KEMP GAIA - Artichoke

Komentáře

Transkript

KEMP GAIA - Artichoke
KEMP GAIA
(námět pro 15-dílný zábavno-soutěžní pořad pro děti a mládež)
Předkladatel: Produkční společnost ARTICHOKE s.r.o.
Prezentace ČT – srpen 2013
IDEA PROJEKTU
Název:
KEMP GAIA
Žánr:
Dobrodružno-zábavná soutěž pro děti a mládež ve volné přírodě
Synopsa:
KEMP GAIA (pracovní název) je založen na televizním formátu vytvořeném norským studiem Fabelaktiv
pod názvem "ENERGIEKAMPEN". Jde o program dobrodružné soutěže pro děti ve školním věku,
natáčený ve volné přírodě formou "reality show". Týmy českých a slovenských dětí pobývají v táboře
ve Vysokých Tatrách, kde se vzdělávají a závodí v různých dovednostních soutěžích s tématikou
životního prostředí, obnovitelných energií a ekologie obecně. Program může a nemusí mít moderátora,
ale má princip zadávání úkolů a hodnocení. Kamera sleduje děti během soutěží, ale i během jejich dne ve
stanovém táboře.
Program koncipujeme jako licenci původního programu ENERGIEKAMPEN, ale je přizpůsoben pro
specifika česko-slovenského publika. V tomto smyslu akcentujeme hlavně atmosféru letních táborů,
soutěživosti, skautského ducha a dovedností potřebných na přežití v přírodě, ale také edukativní
rozměr nauky o přírodě, energiích a naší planetě.
Video trailer: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13584942/Kemp%20Gaia.mov
Stopáž:
26 minut
Cílová skupina:
Děti ve školním věku
od 8 - 14 let a jejich rodiče
Návrh vysílacího času:
Víkend, podvečerní vysílání
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Počet dílů:
15
Aktuální stav rozpracovanosti: Development
Dohoda o opci s dánským studiem Fabelaktiv
Technika výroby:
Natáčení v exteriérech, během léta,
HD kamerou (5 kamer současně)
Záměr:
Vzbudit u dětí přirozený, nenucený zájem o přírodu, soutěživého ducha,
ale i témata energie, životního prostředí a obnovitelných zdrojů
Ambice projektu:
• Chceme přinést formát, který byl mimořádně úspěšný v severských zemích a spojit české a slovenské děti.
• Chceme zaměřit pozornost dětí na přírodu, zábavu v přírodě a dovednosti v přírodě.
• Chceme do programu vnést atmosféru dětských letních táborů a dobrodružství ve volné přírodě
a rozvíjet hravou formou znalosti o obnovitelných zdrojích energie i celkové "školní" vědomosti.
HLAVNÍ ŠTÁBOVÉ PROFESE
Producent:
Produkční společnost Artichoke
Režisér:
Juraj Krasnohorský
Reference:
Reference:
Artichoke jsou tři producenti:
Filmy pro kina:
Juraj Krasnohorský, Henrieta Cvangová a Danuta Gegotek.
• 2012: Tigre v meste - celovečerní hraný film
• 2009: X = X +1 - Krátky film
Producenti mají individuální zkušenosti s výrobou
a produkcí množství TV seriálů, hraných filmů,
TV:
dokumentárních filmů.
• 2013: Řemeslo žije - dokumentární magazín s prvky reality pro RTVS
• 2013: To je nápad - magazín o designu a Do-It-Yourself pro TV JOJ
Produkční práce na TV programech:
• 2011-2012 Detektyw Łodyga - dětský hraný seriál pro CANAL + Polska
• 2011-2012 Druhý dech - denní hraný seriál pro TV Markíza
• 2010 Aféry - seriál pro TV JOJ
• 2010 Odsouzené - seriál pro TV JOJ
• 2009 Ve jménu zákona - seriál pro TV Markíza
Podukční práce na Kino Filmech:
• 2013 Fair Play - r. Andrea Sedláčková, CZ-SK
• 2013 Super Žena - r. Karol Vosátko, SK
• 2012 Tigre v meste - r. Juraj Krasnohorsky, SK
• 2012 Yuma - r. Piotr Mularuk, POL
• 2009 Otec - r. Lukáš Hanulák, SK (krátký film)
• 2008 Nedodržený slib - r. Jiří Chlumský, CZ-SK
• 2011: Kinofil - magazín o filmu na TA3
KREATIVNÍ TÝM
Režisér a scenárista:
Juraj Krasnohorský
Návrhy soutěžních zařízení a vizuální identita programu:
Peter Košťál ze studia Ekran
Střih:
Marek Kráľovský
Kameraman:
Ivo Miko
Zvuk:
Miloš Hanzely
Dramaturg ČT:
Martin Novosad
Kreativní producent ČT:
Kateřina Ondřejková
Výkonný producent ČT:
Jarmila Hoznauerová
Dramaturg RTVS:
Bude upřesněn
Development:
Kemp Gaia je licencovaný program (původní název Energiekampen).
Program má danou strukturu a licence přináší množství nápadů na soutěže
a na zařízení, na kterých děti soutěží.
Česko-slovenská verze předpokládá úpravu na lokální podmínky,
a s tím spojenou úpravu struktury soutěží a také výrobu vlastních
soutěžních zařízení.
Exteriéry:
Navrhovaná lokace: Vysoké Tatry
LOKACE
Možnost využití existujících táborových center (po obhlídce), nebo bydlení ve stanech mimo civilizace.
Vyžaduje se stavba soutěžních rekvizit, popřípadě lanové aktivity, ale ne stavba budov.
STAVBA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSTROJŮ
Produkční společnost Artichoke nabyla opční
práva pro teritorium ČR a SR.
Norská produkce v současnosti připravuje bibli
programu a potřebné podklady
pro development, včetně plánů na stavbu
soutěžních přístrojů.
VÝBĚR DĚTÍ DO PROGRAMU
Přepokládáme účast 36 dětí ve 12 týmech po 3 dětech,
zhruba ve věku 12 let.
Děti budou soutěžit v týmech
podle krajů a regionů Čech, Moravy i Slezka a Slovenska.
Děti se budou vybírat
na školách, nebo online,
formou soutěže.
Výběr by se dal spojit s přednáškou o energiích, ekologické
odpovědnosti a obnovitelných energiích.
Po této přednášce by děti absolvovaly vědomostní test o tématech,
které přednáška prezentovala.
Následně by vyplnili online přihlášku. Spolu s motivačním
dopisem, fotografií a souhlasem od rodičů,
by přihlášku elektronicky zaslali na adresu programu.
Úzký výběr dětí bude pozván na casting.
Casting by spočíval v týmové vědomostní a sportovní
zkoušce a probíhal by formou denního dětského tábora.
Tato část by se filmovala a dala by se využít
v předtáčkách programu. Zároveň bychom otestovali děti
v podmínkách velmi blízkých podmínkám natáčení.
Produkční firma Artichoke sestaví tým lidí kvalifikovaných pro práci s dětmi, kteří jednak pomohou s výběrem dětí do
soutěže, a zároveň zajistí odborný dozor, přípravu a psychologickou podporu pro děti během natáčení.
HARMONOGRAM REALIZACE
2013:
Prezentace ČT, RTVS, literární příprava, hledání koprodukčních partnerů
2014:
Leden - Březen
Vytvoření vizuálu,
Internetové stránky včetně obsahu pro casting dětí
Březen - Duben:
Casting dětí
Průzkum realizace
Květen:
Příprava soutěžních rekvizit a stavba
Červen-Červenec:
Natáčení
Červenec - Srpen:
Postprodukce a schvalování
Září 2014:
Předpokládaný termín premiéry
simultánně na ČT a STV
NÁVRH MODELU FINANCOVÁNÍ JEDNOHO DÍLU
ČT
• maximální předpokládaný finanční vklad cca 400.000 CZK
(15.435,- EUR) na díl
• věcný vklad (kamerová technika, doprava, zvuková technika,
propagace)
Finanční náklady:
Předpokládané náklady na výrobu jednoho dílu
jsou cca 800.000 CZK (29.817,- EUR) bez DPH
RTVS
• finanční vklad ve výši 30%
• věcný vklad (ateliéry, kostýmy, stavba, doprava, propagace)
ČT 50%
RTVS 30%
PRODUCENT (Artichoke) 5%
JINÉ ZDROJE 15%
PRODUCENT
věcný vklad ve formě grafických,
animačních a postprodukčních prací
a techniky
JINÉ ZDROJE
• soukromé CZ: hlavní sponzor programu CZ (např. RWE, ČEZ,...)
• soukromé SR: hlavní sponzor programu SK (např. ENEL, SLOVNAFT, TATRALANDIA, ...)
• státní: SR: Agentúra životného prostredia, Ministerstvo poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Environmentálny fond, Ministerstvo školstva, Ministerstvo životného
prostredia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
• státní: CZ: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PREDBE)N( PODROBN( ROZPO*ET - Produkcia
(edukatívny program pre deti a mláde&)
KEMP GAIA
STRUKTUROVANÝ
APROXIMATIVNÍ ROZPOČET 1
PREDBE)N( PODROBN( ROZPO*ET - Produkcia
(edukatívny program pre deti a mláde&)
REKAPITULÁCIA
Autorské honoráre
B.
Honoráre v!konn!ch umelcov
C.
Náklady
na "táb
A.
Autorské honoráre
D.
B.
Technika
Honoráre v!konn!ch umelcov
REKAPITULÁCIA
F.
C.
V!prava
G
Obrazová
a zvuková postprodukcia
F.
V!prava
D.
Ostatné
náklady
G
I.
Náklady celkom:
A.
KEMP GAIA
A.
I.
celkom v !
58 500
AUTORSKÉ HONORÁRE
autorské honoráre
autorské honoráre
123 795
Technika
21 050
101 850
Obrazová a zvuková postprodukcia
31 800
Ostatné náklady
po"et po"et
jednotiek
jednotiek
15
15
autor scenára, editovanie, práva na scenár
A.
CELKOM
autor scenára, editovanie, práva
na scenár
A.
CELKOM
B.
HONORÁRE V(KONN(CH UMELCOV
moderátor Pán X, ú"inkujúce deti 36x
cena cena
za jednotku
za jednotku
1 509 300
263 160
1123
509 795
300
3 193 911
263050
160
21
543 090
101 850
2 627 730
3 193 911
543 090
2 31
627800
730
100
820 060
440
100 060
2 581 548
447 255
11 539 179
celkom v !
B.
hlavné postavy
B.
CELKOM
diel
15
OON*
faktúra*
58 500
diel
merná
jednotka
po"et
jednotiek15
CELKOM
7 500
diel
po"et
jednotiek
HONORÁRE V(KONN(CH UMELCOV
51 000
diel
15
moderátor Pán X, ú"inkujúce
deti
36x NA $TÁB
C.
NÁKLADY
B.
merná
merná
jednotka
jednotka
celkom v CZK
447 255
celkom
celkomvv !
CZK
820 440
2 581 548
11 539 179
celkom v CZK
castingov# re$isér, re$isér, kameraman, kost#mov# v#tvarník, umeleck# maskér,
castingov# re$isér, re$isér, kameraman,
kost#mov#
v#tvarník, umeleck# maskér,
architekt, kreatívny
producent
architekt, kreatívny producent licen#né práva
hlavné postavy
celkom v !
Kurz CZK-EUR
58
500
25,8
10
200
celkom v CZK
10 200
Náklady na "táb
Náklady celkom:
AUTORSKÉ HONORÁRE
A.
licen#né práva
Kurz CZK-EUR
25,8
15 PJ v#roba
merná
diel
jednotka
PJ príprava a
likvidácia
merná
diel
jednotka
cena
za jednotku
celkom v !
cena
za jednotku
cena za jedn.
v#roba
10 200
10 200
cena za jedn.
príprava a lik.
celkom v !
1 315 800
51 000
193 500
1 509 300
7 500
58
500v CZK
celkom
celkom v !
263 160
193 500
1 509 300
celkom v CZK
263 160
10v 200
celkom
CZK
10 200
organizátori sú%a&e a kempu
1 315 800
263 160
263 160
vedúci sú'a$e, asistent sú'a$e, staveb.in$inier, konzultanti, opatrovatelia
C.
NÁKLADY NA $TÁB
re&isérsky "táb
OON*
faktúra*
PJ v#roba15
pomocn# re$isér
15
organizátori sú%a&e a kempuproduk#n! "táb
PJ príprava a
likvidácia
diel
merná
jednotka
diel
cena za jedn.
v#roba
cena za jedn.
príprava a lik.
15 000
387 000
celkom v !
3 500
90 300
1 144 230
celkom v CZK
producer, linekonzultanti,
producer, vedúci
v#roby, loka"n# manager, asistenti
vedúci sú'a$e, asistent sú'a$e,executiv
staveb.in$inier,
opatrovatelia
produkcie 2x
kamerov! "táb
re&isérsky "táb
&venker 3x, kamerov# technik 2x, grip 2x, hl.osvet%ova", osvet%ova"i 2x,
agregátnik
pomocn# re$isér
zvukov! "táb
produk#n! "táb
15
diel
diel
44 350
15
15
diel
diel
28 185
727 3
173
500
15
diel
10 260
264 708
15
diel
22 500
580 500
hl.kostymérka, kostymérka, maskérka, vedúci rekvizitár, rekvizitári 2x, stavebná
slu$ba
kamerov! "táb
&venker 3x, kamerov# technik 2x, grip 2x, hl.osvet%ova", osvet%ova"i 2x,
C.
CELKOM
agregátnik
D.
15
15
TECHNIKA
majster zvuku - nakrúcanie, mikrofonisti 2x, majster zvuku - &túdio
D.1
v!prava
kamerová technika
SONY EX1 HD - 3 kamery
D.2
osvet'ovacia technika
D.3
zvuková technika
hl.kostymérka, kostymérka, maskérka, vedúci rekvizitár, rekvizitári 2x, stavebná
osvet%ovacia technika, spotrebn# materiál
slu$ba
C.
CELKOM
TECHNIKA
15
diel
osvet'ovacia technika
123 795
diel
cena
za jednotku
44 350
3 193 911
28 185
po"et
jednotiek
merná
jednotka
15
diel
6 800
175 440
15
diel
8 250
212 850
15
diel
3 750
123
795
96 750
diel
diel
CELKOM
po"et 15
jednotiek
merná
diel
jednotka
kamerová technika
SONY EX1 HD - 3 kamery
D.2
387 000
90 300
celkom v !
1 144 230
727 173
celkom v CZK
10 260
22 500
264 708
580 500
3 193 911
iná technika ("pecifikova%)
agregát
D.
D.1
15
zvuková technika
D.4
D.
15 000
majster zvuku - nakrúcanie, mikrofonisti 2x, majster zvuku - &túdio
executiv producer, line producer, vedúci v#roby, loka"n# manager, asistenti
produkcie 2x
v!prava
zvukov! "táb
15
15
diel
cena
za jednotku
2 250
21 050
58 050
celkom v !
543 090
6 800
celkom v CZK
175 440
STRUKTUROVANÝ APROXIMATIVNÍ ROZPOČET 2
F.
V(PRAVA
F.1
lokácie
nájomné - povolenia
F.2
stavba
správca stavby, tesári, maliari, mechnici, stavebn# materiál
F.3
kulisy a rekvizity
nákup a prenájom rekvizít
F.4
kost!my
nákupy kost#mov, "istenie
F.5
masky
materiál
F.
CELKOM
G.
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ POSTPRODUKCIA
G.1
OBRAZOVÁ POSTPRODUKCIA
striha", prenájom stri$ne, VFX, titulkovanie, grafick# design, farebné korekcie s
obsluhou, animovaná sekvencia
G.1
CELKOM
G.2
ZVUKOVÁ POSTPRODUKCIA
po"et
jednotiek
merná
jednotka
cena
za jednotku
15
diel
3 000
77 400
15
diel
66 600
1 718 280
15
diel
15 000
387 000
15
diel
16 500
425 700
15
diel
750
19 350
celkom v !
101 850
po"et
jednotiek
merná
jednotka
15
diel
cena
za jednotku
celkom v !
22 500
22 500
celkom v CZK
2 627 730
celkom v CZK
580 500
580 500
prenájom &túdia, mix, hudba, práva, nahrávanie - &túdio, nahrávanie orchester
15
9 300
diel
239 940
G.2
CELKOM
9 300
239 940
G.
CELKOM
31 800
820 440
I.
OSTATNÉ NÁKLADY
I.1
náklady na získanie práv
po"et
jednotiek
merná
jednotka
1
pau&
9 500
245 100
1
pau&
3 500
90 300
1
pau&
1 000
25 800
1
pau&
44 320
1 143 456
1
pau&
25 540
658 932
1
pau&
7 000
180 600
1
pau&
1 500
38 700
telefónne poplatky, kancelárske potreby, po&tovné, harddisky
1
pau&
4 500
116 100
SBS asistencia, lekár, zdravotníci + sanitka, psychológ
1
pau&
14 700
379 260
opcia, licen"ná odmena, archívne materiály
I.2
casting
casting
I.3
obhliadky
náklady na obhliadky
I.4
ubytovanie a stravovanie
I.5
doprava
ubytovanie a stravovanie príprava / v#roba
cena
za jednotku
celkom v !
celkom v CZK
mikrobus s vodi"om, produk"né autá, agregát s PHM, kamerové, osvet%ova"ské,
rekvizitárske, zvukárske, kost#mové autá
I.6
cestovné
I.7
právne a ekonomické slu&by spojené s projektom
letenky a cestovné na medzinárodné finále
právne a ekonomické slu$by
I.9
iné náklady ("pecifikova%)
prenájom kancelárskych priestorov, vysiela"ky
1
pau&
2 000
51 600
poistné
1
pau&
1 000
I.9
web projektu
CELKOM
25 800
1
pau&
3 000
77 400
I.
CELKOM
25 200
100 060
650 160
2 581 548
STRUKTURA SOUTĚŽE
DÍL 1: VÝZVA NA DOBRODRUŽSTVÍ
Všechny děti se setkají na tajném místě ve staré továrně, kde si od mluvícího počítače vyslechnou instrukce jejich tajné mise
a převezmou si jen ten nejpotřebnější materiál na přežití v přírodě. Mise: přežít v divočině a zachránit planetu.
DÍLY 2-13: SOUTĚŽ
Tři soutěžní bloky
Blok 1: díl 2, 3, 4, 5
Blok 2: díl 6, 7, 8, 9
Blok 3: díl 10, 11, 12, 13
Z každého dílu soutěžního bloku vypadne jeden tým
Ze soutěžních bloků vzejde jeden vítězný tým
DÍL 14: VELKÉ FINÁLE
3 týmy po 3 dětech
DÍL 15: CESTA VÍTĚZNÉHO TÝMU
Norská verze programu sledovala v posledním
15. dílu jak vítězné tři děti navštívily Japonsko.
Hlavní cena je otevřená pro diskusi se sponzory. Ideálně by měla být
tématicky spjata s ideou pořadu (např. zájezd do nějakého
eko-technologického parku v zahraničí - např. CERN ve Švýcarsku).
Také by to mohla být účast v mezinárodní soutěži v Norsku.
TECHNOLOGIE A ROZSAH NATÁČENÍ
5 HD kamer:
Formát HD 1980x1024, 16:9, použití Jimmy Jib
Odhadovaný počet natáčecích dní:
cca 18 včetně předtáčky.
Plus 3-5 dní dotáčky vítězného týmu
v omezeném štábu.
Zabezpečení dětí:
3 instruktoři, 2 lekárníci s motorizovanou ambulancí,
1 dětský psycholog/pedagog
Odhadovaná délka postprodukce:
4 dny / díl, celkem 60 dní
Postprodukce průběžná, s možností
offline střižny přímo na lokaci.
agregát
D.
15
2 250
diel
CELKOM
21 050
58 050
543 090
SILNÉ STRÁNKY PROJEKTU
přirozená koprodukce ČT a RTVS
zábava pro celou rodinu: děti + rodiče
vzdělávání a inspirativní škola hrou
zaměřené na přírodu, soutěživost,
sportovního ducha a energetickou odpovědnost
možnost financování ze soukromých i státních zdrojů,
vzhledem k atraktivnímu edukačnímu tématu
udržování výjimečné blízkosti českého a slovenského národa a blízkých
jazyků. Naše kulturní a společenské průniky vyplývají ze společných dějin,
ale pro budoucí generace by měly být přirozeně udržovány
podpora časopisů pro děti a mládež jako ABC, Junior atd ...
bohatý Internetový obsah:
• soutěž o účast v programu
• podklady pro výuku na školách
• znalosti a dovednostní testy a hry pro děti
• fankluby týmů s možností hlasování na podporu jednotlivých týmů
• facebook a diskuze, které lze aktivně zapojit do propagace vysílání pořadu na sociálních sítích a internetu
• možnost rozšíření na zimní verzi
programu - trailer: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13584942/Kemp%20Gaia%20Winter.mp4
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Kontakt:
ARTICHOKE s.r.o.
Čapkova 16
81104 Bratislava
[email protected]
www.artichoke.sk

Podobné dokumenty

2008 - Lékárníci doporučují

2008 - Lékárníci doporučují inhibitory monoaminooxidázy. DXM se metabolizuje účinek. Nicméně přesný mechanismus účinku není prostřednictvím cytochromu P-450, izoenzymu CY- znám. Butamirát citrát má nespecifický anticholinerP2...

Více

Ukázková kapitola

Ukázková kapitola Důležité: Dostat organizaci a její témata na stránky novin a časopisů je mezi PR profesionály považováno za úspěch. Výhodou tisku je totiž takzvaný tezaurační efekt. Zatímco vyslovené slovo třeba v...

Více

Klinický standard pro chronický únavový syndrom

Klinický standard pro chronický únavový syndrom Klinický standard (KS) byl vyvíjen na základě systematického sběru odborných literárních zdrojů, přičemž jako klíčový zdroj vybral autorský tým Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: C...

Více

Stáhnout v PDF

Stáhnout v PDF hlubší smysl. Věřím, že tyto „vědy“ mají zcela jistě svůj nepochybný význam – jen jsem se při absolvování jejich základů necítil být připravován na budoucí praxi. A to je důvod, proč je mi soutěž E...

Více

Neoplazie jako příčina obstrukce dýchacích cest

Neoplazie jako příčina obstrukce dýchacích cest Článek popisuje tři případy chronické obstrukce dýchacích cest intraluminálními nádory. Zabývá se správným klinickým přístupem k pacientovi, nastolením priorit léčby a definitivním chirurgickým řeš...

Více