Konečný program 47. SD a PhD konference ke stažení - ta

Komentáře

Transkript

Konečný program 47. SD a PhD konference ke stažení - ta
Program
ČESKÁ
SLÉVÁRENSKÁ
SPOLEČNOST
47. SLÉVÁRENSKÉ DNY ®
s doprovodnou výstavou
a
7. mezinárodní PhD konferencí
23. - 24. června 2010
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 47. SD
Středa 23. června 2010
Instalace
výstavy
Komerční
přednášky
I
17 30 18 30 20 00
Komerční
přednášky
II
Valná hromada ČSS
15 15 15 30
Káva
Prezentace
VŠ
Úvodní
část
13001330
Jubilejní přednáška
1200
Oběd
1015 1030
Káva
Zahájení 47. SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ
8 00 8 45 9 00
Registrace účastníků
7 00
24 00
Společenský
večer
1. den doprovodné výstavy
Postery
POŘADATEL
Česká slévárenská společnost
Čtvrtek 24. června 2010
Spolupořadatel:
Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně
PARTNER KONFERENCE
Komerční
přednášky
III
12 15
Nekomerční
prezentace
I
13 15
14 00 14 15
Nekomerční
prezentace
II
Závěr 47. SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ
1045 1100
Oběd
TA-SERVICE, s.r.o.
Ing. Hana Bezděková
Hlinky 48, 603 00 Brno
tel./fax +420 543 211 134
e-mail: [email protected]
www.ta-service.cz
8 30
Káva
Organizační sekretariát:
17 45
7. PhD konference
sekce A a B
2. den doprovodné výstavy
Postery
ABB s.r.o.
www.ta-service.cz/47SD
www.ta-service.cz/47SD
ODBORNÝ PROGRAM 47. SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ ®
22. června 2010 - úterý
11.30
„Vedecko-výskumné výsledky a ciele Katedry technologického inžinierstva,
Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline“
„Scientific and Research Results and Objectives of Industrial Engineering
Department, Faculty of Mechanical Engineering at the University of Žilina”
11.45
„Prezentácia výskumno-pedagogických výsledkov
KMŽaZ HF Technická univerzita Košice“
„Presentation of Scientific and Pedagogical Results of Department of Ferrous
and Foundry Metallurgy, Technical University of Košice”
(salonek hotelu CONTINENTAL)
17.00 – 19.00 Setkání předsednictva ČSS s řediteli sléváren „U kulatého stolu“
23. června 2010 - středa
(konferenční centrum hotelu CONTINENTAL)
Bolibruchová D., Žilinská univerzita, Slovakia
07.00 – 08.30 Instalace výstavy
08.00
Registrace účastníků
08.45
Zahájení 47. SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ®
09.00 – 10.15 „Úvodní část – stav českého slévárenství“
09.00
„ČSS a její úloha v tomto složitém období pro české slévárenství“
„Czech Foundrymen Society and its Task in the Complicated Period
for the Czech Industry”
Malik J., Vasková I., Frohlichová M., KMŽaZ HF TU, Košice, Slovakia
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.30 „Jubilejní přednáška“
„Prevence a diagnostika vad odlitků“
„Prevention and Diagnostics of Casting Defects”
Elbel T., VŠB Ostrava
Šlajs J., Česká slévárenská společnost
09.15
„České slévárenství v kontextu Evropského společenství“
„Czech Foundry Industry in the Context of the European Community”
13.30 – 15.15 Komerční přednášky I
13.30
Hlavinka J., Svaz sléváren ČR
09.30
„Ekonomická krize: co vzala a co dala“
„Economic Crisis: What it has taken and what it has given”
09.45
„Světová hospodářská krize a možná východiska pro české slévárny“
„World Economic Crisis and Possible Solutions for Czech Foundries”
Benz N., Fourberg CH., Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf,
Ivanov S., Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Křístek J., Landová J., LADEO
Sobíšek P., Uni Credit Bank
13.45
„Výroba jader vstřelováním ze samotuhnoucí směsi Alfaset“
„Core Production by Shooting from Self-Setting Alfaset Mixture”
14.15
„Nový výrobce slévárenského bentonitu v Evropské unii“
„New Manufacturer of Foundry Bentonite in the European Union”
14.30
„Nová klasifikace furanových pryskyřic – Doporučení – Řešení“
„New Classsification of Furan Resins – Recommendation-Solution”
14.45
„Geko LE - nový koncept snižování emisí u bentonitových směsí“
„Geko LE – New Concept of Emissions Reduction at Bentonite Mixtures”
Kafka V. a kol., OK Ekonomická ČSS
10.00
„Strategická analýza firmy“
„Strategic Analysis of a Company”
Bajer T., SAND TEAM, s.r.o., Lukeš R., S+C ALFANAMETAL, s.r.o.
Hřebíček J., ACTIVCONZULT, s.r.o. Kroměříž
Zítko V., Sláma A., Sedlecký kaolin a.s. , Božičany
10.15 – 10.30 Přestávka – káva
10.30 – 12.00 „Prezentace VŠ”
10.30
„Současné zaměření vědecko výzkumných aktivit na odboru slévárenství
ÚST FSI v Brně“
„Present Focus of Scientific and Research Activities in the Foundry Department
of Institute of Engineering Technologies, Faculty of Mechanical Engineering in Brno”
Vacelet P. H., Vondráček R., Šmarda Z., ASK-Chemicals GmbH, Hilden, Germany
Engelhardt T., Neudert A., Süd-Chemie AG, Moosburg, Germany
Horáček M., VUT v Brně
10.45
„Současné zaměření vědecko výzkumných aktivit na katedře slévárenství VŠB“
„Present Focus of Scientific and Research Activities in the Foundry Department
at the Technical University of Ostrava“
15.15 – 15.30 Přestávka – káva
15.30 – 17.30 Komerční přednášky II
15.30
Elbel T., VŠB Ostrava
11.00
„Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti slévárenství na Technické univerzitě v Liberci“
„Scientific and Research Activities in the Casting Area
at the Technical University of Liberec”
„Věda a výzkum v oblasti slévání na ČVUT v Praze“
„Science and Research in the Casting Area at the Czech Technical University in Prague”
Herman A., Stunová B., Bednář B., Zikmund P., Němec M., ČVUT Praha
www.ta-service.cz/47SD
„Organizace technické příprav výroby odlitků (CTPV) za podpory výpočetní techniky”
„Computer-Aided Organisation of CTPV”
Šlajs J., METOS v.o.s., Chrudim
15.45
„SLEVARSYS 2010”
„SLEVARSYS 2010”
16.00
„Nové spektrometry pro slévárny”
„New Spectrometers for Foundries”
Nová I. a kol., FS – TU, Liberec
11.15
„Nová klasifikace furfurylalkoholu a furanových pryskyřic
z pohledu výrobce a uživatelů“
„New Classification of Furfuryl Alcohol and Furan Resins from the View
of Manufacturer and Users”
Staněk P., ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., Zlín
Ševčík P., BAS Rudice, spol. s r.o., Blansko
www.ta-service.cz/47SD
16.15
„Lití nevyhřívané tvárné litiny za plné kontroly kvality”
„Non-Heated Ductile Iron Pouring with Full Quality Control”
Schmitz O., Koins Co.Ltd. Filial Sweden
16.30
„Elektrické odporové pece ve slévárenství z pohledu topného systému”
„Electric-Resistance Furnaces from View of Heating System”
Dudev Z., ELSKLO s.r.o., Desná
17.00
„Topné elementy fy KANTHAL ve slévárenských pecích, regulace výkonu/teploty”
„KANTHAL Company Heating Elements in Foundry Furnaces,
Output/Temperature Regulation”
11.00 – 12.15 Nekomerční prezentace I
11.00
„Vysoce koncentrované nosiče pyrolýzního uhlíku”
„High-Concentrated Carriers of Pyrolysis Carbon”
11.15
„Biogenní pojiva jako ekologická alternative k metodám HB a WB”
„Biogenous Binders as Environmental Alternatives to HB and WB Methods”
11.30
„Výzkum a vývoj na VUT v Brně v oblasti metalurgie a výroby odlitků ze slitin železa”
„Research and Development at Brno University of Technology in the Area
of Metallurgy and Manufacturing of Castings from Iron Alloys”
Jelínek P., Beňo J., Mikšovský M., Šimeček V., Káňová Z., VŠB Ostrava
Cupák P., VUT v Brně
Kvasnička J., Langenberger J., KNTL a.s., Praha
17.15
„Nízkotlaké licí stroje Röper“
„Low-Pressure Röper Casting Machines”
Hašková I., Laempe + Moessner GmbH +Panáčková s.r.o. (zastoupení v ČR), Praha
Šenberger J., Záděra A., VUT v Brně
11.45
„Krystalizace odlitků ve skořepinových formách“
„Crystallization of Castings in Shell Moulds”
12.00
„Vplyv filtrácie na reoxidačné procesy hliníkových zliatin s využitím simulácie”
„Influence on Reoxidation Processes of Aluminium Alloys Using Simulation”
09.00 – 18.00 Doprovodná výstava
17.30 – 18.30 Valná hromada ČSS
Roučka J., Kováč M., Odložil J., VUT v Brně
20.00 – 24.00 Společenský večer ve vinárně „U královny Elišky“, Mendlovo nám. 1, Brno
Bolibruchová D., Bruna M., Pastirčák R., Žilinská univerzita, Slovakia
12.15 – 13.15 Oběd
24. června 2010 - čtvrtek
(konferenční centrum hotelu CONTINENTAL)
13.15 – 14.00 Nekomerční prezentace II
13.15
„Atest ke každému odlitku – nedestruktivní cestou“
„Certificate for Each Casting in a Non-Destructive Way”
13.30
„Problematika nákladovosti výroby slévárenské formy - PROJEKT X”
„Cost Problems of Foundry Mould Manufacturing – PROJECT X”
13.45
„Systém technicko-ekonomické analýzy výroby tekutého kovu - cesta ke snižování
nákladů”
„System of Technical Economic Analysis of Liquid Metal Production – Approach
to Cost Reduction”
08.30 – 10.45 Komerční přednášky III
08.30
„Prezentace produktů skupiny OTTO JUNKER, servisní činnost“
„Presentation of Products of Service Activities of OTTO JUNKER Group”
Skrbek B., Bílek D., FS -TU, Liberec
Kužel A., JUNKER Industrial Equipment s.r.o., Boskovice
09.00
„Průmyslové roboty ABB ve slévárenství“
„ABB Industrial Robots in the Casting Industry”
Kessl J., ABB, s.r.o., Praha
09.30
„Speciální nástroje LUKAS CZ pro slévárny“
„LUKAS CZ Special Tools for Foundries”
Peták T., LUKAS CZ spol. s r.o, Skalná
09.45
„Ekologický prostředek pro utěsňování odlitků”
„Environmental Agents for Packing of Castings”
10.00
„VULCAN – systém simulace odlévání“
„Casting Simulation System VULCAN
10.15
„Moderní možnosti tepelného zpracování“
„Up to Date Possibilities of Thermal Treatment”
10.30
„Snižování prašnosti ve slévárenských provozech“
„Dustiness Reduction in Foundry Plants”
Keiner R., Mores A., DIAMANT – Servis, Kladno
Česal M., Herman A., CENTERSOFT s.r.o. Praha, ČVUT Praha
Nykodýmová V. a kol., OK Ekonomická ČSS
Figala V., Kafka V., Žítníková S., Firková L., VŠB Ostrava
POSTER
„Konštruovanie foriem na výrobu voskových modelov pre presné odlivanie”
„Designing of the Dies for Wax Patterns Production”
Kacko P., Mäsiar H., Technická univerzita Trenčín, Slovakia
09.00 – 17.30 Doprovodná výstava
Waldhans M., Bodycote HT, Brno
Skoumal Z., Bartoš R., Foltýn J., Kovoprojekta Brno, a.s.
10.45 – 11.00 Přestávka – káva
www.ta-service.cz/47SD
www.ta-service.cz/47SD
7 th INTERNATIONAL PhD CONFERENCE
14.15 – 17.30 SESSION „A“
14.15 – 17.45 SESSION „B“
(main conference hall CONTINENTAL)
14.15 – 15.45 Metallurgy of Foundry Alloys
(restaurant CONTINENTAL)
14.15 – 15.00 Sand Moulding Mixtures
„Effect of structural characteristics on mechanical properties of die-cast Al alloys”
„Moulding cement mixtures - ecological substitution for furan sands”
Říhová M., Čech J., Brno University of Technology, Czech Republic
Burianová K., Brno University of Technology, Czech Republic
„Thermal processing of zinc alloys”
„Refractory ceramic shapes for moulds of massive castings”
Machuta J., Technical University of Liberec, Czech Republic
Tomek L. et al., Brno University of Technology, Czech Republic
„Determination of eutectic and liquidus temperatures of austenitic nickel cast irons”
„Modification of zirconium coats by deoxidating additives”
Kaňa V., Brno University of Technology, Czech Republic
Stachovec I., Brno University of Technology, Czech Republic
„Effect of metallurgical quality of cast iron on its graphitization”
„The effect of sulphur content in chemically bonded sand moulds on the mechanism
of penetration“ Miskolc
Laštovica J., Brno University of Technology, Czech Republic
Svidró J.T., Technical University Miskolc, Hungary
„Efficiency of steel castings filtration”
Pernica V., Tomek Z., Brno University of Technology, Czech Republic
15.00 – 16.00 Miscellaneous
„Segregation reinforced phase in AlSi-CrFeC composite cast”
Duleba A., Cholewa M., Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
„Cost evaluation of liquid metal production in electric furnaces - methodology
development”
„Thermal derivative analysis of sulfur polymer for skeleton reinforcement
Al-Si composites application”
„Developing of mould production cost model”
Figala V., Kavka V., Technical University of Ostrava, Czech Republic
Scelina D., Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Polokova O. et al., Technical University of Ostrava, Czech Republic
„Presence of inclusions in the AlSi9Cu1 alloy”
„Non-destructive testing of iron castings by magnetic structurescope
domena II – Promag”
Magat V., Bolibruchová D., University of Žilina, Slovakia
15.45 - 16.00
Flanderka M., Technical University of Liberec, Czech Republic
Coffee break
„The application possibilities of computer tomography for casting properties”
16.00 – 17.30 Metallurgy of Foundry Alloys II
Rehse Ch., Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany
„Matching methods for monitoring of dilatation changes during solidification and
cooling of aluminium alloys castings”
„Requirements on the microstructure for bearing surfaces for the laser
alloying of cylinder crankcases produced in gravity die casting”
Morávek J., Technical University of Liberec, Czech Republic
„Monitoring of linear changes during shrinking of zinc alloy castings”
Braunhardt M., Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany
Pěnička P., Technical University of Liberec, Czech Republic
16.00 - 16.15
„Statistical analysis of grain site distribution for different AZ91/SiC composites”
16.15 – 17.45 Simulation of Foundry Processes
coffee break
Gracz B., Zak P., Lelito J., Krajewski W., University of Science and technology, Cracow, Poland
„Mould filling simulation during wax injection process”
„Thermal lattice Boltzmann method accuracy analysis for AZ91 alloy
and AZ91/SiC composite”
„Optimization of feeders with the use of computer simulation”
Kosour V., Brno University of Technology, Czech Republic
Szucki M., Zak P., Lelito J., Suchy J., University of Science and technology, Cracow, Poland
Fecko D., Vasková I., Technical University, Košice, Slovakia
„Modification mechanism of hyper eutectic aluminium silicon alloys”
„Free melt surface monitoring with the help of metal flow simulation in mould”
Nguyen Hong Hai, Technical University of Ostrava, Czech Republic
Kantorík R., Bolibruchová D., University of Žilina, Slovakia
„Investigation of Al-Zn foundry alloys with Sb addition”
„Assertion of controlling methods in foundry industry”
Klančnik, G., University of Ljubljana, Slovenia
Volek J., Spojené slévárny, spol. s r.o., závod Krnov, Czech Republic
„Improvement of the extruding and heat treatment technology of Al-Mg-Si alloy”
„Measuring and simulation calculations of temperature field in a plate casting”
Steinacher M., University of Ljubljana, Slovenia
Horáček J., Technical University of Liberec, Czech Republic
„Investigations about the influence of casting methods on the strength properties
of aluminium casting alloys in the series-production of cylinder crankcases”
„Impact of the continuous casting process parameters on the crystallization front
based on ANSYS FLUENT 12 simulation”
Scharf S., Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany
Sebzda W., Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
„The influence of the location of the heat center on the thickness of the surface alloy layer“
„Selection of skeleton castings geometry based on mechanical 3D analysis”
Walasek A., Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
Szuter T., Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
www.ta-service.cz/47SD
www.ta-service.cz/47SD
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ
UBYTOVÁNÍ
Konferenční centrum hotelu Continental, Kounicova 6, Brno
Ubytování pro účastníky konference je zajištěno v hotelu Continental v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích. Přihláška k rezervaci ubytování je součástí přihlášky k účasti.
ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE NEJPOZDĚJI
DO 10. ČERVNA 2010 ONLINE, FAXEM NEBO POŠTOU
NA ADRESU:
Jednolůžkový pokoj
1 300,- Kč/osoba/noc
Dvoulůžkový pokoj
1 800,- Kč/2 osoby/noc
TA-SERVICE, s.r.o., Hana Bezděková, Hlinky 48, 603 00 Brno
tel./fax +420 543 211 134, e-mail: [email protected], www. ta-service.cz/47SD
OBČERSTVENÍ
POTVRZENÍ O REGISTRACI
Potvrzení, současně s registračním číslem, při online registraci obdržíte obratem, při písemné
registraci nejpozději do 10ti dnů. Registrační číslo, prosíme použijte při úhradě jako variabilní
symbol.
Obědy jsou zajištěny dle programu v restauraci hotelu Continental. Obědy budou vydávány
pouze na stravovací talony. Účastník, který si obědy objednal a uhradil, obdrží talony jako
součást konferenčních materiálů.
SPOLEČENSKÝ VEČER DNE 23. ČERVNA 2010
Začátek 20.00 hod. ve vinárně „U královny Elišky“, Mendlovo nám. 1, Brno, s cimbálovou
muzikou Mládí z Čejče, rautem s teplou a studenou kuchyní a nealko i alko nápoji.
ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatky za objednané služby můžete uhradit:
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
Bankovním převodem
K dispozici přednášejícím bude – dataprojektor, notebook. Přednášky prosíme odevzdávejte
v dostatečném časovém předstihu obsluze audiovizuální techniky v sále.
Příjemce:
Adresa příjemce:
IČ, DIČ:
Banka:
Adresa banky:
Číslo účtu:
Specifický symbol:
Variabilní symbol:
TA-SERVICE, s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
27668436, CZ27668436
Volksbank, a.s.
Panská 1, 602 00 Brno
4200067291/6800
7060
Vaše registrační číslo
PODMÍNKY STORNA
Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % z registračního poplatku,
do 5 dnů vracíme 50 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Při neúčasti přihlášeného, nebo jeho náhradníka, poplatek nevracíme. Zašleme písemné materiály.
Poplatky za ubytování, vzhledem ke stornopoplatkům hotelů, vrátíme pouze při stornu 14 dnů
před konáním konference.
Kreditní kartou
Přijímáme karty: EuroCard/ MasterCard nebo Visa
Informace, nutné pro platbu kartou, jsou součástí Závazné přihlášky.
KONFERENČNÍ POPLATKY
Registrační poplatky
člen ČSS
nečlen ČSS
2 550,- Kč
2 900,- Kč
Stravné (4x káva, minerálka, 2x oběd formou rautu)
480,- Kč
Společenské setkání
650,- Kč
www.ta-service.cz/47SD
www.ta-service.cz/47SD
WC
P3
P3
P5
P8
P8
P8
P4
P4
P4
P5
C8
C9 C9
C10
C11
C11
P3
P6
P6
P3
WC
P7
P7
P7
P2
P1
VSTUP
ENTRANCE
B18
B25
B24
B24
SALONEK
MEETING ROOM
KONGRESOVÝ SÁL II
CONGRESS HALL II
C14 C14
C13 C13
www.ta-service.cz/47SD
PŘEDSÁLÍ / VESTIBULE
C14
C15
B24
ZPS-SLÉVÁRNA, a.s.
VSTUP
ENTRANCE
P1
STEM Slovakia s.r.o.
VSTUP
ENTRANCE
SPECTRO CS, s.r.o.
VSTUP
ENTRANCE
P8
VSTUP
ENTRANCE
B20
Sedlecký kaolin, a.s.
B25
RMT s.r.o.
C10
B23
B25
B22
METOS v.o.s.
B19a
P4
MECAS ESI s.r.o.
B20
KNTL a.s.
B19b
B19a
C17
P3
KERAMOST a.s.
C17
HÜTTENES-ALBERTUS CZ s.r.o.
B21
P2
TLUM. KABINY
INTERPRETING
BOOTHS
B21
ELSKLO s.r.o.
KONGRESOVÝ SÁL III (konference)
CONGRESS HALL III (venue of the conference)
B18
ČSS + Svaz sléváren ČR
B21
CIPRES FILTR Brno, s.r.o.
C16
C17
C16
C8
CENTERSOFT a.s.
C16
BAS Rudice spol. s r.o.
C12
P5, P6
C12
ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ s.r.o.
B22
č. stánku
B22
Firma
B23 B23 B23
SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
www.ta-service.cz/47SD
Siapro d.o.o. Slovenia
INFORMACE – KONTAKTY
Garant 47. slévárenských dnů
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
tel./fax +420 541 142 663
e-mail: [email protected]
Organizační zajištění
TA-SERVICE, s.r.o.
Ing. Hana Bezděková
Hlinky 48, 603 00 Brno
tel./fax +420 543 211 134
e-mail: [email protected]
www.ta-service.cz
T: 00386 (0)5 384 16 32
F: 00386 (0)5 384 16 30
E: [email protected]
W: www.siapro.si
Česká slévárenská společnost
Mgr. František Urbánek
tajemník
tel./fax +420 542 214 481
e-mail: [email protected]
www.slevarenska.cz
INOVATIVE FOUNDRY AND
SURFACE TREATMENT ENGINEERING
Shotblasting machines
Anticorosion protection lines
Shot peening machies
Dust collectors
Rutten blast wheels
Hotel CONTINENTAL
Kounicova 6, Brno
Advising and project leading
Design engineering
Supplay and assembly
After sales services
Spare parts
3D Machines presentation
Control box with Siemens
Very good separation of abrasives
Turbine with curved and carbide blades
Where is your extra profit?
RUTTEN BLAST
WHEEL
The most economical shotblasting wheel
on the market.
www.ta-service.cz/47SD
Headquarter:
SIAPRO d.o.o.
Laznica 16
5282 Cerkno
Office:
SIAPRO d.o.o.
Postaja 9
5216 Mosta na Soči
Our partner:
DA3>=2832<=C
[email protected]=C
Êîìïëä÷íwŸŒääíwŸïñîŸòënõcñíø
Ïîéèõ૟ícóoñø«ŸàãèóèõàŸàŸïîìîâínŸïñîòóŒäãêø
ÈùîëàlíwŸàŸä÷îóäñìèâênŸícëèóêø«ŸåèëóñøŸàŸòäïàñcóîñø
՚ñîáàŸéàãäñŸóäâçíîëîæèwŸÂîëã¬Áî÷«Ÿ
Ī
Çîó¬Áî÷«ŸÂñîíèíæŸàŸÈÍÎÓÄÂ
Ìîãèåèêcóîñø«Ÿîlêîõàãë૟
ïëíoínŸïñîåèëøŸàŸòôñîõcŸäëäùà
¾À¼ÊʼɼÀ
Áäíóîíèóø«ŸàãèóèõàŸàŸôçëwêàónŸïŒwòàãø
ÊäñàìèâênŸåèëóñøŸïñîŸîâä뫟äãîôŸàŸóõcñíîôŸëèóèíô
6WBSQV1S`O[WQa
Ïîéèõ૟ícóoñø«ŸâñîíèíæîõšŸïwòäêŸàŸícëèóêø
/8/G;3B/163;
As2163;73
ÕàèŸêîìïäóäíóíwŸïàñóíäŒè
ïñîŸèíîõàâäŸàŸïñîãôêóèõèóô
ÐÐЧǾÍÐÈËĦȿ¦¼ÈÆɾ;Ǽҧ¼ÈÆ

Podobné dokumenty

Přístupy a možnosti vedoucí ke snižování - Ekonomika

Přístupy a možnosti vedoucí ke snižování - Ekonomika Celkem bylo provedeno šest předběžných nákladových analýz. Ve všech případech se zjistil možný nákladový potenciální prostor ve výši stovek Kč/t. Z něho je následně možné jistou část využít k reduk...

Více

číslo 4 - Strojírenská technologie

číslo 4 - Strojírenská technologie in equal-channel angular pressing: Role of Mg additions to aluminum. Metallurgical and Materials Transactions A, 1998, vol. 29, no. 10, s. 2503-2510. [13] TOTTEN, G.E; MACKENZIE, D.S. (Eds). Handbo...

Více

ročenka-2013 - VSK TECHNIKA BRNO

ročenka-2013 - VSK TECHNIKA BRNO Oddíl košíkové získal v sezoně 1953 v sestavě Kolář, Mrázek, Kozák, Nebuchla, Sís, Z. Bobrovský, Touš, Grulich, Ševčík, Coufal a Poštolka titul přeborníka ČR a hned v následující sezoně obsadilo dr...

Více

CONH – ročník 3 – číslo 1/2009

CONH – ročník 3 – číslo 1/2009 ãäíšâçŸôŸïàâèäíó™ŸòŸÂÊßàŸôŸîíêîëîæèâêšâçŸïàâèäíó™ŸóøóîŸ ùcõoñøŸãcëäŸïîãïîŒèëàŸÚ²ĒĒ«³ĒĒÜ­ŸÀlêîëèŸòäŸÄÒÀŸïîôwõàéwŸõŸêëè¬ íèâênŸïñà÷èŸîãŸñîêôŸ°¸·¸ŸêäŸòíwäíwŸïîlóôŸóñàíòåôùwŸàŸêäŸùëäï¬ äíwŸêõàëèóøŸ...

Více

"$ % £ "§ % 0 1 2£§$ £ 6% 912" $2£ ¡2¥¡ % 1 DEF HIEQ - CE-ITI

4÷»ø‡ù ÿ ‡ÿcþ ü nû ÿ ø‡ù lù @ø ùlú ÿ (ú û9ü ø‡ÿcþý ü ý ûþ Rùµý ø‡ÿ ¿ù Jÿcþ ÿ ÿ ø‡ù û ø‡ù û ÿ lû þ ÿ ùsû ü ‡þ ‡úRú ü ù øRù

Více

základy výpočetní techniky

základy výpočetní techniky vázáno kupní "licenční" smlouvou v níž jsou stanoveny podmínky užívání. Pokud není v licenční smlouvě stanoveno jinak (viz dále) je povolena na jednu licenční smlouvu(jedno registrační číslo), pouz...

Více