Únos 9.A

Komentáře

Transkript

Únos 9.A
___________________________________________________________________________
Občasník ZŠ Krčín
číslo 3/09-10
Cena 5.- Kč
Začal nový kalendářní rok, školní rok, přesněji jeho první pololetí, se naopak řítí ke svému závěru. Kalendářní
rok nám říká bilancuj a plánuj do budoucna, školní rok zase nepřestávej, finišuje se! Takže na nějaké
odpočívání vlastně není ani čas. Vlastně máme ho právě za sebou. Ještě že ty Vánoce máme. A jak jsme je
prožili? Co se dělo u nás ve škole? Co naši redaktoři našli zajímavého?......Tak neváhej a čti.
RM
Únos 9.A
Ve čtvrtek 3.12. jsem
nenápadně vykoukla ze dveří?
Uslyším ještě ten zvuk? Pomalu
a tiše jsem se vyplížila na
chodbu. Rozhlédla jsem se a
rychle jsem zalezla na záchod.
Chvilku
jsem
jen
tiše
oddechovala a doufala, že jsou
pryč. Když jsem se stejně
pomalu a tiše vracela, čekalo mě
nemilé překvapení. Přesně
takové, jakého jsem se celý rok
bála.
„Bll… Kdopak tu nebyl
hodný?“ ozvalo se ze šesté třídy. Nějací černí mužíčci stáli ještě na chodbě. Rychle jsem
odběhla k nám do třídy a s úlekem zjistila, že tam polovina mých spolužáků není. „Blll..,“
ozvalo se znovu. Bylo mi to jasné. Odnesli si je čerti. Naštěstí pro mě byl na stole nachystaný
perník od andílků. Díkybohu, že jsem byla hodná. Rychle jsem si sedla do lavice a
poslouchala výklad učitele. V hlavě mi ovšem pořád zůstala jedna jediná otázka. „Kam moje
spolužáky odvedli a kdy je vrátí?“ Bylo to jednoduché. Odvedli je do pekla a už je nikdy
neuvidím.
Celý den zbytek 9.A chodil jako bez duše. Velké překvapení pro nás bylo, když se naši
ztracení spolužáci objevili ve třídě. Zničení a unavení. Od hlavy po paty celí začernění. Bylo
mi jich líto, ale musím přiznat, že si to zasloužili. Po pěti minutách, kdy nám vyprávěli, co jim
v pekle provedli, jsem zjistila, že se ani trochu nepolepšili. Doufám, že žáci z jiných tříd, které
si naše nemilá návštěva odvedla do pekla, si z toho vzali alespoň ponaučení a budou celý rok
hodní!
Jana Kvirencová
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Prahou křížem krážem
25.11.2009 se vydala 4. a 5.třída na exkurzi do Prahy. Jeli jsme
autobusem ,a aby se autobus zaplnil, tak jeli i žáci jiných tříd. Nejdříve
jsme navštívili Václavské náměstí a dále Národní muzeum,
Staroměstské náměstí,orloj, Karlův most, Pražský hrad, chrám sv. Víta
a Národní divadlo. Všem se nám to moc líbilo, ale škoda, že jsme tak
spěchali. V Národním muzeu jsme se setkali se zvířaty a také jsme
viděli, jak na naší Zemi vybuchovaly sopky a jak vypadá zemětřesení a naposledy jsme ještě
„vlezli“ do pravěku. Moc se nám líbil chrám sv. Víta a Pražský hrad. V chrámě sv. Víta jsme
byli a prohlédli jsme si ho. Pak naše cesta
vedla do Národního divadla. Prohlídka
Národního divadla byla moc zajímavá. Byli
jsme se podívat ve sklepení a také v hledišti
a na balkóně. Když bylo vše zhlédnuto, tak
jsme se mohli vydat zpět domů. Cestou
domů jsme se ještě stavili v McDonald´u,
abychom v pohodě a bez hladu dorazili zpět
domů.
Napsaly: Kristýna Kubištová a Markéta Maršíková
Gratulace! Gratulace! Gratulace! Gratulace! Gratulace!
Slovenský literární klub v ČR vypsal s podporou ministerstva školství 5. ročník literární
soutěže Jána Kolára. Práce musely být ve slovenštině. V kategorii žáci základních škol
zvítězila Kristýna Novotná z 8.A. Dostala plno krásných cen i s peněžitým obnosem.
Gratulujeme!
B.Nováková 8.A
V Eltonu to stále tiká
Na sklonku podzimu, když už sluníčko ubírá na síle, jsme se vydali se seminářem tvůrčího
psaní na exkurzi do firmy Elton hodinářská a.s. Každý z nás od výletu očekával něco jiného. Já jsem
z ně příliš nadšená nebyla.
Ocitli jsme se v budově sice sešlé stářím, přesto teplé a útulné. Sice krátké, ale čekání mně
zatím nálady nepřidalo. S naší průvodkyní jsme zamířili nejdříve k muzeu. Slečna vytáhla klíč a
vložila ho do zámku, otočila a otevřela dveře. Na nás dýchl pach minulosti. V tu chvíli mě to
uchvátilo. Malá místnůstka se spoustou hodinek překypovala historií a tajemstvím. Uviděla jsem
vojenské hodinky, budíky, staré Spartaky i Diplomatky, náramkové hodinky pánské, dámské, pro
zdravotní sestry a další a další.
A tady začala průvodkyně s výkladem.
Přenesla jsem se do dob dávno minulých.
Uvědomila jsem si, kolik titěrné práce zabraly
jediné ty překrásné hodinky, kolik hodin strávili
všichni ti, co vyzbrojeni hodinářskými nástroji a
obrovskou trpělivostí se stali strůjci všech těch
hodinových strojků kolem mě.
Není mnoho věcí, které člověka dokáží
tak okouzlit a ještě méně je těch, které za to
opravdu stojí. Ale myslím si, že věc, která
vypadá hezky, dobře funguje a je dělaná s láskou
k nim patří. A to hodinky Prim, ty v muzeu i ty
dnes opět vyráběné nové, opravdu jsou.
Jana Zelenková 9.B
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Ježíšek x Santa
Každoročně očekáváme ten den. Den, kdy si pochutnáme na bramborovém salátu, kaprovi a cukroví. Po
večeři nás čeká ještě jedno velké překvapení. Dárky od Ježíška. Tak to vypadá už po mnoho let u nás, ale jak je
to v jiných zemích?
V Polsku dětem sv. Mikuláš donese dárky 24.12. potom, co se na obloze objeví první hvězda.
Samotná večeře se skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce.
V Itálii se dárky dostávají večer 24.12. nebo druhý den ráno. Leží vedle jesliček nebo vyjímečně
pod stromečkem. Hlavním jídlem bývá jehněčí s rozmarýnovými bramborami.
V Řecku se v dřívejších dobách zdobily lodě, dnes už je nahradily stromky. 25.12. se koná jedna
z nejbohatších řeckých hostin. Podává se krocan, sele, jehně nebo ryby. Dárky nosí Mikuláš až na
přelomu roku.
Ve Švédsku je hlavním chodem sváteční večeře sušená treska s bílou omáčkou. Mezi speciality
patří vařené fazole se slaninou a cibulí nebo malé klobásky. Dárky jim po večeři donese Jultomten za
pomoci Julnissarů.
V Austrálii, kde slaví Vánoce při pikniku na zahradě s melouny a užívají si letní prázdniny, ve
Velké Británii a v USA nosí v noci ze 24. na 25. 12. dárky Santa Klaus. Právě tato postava se dostává
do všech zemí světa a „ničí“ tak jejich zvyky. Právě to mě donutilo udělat anketu u nás ve škole.
Zeptala jsem se dětí z prvního stupně, zda jim nosí dárky Ježíšek nebo Santa. Překvapivě
všechny zůstaly u naší tradice. Ovšem, když jsem se zeptala, jak vypadá, to už věděl jen málokdo.
Hodně si ho pletly právě se zmiňovaným Santou. Můžou za to i reklamy, například na Coca – Colu,
kde se vyskytuje. Lidé moc dobře ví, že to, co se objeví v televizi, se stane brzy populární. Dokazují to
i děti, které čím dál tím víc do svých dopisů Ježíškovi či Santovi zaznamenávají věci objevující se
právě v reklamách.
Žáci ze druhého stupně se také většinou zastaly našich zvyklostí. Můžeme za to být jen rádi.
Přece nechceme, aby nám naše Jezulátko nahradil starý, vousatý muž v červeném obleku se soby a
sáněmi.
S pomocí www.wikipedia.cz zpracovala Jana Kvirencová
Vánoční prohlídka náchodského zámku
26.11. se 5. a 4. třída vydala na náchodský zámek
zjistit, jak vypadaly Vánoce na zámku. Průvodci,
kteří byli převlečeni historických kostýmech, nás
provedli vyzdobeným zámkem. Podívali jsme se na
adventní věnce, jak se dříve zdobili, potom jsme si
prohlédli Mikulášův, andělův a čertův oblek. Také
tam byly vánoční stromečky, které byly zdobené
sušeným ovocem, háčkovanými ozdobami, ořechy a
jinými. Zjistili jsme, co dostávaly dříve děti
k Vánocům a jaké se dodržovaly vánoční zvyky. A
na konec nás pohostili cukrovím a čajem.
Celá prohlídka se nám moc líbila, protože byla velmi
zajímavá.
Pavlína Hušková
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
From this school year there is a native speaker
on our school. He helped to teach English at
selectable English lessons. Now he helps to
teach English at normal English lessons. I
would like to tell you something about him, so
here is a interview.
What is your name?
My name is John Taylor.
Where are you from?
I am from England, from the town called
Warrington
Do you like Czech Republic?
Yes, I like Czech Republic very much.
Why do you live here?
I live here, because in England is too many
people, too many cars, there is too expensive,
there is a lot better nature here. Czech
Republic is a very nice country for live.
How long have you lived here?
How long have I lived here? Three years.
Three years and one week.
Do you have family here?
Only my wife.
Is English your favourite subject?
Yes, I really like teaching English.
Do you like our school?
Yes. I really like your school.
Why do you teach English in our school?
Why? To help you students to be better at
English.
Are there any other places you teach
English?
I teach English at a lot of places, for example
Sun School, University in Dobruška and some
companies.
Od tohoto školního roku je na naší škole rodilý
mluvčí. Pomáhá učit angličtinu v hodinách
volitelné angličtiny. Teď pomáhá učit
angličtinu při běžných hodinách angličtiny.
Chtěla bych vám o něm něco říct, takže tady je
rozhovor.
Jak se jmenujete?
Jmenuji se John Tailor.
Odkud jste?
Jsem z Anglie, z města Warrington.
Líbí se vám Česká republika?
Ano, Česká republika se mi moc líbí.
Proč tady žijete?
Žiji tady, protože v Anglii je příliš mnoho lidí,
příliš mnoho aut a je tam velmi draho. Myslím
si, že zde je lepší příroda. Česká republika je
nádherná země pro život.
Jak dlouho tady žijete?
Jak dlouho tady žiji? Tři roky. Tři roky a jeden
týden.
Máte tady rodinu?
Jen manželku.
Je angličtina váš oblíbený předmět?
Ano, velmi rád učím angličtinu.
Líbí se vám naše škola?
Ano, vaše škola se mi moc líbí.
Proč učíte angličtinu u nás na škole?
Proč? Abych pomohl vám žákům být lepší
v angličtině.
Učíte angličtinu ještě někde jinde?
Ano, učím na hodně místech, například v Sun
Schoul, na Univerzitě v Dobrušce a v nějakých
společnostech.
Kristýna Novotná z 8.A, za pomoc děkuji své
spolužačce Denise Hrnčířové
BONBÓNY
Každý si rád zamlsá a o dětech to platí obzvlášť.V Česku se vyrábí mnoho druhů bonbonů od měkkých
želatinových až po tvrdé Hašlerky.Každý si vybere podle chuti . Určitě i vy si
občas zamlsáte .A teď malá ochutnávka historie . Bonbon je cukrovinka, která
se poprvé objevila asi v 17. století ve Francii. Původně bonbóny jedly děti na
královském dvoře a povykovaly: „Dobré! Dobré!“ (francouzsky - „Bon!
Bon!“). Takto vznikl název této lahodné cukrové hmoty. Později se výroba
bonbónů zdokonalovala. Začaly se vyrábět různé druhy ovocné,karamelové,
čokoládové, nikoli však gumové.Roku 1920 začala německá firma Haribo
vyrábět jako první na světě gumové bonbony .Haribo se blíží ke 100 let své
existence. Což některé z vás možná překvapí.
Haribo je německá firma, založená roku 1920 v Bonnu Hansem Rieglem, která vyrábí bonbóny nejrůznějšího
druhu. Jméno firmy je zkratka z Hans Riegel, Bonn.
Dnes je Haribo největší výrobce gumových a želé sladkostí na světě, také vyrábí gumové medvídky, lékořici a
spousty dalších. Má pět výroben v Německu a dalších 13 po celé Evropě. Téměř v každém státě Evropy je
prodejna těchto bonbónů, stejně jako v USA.
Adéla Křupalová
(zdroj:wikipedia)
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Nové CD Terénních berušek
- Terénní Berušky mají prý nové CD! A jak se jmenuje?
- „Zůstaň se mnou“.
- Mám zůstat s tebou? A proč?
- Ale né, to CD se jmenuje „Zůstaň se mnou“.
- Dobře, a kdo udělal obal?
- Obal tvoří obrázky tří děti, které dostaly nápad, nelenily a
zrealizovaly ho.
- A kdy sen cédéčko
natáčelo?
- V úterý 16.června 2009.
- A je na tom cédéčku i něco jiného,
neobvyklého?
- Ano, stojí za to poslechnout si poslední
skladbu „Vánoční povzdech sbormistra“,
nebo tam máme i videoklip k písničce
„Motýlek“.
- Vy jste natáčeli videoklip?
- No jasně, bylo to nedaleko naší školy a
užili jsme si tam spoustu legrace, ale víc už
neprozradím, stojí za to si to cédéčko
prozkoumat sám .
Bára Stránská
Náš Novoměstský orchestr
Současný Novoměstský orchestr hraje a koncertuje pod záštitou ZUŠ Bedřicha Smetany od
roku 1998. Vede ho Jaroslav Rybáček, výborný sbormistr a dirigent. Orchestr má přes padesát
členů a hraje skladby například od: A.Dvořáka, J.Brahmse, J.Strausse, G.Bizeta a mnoha
dalších skvělých skladatelů, ale poslední dobou hraje i skladby z filmů a muzikálů. Celý rok
pilně trénuje a novoměstské publikum už ví, že má tradiční Vánoční a Jarní koncerty.
Orchestr hrál například i na setkání se sirem Nicolasem Wintonem. Byl na zájezdech v Belgii,
Itálii, Španělsku, Vídni, Lotyšsku a plánuje zájezd do Francie.
V roce 2006 Novoměstský orchestr nahrál své první CD v Českém rozhlase Tance/Dances.
Toto CD je možné zakoupit v ZUŠ Bedřicha Smetany, nebo v Městském klubu.
A jak to všechno vím? Protože i já
hraji jak v tomhle orchestru, tak
v ZUŠ B. Smetany a vím, že jeho
členové v něm nejsou jen pro radost
z hudby, ale i pro jeho dobrou a
kamarádskou partu.
Velice ráda bych vás pozvala na
letošní Jarní koncert. Můžete se
těšit například na slavný muzikál
Chicago, Fantom opery a na plno
dalších skladeb. Přeji krásný
zážitek! 
Bětka Nováková 8.A
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
7 Divů světa: Egyptské pyramidy
Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti
Středozemního moře a na středním východě.Já vám zde budu postupně představovat každý
z nich.
Egyptské pyramidy je jeden z asi
nejznámějších divů světa.Vznik se datuje
od roku 2700-2500 př.n.l. a je to jediný
z divů, který se dochoval do dnešních
dob.Pyramidy dříve sloužily jako hrobky
faraónů. Faraóni na prostředcích pro
stavbu pyramid nešetřili, protože jejich
hrobky musely být nezničitelné a
nepřístupné. První skutečnou pyramidu
s hladkými stěnami nechal vybudovat
faraón Snofrev v Médúmu, dvacet
kilometrů od Sakkáry. Odtud tedy pochází
tvar pyramidy. Tři nejstarší pyramidy jsou
v Gíze.Jsou to Cheopsova, Chefrenova a
Mykerinova pyramida, které stráží monumentální sfinga. Největší z nich je Cheopsova
pyramida, je vysoká 137,3 m, šířka její základny je 230,4m. Pyramidy jsou stavbou, která se
výrazně odlišuje od ostatních staveb starověké doby, ale jejich nadčasovost je obdivuhodná.
Vyhledala Katy Hejčlová
Zdroj- sedm_divu_sveta.a4.cz/
Módní policie
V tomto čísle si posvítíme na zpěvačku Katy
Perry.
ŠATY:
Šaty, které si vzala Katy na sebe, jsou naprosto
úchvatné.Není nic ,co bych jí vytkla.
Za šaty dávám
a to za naprosto nádhernou
róbu.
ÚČES:
Katy zvolila účes velice dobře.Drdol k tomuto
modelu je nesmírně elegantní.Zde platí
pravidlo:čím více je model zdoben např.volánky
nebo řasením,je drdol jako účes naprosto ideální.
Za účes dávám
a to za eleganci.
DOPLŇKY:
Katy si jich na sebe moc nevzala, což je k této róbě
dobře.Za doplňky
a to za jednoduchost.
HODNOCENÍ:
V příštím čísle si posvítíme na Miley Cyrus
(Klára Hovorková)
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Jen počkej!
Jistě nemusím nikomu představovat hrdiny tohoto
seriálu. Tentokrát vám přináším nový příběh vlka a
zajíce. Hrdinové se vrátili!
Marek Hylský
Na horách
Jednou v lednu se zajíc rozhodl, že si zajede na hory. Předem si
objednal pokoj na chatě Vločka a v neděli pátého nastoupil do
zájezdového autobusu. Naneštěstí ho na zastávce zahlédl vlk. „No
počkej. Já vím kam jedeš zajíci,“ řekl si potichu a schoval se do
zavazadlového prostoru za zajícův kufr.
Autobus vyjel a za hodinu byli na místě. Zajíc vystoupil
z autobusu a chtěl si vzít kufr. Ale najednou z po za kufru vyskočil
vlk. Zajíc sebou trhl: „Jé vlk!“ „To koukáš, zajíci, viď?“ ušklíbl se
vlk. Zajíc nečekal, popadl kufr a pelášil k chatě. Od vrátného si
vzal klíč k pokoji a zabydlel se.
V poledne sešel dolů k jídelně, aby se naobědval. Ale
když sešel do jídelny zezadu na něj poklepal vlk, zajíc ucukl a
převrátil hrnec s polévkou. Na podlahu chlístla nudlová polévka a kuchař začal křičet na vlka: „CO SI JAKO
MYSLÍTE, ŽE TADY TAKHLE VYVÁDÍTE, ODEJDĚTE!“ Vedoucí chaty vlka dal vyvést ven, a zajíc se
mohl v klidu najíst. Když se našupal, šel zase nahoru do pokoje a trochu si odpočal.
Odpoledne se zajíc oblékl, vzal si lyže a šel lyžovat na svah u chaty. Vlk si ho všiml a povídá si: „Však
já tě chytím, zajíci.“ Vzal si lyže z místního skladu a šinul si to za zajícem. „Počkej na mě zajíci!“ křikl za ním.
Zajíc ho zaslechl, sundal si lyže a dal se na útěk. Vlk si lyže nesundal a i s nimi začal zajíce honit po městě. Byla
to divoká honička. Zajíc přeskakoval zábradlí, sloupy a kandelábry a vlk na lyžích do všeho narážel. BUM,
BUM, PRÁSK PRÁSK…….. až při jednom obzvlášť tvrdém nárazu to lyže už nevydržely, polámaly se,
odrazily se, vymrštily jej do vzduchu a než zjistil, co se vlastně děje, ležel rozpláclý jak široký tak dlouhý před
lanovkovou stanicí. „To jsem si dal,“ řekl rozzlobeně, „JEN POČKEJ!“
Zajíc si koupil lístek na lanovku. „Prosím jeden,“ řekl a nastoupil do nejbližší kabinky. Kabinka vyjela a
vlk se schoval pod sedačku v další kabince. Nastoupil tam malý slon a kabinka vyjela. Když zastavila na horní
stanici, slon vystoupil a vlk se také chystal vylézt, ale dveře se zavřely a kabinka jela zpět dolů. A to už byl
pomalu večer a obě stanice se už zavíraly. Z horního svahu ještě sjeli poslední lyžaři (mezi nimi i zajíc) a všichni
už odcházeli domů. „To byl ale hezký den,“ řekl si zajíc.
Vrátil se na chatu, navečeřel se, vyčistil si zuby a šel spát a když zhasnul lampičku naposledy, zastříhal
ušima a z lanovky zaslechl. „JEN POČKEJ ZAJÍCI, JEN POČKEJ!!!“
Marek Hylský 8. A
        pro zasmání        
Maminka jde s Pepíčkem poprvé do ZOO. Od
první chvíle, co tam vejdou Pepíček nadšeně
výská:
"Jéé opička! Mami koukej opička!!"
"Ticho Pepíčku, to je teprve paní pokladní!"
Paní učitelka vysvětluje třídě: "Říkáme, že
kráva se otelila, kočka okotila. Řekne někdo
další příklad?"
Pepíček se hlásí: "Prosím, žralok se ožral!"
Paní učitelka se ptá Pepíčka Kalianků: "Co
nám můžeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola,
odletí do jižních krajin!"
V televizi, při vědomostní soutěži se ptá
moderátor soutěžící: "Otázka z náboženství:
Jak se jmenuje křesťanský spasitel a jak se
jmenují jeho rodiče????"
Soutěžící se hluboce zamyslí a odpoví:
"JežišMarjáJózefe... tak to si teďkon
nevzpomenu."
Hele, Franto, co ty vlastně děláš?"
"Ale, mám zodpovědnou práci, mám pod
sebou 500 lidí a šíleně se nadřu."
"A to děláš někde ředitele ve fabrice?"
"Ne... sekám trávu na hřbitově."
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
JUSTIN BIEBER
Narodil se14.března.1994 v kanadském Stratfordu. Jeho celé jméno je Justin Drew Bieber.
Justin je kanadský zpěvák který se proslavil díky YouTube ,na kterém ho objevili.O několik
týdnů později Justin podepsal nahrávací smlouvu s Island Record. Začíná pracovat na svém
debutovém albu My World, které vyšlo 17.listopadu. Z tohoto alba byly vydány dva velmi
úspěšné singly: One Time a One Less Lonely Girl a oba se dostaly do Top 15 na Canadian
Top 100 a do Top 30 na Billboard Hot 100.
A teď pár zajímavostí…


V současné době žije v Atlantě.
Přezdívky: J-Beebs, Bieber, Beebs

Jeho první setkání s davem fanoušků bylo před 2
lety na festivalu ve Stratfordu když Justin hrál na
kytaru.

Začal s bubnováním ve 2 letech pak začal hrát na
kytaru a piano.

Původně Justin vložil své videa na YouTube pro
přátele a rodinu, viděli je ale různé správcovské
společnosti a začaly ho kontaktovat.

Usher a Justin Timberlake chtějí udělat s Justina
hvězdu.


Nakonec ale Justin zůstal pouze s Usherem.
Justinův táta hraje na kytaru a jeho máma zpívá.


Rád hraje fotbal.
Song "One Time" není zaměřený na
konkrétní dívku, je zaměřený na všechny
holky.

V současné době nemá přítelkyni.

Oblíbená barva je modrá.

Oblíbené jídlo je špagety.


Oblíbené číslo je 6.
Chtěl by nahrát duet s Beyoncé.

Má rád zdravou vodu.

Umí mluvit fancouzsky.

Trpí klaustrofobií
Vydává redakce ZŠ Krčín:
Příspěvky je možno zasílat na adresu: [email protected]
http://www.novemestonm.cz
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Podobné dokumenty