(o) Nezvalovi - MANON LESCAUT

Komentáře

Transkript

(o) Nezvalovi - MANON LESCAUT
Básně (o) Nezvalovi
SOUPIS
V předkládaném soupisu zaznamenáváme básně vztahující se k osobnosti Vítězslava Nezvala, vzniklé od 20. let minulého století (tedy od doby Nezvalova vstupu do
literatury) po současnost, a to básně české (československé) i zahraniční produkce.
Soupis jsme rozdělili do tří oddílů: v prvním oddíle s názvem Básně o Nezvalovi
jsou zařazeny básně, které obsahují zmínku o Nezvalovi nebo odkaz na jeho dílo; Básně
věnované Nezvalovi zahrnují básně Nezvalovi věnované (ať už samotným názvem či dedikací a které nebyly napsány jako bezprostřední reakce na básníkovu smrt), pododdíl tvoří
seznam sbírek věnovaných Nezvalovi; třetí oddíl (Básně reagující na Nezvalovu smrt)
pak zachycuje básně, jimiž jejich autoři reagovali na Nezvalovo úmrtí (6. dubna 1958).
U každé z básní odkazujeme na její první otisk: u básní nemajících „příležitostný“
charakter za tento první otisk považujeme jejich první české knižní vydání (většinou
v rámci sbírky), u básní příležitostných (k Nezvalovým narozeninám, úmrtí) pak zpravidla
jejich první české/slovenské vydání časopisecké. Odkazy na knižní vydání uvádíme ve tvaru
název knihy/sbírky, rok prvního vydání (Básně, 1928), u periodik název, číslo a rok
vydání (Literární noviny 37/1963).
Symbolem křížku (†) označujeme ty básně, které byly napsány v roce 1958 v reakci
na Nezvalovo úmrtí. Básně značené hvězdičkou (*) přímo vznikly nebo byly oslavenci
dedikovány u příležitosti Nezvalových životních jubileí; charakter jubilea specifikujeme
indexem (*50 = k básníkovým 50. narozeninám; viz Vysvětlivky) za odkazem na první otisk.
Soupis byl vyhotoven pro internetové stránky http://manonlescaut.wz.cz; práce na
něm pokračují.
Alsen Hanson
Tento dokument podléhá licenci Creative Commons.
Uveďte autora – Nevyužívejte dílo komerčně – Zachovejte licenci
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/
I. Básně o Nezvalovi
BAUER, Michal
1940 (Tvar 14/1998)
BEDNÁŘ, Kamil
Ulice, kde bydlel Nezval (Literární noviny 37/1963)
BIEBL, Konstantin
U vřídla 5 (Bez obav, 1951)
BLATNÝ, Ivan
[Nezval jsem ale on] (Pomocná škola Bixley, 1979)
Undertones (Pomocná škola Bixley, 1979)
[Hradečný ke mně blíže] (Pomocná škola Bixley, 1979)
Predestination (Pomocná škola Bixley, 1979)
Motýl (Pomocná škola Bixley, 1979)
[Teď když jsem vyjasnil situaci] (Pomocná škola Bixley, 1987)
Nezval (Pomocná škola Bixley, 1987)
Eliot (Pomocná škola Bixley, 1987)
Hazardní hra (Pomocná škola Bixley, 1987)
Lokály (Pomocná škola Bixley, 2011)
[Jak neúprosné je něco měnit]1 (Pomocná škola Bixley, 2011)
[Sutiny našich plánů] (Pomocná škola Bixley, 2011)
Literatura pro děti (Pomocná škola Bixley, 2011)
I couldn't call it prisme (Pomocná škola Bixley, 2011)
Ach škoda (Pomocná škola Bixley, 2011)
BOUŠEK, Karel
U hrobu Vítězslava Nezvala (Literární měsíčník 4/1980)
DANÍČKOVÁ, Sylva
* Proměna (Literární noviny 22/1960) *60
DOUKOUPIL, Antonín (= Robert David z Brna)
Sonet třináctý prostonárodní (Nové satiry, 1938)
DRYJE, František
V den potopy (Mrdat, 1998)
DVOŘÁK, Ladislav
Jakub Deml obhajuje Vítězslava Nezvala před Božím soudem (Hle nyní, 1994)
Vítězslav Nezval hájí Jakuba Demla před Lidovým soudem v horáckém Jeruzalémě
(Hle nyní, 1994)
1
Báseň v próze.
[2
FUČÍK, Julius
Sonet třetí o jeho neodpovědnosti (Tvorba 52/1937)
HIKMET, Nazim
Rozprávka s přítelem básníkem Taufrem v kavárně Slavii (Pobyt v Praze, 1959)
HOLUB, Miroslav
* Nezval (Literární noviny 22/1960) *60
HORA, Josef
Adaptace v Národním (Popelec, 1934)
Jak se modlili (Popelec, 1934)
KAPOUN, Karel
Růže Vítězslava Nezvala (Literární noviny 29/1961)
KOLÁŘ, Jiří
Černý mars (Nový don Quijote, 2009)
Praha 15. prosinec 36 (Nový don Quijote, 2009)
KRÁL, Petr
* In memoriam (Literární noviny 22/1960) *60
KUBĚNA, Jiří
Hodina devátá (Zpívající voliéra, 1953; samizdat)
Noc (Zpívající voliéra, 1953; samizdat)
Písmena (Zpívající voliéra, 1953; samizdat)
V. N. (Země Nikoho, 1961; samizdat)
Výuční list (Země Nikoho, 1961; samizdat)
LOTOCKI, Tomáš
Poetismus (Čeřeny, 2011)
PILAŘ, Jan
Nezvalův stín v Itálii (Literární noviny 31/1962)
Ve Františkových Lázních (Literární měsíčník 2/1977)
PIŠTORA, Jiří
* Tolik akrobatů, Nezvale (Literární noviny 22/1960) *60
REINER, Martin
Nezval (Hubená stehna Twiggy, 2010)
SKOUMAL, Aloys
Dva epigramy: Po Stehlíkově referátu; Vítězslav Nezval (Literární noviny 18/1956)2
TAUFER, Jiří
Rozmluva s Nazimem Hikmetem (Literární měsíčník 4/1977)
2
Básně reflektující dění na II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů v dubnu 1956.
[3
Rozmluva s Vítězslavem Nezvalem ve třech villonských baladách (Literární měsíčník
6/1977)
VYLON, Franta (= pseudonym, nezjištěno)
Balada o honění Davida (Literární noviny 9/1936-37)
[4
II. Básně věnované Nezvalovi
ALDA, Jan
* Na jednu báseň (Nový život 3/1950) *50
BIEBL, Konstantin
Manifest Vítězslavu Nezvalovi (Nový život 3/1950)
Okřídlený chrlič (Zrcadlo noci, 1939)
BRANISLAV, František
* Vítězslavu Nezvalovi k padesátým narozeninám (Nový život 3/1950) *50
HIKMET, Nazim
* Moři (Literární noviny 22/1955) *55
KUBĚNA, Jiří
Midas poslouchá Apollóna mlčky (Král Midas, 1962; samizdat)
MAHEN, Jiří
Poděkování (Básně, 1928)
NOHA, Jan
* Památce Vítězslava Nezvala (Literární noviny 22/1959) *n
TOPOL, Josef
Počátek světa (Básně, 1997)
ZÁVADA, Vilém
* Básník (Nový život 3/1950) *50
IIa. Sbírky věnované Nezvalovi
SEIFERT, Jaroslav
Na vlnách TSF (1925)
TAUFER, Jiří
Letopis (1958)
[5
III. Básně reagující na Nezvalovu smrt
ALDA, Jan
† [Už jenom duha poezie Tvojí] (Literární noviny 15/1958)
ARAGON, Louis
† Smuteční zpěv za Vítězslava Nezvala (Literární noviny 15/1958)
BRANISLAV, František
† Na rozloučenou (Literární noviny 15/1958)
FLEISCHMANN, Ivo
† Hrana (Literární noviny 15/1958)
HIKMET, Nazim
† O Vítězslavu Nezvalovi (Kultura 15/1958)
† Beseda se zesnulým Nezvalem3 (Pobyt v Praze, 1959)
HRUBÍN, František
† In memoriam V. N. (Literární noviny 15/1958)
MACHÁČEK, Miroslav
† Domove, teskni na stromové lyře… (Kultura 15/1958)
MARŠÍČEK, Vlastimil
† Vítězslavu Nezvalovi na rozloučenou (Literární noviny 15/1958)
VYHLÍDAL, Oldřich
† Sbohem básníku (Kultura 15/1958)
ŽÁRY, Štefan
† Za Vítězslavom Nezvalom (Kultúrny život 16/1958)
† [Stojím pri jeho hlave]4 (Stovežatý básnik, 1981; esej)
3
4
Báseň napsaná 20. dubna 1958.
Báseň napsaná bezprostředně po pohřbu V. Nezvala, tj. 10. dubna 1958.
[6
Abecední seznam autorů
ALDA, Jan
* Na jednu báseň (Nový život 3/1950) *50
† [Už jenom duha poezie Tvojí] (Literární noviny 15/1958)
ARAGON, Louis
† Smuteční zpěv za Vítězslava Nezvala (Literární noviny 15/1958)
BAUER, Michal
1940 (Tvar 14/1998)
BEDNÁŘ, Kamil
Ulice, kde bydlel Nezval (Literární noviny 37/1963)
BIEBL, Konstantin
Manifest Vítězslavu Nezvalovi (Nový život 3/1950)
Okřídlený chrlič (Zrcadlo noci, 1939)
U vřídla 5 (Bez obav, 1951)
BLATNÝ, Ivan
[Nezval jsem ale on] (Pomocná škola Bixley, 1979)
Undertones (Pomocná škola Bixley, 1979)
[Hradečný ke mně blíže] (Pomocná škola Bixley, 1979)
Predestination (Pomocná škola Bixley, 1979)
Motýl (Pomocná škola Bixley, 1979)
[Teď když jsem vyjasnil situaci] (Pomocná škola Bixley, 1987)
Nezval (Pomocná škola Bixley, 1987)
Eliot (Pomocná škola Bixley, 1987)
Hazardní hra (Pomocná škola Bixley, 1987)
Lokály (Pomocná škola Bixley, 2011)
[Jak neúprosné je něco měnit] (Pomocná škola Bixley, 2011)
[Sutiny našich plánů] (Pomocná škola Bixley, 2011)
Literatura pro děti (Pomocná škola Bixley, 2011)
I couldn't call it prisme (Pomocná škola Bixley, 2011)
Ach škoda (Pomocná škola Bixley, 2011)
BOUŠEK, Karel
U hrobu Vítězslava Nezvala (Literární měsíčník 4/1980)
BRANISLAV, František
* Vítězslavu Nezvalovi k padesátým narozeninám (Nový život 3/1950) *50
† Na rozloučenou (Literární noviny 15/1958)
[7
DANÍČKOVÁ, Sylva
* Proměna (Literární noviny 22/1960) *60
DOUKOUPIL, Antonín (= Robert David z Brna)
Sonet třináctý prostonárodní (Nové satiry, 1938)
DRYJE, František
V den potopy (Mrdat, 1998)
DVOŘÁK, Ladislav
Jakub Deml obhajuje Vítězslava Nezvala před Božím soudem (Hle nyní, 1994)
Vítězslav Nezval hájí Jakuba Demla před Lidovým soudem v horáckém Jeruzalémě
(Hle nyní, 1994)
FLEISCHMANN, Ivo
† Hrana (Literární noviny 15/1958)
FUČÍK, Julius
Sonet třetí o jeho neodpovědnosti (Tvorba 52/1937)
HIKMET, Nazim
* Moři (Literární noviny 22/1955) *55
† O Vítězslavu Nezvalovi (Kultura 15/1958)
† Beseda se zesnulým Nezvalem (Pobyt v Praze, 1959)
Rozprávka s přítelem básníkem Taufrem v kavárně Slavii (Pobyt v Praze, 1959)
HOLUB, Miroslav
* Nezval (Literární noviny 22/1960) *60
HORA, Josef
Adaptace v Národním (Popelec, 1934)
Jak se modlili (Popelec, 1934)
HRUBÍN, František
† In memoriam V. N. (Literární noviny 15/1958)
KAPOUN, Karel
Růže Vítězslava Nezvala (Literární noviny 29/1961)
KOLÁŘ, Jiří
Černý mars (Nový don Quijote, 2009)
Praha 15. prosinec 36 (Nový don Quijote, 2009)
KRÁL, Petr
* In memoriam (Literární noviny 22/1960) *60
KUBĚNA, Jiří
Hodina devátá (Zpívající voliéra, 1953; samizdat)
[8
Noc (Zpívající voliéra, 1953; samizdat)
Písmena (Zpívající voliéra, 1953; samizdat)
V. N. (Země Nikoho, 1961; samizdat)
Výuční list (Země Nikoho, 1961; samizdat)
Midas poslouchá Apollóna mlčky (Král Midas, 1962; samizdat)
LOTOCKI, Tomáš
Poetismus (Čeřeny, 2011)
MAHEN, Jiří
Poděkování (Básně, 1928)
MACHÁČEK, Miroslav
† Domove, teskni na stromové lyře… (Kultura 15/1958)
MARŠÍČEK, Vlastimil
† Vítězslavu Nezvalovi na rozloučenou (Literární noviny 15/1958)
NOHA, Jan
* Památce Vítězslava Nezvala (Literární noviny 22/1959) *n
PILAŘ, Jan
Nezvalův stín v Itálii (Literární noviny 31/1962)
Ve Františkových Lázních (Literární měsíčník 2/1977)
PIŠTORA, Jiří
* Tolik akrobatů, Nezvale (Literární noviny 22/1960) *60
REINER, Martin
Nezval (Hubená stehna Twiggy, 2010)
SEIFERT, Jaroslav
Na vlnách TSF (1925)
SKOUMAL, Aloys
Dva epigramy: Po Stehlíkově referátu; Vítězslav Nezval (Literární noviny 18/1956)
TAUFER, Jiří
Letopis (1958)
Rozmluva s Nazimem Hikmetem (Literární měsíčník 4/1977)
Rozmluva s Vítězslavem Nezvalem ve třech villonských baladách (Literární měsíčník
6/1977)
TOPOL, Josef
Počátek světa (Básně, 1997)
VYHLÍDAL, Oldřich
† Sbohem básníku (Kultura 15/1958)
[9
VYLON, Franta (= pseudonym, nezjištěno)
Balada o honění Davida (Literární noviny 9/1936-37)
ZÁVADA, Vilém
* Básník (Nový život 3/1950) *50
ŽÁRY, Štefan
† Za Vítězslavom Nezvalom (Kultúrny život 16/1958)
† [Stojím pri jeho hlave] (Stovežatý básnik, 1981; esej)
[10
Vysvětlivky
* / Báseň publikovaná u příležitosti Nezvalova životního jubilea.
† / Báseň reagující na Nezvalovu smrt.
*n
/ Báseň k výročí Nezvalova narození.
*50
/ K básníkovým 50. narozeninám.
*55
/ K básníkovým 55. narozeninám.
*60
/ K básníkovým nedožitým šedesátinám.
[11
Básně (o) Nezvalovi. Soupis.
Sestavil Alsen Hanson.
Vytvořeno pro internetové stránky http://manonlescaut.wz.cz.
Datum vydání: 27. 1. 2014
Aktualizováno: 6. 4. 2014
Tento dokument podléhá licenci Creative Commons.
Uveďte autora – Nevyužívejte dílo komerčně – Zachovejte licenci
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

Podobné dokumenty

(o) Nezvalovi - Vítězslav Nezval

(o) Nezvalovi - Vítězslav Nezval Nezvalovo úmrtí (6. dubna 1958). U každé z básní odkazujeme na její první otisk: u básní nemajících „příležitostný“ charakter za tento první otisk považujeme jejich první české knižní vydání (větši...

Více