měděné slitiny ampco a ampcoloy navařujeme také

Komentáře

Transkript

měděné slitiny ampco a ampcoloy navařujeme také
MĚDĚNÉ SLITINY AMPCO
A AMPCOLOY
NAVAŘUJEME TAKÉ POŠKOZENÉ TVARY
Z AMPCO MATERIÁLŮ!
O našich firmách MEPAC CZ s.r.o. a MEPAC SK s.r.o.:
Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme
v současné době 17 zahraničních firem na Českém a Slovenském trhu, kromě toho dodáváme také do Francie, Polska,
Maďarska a Rumunska. U firem, které zastupujeme, působíme jako přímí dovozci, včetně poradenství pro naše
zákazníky a pro přístroje zajišťujeme také záruční a pozáruční servis. Prodejní sortiment pokrývá zejména oblast
„Výroba nástrojů a forem“ a zahrnuje:
- diamantové a CBN pilníky jehlové i tvarové, včetně speciálních, velmi tenkých pilníků tl. 0,4mm
- diamantové i CBN tělíska s galvanickou vazbou od průměru 0,4 mm na stopce od pr.2,35mm
- CBN (bórnitridové) kotoučky v keramické vazbě pro přesné vybrušování
- TK rotační frézy na stopce 3, 6, nebo 8mm
- TK frézy pro strojní obrábění (od průměrů 0,1 na materiály s tvrdostí až 60 HRc, grafit, měď,…)
Al2O3 a SiC brusné tělíska na stopce pr.3mm i 6mm
- Al2O3 a SiC brusné kotoučky a kotouče pro vnitřní i obvodové broušení
- Speciální brusné kotoučky a kotouče s tzv modrým korundem
- diamantové kotouče od standardních tvarů (1A1,…) po speciální tvary
- diamantové orovnávače hrotové i prašné
- diamantové pasty ruské, české, anglické, japonské, včetně ředidla pro diamantové pasty
- vídeňské vápno, tušírovací barva
- lapovací a leštící tělíska a filcové kotoučky pro diamantové pasty
- brusná lamelová tělíska na stopce, kotouče a talíře
- řezací kotoučky již od miniaturních velikostí
- minikartáčky na stopce 2.35mm pro odjehlení a matování povrchů
- švýcarské jehlové, tvarové i dílenské ocelové pilníky Baiter
- americké brusné kameny Gesswein pro honování povrchů
- grafitové brusné kameny a brusné kameny Bellstone do zrnitosti až 4000
- japonské gumové abrazívní nástroje (2 celosvětové patenty – brousí a leští současně)
(přes 10000 typů, již od průměru 2mm na stopce 3mm, v zrnitostech od 80 do 3000)
- celý sortiment firmy Diprofil (závěsné motory, ohebné hřídele,…) – provádíme i opravy starších typů
- rotační i pilovací nástavce k závěsným motorům – provádíme i opravy starších typů
- náhradní díly k nástavcům, včetně kleštin
- přesné kalené ocel. planžety Hasberg, v tloušťkách od 0,005mm do 2,00mm (v přesnosti od 0,001mm)
- Ampco materiály (speciální slitiny bronzi , vč.beryliové) pro výrobu jader forem a kluzných ložisek – tyčoviny i
kvádry
- vyměnitelné břitové destičky, držáky a náhradní díly firmy Sandvik Baildonit
- japonské ultrazvukové leštící systémy NSK, ROYAL, UC500 a UC550
- mikromotory a systémy vyměnitelných nástavců k nim, včetně oprav starších typů a náhradních dílů
- anglické lapovací a leštící systémy Kemet, rotační leštící přístroje UVM
- mikronavařovací systémy Protec
- spotřební materiály pro mikronavařování
- brusná plátna, papíry (až do zrnitosti 2000) v arších i rolích (plátna)
- japonské pilníky ze skelných vláken ploché (v tloušťkách od 0,5mm do 3mm) i kulaté
- držáky pro diapilníky a pilníky ze skelných vláken
- precizní německá nástrojařská světla s upnutím na stůl či na formu
- nástrojařské brýle, lupy a stereomikroskopy (lupy včetně měřících obrazců)
- vzduchové brusky a pilovačky pro přesné opracování povrchu
- otočné a naklápěcí stoly pro leštění a kompletní vybavení leštícího pracoviště
- otryskávací kabiny
……………………………………. a mnohé další.
Na přání dodáme speciální katalogy a poradíme při řešení Vašeho problému. Také Vás mohou naštívit naši regionální
zástupci, kteří Vám přímo ve Vaší firmě pomohou s výběrem.
Může Vás navštívit i naše pojízdná prodejna s velmi širokým sortimentem zboží, která Vašim pracovníkům umožní fyzicky
„ohmatat“ poptávané nástroje a přístroje a tím si ověřit, zda je daný nástroj či přístroj vhodný pro Vámi zamýšlenou
aplikaci. Tento způsob je pro uživatele mnohem výhodnější než kupovat podle papírových informací.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni
Vážení zákazníci
jsme rádi že Vám můžeme v naši nabídce představit výrobky další firmy. Jedná se o výrobce měděných
slitin firmu AMPCO.
Její více než sedmdesátileté metalurgické zkušenosti a důsledná orientace na řešení potřeb zákazníků u
oblasti průmyslu z ní udělali světovou špičku v oblasti výroby materiálů odolných proti opotřebení a
korozi na bázi slitin mědi. V případě potřeby jsou Vám k dispozici specialisté, kteří Vám poradí při volbě
správného materiálu. Aby bylo možné pokrýt běžnou poptávku, byl vybudován velký sklad tažených a
horizontálně odlévaných tyčí, válcových desek, polotovarů, či hotových výrobků. Díky vynikajícímu
zázemí této firmy Vám můžeme nabídnout:
Širokou paletu prvotřídních slitin mědi:
- cínová bronz, olověná bronz, hliníková bronz, beryliová měď, bronz všech slitin, měď všech slitin,....
Výrobu dílů podle výkresů:
- kované díly (výkovky), lisované díly, odlitky, odlitky odlévané odstředěním,....
Širokou paletu svařovacích tyčí, drátů a elektord ze slitin mědi
(TIG, MIG, obalované elektorody)
Teplotně odolné slitiny mědi
(wolframová měď)
Vložky a samomazné prvky
Pozor
Našim zákazníkům nabízíme také možnost opravy poškozených dílů speciálním navařováním, díky
čemuž se nám podařilo zachránit firmám výrobní termíny i náklady na výrobu nových dílů z těchto
materiálů.
Slitiny AMPCO a AMPCOLOY se
používají jak u strojních zařízení, tak i
v oblasti nástrojů, respektive forem.
V zásadě je možné rozlišovat dvě
Oblasti použití:
1. teplotní aplikace
Například jádra forem, vložky forem,
šoupáky forem, trysky horkých vtoků,
pouzdra pro ústí vtoků, topné hroty
2. mechanické aplikace
např. vodící sloupky kloubové pásky,
vyhazovací prvky, blokovací lišty, středící
prvky, strhávací díly, části vřeteníků, části
šoupáků vodící lišty. V praxi se často
vyskytuje kombinace nároků teplotních i
otěruvzdorných. Při volbě volbě vhodného
materiálu je nutné zvolit požadovanou
prioritu.
Na obr. je vyfocena dvounásobná vstřikovací
forma pro výrobu pouzder na nože, s tvarovými
vložkami ze slitiny AMPCO 18. tím mohlo být
dosaženo zkrácení doby střikovacího cyklu z 20
sekund na 15 sekund, což odpovídá zvýšení
produktivity 0 25%. (použitá fotografie s přátelským
svolením firmy FROSTS KNIVFABRIK Švédsko).
Na této fotografii je zobrazena forma s tvarovou
vložkou ze slitiny AMPCOLOY 940,
Pro výrobu zásobníku na příbory z polypropylenu.
Kvůli tenkých můstkům není možné použít žádný
chladící systém. Zobracené řešení umožnilo
podstatně zkrátit dobu vstřikovacího cyklu a také
zlepšit stabilitu a tvaru. (použitá fotografie
s přátelským svolením firmy OWO-Presswer AG,
Švýcarsko)
V této formě, určené pro výrobu dílů
pro TV přístroje z polystyrolu, jsou
v rozích použity vložky ze slitiny
AMPCO 18, které kromě lepšího
chladícího efektu umožňuje i lehčí
vyhození plastového výlisku.
(použitá fotografie s přátelským
svolením firmy Philips, Holandsko).
Tato forma na výrobu bedniček
Na lahve (celkem 12 lahví) je
Osazena chladícími jádry a vodícími
Pouzdry ze slitin AMPCO.¨
(použitá fotografie s přátelským
souhlasem firmy ELMIC S.a.r.I., Francie).
Vstřikovací forma (48 pozicová) pro výrobu
speciálních zátek na lahve (viz malý obrázek)
od 0,5 do 2Litrů. Těsnící lišty a středící díly
jsou vyrobeny z materiálu AMPCO 18, díky
vynikající otěruvzdornosti a výhodného
součinitele tření snižuje náklady na údržbu a
zajišťují bezpečnost funkce formy.
(použitá fotografie s přátelským svolením
firmy HUSKY, SRN)
Vstřikovací forma na výrobu 15-litrového
kbelíku, která má dno z materiálu AMPCOLOY
940. Díky zlepšenému odvodu tepla se dosáhlo
redukce doby vstřikovacího cyklu o 30%.
(obr. u dílny firmy Eckart GmbH+Co, SRN)
Na základě dobrých vlastností s
ohledem na tepelnou vodivost a
rozvod tepla, a také s ohledem na
otěruvzdornost a odolnost proto
korozi, jsou především materiály
AMPCOLOY vhodné jako
Komponenty do systémů horkých
Vtoků, např. jako špičky trysek.
Skica zobrazuje schématicky pracovní průběh
při vyfukování a plnění lahví podle systému
„Bottelpack“. I zde se používá materiál
AMPCO, především pro základy na krky lahví,
kde jsou vysoké nároky, ale také pro dmýchací
náprstky, jako velká přednost se i zde projeví
vysoká odolnost proti korozi a dobrá
mechanická pevnost.
Desetinásobná vyfukovací forma pro výrobu
lakařských lahví. Lišty z AMPCO materiálu, které
jsou umístěné v popředí, jsou zasazeny v horní části
formy. (použitá fotografie s přátelským svolením
firmy HUSKY, SRN)
SROVNÁVACÍ TABULKA RŮZNÝCH MATERIÁLŮ
Shrnutí
Slitiny AMPCO a AMPCOLOY rozšiřují možnosti volby materiálů ve výrobě forem pro vstřikování
plastů a zjednodušují konstrukci těchto nástrojů například tím, že není nutné aplikovat nákladné chlazení.
Díky nižším dobám vstřikovacích cyklů umožňují mnohonásobně vyšší výrobní výkon – srovnáno
s běžnými typy nástrojových ocelí. Osazení forem tvarovými vložkami ze slitin AMPCO či
AMPCOLOY ulehčuje vyhazování plastových výlisků z formy – díky nižší přilnavosti. Materiály
AMPCO a AMPCOLOY jsou zásadně svařitelné, lze je hloubit, jsou tvarovatelné a lze je povlakovat.
Detailnější informace k tomu jsou obsaženy v našich Technických informacích.
NAVAŘUJEME TAKÉ POŽKOZENÉ TVARY FOREM
Z AMPCO MATERIÁLŮ!
Dodací možnosti
Můžeme Vám dodat nejrůznější typy materiálů AMPCO a AMPCOLOY jako polotovary v rozmanitých
rozměrech ve tvaru tyčových a čtyřhranných materiálů, trubek, desek a odřezků. Odlitky a kované díly lze
dodat na přání zákazníka v krátkých dodacích termínech. Všechny díly jsou buď neopracovány nebo
předzpracovány nebo vyrobeny na hotovo. V případě Vaší potřeby Vám rádi zašleme bližší informace a
nebo Vám při volbě správného materiálu pro Vaši aplikaci poradíme.
Poznámky:
MEPAC VŽDY NĚCO NOVÉHO
V3(15.2.2013)
Pro naše zákazníky máme velkou škálu
produktů pro přesné strojírenství od nástrojů
po přístrojovou techniku, laserové systémy.
Veškeré naše produkty můžete také zakoupit
na našem e-shopu wwww.mepac-eshop.cz.
Naši obchodní zástupci nabízejí odborné
poradenství v oblasti přesného strojírenství,
ale také kompletní sortiment našeho zboží
v pojízdných prodejnách. V sekci prodeje
přístrojů a nástrojů zastupujeme na Českém,
Slovenském a Polském trhu,
17
zahraničních firem.
MEPAC CZ, s.r.o.
tel. /mob. /fax
tel.:
tel.:
mob.:
mob.:
CENTRÁLA TŘINEC
Oldřichovice 862
739 61 Třinec
www.mepac.cz
POBOČKA – VSETÍN
Průmyslový areál
Jasenice objekt 6
755 01 Vsetín
POBOČKA – VRBNO
Jesenická 350
739 26 Vrbno p. Pradědem
e-mail
558 348 112
558 846 347
603 515 357
776 086 591
tel.: 571 417 771
tel.: 571 165 268
mob.: 739 075 567
mob.: 739 366 619
mob.: 739 453 809
mob.: 608 710 904
tel.: 554 725 305
mob.: 603 507 946
mob.: 739 204 755
mob.: 775 564 917
fax: 554 725 035
[email protected]
(výroba)
(výroba)
(obchod)
(obchod)
POBOČKA – POLSKO
Czechowice - Dziedzice
tel.: 0048 910 085 519
mob.: 0048 513 041 157
MEPAC SK, s.r.o.
Veľký Diel 3323
Hala č.3, Žilina 010 08
www.mepac.sk
tel.: 00421 910 082 933
mob.: 00421 917 120 075
mob.: 00421 905 910 944
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Věříme, že i Vaše firma najde v našem bohatém sortimentu užitečné přístroje či nástroje pro Vaši
práci.
kolektiv firem MEPAC CZ, s.r.o. a
MEPAC SK, s.r.o.

Podobné dokumenty

Měděné slitiny AMPCO a AMPCOLOY

Měděné slitiny AMPCO a AMPCOLOY kde jsou vysoké nároky, ale také pro dmýchací náprstky, jako velká přednost se i zde projeví vysoká odolnost proti korozi a dobrá mechanická pevnost.

Více

systém boxů a krabiček k uložení nástrojů

systém boxů a krabiček k uložení nástrojů Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme v současné době 17 zahraničních firem na Českém a Slovenském trhu, kromě toho dodává...

Více

Leštící, lapovací a brousící technika IV

Leštící, lapovací a brousící technika IV - vzduchové brusky a pilovačky pro přesné opracování povrchu - otočné a naklápěcí stoly pro leštění a kompletní vybavení leštícího pracoviště - otryskávací kabiny ……………………………………. a mnohé další. Na ...

Více

Pulsní multifunkční svářečka pro přesné navařování

Pulsní multifunkční svářečka pro přesné navařování - vzduchové brusky a pilovačky pro přesné opracování povrchu - otočné a naklápěcí stoly pro leštění a kompletní vybavení leštícího pracoviště - otryskávací kabiny ……………………………………. a mnohé další. Na ...

Více

Ultrazvukové vany

Ultrazvukové vany - vzduchové brusky a pilovačky pro přesné opracování povrchu - otočné a naklápěcí stoly pro leštění a kompletní vybavení leštícího pracoviště - otryskávací kabiny ……………………………………. a mnohé další. Na ...

Více

Instalace ovladače tiskárny

Instalace ovladače tiskárny a dalších zemích. Epson a FX-80 a FX-850 jsou registrované ochranné známky firmy Seiko Epson Corporation. Hewlett Packard je registrovaná ochranná značka a HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P, III...

Více

Zařízení k dokončování povrchu

Zařízení k dokončování povrchu 50% zvýšení výkonu ve srovnání s předchozími modely Nová řídicí elektronika zajišťuje konstantní pracovní výstup i v případě, že dochází ke kolísání řezného tlaku Délka amplitudy/zdvihu v rozsahu 4...

Více

3D měření a skenování

3D měření a skenování tvarů či úpravy forem. Vyrábíme specifické nástroje, formy či zařízení, přesné CNC sériově obráběné díly např. pro letecký průmysl. Lisujeme plastové komponenty pro automobilový, elektrotechnický, ...

Více

divize vstřikování plastů

divize vstřikování plastů tvarů či úpravy forem. Vyrábíme specifické nástroje, formy či zařízení, přesné CNC sériově obráběné díly např. pro letecký průmysl. Lisujeme plastové komponenty pro automobilový, elektrotechnický, ...

Více

1 MB - PZ servis

1 MB - PZ servis k vykrytí všech mezer a tím k vytvoření jednolité plochy izolace. * Nejvhodnějším způsobem pro jednoduché navařování kolíků a šroubů o průměru 3 – 8 mm na plechy o min. tloušťce 0,6 mm je tzv. hrot...

Více