Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS! Jiří Heráček Urologická klinika

Komentáře

Transkript

Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS! Jiří Heráček Urologická klinika
Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS!
Jiří Heráček
Urologická klinika, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v
Praze
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Androgeos - soukromé urologické a andrologické centrum
Tato přednáška je sponzorována firmou Eli Lilly
1.6.2013
XVIII. andrologické sympózium Český Krumlov
1
Porucha erekce
1.6.2013
XVIII. andrologické sympózium Český Krumlov
2
LUTS/BPH
Jímací
Vyprazdňovací
Postmikční
Frekvence
Slabý proud
Postmikční odkapání moči
Urgence
Rozstřikování proudu
moči
Pocit neúplného
vymočení
Noční močení
Přerušované močení
Inkontinence
Oddálení startu močení
Dribbling
1.6.2013
XVIII. andrologické sympózium Český Krumlov
3
Společný výskyt LUTS a ED
Studie
Země
Počet
Věk
ED (%)
LUTS (%)
Braun et al.
(2000)
Německo
4 489
30-80
19,2
72,2
Nicolosi et al.
(2003)
Brazílie, Itálie, Japonsko,
Malajsie
2 412
40-70
16,1
-
Rosen et al.
(2003)
USA , Velká Británie, Francie,
Německo, Holandsko,
Itálie, Španělsko
12 815
50-80
48,9
30,8
Vallancien et
al. (2003)
Francie, Dánsko, Holandsko,
Švýcarsko, Velká Británie
1 274
36-92
62
91
Boyle et al.
(2003)
Velká Británie, Holandsko,
Francie, Korea
4 800
40-79
21,1
-
Hansen
(2004)
Dánsko
3 700
40-65
28,2
39,1
Terai et al.
(2004)
Japonsko
2 084
> 40
29,9
27,1
1.6.2013
Martínez-Salamanca JI et al. Eur Urol 2011; 60: 527-535
4
XVIII. andrologické sympózium Český Krumlov
Mechanismy účinku léčby LUTS/BPH
Muskarinové receptory
Subtyp M3 (selektivní)
Subtyp M2
(neselektivní)
α-adrenergní receptory
α1A (selektivní)
α1B (neselektivní)
α1D (neselektivní)
Enzymy
fosfodiesterázy
Typ 5
1.6.2013
Enzymy 5α-reduktázy
Typ 1 Typ 2
Sarma AV, Wei JT. N Engl J Med 2012;367:248-257
5
5
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
Vedlejší účinky léčiv na LUTS/BPH
Skupina
Inhibitory
5α-reduktázy
α-blokátory
Léčivo
Vedlejší účinky
Finasterid Pokles libida, sexuální dysfunkce,
Dutasterid gynekomastie, pokles PSA
Terazosin Synkopy, závratě, tachykardie,
Doxazosin hypotenze, bolesti hlavy, slabost, rýma,
Tamsulosin retrográdní ejakulace
Silodosin
Darifenacin
Solifenacin
Antimuskarinika Trispium Zácpa, trávicí obtíže, sucho v ústech a v
Oxybutynin očích, bolesti hlavy
Tolterodin
Fesoterodin
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
6
Patofyziologie LUTS a ED
Kohler T, McVary K. Eur Urol 2009;55:38-48
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
7
Ateroskleróza – pánevní ischemie
ateroskleróza
způsobuje pánevní
arteriální
nedostatečnost
výtoková obstrukce
močového měchýře,
vysoký intravezikální
tlak
přítok krve
do moč. měchýře
a prostaty
proliferace
hladkého svalstva,
strukturální změny
prostaty
1.6.2013
chronická ischemie
hypoxie měchýře
a prostaty
LUTS
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
kontraktility
hladkého svalstva
v hrdle močového
měchýře
a v prostatě
8
Snížení tvorby NOS/NO v pánvi
rizikové faktory
diabetes
kouření
dyslipidemie
hypertenze
produkce
NOS/NO v prostatě
a v močovém měchýři
proliferace
hladkého svalstva,
strukturální změny
prostaty
1.6.2013
LUTS
kontraktility
hladkého svalstva
v hrdle močového měchýře
a v prostatě
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
9
Hyperaktivita autonomních nervů
zvýšený BMI
zvýšený tonus sympatiku
hyperinzulinemie
věk
erektilní
a ejakulatorní
dysfunkce
LUTS
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
proliferace
hladkého svalstva,
strukturální změny
prostaty
10
Infekce, hormonální změny
metabolický
syndrom
proliferace
hladkého svalstva,
strukturální změny
prostaty
hormonální změny
LUTS
chronická ischemie/
hypoxie měchýře
a prostaty
1.6.2013
erektilní
dysfunkce
infekce
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
11
Chronický pánevní syndrom
LUTS
prostatodynie
(bolest)
erektilní
a ejakulatorní
dysfunkce
1.6.2013
tlak v zadní
uretře
spasmus
svěrače
reflux
moči
periduktální
zánět
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
12
Klíčové tkáně a struktury
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
13
Mechanismus účinku fosfodiesterázy 5 - PDE5
NO aktivuje guanylát
cyklázu → syntéza cGMP
→ relaxace hladké
svalové buňky
Fosfodiesteráza 5 - PDE5
štěpí cGMP → kontrakce
hladké svalové buňky
Burnett 1995, Lue 2000
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český
Krumlov
Lue, NEJM 2000;342:1802-13
14
Mechanismus účinku PDE5-inhibitorů - PDE-5i
PDE-5 inhibitory
blokují štěpení cGMP =
prodlužují relaxaci hladké
svalové buňky ve stěně
cév →
 zvyšují průtok krve
 zlepšují prokrvení a
oxygenaci endotelu a tkání
→ zlepšení funkce
PDE5-I
Burnett 1995, Lue 2000
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český
Krumlov
Lue, NEJM 2000;342:1802-13
15
Erekce - fyziologie
Sexuální stimulace →
aktivace NANC nervových
vláken tkání penisu →
uvolnění NO z nervových
zakončení →
relaxace hladké svaloviny →
dilatace arteriií
↑ průtok krve →
plnění kavernózních těles
Lue 2000, Tejada 2004
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český
Krumlov
Lue 2000, Tejada 2004
16
Erekce - fyziologie
Plná/adekvátní erekce
nutná k úspěšnému
dokončení pohlavního
styku –
cevní endotel produkuje
NO:
relaxace hladké svaloviny
cév a kavernozních těles
↑ arteriální perfuze a
plnění kavernozních těles
Lue 2000, Tejada 2004
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium
Český Krumlov
Lue 2000, Tejada 2004
Erektilní dysfunkce
1. Sexuální stimulace
u většiny ED je OK
2. Adekvátní/plná erekce
u většiny ED NENÍ OK
Proč?
 Endotel neschopen
produkovat adekvátní
množství NO z důvodu
endoteliální dysfunkce
způsobené ischemií
Lue 2000, Tejada 2004
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium
Český Krumlov
Lue 2000, Tejada 2004
18
relaxace
hladké
svaloviny
cév
Erektilní dysfunkce
Tadalafil - mechanismus
účinku
1. Sexuální stimulace
nutná k zahájení erekce
↑ průtok
+
zlepšení
funkce
endotelu
vč.
NOS/NO
produkce
2. Adekvátní/plná erekce
tadalafil → ↑ produkce
NO v endotelu→
relaxace hladkého svalu
cév a kavernozních
těles → plná erekce
Lue 2000, Tejada 2004
1.6.2013
PDE5 - i
XVIII.andrologické sympózium Český
Krumlov
Lue 2000, Tejada 2004
19
Inhibitory fosfodiesterázy 5 - PDE5-i
Exprese PDE5 v
urogenitálním traktu1:
Efekt tadalafilu v
urogenitálním traktu:
↓ tonus hladkého
svalu detrusoru,
hrdla močového
měchýře,
prostaty (stroma a
pouzdro),
močové trubice2
1. Giuliano 2013, 2. EAU Guidelines 2011
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
20
LUTS - BPH: a některé změny....
Lue, NEJM, 2000: 342: 1802-1813
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
21
LUTS - BPH: tadalafil
Relaxace hladkého svalu stěny
arterií
↑ průtok krve
↑ produkce NO →
relaxace hladkého svalu
v orgánech dolních
močových cest
Lue, NEJM, 2000: 342: 1802-1813
1.6.2013
PDE5 inhibitory
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
22
LVHG
Cíle studie:
- Primární: změna IPSS (International Prostate
Symptom Score) po 12 týdnech terapie tadalafilem
5mg/d oproti placebu
- Sekundární: Změna IPSS vzhledem k dávce tadalafilu
2,5-5-10-20 mg/d oproti placebu
- 1058 mužů, 92 center, 10 zemí
- Randomizace: 1:1:1:1:1
- Sledované parametry: celkové IPSS, BII, IPSS QoL, LUTS GAQ,
IIEF-EF, Qmax, bezpečnost
Roehrborn et al. J Urol 2008;180(4):1228-34
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
23
LVHG - změna celkového IPSS od zahájení
Placebo
2,5 mg
5 mg
10 mg
20 mg
-2.27
-3.88
-4.87
-5.17
-5.21
0.49
0.50
0.49
0.49
0.50
V týdnu 4, 8 a 12:
tadalafil 2.5 mg vs. placebo
p =0.001, 0.028 a 0.007,
resp. tadalafil 5, 10, 20 mg
vs. placebo p=0.001.
Roehrborn et al. J Urol 2008;180(4):1228-34
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
24
LVHG - závěry
Statisticky významné zlepšení LUTS měřené
pomocí celkového IPSS u pacientů na tadalafilu 5
mg/d po 12 týdnech terapie oproti placebu (-4.87
0.49 / -2.27 0.49)
Statisticky významné zlepšení LUTS měřené
pomocí celkového IPSS u pacientů na tadalafilu
2,5, resp. 10, resp. 20 mg (-3.88 0.50, -5.17
0.49, -5.21 0.50 / -2.27 0.49)
Roehrborn et al. J Urol 2008;180(4):1228-34
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
25
LVHG - OLE (open label extension)
- otevřené pokračování po dobu 1 roku - tadalafil 5
mg/d
Cíle studie:
- Primární: bezpečnosti
- Sekundární: efekt terapie po dobu 1 roku
- Celkem 428 pokračovalo po dobu dalších 52 týdnů
- 299 pacientů (69,9%) dokončilo tuto část studie
- Sledované parametry: bezpečnost, celkové IPSS, BII,
IPSS subskóre, IIEF-EF
Donatucci et al. BJUInt 2011;107(7):1110-1116
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
26
Celkové IPSS
LVHG - OLE: celkové IPSS
Placebo
Tad 2.5
Tad 5.0
Tad 10.0
Tad 20.0
25
OL to Endpoint Change
mean (SD)
Otevřená prodloužená část
Tad 5.0
Tad 5.0
Tad 5.0
Tad 5.0
Tad 5.0
-2.2 (5.3)
-2.5 (5.1)
0.2 (5.4)
-0.2 (5.8)
0.8 (6.4)
Endpoint n=416 (LOCF)
Mean IPSS
20
Efekt tadalafilu na zlepšení IPSS po
12 týdnech terapie tadalafilem 5mg/d přetrvává
po dobu 1 roku léčby
15
10
-4
0
12 16
24
38
51
64
Donatucci et al. BJUInt 2011;107(7):1110-1116
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
27
LVHG - OLE: závěry
Dlouhodobá léčba BPH-LUTS tadalafilem 5 mg/d je
bezpečná
69,9% pacientů dokončilo 1 rok otevřeného
pokračování studie
Efekt terapie tadalafilem 5mg/d na zlepšení IPSS skóre
a LUTS přetrvává po dobu 1 roku
Dlouhodobá terapie tadalafilem nevede k tachyfylaxi
Donatucci et al. BJUInt 2011;107(7):1110-1116
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
28
LVHR
Cíle studie:
- vliv terapie tadalafilem 2,5 resp. 5 mg/d po dobu 12
týdnů na zlepšení LUTS a ED
- 606 mužů, 54 center, 9 zemí
- Randomizace 1:1:1
- Sledované parametry: IIEF-EF, IPSS, SEP Q3, BPH II,
bezpečnost
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
29
LVHR - výsledky
Celkové IPSS - změna od zahájení
IPSS a IIEF EF a
BII
SEP
Q3
18.2 –
18.5
15.7 –
16.6
5.6 – 6.0
36.3 –
42.7
PLA
- 3.8
1.8
- 1.2
12.0
TAD 2.5 mg
- 4.6
5.2**
- 1.6
24.6**
- 6.1**
6.5**
Zahájení
Změna od
zahájení – 12 tý
TAD 5 mg
- 2.1** 31.7**
A
** p<.001
ko-primární cíl
** p<.001
Egerdie at al J Sex Med 2012;9:271–281
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
30
LVHR - závěry
Léčba tadalafilem 2,5 mg a 5mg/d u mužů je účinná
u LUTS/BPH i ED
Ke statisticky významnému snížení IPSS oproti
placebu dochází pouze při terapii tadalafilem v
dávce 5 mg/d
Egerdie at al J Sex Med 2012;9:271–281
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
31
Závěry I
LUTS/BPH a ED: velmi častá onemocnění a společně
se vyskytující onemocnění urogenitálního traktu s
výrazným vlivem na kvalitu života
LUTS/BPH a ED: mají pravděpodobně společnou
etiologii a patofyziologii – aterosklerózu cév dolních
močových cest
Klinické studie prokázaly kromě výrazného zlepšení
erektilní funkce i klinicky a statisticky významný
účinek tadalafilu 5 mg/denně na zlepšení LUTS
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
32
Závěry II
PDE5-i tadalafil 5 mg/denně je po 20 letech EBM
medikamentózní léčby nové léčivo na LUTS/BPH
Léčba tadalafilem 5mg/denně rozšiřuje spektrum
možností terapie BHP/LUTS pro:
 pacienty s LUTS/BPH a ED
 pacienty s LUTS/BPH negativně vnímající vedlejší
účinky léčby α-blokátory, inhibitory 5-α reduktázy
nebo antimuskariniky
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
33
1.6.2013
XVIII.andrologické sympózium Český Krumlov
34

Podobné dokumenty

Léčba BPH - Preventio

Léčba BPH - Preventio αα-lytika -lytika ((αα-sympatolytika, sympatolytika, α-b α-blokátory) lokátory) • 1978 - neselektivní alfa-lytika (α-1 i α-2) – fenoxybenzamin

Více

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří  tricyklická antidepresiva u nemocných s demencí, glaukomem, převodními poruchami, zácpou, opiáty, Ca blokátory, BHP s retencí  benzodiazepiny dlouhodobě působící > 3 měs., u nemocných s pády v a...

Více

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu:

Více

Zde

Zde Závěr: Na našem pracovišti se snažíme dlouhodobě sledovat kvalitu života po dVP. Jednou z hodnocených komplikací dVP je i erektilní dysfunkce. Vzhledem k většímu výskytu erektilní dysfunkce u starš...

Více

SPC - Astellas

SPC - Astellas Souběžné podávání přípravku Urizia s verapamilem (středně účinný inhibitor CYP3A4) vedlo k přibližně 2,2násobnému vzestupu Cmax a AUC tamsulosinu a přibližně k 1,6násobnému vzestupu Cmax a AUC sol...

Více