Vybrané otázky pro 1

Komentáře

Transkript

Vybrané otázky pro 1
ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1. KOLA
Ve kterém městě na Vysočině se nachází dálniční muzeum, které počátkem 80. let minulého
století patřilo k jedinému dálničnímu muzeu ve střední Evropě?
ve Velkém Meziříčí (2b.)
Rodák z Vysočiny, který zde působil jako učitel a který patřil k významným českým
symbolistům, byl:
Václav Jebavý (2b.)
Největší zrací sklepy pro sýry ve střední Evropě se nachází:
v Želetavě (2b.)
Území Kraje Vysočina se mimo jiné člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností.
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je v našem regionu město, v němž
se pravidelně koná mezinárodní setkání uměleckých kovářů. Jaký je správní obvod města, kde
se setkání koná?
Jihlava (2b.)
Jak se jmenuje spisovatelka, která nejvěrněji ve svých knihách a divadelních hrách pro děti
i dospělé zachytila horácké nářečí?
Karla Prokšová (2b)
BONUS Which of the following descriptions best corresponds to the symbol of the town
of Počátky?
A blue shield split vertically by a golden line. It has a golden eightpointed Sterneberg star on the right with golden letters A and W below
it; golden cinquefoil in the left half with the golden letters A and L below
it. The shield and royal crown are supported by white-robed angels on
both sides. (5b.)
The fiddle of Jihlava is a homemade two- to four-stringed musical instrument similar to a violin.
It is carved from one piece of wood. Which type of wood was typically used?
maple (2b.)