KPE spol s ro

Komentáře

Transkript

KPE spol s ro
AirBQ návod k použití Mikrotik
AirBQ Mikrotik M9 a M10
Mikrovlnný radiorelayový spoj pro přenos dat.
KPE spol s r.o.
Copyright © 2012 KPE spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Druh: Mikrovlnná jednotka AirBQ M9
Typ:
1A10OM9 9,2 - 9,975 GHz
1A11OM10 10,1-10,6GHz
Šířka přenosového kanálu: volitelná 3,5-56MHz
Modulace: 64QAM OFDM MIMO
Výstupní výkon:
1A10OM9 max. -5 dBm při nastavené úrovní na jednotce Mikrotik 20dBm
1A11OM10 max. 0 dBm při nastavené úrovní na jednotce Mikrotik 20dBm
Anténní systém: dle specifikace výrobce, antény 13, 15, 20, 28, 32, 35dBi.
Popis zařízení:
Upozornění:
Bezpečnostní informace
Technologický popis:
Zařízení se uvnitř skládá ze 3 základních center:
1/ Modem
2/Mikrovlnná část
3/ Anténní část
28dBi integrovaná anténa
20dBi integrovaná anténa
12dBi integrovaná anténa
Uvedení zařízení do provozu
Instalace
Provoz
Podrobný návod
Ovládání Router OS
Instalace zařízení v terénu
Údržba zařízení
Diagnostika problémů, pokročilá nastavení
Diagnostika mikrovlnné části
Nastavení offsetu.
Popis zařízení:
AirBQ M9 je určeno pro bezdrátový přenos informací na harmonizovaných frekvencích 9,2-9,975 GHz. V ČR
upravuje použití zařízení VO-R/10.2010-11 a po celé evropské unii se použití upravuje doporučením CEPT/ERA.
AirBQ M10 je určeno pro bezdrátový přenos informací na neharmonizovaných frekvencích 10,2-10,6 GHz. V ČR
upravuje použití zařízení VO-R/14.2012.
Zařízení AirBQ M9 a M10 je moderním přenosovým prvkem pro přenos informací s pomocí monofrekvenční
TDMA/CDMA metody na bázi zařízení standardu IEEE 802.11n. Zařízení přináší možnost přenosu dat metodami
CSMA/CA s pokročilými metodami zpracování signálů metodou MIMO 2X2 v kanálech 2-56MHz s maximální
linkovou přenosovou rychlostí 450Mbit metodou 64QAM OFDM, Viterbi 5/6.
Čistá maximální přenosová zákaznická rychlost je 350Mbit s latencemi nepřesahujícími 20ms s integrovanými
pravidly prioritizace paketů QOS a systémem zpětné korekce vadně doslaného paketu. Zákaznická rychlost je
omezena použitým portem a výkonem obslužné platformy, dále signálovou úrovní a kvalitou trasy. Systém obsahuje
bezeztrátovou ASM logiku, primárně se tudiž nepočítá s výraznými únikovými rezervami. Rezervy jsou
kompenzovány zlepšením stablity přenosu trasy bezeztrátovým přechodem na nižší modulační metodu. Toto řešení v
žádném případě nemůže nahradit kabelové vedení nebo duplexní PDH spoje, ale může se stát jejich vynikajícím
komplementem v lokalitách s nízkou rozpracovaností "zakopaných" vedení nebo v oblatech s taktikou rychlého nebo
operativního pokrytí.
Zařízení pracuje na frekvencích, kde je přímá viditelnost jednou ze základních podmínek provozu tras. Zařízení je
uzpůsobeno pro přenos dat Bod – Více bodu s hybridním protokolem s podporou TDMA multiplexingu.
Zařízení se vyznačuje nízkou spotřebou, vysokou dynamikou přenosových parametrů s nezavislým dvoupolarizačním
přenosem dat. Zařizení je simplexní. Používá jednu frekvenci pro vysílání a příjem, jednotlivé přenosové směry jsou
definovány masivní CSMA/CA logikou s prvky TDMA pro zachování nízkého jitteru latence. Zařízení podporuje
frequency hoping a je připraveno i pro implementaci GPS synchronizací pro minimalizaci vlivu jednotlivých prvků na
lokaci.
Upozornění:
Ačkoliv je zařízení konstruované tak, aby bylo uživatelsky co nejpřátelštější, jedná se o poměrně
sofistikovanou technologii, která je určena k profesionálnímu použití a použití profesně zdatným
personálem s odbornou praxí.
Zařízení je ve třídě, kde technický personál nepřijde do styku s vysokým napětím, ani nebezpečnými
proudy. Přesto je ale nutné dodržet obecné normy bezpečnosti práce při zacházení a instalaci.
Protože je zařízení určeno pro venkovní instalace a instalace ve výškách, je nutné aby se i obsluhující
personál pro tuto práci vybavil.
Elektrický rozvod, ke kterému bude zařízení připojeno musí splňovat ustanovení podle platných národních
norem např. ČSN EN 332000-6.
Bezpečnostní informace
Zařízení AirBQ M9 a M10 splňuje základní požadavky evropské směrnice 1999/5/EC článek 5
Základní požadavky dle článku 3 Harmonizované normy dle článku 5
Článek 3.1(a): Ochrana zdraví a bezpečnost uživatele (požadavky podle Směrnice 73/23/EEC a doporučení Rady Evropy
1999/519/EC)
EN 60950-1 (2006)
Článek 3.1 (b): Elektromagnetická kompatibilita (požadavky podle Směrnice 2004/108/ES)
ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1(2008)
ETSI EN 301 489-3 V1.3.1( 2002)
Článek 3.2: Efektivní použití kmitočtu rádiového spektra
ETSI EN 300 440-1 V1.2.1 (2007)
Výrobek splňuje základní požadavky kladené na tento typ zařízení a všechny výše uvedené technické normy. Provoz
zařízení je bezpečný za podmínek obvyklého použití uvedených v této uživatelské příručce.
Technologický popis:
Vstupně výstupním rozhraním je konektor RJ-45 se standardizovaným Fast ethernet nebo Gbit portem, podporou
Autonegotiation a MDIX s datovými vodiči 1-8 (dle typu) Páry jsou i napáječí pro vstupní napětí 8-36V, kde páry
4,5 jsou + a 7,8 záporné -.
Zařízení se ovládá přes Web rozhraní, nebo systémovým programem Winbox, které slouží jako interface mezi
uživatelem a hardware zařízení. Pro vyhledání ip adresy, nebo připojení k jednotce použijte program Winbox, firmy
Mikrotik. Program na leznete na adrese: http://www.mikrotik.com/download
Standardní přihlašovací údaje jsou:
login: admin
password: nevyplňujte
Zařízení se uvnitř skládá ze 3 základních center:
1/Modemu
2/Mikrovlnné části
3/Anténní části
1/ Modem
modem je standardizované zařízení řízené CPU jejíž vstupně výstupním rozhraním je Ethernetový port, USB, RS232, GPIO porty pro připojení indikačních LED.
CPU obsahuje i řadíč PCI-E, který zabezpečuje komunikaci s chipem integrovaného RF kontroleru. RF kontroler
zabezpečuje zpracování, modulaci dat , demodulaci signálu. Distribuce mezi RF chipem a CPU vede přes PCI-E
sběrnici. Data po transformaci vycházejí 2 synchronními vstupy – výstupy namodulované v rozmezí 2,3 – 2,7GHz a
tvoří tak zdvojenou simplexní mezifrekvenci včetně zesílení.
2/Mikrovlnná část
Mikrovlnná část je připojena k modemu. Zařízení je z modemu napájené, je modemem ovládané a zároveň od
modemu pomocí zdvojeného vstupu-výstupu dostává a předává mezifrekvenční signál, který konvertuje do
pracovního pásma zařízení, upravuje úrovně a zabezpečuje jejich soulad s požadovanými parametry přes kalibrované
převodní tabulky.
3/ Anténní část
Mikrovlnná část je zakončena konektory 2 koaxialními vývody, které slouží pro připojení anténního systému v
pracovním rozsahu zařízení.
Anténa je součástí zařízení. Zařízení je momentálně vybaveno třemi typy antén:
30 dBi parabolickou anténou, 20dBi dvoupolarizační flíčkovou anténou se ziskem v každé polarizaci 20dBi a
polarizačním oddělením přes 28dB a 12dBi integrovanou anténou v původním obalu UBNT Nanostation M, tuto
anténu zatím nemáme pro řešení založené na MT k dispozici.
Důležité upozornění:
Pro použití dle VO-R/10/
Zařízení se na trh dodává v několika kombinacích antén. Při použití ROS firmware verze 5.XX odpovídá nastavený
výkon na adaptéru pouze při použití antén 20dBi. U všech ostatních antén je nutné provést přepočet, tak jak je
uvedený v záhlaví adaptéru.
Příklad:
Pokud provozujete zařízení, které je vybaveno integrovanou anténou se ziskem 28dBi, je nutné nominální výkon
přepočítat na Isotropně vyzářený následujícími vzorcem:
Oproti anténě 20 dBi má anténa 28 dBi zisk větší o 8 dB. Je tedy nutné nominální výkon v menu zařízení přenastavit
na výkon 6dBm, který bude odpovídat 14dBm EIRP.
Jednoduše:
Nastavený výkon v zařízení s 28dB anténou odpovídá povolenému výkonu +8dB EIRP. Jestliže je nastaveno 14dBm
odpovídáto výkonu 22dBm EIRP pro 14dBm nastavte 6dBm na výstupu.
Pro použití dle VO-R/14/
odpovídá nastavený výkon 10dBm v zařízení ERP výkonu 0dBm na 1 chain bez ohledu na použitou anténu. Norma
ve znění roku 2013 vyžaduje sčítání řetězců. 0dBm na obou chainech odpovídá výkonu 3dBm celkově.
Integrované antény
28dBi integrovaná anténa
Jená se o parabolickou anténu o průměru 36 cm s výrazným límcem pro co nejlepší potlačení vlivu postranních laloků.
Anténa je vhodná pro realizaci spojení nad 1 kilometr a její robustní a odolná konstrukce dovoluje její instalaci i na
lokacích s předpokládanými špatnými povětrnostními podmínkami.
20dBi integrovaná anténa
Vysílací pole je tvořené obdélníkovou plochou krytou polymerou přepážkou, která zamezuje vniku vlhkosti a cizích
předmětu k bezprostřední blízkosti zářiče.
Pokud je obdélníková plocha delší stranou vodorovně , slouží anténa jako klientské zařízení s vyzařovacím úhlem cca
10st. pro 3 dB poklesu.
Pokud je obdelníková plocha delší stranou příčně, slouží anténa jako AP (Acces Point) s vyzařovacím úhlem cca
30st. pro 3 dB poklesu a ozařuje tako cca 30st. sektor.
12dBi integrovaná anténa
Vysílací pole je tvořeno symetrickou vyzařovací plochou s úhlem 45st pro 3 dB.
Zařízení lze tedy použít jako 45st. sběrný sektor nebo jako klientské zařízení na malé vzdálenosti.
Lze jej také umístit do ohniska mělčí paraboly a vytvořit tak ozařovač parabolické offestové antény.
Antény IC
Jsou popsány na stránkách výrobce, pro případné bližší dotazy jej kontaktujte.
Uvedení zařízení do provozu
Instalace
1. Jednotku připevněte na stožár nebo konzoli a nasměrujte od oka.
2. Ke konektoru RJ45 připojte FTP nebo STP kabel CAT 5E a utáhněte vodotěsnou průchodku
3. Na druhém konci FTP kabel zapojte do PoE zdroje – výstup je označen PoE
4. Do vstupu LAN na PoE zdroji připojte druhý FTP kabel pro spojení s počítačem, routerem, nebo switchem
5. Připojte napájecí PoE zdroj do elektrické energie
Provoz
Jednotky AirBQ MT používají pro provoz síťový operační systém RouterOS, není lokalizován do ČJ.
Jelikož se jedná o velmi komplexní systém, doporučujeme absolvovat odborné školení u autorizovaných školitelů
RouterOS, nebo pečlivě postudovat návod k použití Router OS.
Konfigurace probíhá přes webové rozhraní , nebo pomocí programu Winbox
Do prohlížeče zadejte adresu 10.13.6.121
o Jméno: admin
o Heslo:
Ve webovém rozhraní nastavte výstupní výkon, tak aby v součtu se ziskem použité antény nepřesahoval max.
povolené hodnoty dle všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 a jednotka je připravená k použití.
Podrobný návod
Zařízení je z výroby nastaveno tak, že je připraveno pro okamžité použití.
Pomocí programu Winbox zjistíte i nominální výstupní frekvenci. Po rozklepnutí roletky se v pravé části objeví i
nominální frekvence Verze 5.XX a nižší. U router OS 6 a vyšší jsou kanálové profily definovány do přehledných a
snadno pochopitelných celků.
Ve vertikální záložce Wireless a podzáložce Wireless je nutné zkontrolovat, abyste na spojovaných jednotkách měli
na hlavním bodu (AP) Mode: ap bridge, na klientských zařízení potom v Mode: station bridge a kanál nastavený na
AP jste vložili do Scan Listu. Poté prohledejte spektrum pomocí tlačítka Scan, vyberte požadované AP a zmáčkněte
Connect.
Ovládání Router OS
Kompletní návod pro router OS najdete ve vertikální liště: Manual. Kvůli jeho rozsahu a živému vývoji operačního
systému si ani nedovolujeme přepisovat jeho znění. Systém je natolik rozsáhlý a komplikovaný, že nedoporučujeme
provádět změny o kterých nevíte co znamenají.
Instalace zařízení v terénu
Zařízení
Údržba zařízení
Diagnostika problémů, pokročilá nastavení
Diagnostika mikrovlnné části
Zařízení je vybaveno mikrovlnou částí, ve které lze provést základní diagnostiku mikrovlné části.
Mikrovlnná část je k modemu připojena pomocí seriové linky. Její použití vyvoláte pomocí Terminálu (New terminal),
kam napíšete:
[[email protected] M9 RB] > sys
[[email protected] M9 RB] /system> serial-terminal
[[email protected] M9 RB] /system> serial-terminal
port: usb1
Poté Vás uvítá interface MW:
**************************************************
*
*
*
AirBQ M9 series MW handler
*
*
KPE spol. s r.o
*
*
*
*
for options press ?
*
*
*
*******************************************Rejpal*
S interaktivní informátorem, po zmáčknutí “?” se vyroluje nabídka:
Options
==================================================
i Hardware identification
h Help
? Help
s Status
u offset step Up
d offset step Down
b Back-up offset to memory
==================================================
Z nabídky je patrné, že “i” vypíše infomaci o HW:
SN of complete: 900XXXXX
SN of MW: 61000100X
FW version: 013.002.005.23/27
V případě řešení jakých koliv problémů jsou serivá čísla jednotlivých komponent velmi důležitá, protože každá
z komponent má u výrobce záznam o tom, jakým procesem problěhla, jaké byly zaznamenány anomalie,
jakým programovým vybavením je vybavena.
Z nabídky je patrné, že “s” vypíše infomaci o HW
MWU status:
Vcc=3.27V - informace o napájecí síti modemu
Temp=32`C - teplota v zařízení
Actual voltage: 1.325V - napětí závěsu PLL
PLL status = Locked - informace o LO, Locked zn v pořádku, Unlocked - chyba zařízení
!!!! Ostatní možnosti patří k souhrnu kalibrací a servisního nastavení, proto bez znalosti o co se
konkretně jedná nezasahujte a neměňte !!!
Nastavení offsetu.
Spoj používá pro přenos modulační metodu OFDM, která je na příjmu velice citlivá na frekvenční rozdílnosti
jednotlivých konců. Nastavením offsetu se rozumí úkon, kterým se jednotlivé klientské prvky sítě s maximální
přesností doladí na vysílací bod přístupového bodu. Pouze dokalibrovaná jednotka Vám umožní využít všech
přenosových schopností spoje, protože u této přenosové metody je naprosto kritické, aby všechny prvky
komunikovali na co nejbližší frekvenci k frekvenci AP. Jednotlivé prvky jsou z výroby nastaveny na určitou
frekvenci, která se s časem a stárnutím prvků mění (v řádu stovek Hz za rok . Není tedy možné, aby všechny
prvky v jeden moment měly stejnou nominální frekvenci a je nezbytné, aby se naladily na jednotný systém,
který se potom v horizontu času již sune po stejné ose jako celek). Je tedy vhodné jendou za čas
(doporučujeme cca roční horizont) provedla profilaktika zařízení s rekalibrací středních frekvencí. Účelem je
tedy posunout střední frekvenci v řádech 100 Hz tak, aby AP bylo schopno využít veškerého přenosového
potenciálu.
Nastavení se provádí v servisním menu MW jednotky přes konzoli MT.
Pro nastavení se používají klávesy (U) - up a (D) - down. pomocí kterých po malých krocích posunete střední
frekvencí klienta směrem od nebo k střední frekvenci AP. Čim blíže je střední frekvence klienta ke střední
frekvenci AP, tím větší má spoj přenosouvou kapacitu.
Pro správné nastavení je žádoucí, aby přijímaná úroveň signálu byla alespoň - 70dBm. Na AP spusťte
Bandwidth test přes spoj v režimu UDP mezi AP a nastavovaným klientem a nechte spoj dosáhnout nejvyšší
možné rychlosti a sledujte průtok na adaptéru. Potom v interním menu MW jednotky rozvážně tiskněte
klávesy U nebo D a sledujte průtok na spoji s časovým vzorkem cca 5s jestli průtok roste, nebo klesá. Potom
tiskněte krokově příslušnou klávesu do doby, než je průtok na MW adaptéru co nejvyšší. Tímto dosáhnete
toho, že klient nakalibruje na AP. Nakonec zmáčkněte klávesu B pro zapsání konfugurace.
Obě jednotky po tomto technickém kroku budou naladěny na stejnou frekvenci a data budou přenášena
optimálně.
/
Published by Google Drive – Report Abuse – Updated automatically every 5 minutes

Podobné dokumenty

MIMO 2X2 MIMO 2X2

MIMO 2X2 MIMO 2X2 AirBQ M9 MT RB951G 9,2-9,6GHz simplexní SRD rádio 2x2 MIMO Informace o platformě Základní deska Mikrovlnná deska Networking Interface Čistá propustnost Jednotlivé modely Přístup ke spektru Typ oprá...

Více

RYCHLÝ SMARTPHONE 3D PROJEKTOR MULTIMEDIÁLNÍ

RYCHLÝ SMARTPHONE 3D PROJEKTOR MULTIMEDIÁLNÍ Wi-Fi router, 4x LAN, 1x WAN, IEEE 802.11b/g/n (draft 2.0), AP, Router, 4 SSID, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, firewall, NAT, DHCP server, DHCP klient, QoS, neodnímatelná 5dbi anténa Obj. kód: 9554990

Více

Experimentální studium vodíkových vazeb

Experimentální studium vodíkových vazeb Obrázek 3. Zploštělý thiakalix[4]aren – bez vodíkových vazeb na spodním okraji [2] Práv možnost relativn snadné derivatizace kalix[4]arenu p i zachování podobné základní geometrie nás vedla k pokus...

Více

1 – 1 Čtrnáctý Magazín Paláce Akropolis 12 – 03

1 – 1 Čtrnáctý Magazín Paláce Akropolis 12 – 03 po internetu videozáznam z prosincové debaty o muzice na Radiožurnálu. Ale z  jakéhosi důvodu to prostě nejde. Pokud nejste Američan nebo aspoň toho času v  Americe, o  vaše peníze není zájem. Jest...

Více

Standardizace

Standardizace CEN/ISSS byla založena v roce 1997 jako centrum CEN pro její činnosti v oblasti ICT (Information and Communications Technologies). Organizace uznala, že tržní potřeby informační společnosti by nemě...

Více