Internet nás baví! - Vrané nad Vltavou

Komentáře

Transkript

Internet nás baví! - Vrané nad Vltavou
STRANA 5
PŘÍLOHA STRANY 7 – 9
Pojdte,
budeme
si hrát
STRANA 11
Míče
vybrali
dobře
KAMENICE
TUkas – Volkswagen, Audi komplex
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 072 219
www.tukas.cz
is
Jarní servag
sw en TUkas
Volk sw
*Akce platí do 5. 5. 2011
cen!
Soutěž o AUTO a spoustu dalších
JV
Čtvrtek 14. 4. / 6. ročník / č. 8 / 2011
GLOSA
Hromádkáři
Přišlo jaro. Se všemi příznaky
a doprovodnými jevy: voňavým teplým vzduchem, zeleně
bujícími trávníky a jásavě kvetoucí forzicií. Zahrady se probouzejí, objevují se první výhonky květin a v okolí zahrad
a domů první hromádky. Kupky suché trávy, ostříhaných
větví, drnů a dalšího zeleného
odpadu začínají rašit podél
cest, za ploty, v příkopech, na
okrajích polí a louček. Tam
všude je hromádkáři vozí a ponechávají v naději, že si příroda poradí, hromádky časem
zetlejí a obrátí se v příslovečný
prach. Příroda, mocná vládkyně, však nechává kupky bez
povšimnutí a namísto tlení se
zabývá výrobou krupobití, zemětřesením či povodní. Obce
se hromádkování snaží odstranit nabídkou biopopelnic
(500 Kč ročně), sběrných pytlů
(20 Kč za kus) nebo přistavováním kontejnerů (zdarma).
Marné! Hromádkuje se dál. Na
konci léta se pak v některých
koutech vesnic tyčí velehromádky. Ačkoliv je jejich skladba rostlinná, vypadají nevábně
a přírodě nějaký čas potrvá,
než se pomalu rozpadnou.
A možná si ta mocná dáma
řekne: jsou to nenapravitelní
bordeláři, tihle hromádkáři,
a spláchne pomocí vydařené
bouřky nebo vodní vlny hromádky i s jejich tvůrci!
Hana Michaliková
NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
Internet nás baví!
VESTEC – V sále
zastupitelstva
Středočeského kraje
proběhlo slavnostní vyhlášení
krajského finále soutěže
Zlatý erb. Vestecké webové
stránky bodovaly ve třech
kategoriích. Cenu převzali
starosta Tibor Švec, radní
Václav Drahoš a předseda
dopravní a bezpečnostní
komise Eduard Jarolímek.
Všichni dobře vědí, že
úspěchy obce je potřeba
prezentovat. A jak jinak
v jednadvacátém století,
než pomocí kvalitních
internetových stránek obce.
Stránky www.vestec.cz se umístily na třetím místě v kategorii
webová prezentace obce. „Této
ceny si vážíme nejvíc, jedná se
vlastně o hlavní kategorii. Velkou výhodou soutěže je zpětná
vazba. Porota vám následně pošle detailní rozbor. Není nad to,
porovnat výsledky s ostatními
Vestecké webové stránky patří v regionu k těm nejlepším. V soutěži Zlatý erb poprávu získaly třetí místo ve finále Středočeského
kraje. Www.vestec.cz bodoval ještě v další kategorii. Celkem tři ceny převzali zástupci obce na slavnostním vyhlášení
obcemi. Rozhodně ZLATÝ ERB
je dobrý v tom, že znáte konkrétní hodnocení porotců, a víte,
kde se zlepšovat. A o to nám jde
především, jinak by nás to ani
nebavilo,“ říkají vestečtí představitelé s úsměvem.
Především zájem a nadšení stojí za letošními úspěchy Vestce
v soutěži. „Elektronická rezervace sportovišť obce“ a „MMS
závady“ ukořistily první a druhé
místo v kategorii Nejlepší elektronická služba. „MMS závady
KRÁTCE
Automobil
v plamenech
V. POPOVICE – Na tísňovou linku HZS Středočeského kraje byl dne 28. března
v 18:55 hodin oznámen požár
osobního automobilu Ford
Focus Combi na odbočce
Habří ve Velkých Popovicích.
Na místo požáru byla vyslána jednotka SDH Lojovice
a HZS Říčany. Na místě byl
zjištěn požár osobního automobilu v plném rozsahu,
který se začal šířit na vedlejší
dřevěnou kůlnu. Na osobním
automobilu byla škoda vyčíslena částkou 80.000,- Kč.
Příčinou vzniku požáru byla
technická závada na elektroinstalaci vozidla.
Mjr. Ing. Josef Kudrna, ÚO Kolín
Náš REGION distribuuje
29. března začala demolice mostu. Nejdříve na straně dálničního pruhu „brněnského“, pak bude odstraněn střední pilíř a hned
nahrazen stavbou nového a nakonec dojde k demolici pruhu „pražského“
Foto: Zbyněk Pokorný
Co okruh ještě čeká?
Objížďky do listopadu!
Na Silničním okruhu kolem Prahy už se jezdí, ale každý ví, že
„hotovo“ ještě není. Co tedy ještě
okruh v našem regionu čeká? Za
informacemi jsme museli zajít
do kanceláří vedení stavby v areálu Safina (Ing. Jaroslav Bílek,
Dálniční stavby – vedoucí sdružení dodavatelů SOKP 512) a za
mužem nad míru povolaným,
hlavním inženýrem projektu
této části „okruhu“ (ing. František Jehlík, Pragoprojekt).
Z jejich informací vyjímáme:
Most přes dálnici, silnice II/101
v úseku Jesenice – Říčany. Jeho
nová podoba připravuje širokému
okolí veliké dopravní trauma. Ačkoliv byl do dnešní podoby dostavěn teprve v roce 1994, teď dnem
29. 3. začala jeho demolice. Nej-
dříve na straně dálničního pruhu
„brněnského“, pak bude odstraněn střední pilíř a hned nahrazen
stavbou nového a nakonec dojde
k demolici pruhu „pražského“.
Zvláště pro řidiče je určen jeden
nový zásadní technický údaj. Šířka vozovky mezi svodidly bude
u nového mostu 9,50 metru. Časový údaj je krajně nepříjemný.
Veškeré práce by podle harmonogramů v tuto dobu platných
měly skončit až v listopadu. Vše
ostatní (především zkrácení lhůty výstavby) záleží na přípravě,
tempu výstavby a součinnosti
s dopravní policií ČR pracovníků
společnosti SKANSKA.
Křížení okruhu s dálnicí v místě čerpacích stanic SHELL,
umožňující návaznost dalšího
úseku (Říčany-Běchovice), je
už řadu měsíců závislé na tom,
O AUTECH
Příloha vyjde 12. května
zda investor jakýmkoli způsobem ukončí jednání o možnosti
stavět a získá v tomto místě přístup na pozemky (území čerpací stanice SHELL ve směru od
Prahy, provozující společnost
Greyhound). Jednání trvají už od
roku 2008.
Výsadba náhradní zeleně. Plynule pokračuje a bude do termínu kolaudace v souladu s projekty a vydanými souhlasnými
stanovisky.
Další vybavenost. Odpočívadla, benzinové pumpy, heliporty,
v tuto chvíli se o nich v daném
úseku neuvažuje. Projekt o ně
není v žádném úseku doplňován
a není ani v tomto směru podán
žádný návrh na doplnění či změnu. Naopak, práce pokračují na
systému SOS.
Vladimír Zápotocký
kontaktujte svoji poštu nebo nás!
[email protected] 774 488 900
blém nebo havárii
havárii, tak ji v momo
bilu vyfotíte a pošlete MMSkou
na radnici a naše pracovní četa
ji běží odstranit,“ vysvětluje vestecký starosta. I proto se nám
daří udržet nadstandardní pořádek v naší obci.
fungují jednoduše. Když ráno
zjistíte například na ulici pro-
T pokračování na str. 4
Podvedení záchranáři
KRAJ – Nedávno skončená
akce lékařů „děkujeme,
odcházíme“ měla, zdá se,
dobrý konec pro ty lékaře,
kteří pracují v nemocničních
zařízeních. Jaká je situace
u záchranářů, kteří
jsou na rozdíl od lékařů
v nemocnicích placeni
z krajských peněz? Stalo
se to, že vláda i přes jejich
loajalitu při vyjednávání
v krizových dnech na ně
takříkajíc zapomněla. Nebo
je to jinak? Na otázky naší
redakce odpovídal ředitel
Středočeské záchranné
služby MUDr. Martin Houdek.
T Kolika záchranářů ve Středočeském kraji se problém týká?
Týká se to asi 90 lékařů pracujících
na Středočeské záchranné službě.
T Přislíbil kraj nějaké řešení,
pokud nějaké existuje?
Existuje jediné řešení - kraj navýší o příslušnou sumu dotaci
na provoz. Předběžně mám od
pana hejtmana přislíbeno, že tak
učiní, ovšem ne ve všech krajích
je taková vstřícnost jako u nás.
T Nehrozí, že lékaři ze záchranky budou přecházet do nemocnic za lepšími příjmy?
U nás s největší pravděpodobností ne, my lékařům navýšíme platy
a ponecháme nenárokové složky platu /osobní hodnocení/ na
stejné úrovni. V některých krajích,
kde nenavýší kraj příspěvek, budou muset jít touto cestou a může
to znamenat odchod lékařů.
T Jak velký rozdíl v platech to
přibližně znamená?
Rozdíl, resp. navýšení pro lékaře
dle vládního nařízení, je stejný jako
v lůžkových zařízeních tj. 5-8 tis.
Kč/měsíc s ohledem na věk a praxi, resp.vzdělání jednoho každého
doktora. Samozřejmě se to projeví
také v přesčasech, kde následně
též dojde vzhledem k zmíněnému
navýšení k růstu hodinové mzdy.
T Proč lékaři záchranky výrazněji neprotestovali v akci děkujeme, odcházíme? Logicky to vypadá, že za to, že byli zticha, nebylo
potřeba se jejich platy zabývat...
Těžko říci, nevím. Každý dobrý
skutek je po zásluze potrestán,
mně z toho vyplývá, že za odpovědné chování přichází zasloužený
trest. Mrzí mě to, že když nás premiér a celá vláda potřebovali, tak
nám vše slíbili, a teď na nás kašlou.
Skutečně si vezměte, jaká by byla,
resp. o kolik by byla horší vyjednávací pozice vlády, kdyby lékaři na
ZS byli též ve výpovědi - nepoměrně, ale nepoměrně horší. Celé to vidím v tom, že kraje jsou toho času
v rukou ČSSD, tak proto nic nedostanou, politická záležitost. Přitom
se jedná cca o 650 lékařů v celé ČR,
což je zlomeček proti lůžkovým lékařům, řádově setina.
T Z faktu, že krajské záchranky
financuje kraj, vyplývá, že problém a jeho řešení je především
na kraji? Je to tak? Jak se k tomu
staví hejtman Rath?
Již jsem odpověděl. Kraj, resp.
pan hejtman se k nám chová velice vstřícně.
Otázky pokládal Zbyněk Pokorný
INZERCE
Ä[ëÜ
ñ[áÜä
àåñÜéæíØë
ÀäãéÖàéêßéڕâe
Pokud nedostáváte noviny,
Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
¿Öã•ÀY×çé
Ç­“ªª§“§««“¬¤¨
¸­“ÞÔÕåç³áÔæåØÚÜâá¡Öí
J E S E N I C E,ƲÓǏBOTLÈ
Ř Í Č A N Y,ƎFSOPLPTUFMFDLÈ
B E N E Š O V,,DzJäÓLPWB
www.okna.eutUFMFGPO 773 360 000
2
kam, kdy a za čím
www.nasregion.cz
BŘEZOVÁ – OLEŠKO
sobota, neděle od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské
sdružení, sekce bonsají a japonských
zahrad zvou na prohlídku „Zahrady nad
řekou“ a „Zahrady tří bran“. Zahrady
jsou umocněny okolní vypůjčenou krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy.
Dále sbírka bonsají, suiseki, oshibany atd.
Stálá prodejní výstava obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské zahrady, Vltavská
1048/371, Oleško. Otevřeno všední den
nejlépe po dohodě na tel.: 602 315 658
19. 4. od 13.45 hod.
od 2.3. do 22.5. denně od 10 do 18 hod.
22. – 26.4.
Vycházka na Třeštibok, sraz na náměstí,
Jílovští senioři
Počátky lesnictví na divokém západě
– Botanický ústav Akademie věd ČR si vás
dovoluje pozvat na výstavu v návštěvnickém
centru na nádvoří průhonického zámku.
Velikonoce na zámku – Ubytování na jednu noc pro 2 osoby v Zámeckém pokoji. Snídaně pro dvě osoby. Jarní bylinná koupel pro
dvě osoby. Whirlpool se sektem. Romantická
večeře při svíčkách pro dvě osoby. Velikonoční překvapení. www.stirin.cz
22. 4. od 19.00 hod.
Cestou necestou – One man show Miroslava Donutila. Srdečně Vás zveme na
příjemně strávený večer s vynikajícími
příběhy Miroslava Donutila. Použitá hudba
je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila:
Balada pro banditu, Písničky z provázku,
Ten báječnej mužskej svět. e-mail: fi[email protected] , www.jilove.cz.
DOLNÍ BŘEŽANY
Velikonoční dílnička – pro všechny věkové kategorie – děti od 2 let, školáci, dospělí
– více na rcbaracek.webnode.cz/news/velikonocni-dilna/. Registrace na [email protected], tel. 728 143 598
19. 4. od 10.30 do 11 hod
Barvička – výtvarný kroužek pro nejmenší
děti, které si rády hrají s pastelkami, štětcem a modelínou. Budeme „matlat a patlat“ takže zástěrka je nutná. Cena 50 Kč
zahrnuje i vstup do herny. Registrace na
[email protected], tel. 777 352 520.
Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák
Řepčice – www.kynologicky-servis.cz
MĚ
Skvělý den
SÍC
ZDAR
MA
a další sk
pouze v vělé bonusy
tento de
n!
ve stylovém prostředí Parku Holiday, oceněném
titulem Stavba roku. Den plný sportu, zábavy
a relaxace. 17. 4. od 9 do 17 hodin budete mít
možnost si vyzkoušet všechna sportoviště. Od tenisu,
badmintonu nebo squashe přes fitness aktivity,
indoor golf až po relaxační zónu a Přístav
dětství s programy pro plavání rodičů s dětmi.
Rybářské závody pro děti ve věku
7 – 15 let. V Dolních Břežanech na Mlynářském rybníku. (Děti nemusí mít trvalé
bydliště v Dolních Břežanech.) Startovné
100,- Kč se platí na místě. Zájemci se
mohou hlásit u p. Šimáka – 724 209 994
nejpozději do 15.4.2011.
16. 4. od 14.00 do16.00 hod
Obrana pod vedením Jardy Labíka. Cvičák Řepčice – www.kynologicky-servis.cz
Přijďte a prožijte
7.5. od 9.00 do 17.00
HRNČÍŘE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
INZERCE
30.4. od 19.00 hod.
Slet čarodějnic na Flám 2011 – soutěže
pro děti a dospělé, miss čarodějnice, maga
hranice, koncert skupiny Flám, občerstvení zajištěno, na závěr 80. – 90.léta.
ŘEPČICE
Květnového povstání 194,
Plavky, sportov
ní obl
Praha 10-Benice
ečen
íao
buv
do
Atraktivní program
hal
ys
se
n Zumba pro všechny ve sportovní hale
bo
u!
od 10.00 a od 14.00 hodin.
Spinning od 11.00 a 15.00 hodin ve vstupní hale.
Pilates od 12.00 a Budokon od 13.00 hodin.
v pohybovém sále.
n Aqua-aerobic od 11.00 a 16.00 hodin
n Konzultace s trenéry, fitness test, dětská tenisová
školička a mnoho dalšího.
n
Hobby dílny pro děti 2 – 6 let – Kraslice jak malované – namalujeme si reliéfní
sádrové kraslice. Cena 70 Kč. Registrace na [email protected],
tel. 728 143 598
Grilování a disco pro pamětníky
60-80 léta oldies
20.4. od 20.00 hod
Tel.: +420 323 60 77 84 / [email protected]
RESTAURACE r HOTEL r GRIL r PIVOVAR r DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
21.4. od 10.30 do 12.00 hod
Březen – duben
Setkávání maminek s miminky – máte
doma miminko? Přijďte si oddechnout od
každodenního kolotoče a neformálně si
povídat o radostech a strastech mateřství
a rodičovství. Mezi nás přijde i rodinná terapeutka Mgr. Těšínská, maminka 4 dětí.
Doporučujeme registraci na [email protected]
rcbaracek.cz, 603 374 262.
Výstavka fotografií z Fotosoutěže 2010
– vestibul radnice
Tančírna, Kulturní centrum Jesenice,
Budějovická 303
17.4.
Pohádka pro děti – Tři kouzelné pohádky.
Kulturní centrum Jesenice, Budějovická 303
7.5.
Květinový ples. Kulturní centrum Jesenice, Budějovická 303
21.5.
Tančírna. Kulturní centrum Jesenice,
Budějovická 303
22.5.
Pohádka pro děti – O dvou vodnících. Kulturní centrum Jesenice, Budějovická 303
Březen – prosinec
Stálá výstava Jílové rukama dětí – vestibul radnice
KAMENICE
Club vodních dětí – Valnovka, Benešovská 102, Ládví – Kamenice, www.clubvodnichdeti.cz
Plavání miminek do 3. měsíce v domácím
prostředí tzv. vaničky. Plavaní kojenců, batolat, předškolních a školních dětí od ukončeného 3. měsíce do 10 let věku dítěte.
Individuální plavání. Dětská psychologie,
poradna, přednášky. Divočiny – hudebně
pohybový projekt. Cvičení pro děti. Cvičení
pro maminky a celá řada dalších aktivit.
30. 4. od 19.00 hod.
Běh čarodějnic – 4. ročník běhu čarodějnic zakončený soutěží o nejlepší masku.
KUNICE
16.4.
Babytenisový turnaj. Hotel zámek
BERCHTOLD www.zamekberchtold.cz
JÍLOVÉ U PRAHY
17.4.
16. 4. od 8.00 do 13.00 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Hotel zámek
BERCHTOLD www.zamekberchtold.cz
JÍLOVSKÉ TRHY – Město Jílové u Prahy
Vás zve na sobotní trhy na Masarykovo
náměstí. Pěstitelské výpěstky, řemeslné
výrobky, pekařské a uzenářské dobroty.
vítáni budou chovatelé nejenom z Jílovska. www.jilove.cz, e-mail: [email protected]
jilove.cz
INZERCE
17. 4. Paví král – o zradě a velké
lásce
Začátek vždy ve 14.30 hod., představení se konají v Sokolovně ve Velkých Popovicích, vstup z parkoviště
u tenisových kurtů.
úterý až pátek 9 – 17 hod.,
sobota 9 – 12 hod.
Galerie – atelier Romana Kotrče – keramika, šperky, obrazy, grafika, kované
doplňky, drahé kameny, vše především
od českých autorů. Po tel. dohodě i mimo
otevírací dobu: 323 665 212, mobil:
723 950 749, email: [email protected]
Masarykova ul. č. 6
17.4.
od 14.30 do 16.00 hod.
23.4.
od 15.60 do 17.00 hod.
24.4.
od 15.30 do 17.00 hod.
30.4.
od 14.30 do 16.00 hod.
Vstupné:
děti do 15 let, důchodci 20,dospělí 40,-
Zveme vás na Pivovarský den
do Štiřínské Stodoly
v sobotu 30. 4. 2011
Kutilové teen´s – velikonoční pelech
Zajdy Mrkvičky – zajíčkovi vyrobíme pěkný pelíšek vystlaný slámou nebo senem.
Cena 150 Kč. Registrace na [email protected], tel. 728 143 598
16.4.
Loutkové divadlo
Veřejné bruslení:
www.stirinskastodola.cz
19. 4. od 16.00 do 17.15 hod
JESENICE
VELKÉ POPOVICE
n
19. 4. od 16.00 do 17.15 hod
Korálkování – výroba náušnic – Přijďte si
vyrobit vlastní šperky! Naučíte se rychle
a snadno vyrobit náušnice technikou ketlování. Můžete zkusit i náramek, náhrdelník
nebo prstýnek. Cena 190 Kč. Registrace na
[email protected], tel. 724 023 320.
22.7. od 21:00 hod.
KLASIKA POD HVĚZDAMI – Verdiho Nabucco je vášnivá opera plná hitů, z nichž
„Va pensiero“ se dávno dostal pod kůži
i zarytým odpůrcům operního umění.
Prožijte ojedinělý letní večer s více než
100 členným souborem, živými zvířaty
a tradičním závěrečným ohňostrojem. Zámek Štiřín. www.stirin.cz
ZVOLE
16.4.
Velikonoční šachový turnaj. Šk Medvědi
Zvole
23.4. od 8.30 hod.
Zvolští Hasiči a rybáři Vás srdečně zvou na
Rybářské závody CHYŤ A PUSŤ! Zvole
velký rybník, sraz u hasičárny. Vlastní závod 9.00 – 11.00 hod. Startovné 150,-Kč
29.4.
Čarodějnice v MŠ
20.4.
Velikonoční
ZŠ Zvole
výstava
2011.
Pořádá
30.4.
Šachový turnaj rapid. Šk Medvědi Zvole
ŠTIŘÍN
30.4.
22. 4. od 19.30 hod.
Pavel Sedláček & Cadillac – Přijďte si
zatančit rock´n ´roll a zavzpomínat na mládí. Zámek Štiřín. Vstupné : 250,- Kč
Čarodějnice. Pořádá OÚ Zvole, ŠSKK, Sokol Zvole
Změna programu vyhrazena
Kulturní centrum Kamenice, Ringhofferovo nám. 434,
tel./fax 323 672 643, e-mail: [email protected], www.obeckamenice.cz
19. dubna od 19.30 hodin
Koncert
VĚRA ŠPINAROVÁ
Doprovod Adam Pavlík BAND
Vstupné 350,-/300,- Kč
11. května od 19.30 hodin
MILÁČEK ANNA
Světově proslulá komedie o tom, že není
šikovné přivést si domů milence právě,
když má váš manžel v ložnici přítelkyni.
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař,
Linda Rybová, Saša Rašilov,…
Vstupné 350,-/300,-/250,- Kč
19. dubna od 10.15 hodin
RADÚZ A MAHULENA
Hraje Divadlo POHÁDKA – pro II.st. ZŠ
18.května od 9 hodin
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Hraje Divadlo ANDROMEDA – pro děti od
3 do 10 let. Vstupné na dětská představení 30,- Kč (není-li uvedeno jiné)
23.4.
Vítání jara. Hotel zámek BERCHTOLD
www.zamekberchtold.cz
Čistý Ladův kraj
30.4.
Čarodějnice + tenisový turnaj čtyřhry.
Testování kol, závody dětí v maskách na
koloběžkách a přibližovadlech. HOTEL zámek BERCHTOLD www.zamekberchtold.cz
OHROBEC
30.4. od 15.00 hod.
tškolka s výukou angličtiny
a celodenním provozem
v Praze – Písnici
tsoukromá výuka angličtiny
pro děti i dospělé
tkontakt:
www.aj-skolka-slavicek.cz
[email protected]
Den Země oslavíme v Ohrobci na károvském lesním hřišti (ulice K Lesíčku) soutěžemi pro děti s ekologickou tématikou
– Ekohrátky 2011.
PRŮHONICE
Každý pátek od 11. 2.
od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče a děti
ve věku 2 – 3 roky. Více informací na
www.sokolovnapruhonice.cz nebo tel.
čísle 267 310 506
Projekt v rámci mezinárodní kampaně
Ukliďme svět
Sobota 16. dubna 2011 v 9:00 hod.
Plakát A5.indd 1
Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Jan Šercl
E-mail: [email protected]
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 100.
Jihovýchod
Redakce: Zbyněk Pokorný, tel.: 774 488 904, [email protected] / Inzerce: Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, [email protected]
Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.
Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice,
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko,
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole,
Želivec „ Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves,
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola.
Plakát A5.indd 1
10.3.2011 8:37:41
10.3.2011 8:37:41
z obcí
KRÁTCE
Jeden z nich nehodu
nepřežil
VESTEC – Jednotky HZS
Praha a HZS Středočeského
kraje likvidovaly následky
dopravní nehody osobního
automobilu na Vídeňské ulici ve Vestci u Prahy. Jeden
muž zemřel, druhý je vážně zraněn a silnice byla po
dobu vyšetřování uzavřena.
Osobní vůz Honda Civic jel
od Hodkovic do Vestce. Řidič dostal smyk, narazil do
stromu a skončil v příkopu.
V době příjezdu dopravních
policistů již ani jeden ze
zraněných na místě nebyl
a policisté zjišťují totožnost
obou mladých mužů. Jeden
z mužů na následky zranění
zemřel. Druhý byl ve vážném
stavu převezen do nemocnice v Praze 4 – Krči.
Z vozidla odcizil
notebook
KAMENICE – Na Obvodní
oddělení v Kamenici dne
15. března ve večerních hodinách přišel oznámit šestačtyřicetiletý muž vloupání
do svého osobního vozidla.
To ve stejný den v půl sedmé večer zaparkoval u zimního stadionu v obci Velké
Popovice. Na parkovišti vozidlo uzamkl a odešel. Když
se k vozidlu po dvou hodinách vrátil zpět, zjistil, že je
rozbité okno pátých dveří.
Ze zavazadlového prostoru
zmizel notebook v hodnotě 40.000,- Kč. Škoda, která
vznikla poškozením okna,
činí 10.000,- Kč.
PČR Praha-venkov
Vloupal se do chaty
VRANÉ NAD VLTAVOU
– V době od 12. března od 17.00
hodin do 18. března devíti hodin ráno dosud neznámý pachatel nezjištěným předmětem
vypáčil vstupní dveře do rekreační chaty v obci Vrané nad
Vltavou. Zde následně odcizil
elektrickou sekačku na trávu,
jízdní kolo, vrtačku, šicí stroj,
10kg PB láhev, benzínovou
pilu, ruční čerpadlo. Svým jednáním způsobil majiteli škodu
ve výši 36.600,- Kč a 5.000,- Kč
na poškození vstupních dveří
do dílny a obytné části rekreační chaty.
PČR Praha-venkov
Zmizelo nářadí
NOVÁ HOSPODA – 17. března
v půl jedenácté večer oznámil
policistům Obvodního oddělení Kamenice sedmatřicetiletý muž z Prahy vloupání do
rodinného domu. Když jeho
žena toho dne ráno odjížděla
z domu, bylo vše pořádku. Jinak tomu bylo, když se manželé večer vrátili domů. Zjistili, že
chybí laser, přímočará pila, dvě
pneumatická kladiva. V rodinném domě nedošlo k žádnému
poškození, avšak škoda odcizením nářadí činí 52.000,- Kč.
Při rekonstrukci domu manželům pomáhal muž, kterého
si najali. Zda tento má něco
společného s celým případem,
bude předmětem dalšího šetření policistů.
PČR Praha-venkov
Čtvrtek 14. 4. 2011 • JV 8
Byla to jasná volba
KRÁTCE
Nevšední fotografie
opeřenců
ČESTLICE – Koním
zaslíbený je kraj jižně od Prahy.
Koňáky tu potkáte téměř
v každé vesnici. I to je důvod,
proč se Gigasport v Čestlicích
rozhodl rozšířit svoji nabídku
o jezdecké potřeby finské
firmy Horze. Slavnostního
otevření ve čtvrtek 31. března
se zúčastnila kromě desítek
návštěvníků i řada osobností
jezdeckého života.
„Je skvělé, že se tento sport dostává mezi širokou veřejnost. Jezdectví není jen pro pár vyvolených,
má úžasné kouzlo, je sportem pro
všechny. A teď bude zase o něco
dostupnější,“ říká jednatelka Gigasportu Kamila Steinbauerová.
„Všichni u Horze jezdectvím žijí.
Jsem ráda, že se Gigasport stal
exkluzivním distributorem této
značky v České republice, protože profitovat z toho bude především český zákazník,“ prohlásila
Kamila. „Usilujeme o to být trvale
nejlepším prodejcem sportovního
zboží na trhu, a proto jsme vyhověli požadavkům mnoha našich
zákazníků nejenom z tohoto regio-
Václav Vydra, herec a milovník koní, pokřtil společně se zástupci Gigasportu nové oddělení jezdeckých potřeb v Čestlicích. Vrcholem
večerní opening párty bylo vystoupení Jimmyho Magury a módní přehlídka jezdectví uvnitř prodejny
Foto: Zbyněk Pokorný
nu, kteří výbavu právě pro jezdectví v našem sortimentu postrádali
a především v tomto regionu se na
nás obraceli,“ vysvětluje Kamila,
proč volba padla právě na prodejnu v Čestlicích. Ta je prozatím
jedinou v republice, kde jezdecké
potřeby firmy Horze najdete, a to
Zbyněk Pokorný
na ploše 300 m2.
Okolo hvězdárny
k Ladově chalupě
Odbor KČT – TJ Sokol
Senohraby Vás zve
na 41.ročník
turistického dálkového
pochodu a cyklojízdy
v sobotu 14. května
Chyť a pusť!
Zvolští hasiči a rybáři zvou na
rybářské závody CHYŤ A PUSŤ,
které se uskuteční na velkém rybníku ve Zvoli v sobotu
23. dubna. Začátek plánují na
8:30 hod. u hasičárny. Závod
samotný proběhne od 9.00 do
11.00 hodin. Každý rybář při
prezentaci obdrží kupón na občerstvení (párek+pečivo, pivo,
limo, káva, grog, čaj). Podmínky
pro rybáře: Loví se max. na dva
plotu, úzkou pěšinou dolů – celkem 15 minut chůze k chatě na
Vávrově palouku.
Občerstvení: na vlastní náklady
v restauracích na trasách nebo
ve stánku u startu a cíle.
Odměna: v cíli obdržíte pamětní
Pěší trasy: podle vlastního výběru 6, 10, 15, 21, 31, 52 km.
Cyklistické trasy: podle vlastního výběru na 23, 49, 68 km.
Trasy vedou po polních a lesních
cestách turisticky značených,
cyklotrasy pak převážně po
okresních silnicích. Trasy nebudou zvlášť značeny, je nutno se
řídit vlastní orientací. Doporučujeme mapy KČT Benešovsko
a Praha východ...
Ubytování: v klubovně sokolovny,nebo ve vlastních stanech
na louce u startu.Požadavky na
ubytování zašlete nejpozději do
10.května 2011.
Poštovné: k žádosti o propozice
přiložte obálku se svojí adresou
a pošt.známkou.
Doprava: do Senohrab vlakem
z Prahy hl.nádraží trať č. 221. Autem z Prahy dálnice Dl – exit 21
Mirošovice – směr Senohraby.
Parkování ulice Pětihostská, Nad
stráněmi nebo u nádraží. Cesta
z nádraží ke startu bude značena
fáborky. Od nádraží chodníkem
k mostu přes trať, do kopce k hasičské zbrojnici, dále ulicí Školní
– na křižovatce vpravo, dále kolem transformátoru a drátěného
list, odznak pochodu a razítka
s Ladovými motivy.
Úhrada nákladů: při prezentaci
zaplatí dospělé osoby 30,- Kč,
děti do 14ti let 15,- Kč a organizovaní turistépo předložení
průkazu KČT 20,- Kč. Tyto částky jsou částečnou úhradou nákladů akce.
Všeobecné pokyny: Děti do 14ti
let pouze v doprovodu dospělé osoby. Děti cyklisté (povinná
přilba) od 10ti let v doprovodu
dospělé osoby.
Zajímavosti na trasách: zřícenina hradu Hláska, Ladovo muzeum v Hrusicích, model starých
Hrusic na OÚ, prohlídka staré
a nové hvězdárny v Ondřejově.
Informace: Zdena Konvičková,
Morušova 306, 251 66 Senohraby, tel.:323655903
Prezentace, start a cíl: chata
lyžařského oddílu Senohraby
– Žlábka – Vávrův palouk průběžně od 6.00 do 17.00 hodin.
e-mail: [email protected]
TJ Sokol Senohraby
Vznikaly jako nechtěné dítě
VESTEC – 17. dubna slavnostně
otevřou cyklostezku ve Vestci,
která bude navazovat na pražskou síť a přes Vestec povede
dále na jih. „Cyklostezka vede
na Prahu směrem na Kunratický
les a chceme dál směrovat na jih
směrem k Jesenici,“ říká starosta
Vestce Tibor Švec. „U nás vznikaly cyklostezky jako nechtěné
dítě – dlouho jsme bojovali s tou
tezí, na co jsou nám cyklostezky, když tam nejsou cyklisté. Až
když se to povedlo zlomit, tak
jsme žádali o dotaci.“
„Zaměřili jsme se na státní
fond dopravní infrastruktury.
Ten primární důvod je alternativní a čistý způsob dopravy
do práce. Spolupracovali jsme
také s Prahou, de facto nám
určili místa, kde by rádi, abychom se připojili. Vlastně je to
tak, že Praha se připojí k nám,
jelikož jsme je předběhli,“ dodává starosta.
Z celkových nákladů 14 mil korun financuje 8 milionů obec.
Stavbu zahájili v říjnu loňského
roku, 17. dubna proběhne slavnostní otevření.
Zbyněk Pokorný
pruty s jedním návazcem a bez
krmítka. Vnadění zakázáno,
výběr místa lovu až po registraci. Povinná výbava: podběrák,
pean, vezírek, nádoba na ryby
Podmínky rybolovu:
z Nezvedat ryby na vlasci bez
podběráku
z Ulovenou rybu nechat zapsat
rozhodčím do výsledkové listiny
z Po zapsání vrátit rybu zpět
do vody
z Po závěrečném signálu ihned
ukončit lov
Vyhodnocení: O umístění závodníků rozhodne max. počet
v CM ulovených ryb včetně
plevelných. Organizátoři slibují hodnotné ceny pro malé
i velké rybáře.
(pok)
Pálení musíte nahlásit,
jinak vám hrozí vysoká pokuta!
REGION – Fyzické
i právnické osoby jsou pří
spalování hořlavých látek
na volném prostranství
povinni učinit opatření
proti vzniku požáru – jinak
řečeno, zabezpečit vše tak,
aby se spalování nevymklo
kontrole a nevznikl požár.
Navíc právnické a podnikající
fyzické osoby jsou
povinny každé spalování
hořlavých látek na volném
prostranství – včetně
přijatých protipožárních
opatření – předem
oznámit příslušenému
hasičskému sboru kraje
nebo místní jednotce sboru
dobrovolných hasičů.
Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše
500 000 Kč. Hasičský záchranný
sbor kraje pak má při nahlášení
pálení pravomoc nařídit přijetí
dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování
zcela zakázat. I pro občany platí, že spalování hořlavých látek
na volném prostranství (např.
listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) – zejména pálení většího množství materiálu
je vhodné předem ohlásit na
příslušené operační středisko
a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlašování je třeba
uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně
kontaktu na ní a také přijatá
protipožární opatření.
Lidé mnohdy bohužel pálení
nahlásit zapomínají a hasiči
pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen loni
jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjeli ve více než
890 případech. Navíc všichni
občané mají zákonnou povinnost počínat si s pálením tak,
aby nedošlo ke vzniku požáru.
V případě nedodržení zásad
požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou
být lidé postiženi pokutou až
do výše 20 000 Kč, pokud svým
jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši
25 000 Kč. Občané by se také
měli seznámit se závaznými
vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení
odpadu na volném prostranství a někdy je i zakazují.
Mošner Pavel
velitel JSDHO Jílové – Modrá
JÍLOVÉ – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy otevírá
23. dubna výstavu fotografií
F. Boučka, P. Homoly, M. Vogla a O. Vorla nazvanou „Ptáci
Jílovska“. Na desítkách velkoplošných fotografií se mohou
návštěvníci seznámit nejen
s nejběžnějšími ptačími druhy
našeho regionu, ale i s těmi nejvzácnějšími, které by zde málokdo hledal. Výstava vznikla ve
spolupráci s Českou ornitologickou společností a Záchrannou stanicí zraněných živočichů ve Voticích, která výstavu
doplnila řadou trojrozměrných
exponátů. Při zahájení výstavy
23. dubna si budou moci návštěvníci zblízka prohlédnout
a pohladit živého výra velkého.
Jarní výjezd po
cyklostezkách
DOLNÍ BŘEŽANY – Sousedé, cyklisté, zveme vás na
výjezd po cyklostezkách do
Záhořan. Trasa: náměstí – po
cyklostezce do Libně – pak do
Záhořan – občerstvení na zahrádce v hospůdce – návrat.
Sraz ve 14:00 na náměstí Na
Sádkách (roh u cukrárny LUHA). Organizuje komise sportu KST. Těšíme se na dospělé i děti v neděli 17. dubna.
Věděl, že nesmí,
a přesto řídil
JESENICE – 20. března v 16.30
byl policejní hlídkou OOP
Jesenice kontrolován jednačtyřicetiletý muž z Kamenice,
který řídil osobní motorové
vozidlo zn. Volvo XC90. Policisté provedli kontrolu dokladů od vozidla a kontrolu
dokladů potřebných k řízení
motorových vozidel. Zjistili, že
muži byl vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel
na dobu jednoho roku. Ten
mu skončí až v polovině letošního roku. Řidič policistům
přiznal, že o této skutečnosti
dobře ví. Muži bylo sděleno
podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, za což
mu hrozí trest odnětí svobody
až tři roky.
PČR Praha-venkov
Nebála se řídit o půlnoci
ČESTLICE – Ve čtvrtek
10. března patnáct minut
před půlnocí byla policisty
Obvodního oddělení Čestlice
kontrolována řidička osobního motorového vozidla VW
Passat jedoucí směrem na
obec Jesenice. Byla vyzvána
policisty k předložení dokladů povinných k řízení vozidla
a poté k provedení dechové zkoušky. Přístroj naměřil
hodnotu 1,46 promile alkoholu v dechu. Třiačtyřicetiletá
žena z Prahy se tak dopustila
přečinu Ohrožení pod vlivem
návykové látky a hrozí jí trest
odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.
PČR Praha-venkov
INZERCE
$8/,;OLJKWLQJ
QiYUK\RVYĚWOHQtDSURGHMVYtWLGHO
INZERCE
Osvěžte se chladivými bublinkami!
JARNÍ AKCE
ekologická likvidace
autovraků Z D A R M A
... Váš obchod
s italskými
potravinami
a vínem
v Průhonicích
Prosecco Brut DOC
Borgo Molino 179,- Kč
Otevřeno: čtvrtek - sobota 10:00 - 21:00
neděle - středa 10:00 - 20:00
(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)
Eshop:
www.winemarket.cz
300 Kč za
váš starý vůz
odtah NONSTOP v Praze a okolí
volejte: 608 130 289
www.rksluzby.cz
3
Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá
9 - 17 hod.
üUoIPEt4PoIPE
světelné studio – Dolní Břežany – náměstí
www.aulix.cz
4
www.nasregion.cz
Webové stránky měst a obcí soutěžily o Zlatý erb
Letos již po třinácté vyhlásilo
Sdružení Zlatý erb a portál
Města a obce online soutěž
o nejlepší webové stránky
a elektronické služby
měst a obcí. Smyslem
soutěže je podpora
modernizace veřejné správy
prostřednictvím informačních
služeb, ale nespočívá
jen v porovnávání jejich
webových stránek. Cílem je
přispět díky těmto službám
ke zkvalitnění života občanů
v daných regionech, zároveň
hodnotící informace využívají
i webmasteři a provozovatelé
k dalšímu zlepšování
elektronických služeb.
Internet a elektronická média
se stala běžnou součástí našeho
života. Cokoli potřebujeme zjistit, ověřit, prohlédnout si nebo
rychle objednat – stačí kliknout
a vše máme okamžitě k dispozici. Podnikatelské subjekty na
svých webech informují o nabízených službách a produktech,
webové stránky úřadů poskytují
ucelený obraz života městských
částí, prostřednictvím webu pomáhají občanům s lepší orientací při vyřizování úředních zále-
žitostí, dávají rady a informace,
seznamují s novinkami.
Obce, města, městské části a kraje republiky mohou každoročně
soutěžit se svými oficiálními we-
Jak je to u vás?
Máte zkušenosti ze svého regionu s neaktuálními webovými
stránkami nebo jste nespokojeni s jejich úpravou? Rádi
uvítáme i kladné ohlasy na
weby, které se vám líbí. Pište
na [email protected]
bovými stránkami a elektronickými službami v soutěži Zlatý
erb, a to ve třech tradičních kategoriích: nejlepší webové stránky města, obce a nejlepší elektronická služba. Zvláštní cenou
je tzv. cena veřejnosti, která se
uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových
stránek. Soutěž probíhá na krajské úrovni a pak v navazujícím
celostátním kole.
V krajských kolech hodnotí porota tzv. povinně zveřejňované
informace, úřední desku, rozsah
doporučených a doplňkových
informací, názornost ovládání
webu, navigace a přehlednost
stránek. V hodnocení se přihlíží
i k výtvarnému zpracování a bezbariérové přístupnosti.
O Zlatý erb soutěží ti nejlepší,
kteří se snaží úroveň svých webů
zvedat stále nahoru. Ne všude je
ale situace takto ideální a i v dnešní elektronické době existují
Kdo
šetří má za tři…
…ale platí to i v případě údržby silnic?
Zima už skončila a na
našich silnicích vypadá
špatně. Při cestách po
regionu se na vozovkách
téměř všude objevují větší
či menší díry, na některých
místech je to
úplná katastrofa.
Díry na mnoha místech
Různé výmoly a výtluky jsou
ovšem i na mnoha jiných silnicích, spíše náhodou se dostanete
na silnici, která by nepřipomínala ementál. Cestmistři jednotlivých SÚS monitorují krajské
silnice II. a III. třídy pravidelně
a při kontrolách opravdu zjistili
větší výskyt výtluků než obvykle.
Je to hlavně kvůli tomu, že se letos v zimě často střídaly teploty,
tající sníh zateče do trhlin a mráz
pak silnici roztrhá.
Nezbyly nám peníze
A jak je to s opravami rozbitých
silnic? Ty nejzávažnější úseky
se dočasně opravují studenou
obalovou drtí, ale to nevydrží
dlouho. „ Z důvodu nedostatku
finančních prostředků nebyla celková oprava realizována
a byla pouze provedena před
zimním obdobím výsprava jednotlivých výtluků v krytu vozovky technologií asfaltovou směsí
za tepla.Vlivem nepříznivých klimatických podmínek v zimním
období docházelo k značnému
plošnému narušení krytu vozovky. Souběžně s tímto opatřením
byla neprodleně zahájena oprava výtluků technologií vysprávky
asfaltovou směsí za studena,“
prozradil nám Jiří Procházka, vedoucí provozu pro Oblast Kutná
Hora. Otázkou však zůstává, zda
se na opravy používá kvalitní
materiál, když je opravené místo
za chvilku ve stejném, ne-li horším stavu jako před opravou.
Moc šancí nemáte
Řešení je tedy jediné – jezdit na
takovýchto úsecích opravdu
opatrně. Pokud si totiž na rozbité
silnici zničíte auto, nemáte moc
šancí získat nějaké odškodnění.
Podle informací právníka musíte
dokázat, že se rozbilo kvůli díře
na silnici a že jste jízdu přizpůsobili daným podmínkám. A to
je někdy obtížné. „Pokud je náhrada škody oprávněná, nese
odpovědnost za vzniklé škody
vlastník komunikace, v případě
silnic II. a III. třídy tedy Středočeský kraj. Škoda může být
uplatňována na příslušné SÚS,“
prozradila mluvčí Středočeského kraje Mascheková.
Lenka Bartáková
PR
CHCETE PODNIKAT A NEVÍTE, KDE ZAČÍT?
ANEB VŠE O
Jednotném kontaktním místě
ČERNOŠICE – Jednotné
kontaktní místo (JKM)
funguje již více než rok při
živnostenském úřadě MěÚ
Černošice v Podskalské
ulici v Praze. Vzniklo jako
informační centrum pro
podnikatele v souvislosti
s uzákoněním volného
pohybu služeb v rámci
Evropské unie.
poskytnutí služby v zahraničí.
K získání informací pracovníci
JKM využívají svých kontaktů
v celoevropské síti JKM, čerpají
z internetových databází a zároveň využívají podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, které je
garantem projektu JKM v České
republice. Zpracování odpovědi
trvá maximálně týden, záleží na
složitosti konkrétního případu.
Co prakticky volné poskytování
služeb znamená, by mohla popsat již více než stovka podnikatelů, kteří se od ledna loňského
roku na pracovníky JKM v Podskalské ulici obrátili s žádostí
o pomoc při realizaci svého záměru vyjet za hranice České republiky a zkusit na vlastní kůži,
jak se podniká v jiné zemi.
Nejčastěji se dotazy týkají profesí zedník, zámečník, tesař, elektrikář nebo kuchař. Objevují se
podnikatelé, kteří chtějí zjistit
podmínky pro provoz restaurace, pro poskytování pečovatelských služeb v rodinách nebo
služeb v zemědělství. Zájem je
o přípravné a pomocné práce ve
stavebnictví. Podnikatelé směřují především do sousedních
zemí, do Německa, Rakouska,
na Slovensko, oblíbená je i Anglie, Slovinsko a Nizozemí.
Jak probíhá spolupráce
podnikatele a JKM?
Ačkoliv podnikatel může přijít
osobně na pracoviště JKM, většina dotazů je pokládána e-mailem nebo telefonicky. Pracovník
JKM v první fázi analyzuje, o jaký
typ poskytování služeb se jedná,
a zjistí informace o dané profesi
v konkrétní zemi. Poté zpracuje písemný projekt postupných
kroků, které vedou k hladkému
Čemu se chtějí čeští podnikatelé
v zahraničí věnovat?
Co je právě teď aktuální?
Od 1. 5. 2011 nastává důležitá
změna v procesu přeshraničního poskytování služeb, kterou
přivítají především firmy, které
podnikají ve stavebnictví a vysílají své pracovníky do Německa
a Rakouska. Tímto dnem končí
tzv. přechodné období, při kterém bylo nutné pro vysílané pracovníky získat pracovní povolení.
Těmto firmám je JKM připraveno
podat kompletní informace, jak
postupovat při vysílání pracovníků v nových podmínkách.
obce, kde uživatelé
marně pátrají po aktuálních informacích. Jejich weby zažily své
chvíle slávy v době svého vzniku,
ale od
té doby se v nich
nic nezměnilo.
Alena Černá
Internet nás baví!
T pokračování ze str. 1
Naproti tomu online rezervace
sportovišť obce vznikla z čiré
potřeby zaplnit nově zrekonstruovaný sportovní areál.
„Obec investovala nemalé
peníze do sportoviště a bylo
nasnadě jej maximálně využít.
Tak jsme rezervační formulář
sami a na koleně naprogramovali s nadšenci z TJ Viktoria
Vestec. I díky tomu jsme taky
získali první místo ve Zlatém
erbu, protože náklady byly minimální,“ říká Václav Drahoš.
„Když už jsme u sportoviště,
tak komunál by měl být první, kdo podporuje sport. Už za
Masaryka platilo, že to, co dá
komunál, to dorovná stát. My
musíme sami ukázat, že chceme sport podpořit, a teprve
pak žádat peníze zvenku,“ dodává starosta Tibor Švec.
Téma Internetu a sportu připomíná otázku o slepici a vejci - Nejdřív musíte mít kvalitní
sportoviště, aby tam chodili
lidé. Lidi podpoříte tím, že na
internetu najdou aktuální dění
a maximum informací napří-
klad právě o obecním sportovišti. Teprve pak můžete čekat,
že na váš web začnou chodit.
Z tohoto důvodu je právě Vestec dobrou inspirací pro obce,
na jejichž webech jsou poslední přidané informace předloňské masopusty a kde aktuality
vytlačují ofocené zápisy z jednání zastupitelstev. Nezbývá
než doufat, že v programech
stran a sdružení v příštích volbách přibude jeden důležitý
bod. A tím je pravidelná péče
o obecní web. On si to zaslouží
Zbyněk Pokorný
a my taky!
Jak vybrat letní tábor?
Zatím nás teprve škádlí
první jarní slunko, ale my,
zodpovědní rodiče dítek
školou a prázdninami
povinnými, už musíme
plánovat program „kam
s ním (s nimi)“ o letních
prázdninách. Pokud jsme
zaměstnaní nebo pečujeme
o vlastní živnost či firmu, není
úplně jednoduché vzít si dva
měsíce volna a oddávat se
lenošení. Ale naše děti si chtějí
volno užít, nepřejí si na nás
čekat v prázdném bytě nebo
se potulovat po liduprázdných
ulicích a čtvrtích.
Příměstské tábory
Malé děti nemají být doma celý
den samy a příměstský tábor je
dobré řešení. Je to taková letní
družina, bez školních povinností,
s programem a činnostmi, které
k létu patří. A večer můžou děti
zpátky do bezpečí domova. Pořádají je často městské Domovy dětí
a mládeže, fungující ve městech.
Všeobecně zaměřené tábory
Je to táborová klasika. Všehochuť
letních aktivit a činností, pravidelný řád a strava, koupání, táboráky,
táborová hra, hlídky a stezka odvahy, táborová pouť nebo karneval.
Pěkné počasí, parta dětí a vedoucí
s kytarou v dětech vytvoří nezapomenutelné zážitky a vzpomínky.
Tematické tábory
Jsou specializované na určitý
okruh činnosti, která naše dítě
baví a už jí provozuje během
školního roku nebo by ji teprve
chtělo začít dělat. Nabídka je široká. Letní herecké školy pro budoucí celebrity showbussinesu,
vodácké tábory, keramika a tvořivé dílny, zpěv, tanec, turistika,
outdoor, jazykové kurzy. Škála je
pestrá, záleží na zájmech a leckdy pochopitelně i finančních
možnostech rodičů.
Markéta Petrová z Domu dětí
a mládeže – Dům UM Praha 10
a městských částí Kolovraty,
Uhříněves, Dubeč a Petrovice,
říká: „Dům UM má v pořádání
dětských táborů zkušenosti již
více než 30 let, část z hlavních
vedoucích táborů má praxi hlavních vedoucích táborů kolem
15 – 25 let, většina vedoucích
jsou odchovanci našich táborů.
V letošním roce připravujeme
pro děti 23 letních táborů. Jedná
se o tábory mimo Prahu i příměstské. Z celkového počtu je
jich v současnosti zaplněno již
17. „Zájem každoročně stoupá,
u některých táborů přes rozšíření kapacity již nemůžeme zájemce uspokojit a některé byly
zaplněny již v březnu,“ dodává.
Jiří Szalai, hlavní vedoucí Alfíků
z Modletic říká: „Nemyslím si,
že by dnešní děti byly oproti těm
dřívějším pasivnější, jak se rádo
uvádí. Když děti hrají hru v lese
a jedná se o nějaké body pro
oddíl, tak jsou stejně zapálené,
jako byly před lety. Soutěživost
v nich zůstala a sportovní duch
také. Jen mají jiné možnosti.
Krom toho, že můžou ven, můžou hrát hry na počítači. Jenže
na táboře, který pořádáme my,
počítače nejsou a děti jsou, díky
tomu, že spí v podsadových stanech, stále v kontaktu s přírodou
a během pár dní se přizpůsobí
a rádi hrají podobné hry, jako
o generaci starší děti. Rozdíl
oproti tomu, když jsme jezdili na
tábor my a když jezdí současná
dítka, je v mobilním telefonu. Ať
je to jak chce, tak těm nejmenším se vždycky zasteskne po mamince. Dřív to vyřešilo pár slz,
ukonejšení od oddílové vedoucí
a druhý den bylo vše zapomenuto. Dnes bohužel dítko vezme
telefon, zavolá mamince a ta se
samozřejmě, a naprosto logicky,
začne strachovat, co s její ratolestí je. Ale i s těmito nástrahami
21. století jsme se naučili žít. Jen
kromě dítěte ještě konejšíme po
telefonu maminku.“
V regionu pořádá tábory i řada
menších občanských sdružení.
Za všechny jmenujme například
sdružení JAKA Jesenice nebo Indiány od Hadí řeky ze Lhoty u Dolních Břežan. Tradiční a v místě
známá nezisková sdružení, která
pokračují v tradici, založenou jejich bývalými vedoucími, rodiči
a kamarády, jsou pro děti dobrou
zárukou bezpečí a spolehlivosti.
Hana Michaliková
INZERCE
JKM a podnikání v ČR
Vedle služeb pro podnikatele směřující do zahraničí JKM
ochotně poskytne informace
v angličtině i podnikatelům - cizincům, kteří chtějí naopak zahájit podnikání v ČR.
JKM dále slouží jako kontaktní
místo pro tuzemské podnikatele,
kteří se rozhodli působit v některé z mnoha oblastí služeb, pro
jejichž výkon nelze získat oprávnění na živnostenských úřadech.
Chcete například působit jako
daňový poradce, auditor, autorizovaný architekt nebo inženýr,
chcete vyrábět elektřinu nebo
si zřídit soukromé zdravotnické
zařízení? JKM nasměruje Vaše
kroky správným směrem - zprostředkuje Vám podmínky pro
získání oprávnění, předá Vám
potřebné formuláře, v případě
Vašeho zájmu je doručí kompetentním úřadům.
Na spolupráci se těší
Jednotné kontaktní místo
e-mail: [email protected]
tel.: 221 982 210, 221 982 272
PRONÁJEM
KANCELÁŘÍ
OFFICES TO RENT
v Dolních Břežanech, Pražská 636, Praha západ
Nabízíme k pronájmu kvalitní kancelářské prostory v novém centru obce
s možností parkování, službami recepce, ostrahou objektu a výhledem do zeleně
e-mail kontakt: [email protected]
Info: www.kancelarebrezany.cz
Tel.:
725 816 844
602 279 837
Pojdte, budeme si hrát
S dětmi do bazénu
Proč plavat ?
Z vody pochází život na naší planetě. V plodové vodě se malý človíček
vyvíjí po 40 týdnů, voda je v nás
i kolem nás. Voda je po určitou
dobu po narození (cca. 4 - 6 měsíců) pro dítě známým a příjemným
elementem. Dovede se v ní pohybovat přirozeně (hrabivé pohyby),
uvolněně a s radostí. Pojďte si tedy
i vy užít společně se svým děťátkem tyto příjemné pocity a využijte
k tomu naši profesionální pomoc
a odborné zkušenosti.
Plavání pro děti
od 4 let do 10 let
Probíhá s rodiči i bez rodičů.
V tomto období podporujeme
tvůrčí schopnosti dítěte a snažíme
se mu co nejvíce přiblížit formou
hry a začleněním tzv. prvkového
plavání, kdy se již děti učí základním plaveckým dovednostem s využitím nejrůznějších pomůcek.
Přínosy plavání:
z Zdokonaluje rozvoj pohybových dovedností dítěte.
z Pravidelným pohybem a otužováním prospívá zdraví.
z Zlepšuje sociální adaptaci
dítěte.
z Společné plavání prohlubuje
citovou vazbu rodiče a dítěte.
z U větších dětí vede k samostatnosti a zvyšuje sebevědomí.
z Vede k získávání dovedností
a obratnosti zábavnou formou her.
www.clubvodnichdeti.cz
Kamenice – Ládví
Čtvrtek 14. 4. 2011 • JV 8
5
Velikonoce na Berchtoldu
Jáhlové rizoto T T IP NA VÝLET
Budeme potřebovat: 100 g
jáhel, 200 g kuřecích prsou,
1 cibule, 2x rajčata, 2x paprika, pórek, 200 g mraženého
nebo sterilovaného hrášku
a mrkve, olivový olej 100 ml,
sůl, pepř, mletá paprika, na
ozdobu sýr eidam nebo petrželku.
Postup: Na osmahnutou cibulku přidat osolená nakrájená a opepřená kuřecí prsa,
podusit, přidat zeleninu nakrájenou na kostičky, přisypat
papriku, podusit 5 minut, smíchat se spařenými jáhly a dochutit. Posypat sýrem a nebo
petrželkou.
Přivítejte jaro malováním vajíček či pletením pomlázek. Program dále zahrnuje výtvarné
divadelní představení, občerstvení a křest kůzlátek. Můžete
nám posílat návhry jmen jak
pro kozlíka tak kozičku. Dále
budou soutěže o ceny, otevírání dětského hřiště a pro
zájemce i prohlídka „jak postupuje rekonstrukce zámku“.
Při nepříznivém počasí zajistíme program v krytých prostorách – v hale a ve sport centru.
Akce proběhne 23. dubna od
11.00 hod. na Zámečku Berchtold v Kunicích.
www.zamekberchtold.cz
přináší jarní nabídku!
Jaro je už tady, sluníčko svítí
a láká všechny na zahradu a na
pískoviště. Děti budou potřebovat nové kyblíčky a lopatičky na
písek, sekačku na trávu, tříkolku,
houpačku nebo
dokonce celé
zahradní
centrum. Například „Hrací
centrum“, které vidíte na
obrázku, nabízí spoustu možností ke hře
a prolézání, klouzání
a lezení. Klouzačku
lze jednoduše obrátit
a jsou z ní v okamžiku
schůdky. Výhodou
je snadné sestavení a kvalitní plast pro
snadnou údržbu. Barvy
jsou odolné proti přímému slunečnímu záření
a změnám teplot. Stačí
jen pozvat kamarády ke
skvělé zábavě na čerstvém vzduchu.
BAMBULE
Království
hraček nabízí i další
ALLTOYS, spol. s r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
sestavy na zahradu nebo
jen samostatné skluzavky a velký výběr
hraček na písek
a zahradu.
BAMBULE nemusí být jen to
cosi střapatého,
co míváte na čepici, BAMBULE může
být také něco, kam vejdete a už se Vám a ještě více Vašim dětem nebude chtít odejít.
www.bambule.cz
(PR)
BAMBULE Dolní Břežany,
Pivovarský Dvůr, Pražská 636
Po-Pá: 9 – 19 hod.
So-Ne: 9 – 18 hod.
BAMBULE HyperAlbert,
1 patro, Průhonice/Čestlice
Po-Ne: 9 – 21 hod.
Dětský koutek s profesionální péčí
BAMBULE OC CHODOV,
Roztylská 2321/19, Praha 4
Po-Ne: 9 – 21 hod.
„ Legenda k obrázku: 1 – bílá, 2 – žlutá, 3 – tmavě hnědá, 4 – světle hnědá, 5 – zelená, 6 – světle modrá,
7 – červená
Autor: Božena Osvaldová, ZUŠ Radotín
INZERCE
PR
Inline nebo Sportovní kemp pořádaný formou příměstského tábora
ZÁPIS: 28. 4. 2011
Registrace možná již nyní na www.skolka-jesle.cz
V květnu 2011 otevíráme novou Školičku – Hlubočinka 816
(okres Praha–východ).
Profesionální předškolní soukromé zařízení s kapacitou 20 dětí.
Pro děti od 18 měsíců věku.
Každý pracovní den od 8 do 18 hodin.
Zkušený personál s pedagogickým a zdravotnickým vzděláním.
Hraní a zpívání, hudební škola od 4 měsíců, hippoterapie, plavání,
interaktivní tabule, metoda splývavého čtení SFUMATO, výuka jazyků.
Odvoz do školky i ze školky.
Prázdninová letní školka.
Více informací na tel.: 724 838 418, e-mail: [email protected]
www.skolka-jesle.cz
Organizace INLINETALENT
se specializuje na rozvoj
pohybových dovedností
v oblasti inline bruslení
a všeobecné sportovní
přípravy. Mezi stěžejní
činnosti organizace patří
realizace školních kurzů
a kroužků, příměstských
táborů a pobytových táborů.
Inline tábor
Na děti čeká intenzivní inline
kurz. Každý den je věnován jiné
dovednosti (základní cvičení
a brzdění, zatáčení a slalomy,
otáčení a jízda pozpátku, přešlapování a překonávání překážek, závěrečné zkoušky a hry).
V kurzu je také velký důraz kladen na bezpečné bruslení, používání ochranných pomůcek
(helma a chrániče), přednášky
na téma kde lze bruslit a kde
nikoliv, přivolání pomoci k poraněnému apod. Každé dítě zís-
kává po absolvování jedinečný
INLINETALENT certifikát. Táborem provázejí certifikovaní
inline instruktoři. Přesný inline
harmonogram je také tvořen
s ohledem na aktuální počasí,
dětské dovednosti a věkové složení dětí.
Pozn.: Děti, které nevlastní inline
brusle, mohou po předchozí domluvě zažádat o zapůjčení.
ráno od 7:30 do 17:30 hodin.
Děti mají zajištěn teplý oběd
vč. pitného režimu. Stačí, aby
dítě mělo sportovní vybavení,
sportovní oblečení a sportovní obuv.
Pozn.: I přes výše uvedené doporučujeme, aby každé dítě mělo svou
vlastní svačinu a láhev s pitím.
Sportovní tábor
• Rodiče nemusí řešit co s dětmi,
když chodí do práce.
• Zdravý pohyb je nejlepší prevence proti nadměrnému vysedávání u počítače v prázdninovém čase.
• Nezanedbatelná je i prevence
nadváhy a obezity vč. zdokonalení ve sportovních aktivitách
-například bezpečné inline bruslení a tím minimalizace úrazů
a poranění.
• Nabízíme aktivně strávené
prázdniny včetně nových kamarádů, zážitků a žádné nudy.
www.inlinetalent.cz (PR)
Pestrý sportovní program je věnován jiným sportovním aktivitám, jako jsou: inline brusle,
cyklistika, míčové hry, pohybové
hry včetně moderního tancování, atletická a gymnastická průprava, netradiční sporty (petanque, frisbee, skákací boty atd.),
turistický výlet, florbal, raketové
sporty atd. Sportovním táborem provázejí certifikovaní a vyškolení instruktoři sportovních
a volnočasových aktivit. I zde je
program tvořen s ohledem na
počasí a věkové složení dětí.
Proč právě náš
sportovní kemp?
Pozn.: Konkrétní sportovní aktivity jsou voleny na základě možností daného místa.
Sportovní kemp je určen pro
všechny děti ve věku 5 – 12 let
a je pořádán ve formě příměstského tábora. O děti je posta-
SPECIALISTA NA DĚTSKÉ SPORTOVNÍ TÁBORY,
SPORTOVNÍ KURZY A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVU
letak skolicka noviny TISK.indd 1
4.4.11 11:10





SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY
INLINE TÁBORY CELÉ PRÁZDNINY V PRAZE A OKOLÍ
MULTISPORTOVNÍ TÁBORY PLNÉ HER A ZÁBAVY
PROFESIONÁLNÍ INSTRUKTOŘI A PEDAGOGOVÉ
PESTRÝ SPORTOVNÍ PROGRAM ZA SKVĚLÉ CENY
WWW.
.CZ
www.nasregion.cz
PŘIJMEME
řidiče skupiny C, E.
Profesní průkaz podmínkou.
LESENI.CZ
SCHOPNÉHO OBCHODNÍKA
&
ŠIKOVNÉHO REDAKTORA
pro region Benešovsko
Kontaktujte: Lenka Bartáková, 774 488 912, [email protected]
při platbě v hotovosti
Otevřeno: Po – Pá 8 – 17 z So 8 – 12
„Kdo nestaví s námi, staví proti nám.“
Půjčujeme všem.
Tel.: 724 245 156
Průmyslová 50, Strančice
e-mail: [email protected]
v oboru
výpočetní technika
elektronika
kybernetika
pro soudy, škodní řízení, likvidaci
Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.,
tel.: 602 327 734
[email protected]
Ä[ëÜ
ñ[áÜä
àåñÜéæíØë
ÀäãéÖàéêßéڕâe
¿Öã•ÀY×çé
Ç­“ªª§“§««“¬¤¨
¸­“ÞÔÕåç³áÔæåØÚÜâá¡Öí
VÝPLATA DENNĚ 1400 Kč.
Stačí zavolat
a chtít pracovat.
V Uličce č. 51, 252 42 Jesenice u Prahy z tel. 241 932 018, fax 241 932 082
mobil 721 933 865, e-mail: [email protected] z www.stavebniny-jesenice.cz
Co pro to udělat? Stačí zavolat!
tel.: 241 932 018
mobil: 721 933 865
Práce v kanceláři
administrativního
charakteru.
SLEVY 10%
Registr neřešíme. Vyřízeno do 24hodin.
602 283 623, 323 641 125
Chcete si vydělat
šance pro vás!
KAŽDÝ PÁTEK A SVÁTEK
Z bankovních i soukromých
zdrojů i pro průšviháře.
SKLADNÍKA
Znalost základů práce
na počítači podmínkou.
Společnost JNT MEDIA přijme
Expres
půjčka
PŘIJMEME
ZNALECKÉ
POSUDKY,
ODHADY
Tel.: 774 540 157
nas region 140x217,5.ai
BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
kdy? 23. 4. 2011
v kolik? 10 – 14 hod.
kde? Hodkovice
u Zlatníků
v objektu restaurace
U Kozlů
8.4.2011
18:00:25
tel. 607 125 578
Obec Řehenice
vyhlašuje
konkursní řízení
na funkci ředitele
Mateřské školky
Křiváček
U
Více informací na
www.rehenice.cz
ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice
tel.: 602 266 476
Větší výběr, širší
inspirace
Zařiďte
si naši
zákaznic
k
kartu ou
a slevy až
10 %
vás nem
inou.
15%
VA
SLE
S
ERVI
NA S
10%
VA
SLE
tní
na le
pneu
nabídka platí do 30.4.2011
6
Květináč Herby
10,5×10,5×17 cm
Materiál – keramika
169,00
od
OZ Průhonice Čestlice, U Makra 123, Čestlice
(vedle Electro Worldu), tel.: +420 272 681 529
OC Letňany, Veselská 719, Praha 9 - Letňany
(proti OD Kika), tel.: +420 283 880 452
Vřesovec
Otevřeli jsme pro vás
nové prodejní prostory
www.zahradnictvilibeznice.cz
EErica
i darleyensis,
d l
i
Květináč 11 cm
od
35,00
www.FASTBOX.cz
příloha
Čtvrtek 14. 4. 2011 • JV 8
7
KAMENICE
Hlubočinka 816
TEL. : 724 838 418
www.skolka-jesle.cz
PAMAX, s.r.o.
nábytek
Želivec 228
323 672 474
605 295 089
Tuto a další mapy můžete mít
i ve svém mobilu nebo navigaci!
ŠTIŘÍNSKÁ STODOLA
Želivecká 707
Tel.: 323 607 784
Mob.: 733 161 016
www.stirinskastodola.cz
digitální turistické mapy a cyklonavigace
www.smartmaps.cz
ZÁMEK ŠTIŘÍN
Ringhofferova 711,
Štiřín,
251 68 Kamenice
[email protected]
mapa © PLANstudio, s.r.o.
Restaurace 11:00 - 22:00
Cukrárna 9:00 - 18:00
DENTÁLNÍ HYGIENA
zubní ordinace
1. REX SERVICES a.s.
MUDr. Šárka Veselá
střežení a sledování
Liliová 223, Ládví
tel.: 323 672 580
www.rex.eu
Osadní 473
tel.: 323 673 888
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr.Petra Menclová
Ringhofferovo nám. 550
Tel: 607 631 554
Po-Pá 14 -17:30
SO (sudé týdny) 9 -11
KOM NICTVÍ
MESSY
s.r.o.
323 672 701
602 153 372
AC& s.r.o.
AC&T,
Prodejní
sklad
Liliová 223
www.megafloors.cz
www.kominictvi.messy.cz
tel.:775 606 896,739 353 161
www.clubvodnichdeti.cz
Ortopedie pro děti i dospělé
MUDr. Monika Frydrychová
Valnovka, Benešovská 102
Tel.: 608 226 994
Zachovat identitu osad
Proč se stal starostou, co se
děje na radnici v Kamenici
a jaké jsou plány stávajícího
vedení obce, jsme se ptali
starosty Pavla Čermáka.
T Proč jste kandidoval na
starostu?
Původně jsem chtěl pouze v zastupitelstvu pracovat a přispět
svou troškou do mlýna. Poté,
co naše kandidátka nezávislých
K 10 zvítězila ve volbách, jsem
byl jeden z mála, kdo si mohl
svůj čas zorganizovat tak, abych
mohl takovouto funkci vykonávat. Vzhledem k tomu, že mám
vlastní firmu a nemohl jsem ji ze
dne na den opustit, měl jsem pro
mnohé kontroverzní podmínku,
že budu starosta neuvolněný.
Do voleb jsme šli proto, že jsme
předchozí vedení radnice kritizovali za špatnou komunikaci
s občany, neexistenci koncepce
a plánů do budoucna, za rozhodnutí dělaná ad hoc a podobně.
Naším záměrem je s občany více
komunikovat, seznamovat je
se záměry zastupitelstva a činit
transparentní rozhodnutí. Mou
ambicí je vnést do řízení obce
více plánů a dlouhodobých vizí.
Žiji v Kamenici trvale 15 let, ale
od malička jsem tu byl na chatě.
Za tu dobu jsem nezaznamenal
v obci nějaký jasný dlouhodobý
plán rozvoje. Odpovědi na otázky, jako na příklad – kde a kdy
budou asfaltové silnice nebo
na kolik obyvatel se připravuje
infrastruktura obce a podobně
– nikdo veřejnosti dostatečně
hlasitě nepředstavil.
T Jak se tedy úřad pod novým vedením více otevřel?
Dlouhodobě se snažím vtáhnout
do veřejného života více lidí, než
tomu bylo dosud. Začali jsme
zřizovat komise a výbory i nad
povinný rámec. Snažíme se na
tyto útvary přenášet více pravomocí i odpovědnosti. Kamenice
se skládá z deseti osad, je to takový nesourodý celek. Chceme,
aby lidé v osadách měli možnost
o sobě více rozhodovat. Tomu
mají napomoci i nové osadní výbory. Jeden již byl založen – pro
Všedobrovice a Štiřín a teď je
před schválením další, pro Těptín a Skuheř. Zajímavé je, že
na poslední nepovinné schůzi
se sešlo na Těptíně více než 60
lidí a čtvrtina projevila odhodlání věnovat volný čas aktivní
činnosti pro osadu. Podobné
to bylo i ve Všedobrovicích. Já
se domnívám, že by si lidé měli
o věcech, které jim přísluší, rozhodovat sami. Vedení obce pak
z osadních výborů snáze získá
Seznamte se
Ing. Pavel Čermák
starosta Kamenice
neuvolněný
věk: 46
stav: ženatý, dvě děti
profese: obchodník
informace, potřebné pro dobrá
okamžitá rozhodnutí i pro sestavování celkových plánů. Je přirozené, že jiné požadavky mají lidé
v centrální části Kamenice, jiné
v Ládevsi.
T Jaká je spolupráce zastupitelů
na radnici?
Volby v Kamenici nebyly o rozdílnostech politických, ale o rozdílnostech názorů na řešení konkrétních problémů obce. Tyto
problémy nyní diskutujeme a hledáme společná řešení napříč politickým spektrem. Zatím se to daří.
Základním stavebním kamenem
při hledání řešení je pracovitost
jednotlivých lidí, v zastupitelstvu,
výborech nebo komisích. Většina otázek k řešení je apolitická.
V současnosti budujeme rozsáhlou síť vodovodu a kanalizace.
To má rozhodující vliv na všechny ostatní aktivity a plány, neboť
tato stavba zásadně ovlivňuje náš
rozpočet. Jen pro představu: běžný rozpočet obce činí okolo 40
miliónů korun ročně, rozpočet na
výstavbu kanalizace je jen v letošním roce přes 200 milionů korun
a je převážně krytý z dotačních
prostředků. Tato investice vyžaduje spolufinancování obce, takže obec si musela vzít úvěry, které
bude splácet až 15 let. Výstavba
samozřejmě znamená, že jsou
rozkopané komunikace, nemohou se udělat definitivní povrchy,
většinu obyvatel v obci to zatěžuje. Volných prostředků na jiné investice je pak žalostně málo.
T A vaše dlouhodobá vize pro
Kamenici?
Volby ukázaly, a to napříč všemi
kandidátkami, že Kamenice by
se dále rozrůstat neměla. Měla
by vyčerpat plochy pro zástavbu
již stanovené a teprve poté by
měla přistoupit velmi opatrně
k dalšímu územnímu rozvoji.
Kamenice by měla růst hlavně
do kvality, nikoliv kvantity. Cílem není otevírat velké rozvojové lokality. Chceme připravit
strategický plán rozvoje, který
by měl být konsensem plánů
jednotlivých osad. Rádi bychom
udrželi identitu osad, nechceme
Kamenici spojit do jednoho města. Chtěli bychom, aby obyvatelé
každé z osad měli možnost najít
něco, s čím by se mohli ztotožnit
a na co by mohli být hrdí. Centrální úloha Kamenice je někdy
nezastupitelná a v mnoha případech i výhodná pro všech deset
osad. Je to příklad školy, školky,
pošty, úřadu, policie a podobně.
Opačným příkladem jsou místa
pro setkávání lidí, která by měla
Více plánování a vizí chce vnést do řízení obce Ing. Pavel Čermák
být v každé osadě samostatně
a měla by navazovat na dlouhé
tradice. Pokud jde o plány do
budoucna z pohledu velkých
investic, tak po dobudování kanalizace bychom chtěli připravit dostavbu centra Kamenice.
Jde o to najít synergii mezi obcí
a privátním sektorem. V minulosti již byla na dostavbu náměstí vypsána soutěž, ale na realizaci
nebyly prostředky. Bude potřeba
znovu rozpoutat veřejnou diskuzi o potřebnosti a rozsahu takové
investice. Naším cílem v tomto
volebním období je dostavbu
centra dobře připravit. Nechceme ovšem všechny prostředky
vložit do centra Kamenice, ale
co nejspravedlivěji je rozdělit
i do dalších osad. Malé investice do údržby našich vzácných
alejí, do bezpečnostních prvků
na silnici, do zlepšování povrchů místních komunikací apod.
musí být zachovány bez ohledu
na velké stavby.
Text a foto: Hana Michaliková
8
příloha Kamenice
www.nasregion.cz
Naše škola, ZŠ Olešovice
Naše zařízení se nachází v obci
Kamenice, asi 25 km od Prahy
směrem na Benešov.
Historický vývoj zařízení se datuje od konce 2. světové války. Škola sídlí ve vile, kterou si nechala
postavit rodina Ringhofferova
jako letní sídlo. Vila je obklopena
rozsáhlou zahradou.
Dětem začal tento objekt sloužit po druhé světové válce, kdy
zde byly umístěny děti z koncentračních táborů i osiřelé
německé děti. V počátcích zde
byly umístěny hlavně děti předškolního věku. Postupně byly
do dětského domova zařazovány děti mentálně retardované
a v průběhu posledních 20 let
se domov reprofilizoval na Základní školu praktickou.
Od září 1999 byl provoz přizpůsoben týdennímu dobrovolnému pobytu dětí. V současné
době funguje naše zařízení jako
Základní škola praktická s internátem a školní jídelnou. Předmětem naší činnosti je zabezpečit vzdělání a výchovu v době
základní školní docházky.
Do zařízení jsou přijímány děti
Školu v Olešovicích navštěvují děti s kombinovanými vadami, mentálně retardované
a výchovně problémové. Kapacita školy je 40 dětí. Jsou to děti z okolních obcí a děti
internátní
Zdroj: ZŠ Olešovice
s kombinovanými vadami, mentálně retardované a výchovně
problémové. Kapacita školy je
40 dětí. Jsou to děti z okolních
obcí a děti internátní. Děti jsou
vyučované podle Školního vzdělávacího plánu, který vypracovala ZŠ Olešovice, nebo podle
individuálních plánů podle postižení dětí. Velký důraz je v našem zařízení kladen na předmě-
ty výchovy – výtvarná výchova
a keramika, tělesná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova. Naše děti jsou velice šikovné
a zúčastňují se svými pracemi
nejrůznějších soutěží (výtvarné,
literární, fotografické).
Chloubou školy je, že každým
rokem jsou všichni vycházející
žáci přijati do učebních oborů.
Na internátě máme 3 výchov-
né skupiny, každá skupina má
samostatné patro s obývacím
pokojem, sociálním zařízením
a koupelnou. Děti se zúčastňují
mnoha kulturních akcí – výlety,
exkurze, koncerty, besedy apod.
Každoročně se u nás pořádá vánoční setkání, rovněž tak i jarní
setkání, na která jsou pozváni
rodiče, sponzoři, zástupci spolupracujících organizací, nadřízené
orgány. Děti se prezentují připraveným programem, který svým
vystoupením zpestří i nějaký
známý zpěvák (Aneta Langerová,
Heidi Janků, Michal David).
Výlety a exkurze finančně zajišťujeme z prostředků sponzorů,
kterým rovněž tímto způsobem
chceme poděkovat. A protože nadešla doba výletů, chceme vám
nějaký z našeho okolí doporučit,
protože okolí naší školy je pro
výlety jako stvořené. Ať již zvolíte
stezky „pro pohodové výletníky“,
nebo stezky „Krajinou barona
Ringhoffera“, nebo se vydáte za
Mikešem do Hrusic, budete určitě spokojeni. A my vám přejeme
hezké zážitky z jarních dní.
Žáci ZŠ Olešovice,Ringhofferova 436
Na pivaře přišlo jaro
Posilovací stroje nejsou žádná mučidla, ale důmyslně konstruované přístroje na
posilování nohou, rukou i dechu
Ladí tu formu i hokejisté Slávie
KAMENICE – „Když jsme v roce
2005 otevírali Fitness Studio Medusa, měli jsme představu, že hlavní klientelou budou dívky a dámy
z našeho okolí,“ přiznává Mgr. Irena Šubrtová, jedna z osobních trenérek fitcentra, a dále vysvětluje:
„Postupem doby jsme zřejmě
získali solidní pověst a naše služby se osvědčily, takže k nám dnes
přicházejí nejen na cvičební a rehabilitační kúry ženy, ale i muži
a zejména sportovní kluby. Za
všechny mohu jmenovat hokejisty
Slávie, kteří u nás ladí dost často
formu. Nejsou však jedinými, kteří
přicházejí. Je to i Judo klub Kliko
a řada dalších, kteří k nám pravidelně přicházejí.“
„Každému zájemci se zamlouvá něco jiného,“ doplňuje Petr
Kotráš, který ještě do nedávna byl
osobním trenérem pro zájemce
i o individuální cvičení a přípra-
vu. „Lze také sestavit jídelníček,
programové cvičení na nejrůznější partie a připravit dlouhodobý plán pro získání či udržení
kondice a zamezit zbytečné nadváze. Přístup je individuální, cvičí
se však i ve skupinách, maximálně 15 lidí, a to po dobu 60 minut.
Maximální vytíženost všech zařízení je 50 lidí, ale to skutečně
není každý den. Kromě solárních
procedur a nejrůznějších cvičení
pořádá také Studio Medusa letní tábory pro děti i dospělé nebo
také zábavnou formou prezentovaný Erobik maratón.“
Možností, jak si zlepšit fyzickou
zdatnost, jak si udržovat dobrou
kondici, je bezpočet stačí se odhodlat a začít. S prvními krůčky
vám poradí odborníci a více, zejména o cenách a programech, se
dozvíte na [email protected]
Text a foto: Jan Kotrba
O tom, že sezona
otevřených pivních zahrádek,
stánků a nejrůznějších
pivních zastavení už
začala, nás již pár dnů
přesvědčuje počasí. Jaké
novinky připravili v restauraci
a minipivovaru Štiřínská
Stodola? O tom, že přes
zimu nezaháleli,
hovoříme s provozním
Richardem Čečrdle.
zdobí a zpříjemňují prostory
v celém areálu.“
Co se týče vaření piva, tak máme
jednu novinku – naši zákazníci
nás takříkajíc donutili, abychom
začali naše pivo stáčet do lahví.
Denně je nalahvováno 6 druhů
našeho piva Magnát, které si nyní
můžete vychutnat i v pohodlí svého domova. Nesmíme zapomenout ani na naši specialitu – pivovarské dny. Poslední březnový
víkend jsme pořádali první jarní
Pivovarský den, který navštívily
desítky hostů. Od loňského léta se
těší čím dál větší oblibě.“
Podle slov provozního je vidět,
že zimní spánek se Štiřínské stodole vyhnul a že na jarní nápor
hostů jsou připraveni.
(zp)
Ve Štiřínské galerii, která je zároveň prodejní, najdete především olejomalbu a akvarel
na plátnech nejrůznějších rozměrů. Kdyby vám to snad bylo málo, můžete navštívit
webové stránky www.stirinskagalerie.cz
Zdroj: Stirinskagalerie.cz
Galerie Mistra Jaroslava
Přes 200 obrazů k dispozici
můžete shlédnout v zajímavě
pojaté galerii mladého
českého malíře Jaroslava
Březiny, kterého jeho osud
zavál až na Štiřín. Galerie
se nachází v prostorách
Štiřínské stodoly, kde
výtvarnými díly podtrhuje
kouzlo tohoto místa.
Celý objekt je rozdělen do několika částí a totéž platí i o stylu
výtvarných děl. „Snažili jsme se
obrazy uspořádat podle způsobu
provedení a témat. Jak si můžete
všimnout, tak se jedná o prostory
restaurace, lobby baru, chodeb
1 a 2, formanky a salónku. Také
vidíte, že stylově korespondují
s barvou stěn a s prostorem,“
říká autor Jaroslav Březina, který
nás velice ochotně prováděl celým areálem.
Jaroslav Březina (nar. 1973) se
začal zajímat o malířství a malování již při studiích na „filmové“
průmyslovce a dále na FAMU.
Zdokonalení ve svém projevu malby dosáhl pod vedením
malíře P. A. Taťouna z Loštic.
Z malířských technik využívá zejména olejomalbu, ale též ovládá
akvarel a kreslení tužkou a uhlem. Mezi malířské vzory, které
ho nejvíce ovlivnily, patří Toyen,
Jiří Sopko, Mikuláš Medek a Michael Rittstein.
Zbyněk Pokorný
Jaroslav Březina, Bouře klidu,
60 cm x 70 cm, olej na plátně a sololitu
INZERCE
„Pro naše hosty jsme připravili
nové parkoviště se zámkovou
dlažbou, která nově pokrývá
i celý areál uvnitř „stodoly“.
Abychom uspokojili vzrůstající zájem hostů, pracujeme na
rekonstrukci dalšího místa pro
parkování v zadní části areálu.“
„Přes zimu jsme rovněž pracovali na otevření naší prodejní galerie, kde prezentujeme
plátna mladého českého malíře
Jaroslava Březiny. Jeho obrazy
INZERCE
Veterinární ordinace Kamenice
MVDr. Petra Menclová
tel.: 607 631 554, 323 672 487
Ord.hod: po-pá 14 –17,30,
soboty (sudé týdny) 9 –11hod
Ohlídáme Váš dům, kompletní řešení na míru,
jednoduchý bezdrátový domovní alarm za 3191,- Kč vč. DPH, který posílá zprávy
pouze majiteli, alarmy umožňující napojení na pult centrální ochrany,
ale i systémy pro zabezpečení firem.
Interna, chirurgie, sonografie, čipování aj.
Nábytek
E
DA R M A !
AKC atrace Z
Í
N
m
ODÁVÁME
JAR votní
20 LET PR
O
a
EJLEPŠÍ PR
N
r
TO
É SPANÍ
zd
AV
VAŠE ZDR
otní matrace druhá
pi zdrav
u
o
k
i
ZDARM
Př
Nabídka všech typů zdravotních matrací, postelí, sedacích souprav
a jiného nábytku. ATYPICKÝ ROZMĚR NENÍ ŽÁDNÝ PROBLÉM
Zakázková výroba kuchyní, skříní apod.
A
PŘIJĎTE VYZKOUŠET VÍCE JAK 50 DRUHŮ ZDRAVOTNÍCH MATRACÍ
A MY VÁM RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM TÉ NEJVHODNĚJŠÍ.
Nábytek PAMAX
Želivec 228 – Kamenice 251 68
tel.: 605 295 093, 323 672 474
[email protected], www.pamax.cz
Po-Pá 8.00-18.00 So 9.00-13.00
Fa PAMAX dále NABÍZÍ
„ PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTORŮ (až 300m2) u hlavní silnice,
vhodné na fitness, služby dle potřeby lze přizpůsobit na jiné využití.
„ Přijmeme truhláře či zručného řemeslníka pro práci s laminem,
rozvozy a montáže nábytku. Bližší informace na tel.: 605 295 089
Lokalizujeme Vaše dítě,
zaměstnance
nebo handicapovaného člena rodiny. Ukážeme jeho pozici na mapě.
Přesnou pomocí jednotky GPS nebo přibližnou z mobilního telefonu.
Střežíme a sledujeme automobily,
soukromé, služební. Jednotky od 2.999,- Kč a služby od 12,- Kč/měs. vč. DPH.
Jejich pohyb v reálném čase v mapě, automatická kniha jízd. Napojení na pult
centrální ochrany.
Váš vůz i výhodně pojistíme.
Např. Škoda Octavia 1.9 TDI, r.v. 2005, cena 210.000,- Kč, havarijní pojištění
4.956,- Kč/rok, povinné ručení 3.548,- Kč/rok.
„ Máme řešení pro jednotlivce, pro celou rodinu i pro velkou firmu s početným
vozovým parkem.
„ Čistě česká společnost zabývající se profesionální satelitní ochranou vozidel,
domů i osob.
„ Nabízíme Vám 20 let praxe, spolehlivost a vstřícný přístup ke každému.
Více na www.rex.eu, [email protected],
mob. tel.: 731 676 600, tel.: 323 672 580
příloha Kamenice
Čtvrtek 14. 4. 2011 • JV 8
9
Kamenice voní po medovníku
KAMENICE – V říjnu se
zde otevřela nová restaurace
s cukrárnou PanCake
Factory, která netradičně
kombinuje americko –ruskou
kuchyni. Povídáme si
s Kateřinou Chibovskou,
snachou majitelů a v jedné
osobě provozní
PanCake Factory.
Medovník original
Medovník original, první dort
svého typu, který byl na český trh
uvedený a to již v roce 1997. Je
zcela odlišný od ostatních dortů
nejen svým vzhledem. Již od počátku si Medovník original postupně získal i ty nejnáročnější
gurmány svou jemnou podmanivou chutí. Je vyrobený dle tradiční staroslovanské receptury
z pěti samostatných plátů proložených krémem. Váží 1400 gramů, rozkrájet se dá až na 16 dílů
a při skladování do 6°C stupňů
Celsia si uchová své jedinečné
vlastnosti 20 dní od data výroby.
Při zamražení pak až jeden rok.
Vyrobený je pouze z vysoce kvalitních a pečlivě vybraných surovin, kdy je kladen velký důraz
i na jejich dodavatele samotné.
Dort má svou nezaměnitelnou
chuť, díky které si jej oblíbila
i řada známých osobností.
Medovník original je lahodný
medový dort vytvořený podle
staroslovanské receptury. Lahodná chuť tohoto výrobku překvapí i ty nejnáročnější gurmány. Pro mnoho lidí, kteří jednou
ochutnali náš dort, se stal nejoblíbenější lahůdkou.
Štiřínský expres
pro šťastné pivní návraty
Zajímavou novinku představuje
v těchto dnech restaurace a pivovar Štiřínská Stodola. Speciální
automobil - „Štiřínský Expres“ je
každý den připraven dovézt vás
na pivo Magnát a samozřejmě
také zpátky domů. Expres objíždí
dva okruhy v regionu. Za 50 korun
můžete vyrazit například z Kostelce u Křížků, za 100 korun na osobu
například z Jílového. Cena je odvislá podle toho, z jaké vzdálenosti do „Stodoly“ cestujete. Štiřínský
Expres je připraven nepřetržitě
7 dní v týdnu 12.00 - 23.00 hod.
Zóna 1 – 50 Kč / osoba
Štiřín, Nová Hospoda, Želivec,
Hlubočinka, Horní Jirčany, Křížkový Újezdec, Petříkov, Velké Popovice, Radimovice, Nebřenice,
Brtnice, Všedobrovice, Struhařov,
Olešovice, Ládví, Kamenice, Těptín, Skuheř, Kostelec u Křížků,
Nechánice, Sulice, Řepčice, Lojovice, Mokřany, Skalsko a Pohoří
Zóna 2 – 100 Kč / osoba
Jesenice, Psáry, Jílové u Prahy,
Čakovice, Čenětice, Olešky, Radějovice, Týnec nad Sázavou,
Poříčí nad Sázavou, Nespeky, Senohraby, Mirošovice, Mnichovice, Strančice, Všechromy, Kašovice, Vidovice, Kunice, Všešimy,
Božkov, Borová Lhota, Chotouň,
Nová Ves, Zaječice, Babice, Městečko, Čakovice, Malešín, Pyšely,
Herink, Modletice, Doubravice,
Popovičky, Lutov, Chomutovice,
Vavřetice, Řehenice, Barochov
Zóna 3 – 150 Kč / osoba
Říčany (Praha po dohodě)
Možnost objednávky telefonicky nebo SMS na tel. čísle
733 16 10 10.
INZERCE
DENTÁLNÍ
HYGIENA
V zubní ordinaci MUDr. ŠÁRKY VESELÉ
byla nově otevřena ordinace DENTÁLNÍ HYGIENY
KAMENICE, OSADNÍ 473
„My jsme k tomu přišli jak slepí
k houslím,“ říká Kateřina s úsměvem. „Bývalá majitelka hledala,
komu by podnik prodala, a věděla že bydlíme v Kamenici. 1. října
loňského roku jsme znovu otevřeli po rozsáhlé tříleté rekonstrukci.
Venkovní terasu jsme změnili na
zimní zahradu s krbem ve venkovském stylu. Přistavili jsme
moderně zařízenou kuchyni,
cukrářskou výrobnu, ve které přímo na místě pečeme dorty a řezy
i vámi oblíbený chléb, a rozestavěné druhé patro jsme přeměnili
v útulný retro salonek. Kapacita
restaurace a cukrárny je 86 míst
včetně zahrádky.“
T Kromě moučníků a zákusků
najdeme v menu celou řadu specialit ruské a americké kuchyně.
Proč právě tahle volba?
„Restaurace je rusko-americká,
protože tchán miluje americkou
kuchyni, a ruská, protože tcháni -
„ PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
„ ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE A PIGMENTACÍ
„ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ METODOU AIRFLOW
„ NÁCVIK ČISTÍCÍCH TECHNIK PRO DOMÁCÍ PÉČI O ZUBY
„ DOPORUČENÍ ZUBNÍCH POMŮCEK PRO SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ
OBJEDNÁVKY:
tel. 323 673 888
7.00 –13.00 hod.
Jednosměrná 315
Kamenice – Nová Hospoda
Tel: +420 720 351 524
Otevírací doba:
Cukrárna: 9:00 - 18:00
Restaurace: 11:00 – 22:00
Kamenická PanCake Factory není jen cukrárna s restaurací. Je to příjemné místo,
které nabízí speciality americké a ruské kuchyně. Na 35 druhů dortů, sladké pečivo,
ruské masové pirohy a každý den čerstvý chléb, o který je o takový zájem, že jej
dopékáme někdy i šestkrát denně, říká provozní Kateřina Chibovskaja.
majitelé jsou Rusové. V našem
stálém jídelním lístku najdete
speciality, jako jsou kuřecí křídla Buffalo, 1 kg vepřových BBQ
žeber, rosbeef... Z ruské kuchyně
podáváme např. pelmeně - těstovinové taštičky plněné vepřovým nebo hovězím masem,
seljodku pod šuboj, což je ruský
salát ze sledě, katliety (karbanátky) ze sumce velkého a celou
řadu dalších jídel. Každý víkend
vaříme oblíbený ruský boršč se
zakysanou smetanou.“
Možná to nevíte, ale kamenická
společnost Vizard je především
výrobcem proslaveného dortu
medovník. „Zpočátku se medovník prodával pod názvem
Baracuda, podle steakhousu v Praze, kde ho jako první
nabízeli. Až paní v Říčanech
v tiskárně vymyslela z ruského
překladu „medovik“ český název Medovník,“ vysvětluje Kateřina, která přibližuje začátky
rodinné firmy.
„Ty byly velmi skromné a jedinými zaměstnanci byli majitelé
společnosti. S prodejem medovníku začínali nejprve okrajově
v malém množství pro okruh
svých známých až k dnešní distribuci, která funguje po celé
České a Slovenské, Holandské
a Německé republice. Stali jsme
se obchodními partnery firem,
jako je IKEA, Sodexho, Hájek
a Boušová, Makro, NOWACO.
Medovník original dodáváme
do nejlepších hotelů a restaurací, ale také cukráren a kaváren.
Nevyrábíme jen medovník, ale
i jeho tři „mladší brášky“ Triumf, Cheesecake, Maraboo.
Všechny tyto dobroty můžete
ochutnat v naší restauraci PanCake Factory v Kamenici,“ dodává paní Kateřina.
Text a foto: Zbyněk Pokorný
Dva skvosty: Úžasné golfové hřiště v nádherném parku
ZÁMEK ŠTIŘÍN nesporně
patří k výrazným skvostům
mezi kulturními památkami
naší země. Proslavil se
nejednou, vypočítávat
všechny události, které
zde byly zaznamenány,
by vydalo na samostatnou
publikaci, nicméně nás
zajímalo především jedno
z nejkvalitnějších golfových
hřišť v České republice.
Motto: „Golf je hra, při které se malý míček snažíme dostat do pravděpodobně ještě menší jamky nástroji k tomu
jen velmi špatně se hodícími.“
Winston Churchill, bývalý britský premiér
se mohou zacvičit na bezprostředně navazujícím tréninkovém hřišti (drivingu). Do Štiřína
si chodí zahrát nejen sportovci,
štiřínské golfové hřiště v tak velké oblibě. Snadná dostupnost od
hlavního města, jakož i atraktivní prostředí láká k opakovaným
Díky golfu krásný park
napsal o Štiříně profesor Ivar Otruba v knize „101 nejkrásnějších
zahrad a parků ČR“.
Golf má ve Štiříně své kořeny
hluboko v prvních desetiletích
20. století. Jedno z prvních golfových hřišť u nás bylo právě
nedaleko Štiřína na pozemcích
Františka Ringhoffera, majitele
Štiřína. Ten navíc byl v roce 1931
zvolen prvním presidentem golfového svazu Československé republiky. Bylo proto jen otázkou
času a příležitosti, kdy Václav
Hrubý (dnešní ředitel zámku
Štiřín) se svými spolupracovníky začali s obnovou štiřínských
golfových tradic. Dnešní devítijamkové hřiště je citlivě umístěno v přírodně krajinářském (anglickém) zámeckém parku, což
už samo o sobě z něho činí nesmírně atraktivní ojedinělé sportoviště. Je proto vyhledávané jak
náročnými golfisty, tak běžnými
přáteli golfové hry i krásného
parku. Navíc začínající golfisté
PREVENCE V OBLASTI ZUBNÍ PÉČE
A NEJLEVNĚJŠÍ ZPŮSOB PÉČE O ZUBY
Restaurace a cukrárna
PanCake Factory
Ke každému golfovému hřišti patří driving range – tzv. cvičná louka s odpalištěm
ale při hře tu relaxují i rozmanití umělci, politici, stejně jako
lidé v důchodovém věku všech
někdejších profesí, které golfová
hra v příjemném prostředí udržuje v kondici.
návštěvám. Štiřín je současně
kulturním i společenským centrem. Už 17 sezon tu probíhá doslova celoroční hudební festival
„Sukův hudební Štiřín“, známé
jsou páteční jazzové i jiné kon-
certy, v zimě štiřínské zámecké
plesy, jarní i podzimní seznamování s parkem při Rozkvetlém
Štiřínu (letos v neděli 22. května)
nebo na podzim při Dni Hanuše
Ringhoffera. Výborné posezení
i pochutnání nabízí restaurace
v Domě Atis, který je skvělou
ukázkou tzv. organické architektury, srovnatelné s díly španělského Gaudího nebo rakouského Hundertwassera.
Prostory zámku a atmosféra parku
se hodí k nejrůznějším setkáním,
oslavám, seminářům. Golf pak už
je, jak se říká, třešinka na dortu.
Svým pojetím, zahradní architekturou a dendrologickou
hodnotou (1 300 keřů rododendronů, přes 250 druhů a odrůd
ostatních dřevin) je pravým klenotem mezi našimi parky. A je-li
v takovém prostředí organicky
a citlivě zasazeno golfové hřiště,
není divu, že je Štiřín tak oblíbený nejen mezi našimi golfovými
areály, ale je výjimečný i v kontextu střední Evropy. Navíc kromě golfu lze na Štiříně provozovat i jiné sporty, zejména ale
cyklistiku a dlouhé procházky
do velmi příjemného a klidného
okolí, relaxovat na Podzámecké
louce a podobně.
Golfové hřiště, které nás především zajímalo, je v sezoně otevřeno denně; tee-time je nutné
rezervovat na sportovní recepci.
Jan Kotrba
Proč velká obliba?
Stačí letmý pohled na mapu okolí Prahy a každý pochopí, proč je
INZERCE
VEŠKERÉ KOMINICKÉ PRÁCE
KOM NICTVÍ
MESSY
s.r.o.
i roční kontroly
i čištění
i revize
i vložkování
i nové komíny
i detektory CO
i požární hlásiče
www.KOMINICTVI.MESSY.cz
Olivová 1412, KAMENICE – Olešovice
[email protected], 323 672 701, 602 153 372
INZERCE
TRUHLÍKY NA KVĚTINY
e
c
k
A
TVRDÉ TROPICKÉ DŘEVO – VYDRŽÍ 50 let
Různé rozměry. Masivní provedení. Vhodné nejen do interiéru ale hlavně do zahrady.
y.
AC&T, s.r.o., vzorkovna – Průhonice – komerční zóna, V Oblouku 114.
Prodejní sklad – Kamenice, Liliová 223. Volejte 602 362 791 nebo pište [email protected]floors.cz
www.megafloors.cz
10
www.nasregion.cz
Opravdu jiná dimenze
Testovali jsme Adria Matrix M 680 SP
T AUTO, MOTO
Zdá se, že když v Adria Mobil
vybírali pro tento typ karavanu
název, neměli to těžké. Jakmile
nastoupíte, ocitnete se opravdu v jiném světě a vyhlédnete-li
jakékoli námahy, monotónní
jízdu zpříjemňoval tempomat.
Ve stoupáních stačily vyšší otáčky a motor perfektně zabral. Ve
dvou typech situací však řidič
musí být ostražitý. Vysoká a lehká nástavba způsobuje, že vůz je
hlavně při vyšších rychlostech
a smysl pro detail umocňují pocit komfortu. Obytná část vozu
je propojena s kabinou řidiče,
takže vnitřní prostor je opravdu
velký. Řada bočních i střešních
oken ho prosvětluje tak, že by
zde neměl trpět ani klaustrofobik. Kolem jídelního stolu si
nímu bydlení, podtrženo takovými „vychytávkami“, jako např.
šikovná aretace uzavírání skříněk, žaluzie, které nejen zakrývají okna, ale i významně izolují
jak v zimně od chladu, tak v létě
od horka a hmyzu.
Pohoda pro celou rodinu
Celoročně využitelný obytný vůz Adria Matrix M
680 SP nezklamal.
Svými užitnými vlastnostmi a komfortem
naopak nadchnul.
Čtyřčlenné rodině
poskytne
vše
z okénka a vidíte
Jaderské moře, pochopíte,
že pojmenování nemohlo
být jiné. My jsme se ale rozhodli otestovat vůz v mnohem
drsnějších podmínkách, nežli je
mořská pláž. Vyrazili jsme v něm
do zimních Alp na třídenní lyžování. A již dopředu vám mohu
prozradit, že karavan obstál.
Spotřeba a jízdní komfort
v rozumných mezích
Obytná nástavba sedí na podvozku Fiat Ducato, určeném
speciálně pro obytné vozy, v našem případě osazený motorem
o objemu 2300 ccm a výkonu 96
kW. Ten spolu se šestistupňovou
převodovkou stačil na to, abychom si nepřipadali jako brzda provozu ani na německých
dálnicích, ale kupodivu ani ve
strmých serpentinách horských
průsmyků. Na dálnicích jel vůz
120 km/h sice hlučně, ale bez
na dálnici velmi citlivý na aerodynamické poryvy, takže když
předjíždíte nebo jste předjížděni, „musíte řídit“. V prudkých
serpentinách nebo při odbočování v úzkých uličkách pozor
na téměř dvoumetrový přesah
zádi, který značně vybočuje. Při
couvání eliminuje špatný odhad
parkovací asistent. Průměrná
spotřeba na naší více než tisícikilometrové cestě pod 11 l/100 km
byla příjemným zjištěním.
Takový luxus nemáme snad
ani doma
Tohoto výroku se dopustil dámský doprovod, když poprvé nastoupil. Nebydlíme sice v maringotce, avšak nutno připustit,
že tento eufemismus věrně odráží první dojem z interiéru. Důraz na estetiku jeho zpracování
pohodlně sedne i 7 dospělých, na třech dvoulůžkách se jich pohodlně vyspí
6. Kuchyň má vše, co dobrá hospodyňka potřebuje, dokonce
i poměrně velkou troubu, prostorná lednice také překvapí.
Úložné prostory pro ponožky
i bicykly
Kapitolou samu pro sebe jsou
úložné prostory. Malé či větší
skříňky jsou zapuštěné, takže
nepřekážejí, ani pohledově neruší a najdete je opravdu všude.
Nyní lituji, že jsem je nespočítal,
ale řekl bych, že je jich nejméně
30. Nemůže se vám tudíž stát, že
byste si neměli své věci kam uklidit, ale může se stát, že své věci
nemůžete najít.
Ve vybavení interiéru je opravdu
vše, co potřebujete ke komfort-
potřebné pro dovolenou strávenou společně a v pohybu. Přitom každý si zde může najít i svůj
koutek soukromí.
Technické údaje:
Délka
7,37 m
Šířka
2,3 m
Výška
2,8 m
Celk. hmotnost
3 500 kg
Doložnost
500 kg
Počet míst na jízdu
5
Počet lůžek
6
Podvozek
Fiat Ducato
Motor
2,335 l, 96 kW/130 HP
Cena od
1 100 000 Kč bez DPH
Cena test. vozu 1 188 000 Kč bez DPH
Na Červeném Hrádku 759
264 01 Sedlčany
tel.: 318875297
www.karavanysedlcany.cz
(jak)
Růžový válec drtí své soupeře
VESTEC – Po dvou
zápasech skóre 17:0 – to je
bilance fotbalistů TJ Viktoria
Vestec, kteří po začátku
jarní části okresního přeboru
v nových, růžových dresech
drtí své soupeře. Nejdříve
porazili tým Hvozdnice 9:0,
poté přešli přes TJ Sokol
Slapy rozdílem osmi branek.
T SPORT
„K prvnímu jarnímu mistrovskému utkání zavítalo mužstvo Slap
na půdu Viktorie Vestec. Po zimní
přípravě a po odehrání několika
přípravných zápasů, z nichž dva
poslední dokázali i vyhrát, přesto do Vestce jeli s odhodláním
bodovat. Bohužel, místo bodů si
odvezli pořádnou ostudu. Mužstvo po odchodu svých tradičních
opor, se spoustou mladých tváří, nemá, pokud není v pořádku
Jarda Hájek, žádného lídra, který
by strhnul svým výkonem celý
Ve dvou zápasech skóre 17:0 – vestecký růžový válec je k nezastavení. Budou jejich
výkony stačit na postup?
Foto: TJ Viktoria Vestec
tým. Také se projevuje taktická
nevyzrálost a hlavně chybí fyzička, což dokazují nevyrovnané výsledky poločasů již od podzimu.
Tak snad v příštích zápasech se
něco povede. Hned v tom dalším,
v sobotu 2. 4., přivítáme na domácím hřišti ve Slapech od 16:30
POZVÁNKA
tým z Dolních Břežan,“ glosují
zápas na webu TJ Sokol Slapy.
„Po první půli, která skončila 1:0,
došlo ke strategickému střídání,
kdy přilétl Kuba z hor a začal dělat
neuvěřitelné věci, kdy za pouhých
12 minut stihl vystřídat, dát gól,
popovídat si s protihráči, odstou-
pit ze hry, vysprchovat se a dát si
pivínko. V průběhu druhé půle již
soupeř fyzicky odpadl a mužstvo
se konečně dostalo do pohodového tempa, kdy začaly padat i góly
a hra nás bavila,“ komentuje vestecký Václav Drahoš průběh zápasu na webu Viktorie Vestec.
„Druhý zápas s týmem Hvozdnice začal v naší režii a opět ještě
ne v plné sestavě, vlivem zranění. Začátek byl dle našich představ, kdy jsme dali rychle gól
a uklidnili se. Celý zápas jsme
měli pod kontrolou a jen díky
naší nepřesnosti nedostal soupeř 15 gólů. Premiéru měly naše
nové, růžové dresy,“ píší vestečtí
na svém webu.
Zbyněk Pokorný
T SPORT
Sejdeme se na trhu
Po zimní přestávce se
mohou obyvatelé v Dolních
Břežanech, Počernicích
nebo Klánovicích opět
těšit na nabídku místních
produktů na farmářských
trzích. Hlavní manažerky
a organizátorky trhu
v těchto obcích, paní Kláry
Svobodové, jsme se zeptali:
T Kdy plánujete začít prodávat?
Český farmářský trh zahájí letošní sezonu v pátek 1. dubna od 13
hodin v Dolních Počernicích. Pak
bude v sobotu 2. dubna v Klánovicích a ve středu 6. dubna v Dolních
Břežanech. Takto budou trhy fungovat až do podzimu. Průhonický
trh je v tuto chvíli pozastaven. Návštěvnost byla bohužel nízká a to
odradilo mnoho prodejců.
T Jaký sortiment bude pro zákazníky připraven, co se osvědčilo a jaké máte oproti loňskému roku novinky?
Zákazníkům nabídneme tradiční
sortiment, tedy sezonní zeleninu
a ovoce, pečivo, ovocné šťávy, víno,
pálenky, med, ručně vyráběné čokoládové lanýže, masné výrobky, vajíčka,
mléčné produkty, pro
doplnění řemeslné
výrobky, květiny, občerstvení… Tak, jak se
bude rozbíhat sezona,
bude se proměňovat
či obohacovat nabízený sortiment především ve stáncích
s ovocem a zeleninou. Samozřejmě se
snažíme získat nové
produkty, není to ale
jednoduché. S rostoucí oblibou trhů
přibývá i lidí, kteří se
snaží na trzích prodat
úplně všechno. Původní myšlenka Českého farmářského trhu je ale především podpora drobných českých zemědělců
a prvovýrobců a od ní se nechceme
příliš vzdalovat. Najít však kvalitní
producenty je mravenčí práce.
T Jak se vám spolupracuje
s obecními úřady v obcích, kde
trhy organizujete?
V Klánovicích jsme uspořádali
první trh na podzim roku 2009.
Byl úplně malinký a byla to vlastně akce jen tak pro radost. Zdaleka
jsme netušili, jako vlnu zájmu tím
vyvoláme. Už tehdy si nás sami
vyhlédli pracovníci úřadu z Dolních Počernic. Moc se jim líbila
myšlenka pravidelného trhu a domluvili jsme se na spolupráci. Klánovický trh si brzy získal dobrou
pověst a přilákal pozornost dalších obcí, takže Český farmářský
trh zakotvil i v Dolních Břežanech.
Řekla bych, že ve všech těchto obcích je spolupráce nadstandardní.
V mnoha ohledech nám na úřadech vyšli vstříc a trh pochopili
jako službu svým obyvatelům.
T Plánujete pořádat trhy i v dalších místech?
Vzhledem k tomu, co bylo řečeno
o hledání kvalitních prodejců, neuvažujeme momentálně o rozšíření Českého farmářského trhu na
další místa. Náš trh funguje z velké
části jako putovní, to znamená, že
více méně stejná „parta“ prodejců objíždí jednotlivá trhová místa
a zároveň se také musejí věnovat
hospodářství a samotné výrobě.
Do budoucna se rozšíření nezříkáme. S blížící se sezonou se
hlásí další a další zájemci o prodej, záleží ale samozřejmě na
jejich kvalitě.
T Proč se podle vašeho názoru staly trhy
tak oblíbené?
Trhy především nabízej příjemnou alternativu k obřím
nákupním centrům.
Nejenže na trhu nakoupíte čerstvé, právě sklizené plodiny,
ale máte před sebou
i toho, kdo je vykopal
ze země nebo natrhal
ze stromu. Toho, kdo
uvařil tlačenku a vyudil špek, kdo pálil
švestky na slivovici
nebo měl ruce v čokoládě a tvaroval nejrůznější lanýže. Najdete
si „svého“ oblíbeného prodejce,
máte šanci dozvědět se spoustu
podrobností o produktech, které
na trhu kupujete. Můžete dát přímo najevo svou spokojenost anebo
naopak nelibost a dočkáte se přímé
odezvy. To se vám v supermarketu asi nestane. Navíc se potkáte
se známými a sousedy, které třeba jindy nevidíte, protože všichni
„máme málo času“. Trh zkrátka
není jen místo k nákupům, funguje velmi dobře i na sociální úrovni.
(HM a KS)
Pašek je pašák
Zvole dala do zápasu s Průhonicemi nejvíc gólů z celého regionu
(58), především díky nejlepšímu
střelci všech okresních soutěží
Zdeňku Paškovi (20). Ten když
hraje a dá gól, jsou body pro modrobílé jisté. Kdo ho udrží, se Zvolí
vyhrává. Je to prostě pašák. Jeho
„levačka“ je značkou spolehlivosti.
Dává každý třetí gól svého mužstva
(průměr 1,35 gólu na zápas).
Kdo je ještě podobně spolehlivým střelcem a dává každý třetí
gól svých barev? Brych (Psáry),
Gökmen (Vestec), Švejda (Radlík)
a Plíšek (Zlatníky). Dlouhodobě
(poslední tři ročníky pravidelně)
spolehlivý je větší z bratrů Nevrlých, Svatoslav (Jílové B), aktuálně
se 12 góly. Proč tenhle obr s postavou i apetitem Jana Kollera nehraje v Jílovém za „áčko“, je skutečně
Vladimír Zápotocký
k neuvěření...
Zdeněk Pašek (bleděmodrý dres) v duelu přeborových „starousedlíků“ Zvole – Průhonice
Foto: Vladimír Brada
sport
KAM ZA SPORTEM
ČAKOVICE
• 16.04. 10:30 Čakovice – Praga fotbal II.třída skupina D
• 23.04. 17:00 Uhřiněves B – Čakovice fotbal II.třída skupina D
DOBŘEJOVICE
• 16.04. 17:00 Dobřejovice A – Strančice A fotbal III.třída skupina B
• 24.04. 17:00 Kostelec u K. B – Dobřejovice A fotbal III.třída skupina B
• 17.04. 17:00 Dobřejovice B – Mukařov B fotbal IV.třída skupina C
• 24.04. 17:00 Stř.Skalice B – Dobřejovice B fotbal IV.třída skupina C
DOLNÍ BŘEŽANY
• 17.04. 17:00 Hradištko B – D. Břežany fotbal III.třída skupina A
• 24.04. 17:00 D. Břežany – Mníšek
B fotbal III.třída skupina A
• 17.04. 17:00 D. Břežany B – Okrouhlo fotbal IV.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Průhonice B – D. Břežany B fotbal IV.třída skupina A
DOLNÍ JIRČANY
Nadchli mě brankáři
V. POPOVICE – Sedával
na tribuně, pozorně sledoval
všechny zápasy, neboť
mistrovství ČR, které se
hrálo na velkopopovickém
stadionu, bylo přehlídkou
nadějí našeho hokeje.
A Karel Holý, bývalý reprezentant
a nyní trenér Slavoje, chce mít
neustále dokonalý přehled, co se
v hokeji děje. Na naši otázku, co
ho nejvíce potěšilo a zaujalo na
třídenních bojích, nám řekl:
„Pochopitelně bojovnost mladých hráčů, jejich zaujetí pro hru
a pak výkony všech čtyřech brankářů. Ty byly špičkové. V každém
z družstev by se našlo pět, šest
vynikajících borců, kteří se jistě prosadí. Já však osobně mám
největší radost ze zájmu hokejové
generality, která k nám do Popovic přijela. Vždyť tu byly takové
legendy, jako Slavomír Lener, Vláďa Martinec, Jarda Šindel či náš
rodák Jiří Doležal. Jejich přítomnost při slavnostním vyhlašování,
to byl zážitek, a to nejen pro nás,
ale především pro ty mladé hráče,
z nichž mnozí je už ani nemohli
vidět hrát. Jejich spolupráce jako
činovníků a trenérů bude v bu-
JESENICE
• 17.04. 17:00 Jesenice B – Davle
fotbal III. třída skupina A
• 23.04. 17:00 Krňany – Jesenice B
fotbal III.třída skupina A
KAMENICE
• 16.04. 17:00 Kamenice A – Ondřejov fotbal III.třída skupina B
• 23.04. 17:00 Mirošovice – Kamenice A fotbal III.třída skupina B
• 17.04. 17:00 Kamenice B – Lojovice fotbal IV.třída skupina C
• 23.04. 17:00 Všestary – Kamenice
B fotbal IV.třída skupina C
KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 16.04. 17:00 Senohraby A – Kostelec u K. B fotbal III.třída skupina B
• 24.04. 17:00 Kostelec u K. B – Dobřejovice A fotbal III.třída skupina B
KUNICE
MĚCHENICE
• 16.04. 17:00 Úhonice – Měchenice fotbal okresní přebor
• 23.04. 17:00 Měchenice – Zvole
fotbal okresní přebor
OKROUHLO
• 17.04. 17:00 D. Břežany B – Okrouhlo fotbal IV.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Okrouhlo – Jílové C
fotbal IV.třída skupina A
PRŮHONICE
• 16.04. 17:00 Průhonice – Černošice fotbal okresní přebor
• 23.04. 17:00 Rudná – Průhonice
fotbal okresní přebor
• 17.04. 10:15 Libeř B – Průhonice B
fotbal IV.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Průhonice B – D. Břežany B fotbal IV.třída skupina A
PSÁRY
• 16.04. 17:00 Psáry – Zvole B fotbal
III.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Vestec – Psáry fotbal
III.třída skupina A
• 17.04. 17:00 Jílové C – Psáry B fotbal IV.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Psáry B – Radlík fotbal IV.třída skupina A
SENOHRABY
• 16.04. 17:00 Senohraby A – Kostelec u K. B fotbal III.třída skupina B
• 23.04. 17:00 Ondřejov – Senohraby A fotbal III.třída skupina B
• 17.04. 17:00 Senohraby B – volno
fotbal IV.třída skupina C
• 24.04. 17:00 Strančice B – Senohraby B fotbal IV.třída skupina C
ŠEBEROV
• 17.04. 17:00 Šeberov – Bohnice
fotbal I.A třída skupina A
• 23.04. 17:00 Dolní Počernice – Šeberov fotbal I.A třída skupina A
TOČNÁ
VESTEC
• 16.04. 17:00 Mníšek B – Vestec
fotbal III. třída skupina A
• 24.04. 17:00 Vestec – Psáry fotbal
III.třída skupina A
ZLATNÍKY
• 17.04. 17:00 Libeň – Zlatníky fotbal IV.třída skupina A
• 23.04. 17:00 Zlatníky – Vrané B
fotbal IV.třída skupina A
ZVOLE
hry se domácím nepodařilo
změnit skóre a tak si kuničtí
odváželi z Českých Budějovic
cenné tři body. V tabulce jsou
na 8. místě s 35 body, když
suverénně vede Bohamians
s 56 body před Mladou Boleslaví B se 40 body. Ztráta pěti
bodů na druhý tým tabulky
není pro Kunice nepřekonatelná. Už v sobotu 16. dubna budou od 17:00 hod. hostit doma
(kt)
Slavii Praha B.
• 16.04. 17:00 Zvole – Horoměřice
fotbal okresní přebor
• 23.04. 17:00 Měchenice – Zvole
fotbal okresní přebor
• 16.04. 17:00 Psáry – Zvole B fotbal
III.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Zvole B – Libeř fotbal
III.třída skupina A
Nenašli jste zde sportovní
akci, kterou pořádáte?
Chcete pozvat diváky
na Vaše utkání?
Znáte v regionu sportovce
o kterém by se mělo napsat?
Dejte nám vědět na:
[email protected]
INZERCE
Jezdil se tu Závod míru
Jílovsko v určitých intervalech
(od roku 1929) lákalo pořadatele
cyklistických závodů na silnici.
Jílové samo nabízelo skvělé zázemí (škola za ředitelování Václava
Tlamsy šatny a ošetřovny, výborné doplňky k trofejím v podobě
pekařských skvostů mistra Františka Červenky). Velká sláva se
odehrála v místě startu a cíle (na
náměstí) po skončení Závodu
míru 1977. Na trase Jílové – Radlík – Kostelec u Křížků – Kamenice – Krhanice – Kamenný Přívoz
– Borek – Jílové se jel jeden z dílů
domácího poháru s mezinárodní účastí (na stupních vítězů stáli
MIROŠOVICE
• 17.04. 17:00 Říčany B – Mirošovice fotbal III.třída skupina B
• 23.04. 17:00 Mirošovice – Kamenice A fotbal III.třída skupina B
KAM ZA SPORTEM
• 16.04. 17:00 Točná – Klánovice
fotbal II. třída skupina C
• 23.04. 14:30 Bílá Hora B – Točná
fotbal II.třída skupina C
Husarský kousek v Budějovicích
KAMENNÝ PŘÍVOZ
LIBEŘ
Medaile mladým hokejistům předával šéftrenér hokejového svazu Slavomír Lener
Foto: Zbyněk Pokorný
KUNICE – Minulý týden v dohrávce mistrovského utkání
s vedoucím týmem ČFL Bohemians podlehli kuničtí na
svém hřišti silnému pražskému
celku. Rozhodla penalta, nicméně domácí hráli výborně,
což prokázali také ve 22. kole,
kdy hráli s mužstvem Dynama
České Budějovice B. Podařil se
jim malý husarský kousek – už
ve 29. minutě vstřelil Dvořák
branku hostí. V dalších fázích
• 17.04. 17:00 K. Přívoz – D. Jirčany
fotbal IV.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Libeř – Krňany fotbal
III.třída skupina A
• 24.04. 17:00 Zvole B – Libeř fotbal
III.třída skupina A
• 17.04. 10:15 Libeř B – Průhonice B
fotbal IV.třída skupina A
• 23.04. 17:00 Štěchovice B – Libeř
B fotbal IV.třída skupina A
Medaile předával také
šéftrenér hokejového
svazu Slavomír Lener.
Rozhovor s ním
nejenom o hokeji
najdete v příštím čísle
Našeho REGIONU.
Míče vybrali dobře
CHOLUPICE
• 17.04. 17:00 Libeň – Zlatníky fotbal IV.třída skupina A
• 23.04. 17:00 D. Jirčany – Libeň
fotbal IV.třída skupina A
doucnu dozajista přínosem pro
náš velkopopovický hokej.“
Pro úplnost pořadí mistrovství
ČR: l. Zlín (vyhrál všechny zápasy), 2. Vítkovice, 3. Litvínov,
4. Pardubice.
(kt)
LIBEŇ – Dobré míče vybírají
před každým zápasem SK Libeň oba Hertlové (vlevo Slávek
a vpravo Rosťa), nejlepší střelci a nejlepší hráči. A v prvních
dvou kolech IV. třídy vybrali
dobře. Libeň dvakrát vyhrála a vystřídala na první příčce
Kamenný Přívoz. Hertlové jsou
její osou, ale nejsou to bratři,
jak se o nich traduje. Naopak,
pravdou je, že oba začínali
v žácích Slavie. To jim ale bylo
sotva deset...
(zý), Foto: Vladimír Brada
• 17.04. 17:00 Cholupice – Uhřiněves fotbal pražský přebor
• 23.04. 10:15 Libuš – Cholupice
fotbal pražský přebor
• 16.04. 17:00 Kunratice B – Cholupice B fotbal II.třída skupina C
• 23.04. 14:30 Cholupice B – Újezd
P-4 B fotbal II.třída skupina C
LIBEŇ
11
Hokejové mistrovství ČR očima trenéra Karla Holého:
• 17.04. 17:00 K. Přívoz – D. Jirčany
fotbal IV.třída skupina A
• 23.04. 17:00 D. Jirčany – Libeň
fotbal IV.třída skupina A
• 16.04. 17:00 Kunice – Slavia Praha
B fotbal Česká fotbalová liga
• 20.04. 17:00 Viktoria Žižkov B
– Kunice fotbal Česká fotbalová liga
• 16.04. 17:00 Brázdim A – Kunice B
fotbal okresní přebor
• 23.04. 17:00 Kunice B – Úvaly B
fotbal okresní přebor
Čtvrtek 14. 4. 2011 • JV 8
slavní: naši Vlastimil Moravec
a Antonín Bartoníček, s nimi
Polák Stanislaw Szozda). Přebor
Prahy mládežnických kategorií
byl nelítostným soubojem trojlístku borců klubů Slavie, Sparta a KOVO. Přebornickou šerpu
v dorostu (náš snímek) získal až
ve spurtu budoucí mistr světa
v dráhové cyklistice - stíhací závod družstev 1986 - Aleš Trčka
ze Slavie před svým oddílovým
kolegou Robinem Štěrbou (dnes
úspěšným podnikatelem v cyklistické branži).
Text: Vladimír Zápotocký
Foto: Evžen Beran
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 2.4. – 3.4.
ČFL
Kunice – Viktoria Plzeň B
2:0
IV.C
Praha
přebor Cholupice – Vršovice
I.A A Šeberov – Chabry
II.C
Točná – Písnice
II.C
Podolí C – Cholupice B
Dobřejovice B – Lojovice
2:2
Praha-západ
0:0
4:3
2:2
2:3
Praha-východ
přebor V.Popovice – Kunice B
1:3
III.B Dobřejovice A – Mnichovice A 4:1
III.B Březí – Mirošovice
3:1
III.B Kamenice A – Strančice A 2:2
III.B Ondřejov – Kostelec u K, B 3:0
IV.B Babice – Čestlice
1:1
IV.C Kamenice B – Mnichovice B 2:2
přebor Choteč – Měchenice
přebor Zvole – Průhonice
III.A Mníšek B – Zvole B
III.A Slapy – D. Břežany
III.A Libeř – Vrané
III.A Hradištko B – Psáry
III.A Hvozdnice B – Vestec
III.A Jesenice B – Bojanovice
IV.A Radlík – Zlatníky
IV.A Libeň – Štěchovice B
IV.A Jílové C – D. Jirčany
IV.A Libeř B – Psáry B
IV.A Průhonice B – Okrouhlo
3:2
1:3
1:4
0:6
3:2
1:2
0:9
7:2
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
Don’t Worry, Be Happy!
Jarní servis Volkswagen.
Novou sezonní akci Volkswagen Service® Jaro 2011 si určitě užijete. Připravili jsme
pro vás v našem autorizovaném servisu pestrou nabídku letních pneumatik,
vybraného sortimentu Originálních dílů Volkswagen® a speciální jarní prohlídku.
A nezáleží na stáří vašeho vozu. Prostě buďte v pohodě... Don‘t worry, be happy.
Naše jarní nabídka platí do 5. 5. 2011.
FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 9.4. – 10.4.
ČFL
České Budějovice B – Kunice0:1
Praha
přebor FC Tempo – Cholupice
I.A A Dubeč B – Šeberov
II.C
FK Zlíchov – Točná
II.C
Cholupice B – Chuchle B
II.D D.Počer. B – Čakovice
IV.C
Senohraby B – Louňovice B 0:6
Praha-západ
3:1
4:0
4:2
11:0
1:2
Praha-východ
přebor Kunice B – Kostelec n.Č.l A 10:1
III.B Mirošovice – Ondřejov
1:1
III.B Strančice A – Senohraby A 0:1
III.B Svojetice – Dobřejovice A 1:3
III.B Kostelec u K, B – Kamenice A2:0
IV.B Čestlice – Přišimasy
2:0
IV.C Všestary – Dobřejovice B
2:2
IV.C Vyžlovka B – Kamenice B 2:2
přebor Rudná – Zvole
0:4
přebor Průhonice – Jinočany
5:0
přebor Měchenice – Jílové B
1:2
III.A Davle – Libeř
4:0
III.A Vrané – Jesenice B
1:2
III.A Psáry – Mníšek B
6:0
III.A Zvole B – Krňany
1:2
III.A D. Břežany – Hvozdnice B 4:0
III.A Vestec – Hradištko B
11:1
IV.A Okrouhlo – Libeř B
2:0
IV.A Štěchovice B – Průhonice B 6:0
IV.A D. Jirčany – Radlík
1:2
IV.A Zlatníky – K. Přívoz
0:2
IV.A Vrané B – Libeň
1:3
IV.A Psáry B – D. Břežany B
1:1
Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®
Váš servisní partner Volkswagen
TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10
Tel.: +420 272 072 219, +420 272 072 252, Fax: +420 272 703 631
Mail: [email protected], www.tukas.cz
inzerce
M. Srb, Kolovraty
777 609 005
FINANČNÍ
ZÁCHRANA
Půjčky s rychlostí blesku.
Úvěry, konsolidace,
hypotéky.
Stačí platný OP, druhý doklad
a mít účet. Zavolej!!!!
Registr neřešíme.
Na 900…nevoláte.
Tel.: 604 795 279
Nově otevřená
STOMATOLOGICKÁ
ORDINACE
Zajištění HD příjmu
– vysoké rozlišení
Prodej, instalace, opravy
v Praze 4 – Hájích
PŘIJÍMÁ
NOVÉ PACIENTY
Ing. Karel Horský
nonstop 602 435 328
E-mail: [email protected]
Provádíme
pokrývačské klempířské
a tesařské práce.
tel.: 774 714 350
Máte byt, dům,
LESENI.CZ
chatu či pozemek
a nemáte peníze?
Opravy a rekonstrukce střech včetně
montáže střešních oken VELUX.
STAČÍ ZAVOLAT
A JE TO DOMA.
Vše vyřídíme rychle
a k Vaší spokojenosti.
Nátěry klempířských prvků
a izolatérské práce.
Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
722 576 906
e-mail: [email protected]
<>̘‰ŽÞ£{
o p ra vryu kc e
r e ko n st
ANTÉNY,
SATELIT Y
œÃivۜĐ?Ž
VODA
TOPENÍ
PLYN
ÜÜÜ°˜œÃ˜ˆVi°Vâ
www.nasregion.cz
/i°\Ó{£™ÎÓääx]ÇÎÎÇäΙȣ
12
PRODEJ PRONÁJEM
MONTÁŽ DOPRAVA
602 283 623
323 641 125
Také směnky bez zástavy.
Tel.: 776 450 145
Průmyslová 50, Strančice
BEZPEČÍ OD KAVANA
PROFESIONÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU.
Bezpečnostní dveře
MUL-T-LOCK do bytu
KAŽDÝ DEN NOVÁ NABÍDKA
HOTOVÝCH JÍDEL
Zveme vás k ochutnání
tradiční české kuchyně
a vybraných specialit.
Jídelní lístek rozšířen
o velké salátové mísy,
těstoviny a doporučené
gurmánské pochoutky.
Zajišťujeme: svatby,
promoce, rauty, firemní
večírky, rodinné oslavy
Pořádáme: country večery
a disco party
Nůžková mříž
KAVAN spol. s r. o.
Družstevní ochoz 1308, Praha 4tTel.: 261 223 741, 602 386 822
[email protected] www.kavan.cz
ZAHRADNÍ KRBY
PŘÍRODNÍ
KÁMEN
pro zahradu a park
- dlažby
- obrubníky
- palisády
- shodišťové stupně
- patníky
- kašny
- lavice
- květinové nádoby
NORMAN spol. s r.o.
Hlavní ul. č. 201, 250 63 Veleň, Praha - Východ
tel./fax: 283 933 408, e-mail: [email protected]
. od 19
i 22. 4
TÉKA
D I SVKEČOERA
HOST
VY
OSTRA
RUDA Z
Točené pivko: Plzeň 12o,
Gambrinus 10o, Excelent 11o,
Radegast Birell
Otevírací doba:
Po – Pá 10 – 22 hod.
So – Ne 11 – 22 hod.
Vlastní parkoviště ve dvoře.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme dobrou chuť.
www.norman-cz.cz
Dokonalé spojení pro vaši zahradu
Ke Mlýnu 1
149 00, Praha 4
Újezd u Průhonic
hod.
Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248
Mobil: 777 336 805, 777 333 899
www.radev.eu z e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty