OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření Verze č. 1

Komentáře

Transkript

OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření Verze č. 1
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
( odezva)
Vysvětlivky:
Barevné označení: OKLT-OKB, OKLT-OKB-serologie, OKLT-HTO, OKLT-OKM
* u vyšetření musí být na žádance uveden souhlas pacienta nebo zákonného zástupce s genetickým vyšetřením a jeho podpis
žádanka K = poukaz na vyšetření /ošetření K
** dle požadavku ordinujícího lékaře
Originální žádanky z pracoviště požadované pro daná vyšetření jsou k dispozici na hematologické ambulanci, v nepřetržitém provozu na hematologické laboratoři.
Některá vyšetření indikuje lékař HTO a vyplňuje žádanku.
Odezva = doba od příjmu spolupracující lab.do vydání výsledku spolupracující lab. (S=statim, R=rutina)
Adenosindeamináza
ADA
pleurální
pleurální punkce, min.1 ml
výpotek
Adenovirus
Adrenalin, noradrenalin
Adrenokortikotropní hormon
Aldosteron
trávy
byliny
potraviny
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
Alergeny:
ACTH
ALDO
sérum (srážlivá
krev)
sbíraná moč za
24 hod –
konzervovaná
venosní krev –
nesrážlivá
venosní krevsrážlivá
sérum (srážlivá
krev)
PRACOVIŠTĚ
47
(týden - 14
dní)
10, 3
(10: 3-7dní)
(3: 7-10 dní)
10 ml
2 – 3 ml
v ledu
1 x 8,5 ml
1 x 10 ml
sbíraná moč/24 hod, nekonzervovaná
Laborantka OKLT-OKB: - do chladničky - vzorky na poslání
chladnička
zkumavka na KO (s K3EDTA ) -BD Vacut - K3E – 3 ml fialová
zátka, okamžitě po odběru dodat na OKLT-OKB v ledové lázni
Laborantka OKLT-OKB:
- ihned centrifugace 10 minut při
3500 ot/min v chlazené centrifuze
- odtáhnout plazmu a dát ihned zamrazit do mrazáku
viz „Vyšetření aldosteronu a reninu v krvi“
1. odběr- v klidu:
odběr klidové hodnoty provést u ležícího pacienta po 8-10 hod. klidu
na lůžku
je nutné dostatečně dlouho vynechat terapii diuretiky a adrenerg.
beta-blokátory (Spirolakton - nejméně 1 měsíc)- viz. doporučení
ošetřujícího lékaře
2. odběr- po zátěži:
po 1-2 hod činnosti, trvale vsedě nebo vestoje
odběr do zkumavky -BD Vacut - 8,5 ml-zlatá zátka nebo
Dispolab -10 ml - granule, gel, bílá zátka, nechladit, ihned po
odběru doručit na OKLT-OKB
Laborantka OKLT-OKB: centrifugovat podle typu odběr.
zkumavky, sérum dát ihned zamrazit
mrazák
12
(2 týdny)
1
(týden)
mrazák
1
(14 dní)
9
(týden)
str. 1/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
stromy
hmyz
léky (pouze
penicilin V,G)
pracovní alergeny
Alergie na ostatní léky
Alfa-1-antitrypsin
Alfa 1 – antitrypsin
(DNA analýza deficitu)
* viz vysvětlivky str.1
Alkalická fosfatáza – isoenzymy
VYŠ.
MATERIÁL
AAT
AAT
ALP iso
sérum (srážlivá
krev)
plná krev
Amebózy
sérum (srážlivá
krev)
PINP
Anti-erytrocytární protilátky +
nakřížení TP
25
(týden)
1
(denně)
6 ml
nesrážlivá krev EDTA
1 žádanka orig.z
pracoviště +
žádanka K
14
(4-6 týdnů)
1, 20**
(1: týden)
(20: měsíc)
1, 20**
(1: týden)
(20: měsíc)
32
(14 dní měsíc)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
1
(měsíc)
1
(denně)
22
viz www.calculi.cz
ANDRO
sérum (srážlivá
krev)
plná krev
plná krev
(denně)
1
(měsíc)
10 ml nebo
2x 6 ml
nesrážlivá krev –EDTA
10ml
srážlivá krev
(bez gelu)
10 ml nebo
2x 6 ml
nesrážlivá krev –EDTA
10ml
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
Analýza močových kamenů
Anti-erytrocytární protilátky
POZN.
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
4-Androstendion
ODBĚR VZORKU
sérum (srážlivá
krev)
Alkalická fosfatáza – kostní
isoenzym
Aminoterminální propeptid
prokolagenu typu I
Amyláza – pankreatický isoenzym
MNOŽSTVÍ
srážlivá krev
(bez gelu)
Originální
žádanka z
pracoviště
+ žádanka K
(zasílat srážlivou
i nesrážlivou
krev)
2 žádanky na
imunohematolog
ická vyšetření
z odd., které
požaduje
38
(1 měsíc,
v případě
komplik.
nálezu i
několik
měsíců)
5
( v pracovní
dny denně)
str. 2/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
sérum
Antitrombocytární autoprotilátky
(ITP,..)
plná krev
sérum
Anti-trombocytární
protilátky
Antihypertenziva
Apolipoprotein B
Apolipoprotein A1
APO B
APO A1
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
srážlivá krev
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
Odběr se provede po domluvě s pracovištěm č. 5.
Anti-leukocytární
protilátky
POZN.
10ml
6 ml
10ml
srážlivá krev
nesrážlivá krev EDTA
srážlivá krev
nemrazit!
stabilita 1 měsíc při 2-8 C
vyšetření +
výsledky vyš.
z OKLT-HTO
Originální
žádanka
z pracoviště
+ žádanka K
Originální
žádanka z
pracoviště vypsat čas
odběru +
žádanka K
Originální
žádanka
z pracoviště
+ žádanka K
5
(15 dnů)
5
(15 dnů)
5
(15 dnů)
42
(denně)
20
(denně)
po 12 hod. lačnění
20
(denně)
Aspergillus- Ag (galaktomanan)
Aspergillus- Ab-celk.
(precipitace)
Aspergillus- Ab (protilátky) IgE
Autoprotilátky ostatní:
- anti- bazální membrána
glomerulů
- anti- beta 2 glykoprotein 1
- anti- centromery
- anti- citrulinované proteiny
- anti- cytoplasma neutrofilů
- anti- dvouvláknová DNA
- anti- dekarboxyláza
kys.glutamové
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
ASGPR
GBM
B2-GP1
CENTR
CCP
ANCA
ds-DNA
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
10
(2-7 dní)
20
(2 týdny)
25
(týden)
9
(1 týden)
GAD
str. 3/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
- anti- difterický toxoid
- anti- endomysium
- anti- extrahované nukleární ag.
- anti- fosfolipidy
- anti- gliadin- IgA, IgG
- anti- hladký sval
- anti- histony
- anti- Haemophilus influenzae
- anti- kravské mléko- IgA, IgG
- anti- kardiolipin
- anti- liver-cytosolic antigen
- anti- mitochondriální
- anti- mikrosomy jater a ledvin
- anti- nukleosomy
- anti- parientální buňky žaludku
- anti- přirozené protilátky
- anti- pneumokokové kapsulární
ag.
- anti- ptačí antigeny
- anti- retikulin
- anti- Saccharomyces cerevisie
- anti- soluble liver antigen
- anti- tetanický toxiod
- anti- transglutamináza
- anti- tyrozin-fosfatáza (islet ag.)
Autovakcíny
ZKRATKA
Biotinidáza
Bordetella pertussis
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
DIFT
EMA
ENA
APLA
GLIA
ASMA
HIST
HIB
KM
ACLA
LC-1
AMA
LKM
NUCL
GPC
PP
PCP
PTAK
ARA
ASCA
SLA
TOX
tTG
IA-2
izolované kmeny
bakt.po
identifikaci
Bakterie – univerzálně
(molekulární detekce patogenů)
Bartonella henselae (felinóza)
β-CROSSLAPS
VYŠ.
MATERIÁL
různé materiály (uretra, krk, moč…)
10
(3-7 dní)
metoda PCR
48
(1-2 dny)
CTx
BTD
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
3
(14 dní)
1,20
(1: týden
20: denně)
2 ml – novor.
7 ml - dospělí
ihned stočit a zamrazit sérum, min.0,5 ml séra – zamražené na ledu
zaslat na ÚDMP – laboratoř biochemická
příjem mater.přízemí budovy A2
(proti vchodu)
31
(1 týden –
měsíc)
25
(týden)
str. 4/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
Borrelie
ß- Trace protein
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
likvor, moč
sekret, likvor
Bordetella parapertussis
ODBĚR VZORKU
25
(týden)
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
10
(3-7 dní)
28
(2 dny)
CA 50, sacharidový antigen 50
CA 72-4, sacharidový antigen 724
Candida (manan)
CA 50
CA 72-4
Ceruloplasmin
Citráty
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sbíraná moč
12
(2 týdny)
19
(denně)
10
(3-7 dní)
1
(denně)
1
(týdně)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
venózní krev nesrážlivá
Coxsackie viry A i B
Cryptococcus
Cyklosporin A mono (B-cyklo)
Cytogenetické vyšetření
* viz vysvětlivky str.1
plná krev
kostní dřeň
10
(3-7 dní)
4
(týdně)
děti – 1 ml
dospělí-23ml
odběr do K3EDTA (jako KO) - BD Vacut – 1-3 ml – fialová zátka
NEMRAZIT!
Neodtahovat ! Zasílá se plná krev ! Stabilita 1 týden při 2-8°C.
3 ml krve do 0,3ml heparinu- sterilní zkumavka
nebo odebrat do zkumavky dodané pracovištěm
kostní dřeň- protáhnout stříkačku heparinem, min. 1 ml odebrat do
zkumavky dodané pracovištěm
chladnička
Originální
žádanka
z pracoviště
+ žádanka K
.
Cytomegalovirus
CYFRA 21-1
CMV
Cytotoxické protilátky
δ-aminolevulová kyselina
ALA
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
likvor, moč
sérum (srážlivá
krev)
moč za 24 hod.
15
(30 prac.dnů,
dle složitosti
nálezu až 5
týdnů)
15
Pozn. u dg. C91.1 – napsat výsledek leukocytů v plné krvi
Cytokeratin.fragment
1
(denně)
19
(denně)
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
3
(7-10 dní)
36
(1-2 týdny)
1
(týdně)
Diazepam
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
sérum (srážlivá
krev)
nemrazit
23
(do 5
prac.dnů))
str. 5/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
Elastáza
POZN.
Enteroviry
Enteroviry
Eozinofilní proteinový kation
ECP
Epstein-Barrové virus
EBV
EPO
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
likvor
venosní krev srážlivá
nesrážlivá krev,
likvor
sérum
sérum (srážlivá
krev)
srážlivá krev
Ethosuximid
Ethylenglykol
FNBR
sérum (srážlivá
krev)
plná krev, kostní
dřeň
PRACOVIŠTĚ
3
(14 dní)
32
(14 dní měsíc)
10
(3-7 dní)
stolice velikosti lísk. oříšku, stabilita 1 týden při 2-8C
plná krev
ELFO hemoglobinu
Flowcytometrie
ODBĚR VZORKU
( odezva)
sérum (srážlivá
krev)
stolice
Echoviry
Fenobarbital
MNOŽSTVÍ
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
Ehrlichie (Anaplasma
phagocytophilum IFA)
Echinococcus sp.
Erytropoetin
VYŠ.
MATERIÁL
1kapka heparinu + 1 ml krve do Eppendorf.zk. nebo nesrážlivá
krev –EDTA 3 ml
1
(měsíčně)
2 žádanky K
samostatně,
uvést hodnoty
hemoglobinu a
hematokritu pac.
16
(1x za měsíc)
3
(7-10 dní)
nesrážlivá krev v EDTA
3,5 ml
5 ml
zcentrifugovat 10 min při 3000 ot./min,
stáhnout sérum a zamrazit – do 2 hod. po odběru
Během transportu nesmí rozmrznout!!!
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
mrazák
3
(2-3 dny)
Posílá se
přes dětský
odd.
metoda PCR
3
(7-10 dní)
8-10 ml
srážlivá krev
2 žádanky K
samostatně
1
(2x týdně)
42
(1 týden)
10 ml
zkumavka bez gelu a separátoru, pokud nebude transport hned –
uložit do chladničky, transport zajišťuje oddělení,
zpracování 6-15 hod., na zavolání ARO kdykoliv
informace jsou evidovány na odd.ARO, včetně tel.čísla
nemrazit
23
(do 5
prac.dnů)
23
(do 5
prac.dnů)
nesrážlivá krev – EDTA-3 ml
kostní dřeň - protáhnout stříkačku heparinem, min. 1 ml odebrat do
zkumavky s EDTA (jako na KO)
originální
žádanka
z pracoviště+
žádanka K
17
hod.)
(2-24
- ihned donést na
OKLT HTO
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
str. 6/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
POZN.
nesrážlivá krev – EDTA nebo heparin
- pro analýzu trombocytů citrát sodný
kostní dřeň - protáhnout stříkačku heparinem, min. 1 ml odebrat do
zkumavky s EDTA (jako na KO)
originální
žádanka
z pracoviště+
žádanka K
- ihned donést na
OKLT HTO
Galaktomanan, viz AspergillusAg
Gastrin
GASK
Haptoglobin
Hantavirus
Hemoglobin A2
Hb-A2
Helmintózy
venózní krev –
srážlivá
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
plná krev
5 ml
v ledu
upozornění: - odběr po 12 hod lačnění;
po odběru ihned doručit na OKLT-OKB v ledu
Laborantka OKLT-OKB: ihned oddělit sérum a dát zamrazit
mrazák
2
(S:1den,
R: 1 týden-6
týdnů)
1
(týdně)
1
(denně)
29
(2-4 týdny)
3ml
nesrážlivá krev EDTA
2 žádanky K
samostatně
sérum (srážlivá
krev)
2
(1 týden)
32
(14 dní měsíc)
nesrážlivá krev
Hepatitida B, C, E
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
plná krev, kostní
dřeň
Flowcytometrie
- analýza trombocytů
ODBĚR VZORKU
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
3
(měsíc)
Herpes simplex virus
Herpes simplex virus
HFE gen pro hemochromatózu
(HG3D, C282Y, S65C) * viz
vysvětlivky str.1
HSV
HSV
HFE
HHV-6
HHV-6
HLA – B27 (antigen)
* viz vysvětlivky str.1
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
HLA – B 27
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
likvor
plná krev
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
likvor
plná krev
3
(týdně)
metoda PCR
3
( 6 dní)
3ml
nesrážlivá krev EDTA
2 žádanky K
samostatně
originální
žádanka
z pracoviště
+ žádanka K
ELISA
2
(8 týdnů)
41
(10 prac.dní)
3
(14 dní)
metoda PCR
3
(7– 10dní)
1-3 ml
nesrážlivá krev-EDTA- (jako na krevní obraz)
originální
žádanka z
pracoviště+
6
(10 prac.
str. 7/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
žádanka K
HLA – celiakie (antigen)
* viz vysvětlivky str.1
Houby – univerzálně (molekulární
detekce patogenů)
17-alfa-Hydroxyprogesteron
plná krev
1-3 ml
nesrážlivá krev-EDTA- (jako na krevní obraz)
originální
žádanka z
pracoviště+
žádanka K
metoda PCR
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
dnů)
6
(10 prac.
dnů)
48
(1-2 dny)
17-OHP
sérum (srážlivá
krev)
1
(14 dní)
4
Chlamydie PCR
Chlamydia psittaci
Cholinesteráza
Chrom
Chromogranin A
CHE, CHS
Cr
sputum
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sputum
(14 dní)
25
(týden)
1
(denně)
8-10 ml
zkumavka bez gelu (2x BD – červená zátka)
2 ml séra zaslat k analýze
50
(1 týden-14
dní)
CgA
19
(do 14 dní)
IGF 1
IGF1
Imunofenotypizace BAT
Imunoglobulin D
Imunoreaktivní inzulin
Index volných androgenů
IgD
IRI
FAI
Inhibitor C1 esterázy
Influenza A
Influenza B
Inzulín
Jód v moči
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
INZ
sérum (srážlivá
krev)
bronchoalveolárn
í tekutina (BAT)
sérum (srážlivá
krev)
srážlivá krev, do
ledu
venosní krev –
srážlivá
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
první ranní moč
Laborantka OKLT-OKB: Sérum oddělit a zamrazit!
8
(týden)
bronchoalveolární laváž (BAL)
45
(3 dny)
9
(denně)
12
(1 měsíc)
5 ml
testosteron + S-HBG, dopočítá se index
Laborantka OKLT-OKB: Sérum oddělit a zamrazit!
mrazák
1
(neuvedeno)
9
(1 den
Test – měsíc)
3
(14 dní)
3
(14 dní)
20
(denně)
min. 6 ml
Nemusím se mrazit!
21
str. 8/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
(1x týdně)
Kalcitonin
CT
Katecholaminy
Katecholaminy
sérum (srážlivá
krev)
6 ml
venózní krev
nesrážlivá
3 x 4 ml
v ledu
moč za 24 hod.
2 x 10 ml
Odběr do zkumavky BD Vacut. – 6 ml – červená zátka, umístit
do kádinky s ledem a ihned doručit na OKLT-OKB
Laborantka OKLT-OKB: Sérum oddělit a zamrazit!
viz „Vyšetření katecholaminu v krvi“
pacient je před odběrem 20-30 minut v klidu na lůžku, odběr do
zkumavky s heparinátem Li, BD Vacut.LH – 4 ml – zelená zátka,
3zk., umístit do kádinky s ledem, okamžitě dodat na OKLT-OKB.
Laborantka OKLT-OKB:
centrifugace 10 minut při 3000 ot/min v chlazené centrifuze, je třeba
min.2 ml plazmy, zamrazit
viz „Vyšetření katecholaminu a jejich metabolitů v moči“
mrazák
1
(týdně)
mrazák
12
(1 měsíc)
mrazák
12
(2 týdny)
Klonazepam
Kmeny bakt. pro výzkum
Koagulační faktory a inhibitory
koagulace
(faktor II,V, VII,VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, ADAMTS 13
APC-R
APTT s aktinem
vWF antigen (vWF-Ag)
vWF aktivita (vWF:Ac)
protein C, S
Kobalt
F II,V,VII,
VIII, IX,
X,XI,XII, XIII
ADAMTS 13
APC-R
sérum (srážlivá
krev)
nemrazit
izolované kmeny
různé materiály, hl. likvor, krev
plazma
0,5 ml
plazmy na
1 vyšetření
faktoru
nesrážlivá krev- citrát sodný
počet zkumavek je závislý na počtu vyšetřovaných parametrů, viz
množství
29
(2-14 dní)
2x samostat.
žádanku K na
jednotlivá
vyšetření
2
Pro F XIII,
ADAMTS
13 – 2 ml
plazmy
vWF-Ag
vWF-Ac
PC, PS
Co
23
(do 5
prac.dnů))
sérum (srážlivá
krev)
Konfirmační vyšetření HBsAg;
anti-HCV; HIV; syphilis pro
účely TS
sérum
Konfirmační vyšetření HBsAg;
anti-HCV; HIV; syphilis
sérum (srážlivá
krev)
Koproporfyrin
moč za 24 hod
8-10 ml
(2 týdny – 2
měsíce)
zkumavka bez gelu (2x BD – červená zátka)
2 ml séra zaslat k analýze
srážlivá krev bez gelu- 10 ml na každé vyšetření
50
(1 týden-14
dní
2x originál
žádanky
z pracoviště
podle vyšetření
29
(1 týden – 1
měsíc))
29
(do 1
měsíce)
2 x 10 ml
speciální odběr, chránit před světlem, viz Porfyriny
1
(týdně)
Kordaron
sérum (srážlivá
kl. 4322
37
(do 1
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
str. 9/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
Kys.delta-aminolevulová
ZKRATKA
ALA
VYŠ.
MATERIÁL
krev)
moč jednorázová
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
měsíce)
5 ml
speciální odběr, chránit před světlem
1
(týdně)
Kyselin homovanilová +
kyselina vanilmandlová
KHV / HVA
KVM /VMA
moč za 24 hod
konzervovaná
10 ml
Kys.5-hydroxyindoloctová
5-HIOK / 5HIAA
moč za 24 hod
konzervovaná
10 ml
-
sérum (srážlivá
krev)
Lamotrigin
Legionely
chladnička
12
(2 týdny)
chladnička
chodba
12
(2 týdny)
23
(do 5
prac.dnů)
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev
Legionella pneumophila
moč sbírat do 10 ml 6M HCl (tj.18%), dobře promíchat, změřit
válcem objem, zapsat na žádanku
dieta: dle doporučení spolupracující lab.
OKB dodá 10 ml 6M HCl (tj.18%), (lab. Č.1)
na začátku sběru moče přidat do sběrné nádoby 10 ml 6M HCl
(tj.18%),
po 24 hod promíchat, změřit objem, udat na žádanku.
Upozornění: před vyšetřením nutno vyloučit z potravy na 3-4 dny:
banány, vlašské ořechy, ananas, ovoce a omezit zeleninu – dle
doporučení spolupracující lab.
OKB: dodá 10 ml 6M HCl (tj.18%) v lahvičce (lab.č.1)
nemrazit
ELISA
10
(3-7 dní)
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
3
(3-7 dní)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
Leptospiry
Levetiracetam
Lipáza
LPS
Lipoprotein a
3
(14 dní)
23
nemrazit
(do 5
prac.dnů)
sérum (srážlivá
krev)
viz. LIPO
1
(denně)
viz. LIPO
-
20
(denně)
Lipoproteiny-ELFO/Lipoforesa
LIPO
Listeria monocytogenes
Lithium
Li
Makroprolaktin
Měď v krvi
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
S-Cu
venózní krev –
srážlivá
nesrážlivá krev,
likvor
venózní krev –
srážlivá
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
8,5 ml
10 ml
upozornění: 12 hod před odběrem lačnit
Laborantka OKLT-OKB: poslat na SYNLAB v 10 ml plast. Zk.
stočené sérum, chol + TAG + HDL + LIPO
NEMRAZIT !!!
nesrážlivá krev v EDTA
chladnička
20
(1x týdně)
metoda PCR
3
(2-3 dny)
5 ml
1-1,5 ml
séra
upozornění: odběr 6-12 hod od poslední dávky, zabránit hemolýze
Laborantka OKLT-OKB: oddělit sérum a zamrazit
Sérum chlazené, stabilita 7 dní při 2-8 C
mrazák
1
(2x týdně))
46
(1 týden)
1
(2x týdně)
str. 10/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
Měď v moči
ZKRATKA
dU-Cu
VYŠ.
MATERIÁL
moč / 24 hod.
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
5 ml
nemrazit
1
(2x týdně)
venózní krev –
nesrážlivá
Metanefriny
3 x 2,7 ml
2 x 6 ml
v ledu
Močové konkrementy (kameny)
moč. kámen
viz „Vyšetření metanefrinů v krvi“
pacient je před odběrem 20-30 minut v klidu na lůžku
odběr do zkumavky s Na-citrátem, BD Vacut – 2,7 ml modrá zátka,
3 zk. nebo do zkumavky s K2-EDTA BD Vacut – 6 ml – fialová
zátka, 2 zk.
- umístit do kádinky s ledem, okamžitě dodat na OKLT-OKB
Laborantka OKLT-OKB:
Centrifugace 10 minut při 3500 ot/min v chlazené centrifuze, je třeba
minimálně 2 ml plazmy, zamrazit
informace viz.pracoviště 22
mrazák
12
(1 týden)
22
(denně)
Morbilli
Mycobacteria, kultivace
Mycobacteria, PCR
Myoglobin
N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza
Neuron specifická enoláza
Oligoklonální pásy
Olovo
Orgánové a slizniční mykózy
Ornitóza
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
TBC,
kultivace
TBC,
PCR
MYO
NAG
NSE
OP
Pb
sérum (srážlivá
krev)
sputum
moč
stěry z hnisavých
ložisek a píštělí
tkáň
sputum
moč
stěry z hnisavých
ložisek a píštělí
nesrážlivá krev
sérum (srážlivá
krev)
moč-ranní nebo
sběr moči (18-6
hod)
sérum (srážlivá
krev)
likvor +
srážlivá krev
nesrážlivá krev
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
3
(7-10 dní)
do 30 ml kontejneru, min. 2ml, max 10 ml
první ranní moč, střední proud, min.50 ml
stěr na suchý tampón, nikoli transportní půda
27
(sběrné
místo)
(50)
tkáň min.3 x 3 mm, bez fixačního nebo transportního média
viz TBC, kult.
(2-6 týdnů)
27
(sběrné
místo)
(50)
nesrážlivá krev
(2-6 týdnů)
1
(denně)
10 ml
42
(2 týdny)
do 1 hod po odběru centrifugovat, nehemolitické sérum
19
(denně)
3 ml +
5 ml
1 zkumavka
1
(týdně)
Poslat plnou krev, nestahovat.
skladování: 2-8 C
42
(1 týden)
10
(3-7 dní)
10
(3-7 dní)
str. 11/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
Orosomukoid
ZKRATKA
OROSO
Osteokalcin (intaktní)
VYŠ.
MATERIÁL
sérum (srážlivá
krev)
venózní krev –
srážlivá
MNOŽSTVÍ
POZN.
1
(denně)
6 ml
v ledu
odběr do zkumavky BD Vacut. – 6 ml – červená zátka , ihned
umístit do kádinky s ledem a doručit na OKLT-OKB
Laborantka OKLT-OKB: centrifugovat 10 min při 4000 ot/min
v chlazené centrifuze.
nemrazit
mrazák
Paraneoplastické protilátky
Parotitis
23
(do 5
prac.dnů)
10
(3-7 dní)
3
(7-10 dní))
10, 3
(10: 3-7 dní
3: 7-10 dní))
nesrážlivá krev,
likvor
sérum (srážlivá
krev)
Parvovirus B19
Parvovirus B19
Pepsinogen – I/II
20, 1 **
(20: denně
1: 2x týdně)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
Parainfluenza virus
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
sérum (srážlivá
krev)
Paracetamol
ODBĚR VZORKU
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
3
(7-10 dní)
ELISA
3,10
(10: 3-7 dní
3: 7-10 dní))
sérum (srážlivá
krev)
37
(do 1
měsíce)
26
Plísně
Poliovirus
Poliomaviry (JC virus)
Porfobilinogen
JCV
PBG
různé materiály
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
likvor
jednorázová moč
(max.6
týdnů)
dle materiálu (stěry, sputum, nehty, šupiny kůže…)
Metoda KFR
10
(3-7 dní)
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
1
(14 dní)
5 ml
speciální odběr, chránit před světlem
1
(denně)
Porfyriny
Potransfúzní (nežádoucí) reakce
moč za 24 hod
konzerv. Na2CO3
Plná krev
2 x 10 ml
do sběrné nádoby 5 g Na2CO3 ke konzervaci; sbíranou moč
uchovávat v temnu a chladu; transportovat vzorek moče v alobalu,
změřit válcem objem, udat na žádance
Laborantka OKLT-OKB:
dodá 5 g Na2CO3 ( skříňka-spec.odběry lab. č.1 )
zk . s krví pacienta před transfúzí (ze které bylo provedeno
předtransfúzní vyšetření)
Plná krev
zk. s krví pac. po nežádoucí reakci (nesrážlivá krev EDTA -10ml
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
Objednat
předem!
chladnička
2x zpráva o
nežádoucím
účinku transfúze
1
(týdně)
5
(denně v pracovní
dny,
výsledek až
str. 12/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
( odezva)
za několik
měsíců)
nebo 2x6 ml + srážlivá krev bez gelu-10ml)
Erytrocytární
náplav
zk. s obsahem ery z TP použité k vyšetření ZK
vaky se zbytky krve, plasmy všech aplikovaných TP ze dne, kdy
vznikla nežádoucí reakce
TP-EBR, TP-P
Prealbumin
PREALB
Primidon
Proteiny v moči
Soubor (1mikroglobulin,
2makroglobulin, transferin,
albumin, IgG, typ proteinurieselektivita)
Protilátky proti
acetylcholin.receptorům
jednorázová moč
ACHR
Protilátky proti myokardu
(anti-myokard IgG)
Q horečka
Quantiferon (mycobacterium
tuberculosis)
Renin
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
sérum (srážlivá
krev)
venózní krev –
srážlivá
odebrat co
nejdříve po
potransfuzní
rekaci
1
(denně)
5 ml
10 ml
sérum (srážlivá
krev)
Laborantka OKLT-OKB:
- stáhnout sérum min. 2 ml – NEMRAZIT!
mrazák
Laborantka OKB:
- do lednice – vzorky na poslání
chladnička
lab.č.8
venózní krev –
nesrážlivá
23
(do 5
prac.dnů)
stabilita nemraženého séra 1 týden
1
(1 týden - 14
dní)
37
(1x týdně
pokud jsou
sety)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
PRA
(Plasmatická
reninová
aktivita)
PRACOVIŠTĚ
25
(týden)
10
(3-7 dní)
1 x 6 ml
3 x 2 ml
3 odb.zkumavky, na požádání vydá TBC
po inkubaci poslat sérum
viz „Vyšetření aldosteronu a reninu v krvi“
Upozornění: odběr 1.-klidový se provádí u ležícího pacienta po 8-10
hod. klidu na lůžku (pacient se na lůžku nesmí ani posadit): v klidu
(I)
2.odběr: po zátěži (II)
po 1-2 hod. činnosti, trvale vsedě nebo vestoje
dieta: vysadit -blokátory, diuretika (Spirolakton – nejméně 1
měsíc)-viz. ošetřující lékař
Odběr do zkumavky s K2-EDTA nebo K3-EDTA:
BD-Vacut. K2E – 6 ml – fialová zátka nebo
BD-Vacut. K2E – 2 ml – fialová zátka 3 zkumavky,
nechladit
Laborantka OKLT-OKB:
vzorek centrifugovat 5 min při 3500 ot/min,
45
(14 dní)
mrazák
lab č.9
1
(měsíčně)
str. 13/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
1 ml plazmy zamrazit
plná krev
Rh - genotypizace plodu
z periferní krve matky
Rh /D/ - slabé a variantní
RS virus
plná krev
RSV
SACE, ACE
SCCA / SCC
S-Se
Serotonin
Sex hormon binding (vázající)
globulin
Sirolismus
S 100B protein
SMRP – mesotelin, mesomark
(Solubilní mezotelium příbuzné
peptidy)
Solubilní (cirkulující)
transferinové receptory
Somatická mutace IgVH
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
periferní krev matky do EDTA
10 ml nebo
2x 6 ml
nesrážlivá krev –EDTA
10 ml
srážlivá krev bez gelu
originální
žádanka
z pracoviště
+ žádanka K,
IHNED donést
na OKLT-HTO
originální
žádanka z
pracoviště+
žádanka K,
zasílat srážlivou i
nesrážlivou krev
sérum (srážlivá
krev)
SHBG
S 100B
SMRP
sTfR (cTfR)
10, 3
(10: 3-7 dní
3: 7-10 dní)
1
(týdně)
19
(denně)
nehemolytické sérum
odd.OPB, 1.patro
33, 1
(1: týdně)
1 hod po odběru nechat stát při pokojové teplotě
33
(14 dní)
1
(denně)
odběr do K3EDTA (jako KO) - BD Vacut – 1-3 ml – fialová zátka
NEMRAZIT!
Neodtahovat ! Zasílá se plná krev ! Stabilita 1 týden při 2-8°C.
srážlivá krev
(bez gelu)
sérum (srážlivá
krev)
plná krev
38
(1 měsíc,
v případě
komplik.
nálezu i
několik
měsíců)
10, 3
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev
sérum
40
(do 24
hodin)
(10: 3-7 dní
3: 14 dní)
sérum (srážlivá
krev)
Rubeola
SACE, angiotenzin konvertující
enzym
SCCA, antigen skvamosních
buněk
Selen v krvi
12 ml
(2x 6 ml)
chladnička
8
(2x týdně)
19
(denně)
tumor marker
46
(6 týdnů)
8-10 ml
3 ml
srážlivá krev
nesrážlivá krev EDTA
2 žádanky K
samostatně
originální
20
(denně)
18
str. 14/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
* viz vysvětlivky str.1
Somatotropní hormon (růstový
hormon)
Staphylococcus aureus - toxiny
TSST-1 a enterotoxiny
POZN.
žádanka
z pracoviště +
žádanka K
STH
sérum (srážlivá
krev)
kmeny S.aureus
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
(14 prac.
dnů)
1
(denně)
různé materiály - u jakéhokoli stafylokokového zánětu
29
(1-3 dny)
stolice, nemrazit, jen do ledničky
Stolice - el.mikroskopie
stolice
Stolice - kult.enterovirů
stolice
29
(2-14 dní)
stolice, mrazit
29
(2-4 týdny)
29
Stolice - polioviry
Tacrolimus
polio
Testosteron volný
Thymidinkináza
Tkáňový polypeptidický antigen
Topiramat
Toxikologie
Toxikologie – hypertenziva:
- Doxaxosin
- Bisoprolol
- Vercandipin
- Valsartan
- Hydrochlorothiazid
Toxocara canis
Toxoplasma gondii
Trombofilní genetická vyšetření:
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
TdK / TK
TPA (TPS)
stolice
nesrážlivá krev
stolice, mrazit
odběr do K3EDTA (jako KO) - BD Vacut – 1-3 ml – fialová zátka
NEMRAZIT!
Neodtahovat ! Zasílá se plná krev ! Stabilita 1 týden při 2-8°C.
(2-4 týdny)
chladnička
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
1
(denně)
19
(1x za 14
dní)
sérum (srážlivá
krev)
1,19**
(1: 14 dní
19: do 5
dní))
sérum (srážlivá
krev)
nemrazit
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
nemrazit, stabilita 1 měsíc při 2-8 C
23
(do 5
prac.dnů)
42
(denně)
stabilita 1 týden při 2-8 C
42
(denně)
sérum (srážlivá
krev)
nesrážlivá krev,
plná krev
plná krev
8
(1 den)
10, 3
(10: 3-7 dní
3: 7-10 dní)
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
3
(7-10 dní)
3 ml
nesrážlivá krev EDTA
2 žádanky K
2
str. 15/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
Faktor V Leiden
* viz vysvětlivky str.1
METYLENTETRAHYDROFO
LÁT - REDUKTÁZA
C677T, A1298C
* viz vysvětlivky str.1
Protrombin 20210A
* viz vysvětlivky str. 1
PAI-1 gen (inhibitor aktivátoru
plazminogenu)
* viz vysvětlivky str.1
Typizace paraproteinu - dořešení,
případná kvantifikace
Uroporfyrin
Varicela zoster
Varicela zoster
ZKRATKA
MNOŽSTVÍ
všechna vyšetření lze vyšetřit jedné zkumavky
POZN.
samostatně+
žádanka na PAI
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
(6-8 týdnů)
MTHFR
originální
žádanka
z pracoviště
+ žádanka K
VZV
VZV
volný Hb
41
(do 10 prac.
dní)
sérum (srážlivá
krev)
2 ml séra
42
moč / 24 hod
sérum (srážlivá
krev)
2 x 10 ml
(1 týden-14
dní)
1 (týdně)
10, 3
nesrážlivá krev,
likvor
sérum (srážlivá
krev)
plazma
plná krev
speciální odběr, chránit před světlem, viz Porfyriny
(10: 3-7 dní
3: 7-14 dní)
nesrážlivá krev v EDTA
metoda PCR
3
(7-10 dní)
stabilita v lednici až 7 dnů, při teplotě 25 C – 2 dny)
plazma
Vyšetření fuzních genů
* viz vysvětlivky str.1
Translokace
BCR/ABL genu
Kvantitativní BCR/ABL
PML/RARa
Bcl-2/IgH
JAK 2
FIP 1L1 /PDGFR
CALR
ODBĚR VZORKU
FVL
Vitamín A
Volný hemoglobin
VYŠ.
MATERIÁL
2 x 6 ml
2 x 10 ml
42
(2 týdny)
TP-EBR
důkladně promíchat a oddělit 3x 10 ml krve
originál žádanka
OKLT HTO
N.Město na M.
pacient
nesrážlivá krev –lithium heparin
2 žádanky K
samostatně
nesrážlivá krev – EDTA
originální
žádanka z prac. +
žádanka K
nesrážlivá krev – EDTA
dodáno do 24 hodin (Po - Čt)
originální
žádanka z prac. +
žádanka K;
odeslat do 24 h
po odběru Po-Čt
1
(denně)
1
14
(1-30 prac.
dnů)
41
(pouze
Transloka
ce
BCR/ABL
JAK 2
CALR)
(10 prac.
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
str. 16/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PARAMETR
ZKRATKA
VYŠ.
MATERIÁL
MNOŽSTVÍ
ODBĚR VZORKU
POZN.
PRACOVIŠTĚ
( odezva)
dní)
Widalova reakce (Salmonella)
Yersinie
Zinek v moči
dU-Zn
sérum (srážlivá
krev)
sérum (srážlivá
krev)
moč / 24 hod.
3
(5 dní)
3
(týdně)
5 ml
nemrazit
1
(2x týdně)
Zinek v krvi
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
S- Zn
sérum (srážlivá
krev)
1
(2x týdně)
str. 17/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PRACOVIŠTĚ
ADRESA PRACOVIŠTĚ
1
2
3
4
FN - Bohunice, OKB, Jihlavská 20, Brno, 625 00
FN - Bohunice, OKH, Jihlavská 20, Brno, 625 00
FN - Bohunice, serologie, Jihlavská 20, Brno, 625 00
FN – Bohunice, Odd. klinické mikrobiologie - bakteriologie, Jihlavská 20, Brno, 625
00
5
FN - Bohunice, Transfúzní a tkáňové oddělení , Jihlavská 20, Brno, 625 00
6
FN - Bohunice, Transfúzní a tkáňové oddělení , HLA laboratoř, Jihlavská 20, Brno,
625 00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TELEFON
532 233 057 (168), 532 233 056 – KVM, 532 233 152 Dr. Tůmová
532 232 188
FN U sv. Anny, OKB, Pekařská 53, Brno, 656 91
FN U sv. Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, Brno, 656 91
FN U sv. Anny, Mikrobiologický ústav, Pekařská 53, Brno, 656 91
543 183 184, ( 179 – příjem), ( 181 – Dr. Dobrovolná), ( 187 – Dr. Hlošková)
543 183 129
IFCOR-99, s.r.o., RNDr.Zdeněk Čecháček, s.r.o., Imunoanalytická laboratoř,
Bratislavská 183/2, Brno 604 70
Pracoviště dětské medicíny FN, Černopolní 9, Brno
IHOK,centrum molekularní biologie a genové terapie (sekce onkologická),
Černopolní 9, Brno
IHOK,centrum molekularní biologie a genové terapie (sekce nádorové
cytogeneticky), Černopolní 9, Brno
OKH FN, Černopolní 9, Brno
Interní-hematoonkologická klinika FN, laboratoř flowcytometrie, Černopolní 9, Brno
IHOK, centrum molekulární biologie a genové terapie (sekce lymfoproliferativních
chorob), Černopolní 9, Brno
OLM, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
SYNLAB, Evropská 873, Brno-Modřice, 664 42
Poliklinika, laboratoř KBH, Zahradníkova 2-8, Brno (www.vladimir.komarek.cz)
CALCULI, Vránova 172, P.O.Box 20, Brno-Řečkovice, 621 00
545 212 141, 800 190 197
Ústav soudního lékařství, Tvrdého 562/2a, Brno
VIAMEDA, E. Krásnohorské 737/ 20, BRNO, Černovice
IFCOR-99, s.r.o., Viniční 4049/235, Židenice, Brno, 602 00
Zdravotní ústav Gorkého 6, Brno (laboratoř TBC)
Topelex – laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Sokolovská 810 / 304, Praha
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
543 136 706 OKB, (703, 701 )
517 075 102
541 552 213 – Mgr. Jelínek
549 271 511, 544 527 538
603 876 599 – RNDr.Tamara Kořistková
543 426 511 (517); toxikologie – 543 185 813
548 226 370
266 006 118
str. 18/19
OKLT, Formulář č. 24 - Přehled odesílaných vyšetření
PRACOVIŠTĚ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ADRESA PRACOVIŠTĚ
TELEFON
9, 190 00
SZÚ, Národní referenční laboratoře, Šrobárova 48, PRAHA 10, 100 42
mob.: 724 978 303
Ústav dědičných metabolických poruch, Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 128 08
SZÚ, Národní referenční laboratoře, Studničkova 7 PRAHA 2, 120 00
Endokrinologický ústav, Národní 8, Praha 1, 116 94
22 496 7710
IKEM, Pracoviště lab. metod, Vídeňská 1958/9, Praha 4-Krč,140 21
Ústav klinické biochemie 1.LF UK a VFN- centrální laboratoř, U Nemocnice 2,
Praha 2, 128 08, Budova A7-2.patro
ÚHKT, referenční laboratoř pro imunohematologii, U nemocnice 1, Praha
236 055 225 – Dr.Havelková
224 962 655
FN, Královské Vinohrady , Šrobárova 50, Praha -Vinohrady
GHC genetics, s.r.o., Krakovská 8/ 581, 110 00 Praha 1
- kratší doba pro dodání výsledků než v OKH FN Bohunice, možnost psát všechna
požadovaná vyšetření na1 žádanku.
ÚKBD, FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05, budova č. 22
224 905 111 ( 251 – Ing.Bílek, Dr.Kvíčala), ( 289 – Doc.Hampl), ( 272 –
Dr.Nedvídková), ( 268, 270 – odd.steroid.hormonů)
495 832 640 - OKB
495 833 810 – sekretariát – RNDr.Malečková
495 833 659 – vyš. Kryoglobulinu
495 832 380 – NAG-lab.chromatografie
495 833 710, 495 834 862 – Toxikologie, 495 833 719 – Doc.Voříšek
Ústav klinické imunologie a diagnostiky, FN, Sokolská 581, Hradec Králové, 500
05
Interimun, Kavanova 438 (budova Polikliniky HELP), Pardubice 17- Rosice 533 51
FN – Olomouc, odd. Klinické biochemie a imunogenetiky, I.P.Pavlova 6, Olomouc
775 20
Albertinum, Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01
Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,
Výstavní 17/19, Brno, 603 00
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, odd. anorganických analýz, Partyzánské
náměstí 7, Ostrava, 702 00
588 44 4249 – příjem materiálu
588 44 4234
543 182 546
596 200 111 – ústředna-Ing.Lach
Datum aktualizace obsahu: 14.10.2015
Zpracovala: Mgr. Z. Karásková
Verze č. 1, platí od: 15.5.2014
str. 19/19

Podobné dokumenty

Výroční zpráVa 2014

Výroční zpráVa 2014 trombózu a hemostázu, Laboratoř hemokultivací, Laboratoř pro poruchy hemostázy, Laboratoř průtokové cytometrie, Morfologicko‑cytochemická laboratoř, Laboratoř PCR diagnostiky leukémií, Oddělení imu...

Více

Ošetřovatelství III. ročník 0640P2006

Ošetřovatelství III. ročník 0640P2006 vzniku diabetické nohy je nezbytné pro primární prevenci vzniku vředů. U rizikového pacienta je nutné kontrolovat jeho nohy při každé návštěvě v diabetologické ambulanci a při každé

Více

Příloha č. 1

Příloha č. 1 22 S-gentamicin 10 S-CA 19-9 23 S-hCG 11 S-C3 složka komplementu 24 S-hCG-prenatal.screening II 12 S-C4 složka komplementu 25 S-hCG-beta celkové 13 S-CEA 26 S-IgA Změna: 0

Více

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení

Pokyny k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení 4. Odstraňte přebytečný vzorek stolice papírovým ubrouskem nad odběrovým hrotem s drážkami. 5. Držte zkumavku ve svislé poloze, vložte do ní uzávěr s hrotem obsahujícím debraný vzorek a řádně zašro...

Více

Související informace - Thomayerova nemocnice

Související informace - Thomayerova nemocnice C-1 Základní informace ............................................................................................... 9 C-2 Požadavkové listy / žádanky o vyšetření a žádanky o transfuzní přípravky...

Více

Nádorová onemocnění a požadavky na laboratorní vyšetření

Nádorová onemocnění a požadavky na laboratorní vyšetření • V rámci správné laboratorní praxe laboratoř sloužící pro potřeby onkologických nemocných musí splňovat všechny požadované parametry jako všechny laboratoře ostatní. • Konsolidační proces se nevyh...

Více

Sborník - Projekt endoskopie

Sborník - Projekt endoskopie zvířata (kočka, kůň) hyperaktivitou, excitací, dysfórií nebo hypertermií (kočka). Opioidní agonisté také působí nevolnost a zvracení. Mimo analgetického vlivu tlumí i kašlací reflex, lze je proto v...

Více