
Rozšířený balíček Oracle
Real Application Cluster (RAC), Database Vault
DB2 pro z/OS:
DB2 pro z/OS a OS/390, IBM DB2 Operational Utilities pro z/OS, IBM DB2 Diagnostic and Recovery Utilities pro z/OS, IBM DB2 Connect
Enterprise Edition. Možnosti aktualizace pro zákazníky, kteří získali licenci na DB2 pro OS/390 před 1. říjnem 2003, jsou k dispozici na vyžádání.
Microsoft SQL Server:
Enterprise Edition
7.3 Generické produkty
7.3.1
SAP Test Acceleration and Optimization
Aplikace SAP Test Acceleration and Optimization vyžaduje licenci HP Quality Center, včetně modulů Business Process Testing a QuickTest
Professional. Tu lze licencovat přímo od HP nebo na základě licencování „SAP Quality Center by HP“ (materiálové číslo 7010568).
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
69
7.3.2
SAP Object Event Repository
Externí uživatelé s přístupem k SAP Object Event Repository pro silně omezené sady úloh zobrazování zpráv o statusu sledování a hlášení
událostí nevyžadují licenci Definovaného uživatele SAP. Externí uživatelé jsou zákazníci nebo zaměstnanci obchodního partnera společnosti,
která Software SAP licencuje.
7.3.3
SAP Landscape Transformation („LT“)
Licence pro LT je výslovně spojena se zákaznickými instalacemi Nabyvatele licence, které jsou označeny jako nepřenosné.
7.4 Produkty třetích stran
7.4.1
SAP Interactive Forms by Adobe, Enable the Enterprise (obsahuje 40 interaktivních formulářů) („Adobe EE“). Celkový počet Definovaných
uživatelů SAP licencovaných k Používání Softwaru SAP nesmí nikdy překročit Úroveň licence pro software Adobe EE, což znamená, že
všichni licencovaní Definovaní uživatelé SAP musí být zahrnuti do výpočtu licenčního poplatku za software Adobe EE.
7.4.2
Další balíčky interaktivních formulářů pro software Adobe EE nebo Adobe, Individual User („Adobe EE a IU“) (40 formulářů v každém dalším
balíčku interaktivních formulářů). Pouze jednotlivci s licencí k Používání Adobe EE nebo IU jsou oprávněni Užívat licencované Další balíčky
interaktivních formulářů pro software Adobe EE nebo IU (připadá-li to v úvahu).
7.4.3
SAP Interactive Forms by Adobe, Externí uživatelé („Adobe EU“) Pouze ti jednotlivci, kteří mají licenci k Používání specifického Softwaru SAP
bez požadavku na Definovaného uživatele SAP, mohou Používat licencované Adobe EU. Takové Používání (Adobe EU) musí být výhradně
ve spojení s licencí (a v rozsahu licence) příslušné osoby k Používání takového specifického Softwaru SAP bez požadavku licence
Definovaného uživatele SAP. Pro upřesnění: Software Adobe EU nesmí Používat nikdo, kdo má licenci Definovaného uživatele SAP. Externí
uživatelé mají přístup ke 40 formulářům nebo příslušnému počtu formulářů licencovaných pro Adobe EE / Adobe IU, pokud je počet větší než
40.
7.4.4
SAP Information Interchange by Crossgate („IIC“) a možnost webového připojení („WBC“) Předpokladem pro licencování a používání WBC je
platná licence k IIC. WBC je nutné licencovat v souladu s minimálními počty uvedenými v ceníku a jako předpoklad vyžaduje licenci k IIC. Bez
ohledu na to, kde je aplikace IIC nebo aplikace IIC s WBC licencována s runtime databází podle Formuláře objednávky, je vyžadována
samostatná databáze mySQL (nad rámec licencované runtime databáze), a to následovně: (i) licencovaný software Crossgate v současnosti
vyžaduje databázový produkt mySQL, což je produkt třetí strany, který byl buď integrován nebo předem instalován jako součást softwaru
Crossgate, nebo který je kvůli Použití softwaru Crossgate nutné nainstalovat; (ii) je-li databázový produkt mySQL integrovaný s licencovaným
softwarem Crossgate, potom se funkcionalita integrovaného databázového produktu může lišit od funkcionality neintegrovaného
databázového produktu; (iii) tato Smlouva neobsahuje licenci k používání databáze mySQL, a to ani v případě, kdy je tato databáze
integrovaná nebo předem nainstalovaná jako součást licencovaného softwaru Crossgate; (iv) databázový produkt mySQL se řídí licenční
smlouvou s příslušným dodavatelem; (v) společnost SAP nečiní žádné prohlášení a neposkytuje záruky, co se týče podmínek jakékoliv
licence nebo provozu databázového produktu získaného Nabyvatelem licence od třetí strany; a (vi) Nabyvatel licence je odpovědný za
podporu a údržbu jakéhokoliv databázového produktu získaného od jiného dodavatele a společnost SAP nenese v této souvislosti žádnou
odpovědnost.
7.4.5
SAP LoadRunner by HP („LR“) Použití softwaru LR Nabyvatelem licence je omezeno výhradně na testování nebo sledování přípravy
produktivního provozu Softwaru SAP (včetně jakéhokoliv softwaru vyžadovaného k provozu určitého Softwaru SAP a dále včetně operačních
systémů, databází, aplikačních serverů atd. souvisejících se Softwarem SAP), a to pouze v prostředích zabezpečujících kvalitu a obdobných
neproduktivních prostředích. Software lze použít pouze na jednom serveru.
7.4.6
SAP LoadRunner by HP, Performance Center with Diagnostics („LR PCD“) Použití softwaru LR PCD Nabyvatelem licence je omezeno
výhradně na testování nebo sledování přípravy produktivního provozu Softwaru SAP (včetně jakéhokoliv softwaru vyžadovaného k provozu
určitého Softwaru SAP a dále včetně operačních systémů, databází, aplikačních serverů, atd., souvisejících se Softwarem SAP) nebo
jakéhokoliv jiného přípravného softwaru (pokud Dokumentace k softwaru LR PCD specifikuje, že je tento licencovaný software LR PCD
určený k testování a monitorování takového jiného předproduktivního softwaru), a to pouze v prostředích, zabezpečujících kvalitu a
obdobných neproduktivních prostředích. Použití komponenty Diagnostics for Composite Applications („Diagnostika“), která je součástí
softwaru LR PCD, se (i) řídí předcházejícím omezením Použití a (ii) je dále omezeno na Použití s jedinou Instancí aplikace (definované níže)
pro každých dvě stě padesát (250) Virtuálních uživatelů licencovaného softwaru LR PCD. „Instance aplikace“ znamená sledované
neproduktivní prostředí, ve kterém je spuštěna instance aplikace (např. instance Softwaru SAP, prostředí Java Virtual Machine nebo
databázový server se počítají jako jedna Instance aplikace).
7.4.7
SAP LoadRunner by HP, Performance Center without Diagnostics („LR PC“) Užívání softwaru LR PC Nabyvatelem licence je omezeno
výhradně na testování nebo sledování přípravy produktivního provozu Softwaru SAP (včetně veškerého softwaru vyžadovaného k provozu
určitého Softwaru SAP a dále včetně operačních systémů, databází, aplikačních serverů, atd., souvisejících se Softwarem SAP) nebo
jakéhokoliv jiného přípravného softwaru (pokud Dokumentace k softwaru LR PC specifikuje, že je tento licencovaný software LR PC určený k
testování a monitorování takového jiného předproduktivního softwaru), a to pouze v prostředích, zabezpečujících kvalitu a podobných
neproduktivních prostředích.
7.4.8
SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition („QC EE“) Užívání softwaru QC EE Nabyvatelem licence je omezeno výhradně na testování
nebo sledování přípravy produktivního provozu Softwaru SAP (včetně veškerého softwaru vyžadovaného k provozu určitého Softwaru SAP a
dále včetně operačních systémů, databází, aplikačních serverů atd. souvisejících se Softwarem SAP), a pokud platný Formulář objednávky
obsahuje zmínku o tom, že licence k softwaru QC EE je poskytnuta k „Úplnému použití“, bude Používání softwaru QC EE Nabyvatelem
licence rovněž zahrnovat právo na testování nebo monitorování jakéhokoliv jiného přípravného softwaru (pokud Dokumentace k softwaru QC
EE specifikuje, že tento licencovaný software QC EE je určený k testování a monitorování takového jiného předproduktivního softwaru), a to
pouze v prostředích zabezpečujících kvalitu a podobných neproduktivních prostředích. Balíček QC EE v současnosti obsahuje tento software:
SAP Quality Center by HP, Enterprise Edition – komponenty QuickTest Professional, TestDirector, Business Process Testing, Requirements
Management a Defects Management.
7.4.9
SAP Quality Center by HP, Premier Edition („QC PE“) Použití softwaru QC PE Nabyvatelem licence je omezeno výhradně na testování nebo
sledování přípravy produktivního provozu Softwaru SAP (včetně jakéhokoliv softwaru vyžadovaného k provozu určitého Softwaru SAP a dále
včetně operačních systémů, databází, aplikačních serverů atd. souvisejících se Softwarem SAP) nebo jakéhokoliv jiného přípravného
softwaru (pokud Dokumentace k softwaru QC PE specifikuje, že je tento licencovaný software QC PE určený k testování a monitorování
takového jiného předproduktivního softwaru), a to pouze v prostředích zabezpečujících kvalitu a obdobných neproduktivních prostředích.
Balíček QC EE v současnosti obsahuje tento software: SAP Quality Center by HP, Premier Edition – komponenty QuickTest Professional,
TestDirector, Business Process Testing, Requirements Management a Defects Management.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
70
7.4.10
SAP Regulatory Report by iBS, Účty; SAP Regulatory Report by iBS, Deriváty; SAP Regulatory Report by iBS, Peněžní toky P/C/S; SAP
Regulatory Report by iBS, Maloobchodní peněžní toky Licencovaný software iBS lze Používat pouze k podpoře obchodních operací
Nabyvatele licence v těchto zemích: Německo, Rakousko a Švýcarsko.
7.4.11
Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU) Celkový počet procesorů softwaru SAP BusinessObjects Metadata
Management (CPU) licencovaného podle Příloh ke Smlouvě nesmí nikdy překročit Úroveň licence pro licencovaný Software MITI.
7.4.12
SAP Employee File Management by OpenText („EFM“) Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru EFM, musí být licencován (na
základě samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako uživatel typu SAP Business Expert, Professional, Limited Professional,
Business Information, Employee nebo Employee Self-Service nebo jako uživatel typu Solution Extension. Software EFM obsahuje licenci k
omezenému použití aplikace SAP Document Access by OpenText, kterou lze použít pouze ve spojení s řešením EFM ke správě dokumentů,
týkajících se zaměstnanců. Širší použití aplikace Document Access vyžaduje samostatné licencování tohoto řešení.
7.4.13
SAP Digital Asset Management by OpenText („DAM“) Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru DAM, musí být licencován (na
základě samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako uživatel typu SAP Business Expert, Professional, Limited Professional,
Business Information, Employee nebo Employee Self-Service nebo jako uživatel typu Solution Extension.
7.4.14
SAP Extended ECM by OpenText („xECM“) Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru xECM, musí být licencován (na základě
samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako uživatel typu SAP Business Expert, Professional, Limited Professional, Business
Information, Employee nebo Employee Self-Service nebo jako uživatel typu Solution Extension.
7.4.15
SAP Document Access by OpenText („DA“) a SAP Document Access by OpenText for POS Device („DA for POS“) Jednotlivec, který má
licenci k Použití softwaru DA pro uživatele typu SAP Business Expert, Professional nebo Limited Professional, musí být licencován (na
základě samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako Uživatel typu SAP Business Expert, Professional nebo Limited Professional
User. Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru DA pro uživatele typu SAP Business Information, Employee nebo Employee SelfService, musí být licencován (na základě samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako Uživatel typu SAP Business Information,
Employee nebo Employee Self-Service User. Software DA nesmí být Používán k archivaci anebo prohlížení jakýchkoliv dat anebo dokumentů
pocházejících ze zařízení v prodejním místě. Software DA for POS smí být Používán pouze jednotlivci licencovanými jako Definovaní
uživatelé SAP (na základě samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě a v souladu s typem Definovaného uživatele SAP daného
jednotlivce) k archivaci anebo prohlížení dat anebo dokumentů pocházejících ze zařízení v prodejním místě.
7.4.16
SAP Archiving by OpenText („Archiving“) Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru Archiving pro uživatele typu SAP Business Expert,
Professional nebo Limited Professional, musí mít licenci (na základě samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako uživatel typu SAP
Business Expert, Professional nebo Limited Professional User. Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru Archiving pro uživatele typu
SAP Business Information, Employee nebo Employee Self-Service, musí mít licenci (na základě samostatného Formuláře objednávky ke
Smlouvě) jako Uživatel typu SAP Business Information, Employee nebo Employee Self-Service User.
7.4.17
SAP Invoice Management by OpenText („IM“) Jednotlivec, který má licenci k Používání softwaru OCR, musí mít rovněž licenci k softwaru IM.
OCR představuje volitelnou komponentu. Musí existovat alespoň takový počet licencí IM, jaký je počet licencí OCR, počet licencí IM však
může být větší než počet licencí OCR.
7.4.18
SAP Dispatching & Planning – Long Term Planning by Prologa; SAP Dispatching & Planning – Operational Planning by Prologa; SAP Legal
Requirements by Prologa Jednotlivec, který má licenci k Používání jakéhokoliv softwaru Prologa, musí být licencován (na základě
samostatného Formuláře objednávky ke Smlouvě) jako Uživatel typu SAP Business Expert, Professional nebo Limited Professional User.
7.4.19
SAP User Experience Management by Knoa a SAP User Experience Management by Knoa, verze pro SAP GUI Aplikace SAP User
Experience Management by Knoa a SAP User Experience Management by Knoa, verze pro SAP GUI (společně „Knoa“) je vložena nebo
svázána s následujícím Softwarem SAP Business Objects: SAP Business Objects Enterprise Premium, WebIntelligence, Xcelsius Enterprise,
Xcelsius Enterprise Interactive Viewing, Crystal Reports („Runtime software“). Takový Runtime software smí být Používán pouze k přístupu k
datům vytvořeným nebo zdokonaleným pomocí aplikace Knoa. Runtime Software nesmí být kombinován ve stejném Nasazení jako Software
SAP BusinessObjects licencovaný nezávisle na aplikaci Knoa.
7.4.20
BSI U.S. Payroll Tax Processing Používání softwaru BSI je licencováno v souvislosti s funkcí mezd obsaženou v softwaru SAP Payroll, který
vyžaduje oddělenou licenci. Licence k softwaru BSI platí pro Používání pouze na jedné Platformě (s výjimkou období migrace Platformy na
základě souhlasu společnosti BSI). Pro účely těchto podmínek znamená výraz „Platforma“ jednu Podporovanou konfiguraci BSI, která se
skládá z jedné databáze, jednoho serveru, jednoho softwaru klienta a jednoho operačního systému. Pro účely těchto podmínek znamená
„Podporovaná konfigurace BSI“ takovou konfiguraci, ke které společnost BSI poskytuje Nabyvatelům licence SAP podporu k softwaru BSI.
Licence k softwaru BSI nezahrnuje licenci k použití jakékoliv databáze třetích stran, serveru, softwaru klienta nebo operačního systému.
Pokud chce Nabyvatel licence změnit Platformu, potom je nutné, aby: (i) o tom písemně informoval společnost SAP a vyplnil formulář Změna
platformy (ve formátu, který akceptuje společnost BSI); (ii) společnost SAP povolila tuto změnu v rozsahu a za podmínek, které společnost
BSI obvykle poskytuje společnosti SAP, včetně úhrady příslušných poplatků za změnu platformy Nabyvatelem licence.
7.4.21
Další smluvní podmínky týkající se produktů třetích stran platné pro samostatné používání:
7.4.21.1 Metadata Management Multi-Source Integrators by MITI (CPU) Software SAP BusinessObjects Metadata Management („BMM“) musí být
Nabyvatelem licence pro Samostatné používání licencován zvlášť. Celkový počet licencovaných procesorů BMM Nabyvatelem licence nesmí
nikdy překročit Úroveň licence pro výše uvedený licencovaný Software MITI.
7.4.22
Uživatel SAP Solution Extension Limited User Uživatel SAP Solution Extension Limited User je výhradně oprávněn používat jedno (1) řešení
třetí strany licencované od SAP. Licenční smlouva musí přesně specifikovat toto řešení třetí strany. Uživatel SAP Solution Extension Limited
User se započítává do SAV, pokud to platí i pro odpovídající řešení třetí strany.
7.4.23
ANCILE
Pro následující položky ceníku platí speciální podmínky, jak je uvedeno níže:
SAP Productivity Pak by ANCILE – kromě Severní Ameriky (7009560)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad by ANCILE – kromě Severní Ameriky (7009561)
SAP Productivity Composer by ANCILE – kromě Severní Ameriky (7009562)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad by ANCILE – kromě Severní Ameriky (7009563)
SAP Productivity Pak od společnosti ANCILE – Severní Amerika (7009639)
SAP Productivity Pak Help Launch Pad od společnosti ANCILE – Severní Amerika (7009640)
SAP Productivity Composer od společnosti ANCILE – Severní Amerika (7009641)
SAP Productivity Composer Help Launch Pad od společnosti ANCILE – Severní Amerika (7009642)
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
71
Tam, kde se software ANCILE používá se samostatnými řešeními SAP BusinessObjects, a to jmenovitě produkty Knowledge Accelerator
nebo pro vytváření vzdělávacích nabídek pro řešení SAP BusinessObjects, která nejsou propojena s řešeními SAP, která vyžadují Definované
uživatele SAP, musí být takoví uživatelé licencováni pro používání řešení SAP BusinessObjects buď na základě Definovaného uživatele SAP
BusinessObjects nebo metriky CPU a nemusí být licencováni jako Definovaný uživatel SAP.
Počet licencovaných prodejních jednotek „uživatele“ pro SAP Productivity Pak od společnosti ANCILE nebo SAP Productivity Composer od
společnosti ANCILE musí odpovídat minimálně celkovému počtu licencovaných Definovaných uživatelů pro řešení SAP BusinessObjects
Knowledge Accelerator za předpokladu, že SAP BusinessObjects Knowledge Accelerator je licencován společně s řešeními ANCILE. SAP
BusinessObjects Knowledge Accelerator může být licencován buď na Definovaného uživatele, nebo na CPU.
7.4.24
SAP Extended Enterprise Content Management od společnosti OpenText Vztahuje se na Definované uživatele SAP Application. SAP Solution
Extension Limited User může být licencován, je-li k tomu kvalifikován.
7.4.25
SAP Portal Content Management od společnosti OpenText a SAP Portal Site Management od společnosti OpenText. SAP Portal Content
Management od společnosti OpenText (PCM) a SAP Portal Site Management od společnosti OpenText (PSM) smí být Používány pouze s
Portálem SAP, jak je zahrnut do SAP NetWeaver, (dále jen „Portál SAP“) a nesmí přímo ani nepřímo užívat žádné jiné licencované
Proprietární informace SAP. PCM a PSM nezahrnují licenci k Portálu SAP
7.4.26
SAP Multiresource Scheduling, SAP Multiresource Scheduling with Optimizer, SAP Public Budget Formulation, SAP Intercompany Data
Exchange for German Metering, SAP Payment Engine, SAP Pricing and Costing for Utilities, SAP Connector to eBAgent, SAP Business
Process Tracking for Utilities, SAP Application Interface Framework. Platí zvláštní smluvní podmínky. Podrobnosti o dostupnosti jazykových
verzí, technických předpokladech pro instalaci a používání těchto aplikací SAP, dobách podpory a další podmínky můžete najít na webu
http://service.sap.com/fbs/availability.
7.4.27
SAP Real-Time Offer Management (Kanál obsluhovaný zástupcem), SAP Real-Time Offer Management (Samoobslužný kanál) Platí speciální
podmínky. Podrobnosti o dostupnosti jazykové verze, technických předpokladech pro instalaci a používání těchto aplikací SAP, době podpory
a další podmínky naleznete na webu http://service.sap.com/fbs/availability.
7.4.28
SAP Business Communication Management (BCM), Rapid Deployment Edition
Používání aplikace SAP Business Communication Management na základě této licence je omezeno následovně:
Je povoleno příchozí kontaktní centrum; není povoleno odchozí kontaktní centrum ani podniková telefonie.
Kontaktní kanály jsou omezeny pouze na hlasový kanál, bez kanálu zpětného volání, přičemž softwarová interaktivní hlasová odezva (IVR) je
omezena na 1 port na 2 zástupce.
Není povoleno používání následujících nástrojů: IP-desk-phone, integrace do aplikace MS Outlook, nástroj operátora ústředny, nástroje pro
klasifikaci kontaktů, Task Management, vytváření Auto Manual Task, Task Classification, Task Alarm, monitoring a reporting, Messenger
Tools a Outbound dialler softphone.
Je povolen maximálně jeden supervizor na pět zástupců, Používání následujících nástrojů pro dozor není povoleno: Chat se Zástupci, vysílání
Zpráv a správa odchozí kampaně.
Používání následujících nástrojů Contact Routing a IVR není povoleno: routing na základě dovedností, routing preferovaného či posledního
využitého zástupce, osobní fronty, e-mailový routing založený na klíčových slovech a routing na základě nejnižších nákladů.
Není povoleno použití reportů Task Handling.
Není povoleno použití Mobile Communication Mobile Client (CMC).
7.4.29
SAP CRM Rapid Deployment Edition Používání aplikace SAP CRM Rapid Deployment Edition Nabyvatelem licence je omezeno na přístup k
následujícím funkcím v rámci SAP CRM: správa segmentace a seznamů, správa zájemců, správa příležitostí, správa výkonu prodeje,
zákaznický servis a podpora, správa kampaní a správa klientů a kontaktů. Používání zde uváděných funkcí Nabyvatelem licence je omezeno
výhradně na přístup ke komponentám SAP CRM. Nabyvatel licence je oprávněn používat SAP NetWeaver Mobile Gateway, avšak pouze v
rozsahu, v němž je takové Používání vyžadováno pro přístup ke zde specifikovaným funkcím. Používání jiných mobilních aplikací může
vyžadovat dodatečné licenční poplatky.
7.4.30
SAP SRM Rapid Deployment Edition Aplikace SAP SRM Rapid Deployment Edition je založena na aplikaci SAP SRM. Balíček SAP SRM
Rapid Deployment Edition rozšiřuje balíček Enterprise Foundation Package o Strategic Sourcing a Request for Quotation. SAP SRM Rapid
Deployment Edition musí být nainstalována jako dodatek v systému ERP s využitím klasického technického scénáře.
7.4.31
SAP Information Interchange od společnosti Crossgate SAP Information Interchange od společnosti Crossgate vyžaduje databázi mySQL,
která musí být licencována přímo od příslušného prodejce.
7.4.32
SAP Interactive Forms by Adobe, externí uživateléExterní uživatelé mají přístup ke 40 formulářům nebo příslušnému počtu formulářů
licencovaných pro Adobe EE / Adobe IU, pokud je počet větší než 40.
7.4.33
SAP Workforce Scheduling & Optimization by ClickSoftware – služba v reálném čase Balíček nabízí předpřipravenou integraci služeb Pitney
Bowes Business Insight-MapInfo, PTV a Microsoft Bing. Každý poskytovatel map vyžaduje platnou licenci, kterou je nutné zakoupit
samostatně. Možné jsou také další vlastní integrace s jinými poskytovateli mapování (např. ESRI).
8.
Produkty portfolia SYBASE
8.1 Podmínky / pravidla používání specifické pro produkty SYBASE
Licencovaný software na základě těchto podmínek může zahrnovat určité komponenty open source od třetích stran anebo jiné komponenty k
bezplatnému stažení (společně „Komponenty k bezplatnému stažení“). Upozornění týkající se Komponent k bezplatnému stažení najdete na
webové adrese http://www.sybase.com/thirdpartylegal.
8.2 Omezení balíčků pro produkty Sybase
8.2.1
Afaria Device Management (Afaria DM)
8.2.1.1
Licence Afaria DM zahrnuje následující komponenty: Afaria Multi-Tenant Enterprise Server, Afaria Class A Client, Afaria Class B Client.
8.2.2
Možnost Advanced Security; možnost Unstructured Data Analytics; možnost Multiplex Grid; možnost Very Large Database Management
(VLDB)
Možnost Advanced Security; možnost Unstructured Data Analytics; možnost Multiplex Grid; možnost Very Large Database Management
(VLDB) vyžaduje licencování Sybase IQ Enterprise Edition.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
72
8.2.3
Sybase ASE Sybase Adaptive Server Enterprise („ASE“) představuje runtime databázi licencovanou pro použití jednotlivci licencovanými jako
Definovaní uživatelé SAP výhradně ve spojení s jejich používáním příslušného Softwaru nebo Softwaru třetí strany licencovaného
Nabyvatelem licence od společnosti SAP. Runtime databáze Sybase ASE nesmí být použita ke spuštění žádného softwaru ani softwaru třetí
strany kromě příslušného Softwaru nebo Softwaru třetí strany licencovaného Nabyvatelem licence od společnosti SAP. Runtime databáze
Sybase ASE zahrnuje omezenou runtime licenci databáze MaxDB, na kterou se vztahují tato ustanovení. Pro účely dalšího objasnění
nahlédněte do dokumentace příslušného Softwaru anebo Softwaru třetí strany, kde naleznete informace týkající se vydání / verzí
podporovaných v runtime databázi Sybase ASE a MaxDB. Runtime databáze Sybase ASE zahrnuje omezený počet runtime licencí produktu
SAP Sybase Replication Server, které budou použity pouze ve spojení se Sybase ASE, a to pro účely obnovy po havárii.
8.2.4
Runtime databáze DB2 v určitých scénářích licencování Sybase Aniž by byla dotčena jakákoliv jiná ustanovení, může software Afaria DM,
pokud je licencován na základě tohoto dokumentu, vyžadovat kromě jakékoliv runtime databáze, která může být licencována na základě
tohoto dokumentu, také nějaký databázový produkt. Tato Smlouva neobsahuje licenci na použití jakéhokoliv jiného databázového produktu,
než jaký je identifikován ve Smlouvě. SAP nevydává žádné přísliby ani garance z hlediska podmínek jakékoliv licence či provozování
jakéhokoliv databázového produktu získaného (tj. licencovaného) Nabyvatelem licence přímo od prodejce – třetí strany. Nabyvatel licence je
odpovědný za podporu a údržbu jakéhokoliv databázového produktu získaného (tj. licencovaného) od prodejce – třetí strany a SAP nenese v
tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.
8.2.5
SAP Mobile Software
8.2.5.1
Software SAP, který podporuje použití v mobilních zařízeních, může vyžadovat stažení další komponenty z obchodu s mobilními aplikacemi
třetí strany.
8.2.6
SAP Enterprise Integrations for Mobile Apps Software
8.2.6.1
Software SAP Enterprise Integration for Mobile Apps může vyžadovat stažení další komponenty z obchodu třetí strany s mobilními aplikacemi.
Každá další komponenta podléhá příslušné licenční smlouvě. Kromě toho se na konkrétní Software vztahují následující podmínky:
8.2.6.2
Kromě naplnění základních požadavků na licenci Definovaného uživatele SAP vyžaduje přístup k licencovaným Enterprise Integrations for
Mobile Apps jednu z následujících licencí: (i) licence SUP User; (ii) licence SUP & Afaria HDM User; nebo (iii) licence SAP Mobile Platform
User.
8.2.6.3
Sybase Mobile Workflow Enterprise Integration for SAP, Sybase Mobile Sales Enterprise Integration for SAP CRM, SAP Enterprise Integration
for Retail Execution Mobile App, SAP Enterprise Integration for Field Service Mobile App, SAP Enterprise Integration for EAM Work Order
Mobile App. Odkazované aplikace Enterprise Integrations for Mobile Apps zahrnují runtime licenci SAP NetWeaver Mobile Gateway a použití
takového runtime produktu je omezeno pouze na to, aby se Nabyvateli licence umožnilo použití licencované aplikace Enterprise Integrations
for Mobile App. Kromě splnění základních požadavků na licenci Definovaného uživatele SAP musí být každý uživatel produktu Enterprise
Integration Mobile App licencován také jako uživatel SUP User, SUP & Afaria HDM User nebo SAP Mobile Platform User.
8.2.6.4
SAP Enterprise Integration for Citizen Connect Mobile App („Citizen Connect“). Citizen Connect zahrnuje runtime práva pro SAP NetWeaver
Gateway for Consumer Access. Používání produktu SAP NetWeaver Gateway for Consumer Access zahrnutého do Citizen Connect je
omezeno výhradně na podporu integrace produktu Citizen Connect se Softwarem. Další Používání produktu SAP NetWeaver Gateway for
Consumer Access vyžaduje samostatnou licenci pro SAP NetWeaver Gateway for Consumer Access.
8.2.6.5
SAP NetWeaver Portal, Mobile Enterprise Workspaces.SAP NetWeaver Portal mobile enterprise workspaces zahrnují runtime práva pro SAP
NetWeaver Enterprise Portal. V rámci runtime práv pro SAP Netweaver Enterprise Portal smí Nabyvatel licence výhradně užívat Mobile
Homepage a Mobile Workspaces. V případě jiného využití je nutné uhradit další licenční poplatky. Podle výše uvedeného omezení v případě,
že je SAP NetWeaver Portal mobile enterprise workspaces používán samostatně, bez přístupu k jakékoliv aplikaci SAP, nejsou vyžadovány
licence Definovaných uživatelů SAP.
8.2.6.6
Sybase 365 Mobiliser Reporting Module (modul „Reporting Module“). Pokud si Nabyvatel licence v rámci licence zakoupil modul Reporting
Module, licencovaní uživatelé mohou výhradně zobrazovat, používat a obnovovat Crystal Reports integrované v modulu Reporting Module.
Úpravy a vytváření vlastních Crystal Reports bude vyžadovat zakoupení dodatečného softwaru SAP Business Objects.
8.2.6.7
SAP Enterprise Integration for Receivables Manager Správce SAP Enterprise Integration for Receivables Manager nejdříve vyžaduje
nasazení ERP na softwaru HANA.
8.2.7
SAP Mobile Platform Každá licence SAP Mobile Platform User je tvořena jednou (1) uživatelskou licencí na Sybase Unwired Platform (SUP) &
Afaria Handheld Device Management from SAP (Afaria HDM). Každá komponenta tvořící produkt SAP Mobile Platform podléhá příslušným
podmínkám uvedeným v dokumentu Podmínky používání softwaru. Každý takový uživatel SAP Mobile Platform User smí Používat SAP
NetWeaver Gateway za následujících podmínek: každý uživatel SAP Mobile Platform User má licenci na Používání produktu SAP NetWeaver
Gateway dodaného se SAP Mobile Platform pro výhradní účel zprovoznění (i) jakýchkoliv aplikací SAP Mobile Applications podporovaných na
platformě SAP Mobile a licencovaných Nabyvatelem licence na základě Smlouvy pro jednotlivé uživatele, a to výhradně ke komunikaci přes
rozhraní se Softwarem anebo Softwarem třetí strany licencovaným na základě Smlouvy; anebo (2) jakýchkoliv mobilních aplikací
vlastněných/licencovaných Nabyvatelem licence, a to výhradně ke komunikaci přes rozhraní se Softwarem anebo Softwarem třetí strany
licencovaným na základě Smlouvy prostřednictvím SUP.
8.2.8
SAP Mobile Platform for Consumers Každá licence SAP Mobile Platform for Consumer User se skládá z produktu Sybase Unwired Platform
(SUP) a SAP Netweaver Gateway. Každá komponenta tvořící produkt SAP Mobile Platform for Consumers podléhá příslušným podmínkám
uvedeným v dokumentu Podmínky používání softwaru. Každý takový uživatel s licencí SAP Mobile Platform for Consumer User má licenci na
Používání produktu SAP NetWeaver Gateway dodaného s produktem SAP Mobile Platform for Consumers pro výhradní účel zprovoznění (i)
jakýchkoliv SAP Mobile Applications podporovaných na platformě SAP Mobile Platform for Consumers a licencovaných Nabyvatelem licence
na základě smlouvy pro jednotlivé uživatele, a to výhradně ke komunikaci přes rozhraní se Softwarem anebo softwarem třetích stran
licencovaným na základě Smlouvy, a (2) jakýchkoliv mobilních aplikací vlastněných/licencovaných Nabyvatelem licence, a to výhradně ke
komunikaci přes rozhraní se Softwarem anebo softwarem třetích stran licencovaným na základě Smlouvy přes SUP. Nabyvatel licence smí
udělit každému licencovanému uživateli SAP Mobile Platform for Consumer User právo vytvořit neomezený počet Připojení aplikací a
neexistuje požadavek, aby uživatel SAP Mobile Platform for Consumer User byl licencován také jako Definovaný uživatel SAP. Jako uživatel
SAP Mobile Platform for Consumer User může být licencován pouze jednotlivec vytvářející Připojení aplikací výhradně svým vlastním jménem
(tzn. ne v souvislosti se svým zaměstnáním nebo jménem jiných jednotlivců anebo entit).
8.2.9
Licence SAP Mobile Platform Limited Runtime („Mobile Platform Runtime“) Nabyvatel licence má licenci k Používání produktů Sybase
Unwired Platform a SAP NetWeaver Gateway („Mobile Platform Runtime Components“) s licencovaným Softwarem odkazovaným na níže
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
73
uvedených webových serverech, a to výhradně k tomu účelu, aby mohl takto licencovaný Software používat přes rozhraní s produkty Mobile
Platform Runtime Components:
(1) SAP Enterprise Integration for SAP Mobile Application; nebo
(2) SAP Partner Certified Mobile Application
Tyto produkty jsou uvedeny na adrese http://store.sap.com/mobile. Každá instance Mobile Platform Runtime je licencována k použití s jednou
Aplikací. Licenci nelze převádět z jedné Aplikace na druhou. Nabyvatel licence smí SAP NetWeaver Gateway používat jako Mobile Platform
Runtime Component výhradně přes rozhraní do produktu SUP. Nabyvatel licence musí licencovat příslušné Uživatele / Definované uživatele,
aby bylo jeho Používání licencovaného Softwaru v souladu s dokumentem Podmínky používání softwaru. Každá komponenta tvořící Mobile
Platform Runtime Components podléhá příslušným podmínkám uvedeným v dokumentu Podmínky používání softwaru. V případě, že
Nabyvatel licence používá produkty Mobile Runtime Platform Components jinak, než je uvedeno v tomto odstavci, je nutná samostatná plná
licence k Používání.
8.2.10
SAP Sybase ASE Enterprise Edition Aby software SAP Sybase ASE Enterprise Edition fungoval s jiným Softwarem SAP, mohou být
vyžadovány dodatečné licence na volitelné komponenty SAP Sybase ASE Enterprise Edition.
8.2.11
Volitelné doplňky pro SAP Sybase Replication Server a SAP Replication Server
8.2.11.1 SAP Sybase Replication Server Pokud je SAP Sybase Replication Server licencován jako jednotlivá položka Softwaru na základě této
smlouvy nebo je zahrnut jako runtime verze s jinou zde licencovanou položkou Softwaru, nesmí být Používán s jiným databázovým
produktem, než databází SAP Sybase ASE (a pouze tam, kde je tato databáze SAP Sybase ASE licencována). Přímý nebo nepřímý přístup
anebo použití jakéhokoliv jiného databázového produktu (ať již licencovaného dle Smlouvy nebo samostatně Nabyvatelem licence) na základě
nebo prostřednictvím replikačního serveru SAP Sybase Replication Server je přísně zakázáno.
8.2.11.2 SAP Sybase Replication Server Option, verze pro Oracle Je-li licencován produkt SAP Sybase Replication Server Option, verze pro Oracle, a
Nabyvatel licence si podle této smlouvy zakoupil licenci také na SAP Sybase Replication Server jako individuální položku řady Softwaru, je
Nabyvatel licence oprávněn používat SAP Sybase Replication Server výhradně s databázemi SAP Sybase ASE a Oracle. SAP Sybase
Replication Server nelze užívat s jiným databázovým produktem než s databází SAP Sybase ASE (a pouze v případě, že je tato databáze
SAP Sybase ASE licencována) a databází Oracle. Přímý nebo nepřímý přístup anebo použití jakéhokoliv jiného databázového produktu (ať již
licencovaného dle Smlouvy nebo samostatně Nabyvatelem licence) na základě nebo prostřednictvím replikačního serveru SAP Sybase
Replication Server je přísně zakázáno.
8.2.11.3 SAP Sybase Replication Server, Real-Time Loading Edition Používání produktu SAP Sybase Replication Server, Real-Time Loading Edition,
je omezeno pro výhradní účely zavádění dat do produktu SAP Sybase IQ (licencovaného Nabyvatelem licence v rámci Smlouvy nebo
samostatně).
8.2.11.4 SAP Sybase Replication Server, Change Data Capture Edition. SAP Sybase Replication Server, Change Data Capture Edition zahrnuje
omezenou runtime licenci produktu SAP Sybase ASE Enterprise Edition, která bude použita pouze ve spojení s produktem SAP Sybase
Replication Server, Change Data Capture Edition.
8.2.11.5 SAP Sybase Replication Server, SAP HANA Edition Používání produktu SAP Sybase Replication Server, SAP HANA Edition je omezeno na
výhradní účely zavádění dat do produktu SAP HANA (licencovaného Nabyvatelem licence v rámci Smlouvy nebo samostatně).
8.2.12
SAP Sybase ASE – Small Business Edition Používání produktu SAP Sybase ASE-Small Business Edition je omezeno na jeden Server s
maximální kapacitou dvou (2) Čipů (podle specifikace výrobce), s počtem Definovaných uživatelů se simultánním přístupem nepřekračujícím
dvě stě padesát šest (256) a s počtem simultánně spuštěných procesů nepřekračujícím osm (8).
8.2.13
SAP Sybase IQ Enterprise Edition Bez ohledu na počet licencovaných Jader, zahrnuje SAP Sybase IQ Enterprise Edition jednu (1) licenci na
server Multiplex Grid Option.
8.2.14
SAP Sybase RAP
SAP Sybase RAP zahrnuje SAP Sybase ASE Enterprise Edition (včetně Sybase ASE In-Memory Databases Option a Sybase ASE Partitions
Option), SAP Sybase IQ Enterprise Edition (včetně Sybase IQ In-Database Analytics Option a Sybase IQ Very Large Database Management
Option), SAP Sybase Event Stream Processor a SAP Sybase PowerDesignerInformationArchitect (souhrnně „Komponenty RAP“).
Komponenty RAP jsou licencovány k použití v rámci Programu a nelze je používat odděleně k jiným účelům.
Počet jader licencí SAP Sybase RAP, které je nutné zakoupit, se rovná celkovému počtu jader produktů SAP Sybase ASE, SAP Sybase IQ
Enterprise Edition a SAP Sybase Event Stream Processor bez ohledu na počet počítačů, ve kterých se používají. Licence pro SAP Sybase
RAP je nutné zakoupit ve skupinách po třech (3). Zákazníci kupující n jader produktu SAP Sybase RAP jsou oprávněni používat n/3 jader
každého produktu Sybase ASE Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise Edition a Sybase Event Stream Processor v jednom nebo více
počítačích. Chcete-li používat více než n/3 jader produktu Sybase IQ Enterprise Edition zahrnutého do produktu SAP Sybase RAP, musíte si
pro každé další jádro zakoupit licence jádra pro SAP Sybase RAP IQ s In-Database Analytics Enabler.
Bez ohledu na licencovaný počet jader lze produkt SAP Sybase IQ Enterprise Edition používat maximálně na dvou (2) počítačích v
multiplexovém prostředí. Chcete-li v multiplexu používat více než dva (2) počítače, je nutné pro každý další počítač zakoupit licenci pro SAP
Sybase RAP IQ Multiplex Grid Option. Bez ohledu na počet licencovaných jader lze produkt SAP Sybase IQ Very Large Database
Management Option („VLDB Option“) používat pro databáze o velikosti maximálně pět (5) TB. Chcete-li používat VLDB Option pro databáze
větší než pět (5) TB, je nutné zakoupit další licence pro úložiště VLDB Option.
Bez ohledu na licencovaný počet jader lze jednu licenci CSBL produktu SAP Sybase PowerDesigner InformationArchitect používat výhradně
pro účely interního vývoje.
SAP Sybase RAP nezahrnuje knihovny IMSL C Stat a C Math („Knihovny IMSL“). Odkazy na tyto knihovny a na funkce Sybase IQ SQL pro
prognózování časových sérií a analýzu uvedené v dokumentaci se nevztahují na produkt SAP Sybase RAP.
8.2.15
SAP Sybase Event Stream Processor and Adapters Jako ve všech ostatních případech si musí Nabyvatel licence před integrací nebo jiným
užitím licencovaného Softwaru s jiným softwarovým produktem třetí strany nejprve zajistit odpovídající licenci od příslušného poskytovatele
licence třetí strany (nebo od některého z jeho autorizovaných distributorů). Společnost SAP může příslušným entitám (které jsou
poskytovateli licence na licencovaný Software společnosti SAP nebo její nadřízené společnosti, SAP AG) poskytnout obchodní název
Nabyvatele licence a jeho adresu a licenční metriku/úroveň, aby těmto poskytovatelům licence pomohli zjistit, zda Nabyvatel licence naplňuje
výše uvedené ustanovení.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
74
8.2.16
SAP Sybase SQL Anywhere Advanced Edition (Čip), Při licencování pomocí metriky „Čip“ je v rámci licence k Softwaru zahrnuta licence pro
následujícíklientský software SQL Anywhere: (i) soubory rozhraní databáze SQL Anywhere, (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv)
nástroj SQL Anywhere Console Utility anebo (v) nástroje databáze SQL Anywhere.
8.2.17
SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition (Čip), SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (Čip) Při licencování pomocí metriky
„Čip“ je v rámci licence k Softwaru zahrnuta licence pro následující klientský software SQL Anywhere: (i) soubory rozhraní databáze SQL
Anywhere, (ii) Interactive SQL, (iii) Sybase Central, (iv) nástroj SQL Anywhere Console Utility anebo (v) nástroje databáze SQL Anywhere.
8.2.18
SAP Sybase SQL Anywhere Standard Edition, SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition. Použití softwaru SAP Sybase SQL Anywhere
Standard Edition je omezeno na maximálně čtyři (4) čipy na jednom serveru. Aplikace SAP Sybase SQL Anywhere Workgroup Edition (i) je
omezena na Používání na maximálně dvou (2) čipech na jediném serveru a (ii) zahrnuje SQL Anywhere Monitor určený výhradně pro
neprodukční použití.
8.2.19
Produkty SAP Power Designer / PowerAMC, SAP Replication Server a SAP Replication Server Optional Add-ons Zahrnuje databázi SAP
Sybase SQL Anywhere, která smí být Používána pouze jako úložiště metadat pro Power Designer anebo PowerAMC Software (je-li
licencován) anebo Replication Server Software (je-li licencován) a pro analýzu jazyka SQL.
8.2.20
SAP Mobile Platform for Productivity Apps („SMP PA“) Každá uživatelská licence na produkt SMP PA je tvořena jednou (1) uživatelskou
licencí na Sybase Unwired Platform (SUP) & Afaria Device Management from SAP (Afaria HDM). Každý takový uživatel produktu SMP PA
může používat technologii SAP NetWeaver Gateway výhradně následujícím způsobem: každý uživatel produktu SMP PA je oprávněn
používat technologii SAP NetWeaver Gateway, poskytnutou s produktem SMP PA, výhradně za účelem aktivace propojení aplikací
Productivity Apps (dle definice níže) se Softwarem anebo softwarem třetí strany, licencovaným na základě Smlouvy prostřednictvím SUP.
Jakékoliv jiné použití technologie SAP NetWeaver Gateway vyžaduje samostatné licence k SAP Mobile Platform a technologii NetWeaver
Gateway. Pro účely tohoto oddílu bude pojem Productivity Apps znamenat (1) všechny mobilní aplikace SAP uvedené na webu
http://www54.sap.com/pc/tech/mobile/software/solutions/platform/contracts-app-list.htm a licencované Nabyvatelem licence na základě
Smlouvy pro jednotlivé uživatele anebo (2) jakékoliv mobilní aplikace vlastněné/licencované Nabyvatelem licence za předpokladu, že tyto
aplikace: (a) jsou používány jednotlivcem svým jménem k jedné nebo více následujícím samoobslužným funkcím (předdefinované sestavy,
plánování cest, reportování výdajů, pořizování, rezervace místností, pracovní čas zaměstnance, docházka zaměstnance, údržba záznamů
zaměstnance, adresář zaměstnance, benefity zaměstnance, hodnocení zaměstnance, profily talentů a schopností zaměstnance)
(„Samoobslužné funkce“); a (b) jakékoliv propojení takových aplikací se Softwarem anebo softwarem třetí strany licencovaným na základě
Smlouvy prostřednictvím SUP je omezeno na míru potřebnou k provádění samoobslužných funkcí.
8.2.21
Runtime databáze DB v určitých scénářích licencování Sybase Aniž by byla dotčena jakákoliv jiná ustanovení, může software SAP Mobile
Platform nebo Afaria DM, pokud je licencován na základě tohoto dokumentu, vyžadovat kromě jakékoliv runtime databáze, která může být
licencována na základě tohoto dokumentu, také nějaký databázový produkt. Tato Smlouva neobsahuje licenci na použití jakéhokoliv jiného
databázového produktu, než jaký je identifikován ve Smlouvě. SAP nevydává žádné přísliby ani garance z hlediska podmínek jakékoliv
licence či provozování jakéhokoliv databázového produktu získaného (tj. licencovaného) Nabyvatelem licence přímo od prodejce – třetí strany.
Nabyvatel licence je odpovědný za podporu a údržbu jakéhokoliv databázového produktu získaného (tj. licencovaného) od prodejce – třetí
strany a SAP nenese v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.
8.2.22
Mobilní aplikace SAP Enterprise Integration for Electronic Medical Record Software SAP licencovaný v rámci této smlouvy není určen k
použití při diagnostice, prevenci a léčbě onemocnění nebo stavů ani jako zdravotnické zařízení nebo doplněk zdravotnického zařízení. Je
určen k použití zdravotníky k přistupování k údajům o zdravotním stavu pacientů a k jejich používání na mobilním produktu, například na
iPadu, iPhonu nebo jiném smartphonu, nebo za účelem plánování a poskytování zdravotní péče a klinické podpory.
8.2.23
Replication Server Heterogeneous Edition (všechny verze), Replication Server Option – Microsoft (všechny verze), Replication Server
Messaging Edition (všechny verze), Mirror Activator (všechny verze), RAP (verze před 5.0), Adaptive Server Enterprise (verze před 15.0.3),
Adaptive Server Enterprise Cluster Edition (vč. služeb adresáře) (verze před 15.7), IQ (verze před 15.4), Replication Server Option – Oracle
(verze před 15.7.1). Nabyvatel licence musí použít anebo nainstalovat všechny poznámky, opravy, patche, aktualizace Service Pack a jiné
aktualizace softwaru pro výše uvedené produkty, co nejdříve je to možné poté, co byly poskytnuty společností Sybase nebo SAP dle jejich
výhradního uvážení, a při používání softwaru se řídit pokyny společnosti Sybase nebo společnosti SAP.
8.2.24
SAP Mobile Documents
Mobilní přístup Části Softwaru mohou být pro Definované uživatele přístupné přes mobilní aplikace či klienta, které tito uživatelé získají
prostřednictvím webů třetích stran. Zákazník potvrzuje, že bere na vědomí, že se použití takových mobilních aplikací/klienta řídí smluvními
podmínkami, které jsou Oprávněnému uživateli prezentovány při stažení mobilní aplikace/klienta nebo přístupu k nim, a nikoliv podmínkami
této Smlouvy. Zákazník potvrzuje, že bere na vědomí, že třetí strana provozující příslušný web, jehož prostřednictvím jsou mobilní
aplikace/klient distribuovány, může jejich distribuci kdykoliv ukončit a společnost SAP za nedostupnost mobilní aplikace/klienta v důsledku
kroků tohoto distributora, který je třetí stranou, nezodpovídá.
Rozhraní API Software podporuje některé knihovny implementace standardu Content Management Interoperability Softwares (CMIS).
Společnost SAP nezaručuje, že Software podporuje všechny standardy CMIS. Zákazník může používat rozhraní API, která jsou v souladu se
standardem CMIS (nejsou součástí Softwaru), pro přístup k Softwaru v souladu se Smlouvou (včetně tohoto Doplňku) a v rozsahu
podporovaném společností SAP. Použití rozhraní API záleží na Zákazníkovi a vztahují se na něj níže uvedené podmínky:
Podmínky používání rozhraní API Za účelem propojení řešení Zákazníka se Softwarem („Řešení zákazníka“) mohou Zákazníci k připojení
Softwaru k Řešením zákazníka prostřednictvím rozhraní API vytvořených Zákazníkem používat podporované technologie třetí strany. Na
všechna taková připojení se vztahují následující podmínky:
i.
Řešení zákazníka nesmí: (i) bezdůvodně zhoršovat, degradovat nebo snižovat výkon nebo zabezpečení Softwaru; (ii) umožnit obejití
licenčních omezení společnosti SAP anebo poskytnout přístup k Softwaru uživatelům, kteří k tomu přímo nemají licenci; (iii) bez písemného
souhlasu společnosti SAP zajistit nebo poskytnout informace týkající se licenčních podmínek softwaru SAP, softwaru SAP či jiné informace
související s produkty SAP nebo (iv) povolit hromadnou extrakci dat nebo metadat ze softwaru SAP do softwaru jiného výrobce, včetně
používání, změn, ukládání nebo zpracování těchto dat v jiném softwaru než softwaru od společnosti SAP.
ii.
Rozhraní API podléhají průběžným změnám. Zákazník zodpovídá za přizpůsobení Řešení zákazníka těmto změnám rozhraní API.
iii.
Společnost SAP nenese odpovědnost za vady ani selhání funkcí Softwaru způsobené rozhraními API vytvořenými Zákazníkem nebo jiným
kódem rozhraní.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
75
9.
SAP HANA
9.1 Definice
9.1.1
Zdroje dat Jakékoliv softwarové produkty anebo databázové instance, pro které si Nabyvatel licence zajistil odpovídající licenci.
9.1.2
Aplikace od jiných výrobců než společnosti SAP Jakýkoliv software anebo aplikace kromě Softwaru nebo Softwaru třetí strany, pro které si
Nabyvatel licence zajistil odpovídající licenci od jiné entity, než společnosti SAP, SAP AG anebo jakékoliv z jejich dceřiných společností anebo
distributorů.
9.2 Případy, kdy software SAP HANA není smluvně omezen na Samostatné používání.
9.2.1
SAP HANA, Platform Edition Software SAP HANA Platform smí být Používán s neomezeným počtem Zdrojů dat a toto Používání podléhá
příslušné Licencované úrovni.
9.2.2
SAP HANA, Enterprise Edition Software SAP HANA Enterprise smí být Používán s neomezeným počtem Zdrojů dat a toto Používání podléhá
příslušné Licencované úrovni. SAP HANA Enterprise aktuálně zahrnuje runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP
System Landscape Transformation („SLT“) a Používání těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci dat ze Zdrojů dat
do softwaru SAP HANA Enterprise.
9.2.3
SAP HANA, Edge Edition SAP HANA Edge může být Používán s neomezeným počtem Zdrojů dat a takové Použití podléhá platné
Licencované úrovni a je dále omezeno na Použití maximálně padesáti (50) SAP Definovanými uživateli (žádné licence Definovaných uživatelů
SAP Named User nejsou zahrnuty jako součást licence SAP HANA Edge). SAP HANA Edge aktuálně zahrnuje runtime licenci na SAP
Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP System Landscape Transformation („SLT“) a Používání těchto runtime produktů by mělo být
omezeno výhradně na extrakci dat ze Zdrojů dat do softwaru HANA.
9.3. Případy, kdy software SAP HANA je smluvně omezen na Samostatné používání.
9.3.1
Samostatné používání softwaru HANA Platform Software SAP HANA Platform smí být Používán s neomezeným počtem Zdrojů dat a toto
Používání podléhá omezení na Samostatné používání a příslušné Licencované úrovni.
9.3.2
Samostatné používání softwaru HANA Enterprise Software SAP HANA Enterprise smí být Používán s neomezeným počtem Zdrojů dat a toto
Používání podléhá omezení na Samostatné používání a příslušné Licencované úrovni. Software SAP HANA Enterprise aktuálně zahrnuje
runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP System Landscape Transformation („SLT“) a Samostatné používání
těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci dat ze Zdrojů dat do softwaru SAP HANA.
Samostatné použití SAP HANA, Edge Edition SAP HANA Edge může být Používán s neomezeným počtem Zdrojů dat a takové Použití (i)
podléhá omezení Samostatného použití a platné Licencované úrovni a (ii) je dále omezeno na Použití maximálně padesáti (50) SAP
Definovanými uživateli SAP oprávněnými pro Samostatné použití (žádné licence Definovaných uživatelů SAP Named User nejsou zahrnuty
jako součást licence SAP HANA Edge). SAP HANA Edge aktuálně zahrnuje runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a
SAP System Landscape Transformation („SLT“) a Samostatné Používání těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci
dat ze Zdrojů dat do softwaru SAP HANA Edge.
9.4.1SAP HANA DB Edice pro SAP NetWeaver BW („HANA DB pro BW“)
9.3.3
HANA DB for BW je databáze licencovaná pouze pro podporu Používání softwaru SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) Nabyvatelem
licence a Použití je omezeno na komunikaci mezi SAP BW a HANA DB for BW. HADA DB for BW může podporovat neomezený počet Datových
zdrojů, v souladu s platnou Licencovanou úrovní. Jakýkoliv přístup k softwaru HANA DB for BW, včetně ale nejen načítání dat, modelování,
vykazování a distribuce, se musí uskutečnit prostřednictvím SAP BW. Software HANA DB for BW nesmí být používán jako databáze pro jakýkoliv
jiný účel, než je uvedeno v tomto oddíle. Software HANA DB pro BW zahrnuje runtime licenci softwaru HANA Studio a přístup je pouze ke správě
SAP BW a provádění dodatečné modelace dat vyžadované k extrakci dat a objektů generovaných SAP BW. HANA DB for BW nezahrnuje licenci
na SAP BW. HANA DB for BW nelze nasadit do stejné instalace jako jakýkoliv jiný SAP HANA Software Samostatné Používání HANA DB for BW
není dovoleno.
9.4.2SAP HANA DB Edice pro SAP NetWeaver BW („HANA DB pro BW“)
HANA DB for BW je databáze licencovaná pouze pro podporu Používání softwaru SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW) Nabyvatelem
licence a Použití je omezeno na komunikaci mezi SAP BW a HANA DB for BW. HADA DB for BW může podporovat neomezený počet Datových
zdrojů nebo objemu dat v souladu s platnou Licencovanou úrovní. Jakýkoliv přístup k softwaru HANA DB for BW, včetně ale nejen načítání dat,
modelování, vykazování a distribuce, se musí uskutečnit prostřednictvím SAP BW. Software HANA DB for BW nesmí být používán jako databáze
pro jakýkoliv jiný účel, než je uvedeno v tomto oddíle. Software HANA DB pro BW zahrnuje runtime licenci softwaru HANA Studio a přístup je
pouze ke správě SAP BW a provádění dodatečné modelace dat vyžadované k extrakci dat a objektů generovaných SAP BW. HANA DB for BW
nezahrnuje licenci na SAP BW. Samostatné používání HANA DB for BW není dovoleno.
Licenční poplatek za software HANA DB for BW se počítá na základě hodnoty SAP Maintenance Base Value. Nabyvatel licence zaplatí dodatečné
licenční poplatky za software HANA DB for BW v případě, že se zvýší hodnota softwaru SAP Maintenance Base Value Nabyvatele licence.
9.5 SAP 360
A.
„SAP 360 Customer Package” zahrnuje následující Runtime Software:
A) (i) SAP Marketing (B2B a B2C [s omezením maximálně na sto padesát tisíc (150 000) Marketingových záznamů B2C na uživatele SAP 360
Customer User]), (ii) SAP Loyalty Management (B2B a B2C s omezením maximálně na sto padesát tisíc (150 000) B2C Záznamů na uživatele
SAP 360 Customer User]), (iii) SAP Channel Marketing Funds Management, (iv) SAP Sales, (v) SAP Multichannel Order Management, (vi) SAP
Service, (vii) SAP Web Channel (B2B a B2C) až dvě (2) Jádra Web Channel Experience Management na Nabyvatele licence bez ohledu na
Licencované množství SAP 360 Customer, (viii) SAP Interaction Center Management a (ix) SAP Partner Management (souhrnně „Runtime CRM
Software“);
B) SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications („SAP HANA LREA“);
C) BA&T SAP BusinessObjects BI Suite („BI Suite Runtime Software“);
D) (i) možnost SAP Mobile Platform limited Runtime; (ii) SAP Enterprise Integration CRM Sales Mobile App, (iii) Sales Diary App, (iv) Customer
Briefing App (souhrnně „Mobility Runtime Software“).
1.
SAP 360 Customer Package zahrnuje jednu (1) licenci SAP Professional User pro každého licencovaného Uživatele. Práva tohoto uživatele
SAP Professional User se omezují na Používání softwaru Runtime CRM Software, SAP HANA LREA a Mobility Runtime Software. Pokud
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
76
Uživatelé Nabyvatele licence vyžadují plný přístup k SAP Enterprise Foundation nebo k jinému Softwaru SAP, musí být Definovaní uživatelé
SAP pro tento plný přístup licencovaní zvlášť.
B.
2.
SAP 360 Customer Package zahrnuje jednu (1) licenci SAP Application Business Analytics Professional User pro každého licencovaného
Uživatele. Práva těchto uživatelů SAP Application Business Analytics Professional User se omezují na Používání softwaru BI Suite Runtime
Software se softwarem Runtime CRM Software. Pokud uživatelé SAP Application Business Analytics Professional User Nabyvatele licence
vyžadují plný přístup k jinému Softwaru SAP, je nutné příslušné Definované uživatele SAP a sadu BA&T SAP BusinessObjects BI Suite pro
tento plný přístup licencovat zvlášť.
3.
Produkt SAP HANA LREA se podle této smlouvy licencuje jako runtime databáze licencovaná k Použití výhradně ve spojení s Používáním
softwaru Runtime CRM Software, BI Suite Runtime Software a Mobility Runtime Software Nabyvatele licence a výhradně v rozsahu
Licencované úrovně balíčku SAP 360 Customer Package („Podporovaný software HANA LREA“) Nabyvatele licence. Dokumentace pro
runtime databázi HANA LREA obsahuje informace o verzích Podporovaného softwaru HANA LREA podporovaného na těchto runtime
databázích.
4.
Použití produktu HANA LREA je omezeno na komunikaci a výměnu dat mezi Podporovaným softwarem HANA LREA a produktem HANA
LREA prostřednictvím podporovaných rozhraní HANA LREA. Veškeré nahrávání, modelování, reporting a distribuce, vytváření a rozšiřování
tabulek použitých v produktu HANA LREA je třeba provádět prostřednictvím Podporovaného softwaru HANA LREA.HANA LREA zahrnuje
runtime licenci softwaru HANA Studio, která je omezena výhradně na administraci, monitoring a vytváření uživatelských zobrazení v rámci
instance databáze HANA LREA. HANA LEA aktuálně zahrnuje runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP System
Landscape Transformation („SLT“) a Používání těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci dat z příslušně
licencovaných zdrojů dat do softwaru HANA LEA. Pokud společnost SAP nepovolí jinak, produkt HANA LREA nelze nasadit na stejné instalaci
jako jiný software SAP HANA než HANA LREA.
5.
Produkt HANA LREA lze použít k provozování Embedded BW tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. „Embedded BW“ je definován jako
systém BW, který běží na stejné instalaci jako Podporovaný software HANA LREA. Embedded BW lze používat pouze k výkaznictví a analýze
v kontextu Podporovaného softwaru HANA LREA a má přístup pouze k místním aplikačním datům, a to formou dotazů. Systém Embedded
BW zvláště nelze používat ke konsolidaci aplikačních dat z jiných systémů SAP nebo systémů třetích stran a k přístupu k těmto datům.
Všechny webové šablony specifické pro aplikaci musí být vytvořeny a uloženy v instalaci sloužící jako centrální úložiště. Produkt Embedded
BW má také omezení pro backendové systémy pro více klientů, viz SAP Note 1358744.
6.
HANA LREA a Podporovaný software HANA LREA Používaný s produktem HANA LREA nemusí zahrnovat všechny funkce, které jsou
dostupné v případě, že jsou produkty licencovány a Používány samostatně; podrobnosti naleznete v Dokumentaci. Nabyvatel licence bere na
vědomí, že může být nutné nainstalovat verzi Podporovaného softwaru HANA LREA kompatibilní s produktem HANA LREA, aby mohl
využívat určité podnikové funkce nebo zajistil konfiguraci podle popisu výše. Budoucí verze produktu HANA LREA vyvíjené k Používání s
Podporovaným softwarem HANA LREA nemusejí být kompatibilní s aktuálními verzemi a nemusejí být k dispozici prostřednictvím příslušné
nabídky Podpory poskytované společností SAP. Technická migrace z Podporovaného softwaru HANA LREA na jinou verzi Softwaru anebo
Softwaru třetí strany používanou odděleně od produktu HANA LREA anebo na jinou nabídku databáze nemusí být možná.
„SAP 360 Customer Upgrade Package” zahrnuje následující Runtime Software:
A) (i) SAP Marketing (B2B a B2C [s omezením maximálně na sto padesát tisíc (150 000) Marketingových záznamů na uživatele SAP 360
Customer User]), (ii) SAP Loyalty Management (B2B and B2C [s omezením maximálně na sto padesát tisíc (150 000) Záznamů Loyalty na
uživatele SAP 360 Customer User]), (iii) SAP Channel Marketing Funds Management, (iv) SAP Sales, (v) SAP Multichannel Order Management,
(vi) SAP Service, (vii) SAP Web Channel (B2B a B 360C) až dvě (2) Jádra Web Channel Experience Management na Nabyvatele licence bez
ohledu na Licencované množství SAP 360 Customer, (viii) SAP Interaction Center Management a (ix) SAP Partner Management (souhrnně
„Runtime CRM Software“);
B) SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications („HANA LREA“);
C) BA&T SAP BusinessObjects BI Suite („BI Suite Runtime Software“);
D) (i) možnost SAP Mobile Platform limited Runtime; (ii) SAP Enterprise Integration CRM Sales Mobile App, (iii) Sales Diary App, (iv) Customer
Briefing App (souhrnně „Mobility Runtime Software“).
1.
SAP 360 Customer Upgrade Package zahrnuje jednu (1) licenci SAP Application Business Analytics Professional User pro každého
licencovaného Uživatele. Práva těchto uživatelů SAP Application Business Analytics Professional User se omezují na využívání softwaru BI
Suite Runtime Software se softwarem Runtime CRM Software. Pokud uživatelé SAP Application Business Analytics Professional User
Nabyvatele licence vyžadují plný přístup k jinému Softwaru SAP, je nutné příslušné Definované uživatele SAP a sadu BA&T SAP
BusinessObjects BI Suite pro tento plný přístup licencovat zvlášť.
2.
Produkt SAP HANA LREA se podle této smlouvy licencuje jako runtime databáze licencovaná k Použití výhradně ve spojení s Používáním
softwaru Runtime CRM Software, BI Suite Runtime Software a Mobility Runtime Software Nabyvatele licence a výhradně v rozsahu
Licencované úrovně balíčku SAP 360 Customer Package („Podporovaný software HANA LREA“) Nabyvatele licence. Dokumentace pro
runtime databázi HANA LREA obsahuje informace o verzích Podporovaného softwaru HANA LREA podporovaného na těchto runtime
databázích.
3.
Použití produktu HANA LREA je omezeno na komunikaci a výměnu dat mezi Podporovaným softwarem HANA LREA a produktem HANA
LREA prostřednictvím podporovaných rozhraní HANA LREA. Veškeré nahrávání, modelování, reporting a distribuce, vytváření a rozšiřování
tabulek použitých v produktu HANA LREA je třeba provádět prostřednictvím Podporovaného softwaru HANA LREA. HANA LREA zahrnuje
runtime licenci softwaru HANA Studio, která je omezena výhradně na administraci, monitoring a vytváření uživatelských zobrazení v rámci
instance databáze HANA LREA. HANA LEA aktuálně zahrnuje runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP System
Landscape Transformation („SLT“) a Používání těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci dat z příslušně
licencovaných zdrojů dat do softwaru HANA LEA. Pokud společnost SAP nepovolí jinak, produkt HANA LREA nelze nasadit na stejné instalaci
jako jiný software SAP HANA než HANA LREA.
4.
Produkt HANA LREA lze použít k provozování Embedded BW tak, jak je popsáno v tomto dokumentu. „Embedded BW“ je definován jako
systém BW, který běží na stejné instalaci jako Podporovaný software HANA LREA. Embedded BW lze používat pouze k výkaznictví a analýze
v kontextu Podporovaného softwaru HANA LREA a má přístup pouze k místním aplikačním datům, a to formou dotazů. Systém Embedded
BW zvláště nelze používat ke konsolidaci aplikačních dat z jiných systémů SAP nebo systémů třetích stran a k přístupu k těmto datům.
Všechny webové šablony specifické pro aplikaci musí být vytvořeny a uloženy v instalaci sloužící jako centrální úložiště. Produkt Embedded
BW má také omezení pro backendové systémy pro více klientů, viz SAP Note 1358744.
HANA LREA a Podporovaný software HANA LREA Užívaný s produktem HANA LREA nemusí zahrnovat všechny funkce, které jsou dostupné
v případě, že jsou produkty licencovány a Používány samostatně; podrobnosti naleznete v Dokumentaci. Nabyvatel licence bere na vědomí,
SAP Confidential
77
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
5.
že může být nutné nainstalovat verzi Podporovaného softwaru HANA LREA kompatibilní s produktem HANA LREA, aby mohl využívat určité
podnikové funkce nebo zajistil konfiguraci podle popisu výše. Budoucí verze produktu HANA LREA vyvíjené k Používání s Podporovaným
softwarem HANA LREA nemusejí být kompatibilní s aktuálními verzemi a nemusejí být k dispozici prostřednictvím příslušné nabídky Podpory
poskytované společností SAP. Technická migrace z Podporovaného softwaru HANA LREA na jinou verzi Softwaru anebo Softwaru třetí strany
používanou odděleně od produktu HANA LREA anebo na jinou nabídku databáze nemusí být možná.
9.6 SAP HANA LIMITED RUNTIME EDITION PRO APLIKACE
A
(Tento odstavec se vztahuje výhradně na produkt SAP HANA Limited Runtime Edition pro aplikace licencované podle SAP Maintenance Base
Value)
Produkt SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications je podle této smlouvy licencován jako runtime databáze („HANA LREA“) k
Používání výhradně ve spojení s Používáním příslušného Softwaru anebo Softwaru třetí strany Nabyvatele licence a výhradně v rozsahu, ve
kterém jsou tyto Softwarové komponenty licencovány Nabyvatelem licence („Podporovaný software HANA LREA“). V souladu s těmito
ustanoveními zahrnuje runtime licence produktu HANA LREA runtime licenci pro databáze Sybase ASE a MaxDB. Dokumentace pro produkt
HANA LREA a databáze Sybase ASE a MaxDB obsahuje informace o verzích Podporovaného softwaru HANA LREA podporovaného na
těchto runtime databázích. Licenční poplatek za HANA LREA se vypočítává na základě buď (1) hodnoty SAP Maintenance Base Value
Podporovaného softwaru HANA LREA Nabyvatele licence), nebo (ii) pokud Nabyvatel licence bude produkt SAP HANA LREA používat
výhradně s jednou nebo více aplikacemi licencovanými od společnosti SAP nebo oprávněného distributora společnosti SAP uvedenými na
adrese http://www.sap.com/hanalimitededition (“HANA Apps”), celkové výše licenčních poplatků na tyto aplikace HANA. S výjimkou licencí pro
aplikace HANA Nabyvatel licence uhradí další licenční poplatky za produkt HANA LREA v případě, že dojde k nárůstu metrik SAP
Maintenance Base Value Nabyvatele licence.
B
(Tento odstavec se vztahuje výhradně na produkt SAP HANA Limited Runtime Edition pro aplikace licencované uživatelem)
Produkt SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications (Uživatel) je podle této smlouvy licencován jako runtime databáze („HANA
LREA“) k Používání výhradně ve spojení s Používáním příslušného Softwaru anebo Softwaru třetí strany Nabyvatele licence a výhradně v
rozsahu, ve kterém jsou tyto Softwarové komponenty licencovány Nabyvatelem licence („Podporovaný software HANA LREA“), a podléhá
Licencované úrovni produktu HANA LREA. Definovaní uživatelé SAP Employee, Employee Self-Service a Employee Self-Service Core jsou
pro účely stanovení počtu licencovaných Uživatelů vyloučeni. Definovaní uživatelé SAP Employee Self-Service, Employee Self-Service Core a
Employee jsou však dodatečně licencováni pro Používání produktu HANA LREA podle podmínek a licence pro tyto Definované uživatele.
Dokumentace pro runtime databázi HANA LREA obsahuje informace o verzích Podporovaného softwaru HANA LREA podporovaného na
těchto runtime databázích.
1.
Použití produktu HANA LREA je omezeno na komunikaci a výměnu dat mezi Podporovaným softwarem HANA LREA a produktem HANA
LREA prostřednictvím podporovaných rozhraní HANA LREA. Veškeré nahrávání, modelování, reporting a distribuce, vytváření a rozšiřování
tabulek použitých v produktu HANA LREA je třeba provádět prostřednictvím Podporovaného softwaru HANA LREA. HANA LREA zahrnuje
runtime licenci softwaru HANA Studio, která je omezena výhradně na administraci, monitoring a vytváření uživatelských zobrazení v rámci
instance databáze HANA LREA.
2.
HANA LEA aktuálně zahrnuje runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP System Landscape Transformation
(„SLT“) a Používání těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci dat z příslušně licencovaných zdrojů dat do softwaru
HANA LREA určených k použití s podporovaným softwarem HANA LREA. Pokud společnost SAP nepovolí jinak, produkt HANA LREA nelze
nasadit na stejné instalaci jako jiný software SAP HANA než HANA LREA.
3.
Produkt HANA LREA lze použít k provozování Embedded BW tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
„Embedded BW“ je definován
jako systém BW, který běží na stejné instalaci jako Podporovaný software HANA LREA. Embedded BW lze používat pouze k výkaznictví a
analýze v kontextu Podporovaného softwaru HANA LREA a má přístup pouze k místním aplikačním datům, a to formou dotazů. Systém
Embedded BW zvláště nelze používat ke konsolidaci aplikačních dat z jiných systémů SAP nebo systémů třetích stran a k přístupu k těmto
datům. Všechny webové šablony specifické pro aplikaci musí být vytvořeny a uloženy v instalaci sloužící jako centrální úložiště. Produkt
Embedded BW má také omezení pro backendové systémy pro více klientů, viz SAP Note 1358744.
4.
HANA LREA a Podporovaný software HANA LREA Užívaný s produktem HANA LREA nemusí zahrnovat všechny funkce, které jsou dostupné
v případě, že jsou produkty Používány samostatně; podrobnosti naleznete v Dokumentaci. Nabyvatel licence bere na vědomí, že může být
nutné nainstalovat verzi Podporovaného softwaru HANA LREA kompatibilní s produktem HANA LREA, aby mohl využívat určité podnikové
funkce nebo zajistil konfiguraci podle popisu výše. Budoucí verze produktu HANA LREA vyvíjené k Používání s Podporovaným softwarem
HANA LREA nemusejí být kompatibilní s aktuálními verzemi a nemusejí být k dispozici prostřednictvím příslušné nabídky Podpory
poskytované společností SAP. Technická migrace z Podporovaného softwaru HANA LREA na jinou verzi Softwaru anebo Softwaru třetí strany
používanou odděleně od produktu HANA LREA anebo na jinou nabídku databáze nemusí být možná.
9.7 Aplikace související se softwarem SAP HANA
HANA Studio lze používat k modelování dat specifických pro aplikace, mimo jiné k vytváření tabulek a rozšíření. Reporting specifický pro aplikace
lze provádět přímo prostřednictvím softwaru HANA.
9.7.1 SAP Customer Value Intelligence
Aplikace SAP Customer Value Intelligence zahrnuje práva všech těchto produktů, ale práva na používání jsou omezena na používání v rámci
aplikace Customer Value Intelligence.
Název položky ceníku
Kód materiálu
Popis oprávnění k jednotlivým položkám oproti balíčku
BA&T SAP BusinessObjects Business
Intelligence Platform
(uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Web
Intelligence (uživatel)
BA&T SAP BusinessObjects Dashboard
(uživatel)
SAP Application BI Limited User.
7011294
 Možnosti BI Platform jsou zahrnuty v licenci CVI.
7011300
 Možnosti Web Intelligence jsou zahrnuty v licenci CVI.
7011306
 Možnosti BO Dashboard jsou zahrnuty v licenci CVI.
7011290
 Obsahuje 10 uživatelských licencí uživatele SAP Application BI
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
78
SAP Audience Discovery and Targeting
9.7.2
7015894
Limited Users pro použití v aplikaci Customer Value Intelligence.
 Obsahuje až 1 milion kontaktních záznamů na standardní omezení
pro tento kód materiálu. Pro větší objemy bude nutné zakoupit
dodatečné bloky licencí Audience Discover and Targeting.
SAP Fraud Management, SAP Fraud Management for Public Sector, SAP Fraud Management for Insurance
Nabyvatel licence má povoleno na databázi vytvářet nové tabulky a nová zobrazení (zobrazení databází, analytická zobrazení, zobrazení
projekce, zobrazení atributů, zobrazení kalkulací atd.), pokud jsou použity v kontextu řešení SAP Fraud Management (např. při nastavení
pravidel pro přístup k těmto tabulkám či zobrazením). Nabyvatel licencí má také povoleno používat analýzu Predictive Analysis v rámci
kontextu řešení Fraud.
9.8
HANA Insight, enterprise edition
Každá jednotka SAP HANA Insight, Enterprise Edition umožňuje Nabyvateli licence využít až 64 GB místa v SAP HANA Enterprise Edition,
jednoho uživatele BA&T SAP BusinessObjects Predictive Analysis, 25 souběžných relací BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (CS) a 5
uživatelů SAP Application Business Analytics Professional User.
BI Suite zahrnuje platformu SAP BusinessObjects BI dohromady s následujícími enginy: Business Intelligence Mobile Add-on, BA&T SAP
BusinessObjects Crystal Reports, BA&T SAP BusinessObjects Web Intelligence, BA&T SAP BusinessObjects Dashboard, BA&T SAP
BusinessObjects Explorer, BA&T SAP BusinessObjects Analysis edition for Microsoft Office, SAP Visual Intelligence a BA&T SAP
BusinessObjects Analysis edition for OLAP. Enginy v balíčku sady BI Suite zahrnují práva k zobrazení obsahu pro výše označené klienty BI.
9.9
SAP HANA, Real-Time Data Edition
Aplikace SAP HANA, Realt-Time Data Edition zahrnuje runtime licenci SAP Business Objects Data Integrator („DI“), SAP System Landscape
Transformation („SLT“), Sybase Replication Server, Sybase ESP, SAP BusinessObjects Data Quality Management, Sybase SQL Anywhere,
Sybase PowerDesigner DataArchitect a Sybase IQ.
Použití takových runtime produktů je omezeno pouze na následující:

SAP BusinessObjects Data Integrator, SAP System Landscape Transformation („SLT“), Sybase Replication Server je omezen na
extrahování dat z Datových zdrojů do aplikace SAP HANA, Real-Time Data Edition.

Použití Sybase ESP je omezeno na streamování dat do aplikace SAP HANA, Real-Time Data Edition.

SAP BusinessObjects Data Quality Management lze použít pouze pro zpracování dat, která se buď právě nahrávají do aplikace HANA,
nebo jsou v ní již obsažena.

Sybase SQL Anywhere lze použít pouze pro synchronizaci dat s aplikací HANA.

Sybase PowerDesigner DataArchitect lze použít pouze pro modelování informací v aplikaci SAP HANA, Real-Time Data Edition.

Použití Sybase IQ je omezeno na maximálně 32 jader a přístup prostřednictvím aplikace SAP HANA, Real-Time Data Edition.
9.10
SAP Near-line storage for BW
SAP Near-line storage for SAP BW zahrnuje runtime licenci Sybase IQ Enterprise Edition, Sybase IQ Enterprise Edition-Very Large Database
Management Option a Sybase IQ Enterprise Edition-Unstructured Data Analytics Option. Použití Sybase IQ Enterprise Edition a Sybase IQ
Enterprise Edition-Unstructured Data Analytics Option je omezeno každé na maximálně 32 jader pouze pro použití se SAP BW.
9.11
SAP HANA, Limited Runtime Edition for Applications and SAP BW
Produkt SAP HANA Limited Runtime Edition for Applications and SAP BW je podle této smlouvy licencován jako runtime databáze („HANA
LREAB“) k Používání výhradně ve spojení s Používáním příslušného Softwaru anebo Softwaru třetí strany Nabyvatele licence a výhradně v
rozsahu, ve kterém jsou tyto Softwarové komponenty licencovány Nabyvatelem licence („Podporovaný software HANA LREAB“). V souladu s
těmito ustanoveními zahrnuje runtime licence produktu HANA LREAB runtime licenci pro databáze Sybase ASE a MaxDB. Dokumentace pro
produkt HANA LREAB a databáze Sybase ASE a MaxDB obsahuje informace o verzích Podporovaného softwaru HANA LREAB
podporovaného na těchto runtime databázích. Licenční poplatek za HANA LREAB se vypočítává na základě buď (1) hodnoty SAP
Maintenance Base Value Podporovaného softwaru HANA LREAB Nabyvatele licence), nebo (ii) pokud Nabyvatel licence bude produkt SAP
HANA LREAB používat výhradně s jednou nebo více aplikacemi licencovanými od společnosti SAP nebo oprávněného distributora
společnosti SAP uvedenými na adrese http://www.sap.com/hanalimitededition (“HANA Apps”), celkové výše licenčních poplatků na tyto
aplikace HANA.
S výjimkou licencí pro aplikace SAP HANA Nabyvatel licence uhradí další licenční poplatky za produkt HANA LREAB v případě, že dojde k
nárůstu metrik SAP Maintenance Base Value Nabyvatele licence.
Použití produktu HANA LREAB je omezeno na komunikaci a výměnu dat mezi Podporovaným softwarem HANA LREAB a produktem HANA
LREAB prostřednictvím podporovaných rozhraní HANA LREAB. Veškeré nahrávání, modelování, reporting a distribuce, vytváření a
rozšiřování tabulek použitých v produktu HANA LREAB je třeba provádět prostřednictvím Podporovaného softwaru HANA LREAB. HANA
LREAB zahrnuje runtime licenci HANA Studio výhradně omezenou na administraci a monitorování instance databáze HANA LREAB.
HANA LREAB zahrnuje runtime licenci na SAP Business Objects Data Integrator („DI“) a SAP System Landscape Transformation („SLT“) a
Používání těchto runtime produktů by mělo být omezeno výhradně na extrakci dat z příslušně licencovaných zdrojů dat do softwaru HANA
LREAB k použití s Podporovaným softwarem HANA LREAB. Pokud společnost SAP nepovolí jinak, produkt HANA LREAB nelze nasadit na
stejné instalaci jako jiný software SAP HANA než HANA LREAB.
HANA LREAB a Podporovaný software HANA LREAB Užívaný s produktem HANA LREAB nemusí zahrnovat všechny funkce, které jsou
dostupné v případě, že jsou produkty Používány samostatně; podrobnosti naleznete v Dokumentaci. Nabyvatel licence bere na vědomí, že
může být nutné nainstalovat verzi Podporovaného softwaru HANA LREAB kompatibilní s produktem HANA LREAB, aby mohl využívat určité
podnikové funkce nebo zajistil konfiguraci podle popisu výše. Budoucí verze produktu HANA LREAB vyvíjené k Používání s Podporovaným
softwarem HANA LREAB nemusejí být kompatibilní s aktuálními verzemi a nemusejí být k dispozici prostřednictvím příslušné nabídky
Podpory poskytované společností SAP. Technická migrace z Podporovaného softwaru HANA LREAB na jinou verzi Softwaru anebo Softwaru
třetí strany používanou odděleně od produktu HANA LREAB anebo na jinou nabídku databáze nemusí být možná.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
79
10. Focused Business Solutions
10.1
Pokud je licencovaný Software identifikován jako Focused Business Solution („Software FBS“), platí zvláštní strategie a podmínky podpory.
Podpora poskytovaná společností SAP pro Software FBS bude poskytována v souladu s příslušnými podmínkami podpory společnosti SAP,
jak byly upraveny na základě tehdy aktuální strategie a podmínek podpory, které lze najít na webu http://service.sap.com/fbs/availability
(včetně případných podřízených webových stránek publikovaných společností SAP, „Webové stránky strategie a podmínek“).
10.2
Webové stránky strategie a podmínek se tímto upravují začleněním následujících podmínek:
10.2.1
Software FBS vyžaduje jako předpoklad pro své Používání a instalaci, specifickou verzi (např. vydání, balíček servisní úrovně anebo
rozšiřovací balíček) určitého Softwaru SAP („Základní software“), která je určena na Webových stránkách strategie a podmínek a musí být
samostatně licencována a nainstalována Nabyvatelem licence.
10.2.2
V budoucnu se společnost SAP může rozhodnout, a to zcela podle svého uvážení, komerčně zpřístupnit nová vydání Softwaru FBS v rámci
podpory poskytované společností SAP. Tato nová vydání mohou (a) být funkčně odlišná, (b) nabízet jiné podporované jazyky anebo (c) mít
jiné požadavky na Základní Software než předchozí vydání Softwaru FBS.
10.2.3
Data běžné a rozšířené údržby Softwaru FBS představují cílové hodnoty, a proto mohou podléhat změnám ze strany společnosti SAP.
10.2.4
Běžná a rozšířená údržba libovolného vydání Softwaru FBS závisí na zbývajícím předplatném Nabyvatele licence a na úhradě údržby
příslušného Základního softwaru.
10.2.5.
V žádném případě nebude běžná ani rozšířená údržba libovolného vydání Softwaru FBS poskytována po konci platnosti nebo ukončení běžné
nebo rozšířené údržby (podle dané situace) příslušného Základního softwaru.
11. Oborové portfolio
11.1 SAP Visual Enterprise
11.1.1
SAP Visual Enterprise Generator, SAP Visual Enterprise View Edition Generator a volitelné doplňky. Software SAP Visual Enterprise (dříve
označovaný jako Right Hemisphere) licencovaný na základě těchto podmínek může zahrnovat určité komponenty open source od třetích stran
anebo jiné komponenty k bezplatnému stažení (společně „Komponenty k bezplatnému stažení“). Upozornění týkající se Komponent k
bezplatnému stažení najdete na adrese http://www.righthemisphere.com/oslicenses.html. Aniž by byla dotčena jiná ustanovení, nemusí být
jednotlivec, který přistupuje k jakémukoliv softwaru SAP Visual Enterprise pouze za účelem zobrazení výstupních souborů z tohoto softwaru,
držitelem licence Definovaného uživatele SAP. Software SAP Visual Enterprise Viewer je dán k dispozici Nabyvatelům licence pro
licencovaný software Visual Enterprise Generator, Visual Enterprise Access anebo Visual Enterprise Author bez dalších licenčních poplatků.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
80
Příloha 4 – Podmínky procházení pro databáze třetích stran
SAP může dodat software SAP obsahující databázový produkt, přičemž koncový uživatel není oprávněn používat databázi, pokud od prodejce databáze
či jeho autorizovaného distributora nezíská potřebný počet licencí. Takovéto dodávky jsou nahlášeny prodejci databáze.
Podmínky používání databázového softwaru ORACLE® v případě jeho licencování firmou SAP
1.
1.1
1.2
1.3
1.8
Copyright
Komplexní rozsah autorských práv spojených se softwarem Oracle je výhradním vlastnictvím Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, USA.
Databázové aplikace třetích stran pro administraci systému, monitoring a správu mohou přímo přistupovat do databáze Oracle.
Zákazník je oprávněn používat software Oracle výhradně ve spojitosti se softwarem SAP a pouze pro účely vlastního interního zpracování
údajů, jež zahrnuje přístup uživatelů třetích stran jako např. smluvních dodavatelů, prodejců či dodavatelů v rámci dodavatelských řetězců,
zákazníků či jednotlivců (třetích osob) pověřených zákazníkem. Je povoleno přizpůsobit si software SAP nebo vytvářet dodatečné funkce a
nové aplikace nebo zajišťovat podporu databázových aplikací třetích stran, které jsou s nimi pouze propojeny (např. prostřednictvím rozhraní
RFC, BAPI). Databázové aplikace třetích stran, nové funkce nebo nové aplikace, které mohou mít přímý přístup k databázi Oracle nebo
nepřímý přístup k informacím v databázi uloženým, povoleny nejsou.
Zákazník je oprávněn přidělit software Oracle pouze těm svým dceřiným společnostem, v nichž disponuje plnými či majoritními vlastnickými
právy. Jeho přidělení společnostem konkurujícím společnosti Oracle je zakázáno.
S ohledem na omezená práva spojená s používáním není zákazník oprávněn modifikovat, dekompilovat ani provádět „reverse engineering“
softwaru Oracle – vyjma rozsahu, který je výslovně povolen příslušnými zákony.
Software Oracle může být používán pouze v zemi či zemích, pro něž zákazník získal příslušnou licenci. Zákazník se tímto zavazuje dodržovat
všechny předpisy vydané americkým Ministerstvem obchodu i americkými exportními úřady.
Užívání softwaru Oracle pro účely plánování, výroby, ovládání či monitorování jaderných elektráren, letecké dopravy, prostředků hromadné
dopravy či zdravotnických prostředků není povoleno s výjimkou případů, kdy je takový způsob používání omezen na komerční nebo čistě
administrativní aplikace.
Zákazník není oprávněn získat k softwaru Oracle zdrojový kód.
2.
2.1
Další podmínky
Publikování srovnávacích testů softwaru Oracle není povoleno.
1.4
1.5
1.6
1.7
Podmínky používání databáze Microsoft SQL Server
Podmínky používání databáze Microsoft SQL Server, pokud je licencována společností SAP
Pro účely této kapitoly bude pojem „Integrovaná aplikace“ představovat software SAP zahrnující databázi Microsoft SQL Server.
Databáze Microsoft SQL Server může obsahovat následující software:
„Serverový software“ poskytuje služby či funkce na vašem serveru (vaše počítače, na nichž je možno provozovat Serverový software, jsou „Servery“);
„Klientský software“ umožňuje elektronickému zařízení („Zařízení“) získat přístup k Serverovému softwaru nebo jej používat.
1.
POSKYTNUTÍ LICENCE
Tato Databáze třetí strany je licencována a je vám dodána výhradně za účelem jejího používání jakožto součásti softwaru SAP. SAP vám poskytne
následující práva týkající se databáze Microsoft SQL Server, a to za předpokladu, že budete postupovat v souladu se všemi smluvními
podmínkami této licence:
Instalace -- Serverový software Můžete nainstalovat a používat jednu kopii Serverového softwaru tvořící součást softwaru SAP, a to na každém
jednotlivém Serveru, na němž nainstalujete Integrovanou aplikaci.
SQL Server, Enterprise Edition Pokud jste si pořídili verzi Serverového softwaru Enterprise Edition, což musí být uvedeno ve vaší licenci týkající se
používání softwaru SAP, jste na daném Serveru oprávněni nainstalovat libovolný počet instancí Serverového softwaru. „Instance” představuje běžící
kopii Serverového softwaru.
Klientský software Jste oprávněni nainstalovat Klientský software (SQL Server Personal Edition) na jakékoliv interní Zařízení, a to za předpokladu, že
získáte přístupová licenční práva požadovaná pro každý případ použití Integrované aplikace využívající Klientský software na každém takovémto
Zařízení – viz níže uvedené specifikace.
Požadavky týkající se přístupu na SQL Server Jste oprávněni používat Klientský software výhradně za účelem přístupu, konfigurace, administrace
nebo jiného způsobu používání Serverového softwaru ve spojitosti s a jakožto součásti softwaru SAP. Jste povinni získat přístupová licenční práva
k Databázi třetí strany, a to ve spojitosti s jakýmkoliv Zařízením, které:
 má přístup nebo jiným způsobem využívá služeb Serverového softwaru (včetně Zařízení, využívajících pro tento přístup MSDE) nebo
 obsahuje instalaci a využívá SQL Server Personal Edition nebo
 využívá komponenty Management Tools, Books-Online a Development Tools tvořící součást systému Microsoft SQL Server (dále jen „Nástroje“).
Tyto Nástroje můžete používat výhradně pro interní účely ve spojitosti s vaším Serverovým softwarem.
Výhrada práv SAP a Microsoft si vyhrazují veškerá práva, jež vám nejsou v rámci této licence výslovně poskytnuta.
Srovnávací testy Pokud chcete sdělit výsledky srovnávacích testů třetí straně, je k tomu nutné předem získat písemný souhlas společnosti
Microsoft. To se však netýká komponent systému Windows.
Instalace starších verzí Namísto instalace a používání Serverového softwaru jste v souladu s touto licencí oprávněni nainstalovat a používat
předchozí verzi Serverového softwaru, a to za předpokladu, že bez zbytečného odkladu takovouto předchozí verzi v plném rozsahu odstraníte a
nainstalujete originální Serverový software. Používání předchozí verze se bude řídit touto licencí a vaše práva spojená s takovouto předchozí verzí
zanikají v okamžiku, kdy nainstalujete originální Serverový software.
Omezení na dobu běhu softwaru Použití této databáze Microsoft SQL Server je omezeno na dobu běhu softwaru (Runtime-Restricted Use
software); jako taková může být databáze Microsoft SQL Server používána výhradně za účelem provozování aplikace SAP. Databázi Microsoft
SQL Server nelze použít (i) k vývoji nových softwarových aplikací, (ii) ve spojení s žádnými jinými softwarovými aplikacemi, databázemi nebo
tabulkami, než jsou ty, které jsou obsažené v Softwaru SAP, ani (iii) jako samostatnou softwarovou aplikaci. Předchozí ustanovení vám nicméně
nezakazuje používat kterýkoliv z nástrojů za účelem vytváření dotazů a reportů ze stávajících tabulek anebo používat vývojové prostředí či
pracovní součást softwaru SAP za účelem provádění konfigurace či rozšiřování daného softwaru SAP.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
81
2.
ROZSAH LICENCE
Software je licencován, nikoliv prodáván. Tato smlouva pouze poskytuje určitá práva k použití softwaru. Všechna ostatní práva společností SAP a
Microsoft zůstávají nedotčena. Nemáte-li podle platných zákonů větší práva (i přes tato omezení), můžete používat software pouze způsobem
výslovně uvedeným v této smlouvě. Přitom je nutné dodržovat technická omezení softwaru, která jej umožňují používat pouze určitým způsobem.
Další informace viz www.microsoft.com/licensing/userights. Není dovoleno:
 Obcházet technická omezení softwaru.
 Provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), dekompilaci nebo rozložení softwaru s výjimkou takové činnosti, kterou výslovně povolují
platné zákony, a to i přes toto omezení, ale pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.
 Vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno platnými zákony, a to i přes toto omezení.
 Publikovat software, aby jej mohli jiní kopírovat.
 Pronajímat, pronajímat formou leasingu nebo půjčovat software.
 Užívat software pro komerční hostitelské služby softwaru
Práva pro přístup k softwaru prostřednictvím jakéhokoliv zařízení neposkytují žádné právo implementovat patenty společnosti Microsoft nebo jiné
duševní vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo zařízeních, které k tomuto zařízení přistupují.
3.
ZÁKAZ VYSOCE RIZIKOVÝCH ZPŮSOBŮ POUŽÍVÁNÍ
Produkty nejsou odolné vůči chybám a není zaručeno, že budou fungovat bezchybně či bez přerušení. Nejste oprávněni používat Produkty v rámci
jakýchkoliv aplikací či situací, kdy selhání Produktu (Produktů) může mít za následek smrt či vážné poranění osob nebo vážné fyzické či
environmentální škody („Vysoce rizikový způsob používání“). Příklady Vysoce rizikových způsobů používání zahrnují mimo jiné:






Leteckou přepravu či jiné druhy hromadné dopravy osob
jaderné elektrárny a chemické továrny,
systémy pro zachraňování životů,
implantáty,
motorová vozidla nebo
zbrojní systémy.
Vysoce rizikové způsoby používání nezahrnují používání Produktů pro administrativní účely, za účelem ukládání konfiguračních údajů, používání
technických anebo konfiguračních nástrojů či jiné způsoby používání aplikací nepředstavujících ovládání systémů, jejichž selhání nemůže mít za
následek smrt či vážné poranění osob nebo vážné fyzické či environmentální škody. Tyto aplikace nepředstavující ovládání systémů mohou
komunikovat s ovládacími aplikacemi, nicméně nesmí být přímo ani nepřímo zodpovědné za ovládací funkci. Souhlasíte s tím, že vůči
společnostem SAP a Microsoft Corporation nejste oprávněni vznášet žádné nároky třetích stran vyplývající z používání Produktů Zákazníkem pro
Vysoce rizikové způsoby používání.
4.
PŘEVOD – interní
Jste oprávněni přemístit Serverový software na jiný Server, a to za předpokladu, že byl odstraněn ze Serveru, z něhož je přemisťován, a dále za
předpokladu, že je přemisťován jakožto součást Integrované aplikace.
Převod na třetí osobu Původní uživatel databáze Microsoft SQL Server je oprávněn provést jednorázový převod Databáze třetí strany na jiného
koncového uživatele, a to za předpokladu, že se jedná o její převod jakožto součásti softwaru SAP. Převod musí zahrnovat veškeré komponenty,
média, tištěné materiály, tuto licenci i (pokud se to týká daného případu) Osvědčení o pravosti. Převod nesmí být převodem nepřímým, jako např.
formou konsignace. Před provedením převodu musí koncový uživatel přijímající převáděnou databázi Microsoft SQL Server souhlasit se všemi
licenčními podmínkami.
5.
OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE REVERSE ENGINEERINGU, DEKOMPILACE A ROZBORU (DISASSEMBLY)
Nejste oprávněni provádět „reverse engineering“, dekompilaci ani rozklad databáze Microsoft SQL Server – vyjma rozsahu, který je výslovně
povolen příslušnými zákony bez ohledu na toto omezení.
6.
UKONČENÍ PLATNOSTI
Aniž by takto byla dotčena jakákoliv jiná práva, je Poskytovatel licence oprávněn platnost této licence ukončit, pokud nebudete dodržovat smluvní
podmínky této licence, přičemž v takovémto případě jste povinni zničit veškeré kopie databáze Microsoft SQL Server i všechny její komponenty.
7.
VÝVOZNÍ OMEZENÍ
Berete na vědomí, že Software podléhá americké vývozní jurisdikci – pokud společnost Microsoft neuvede jinak. Souhlasíte s tím, že budete
dodržovat všechny příslušné mezinárodní i národní zákony, jež se na Software vztahují, a to včetně předpisů vydaných úřadem U.S. Export
Administration, a jakožto koncový uživatel budete dodržovat i omezení týkající se způsobů koncového využití a povolených destinací vydaná
americkou i jinými vládami. Další informace viz http://www.microsoft.com/exporting/.
8.
LICENČNÍ PRÁVA PRO AMERICKOU VLÁDU.
Všechny databáze Microsoft SQL Server poskytnuté americké vládě na základě akvizic vydaných od 1. prosince 1995 jsou poskytovány ve
spojitosti s komerčními licenčními právy a omezeními popsanými v jiných částech tohoto dokumentu. Všechny databáze Microsoft SQL Server
poskytnuté americké vládě na základě akvizic vydaných před 1. prosincem 1995 jsou poskytovány s „Omezenými právy“ – viz příslušné specifikace
uvedené ve FAR, 48 CFR 52.227-14 (ČERVEN 1987) nebo DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (ŘÍJEN 1988), dle situace.
9.
AUTORSKÁ PRÁVA a DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A ÚMLUVY
Databáze Microsoft SQL Server je chráněna autorskými právy i dalšími právy duševního vlastnictví a úmluvami. Microsoft nebo jeho dodavatelé
disponují vlastnickými právy, autorskými právy a jinými právy duševního vlastnictví spojenými s databází Microsoft SQL Server. Microsoft SQL
Server je licencován, ne prodáván.
10. ODOLNOST VŮČI CHYBÁM TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ VŮČI CHYBÁM. SPOLEČNOST SAP NEZÁVISLÝM ZPŮSOBEM
STANOVILA, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT DATABÁZE MS SQL SERVER POUŽÍVÁNA V RÁMCI INTEGROVANÉ APLIKACE, JIŽ VÁM
LICENCUJE, A SPOLEČNOST MICROSOFT SE SPOLÉHÁ NA TO, ŽE SPOLEČNOST SAP PROVEDLA DOSTATEK TESTŮ, ABY ZJISTILA, ŽE
DATABÁZE MS SQL SERVER JE PRO TAKOVÝTO ZPŮSOB POUŽITÍ SKUTEČNĚ VHODNÁ.
11. ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLIV ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE BUĎTO (A) DATABÁZE MS SQL SERVER, NEBO (B) INTEGROVANÉ APLIKACE, PAK JSOU TAKOVÉTO ZÁRUKY
POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ SPOLEČNOSTÍ SAP A OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEPOCHÁZEJÍ ANI PRO NI NEJSOU ZÁVAZNÉ.
12. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA URČITÉ ŠKODY MICROSOFT NENESE (V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
82
VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI PROVOZEM DATABÁZE MS SQL SERVER NEBO INTEGROVANÉ APLIKACE. TOTO
OMEZENÍ ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI. I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÉKOLIV NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEBUDE VE SVÉ PODSTATĚ ÚČINNÉ,
NEPONESE MICROSOFT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU PŘESAHUJÍCÍ DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH
DOLARŮ (250,00 USD).
13. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ Pokud soud shledá jakékoliv ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným či právně neúčinným, zbývající
ustanovení zůstanou plně v platnosti a smluvní strany smlouvu upraví tak, aby v maximálním možném rozsahu zajistily účinnost vypuštěného
ustanovení.
Podmínky pro Používání Microsoft SQL Serveru, pokud byl v minulosti licencován společností Microsoft nebo Distributorem společnosti
Microsoft
Software společnosti SAP obsahuje Microsoft SQL Server, jenž byl integrován či nainstalován jako softwarová komponenta takového Softwaru SAP.
Všechny produkty společnosti Microsoft podléhají podmínkám Licenční smlouvy mezi společností Microsoft a koncovými uživateli, jež tvoří součást
softwarového balíku, nebo licenčním smlouvám dodaným společně s databází Microsoft SQL Server. Výjimku představuje fakt, že fungování produktu
společnosti Microsoft jakožto integrované součásti řešení SAP se může lišit od fungování produktu společnosti Microsoft, který není integrován. Veškeré
dotazy týkající se fungování či charakteristik řešení SAP zahrnujících produkty společnosti Microsoft by tudíž měly být adresovány společnosti SAP a ne
společnosti Microsoft. Produkt společnosti SAP neobsahuje licenci pro integrovaný produkt společnosti Microsoft. Nejste tudíž oprávněni používat kopii
databáze Microsoft SQL Server obsažené v tomto produktu a pro takovýto způsob používání neobdržíte licenci, pokud si nepořídíte nebo jiným
způsobem nezískáte stejný počet klientských/serverových licencí, jako je počet uživatelských licencí získaných pro software SAP. Na základě uzavření
smlouvy se společností SAP tak prohlašujete a zaručujete se za to, že jste již získali licenci společnosti Microsoft pro koncové uživatele databáze SQL
Server a že uzavřete příslušnou licenční smlouvu.
Jakmile společnost SAP dodá aktualizovanou verzi softwaru SAP obsahující aktualizovanou verzi integrovaného produktu společnosti Microsoft, není
koncový uživatel oprávněn takovouto aktualizovanou verzi produktu společnosti Microsoft používat, dokud od autorizovaného distributora společnosti
Microsoft nezíská požadovaný počet klientských/serverových licencí.
Podmínky používání Sybase ASE
SAP licencuje Sybase ASE na základě runtime licence pro Software licencovaný společností SAP. Úplnou licenci k používání Sybase ASE lze získat
přímo od společnosti Sybase.
Nabyvatel licence smí Sybase ASE používat pouze ve spojení se Softwarem licencovaným k používání se Sybase ASE a pouze pro účely vlastního
interního zpracování údajů, jež zahrnuje přístup uživatelů třetích stran jako např. smluvních dodavatelů, prodejců či dodavatelů v rámci dodavatelských
řetězců, zákazníků či jednotlivců (třetích osob) pověřených zákazníkem. Nabyvatel licence nesmí Sybase ASE používat s žádnými aplikacemi jiné
značky než SAP ani s vlastními vyvinutými aplikacemi.
Databázové aplikace třetích stran pro administraci systému, monitoring a správu mohou přímo přistupovat do Sybase ASE.
Databázové aplikace třetích stran nebo nové funkcionality či aplikace, které mohou přímo přistupovat k Sybase ASE nebo nepřímo přistupovat k
informacím obsaženým v tomto produktu, nejsou povoleny.
Předchozí ustanovení vám nicméně nezakazuje používat vývojové prostředí nebo pracovní součást, která je součástí Softwaru SAP, ke konfiguraci
nebo modifikaci Softwaru SAP, pro který je databáze licencována.
Podmínky pro Používání databází třetích stran se softwarem SAP Business One
Software Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server Proc Runtime)
Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi poskytovatelem licence na softwarovou aplikaci nebo sadu aplikací, s níž jste získali software
společnosti Microsoft, (dále jen „Poskytovatel licence“) a vámi. Přečtěte si je prosím. Platí pro výše uvedený software, což zahrnuje i případná média, na
kterých jste jej obdrželi. Tyto podmínky se vztahují také na veškeré
■
■
■
aktualizace společnosti Microsoft,
doplňky a
internetové služby
pro tento software, pokud k nim nejsou přiloženy jiné podmínky. V takovém případě platí tyto přiložené podmínky. Poskytovateli licence byla licence na
software poskytnuta společností Microsoft Corporation nebo některou z jejích přidružených společností (dále souhrnně „Microsoft“).
POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JE
VRAŤTE DO MÍSTA NÁKUPU, KDE OBDRŽÍTE REFUNDACI NEBO DOBROPIS.
Tyto podmínky nahrazují případné elektronické podmínky, které mohou být obsaženy u softwaru. Pokud jsou kterékoliv z podmínek obsažených u
softwaru v rozporu s těmito podmínkami, platí zde uvedené podmínky.
1.
PŘEHLED
a. Software Software zahrnuje

serverový software; a

doplňkový software, který lze se serverovým softwarem používat jen přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
b.
Licenční model Software je licencován na základě

počtu fyzických a virtuálních procesorů používaných v prostředích operačních systémů, v nichž spouštíte instance serverového softwaru.
c.
Terminologie licencování

Instance „Instanci“ softwaru vytvoříte provedením procedury nastavení nebo instalace softwaru. Instanci softwaru můžete vytvořit také
duplikováním existující instance. Odkazy na software v této smlouvě se vztahují i na „instance“ softwaru.

Spuštění instance „Spuštění instance“ softwaru provedete jejím načtením do paměti a provedením jedné nebo více jejích instrukcí. Po
spuštění se instance považuje za spuštěnou (bez ohledu na to, zda se dále provádějí její instrukce či nikoliv), dokud nedojde k jejímu
odebrání z paměti.

Prostředí operačního systému „Prostředí operačního systému“ je
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
83

celá instance operačního systému či jeho část nebo celá instance virtuálního (nebo jinak emulovaného) operačního systému či jeho
část, která umožňuje samostatnou počítačovou identitu (primární název počítače nebo podobný jedinečný identifikátor) nebo
samostatná práva správce, a

instance aplikací, pokud existují, konfigurované ke spuštění v instanci operačního systému nebo jeho části, jak je uvedeno výše.
Existují dva typy prostředí operačního systému: fyzické a virtuální. Fyzické prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění
přímo ve fyzickém hardwarovém systému. Instance operačního systému používaná ke spuštění softwaru pro virtualizaci hardwaru (např.
softwaru Microsoft Virtual Server nebo podobných technologií) nebo k poskytnutí služeb virtualizace hardwaru (např. virtualizačních
technologií společnosti Microsoft nebo podobných technologií) je považována za součást fyzického prostředí operačního systému.
Virtuální prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému.
Fyzický hardwarový systém může obsahovat kterékoliv z následujících prostředí, případně obojí:
2.

jedno fyzické prostředí operačního systému,

jedno nebo více virtuálních prostředí operačního systému.

Server „Server“ je fyzický hardwarový systém, na kterém lze serverový software spustit. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány
za samostatný fyzický hardwarový systém.

Fyzické a virtuální procesory Fyzický procesor představuje procesor ve fyzickém hardwarovém systému. Fyzická prostředí operačních
systémů používají fyzické procesory. Virtuální procesor představuje procesor ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém
systému. Virtuální prostředí operačních systémů používají virtuální procesory. U virtuálního procesoru se předpokládá, že obsahuje
stejný počet vláken (podprocesů) a jader jako každý fyzický procesor v základním fyzickém hardwarovém systému.

Přiřazení licence „Přiřazení licence“ znamená jednoduše její přidělení k jednomu serveru.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
a.
Licencování serveru Před spuštěním instancí serverového softwaru na serveru je třeba určit požadovaný počet softwarových licencí a
přiřadit tyto licence k tomuto serveru, jak je popsáno níže.
i.
Určení požadovaného počtu licencí Nejprve musíte určit, kolik softwarových licencí potřebujete. Celkový počet softwarových licencí
potřebný pro server se rovná součtu softwarových licencí požadovaných podle níže uvedených odstavců (A) a (B).
(A) Chcete-li instance serverového softwaru spouštět na serveru ve fyzickém prostředí operačního systému, potřebujete softwarovou
licenci pro každý fyzický procesor, které fyzické prostředí operačního systému používá.
(B) Chcete-li instance serverového softwaru spouštět na serveru ve virtuálních prostředích operačních systémů, potřebujete
softwarovou licenci pro každý virtuální procesor, který každé z těchto virtuálních prostředí operačních systémů používá. Pokud
virtuální prostředí operačního systému používá zlomek virtuálního procesoru, počítá se tento zlomek jako úplný virtuální procesor.
b.
Přiřazení požadovaného počtu licencí k Serveru.
i. Po určení počtu softwarových licencí, které potřebujete pro server, musíte tento počet softwarových licencí k tomuto serveru přiřadit. Tento
server se stane licencovaným serverem pro všechny tyto licence. Stejnou licenci nesmíte přiřadit více než k jednomu serveru. Hardwarový
oddíl nebo deska jsou považovány za samostatný server.
ii.
Softwarovou licenci můžete přiřadit znovu, ale až po uplynutí 90 dní od posledního přiřazení. Softwarovou licenci můžete znovu přiřadit
dříve, pokud licencovaný server trvale vyřadíte z důvodu trvalého selhání hardwaru. Pokud licenci přiřadíte znovu, server, ke kterému jste
licenci nyní přiřadili, se stane novým licencovaným serverem na základě dané licence.
c.
Spouštění instancí serverového softwaru. U každého serveru, ke kterému jste přiřadili požadovaný počet softwarových licencí, můžete v
jakoukoliv chvíli spustit libovolný počet instancí serverového softwaru ve fyzických a virtuálních prostředích operačních systémů na
licencovaném serveru. Celkový počet fyzických a virtuálních procesorů používaných těmito prostředími operačních systémů však nesmí
překročit počet softwarových licencí přiřazených k tomuto serveru.
d.
Spouštění instancí doplňkového softwaru. Ve fyzických a virtuálních prostředích operačních systémů na jakémkoliv počtu zařízení můžete
spustit nebo jinak používat jakýkoliv počet instancí doplňkového softwaru, který je uveden níže, za předpokladu, že tento doplňkový software
se používá ve spojení s integrovanou softwarovou aplikací nebo sadou aplikací na klíč (dále jen „Sjednocené řešení“), dodanou
Poskytovatelem licence nebo jeho jménem. Doplňkový software můžete se serverovým softwarem používat jen přímo, nebo nepřímo
prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
■
■
■
■
■
■
■
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online
e.
Software s použitím omezeným na „runtime“. Použití tohoto softwaru je omezeno na „runtime“ (dobu běhu); z tohoto důvodu jej lze použít
ke spuštění Sjednoceného řešení výhradně v rámci Sjednoceného řešení. Software nelze použít (i) k vývoji nových softwarových aplikací, (ii)
ve spojení s jakýmikoliv jinými softwarovými aplikacemi, databázemi nebo tabulkami, než jsou ty, které jsou obsažené ve Sjednoceném
řešení, anebo (iii) jako samostatnou softwarovou aplikaci. Předchozí ustanovení vám však nebrání v použití nástroje ke spouštění dotazů
nebo sestav v existujících tabulkách.
f.
Vytváření a ukládání instancí na servery nebo úložná média. Pro každou softwarovou licenci, kterou získáte, máte ještě další práva, která
jsou uvedena níže.
■
Můžete vytvořit libovolný počet instancí serverového softwaru a doplňkového softwaru.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
84
■
■
g.
3.
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete ukládat na kterékoliv vaše servery nebo úložná média.
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete vytvářet a ukládat pouze za účelem výkonu práva spouštět instance
serverového softwaru v souladu s tím, jak je popsáno v příslušných softwarových licencích (např. nesmíte instance distribuovat
třetím stranám).
Pro přístup nejsou vyžadovány licence pro klientský přístup (CAL). Pro přístup ostatních zařízení k instancím serverového softwaru
nepotřebujete licence CAL.
DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
a.
Maximální počet instancí Tento software nebo váš hardware může omezovat počet instancí serverového softwaru, které lze spustit ve
fyzických nebo virtuálních prostředích operačních systémů na serveru.
b.
Multiplexing Hardware nebo software, který používáte ke




sdružení připojení do fondů,
přesměrování informací a
snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří k softwaru přímo přistupují nebo jej používají, nebo
snížení počtu zařízení nebo uživatelů, které software přímo spravuje,
(což se označuje také jako „multiplexing“ nebo „sdružení do fondu“), nesnižuje počet licencí jakéhokoliv typu, které musíte získat.
c.
Zahrnuté programy společnosti Microsoft Software obsahuje další programy společnosti Microsoft. Na vaše používání těchto programů se
vztahují k nim přiložené licenční podmínky.
d.
Zákaz oddělování serverového softwaru Nesmíte oddělit serverový software pro použití ve více než jednom prostředí operačního systému
na základě jediné licence, pokud to není výslovně dovoleno. To platí i v případě, že prostředí operačních systémů jsou na stejném fyzickém
hardwarovém systému.
e.
Server pro převzetí služeb při selhání (fail-over) Na každé prostředí operačního systému, ve kterém spouštíte instance serverového
softwaru, můžete v odděleném prostředí operačního systému spustit pro dočasnou podporu až stejný počet pasivních instancí pro převzetí
služeb při selhání. Počet procesorů používaných v tomto odděleném prostředí operačního systému nesmí překročit počet procesorů
používaných v odpovídajícím prostředí operačního systému, v němž jsou spuštěny aktivní instance. Pasivní instance pro převzetí služeb při
selhání můžete spustit na jiném serveru než na licencovaném serveru.
4.
INTERNETOVÉ SLUŽBY Microsoft poskytuje k softwaru internetové služby. Může je kdykoliv změnit nebo zrušit.
5.
SOFTWARE MICROSOFT .NET FRAMEWORK A POWERSHELL Tento software zahrnuje software Microsoft .NET Framework a PowerShell.
Tyto softwarové komponenty jsou součástí systému Windows.
6.
SROVNÁVACÍ TESTYPokud chcete sdělit výsledky srovnávacích testů třetí straně, je k tomu nutné předem získat písemný souhlas společnosti
Microsoft. To se však netýká komponent systému Windows. Informace týkající se softwaru Microsoft .NET Framework viz níže.
7.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK Tento software zahrnuje jednu nebo více komponent softwaru .NET Framework (dále jen „Komponenty .NET“).
Můžete provést interní srovnávací testy těchto komponent. Výsledky jakéhokoliv srovnávacího testu těchto komponent můžete zveřejnit za
předpokladu, že splníte podmínky stanovené na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez ohledu na jakoukoliv jinou smlouvu,
kterou jste případně uzavřeli se společností Microsoft, platí, že pokud zveřejníte takové výsledky srovnávacích testů, společnost Microsoft bude mít
právo zveřejnit výsledky srovnávacích testů, které provede u vašich produktů, které konkurují příslušné komponentě .NET, a to za předpokladu, že
splní podmínky stanovené na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
8.
ROZSAH LICENCE Software je licencován, nikoliv prodáván. Tato smlouva pouze poskytuje určitá práva k použití softwaru. Poskytovatel licence a
společnost Microsoft si vyhrazují všechna ostatní práva. Nemáte-li podle platných zákonů větší práva (i přes tato omezení), můžete používat
software pouze způsobem výslovně uvedeným v této smlouvě. Přitom je nutné dodržovat technická omezení softwaru, která jej umožňují používat
pouze určitým způsobem. Další informace viz www.microsoft.com/licensing/userights.
Není dovoleno:

Obcházet technická omezení softwaru.

Provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), dekompilaci nebo rozložení softwaru s výjimkou takové činnosti, kterou výslovně
povolují platné zákony, a to i přes toto omezení, ale pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno platnými zákony, a to i přes toto omezení.

Publikovat software, aby jej mohli jiní kopírovat.

Pronajímat, pronajímat formou leasingu nebo půjčovat software.

Užívat software pro komerční hostitelské služby softwaru
Práva pro přístup k softwaru prostřednictvím jakéhokoliv zařízení neposkytují žádné právo implementovat patenty společnosti Microsoft nebo jiné
duševní vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo zařízeních, které k tomuto zařízení přistupují.
9.
ZÁLOŽNÍ KOPIE Můžete vytvořit jednu záložní kopii média tohoto softwaru. Můžete ji používat pouze k vytváření instancí tohoto softwaru.
10. DOKUMENTACE Jakákoliv osoba s platným přístupem k vašemu počítači nebo interní síti smí kopírovat a používat dokumentaci pro vaše interní,
referenční účely.
11. NEPRODEJNÝ SOFTWARE Nesmíte prodávat software označený jako „NFR“, „Not for Resale“ nebo „Neprodejný“.
12. VYDÁNÍ SOFTWARU JAKO „ACADEMIC EDITION“ Musíte být oprávněným uživatelem ze školství („Qualified Educational User“), abyste mohli
používat software označený jako „Academic Edition“ nebo „AE“. Pokud nevíte, zda jste uživatelem Qualified Educational User, navštivte web
www.microsoft.com/education nebo se obraťte na zastoupení společnosti Microsoft pro vaši zemi.
13. Přenos na jiné zařízeníSoftware můžete odinstalovat a nainstalovat na jiné zařízení pro vaše použití výhradně v rámci Sjednoceného řešení.
Výsledkem tohoto kroku nesmí být sdílení této licence mezi zařízeními, aby se snížil počet licencí, které potřebujete.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
85
14. PŘEVOD NA TŘETÍ OSOBU První uživatel tohoto softwaru může tento software, tuto smlouvu a licence CAL převést přímo na jiného koncového
uživatele v rámci převodu Sjednoceného řešení, které vám dodal Poskytovatel licence nebo jste jej obdrželi jeho jménem, a to výhradně v rámci
Sjednoceného řešení. Před převodem musí koncový uživatel vyjádřit souhlas, že se tato smlouva bude vztahovat na převod a používání tohoto
softwaru. První uživatel si nesmí ponechat žádné instance softwaru, pokud mu nezůstala jiná licence na tento software.
15. VÝVOZNÍ OMEZENÍ Tento software podléhá exportním zákonům a předpisům USA. Musíte dodržet veškeré domácí i mezinárodní exportní
zákony a předpisy, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se míst určení, koncových uživatelů a koncového použití.
Další informace viz www.microsoft.com/exporting.
16. ÚPLNOST SMLOUVY Tato smlouva a podmínky platné pro doplňky, aktualizace a internetové služby, které používáte, představují úplnou smlouvu
na software.
17. PRÁVNÍ DOPADY Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Další vaše práva mohou vyplývat ze zákonů vaší země. Můžete mít rovněž práva
vůči Poskytovateli licence, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva vyplývající ze zákonů ve vaší zemi, pokud to tyto
zákony neumožňují.
18. ODOLNOST VŮČI CHYBÁM TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ VŮČI CHYBÁM. POSKYTOVATEL LICENCE NEZÁVISLÝM ZPŮSOBEM
STANOVIL, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT TENTO SOFTWARE POUŽÍVÁN V RÁMCI INTEGROVANÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE NEBO
SADY APLIKACÍ, JIŽ VÁM LICENCUJE, A SPOLEČNOST MICROSOFT SE SPOLÉHÁ NA TO, ŽE POSKYTOVATEL LICENCE PROVEDL
DOSTATEK TESTŮ, ABY OVĚŘIL, ŽE SOFTWARE JE PRO TAKOVÝTO ZPŮSOB POUŽITÍ SKUTEČNĚ VHODNÝ.
19. ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLIV ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE BUĎTO (A) TOHOTO SOFTWARU NEBO (B) APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ, SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, PAK
JSOU TAKOVÉTO ZÁRUKY POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ POSKYTOVATELEM LICENCE A NEPOCHÁZEJÍ OD SPOLEČNOSTI
MICROSOFT ANI PRO NI NEJSOU ZÁVAZNÉ.
20. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA URČITÉ ŠKODY MICROSOFT NENESE (V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI PROVOZEM TOHOTO SOFTWARU NEBO APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ,
SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, VČETNĚ MJ. POSTIHŮ UDĚLENÝCH STÁTNÍMI ORGÁNY. TOTO OMEZENÍ ZŮSTÁVÁ V
PLATNOSTI I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÉKOLIV NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEBUDE VE SVÉ PODSTATĚ ÚČINNÉ, MICROSOFT NEBUDE V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU PŘESAHUJÍCÍ DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).
Microsoft a SQL Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Software Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition (Server CAL Runtime)
Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi poskytovatelem licence na softwarovou aplikaci nebo sadu aplikací, s níž jste získali software
společnosti Microsoft, (dále jen „Poskytovatel licence“) a vámi. Přečtěte si je prosím. Platí pro výše uvedený software, což zahrnuje i případná média, na
kterých jste jej obdrželi. Tyto podmínky se vztahují také na veškeré



aktualizace společnosti Microsoft,
doplňky a
internetové služby
pro tento software, pokud k nim nejsou přiloženy jiné podmínky. V takovém případě platí tyto přiložené podmínky. Poskytovateli licence byla licence na
software poskytnuta společností Microsoft Corporation nebo některou z jejích přidružených společností (dále souhrnně „Microsoft“).
POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JE
VRAŤTE DO MÍSTA NÁKUPU, KDE OBDRŽÍTE REFUNDACI NEBO DOBROPIS.
Tyto podmínky nahrazují případné elektronické podmínky, které mohou být obsaženy u softwaru. Pokud jsou kterékoliv z podmínek
obsažených u softwaru v rozporu s těmito podmínkami, platí zde uvedené podmínky.
POKUD DODRŽÍTE TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE PRO KAŽDOU SOFTWAROVOU LICENCI, KTEROU ZÍSKÁTE, JEŠTĚ DALŠÍ PRÁVA,
KTERÁ JSOU UVEDENA NÍŽE.
1.
PŘEHLED
a.
Software Software zahrnuje


b.
Licenční model Software je licencován na základě


c.
serverový software; a
doplňkový software, který lze se serverovým softwarem používat jen přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
počtu instancí serverového softwaru, který spustíte; a
počtu zařízení a uživatelů, které přistupují k instancím serverového softwaru.
Terminologie licencování
 Instance „Instanci“ softwaru vytvoříte provedením procedury nastavení nebo instalace softwaru. Instanci softwaru můžete vytvořit také
duplikováním existující instance. Odkazy na software v této smlouvě se vztahují i na „instance“ softwaru.
 Spuštění instance „Spuštění instance“ softwaru provedete jejím načtením do paměti a provedením jedné nebo více jejích instrukcí. Po
spuštění se instance považuje za spuštěnou (bez ohledu na to, zda se dále provádějí její instrukce či nikoliv), dokud nedojde k jejímu
odebrání z paměti.
 Prostředí operačního systému „Prostředí operačního systému“ je
 celá instance operačního systému či jeho část nebo celá instance virtuálního (nebo jinak emulovaného) operačního systému či jeho
část, která umožňuje samostatnou počítačovou identitu (primární název počítače nebo podobný jedinečný identifikátor) nebo
samostatná práva správce, a
 instance aplikací, pokud existují, konfigurované ke spuštění v instanci operačního systému nebo jeho části, jak je uvedeno výše.
Existují dva typy prostředí operačního systému: fyzické a virtuální. Fyzické prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění
přímo ve fyzickém hardwarovém systému. Instance operačního systému používaná ke spuštění softwaru pro virtualizaci hardwaru (např.
softwaru Microsoft Virtual Server nebo podobných technologií) nebo k poskytnutí služeb virtualizace hardwaru (např. virtualizačních
technologií společnosti Microsoft nebo podobných technologií) je považována za součást fyzického prostředí operačního systému. Virtuální
SAP Confidential
86
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému. Fyzický
hardwarový systém může obsahovat kterékoliv z následujících prostředí, případně obojí:
 jedno fyzické prostředí operačního systému,
 jedno nebo více virtuálních prostředí operačního systému.
 Server „Server“ je fyzický hardwarový systém, na kterém lze serverový software spustit. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za
samostatný fyzický hardwarový systém.
 Přiřazení licence „Přiřazení licence“ znamená jednoduše její přidělení k jednomu zařízení nebo uživateli.
2.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
a.
Přiřazení licence k serveru
i.
Než na základě softwarové licence spustíte jakoukoliv instanci serverového softwaru, musíte tuto licenci přiřadit k jednomu ze svých
serverů. Tento server se stane licencovaným serverem pro tuto konkrétní licenci. K témuž serveru můžete přiřadit další softwarové
licence, avšak tutéž licenci nesmíte přiřadit k více než jednomu serveru. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za samostatný
server.
ii.
Softwarovou licenci můžete přiřadit znovu, ale až po uplynutí 90 dní od posledního přiřazení. Softwarovou licenci můžete znovu přiřadit
dříve, pokud licencovaný server trvale vyřadíte z důvodu trvalého selhání hardwaru. Pokud licenci přiřadíte znovu, server, ke kterému
jste licenci nyní přiřadili, se stane novým licencovaným serverem na základě dané licence.
b.
Spouštění instancí serverového softwaru. Najednou můžete spustit jakýkoliv počet instancí serverového softwaru v jednom fyzickém nebo
virtuálním prostředí operačního systému na licencovaném serveru.
c.
Spouštění instancí doplňkového softwaru. Ve fyzických a virtuálních prostředích operačních systémů na jakémkoliv počtu zařízení můžete
spustit nebo jinak používat jakýkoliv počet instancí doplňkového softwaru, který je uveden níže, a to výhradně za účelem podpory vašeho
používání integrované softwarové aplikace nebo sady aplikací na klíč (dále jen „Sjednocené řešení“), dodané Poskytovatelem licence nebo
jeho jménem. Doplňkový software můžete se serverovým softwarem používat jen přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového
softwaru.







d.
Business Intelligence Development Studio
Client Tools Backward Compatibility
Client Tools Connectivity
Client Tools Software Development Kit
Management Studio
Microsoft Sync Framework
SQL Server 2008 Books Online
Vytváření a ukládání instancí na servery nebo úložná média. Pro každou softwarovou licenci, kterou získáte, máte ještě další práva, která
jsou uvedena níže.
Můžete vytvořit libovolný počet instancí serverového softwaru a doplňkového softwaru.
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete ukládat na kterékoliv vaše servery nebo úložná média.
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete vytvářet a ukládat pouze za účelem výkonu práva spouštět instance
serverového softwaru v souladu s tím, jak je popsáno v příslušných softwarových licencích (např. nesmíte instance distribuovat třetím
stranám).



e.
3.
Zahrnuté programy společnosti Microsoft Software obsahuje další programy Microsoft. Na vaše používání těchto programů se vztahují
k nim přiložené licenční podmínky.
DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
a.
Licence pro klientský přístup (CAL)
i.
Musíte získat a přiřadit licenci CAL na SQL Server 2008 ke každému zařízení nebo uživateli, který přímo nebo nepřímo přistupuje k
instancím serverového softwaru. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za samostatné zařízení.






ii.
Typy licencí CAL Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uživatele. Každá licence CAL na zařízení povoluje přístup k instancím
serverového softwaru na vašich licencovaných serverech pro jedno zařízení, používané libovolným uživatelem. Každá licence CAL na
uživatele povoluje přístup k instancím serverového softwaru na vašich licencovaných serverech pro jednoho uživatele, který používá
libovolné zařízení. Můžete použít kombinaci licencí CAL na zařízení a na uživatele.
iii.
Nové přiřazení licencí CALJe dovoleno:


b.
K instancím serverového softwaru nesmíte přistupovat na základě licencí CAL pro Workgroup Edition.
Pro přístup k instancím serverového softwaru v doméně SBS 2008 můžete namísto licencí CAL na SQL Server 2008 použít svou
licenci Windows Small Business Server („SBS“) 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices.
Pro přístup k instancím serverového softwaru v doméně SBS 2008 můžete namísto licencí CAL na SQL Server 2008 použít svou
licenci Windows Essential Business Server („EBS“) CAL Suite for Premium Users or Devices.
Licence CAL nepotřebujete pro žádné ze svých serverů licencovaných pro spouštění instancí serverového softwaru.
Licence CAL nepotřebujete pro přístup až dvou zařízení nebo uživatelů k instancím serverového softwaru pouze za účelem správy
těchto instancí.
Vaše licence CAL povolují přístup k vašim instancím starších verzí serverového softwaru, avšak nikoliv pozdějších verzí. Pokud
přistupujete k instancím starší verze, můžete také používat licence CAL odpovídající této verzi.
trvale přeřadit licenci CAL na zařízení z jednoho zařízení na jiné nebo licenci CAL na uživatele z jednoho uživatele na jiného; nebo
dočasně přeřadit licenci CAL na zařízení na zapůjčené zařízení, zatímco je první zařízení mimo provoz, nebo licenci CAL na
uživatele na dočasného pracovníka, zatímco je původní uživatel nepřítomen.
Software s použitím omezeným na „runtime“. Použití tohoto softwaru je omezeno na „runtime“ (dobu běhu); z tohoto důvodu jej lze použít
pouze ve spojení se Sjednoceným řešením. Software nelze použít (i) k vývoji nových softwarových aplikací, (ii) ve spojení s jakýmikoliv jinými
softwarovými aplikacemi, databázemi nebo tabulkami, než jsou ty, které jsou obsažené ve Sjednoceném řešení, anebo (iii) jako samostatnou
softwarovou aplikaci. Předchozí ustanovení vám však nebrání v použití nástroje ke spouštění dotazů nebo sestav v existujících tabulkách.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
87
Licence CAL vám povoluje přístup k instancím serverového softwaru ve verzi umožňující použití pouze v režimu „runtime“, který je vám
licencován a dodán v rámci Sjednoceného řešení, v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy.
c.
Maximální počet instancí Tento software nebo váš hardware může omezovat počet instancí serverového softwaru, které lze spustit ve
fyzických nebo virtuálních prostředích operačních systémů na serveru.
d.
Multiplexing Hardware nebo software, který používáte ke




sdružení připojení do fondů,
přesměrování informací a
snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří k softwaru přímo přistupují nebo jej používají, nebo
snížení počtu zařízení nebo uživatelů, které software přímo spravuje,
(což se označuje také jako „multiplexing“ nebo „sdružení do fondu“), nesnižuje počet licencí jakéhokoliv typu, které musíte získat.
e.
Zákaz oddělování serverového softwaru Nesmíte oddělit serverový software pro použití ve více než jednom prostředí operačního systému
na základě jediné licence, pokud to není výslovně dovoleno. To platí i v případě, že prostředí operačních systémů jsou na stejném fyzickém
hardwarovém systému.
f.
Server pro převzetí služeb při selhání (fail-over) Na každé prostředí operačního systému, ve kterém spouštíte instance serverového
softwaru, můžete v odděleném prostředí operačního systému spustit pro dočasnou podporu až stejný počet pasivních instancí pro převzetí
služeb při selhání. Pasivní instance pro převzetí služeb při selhání můžete spustit na jiném serveru než na licencovaném serveru.
4.
INTERNETOVÉ SLUŽBY Microsoft poskytuje k softwaru internetové služby. Může je kdykoliv změnit nebo zrušit.
5.
SOFTWARE .NET FRAMEWORK A POWERSHELL Tento software zahrnuje software Microsoft .NET Framework a PowerShell. Tyto softwarové
komponenty jsou součástí systému Windows.
6.
SROVNÁVACÍ TESTYPokud chcete sdělit výsledky srovnávacích testů třetí straně, je k tomu nutné předem získat písemný souhlas společnosti
Microsoft. To se však netýká komponent systému Windows. Informace týkající se softwaru Microsoft .NET Framework viz níže.
7.
MICROSOFT .NET FRAMEWORK Tento software zahrnuje jednu nebo více komponent softwaru .NET Framework (dále jen „Komponenty .NET“).
Můžete provést interní srovnávací testy těchto komponent. Výsledky jakéhokoliv srovnávacího testu těchto komponent můžete zveřejnit za
předpokladu, že splníte podmínky stanovené na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez ohledu na jakoukoliv jinou smlouvu,
kterou jste případně uzavřeli se společností Microsoft, platí, že pokud zveřejníte takové výsledky srovnávacích testů, společnost Microsoft bude mít
právo zveřejnit výsledky srovnávacích testů, které provede u vašich produktů, které konkurují příslušné komponentě .NET, a to za předpokladu, že
splní podmínky stanovené na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
8.
ROZSAH LICENCE Software je licencován, nikoliv prodáván. Tato smlouva pouze poskytuje určitá práva k použití softwaru. Poskytovatel licence a
společnost Microsoft si vyhrazují všechna ostatní práva. Nemáte-li podle platných zákonů větší práva (i přes tato omezení), můžete používat
software pouze způsobem výslovně uvedeným v této smlouvě. Přitom je nutné dodržovat technická omezení softwaru, která jej umožňují používat
pouze určitým způsobem. Další informace viz www.microsoft.com/licensing/userights. Není dovoleno:






Obcházet technická omezení softwaru.
Provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), dekompilaci nebo rozložení softwaru s výjimkou takové činnosti, kterou výslovně
povolují platné zákony, a to i přes toto omezení, ale pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.
Vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno platnými zákony, a to i přes toto omezení.
Publikovat software, aby jej mohli jiní kopírovat.
Pronajímat, pronajímat formou leasingu nebo půjčovat software.
Užívat software pro komerční hostitelské služby softwaru
Práva pro přístup k softwaru prostřednictvím jakéhokoliv zařízení neposkytují žádné právo implementovat patenty společnosti Microsoft nebo jiné
duševní vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo zařízeních, které k tomuto zařízení přistupují.
9.
ZÁLOŽNÍ KOPIE Můžete vytvořit jednu záložní kopii média tohoto softwaru. Můžete ji používat pouze k vytváření instancí tohoto softwaru.
10. DOKUMENTACE Jakákoliv osoba s platným přístupem k vašemu počítači nebo interní síti smí kopírovat a používat dokumentaci pro vaše interní,
referenční účely.
11. NEPRODEJNÝ SOFTWARE Nesmíte prodávat software označený jako „NFR“, „Not for Resale“ nebo „Neprodejný“.
12. VYDÁNÍ SOFTWARU JAKO „ACADEMIC EDITION“ Musíte být oprávněným uživatelem ze školství („Qualified Educational User“), abyste mohli
používat software označený jako „Academic Edition“ nebo „AE“. Pokud nevíte, zda jste uživatelem Qualified Educational User, navštivte web
www.microsoft.com/education nebo se obraťte na zastoupení společnosti Microsoft pro vaši zemi.
13. Přenos na jiné zařízeníSoftware můžete odinstalovat a nainstalovat na jiné zařízení pro vaše použití výhradně v rámci Sjednoceného řešení.
Výsledkem tohoto kroku nesmí být sdílení této licence mezi zařízeními, aby se snížil počet licencí, které potřebujete.
14. PŘEVOD NA TŘETÍ OSOBU První uživatel tohoto softwaru může tento software, tuto smlouvu a licence CAL převést přímo na jiného koncového
uživatele v rámci převodu Sjednoceného řešení, které vám dodal Poskytovatel licence nebo jste jej obdrželi jeho jménem, a to výhradně v rámci
Sjednoceného řešení. Před převodem musí koncový uživatel vyjádřit souhlas, že se tato smlouva bude vztahovat na převod a používání tohoto
softwaru. První uživatel si nesmí ponechat žádné instance softwaru, pokud mu nezůstala jiná licence na tento software.
15. VÝVOZNÍ OMEZENÍ Tento software podléhá exportním zákonům a předpisům USA. Musíte dodržet veškeré domácí i mezinárodní exportní
zákony a předpisy, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se míst určení, koncových uživatelů a koncového použití.
Další informace viz www.microsoft.com/exporting.
16. ÚPLNOST SMLOUVY Tato smlouva a podmínky platné pro doplňky, aktualizace a internetové služby, které používáte, představují úplnou smlouvu
na software.
17. PRÁVNÍ DOPADY Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Další vaše práva mohou vyplývat ze zákonů vaší země. Můžete mít rovněž práva
vůči Poskytovateli licence, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva vyplývající ze zákonů ve vaší zemi, pokud to tyto
zákony neumožňují.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
88
18. ODOLNOST VŮČI CHYBÁM TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ VŮČI CHYBÁM. POSKYTOVATEL LICENCE NEZÁVISLÝM ZPŮSOBEM
STANOVIL, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT TENTO SOFTWARE POUŽÍVÁN V RÁMCI INTEGROVANÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE NEBO
SADY APLIKACÍ, JIŽ VÁM LICENCUJE, A SPOLEČNOST MICROSOFT SE SPOLÉHÁ NA TO, ŽE POSKYTOVATEL LICENCE PROVEDL
DOSTATEK TESTŮ, ABY OVĚŘIL, ŽE SOFTWARE JE PRO TAKOVÝTO ZPŮSOB POUŽITÍ SKUTEČNĚ VHODNÝ.
19. ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLIV ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE BUĎTO (A) TOHOTO SOFTWARU NEBO (B) APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ, SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, PAK
JSOU TAKOVÉTO ZÁRUKY POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ POSKYTOVATELEM LICENCE A NEPOCHÁZEJÍ OD SPOLEČNOSTI
MICROSOFT ANI PRO NI NEJSOU ZÁVAZNÉ.
20. ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA URČITÉ ŠKODY MICROSOFT NENESE (V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI PROVOZEM TOHOTO SOFTWARU NEBO APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ,
SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, VČETNĚ MJ. POSTIHŮ UDĚLENÝCH STÁTNÍMI ORGÁNY. TOTO OMEZENÍ ZŮSTÁVÁ V
PLATNOSTI I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÉKOLIV NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEBUDE VE SVÉ PODSTATĚ ÚČINNÉ, MICROSOFT NEBUDE V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU PŘESAHUJÍCÍ DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).
Microsoft a SQL Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Software Microsoft SQL Server 2012, Standard Edition (Server CAL Runtime)
PŘEHLED
1.1 Software Software zahrnuje
 serverový software; a
 doplňkový software, který lze se serverovým softwarem používat jen přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
1.2 Licenční model Software je licencován na základě:
 Licenční model jádra – počet fyzických anebo virtuálních jader v serveru; nebo
 Server + klient – počet instancí serverového softwaru, které používáte, a počet zařízení a uživatelů, kteří instance softwarového serveru
používají.
1.3 Terminologie licencování
 Instance „Instanci“ softwaru vytvoříte provedením procedury nastavení nebo instalace softwaru. Instanci softwaru můžete vytvořit také
duplikováním existující instance. Odkazy na software v této smlouvě se vztahují i na „instance“ softwaru.
 Spuštění instance „Spuštění instance“ softwaru provedete jejím načtením do paměti a provedením jedné nebo více jejích instrukcí. Po spuštění
se instance považuje za spuštěnou (bez ohledu na to, zda se dále provádějí její instrukce či nikoliv), dokud nedojde k jejímu odebrání z paměti.
 Prostředí operačního systému „Prostředí operačního systému“ nebo „Prostředí OS“ je
(i)
celá instance operačního systému či jeho část nebo celá instance virtuálního (nebo jinak emulovaného) operačního systému či jeho část,
která umožňuje samostatnou počítačovou identitu (primární název počítače nebo podobný jedinečný identifikátor) nebo samostatná práva
správce, a
(ii)
instance aplikací, pokud existují, konfigurované ke spuštění v instanci operačního systému nebo jeho části, jak je uvedeno výše.
Fyzický hardwarový systém může obsahovat kterékoliv z následujících prostředí, případně obojí:

jedno fyzické prostředí operačního systému

jedno nebo více virtuálních prostředí operačního systému.
Fyzické prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění přímo ve fyzickém hardwarovém systému. Instance operačního systému
používaná ke spuštění softwaru pro virtualizaci hardwaru nebo k poskytnutí služeb virtualizace hardwaru (např. virtualizačních technologií
společnosti Microsoft nebo podobných technologií) je považována za součást fyzického prostředí operačního systému.
Virtuální prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému.

Server Server je fyzický hardwarový systém, na kterém lze serverový software spustit. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za
samostatný fyzický hardwarový systém.

Fyzické jádro Fyzické jádro je jádro ve fyzickém procesoru. Fyzický procesor zahrnuje jedno nebo více fyzických jader.

Vlákno hardwaru Vlákno hardwaru je buď fyzické jádro, nebo hypervlákno ve fyzickém procesoru.

Virtuální jádro Virtuální jádro je jednotka výpočetního výkonu ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému. Virtuální jádro je
virtuální reprezentace jednoho nebo více vláken hardwaru. Virtuální prostředí operačního systému používají jedno nebo více virtuálních jader.

Přiřazení licence Přiřazení licence je stanovení licence pro server, zařízení nebo uživatele podle popisu níže.

Faktor jádra Faktor jádra je číselná hodnota spojená s konkrétním fyzickým procesorem pro účely stanovení počtu licencí vyžadovaných k
licencování všech fyzických jader na serveru.
PRÁVA POUŽÍVÁNÍ LICENČNÍHO MODELU JÁDRA
2.1 Licencování serveru Před spuštěním instancí serverového softwaru na serveru je třeba určit požadovaný počet softwarových licencí a přiřadit tyto
licence k tomuto serveru, jak je popsáno níže.
2.2 Určení požadovaného počtu licencí Máte dvě možnosti licencování:
Fyzická jádra na serveru Licencovat můžete na základě všech fyzických jader na serveru. Pokud zvolíte tuto možnost, počet
požadovaných licencí se rovná počtu fyzických jader na serveru vynásobenému příslušným faktorem jádra uvedeným na adrese
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.
SAP Confidential
89
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
(a)
(b) Individuální virtuální prostředí operačního systému Licencovat můžete na základě virtuálních prostředí OS v rámci serveru, ve
kterém je serverový software spuštěn. Pokud zvolíte tuto možnost, potřebujete pro každé virtuální prostředí operačního systému, ve
kterém serverový software používáte, počet licencí rovný počtu virtuálních jader ve virtuálním prostředí operačního systému.
Minimálním požadavkem jsou čtyři licence na virtuální prostředí OS. Pokud je některé z těchto virtuálních jader v jakémkoliv
okamžiku namapováno na více než jedno vlákno hardwaru, potřebujete pro každé dodatečné vlákno hardwaru mapované k tomuto
virtuálnímu jádru licenci. Tyto licence se započítávají do minimálního požadavku čtyř licencí na virtuální OS.
2.3 Přiřazení požadovaného počtu licencí k Serveru
Počáteční přiřazení Po určení počtu softwarových licencí, které jsou vyžadovány pro server, musíte tento počet licencí k tomuto serveru
přiřadit. Server, ke kterému je licence přiřazena, je pro danou licenci považován za „licencovaný server“. Licenci nesmíte přiřadit více
než k jednomu serveru. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za samostatný server.
Opětovné přiřazení Licenci můžete přiřadit znovu, ale až po uplynutí 90 dní od posledního přiřazení. Licenci lze znovu přiřadit dříve,
pokud licencovaný server, ke kterému je licence přiřazena, přestanete používat z důvodu trvalé závady softwaru. Pokud licenci přiřadíte
znovu, server, ke kterému jste licenci nyní přiřadili, se stane novým licencovaným serverem na základě dané licence.
2.4 Spouštění instancí serverového softwaru Vaše právo používat instance serverového softwaru závisí na vybrané možnosti určení počtu
požadovaných softwarových licencí:
(a)
Fyzická jádra na serveru Pro každý server, ke kterému jste přiřadili požadovaný počet licencí podle Oddílu 2.2(a), můžete na
licencovaném serveru spustit libovolný počet instancí serverového softwaru ve fyzickém prostředí OS.
(b) Individuální virtuální prostředí OS Pro každé virtuální prostředí OS, pro které jste přiřadili požadovaný počet licencí podle Oddílu
2.2(b), máte nárok na spuštění jakéhokoliv počtu instancí softwaru v tomto virtuálním prostředí OS.
2.5 Spouštění instancí doplňkového softwaru Ve fyzických nebo virtuálních prostředích OS můžete na libovolném počtu zařízení spouštět
nebo jinak používat jakýkoliv počet instancí dalšího softwaru uvedeného níže. Doplňkový software můžete se serverovým softwarem
používat jen přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
 Client Tools SDK
 Data Quality Client
 Data Quality Services
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Controller
 Management Tools – Basic
 Management Tools – Complete
 Reporting Services – SharePoint
 Reporting Services Add-in for SharePoint Products
 Master Data Services
 Sync Framework
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Server 2012 Books Online
2.6 Vytváření a ukládání instancí na servery nebo úložná média Pro každou softwarovou licenci, kterou získáte, máte ještě další práva, která jsou
uvedena níže.
(a)
Můžete vytvořit libovolný počet instancí serverového softwaru a doplňkového softwaru.
(b) Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete ukládat na kterékoliv vaše servery nebo úložná média.
(c)
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete vytvářet a ukládat pouze za účelem výkonu práva spouštět instance
serverového softwaru v souladu s tím, jak je popsáno v příslušných softwarových licencích (např. nesmíte instance distribuovat třetím
stranám).
2.7 Pro přístup nejsou vyžadovány licence pro klientský přístup (CAL). V rámci tohoto licenčního modelu jádra nepotřebujete licence CAL pro
uživatele nebo zařízení pro přístup k instancím serverového softwaru.
PRÁVA POUŽÍVÁNÍ LICENČNÍHO MODELU PŘÍSTUPU K SERVERU A KLIENTOVI
3.1 Přiřazení licence k serveru
(a)
Počáteční přiřazení Než na základě softwarové licence spustíte jakoukoliv instanci serverového softwaru, musíte tuto licenci přiřadit
k jednomu ze svých serverů. Pro takovou licenci se daný server považuje za „licencovaný server“. Stejnou licenci nelze přiřadit více
než jednomu serveru; stejnému serveru však můžete přiřadit další softwarové licence. Hardwarový oddíl nebo deska jsou
považovány za samostatný server.
(b) Opětovné přiřazení Softwarovou licenci můžete přiřadit znovu, ale až po uplynutí 90 dní od posledního přiřazení. Softwarovou
licenci můžete znovu přiřadit dříve, pokud licencovaný server trvale vyřadíte z důvodu trvalého selhání hardwaru. Pokud licenci
přiřadíte znovu, server, ke kterému jste licenci nyní přiřadili, se stane novým licencovaným serverem na základě dané licence.
3.2 Spouštění instancí serverového softwaru Pro každou softwarovou licenci přiřazenou k serveru můžete v každém okamžiku používat jakýkoliv
počet instancí serverového softwaru v jednom fyzickém nebo virtuálním prostředí OS na licencovaném serveru.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
90
3.3 Spouštění instancí doplňkového softwaru Ve fyzických nebo virtuálních prostředích OS můžete na libovolném počtu zařízení spouštět nebo
jinak používat jakýkoliv počet instancí dalšího softwaru uvedeného níže. Doplňkový software můžete se serverovým softwarem používat jen přímo,
nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
 Client Tools SDK
 Data Quality Client
 Data Quality Services
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Controller
 Management Tools – Basic
 Management Tools – Complete
 Reporting Services – SharePoint
 Reporting Services Add-in for SharePoint Products
 Master Data Services
 Sync Framework
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Server 2012 Books Online
3.4 Vytváření a ukládání instancí na servery nebo úložná média Pro každou softwarovou licenci, kterou získáte, máte ještě další práva, která jsou
uvedena níže.
(a)
Můžete vytvořit libovolný počet instancí serverového softwaru a doplňkového softwaru.
(b) Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete ukládat na kterékoliv servery nebo úložná média.
(c)
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete vytvářet a ukládat pouze za účelem výkonu práva spouštět instance
serverového softwaru v souladu s tím, jak je popsáno v příslušných softwarových licencích (např. nesmíte instance distribuovat třetím
stranám).
3.5 Licence pro klientský přístup (CAL)
(a)
Počáteční přiřazení licencí CAL Musíte získat a přiřadit licenci CAL na SQL Server 2012 ke každému zařízení nebo uživateli, který přímo
nebo nepřímo přistupuje k instancím serverového softwaru. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za samostatné zařízení.
 Licence CAL nepotřebujete pro žádné ze svých serverů licencovaných pro spouštění instancí serverového softwaru.
 Licence CAL nepotřebujete pro přístup až dvou zařízení nebo uživatelů k instancím serverového softwaru pouze za účelem správy těchto
instancí.
 Vaše licence CAL povolují přístup k vašim instancím starších verzí serverového softwaru, avšak nikoliv pozdějších verzí. Pokud přistupujete
k instancím starší verze, můžete také používat licence CAL odpovídající této verzi.
(b) Typy licencí CAL Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uživatele. Každá licence CAL na zařízení povoluje přístup k instancím
serverového softwaru na vašich licencovaných serverech pro jedno zařízení, používané libovolným uživatelem. Každá licence CAL na
uživatele povoluje přístup k instancím serverového softwaru na vašich licencovaných serverech pro jednoho uživatele, který používá libovolné
zařízení. Můžete použít kombinaci licencí CAL na zařízení a na uživatele.
(c)
Nové přiřazení licencí CALJe dovoleno:
 trvale přeřadit licenci CAL na zařízení z jednoho zařízení na jiné nebo licenci CAL na uživatele z jednoho uživatele na jiného; nebo
 dočasně přeřadit licenci CAL na zařízení na zapůjčené zařízení, zatímco je první zařízení mimo provoz, nebo licenci CAL na uživatele na
dočasného pracovníka, zatímco je původní uživatel nepřítomen.
3.6 Software s použitím omezeným na „runtime“ Použití tohoto softwaru je omezeno na „runtime“ (dobu běhu); z tohoto důvodu jej lze použít
pouze ve spojení se Sjednoceným řešením. Software nelze použít (i) k vývoji nových softwarových aplikací, (ii) ve spojení s jakýmikoliv jinými
softwarovými aplikacemi, databázemi nebo tabulkami, než jsou ty, které jsou obsažené ve Sjednoceném řešení, anebo (iii) jako samostatnou
softwarovou aplikaci. Předchozí ustanovení vám však nebrání v použití nástroje ke spouštění dotazů nebo sestav v existujících tabulkách. Licence
CAL vám povoluje přístup k instancím serverového softwaru ve verzi umožňující použití pouze v režimu „runtime“, který je vám licencován a dodán
v rámci Sjednoceného řešení, v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy.
DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
4.1 Alternativní verze
Software může zahrnovat více než jednu verzi, například 32bitovou a 64bitovou. Pro každou instanci softwaru, kterou máte oprávnění vytvářet,
uchovávat a spouštět, můžete použít jednu verzi.
4.2 Maximální počet instancí Tento software nebo váš hardware může omezovat počet instancí serverového softwaru, které lze spustit ve fyzických
nebo virtuálních prostředích operačních systémů na serveru.
4.3 Multiplexing Hardware nebo software, který používáte ke

sdružení připojení do fondů,

informace o přesměrování, nebo

snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří k softwaru přímo přistupují nebo jej používají
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
91
(což se označuje také jako „multiplexing“ nebo „sdružení do fondu“), nesnižuje počet licencí jakéhokoliv typu, které musíte získat.
4.4 Zákaz oddělování serverového softwaru Nesmíte oddělit serverový software pro použití ve více než jednom prostředí operačního systému na
základě jediné licence, pokud to není výslovně povoleno. To platí i v případě, že prostředí operačních systémů jsou na stejném fyzickém
hardwarovém systému.
4.5 Server pro převzetí služeb při selhání (fail-over) Na každé prostředí operačního systému, ve kterém spouštíte instance serverového softwaru,
můžete v odděleném prostředí operačního systému spustit pro dočasnou podporu až stejný počet pasivních instancí pro převzetí služeb při
selhání. Pasivní instance pro převzetí služeb při selhání můžete spustit na jiném serveru než na licencovaném serveru. Pokud jste však licencovali
serverový software podle Oddílu 2.2(a) a prostředí OS, ve kterém pasivní instance pro převzetí služeb spouštíte, se nachází na samostatném
serveru, počet fyzických jader na samostatném serveru nesmí překročit počet fyzických jader na licencovaném serveru a faktor jádra pro fyzické
procesory v daném serveru musí být stejný nebo nižší než faktor jádra pro fyzické procesory v licencovaném serveru. Pokud jste serverový
software licencovali v souladu s Oddílem 2.2(b), počet vláken hardwaru použitých v daném samostatném prostředí OS nesmí překročit počet
vláken hardwaru použitých v odpovídajícím prostředí OS, ve kterém aktivní instance běží.
4.6 SQL Server Reporting Services Map Report Item Software může zahrnovat funkce, které načítají obsah, například mapy, obrázky a další data
prostřednictvím programovacího rozhraní aplikací Bing Maps (nebo následné značky) („Rozhraní API Bing Maps“). Účelem těchto funkcí je vytvářet
reporty zobrazující data přes mapy, satelitní a hybridní snímky. Jsou-li tyto funkce zahrnuty, můžete je použít k vytváření a zobrazování
dynamických nebo statických dokumentů. To lze pouze ve spojení s metodami a prostředky přístupu integrovanými v softwaru a prostřednictvím
nich. Je zakázáno jiným způsobem kopírovat, ukládat, archivovat nebo vytvářet databáze obsahu dostupné prostřednictvím rozhraní API Bing
Maps. Následující položky je zakázáno používat k jakémukoliv účelu, i pokud jsou dostupné prostřednictvím rozhraní API Bing Maps:

Rozhraní API Bing Maps k poskytnutí vedení či směrování na základě senzorů, nebo

údajů o dopravě nebo ptačího pohledu (či souvisejících metadat.
Používání rozhraní API Bing Maps a souvisejícího obsahu dále podléhá dodatečným smluvním podmínkám uvedeným na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
4.7 Zahrnuté programy společnosti Microsoft Software zahrnuje další programy společnosti Microsoft uvedené na adrese
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864, které jsou licencované v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. Tyto programy smíte
používat pouze ve spojení se zde licencovaným softwarem. Pokud licenční podmínky spojené s programem nepřijmete, nesmíte tento program
používat.
5
INTERNETOVÉ SLUŽBY Microsoft poskytuje k softwaru internetové služby. Může je kdykoliv změnit nebo zrušit.
6
SROVNÁVACÍ TESTYPokud chcete sdělit výsledky srovnávacích testů třetí straně, je k tomu nutné předem získat písemný souhlas společnosti
Microsoft. Toto se však nevztahuje na software Microsoft .NET Framework (viz níže).
7
SOFTWARE .NET FRAMEWORK Tento software zahrnuje software Microsoft .NET Framework. Tento software je součástí systému Windows. Na
používání softwaru .NET Framework se vztahují licenční podmínky pro operační systém Windows.
8
SROVNÁVACÍ TEST ROZHRANÍ MICROSOFT .NET FRAMEWORK Tento software zahrnuje jednu nebo více komponent softwaru .NET
Framework (dále jen „Komponenty .NET“). Můžete provést interní srovnávací testy těchto komponent. Výsledky jakéhokoliv srovnávacího testu
těchto komponent můžete zveřejnit za předpokladu, že splníte podmínky stanovené na webu go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez ohledu
na jakoukoliv jinou smlouvu, kterou jste případně uzavřeli se společností Microsoft, platí, že pokud zveřejníte takové výsledky srovnávacích testů,
společnost Microsoft bude mít právo zveřejnit výsledky srovnávacích testů, které provede u vašich produktů, které konkurují příslušné komponentě
.NET, a to za předpokladu, že splní podmínky stanovené na webu go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
9
ROZSAH LICENCE Software je licencován, nikoliv prodáván. Tato smlouva pouze poskytuje určitá práva k použití softwaru. Poskytovatel licence a
společnost Microsoft si vyhrazují všechna ostatní práva. Nemáte-li podle platných zákonů větší práva (i přes tato omezení), můžete používat
software pouze způsobem výslovně uvedeným v této smlouvě. Přitom je nutné dodržovat technická omezení softwaru, která jej umožňují používat
pouze určitým způsobem. Není dovoleno:

Obcházet technická omezení softwaru.

Provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), dekompilaci nebo rozložení softwaru s výjimkou takové činnosti, kterou výslovně povolují
platné zákony, a to i přes toto omezení, ale pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno platnými zákony, a to i přes toto omezení.

publikovat software, včetně rozhraní API, které jsou součástí softwaru, pro ostatní uživatele ke kopírování;

sdílet nebo jiným způsobem distribuovat dokumenty, text nebo obrázky vytvořené prostřednictvím funkce služeb mapování dat softwaru;

Pronajímat, pronajímat formou leasingu nebo půjčovat software.

Užívat software pro komerční hostitelské služby softwaru
Dále je zakázáno odebrat, minimalizovat, blokovat nebo upravit loga, obchodní známky, autorská práva, digitální vodoznaky nebo jiná oznámení
společnosti Microsoft či jejích dodavatelů zahrnutá v softwaru, včetně obsahu zpřístupněného prostřednictvím softwaru;
Práva pro přístup k softwaru prostřednictvím jakéhokoliv zařízení neposkytují žádné právo implementovat patenty společnosti Microsoft nebo jiné
duševní vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo zařízeních, které k tomuto zařízení přistupují.
10
ZÁLOŽNÍ KOPIE Můžete vytvořit jednu záložní kopii média tohoto softwaru. Můžete ji používat pouze k vytváření instancí tohoto softwaru.
11
DOKUMENTACE Jakákoliv osoba s platným přístupem k vašemu počítači nebo interní síti smí kopírovat a používat dokumentaci pro vaše interní,
referenční účely.
12
NEPRODEJNÝ SOFTWARE Nesmíte prodávat software označený jako „NFR“, „Not for Resale“ nebo „Neprodejný“.
13
VYDÁNÍ SOFTWARU JAKO „ACADEMIC EDITION“ Musíte být oprávněným uživatelem ze školství („Qualified Educational User“), abyste mohli
používat software označený jako „Academic Edition“ nebo „AE“. Pokud nevíte, zda jste uživatelem Qualified Educational User, navštivte web
www.microsoft.com/education nebo se obraťte na zastoupení společnosti Microsoft pro vaši zemi.
14
DOKLAD K LICENCI Pokud jste software získali na disku nebo jiném médiu, identifikuje licencovaný software originální štítek dokladu k licenci
společnosti Microsoft s originální kopií softwaru. Aby byl tento štítek platný, musí být uveden na balení společnosti Microsoft a nelze jej přenášet
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
92
odděleně. Pokud štítek obdržíte odděleně, je neplatný. Balení se štítkem si uchovejte, abyste mohli dokázat, že k používání softwaru máte licenci.
Chcete-li identifikovat originální software společnosti Microsoft, přejděte na adresu www.howtotell.com.
15
PŘEVOD NA TŘETÍ OSOBU První uživatel tohoto softwaru může tento software a tuto smlouvu převést přímo na jiného koncového uživatele v
rámci převodu aplikace na klíč integrovaného softwaru nebo sady aplikací („Sjednocené řešení“), které vám dodal Poskytovatel licence nebo jste
jej obdrželi jeho jménem, a to výhradně v rámci Sjednoceného řešení. Před převodem musí koncový uživatel vyjádřit souhlas, že se tato smlouva
bude vztahovat na převod a používání tohoto softwaru. Převod musí zahrnovat software a štítek dokladu k licenci. První uživatel si nesmí ponechat
žádné instance softwaru, pokud mu nezůstala jiná licence na tento software.
16
VÝVOZNÍ OMEZENÍ Tento software podléhá exportním zákonům a předpisům USA. Musíte dodržet veškeré domácí i mezinárodní exportní
zákony a předpisy, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se míst určení, koncových uživatelů a koncového použití.
Další informace viz www.microsoft.com/exporting.
17
ÚPLNOST SMLOUVY Tato smlouva a podmínky platné pro doplňky, aktualizace a internetové služby, které používáte, představují úplnou smlouvu
na software.
18
PRÁVNÍ DOPADY Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Další vaše práva mohou vyplývat ze zákonů vaší země. Můžete mít rovněž práva
vůči Poskytovateli licence, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva vyplývající ze zákonů ve vaší zemi, pokud to tyto
zákony neumožňují.
19
ODOLNOST VŮČI CHYBÁM TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ VŮČI CHYBÁM. POSKYTOVATEL LICENCE NEZÁVISLÝM ZPŮSOBEM
STANOVIL, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT TENTO SOFTWARE POUŽÍVÁN V RÁMCI INTEGROVANÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE NEBO
SADY APLIKACÍ, JIŽ VÁM LICENCUJE, A SPOLEČNOST MICROSOFT SE SPOLÉHÁ NA TO, ŽE POSKYTOVATEL LICENCE PROVEDL
DOSTATEK TESTŮ, ABY OVĚŘIL, ŽE SOFTWARE JE PRO TAKOVÝTO ZPŮSOB POUŽITÍ SKUTEČNĚ VHODNÝ.
20
ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLIV ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE BUĎTO (A) TOHOTO SOFTWARU NEBO (B) APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ, SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, PAK
JSOU TAKOVÉTO ZÁRUKY POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ POSKYTOVATELEM LICENCE A NEPOCHÁZEJÍ OD SPOLEČNOSTI
MICROSOFT ANI PRO NI NEJSOU ZÁVAZNÉ.
21
ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA URČITÉ ŠKODY MICROSOFT NENESE (V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI PROVOZEM TOHOTO SOFTWARU NEBO APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ,
SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, VČETNĚ MJ. POSTIHŮ UDĚLENÝCH STÁTNÍMI ORGÁNY. TOTO OMEZENÍ ZŮSTÁVÁ V
PLATNOSTI I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÉKOLIV NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEBUDE VE SVÉ PODSTATĚ ÚČINNÉ, MICROSOFT NEBUDE V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU PŘESAHUJÍCÍ DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).
22
POUZE PRO AUSTRÁLII Odkazy na „Omezenou záruku“ jsou odkazy na výslovnou záruku poskytovanou společností Microsoft. Tato
záruka je poskytována dodatečně k ostatním právům a opravným prostředkům, na které máte ze zákona nárok, včetně práv a opravných
prostředků v souladu se statutárními zárukami podle australského spotřebitelského práva.
Pokud se na vaši koupi vztahuje australské spotřebitelské právo, platí pro vás následující podmínky: naše zboží je dodáváno se
zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. V případě závažné závady máte nárok na výměnu nebo vrácení
peněz a v případě jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo škody máte nárok na kompenzaci. Dále máte nárok na opravu nebo výměnu
zboží, pokud jeho kvalita nebude dostatečná a selhání nepředstavuje závažnou vadu.
Software Microsoft SQL Server 2012, Standard Edition (Core-based Runtime)
PŘEHLED
1.1 Software Software zahrnuje
 serverový software; a
 doplňkový software, který lze se serverovým softwarem používat jen přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
1.2 Licenční model Software je licencován na základě:
 Licenční model jádra – počet fyzických anebo virtuálních jader v serveru; nebo
 Server + klient – počet instancí serverového softwaru, které používáte, a počet zařízení a uživatelů, kteří instance softwarového serveru
používají.
1.3 Terminologie licencování
 Instance „Instanci“ softwaru vytvoříte provedením procedury nastavení nebo instalace softwaru. Instanci softwaru můžete vytvořit také
duplikováním existující instance. Odkazy na software v této smlouvě se vztahují i na „instance“ softwaru.
 Spuštění instance „Spuštění instance“ softwaru provedete jejím načtením do paměti a provedením jedné nebo více jejích instrukcí. Po spuštění
se instance považuje za spuštěnou (bez ohledu na to, zda se dále provádějí její instrukce či nikoliv), dokud nedojde k jejímu odebrání z paměti.
 Prostředí operačního systému „Prostředí operačního systému“ nebo „Prostředí OS“ je
(iii) celá instance operačního systému či jeho část nebo celá instance virtuálního (nebo jinak emulovaného) operačního systému či jeho část,
která umožňuje samostatnou počítačovou identitu (primární název počítače nebo podobný jedinečný identifikátor) nebo samostatná práva
správce, a
(iv) instance aplikací, pokud existují, konfigurované ke spuštění v instanci operačního systému nebo jeho části, jak je uvedeno výše.
Fyzický hardwarový systém může obsahovat kterékoliv z následujících prostředí, případně obojí:
 jedno fyzické prostředí operačního systému
 jedno nebo více virtuálních prostředí operačního systému.
Fyzické prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění přímo ve fyzickém hardwarovém systému. Instance operačního systému
používaná ke spuštění softwaru pro virtualizaci hardwaru nebo k poskytnutí služeb virtualizace hardwaru (např. virtualizačních technologií
společnosti Microsoft nebo podobných technologií) je považována za součást fyzického prostředí operačního systému.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
93
Virtuální prostředí operačního systému je konfigurováno na spouštění ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému.
 Server Server je fyzický hardwarový systém, na kterém lze serverový software spustit. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za
samostatný fyzický hardwarový systém.
 Fyzické jádro Fyzické jádro je jádro ve fyzickém procesoru. Fyzický procesor zahrnuje jedno nebo více fyzických jader.
 Vlákno hardwaru Vlákno hardwaru je buď fyzické jádro, nebo hypervlákno ve fyzickém procesoru.
 Virtuální jádro Virtuální jádro je jednotka výpočetního výkonu ve virtuálním (nebo jinak emulovaném) hardwarovém systému. Virtuální jádro je
virtuální reprezentace jednoho nebo více vláken hardwaru. Virtuální prostředí operačního systému používají jedno nebo více virtuálních jader.
 Přiřazení licence Přiřazení licence je stanovení licence pro server, zařízení nebo uživatele podle popisu níže.
 Faktor jádra Faktor jádra je číselná hodnota spojená s konkrétním fyzickým procesorem pro účely stanovení počtu licencí vyžadovaných k
licencování všech fyzických jader na serveru.
PRÁVA POUŽÍVÁNÍ LICENČNÍHO MODELU JÁDRA
2.1 Licencování serveru Před spuštěním instancí serverového softwaru na serveru je třeba určit požadovaný počet softwarových licencí a přiřadit tyto
licence k tomuto serveru, jak je popsáno níže.
2.2 Určení požadovaného počtu licencí Máte dvě možnosti licencování:
(a)
Fyzická jádra na serveru Licencovat můžete na základě všech fyzických jader na serveru. Pokud zvolíte tuto možnost, počet
požadovaných licencí se rovná počtu fyzických jader na serveru vynásobenému příslušným faktorem jádra uvedeným na adrese
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.
(b) Individuální virtuální prostředí operačního systému Licencovat můžete na základě virtuálních prostředí OS v rámci serveru, ve
kterém je serverový software spuštěn. Pokud zvolíte tuto možnost, potřebujete pro každé virtuální prostředí operačního systému, ve
kterém serverový software používáte, počet licencí rovný počtu virtuálních jader ve virtuálním prostředí operačního systému.
Minimálním požadavkem jsou čtyři licence na virtuální prostředí OS. Pokud je některé z těchto virtuálních jader v jakémkoliv
okamžiku namapováno na více než jedno vlákno hardwaru, potřebujete pro každé dodatečné vlákno hardwaru mapované k tomuto
virtuálnímu jádru licenci. Tyto licence se započítávají do minimálního požadavku čtyř licencí na virtuální OS.
2.3 Přiřazení požadovaného počtu licencí k Serveru
Počáteční přiřazení Po určení počtu softwarových licencí, které jsou vyžadovány pro server, musíte tento počet licencí k tomuto serveru
přiřadit. Server, ke kterému je licence přiřazena, je pro danou licenci považován za „licencovaný server“. Licenci nesmíte přiřadit více
než k jednomu serveru. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za samostatný server.
Opětovné přiřazení Licenci můžete přiřadit znovu, ale až po uplynutí 90 dní od posledního přiřazení. Licenci lze znovu přiřadit dříve,
pokud licencovaný server, ke kterému je licence přiřazena, přestanete používat z důvodu trvalé závady softwaru. Pokud licenci přiřadíte
znovu, server, ke kterému jste licenci nyní přiřadili, se stane novým licencovaným serverem na základě dané licence.
2.4 Spouštění instancí serverového softwaru Vaše právo používat instance serverového softwaru závisí na vybrané možnosti určení počtu
požadovaných softwarových licencí:
(a)
Fyzická jádra na serveru Pro každý server, ke kterému jste přiřadili požadovaný počet licencí podle Oddílu 2.2(a), můžete na
licencovaném serveru spustit libovolný počet instancí serverového softwaru ve fyzickém prostředí OS.
(b) Individuální virtuální prostředí OS Pro každé virtuální prostředí OS, pro které jste přiřadili požadovaný počet licencí podle Oddílu 2.2(b), máte
nárok na spuštění jakéhokoliv počtu instancí softwaru v tomto virtuálním prostředí OS.
2.5 Spouštění instancí doplňkového softwaru Ve fyzických nebo virtuálních prostředích OS můžete na libovolném počtu zařízení spouštět nebo
jinak používat jakýkoliv počet instancí dalšího softwaru uvedeného níže. Doplňkový software můžete se serverovým softwarem používat jen přímo,
nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
 Client Tools SDK
 Data Quality Client
 Data Quality Services
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Controller
 Management Tools – Basic
 Management Tools – Complete
 Reporting Services – SharePoint
 Reporting Services Add-in for SharePoint Products
 Master Data Services
 Sync Framework
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Server 2012 Books Online
2.6 Vytváření a ukládání instancí na servery nebo úložná média Pro každou softwarovou licenci, kterou získáte, máte ještě další práva, která jsou
uvedena níže.
(a)
Můžete vytvořit libovolný počet instancí serverového softwaru a doplňkového softwaru.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
94
(b) Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete ukládat na kterékoliv vaše servery nebo úložná média.
(c)
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete vytvářet a ukládat pouze za účelem výkonu práva spouštět instance
serverového softwaru v souladu s tím, jak je popsáno v příslušných softwarových licencích (např. nesmíte instance distribuovat třetím
stranám).
2.7 Pro přístup nejsou vyžadovány licence pro klientský přístup (CAL). V rámci tohoto licenčního modelu jádra nepotřebujete licence CAL pro
uživatele nebo zařízení pro přístup k instancím serverového softwaru.
2.8 Software s použitím omezeným na „runtime“. Použití tohoto softwaru je omezeno na „runtime“ (dobu běhu); z tohoto důvodu jej lze použít ke
spuštění Sjednoceného řešení výhradně v rámci Sjednoceného řešení. Software nelze použít (i) k vývoji nových softwarových aplikací, (ii) ve
spojení s jakýmikoliv jinými softwarovými aplikacemi, databázemi nebo tabulkami, než jsou ty, které jsou obsažené ve Sjednoceném řešení, anebo
(iii) jako samostatnou softwarovou aplikaci. Předchozí ustanovení vám však nebrání v použití nástroje ke spouštění dotazů nebo sestav v
existujících tabulkách.
PRÁVA POUŽÍVÁNÍ LICENČNÍHO MODELU PŘÍSTUPU K SERVERU A KLIENTOVI
3.1 Přiřazení licence k serveru
(a)
Počáteční přiřazení Než na základě softwarové licence spustíte jakoukoliv instanci serverového softwaru, musíte tuto licenci přiřadit
k jednomu ze svých serverů. Pro takovou licenci se daný server považuje za „licencovaný server“. Stejnou licenci nelze přiřadit více
než jednomu serveru; stejnému serveru však můžete přiřadit další softwarové licence. Hardwarový oddíl nebo deska jsou
považovány za samostatný server.
(b) Opětovné přiřazení Softwarovou licenci můžete přiřadit znovu, ale až po uplynutí 90 dní od posledního přiřazení. Softwarovou
licenci můžete znovu přiřadit dříve, pokud licencovaný server trvale vyřadíte z důvodu trvalého selhání hardwaru. Pokud licenci
přiřadíte znovu, server, ke kterému jste licenci nyní přiřadili, se stane novým licencovaným serverem na základě dané licence.
3.2 Spouštění instancí serverového softwaru Pro každou softwarovou licenci přiřazenou k serveru můžete v každém okamžiku používat jakýkoliv
počet instancí serverového softwaru v jednom fyzickém nebo virtuálním prostředí OS na licencovaném serveru.
3.3 Spouštění instancí doplňkového softwaru Ve fyzických nebo virtuálních prostředích OS můžete na libovolném počtu zařízení spouštět nebo
jinak používat jakýkoliv počet instancí dalšího softwaru uvedeného níže. Doplňkový software můžete se serverovým softwarem používat jen přímo,
nebo nepřímo prostřednictvím dalšího doplňkového softwaru.
 Business Intelligence Development Studio
 Client Tools Backward Compatibility
 Client Tools Connectivity
 Client Tools SDK
 Data Quality Client
 Data Quality Services
 Distributed Replay Client
 Distributed Replay Controller
 Management Tools – Basic
 Management Tools – Complete
 Reporting Services – SharePoint
 Reporting Services Add-in for SharePoint Products
 Master Data Services
 Sync Framework
 SQL Client Connectivity SDK
 SQL Server 2012 Books Online
3.4 Vytváření a ukládání instancí na servery nebo úložná média Pro každou softwarovou licenci, kterou získáte, máte ještě další práva, která jsou
uvedena níže.
(a)
Můžete vytvořit libovolný počet instancí serverového softwaru a doplňkového softwaru.
(b) Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete ukládat na kterékoliv vaše servery nebo úložná média.
(c)
Instance serverového softwaru a doplňkového softwaru můžete vytvářet a ukládat pouze za účelem výkonu práva spouštět instance
serverového softwaru v souladu s tím, jak je popsáno v příslušných softwarových licencích (např. nesmíte instance distribuovat třetím
stranám).
3.5 Licence pro klientský přístup (CAL)
(a)
Počáteční přiřazení licencí CAL Musíte získat a přiřadit licenci CAL na SQL Server 2012 ke každému zařízení nebo uživateli, který přímo
nebo nepřímo přistupuje k instancím serverového softwaru. Hardwarový oddíl nebo deska jsou považovány za samostatné zařízení.
 Licence CAL nepotřebujete pro žádné ze svých serverů licencovaných pro spouštění instancí serverového softwaru.
 Licence CAL nepotřebujete pro přístup až dvou zařízení nebo uživatelů k instancím serverového softwaru pouze za účelem správy těchto
instancí.
 Vaše licence CAL povolují přístup k vašim instancím starších verzí serverového softwaru, avšak nikoliv pozdějších verzí. Pokud přistupujete
k instancím starší verze, můžete také používat licence CAL odpovídající této verzi.
(b) Typy licencí CAL Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uživatele. Každá licence CAL na zařízení povoluje přístup k instancím
serverového softwaru na vašich licencovaných serverech pro jedno zařízení, používané libovolným uživatelem. Každá licence CAL na
uživatele povoluje přístup k instancím serverového softwaru na vašich licencovaných serverech pro jednoho uživatele, který používá libovolné
zařízení. Můžete použít kombinaci licencí CAL na zařízení a na uživatele.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
95
(c)
Nové přiřazení licencí CALJe dovoleno:
 trvale přeřadit licenci CAL na zařízení z jednoho zařízení na jiné nebo licenci CAL na uživatele z jednoho uživatele na jiného; nebo
 dočasně přeřadit licenci CAL na zařízení na zapůjčené zařízení, zatímco je první zařízení mimo provoz, nebo licenci CAL na uživatele na
dočasného pracovníka, zatímco je původní uživatel nepřítomen.
DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
4.1 Alternativní verze
Software může zahrnovat více než jednu verzi, například 32bitovou a 64bitovou. Pro každou instanci softwaru, kterou máte oprávnění vytvářet,
uchovávat a spouštět, můžete použít jednu verzi.
4.2 Maximální počet instancí Tento software nebo váš hardware může omezovat počet instancí serverového softwaru, které lze spustit ve fyzických
nebo virtuálních prostředích operačních systémů na serveru.
4.3 Multiplexing Hardware nebo software, který používáte ke
 sdružení připojení do fondů,
 informace o přesměrování, nebo
 snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří k softwaru přímo přistupují nebo jej používají
(což se označuje také jako „multiplexing“ nebo „sdružení do fondu“), nesnižuje počet licencí jakéhokoliv typu, které musíte získat.
4.4 Zákaz oddělování serverového softwaru Nesmíte oddělit serverový software pro použití ve více než jednom prostředí operačního systému na
základě jediné licence, pokud to není výslovně povoleno. To platí i v případě, že prostředí operačních systémů jsou na stejném fyzickém
hardwarovém systému.
4.5 Server pro převzetí služeb při selhání (fail-over) Na každé prostředí operačního systému, ve kterém spouštíte instance serverového softwaru,
můžete v odděleném prostředí operačního systému spustit pro dočasnou podporu až stejný počet pasivních instancí pro převzetí služeb při
selhání. Pasivní instance pro převzetí služeb při selhání můžete spustit na jiném serveru než na licencovaném serveru. Pokud jste však licencovali
serverový software podle Oddílu 2.2(a) a prostředí OS, ve kterém pasivní instance pro převzetí služeb spouštíte, se nachází na samostatném
serveru, počet fyzických jader na samostatném serveru nesmí překročit počet fyzických jader na licencovaném serveru a faktor jádra pro fyzické
procesory v daném serveru musí být stejný nebo nižší než faktor jádra pro fyzické procesory v licencovaném serveru. Pokud jste serverový
software licencovali v souladu s Oddílem 2.2(b), počet vláken hardwaru použitých v daném samostatném prostředí OS nesmí překročit počet
vláken hardwaru použitých v odpovídajícím prostředí OS, ve kterém aktivní instance běží.
4.6 SQL Server Reporting Services Map Report Item Software může zahrnovat funkce, které načítají obsah, například mapy, obrázky a další data
prostřednictvím programovacího rozhraní aplikací Bing Maps (nebo následné značky) („Rozhraní API Bing Maps“). Účelem těchto funkcí je vytvářet
reporty zobrazující data přes mapy, satelitní a hybridní snímky. Jsou-li tyto funkce zahrnuty, můžete je použít k vytváření a zobrazování
dynamických nebo statických dokumentů. To lze pouze ve spojení s metodami a prostředky přístupu integrovanými v softwaru a prostřednictvím
nich. Je zakázáno jiným způsobem kopírovat, ukládat, archivovat nebo vytvářet databáze obsahu dostupné prostřednictvím rozhraní API Bing
Maps. Následující položky je zakázáno používat k jakémukoliv účelu, i pokud jsou dostupné prostřednictvím rozhraní API Bing Maps:
 Rozhraní API Bing Maps k poskytnutí vedení či směrování na základě senzorů, nebo
 údajů o dopravě nebo ptačího pohledu (či souvisejících metadat.
Používání rozhraní API Bing Maps a souvisejícího obsahu dále podléhá dodatečným smluvním podmínkám uvedeným na adrese
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
4.7 Zahrnuté programy společnosti Microsoft Software zahrnuje další programy společnosti Microsoft uvedené na adrese
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864, které jsou licencované v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. Tyto programy smíte
používat pouze ve spojení se zde licencovaným softwarem. Pokud licenční podmínky spojené s programem nepřijmete, nesmíte tento program
používat.
5
INTERNETOVÉ SLUŽBY Microsoft poskytuje k softwaru internetové služby. Může je kdykoliv změnit nebo zrušit.
6
SROVNÁVACÍ TESTYPokud chcete sdělit výsledky srovnávacích testů třetí straně, je k tomu nutné předem získat písemný souhlas společnosti
Microsoft. Toto se však nevztahuje na software Microsoft .NET Framework (viz níže).
7
SOFTWARE .NET FRAMEWORK Tento software zahrnuje software Microsoft .NET Framework. Tento software je součástí systému Windows. Na
používání softwaru .NET Framework se vztahují licenční podmínky pro operační systém Windows.
8
SROVNÁVACÍ TEST ROZHRANÍ MICROSOFT .NET FRAMEWORK Tento software zahrnuje jednu nebo více komponent softwaru .NET
Framework (dále jen „Komponenty .NET“). Můžete provést interní srovnávací testy těchto komponent. Výsledky jakéhokoliv srovnávacího testu
těchto komponent můžete zveřejnit za předpokladu, že splníte podmínky stanovené na webu go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez ohledu
na jakoukoliv jinou smlouvu, kterou jste případně uzavřeli se společností Microsoft, platí, že pokud zveřejníte takové výsledky srovnávacích testů,
společnost Microsoft bude mít právo zveřejnit výsledky srovnávacích testů, které provede u vašich produktů, které konkurují příslušné komponentě
.NET, a to za předpokladu, že splní podmínky stanovené na webu go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
9
ROZSAH LICENCE Software je licencován, nikoliv prodáván. Tato smlouva pouze poskytuje určitá práva k použití softwaru. Poskytovatel licence a
společnost Microsoft si vyhrazují všechna ostatní práva. Nemáte-li podle platných zákonů větší práva (i přes tato omezení), můžete používat
software pouze způsobem výslovně uvedeným v této smlouvě. Přitom je nutné dodržovat technická omezení softwaru, která jej umožňují používat
pouze určitým způsobem. Není dovoleno:

Obcházet technická omezení softwaru.

Provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), dekompilaci nebo rozložení softwaru s výjimkou takové činnosti, kterou výslovně povolují
platné zákony, a to i přes toto omezení, ale pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

Vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno platnými zákony, a to i přes toto omezení.

publikovat software, včetně rozhraní API, které jsou součástí softwaru, pro ostatní uživatele ke kopírování;

sdílet nebo jiným způsobem distribuovat dokumenty, text nebo obrázky vytvořené prostřednictvím funkce služeb mapování dat softwaru;
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
96

Pronajímat, pronajímat formou leasingu nebo půjčovat software.

Užívat software pro komerční hostitelské služby softwaru
Dále je zakázáno odebrat, minimalizovat, blokovat nebo upravit loga, obchodní známky, autorská práva, digitální vodoznaky nebo jiná oznámení
společnosti Microsoft či jejích dodavatelů zahrnutá v softwaru, včetně obsahu zpřístupněného prostřednictvím softwaru;
Práva pro přístup k softwaru prostřednictvím jakéhokoliv zařízení neposkytují žádné právo implementovat patenty společnosti Microsoft nebo jiné
duševní vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo zařízeních, které k tomuto zařízení přistupují.
10
ZÁLOŽNÍ KOPIE Můžete vytvořit jednu záložní kopii média tohoto softwaru. Můžete ji používat pouze k vytváření instancí tohoto softwaru.
11
DOKUMENTACE Jakákoliv osoba s platným přístupem k vašemu počítači nebo interní síti smí kopírovat a používat dokumentaci pro vaše interní,
referenční účely.
12
NEPRODEJNÝ SOFTWARE Nesmíte prodávat software označený jako „NFR“, „Not for Resale“ nebo „Neprodejný“.
13
VYDÁNÍ SOFTWARU JAKO „ACADEMIC EDITION“ Musíte být oprávněným uživatelem ze školství („Qualified Educational User“), abyste mohli
používat software označený jako „Academic Edition“ nebo „AE“. Pokud nevíte, zda jste uživatelem Qualified Educational User, navštivte web
www.microsoft.com/education nebo se obraťte na zastoupení společnosti Microsoft pro vaši zemi.
14
DOKLAD K LICENCI Pokud jste software získali na disku nebo jiném médiu, identifikuje licencovaný software originální štítek dokladu k licenci
společnosti Microsoft s originální kopií softwaru. Aby byl tento štítek platný, musí být uveden na balení společnosti Microsoft a nelze jej přenášet
odděleně. Pokud štítek obdržíte odděleně, je neplatný. Balení se štítkem si uchovejte, abyste mohli dokázat, že k používání softwaru máte licenci.
Chcete-li identifikovat originální software společnosti Microsoft, přejděte na adresu www.howtotell.com.
15
PŘEVOD NA TŘETÍ OSOBU První uživatel tohoto softwaru může tento software a tuto smlouvu převést přímo na jiného koncového uživatele v
rámci převodu aplikace na klíč integrovaného softwaru nebo sady aplikací („Sjednocené řešení“), které vám dodal Poskytovatel licence nebo jste
jej obdrželi jeho jménem, a to výhradně v rámci Sjednoceného řešení. Před převodem musí koncový uživatel vyjádřit souhlas, že se tato smlouva
bude vztahovat na převod a používání tohoto softwaru. Převod musí zahrnovat software a štítek dokladu k licenci. První uživatel si nesmí ponechat
žádné instance softwaru, pokud mu nezůstala jiná licence na tento software.
16
VÝVOZNÍ OMEZENÍ Tento software podléhá exportním zákonům a předpisům USA. Musíte dodržet veškeré domácí i mezinárodní exportní
zákony a předpisy, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se míst určení, koncových uživatelů a koncového použití.
Další informace viz www.microsoft.com/exporting.
17
ÚPLNOST SMLOUVY Tato smlouva a podmínky platné pro doplňky, aktualizace a internetové služby, které používáte, představují úplnou smlouvu
na software.
18
PRÁVNÍ DOPADY Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Další vaše práva mohou vyplývat ze zákonů vaší země. Můžete mít rovněž práva
vůči Poskytovateli licence, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva vyplývající ze zákonů ve vaší zemi, pokud to tyto
zákony neumožňují.
19
ODOLNOST VŮČI CHYBÁM TENTO SOFTWARE NENÍ ODOLNÝ VŮČI CHYBÁM. POSKYTOVATEL LICENCE NEZÁVISLÝM ZPŮSOBEM
STANOVIL, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁ BÝT TENTO SOFTWARE POUŽÍVÁN V RÁMCI INTEGROVANÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE NEBO
SADY APLIKACÍ, JIŽ VÁM LICENCUJE, A SPOLEČNOST MICROSOFT SE SPOLÉHÁ NA TO, ŽE POSKYTOVATEL LICENCE PROVEDL
DOSTATEK TESTŮ, ABY OVĚŘIL, ŽE SOFTWARE JE PRO TAKOVÝTO ZPŮSOB POUŽITÍ SKUTEČNĚ VHODNÝ.
20
ŽÁDNÉ ZÁRUKY ZE STRANY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD JSTE OBDRŽELI JAKÉKOLIV ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE BUĎTO (A) TOHOTO SOFTWARU NEBO (B) APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ, SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, PAK
JSOU TAKOVÉTO ZÁRUKY POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ POSKYTOVATELEM LICENCE A NEPOCHÁZEJÍ OD SPOLEČNOSTI
MICROSOFT ANI PRO NI NEJSOU ZÁVAZNÉ.
21
ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA URČITÉ ŠKODY MICROSOFT NENESE (V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU
POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI PROVOZEM TOHOTO SOFTWARU NEBO APLIKACE ČI SADY APLIKACÍ,
SE KTEROU JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, VČETNĚ MJ. POSTIHŮ UDĚLENÝCH STÁTNÍMI ORGÁNY. TOTO OMEZENÍ ZŮSTÁVÁ V
PLATNOSTI I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÉKOLIV NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEBUDE VE SVÉ PODSTATĚ ÚČINNÉ, MICROSOFT NEBUDE V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNOU ČÁSTKU PŘESAHUJÍCÍ DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).
22
POUZE PRO AUSTRÁLII Odkazy na „Omezenou záruku“ jsou odkazy na výslovnou záruku poskytovanou společností Microsoft. Tato
záruka je poskytována dodatečně k ostatním právům a opravným prostředkům, na které máte ze zákona nárok, včetně práv a opravných
prostředků v souladu se statutárními zárukami podle australského spotřebitelského práva.
Pokud se na vaši koupi vztahuje australské spotřebitelské právo, platí pro vás následující podmínky: naše zboží je dodáváno se
zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. V případě závažné závady máte nárok na výměnu nebo vrácení
peněz a v případě jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo škody máte nárok na kompenzaci. Dále máte nárok na opravu nebo výměnu
zboží, pokud jeho kvalita nebude dostatečná a selhání nepředstavuje závažnou vadu.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
97
Příloha 5 – Podmínky postoupení pro adresáře
1.
ADRESÁŘ AUSTRÁLIE (AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION):
1.1 Definice
„AMAS“ je systém schvalování odpovídajících adres Australské pošty (Australia Post’s Address Matching Approval System), který je
zdokumentován v příručce AMAS, jež čas od času prochází revizemi. Jde o program, který vyhodnocuje a schvaluje software na základě
schopnosti softwaru ověřit, vyhodnotit shodu a připojit správný identifikátor DPID.
„Australská pošta“ je poštovní společnost Australian Postal Corporation.
„Oceňování pomocí čárových kódů“ jsou speciální ceny poštovného Australské pošty pro zásilky, které byly připraveny pomocí Softwaru
Nabyvatele licence, s čárovým kódem vytištěným na zásilce, v souladu s podmínkami Australské pošty pro podávání zásilek, jak jsou čas od času
upravovány.
„Důvěrné informace“ jsou důvěrné informace Australské pošty, mezi než patří informace týkající se návrhu, specifikace nebo obsahu souboru
PAF.
„Identifikátor místa doručení“ neboli „DPID“ je osmiznakový kód, který byl vyvinut Australskou poštou v zájmu jedinečné identifikace míst
doručení.
„Koncový uživatel“ je strana, pro kterou platí tyto podmínky.
„Datum vypršení platnosti“ je datum, ke kterému končí platnost této Licenční smlouvy.
„Práva k duševnímu vlastnictví“ zahrnují autorská práva, ochrannou známku, vzor, patent, práva na rozmístění součástek a polovodičů, práva na
obchodování, názvy firmy či společnosti a taková další práva, která jsou všeobecně akceptována jako práva spadající pod termín „duševní
vlastnictví“, a budou rovněž zahrnovat veškerá práva na aplikaci či registraci takových práv v Austrálii či kdekoliv jinde, bez ohledu na to, zda byla
vytvořena před datem nebo po datu této Smlouvy.
„Software SAP“ je verze softwaru vytvořená společností SAP a schválená Australskou poštou v souladu se systémem AMAS, která (při použití
společně se souborem PAF) dokáže ověřovat, porovnávat a opravovat adresářové soubory společnosti SAP a Koncového uživatele a připojovat
správné identifikátory DPID.
„PAF“ je soubor poštovních adres (Postal Address File) neboli databáze vytvořená Australskou poštou, která obsahuje informace o adresách, na
které může Australská pošta doručovat zásilky. Informace přidružené ke každému záznamu adresy v souboru PAF se skládají z:
(a)
(b)
identifikátoru DPID; a
detailů adresy ve správném formátu adresy.
„Povolený účel“ je příprava seznamů adres anebo databází Koncovým uživatelem:
(a) vyhodnocováním shody, opravováním, manipulací, přidáváním, řazením, porovnáváním anebo ověřováním (společně „ověřování“) adres; a
(b) připojováním identifikátorů DPID k ověřeným adresám; a
(c) přiřazováním jednotlivých identifikátorů DPID odpovídajícím adresám;
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE žádný software, seznam nebo databáze nesmí obsahovat funkce, které by umožňovaly zpětnou analýzu souboru
PAF nebo jakékoliv použití, jež není povoleno touto Smlouvou.
„Testovací standard“ je výkonnostní standard softwaru nastavený Australskou poštou za účelem schválení Softwaru SAP pro Povolený účel.
Testovací standard je v úplnosti popsán v příručce AMAS publikované Australskou poštou (Příručka AMAS (soubor PDF zabalený jako ZIP) .
1.2. Licence
1.2.1 Software SAP smí být Koncovým uživatelem používán pouze během Licenční doby a smí být využíván pouze za Povoleným účelem.
1.2.2 Koncový uživatel musí dodržovat všechny požadavky australského zákona o ochraně osobních údajů z roku 1988 ve znění dodatku
pro soukromý sektor z roku 2000 („Zákon“) relevantní k jeho držení nebo použití souboru PAF.
1.2.3 Koncový uživatel uznává, že:
(a) Australská pošta schválila, že Software SAP splnil Testovací standard určený Australskou poštou;
(b) schválení Softwaru SAP Australskou poštou nepředstavuje ze strany Australské pošty záruku, že Software SAP je vhodný pro
účely Koncového uživatele nebo použitelný pro Koncového uživatele; a
(c) veškeré dotazy, týkající se charakteristiky nebo výkonu Softwaru SAP, musí být vzneseny na společnost SAP, nikoliv na
Australskou poštu.
1.2.4 Společnost SAP zaručuje, že bude Koncovému uživateli doručovat čtvrtletní aktualizace souboru PAF v době do 30 dnů od konce
měsíce, ve kterém budou takové aktualizace společnosti SAP dodány Australskou poštou. Společnost SAP může takové aktualizace
Koncovému uživateli poskytovat formou upgradu Softwaru SAP.
1.3. Práva k duševnímu vlastnictví
1.3.1 Koncový uživatel bere na vědomí, že soubor PAF a Práva k duševnímu vlastnictví v souboru PAF jsou a zůstanou vlastnictvím
Australské pošty. Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nelze vykládat jako postoupení jakýchkoliv Práv k duševnímu vlastnictví,
která existují v souboru PAF. Soubor PAF nemůže být prodán, kopírován nebo distribuován bez předchozího písemného souhlasu
Australské pošty.
2.
RAKOUSKÝ ADRESÁŘ (ÖSTERREICHISCHE POST):
Tento produkt nemůže být používán Nabyvateli licence, kteří podnikají v oblasti publikování adres a poskytování adresních služeb.
Nabyvatelé licence smí používat produkt pouze pro své vlastní interní účely. Tento produkt nemůže být používán Nabyvateli licence, kteří podnikají
v oblasti publikování adres a poskytování adresních služeb. Pokud Nabyvatel licence podniká v dané oblasti, nese Nabyvatel licence odpovědnost
za získání platné licence přímo od poskytovatele.
Nabyvatelé licence smí používat produkt pouze pro své interní ověřovací účely. Nabyvatelé licence nesmí používat data pro poskytování služeb
jinému právnímu subjektu. Pokud si Nabyvatel licence přeje poskytovat služby jinému právnímu subjektu,
nese odpovědnost za získání platné licence přímo od poskytovatele. Jakékoliv použití v jiném právním subjektu vyžaduje samostatnou licenci.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
98
„Internetové použití aplikace“ je použití Softwarových produktů na webu Koncového uživatele, který je přístupný třetím stranám. Takové
zpřístupnění třetím stranám je omezeno na interní firemní účely Koncového uživatele.
„Offline použití“ je použití Koncovým uživatelem v rámci obchodního modelu v prostorách Koncového uživatele.
3.
KANADA (CANADA POST):
Soubory poštovních adres Canada Post („PAF“) jsou pravidelně aktualizovány a Nabyvatel licence může používat soubory PAF Canada Post po
časové období specifikované v aktualizačním dopise adresáře SAP nebo uvedeném na podpůrných webových stránkách SAP na adrese
http://help.sap.com/. Data povoleného používání lze najít v souboru nazvaném „Directories – Canada, [měsíc/rok]“ (v němž měsíc a rok odpovídají
datu
relevantní
aktualizace
PAF).
Tento
soubor
se
nachází
v
sekci
SAP
BusinessObjects
na
webu
http://help.sap.com/http://help.sap.com/businessobject/product_guides/ADc/en/09apr_can_dir_en.html). Po obdržení aktualizovaného souboru PAF
Canada Post Nabyvatel licence neprodleně nahradí starší soubor PAF Canada Post aktualizovaným souborem PAF.
4.
NĚMECKÝ ADRESÁŘ (DEUTSCHE POST DIREKT):
Nabyvatelé licence nesmí používat data pro poskytování jakýchkoliv služeb třetí straně. Nabyvatelé licence především nesmí tento produkt žádným
způsobem dále distribuovat. Nabyvatelé licence smí používat data pouze pro své vlastní interní ověřovací účely. Nabyvatelé licence nesmí
používat data pro poskytování služeb jinému právnímu subjektu. Pokud si Nabyvatel licence přeje poskytovat služby jakémukoliv jinému právnímu
subjektu, nese odpovědnost za získání platné licence přímo od poskytovatele. Jakékoliv použití v jiném právním subjektu vyžaduje samostatnou
licenci. Nabyvatelé licence nesmí tento produkt žádným způsobem dále distribuovat.
5.
GEOCODING PRO USA OD NAVTEQ, GEOCODING PRO KANADU OD NAVTEQ, GEOCODING PRO FRANCII OD NAVTEQ (NAVTEQ):
Data („Data“) jsou poskytována pouze pro interní použití Nabyvatelem licence a ne pro další prodej. Jsou chráněna autorským právem a podléhají
následujícím smluvním podmínkám, které jsou odsouhlaseny vámi na straně jedné a NAVTEQ a dodavateli NAVTEQ na straně druhé.
© 2008 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena.
Data pro oblasti Kanady zahrnují informace shromážděné se svolením kanadských úřadů, včetně © Her Majesty the Queen in Right of Canada, ©
Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation a GeoBase© Department of Natural Resources Canada.
NAVTEQ je držitelem nevýhradní licence poštovní služby Spojených států United States Postal Service® pro publikování a prodej informací
ZIP+4®.
© United States Postal Service® 2008. Ceny nejsou stanoveny, kontrolovány ani schvalovány poštovní službou Spojených států United States
Postal Service®. Následující ochranné známky a registrace jsou ve vlastnictví USPS: United States Postal Service, USPS a ZIP+4.
Rozsah použití Nabyvatel licence souhlasí s tím, že bude používat tato Data společně s aplikacemi SAP výhradně pro své interní provozní potřeby,
pro něž byl Nabyvatel licence licencován, a ne pro servisní kancelář, time-sharing ani žádné jiné podobné účely. Obdobně, avšak v souladu s
omezeními stanovenými v následujících odstavcích, může Nabyvatel licence kopírovat tato Data pouze tak, jak to vyžaduje jeho podnikání, kdy je
může (i) prohlížet a (ii) ukládat za předpokladu, že Nabyvatel licence neodstraní případná oznámení o autorských právech, která jsou uvedena, a
ani nebude modifikovat Data jakýmkoliv způsobem. Nabyvatel licence souhlasí, že nebude ani jinak reprodukovat, kopírovat, modifikovat,
dekompilovat, demontovat či zpětně rozkládat jakoukoliv část těchto dat a nesmí je převádět ani distribuovat v jakékoliv formě s výjimkou vašich
přidružených společností, za jakýmkoliv účelem, s výjimkou rozsahu povoleného platnými zákony. Sady na několika discích mohou být přenášeny
nebo prodávány pouze jako kompletní sada, tak jak jsou dodávány SAP, a ne jako jejich části.
Omezení. S výjimkou případů, kdy byl Nabyvatel licence výslovně licencován společností SAP, aby tak učinil, a aniž by byl jakkoliv omezen
předcházející odstavec, Nabyvatel licence nesmí (a) používat tato Data s jakýmikoliv produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak
spojenými či komunikujícími s vozidly, schopnými navigovat vozidla, určovat polohu, odesílat, vést po trase v reálném čase, řídit vozový park či
podobné aplikace; nebo (b) používat je společně s nebo na základě komunikace s jakýmikoliv zařízeními pro určování polohy nebo jakýmikoliv
mobilními nebo bezdrátově připojenými elektronickými nebo počítačovými zařízeními, včetně mobilních telefonů, palmtopů a přenosných počítačů,
pagerů a zařízení PDA.
Upozornění Data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace, a to kvůli běhu času, změně okolností, použitým zdrojům a charakteru
shromažďování souhrnných rozsáhlých geografických údajů, a kterýkoliv z těchto důvodů může vést k nepřesným výsledkům.
Žádná záruka Tato Data jsou Vám poskytována „tak, jak jsou“ a Nabyvatel licence souhlasí, že je bude používat na vlastní riziko. NAVTEQ a
DODAVATELÉ NAVTEQ neposkytují žádné záruky, prohlášení ani garance jakéhokoliv druhu, výslovné ani odvozené, které by vyplývaly ze
zákona či jinak, včetně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, vhodnosti pro určitý účel, užitečnosti, použití nebo výsledků,
které budou získány z těchto Dat, a také nezaručují, že Data nebo server budou fungovat bez přerušení nebo bez závad.
Zřeknutí se záruky: NAVTEQ a DODAVATELÉ NAVTEQ SE ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH, CO SE TÝKÁ
KVALITY, VÝKONU, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. Některé státy, území či země nedovolují
určité výjimky ze záruk, takže rozsah výše uvedeného se na vás nemusí vztahovat.
Zřeknutí se odpovědnosti: NAVTEQ a DODAVATELÉ NAVTEQ VŮČI VÁM NEPONESOU ODPOVĚDNOST: VE VZTAHU K JAKÉKOLIV
REKLAMACI, POŽADAVKU ČI POSTUPU, BEZ OHLEDU NA CHARAKTER PŘÍPADU REKLAMACE, POŽADAVKU ČI POSTUPU, PŘI
OBVINĚNÍ Z JAKÉKOLIV ZTRÁTY, ZRANĚNÍ ČI ŠKOD, PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, KTERÉ MOHOU VYPLÝVAT Z POUŽÍVÁNÍ NEBO
VLASTNICTVÍ INFORMACÍ; ČI JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU, PŘÍJMU, SMLUV ČI ÚSPOR NEBO V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV JINÝCH
PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHO, ŽE NABYVATEL LICENCE
POUŽÍVÁ ČI NAOPAK NEMŮŽE POUŽÍVAT TYTO INFORMACE, V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV CHYBY INFORMACÍ NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO
TERMÍNŮ A PODMÍNEK, NEHLEDĚ NA TO, ZDA JE ŽALOBA ZALOŽENA NA TÉTO SMLOUVĚ ČI NA ZÁRUCE, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY
KLIENT NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Některé státy, území či země
nedovolují určité výjimky z odpovědnosti či omezení škod, takže výše uvedené se na Nabyvatele licence nemusí vztahovat v plném rozsahu.
Odškodnění: Nabyvatel licence odškodní a ochrání dodavatele NAVTEQ a NAVTEQ, včetně úřadů Her Majesty The Queen, The Canada Post a
Department of Natural Resources Canada, a jejich úředníky, zaměstnance a zástupce: ve vztahu k jakékoliv reklamaci, požadavku či postupu, bez
ohledu na charakter případu reklamace, požadavku či postupu, při obvinění z jakékoliv ztráty, vzniklých nákladů, výdajů, škod či zranění (včetně
zranění s následkem smrti), které mohou vyplývat z používání nebo vlastnictví informací či Dat.
Státní orgány jako koncoví uživatelé Pokud jsou Data získána vládním subjektem Spojených států nebo v jeho zastoupení či jakýmkoliv jiným
subjektem, který využívá či aplikuje práva obdobně, jak to ze zákona činí vládní orgány Spojených států, jsou Data „komerční položkou“ tak, jak je
tento termín definován v zákoně 48 C.F.R. („FAR“) 2.101, licence je poskytována v souladu s těmito Podmínkami postoupení a každá dodaná či
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
99
jinak poskytnutá kopie Dat bude označena a zpracována v souladu s ustanovením následujícího „Oznámení o používání“ a bude s ní nakládáno v
souladu s takovým Oznámením:
Oznámení o používání
Název dodavatele (výrobce): NAVTEQ
Adresa dodavatele (výrobce): 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Tato Data jsou komerční položkou tak, jak je definována ve FAR 2.101, a podléhají těmto podmínkám pro koncového uživatele, na jejichž základě
byla data poskytnuta.
© 2008 NAVTEQ – Všechna práva vyhrazena.
Pokud jsou zahrnuta Data pro další zemi nebo pokud jsou distribuována ve spojitosti se softwarovými produkty SAP nebo pokud Nabyvatel licence
používá data z relevantních zemí, budou v Podmínkách pro koncového uživatele přiměřeně zahrnuty následující podmínky dodavatele / oznámení
o autorských právech:
Území
Oznámení
Austrálie
„Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).“
Rakousko
„© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen“
Chorvatsko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko,
Litva, Moldávie, Polsko,
Slovinsko anebo Ukrajina
„© EuroGeographics“
Francie
Následující oznámení se musí objevit na všech kopiích Dat a může se objevit i na obalech:
„source: © IGN 2009 – BD TOPO ®“
Německo
„Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen“ nebo „Die
Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.“
Velká Británie
„Based upon Crown Copyright material.“
Řecko
„Copyright Geomatics Ltd.“
Maďarsko
„Copyright © 2003; Top-Map Ltd.“
Itálie
„La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.“
Norsko
„Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority“
Portugalsko
„Source: IgeoE – Portugal“
Španělsko
„Información geográfica propiedad del CNIG“
Švédsko
Švýcarsko
6.
„Topografische Grundlage:
Bundesamt für Landestopographie.“
NOVÝ ZÉLAND (NEW ZEALAND POST):
Nabyvatel licence musí splnit požadavky zákona o ochraně soukromí z roku 1993 a všech ostatních platných zákonů či předpisů relevantních pro
držení či používání adresářů Nového Zélandu.
Nabyvatel licence musí informace obsažené v adresářích Nového Zélandu uchovávat v utajení.
Nabyvatel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že Land Information New Zealand („LINZ“) a Koruna mají v držení zcela a výhradně určité
materiály, které byly licencovány společnosti SAP a zahrnuty do adresářů pro Nový Zéland, a že LINZ a Koruna nepostupují žádná autorská práva
ani jiná práva duševního vlastnictví k takovým materiálům ani Nabyvateli licence, ani Poskytovateli licence. Nabyvatel licence dále bere na vědomí
a souhlasí s tím, že LINZ a Koruna neponesou za žádných okolností odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či škodu (a to ani v případě, kdy LINZ nebo
Koruna byli upozorněni na možnost takové ztráty nebo škody, a včetně veškerých přímých ztrát, nepřímých ztrát, následných ztrát, ztrát zisku, ztrát
z přerušení podnikání nebo ztrát dat), které utrpěl Nabyvatel licence či jakákoliv jiná osoba v souvislosti s touto Smlouvou. V případě, že jakékoliv
vyloučení odpovědnosti LINZ nebo Koruny stanovené v tomto ustanovení je neplatné nebo neuplatnitelné, bude odpovědnost jak LINZ, tak Koruny
dle a v souvislosti s touto Smlouvou či odpovědnosti vznikající na základě jakéhokoliv použití, reprodukce, modifikace či vytvoření kompilačních či
odvozených děl z adresáře pro Nový Zéland (Nabyvatelem licence nebo jinou osobou), ať již taková odpovědnost vzniká na základě porušení
(včetně nedbalosti), podílu či na jakémkoliv jiném základě, omezena na poplatky, které zaplatil Nabyvatel licence za materiál zahrnutý do adresáře
pro Nový Zéland, který způsobil takovou škodu nebo ztrátu, a to bez DPH. Pro účely zákona o právních vztazích smluvních stran z roku 1982
poskytuje toto ustanovení výhodu a je uplatnitelné ze strany LINZ a Koruny.
Nabyvatel licence souhlasí a prohlašuje, že Nabyvatel licence získává adresáře pro Nový Zéland a veškerou související dokumentaci pro účely
firmy a že neplatí novozélandský Zákon o zárukách pro spotřebitele z roku 1993.
7.
ŠPANĚLSKO (DEYDE):
Nabyvatel licence bere na vědomí, že DEYDE-STREETFILES, které se používají v adresáři pro Španělsko ve všech verzích Data Services a Data
Quality Management, jsou duševním vlastnictvím DEYDE.
8.
ŠVÝCARSKÝ ADRESÁŘ (SCHWEIZERISCHE POST):
Nabyvatelé licence nesmí extrahovat jakákoliv poskytnutá data. Nabyvatelé licence smí používat produkt pouze pro vlastní ověřovací účely.
Nabyvatelé licence nesmí používat data pro poskytování jakýchkoliv služeb jakémukoliv jinému právnímu subjektu. Jakékoliv použití v rámci jiného
právního subjektu vyžaduje samostatnou licenci.
9.
FINSKO:
1.
2.
Popis Služby a Podmínky používání pro SLUŽBY POŠTOVNÍCH SMĚROVACÍCH ČÍSEL ve Finsku poskytla společnost Itella.
Účinnost od: 1. ledna 2013
SLUŽBY
Služby se skládají ze systému poštovních směrovacích čísel a základních a změněných informací obsažených v tuzemských souborech adres
v daném formátu.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PRO SLUŽBY
Pro službu platí následující podmínky použití.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
100
2.1 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
Poskytnuté informace jsou vždy založeny na informacích zahrnutých v systému poštovních směrovacích čísel společnosti Itella. Systémová
data jsou založena na informacích poskytnutých společnosti Itella ze strany obecních úřadů a informacích o poštovních směrovacích číslech
aktualizovaných společností Itella. Společnost Itella informace obdržené od obecních úřadů nekontroluje.
Společnost Itella dodává dostupné informace do samoobslužných kanálů.
2.2 ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA
Zákazník zodpovídá za získání materiálu poštovního směrovacího čísla, rozbalení zabalených souborů, manipulaci a použití materiálu a
aktualizaci systémů.
Zákazník zodpovídá za to, že v případě zveřejnění materiálu třetím stranám zajistí, aby příjemce obdržel i aktualizovaný popis služby a
podmínky používání.
2.3 ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ITELLA
Společnost Itella má povinnost nabízet aktualizované informace dostupné pro včasné zjištění, jak je uvedeno v popisu služby, pokud dále v
tomto oddíle není uvedeno jinak. Společnost Itella neodpovídá za škody způsobené zpožděním, změnou či ztrátou dat z důvodu selhání
vybavení, poruchy komunikace nebo systému či z jiných podobných důvodů.
Společnost Itella neručí za to, že informace jsou zcela bezchybné. V informacích mohlo dojít k chybám způsobeným opakovanými změnami
nebo změnami, které nahlásila daná strana. Společnost Itella neodpovídá za chyby v informacích, které nebyly způsobeny nedbalostí
společnosti Itella.
Společnost Itella neodpovídá za žádné závazky uživatele informací vůči třetím stranám.
Společnost Itella neodpovídá za nepřerušovanou dostupnost kanálu služeb ani za frekvenci aktualizací informací.
2.4 OMEZENÍ SLUŽEB
Ve službách jsou informace o ostrovech Alandy pouze na úrovni poštovního směrovacího čísla bez údajů o ulici.
Služby obsahují informace o veřejných poštovních směrovacích číslech.
10. VELKÁ BRITÁNIE (ROYAL MAIL):
POZNÁMKA – Podmínky poskytnutí pro Královskou poštu Velké Británie (UK Royal Mail Pass Through Terms) jsou uváděny v rámci tohoto textu
jako „Příloha 3“.
Podmínky poskytnutí adresářů Velké Británie Královskou poštou (Royal Mail Pass Through Terms) („Podmínky Royal Mail“)
kdy SAP AG („Poskytovatel řešení“) uzavřel Licenční smlouvu pro data a Servisní smlouvu pro data se společností Royal Mail Group Ltd. pro
adresář pro Velkou Británii („Data“) dne 1. dubna 2010;
kdy Licenční smlouva pro data předpokládá určité podmínky, které budou předány Koncovému uživateli společností SAP („Poskytovatel řešení
třetí strany“);
kdy Koncový uživatel souhlasí, že bude dodržovat podmínky Royal Mail;
a tedy následně se Poskytovatel řešení třetí strany a Koncový uživatel dohodli takto:
ČÁST 1 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.
Jakýkoliv odkaz v Části 2 na „Poskytovatele řešení“ bude odkazem na kteréhokoliv Poskytovatele řešení nebo Poskytovatele řešení třetí strany
poskytujícího licenci relevantnímu Koncovému uživateli nebo Poskytovateli řešení třetí strany k používání Dat (nebo jejich části). Jakékoliv
definované pojmy použité v Části 2 budou mít význam, jaký je stanoven v Článku 1.1 hlavní části této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy je
stanoveno jinak v článku 1 Části 2.
2.1 Poskytovatel řešení třetí strany může ukončit podmínky Royal Mail ve Smlouvě s Koncovým uživatelem, pokud:
2.1.1 Koncový uživatel porušuje některou z podmínek Royal Mail obsažených ve Smlouvě s Koncovým uživatelem a tam, kde lze takové neplnění
napravit, ani nadále daný problém nenapraví v průběhu dvaceti (20) pracovních dnů od data písemného upozornění od Poskytovatele řešení na
takové porušení;
2.1.2 Koncový uživatel není schopen platit své dluhy v okamžiku, kdy se stanou splatnými, nebo se jinak stane insolventním nebo je jmenován
prozatímní správce či likvidátor pro jakákoliv či všechna aktiva Koncového uživatele nebo pokud bylo Koncovým uživatelem navrženo či provedeno
jakékoliv vyrovnání, urovnání či narovnání dluhů Koncového uživatele nebo pokud Koncový uživatel vstoupil či byl zařazen do jakéhokoliv
správního řízení či likvidace či se jinak stal předmětem procesu likvidace nebo pokud nastala jakákoliv analogická událost v jakékoliv jiné jurisdikci,
v jejímž rámci Koncový uživatel podniká;
2.1.3 Koncový uživatel prozradí jakékoliv informace vztahující se k podnikání Royal Mail, kdy tyto informace Royal Mail identifikovala jako důvěrné
nebo které by byly definovány v této Smlouvě jako Důvěrné informace;
2.2 Dle článku 12 hlavní části této Smlouvy budou Podmínky Royal Mail ve Smlouvě s Koncovým uživatelem automaticky ukončeny, pokud bude
ukončena tato Smlouva;
2.3 Dle článku 12 hlavní části této Smlouvy musí Koncový uživatel do dvanácti (12) měsíců po datu ukončení nebo vypršení platnosti Podmínek
Royal Mail ve Smlouvě s Koncovým uživatelem (podle toho, co nastane dříve):
(i) vrátit Poskytovateli řešení třetí strany (dle situace) všechny kopie Dat (a všechny a veškeré části takových Dat) a veškerou podpůrnou
dokumentaci jemu dodanou nebo
(ii) trvale vymazat či zničit všechny kopie Dat (a všechny a veškeré části takových Dat) a veškerou podpůrnou dokumentaci jemu dodanou, kdy je v
každém případě schopen je rozumně vymazat či zničit, a potvrdit písemnou formou Poskytovateli řešení třetí strany (dle situace), že toto bylo
provedeno; a
2.4 umožnit Royal Mail přímo uplatnit Podmínky Royal Mail podle zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
101
ČÁST 2 – TERMÍNY TVOŘÍCÍ SOUČÁST PODMÍNEK ROYAL MAIL
1.
DEFINICE
1.1 Tam, kde to kontext dovoluje, budou mít následující slova a výrazy následující významy:
„Alias“ znamená databázi označovanou jako „Soubor aliasu“ (Alias File), která obsahuje detaily o „Lokalitě“ (Locality), „Hlavní ulici“
(Thoroughfare), „Aliasu – Místu dodání“ (Alias – Delivery Point) a „Aliasu Okresu“ (County Alias);
„Partner“ znamená podnik, který uzavřel Smlouvu o partnerství a pracuje v souladu s ní;
„Smlouva o partnerství“ bude mít význam stanovený v bodě 1.9 Části 4 Dodatku 1 k Příloze 3;
„Partnerská skupina“ znamená síť podniků, založenou nebo provozovanou Koncovým uživatelem, zahrnující daného Koncového uživatele a
minimálně deset (10) Partnerů (pokud není písemně dohodnuto jinak s Poskytovatelem řešení), z nichž každý má uzavřenou Smlouvu o partnerství
s daným Koncovým uživatelem;
„Majitel Partnerské skupiny“ znamená Koncového uživatele tam, kde založil nebo provozuje Partnerskou skupinu;
„Řešení Partnerské skupiny“ znamená Řešení (jiné než řešení Externích transakcí), které bylo nebo bude dodáno Poskytovatelem řešení
Koncovému uživateli, kde ten je Majitelem Partnerské skupiny – určeno pro použití jím i partnery, kteří se účastní jeho Partnerské skupiny v
rozsahu povoleném dle této Smlouvy;
„Očištěná zákaznická databáze“ znamená Zákaznickou databázi, v níž bylo provedeno Čištění databáze (nebo její kterékoliv části) Koncovým
uživatelem;
„Očištěná databáze Koncového uživatele“ znamená databázi Koncového uživatele, v níž bylo provedeno Čištění databáze (nebo její kterékoliv
části) Koncovým uživatelem;
„Důvěrné informace“ znamenají jakékoliv informace důvěrného či soukromého charakteru (bez ohledu na formu prezentace či komunikace,
včetně počítačového softwaru, databází a dat, fyzických objektů a vzorků) vztahující se k podnikání, operacím, zákazníkům, procesům, rozpočtům,
informacím o produktech, know-how a strategiím kterékoliv ze stran nebo Royal Mail;
„Webová stránka korporátních licencí“ znamená webovou stránku Royal Mail, která uvádí Nabyvatele korporátních licencí a která je obecně
přístupná osobám, které uzavřely Licenční smlouvu s Royal Mail na používání PAF®;
„Nabyvatel korporátní licence“ znamená právní subjekt, který je licencován používat PAF® dle dohody s Royal Mail známé jako „Licenční
smlouva korporátní skupiny“;
„Vytvořená data“ znamenají jakákoliv data přidaná do databáze Koncového uživatele nebo do Zákaznické databáze či použitá při tvorbě nové
databáze tam, kde dříve žádná databáze nebyla, a to v důsledku realizace Tvorby dat;
„Zákaznická databáze“ znamená elektronickou kompilaci dat Zákazníků Koncového uživatele, databázi či poštovní seznam, který existoval
předtím, než bylo provedeno jakékoliv čištění databáze dle této Licenční smlouvy ve vztahu k uvedenému;
„Data“ znamená databáze, známé jako soubory PAF® anebo Alias, a jakékoliv výtahy z nich nebo aktualizace kterékoliv z nich, které se Koncový
uživatel rozhodl přijímat dle podmínek této Licenční smlouvy tak, jak jsou dodávány nebo obsaženy v jakémkoliv produktu, službě nebo řešení
dodaném Poskytovatelem řešení;
„Tvorba dat“ znamená použití Dat, ať již zahrnutých v řešení či jinak, za účelem vytvoření nového Záznamu nebo Záznamů na základě:
(i) přidání jakéhokoliv Záznamu PAF® nebo Záznamů PAF® nebo
(ii) přidání jakéhokoliv prvku Záznamu PAF® nebo prvků Záznamů PAF®;
v obou případech se jedná o přidání do databáze Koncového uživatele nebo do Zákaznické databáze či tvorbu dat za účelem vytvoření nové
databáze tam, kde dříve žádná neexistovala;
„Médium pro dodání dat“ znamená formát nebo metodu dodání dat nebo jejich zpřístupnění Koncovému uživateli;
„Čištění databáze“ znamená jakoukoliv činnost, která zahrnuje zpracování databáze Koncového uživatele nebo Zákaznické databáze pomocí
Dat, a zahrnuje:
(i)
ověření existujícího záznamu v databázi Koncového uživatele nebo Zákaznické databázi, zda je shodný se záznamem v Datech;
(ii)
doplnění existujícího záznamu v databázi Koncového uživatele nebo Zákaznické databázi pro opravení adresy tak, aby obsahovala stejné
informace jako subjekt v datech;
(iii) standardizaci existujícího záznamu v databázi Koncového uživatele nebo Zákaznické databázi do formátu „PAF®“;
(iv) indikaci či označení existujícího záznamu v databázi Koncového uživatele nebo Zákaznické databázi jako záznamu shodného s daty;
(v)
přidání dalších informací odvozených z Dat do existujícího záznamu v databázi Koncového uživatele nebo Zákaznické databázi anebo
(vi) odstranění duplicitního existujícího záznamu v databázi Koncového uživatele nebo Zákaznické databázi;
avšak nezahrnuje Tvorbu dat;
„Místo dodání“ znamená úplnou poštovní adresu (obchodní či bydliště), včetně PSČ, na niž je zásilka dodávána;
„Koncový uživatel“ bude znamenat samostatný právní subjekt uzavírající tuto Licenční smlouvu s Poskytovatelem řešení;
„Zákazník Koncového uživatele“ znamená Zákazníka Koncového uživatele, který uzavřel písemnou smlouvu s Koncovým uživatelem v
souvislosti s prováděním Čištění databáze pro daného zákazníka;
„Databáze Koncového uživatele“ znamená elektronickou kompilaci záznamů, databázi nebo poštovní seznam Koncového uživatele, které
existovaly před provedením jakéhokoliv Čištění databáze v souladu s touto Licenční smlouvou ve vztahu k uvedenému;
„Převody schválené Evropskou komisí“ znamenají převody osobních údajů: (a) v Evropském hospodářském prostoru, (b) do jiných zemí, pokud
jsou schváleny Evropskou komisí jako země, které mají adekvátní stupeň ochrany osobních informací, nebo (c) které jsou chráněny legislativou
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
102
nebo rámcově v jiných zemích, kde taková legislativa či rámce byly schváleny Evropskou komisí jako adekvátní stupeň ochrany osobních údajů;
„Řešení externích transakcí“ znamená řešení, kde Koncový uživatel provozuje veřejně přístupnou webovou stránku (nebo její technický
ekvivalent), na níž nabízí produkty a služby svým Příjemcům služeb a která může shromažďovat, verifikovat, aktualizovat nebo doplňovat adresu či
PSČ zadané příjemcem služby;
„Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně patentů, užitných vzorů, ochranných
známek, servisních značek, práv k průmyslovým vzorům (ať registrovaným či neregistrovaným), autorských práv, práv k databázím, práv k
rozmístění polovodičů, práv k proprietárním informacím, jakýchkoliv dalších podobných vlastnických práv a veškerých aplikací, rozšíření a
obnovení ve vztahu k takovým právům, jaká mohou existovat kdekoliv na světě nebo jaká mohou být uznána v budoucnosti;
„Řešení interních transakcí“ znamená řešení, kdy Koncový uživatel má přístup či je schopen mít přístup k datům pro své vlastní interní použití
prostřednictvím transakcí;
„Licenční smlouva“ znamená podmínky tvořící hlavní část této Smlouvy společně s jejími přílohami (pokud takové jsou);
„Omezený výběr záznamů“ znamená možnost zvolenou Koncovým uživatelem, která jej opravňuje k přístupu k maximálně dvě stě tisícům (200
000) záznamů PAF® v maximálně čtyřech (4) sousedních oblastech PSČ;
„Účely vyrovnání zatížení“ znamenají účely rozdělení práce, dat, softwaru či jiných materiálů mezi několik počítačů, síťových propojení či jiných
zdrojů za účelem optimalizace využití zdrojů, minimalizace reakční doby a zlepšení spolehlivosti;
„Řešení vyhledání“ znamená řešení, kde Koncový uživatel nabízí službu svým příjemcům služeb, a to prostřednictvím telefonu, mobilního
telefonu, PDA, na internetu či prostřednictvím jiných technických ekvivalentů, což umožňuje Příjemci služeb získat individuální adresy nebo PSČ
pro vlastní osobní použití takovým Příjemcem služeb;
„Maximální vrácení dat“ bude mít význam stanovený v definici „Transakce“ v tomto bodě 1;
„PAF®“ znamená databázi nebo její kteroukoliv část, známou jako „Postcode Address File (Soubor adres a PSČ)“, obsahující všechny známé
dodací adresy a informace o PSČ ve Velké Británii tak, jak jsou čas od času doplňovány. „PAF“ je registrovanou ochrannou známkou Royal Mail;
„Povolené subdodavatelské účely“ znamenají účely poskytování služeb ukládání dat nebo informačních technologií Koncovému uživateli nebo
tam, kde subdodavatel jinak jedná jménem Koncového uživatele, a to pro vlastní interní obchodní účely Koncového uživatele;
„PSČ“ znamená jediný alfanumerický kód, který vlastní a vypracovala Royal Mail a který je alokován Royal Mail pro identifikaci adresy nebo řady
adres;
„Oblast PSČ“ znamená oblast identifikovanou vnější částí PSČ zahrnující první dva abecední znaky;
„Záznam“ znamená individuální záznam, který je nebo má být proveden do souboru dat zahrnujícího místo dodání nebo detaily části místa
dodání, a který může rovněž obsahovat jméno podniku či spotřebitele;
„Royal Mail“ znamená skupinu Royal Mail Group Limited;
„Příjemce služby“ znamená příjemce produktů nebo služeb od Koncového uživatele, ať již platícího zákazníka či jinak. Aby se předešlo
pochybnostem, musí být takový příjemce třetí stranou a ne zástupcem samotného Koncového uživatele;
„Řešení“ znamená jakýkoliv produkt, službu či jiné řešení Poskytovatele řešení, které je modifikováno či vylepšeno, zahrnuto, vytvořeno,
odvozeno či které čerpá výhody či zahrnuje dodání či zpřístupnění Dat nebo jakékoliv části Dat (včetně poskytování nezpracovaných Dat). Takový
produkt, taková služba nebo takové řešení: (i) může být produkováno v libovolné formě, včetně jakéhokoliv zařízení, řešení, softwaru nebo
databáze; (ii) může být v písemné formě či může být vytvořeno elektronicky; a (iii) může zahrnovat funkcionality, software, služby či jiná data navíc
k samotným Datům;
„Poskytovatel řešení“ znamená osobu licencovanou společností Royal Mail (nebo sublicencovanou jinou osobu, která má licenci tak činit) k
získávání kopií a aktualizací Dat za účelem vylepšení vlastních Řešení pro dodání Koncovému uživateli;
„Doba platnosti“ znamená období dohodnuté mezi Poskytovatelem řešení a Koncovým uživatelem;
„Transakce“ znamená – v odpovědi na dotaz vztahující se k Místu dodání (nebo jeho části) nebo data Aliasu vztahující se k Místu dodání –
verifikaci daného dotazu nebo vrácení dat v objemu maximálně jednoho sta (100) Míst dodání a dat Aliasu vztahujících se k takovým Místům
dodání („Maximální vrácení dat“). Aby se předešlo pochybnostem:
(i)
data zahrnující části (namísto celých) Míst dodání mohou být vrácena;
(ii)
další hledání v rámci vrácených dat (za předpokladu, že nejsou vrácena žádná dodatečná data jako součást takového hledání) nejsou
považována za další „Transakci“;
(iii) vrácení dat v objemu převyšujícím Maximální vrácení dat bude další „Transakcí“ nebo dalšími „Transakcemi“ (v závislosti na množství
vrácených dat);
„Uživatel“ znamená jednotlivou pracovní stanici nebo terminál či ruční či jinak přenosný přístroj interní pro Koncového uživatele; a
„Pracovní den“ znamená jakýkoliv den, který není sobota, neděle nebo státní svátek v Anglii.
1.2
S výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jinak, zahrnují slova v jednotném čísle i číslo množné a naopak, slova v určitém rodě zahrnují i
ostatní rody a slova, označující osoby, zahrnují i firmy a korporace a naopak.
1.3
V případě jakéhokoliv nesouladu či neshody mezi jakýmikoliv ustanoveními bodů hlavní části této Licenční smlouvy a kterýmikoliv
ustanoveními jejích příloh bude rozhodující hlavní část smlouvy, avšak pouze v rozsahu příslušného konfliktu nebo nesouladu.
1.4
Názvy bodů jsou pouze pro usnadnění odkazů a neovlivňují sestavení této Licenční smlouvy.
1.5
Jakékoliv odkazy v této Licenční smlouvě na jakýkoliv zákon, nařízení, předpis či jiný obdobný instrument, budou považovány za odkaz na
zákon, nařízení, předpis či instrument ve znění dodatků pozdějších zákonů, nařízení, předpisů či instrumentů či tak, jak jsou obsaženy v
jakémkoliv následném vydání výše uvedených.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
103
2.
LICENCE
Koncový uživatel může používat Data v Řešení tak, jak jsou poskytnuta Koncovému uživateli Poskytovatelem služeb, na nevýhradní,
nepřevoditelné a odvolatelné bázi, po Dobu platnosti (pokud není ukončena dříve), v souladu s podmínkami této Licenční smlouvy.
3.
LIMITY POUŽÍVÁNÍ DAT
3.1 Všeobecné podmínky používání
3.1.1
Koncový uživatel smí používat Data pouze pro své vlastní interní použití, s výjimkou případů výslovně povolených v této Licenční smlouvě.
3.1.2
S výjimkou případů výslovně povolených touto Licenční smlouvou nebude Koncový uživatel:
3.1.2.1 používat žádná Data či Řešení pro vytváření svých vlastních produktů nebo služeb obsahujících Data ani poskytovat či nabízet
takové produkty nebo řešení třetí straně;
3.1.2.2 kopírovat ani reprodukovat (dle bodů 3.1.3 a 3.1.4), extrahovat, publikovat ani opakovaně používat Data nebo jakoukoliv jejich část;
3.1.2.3 převádět, prodávat, licencovat, šířit či se jakýmkoliv způsobem dělit o Data nebo jakoukoliv jejich část ve vztahu k jakékoliv třetí
straně.
3.1.3
Koncový uživatel může dělat kopie Dat v rozsahu rozumně nezbytném a pouze pro následující účely: záloha, bezpečnost, účely záchrany
při katastrofách a testování.
3.1.4
Koncový uživatel může rovněž dělat identické kopie Dat, která mu byla dodána, v rozsahu rozumně nezbytném pro účely vyrovnání
zatížení. Koncový uživatel musí zajistit, aby takové kopie nebyly používány pro jakékoliv jiné účely, a uvědomí Poskytovatele řešení o
vyhotovení takových kopií.
3.1.5
S výjimkou případů výslovně stanovených v této Licenční smlouvě nebude Koncový uživatel:
3.1.5.1 provádět žádnou tvorbu Dat, pokud k tomu nemá předchozí písemný souhlas Poskytovatele řešení, a i poté pouze za předpokladu,
že jakákoliv taková tvorba Dat je považována za další kopii Dat;
3.1.5.2 dle ustanovení Dodatku 1 k Příloze 3 poskytovat ani zajišťovat přístup k jakýmkoliv vytvořeným Datům nebo jakékoliv databázi či
kopii databáze (nebo v každém případě jejich jakékoliv části) obsahující jakákoliv vytvořená Data.
3.1.6
Koncový uživatel smí provádět čištění databáze pouze ve vztahu ke svým vlastním Databázím Koncových uživatelů a Databázím zákazníků
(a ve vztahu k takové databázi čištění a poté dodání očištěné zákaznické databáze zákazníkovi Koncového uživatele, od nějž pochází
Databáze zákazníků – toto bude označováno jako „Kancelářské služby“) a ne žádných jiných databází, a to za předpokladu, že:
3.1.6.1 u databází Koncového uživatele bude vždy naplňovat ustanovení bodů 3.1.7 až 3.1.11; a
3.1.6.2 u Zákaznických databází bude vždy splňovat ustanovení Části 6 Dodatku 1 k Příloze 3.
3.1.7
Koncový uživatel bude pouze oprávněn používat každou očištěnou databázi Koncového uživatele pro své vlastní interní použití a dle bodů
3.1.8 až 3.1.10 pro dodávky třetím stranám.
3.1.8
Pro účely bodů 3.1.9 a 3.1.10:
3.1.8.1 význam „série propojených databází“ bude zahrnovat databáze přímo či nepřímo odvozené od jedné databáze nebo pocházející od
Koncového uživatele nebo Zákazníka Koncového uživatele;
3.1.8.2 význam „v podstatě vše“ může být determinován kvalitativně nebo kvantitativně a bude určen dle rozumného názoru Royal Mail;
3.1.8.3 výraz „běžné aktivity při dodávání dat“ zahrnuje veškeré aktivity, které provádí Koncový uživatel jako součást svého každodenního
podnikání při poskytování databázových adresních služeb třetím stranám, nebo ve spojitosti s tímto podnikáním, a může v míře přiměřené
zahrnovat dodání adresářů zasilatelským firmám či jiným kupujícím adresářů, a také poskytování vzorových seznamů adres pro účely
průzkumu trhu, avšak nesmí zahrnovat další čištění databáze Koncovým uživatelem ani poskytnutí licence jakékoliv třetí straně za účelem
reprodukce očištěné databáze Koncového uživatele, ani použití pro účely čištění databáze; a
3.1.8.4 popis „komplexní databáze poštovních adres“ zahrnuje popis databáze adres, která zahrnuje všechna nebo v podstatě všechna
Místa dodání ve Velké Británii – Anglii, Skotsku, Walesu či Severním Irsku, či jakýkoliv popis podobného významu či efektu.
3.1.9
Jakákoliv očištěná databáze Koncového uživatele, která (jako samostatná databáze nebo jako součást série propojených databází)
obsahuje nebo v podstatě obsahuje všechna Místa dodání ve Velké Británii nebo kterákoliv místa v Anglii, Skotsku, Walesu či Severním
Irsku, může být Koncovým uživatelem dodána třetí straně, pouze pokud jsou vždy naplněna ustanovení bodu 3.1.10.
3.1.10 Jakákoliv očištěná databáze Koncového uživatele, která (ať již samostatně nebo jako součást série propojených databází) obsahuje nebo v
podstatě obsahuje všechna Místa dodání ve Velké Británii nebo kterákoliv místa v Anglii, Skotsku, Walesu či Severním Irsku, může být
dodána Koncovým uživatelem třetím stranám („Třetí strany první úrovně“) a takovými Třetími stranami první úrovně pak jiným třetím
stranám („Třetí strany druhé úrovně“) pouze za předpokladu, že:
3.1.10.1 ani Koncový uživatel ani žádná třetí strana nebudou nikdy propagovat, uvádět na trh, představovat či nabízet Očištěnou Databázi
Koncového uživatele jako „hlavní“ komplexní databázi poštovních adres nebo „originální“ komplexní databázi poštovních adres nebo jako
cokoliv s obdobným popisem;
3.1.10.2 taková očištěná databáze Koncového uživatele bude dodána Koncovým uživatelem Třetí straně první úrovně nebo Třetí stranou
první úrovně Třetí straně druhé úrovně pouze jako součást jejich běžných aktivit při dodávání dat;
3.1.10.3 takové dodání Třetí straně druhé úrovně podléhá požadavku, aby byla Očištěná Databáze Koncového uživatele vždy používána
pouze pro interní účely jakékoliv takové Třetí strany druhé úrovně (nikoliv dodána další třetí straně);
3.1.10.4 takové dodání Třetí straně druhé úrovně podléhá požadavkům, aby tato Třetí strana druhé úrovně nereprodukovala ani
nevytvářela kopie očištěné databáze Koncového uživatele ani její podstatné části za účelem dodání jakékoliv další třetí straně a aby
neprovedla žádné takové dodávky; a
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
104
3.1.10.5 po dobu platnosti a následně po dobu šesti (6) let po ukončení platnosti této Licenční smlouvy podléhají veškeré dodávky jakékoliv
Třetí straně první úrovně nebo Třetí straně druhé úrovně jasnému oznámení uvádějícímu, že očištěná databáze Koncového uživatele byla
zpracována pomocí Royal Mail PAF®. Toto oznámení bude vloženo do jakékoliv elektronické kopie a připojeno k jakékoliv papírové kopii
obsahující takovou očištěnou databázi Koncového uživatele.
Ustanovení tohoto bodu 3.1.10 zůstanou v platnosti i po vypršení nebo ukončení této Licenční smlouvy.
3.1.11 Koncový uživatel může na své firemní kancelářské potřeby a propagační materiály použít následující prohlášení, ovšem pouze za
předpokladu, že jeho použití je opodstatněné, přičemž takové použití není povoleno po datu vypršení nebo ukončení této Smlouvy: „[Jméno
Koncového uživatele] zpracovává databáze na základě databází Royal Mail PAF® a Alias.“
3.1.12 Po dobu trvání a po dobu tří (3) let po datu ukončení této Licenční smlouvy bude Koncový uživatel na požádání poskytovat v průběhu
dvaceti (20) pracovních dnů Poskytovateli řešení jména a kontaktní data všech třetích stran, kterým byla dodána očištěná databáze
Koncového uživatele. Ustanovení tohoto bodu 3.1.12 zůstanou v platnosti i po vypršení či ukončení této Licenční smlouvy.
3.1.13 Ustanovení Dodatku 1 k Příloze 3 (Rozšířené možnosti) rovněž platí tam, kde Koncový uživatel získává nebo je schopen získat přístup k
vyhledávacímu řešení (popřípadě řešení, které vyhledávací řešení zahrnuje), řešení externích transakcí, řešení rozšířeného použití, řešení
Partnerské skupiny nebo řešení brokerské skupiny, nebo tam, kde si přeje poskytovat Kancelářské služby.
3.2 Ochrana dat
3.2.1
Smluvní strany musí věnovat pozornost zákonu o ochraně dat z roku 1998, direktivě 95/46/ES Evropského parlamentu a veškeré legislativě
anebo předpisům, které je implementují nebo provádějí („Požadavky na ochranu dat“). Koncový uživatel potvrzuje, že Royal Mail má
kontrolu nad daty v případě jakýchkoliv osobních údajů v Datech. Royal Mail a Poskytovatel řešení potvrzují, že Koncový uživatel má
kontrolu nad daty v případě jakýchkoliv osobních údajů ve své vlastní databázi, ať již byla očištěna, modifikována či jinak zpracována.
Koncový uživatel souhlasí s tím, že se zdrží jakéhokoliv úkonu, který by vedl k tomu, že by on, Poskytovatel řešení nebo Royal Mail porušili
Požadavky na ochranu dat, a každá ze smluvních stran zaručuje ostatním, že bude náležitě dodržovat veškeré své povinnosti dle
Požadavků na ochranu dat, které vznikají ve spojitosti s realizací této Licenční smlouvy. Koncový uživatel souhlasí s tím, že bude:
3.2.1.1 implementovat odpovídající technická a organizační opatření, aby chránil osobní údaje v rámci Dat proti náhodnému nebo
nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému prozrazení čí přístupu;
3.2.1.2 neodkladně informovat Royal Mail (buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím Poskytovatele řešení) o veškerých dotazech
vztahujících se k osobním údajům v rámci Dat od datových subjektů, informačního komisaře či jakéhokoliv zákonného subjektu, aby toto
vyřešila Royal Mail;
3.2.1.3 neodkladně poskytovat na žádost Royal Mail takové informace společnosti Royal Mail, jaké bude společnost Royal Mail rozumně
požadovat, aby mohla splnit – ve vztahu k osobním údajům v Datech – práva datových subjektů, včetně přístupových práv subjektu, či
informační oznámení podávaná Informačním komisařem a
3.2.1.4 zajišťovat, aby – pokud má v průběhu doby platnosti této Licenční smlouvy v úmyslu provádět jakékoliv převody osobních údajů v
rámci Dat, kde se nejedná o transfery schválené Evropskou komisí – získal ještě před jakýmkoliv takovým transferem souhlas Royal Mail a
aby na vlastní náklady Koncového uživatele poskytl takové další informace a podepsal takové další dokumenty, smlouvy či listiny, jaké
může Royal Mail vyžadovat pro zajištění adekvátní ochrany osobních údajů.
Pro účely tohoto bodu 3.2 budou mít pojmy „kontrolor dat“, „datový subjekt“, „osobní údaje“ a „zpracování“ význam, který jim byl přisouzen v
zákoně o ochraně dat z roku 1998.
3.3 Subdodavatelství
3.3.1
Koncový uživatel bude smět poskytnout Data nebo umožnit poskytnutí přístupu k Datům svým subdodavatelům pouze za účelem a v
rozsahu nezbytném pro:
3.3.1.1 poskytnutí úložiště nebo služeb informačních technologií Poskytovateli řešení; nebo
3.3.1.2 subdodavatele, aby jinak jednal jménem Koncového uživatele pro vlastní interní obchodní účely Koncového uživatele;
a aby byla Data v každém případě používána pouze pro vlastní obchodní účely Koncového uživatele a ne jinak pro vlastní účely
subdodavatele či v jeho prospěch a vše pouze za předpokladu, že budou vždy dodržována ustanovení bodu 3.3.2.
3.3.2
Koncový uživatel zajistí, aby:
3.3.2.1 Poskytovatel řešení udělil předem svůj písemný souhlas Koncovému uživateli s využitím takového subdodavatele, a to v průběhu
deseti (10) Pracovních dnů od žádosti, a Koncový uživatel bude informovat Poskytovatele řešení nebo Royal Mail (přiměřeně) o jméně a
adrese takového subdodavatele a o takových dalších podrobnostech, které může Poskytovatel řešení nebo Royal Mail rozumně požadovat;
a
3.3.2.2 takový subdodavatel uzavřel písemnou smlouvu s Koncovým uživatelem o termínech a podmínkách, které odrážejí použití Dat
povolené dle bodu 3.3.2 a které jinak nejsou nevýhodné ani neposkytují širší práva než podmínky obsažné v této Licenční smlouvě
(„Subdodavatelská smlouva“) ve vztahu k Datům a které:
(a)
zahrnují ekvivalent ustanovení o ukončení tak, jak je uzavřeno mezi Koncovým uživatelem a jeho subdodavatelem a jak je určeno
ustanoveními této Licenční smlouvy, a které stanovují, že smlouva bude automaticky ukončena, pokud bude ukončena tato Licenční
smlouva nebo pokud Koncový uživatel přestane být jiným způsobem licencován k používání anebo k povolení subdodavateli používat
Data;
(b)
obsahuje ustanovení, vztahující se k důvěrnosti a vlastnictví a ochraně Dat a práv duševního vlastnictví, která existují anebo se
vztahují k Datům, které jinak nejsou nevýhodné ani neposkytují širší práva než podmínky, obsažné v této Licenční smlouvě, včetně
bodů 2 (Licence), 3 (Omezení použití Dat Koncovými uživateli), 6 (Odpovědnost) a 7 (Vlastnická práva k Datům); a
(c)
umožňuje Royal Mail přímo uplatňovat všechny podmínky, vztahující se Datům na základě Smluv (práva třetích stran) – Zákon 1999; a
3.3.2.3 Koncový uživatel nebude zbaven žádné ze svých povinností dle této Licenční smlouvy a zůstane primárně odpovědný za činy či
opomenutí svých subdodavatelů tak, jako by byly jeho vlastní, a bude odpovědný za veškeré ztráty či škody (ať přímé či nepřímé nebo
následné) jakkoliv vyplývající či vznikající v souvislosti s používáním nebo přístupem takového subdodavatele k Datům;
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
105
3.3.2.4 Koncový uživatel neprodleně poskytne Royal Mail kopie takových Sublicenčních smluv, které mohou být čas od času vyžadovány
Royal Mail (nebo Poskytovatelem řešení v zastoupení Royal Mail).
4.
POVINNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE
4.1 Koncový uživatel povede kompletní a přesný revizní záznam o veškerých finančních i nefinančních transakcích, vztahujících se k této Licenční
smlouvě a bude tento záznam uchovávat po dobu šesti (6) let. Koncový uživatel poskytne Poskytovateli řešení nebo Royal Mail nebo jejich
zástupcům rozumný doprovázený přístup na základě rozumného upozornění předem, a to v pracovní době, do svých prostor, ke svým účtům
a záznamům relevantním pro tuto Licenční smlouvu za účelem verifikace a monitorování toho, jak Koncový uživatel plní své povinnosti dle
této Licenční smlouvy („Audit“), a poskytne veškerou rozumnou součinnost a pomoc ve vztahu k Auditu. Royal Mail nebude provádět audit
častěji než jedenkrát v jakémkoliv období dvanácti (12) měsíců s výjimkou případů, kdy opodstatněně podezřívá Koncového uživatele, že
nesplnil některou ze svých povinností dle této Licenční smlouvy.
4.2 Koncový uživatel musí dodržovat všechny zákony a předpisy platné pro jeho používání dat.
5.
POPLATKY
5.1 Poskytovatel služeb potvrzuje, že poplatky, které jsou účtovány společností Royal Mail ve vztahu k datům a jejich následnému používání
Koncovými uživateli, jsou vypočteny na stejném základě jako poplatky, účtované všem Poskytovatelům služeb, pracujícím za stejných či
obdobných podmínek. Takové poplatky mohou být každoročně upřesňovány Royal Mail. Aktuální poplatky zveřejňuje Royal Mail tak, že je
publikuje na jejích veřejně přístupných webových stránkách, které jsou aktuálně na www.royalmail.com, a to čas od času. Tam zveřejní i
jakékoliv změny poplatků. Poskytovatel řešení bere na vědomí, že nemá vůči Royal Mail povinnost účtovat určité poplatky Koncovému
uživateli.
5.2 Koncový uživatel potvrzuje, že vyvinul veškeré přiměřené úsilí, aby se ujistil, že se jedná o korporátního Nabyvatele licence, před úhradou
jakýchkoliv poplatků Poskytovateli řešení, včetně provedení všech rozumných šetření u všech mateřských společností anebo přidružených
společností a kontroly korporátní licenční webové stránky.
5.3 Tam, kde je Koncový uživatel žádán Poskytovatelem služeb, aby zaplatil jakékoliv poplatky, vypočtené na bázi transakce (jiné než ty, kdy se
jedná o roční poplatek za neomezené Transakce) v souvislosti s jakýmikoliv daty jím uloženými (spíše než Poskytovatelem služeb pro
Koncového uživatele pro vzdálený přístup), pak zajistí, aby byl přístup k uváděným datům kontrolován pomocí systému Transaction
Management System. Bez ohledu na výše uvedené Koncový uživatel vždy zajistí, aby nebyl překročen Maximální obrat dat v jakékoliv
jednotlivé transakci.
5.4
Pokud se Koncový uživatel rozhodl zaplatit jakékoliv poplatky za jakákoliv Data vypočítané na bázi „na uživatele“, bude odpovídající poplatek
splatný ve vztahu ke každému uživateli, který má čas od času možnost přístupu k Datům. Koncový uživatel nepovolí žádným uživatelům
překračujícím počet, který byl oznámen Poskytovateli řešení, přístup nebo možnost přístupu k Datům.
5.5 Pokud se Koncový uživatel rozhodl, že bude schopen přístupu a tedy zaplatí nějaké poplatky pouze za Data za určité oblasti PSČ anebo
„Omezený výběr záznamů“, pak zajistí, aby nepřistupoval k jakýmkoliv Datům mimo Data, která byla takto vybrána.
5.6 Tam, kde Koncový uživatel koupí blok nebo bloky transakcí Poskytovatele služeb, zůstane každý takový blok transakcí platný po dobu
dvanácti měsíců od data dodání nebo poskytnutí takového bloku k dispozici. Na konci každého takového dvanáctiměsíčního období bude
platnost všech nevyužitých Transakcí v takovém bloku považována za vypršenou a – dle pokynů Poskytovatele služeb – nebudou využity
nebo budou účtovány tak, jako by byly dalším blokem.
6.
ODPOVĚDNOST
6.1 Royal Mail žádným způsobem nezaručuje přesnost ani úplnost dat a neponese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či škodu (ať přímou nebo
nepřímou či následnou), která vznikne v souvislosti s touto Licenční smlouvou nebo jejím ukončením, s výjimkou rozsahu, v němž taková
odpovědnost nemůže být ze zákona vyloučena.
6.2 Royal Mail nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k žádným datům ani řešením poskytovaným Poskytovatelem služeb Koncovému uživateli.
6.3 I když jsou řešení poskytovaná Koncovému uživateli Poskytovatelem služeb označena jako schválená společností Royal Mail, Royal Mail
žádným způsobem nezaručuje, že taková řešení byla testována pro použití jakoukoliv stranou a že taková řešení budou vhodná nebo je bude
moci použít jakákoliv strana.
6.4 Royal Mail nebude povinna za žádných okolností poskytovat žádná Data ani žádná Řešení přímo Koncovému uživateli.
6.5 Aby se předešlo pochybnostem, žádná ze smluvních stran nevylučuje odpovědnost za zranění osob nebo smrt, které jsou způsobeny jejich
nedbalostí, ani žádnou jinou odpovědnost, která nesmí být vyloučena ze zákona.
6.6 Ustanovení tohoto článku 6 budou platit i po vypršení či ukončení této Licenční smlouvy.
7.
VLASTNICKÁ PRÁVA K DATŮM
7.1 Data a veškerá Práva duševního vlastnictví, která existují k Datům anebo ve vztahu k nim, jsou a zůstanou vlastnictvím Royal Mail nebo jejích
poskytovatelů licence. Koncový uživatel nezíská žádná práva na Data ani Práva duševního vlastnictví s výjimkou případů výslovně
stanovených v této Licenční smlouvě. Tato Licenční smlouva není postoupením žádných Práv duševního vlastnictví, která mohou existovat ve
vztahu k Datům na straně Royal Mail nebo Poskytovatele řešení.
7.2 Royal Mail si vyhrazuje veškerá svá Práva duševního vlastnictví k Datům a vyhrazuje si svá práva z této Licenční smlouvy (včetně veškerých
práv na uplatnění opatření ve vztahu k výše uvedenému) ve vztahu k používání Dat (nebo jakékoliv části Dat) Koncovým uživatelem anebo
jakýmkoliv zákazníkem Koncového uživatele, který není povolen dle této Licenční smlouvy. To zahrnuje poskytnutí kopií nebo přístupu k
očištěné databázi Koncového uživatele nebo očištěné zákaznické databázi nebo jiné databázi třetí straně, které je porušením nebo je
výsledkem porušení této Licenční smlouvy.
7.3 Koncový uživatel neodstraní ani nenaruší žádnou informaci o právech duševního vlastnictví připojenou či použitou ve vztahu k datům.
7.4 Licenční smlouva neuděluje Koncovému uživateli žádné právo na použití jakýchkoliv ochranných známek, servisních značek, obchodních
názvů ani log Royal Mail.
7.5 Ustanovení tohoto článku 7 budou platit i po vypršení či ukončení této Licenční smlouvy.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
106
8.
POSTOUPENÍ
Koncový uživatel nesmí postoupit žádná ze svých práv ani žádné ze svých povinností dle této Licenční smlouvy ani jinak nepřevede tuto Licenční
smlouvu nebo její libovolnou část (včetně jakékoliv licence) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele řešení.
9.
OBECNĚ
9.1 Tato Licenční smlouva a veškeré spory nebo nároky, které z ní vyplývají nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem vznikají (včetně
nesmluvních sporů či nároků), se budou řídit anglickými zákony a budou sepsány v souladu s nimi. Smluvní strany je tímto neodvolatelně
postupují nevýhradní jurisdikci anglických soudů.
9.2 Ustanovení tohoto článku 9 budou platit i po vypršení či ukončení této Licenční smlouvy.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
107
Dodatek 1 k Příloze 3 – Rozšířené možnosti
ČÁST 1 – Vyhledávací řešení nejsou nabízena
ČÁST 2 – ŘEŠENÍ EXTERNÍCH TRANSAKCÍ
Úvodní část listiny
(A) Řešení externích transakcí existují proto, aby umožňovala Koncovým uživatelům poskytovat omezená množství Dat třetím stranám pro potvrzení
určitých detailů adres tam, kde jsou produkt či služba dávány k dispozici takovým třetím stranám prostřednictvím veřejně dostupné webové stránky
Koncového uživatele.
(B) Tam, kde si Koncový uživatel přeje využít takové řešení externích transakcí, musí tak vždy činit za smluvních podmínek, odpovídajících ustanovení
této Části 2 Dodatku 1 Přílohy 3.
1.
Řešení externích transakcí: Provozní ustanovení
1.1 Tam, kde Koncový uživatel používá řešení externích transakcí, bude Koncový uživatel:
1.1.1
používat Řešení externích transakcí pouze pro účely shromažďování, verifikace, aktualizace nebo doplňování detailů zadaných Příjemcem
služby nebo potencionálním Příjemcem služby na veřejně přístupné webové stránce Koncového uživatele a pouze pro účely dodání
produktu (takový účel může zahrnovat poskytnutí verifikovaných, aktualizovaných nebo doplněných detailů Příjemce služby poskytovateli
poštovní či dodací služby za účelem provedení dodávky) nebo za účelem poskytnutí služby – v každém případě však musí být nabízeno na
veřejně přístupné webové stránce pro Příjemce služby;
1.1.2
zajišťovat, aby bylo řešení externích transakcí konfigurováno tak, aby byla iniciována poptávka příjemcem služby Koncového uživatele
prostřednictvím veřejně přístupné webové stránky Koncového uživatele za účelem verifikace, aktualizace nebo doplnění jednotlivé adresy
nebo PSČ, zadaného daným Příjemcem služby na veřejně přístupné webové stránce Koncového uživatele. Po obdržení daného požadavku
musí Řešení Externích transakcí odpovědět vrácením správné adresy nebo PSČ nebo potvrzením, že zadaná adresa je správná;
1.1.3
s výjimkou případů, kdy Poskytovatel služeb požaduje úhradu pouze ročního poplatku namísto poplatků za každou transakci, bude
monitorován počet provedených transakcí a uvedený počet bude přesně nahlášen Poskytovateli služeb;
1.1.4
nebude používat Data ani jakoukoliv jejich část tak, jak je obsažena v řešení externích transakcí kdekoliv v rámci své organizace ani za
jakýmkoliv jiným účelem, než pro provozování Řešení Externích transakcí.
1.2 Koncový uživatel nebude používat řešení externích transakcí za žádným jiným účelem, než jak je povoleno v odstavci 1.1, a nepředá jakoukoliv
část Dat, získaných v důsledku použití řešení externích transakcí jakékoliv třetí straně, pokud k tomu nemá výslovné svolení v souladu s touto
Licenční smlouvou.
není nabízeno ČÁST 3 – ŘEŠENÍ ROZŠÍŘENÉHO POUŽITÍ
není nabízeno ČÁST 4 – ŘEŠENÍ PARTNERSKÉ SKUPINY
není nabízeno ČÁST 5 – ŘEŠENÍ BROKERSKÉ SKUPINY
ČÁST 6 – OČIŠTĚNÍ DATABÁZE – ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE A KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY
Úvodní část listiny
(A) Koncový uživatel smí provádět určité aktivity čištění databáze ve vztahu k databázím třetích stran.
(B) Tam, kde Koncový uživatel očistí databázi třetí strany a poté dodá výslednou Očištěnou databázi zpět třetí straně, pak je úmyslem, aby se toto
považovalo za „Kancelářské služby“.
(C) Tam, kde si Koncový uživatel přeje provést jakékoliv takové aktivity čištění databáze, a to jako Kancelářské služby či jinak, musí tak vždy činit za
smluvních podmínek odpovídajících této Části 6 Dodatku 1 k Příloze 3.
1.
Čištění databáze – databáze třetích stran a kancelářské služby: Provozní ustanovení
1.1 Koncový uživatel bude oprávněn:
1.1.1
ponechat si každou Očištěnou zákaznickou databázi za předpokladu, že každá taková Očištěná zákaznická databáze bude používána
pouze Koncovým uživatelem pro jeho interní účely a dle odstavců 1.2 až 1.5 níže pro dodávky třetím stranám;
1.1.2
vrátí každou Očištěnou zákaznickou databázi zákazníkovi Koncového uživatele, který dodal relevantní originální Zákaznickou databázi
Koncovému uživateli za předpokladu, že Koncový uživatel zajistí, že takový zákazník Koncového uživatele pouze:
1.1.2.1
použije takovou Očištěnou zákaznickou databázi výhradně pro své vlastní účely, a
1.1.2.2
dodá takovou Očištěnou zákaznickou databázi třetí straně za předpokladu, že budou vždy dodržena ustanovení ekvivalentních
odstavců 1.2 až 1.5 níže.
1.2 Pro účely odstavců 1.3 a 1.4, níže:
1.2.1
význam „série propojených databází“ zahrnuje (mimo jiné) databáze přímo či nepřímo odvozené od jedné databáze nebo pocházející od
zákazníka Koncového uživatele;
1.2.2
význam „v podstatě vše“ může být determinován kvalitativně nebo kvantitativně a bude určen dle rozumného názoru Royal Mail;
1.2.3
výraz „běžné aktivity dodávek dat“ zahrnuje veškeré aktivity, které provádí Koncový uživatel nebo zákazník Koncového uživatele jako
součást nebo ve spojitosti se svým každodenním podnikáním při poskytování databázových adresních služeb třetím stranám a může v míře
přiměřené zahrnovat dodání adresářů zasilatelským firmám či jiným kupujícím adresářů a poskytování vzorových seznamů adres pro účely
průzkumu trhu, avšak nebude zahrnovat další čištění databáze Koncovým uživatelem nebo zákazníkem Koncového uživatele, ani
licencování jakékoliv třetí strany Koncovým uživatelem nebo zákazníkem Koncového uživatele pro reprodukci Očištěné zákaznické
databáze nebo použití pro účely čištění databáze; a
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
108
1.2.4
jakýkoliv popis „komplexní databáze poštovních adres“ zahrnuje popis databáze adres, která zahrnuje všechna nebo v podstatě všechna
Místa dodání ve Velké Británii – Anglii, Skotsku, Walesu či Severním Irsku, či jakýkoliv popis podobného významu či efektu.
1.3 Jakákoliv Očištěná databáze Koncového uživatele, která (jako samostatná databáze nebo jako součást série propojených databází) obsahuje
všechna nebo v podstatě všechna Místa dodání ve Velké Británii nebo kterákoliv místa v Anglii, Skotsku, Walesu či Severním Irsku, může být
Koncovým uživatelem dodána pouze zákazníkovi Koncového uživatele (ale žádné jiné třetí straně), kdy takové dodání vždy odpovídá ustanovením
odstavce 1.4 a Koncový uživatel zajistí, že zákazník Koncového uživatele dodá pouze totéž třetí straně, kdy takové dodání vždy odpovídá
ustanovením odstavce 1.4.
1.4 Jakákoliv Očištěná zákaznická databáze, která (ať již samostatně nebo jako součást série propojených databází) obsahuje všechna nebo v
podstatě všechna Místa dodání ve Velké Británii nebo kterákoliv místa v Anglii, Skotsku, Walesu či Severním Irsku, může být dodána Koncovým
uživatelem nebo zákazníkem Koncového uživatele pouze třetím stranám („Třetí strany první úrovně“) a takovými Třetími stranami první úrovně pak
jiným třetím stranám („Třetí strany druhé úrovně“) za předpokladu, že:
1.4.1
ani Koncový uživatel, Zákazník koncového uživatele ani žádná třetí strana nebudou nikdy propagovat, uvádět na trh, představovat či
nabízet Očištěnou zákaznickou databázi jako „hlavní“ komplexní databázi poštovních adres nebo „originální“ komplexní databázi
poštovních adres nebo jako cokoliv s obdobným popisem;
1.4.2
taková Očištěná databáze Koncového uživatele bude dodána Koncovým uživatelem zákazníkovi Koncového uživatele nebo Koncovým
uživatelem nebo zákazníkem Koncového uživatele Třetí straně první úrovně nebo Třetí stranou první úrovně Třetí straně druhé úrovně
jedině jako část jejich běžných aktivit při dodávání dat;
1.4.3
jakékoliv takové dodání Třetí straně druhé úrovně podléhá požadavku, aby byla Očištěná zákaznická databáze vždy používána pouze pro
interní účely takové Třetí strany druhé úrovně (a ne pro dodání další třetí straně);
1.4.4
jakékoliv takové dodání Třetí straně druhého stupně podléhá požadavkům, aby taková Třetí strana druhého stupně nereprodukovala ani
nevytvářela kopie Očištěné zákaznické databáze ani její podstatné části za účelem dodání jakékoliv další třetí straně a aby neprovedla
žádné takové dodávky; a
1.4.5
po dobu platnosti a následně po dobu šesti (6) let po ukončení platnosti této Licenční smlouvy podléhají veškeré dodávky jakémukoliv
zákazníkovi Koncového uživatele, Třetí straně prvního stupně nebo Třetí straně druhého stupně jasnému oznámení, uvádějícímu, že
Očištěná zákaznická databáze byla zpracována proti Royal Mail PAF® a byla doplněna a elektronicky zkompletována v jakémkoliv
dočasném záznamu a byla připojena k jakémukoliv médiu s trvalým záznamem, zahrnujícím či obsahujícím takovou Očištěnou zákaznickou
databázi.
Ustanovení tohoto bodu 1.4 zůstanou v platnosti i po vypršení nebo ukončení této Licenční smlouvy.
1.5 Koncový uživatel uzavře písemnou smlouvu s každým zákazníkem Koncového uživatele za podmínek, které jinak nejsou nevýhodné ani
neposkytují širší práva než podmínky obsažné v této Licenční smlouvě ve spojitosti s Kancelářskými službami a které umožňují Royal Mail přímo
uplatnit její podmínky na základě zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999.
1.6 Koncový uživatel může – a může dovolit zákazníkovi Koncového uživatele – na své firemní kancelářské potřeby a propagační materiály použít
následující prohlášení, ovšem pouze za předpokladu, že jeho použití je opodstatněné, přičemž takové použití není povoleno po datu vypršení nebo
ukončení této Smlouvy: „[Jméno Koncového uživatele] zpracovává databáze na základě databází Royal Mail PAF® a Alias.“
1.7 Po dobu trvání a po dobu tří (3) let po datu ukončení této Licenční smlouvy bude Koncový uživatel povinen na požádání poskytnout do dvaceti (20)
pracovních dnů Poskytovateli řešení jména a kontaktní data všech třetích stran, kterým byla dodána Očištěná zákaznická databáze. Ustanovení
tohoto bodu 1.7 zůstanou v platnosti i po vypršení či ukončení této Licenční smlouvy.
Není nabízeno – Dodatek 2 k Příloze 3 (Užívání Dat pro průzkum trhu)
10. USPS SUITELINK:
1.
Právo Nabyvatele licence na používání certifikovaného rozhraní CASS Certified Interface a produktu SuiteLink je striktně omezeno na používání
pouze ve Spojených státech amerických;
2.
Právo Nabyvatele licence na používání certifikovaného rozhraní CASS Certified Interface a produktu SuiteLink je striktně omezeno na zkvalitnění
obchodních dodacích adres v budovách s více nájemci pro použití na dopisech, zásilkách, pohlednicích, balících, letácích, časopisech, lístcích,
reklamách, knihách i jiných tištěných materiálech a všech dalších položkách, které budou dodávány USPS.
3.
Nabyvatel licence nemá žádné právo sublicencovat, prodávat či jinak distribuovat, reprodukovat, provádět či připravovat deriváty rozhraní Interface
nebo produktu SuiteLink.
4.
Nabyvatel licence stvrzuje, že:
a. CASS Certified Interface a produkt SuiteLink jsou licencovány od USPS;
b. Vy jste Nabyvatelem sublicence dle licence SAP od USPS a nezískáváte od Poskytovatele licence žádná širší práva, než je dovoleno dle
licenční dohody SAP s USPS;
5.
Budete striktně omezeni na používání rozhraní CASS Certified Interface a produktu SuiteLink pouze jako komponent produktů SAP Data Quality
nebo Data Services.
11. USPS NCOALINK:
1.
Nabyvatel licence nemá žádná práva k NCOALink Interface dle této smlouvy mimo jeho používání jako komponenty produktů Data Quality a Data
Services Poskytovatele licence ve spojitosti s datovým produktem NCOALink pro aktualizaci seznamu, systému, skupiny či jiného souhrnu alespoň
100 jedinečných jmen a adres (zde dále „Seznamy adres“) používaných pro adresování dopisů, zásilek, pohlednic, balíků, letáků, časopisů, lístků,
reklam, knih i jiných tištěných materiálů a všech dalších položek, které budou dodávány a jsou zpracovávány poštovní službou United States Postal
Service (zde dále „Zásilky“), pro dodání poštovní službou United States Postal Service (dále jen „USPS“).
2.
Nabyvatel licence nemá jakékoliv právo rozvíjet či používat jakýkoliv produkt NCOALink, službu, rozhraní ani žádnou související položku či
technologii pro kompilaci či údržbu seznamu nebo shromažďování jmen a adres nebo pouze adres nově přistěhovaných či pro vytvoření jiných
produktů nebo databází či souhrnů informací týkajících se nově přistěhovaných, historie změn adres, seznamů nebo historie rezidentů či jiných
informačních nebo datových zdrojů založených na informacích získaných od nebo prostřednictvím dat NCOALink nebo technologie pro účely
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
109
pronajímání, prodeje, převodu, prozrazení, poskytnutí k dispozici či pro účely jiného poskytnutí informací subjektu, který nemá vztah k Nabyvateli
licence.
3. Pro účely komunikace s adresami na seznamech adres Nabyvatele licence a pro účely vedení záznamů si však může Nabyvatel licence uchovávat
aktualizované adresy tak dlouho, dokud jejich používání neporušuje odstavec 2 výše, a to pro jednotlivce a subjekty, s nimiž Nabyvatel licence měl
nebo má obchodní vztah, ve spojitosti s nímž bude Nabyvatel licence používat aktualizované adresy; ovšem tyto aktualizované adresy smí používat
pouze Nabyvatel licence a Nabyvatel licence je smí používat pouze pro realizaci organizačních cílů ve spojitosti s daným jednotlivcem nebo
subjektem a vůbec je nesmí převádět, prozrazovat, licencovat či distribuovat nebo nechat je používat jakýmkoliv jiným subjektem či jednotlivcem.
4. Žádné soukromé Seznamy adres, které obsahují jak staré, tak odpovídající aktualizované adresní záznamy, ani žádný servisní produkt nebo systém
seznamů, který může být použit pro propojení starých a odpovídajících aktualizovaných adresních záznamů, pokud je aktualizován používáním
NCOALink, nesmí být pronajímán, prodáván, převáděn, prozrazován, dáván k dispozici ani jinak poskytován vcelku nebo zčásti vašim zákazníkům
ani žádnému jinému jednotlivci nebo subjektu.
5. Právo Nabyvatele licence na používání NCOALink Interface je striktně omezeno na používání pouze ve Spojených státech, jejich teritoriích a
državách.
6. Pokud se týká Interface, Nabyvatel licence má právo pouze aktualizovat Seznamy adres použité pro přípravu Zásilek, které budou uloženy u USPS.
7. Nabyvatel licence nemá právo poskytovat sublicenci, prodávat, postupovat či jinak přenášet práva, reprodukovat, realizovat, pokoušet se vylepšit,
převádět ze strojového kódu, modifikovat či jinak měnit či připravovat deriváty Interface. Jakýkoliv pokus o poskytnutí sublicence, prodej, postoupení
či jiný převod práv či jinou distribuci Interface bude neplatný.
8. Nabyvatel licence potvrzuje, že:
a. USPS vlastní data NCOALink, technologii a systém v jeho úplnosti, včetně všeho, co bylo použito ve vývoji Interface;
b. USPS vlastní a uchovává si práva na ochrannou známku NCOALink a na registrované ochranné známky UNITED STATES POSTAL
SERVICE®, POSTAL SERVICE®, US POSTAL SERVICE® a USPS® ;
c. SAP poskytuje Interface jako komponentu svých produktů Nabyvateli licence výhradně pro použití s produktem NCOALink na základě
nevýhradní, omezené distribuční licence od USPS; a
d. práva, která Nabyvatel licence získává s touto licencí, jsou odvozena ze smlouvy SAP s USPS a vy nezískáte od SAP žádná širší práva, než
získává SAP od USPS, s výjimkou specifického práva Nabyvatele licence na používání NCOALink Interface pro přístup k datům NCOALink.
9. Nabyvatel licence je striktně omezen na používání Interface pouze jako komponenty produktů SAP Data Quality a Data Services.
10. Nabyvatel licence potvrzuje a souhlasí s tím, že Nabyvatel licence nemá žádné právo poskytovat sublicenci, prodávat, distribuovat, reprodukovat či
zobrazovat ochranné známky USPS ani prodávat Interface či jiné produkty pod ochrannými známkami USPS.
12. SUBLICENČNÍ SMLOUVY USPS:
SUBLICENČNÍ SMLOUVA DPV
Tato Sublicenční smlouva („Sublicence“) mezi SAP a Nabyvatelem licence, jeho přidruženými společnostmi a pobočkami, současnými i budoucími
(„Nabyvatel sublicence“) stanovuje dodatečné podmínky vyžadované poštovní službou Spojených států United States Postal Service („USPS“) a týkající
se používání možnosti DPV s dalším certifikovaným softwarem SAP CASS Nabyvatelem sublicence.
Pro účely této Sublicence znamená Delivery Point Validation („DPV“) nový proprietární technologický produkt USPS navržený za tím účelem, aby
pomohl odesílatelům ověřit přesnost adresních dat přímo na fyzické Místo dodání. Proces DPV nemůže přiřadit kód ZIP+4 a ani nebude odpovídat na
adresy bez kódu ZIP+4.
1.
Nabyvatel sublicence chápe, že USPS poskytuje produkt DPV prostřednictvím speciální licence s cílem chránit duševní vlastnictví USPS a dodržet
restrikce dle článku 39 USC § 412.
2.
Nabyvatel sublicence potvrzuje, že informace o adresách, obsažené v produktu DPV podléhají článku 39 USC § 412. Nabyvatel sublicence
podnikne všechny nezbytné kroky, aby ochránil produkt DPV takovým způsobem, aby byla zcela splněna omezení článku 412 zakazující
prozrazování adresářů.
3.
Nabyvatel sublicence bere na vědomí, že produkt DPV je důvěrný a jedná se o soukromé vlastnictví USPS. Nabyvatel sublicence dále bere na
vědomí, že USPS prohlašuje, že je jediným vlastníkem autorských práv a dalších vlastnických práv k produktu DPV.
4.
Nabyvatel sublicence nesmí používat technologii produktu DPV pro umělou kompilaci seznamu Míst dodání, který není v držení Nabyvatele
sublicence, ani nebude vytvářet jiné odvozené produkty na základě informací získaných od nebo prostřednictvím Technologie produktu DPV.
5.
Žádné soukromé adresáře nebo servisní produkty nebo jiné systémy záznamů Nabyvatele sublicence, které obsahují adresní atributy,
aktualizované na základě zpracování DPV, nesmí být pronajímány, prodávány, distribuovány ani jinak poskytovány vcelku ani zčásti jakékoliv třetí
straně za žádným účelem, pokud by zahrnovaly adresní atributy získané odvozením ze zpracování DPV. Nabyvatel sublicence nesmí používat
technologii DPV pro umělé generování adresních záznamů nebo pro vytváření adresářů.
6.
Zpracování produktu DPV vyžaduje, aby měl Nabyvatel sublicence přístup k adresním informacím, které se objevují na poštovních zásilkách. Pro
zajištění důvěrnosti těchto adresních informací nesmí žádný zaměstnanec ani bývalý zaměstnanec Nabyvatele sublicence nikdy prozradit jakékoliv
třetí straně adresní informace získané při plnění této Smlouvy. Nabyvatel sublicence souhlasí s tím, že bude omezovat a kontrolovat přístup k
adresním informacím na osoby, které tyto informace potřebují pro plnění svých pracovních povinností z této Smlouvy, a zakáže neoprávněné
reprodukování těchto informací. S ohledem na citlivý charakter důvěrných a soukromých informací obsažených v produktu DPV bere Nabyvatel
sublicence na vědomí, že neoprávněné používání nebo prozrazení DPV nenapravitelně poškodí duševní vlastnictví USPS. Proto tedy Nabyvatel
sublicence (i) souhlasí, že uhradí USPS jakékoliv neoprávněné použití nebo prozrazení v sazbě trojnásobku (3 krát) aktuálního ročního poplatku
účtovaného Nabyvateli sublicence v souladu s touto smlouvou; a (ii) souhlasí s takovou příkazní či jinou obdobnou kompenzací, jakou může
kompetentní jurisdikce považovat za náležitou.
7.
JAK SAP TAK USPS NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA DESIGN, VÝKON ČI JAKOUKOLIV JINOU ZÁVADU ČI NEDOSTATEK DPV ANI ZA
ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SPJATÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TAKOVOU ZÁVADOU ČI
NEDOSTATKEM. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SAP NEBO USPS VŮČI NABYVATELI SUBLICENCE NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
110
(POKUD VŮBEC NĚJAKÁ VZNIKNE) NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VYŠŠÍ NEŽ POMĚRNÁ ČÁST ROČNÍHO LICENČNÍHO POPLATKU ZA
PRODUKT DPV.
8.
SAP souhlasí, že bude krýt, bránit a zajistí Nabyvatele sublicence před poškozením jakýchkoliv amerických autorských práv, ochranných známek
nebo servisních značek DPV poskytnutých Nabyvateli sublicence dle této Smlouvy. Výše uvedený závazek nebude platit, pokud SAP nebyl
informován v průběhu pěti (5) kalendářních dnů Nabyvatelem sublicence o žalobě nebo řízení, v němž byl obviněn z takového porušení, a nebyla
mu poskytnuta taková příležitost, jakou poskytují platné zákony, předpisy či nařízení, aby se účastnil obhajoby. Kromě toho Nabyvatel sublicence
souhlasí s tím, že společnost SAP a USPS a jejich vedoucí představitele, zástupce, představitele a zaměstnance ochrání před veškerými nároky,
ztrátami, škodami, postupy, řízeními, výdaji nebo odpovědností vyplývající, odvozenou či spjatou s jakýmkoliv zraněním či škodou, které vznikly či
které utrpěla jakákoliv osoba, osoby nebo majetek, vztahující se, náležející či přiřaditelné k plnění této smlouvy Nabyvatelem sublicence či k plnění
Nabyvatele sublicence v souvislosti s touto smlouvou, vyplývající celkově či z části z porušení této Smlouvy či z nedbalosti nebo vědomého
chybného chování, včetně jakéhokoliv neoprávněného prozrazení nebo zneužití produktu DPV včetně dat odvozených z DPV, a to Nabyvatelem
sublicence nebo jakýmkoliv zaměstnancem, zástupcem nebo představitelem Nabyvatele sublicence.
9.
Nabyvatel sublicence bere na vědomí, že si USPS vyhrazuje právo zastavit na základě výhradního rozhodnutí USPS zpracování DPV. Společnost
SAP nenese odpovědnost za žádné rozhodnutí, které USPS učiní při rušení sublicence Nabyvatele sublicence, ani nemá povinnost jménem
zákazníka rozhodnutí o zrušení napadnout. V případě, že USPS zruší provozování DPV Nabyvatelem sublicence, (i) Nabyvatel sublicence nebude
mít vůči SAP právo na jakoukoliv náhradu či slevu; a (ii) SAP nebude pokračovat v dodávání adresářů DPV Nabyvateli sublicence.
10. Nabyvatel sublicence souhlasí s tím, že USPS nebo její jmenovaní představitelé budou mít – a to ohlášeně i neohlášeně – právo navštívit a
zkontrolovat prostory Nabyvatele sublicence. USPS nebo její jmenovaní představitelé budou mít právo zkontrolovat v prostorách Nabyvatele
sublicence i mimo ně počítačové systémy Nabyvatele sublicence, programové soubory, dokumenty, administrativní záznamy a další materiály, aby
se ujistili, že Nabyvatel sublicence plní ustanovení této Smlouvy.
11. Nabyvatel sublicence dále souhlasí s tím, že USPS nebo její oprávnění zástupci budou mít po dobu tří (3) let po konečné úhradě dle této smlouvy
přístup k a právo zkoumat veškeré přímo související knihy, dokumenty, papíry, záznamy či jiné materiály Nabyvatele sublicence, včetně transakcí
vztahujících se k této smlouvě.
12. Nabyvatel sublicence nebude exportovat produkt DPV mimo území Spojených států nebo jejich teritorií bez předchozího písemného souhlasu
USPS.
13. Tato Sublicence se bude řídit federálními zákony Spojených států amerických nebo – pokud se žádný takový nevztahuje – zákony státu New York
tak, jak jsou interpretovány odvolacím soudem Spojených států druhého stupně.
14.
Tato Sublicence nebude převoditelná, zcela ani částečně. Práva a povinnosti Nabyvatele sublicence budou okamžitě ukončena v případě
likvidace, sloučení, odkoupení či převodu jakýchkoliv aktiv Nabyvatele sublicence.
15. Veškeré povinnosti Nabyvatele sublicence uváděné v této Sublicenci přetrvávají ve prospěch USPS.
13. SUBLICENCE NA SOFTWARE USPS LACSLINK
Tato Sublicenční smlouva („Sublicence“) mezi SAP a Nabyvatelem licence, jeho přidruženými společnostmi a pobočkami, současnými i budoucími
(„Nabyvatel sublicence“), stanovuje dodatečné podmínky vyžadované poštovní službou Spojených států United States Postal Service („USPS“) a týkající
se používání možnosti LACSLink s dalším certifikovaným softwarem CASS Nabyvatelem sublicence.
1.
Pro účely tohoto dokumentu budou následující pojmy definovány, jak je uvedeno níže:
 „USPS“ znamená poštovní službu Spojených států United States Postal Service.
 „Zásilky“ znamenají dopisy, zásilky, pohlednice, balíčky, letáky, časopisy, lístky, reklamy, knihy a jiné tištěné materiály a veškeré jiné položky
dodávané USPS.
 „Rozhraní“ znamená jedno nebo více rozhraní SAP vyvinutých pro používání s produktem LACSLink. „Produkt LACSLink“ představuje
důvěrnou a vlastnickým právem chráněnou databázi týkající se konverze existujících adres na jejich nové či aktualizované adresy a
podobně, která je poskytována USPS ve vysoce a jedinečně zabezpečeném prostředí.
2.
Právo Nabyvatele sublicence na používání Rozhraní bude striktně omezeno na používání výhradně v geografických hranicích spadajících pod
řízení Spojených států, jejich teritorií a držav a bude se týkat pouze aktualizace adres a adresářů používaných pro přípravu Zásilek k uložení u
USPS v souladu s požadavky USPS.
Nabyvatel sublicence nebude mít žádné právo na sublicencování, prodej či jinou distribuci, reprodukci, realizaci či přípravu derivátů Rozhraní.
Nabyvatel sublicence dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
 USPS vlastní produkt LACSLink a ochranné známky USPS;
 SAP poskytuje produkt SAP částečně pod licencí od USPS;
 Nabyvatel sublicence je Nabyvatelem licence dle licence SAP od USPS a nezískává od SAP žádná širší práva, než jaká jsou udělena SAP v
takové licenci od USPS;
 Nabyvatel sublicence bude striktně omezen na používání Rozhraní pouze jako komponenty produktu SAP; a Nabyvatel sublicence souhlasí s
tím, že nebude mít žádné právo sublicencovat, distribuovat, reprodukovat, provádět, zobrazovat ani prodávat Rozhraní či ochranné známky
USPS.
3.
SPOLEČNOST SAP ANI USPS NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ, VÝKON ČI JAKOUKOLIV JINOU ZÁVADU ČI NEDOSTATEK
LACSLink ANI ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SPJATÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TAKOVOU ZÁVADOU ČI
NEDOSTATKEM NEBO Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ. ODPOVĚDNOST SAP NEBO USPS VŮČI NABYVATELI SUBLICENCE DLE TÉTO SMLOUVY,
POKUD BY TAKOVÁ BYLA, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ POMĚRNOU ČÁST ROČNÍHO LICENČNÍHO POPLATKU ZA LACSLink DLE
DATA ÚČINNOSTI ZRUŠENÍ V PRŮBĚHU TŘICETI (30) KALENDÁŘNÍCH DNŮ OD DATA ZRUŠENÍ.
4.
SAP souhlasí, že bude krýt, bránit a odškodní Nabyvatele sublicence před porušením jakýchkoliv U.S. autorských práv, ochranných známek nebo
servisních značek LACSLink poskytnutých Nabyvateli sublicence dle této Smlouvy. Výše uvedený závazek nebude platit, pokud SAP nebyl
informován v průběhu pěti (5) kalendářních dnů Nabyvatelem sublicence o žalobě nebo řízení, v němž byl obviněn z takového porušení, a nebyla
mu poskytnuta taková příležitost, jakou poskytují platné zákony, předpisy či nařízení, aby se účastnil obhajoby. Kromě toho Nabyvatel sublicence
souhlasí s tím, že bude krýt, bránit a zajistí SAP a USPS a jejich vedoucí představitele, zástupce, představitele a zaměstnance před veškerými
nároky, ztrátami, škodami, postupy, řízeními, výdaji anebo odpovědností vyplývající, odvozenou či spjatou s jakýmkoliv zraněním či škodou, které
vznikly či které utrpěla jakákoliv osoba, osoby nebo majetek, vztahující se, náležející či přiřaditelné plnění této smlouvy Nabyvatelem sublicence či
plněním Nabyvatele sublicence v souvislosti s touto Smlouvou, vyplývající celkově či z části z porušení této Smlouvy či z nedbalosti nebo
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
111
vědomého chybného chování, včetně jakéhokoliv neoprávněného prozrazení nebo zneužití produktu LACSLink včetně dat odvozených z
LACSLink, a to Nabyvatelem sublicence nebo jakýmkoliv zaměstnancem, zástupcem nebo představitelem Nabyvatele sublicence.
5.
Nabyvatel sublicence bere na vědomí, že si USPS vyhrazuje právo zastavit na základě výhradního rozhodnutí USPS zpracování produktu
LACSLink. SAP nenese odpovědnost za jakékoliv rozhodnutí, které USPS učiní při rušení sublicence Nabyvatele sublicence, ani není povinen
jménem zákazníka rozhodnutí o zrušení napadnout. V případě, že USPS zruší provozování LACSLink Nabyvatelem sublicence, (i) Nabyvatel
sublicence nebude mít vůči SAP právo na jakoukoliv náhradu či slevu; a (ii) SAP nebude pokračovat v dodávání adresářů produktu LACSLink
Nabyvateli sublicence.
6.
Nabyvatel sublicence souhlasí s tím, že USPS nebo její jmenovaní představitelé budou mít – a to ohlášeně i neohlášeně – právo navštívit a
zkontrolovat prostory Nabyvatele sublicence. USPS nebo její jmenovaní představitelé budou mít právo zkontrolovat v prostorách Nabyvatele
sublicence i mimo ně počítačové systémy Nabyvatele sublicence, programové soubory, dokumenty, administrativní záznamy a další materiály, aby
se ujistili, že Nabyvatel sublicence plní ustanovení této Smlouvy.
7.
Nabyvatel sublicence dále souhlasí s tím, že USPS nebo její oprávnění zástupci budou mít po dobu tří (3) let po konečné úhradě dle této smlouvy
přístup k a právo zkoumat veškeré přímo související knihy, dokumenty, papíry, záznamy či jiné materiály Nabyvatele sublicence, včetně transakcí
vztahujících se k této smlouvě.
8.
Nabyvatel sublicence nebude exportovat produkt LACSLink mimo území Spojených států nebo jejich teritorií bez předchozího písemného souhlasu
USPS.
9.
Tato Sublicence se bude řídit federálními zákony Spojených států amerických nebo – pokud se žádný takový nevztahuje – zákony státu New York
tak, jak jsou interpretovány odvolacím soudem Spojených států druhého stupně.
10. Tato Sublicence nebude převoditelná, zcela ani částečně. Práva a povinnosti Nabyvatele sublicence budou okamžitě ukončena v případě likvidace,
sloučení, odkoupení či převodu jakýchkoliv aktiv Nabyvatele sublicence.
11. Veškeré povinnosti Nabyvatele sublicence uváděné v této Sublicenci přetrvávají ve prospěch USPS.
14. Rozhraní DSF2 (USPS Delivery Sequence File – DSF2)
1. Nabyvatel sublicence nemá na základě této smlouvy žádná práva k Rozhraní DSF2 mimo jeho používání ve spojitosti s datovým produktem DSF2
pro aktualizaci seznamu, systému, skupiny či jiného souhrnu adres (zde dále „Seznamy adres“) používaných pro adresování dopisů, zásilek,
pohlednic, balíků, letáků, časopisů, lístků, reklam, knih i jiných tištěných materiálů a všech dalších položek (zde dále „Zásilky“), které budou
zpracovávány a doručeny poštovní službou United States Postal Service (dále jen „USPS“).
2. Právo Nabyvatele sublicence na používání Rozhraní DSF2 je striktně omezeno na používání pouze ve Spojených státech, jejich teritoriích a
državách.
3. Pokud se týká Rozhraní, Nabyvatel sublicence má právo pouze řadit a aktualizovat Seznamy adres použité pro přípravu Zásilek, které budou
uloženy u USPS.
4. Nabyvatel sublicence nemá právo poskytovat sublicenci, prodávat, postupovat či jinak přenášet práva, reprodukovat, realizovat, pokoušet se
vylepšit, převádět ze strojového kódu, modifikovat či jinak měnit či připravovat deriváty Rozhraní. Jakýkoliv pokus o poskytnutí sublicence, prodej,
postoupení či jiný převod práv či jinou distribuci Rozhraní bude neplatný.
5. Nabyvatel sublicence bere na vědomí, že:
a.
b.
c.
d.
USPS vlastní data DSF2, technologii a systém v jeho úplnosti, včetně všeho, co bylo použito ve vývoji Rozhraní;
USPS vlastní a uchovává si práva na ochrannou známku DSF2 a na registrované ochranné známky UNITED STATES POSTAL SERVICE®,
POSTAL SERVICE®, US POSTAL SERVICE® a USPS®;
Nabyvatel licence poskytuje Rozhraní Nabyvateli sublicence výhradně pro použití s produktem DSF2 na základě nevýhradní, omezené
distribuční licence od USPS; a
práva, která Nabyvatel sublicence získává s touto licencí, jsou odvozena ze smlouvy Nabyvatele licence s USPS a Nabyvatel sublicence
nezískává žádná širší práva než ta, která získal Nabyvatel licence od USPS, s výjimkou specifického práva Nabyvatele sublicence na
používání Rozhraní DSF2 pro přístup k datům DSF2.
6. Užívání Rozhraní Nabyvatelem sublicence je striktně omezeno na používání s produktem DSF2; a
7. Nabyvatel sublicence potvrzuje a souhlasí s tím, že nemá žádné právo poskytovat sublicenci, prodávat, distribuovat, reprodukovat či zobrazovat
ochranné známky USPS ani prodávat Rozhraní či jiné produkty pod ochrannými známkami USPS.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
112
Příloha 6 – Software SAP Business One.
PREAMBULE
Minimální licenční požadavky pro instalaci SAP Business One jsou jeden (1) uživatel SAP Business One Starterpackage User nebo jeden (1) uživatel
SAP Business One Profesional User.
1.
2.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.
V rámci softwaru SAP Business One společnost SAP poskytuje předem konfigurovaná řešení SAP Crystal Reports a SAP Crystal Dashboards.
Tyto sestavy a panely jsou k dispozici bez dalšího licenčního poplatku (viz SAP Crystal Versions pro SAP Business One).
Software SAP Business One vyžaduje databázi. Taková databáze může být licencována prostřednictvím společnosti SAP, jejího autorizovaného
prodejce nebo přímo prostřednictvím dodavatele databáze či jeho autorizovaného prodejce.
SAP Business One Integration for SAP NetWeaver
SAP Business One integration for SAP NetWeaver je součástí licence SAP Business One.
Balíčky SAP Business One Integration for SAP NetWeaver® Integration Packages Balíčky SAP Business One integration for SAP NetWeaver
Integration Packages jsou poskytovány bez dalšího poplatku; používání podléhá samostatným podmínkám použití.
SAP Business One Starter Package User
Minimální licenční požadavek: Jeden (1) uživatel SAP Business One Starter Package User
Maximální počet licencí je omezen na pět (5) uživatelů SAP Business One Starter Package User.
Pokud nabyvatel licence vyžaduje více než maximální počet (5) uživatelů SAP Business One Starter Package User, musí být všichni uživatelé
licencováni jako SAP Business One Professional nebo Limited Professional User.
Uživatele SAP Business One Starter Package User nelze kombinovat s žádným jiným typem Definovaného uživatele softwaru SAP Business
One ani s žádnou variantou produktu SAP Business One.
Mobilní přístup
Mobilní přístup k softwaru SAP Business One je k dispozici pro všechny typy Definovaných uživatelů softwaru SAP Business One (kromě SAP
Business One Web CRM User, SAP Business One Add-on Access User a SAP Business One Indirect Access User) bez dalších licenčních
poplatků.
SAP Crystal verze pro SAP Business One
Společnost SAP poskytuje jako součást softwaru SAP Business One předkonfigurované SAP Crystal Reports a SAP Crystal Dashboards.
Tyto reporty a řídicí panely poskytnuté společností SAP jsou k dispozici pro všechny Definované uživatele softwaru SAP Business One bez
dalších licenčních poplatků.
Jedno nasazení softwaru SAP Business One zahrnuje jednoho (1) uživatele pro SAP Crystal Reports bez dalšího licenčního poplatku.
Pro zobrazení, používání a úpravy dalších reportů a řídicích panelů je požadována příslušná licence na software SAP Crystal.
Verze produktu SAP Crystal pro SAP Business One (i) jsou omezeny z hlediska Používání na data aplikace SAP Business One application
data; (ii) dále podléhají smluvním podmínkám, platným pro SAP Crystal tak, jak je uvedeno v SUR; a (iii) nemohou být použity v samostatném
prostředí.
SAP Crystal Reports, verze pro aplikaci SAP Business One Verze SAP Crystal Reports pro aplikaci SAP Business One poskytuje licenci pro
jednotlivé uživatele, která zajišťuje přístupová práva k používání SAP Crystal Reports, verze pro SAP Business One.
SAP Crystal Dashboard Design, verze pro aplikaci SAP Business One. Verze SAP Crystal Dashboard Design pro aplikaci SAP Business One
poskytuje licenci pro jednotlivé uživatele, která zajišťuje přístupová práva k používání SAP Crystal Dashboard design pro SAP Business One.
Licence SAP Crystal Dashboard Design, verze pro SAP Business Onenezahrnuje práva, přidělená dle licence SAP Crystal Dashboard
Design. Jedna licence definovaného uživatele SAP Crystal Dashboard Viewing, verze pro SAP Business One je zahrnuta v SAP Crystal
Dashboard Design pro SAP Business One licenci.
SAP Crystal Dashboard Viewing, verze pro aplikaci SAP Business One. SAP Crystal Dashboard Viewing, verze pro SAP Business One
poskytuje licenci pro jednotlivé uživatele, která poskytuje právo prohlížet řídicí panely vytvořené s pomocí softwaru SAP Crystal Dashboard
Design, verze SAP Business One .
SAP Business One User Bundle
SAP Business One User Bundle je volitelný a lze licencovat pouze jeden (1) svazek na nového pojmenovaného zákazníka. Svazek zahrnuje:

tři (3) uživatele SAP Business One Professional User,

jednoho (1) uživatele SAP Business One Limited CRM User,

jednoho (1) uživatele SAP Business One Limited Financial User,

jednoho (1) uživatele SAP Business One Limited Logistic User.
6.
SAP Business One Indirect Access
SAP Business One Indirect Access User
Uživatel Indirect Access User je Definovaný uživatel s přístupem pouze k řešením SSP (Software Solution Provider). Uživatel Indirect Access User
nemá autorizační právo k žádným funkcím (formulářům) v samotném softwaru SAP Business One. Každý uživatel má přístup k neomezenému počtu
řešení SSP.
SAP Business One DI Server
DI-Server umožňuje obchodním partnerům vyvíjet řešení na základě protokolu SOAP ke čtení, zápisu, aktualizaci a odstraňování datových objektů na
úrovni databáze. Poskytuje vhodnou infrastrukturu pro partnerská řešení orientovaná na server. DI-Server je licencován na Jádro, nikoliv na
Definovaného uživatele.
7.
SAP Business One Software Development Kit (SDK)
Sada SAP Business One Software Development Kit (SDK) představuje vývojářskou sadu nástrojů, která programátorům umožňuje vytvořit rozhraní
mezi aplikacemi třetích stran a softwarem SAP Business One, a to na úrovni databáze i na úrovni uživatelského rozhraní. Vývojářské nástroje sestávají
z nástrojů a rozhraní pro přístup k softwaru SAP Business One z aplikací třetích stran a naopak. Každá licence na SAP Business One Software
Development Kit poskytuje práva k používání pro maximálně dvacet (20) programátorů současně pracujících se sadou SDK.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
113
8.
Metriky pro software SAP Business One
Definovaní uživatelé softwaru SAP Business One
SAP Business One Professional User je Definovaný uživatel, který vykonává s operacemi související role podporované softwarem SAP Business
One. Licence Professional User je potřebná pro správu instalace softwaru SAP Business One a práci s produkčním prostředím a plánováním
materiálových zdrojů (MRP). Uživatel SAP Business One Professional User zahrnuje práva udělovaná na základě licence Limited CRM User, Limited
Financial User, Limited Logistic User a Indirect Access User. Uživatel Professional User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business
One Web CRM User.
SAP Business One Limited CRM User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k funkcím SAP Business One CRM za účelem podpory
požadavků na operační zpracování a informace. Licence SAP Business One Limited CRM User zahrnuje práva udělovaná na základě licence Indirect
Access User. Uživatel Limited CRM User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business One Web CRM User.
SAP Business One Limited Financial User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k funkcím SAP Business One Financial za účelem podpory
požadavků na operační zpracování a informace. Licence SAP Business One Limited Financial User zahrnuje práva udělovaná na základě licence
Indirect Access User. Limited Financial User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business One Web CRM User.
SAP Business One Limited Logistic User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k funkcím SAP Business One Logistic za účelem podpory
požadavků na operační zpracování a informace. Licence SAP Business One Limited Logistic User zahrnuje práva udělovaná na základě licence
Indirect Access User. Limited Logistic User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business One Web CRM User.
SAP Business One Starter Package User je Definovaný uživatel, který vykonává s operacemi související role podporované softwarem v balíčku SAP
Business One Starter Package. Licence SAP Business One Starter Package User zahrnuje práva udělovaná na základě licence Indirect Access User.
Licence SAP Business One Starter Package User nezahrnuje práva udělovaná uživateli SAP Business One Professional User.
SAP Business One Limited CRM Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP Business One
Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem licencovaným společností
SAP jako uživatel SAP Business One Limited CRM User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime, pokud existuje. Při získávání
podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro
základního uživatele SAP Business One Limited CRM User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční
smlouvy.
SAP Business One Limited Financial Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP Business One
Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem licencovaným společností
SAP jako uživatel SAP Business One Limited Financial User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime, pokud existuje. Při
získávání podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele,
tak i pro základního uživatele SAP Business One Limited Financial User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle
licenční smlouvy.
SAP Business One Limited Logistic Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP Business One
Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem licencovaným společností
SAP jako uživatel SAP Business One Logistic CRM User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime, pokud existuje. Při získávání
podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele, tak i pro
základního uživatele SAP Business One Limited Logistic User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu podle licenční
smlouvy.
SAP Business One Limited CRM Sales Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP Business One
Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem licencovaným společností
SAP jako uživatel SAP Business One Limited CRM Sales User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime, pokud existuje. Při
získávání podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto uživatele,
tak i pro základního uživatele SAP Business One Limited CRM Sales User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat podporu
podle licenční smlouvy.
SAP Business One Limited CRM Service Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP Business
One Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem licencovaným
společností SAP jako uživatel SAP Business One Limited CRM Service User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime, pokud
existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro tohoto
uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Limited CRM Service User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One Starter Package Upgrade Professional User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP
Business One Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Starter Package User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime,
pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro
tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Starter Package User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One Starter Package Upgrade Limited Logistic User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP
Business One Limited Logistic User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Starter Package User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime,
pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro
tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Starter Package User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One Starter Package Upgrade Limited Financial User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem
SAP Business One Limited Financial User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Starter Package User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime,
pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy** musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro
tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Starter Package User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
114
SAP Business One Starter Package Upgrade Limited CRM User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP
Business One Limited CRM User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Starter Package User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime,
pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro
tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Starter Package User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One Advanced Analytics User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět analytický obsah poskytnutý licencovaným softwarem
SAP Business One Analytics používaným výhradně společně se softwarem SAP Business One.
SAP Business One Premium Analytics User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět interaktivní analýzu Interactive Analysis poskytnutou
licencovaným softwarem SAP Business One Analytics používaným výhradně společně se softwarem SAP Business One.
SAP Business One for SAP HANA Professional User je Definovaný uživatel, který vykonává s operacemi související role podporované softwarem
SAP Business One. Licence Professional User je potřebná pro správu instalace softwaru SAP Business One a práci s produkčním prostředím a
plánováním materiálových zdrojů (MRP). Uživatel SAP Business One Professional User zahrnuje práva udělovaná na základě licence Limited CRM
User, Limited Financial User, Limited Logistic User a Indirect Access User. Licence Professional User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence
SAP Business One Web CRM User.
SAP Business One for SAP HANA Limited CRM User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k funkcím SAP Business One CRM za účelem
podpory požadavků na operační zpracování a informace. Licence SAP Business One Limited CRM User zahrnuje práva udělovaná na základě licence
Indirect Access User. Licence Limited CRM User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business One Web CRM User.
SAP Business One for SAP HANA Limited Financial User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k funkcím SAP Business One Financial za
účelem podpory požadavků na operační zpracování a informace. Licence SAP Business One Limited Financial User zahrnuje práva udělovaná na
základě licence Indirect Access User. Licence Limited Financial User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business One Web CRM
User.
SAP Business One for SAP HANA Limited Logistic User je Definovaný uživatel s oprávněním k přístupu k funkcím SAP Business One Logistic za
účelem podpory požadavků na operační zpracování a informace. Licence SAP Business One Limited Logistic User zahrnuje práva udělovaná na
základě licence Indirect Access User. Licence Limited Logistic User nezahrnuje práva udělovaná na základě licence SAP Business One Web CRM
User.
SAP Business One for SAP HANA Premium Analytics User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět interaktivní analýzu Interactive Analysis
poskytnutou licencovaným softwarem SAP Business One Analytics používaným výhradně společně se softwarem SAP Business One.
SAP Business One for SAP HANA Limited CRM Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP
Business One Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Limited CRM User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime,
pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro
tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Limited CRM User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One for SAP HANA Limited Financial Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP
Business One Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Limited Financial User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi
runtime, pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu
jak pro tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Limited Financial User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence
využívat podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One for SAP HANA Limited Logistic Upgrade User je Definovaný uživatel s oprávněním provádět role související s uživatelem SAP
Business One Professional User podporované licencovaným Softwarem za předpokladu, že takový Definovaný uživatel je rovněž jedincem
licencovaným společností SAP jako uživatel SAP Business One Logistic CRM User a oba tito uživatelé jsou licencováni pro stejnou databázi runtime,
pokud existuje. Při získávání podpory podle licenční smlouvy musí být Nabyvatel licence přihlášen k odběru podpory a řádně platit za podporu jak pro
tohoto uživatele, tak i pro základního uživatele SAP Business One Limited Logistic User na tak dlouhou dobu, po jakou bude Nabyvatel licence využívat
podporu podle licenční smlouvy.
SAP Business One for SAP HANA Indirect Access User
Uživatel Indirect Access User je Definovaný uživatel s přístupem pouze k řešením SSP (Software Solution Provider). Uživatel Indirect Access User
nemá autorizační právo k žádným funkcím (formulářům) v samotném softwaru SAP Business One. Každý uživatel má přístup k neomezenému počtu
řešení SSP.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
115
Zbývající metriky softwaru SAP Business One
Jádro označuje počet jader v procesorech, které jsou k dispozici k použití pro licencovaný software. Počet licencí pro Jádra musí být celé číslo. Při
určování počtu fyzických Jader se počítá každé Jádro fyzického procesoru, na němž běží alespoň část licencovaného Softwaru, včetně těch, která
jsou dočasně přiřazena nebo naplánována k pokrytí výkonových špiček.
Při určování počtu virtuálních Jader se počítá každé Jádro virtuálního procesoru, na němž běží alespoň část licencovaného softwaru včetně těch,
která jsou dočasně přiřazena nebo naplánována k pokrytí výkonových špiček.
Pokud licencovaný Software poběží v čistě virtuálním prostředí, fyzická jádra se nepočítají. Pro větší srozumitelnost doplňujeme, že „Jádro“, jak je
definováno v této poznámce pod čarou, se liší od „jádra“, jak je uváděno v definici metriky pro jakýkoliv Software licencovaný na základě procesorů
(pokud nějaký existuje), a proto v tomto kontextu neplatí.
Smluvní cena je hodnota licenčního kontraktu netto. Smluvní cena pro partnery odkazuje na nákupní cenu pro partnery v závislosti na modelu
poskytování podpory.
Procesory jsou centrální procesorové jednotky (CPU), na kterých běží alespoň části licencovaného Softwaru.
Pokud je Software nebo Software třetí strany licencovaný na základě CPU, potom žádný server nebo počítač, na kterém je Software nebo Software
třetí strany nainstalován, nesmí překročit celkový počet licencovaných centrálních procesorových jednotek (CPU). Vícejádrový čip CPU s N jádry
procesoru se bude počítat následovně: první jádro procesoru v každém procesoru se bude počítat jako 1 CPU a každé přírůstkové jádro procesoru v
takovém procesoru se bude počítat jako 0,5 CPU. Celkový počet CPU se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo („Výpočet CPU“). Viz Příklad 1 níže, který
ilustruje použití tohoto licenčního požadavku.
Software založený na metrice licencí CPU, který je licencován Nabyvatelem licence k 1. červenci 2009 nebo po tomto datu („Kvalifikovaný
software“), bude obsahovat Práva k virtualizaci (definovaná níže). Práva k virtualizaci se nevztahují na Software licencovaný před 1. červencem
2009 ani na následně provedené upgrady a aktualizace, které má Nabyvatel licence k dispozici v rámci Služeb podpory. V rámci jednoho Nasazení
nesmí Nabyvatel licence kombinovat licence mající výslovná Práva k virtualizaci s licencemi, u nichž Práva k virtualizaci nejsou výslovně uvedena.
V případě, že Nabyvatel licence použije standardní oborové nástroje a metodologie, které umožňují Nabyvateli licence vytvářet logické oddíly
výpočetního výkonu nebo je slučovat, potom Nabyvatel licence může nainstalovat Kvalifikovaný software na servery nebo počítače, které se skládají
z několika fyzických procesorů, jejichž počet je vyšší než počet procesorů licencovaný podle těchto podmínek. To platí za předpokladu, že
Nabyvatel licence bude tyto servery nebo počítače konfigurovat takovým způsobem, aby celkový počet procesorů (nebo celkový počet jader
virtuálních procesorů, je-li nasazen software pro virtualizaci) nebo jejich částí, které jsou k dispozici pro spuštění Kvalifikovaného softwaru nebo jeho
části, nepřekročil počet licencovaných procesorů („Práva k virtualizaci“). Pro tyto účely bude CPU (nebo jádro virtuálního procesoru) považováno za
dostupné pro spuštění Kvalifikovaného softwaru, pokud CPU (nebo jádro virtuálního procesoru) nebo jakákoliv jeho část je k dispozici pro spuštění
Kvalifikovaného softwaru kdykoliv a k jakémukoliv účelu, a to včetně trvalé, dočasné, plánované dostupnosti a dostupnosti na požádání. V případě
Práv k virtualizaci, kdy je implementován virtualizační software, se budou počítat pouze jádra virtuálního procesoru, která jsou k dispozici pro
spuštění Kvalifikovaného softwaru. Takový postup je v souladu s Výpočtem CPU. Viz Příklad 2 níže, který ilustruje použití tohoto licenčního
požadavku.
Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se bude v případě Softwaru třetí strany licencovaného na základě CPU každé jádro procesoru počítat jako
1 CPU a každý procesor (ať používaný produktivně nebo neproduktivně) se bude započítávat do úrovně licence CPU pro takový Software třetí
strany. Práva k virtualizaci se nevztahují na Software třetí strany.
PŘÍKLAD 1: Jeden čtyřjádrový procesor se bude počítat jako 2,5 CPU (neboli 1 CPU pro první jádro plus 0,5 krát 3 pro další 3 jádra), což se
zaokrouhlí na 3 CPU. Nabyvatel licence bude muset mít licenci na 3 procesory, pokud je Software instalován na serveru se čtyřmi jádry. Jiný příklad
může zahrnovat server se třemi čtyřjádrovými procesory. Jak je uvedeno výše, každý čtyřjádrový procesor bude představovat 2,5 CPU. Tři
čtyřjádrové procesory budou dohromady tvořit 7,5 CPU (neboli 2,5 CPU x 3), což se zaokrouhlí na 8 CPU. Nabyvatel licence bude muset mít licenci
na 8 procesorů, pokud je Software instalovaný na serveru s 3 čtyřjádrovými procesory.
PŘÍKLAD 2 (Práva k virtualizaci): Konfiguraci serveru tvoří 16 fyzických dvoujádrových procesorů, kde jsou k dispozici pro spuštění Kvalifikovaného
softwaru až 4 virtuální dvoujádrové procesory. V takovém případě se každý virtuální dvoujádrový procesor bude počítat jako 1,5 CPU (neboli 1 CPU
pro první jádro plus 0,5 pro druhé jádro). Čtyři virtuální dvoujádrové procesory představují dohromady 6 CPU (neboli 1,5 CPU krát 4). Při této
virtuální konfiguraci bude Nabyvatel licence muset mít licenci na 6 procesorů.
Paušální poplatek označuje pevně daný licenční poplatek za balíček softwaru.
Gigabajty paměti označují celkový objem paměti (měřený v gigabajtech), který lze využít v softwaru SAP Hana.
Instance jsou unikátní připojení k jedné specifikované aplikaci nebo typu technologie.
(Instance v kontextu infrastruktury Integration Framework of SAP Business One a Integration Framework for SME’s odesílají nebo přijímají systémy
definované v adresáři System Landscape Directory infrastruktury systému používaném ve scénářích aktivní integrace. Jedna unikátní instance se počítá
pouze jednou.)
MSRP (Maloobchodní cena navržená výrobcem) je seznam cen bez množstevních slev.
Uživatelé jsou jednotlivci s přímým či nepřímým přístupem k Softwaru.
SAP Business One pro HANA DI Server
DI-Server umožňuje obchodním partnerům vyvíjet řešení na základě protokolu SOAP ke čtení, zápisu, aktualizaci a odstraňování datových objektů na
úrovni databáze. Poskytuje vhodnou infrastrukturu pro partnerská řešení orientovaná na server. DI-Server je licence na Jádro na CPU, nikoliv jako
Definovaný uživatel.
SAP Business One Analytics Engine
Společnost SAP licencuje produkt SAP Business One Analytics Engine za účelem provádění analytického obsahu a Interaktivních analýz používaných
výhradně ve spojení s produktem SAP Business One. Pokud osoba užívá licencovaný produkt SAP Business One Analytics, je vyžadována licence
Definovaného uživatele pro SAP Business One a SAP Business One Analytics User. Produkt SAP Business One Analytics podporovaný produktem
SAP HANA je omezen na zdroj datové základny SAP Business One a certifikované doplňky SAP Business One Add-on, včetně certifikovaných doplňků
SAP Business Add-on vytvořených partnery společnosti SAP nebo doplňků SAP Business One Add-on vytvořených Nabyvatelem licence. SAP
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
116
Business One Analytics Engine je licencován pro adresovatelnou paměť RAM a lze jej používat pouze s hardwarem certifikovaným společností SAP a s
podporovanými operačními systémy.
SAP Business One pro SAP HANA Engine
Společnost SAP licencuje produkt SAP Business One, verzi pro SAP HANA Engine, jako runtime omezenou licenční databázi pro SAP Business One a
certifikované doplňky SAP Business One Add-on, včetně certifikovaných doplňků SAP Business Add-on vytvořených partnery společnosti SAP nebo
doplňků SAP Business One Add-on vytvořených Nabyvatelem licence. Nabyvatel licence bude produkt SAP Business One, verzi pro SAP HANA
Engine, používat pouze ve spojení se softwarem SAP Business One a výše uvedenými doplňky SAP Business One Add-on a pouze pro účely
zpracování svých interních dat, které zahrnují přístup uživatelů třetích stran, jako např. smluvních dodavatelů, prodejců či dodavatelů v rámci
dodavatelských řetězců, zákazníků či jednotlivců (třetích osob) pověřených Nabyvatelem licence. Jakýkoliv přístup k produktu SAP Business One, verzi
pro SAP HANA Engine, včetně mimo jiné zavádění dat, modelování, reportingu a distribuce, musí probíhat prostřednictvím softwaru SAP Business One
nebo výše uvedených doplňků SAP Business One Add-on.
SAP Business One, verze pro SAP HANA Engine, zahrnuje runtime licenci produktu HANA Studio a přístup je určen pouze za účelem administrace a
správy produktu SAP Business One, verze pro SAP HANA Engine, nebo k provádění úkonů administrace a modelování dat pro požadavky reportingu.
Produkt SAP Business One, verzi pro SAP HANA Engine, nelze nasadit ve stejné instalaci jako jiný software SAP HANA. Požadavky na Definované
uživatele SAP týkající se produktu SAP Business One se vztahují pouze na SAP Business One, verzi pro SAP HANA Engine. SAP Business One, verze
pro SAP HANA Engine, je licencován pro adresovatelnou paměť RAM a lze jej používat pouze s hardwarem certifikovaným společností SAP a s
podporovanými operačními systémy. Všechny osoby přistupující přímo či nepřímo nebo prostřednictvím jiných nástrojů reportingu k produktu SAP
Business One, verzi pro SAP HANA, vyžadují licenci Definovaného uživatele SAP Business One Named User a licencovaný konektor SAP Business
One.
MSRP – Seznam navržených maloobchodních cen prodejce je ceník bez množstevní ceny.
**Podpora pro SAP Business One podléhá uzavření plánu podpory k licenční smlouvě.
9. Lokalizace
Licence na software SAP Business One lze používat na kterýchkoliv lokalizacích podporovaných softwarem SAP Business One. U softwaru SAP
Business One licencovaného po verzi 01.01.2010 však bude licenční klíč vydáván pro jednotlivé lokalizace. Standardně bude uvolněna lokalizace pro
požadovanou verzi softwaru podle země. Každý licencovaný Definovaný uživatel bude mít přístup pouze k lokalizaci, pro který byl vydán licenční klíč.
Zaměstnanci vyžadující přístup ke dvěma nebo více lokalizacím budou potřebovat dvě nebo více licencí pro Definované uživatele.
10. Intercompany Integration Solution for SAP Business One
Software Intercompany Integration Solution for SAP Business One může zahrnovat určitý otevřený zdroj nebo jiné komponenty třetí strany.
Při licencování softwaru Intercompany Integration Solution for SAP Business One pro koncové uživatele musí partner zohlednit Principy dalších licencí
pro Intercompany Integration Solution for SAP Business One stanovené v dokumentu SAP Pricing & Licensing Principles. Požadavky na licence
Definovaného uživatele se vztahují také na využívání softwaru Intercompany Integration Solution for SAP Business One. Partner příslušným způsobem
informuje Koncové uživatele.
Integration Framework of SAP Business One
Integration Framework of SAP Business One je integrační platforma pro produkt SAP Business One. Předem definované standardní scénáře integrace
poskytnuté společností SAP a požadované instance (systémy) lze užívat bez dalších licenčních poplatků.
Integration Framework of SAP Business One podporuje různé scénáře:
• Integrace z produktu SAP Business One do systémů společnosti SAP a jiných výrobců
• Integrace z produktu SAP Business One do služby Business Network as a Service for SME OnDemand
• Scénáře integrace poskytnuté s řešením Intercompany Integration Solution for SAP Business One
Právo na provozování scénářů integrace vyvíjených partnery nebo zákazníky s instancemi (systémy) v adresáři System Landscape Directory Integration
Framework of SAP Business One lze získat za dodatečný poplatek pro jednotlivé instance (systém).
11. Integration Framework for SME’s
Integration Framework for SME’s je infrastruktura pro spolupráci určená pro malé a střední podniky (SME), která podporuje middleware orientovaný na
hlášení pro synchronní a asynchronní toky hlášení. Integration Framework for SME’s se licencuje odděleně od produktu SAP Business One. SAP
Solution Offering lze používat pouze jako samostatné řešení bez produktu SAP Business One. Řešení lze používat ke vzájemné integraci jiných řešení
než SAP Business One. Řešení je licencováno podle počtu aktivních instancí (systémů) definovaného v adresáři System Landscape Directory.
12. Server pro převzetí služeb při selhání (fail-over)
Pro jakékoliv prostředí operačního systému, ve kterém Nabyvatel licence používá instalace softwaru SAP Business One, může Nabyvatel licence spustit
až stejný počet pasivních instalací serveru pro převzetí služeb při selhání softwaru SAP Business One v samostatném prostředí operačního systému pro
dočasnou podporu. Nabyvatel licence může spustit pasivní instalaci serveru pro převzetí služeb při selhání softwaru SAP Business One na jiném
hardwarovém serveru, než je licencovaný hardwarový server.
13. Zkušební instalace
Zákazník je oprávněn provozovat instalaci softwaru SAP Business One pro účely interních testů. K těmto zkušebním instalacím může zákazník
používat stejné uživatele, které licencoval pro produkční použití softwaru SAP Business One.
SAP Confidential
SAP Software Use Rights CZECH csGLOBAL.v.7-2013
117

Podobné dokumenty

Appendix 1 to Value Contract

Appendix 1 to Value Contract SAP Platform User ........................................................................................................................................... 19 SAP NetWeaver User ....................

Více

SAP Software Use Rights (Czech Republic, Czech v.1

SAP Software Use Rights (Czech Republic, Czech v.1 PREAMBULE Podmínky stanovené v tomto dokumentu Podmínky pouţívání softwaru SAP („Podmínky pouţívání“) se vztahují na všechny Definované uţivatele a Balíčky (obojí dle definice v kapitole 1.1.1 toh...

Více