den otevřených dveří 17_18.březena_2011 - leták - AUG

Komentáře

Transkript

den otevřených dveří 17_18.březena_2011 - leták - AUG
www.aug-fred.cz
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ 2011
17. - 18. bøezna 2011
od 9.oohod. - do17.oohod.
Srdeènì Vás všechny zveme na pøedvádìcí výstavu,
aplikace chemie
Bellinzoni
na kámen.
Zároveò si mùžete prohlédnout areál naší
kamenické provozovny a sortiment
nabízeného materiálu.
ŽULA - MRAMOR - PÍSKOVEC
na dni otevøených dveøí se budou prezentovat níže uvedené firmy
a zároveò vám pøedvedeme naší mostovou formátovací pilu na kámen
WEHA BRAVO 1000
Martin Lupáè
NEDO
Aleš Bub
ula - nerezo
vé doplò
ky
DBCZ a.s.
diamantové nástroje
vše pro opracování kamene
747 27 Kobeøice, ul. Dubová 782 ? www.aug-fred.cz
tel./fax: 553 657 247 ? mobil: 606 953 190, 606 914 561

Podobné dokumenty

ke stažení zde

ke stažení zde Kód 009M 009M 009M Dodávané barvy na str. II , Colours available see pag. II

Více

Přírodní kámen

Přírodní kámen Standardně se žuly pro použití v exteriéru dodávají v rozměrech 30,5 × 30,5 × 1 cm anebo 60 × 30 × 2 cm. Vybrané kameny také ve formátech 50 × 50 × 3 cm a 60 × 40 × 3 cm. Dlažbu ze žuly doporučujem...

Více

katalog 2015

katalog 2015 Pro větší zatížení (pojezd nebo veřejné prostranství) nebo pro jiný typ uložení (do pískového lože nebo na podložky) je nutno použít větší tloušťky, které je potřeba ověřit výpočtem. Jiné formáty a...

Více

Zmluva o dielo č. 02/TO/2011

Zmluva o dielo č. 02/TO/2011 4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ďalšími právnymi predpismi. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, ž...

Více

otevřít - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene

otevřít - Kamenické výrobky z konglomerovaného kamene 8.2. Přeceňování nezničitelnosti kamene při používání, záruky Kámen není nezničitelný materiál, může při mechanickém a tepelném namáhání prasknout, odbarvit se nebo ztratit lesk. Je nutné si tyto s...

Více

Standardní řešení - přízemní domy

Standardní řešení - přízemní domy Sanitární instalace - kompletní montáž Rozvod studené a teplé vody od vodoměru resp. od ohřívače až k místu odběru je proveden v plastu. Venkovní odběrné místo s 1/2'' ventilem a uzavíracím ventile...

Více