USA - regiony a obyvatelstvo

Komentáře

Transkript

USA - regiony a obyvatelstvo
Ajlaška
- největší stát USA, koupena 1867 od ruského cara za 7,6 mil. USD
- hornatý povrch, lesy, tundra, ledovce; ropa (Exxon Valdez 1989), zemní plyn, zlato (Klondike, zlatá horečka)
- řídké osídlení (700 tis.), Indiáni, Inuité, Aleuté
- Anchorage – největší město
Havaj
- sopečný původ, tropický pás
- cestovní ruch
- centrem Honolulu na ostrově Oahu, záliv Pearl Harbour (7.12.1941)
Regiony USA
1) Pacifické pobřeží
(Washington, Oregon, Kalifornie)
15% průmyslové produkce USA – jedna z jádrových oblastí světa, hydroenergetika, těžba ropy, zlata (zlatá horečka 1849)
Seattle – letadla Boeing, Microsoft, zbraně, dopravní uzel
San Francisco – Golden Gate, Silicon Valley (high-technology
vědecký výzkum; Apple, Google, HP, AMD, Adobe)
Centrální údolí – závlahové zemědělství; citrusy, víno, bavlník
Kalifornie – nejlidnatější stát USA (32 mil. obyvatel), 1/4 Hispánců, 1/10 Asiatů
významný cestovní ruch (příroda, NP)
2) Pustiny
(Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada)
jen 8 mil. obyvatel
extenzivní chov skotu, závlahové zemědělství (na jihu)
rezervace původních obyvatel (Little Big Horn), NP
Nevada – pouštní stát, Hooverova přehrada na Coloradu, hazardní hry (Las
Vegas)
Utah – založen v polovině 19. století mormony, Velké Solné jezero, Salt
Lake City – ZOH 2002, uran
Denver – významný dopravní uzel, strojírenství, lyžařská střediska (Aspen)
3) Obilnice
(Minnesota, Iowa, Severní a Jižní Dakota, Nebraska, Kansas, Missouri,
Oklahoma)
Velké prérie a Vnitřní plošiny
řidší osídlení – celkem obyvatel jako newyorská aglomerace
90 % území zemědělská půda (kukuřice, pšenice, skot)
Severní a Jižní Dakota – hydroelektrárny na Missouri
Minnesota – silná skandinávská a německá menšina
Missouri – zemědělská produkce
St. Louis – říční přístav (obilí, uhlí, suroviny); „brána na západ“
4) Jihoatlantská oblast - tzv. starý Jih = Dixie
(Virginie, Západní Virginie, Severní a Jižní Karolína, Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Texas, Arkansas,
Louisiana)
velké procento Afroameričanů, rasový problém
produkce bavlny, tabáku; textilní průmysl
Virginie – Jamestown – první britská osada v Americe, West Point
Atlanta – největší dopravní uzel jihovýchodu (nejrušnější letiště), produkce aut, CNN, Coca-Cola,
Florida – specifická klimaticky a kulturně, nejdůležitější rekreační oblast, Everglades, mys Canaveral, Disney World
Miami - Hispánci – kubánští imigranti
Tennessee – soustava 27 hydroelektráren, Nashville, Memphis, KKK
Texas – 2. největší stát USA, ropa, zemní plyn, chov skotu
Houston – petrochemie, přístav; řídící centrum NASA
Dallas – petrochemie, letecký uzel, auta, JFK
Louisiana – francouzská kulturní tradice, New Orleans (jazz)
5) Mexamerika
hranice s Mexikem – silná migrace (plot), vytváření dvojměstí (El Paso – Ciudad Juárez)
40 % Hispánců
zkoušky jaderných zbraní (Los Alamos)
Phoenix – elektrotechnika
Los Angeles - Hollywood
6) Ostrovy
7) Kovárna (velká jezera a středoatlantské pobřeží)
(NY, Pensylvánie, New Jersey, Delaware, Maryland, D. C., Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin
Manufacturing belt - těžký průmysl, automobilový průmysl – restrukturalizace, stagnace
New York – stát i město, New Amsterdam, 5 % průmyslové produkce USA, finanční centrum, přístav, letecký uzel, sídlo OSN, Broadway,
Empire State Building, Manhattan, Hudson - dopravní osa státu
Buffalo (hutnictví)
Philadelphia – obchodní a kulturní centrum
Pittsburgh – hutnictví, koncern Heinz
New Jersey – součást aglomerace N. Y.
Baltimore – lodě, finance
Washington D. C. – hlavní město USA, většina obyvatel Afroameričané
Detroit – největší centrum výroby automobilů (3 mil. ročně)
Indianapolis – 500 mil
Chicago – 3. největší město USA, silná čeká menšina (ve 30. letech starosta Čermák), letiště O’ Hara
8) Nová Anglie
(Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island)
velký kulturní vliv Británie (životní styl, jazyk)
Maine – stopy osídlení Vikingů
New Hampshire – cestovní ruch (lyžování), začínají zde prezidentské volby
Massachusetts – Harvard, high-tech odvětví
Boston – banky, obchod
9) Quebec
Obyvatelstvo
306 mil. (1790 – 4 mil.), přírůstek +0,9%
pestré etnické složení – melting pot = tavící kotel národů a kultur
původní obyvatelé – Indiáni, Inuiti – 0,8 % = 1,5 mil.; rezervace, předměstí
potomci evropských kolonistů (běloši) – 67 %
Afroameričané – 12 %; jihovýchod (bývalé otrokářské státy Jihu), velká města na východě
Hispánci – 14 %; vysoký přirozený přírůstek, imigrace z Latinské Ameriky; nejvíce v jižních státech
Asiaté – 4 %; z Číny, Vietnamu,…; specifické městské čtvrti (především na západním pobřeží), značná izolovanost
Židé – 3 %; velká města na severovýchodě (hlavně New York), značný ekonomický (i politický) vliv
horší postavení menšin; pozitivní diskriminace
náboženství – odpovídá zemím původu imigrantů a jejich předků, upjatí puritáni (sexuální témata = tabu X zbraně, násilí)
55 % protestantské církve – baptisté, metodisté, luteráni
29 % katolíci (běloši, Hispánci)
Židé, muslimové (především Afroameričané),…
mormoni
Amišové (zákaz používání techniky, odmítání násilí, pensylvánská němčina)
Bible belt – JV USA, konzervativní jih
imigrace – ročně cca 400 000 legálních imigrantů (nejvíce z Latinské Ameriky) + 0,5–1 mil. nelegálních imigrantů
přirozený přírůstek – 0,9 %; nejvíce hispánská komunita
značná vnitřní migrace – do měst, z center na předměstí,…
urbanizace – 75 %
vytváření velkých městských oblastí – megalopolis (severovýchodní pobřeží - BosWash, oblast Velkých jezer, Kalifornie - SanSan)
největší města – New York (18), Los Angeles (15), Chicago (9), San Francisco (6), Philadelphia (6), Detroit (5), Dallas (4),…
uspořádání měst – city = downtown – centrum, kancelářské budovy (mrakodrapy), chudinské čtvrti
předměstí = aglomerace – vilové čtvrti, kde žijí střední vrstvy a bohatí
dojížďka autem, chybí MHD
rozdělení do čtvrtí dle rasy – čínské čtvrti, Bronx, Harlem
rozmístění – velmi nerovnoměrné
Osobnosti
umělci: Walt Disney, Elvis Presley, Michael Jackson, Steven Spielberg
státníci: G.Washnigton, Abraham Lincoln, J.F.K.
vědci: Thomas Alva Edison
podnikatelé: Henry Ford, Bill Gates
sportovci: Lance Armstrong, Cassius Clay = Muhamad Ali, Michael Jordan
Neil Armstrong

Podobné dokumenty

Geologie 2 - Katedra Geologie

Geologie 2 - Katedra Geologie -primární (vrstvy sedimentů, nerostná žíla, pluton, geologická tělesa hornin, magmatických sedimentárních a metamorfovaných).

Více

Martina Rajniš CV - Huť architektury Martin Rajniš

Martina Rajniš CV - Huť architektury Martin Rajniš Gruzie, Arménie, Greece, Itálie, Rakousko, Španělsko, Gibraltar, Kanárské ostrovy / Italy, Polonina, Bulgaria, Rumania, Turkey, Georgia, Armenia, Greece, Italy, Austria, Spain, Gibraltar, Canary Is...

Více

úlohy, samostatné práce v hodině základní

úlohy, samostatné práce v hodině základní d) Aljaška, Washington D.C., 1865 e) Florida, Ontario, 1945 11) Kterým z uvedených států neprotéká řeka Mississippi? a) Iowa b) Mississippi c) Louisiana d) Missouri e) Idaho 12) Který z uvedených v...

Více

Číny, Ruska a USA

Číny, Ruska a USA USA – německý původ /v tis./

Více

TP-7C-2016-02-08

TP-7C-2016-02-08 stále testíky na sloveso být + minulé tvary sloves, dú klasicky A4. Po procvičování sloves+  testík, st, pá příprava na prezenatci Slavná osobnost ­ tabletová učebna, ​ po 15.2. souhrnný testík cca...

Více