Dálková osobní doprava do roku 2030

Komentáře

Transkript

Dálková osobní doprava do roku 2030
Dálková osobní doprava do roku 2030
Jan Hrabáček
GŘ ČD O14
18.6.2013, Czech Raildays, Ostrava
Horizont 2030, jaký bude??
(je to pouhých 17 let !!!!)
2
2013 – 2030 → vývoj v ČR
Silniční doprava
Další rozvoj sítě dálnic, budování obchvatů
Zrychlení IAD a AD na páteřních relacích
Zvýšení dostupnosti rychlé silniční dopravy
Lepší vybavenost a komfort vozidel
Široká politická podpora
Ale???
Kongesce na páteřních sítích ve špičkách
Vnímání komfortu AD a IAD vs. Vlak
Využití času během cesty
Tlak na snižování emisí
Cena ropy
3
2013 – 2030 → vývoj v ČR
Železniční doprava
Zlepšení přepravních služeb a komfortu vozidel
Dobudování tranzitních koridorů
Zlepšování parametrů stávající infrastruktury
Zahájení výstavby RS
Ale???
Nároky na kapacitu páteřních tratí
Vyšší zatížení v oblasti aglomerací
Zvyšující se nároky ND na kvalitu trasy
Rozsah nabídky železniční dopravy
Širší politická podpora
4
Úseky s Vmax
>120 km/h
Zdroj:
SŽDC
2013 – 2030 → ČR jako tranzitní země v ŽOD??
Předpoklad do roku
2020
Berlin – Dresden
???????
Wien – Nürnberg –
Berlin cca 9,5h
Wien – Praha –
Berlin cca 9,5h
???????
5
Hlavní předpoklady železniční osobní dopravy 21. století
Základní předpoklady
"U každého z následujících kritérií ohodnoťte, prosím,
důležitost daného kritéria při cestování vlakem pro Vás
osobně:"
(škála: 1 = zcela nedůležité, 10 = Nejvyšší důležitost)
Dodržování jízdního řádu, přesnost, spolehlivost 2 4
94
Rychlost přepravy 2 6
92
Čistota interiéru mimo wc 2 7
91
Individualizace cestování
Rychlost přepravy
Návaznost různých druhů dopravy
Čistota WC 4 8
88
Pocit bezpečí při cestování uvnitř vlaku 3 9
88
Pocit bezpečí v prostorech nástupní stanice nebo
3 9
zastávky
88
Jistota volného místa k sezení 3 10
87
Chování a profesionální přístup vlakového
3 11
personálu
86
Pohodlný interiér 3 11
86
Cenová úroveň jízdného 3 12
85
Produktivní využití cestovní doby
Jednoduché a rychlé odbavení
Dostupnost informací a datových služeb
Zákaznický přístup personálu a palubní
Vybavenost WC 5 12
83
Četnost spojů během dne na této trati 4 14
82
Čisté, bezpečné a udržované prostory nástupní
4 15
stanice
Bezproblémový nástup do vlaku a pohyb ve vlaku
10
Upravenost vlakového personálu
12
Označení vlaku výchozí a cílovou stanicí
15
Informace během jízdy o trase a jízdě vlaku
14
Vnější čistota vlaku
a doplňkové služby
72
27
61
25
60
30
18
0%
1 + 2 +3
81
18
56
28
25%
54
50%
4+5+6
75%
100%
7 + 8 + 9 + 10 %
Klíčový předpoklad je kvalitní a konkurenceschopná infrastruktura
6
6
Železnice – perspektiva pro mobilitu a dopravu; Konference Železnice 21. století; 22.5.2013
Cestování vlakem v blízké budoucnosti – individualita a intermodální
rozhraní (aneb služební cesta v roce 2030)
Zadání termínu jednání
do elektronického
kalendáře
Na místě leží oblíbené
noviny a snídaně dle
registrovaného profilu
cestujícího
Jízdenka se neukazuje
– mobil automaticky
registrován
Zdroj: McKinsey & Company
7
Spojený SW identifikuje
okamžitě cestu a vytvoří
návrh, po odsouhlasení
SMS informace (trasa
MHD na nádraží, čas a
nástupiště odjezdu
Ve vlaku
telekonference, čas k
práci
Před příjezdem SMS
informace, že
elektromobil je
připraven
Na nástupišti SMS
informace (vůz, číslo
sedadla)
Cestování bez jízdenky
– registrovaný mobilní
telefon, jízdné staženo z
účtu v bance
Identifikace kódem v
SMS
Cíl automaticky zadán v
navigaci
Dlouhodobé strategické cíle ČD
Hlavní cíle
Zisková společnost
Konkurenceschopnost
Orientace na zákazníka
Kvalitní nabídka přepravních služeb
Mezinárodní dálková doprava
Páteřní dálková doprava v ČR
Aglomerační doprava
Udržení a rozvoj segmentů ŽOD s
Regionální doprava s dostatečným
dlouhodobou přidanou hodnotou
přepravním potenciálem
- Komerční doprava
- Doprava v ZVS
8
Páteřní trhy
Návazné přepravní služby
Přepravní služby a jejich portfolio
Standardizace přepravních služeb +
diferenciace produktů
Zachování síťovosti nabídky
Vyšší využití e-Shopu a prodejních
automatů
Aplikace pro „chytré“ telefony
Zjednodušení odbavení cestujících (např.
Implementace 2D kódu)
Věrnostní programy
Nabídka komunikačních a datových
služeb
Cenotvorba
9
Mezinárodní doprava hraje klíčovou roli i pro vnitrostátní
dálkovou dopravu
Nejdůležitější dálkové trasy v ČR s
hlavními vnitrostátními a mezinárodními
dopravními toky
Pravidelná nabídka mezinárodní
dopravy → vlak každé 2-4 hodiny
Spojení důležitých měst a regionů v
rámci střední a východní Evropy
Model spolupráce s národními
železničními dopravci → přirození
partneři , není nutnou podmínkou
Dlouhodobá smluvní partnerství
Zlepšení kvality a požadovaných služeb
Potřeba konkurenceschopné
infrastruktury
10
10
Kraków
Nürnberg
Košice
München
Salzburg
Linz
Páteřní síť dálkové dopravy v ČR
(dle stávajícího stavu)
Mapový podklad : MDČR O190
11
Praha – Wien – Graz (2014-2024)
Parametry spolupráce
10 letá smlouva od 12/2014
2h takt Praha – Wien – Graz
ČD/ÖBB railjet + Taurus 1216 ÖBB
Jednotný produkt značky railjet
Standardizace služeb
Jízdní doby od 12/2014
12
Praha – Wien
4h 10 min
Praha – Brno
2h 40 min
Praha – Břeclav
3h 10 min
Brno – Wien
1h 30 min
Uzel Vídeň – 2025, Zielnetz 2025+
Změny v nabídce
Warszawa
Břeclav
Praha
Předpoklad zkrácení jízdních dob
25 25
35 35
Vazba na Zielnetz 2025+
St. Pölten Hbf
Frank furt
47
Provázání se spoji
směr Graz
München/Zürich
00 13
Salzburg
(railjet)
Wien Hbf
45
58 15
32 00
30 02
28
30
Uzel Wien X.30 (railjet), X.00 (IC)
Jízdní doby od cca 12/2024
Praha – Wien
22
Wien Meidling
23
21
17
19 38
36 37
34 39
30 43
19 41
03 24
01 26
57 30
19 41
57
01 59
57 03
49 41
31 59
27 03
22 11
29
33
22 38
57 27
03 33
3h 50 min
2h 30 min
Brno – Wien
1h 20 min
Quelle: ÖBB PV AG
Planungsstand: Juni 2013, Änderungen vorbehalten
38
Budapest
29
31
Graz - Salzburg
3h 00 min
Flughafen Wien
Wr. Neustadt Hbf
Graz - Zag./Ven.
Praha – Břeclav
Bratislava/Košice
31
29
Praha – Brno
22 38
Zdroj: BMVIT, ÖBB PV
05.07.2013
13
Vyšší konkurenceschopnost železnice =
zvyšování parametrů stávající sítě + zahájení výstavby RS
Železniční tratě respektují původní trasy z 19. století
Česká železnice je podinvestovaná a celková
modernizace probíhá pomalu a ve zpoždění za vyspělými
státy
Nedostatečné parametry modernizovaných koridorů
(rychlost jen 160 km/h a jen někde),
Modernizací nevznikají vysokorychlostní tratě, pouze se
odstraňuje dlouhodobá podudržovanost tratí
Nízká kapacita infrastruktury v okolí velkých měst
Strategie rozvoje infrastruktury musí odpovídat
potřebám trhu a objednatelů
14
14
Úseky s Vmax
>120 km/h
Železnice – perspektiva pro mobilitu a dopravu; Konference Železnice 21. století; 22.5.2013
Zdroj:
SŽDC
Infrastruktura pro dálkovou dopravu v ČR
Stávající infrastruktura
Nesmí být zastaveny projekty na
stávající síti
Zkapacitnění příměstských úseků
Dokončení staveb na koridorech
Stabilní zlepšování parametrů
Tratě s udržitelným potenciálem
přepravy osob
Mapový podklad: MDČR
Synergie s výstavbou RS
Nová infrastruktura (RS)
I nadále platí vztah vozidla – JŘ – infra
Páteřní spojení v ČR a do zahraničí
Dopravní plánování
Okamžitá využitelnost hotových
Nutno zohlednit při přípravě VŘ
staveb pro stávající dopravu
Globálně posuzované efekty úpravy
infrastruktury
15
15
Zkrácení jízdních dob Praha – Brno – Wien
(stávající infrastruktura)
Průjezd uzlem Brno a kapacita
příměstských tratí
Praha
Modernizace a zkrácení jízdních dob Praha
Běchovice - Úvaly
Brno
Modernizace a zkrácení jízdních dob
Choceň – Ústí nad Orlicí
Zvýšení rychlosti
Břeclav - Wien
Mapový podklad : MDČR O190
16
Kapacita příměstských úseků
(Praha Vršovice – Praha Hostivař)
Dopady infrastruktura
Nové stanice a zastávky pro osobní dopravu
(Praha Eden, Praha Rajská Zahrada
Dopady provoz
Lepší flexibilita a koordinace dálkové a
příměstské dopravy
Zvýšení kapacity infrastruktury
Nezpomalováná vlaků Ex/R
Zlepšení parametrů infrastruktury
Nepředjíždění vlaků Os
Pravidelný interval nabídky 15 minut
17
18
Priorita 1
Priorita 2a - vnitro
Priorita 2b - mezinárodní
Priorita 3
19
Další otázky spojené s RS
(nejde jen o infrastrukturu)
Výnosnost t arifu ČD a dalších dopravců
v roce 2006 při kurzu 1 CHF = 18 Kč
3,5
Systém RS
Zdroj dat:
- Výroční zpráva ČD 2007
- Angebot und Preise der SBB und der
Nachbarbahnen SNCF, DB, FS/ Trenitalia
und ÖBB (Vergleich und Bew ert ung, Stand
Januar 2008)
3,0
Vazba na sousední země
Vazba na dopravce a vozidla
Výnosnost (Kč/ oskm )
Nositel na liberalizovaném trhu
2,5
2,0
1,5
1,0
Návratnost systému RS
Náklady (vozidla, provoz, financování)
Tržby (jízdné, výnosnost tarifu)
Vliv liberalizace trhu
Zajištění provozu
Na komerční riziko
V rámci ZVS
20
0,5
0,0
výnosnost
ČD
DB
SNCF
SBB
ÖBB
FS
0,79 Kč
2,95 Kč
2,99 Kč
2,72 Kč
1,75 Kč
1,51 Kč
Shrnutí k období 2013 – 2030 → konkurenceschopná DD
Infrastruktura
Organizace a uspořádání trhu
Dostatečná kapacita
Vztah komerčního a závazkového trhu
Stabilita provozu
Udržitelnost a návratnost investic
Rozvoj stávající sítě s potenciálem růstu
Evropská a národní legislativa (totální
Nové tratě → RS
otevřenost vs. přeregulovanost trhu)
Synergie obou sítí a jejich výstavby
Vyřešení problematiky národního dopravce
Status, vlastník
Nabídka přepravních služeb
Standardizovaný a diferenciovaný produkt
Síťové vazby (železnice, bus, taxi)
21
21
Zajištění investic a financování vozidel
Jednotnost systému železnice
Moderní aplikace (informace, odbavení, data)
Účinný lobbing
Personál
Zvýšení politické podpory železnici
Železnice – perspektiva pro mobilitu a dopravu; Konference Železnice 21. století; 22.5.2013
Děkuji Vám za pozornost
České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1
Jan Hrabáček
GŘ ČD O14
Tel.: 725 790 030
E-mail: [email protected]
22

Podobné dokumenty

Doprava 3K / DOPRAVA 2000

Doprava 3K / DOPRAVA 2000 Výčet všech možností systému je nad rámec tohoto materiálu, více informací naleznete na www.ksh‐data.cz 

Více

Pražská burza aneb lapka na peníze drobných

Pražská burza aneb lapka na peníze drobných Kde ještě vidíš rezervy KI, kterým směrem by se ještě mohl rozvinout? Myslím si, že velký potenciál by mohl být ve spolupráci s některými studentskými spolky, případně jinými podobně zaměřenými spo...

Více

9 INTERNATIONAL F3J THERMAL SOARING CONTEST

9 INTERNATIONAL F3J THERMAL SOARING CONTEST Rhöhflug Gersfeld e.V. LMK Terezín Ceska Trebova Ceska Trebova LMK Dolni Lhota Česká Třebová

Více

Texas Instruments BAII Plus™ Professional

Texas Instruments BAII Plus™ Professional • Analýza cash flow pro až 32 různých plateb a až 4ciferné hodnoty opakování • Modifikovaná vnitřní míra výnosu (MIRR) • Vyhodnocování efektivnosti investice metodami NPV a IRR • 6 odpisových metod p...

Více

SKIP sdružuje, už 44 let

SKIP sdružuje, už 44 let přílišná zátěž člověka běžnými životními situacemi (neponechává prostor pro organizovanost) vývoj technologií politická situace

Více

zde - Václav Klaus

zde - Václav Klaus V rozporu se zažitými představami o chronické zpuchřelosti habsburské monarchie bojovalo Rakousko statečně. Italy porazilo na souši u Custozy a na moři u Visu a od totální porážky Itálii zachránil ...

Více