Uživatelský manuál GS150HD

Komentáře

Transkript

Uživatelský manuál GS150HD
Uživatelský manuál
GS150HD
GS150HD_A5.indd 1
27.3.2014 10:49:24
► OBSAH
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní vlastnosti ...........................................................................................................................1
Bezpečnostní instrukce ......................................................................................................... 2
Obsah balení přístroje ........................................................................................................... 2
Obsluha ................................................................................................................................. 2
Dálkové ovládání ................................................................................................................... 3
INSTALACE
Přední panel .......................................................................................................................... 4
Zadní panel ........................................................................................................................... 4
Výměna baterií ...................................................................................................................... 4
Používání dálkového ovládání .............................................................................................. 5
Systém zapojení .................................................................................................................... 5
Průvodce instalací ................................................................................................................. 6
HLAVNÍ MENU
1. Program ........................................................................................................................... 6
2. Obraz ............................................................................................................................... 8
3. Vyhledávání kanálů ........................................................................................................... 9
4. Čas .................................................................................................................................. 10
5. Možnosti .......................................................................................................................... 10
6. Systém .............................................................................................................................11
7. USB ................................................................................................................................. 12
8. Rychlé klávesy ................................................................................................................ 15
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ................................................................................................................ 17
TECHNICKÉ SPECIFIKACE .................................................................................................... 17
GS150HD_A5.indd 2
27.3.2014 10:49:24
► ZÁKLADNÍ INFORMACE
Digitální přijímač (DTR) vás zavede do nového a dobrodružného světa digitální televize. Do světa
krystalicky čistého obrazu, digitálního zvuku, více informací a nových služeb. Všechno tohle a ještě
více s touto novou digitální televizí.
Abyste mohli plně využít všech možností, které vám tento přijímač nabízí, přečtěte si pečlivě návod
k obsluze. Pokud potřebujete pomoc s nastavením, kontaktujte dodavatele.
HLAVNÍ VLASTNOSTI
• SD MPEG-2/HD MPEG4 H.264 a plně DVB-T kompatibilní
• Automatická konverze PAL/NTSC
• 400 programovatelných televizních a rádiových kanálů
• 4 různé skupiny oblíbených kanálů
• Zobrazení OSD s možností výběru z několika jazyků
• Plně podporuje 7-denní EPG (elektronického průvodce programem)
• Podpora PIG (obrázky ve grafice)
• Zobrazení OSD ve 256 barvách
• Automatické a manuální vyhledávání kanálů
• Funkce editace kanálů (oblíbené, přesun, uzamčení, přejmenování a třídění)
• Rodičovský zámek
• Snadné použití MENU
• Upgrade software přes USB
• Nastavení času s GMT posunem
• Funkce zapínání a vypínání pomocí časovače
• Podpora titulků EN300743 a EBU
• Podpora teletextu ETS300472 přes VBI a OSD
• Paměť posledního zvoleného kanálu
• Podpora logického číslování kanálů (LCN)
• Podpora souborových svazků FAT32 / NTFS (volitelné)
• Podpora souborů JPEG, BMP, OCG
• Procházení souborů, uzamykání, mazání, přejmenování, přehrávání a procházení záznamů
• Funkce PLAY, PAUSE a STOP
• Rychlé převíjení vpřed a vzad 2 / 4 / 8 / 16 / 32
1
GS150HD_A5.indd 3
27.3.2014 10:49:25
► ZÁKLADNÍ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
• Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt přístroje. Všechny opravy mohou být
prováděny pouze kvalifikovaným odborníkem.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla (radiátory, atd.).
• Pokud přístroj nepracuje tak, jak má, ihned jej vypněte a odpojte od zdroje napětí.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napětí.
• Zabraňte kontaktu přístroje s vodou. Nestavějte na něj vázy, ani jiné nádoby s vodou.
• Neblokujte ventilační otvory přístroje, aby mohl vzduch volně proudit dovnitř i ven.
• Nedotýkejte se přístroje za bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od zdroje napětí. Pokud je povrch
přístroje špinavý, otřete jej vlhkou utěrkou s trochou jemného čistícího prostředku.
OBSAH BALENÍ PŘÍSTROJE
Dálkový ovladač
Baterie
Napájecí adaptér
Návod k obsluze
OBSLUHA
• V tomto návodu se dozvíte, že každodenní obsluha přístroje se skládá z několika velmi jednoduchých funkcí a menu. Tato menu vám pomohou přístroj obsluhovat, provedou vás jeho
instalací, organizací kanálů a mnoha jinými funkcemi.
• Všechny funkce mohou být prováděny pomocí dálkového ovladače. Některé funkce můžete
také provést pomocí tlačítek na předním panelu přístroje.
• Přístroj se snadno používá a je možné do něj nahrát aktualizace software.
• Mějte prosím na paměti, že aktualizace software může změnit funkce přístroje.
Pokud budete mít s obsluhou přístroje jakýkoliv problém, podívejte se do kapitoly Řešení
problémů na konci tohoto návodu. Pokud zde řešení nenajdete, kontaktujte odborníka.
2
GS150HD_A5.indd 4
27.3.2014 10:49:25
► ZÁKLADNÍ INFORMACE
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Tlačítko
Funkce
POWER
Vypíná / zapíná přístroj
<0> <9>
Pomocí číselných tlačítek můžete zadat
přímo číslo požadovaného kanálu nebo
položky MENU
CH-/CH+
Přepínání mezi programy
MENU
OK
VOL-/VOL+
Zobrazuje MENU
Vybírá zvolenou položku v MENU, nebo
zadává hodnotu do zvolené položky
Zvyšuje/snižuje hlasitost zvuku
EPG
Vyvolá funkci EPG (elektronického
průvodce programem)
FAV
Zobrazuje seznam oblíbených kanálů
V-FORMAT
RECALL
Red/Green
/Blue/Yellow
TTX
Mění rozlišení obrazu
Návrat zpět na předchozí sledovaný kanál
Tlačítka pro navigaci mezi stránkami
v teletextu a pro speciální funkce v MENU
nebo EPG
Zapíná teletext
SUB-T
Tlačítko pro zobrazení titulků
(dostupnost záleží na konkrétním pořadu)
LANG
Tlačítko pro změnu jazyku
(dostupnost záleží na konkrétním pořadu)
EXIT
Návrat do předchozího MENU, nebo
uzavření hlavního MENU.
INFO
Zobrazuje informace o spuštěném kanálu
TV/RADIO
Přepíná mezi režimy přehrávání televize
a poslechu rádia
MUTE
Tlačítko pro navigaci uvnitř MENU
PAGE+/
PAGE-
Tlačítko pro navigaci uvnitř MENU
ASPECT
Přepínání mezi 4:3 / 16:9
TIMESHIFT
Tlačítko pro spuštění TIMESHIFT
TIMER
Tlačítko pro používání časovače
PVR
GO TO
REPEAT
Tlačítko pro zobrazení obsahu na USB
Přesun na požadovaný čas
v multimediálním souboru
Opakované přehrávání programu
3
GS150HD_A5.indd 5
27.3.2014 10:49:27
► INSTALACE
PŘEDNÍ PANEL
USB: Konektor pro připojení USB zařízení.
ZADNÍ PANEL
1. RF IN: Konektor pro připojení antény.
2. RF LOOP THROUGH: Smyčka pro propojení anténního signálu s vaším TV přijímačem.
3. TV SCART: Konektor pro propojení se starším typem TV nebo se záznamovým zařízením
(VCR).
4. COAXIAL: Konektor digitálního zvukového signálu.
5. HDMI: Konektor pro propojení vašeho televizoru v HD rozlišení.
6. Konektor pro napájení
VÝMĚNA BATERIÍ
1. Otevřete kryt baterií
na dálkovém ovladači.
2. Vložte do prostoru
pro baterie 2x AAA.
3. Uzavřete kryt baterií.
4
GS150HD_A5.indd 6
27.3.2014 10:49:29
► INSTALACE
POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Chcete-li používat dálkové ovládání, nasměrujte jej k přední straně přístroje. Dálkový ovladač má
dosah až 7 metrů od přístroje v úhlu až 60 stupňů.
Sluneční svit anebo velmi jasné světlo snižuje citlivost dálkového ovladače.
SYSTÉM ZAPOJENÍ
Pro základní připojení přijímače k vašemu televizoru použijte HDMI konektor (viz níže). K připojení
audio zesilovače použijte koaxiální kabel. Pro propojení se starším typem TV je třeba použít SCART
konektor.
5
GS150HD_A5.indd 7
27.3.2014 10:49:31
► HLAVNÍ MENU
PRŮVODCE INSTALACÍ
• Po prvním spuštění přístroje se zobrazí následující průvodce instalací.
• Pomocí tlačítek PR+, PR- můžete vybírat mezi
položkami Jazyk, Země a Vyhledávání kanálů.
• Měnit nastavení položek můžete pomocí šipek
VOL-/VOL+.
• Vyberte položku Vyhledávání kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
• Pro ukončení tohoto MENU stiskněte tlačítko EXIT.
Po stisknutí tlačítka MENU se zobrazí hlavní menu, které má 7 podmenu:
-
1.
Program
Obraz
Ladění
Čas
Možnosti
Systém
USB
PROGRAM
Toto menu má 4 podmenu:
-
Úprava programů
EPG
Třídit
LCN
6
GS150HD_A5.indd 8
27.3.2014 10:49:35
► HLAVNÍ MENU
1.1 Úprava programů
Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí okno s žádostí o zadání
hesla. Bez zadání správného hesla nemůžete žádné úpravy
kanálů provádět. Přednastavené heslo je 000000. Master
PIN je 888888.
1. Pomocí tlačítek PR+, PR- můžete vybírat program,
který chcete spustit. Tlačítkem OK jej zobrazíte v malém
okně. Posunete-li žlutý kurzor nahoru nebo dolů, aktuální
přehrávaný program (v malém okně) bude vyznačen šedě.
2. Tlačítkem FAV zobrazíte seznam oblíbených kanálů.
V tomto seznamu vyberte typ kanálů, v seznamu kanálů se
u těch, které patří do této skupiny, zobrazí na pravé straně
značka. Když vyberete „Zakázat“, všechny typy oblíbených
kanálů se vymažou a značky zmizí.
3. Vyberte program a stiskněte žluté tlačítko. Tím tento kanál
uzamknete. Tento zámek můžete zrušit opětovným stisknutím žlutého tlačítka.
4. Vyberte program a stiskněte zelené tlačítko. Tento program se označí symbolem přeskakování a nyní se bude při
projíždění seznamu kanálů automaticky přeskakovat. Pokud
chcete tuto volbu zrušit, stiskněte zelené tlačítko znovu.
5. Vyberte program a stiskněte modré tlačítko. Zobrazí se
varovné okno: Opravdu chcete tento kanál vymazat?
Stisknete-li OK, kanál se vymaže, tlačítkem EXIT volbu
zrušíte.
7
GS150HD_A5.indd 9
27.3.2014 10:49:36
► HLAVNÍ MENU
6. Tlačítkem RECALL se zobrazí okno pro přejmenování
kanálu. Tlačítky VOL-/VOL+ vybíráte písmena ze zobrazené
abecedy.
1.2 EPG
V okně EPG jsou zobrazeny informace o zvoleném kanálu. Na pravé straně okna volíte kanál, vpravo se zobrazují
detailní informace o něm. Ve spodní části okna jsou zobrazeny funkční tlačítka.
Pro přechod o stránku nahoru v seznamu programů stiskněte modré tlačítko. Pro přechod o stránku dolů v seznamu
programů stiskněte žluté tlačítko.
Tlačítkem INFO vstoupíte do seznamu programů v plánu.
Všechny programy, které jste tam přidali, budou v harmonogramu.
Pro přidání dalšího programu do seznamu stiskněte červené
tlačítko a pro úpravu programu v seznamu zelené tlačítko.
Pro vymazání programu ze seznamu stiskněte modré tlačítko. Pro návrat do předchozího MENU stiskněte EXIT.
1.3 Třídit
Zde můžete seznam kanálů třídit podle ID, LCN, ONID
anebo abecedně podle názvu.
1.4 LCN
Vyberte mezi ZAP/VYP. Pokud funkci zapnete, naladěné
kanály budou číslovány podle vysílače.
2.
OBRAZ
Toto menu se skládá z 4 podmenu:
-
Poměr stran
Rozlišení
TV formát
Video výstup
8
GS150HD_A5.indd 10
27.3.2014 10:49:38
► HLAVNÍ MENU
2.1 Poměr stran
Vybírejte mezi 16:9 Pilar Box, 16:9 Pan a Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan a Scan, 4:3 Full, 16:9
širokoúhlý a automatický.
2.2 Rozlišení
Vybírejte mezi 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p a 720p.
2.3 TV formát
Vybírejte mezi PAL a NTSC.
2.4 Video výstup
Vybírejte mezi CVBS a RGB.
3.
VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ
Toto menu se skládá ze 4 podmenu:
-
Automatické ladění
Ruční ladění
Země
Napájení antény
3.1 Automatické ladění
Pro automatické vyhledání kanálů vyberte tuto položku
a stiskněte OK. Vyhledají se všechny dosažitelné televizní
i rádiové kanály a zobrazí se v seznamu. Průběh vyhledávání se zobrazí ve spodní části vyhledávacího okna. Celkový počet vyhledaných kanálů se zobrazí v horní části okna.
V průběhu vyhledávání jej můžete ukončit stisknutím tlačítka EXIT. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko EXIT
pro návrat do předchozího MENU.
3.2 Ruční ladění
Frekvence kanálu: Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ zvolte
kanál.
Frekvence: Frekvenci zadejte pomocí číselných tlačítek.
Šířka pásma: Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ vyberte šířku
pásma mezi 6,7 – 8MHz.
Pomocí dvou ukazatelů ve spodní straně okna můžete
zkontrolovat kvalitu a sílu signálu aktuálního kanálu. Po
dokončení stiskněte OK pro uložení.
3.3 Země
Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ vyberte zemi.
3.4 Napájení antény
Vyberte „Vypnout“ nebo „Zapnout“.
9
GS150HD_A5.indd 11
27.3.2014 10:49:39
► HLAVNÍ MENU
4.
ČAS
Toto menu má 5 podmenu:
-
Časový posun
Oblast
Časová zóna
Auto vypnutí
Vypnout / zapnout
4.1 Časový posun
Vyberte mezi „Automaticky“ a „Ručně“. Pokud zvolíte „Automaticky“, položka „Časová zóna“ zešedne a nebude možné ji nastavit. Pokud vyberete „Ručně“, můžete zvolit časové pásmo, ale položka
„Oblast“ zešedne a nebude možné ji nastavit.
4.2 Oblast
Vyberte oblast pomocí tlačítek VOL-/VOL+.
4.3 Časová zóna
Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ vyberte časovou zónu od GMT -12 do GMT +12.
4.4 Auto vypnutí
Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ vyberte mezi Vypnout, 1hod – 12hod.
4.5 Vypnout / Zapnout
Aktivováno / Deaktivováno: pokud zvolíte Aktivováno,
můžete pomocí číselných tlačítek zadat čas, kdy se má
přístroj zapnout/vypnout.
Čas zapnutí / vypnutí: zadejte pomocí číselných tlačítek.
4.6 Hodiny
Tato volba umožní/zakáže zobrazení hodin na displeji
v pohotovostním stavu.
5.
MOŽNOSTI
V tomto menu jsou 4 podmenu:
-
OSD jazyk
Jazyk titulků
Jazyk pro zvuk
Digitální audio
5.1 OSD jazyk
Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek VOL-/VOL+.
10
GS150HD_A5.indd 12
27.3.2014 10:49:40
► HLAVNÍ MENU
5.2 Jazyk titulků
Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek VOL-/VOL+.
5.3 Jazyk pro zvuk
Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek VOL-/VOL+.
5.4 Digitální audio
Vyberte pomocí tlačítek VOL-/VOL+. Vybírat můžete mezi PCM, RAW/HDMI RAW, RAW/HDMI
PCM a Vypnuto.
6.
SYSTÉM
V tomto menu je 5 podmenu:
-
Rodičovská kontrola
Nastavit heslo
Tovární nastavení
Informace
Aktualizace softwaru
6.1 Rodičovská kontrola
Můžete vybrat věk 4-18 let nebo Vypnuto.
6.2 Změna hesla
Staré heslo: Zadejte staré heslo pomocí čís. tlačítek 0-9.
Nové heslo: Zadejte nové heslo pomocí čís. tlačítek 0-9.
Potvrzení nového hesla: Nové heslo potvrďte pomocí
číselných tlačítek 0-9.
Poznámka:
Přednastavené heslo je 000000. Zapamatujte si nové heslo
dobře. Pokud jej zapomenete, kontaktujte odborníka.
6.3 Vymazat do továrního nastavení
Pokud chcete vymazat všechna nastavení a vrátit se do původního továrního nastavení, vyberte
tuto položku a stiskněte OK. Pokud chcete volbu zrušit, stiskněte tlačítko EXIT.
Poznámka: Používejte tuto funkci opatrně, vymaže veškeré vaše dosavadní nastavení i kanály.
11
GS150HD_A5.indd 13
27.3.2014 10:49:41
► HLAVNÍ MENU
6.4 Informace
Pod touto položkou se zobrazí informace o přístroji, jako je
číslo modelu, verze softwaru, atd.
Pro ukončení tohoto menu stiskněte EXIT.
6.5 Aktualizace softwaru
Zde je možnost aktualizovat software pomocí USB.
Pro spuštění aktualizace přes USB stiskněte OK.
7.
USB
Toto menu má 5 podmenu:
-
Multimédia
Nastavení fotografií
Nastavení filmů
PVR konfigurace
7.1 Multimédia
Toto menu má 4 podmenu:
-
Hudba
Foto
Film
PVR
Tyto položky budou neaktivní, pokud není k přístroji
připojeno USB zařízení.
7.1.1 Hudba
Pro vstup do okna stiskněte OK. Pomocí tlačítek PR+,PRse pohybujete nahoru a dolů, tlačítky VOL-/VOL+ se vrátíte
do předchozí složky.
Vyberte soubor a stiskněte OK. Spustí se přehrávání.
Pozastavit přehrávání můžete tlačítkem , ukončit přehrávání můžete tlačítkem .
12
GS150HD_A5.indd 14
27.3.2014 10:49:42
► HLAVNÍ MENU
7.1.2 Foto
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko . Spustí se prezentace. Pro vstup do zobrazení všech obrázků stiskněte modré
tlačítko. V tomto režimu vyberte obrázek a stiskněte OK,
aby se zobrazil přes celou obrazovku.
7.1.3 Film
Vyberte film, který chcete sledovat a stiskněte červené
tlačítko. Film se spustí v celoobrazovkovém režimu.
7.1.4 PVR
V běžném režimu přehrávání stiskněte pro nahrávání
tlačítko REC. Na obrazovce se zobrazí symbol nahrávání
.
Po stisknutí tlačítka
se zobrazí dotaz: „Chcete nahrávání ukončit?“ Pokud stisknete OK, nahrávání se ukončí,
pokud stisknete EXIT, nahrávání bude pokračovat.
Pokud nahrávání ukončíte, nahraný záznam se přidá do
seznamu do složky PVR RECORD v podmenu PVR.
V menu PVR můžete sledovat nahraný záznam.
Pro přehrávání v celoobrazovkovém režimu stiskněte
červené tlačítko a pro ukončení tlačítko EXIT.
Pro vymazání záznamu stiskněte žluté tlačítko.
Pro přejmenování záznamu stiskněte zelené tlačítko.
Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko OK nebo .
Pro ukončení stiskněte tlačítko .
Pro rychlé přetáčení dopředu / dozadu použijte tlačítka
.
Stisknutím INFO tlačítka během přehrávání nebo nahrávání
se zobrazí informace o souboru.
13
GS150HD_A5.indd 15
27.3.2014 10:49:44
► HLAVNÍ MENU
Nahrané soubory mohou být smazány. Stiskněte tlačítko PVR a zobrazí se vám menu s nahranými
soubory. Stiskem žlutého tlačítka vybraný soubor smažete. TV program je nahráván ve speciálním
formátu, který lze přehrávat na tomto zařízení, případně v PC použitím vhodného přehrávače.
Soubor nelze přehrávat v DVD přehrávači.
Pro nahrávání HD TV programů verze (a rychlost) USB zařízení by měla být 2.0 nebo vyšší. Jinak
nebudou HD TV programy zaznamenány v pořádku.
7.2 Nastavení fota
1. Čas zobrazení jedné fotografie při prezentaci:
1-8sec.
2. Režim zobrazování: 0-59 nebo náhodný
3. Poměr stran: Zachovat nebo Ořezat
7.3 Nastavení filmů
1. Velikost titulků: vyberte mezi malými, středními
a velkými
2. Pozadí titulků: vyberte mezi Průsvitné, Šedé, Bílé
nebo Žlutozelené
3. Barva titulků: vyberte mezi Červené, Bílé, Modré
a Zelené
7.4 Nastavení PVR
1. Zařízení pro nahrávání: zobrazí informace o USB
zařízení
2. Formátovat: stisknutím OK disk naformátujete.
7.5 TIMESHIFT
Stiskněte (TIMESHIFT / PAUSE) tlačítko pro spuštění funkce Timeshift. Obraz se zastaví a začne se zaznamenávat na
USB zařízení. Stisknutím tlačítka PLAY se spustí přehrávání
od místa zastavení.
14
GS150HD_A5.indd 16
27.3.2014 10:49:49
► HLAVNÍ MENU
Poznámka
• Nemůžeme garantovat kompatibilitu (provoz a/nebo napájení) všech USB zařízení a neneseme
odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat, která může nastat připojením takovéhoto zařízení.
• S narůstajícím obsahem dat se může doba načítání USB zařízení prodlužovat.
• Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána.
• Přestože jsou některé soubory v podporovaném formátu, nemusí být vždy přehrávatelné
(závislost na obsahu).
• Použijte externí AC/DC napájecí zdroj, pokud má připojené USB zařízení spotřebu > 500mA.
8.
RYCHLÉ KLÁVESY
8.1 Čísla
Jejich pomocí můžete spustit kanál přímo zadáním jeho čísla. Pokud zadáte číslo, pod kterým
žádný kanál uložen není, zobrazí se zpráva: Neplatný kanál.
8.2 TV/Rádio
Přepíná mezi televizními a rádiovými kanály.
8.3 Šipky nahoru / dolů
Tlačítka PR+, PR- přepínají kanál, který je v seznamu o jednu položku nad nebo pod spuštěným
kanálem.
8.4 Šipky doleva / doprava (VOL+/-)
Snižují / zvyšují hlasitost.
8.5 Vypnutí zvuku
vypnete zvuk. Na obrazovce se zobrazí symbol
Stisknutím tlačítka
stiskněte tlačítko ještě jednou.
. Pro zapnutí zvuku
8.6 Teletext
Stisknutím tlačítka TTX zobrazíte teletext.
8.7 OK
1. Během poslechu rádia nebo sledování televize zobrazí toto tlačítko seznam televizních nebo rádiových
kanálů.
2. Pomocí šipek PR+,PR- vyberte kanál a spusťte jej tlačítkem OK.
8.8 Časový plánovač
Stisknutím tlačítka TIMER se zobrazí okno s obsahem
časovače. Pro přidání programu do seznamu stiskněte
červené tlačítko. Pro úpravu programu zelené tlačítko. Pro
vymazání modré tlačítko. Pro opuštění MENU stiskněte
tlačítko EXIT.
15
GS150HD_A5.indd 17
27.3.2014 10:49:50
► HLAVNÍ MENU
8.9 LANG
1. Tlačítkem LANG vstoupíte do okna Audio.
2. Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ vyberte mezi levý-levý,
pravý-pravý a levý-pravý.
3. Změna režimu zvuku se pojí pouze s aktuálně
spuštěným kanálem, ne se všemi.
4. Pro zavření okna stiskněte tlačítko EXIT.
8.10 RECALL
Vrátí na kanál, který byl spuštěný před aktuálně spuštěným kanálem.
8.11 INFO
Zobrazí informační okno.
8.12 FAV
1. Stisknutím tlačítka FAV se zobrazí seznam
oblíbených kanálů.
2. Pomocí tlačítek VOL-/VOL+ vyberte oblíbenou
skupinu. Tlačítky PR+, PR- vyberte kanál.
Stisknutím OK spustíte vybraný kanál
v celoobrazovkovém režimu. Stisknutím tlačítka
EXIT jej ukončíte.
3. Pokud je seznam oblíbených kanálů prázdný, zobrazí
se zpráva: Žádné oblíbené kanály.
8.13 EPG
Viz. kapitola 1.2 EPG.
8.14 Titulky
Stisknutím tlačítka SUBT se zobrazí titulky, pokud jsou
vysílány.
16
GS150HD_A5.indd 18
27.3.2014 10:49:51
► ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / TECHNICKÉ SPECIFIKACE
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
Žádný obraz
Obrazovka zobrazuje „No signal“
Žádný zvuk
z reproduktoru
Pouze zvuk, žádný
obraz
MOŽNÁ PŘÍČINA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Napájení není připojeno
Připojte napájecí zdroj
Není zapnutý vypínač
Stiskněte vypínač
DVB-T kabel není připojený
Připojte DVB-T kabel
Anténní kabel je poškozený
Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení
Žádné nebo chybné připojení
audio kabelu
Připojte správně audio kabel
Zvuk je vypnutý
Zapněte zvuk
Rozlišení není podporováno TV
Stiskněte tlačítko V-FORMAT pro změnu
rozlišení
Žádné nebo chybné připojení
AV kabelu
Zkontrolujte, zda je AV kabel správně připojen
Spuštěný program je
rozhlasový program
Stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí
do TV módu
Slabá baterie
Vyměňte baterii
Dálkové ovládání
nefunguje
Ovladač je špatně zaměřen
Zaměřte ovladač přímo na přijímač,
zkontrolujte, zda v cestě nejsou žádné
překážky
Obraz se seká
Signál je příliš slabý
Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Tuner
Video
Audio
Vstupní kmitočet
170 ~ 230 MHz, 470 ~ 860 MHz
RF vstupní úroveň
-78 ~ -20 dB m
IF šířka pásma
7 MHz a 8 MHz
Modulace
QPSK, 16QAM, 64QAM
Decoder Format
MPEG4 AVC/H.264 [email protected], MPEG2 [email protected]
Výstupní formát
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Výstupní konektory
HDMI, SCART
Decoder Format
MPEG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3
Audio výstup
Coaxial, L/R (SCART)
USB 2.0
Podporovaná kapacita
do 500 GB
Podporovaná média
WAV, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napájení
Napájecí napětí
5V DC / 1,2A
Max. spotřeba energie
<6W
Spotřeba v pohotovostním režimu
< 0,5 W
Hmotnost
0,1 kg
Rozměry
155 x 80 x 30 mm
17
GS150HD_A5.indd 19
27.3.2014 10:49:53
GS150HD_A5.indd 20
27.3.2014 10:49:53
Užívateľský manuál
GS150HD
GS150HD_A5.indd 21
27.3.2014 10:49:53
► OBSAH
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Hlavné vlastnosti ................................................................................................................. 21
Bezpečnostné inštrukcie ..................................................................................................... 22
Obsah balenia prístroja ....................................................................................................... 22
Obsluha ............................................................................................................................... 22
Diaľkové ovládanie .............................................................................................................. 23
INŠTALÁCIA
Predný panel ....................................................................................................................... 24
Zadný panel ........................................................................................................................ 24
Výmena batérií .................................................................................................................... 24
Používanie diaľkového ovládania ....................................................................................... 25
Systém zapojenia ................................................................................................................ 25
Sprievodca inštaláciou ........................................................................................................ 26
HLAVNÉ MENU
1. Program ......................................................................................................................... 26
2. Obraz ............................................................................................................................. 28
3. Vyhľadávanie kanálov ..................................................................................................... 29
4. Čas .................................................................................................................................. 30
5. Možnosti .......................................................................................................................... 30
6. Systém ............................................................................................................................ 31
7. USB ................................................................................................................................. 32
8. Rýchle klávesy ................................................................................................................ 35
RIEŠENIE PROBLÉMOV .......................................................................................................... 37
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ................................................................................................... 37
GS150HD_A5.indd 22
27.3.2014 10:49:54
► ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Digitálny prijímač (DTR) vás zavedie do nového a dobrodružného sveta digitálnej televízie. Do sveta
kryštalicky čistého obrazu, digitálneho zvuku, viac informácií a nových služieb. Všetko toto a ešte
viac s touto novou digitálnou TV.
Aby ste mohli plne využiť všetky možnosti, ktoré vám tento prijímač ponúka, prečítajte si pozorne
návod na obsluhu. Ak potrebujete pomoc s nastavením, kontaktujte dodávateľa.
HLAVNÉ VLASTNOSTI
• SD MPEG-2/HD MPEG4 H.264 a plne DVB-T kompatibilný
• Automatická konverzia PAL/NTSC
• 400 programovateľných televíznych a rádiových kanálov
• 4 rôzne skupiny obľúbených kanálov
• Zobrazenie OSD s možnosťou výberu z niekoľkých jazykov
• Plne podporuje 7-denný EPG (elektronického sprievodca programom)
• Podpora PIG (obrázky vo grafike)
• Zobrazenie OSD vo 256 farbách
• Automatické a manuálne vyhľadávanie kanálov
• Funkcia editácia kanálov (obľúbené, presun, uzamknutie, premenovanie a triedenie)
• Rodičovský zámok
• Jednoduché použitie MENU
• Upgrade software cez USB
• Nastavenie času s GMT posunom
• Funkcia zapínanie a vypínanie pomocou časovača
• Podpora titulkov EN300743 a EBU
• Podpora teletextu ETS300472 cez VBI a OSD
• Pamäť posledného zvoleného kanálu
• Podpora logického číslovania kanálov (LCN)
• Podpora súborových zväzkov FAT32 / NTFS (voliteľné)
• Podpora súborov JPEG, BMP, OCG
• Prehľadávanie súborov, uzamykanie, mazanie, premenovanie, prehrávanie a prechádzanie
záznamov
• Funkcia PLAY, PAUSE a STOP
• Rýchle prevíjanie vpred a vzad 2 / 4 / 8 / 16 / 32
21
GS150HD_A5.indd 23
27.3.2014 10:49:54
► ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
• Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Všetky opravy mohou byť
vykonávané iba kvalifikovaným odborníkom.
• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žia-reniu ani iným zdrojom tepla (radiátory, atď.)
• Ak prístroj nepracuje tak, ako má, okamžite ho vypnite a odpojte od zdroja napätia.
• Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, odpojte ho od zdroja napätia.
• Zabráňte kontaktu prístroja s vodou. Nestavajte na neho vázy, ani iné nádoby s vodou.
• Neblokujte ventilačné otvory prístroja, aby mo-hol vzduch voľne prúdiť dovnútra aj von.
• Nedotýkajte sa prístroja počas búrky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
• Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou prístroja ho odpojte od zdroja napätia. Ak je povrch
prístroja špinavý, utrite ho vlhkou utierkou s trochou jemného čistiaceho prostriedku.
OBSAH BALENIA PRÍSTROJA
DIaľkové ovládanie
Batérie
Napájací adaptér
Návod na obsluhu
OBSLUHA
• V tomto návode sa dozviete, že každodenná obsluha prístroja sa skladá z niekoľkých veľmi
jednoduchých funkcií a menu. Táto menu vám pomôžu prístroj obsluhovať, vykonajú vás jeho
inštaláciou, organizácií kanálov a mnohými inými funkciami.
• Všetky funkcie môžu byť vykonávané pomocou diaľkového ovládača. Niektoré funkcie môžete
tiež vykonať pomocou tlačidiel na prednom paneli prístroja.
• Prístroj sa ľahko používa a je možné do neho nahrať aktualizáciu software.
• Majte prosím na pamäti, že aktualizácia softwaru môže zmeniť funkcie prístroja.
Ak budete mať s obsluhou prístroja akýkoľvek problém, pozrite sa do kapitoly Riešenie
problémov na konci tohto návodu. Ak tu riešenie nenájdete, kontaktujte odborníka.
22
GS150HD_A5.indd 24
27.3.2014 10:49:54
► ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Tlačidlo
Funkcia
POWER
Vypína / zapína prístroj
<0> <9>
Pomocou číselných tlačidiel môžete zadať
priamo číslo požadovaného kanála alebo
položky MENU
CH-/CH+
Prepínanie medzi programami
MENU
OK
VOL-/VOL+
Zobrazuje MENU
Vyberá zvolenú položku v MENU, alebo
zadáva hodnotu do zvolenej položky
Zvyšuje / znižuje hlasitosť zvuku
EPG
Vyvolá funkciu EPG (elektronického
sprievodca programom)
FAV
Zobrazuje zoznam obľúbených kanálov
V-FORMAT
Mení rozlíšenie obrazu
RECALL
Návrat späť na predchádzajúci sledovaný
kanál
Red/Green
/Blue/Yellow
Tlačidlá pre navigáciu medzi stránkami
v teletextu a pre špeciálne funkcie v MENU
alebo EPG
TTX
Zapína teletext
SUB-T
Tlačidlo pre zobrazenie titulkov (dostupnosť
záleží na konkrétnom programe)
LANG
Tlačidlo pre zmenu jazyka (dostupnosť
záleží na konkrétnom programe)
EXIT
Návrat do predchádzajúceho MENU, alebo
uzavretie hlavného MENU
INFO
TV/RADIO
Zobrazuje informácie o spustenom kanálu
Prepína medzi režimami prehrávania
televízie a počúvania rádia
MUTE
Tlačidlo pre navigáciu vo vnútri MENU
PAGE+/
PAGE-
Tlačidlo pre navigáciu vo vnútri MENU
ASPECT
Prepínanie medzi 4:3 / 16:9
TIMESHIFT
TIMER
PVR
GO TO
REPEAT
Tlačidlo pre spustenie TIMESHIFT
Tlačidlo pre používanie časovača
Tlačidlo pre zobrazenie obsahu na USB
Presun na požadovaný čas
v multimediálnom súbore
Opakované prehrávanie programu
23
GS150HD_A5.indd 25
27.3.2014 10:49:56
► INŠTALÁCIA
PREDNÝ PANEL
USB: Konektor pre pripojenie USB zariadenia.
ZADNÝ PANEL
1. RF IN: Konektor pre pripojenie antény.
2. RF LOOP THROUGH: Slučka pre prepojenie anténneho signálu s vašim TV prijímačom.
3. TV SCART: Konektor pre prepojenie so starším typom TV alebo so záznamovým zariadením
(VCR).
4. COAXIAL: Konektor digitálneho zvukového signálu.
5. HDMI: Konektor pre prepojenie vášho televízora v HD rozlišení.
6. Konektor pre napájanie
VÝMENA BATÉRIÍ
1. Otvorte kryt batérií
na diaľkovom ovládači.
2. Vložte do priestoru
pre batérie 2x AAA.
3. Uzavrite kryt batérií.
24
GS150HD_A5.indd 26
27.3.2014 10:49:58
► INŠTALÁCIA
POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Ak chcete používať diaľkové ovládanie, nasmerujte ho k prednej strane prístroja. Diaľkový ovládač
má dosah až 7 metrov od prístroja v uhle až 60 stupňov.
Slnečný svit alebo veľmi jasné svetlo znižuje citlivosť diaľkového ovládača.
SYSTÉM ZAPOJENIE
Pre základné pripojenie prijímača k vášmu televízoru použite HDMI konektor (pozri nižšie).
Na pripojenie audio zosilňovača použite koaxiálny kábel. Pre prepojenie so starším typom TV
je potrebné použiť SCART konektor.
25
GS150HD_A5.indd 27
27.3.2014 10:50:01
► HLAVNÉ MENU
SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
• Po prvom spustení prístroja sa zobrazí nasledujúce sprievodca inštaláciou.
• Pomocou tlačidiel PR +, PR- môžete vyberať medzi
položkami Jazyk, Zeme a Vyhľadávanie kanálov.
• Meniť nastavenie položiek môžete pomocou šípok
VOL+/VOL-.
• Vyberte položku Vyhľadávanie kanálov a stlačte
tlačidlo OK.
• Pre ukončenie tohto MENU stlačte tlačidlo EXIT.
Po stlačení tlačidla MENU sa zobrazí hlavné menu, ktoré má 7 podmenu:
-
1.
Program
Obraz
Ladenie
Čas
Možnosti
Systém
USB
PROGRAM
Toto menu má 4 podmenu:
-
Úprava programov
EPG
Triediť
LCN
26
GS150HD_A5.indd 28
27.3.2014 10:50:04
► HLAVNÉ MENU
1.1 Úprava programov
Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí okno so žiadosťou o zadanie hesla. Bez zadania správneho hesla nemôžete žiadne
úpravy kanálov vykonávať. Prednastavené heslo je 000000.
Master PIN je 888888.
1. Pomocou tlačidiel PR, PR- môžete vyberať program, ktorý chcete spustiť. Tlačidlom OK ho zobrazíte v malom okne.
Ak posuniete žltý kurzor nahor alebo nadol, aktuálne prehrávaný program (v malom okne) bude vyznačený sivo.
2. Tlačidlom FAV zobrazíte zoznam obľúbených kanálov.
V tomto zozname vyberte typ kanálov, v zozname kanálov sa
u tých, ktoré patria do tejto skupiny, zobrazí na pravej strane
značka. Keď vyberiete „Zakázať“, všetky typy obľúbených
kanálov sa vymažú a značky zmizí.
3. Vyberte program a stlačte žlté tlačidlo. Tým tento kanál
uzamknete. Tento zámok môžete zrušiť opätovným stlačením žltého tlačidla.
4. Vyberte program a stlačte zelené tlačidlo. Tento program
sa označí symbolom preskakovanie a teraz sa bude pri
prechádzaní zoznamu kanálov automaticky preskakovať. Ak
chcete túto voľbu zrušiť, stlačte zelené tlačidlo znovu.
5. Vyberte program a stlačte modré tlačidlo. Zobrazí sa
varovné okno: Naozaj chcete tento kanál vymazať? Ak
stlačíte OK, kanál sa vymaže, tlačidlom EXIT voľbu zrušíte.
27
GS150HD_A5.indd 29
27.3.2014 10:50:06
► HLAVNÉ MENU
6. Tlačidlom RECALL sa zobrazí okno pre premenovanie
kanálu. Tlačidlami VOL- / VOL+ vyberáte písmená zo zobrazenej abecedy.
1.2 EPG
V okne EPG sú zobrazené informácie o zvolenom kanáli. Na
pravej strane okna volíte kanál, vpravo sa zobrazujú detailné
informácie o ňom. V spodnej časti okna sú zobrazené
funkčné tlačidlá.
Pre prechod o stránku hore v zozname programov stlačte modré tlačidlo. Pre prechod o stránku dole v zozname
programov stlačte žlté tlačidlo. Pre prechod o stránku hore
v zozname detailov stlačte zelené tlačidlo. Tlačidlom INFO
vstúpite do zoznamu programov v pláne. Všetky programy,
ktoré ste tam pridali, budú v harmonograme.
Pre pridanie ďalšieho programu do zoznamu stlačte červené
tlačidlo a na úpravu programu v zozname zelené tlačidlo.
Pre vymazanie programu zo zoznamu stlačte modré
tlačidlo. Pre návrat do predchádzajúceho MENU stlačte
EXIT.
1.3 Triediť
Tu môžete zoznam kanálov triediť podľa ID, LCN, ONID
alebo abecedne podľa názvu.
1.4 LCN
Vyberte mezi ZAP/VYP. Ak funkciu zapnete, naladené
kanály budú číslované podľa vysielača.
2.
OBRAZ
Toto menu se skladá z 4 podmenu:
-
Pomer strán
Rozlíšenie
TV formát
Video výstup
28
GS150HD_A5.indd 30
27.3.2014 10:50:07
► HLAVNÉ MENU
2.1 Pomer strán
Vyberajte medzi 16:9 Pilar Box, 16:9 Pan a Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan a Scan, 4:3 Full, 16:9
širokouhlý a automatický.
2.2 Rozlíšenie
Vyberajte medzi 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p a 720p.
2.3 TV formát
Vyberajte medzi PAL a NTSC.
2.4 Video výstup
Vyberajte medzi CVBS a RGB.
3.
VYHĽADÁVANIE KANÁLOV
Toto menu sa skladá zo 4 podmenu:
-
Automatické ladenie
Ručné ladenie
Zeme
Napájanie antény
3.1 Automatické ladenie
Pre automatické vyhľadanie kanálov vyberte túto položku
a stlačte OK. Vyhľadajú sa všetky dosiahnuteľné televízne
i rádiové kanály a zobrazí sa v zozname. Priebeh vyhľadávania sa zobrazí v spodnej časti vyhľadávacieho okna.
Celkový počet vyhľadaných kanálov sa zobrazí v hornej
časti okna. V priebehu vyhľadávania ho môžete ukončiť
stlačením tlačidla EXIT. Po dokončení vyhľadávania stlačte tlačidlo EXIT pre návrat do predchádzajúceho MENU.
3.2 Ručné ladenie
Frekvencia kanálu: Pomocou tlačidiel VOL- / VOL+ zvoľte
kanál.
Frekvencia: Frekvenciu zadajte pomocou čís. tlačidiel.
Šírka pásma: Pomocou tlačidiel VOL- / VOL+ zvoľte šírku
pásma medzi 6,7 – 8MHz.
Pomocou dvoch ukazovateľov v spodnej strane okna môžete
skontrolovať kvalitu a silu signálu aktuálneho kanálu. Po
dokončení stlačte OK pre uloženie.
3.3 Zeme
Pomocou tlačidiel VOL- / VOL+ vyberte zemi.
3.4 Napájanie antény
Vyberte „Vypnúť“ alebo „Zapnúť“.
29
GS150HD_A5.indd 31
27.3.2014 10:50:09
► HLAVNÉ MENU
4.
ČAS
Toto menu má 5 podmenu:
-
Časový posun
Oblasť
Časová zóna
Auto vypnutie
Vypnúť / Zapnúť
4.1 Časový posun
Vyberte medzi „Automaticky“ a „Ručne“. Pokiaľ zvolíte „Automaticky“, položka „Časová zóna“
zosivie a nebude možné ju nastaviť. Ak vyberiete „Ručne“, môžete zvoliť časové pásmo, ale
položka „Oblasť“ zosivie a nebude možné ju nastaviť.
4.2 Oblasť
Vyberte oblasť pomocou tlačidiel VOL-/VOL+.
4.3 Časová zóna
Pomocou tlačidiel VOL- / VOL+ vyberte časovú zónu od GMT -12 do GMT +12.
4.4 Auto vypnutie
Pomocou tlačidiel VOL- / VOL+ vyberte mezi Vypnúť, 1hod – 12hod.
4.5 Vypnúť / Zapnúť
Aktivované / Vypnuté: ak zvolíte Aktivované, môžete pomocou číselných tlačidiel zadať čas, kedy sa má prístroj
zapnúť / vypnúť.
Čas zapnutia / vypnutia: zadajte pomocou čís. tlačidiel.
4.6 Hodiny
Táto voľba umožní / zakáže zobrazenie hodín na displeji
v pohotovostnom stave.
5.
MOŽNOSTI
V tomto menu sú 4 podmenu:
-
OSD jazyk
Jazyk titulkov
Jazyk pre zvuk
Digitálne audio
5.1 OSD jazyk
Požadovaný jazyk vyberte pomocou tlačidiel VOL- / VOL+.
30
GS150HD_A5.indd 32
27.3.2014 10:50:10
► HLAVNÉ MENU
5.2 Jazyk titulkov
Požadovaný jazyk vyberte pomocou tlačidiel VOL- / VOL+.
5.3 Jazyk pre zvuk
Požadovaný jazyk vyberte pomocou tlačidiel VOL- / VOL+.
5.4 Digitálne audio
Vyberte pomocou tlačidiel VOL- / VOL+. Vyberať môžete medzi PCM, RAW/HDMI RAW, RAW/
HDMI PCM a Vypnuté.
6.
SYSTÉM
V tomto menu je 5 podmenu:
-
Rodičovská kontrola
Nastaviť heslo
Továrenské nastavenie
Informácie
Aktualizácia softwaru
6.1 Rodičovská kontrola
Môžete vybrať vek 4-18 rokov alebo Vypnuté.
6.2 Zmena hesla
Staré heslo: Zadajte staré heslo pomocou čís. tlačidiel.
Nové heslo: Zadajte nové heslo pomocou čís. tlačidiel.
Potvrdenie nového hesla: Nové heslo potvrďte pomocou
číselných tlačidiel.
Poznámka:
Prednastavené heslo je 000000. Zapamätajte si nové
heslo dobre. Ak ho zabudnete, kontaktujte odborníka.
6.3 Vymazať do továrenského nastavenia
Ak chcete vymazať všetky nastavenia a vrátiť sa do pôvodného továrenského nastavenia, vyberte
túto položku a stlačte OK. Ak chcete voľbu zrušiť, stlačte tlačidlo EXIT.
Poznámka: Používajte túto funkciu opatrne, vymaže všetky vaše doterajšie nastavenie aj kanály.
31
GS150HD_A5.indd 33
27.3.2014 10:50:11
► HLAVNÉ MENU
6.4 Informácie
Pod touto položkou sa zobrazia informácie o prístroji, ako
je číslo modelu, verzia softwaru, atď.
Pre ukončenie tohto menu stlačte tlačidlo EXIT.
6.5 Aktualizácia software
Tu je možnosť aktualizovať software pomocou USB.
Pre spustenie aktualizácie cez USB stlačte tlačidlo OK.
7.
USB
Toto menu má 5 podmenu:
-
Multimédiá
Nastavenie fotografií
Nastavenie filmov
PVR konfigurácia
7.1 Multimédiá
Toto menu má 4 podmenu:
-
Hudba
Foto
Film
PVR
Tieto položky budú neaktívne, ak nie je k prístroju pripojené
USB zariadenie.
7.1.1 Hudba
Pre vstup do okna stlačte tlačidlo OK. Pomocou tlačidiel
PR+, PR- sa pohybujete hore a dolu, tlačidlami VOL+/VOLsa vrátite do predchádzajúcej zložky.
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo OK. Spustí sa prehrávanie.
Pozastaviť prehrávanie môžete tlačidlom , ukončiť prehrávanie tlačidlom .
32
GS150HD_A5.indd 34
27.3.2014 10:50:12
► HLAVNÉ MENU
7.1.2 Foto
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo . Spustí sa prezentácia.
Pre vstup do zobrazení všetkých obrázkov stlačte modré
tlačidlo. V tomto režime vyberte obrázok a stlačte OK, aby
sa zobrazil cez celú obrazovku.
7.1.3 Film
Vyberte film, ktorý chcete sledovať a stlačte červené
tlačidlo. Film sa spustí v celoobrazovkovom režime.
7.1.4 PVR
V bežnom režime prehrávania stlačte na nahrávanie tlačidlo
REC. Na obrazovke sa zobrazí symbol nahrávania
.
Po stlačení tlačidla
sa zobrazí dotaz: „Chcete nahrávanie ukončiť?“ Ak stlačíte tlačidlo OK, nahrávanie sa ukončí,
ak stlačíte tlačidlo EXIT, nahrávanie bude pokračovať.
Ak nahrávanie ukončíte, nahraný záznam sa pridá do zoznamu do zložky PVR RECORD v podmenu PVR.
V menu PVR môžete sledovať nahraný záznam.
Pre prehrávanie v celoobrazovkovom režime stlačte
červené tlačidlo a pre ukončenie tlačidlo EXIT.
Pre vymazanie záznamu stlačte žlté tlačidlo.
Pre premenovanie záznamu stlačte zelené tlačidlo.
Pre spustenie záznamu stlačte tlačidlo OK alebo .
Pre ukončenie stlačte tlačidlo .
Pre rýchle pretáčanie dopredu / dozadu použite tlačidlá
.
Stlačením INFO tlačidla počas prehrávania alebo
nahrávania sa zobrazí informácia o súbore.
33
GS150HD_A5.indd 35
27.3.2014 10:50:14
► HLAVNÉ MENU
Nahrané súbory môžu byť zmazané. Stlačte tlačidlo PVR a zobrazí sa vám menu s nahranými
súbory. Stlačením žltého tlačidla vybraný súbor zmažete. TV program je nahrávaný v špeciálnom
formáte, ktorý možno prehrávať na tomto zariadení, prípadne v PC použitím vhodného prehrávača.
Súbor nie je možné prehrávať v DVD prehrávači.
Pre nahrávanie HD TV programov verzie (a rýchlosť) USB zariadenia by mala byť 2.0 alebo vyšší.
Inak nebudú HD TV programy zaznamenané v poriadku.
7.2
1.
2.
3.
Nastavenie fota
Čas zobrazenia 1 fotografie pri prezentácii: 1-8sec.
Režim zobrazovania: 0-59 alebo náhodný
Pomer strán: Zachovať alebo Orezať
7.3 Nastavenie filmov
1. Veľkosť titulkov: vyberte medzi malými, strednými
a veľkými
2. Pozadie titulkov: vyberte medzi Priesvitné, Šedé, Biele
alebo Žltozelené
3. Farba titulkov: vyberte medzi Červené, Biele, Modré
a Zelené
7.4 Nastavenie PVR
1. Zariadenie pre nahrávanie: zobrazí informácie o USB
zariadeniu
2. Formátovať: stlačením OK disk naformátujete.
7.5 TIMESHIFT
Stlačte (TIMESHIFT / PAUSE) tlačidlo pre spustenie funkcie Timeshift. Obraz sa zastaví a začne sa zaznamenávať
na USB zariadenie. Stlačením tlačidla PLAY sa spustí
prehrávanie od miesta zastavenia.
34
GS150HD_A5.indd 36
27.3.2014 10:50:17
► HLAVNÉ MENU
Poznámka
• Nemôžeme garantovať kompatibilitu (prevádzka alebo napájanie) všetkých USB zariadení
a nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát, ktorá môže nastať pripojením takéhoto
zariadenia.
• S narastajúcim obsahom dát sa môže doba načítania USB zariadenia predlžovať.
• Niektoré USB zariadenia nemusia byť správne rozpoznaná.
• Hoci sú niektoré súbory v podporovanom formáte, nemusí byť vždy prehrávateľné (závislost
na obsahu).
• Použite externý AC / DC napájací zdroj, ak má pripojené USB zariadenie spotrebu > 500mA.
8.
RÝCHLE KLÁVESY
8.1 Čísla
Ich pomocou môžete spustiť kanál priamo zadaním jeho čísla. Ak zadáte číslo, pod ktorým žiadny
kanál uložený nie je, zobrazí sa hlásenie: Neplatný kanál.
8.2 TV / Rádio
Prepína medzi televíznymi a rádiovými kanálmi.
8.3 Šípky hore / dole
Tlačidlá PR+, PR- prepínajú kanál, ktorý je v zozname o jednu položku nad alebo pod spusteným
kanálom.
8.4 Šípky doľava / doprava (VOL+/-)
Znižujú / zvyšujú hlasitosť.
8.5 Vypnutie zvuku
vypnete zvuk. Na obrazovke sa zobrazí symbol
Stlačením tlačidla
stlačte tlačidlo ešte raz.
. Pre zapnutie zvuku
8.6 Teletext
Stlačením tlačidla TTX zobrazíte teletext.
8.7 OK
1. Počas počúvania rádia alebo sledovanie televízie zobrazí toto tlačidlo zoznam televíznych alebo rádiových
kanálov.
2. Pomocou šípok PR+,PR- vyberte kanál a spustite ho
tlačidlom OK.
8.8 Časový plánovač
Stlačením tlačidla TIMER sa zobrazí okno s obsahom časovača. Pre pridanie programu do zoznamu stlačte červené
tlačidlo. Pre úpravu programu zelené tlačidlo. Pre vymazanie
modré tlačidlo. Pre opustenie MENU stlačte tlačidlo EXIT.
35
GS150HD_A5.indd 37
27.3.2014 10:50:19
► HLAVNÉ MENU
8.9 LANG
1. Tlačidlom LANG vstúpite do okna Audio.
2. Pomocou tlačidiel VOL-/VOL+ zvoľte medzi ľavý-ľavý,
pravý-pravý a ľavý-pravý.
3. Zmena režimu zvuku sa spája iba s aktuálne
spusteným kanálom, nie so všetkými.
4. Pre zatvorenie okna stlačte tlačidlo EXIT.
8.10 RECALL
Vráti na kanál, ktorý bol spustený pred aktuálne spusteným kanálom.
8.11 INFO
Zobrazí informačné okno.
8.12 FAV
1. Stlačením tlačidla FAV sa zobrazí zoznam
obľúbených kanálov.
2. Pomocou tlačidiel VOL-/VOL+ vyberte obľúbenú
skupinu. Tlačidlami PR+, PR- vyberte kanál.
Stisknutím OK spustíte vybraný kanál v celoobrazovkovom režime. Stlačením tlačidla EXIT
jej ukončíte.
3. Ak je zoznam obľúbených kanálov prázdny, zobrazí
sa hlásenie: Žiadne obľúbené kanály.
8.13 EPG
Viď. kapitola 1.2 EPG.
8.14 Titulky
Stlačením tlačidla SUBT sa zobrazí titulky, ak sú vysielané.
36
GS150HD_A5.indd 38
27.3.2014 10:50:20
► RIEŠENIE PROBLÉMOV / TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
Žiadny obraz
Obrazovka zobrazuje „No signal“
Žiadny zvuk
z reproduktora
Iba zvuk, žiadny
obraz
Diaľkové ovládanie
nefunguje
Obraz sa kosí
MOŽNÁ PRÍČINA
MOŽNÉ RIEŠENIE
Napájanie nie je pripojené
Pripojte napájací zdroj
Nie je zapnutý vypínač
Stlačte vypínač
DVB-T kábel nie je pripojený
Pripojte DVB-T kábel
Anténny kábel je poškodený
Skontrolujte anténny kábel a jeho pripojenie
Žiadne alebo chybné pripojenie
audio kábla
Pripojte správne audio kábel
Zvuk je vypnutý
Zapnite zvuk
Rozlíšenie nie je podporované
TV
Stlačte tlačidlo V-FORMAT pre zmenu
rozlíšenia
Žiadne alebo chybné pripojenie
AV kábla
Skontrolujte, či je AV kábel správne pripojený
Spustený program
je rozhlasový program
Stlačte tlačidlo TV/RADIO pre prepnutie do
TV módu
Slabá batéria
Vymeňte batériu
Ovládač je zle zameraný
Zamerajte ovládač priamo na prijímač,
skontrolujte, či v ceste nie sú žiadne prekážky
Signál je príliš slabý
Skontrolujte anténny kábel a jeho pripojenie
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Tuner
Video
Vstupná frekvencia
170 ~ 230 MHz, 470 ~ 860 MHz
RF vstupná úroveň
-78 ~ -20 dB m
IF šírka pásma
7 MHz a 8 MHz
Modulácia
QPSK, 16QAM, 64QAM
Decoder Format
MPEG4 AVC/H.264 [email protected], MPEG2 [email protected]
Výstupný formát
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Výstupné konektory
HDMI, SCART
Audio
Decoder Format
MPEG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3
Audio výstup
Coaxial, L/R (SCART)
USB 2.0
Podporovaná kapacita
do 500 GB
Podporovaná média
WAV, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napájacie napätie
5V DC / 1,2A
Napájanie
Max. spotreba energie
<6W
Spotreba v pohotovostnom režime
< 0,5 W
Hmotnosť
0,1 kg
Rozmery
155 x 80 x 30 mm
37
GS150HD_A5.indd 39
27.3.2014 10:50:22
GS150HD_A5.indd 40
27.3.2014 10:50:22
Instrukcja obsługi
GS150HD
GS150HD_A5.indd 41
27.3.2014 10:50:22
► SPIS TREŚCI
PODSTAWOWE INFORMACJE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................................................................ 41
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .............................................................................. 41
Bezpieczeństwo .................................................................................................................. 42
Urządzenie zawartość opakowania ..................................................................................... 42
Pilot zdalnego sterowania ................................................................................................... 43
INSTALACJA
Zawartość opakowania ....................................................................................................... 44
Wprowadzenie .................................................................................................................... 44
Instalacja baterii .................................................................................................................. 45
Korzystanie z pilota ............................................................................................................. 45
Podłączenie odtwarzacza ................................................................................................... 46
MENU GLÓWNE
1. Program zarządzania ustawieniami ................................................................................ 47
2. Ustawienia obrazu ........................................................................................................... 49
3. Szukanie kanałów ........................................................................................................... 50
4. Czas ................................................................................................................................ 50
5. Opcje .............................................................................................................................. 51
6. System ............................................................................................................................ 51
7. USB ................................................................................................................................. 52
8. Tryby pracy ...................................................................................................................... 53
9. Nagrywanie ..................................................................................................................... 54
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .......................................................................................... 57
SPECYFIKACJA ....................................................................................................................... 57
GS150HD_A5.indd 42
27.3.2014 10:50:22
► PODSTAWOWE INFORMACJE
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, proszę unikać kontaktu urządzenia z wodą
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem: Nie należy manipulować przy sprzecie. Do
naprawy należy używać tylko wykwalifikowanego personelu.
Symbol z błyskawica w trójkącie ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność
nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, które może być duże i wystarczy,
aby spowodować porażenie prądem.
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na
obecność ważnych informacji zawartych w instrukcji.
UWAGA:
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci. Środki ostrożności: Aby uniknąć porażenia prądem, włożyć wtyczkę mocno
w gniazdo elektryczne. Sprzęt nie może być narażony na wycieki lub zalanie płynem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas projektowania urządzeń, zwracamy szczególną uwagę na standardy jakości i bezpieczeństwa urządzenia, bezpieczeństwo jest również ważnym czynnik który należy wziąć pod
uwagę. Jednak bezpieczeństwo to także odpowiedzialność na użytkowniku. Lista ważnych informacje, które pomogą Ci cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem zakupionego produktu jest poniżej.
Należy uważnie przeczytać przed uruchomieniem urządzenia.
• Nie wolno przeciążać punkty zasilania lub rozszerzeń w stosunku do swoich możliwości, może
to spowodować porażenie prądem.
• Nie wolno używać niezabezpieczonych punktów zasilania. To może być niebezpieczne.
• Sprawdzaj regularnie połączenia. Jeżeli istnieje jakakolwiek usterka w izolacji kabel zasilający
z urządzenia, należy odłączyć go od razu i wezwać wykwalifikowanego Technika aby sprawdził
urządzenie.
• Nie używaj kabla zasilania w miejscach, w pobliżu wody lub cieczy, takich jak wanny,
zlewozmywaki, baseny, pralek lub w wilgotnych piwnicach.
• Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym obiekcie, bo może spaść, powodując poważne
uszkodzenie urządzenia lub rzeczy znajdujących się w pobliżu.
• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub na górze źródeł ciepła takich jak grzejniki,
wzmacniacze itp. oraz nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
41
GS150HD_A5.indd 43
27.3.2014 10:50:22
► PODSTAWOWE INFORMACJE
• Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Nie należy używać płynów takich
jak alkohol lub sprej do czyszczenia. Używaj miękkiej suchej szmatki.
• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górnej części urządzenia.
• Nigdy nie usuwać elementów bezpieczeństwa z wtyczką
• Chronić kabel zasilający, szczególnie koniec i miejsce gdzie kabel jest podłączony
do urządzenia.
• Odłącz urządzenie podczas burz lub gdy nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.
• Wszelkich napraw dokonujemy za pomocą wykwalifikowanego personelu technicznego.
• Odłącz punkt energii, kiedy nie zamierzasz go używać (odłączyć wtyczkę od zasilania, jeśli nie
zamierzasz używać go przez dłuższy okres czasu). Usuń urządzenia podłączone do urządzenia
w tym przypadku.
• Nie dotykać wewnętrznych elementów urządzenia.
• Zainstaluj urządzenie w miejscu stabilnym i dobrze wentylowane. Upewnij się, że wentylacja
otwory nie są zasłonięte. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać i funkcjonować
nie prawidłowo.
• Zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem instalacji.
BEZPIECZEŃSTWO
Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed uruchomieniem urządzenia.
•
•
•
•
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie należy otwierać obudowy.
Użyj bawełnianej szmatki lekko zwilżonej wodą do mycia z zewnątrz.
Odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli nie zamierzasz korzystać z to w długim okresie czasu.
Proszę nie dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami. Urządzenie należy umieścić w dobrze
wentylowanym miejscu.
• Wyłącz urządzenie przed podłączeniem anteny.
URZĄDZENIE ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Pilot zdalnego sterowania
Batérie
Adapter ladowania
Instrukcja obsługi
42
GS150HD_A5.indd 44
27.3.2014 10:50:23
► PODSTAWOWE INFORMACJE
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
POWER
Włącz odbiornik ze stanu wstrzymania Tryb
<0> <9>
Klawisze numeryczne
CH-/CH+
Zmiana programu
MENU
OK
VOL-/VOL+
Wyświetlanie głównego menu na ekranie
telewizora, naciśnij znowu zniknie menu.
Aby potwierdzić aktualne ustawienia lub
wyświetlić wszystkie programy w trybie niemenu.
Aby zwiększyć / zmniejszyć głośność
Przyciski
kierunkowe
Naciśnij, aby przesunąć kursor.
Przypominają
Wróć do poprzedniego oglądanego kanału.
EPG
Elektroniczny przewodnik po kanałach
FAV
Wyświetla listy ulubionych kanałów. Naciśnij
przycisk FAV ponownie, aby uzyskać dostęp
do innych list ulubionych.
V-FORMAT
Przełącz HDMI 720p i 1080i (DVBT mode).
Podczas odtwarzania wideo przycisk jest
używany przez B- funkcje powtarzania.
Czerwony /
zielony / żółty
/ niebieski
Używaj do nawigacji pomiędzy strony w trybie
teletekstu.
TTX
Włączyć telegazetę, jeśli aktualny kanał ma
tą opcje. Użyj klawisza EXIT do wyjścia.
SUB-T
Opcje wyświetlania napisów (dostępność
zależy od kanału).
LANG
Zmiana języka ścieżki dźwiękowej i lewy /
prawy kanał (dostępność zależy od kanału).
EXIT
Użyj tego przycisku, aby zamknąć bieżące
menu.
INFO
Wyświetla informacje o bieżącym kanale.
TV/RADIO
Przełącza pomiędzy radio cyfrowe i DVB-T.
MUTE
Wyciszyć i przywrócić dźwięk
PAUSE /
TIMESHIFT
Przejście do trybu TimeShift
TIMER
PVR
GO TO
Uaktywnij lub nie zdarzenia timera.
Wyświetla rekordy i pliki wideo, które są
przechowywane wewnątrz urządzenia USB.
Przejdź do żądanego czasu w pliku
multimedialnego.
REPEAT
Przełącza pomiędzy różnymi rodzajami
plików powtórzyć.
REC
Po podłączeniu dysku zewnętrznego
i wciśnięciu REC tuner będzie nagrywał
oglądany program
43
GS150HD_A5.indd 45
27.3.2014 10:50:25
► INSTALACJA
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Przed instalacją należy sprawdzić opakowanie, pakiet powinien zawierać następujące elementy:
•
•
•
•
DVB-T TV Receiver szt. x1
Pilot zdalnego sterowania PC x1
Bateria AAA do pilota zdalnego sterowania x 2 szt.
Instrukcja obsługi x1 szt.
WPROWADZENIE
USB: Połączenie urządzenia USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RF IN: Wejście antenowe.
Out RF: Wyjście antenowe dla innego odbiornika TV.
TV Scart: Uniwersalne złącze TV złącza SCART – EURO złącze
Coaxial: Wyjście dźwięku cyfrowego
HDMI: Podłączanie do odbiornika TV złącza HDMI.
Złącze zasilania
44
GS150HD_A5.indd 46
27.3.2014 10:50:27
► INSTALACJA
INSTALACJA BATERII
Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania oraz umieść baterie 2xAAA wewnątrz
komory. Należy sprawdzić, czy bieguny baterii są zgodne z oznaczeniami polaryzacji wewnątrz
komory.
1. Otwórz pokrywę
2. Zainstalować baterie
3. Zamknij pokrywę
KORZYSTANIE Z PILOTA
Aby zdalne sterowanie odtwarzaczem funkcjonowało poprawnie należy nakierować pilota na
czujnik zdalnego sterowania, umieszczony na przednim panelu, przy czym odległość pilota od
urządzenia nie powinna być większa niż 5m, a kąt odchylenia wiązki od osi prostopadłej do panelu
nie może przekraczać 30 stopni w każdym kierunku.
1. Pilot zdalnego sterowania nie będzie działał, jeśli na drodze wiązki nie ma żadnych przeszkód.
2. Nie należy używać pilota jednocześnie z pilotem od innego urządzenia.
3. Dopuszczalne parametry (max. odległość i kąt odchylenia) różnią się w zależności
od zmienności warunków panujących w pomieszczeniu np. jasność.
45
GS150HD_A5.indd 47
27.3.2014 10:50:28
► INSTALACJA
PODŁĄCZENIE ODTWARZACZA
Uwaga: Nie można użyć wyjścia HDMI oraz SCART jednocześnie.
46
GS150HD_A5.indd 48
27.3.2014 10:50:31
► MENU GLÓWNE
PIERWSZA INSTALACJA
Jeżeli wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo,
włącz telewizor i upewnij się, że urządzenie jest podłączone do
głównego zasilania. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć
urządzenie. Jeśli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy lub
po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych, menu
przewodnik Instalacji pojawi się na ekranie telewizora.
Język OSD: Naciśnij PRAWY / LEWY, aby wybrać język.
Kraj: Naciśnij LEWO / PRAWO, aby wybrać Twój kraj zamieszkania.
Wyszukiwanie kanałów: Naciśnij PRAWO lub OK, aby
rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów.
Po skanowaniu kanały powinny być kompletne, można
rozpocząć oglądanie programów telewizyjnych.
UWAGA: Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy
z sygnałami o co najmniej 60dB. Zaleca się, aby poprosić
wykwalifikowanego technika, aby sprawdzić jakość sygnału
anteny którą podłączymy naszego tunera.
PODSTAWOWE OPERACJE
1. PROGRAM ZARZĄDZANIA USTAWIENIAMI
Aby przejść do menu, naciśnij przycisk MENU i wybierz
„Program“. Użyj PRAWO/LEWO klawisze nawigacji po menu.
Menu zawiera opcje dostosowanie programu Zarządzanie
ustawieniami. Wybierz opcję i naciśnij OK lub w PRAWO do
zmiany tego ustawienia. naciśnij EXIT aby wyjść z menu.
Info
Uruchomienie funkcji ,,INFO” dostępnej na pilocie, przez
jednokrotne naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania
programu powoduje wyświetlenie krótkiej informacji - numer
kanału, nazwę stacji telewizyjnej, czas trwania i tytuł aktualnego programu, oraz po nim bezpośrednio następującego.
Powtórne naciśnięcie klawisza INFO spowoduje pokazanie
całej informacji o programie, a także u dołu ekranu pokaże
się wskaźnik jakości sygnału.
Wskaźnik ten umożliwia znalezienie najlepszego położenia
anteny. Trwała wartość wskaźnika powyżej 80% gwarantuje
prawidłowy odbiór programu.
47
GS150HD_A5.indd 49
27.3.2014 10:50:33
► MENU GLÓWNE
1.1 Edycja programu - sortowanie
Aby edytować proferences programu (przeskoczyć, przenieść
lub usunąć), Ci WIII trzeba wejść do menu „Edycji Programu“.
Jeśli hasło jest wymagane - domyślne hasło to „000000“.
Mistrz hasło unlock jest „888888“.
Możesz stworzyć krótką listę ulubionych programów, do
których możesz mieć łatwy dostęp. Ustaw Ulubiony program
TV lub program radiowy:
1. Wybierz żądany kanał następnie naciśnij przycisk Ulubionego. W kształcie serca pojawi się
symbol i kanał jest oznaczony jako ulubione.
2. Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej Ulubionych kanałów.
3. Aby potwierdzić i wyjść z Menu, naciśnij klawisz EXIT.
Przenoszenie programu TV lub programu radiowego
1. Wybierz preferowany kanał a następnie naciśnij przycisk czerwony - ruch pojawi się symbol.
2. Naciśnij UP / DOWN aby przesunąć kanał.
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
4. Powtórz powyższe czynności, aby przenieść więcej kanałów.
• Zablokuj program
• Można zablokować wybrane programy dla ograniczonego oglądania.
• Zablokuj kanał telewizyjny lub radiowy.
1. Wybierz preferowany kanał a następnie naciśnij przycisk żółty, pojawi się symbol w kształcie
„Zamek“. Kanał jest teraz oznaczony jako zamknięty.
2. Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej kanałów.
3. Aby potwierdzić ustawienia i wyjść z menu naciśnij przycisk EXIT.
4. Naciśnij przycisk żółty, aby wyłączyć funkcję zamknięte kanały.
5. Do przeglądania zablokowanych kanałów konieczne będzie wprowadzenie zarówno. Domyślne
hasło „000000“ lub Twoje ostatnia hasło. Mistrz unlock hasło to „888888“.
1.2 EPG (Electronic Program Guide)
Przycisk na pilocie otwiera okno elektronicznego przewodnika
po kanałach. Dostępność usługi EPG oraz ilość zawartych w
niej informacji jest zależna od stacji i opcji emisji sygnału w
danym regionie i czy operator nadaje prawidłowe dane EPG.
Jeśli dane takie nie są nadawane okienka będą puste. W oknie
przewodnika po programach - EPG są dostępne informacje
o bieżących i następnych programach na poszczególnych
programach.
48
GS150HD_A5.indd 50
27.3.2014 10:50:35
► MENU GLÓWNE
Dzięki nim poznajemy czas i datę nadania interesującej nas audycji. Informacja ta znajduje się
w okienku które nawigujemy strzałkami „góra” lub „dół” znajdującymi się na pilocie. Przewinięcie
informatora na inny kanał odbywa się za pomocą strzałek „prawo” lub „lewo”. Przewodnik po programach posiada dodatkowe funkcje przydatne przy programowaniu nagrywania.
Sortowanie kanałów według następujących opcji:
[Wg LCN]
Sortowanie kanałów w porządku rosnącym
[Według nazwy usługi] Sortowanie kanałów w kolejności alfabetycznej
[Przez serwis ID]
Sortowanie kanałów według stacji
[By ONID]
Sortowanie kanałów według ONID
1.3 LCN (Logical numer kanału)
Ustaw LCN On, lub Off, jeśli chcesz sortować kanały ręcznie.
TXT –Teletekst
2. USTAWIENIA OBRAZU
Aby przejść do menu, naciśnij przycisk MENU a następnie wybierz [Obraz] za pomocą PRAWO / LEWO. Menu
udostępnia opcje dostosowania ustawień wideo.
Naciśnij UP / DOWN, aby wybrać opcję i naciśnij PRAWO
/ LEWO, aby regulować to ustawienie. Naciśnij przycisk
EXIT, aby wyjść z menu.
2.1 Proporcje obrazu
Powoduje zmianę proporcji wyświetlanego obrazu. Do dyspozycji otrzymujemy możliwość wyboru
między następującymi formatami: Auto, 4:3 Pełny, 4:3 rozciągnięty, 4:3 Letter Box, 16:9 rozciągnięty, 16:9 pillar box, 16:9 wide screen.
2.1. Rozdzielczość
Działa tylko gdy podłączony jest za pomocą kabla HDMI i dotyczy tylko jakości obrazu przy takim
podłączeniu. Do dyspozycji dostajemy pięć trybów pracy.
2.3 Format TV
Możliwość wyboru standardu nadawania sygnału telewizyjnego na PAL lub NTSC.
2.4 Wyjście Video
Funkcja ta umożliwia włączenie obrazu lepszej jakości RGB, gdy odtwarzacz jest podłączony za
pomocą kabla EURO (działa gdy telewizor ma możliwość odbioru RGB po EURO).
49
GS150HD_A5.indd 51
27.3.2014 10:50:36
► MENU GLÓWNE
3. SZUKANIE KANAŁÓW
3.1 Wyszukiwanie automatyczne
Pozwala na automatyczne skanowanie i wyszukiwanie
dostępnych kanałów telewizyjnych i radiowych w całym
zakresie częstotliwości.
3.2 Szukanie ręczne
Służy do skanowania wybranego kanału (częstotliwości).
Po ustawieniu odpowiedniego kanału za pomocą kursorów
na pilocie możemy sprawdzić na znajdującym się u dołu
wskaźniku „Jakość“ czy mamy prawidłowy sygnał do skanowania lub czy na podanym kanale znajdują się
jakiekolwiek stacje do odtworzenia. Im więcej niebieskich
kwadracików we wskaźniku tym lepszy jest sygnał.
3.3 Kraj
Funkcja daje nam możliwość doprecyzowania ustawień regionalnych poprzez ustawienie odpowiedniego kraju w którym znajduje sic odtwarzacz (np. ...Polska).
3.4 Zasilanie anteny
Odtwarzacz GS100HD pozwala na zasilanie anteny bezpośrednio z tunera. Pozwala to na nie
włączanie dodatkowego zasilania anteny i wyłączania zasilania w funkcji standby.
UWAGA! Tylko niektóre anteny są przystosowane do zasilania z tunera.
4. CZAS
Ta grupa ustawień pozwala na precyzyjne ustawienie czasu.
4.1 Budzik
Funkcja umożliwia włączanie i wyłączanie odtwarzacza o
określonej godzinie.
4.2 Zegar
Funkcja daje możliwość wyświetlania aktualnego czasu
przez odtwarzacz w funkcji standby. Można ten zegarek
uruchomić i wyłączyć za pomocą pilota klawiszem INFO.
50
GS150HD_A5.indd 52
27.3.2014 10:50:36
► MENU GLÓWNE
5. OPCJE
5.1 Język OSD
Ustawienie języka wyświetlanego OSD.
5.2 Język napisów
Powoduje ustawienie podstawowego języka napisów.
5.3 Język audio
Ustawia podstawowy język dialogowy.
5.4 Cyfrowy dźwięk
Ustawienie dźwięku cyfrowego.
6. SYSTEM
6.1 Blokada rodzicielska
Po wprowadzeniu hasła (fabryczne hasło to 000000),
pozwala określić wiek użytkownika odbiornika w celu zablokowania hasłem kanałów oznaczonych przez nadawcę
jako dostępnych dla danej grupy wiekowej.
6.2 Ustaw hasto
Po wybraniu tej funkcji i jej zaakceptowaniu pojawi się
prośba o podanie hasła. Jak wpiszemy prawidłowe hasto i
zatwierdzimy je przyciskiem OK, będziemy mieli możliwość
na zmianę hasła. Hasto w zależności od upodobań właściciela można zmienić na dowolne składające sic z sześciu
cyfr. Dokonujemy tego w ustawieniach System” pod zakładką „Ustaw hasto”. Musimy najpierw wpisać stare hasło (za
pierwszym razem będzie to hasto fabryczne - „000000“,
po czym wprowadzamy dowolne przez nas wymyślone i je
potwierdzamy. Po zaakceptowaniu przyciskiem na pilocie
OK zacznie.obowiązywać nowe hasło.
6.3 Przywróć ustawienia fabryczne
Po wprowadzeniu hasta (fabryczne hasto to „000000“) powoduje skasowanie wszystkich dokonanych przez użytkownika ustawień kanałów. Funkcja ta powinna by wywołana jeśli przy pierwszym
uruchomieniu odbiornika, użytkownik nie został przywitany ekranem powitalnym „Prosta instalacja”
oraz po każdorazowym zaktualizowaniu oprogramowania odbiornika.
51
GS150HD_A5.indd 53
27.3.2014 10:50:38
► MENU GLÓWNE
6.4 Informacja
Po wciśnięciu tego klawisza pojawi sic plansza informacyjna w której jest wyświetlona aktualna
wersja zaprogramowanego oprogramowania.
6.5 Aktualizacja tunera
Funkcja ta pozwala na aktualizację oprogramowania (która zostanie opisana w dalszej czci instrukcji). Sposób aktualizacji można zrealizować na dwa sposoby:
a) Aktualizacja OTA / DVB-SSU
Odbiornik cyfrowy spełnia obsługiwanie usług aktualizacji
oprogramowania systemowego (DVB-SSU) zgodnie z
ETSI TS 102 006 19] służące konserwacji lub podwyższaniu funkcjonalności oprogramowania odbiornika po
jego sprzedaży.
b) Aktualizacja przez USB
Jest to sposób aktualizacji przez złącze USB.
7. USB
7.1 Multimedia
Wybór rodzaju danych multimedialnych odczytywanych
poprzez złącze USB.
7.2 Opcje zdjęć
Ustawienia te pozwalaj na zmianę czasu prezentacji
poszczególnych zdjęcia w trakcie pokazu. Tryb prezentacji
to forma graficzna przejść między kolejnymi zdjęciami.
7.3 Opcje filmów
W tej opcji mamy możliwość ustawienia wyświetlania napisów dodanych do pliku z wideo.
7.4 Ustawienia PVR
Pozwala na określenie parametrów dysku przewidzianego do użycia w funkcjach nagrywania, dając
możliwość formatowania pamięci USB.
52
GS150HD_A5.indd 54
27.3.2014 10:50:39
► MENU GLÓWNE
8. TRYBY PRACY
Odtwarzacz daje nam możliwość pracy w różnych trybach. Do dyspozycji mamy następujące tryby:
• DVB-T - odtwarzanie telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w standardzie HD MPEG-4 i MPEG-2
(szczegółowo opisane w instrukcji)
•
•
•
•
Filmy - pozwalający na odtwarzanie materiałów filmowych w różnych formatach plików wideo
Muzyka - odtwarzanie różnych formatów plików muzycznych (MP3, WMA, WAV, AAC)
Zdjęcia - wyświetlanie plików graficznych (JPEG, BMP, PNG)
PVR - odtwarzanie programów nagranych przez odtwarzacz
Po wybraniu jednej z opcji: PVR, Zdjęcia, Muzyka lub Filmy zostaną wyodrębnione odpowiednie dla
nich typy odtwarzanych plików. Odpowiednio po wybraniu opcji Zdjęcia (widoczne będą tylko pliki
graficzne obsługiwane przez odtwarzacz), Filmy (wyodrębnione zostaną tylko pliki wideo), Muzyka
(widoczne i odtwarzane pliki muzyczne), PVR (rozpoznane tylko pliki nagrane z wykorzystaniem
funkcji nagrywania).
8.1 Filmy
Nawigacja przy odtwarzaniu plików wideo odbywa się za pomocą pilota i zgodnie z jego dostępnymi
funkcjami.
Aby uruchomić plik wideo, należy wejść z menu głównego w tryb ,,Filmy”. Następnie wybrać
odpowiedni katalog z plikami wideo. Po wybraniu za pomocą kursorów na pilocie pliku z filmem
włączamy podgląd. W okienku podglądu i pod nim dostępne są informacje dotyczące pliku - czas
całkowity do odtworzenia, nazwa pliku i jego rozmiar, a następnie przechodzimy do oglądania
w pełnym ekranie.
8.2 Muzyka
Wybrać w głównym menu tryb ,,Muzyka” i potwierdzić przyciskiem OK, aby otworzyć menu
opcji muzyka. Za pomocą podpowiedzi u dołu ekranu, wybrać katalog z plikami muzycznymi. Po podświetleniu dowolnego pliku muzycznego i wciśnięciu przycisku OK uruchomi
się odtwarzanie wybranego utworu. Po prawej stronie pojawi się informacje dotyczące pliku i jego zawartości (jeżeli do pliku został dołączony opis w postaci i-Tag) - całkowity czas
trwania utworu, nazwa i rozszerzenie pliku, nazwa albumu z którego pochodzi utwór, tytuł i
wykonawca. Nawigacja przy odtwarzaniu plików muzycznych odbywa sic za pomoc pilota:
8.3 Zdjecia
Przed wybraniem trybu ,,Zdjęcia”, należy ustawić parametry wyświetlania pokazu zdjęć. Włączamy
kolejno ,,Setup” - USB I CARD” - Konfiguracja zdjęć”. Wybrać w głównym menu tryb ,,Zdjęcia” i
potwierdzić przyciskiem OK, aby otworzyć menu zdjęcia. Za pomocą podpowiedzi u dołu ekranu, wybrać katalog ze zdjęciami. Po podświetleniu dowolnego pliku foto miniatura zdjęcia pojawi
sic w oknie podglądu po prawej stronie. Pod oknem będą zawarte informacje dotyczące pliku nazwa, rozszerzenie, rozdzielczość i rozmiar. Nawigacja przy odtwarzaniu plików foto odbywa się
za pomocą pilota i zgodnie z jego dostępnymi funkcjami.
53
GS150HD_A5.indd 55
27.3.2014 10:50:40
► MENU GLÓWNE
9. NAGRYWANIE
Odtwarzacz w funkcji odtwarzania naziemnej telewizji cyfrowej HD-TV posiada Możliwość nagrywania audycji telewizyjnych. Aby funkcja nagrywania była aktywa, należy podłączyć za pomocą interfejsu USB przenośny zewnętrzny dysk USB lub kartę pamięci USB typu flash. Urządzenie musi
rozpoznać zewnętrzną pamięć i podać następujący komunikat – „Nośnik USB podłączony”. Aby
używać zewnętrznej pamięci podłączonej przez USB, pamięć ta musi obsługiwać standard USB
2.0. Dla prawidłowego, stabilnego nagrywania i odtwarzania wymagane są pamięci o prędkości
zapisu 9.0MB/s lub szybsze. Wolniejsze dyski twarde i pamięci flash mogą nie funkcjonować, mieć
problemy z nagrywaniem objawiające się zacinaniem obrazu lub nie działać w ogóle!!
9.1 REC
Naciśnięcie na pilocie klawisza REC spowoduje rozpoczęcie nagrywania aktualnego programu.
W zależności od zastosowanej pamięci masowej inicjalizacja nagrywania, może trwać do kilkunastu
sekund. W tym czasie wyświetlany jest komunikat Nagrywanie.
9.2 REC - INFO
Naciśnięcie przycisku INFO podczas nagrywania spowoduje pokazanie wielu ciekawych informacji, takich jak ilość
wolnego miejsca na nośniku, system plików, nazwę powstającego pliku, maksymalną wielkość pliku, maksymalny czas
nagrania i aktualną wielkość pliku.
Po naciśnięciu klawisza STOP pojawi sic plansza umożliwiająca zakończenie nagrywania, które
realizujemy przez naciśnięcie klawisza OK. Podobny komunikat pojawi sic, gdy w trakcie nagrywania wciśniemy klawisz POWER. Po akceptacji przyciskiem OK odtwarzacz przerwie nagrywanie i
sic wyłączy.
9.3 TIME-SHIFT
Funkcja ta pozwala na zatrzymanie programu transmitowanego na żywo. Aby funkcja działała muszą być spełnione
te same warunki, co dla nagrywania.
54
GS150HD_A5.indd 56
27.3.2014 10:50:40
► MENU GLÓWNE
9.4 TIMESHIFT - kontrola
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE
następuje aktywacja funkcji „TIME SHIFT“, może to potrwać
w zależności od nośnika do kilkunastu sekund.
Powtórne naciśnięcie klawisza PLAY/PAUSE spowoduje, ze
na ekranie obraz zostanie zamrożony, podczas gdy odtwarzacz kontynuuje nagrywanie (buforuje). W tym momencie
oprócz informacji o zatrzymaniu programu - znaczek ,,II’ w
prawym górnym rogu, u dołu pojawi się graficzny informator
buforowania. Po lewej stronie jest podany czas w którym
zatrzymaliśmy odtwarzanie, a po prawej stronie jest to aktualna długość czasu nagrania programu. Przycisk kontroli odtwarzania PLAY/PAUSE pozwala na
kontynuację oglądania programu z przesunięciem czasowym. W trakcie działania funkcji „TIME
SHIFT“ aktywne są w zakresie nagranego materiału klawisze szybkiego przewijania do przodu i do
tyłu z przesunięciem maksymalnym x32.
9.5 TIME SHIFT - funkcje
Naciśnięcie przycisku INFO podczas nagrywania TIME SHIFT spowoduje pokazanie wielu
ciekawych informacji, takich jak ilość wolnego miejsca na nośniku, system plików, nazwę powstającego pliku, maksymalną wielkość pliku, maksymalny czas nagrania aktualną wielkość pliku.
Po naciśnięciu klawisza „STOP” pojawi się plansza umożliwiająca zakończenie działania funkcji
TIME SHIFT, które realizujemy przez naciśnięcie klawisza OK. Podobny komunikat pojawi sic gdy
w trakcie nagrywania TIME SHIFT po wciśnięciu klawisza ,POWER. Po akceptacji przyciskiem OK
odtwarzacz przerwie nagrywanie i się wyłączy.
9.6 Programowanie nagrywania
Szybkie programowanie z funkcji EPG (przewodnik po programach)
Najprostszym sposobem zaprogramowania nagrywania wybranej przez siebie audycji jest
skorzystanie z funkcji EPG.
• Wciskając przycisk „EPG” znajdujący się na pilocie wyświetli nam sic przewodnik P0 programach. Za pomocą przycisków kierunkowych pilota wybieramy interesujący nas program.
• Po podświetleniu wybranego przez siebie programu. wystarczy nacisnąć przycisk OK na pilocie
co spowoduje automatyczne przejście do Planu nagrań’ i wyświetlanie zadania przez nas
zaprogramowanego, gotowego do zatwierdzenia.
• W zakładce „Zadanie Dodaj” możemy zmienić parametry i ustawienia audycji. Powtórne
potwierdzenie przyciskiem OK spowoduje wpisanie zadania do wykonania przez odtwarzacz.
55
GS150HD_A5.indd 57
27.3.2014 10:50:41
► MENU GLÓWNE
9.7 Plan nagrań - edycja
Po wciśnięciu niebieskiego klawisza znajdującego się na
pilocie, uzyskamy dostęp do informacji zaplanowanych
zadań związanych z nagrywaniem i automatycznym
uruchamianiem się audycji telewizyjnych. Na planszy Plan
nagrań czerwonym kółkiem są wytypowane audycje do
nagrania, a białym z zielonym obwódką do podglądu.
Aby wykasować zadanie nagrywania lub podglądu wciskamy niebieski klawisz i po ukazaniu sic informacji akceptujemy klawiszem OK. Oprócz wykasowania zadania,
wciskając zielony przycisk na pilocie, uruchomimy edytor
zaplanowanych zadań
Wciskając czerwony klawisz w funkcji „Plan nagrań” dodajemy nowe zadanie.
W zakładce „Zadanie dodaj” ustawiamy własne parametry zadania. Mamy do dyspozycji:
•
•
•
•
Zmianę kanału
Ustawienie daty rozpoczęcia
Ustalenie godziny rozpoczęcia i zakończenia nagrywania
Funkcja .,Powtarzaj” pozwala na wykonanie operacji:
„Raz”, Codziennie” lub Tygodniowo’
• Funkcja „Tryb” pozwala ustalić status audycji wyszczególnionej w „Plan nagrań”. Program
przeznaczony do nagrania posiada tryb - „Nagrywanie”. Tryb „Podgląd“ powoduje włączenie
odtwarzacza o określonym czasie dla wybranego programu, ale nie powoduje automatycznego
nagrywania.
56
GS150HD_A5.indd 58
27.3.2014 10:50:41
► ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / SPECYFIKACJA
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Brak obrazu
Zasilanie nie jest podłączone
Włącz zasilanie
Brak lub nieprawidłowe
połączenie z kabla audio
Podłącz poprawnie audio-kabel
Wyciszony dźwięk
Wyłącz funkcję wyciszania
Brak lub niewłaściwe
Połączenie z kabla AV
Upewnij się, że kable są prawidłowo
podłączony
Program jest programem
radiowym
Prasa <TV/Radio> klucz do przeniesienia
się do trybu TV
Ekran pokazuje
„Brak dźwięku“
Tylko dźwięk, brak
obrazu na ekranie
Ekran pokazuje:
Brak sygnału
DVB-T przewód nie połączony
Podłącz DVB-T kabel
Kabel antenowy jest
uszkodzony
Sprawdź kabel antenowy i połączenia
Źle ukierunkowana antena
Ukierunkuj odpowiednio antenę w stronę
najbliższego przekaźnika sygnału naziemnej
TV cyfrowej
Pilot zdalnego
sterowania nie
odpowiada
Akumulator jest wyczerpany
Wymienić baterię
Pilot nie jest skierowany lub jest
zbyt daleko od odbiornika
Skieruj poprawnie pilot zdalnego sterowania
do jednostki
Zacina się obraz
Sygnał jest zbyt słaby
Sprawdź kabel antenowy i połączenia
SPECYFIKACJA
Tuner
Wideo
Częstotliwość wejściowa
170 ~ 230 MHz, 470 ~ 860 MHz
Poziom wejściowy RF
-78 ~ -20 dB m
Szerokość pasma
7 MHz a 8 MHz
Modulacja
QPSK, 16QAM, 64QAM
Format Decoder
MPEG4 AVC/H.264 [email protected], MPEG2 [email protected]
Format wyjściowy
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Port wyjściowy
HDMI, SCART
Audio
Format Decoder
MPEG-1 (capas 1&2&3), WMA, AC3
Wyjście audio
Koncentryczny, L/R (SCART)
USB 2.0
Obsługiwane pojemności
500 GB
Obsługiwane nośniki
WAV, JPEG, BMP, AVI, MKV
Zasilacz
5V DC / 1,2A
Max. pobór mocy
<6W
Pobór mocy w trybie czuwania
< 0,5 W
Zasilanie
Waga
0,1 kg
Wymiary
155 x 80 x 30mm
57
GS150HD_A5.indd 59
27.3.2014 10:50:42
GS150HD_A5.indd 60
27.3.2014 10:50:42

Podobné dokumenty

Instrukcja obsługi GS100HD

Instrukcja obsługi GS100HD Uruchomienie funkcji ,,INFO” dostępnej na pilocie, przez jednokrotne naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania programu powoduje wyświetlenie krótkiej informacji - numer kanału, nazwę stacji telewi...

Více