opatření pro podporu využití obnovitelné energie občany ratiboře

Komentáře

Transkript

opatření pro podporu využití obnovitelné energie občany ratiboře
OPATŘENÍ PRO PODPORU
VYUŽITÍ OBNOVITELNÉ
ENERGIE OBČANY RATIBOŘE
Zdzisława Sośnierz
Vedoucí Oddělení životního prostředí a zemědělství
Městského úřadu v Ratiboři
NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN
V OBLASTI ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
V R. 2020 MÁ
15,5 % KONEČNÉ ENERGIE V
POLSKU POCHÁZET Z
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ.
V ROCE 2010 TENTO PODÍL
ČINIL CCA 8%
INSTALACE OZE VYRÁBĚJÍCÍ ELEKTRICKOU ENERGII V POLSKU
KE DNI 31. BŘEZNA 2013
41
elektrownie realizujące technologię współspalania
771
elektrownie wodne
743
elektrownie wiatrowe
instalacje fotowoltaiczne
9
elektrownie biomasowe 29
207
elektrownie biogazowe
0
500
sumaryczna moc [MW]
1000
liczba [szt.]
1500
2000
2500
3000
KONEČNÁ SPOTŘEBA ENERGIE V POLSKU V ROCE 2010
10%
28%
8%
przemysł
transport
gospodarstwa domowe
rolnictwo
usługi
30%
24%
Zdroj: Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
SPOTŘEBA ENERGIE (ELETRICKÉ A TEPELNÉ) V DOMÁCNOSTECH
15%
7%
2%
5%
71%
Zdroj: Agencja Rynku Energii SA
ogrzewanie
oświetlenie
urządzenia elektryczne
gotowanie posiłków
podgrzewanie wody
PROGNÓZA SPOTŘEBY ENERGIE V DOMÁCNOSTECH V POLSKU
Zdroj: Energetická politika Polska do r. 2030
MOŽNOSTI VYUŽITÍ OBNOVITELNÉ ENERGIE V DOMÁCNOSTECH:
- Energie slunečního záření – v solárních kolektorech,
fotovoltaických instalacích
- Tepelná energie ze země, vody nebo vzduchu – v
tepelných čerpadlech
- Větrná energie – ve větrných elektrárnách u domů
- Energie biomasy – v kotlích
VĚTRNÁ ENERGIE
Větrné elektrárny pracují
zpravidla při rychlosti větru 5-25
m/s.
Domácí malé elektrárny mohou
pracovat již při rychlosti
proudění 1,5 m/s
ENERGIE BIOMASY
Zdroj: http://www.agronews.com.pl
Travní porosty pěstované k výrobě biomasy
Pelety – topný
materiál z biomasy
(slisované kousky
dřeva: piliny,
hobliny, štěpky
apod.)
ENERGIE OKOLÍ
Tepelné čerpadlo vzdu-voda
Tepelná čerpadla na
vzduch využívají jako
zdroj tepelné energie
vzduch.
Účinnost čerpadel určuje
koeficient COP.
Pokud pro TČ činí 3 –
znamená to, že čerpadlo
dodává 3 kW energie a
při tom spotřebuje 1 kW
elektrické energie.
SLUNEČNÍ ENERGIE
Sluneční energie – technický potenciál na území
Slezského vojvodství
Zdroj: Zpracování metody programování a
modelování systémů pro využití obnovitelných
zdrojů energie na neprůmyslových územích
Slezského vojvodství, včetně realizačního
programu pro vybrané oblasti vojvodství, Polská
akademie věd, Ústav hospodaření s nerosty a
energiemi, Kraków-Katowice 2005.
INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ S DOTACÍ MĚSTA RATIBOŘ
OBECNÍ PROGRAM:
Dotace pro fyzické osoby, podnikatele, právnické osoby,
společenství vlastníků jednotek a složky sektoru
veřejných financí na:
1. montáž solární instalace k přípravě teplé užitkové
vody ve výši 40% výdajů
ů, maximálně:
● pro obytné rodinné domy a jednotlivé obytné jednotky
- 3000 PLN (nezávisle na aktivní ploše kolektorů).
● pro vícerodinné obytné domy a ostatní objekty:
―
5000 PLN pro instalaci se solárními kolektory s aktivní
plochou do 10m2,
―
10 000 PLN pro instalace se solárními kolektory s
aktivní plochou nad 10 m2.
2. montáž tepelného čerpadla k výrobě teplé užitkové
vody ve výši 50% pořřizovací ceny zařízení, maximálně
4.000 PLN.
PROGRAM PRO OMEZOVÁNÍ NÍZKÉ EMISE:
Mechanismus Vojvodského fondu pro ochranu ŽP a vodní
hospodářství:
Dotace pro fyzické osoby, které vlastní obytný rodinný dů
ům
na území Města Ratiboř, na montáž solární instalace k
výrobě teplé užitkové vody ve výši 50% výdajů
ů, maximálně
6000 PLN.
Mechanismus KAWKA:
Dotace pro fyzické osoby, které vlastní obytný rodinný dů
ům
na území Města Ratiboř, na montáž solární instalace k
výrobě teplé užitkové vody ve výši 80% výdajů
ů, maximálně
9600 PLN, za podmínky, že tepelný zdroj spolupracující se
systémem pro přípravu teplé užitkové vody bude
ekologickým kotlem na uhlí.
Dotace na instalaci solárních kolektorů a tepelných čerpadel v
nových budovách lze získat po zkolaudování tě
ěchto staveb.
Dotace je poskytována na základě smlouvy uzavřřené přřed
montáž
ží solární instalace nebo tepelného čerpadla k přípravě
teplé užitkové vody.
Propláceny jsou pouze vlastní výdaje doložené daňovým
dokladem, uskutečněné
v přříslušném roce po datu
podepsání smlouvy o dotaci.
Žádosti o dotaci se předkládají na Oddě
ělení životního
prostřředí a země
ědě
ělství Mě
ěstského úřřadu v Ratibořři.
Pravidla poskytování dotací a formuláře žádostí najdete na
webové stránce www.bipraciborz.pl v záložce „Załatwianie
spraw
w Urzędzie/Procedury”.
Žádosti o dotaci z obecních zdrojů jsou přijímány a vyřizovány
průběžně (do výše prostředků vyčleněných z rozpočtu).
V Programu omezování nízké emise je počet žádostí
omezen. K dnešnímu dni zůstaly poslední místa na solární
instalace a kotly ve vícerodinných domech.
Probíhá sbě
ěr žádostí na rok 2015.
Pokud máte zájem využít dotaci na obnovitelné zdroje
energie, obraťte se
na Oddělení životního prostředí a zemědělství
(Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)
Městského úřadu v Ratiboři,
ul. Stefana Batorego 6, číslo dvěří 203
nebo volejte
tel. +48 32 75-50-772
DĚ
ĚKUJI ZA POZORNOST

Podobné dokumenty

Měření makroskopických magnetických veličin pomocí Magnetometrů

Měření makroskopických magnetických veličin pomocí Magnetometrů že odpor materiálu je nulový, byl demonstrována trvalým proudem v supravodivém prstenci po mnoho let bez přítomnosti externího zdroje proudu či napětí. Jedna z dalších vlastností supravodičů je nap...

Více

Návod SILENTIO

Návod SILENTIO na automatiku (A). Otevřením přívodního ventilu na plnící hadici plnit celé zařízení až do doby, kdy bude z otevřeného spotřebiče vytékat voda bez bublin. Tímto postupem lze dosáhnout bezproblémové...

Více

barbie vysílačka se zrcátkem fashion girls walkie-talkies

barbie vysílačka se zrcátkem fashion girls walkie-talkies Na tento produkt se vztahuje 2-letá zákoná záruka. U každé reklamace v rámci záruky předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimk...

Více

Série SD-218 Návody

Série SD-218 Návody KAM INSTALOVAT DETEKTORY V MOBILNÍCH DOMECH A REKREAČNÍCH VOZIDLECH V mobilních domech a rekreačních vozidlech postavených po r. 1978 by detektory kouře měly být instalovány dle výše uvedených poky...

Více

Sedlacek_ATOS

Sedlacek_ATOS SAP R/3 access

Více

Porucha Blokování Servisní režim* Kotel v provozu

Porucha Blokování Servisní režim* Kotel v provozu Zelený signál, který je 1-krát přerušen, udává, že kotel je v normálním provozu a produkuje teplo. Zelený signál, který je 2-krát krátce přerušen, udává, že kotel je v režimu přípravy teplé vody. B...

Více

zde - Úvod

zde - Úvod nijak nepomohla její víra v Boha ani kněží. Rodiče nikdy nepodstoupili doporučovanou svoji vlastní individuální ani rodinnou psychoterapii. Při poslední hospitalizaci na dětském odd. PN Havlíčkův B...

Více