TP-7C-2016-02-08

Komentáře

Transkript

TP-7C-2016-02-08
 PLÁN NA TÝDEN OD 8. 2. 2016 DO 12. 2. 2016 Sudý týden Informace pro žáky a rodiče: Služba: Hejcman, Votruba ​
TŘÍDA VII. C Mluvnice: Citoslovce, dokončení slovních druhů ­ neohebných, ​
diktát Sloh: Charakteristika, práce s literární ukázkou ­ každý si přinese charakteristiku lit. postavy (kniha, kterou právě čtete, budeme s ní pracovat). Pražské poetické setkání (st) ­ soutěžící využijí možnost před třídou recitovat, zásady hodnocení zůstávají Matematika opakování poměr ­ ​
zlatý test​
(slovní úlohy) 10.2., nová látka ­ přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka; D.Ú. 108/9, 10, 11, 12 na 16.2. Anglický jazyk Pejsarová ­ ​
stále testíky na sloveso být + minulé tvary sloves, dú klasicky A4. Po procvičování sloves+ testík, st, pá příprava na prezenatci Slavná osobnost ­ tabletová učebna, ​
po 15.2. souhrnný testík cca 25 min. (minulý čas, 10 vět o osobnosti, short answers).​
St, pá 17.+19.2.​
PREZENTACE!!! Kritéria v PTF Kökeny​
­ minulý čas průběhový a minulý čas prostý, slovní zásoba ­ přírodní katastrofy pokračuje ústní zkoušení: my best/last holiday minitest minulý čas průběhový ­ kladně, záporně, otázka ­ středa 10.2. zapsat slovní zásobu 3A a 3B do slovníčku do středy 10.2. d.úkol na pátek 12.2. prac. sešit str. 27, cvič. 4 a 5 ­ minulý č. průběhový a minulý č. prostý Přírodopis Rostlinná pletiva a orgány Dějepis Husitské hnutí ­ úvod Zeměpis Regiony USA ­ BosWash, SanSan, Velké prérie Reliéf a vodstvo Severní a Jižní Ameriky ­ slepá mapa (12.2.) Fyzika Slovní úlohy: tlak v kapalině, hydraulická zařízení Kapalina v gravitačním poli Výchovy a OV​
– hodina odvolána, zadána termínovaná práce z VZ – Výživa ­ opakování, termín odevzdání volitelné 17.2.2016 předměty VZ​
– bude Přírodopis s pí učitelskou Kohoutovou FJ – ​
Ma famille, příprava a prezentace projektu. Slovíčka z 1. a 2. lekce NJ Haj – ​
Mo ­ Wir rechnen (LB S. 69), Množné číslo podstatných jmen (pracovní list, LB 71); ​
Fr ­ test ­ Zahlendiktat​
; Wie spät ist es? (LB 70) NJ Tu –​
M
​eine Freunde ­ časové údaje,​
DÚ ­ PS, zadáno v pá, slovíčka: vlastnosti osob, opakování číslovek. E3 ­ Wortschatz ­ seznámení, zápis, určitý a neurčitý člen podstatných jmen. ICT​
– Editace dig. videa Dom​
– Lasagne SDěj ­ ​
08. 2. ‐ Gotická exkurze – Návrat do 16.00 ke škole. O dobu, o kterou seminář prodloužíme, skončí příští týden 15. 2. dříve. Kdo bude odcházet po skončení akce sám, donese lísteček od rodičů. Vv​
­ Malby inspirované dílem C. Moneta a J. Pollocka, přineste si 2x bílou čtvrtku A3, voskovky a vodové nebo anilinové barvy RJ ­ Kartičky s azbukou, práce ve skupině Azbuka, PL: Nová slovíčka Český jazyk 

Podobné dokumenty

TP-8C-2012-11

TP-8C-2012-11 Literatura - romantismus (blíží se prověrka literární druhy a žánry), básnické tropy a figury Trvá - Slovanská epopej (mluvený odborný referát)

Více

Hospodáøství USA

Hospodáøství USA Snahy o ekonomický úspěch nutí každého jednotlivce hledat nové možnosti ekonomická aktivity. Stát je protkán hustou dopravní a informační sítí, problémem není změna bydliště a možnost rychlého přes...

Více