Texty středověkých eposů

Komentáře

Transkript

Texty středověkých eposů
Evropská
středověká literatura (eposy)
MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012
VY_32_INOVACE_VYC9
Významná díla
Beowulf
Píseň o Rolandovi
Píseň o Cidovi
Píseň o Nibelunzích
Beowulf
1.
2.
3.
4.
5.
Ke které zemi patří, kdo je autor?
Kdy vznikl?
Kde jej dnes najdeme?
Co je zajímavého na jeho stavbě?
Stručně převyprávěj jeho děj.
Robert Zemeckis: Beowulf, 2007 (film)
Beowulf
1.
2.
3.
4.
5.
Anglie, autor neznámý.
7.-9. stol.
Rukopis je v Britském muzeu v Londýně.
Stejná situace se opakuje třikrát, vždy a větší
dramatičností.
Na území dnešního Dánska/Švédska. Začíná výčtem
panovníků až po Hrothgara, jehož sídlo pustoší obluda
Grendel. Připlaví se mladý silný Beowulf se svou
družinou, nabídne pomoc. Zabije Grendla i jeho matku.
Vrací se domů. Když Hrothgar zemře, ujme se vlády.
Zestárne, objeví se drak chrlící oheň. Beowulf ho zabije
(jen jediný muž z jeho družiny neuprchne), ale sám umírá
též. Epos končí pohřbem Beowulfa. Alegorie neustálého
boje zla s dobrem (zlo= strach z temnoty a nevědomosti).
Píseň o Rolandovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ke které zemi patří, kdo je autor?
Kdy vznikl?
Do jakého cyklu patří?
Jaké vlastnosti má ideální rytíř?
Co je zvláštního na jednotlivých postavách eposu?
Stručně převyprávěj jeho děj.
Píseň o Rolandovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Francie, autor neznámý.
Konec 11. století.
Karolinský cyklus chansons de geste.
Je odvážný, hrdý na svůj rod, věrný pánovi i Bohu, nebojí
se smrti.
Každá postava zobrazuje morální postoj (spravedlivý král
Karel Veliký, statečný Rytíř Roland, zrádný nevlastní otec
Ganelon).
Karel Veliký bojuje za křesťanství ve Španělsku, chce
vyjednávat. Roland jako vyjednavače navrhl svého
nevlastního otce Ganelona. Ten zradil- poradil nepříteli,
aby přiměl Karla Velikého k odchodu, pak napadl jeho
zadní voj. Ten brání Roland, nechce však zradit otce,
Píseň o Rolandovi
takže bojuje sám. Když pozná marnost, zatroubí na
kouzelný roh Olifant tak silně, že mu praskne spánková tepna
a zemře. Karel Veliký díky tomu vyhraje, zrádce potrestá.
Nakonec má sen, v němž ho anděl volá k nové válce.
Příběh má pravdivé jádro!
Píseň o Cidovi
Ke které zemi patří, kdo je autor?
2. Kdy vznikl?
3. Jak se jmenují jednotlivé části?
Stručně informuj o jejich obsahu.
1.
Píseň o Cidovi
Španělsko, autor neznámý.
2. Polovina 12. století.
3. Zpěv o vypovězení: Cid údajně zpronevěřil daně, tak ho
král pošle do vyhnanství. Cid to chce napravit, odchází od
rodiny do války, vítězí, dává kořist králi.
Zpěv o svatbě: Cid se usmíří s králem, a tak se může
vrátit k rodině. Po čase přijdou carrionští princové a žení
se s Cidovými dcerami.
Zpěv o pohaně: V jejich městě uteče lev z klece.
Princové se zbaběle schovají, Cidovi věrní jej však chrání
svými těly, ten však sám lva vrátí zpět do klece. Všichni se
princům smějí, ti ze msty zbičují své ženy do bezvědomí. Za
trest musí bojovat s Cidovými válečníky o čest, prohrají. Král
1.
Píseň o Cidovi
Rozhodne, že si Cidovy dcery mohou znovu vdát, ale pouze
za potomky vládnoucího rodu.
Příběh je inspirován skutečným člověkem!
Píseň o Nibelunzích
Ke které zemi patří, kdo je autor?
2. Kdy vznikl?
3. Stručně převyprávěj děj.
1.
Píseň o Nibelunzích
Německo, autor neznámý.
2. 13. století.
3. Epos z dějin Burgundů a Hunů. 1. část: Statečný princ
Siegfried je nezranitelný (krom malého místa mezi
lopatkami) díky koupeli v dračí krvi. Navíc si vybojuje 3
kouzelné věci- poklad Nibelungů, jejich plášť a meč.
Ožení se s Kriemhildou, pro svého krále získá islandskou
královnu Brumhildu. Po čase se tyto ženy pohádají, čí
manžel je vznešenější. Kriemhilda vyzradí tajemství
Brumhildiny svatby. Ze msty zabijí Brumhildini bratři
Siegfrieda na lovu. 2. část: Kriemhildina pomsta: provdá
se za hunského krále Etzela. Donutí ho k boji (vyhrají),
popraví Gunthera, zabije také vraha Siegfrieda.
Krumhildu zabije bezvýznamný člověk (její poddaný).
Poklad Nibelungů zůstává ukrytý.
1.
iniciála
Použité zdroje
BLÁHOVÁ,M. a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol. Didaktis: Brno, 2008. ISBN
978-80-7358-115-2.
>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Palais_ClamGallas_(straircase_ceiling).JPG<<15.9.2012
>>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Beowulf.firstpage.jpeg<<15.9.2
012
>>http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mort_de_Roland.jpg<<15.9.2012
>>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Page_of_Lay_of_the_Cid.jpg<<
15.9.2012
>>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Nibelungenlied_manuscriptk.jpg<<15.9.2012

Podobné dokumenty

Stř edove ke písemnictví

Stř edove ke písemnictví podle hlavního hrdiny – krále Beowulfa [bejovulf]. Děj nás zavádí mezi germánské kmeny na území dnešního Dánska a Švédska. Vypráví příběh, jak Beowulf ze země Geatů nabídne pomoc dánskému králi a z...

Více

Maturitní otázka č. 2. Počátky středověké literatury

Maturitní otázka č. 2. Počátky středověké literatury zabít Grendela a jeho matku. Poté, co zbavil Beowulf Dány příšery, se vrací zpět do vlasti. Ve 2. dílu sklatby Beowulf zápasí s Ohnivým drakem a oba nakonec v boji umírají. Píseň o Rolandovi: Franc...

Více

Národní eposy

Národní eposy  k vyjednávání se Saracény vysílá Rolandova nevlastního otce, který v tom vidí úskok  zradí a navede nepřátelského krále Marsila, aby lstí napadli zadní voj francouzských vojsk, kde velí právě Ro...

Více

Stín Jednorozce

Stín Jednorozce rozdrceny. Erik umírá a na smrtelném loži odkazuje Corwinovi mocný Kámen rozhodnutí. V Chaosu se však šikují nové armády. Není zdaleka jisté, zda Corwin dokáže překonat svou touhu po moci a stane s...

Více

Oberonova ruka

Oberonova ruka ale první chvíle svobody mu kalí těžká rána dýkou. Kdosi velmi silný se pokusí zabít i Corwina, ten však se štěstím prchá do stínu Země, kde kdysi strávil dlouhá léta vyhnanství.

Více

Cyklistika v Dánsku - Cyklokonference 2010

Cyklistika v Dánsku - Cyklokonference 2010 kanceláře Vás nasměrují k nejbližší půjčovně. Pokud chcete kolo využít v různých oblastech Dánska, ale nechcete jet z jedné oblasti do druhé na kole, je tu vždy vlak. Regionální vlaky přepravují jí...

Více