Saxofonové hubičky

Komentáře

Transkript

Saxofonové hubičky
od roku 1905
100 let zkušeností s výrobou
P LÁTKŮ a
HUBIČEK
OBSAH
STRUČNÁ HISTORIE FIRMY VANDOREN
5
VÝROBA PLÁTKŮ
7
VÝROBA HUBIČEK
9
KLARINETOVÉ PLÁTKY A HUBIČKY
11
SAXOFONOVÉ PLÁTKY A HUBIČKY
17
STROJKY A KLOBOUČKY
28
PŘÍSLUŠENSTVÍ
30
DVOJITÉ PLÁTKY
31
3
MANUFAKTURA VANDOREN NA POČÁKU 20. STOLETÍ.
EUGÈNE VAN DOREN
ROBERT VAN DOREN
BERNARD VAN DOREN
Rodina
Van Dorenů vyrábí plátky a hubičky již od roku 1905.
Na počátku celé historie stojí Eugene Van Doren, který byl
klarinetistou pařížské Opery v letech Belle Epoque na konci
19.století. Byla to doba, kdy si hráči na dechové nástroje vyráběli vlastní plátky, s větším nebo
menším úspěchem. Plátky, které si vyráběl Eugene Van Doren zněly tak dobřé, že kolegové trvali
na tom, aby jim nějaké prodal.
Ruční výroba plátků je dlouhá a úmorná záležitost, a tak Eugene, zručný a nadaný mechanik,
navrhl a postavil speciální přístroj na výrobu plátků, poháněný šlapáním stejně jako šicí stroj.
Plátky, které na tomto stroji vyráběl v jídelně svého bytu v ulici André del Sarte, slavily okamžitý
úspěch, a v roce 1905 (ve stejném roce kdy se mu narodil syn) založil výrobnu plátků v čísle
51 Rue Lepic, která mu záhy začala zabírat víc času než hraní na klarinet.
Jeho syn Robert také studoval hru na klarinet, a absolvoval pařížskou konzervatoř. Uvažoval o
sólové dráze a v roce 1928 se vydal z Francie na roční turné do Spojených států, kde přitahoval
pozornost krásou svého tónu. Byl jedním z prvních francouzských klarinetistů, kteří vystupovali
jako sólisté v Radio City Music Hall v New Yorku. Během tohoto turné američtí hudebníci
poprvé objevili plátky Vandoren a od té doby jejich popularita ve Spojených státech stoupala
raketovým tempem.
Firma rozkvétala a Robert Van Doren zjistil, podobně jako jeho otec, že věnuje stále více času
výrobě plátků než své hudební kariéře. Netrvalo dlouho a převzal řízení společnosti, pro kterou
v roce 1935 zakoupil prázdnou parcelu v ulici Lepic, dnešním sídle firmy Vandoren. Někdy v
této době začal Robert Van Doren prodávat hubici, kterou sám navrhl, a která se pod označením
5RV těší nesmírné popularitě i u dnešních muzikantů.
V roce 1967 Robertův syn Bernard, který zdědil mechanické nadání svého otce, vstoupil do
společnosti jako třetí generace v rodinném podnikání. Pod jeho vedením byla vyvinuta nová řada
hubiček se základním modelem B45, který brzy dosáhl srovnatelné obliby jako 5RV. Bernard Van
Doren používal stejné výrobní postupy jako jeho otec a dědeček, ale zároveň vyvinul moderní
stroje, které snižovaly výrobní toleranci pod jednu setinu milimetru při desetinásobně zvýšené
produkci.
Ve všech výrobních dílnách je už několik let udržovaná a důsledně sledovaná optimální vlhkost.
Tento vylepšený postup dovoluje pokračovat ve zlepšování přesnosti při výběru tvrdostí a celkové
optimalizaci při dodržování kvality. V souvislosti s tímto zájmem, firma Vandoren přišla s nápadem
uchovat plátky v optimální vlhkosti, jako je při výrobě. Toto řešení umožňuje tzv. Flow Pack, kde
jsou jednotlivé plátky balené v ochranné atmosféře a stále tak zůstávají „čerstvé“ i po opuštění
výrobny.
Samotná výrobna se nachází v Bormes les Mimosas na jihu Francie v sousedství třtinových
plantáží.
Sídlo a kanceláře firmy Vandoren v Paříži (56 rue Lepic) nabízí přijíždějícím hudebníkům z
Francie i ostatního světa zázemí k vyzkoušení jejich produktů ve zkušebnách a “Espace Partitions”
- speciální obchod s hudebninami pro klarinet a saxofon.
Firma Vandoren spolupracuje při testování jejich výrobků s profesionály z celého světa, aby se
průběžně ujišťovala o tom, že jejich výrobky splňují tu nejvyšší kvalitu.
5
Postup při výrobě plátků
5
6
7
8
9
10
11
12
e
“ Fa c t o r y Fr
VÝROBA PŘI REGULOVANÉ VLHKOSTI
s
h
15
13
pro
c e s s”
16
14
od roku
1905
1 - jedna z našich třtinových plantáží v Le Lavandou,
jižní Francie
2 - zimní sklizeň: dva roky stará třtina se pečlivě
vybírá a ručně sklízí
3 - Slunění, třtina během jednoho měsíce získá svou
zlatavou barvu
4 - Sušení, dva roky je třtina uložena ve venkovních
sušárnách
Další etapy výroby probíhají v prostředí s přísnou
kontrolou vlhkosti
5 - třtina nařezaná na menší dílky
6 - rozčtvrcená třtina
www.vandoren.com
7 - rozčtvrcená třtina zkrácená na budoucí velikost
plátku
8 - Precizně zabroušená třtina
9 - Plátek konicky seříznutý
10 - Plátek na hrubo seříznutý
11 - Finální vyhlazení plátku
12 - Výsledná podoba plátku
13 - Plátek označen logem a tvrdostí
14 - Plátek v ochranném obalu
15 - Plátek v ochranné atmosféře balení Flow Pack
16 - Plátky Flow Pack v balení po 5, 10 nebo 30 kusech
Výroba plátku
Plátky
V srdci kraje Var v jižní Francii pěstuje rodina Van Dorenů již po třetí generaci
třtinu Arundo Donax, kterou místní obyvatelé nazývají také „hudební třtina“.
Při pěstování třtiny hraje roli řada důležitých faktorů: specifická kvalita půdy, vlhkost, vydatné
slunce a vítr, který třtinu oživuje. A samozřejmě zkušenosti a znalosti lidí, pro které se pěstování
třtiny stalo vášní.
Trvá to celé čtyři roky pečlivé a pozorné práce, než se třtina vyšlechtí do takového stadia, aby mohla
nést prestižní název Vandoren. Pěstuje se z oddenků a již v prvním roce dosahuje své konečné velikosti
a průměru. Na konci druhého roku po získání robustnosti a síly je připravená ke sklizni.
Opatrně se seká srpy zhotovenými tak, aby netrhaly vlákna. Sekání je ruční, a postupuje se podle
tradice starých mistrů tesařů. Sklizeň se provádí při sestupujícím měsíci, kdy je míza úplně klidná.
„Van Doren obdařuje malý kousek třtiny duší, která jednoho
dne promluví skrze hudebníkův talent.“
Třtina se svazuje do otepí a odesílá se do chráněných a větraných skladů k dalšímu zpracování.
Zbavuje se výhonků, rozřezává se na kousky dlouhé 6 stop a suší se na slunci, aby dostala zlatou
barvu, která někdy zanechává hnědé stopy. Pak se třtina znovu svazuje do otepí a odesílá do
chráněného a větraného skladu, kde schne další dva roky, než může začít další zpracování. Jakmile je
třtina zralá ke zpracování, provádí se první řez. Prvním řezem vzniká hrubý tvar připravený pro
úpravu na plátky. Tyto hrubé tvary se šikmo seřezávají s přesností 1/100 mm podle mechanického
modelu vytvořeného Bernardem Van Dorenem. Díky znalostem, předávaným již po tři generace,
je nyní možné kombinovat při řezání nekonečný počet linií a křivek. Van Doren obdařuje malý kousek
třtiny duší, která jednoho dne promluví skrze hudebníkův talent.
Každá třtina má svůj charakter, který předurčuje budoucí sílu plátků. Žádné dva kusy třtiny nemohou
být naprosto stejné, což je dáno samotnou podstatou tohoto přírodního produktu. Po závěrečné
kontrole prováděné školenými řemeslníky se plátek označí podle síly, dostane logo Vandoren a umístí
se do ochraného pouzdra a Flow Pack folie.
Plátky, pro zajištěni jejích nejvyšší kvality, jsou vyraběný v zařízeních s kontrolou vlhkosti. Vandoren,
aby se vyvaroval poškození plátků z důvodu změn vlhosti vzduchu (např. během transportu nebo
skladovaní), vyvinul revoluční metodu individuálního balení. Znamená to, že každý plátek zůstává v
ochranné atmosféře (ve stavu, v jakém opustil výrobní linku) až do chvíle, než jej chcete použít.
Je to to tak zvaná koncepce “Factory fresh”.
7
Výroba hubiček
Hubičky
První stádium hubičky je polotovar. Tyto polotovary se odlévají z
extrémně tvrdých materiálů získávaných z přírodního kaučuku,
nazývaných ebonit.
Vnější tvarování hubičky se provádí na automatickém tvarovém soustruhu speciálně navrženém pro
Vandoren. Při práci na soustruhu je rozhodující určení přesného středu hubičky. U každého modelu se
po každém kroku jednotlivě kontroluje vzhled a přesné rozměry.
Každá hubička se leští do zrcadlového lesku. Potom začíná broušení dráhy. Od této chvíle se hubičky
roztřídí na jednotlivé modely. Dostanou kvalitní korek, který zaručí přesnost a trvanlivost při jejich
používání.
Konečná úprava dráhy se provádí odstupňovanými řeznými nástroji. Tolerance 1/100 mm jsou tak
malé, že se dráha dál neleští, aby byla tato přesnost zachována.
„Kvalitu, zvuk a ladění hubiček testují profesionální hudebníci.“
U každé hubičky se ručně dokončuje odrazná ploška, stěny a hrana špičky. Dokončení a úpravu každé
hubičky provádí specializovaný mistr, aby výrobek vyhověl i tomu nejnáročnějšímu testování
profesionálních hudebníků.
Hubičky se leští ještě jednou naposledy (kromě dráhy), aby se odstranily skvrny a nedokonalosti.
Pak se na hubičku zlatě vyrazí název Vandoren společně s číslem modelu.
Kvalitu, zvuk a ladění hubiček testují profesionální hudebníci.
Hubičky prochází závěrečnou kontrolou, pak se balí a rozesílají po celém světě.
9
Klarinetové plátky & hubičky
11
Klarinetové plátky
RŮZNÉ ŘEZY KLARINETOVÝCH PLÁTKŮ
Topografický diagram jednotlivých řezů, kde linky spojují oblasti
stejné tloušťky. Čím špičatější je oblouk, tlustší hřbet a srdíčko,
tím tenčí jsou stranová zkosení.
Traditional™
Tloušťka špičky: 0,09 mm
Tloušťka patky: 2,8 mm
™
Tloušťka špičky: 0,10 mm
Tloušťka patky: 3,15 mm
™
Tloušťka špičky: 0,11 mm
Tloušťka patky: 3,25 mm
™
Traditional™
™
Typ 56 má revoluční provedení, protože opouští
tradiční řez vláken a má kónický tvar s užší patkou.
To poskytuje klarinetistům další možnosti zvuku,
pocitu a odezvy plátku.
Srovnávací tabulka síly klarinetových plátků
Traditional™
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
2,5
2,5
12
3
3 3,5
3,5
4
3,5+ 4
4,5 5 5+
4,5 5
™
™
Traditional™
Klarinetové plátky
Novinka! Všechny klarinetové plátky jsou baleny individuálně do Flow Pack folie. Tímto způsobem každý plátek
zůstává v ochranné atmosféře ve stavu, v jakém opustil výrobní linku až do chvíle, než jej chcete použít.
Traditional™
Nejvíce ve světě hrané plátky
vrcholné kvality prověřené časem.
Vyhovují všem hudebním stylům.
Traditionals jsou známé svojí
vynikající odezvou ve všech
rejstřících. Umožňují ozev v
pianissimu i v nejvyšších tónech.
Jsou flexibilní a i při legatu, staccatu
či velkých intervalových skocích si
zachovávají tolik pro plátky
Vandoren typickou bohatost tónu.
Síla
plátku
1
11⁄2
2
21⁄2
3
31⁄2
4
5
Traditional™
Traditional™
Traditional™
balení po 10
balení po 5
balení po 30
Ab
Eb
CR111
CR1115
CR132 CR112
CR1125
CR133 CR113
CR1135
CR134 CR114
Bb
Alto
Bass
CR101
CR1015
CR102
CR1025
CR103
CR1035
CR104
CR105
CR141
CR1415
CR142
CR1425
CR143
CR1435
CR144
Contrabass
Bb
CR121
CR1215
CR122 CR152
CR1225
CR123 CR153
CR1235
CR124 CR154
CR125
CR101FPS
CR1015FPS
CR102FPS
CR1025FPS
CR103FPS
CR1035FPS
CR104FPS
CR105FPS
Plátky pro Ab klarinet a kontrabasový klarinet se dodávají podle objednávky.
Plátky
se vyrábějí z třtinových trubic stejného
průměru jako třtina používaná pro altsaxofonové plátky.
V důsledku toho mají tlustší patu a jsou seříznuty na
delší paletu s mírně tlustší špičkou než Traditional.
Delší paleta způsobuje, že vibruje více plátku a
výsledkem je hlubší, plnější zvuk. Tlustší špička
přidává tělu ozev a také prodlužuje životnost plátku.
Při porovnání síly je u
síla plátku 4 téměř stejná
jako u Traditionalu síla 3 1/2.
™
™
balení po 10
Bb
Bb
2 ⁄2
3
31⁄2
4
41⁄2
5
5+
CR1925
CR193
CR1935
CR194
CR1945
CR195
CR196
CR1925FPS
CR193FPS
CR1935FPS
CR194FPS
CR1945FPS
CR195FPS
CR196FPS
1
Novinka
Nazvaný podle domovského sídla Vandorenu, je plátek
56 Rue Lepic nejnovějším obohacením ohlašované
linie klarinetových plátků. Plátek 56 vyráběný z tlustší
třtiny se zúžením patky ve stylu plátků německého
typu má bohatý, centrovaný a výjimečně čistý zvuk a
zároveň poskytuje maximum stability a rychlé odezvy
ve všech rejstřících. Gradace podle síly jsou menší a
více specifické, díky tomu plátky vynikají vyrovnanou
jakostí.
Německé plátky
Vandoren také vyrábí plátky pro
německý systém hubiček (Oehler).
White Master je navržený pro německé
klarinetisty, Black Master je určený pro
rakouské klarinetisty. Jejich řez je
zvlášť vypočítaný tak, aby vyhovoval
charakteristikám klarinetových hubiček
německého systému. Plátky Black
Master mají širší a tlustší řez než plátky
White Master.
56 Rue Lepic
56 Rue Lepic
balení po 10
balení po 30
Síla
plátku
2 ⁄2
3
31⁄2
31⁄2+
4
41⁄2
5
1
Bb
balení po 10
11⁄2
2
21⁄2
3
31⁄2
4
41⁄2
5
5+
5++
CR5025FPS
CR503FPS
CR5035FPS
CR5036FPS
CR504FPS
CR5045FPS
CR505FPS
Německé plátky
balení po 30
White Master Black Master
CR1615
CR162
CR1625
CR163
CR1635
CR164
CR1645
CR165
Bb
CR5025
CR503
CR5035
CR5035+
CR504
CR5045
CR505
Německé plátky
Síla
plátku
balení po 30
Síla
plátku
CR182
CR1825
CR183
CR1835
CR184
CR185
CR186
CR187
White Master
CR1615FPS
CR162FPS
CR1625FPS
CR163FPS
CR1635FPS
CR164FPS
CR1645FPS
CR165FPS
Black Master
CR182FPS
CR1825FPS
CR183FPS
CR1835FPS
CR184FPS
CR185FPS
CR186FPS
CR187FPS
13
Klarinetové hubičky
Hubiãky pro Bb klarinet
zobec Traditional
&
13 Series
Traditional
™
American pitch
(440 Hz)
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Černý ebonit
Doporučené síly plátku
Série
Zobec
Traditional
Traditional
•
•
•
•
5JB
147
L
1,5/ 2
2,5
2,5
B45
127
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
45 119,5
ML
2,5/ 3/3,5
3/ 3,5
3/ 3,5
B40
119,5
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
•
•
•
Určený pro užívání měkkých plátků bez obětování zvukové
kvality silnějších plátků (centrovaná a kompaktní).
B45
119,5
ML
2,5/ 3/ 3,5
3/ 3,5
3/ 3,5
•
•
•
Univerzálně oblíbená, nejpopulárnější hubičky Vandoren.
Navržená pro hráče symfonických orchestrů.
B45•
119,5
ML
2,5/ 3/ 3,5
3/ 3,5
3/ 3,5
•
•
B40
117,5
L
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
•
•
B46
117+
M
2,5/ 3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
3/ 3,5/ 3,5+
•
•
Ideální pro hráče taneční hudby s klasickým vzděláním nebo
symfonické klarinetisty požadující více otevřenou špičku.
11•6
116
MS
2,5/ 3/ 3,5
3/ 3,5
3/ 3,5
•
•
Stejná zvuková kvalita jako B45 dosahovaná používáním plátků,
které jsou o něco silnější.
M30
115
L
3/ 3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 3,5+/ 4
•
•
•
je navržena tak, aby poskytovala větší pružnost. Má velmi
dlouhou dráhu a širokou hranu špičky. Výsledkem je hubička
podobná zvukově B40 se snadnější tvorbou zvuku.
Novinka
Hodně otevřená špička, dlouhá dráha, jazzová hubička.
Zvuk B40 a komfort B45
Využitím moderní technologie a novátorských slitin materiálů
vytvořil Vandoren novou generaci hubiček, které používají
stejnou dráhu jako slavné B45 a mají mírně jasnější zvuk.
Hubička s velkou komorou, produkuje vynikající, plný, „kulatý“
zvuk.
•
Novinka
Hubička s plným, "kulatým" zvukem a bohatou plnou barvou,
zvláště ve vrchním registru
5RV
109+
M
3/ 3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 3,5+/ 4
•
•
•
Citlivá na ozev, snadné ovládání ve všech rejstřících, vynikající
pro studenty. Určená pro symfonickou a komorní hudbu.
5RV
106,5
MS
3/ 3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 3,5+/ 4
•
•
•
Světově známá 5RV představuje profesionální standard, podle
kterého se poměřují všechny ostatní.
M15
103,5
L
3,5/ 4/ 5
4/ 4,5/ 5
4/ 4,5/ 5
•
•
•
Hubička, která umožňuje hrát na silnější plátky při mimořádně
malém odporu dechu. Výjimečně plný zvuk. Hudebník může
snadno dosáhnout plné barevné spektrum zvuku.
Novinka
M13
102-
ML
3,5/ 4
4/ 4,5
3,5+/ 4/ 4,5/ 5
•
O něco víc otevřená než hubička Ml3. Má snadný ozev u
tvrdších plátků a vytváří bohatý a centrovaný zvuk. M13 Lyre
doporučujeme pro symfonickou a komorní hudbu.
M13
100,5
L
3,5/ 4
4/ 4,5
3,5+/ 4/ 4,5/ 5
•
Nabízí řadu vlastností starších amerických hubiček, po kterých
je nyní tak velká poptávka. M13 má snadný ozev u silnějších
plátků a produkuje bohatý, temný, centrovaný zvuk.
Má mimořádně citlivou odezvu.
Délky dráhy: MS = středně krátká, M = střední, ML = středně dlouhá, L = dlouhá
Při stejném otevření špičky - dlouhá dráha = silnější plátek, kratší dráha = měkčí plátek.
Při stejné dráze - otevřená hubička = měkčí plátek, uzavřená hubička = silnější plátek.
14
Popis
13
Doporučeno pro Jazz.
Klarinetové hubičky
Hubičky pro Eb klarinet
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
Popis
Traditional
B40
110,5
M
2/ 2,5/ 3
Navržená pro používání měkkých plátků bez obětování zvukové kvality silnějších plátků (centrovaná a kompaktní).
B44
110,5
M
2,5/ 3/ 3,5/ 4
Určená pro symfonickou hudbu.
5RV
106,5
S
3/ 3,5/ 4
Světově známá 5RV představuje profesionální standard, podle kterého se poměřují všechny ostatní.
Klarinetové hubičky pro Ab a kontrabasový klarinet se dodávají na objednávku.
Hubičky pro altový klarinet
Doporučené síly plátku
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
B40
138
ML
2/ 2,5/ 3
Navržená pro používání měkkých plátků bez obětování zvukové kvality silnějších plátků (centrovaná a kompaktní).
B44
138
ML
2,5/ 3/ 3,5
Určená pro symfonickou hudbu.
5RV
126
M
3/ 3,5/ 4
Světově známá 5RV představuje profesionální standard, podle kterého se poměřují všechny ostatní.
Popis
Traditional
Hubičky pro basový klarinet
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
B46
205
L
2/ 2,5/ 3
Doporučená pro klasické a jazzové hráče, kteří dávají přednost širokému otevření špičky.
B40
193
ML
2/ 2,5/ 3
Navržená pro používání měkkých plátků bez obětování zvukové kvality silnějších plátků (centrovaná a kompaktní).
B45
193
ML
2,5/ 3/ 3,5
Vhodná pro hráče, dávající přednost širokému otevření špičky.
B44
184
M
3/ 3,5/ 4
Výjimečně populární hubička určená pro klasické hraní.
B30
170
MS
3/ 3,5/ 4
Mimořádná klarinetová hubička pro hudebníky, kteří rádi používají silnější plátky.
Popis
Traditional
Klarinetové hubičky pro Ab a kontrabasový klarinet se dodávají na objednávku.
Hubičky pro německé klarinety
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
VD4
102
L
2/ 2,5/ 3
Zvukové kvality hubičky VD2, ale o něco víc otevřená. Určená pro symfonickou hudbu.
VD3
100
ML
2,5/ 3/ 3,5/ 4
Velmi snadný ozev ve všech rejstřících. Referenční hubička.
VD2
96
ML
2,5/ 3/ 3,5
Velmi „bohatý“ zvuk, centrovaný a kompaktní. Zvlášť určený pro komorní hudbu.
Popis
White Master
Všechny „VD“ modely nabízíme se dvěma různými vnějšími průměry hubiček: W = 22,40mm, S = 22,00mm.
Hubičky pro rakouské klarinety
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
VA5
85
L
2,5/ 3/ 3,5/ 4
Snadno spouštějící hubička pro mnohostranné použití.
VA0
80
VL
4/ 5/ 5+/ 5++
Velmi zavřená hubička na vržená pro použití pevnějších plátků do symfonické hudby.
Popis
Black Master
Délky dráhy: S = krátká, MS = středně krátká, M = střední, ML = středně dlouhá, L = dlouhá, VL = velmi dlouhá
Doporučeno pro Jazz.
Při stejném otevření špičky - dlouhá dráha = silnější plátek, kratší dráha = měkčí plátek.
Při stejné dráze - otevřená hubička = měkčí plátek, uzavřená hubička = silnější plátek.
15
Saxofonové plátky a hubičky
17
Saxofonové plátky
RŮZNÉ ŘEZY SAXOFONOVÝCH PLÁTKŮ
Topografický diagram jednotlivých řezů, kde linky spojují oblasti
stejné tloušťky. Čím špičatější je oblouk, tlustší hřbet a srdíčko, tím
tenčí jsou stranová zkosení.
™
Plátky ZZ kombinují středně tlusté srdíčko,
hřbet a okrouhlou špičku typu V16 s ohebným
provedením palety typu Java a poskytují tak
hráči bohatý, barevný zvuk s rychlou odezvou.
™
™
Plátky V16 mají srdíčko střední tloušťky (silnější
než Java, ale slabší než Traditional), přičemž profil
je navržený na produkování silného ozevu s
hlubokým, bohatým zvukem.
Traditional™
™
™
Plátky Java jsou ohebnější než Traditional a V16
a vibrují na dlouhé paletě. Tak vytváří jasný zvuk
s okamžitou odezvou.
™
Traditional™
Plátky Traditionals nabízí nejtenčí špičku s
nejtlustším srdíčkem, což umožňuje ostrou
artikulaci s plným, bohatým zvukem.
Ve současné nabídce čtyř různých řezů saxofonových
plátků Vandoren se najde něco pro každého hráče.
Saxofonoví hráči si tak mohou vybrousit svůj
zvuk, od jasného a ostrého po temný a bohatý.
Srovnávací tabulka síly klarinetových plátků
Traditional™
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
1 1,5 2
2,5
3
3,5
4
1,5 2
1,5 2
18
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
5
™
™
™
Traditional™
Saxofonové plátky
Novinka! Všechny saxofonové plátky jsou baleny individuálně do Flow Pack folie. Tímto způsobem každý plátek
zůstává v ochranné atmosféře ve stavu, v jakém opustil výrobní linku až do chvíle, než jej chcete použít.
Traditional™
Tyto plátky jsou navrženy na
vytváření extrémně čistého
zvuku, na kterém se podílí velmi
tenká špička plátku (oblast
plátku s největší vibrací),
vyvážená vertebrálním sloupcem
(více třtiny v této oblasti, která
postupně narůstá směrem k
patce). Poznávacím rysem těchto
plátků je přímá linie, která kreslí
hranici oblasti lýka.
Traditional™
Traditional™
balení po 10
balení po 5
Síla Sopranino
plátku
Soprano
Alto
Tenor
1
11⁄2
2
SR232
21⁄2
3
SR233
31⁄2
4
SR234
5
SR201
SR2015
SR202
SR2025
SR203
SR2035
SR204
SR205
SR211
SR2115
SR212
SR2125
SR213
SR2135
SR214
SR215
SR221
SR2215
SR222
SR2225
SR223
SR2235
SR224
SR225
Traditional™
balení po 30
Baryton
Bass
SR242
SR2425
SR243
SR2435
SR244
SR245
SR252
SR253
SR254
Alto
SR211FPS
SR2115FPS
SR212FPS
SR2125FPS
SR213FPS
SR2135FPS
SR214FPS
SR215FPS
Plátky pro basový a sopraninový saxofon se dodávají podle objednávky.
™
™
Tyto plátky vyvinul Vandoren v roce 1983 pro
jazzovou a populární hudbu. Tlustší špička s
ohebnější paletou než u plátků Traditional
umožňuje vibraci na širším povrchu v
maximální pružnosti. Tento typ vertebrálního
sloupce poskytuje hráči mnohem větší
přizpůsobivost hraní, danou tím, že zóna
pružnosti je mimořádně velká.
Paleta: zóna, kde se vlny šíří v největším
rozsahu. Tyto vlny jsou pohlcovány od špičky
dále do plátku
.
Plátky V16 byly uvedeny na trh v roce
1993 jako odpověď na požadavky některých
amerických jazzových hudebníků (
s
ještě větší hmotností dřeva).
má tlustší špičku než tradiční plátky
Vandoren a delší paletu.
Zvuk: brilantnější, více perkusivní, zvlášť
dobře přizpůsobivý pro všechny nové
hudební styly.
balení po 10
Síla
plátku
1
11⁄2
2
21⁄2
3
31⁄2
4
5
balení po 5
Soprano
Alto
Tenor
SR261
SR2615
SR262
SR2625
SR263
SR2635
SR264
SR302
SR3025
SR303
SR3035
SR304
balení po 10
balení po 30
Alto
SR271
SR2715
SR272
SR2725
SR273
SR2735
SR274
SR275
SR261FPS
SR2615FPS
SR262FPS
SR2625FPS
SR263FPS
SR2635FPS
SR264FPS
balení po 5
balení po 30
Síla
plátku
Soprano
Alto
Tenor
Alto
1 ⁄2
2
21⁄2
3
31⁄2
4
5
SR712
SR7125
SR713
SR7135
SR714
SR7015
SR702
SR7025
SR703
SR7035
SR704
SR705
SR7215
SR722
SR7225
SR723
SR7235
SR724
SR725
SR7015FPS
SR702FPS
SR7025FPS
SR703FPS
SR7035FPS
SR704FPS
SR705FPS
1
™
V testech jazzových saxofonistů umělci
shledávali, že nové
plátky mají okamžitý
ozev bez zhoršení jasnosti a tónové kvality,
požadované pro jejich styl hudby.
Jedinečně povedené propojení mezi srdcem a
špičkou plátků tak nabízí hráčům výjimečnou
zvukovou kvalitu a svobodu projevu.
Tato svoboda herního vyjádření si okamžitě
získala testující umělce jako fanoušky nových
plátků.
balení po 10
Síla
plátku
11⁄2
2
21⁄2
3
31⁄2
4
balení po 5
Soprano
Alto
Tenor
Baryton
SR402
SR4025
SR403
SR4035
SR404
SR4115
SR412
SR4125
SR413
SR4135
SR414
SR4215
SR422
SR4225
SR423
SR4235
SR424
SR442
SR4425
SR443
SR4435
SR444
balení po 30
Alto
SR4115FPS
SR412FPS
SR4125FPS
SR413FPS
SR4135FPS
SR414FPS
19
Saxofonové hubičky
ROZDÍLNÉ KOMORY
(pro všechny zvukové styly, od klasiky po jazz)
™
™
&
Ebonitové hubice série
s plochou dráhou a malým odklonem, jsou vyráběny s klasickou nebo
jazzovou komorou. Jedná se o série, vhodné jak pro klasické nebo jazzové hráče, tak i pro začínající
saxofonisty.
JAZZ
Serie
Novinka
Serie OPTIMUM
OPTIMUM ™
Serie
OPTIMUM
Počínaje charakteristickým tvarem připomínajícím historické hubičky, komfortním provedením zobce
po perfektně provedenou ozvučnou plošku, hranu a dráhu, jsou série OPTIMUM předurčeny k tomu,
aby umožňovaly snadnou práci s dechem a citlivou odezvu. Přesná artikulace, dokonalá kontrola všech
dynamických rozsahů a přesná intonace činí ze sérií OPTIMUM nový standard pro klasické hubičky.
Série OPTIMUM se dodávají pro soprán (SL3, SL4), alt (AL3, AL4), tenor (TL3, TL4) a baryton saxofon
(BL3, BL4).
™
Přestože se jedná o ebonitové hubičky, připomínají svým charakterem kovové hubičky vhodné k
použití v jazzu, soulu a funku. Doporučeno pro užití s plátky
,
nebo
.
Serie
™
Nejžhavější ebonitová hubička celé řady. Malá komora, vysoká ozvučná ploška a velká světlost ji předurčují
zvýšený zvukový důraz a ostrý tón, srovnatelný s kovovými hubičkami.
Výjimečně všestranná: od hot jazzu přes blues až po funk a rock. Doporučená pro užívání s plátky
,
nebo
.
Serie
V16 Serie Nový standard pro jazz
Novinka
Serie
ebonit charakterizuje typický zvuk jazzového saxofonu 50tých a 60tých let a představuje jej
nové generaci. Serie
V16 je precizní v ladění, disponuje plným a dynamickým zvukem. Hubičky
této série se dodávají pro saxofony: sopránový, altový a tenorový.
™
ebonit
Alto
Serie
Hubička pro altový saxofon je dostupná v pěti variantách otevření: A5, A6, A7, A8 a A9. Každá z těchto
variant se ještě nabízí ve dvou rozdílných komorách.
Malá komora - barevný a jasný zvuk s vynikající hustotou, zaručuje přesnost v artikulaci výšky
tónu. Dokonalá pro sólovou hru.
Soprano
Střední komora - nabízí bohaté, přesné a dokonale koncentrované teplé zabarvení tónu. Idealní
pro hru v sekcích nebo větších instrumentacích.
Hubička pro sopránový saxofon je dostupná ve třech variantách otevření: S6, S7 a S8. Díky unikátní
konstrukci komory dovoluje pracovat v širokém spektru charakterů a barev zvuku.
Hubička pro tenorový saxofon je dostupná ve 4 variantách otevření: T7, T8, T9 a T10. Model zajišťuje
dokonalou barevnou vyváženost a tónovou hloubku, při zajištění sadné odezvy a ovládání.
Tenor
Pro hubice
Serie jsou doporučeny především platky
,
nebo
.
™
kov
Tenorsaxofon
Serie
Tenorová hubička
se vyrábí z legendární slitiny „Bell Metal“, pozlacené 24-karátovým zlatem.
Výsledkem této konstrukce je temný a expresivní zvuk. Série
je určena pro jazzové hráče. Pro
hubičky V16 jsou doporučeny plátky
,
nebo
.
20
(Kov)
Saxofonové hubičky
SROVNÁVACÍ SEZNAM SAXOFONOVÝCH HUBIČEK
Sopránový saxofon - klasika a jazz
VANDOREN
S27 S15
VANDOREN OPTIMUM
SL3 SL4
S25
VANDOREN
S35
S6
SELMER S80
C* C**
D
E
SELMER SUPER SESSION
E
OTTO LINK
5
MEYER
5
S8
F
G
H
I
F
G
H
I
5*
BARI
S7
6
6
7
58
60
6*
7
64
66
J
J
7*
8
8*
9
8
62
68
70
Altový saxofon - klasika a jazz
VANDOREN
A15 A17 A28 A27 A20 A25
VANDOREN OPTIMUM
AL3
VANDOREN
A5
SELMER S80
C* C**
170
MEYER
OTTO LINK
••
BERG LARSEN
••
BOBBY DUKOFF •
A45
A55
A35
A45
A55
AL4
VANDOREN
SELMER S90
A35
180
A6
D
A7
E
A8
F
G
A75
A95
A9
H
I
J
K
190
3-4
5
4-5
5*
6
7
6
8
6*
7
9
7*
10
11
8
8*
100
65
70
75
80
85
90
95
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
12
9
105
9*
110
Te n o r o v ý s a x o f o n - k l a s i k a a j a z z
VANDOREN
T15 T27
VANDOREN OPTIMUM
T20 T25
TL3
T35
TL4
VANDOREN
T45
T55 T75
T45
T55 T75
VANDOREN
VANDOREN
T7
Kov
SELMER S80
C* C**
SELMER S90
170 180
OTTO LINK
T95
••
BERG LARSEN
••
D. GUARDALA
•
4
D
E
F
G
T8
T77
T97
T9
T10
T95
H
I
J
K
9*
10
190 200
4*
5
5*
75
80
85
6
6*
7
7*
90
95 100 105
CRESCENT
8
8*
9
110
120
10*
130
BRECKER
Barytonový saxofon - klasika a jazz
VANDOREN
B25
VANDOREN OPTIMUM
BL3
SELMER S80
C*
SELMER S90
170
MEYER
B27
B35
B75
C**
180
D
E
190
200
3
F
4
5
G
6
OTTO LINK
••
4
4**
5
5**
BERG LARSEN
••
80
85
90
95 100
LAWTON
•
4
4*
Novinka
B95
BL4
5
Hubičky Vandoren doporučené pro klasiku
Hubičky Vandoren doporučené pro jazz a fusion
5*
H
7
6
6*
105
6
I
8
9
7
7*
J
10
8
8*
110 115 120
6*
7
K
7*
Všechný hubičky jsou ebonitové s výjímkou:
•
••
9
9*
130
8
8*
kovová
ebonitová nebo kovová
21
Saxofonové hubičky - klasické
Hubičky pro sopránový saxofon
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
S25*
153
S
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
SL4
123
S
3/ 3,5/ 4
S15
123
S
3/ 3,5/ 4
SL3
114
ML
3/ 3,5/ 4
111
M
3/ 3,5/ 4
Novinka
OPTIMUM
Traditional
3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
•
Vhodná jak pro klasickou tak taneční hudbu. Určená pro
užívání měkčích plátků než S15 s obdobnými vlastnostmi
tvorby zvuku.
•
3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 4
Hubička inspirovaná modelem S15 (otevření a délka
dráhy) v novém provedení OPTIMUM
•
Doporučená pro klasickou hudbu.
•
Hubička s velmi snadným ozevem, všestranná a
jednoduchá pro hru. Vhodná především pro začínající
hráče, ale i pro náročné profesionály.
Novinka
S27
3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 4
Popis
•
Navržená především pro hraní ve vyšších polohách, při dosažení
barevné pestrosti překonávající dosavadní možnosti Vašeho nástroje.
Hubičky pro sopraninový saxofon se dodávají na objednávku.
* Univerzální hubička: vhodná jak pro klasickou hudbu, tak i pro jazz.
Hubičky pro altový saxofon
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
OPTIMUM
Traditional
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
ML
2/ 2,5/ 3
A20
186
ML
2,5/ 3
A25
186
ML
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
A15
176
ML
3/ 3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 4
•
•
A27
165
MS
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
•
AL4
163+
MS
2,5/ 3
A28
163+
MS
2,5/ 3
AL3
152
ML
2,5/ 3/ 3,5
A17
152
S
3/ 3,5/ 4
3,5/ 4
2,5/ 3/ 3,5
•
•
A35* 206
Pro klasickou hudbu nebo jazz (Big Band a sekce).
Speciálně navržená na možnost hraní měkčích plátků bez
obětování zvukové kvality.
Širší otevření špičky než A15 ale stejná kvalita zvuku.
Snadno hratelná, doporučovaná hudebními pedagogy
studentům klasické hudby.
Určená pro hraní měkkých plátků při zachování optimální barvy
tónu, zvláště ve vyšších polohách (rejstřících). Doporučená pro
studium klasického saxofonu.
•
•
Tato nová koncertní hubička v provedení OPTIMUM vychází
svými parametry z A28.
Čistý tón a vyváženost zvuku ve všech rejstřících.
Neporovnatelné bohatství zvuku a rozsah barev.
•
•
Popis
AL3 je výsledkem spolupráce týmu saxofonistů. Nová délka
dráhy umožňuje snadnou tvorbu zvuku.
Následník modelu A27. Intonační jistota a dynamický zvuk ve
všech rejstřících.
* Univerzální hubička: vhodná jak pro klasickou hudbu, tak i pro jazz.
Délky dráhy: S = krátká, MS = středně krátká, M = střední, ML = středně dlouhá
Při stejném otevření špičky - dlouhá dráha = silnější plátek, kratší dráha = měkčí plátek.
Při stejné dráze - otevřená hubička = měkčí plátek, uzavřená hubička = silnější plátek.
22
Saxofonové hubičky - jazz
Novinka
Hubičky pro sopránový saxofon
Doporučené síly plátku
NOVINKA
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Traditional
S35
182
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3/ 3,5
S8
180
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
•
Otevření hubičky umožňuje mimořádně snadnou hru; zvukově
vyrovnaná v celém rozsahu. Přizpůsobená pro sólisty a akustický
jazz.
S7
172
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
•
Přesná a výkonná, s vynikajícím ovládáním.
S6
158+
ML
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5
•
Velmi pohodlná, překvapivě snadný ozev a artikulace.
S25*
153
S
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
3/ 3,5
Novinka
Novinka
Novinka
Popis
JAZZ
3/ 3,5/ 4
•
Hodně otevřená špička, dlouhá dráha, jazzová hubička.
•
Vhodná jak pro klasickou tak taneční hudbu. Určená pro
užívání měkčích plátků než S15 s obdobnými vlastnostmi
tvorby zvuku.
* Univerzální hubička: vhodná jak pro klasickou hudbu, tak i pro jazz.
Hubičky pro altový saxofon
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
Popis
Traditional
A95
280
L
1,5/ 2
2/ 2,5
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5
A75
260
L
1,5/ 2
2/ 2,5
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5
A55
247
L
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
A9
225
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
A45
220
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
A8
210
MS
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
A35
206
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
A7
204
ML
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3
A6
196
ML
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
A5
188
ML
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
Novinka
Novinka
a
JAZZ
•
•
: Nejotevřenější hubička s touto komorou. Je nutné
používat velmi lehké plátky.
•
•
: Nabízí stejné kvality jako dráhy s menším odstupem.
Doporučená s lehkými plátky.
: Otevřená hubička, s širokým a jasným zvukem.
•
•
: Nejotevřenější hubička ve své kategorii, její zvuk a
barvu tvaruje hráč.
: Výjimečně bohatý dynamický rozsah.
: Představuje vzhledem k vyváženému poměru
komory a dráhy nejzdařilejší hubičku tohoto typu.
•
•
•
•
: Nabízí stejné kvality jako A35. Ideální pro be-bop.
: Její vyvážený zvuk uspokojí i ty největší nároky.
: Zvlášť doporučená pro hraní rocku a fusion.
•
•
2,5/ 3/ 3,5
•
Širší otevření špičky než A8, ale stejná kvalita zvuku.
•
Otevření hubičky umožňuje mimořádně snadnou hru; zvukově
vyrovnaná v celém rozsahu. Přizpůsobená pro sólisty a
akustický jazz.
: Pro klasickou hudbu nebo jazz (Big Band a sekce).
: Jazzová hubička s hranou.
: Velmi jasná, s jemnou přesností a ovládáním.
•
•
•
Dokonalá vyváženost mezi silou a dynamikou.
Přesná a výkonná, s vynikajícím ovládáním.
Velmi pohodlná, překvapivě snadný ozev a artikulace.
Délky dráhy: S = krátká, MS = středně krátká, ML = středně dlouhá, L = dlouhá
Při stejném otevření špičky - dlouhá dráha = silnější plátek, kratší dráha = měkčí plátek.
Při stejné dráze - otevřená hubička = měkčí plátek, uzavřená hubička = silnější plátek.
23
Saxofonové hubičky - klasické
Hubičky pro tenorový saxofon
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
T35
230
M
2/ 2,5/ 3
T20
204
M
2/ 2,5/ 3
T25
204
M
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5/ 4
TL4
195
M
2,5/ 3/ 3,5
T27
177
MS
3/ 3,5/ 4
TL3
176
MS
2,5/ 3/ 3,5
T15
176
MS
3/ 3,5/ 4
Novinka
Novinka
OPTIMUM
Traditional
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3/ 3,5
3/ 3,5
3/ 3,5/ 4
•
Pro klasické hudebníky. Vyhledávaná hráči, kteří požadují větší
otevření špičky.
•
Speciálně navržená pro hraní měkčích plátků, ale bez obětování
kvality zvuku.
•
Širší otevření špičky než T15, ale stejná kvalita zvuku.
•
3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 4
Zvuková kvalita hubičky T27 a otevření mezi T27 a T35 s
pocitem hry jako u serie OPTIMUM.
•
Navržená pro hraní s optimální barvou tónu v celém rozsahu
nástroje. Doporučená pro klasické studium.
•
3,5/ 4
3,5/ 4
3,5/ 4
Popis
Hubička s velmi snadným ozevem, všestranná a jednoduchá pro hru.
Vhodná především pro začínající hráče, ale i pro náročné profesionály.
•
Pro klasickou hudbu. Doporučená hudebními pedagogy pro
studenty. Snadno hratelná.
Hubičky pro barytonový saxofon
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Doporučené síly plátku
Délka
dráhy
Traditional
BL4*
230
M
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
B35
210
S
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
B27
196
S
3/ 3,5/ 4
3,5/ 4
BL3
185
S
2,5/ 3/ 3,5
B25
185
S
3/ 3,5/ 4
Novinka
Novinka
OPTIMUM
•
•
•
•
Hubičky pro basový saxofon se dodávají na objednávku.
Délky dráhy: S = krátká, MS = středně krátká, M = střední
Při stejném otevření špičky - dlouhá dráha = silnější plátek, kratší dráha = měkčí plátek.
Při stejné dráze - otevřená hubička = měkčí plátek, uzavřená hubička = silnější plátek.
24
Zvuková kvalita hubičky B35 a otevření mezi B35 a B75 s
pocitem hry jako u serie OPTIMUM.
Stejné kvality jako B25, ale víc otevřená.
Určená pro hraní s optimální barvou tónu v celém rozsahu
nástroje. Doporučená pro klasické studium.
•
3,5/ 4
Popis
Hubička s velmi snadným ozevem, všestranná a jednoduchá pro hru.
Vhodná především pro začínající hráče, ale i pro náročné profesionály.
Klasická hubička nabízející snadné tvoření zvuku a rovnoměrný
ozev ve všech rejstřících.
* Univerzální hubička: vhodná jak pro klasickou hudbu, tak i pro jazz.
Saxofonové hubičky - jazz
Novinka
Hubičky pro tenorový saxofon
Hubička
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
Doporučené síly plátku
NOVINKA
Popis
Traditional
(kov)
(ebonit)
•
T97
340
ML
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5/ 3
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5/ 3
T10
305
ML
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5/ 3
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5/ 3
T95
295
L
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5/ 3
1,5/ 2/ 2,5 2/ 2,5/ 3
NovinkaT9
294
ML
2/ 2,5
2,5/ 3
2/ 2,5/ 3
T8
280
L
2,5/ 3
3/ 3,5
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5
T77
277
L
2/ 2,5
2,5/ 3
2/ 2,5/ 3
T7
270
L
2,5/ 3
3/ 3,5
2,5/ 3/ 3,5 3/ 3,5
T75
265
ML
2/ 2,5
2,5/ 3
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3
•
•
•
: Tato dráha a komora jsou zvlášť přizpůsobeny pro be-bop.
: Mohutný zvuk, zároveň snadno tvarovatelný.
Ideální pro hráče rocku a fusion.
: Standardní reference ve své kategorii.
T55
250
L
2/ 2,5
2,5/ 3
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3
•
•
•
: Stejné kvality jako T45, ale o něco víc otevřená.
: Dokonalá pro jazz fusion.
: Hřejivější, plný zvuk. Velmi přizpůsobivá.
T45
235
M
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3/ 3,5 2,5/ 3/ 3,5
•
•
•
Novinka
Novinka
Novinka
: Bohatý ve zvuku. Doporučeny měkčí plátky.
•
•
Zaručuje bohatý, pestrý tón bez ztráty výrazu či síly. Dokonalá
pro sólisty a jazz.
•
•
: Otevřená hubička, ale snadná na hraní. Pro be-bop a jazz.
: Bohatý zvuk, vyvážený ve všech rejstřících. Pro
jazz a fusion.
: Stejné přednosti, ale více otevřená. Dokáže uspokojit
všechny požadavky.
•
•
2,5/ 3
Hubička s velmi snadným ozevem, klasický taneční zvuk.
Teplý, plný zvuk, ideální pro hru v sekci.
•
2,5/ 3
: „Dlouhá“ dráha nabízí velkou vyváženost a výjimečně
bohatý dynamický rozsah.
•
Hubička s výjimečně snadným ozevem.
Přesná a výkonná, s vynikajícím ovládáním.
: Snadné vytváření tónu, ideální pro hraní v big bandech
a sekcích.
: Velmi jasná, s velkou přesností a vynikajícím ovládáním.
: Pro všechny druhy hraní (zvláště jazz).
Hubičky pro barytonový saxofon
Doporučené síly plátku
Otevření špičky
1/100mm
Délka
dráhy
B95
310
L
2
2/ 2,5
B75
275
M
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
BL4*
230
M
2/ 2,5/ 3
2,5/ 3/ 3,5
Hubička
Novinka
Traditional
OPTIMUM
Popis
JAZZ
•
•
Hodně otevřená špička, jazzová hubička.
Jazzová hubička. Doporučená pro bigbandové saxofonisty.
•
Zvuková kvalita hubičky B35 a otevření mezi B35 a B75 s
pocitem hry jako u serie OPTIMUM.
* Univerzální hubička: vhodná jak pro klasickou hudbu, tak i pro jazz.
Délky dráhy: M = střední, ML = středně dlouhá, L = dlouhá
Při stejném otevření špičky - dlouhá dráha = silnější plátek, kratší dráha = měkčí plátek.
Při stejné dráze - otevřená hubička = měkčí plátek, uzavřená hubička = silnější plátek.
25
S t r o j k y a k l o b o u č k y, p ř í s l u š e n s t v í , d v o j i t é p l á t k y
27
Strojky a kloboučky
Strojky OPTIMUM™
- Přesné a rychlé upevňování.
- 3 vyměnitelné přítlačné destičky měnící zvuk.
- Svobodný výraz
KLARINET
Bb klarinet
Eb klarinet
Altový klarinet
Basový klarinet
Německý klarinetový systém
SAXOFON
Sopránový saxofon
Altový saxofon
Tenorový saxofon (kromě
kov)
Tenorový saxofon
kov
Barytonový saxofon
Strojek a
klobouček
Pouze
strojek
Pouze
klobouček
Pouze
Pouze
kovový
plastový
klobouček klobouček
Tři různé přítlačné
destičky
postříbřený
postříbřený
postříbřený
postříbřený
LC01M
LC02M
LC03M
LC04M
LC05M
L01
L02
L03
L04
L05
C01M
C02M
C03M
C04M
C05M
LC01P
C01P
Ať už hrajete klasiku nebo jazz,
strojek Optimum vyjde vstříc
vašemu stylu.
LC05P
C05P
Strojek a
klobouček
Pouze
strojek
Pouze
klobouček
pozlacený
pozlacený
pozlacený
LC06M
LC07M
LC08M
LC080M
LC09M
L06
L07
L08
L080
L09
C06M
C07M
C08M
C080M
C09M
Pouze
Pouze
kovový
plastový
klobouček klobouček
pozlacený
LC07P
C07P
Destička 1
• Bohatá, barevná
zvučnost, která vytváří
velkou rezonanci.
• Tlak podél vláken plátku
překvapivě usnadňuje
ozev.
• Neuvěřitelně snadná
artikulace, zvláště při
staccatu.
Destička 2
• Kompaktnější, hladký
rovnoměrný zvuk a
výjimečně snadný ozev.
Sada 3 přítlačných destiček
Bb/Eb/Alt klar. (postříbřený)
Basový klarinet (postříbřený)
Soprán/Alt saxofon (pozlacený)
Tenor saxofon (pozlacený)
Baryton saxofon (pozlacený)
Destička 3
• Plátek vibruje zcela volně
PP01
PP04
PP06
PP08
PP09
a dovolí flexibilní zvuk
pro nejširší možnosti
vyjádření.
• Snadnější výraz.
Strojky Master
- Tvar strojku umožňuje přesné upevnění plátku.
- 2 invertní šroubky.
- Dokonalá odezva.
KLARINET
Bb klarinet
Eb klarinet
Altový klarinet
Basový klarinet
28
Strojek a
klobouček
Pouze
strojek
Strojek a
klobouček
Pouze
strojek
Strojek a
klobouček
niklovaný
niklovaný
černý
černý
postříbřený
LC11M
LC12M
LC13M
LC14M
L11
L12
L13
L14
LC11B
L11B
LC11S
SAXOFON
Strojek a
klobouček
Pouze
strojek
lakovaná mosaz lakovaná mosaz
Sopránový saxofon
Altový saxofon
Tenorový saxofon (kromě
Barytonový saxofon
LC16M
LC17M
kov) LC18M
LC19M
L16
L17
L18
L19
Strojky a kloboučky
Kožené strojky
- Pravá kůžé - ručně zpracovaná.
- 3 vyměnitelné přítlačné destičky měnící zvuk.
- "Kulatý" a teplý zvuk.
KLARINET
Strojek a plastový
klobouček
Strojek a kožený
klobouček
Pouze kožený
klobouček
Sada 3 přítlačných
destiček
LC21P
LC22P
LC23P
LC24P
LC25P
LC21L
LC22L
LC23L
LC24L
LC25L
C21L
C22L
C23L
C24L
C25L
PP21
PP22
PP23
PP24
PP25
Bb klarinet
Eb klarinet
Altový klarinet
Basový klarinet
Německý klarinetový systém
SAXOFON
Sopránový saxofon
Altový saxofon
Tenorový saxofon (kromě
Tenorový saxofon
kov
Barytonový saxofon
kov)
Strojek
a plastový
klobouček
Strojek
a kožený
klobouček
LC26P
LC27P
LC28P
LC26L
LC27L
LC28L
LC280L
LC29L
LC29P
Pouze
strojek
L280
Pouze
kožený
klobouček
Sada 3 přítlačných
destiček
C26L
C27L
C28L
C280L
C29L
PP26
PP27
PP28
PP280
PP29
3 vyměnitelné přítlačné destičky pro jemnou modifikaci zvuku.
Systém Velcro® umožňuje jednoduchou výměnu destiček:
1
2
1
Kovová destička - plný, barevný a kompaktní zvuk. Kombinace kovové destičky a pružného strojku
nabízí hráči nejlepší zvukové vlastnosti obou materiálů.
2
Destička z hladké kůže - strojek a destička ze stejného druhu kůže - "temný" zvuk.
3
Destička z přizpůsobivé hladké kuže - "kulatý", bohatý zvuk.
3
Strojky Klassik
- Rychlé a jednoduché upevňování strojku z pevné tkaniny.
- Přesné uchycení plátku na hubičku.
- Koncentrovaný zvuk.
KLARINET
Bb Klarinet
Bb Klarinet
německý systém
Strojek
a plastový
klobouček
Strojek
a kožený
klobouček
Pouze
kožený
klobouček
LC31P
LC35P
LC31L
LC35L
C31L
C35L
SAXOFON
Altový saxofon
Strojek
a plastový
klobouček
Strojek
a kožený
klobouček
Pouze
kožený
klobouček
LC37P
LC37L
C37L
29
Příslušenství
Pouzdra na plátky
Pouzdro na plátky (4 plátky)
Kontrolování vlhkosti vyměnitelnou náplní plněnou vysušovacím materiálem. Pevné
uzavírání chrání proti nárazu a prachu. Číslované oddíly umožňují organizování plátků a
drážkovaný podklad zaručuje cirkulaci vzduchu.
VRC10: Pojme 4 libovolné Bb, Ab nebo Eb klarinetové plátky nebo plátky pro
sopraninový a sopránový saxofon.
VRC20: Pojme libovolnou kombinaci 4 plátků pro altový saxofon nebo altový klarinet.
VRC30: Pojme 4 libovolné plátky pro tenorový a barytonový saxofon nebo basový
klarinet.
VRCK: 3 náhradní vysušovače a houbová vložka pro pouzdro na plátky.
Pouzdro na plátky (8 plátků)
Elegantní modré pouzdro určené pro uchovávání 8 plátků.
- číslované oddíly umožňují organizaci plátků.
- zaručuje větrání.
- díky skladnému rozměru se snadno vejde do kapsy nebo klarinetového pouzdra.
VRC810: Pojme 8 Bb, Eb klarinetových nebo soprán saxofonových plátků.
Pouzdro na plátky (6 plátků)
Toto nové pouzdro na saxofonové plátky má stejný vzhled jako pouzdro na
8 Bb nebo Eb klarinetových plátků, a umožňuje úschovu 6 plátků pro altový saxofon nebo
altový klarinet.
VRC620: Pojme 6 plátků pro altový saxofon nebo altový klarinet.
Hygrocase
Novinka
Nový Vandoren Hygrocase je krabička udržující optimální vlhkost plátků pomocí
nejmodernějšího digitálního zařízení - kdekoliv jste.
Pojme 20 kusů plátků na Bb klarinet nebo altový saxofon, 12 kusů tenorových,
barytonových nebo basklarinetových plátků.
HC200
Pomůcka na obnovu plátků
Skleněný přípravek na úpravu plátků a plátková tyčinka
Přípravek na úpravu plátků je vyráběný z omyvatelného temperovaného skla a má leptaný
povrch, který se téměř nedá opotřebovat. Plátková tyčinka, inspirovaná rákosem, se také
vyrábí z leptaného skla a pomáhá hráči přesně upravit plátky podle osobní potřeby.
RR200: Přípravek a plátková tyčinka, sada.
RR202: Plátková tyčinka.
Vy t ě r á k y
Klarinetové vytěráky z mikrovlákna
Díky spojení jemnosti a absorbční schopnosti hedvábí s trvanlivostí mikrovlákna je
klarinetový vytěrák Vandoren dokonalou volbou pro váš nástroj. Jemná vlákna jsou
speciálně navržená aby důkladně vyčistila váš klarinet a zároveň ochránila jemnou
povrchovou úpravu.
- Vyrobeno z vysoce kvalitních, speciálně navržených vláken.
- Silná tkanice se snadno protahovatelným závažím.
- Nejlepší nabízená schopnost pohlcování vlhkosti a mastnoty.
- Snadné praní mýdlem a vodou.
- Trvanlivost zaručující léta spolehlivé služby.
SW200: Pro Bb klarinet
SW300: Pro basový klarinet
Mikrovláknová lešticí látka
30
Stejný materiál a vlastnosti jako mikrovláknový vytěrák Vandoren, ale bez závaží. Ideální
na leštění zlacených, stříbrných a lakovaných povrchů.
PC300
Příslušenství
Hubičkový polštářek
Unikátní způsob lepení umožňuje přikládat a snímat polštářek aniž by zanechával lepkavé
stopy na hubičce. Vyrábí se ve dvou tloušťkách.
5 kusů v jednom balení.
VMC5: Průsvitný polštářek, balení po 5 ks
Tloušťka: 0,35 mm (.014“)
VMCX5: Černý polštářek, balení po 5
Tloušťka: 0,80 mm (.032“)
Vá č e k
Váček je vyrobený z plsti barvy mořské modři a slouží k ukládání hubiček, kloboučků
nebo strojků.
P100
Řemen
Trvanlivý široký řemen z černého nylonu poskytuje hráči na saxofon odlehčení krku.
VSS101
Mazání korku
Tato pomáda příjemně parfémovaná vůní jabloňových květů maže a chrání korek nástroje,
udržuje jej vláčný a dokonale vzduchotěsný. Mazání korku Vandoren se těší už léta
maximální oblibě u studentů i profesionálů.
CG100
Dvojité plátky
Všechny dvojité plátky se prodávají v jednotlivém balení.
1
Hoboj OR10
Anglický roh EH10
Fagot Heckel HB10
2
Francouzský fagot FB10
Kontrafagot Heckel HC10
Francouzský kontrafagot FC10
Sarossofon SA10
Dlabaná a tvarovaná třtina
Po 10 ks.
Hoboj
Anglický roh
Fagot Heckel
OCS30
ECS30
HBS30
Dlabaná třtina
Po 10 ks.
Hoboj
Anglický roh
Fagot Heckel
OC20
EC20
HC20
Dlabaná, tvarovaná a profilovaná
Po 10 ks.
Fagot Heckel
HBSP40
Surová třtina
Na kilogramy
1
2
1
3
4
Hoboj
Fagot Heckel
3
4
ROC50
RHB50
31
www.vandoren.com
RCS TOULON B 314 978 750 – CATAL07T

Podobné dokumenty