Management reprodukce jalovice

Komentáře

Transkript

Management reprodukce jalovice
Management reprodukce
jalovic dojných plemen
Paul M. Fricke, PhD
Professor of Dairy Science
University of Wisconsin - Madison
Růst jalovic
Věk při prvním otelení = 24 měs.
Narození
1.otelení
Tele
Jalovice
nelaktující
2.otelení
Prvotelka
Starší
1. laktace
2. laktace
Laktace
Věk při prvním otelení:
24 měs
Puberta (9 měs) Připouštění (14 měs)
0
12
18
24
30
36
42
Věk (měsíce)
Optimální věk při otelení = 23-24 měs.
Paul M. Fricke, PhD
48
Růst jalovic
Věk při prvním otelení = 32 měs
Narození
2.otelení
1.otelení
tele
jalovice
prvotelka
nelaktující
1. laktace
$360 až $720
Vyšší cena
odchovu
na jalovici
laktace
Věk 1.otelení
32 měs
puberta (9 měs)
0
12
připouštění
(23 měs)
18
24
30
36
42
Věk (měsíce)
Každý den po který je otelení posunuto za 24 měsíc věku
Stojí $1.50 až $3.00 na jalovici
Paul M. Fricke, PhD
48
Růst jalovic
Věk při prvním otelení = 20 měs.
Narození
Tele
1 otelení
Jalovice
Laktace
Nelaktující
2 otelení
Prvotelka
Starší
1.laktace
2.laktace
Věk při prvním otelení:
20 měs
Připuštění (11 měs)
0
12
18
24
30
36
42
Věk (měsíců)
Snížení věku při prvním otelení zkrátí období do první
laktace ale má za následek zhoršení rozvoje vemene
a snížení následné laktace
Paul M. Fricke, PhD
48
Věk při otelení ovlivňuje následnou
mléčnou užitkovost
‰
‰
Telení jalovic ve věku 23 až 24 měs je optimální pro mléčnou
užitkovost na první laktaci
I když se jalovice mohou otelit ve věku 19-21 měs , zvyšuje se u
nich nebezpečí obtížných porodů a metabolických problémů
% o čekávané mlé čné
u žitkovosti na pr vní
laktacie
110
100
90
80
70
60
50
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
věk při otelení (měs)
Paul M. Fricke, PhD
Benchmarky jalovic dle AgSource
As of April 1, 2008
80th
Percentil
Průměr
20th
Percentil
24.0
26.4
28.0
% < 23 měs při 1. otelení
0
6.8
12.0
% > 25 měs při 1. otelení
17.0
46.5
78.0
Věk při otelení (měs)
Data based on 4,437 herds
PM Fricke, Ph.D.
Rozhodnutí kdy připouštět
holštýnské jalovice
Doporučení pro připouštění
Věk = 13 měsíců
Váha = 875 lb (396 kg)
Kohoutková výška= 50 in (127 cm)
Doporučení pro telení
Věk při prvním otelení= 22 - 24 měsíců
Váha = 1250 lb (567 kg) po porodu
Kohoutková výška= 55 in (140 cm)
Paul M. Fricke, PhD
Efektivita reprodukce jalovic
Špatná reprodukce
SR=50%;
50 CR=40%
Průměrný věk:
Při 1.připuštění = 14.0
Při zabřeznutí = 16.4
Při 1. otelení = 25.7
Dobrá reprodukce
SR=80%; CR=70%
70
Průměrný věk:
Při 1.připuštění = 14.0
Při zabřeznutí = 14.7
Při 1. otelení = 24.0
Paul M. Fricke, PhD
Dojící krávy vs.jalovice
Jaké procento březosti je „normální" ?
Paul M. Fricke, PhD
Procento březosti, 1998 Minnesota DHI Data
Rapnicki P, Stewart S, Eicker S. 2001. Proc 4-State Appl Nutr Mgt Conf, La Crosse, WI
120
Krávy v laktaci
počet stád
100
80
60
40
20
0
15
20
25
30
35
40
45
50
Procento březosti (%)
Paul M. Fricke, PhD
55
60
Charakteristika plodnosti holštýnských jalovic ve
Spojených státechKuhn et al., J. Dairy Sci. 89:4907-4920; 2006
Inseminací = 537,938
Jalovic = 362,512
Stád = 2,668
Průměrné procento březosti:
57%
57
Paul M. Fricke, PhD
Procento březosti podle pořadí
inseminace–Holštýnské krávy
Agri-Tech Analytics; 2002-2004; 1,608,870 Holstein AI services
Paul M. Fricke, PhD
Vliv pořadí inseminace na procento březosti u
jalovicKuhn et al., J. Dairy Sci. 89:4907-4920; 2006
Paul M. Fricke, PhD
Management reprodukčních postupů
pro jalovice
Paul M. Fricke, PhD
Radiotelemetrie
Radiotelemetrie
HeatWatch®
Paul M. Fricke , Ph.D.
Říjové chování u holštýnského skotu
na základě záznamů z HeatWatch
Laktující krávy
Jalovice
307
114
Počet stání v říji
7.2 ± 7.2
16.8 ± 12.8
Trvání říje (h)
7.3 ± 7.2
11.3 ± 6.9
n
J Dairy Sci 80(Suppl. 1):179; 1997
Paul M. Fricke , Ph.D.
Hormonální manipulace ovariálních
funkcí u jalovic
CIDR
GnRH
Prostaglandin F2α
Paul M. Fricke, Ph.D.
Stevenson et al., J. Dairy Sci. 91:3424; 2008
PM Fricke, Ph.D.
Vliv metody na procento březosti u jalovic
dojných plemenStevenson et al., J. Dairy Sci. 91:3424; 2008
n=135
Paul M. Fricke, PhD
Analýza ceny vstupů
Stevenson et al., J. Dairy Sci. 91:3424; 2008
Položka
Cena ($)
Rozsah ($)
Navýšení ($)
Dávka GnRH
1.65
1.50 – 4.50
0.50
Dávka PGF2α
2.50
1.50 – 4.50
0.50
CIDR
8.00
5.50 – 10.50
1.00
Cena 1 hodiny
práce
10.00
6.50 – 18.50
2.00
1.65
0.75 – 2.25
0.25
Cena odchovu
(jalovice/d)
Paul M. Fricke, PhD
Analýza nákladů
Stevenson et al., J. Dairy Sci. 91:3424; 2008
PM Fricke, Ph.D.
Synchronizační systémy
Fricke et al., 2003
Pursley & Wiltbank, 1995
Moreira et al., 2001
PM Fricke, Ph.D.
Procento březosti po inseminaci při vyhledané říji
nebo po Ovsynchu a načasovaném inseminaci–
jalovice vs. krávy
březost (%)
Studie
n
Kontrola
Ovsynch
Laktující krávy
1
546
42
39
Laktující krávy
2
311
39
39
Jalovice
2
155
74
35*
35
*Differs from Control, P < 0.01
Paul M. Fricke, PhD
Connie Cordoba
Paul M. Fricke, Ph.D.
Plán pokusu
Ovsynch (n=114)
GnRH PGF2αGnRH Načasovaná ins.
(50 μg)
-9
(25 mg) (50 μg)
-3
-1
Býci
do stáda
(10.června 10, 2000)
(den 0; 19. května, 2000)
23-denní inseminační období
Barva na ocase (n=114)
Paul M. Fricke, Ph.D.
Výsledky reprodukce
1. inminace Cordoba & Fricke, J. Dairy Sci. 85:1752-1763; 2002
Položka
Ovsynch
Barva na
ocase
Metoda umělé inseminace
Načasovaná
Při vyhledané říji
Procento inseminovaných
(%)
100.0a
(114/114)
84.2b
(96/114)
Průměrný den inseminace
0.0
12.0 ± 0.6
27.3a
47.3b
Procento březosti (%)
(30/110)
a,bWithin
(43/91)
a row, percentages with different superscripts differ (p<0.01)
Paul M. Fricke, Ph.D.
Frekvence rozdělení inseminaí
Cordoba & Fricke, J. Dairy Sci. 85:1752-1763; 2002
10
Bar va na ocase
Ovsynch
Počet krav
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Den období připouštění
Paul M. Fricke, Ph.D.
18
20
Ovsynch u krav s nízkým P4 při 2 injekci
GnRH
Cordoba & Fricke, J Dairy Sci 85:1752-1763; 2002
Přeběhlé a
insemin.
% (no)
P4-skup.
n
% (no)
% březosti
% (no)
NNN
5
80.0 (4)
0.0 (0)
60.0 (3)
VNN
28
0.0 (0)
14.3a (4)
71.4 (20)
NVN
33
24.2 (8)
39.4b (13)
27.3 (9)
VVN
23
0.0 (0)
43.5b (10)
30.4 (7)
Σ
89
13.5 (12)
30.3 (27)
43.8 (39)
Neovulující
a,bDifferent
superscripts denote significant contrasts (p<0.05)
Paul M. Fricke, Ph.D.
VNN krávy
(n=28)
Proestrus při1 injekci GnRH
Níz
Nízký
Vysoký
ký
Procento březosti = 14.3%
14.3
20% VNN krav se přeběhlo ve 14 až 17 dnu říjového cyklu
Načas. Ins.
G
Nová říje a
inseminace
(d 0)
První
říje P G
(d 14 až 17)
Estrus
Estrus
14-17
0
5
10
15
Paul M. Fricke, Ph.D.
21
Progesteron
Velikost folikulů
Tři vlny růstu folikulů
Ovulace
9
14-17
21
Paul M. Fricke, Ph.D.
Dvě vlny růstu folikulů
Velikost folikulů
Progesteron
Ovulace
10
Dny po ovulaci
21
Paul M. Fricke, Ph.D.
2002- výsledky
terénního
výzkumu u jalovic
Paul M. Fricke, Ph.D.
Návrh pokusu
Nelaktující holštýnské jalovice
GPG + barva na ocasu (n=175)
GnRH PGF2αGnRH + načas. ins
(100 μg)
0
(25 mg)
6
(100 μg)
8
Detekce říje jednou denně
a ins.na základě barvy na ocasu
42-denní období umělé inseminace
Barva na ocasu (n=170)
Paul M. Fricke, Ph.D.
Vliv GPG vs. barva na ocase
Rivera et al ., J. Dairy Sci. 87:2051; 2004
Interval do 1 ins. (d)
% břez
n
Průměr
Min
Max
% (no.)
175
7.5* ± 0.1
1
8
38.3 (67)
144 (82%)
8.0 ± 0.0
8
8
38.2 (55)
31 (18%)
5.2 ± 0.2
1
7
38.7 (12)
Barva na ocasu
172
9.9 ± 0.5
0
38
46.5 (80)
Celkem
347
7.6 ± 0.3
0
38
40.0 (138)
Postup
GPG
Načasovaná ins
říje před načas. ins
*rozdíl od barvy na ocasu (p<0.01).
Paul M. Fricke, Ph.D.
Čtyři faktory ovlivňující procento
březosti:
%
% zabř./ins.
zabř./ins. =
=
Plodnost
samice X Plodnost
býka X Přesnost
říjí
X Efektivita
inseminace
Paul M. Fricke, Ph.D.
Vliv inseminačního technika
Rivera et al., J. Dairy Sci. 87:2051; 2004
Technik
1
2
3
Postup
% (no./no.)
% (no./no.)
% (no./no.)
GPG
20.0 (12/60)
25.0 (6/24)
53.8 (49/91)
Barva na
ocasu
Celkem
30.2 (16/53)
33.3 (12/36)
62.6 (52/83)
a,bWithin
24.8a (28/113) 30.0a (18/60)
58.0b (101/174)
a row, percentages with different superscripts differ
Paul M. Fricke, Ph.D.
Doba do první inseminace
Rivera et al., J. Dairy Sci. 87:2051; 2004
Paul M. Fricke, Ph.D.
GPG
GnRH
(n=96)
(100 μg)
Rivera et al., J. Dairy Sci. 88:957; 2005
PGF2α GnRH +Ins.
(25 mg)
6 dní
(100 μg)
2 dny
GPG + CIDR
GnRH
(n=94)
(100 μg)
PGF2α GnRH +Ins.
(25 mg)
(100 μg)
CIDR
6 dní
2 dny
Paul M. Fricke, Ph.D.
Doba do první inseminace
Rivera et al., J. Dairy Sci. 88:957; 2005
Paul M. Fricke, Ph.D.
Vliv f GPG vs. GPG + CIDR
Rivera et al., J. Dairy Sci. 88:957; 2005
Postup
GPG
GPG +
CIDR
Inseminace v říji před
načas. ins.
23.9 (23/96)
0.0 (0/94)
Jalovice s načas. ins.
76.0 (73/96)
100.0 (94/94)
% břez. (30 d) po říji
26.1 (6/23)
-
% břez.(30 d) po načas. ins.
29.1 (28/96)
31.9 (30/94)
Položka
Paul M. Fricke, Ph.D.
Vliv inseminačního technika
Rivera et al., J. Dairy Sci. 88:957; 2005
Technik
1
2
3
Postup
% (no./no.)
% (no./no.)
% (no./no.)
GPG
8.0 (2/25)
8.3 (2/24)
51.1 (24/47)
GPG + CIDR
13.6 (3/22)
0.0 (0/24)
56.2 (27/48)
Celkem
10.6a (5/47)
4.2a (2/48)
53.7b (51/95)
a,bWithin
a row, percentages with different superscripts differ
Paul M. Fricke, Ph.D.
5 denní CIDR Synch program pro jalovice
Thatcher et al., unpublished
PGF2α
PGF2α GnRH + ins
PGF Synch
(n=120)
14 dní
60 hodin
CIDR Synch
(n=127)
GnRH
PGF2α
(dopol/odpol
GnRH +ins
CIDR
5 dní
3 dny
Paul M. Fricke, Ph.D.
Procento březosti (32 d) jalovic dojných plemen při
načasované inseminaci po PGF Synchu nebo CIDR
Synchu
Thatcher et al., unpublished
Výsledky se statisticky neliší
n=120
n=127
Paul M. Fricke, Ph.D.
5 denní CIDR Synch program- porovnání
1 vs. 2 dávek PGF
Rabaglino et al., J. Dairy Sci. 93:1050-1058
CIDR Synch
PGF2α GnRH +ins
GnRH
CIDR
5 dní
3 dy
Paul M. Fricke, Ph.D.
Procento březosti (32 d) jalovic dojných plemen při
načasované inseminaci po CIDR Synchu při použití
1 vs 2 dávek PGF
Rabaglino et al., J. Dairy Sci. 93:1050-1058
n=98
n=88
n=101
n=88
Paul M. Fricke, Ph.D.
Sexace semene
• X-chromosom má o 4% více
DNA
• Spermie obarvené a
vytříděné laserem
• 85% přesnost
• Mnoho spermií je
poškozeno nebo
nepoužitelných
• Lze vytřídit 8-10 pejet za
hodinu
Paul M. Fricke, PhD
Komerční využití sexovaného semene u
holštýnských jalovic
DeJarnette et al., J. Dairy Sci. 91:459; 2008 (Abstr.)
49 stád od ledna, 2005 do ledna. 2008; 41,398 inseminací sexovaným semenem.
Procento březosti bylo ~45% a holštýnským jalovicím se narodilo ~90% jaloviček
83.3%
Nesex
Paul M. Fricke, PhD
Využití sexovaného semene
na mléčných farmách ve
Wisconsinu
Ryan Sterry, UW-Extension Polk County
Denise Brusveen, UW-Extension Sauk County
Kent Weigel, Department of Dairy Science, UW-Madison
Paul Fricke, Department of Dairy Science, UW-Madison
© 2008 Board of Regents of the University of Wisconsin System, doing business as the Division of Cooperative Extension of the
University of Wisconsin-Extension
Provádění průzkumu
•Provedeno v zimě’07-’08
• Prováděno UW-Extension
county faculty
Jak byl průzkum prováděn?
Telefon 1%
Návštěva farmy7%
Poštou 7%
•20 otázek
•Tři základní kategorie
odpovědí
•Nikdy nepoužil
•Použil, ale nepoužívá v
současnosti
•Používá v současnosti
•347 odpovědí (307 od
chovatelů krav, 38 od
chovatelů jalovic)
Setkání 85%
© 2008 Board of Regents of the University of Wisconsin System, doing business as the Division of Cooperative Extension of the University of Wisconsin-Extension
Zkušenost se sexovaným
semenem
Mléčné farmy (n=309)
Používá v
současnosti
39%
Přestal používat 8%
Nikdy
nepoužil
53%
Chovatelé jalovic (n=38)
Používá v
současnosti
63%
Nikdy
nepoužil
29%
Přestal používat 8%
© 2008 Board of Regents of the University of Wisconsin System, doing business as the Division of Cooperative Extension of the University of Wisconsin-Extension
Dodavatel sexovaného semene
(n=168)
Other 1.8%
Semex 1.8%
Multiple
12.5%
ABS
9.5%
Accelerated
14.9%
Alta 2.4%
Select Sires
46.4%
Genex
10.7%
© 2008 Board of Regents of the University of Wisconsin System, doing business as the Division of Cooperative Extension of the University of Wisconsin-Extension
Věk jalovic při prvním oteleníjen Beltsville
Sexované (n=118)
Nesexované (n=119)
18+
17
3%
3%
Nepoužívá
7%
16
13 nebo
méně
17%
16
6%
17
2%
18+
Nepoužívá
2%
4%
6%
13 nebo
méně
30%
15
15
23%
14
41%
22%
14
34%
© 2008 Board of Regents of the University of Wisconsin System, doing business as the Division of Cooperative Extension of the University of Wisconsin-Extension
Pořadí inseminace kdy ve které se
používá sexované sperma- Beltsville
Jalovice
Krávy
60
% Farem
50
40
30
20
10
0
1.
2.
3.
4.
© 2008 Board of Regents of the University of Wisconsin System, doing business as the Division of Cooperative Extension of the University of Wisconsin-Extension
On the Web:
www.uwex.edu/ces/dairymgt/
www.uwex.edu/ces/dairyrepro/
Department of Dairy Science
University of Wisconsin - Madison
Paul M. Fricke, PhD

Podobné dokumenty

Management reprodukce jalovic mlecnych plemen Fricke

Management reprodukce jalovic mlecnych plemen Fricke Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison

Více

Zlepšení procenta březosti umělé inseminace u krav Fricke

Zlepšení procenta březosti umělé inseminace u krav Fricke  Proc.insem.je ekvivalentem procentu vyhledaných říjí pokud jsou krávy inseminovány při každé vyhledané říji kdy na sebe nechá Paul M. Fricke, PhD kráva skákat  Proc.insem.

Více

Faktory ovlivňující plodnost u mléčných laktujících krav

Faktory ovlivňující plodnost u mléčných laktujících krav – Zahrnuje vše co není zahrnuto plodností býka, načasováním inseminace a efektivitou inseminace – Plodnost samice je ze všech čtyř faktorů

Více

Více o zacházení s pejetou

Více o zacházení s pejetou ZACHÁZENÍ S INSEMINAČNÍ DÁVKOU Mel DeJarnette, Senior Reproductive Specialist Dr. Ray Nebel, Senior Reproductive Specialist

Více

Možnosti zlepšení procenta březosti

Možnosti zlepšení procenta březosti ‰ Proc.insem.je ekvivalentem procentu vyhledaných říjí pokud jsou krávy inseminovány při každé vyhledané říji kdy na sebe nechá Paul M. Fricke, PhD kráva skákat

Více

Resynchronizační strategie: krávy

Resynchronizační strategie: krávy Asi 15-25% krav nemá žluté tělísko nebo má nízký P4 začátku resynchronizace (Fricke et al., 2003; Sterry et al., 2006, Silva et al., 2007) Krávy se žlutým tělískem při první injekci GnRH u Resynchu...

Více

Vybrané aktuální poznatky z ICAR 2015 v Polsku

Vybrané aktuální poznatky z ICAR 2015 v Polsku World-Wide Trends in Milk-Recording in Cattle (Světové trendy v kontrole mléčné užitkovosti u skotu)

Více