střední školy

Komentáře

Transkript

střední školy
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
2014/2015
STŘEDNÍ ŠKOLY
USA | KANADA | VELKÁ BRITÁNIE | IRSKO | ŠPANĚLSKO | AUSTRÁLIE | NOVÝ ZÉLAND | FRANCIE | NĚMECKO | DÁNSKO WWW.ALFAAGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
ÚVOD & OBSAH
MILÍ STUDENTI, MILÍ RODIČE,
rádi bychom vás tímto katalogem seznámili s možnostmi středoškolského studia v zahraničí. Možná tento program už absolvoval
některý z vašich spolužáků či kamarádů. Třeba jste o něm četli nebo
se o něj zajímali již dříve. Věříme, že na dalších stranách tohoto katalogu naleznete spoustu cenných informací, na jejichž základě se
pro několikaměsíční zahraniční zkušenost rozhodnete i vy! Naše
agentura působí na českém a slovenském trhu v oblasti zahraničního
vzdělávání již od roku 1996. Každý rok s námi do zahraničí odjíždí
několik stovek studentů, kterým se snažíme poskytnout co nejvíce
objektivních informací a užitečných rad tak, aby se jejich očekávání co
nejvíce setkala s realitou. Každého klienta si velmi vážíme a staráme
se o něj nejen před odjezdem do zahraničí, ale i během jeho pobytu
a po návratu domů. Z našich klientů se často stávají naši přátelé.
Klientský servis je naší předností! Na programu „High School“ (studium na středních školách) spolupracujeme pouze s renomovanými
vládními organizacemi a akreditovanými vzdělávacími institucemi.
Po oficiálním přijetí do programu vám garantujeme, že budete umístěni ve vhodné hostitelské rodině a škole ve vámi vybrané zemi. Výše
uvedené programy se každým rokem stávají dostupnější a oblíbenější. K tomu přispívají i samotní účastníci těchto programů, neboť
získané zážitky a kladné zkušenosti předávají svým kamarádům
a spolužákům.
ZEMĚ
USA
středoškolský program – J1 exchange
VĚK
• Nezapomenutelné zážitky a spoustu nových kamarádů
• Poznání nové kultury zblízka
• Zdokonalení se v cizím jazyce
• Sebevědomí a osamostatnění
• Možnost poznat slasti a strasti studentského života v zahraničí
• Cenné akademické vědomosti
TERM (2,5–3 M.) SEMESTR (5 M.) ŠK. ROK (10 M.) STRANA
15–18,5
–
6 790 USD
6 990 USD
středoškolský program – F1
14–18
–
od 10 450 USD
od 13 950 USD
11–13
14
státní střední školy – vybrané regiony
15–17
–
od 11 770 CAD
od 20 700 CAD
16
státní střední školy – Nova Scotia
13–19
6 690 CAD
státní střední školy – Vancouver
15–17
–
soukromé střední školy
13–18
státní střední školy
9 890 CAD
17 690 CAD
17
13 890 CAD
24 990 CAD
18
od 7290 CAD
od 13 490 CAD
od 25 590 CAD
19
14–19
od 8 190 AUD
od 14 490 AUD
od 27 290 AUD
22–23
14–18
9 285 NZD
15 990 NZD
od 29 590 NZD
24
státní střední školy
11–18
od 6 280 GBP
od 10 890 GBP
od 10 320 GBP
26–27
příprava na A-levels, IB
16–19
od 7 240 GBP
28
soukromé střední školy
13–18
od 6 990 GBP
od 12 990 GBP
od 19 990 GBP
29
státní střední školy
12–18
6 285 EUR
9 240 EUR
11 735 EUR
státní a soukromé střední školy
14–18
od 3 890 EUR
od 4 490 EUR
od 6 030 EUR
Německo
státní střední školy
14–18
3 290 EUR
4 990 EUR
6 290 EUR
34
Španělsko
státní střední školy
15–18
4 500 EUR
5 300 EUR
7 500 EUR
35
Kanada
(AJ a FJ)
WWW.ALFAAGENCY.CZ
NABÍDKA PROGRAMŮ
CO VÁM STUDIUM
NA STŘEDNÍ ŠKOLE PŘINESE?
Austrálie
Nový Zéland státní střední škola – Auckland
Velká
Británie
Irsko
Francie
–
–
30
32–33
Uvedené ceny jsou orientační. U středních škol zahrnují umístění, studium na zahraniční škole, ubytování, stravu po celou dobu pobytu a zdravotní pojištění (pouze u některých programů – viz jednotlivé země). Ceny nezahrnují dopravu do cílové destinace a kapesné. Konkrétní náklady na pobyt naleznete na jednotlivých stranách katalogu.
…s námi se vždy domluvíte
3
STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA
HLAVNÍ RYSY PROGRAMU
• vyučování od pondělí do pátku s místními studenty
• střídání různých předmětů (matematika, jazyk, dějepis, fyzika
atd.)
• o vašem zařazení do příslušného ročníku rozhoduje váš věk,
dosavadní studijní výsledky a míra podobnosti zahraničních
a tuzemských školních osnov
• studovat můžete jeden semestr nebo celý školní rok
• každý student má svého koordinátora – místního zástupce zahraniční organizace, který po celý školní rok dohlíží na studenta
i jeho prospěch, pomáhá při řešení každodenních situací a řeší
případné problémy
• student žije jako člen hostitelské rodiny, která mu poskytuje ubytování a stravu (neplatí pro studenty soukromých internátních
škol). V některých zemích jsou tyto rodiny dobrovolnické (např.
USA, Německo, Francie), v jiných placené
• studium je zpravidla uznáváno MŠMT jako soustavná příprava
na budoucí povolání
• určeno studentům ve věku 14–19 let
(viz podmínky jednotlivých zemí)
• určeno pro studenty se solidní znalostí jazyka dané země
4.Akceptace do programu
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ PROGRAMU HIGH SCHOOL
1.Předběžná přihláška
5.Doplatek ceny programu
Vyplňte a odešlete nám předběžnou přihlášku, kterou naleznete na našich webových stránkách. Na základě této přihlášky
vás kontaktujeme, předběžně zjistíme, zda splňujete základní
kriteria, podáme vám další informace a domluvíme si s vámi
osobní schůzku v naší kanceláři.
JAK VYPOČÍTAT NÁKLADY NA POBYT
Vaše přihláška spolu s ostatními dokumenty putuje k zahraniční partnerské organizaci. Ta ji zkontroluje a pokud je
vše v pořádku, oficiálně potvrdí vaše přijetí do programu.
Od tohoto okamžiku máte garantováno nalezení vhodné
hostitelské rodiny i školy.
Splatný v hotovosti při registraci do programu.
+
Zahraniční organizace zašle oficiální dokumentaci k žádosti
o víza. Zároveň vám předáme fakturu na doplatek ceny programu.
CENA PROGRAMU
Splatná ve dvou splátkách.
Obvykle zahrnuje studium, ubytování, stravu a pojištění.
6.Vyřízení víza
Následuje podání žádosti o víza (pokud jsou zapotřebí). S přípravou podkladů pro víza vám samozřejmě pomůžeme.
2.Osobní pohovor, jazykový test
7.Umístění v hostitelské rodině a škole
V kanceláři Alfa Agency absolvujete krátký rozhovor, kterým zjistíme
vaši motivaci a předpoklady ke studiu v zahraničí. Testem ověříme
vaše znalosti cizího jazyka. Po zaplacení registračního poplatku
do programu ve výši 2 000 Kč/80 EUR vám předáme přihlašovací
balíček.
Partnerská organizace v zahraničí zašle informace o umístění v hostitelské rodině a škole, začátku školního roku apod. Následně doporučujeme navázat kontakt s rodinou a udržovat jej až do vašeho
odjezdu do zahraničí
3.Podpis smlouvy, zálohová faktura
Rezervujeme vám letenku na letiště, které je nejblíže bydlišti
vaší hostitelské rodiny.
Po přijetí pečlivě vyplněné přihlášky a dalších dokumentů
s vámi podepíšeme smlouvu a vystavíme vám zálohovou fakturu na první splátku programu.
REG. POPLATEK 2 000 KČ / 80 EUR
8.Rezervace letenky
9.Hurá do světa!
HIGH SCHOOL
Chcete-li poznat život středoškoláka v cizí zemi, zapište se na High
School program! Budete mít stejné učební osnovy a stejné podmínky
jako domácí studenti. Můžete si vybrat, zda chcete studovat na škole
státní, soukromé, denní (bydlíte u hostitelské rodiny a do školy denně docházíte) nebo internátní (jste s ostatními studenty ubytováni
ve školním internátu, často přímo v komplexu školy).
UŽITEČNÉ INFORMACE
+
POJIŠTĚNÍ PRO CESTU A POBYT
V ZAHRANIČÍ
Není-li již zahrnuto v ceně programu.
+
VYŘÍZENÍ STUDENTSKÉHO VÍZA
Vztahuje se na země s vízovou povinností.
+
CENA LETENKY / A UTOBUSU
DO CÍLOVÉ DESTINACE
+
KAPESNÉ
Výše kapesného je závislá na životních nákladech v dané zemi, rádi
doporučíme adekvátní částku; peníze je možno uložit na bankovní
účet, ze kterého bude moci student v zahraničí postupně čerpat.
=
CELKOVÉ NÁKLADY
NA STUDIJNÍ POBYT
4
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
PŘERUŠENÍ STUDIA V ČR/SR
Na své současné škole si dohodnete, zda zůstanete studenty své
současné školy, nebo zda vám škola přeruší studium. Většina ředitelů místních středních škol již tyto programy zná a studenty
v získávání zkušeností v zahraničí podporuje. Vedení školy po vašem
návratu ze zahraničí rozhodne, zda budete muset skládat rozdílové
zkoušky z předmětů, které jste v cizí zemi neabsolvovali, nebo
opakovat ročník.
SOCIÁLNÍ DÁVKY, PLATBA ZDRAV. POJIŠTĚNÍ V ČR
Ve většině případů je studium na střední škole v cizině považováno
za součást soustavné přípravy na budoucí povolání a rodiče tedy mají
nárok na sociální dávky spojené s péčí o nezaopatřené dítě, případně
o další sociální výhody, které jim zákon přiznává. Zároveň za studenty
platí zdravotní pojištění v takovémto případě stát. Rodiče musí nicméně požádat Ministerstvo školství o tzv.: „Rozhodnutí o postavení
studia na středních školách v zahraničí na úroveň studia na středních
školách v ČR…“.
Postup je následující – na MŠMT studenti či rodiče musí po zahájení
studia doložit:
• Originální potvrzení o studiu vystavené zahraniční SŠ (obsahující
datum zahájení studia, předpokládané datum ukončení studia).
• Učební plán (výčet vyučovacích předmětů a počet vyučovacích
hodin týdně).
• Vyplněnou žádost – „ Žádost o posouzení postavení studia
na SŠ v cizině pro sociální účely u účely zdravotního pojištění“
formulář ke stažení: http://www.msmt.cz/uploads/vaka_2013/R_zadost_NAVRH.pdf
Více detailů: RNDr. Pavlína Šípošová, tel.: +420 234 811 685,
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/uznavani-kvalifikaci-studium-v-zahranici. V některých případech, zejména u krátkodobých středoškolských programů, zůstane účastník studentem
české střední školy. V tomto případě není nutné žádost podávat,
zdravotní a sociální pojištění je za studenta automaticky nadále
hrazeno státem zde v ČR.
MATURITA V CIZINĚ
Zahraniční škola není povinna umožnit studentům složit maturitu
či získat jakýkoliv diplom nebo potvrzení o absolutoriu. Pokud vám
to však vedení školy umožní a vy v cizině úspěšně ukončíte středoškolské vzdělání a obdržíte diplom, můžete si jej v ČR/SR nechat tzv.
„nostrifikovat“ (uznat) Ministerstvem školství. Tento diplom má pak
stejnou váhu jako naše maturitní vysvědčení a opravňuje studenta
k podání přihlášky na vysokou školu.
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH DO ZAHRANIČÍ
Všem účastníkům studijních pobytů v zahraničí důrazně doporučujeme zařídit si kvalitní úrazové a zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Při studiu na středních školách (High
Schools) je pojištění povinné a v některých případech je již zahrnuto v ceně programu. V ostatních případech vám jej můžeme
sjednat. Cena ročního zdravotního pojištění se pohybuje kolem
4 000 Kč/160 EUR, celý balíček včetně pojištění úrazu a zavazadel
potom cca 5 000 Kč/200 EUR. Podrobnější informace o pojištění
najdete na stránkách věnovaných jednotlivým destinacím nebo je
obdržíte v kancelářích Alfa Agency.
5
UŽITEČNÉ INFORMACE
MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
Ubytování v hostitelských rodinách
Tuto možnost volí naprostá většina našich studentů. Život v hostitelské rodině poskytuje jedinečnou možnost dozvědět se
o kultuře dané země přirozenou cestou takzvaně z první ruky.
Stejně tak přirozné je studium jazyka od hostitelských rodičů
a sourozenců, které doplňuje akademické studium jazyka ve škole.
Ubytování v hostitelské rodině není podnájmem, ale soužitím s rodinou
se vším, co k tomu patří. Rodina vás vnímá jako svého člena a zapojuje
vás do svého každodenního života. U rodiny máte svoje zázemí a podílíte se na každodenních aktivitách jako další člen. Studenti si při pobytu
v zahraničí často vytváří s rodinou vazby, které přetrvávají po několik let.
Nový Zéland
Ubytování na internátu
LOKÁLNÍ KOORDINÁTOR
Bydlení na studentském internátu je další možností při studiu
na zahraniční střední škole. Toto ubytování nabízí jen některé
školy například ve Velké Británii, Spojených státech nebo Kanadě. Výhodou je neustálý kontakt s místními i mezinárodními
spolužáky. Tímto způsobem často vznikají přátelství na celý život.
Internátní školy mají výborné zázemí pro aktivity po výuce,
jako jsou různá sportoviště, bazén, posilovna, ateliér, hudební sál, divadelní scéna pro dramatický kroužek, apod.
Studenti jsou ubytováni v tzv. boarding houses, které jsou rozdělené pro dívky a chlapce; pokoje jsou většinou pro dva až tři
studenty. V boarding houses žije i část personálu školy. Tento personál tak studentům nahrazuje lokálního koordinátora, kterého
mají k dispozici studenti při ubytování v hostitelských rodinách.
Lokální koordinátor je pojítkem mezi studentem, školou a hostitelskou rodinou. Žije v dané zemi a se studenty je v kontaktu ještě
před jejich odletem do zahraničí. Koordinátoři mají bohaté zkušenosti s výměnnými programy a studentům jsou k dispozici ke konzultacím, sledují průběh jejich studia a pomáhají jim řešit případné
problémy. Koordinátoři bydlí poblíž studentů a udržují s nimi pravidelný kontakt. Po příjezdu studentů často pořádají stmelovací aktivity pro mezinárodní studenty, aby se všichni mezi sebou lépe poznali.
land
Nový Zé
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY
Země nabízené v tomto katalogu se liší vzdělávacími systémy, které
jsou obecně v porovnání s českým školstvím založeny na několika
povinných předmětech a velkém výběru z volitelných předmětů.
Nejdůležitější informace naleznete vždy u konkrétní destinace.
Kanada
Miami
6
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi
se vždy
domluvíte
Londýn
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Co musím splnit pro přijetí do programu?
Kdy se dozvím informace o hostitelské rodině?
Hlavní předpokladem je vaše chuť a motivace se programu zúčastnit. Samozřejmostí je také podpora ze strany rodiny. Jazykové předpoklady se liší podle destinace, v některých zemích je
vyžadován jazykový test. Obecně se předpokládá komunikativní
znalost daného jazyka. Vliv dosavadního prospěchu se liší u jednotlivých programů.
Čím dříve podáte přihlášku, tím více času má partnerská organizace
na hledání vhodné hostitelské rodiny. Podrobnosti o rodině se
můžete zpravidla dozvědět nejdříve tři měsíce, nejpozději však
dva týdny před odjezdem.
Jakou destinaci pro svoje studium si mám vybrat?
Výběr destinace závisí na vašich představách o studiu v zahraničí. Některé programy jsou více akademicky zaměřené, jiné
nabízí výbornou možnost, jak skloubit studium a volnočasové
aktivity. Studium v jednotlivých destinacích se také liší v náročnosti. S výběrem vhodné destinace právě pro vás vám velmi
rádi pomůžeme.
TYPICKÝ DEN STUDE
Jak se dostanu z letiště ke své rodině?
Studenty středních škol na letišti vyzvedává hostitelská rodina nebo
lokální koordinátor partnerské organizace.
Co když se mi hostitelská rodina nebude zamlouvat?
Těžko můžete říct, že se vám rodina nelíbí ještě před tím, než se
s ní osobně seznámíte. Pokud však vznesete závažné a oprávněné
námitky během vašeho pobytu, vynasnaží se vám partnerská organizace najít rodinu jinou.
Můžu si říct o konkrétní místo svého pobytu?
Co když budu mít s hostitelskou rodinou neshody?
Umístění, např. ve městě či místě, které si student vybere, jsme schopni u většiny programů garantovat. U programu High School v USA
si můžete zvolit oblast a partnerská organizace se bude snažit najít
pro vás rodinu právě tam.
I to se stává. V tomto případě kontaktujte svého lokálního koordinátora nebo studijního poradce a ten vám problémy pomůže vyřešit.
Většinou se jedná o drobná nedorozumění. Pokud jsou neshody
s rodinou závažnější nebo dlouhodobé, rozhodne o dalším postupu
přímo vedení partnerské organizace.
gramů začnete svoje studium popříjezdovým setkáním, kde se
seznámíte s ostatními mezinárodními studenty a místními koordinátory. Většinu vašich spolužáků budou nicméně tvořit místní
studenti a tím, že neexistují mateřské třídy, budete mít skvělou
příležitost se v krátkém čase potkat a spřátelit se spoustou z nich.
Jaké předměty budu v zahraničí studovat?
Můžu v zahraničí řídit motorové vozidlo?
Většinu předmětů, které budete studovat, si vyberete sami. Nabídka
je opravdu široká a zvolit si můžete i ne úplně tradiční předměty.
Studovat tak můžete třeba design, uměleckou fotografii, politické
vědy, apod.
Ne, pokud jste účastníkem programu High School. A to i pokud jste
držitelem řidičského průkazu v ČR/SR. Z bezpečnostních důvodů.
Jaké si můžu zvolit ubytování?
Nejčastěji bydlí studenti u hostitelské rodiny, u některých programů
je možnost zvolit si ubytování na internátu.
Můžu si svoji hostitelskou rodinu vybrat?
Umístění do hostitelské rodiny probíhá na základě vaší přihlášky,
doporučujeme tedy uvést o sobě a o svých zájmech co nejvíce
podrobností.
Jak se začlením do své nové školy?
Školy jsou zvyklé na přítomnost zahraničních studentů a jsou na ně
dobře připravené. Nemusíte se tedy ničeho obávat. U mnoha pro-
8
Může mě v zahraničí navštívit moje rodina?
Nejvhodnější čas pro návštěvu vaší rodiny je po ukončení vašeho
studia. S rodinou tak můžete procestovat vaši hostitelskou zemi
a ukončit tak svoji zkušenost s těmi, kdo vám váš pobyt umožnili.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
Dobrý den,
posílám pozdravy z USA, vše klape jak to klapat má, let proběhl hladce
i přes počáteční obavy. Rodina je skvělá, žiju s Brazilcem a jenom „host
father“ a dost si rozumíme, za 3 víkendy jedeme do největšího aquaparku v USA, chodíme do klubů na one man show a je to tady zkrátka
skvělé! Školu jsem nemohl dostat lepší, je celkem malá (kolem 200
studentů) ale o to vstřícnější tu všichni jsou. Zapadl jsem do maturitního ročníku, takže tady snad budu nakonec i maturovat. Budu Vás
informovat o dalším vývoji, jak se daří a jak vše klape :).
S pozdravem
Lukáš Smetana, Illinois
Semestr na střední škole v USA
Dobrý den Báro,
tak můj odlet se už kvapem blíží... Docela se těším, i když
se mi nechce odjet ze školy a od kamarádů. Začínám zjišťovat, že trochu nestíhám a jen čekám, kdy začnu panikařit, že se mi to nevejde do kufrů... :D. S Adél jsme tu vařily
v pondělí Svíčkovou. Můžu Vám říct, že sehnat v Kanadě
celer je vcelku zázrak, ale nakonec se nám povedla a všem
moc chutnala. Dokonce i knedlíky, které se nám díky mouce
trošinku nedovařily... V sobotu jedu na můj poslední výlet
s FCI do Whistleru, tak se moc těším. Má tu svítit až do pondělí slunce, což je co říct, tak snad budu moc pořídit pěkné
…s námi se vždy domluvíte
fotky. Nečekala jsem to, ale utíká to straaaaaašně rychle. Ani jsem
nestihla jet za kamarádem do NY jak jsem plánovala.
Už se i těším na Zéland, i když to je až v lednu. Hlavně do toho tepla.
Chtěla jsem se Vás zeptat, se mnou a Adél tam ještě pojede nějaký
Čech od Alfy? A kdyby se nějaký našel, tak to by letěl ten samý let
co já nebo Adél?
S pozdravem
Hannah Stejskalová, Vancouver
Semestr na střední škole v Kanadě
Ahoj Báro,
tak návrat proběhl naprosto hladce a já se vrátil po strašně krátkých
pěti měsících zpátky domů. Tímto bych chtěl tobě i celé Alfě poděkovat za nezapomenutelný zážitek, na který budu vzpomínat jen
a jen v dobrém.
Děkuju
Martin Žákovec, Nova Scotia
Semestr na střední škole v Kanadě
NTA V USA
7:00
7:30
8:15
9:40
10:25
11:45
12:30
13:30
14:40
15:10
16:00
17:00
18:15
19:00
Pořádná sní ě a příjemný roz
hovor
s hostitelskdan
ou rodinou.
Popadne knihy a utíká do školy
.
V hodině am
angličtinu erické literatury procvičuje
při hlasitém čtení knihy Kdo c
hytá v žitě.
V laborator. cvičeních z biologie
se skamarádí
s novými lidmi.
O přestávk
program. ách probírá se spolužáky večerní
Hamburger, hranolky a kamará
di.
Kalorie z oběda hravě spálí při
basketu
v hodině tělocviku.
Fandí na záp
fotbalu. ase školnímu týmu amerického
Domácí úkoly!
Cestou dom
co bude dělůatško volníkeímnduaut. obusem vymýšlí,
Začne psát
ou práci
Druhá světovsloá hov
válka do hodna inytémděja episu.
Pomáhá mamince prostřít k več
eři.
Večerní pohodička s rodinou u t
elevize.
Dneska fotbálek s kamarády.
9
ÚVOD & OBSAH
USA & KANADA
STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM
ÚVOD
– J1 &
EXCHANGE
OBSAH
USA
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Edmonton
ALBERTA
WASHINGTON
Seattle
Winnipeg
Regina
NORTH
DAKOTA
MONTANA
QUEBEC
ONTARIO
Minneapolis
Portland
WISCONSIN
SOUTH
DAKOTA
OREGON
IDAHO
Sacramento
UTAH
COLORADO
San Francisco
CALIFORNIA
San Diego
ARIZONA
NEW
MEXICO
Phoenix
St. Louis
KANSAS
OKLAHOMA
ILLINOIS
ARKANSAS
Houston
Cleveland
OHIO
PENNSYLVANIA
Pittsburgh
WEST
VIRGINIA
KENTUCKY
TENNESSEE
VERMONT
NEW HAMPSHIRE
MASSACHUSETTS
RHODE ISLAND
Boston
NEW YORK
Cincinnati
MISSOURI
Dallas
TEXAS
Detroit
Chicago
IOWA
NEBRASKA
Denver
NEVADA
Los Angeles
MIC
WYOMING
Salt Lake City
Ottawa
Toronto
AN
HIG
Halifax
NOVA
SCOTIA
CONNECTICUT
NEW JERSEY
New York
DELAWARE
Philadelphia
MARYLAND
Washington D.C.
VIRGINIA
DISTRICT
OF COL.
nar. od 10. 8. 1996
do 1. 1. 2000
komunikativní znalost (jazykový test)
semestr (cca 4–5 měs.): srpen–leden; leden–červen
školní rok (cca 9–10 měs.): srpen–červen
Začátek v srpnu
Začátek v lednu
Školní rok
do 31. 3.
do 15. 9.
konec srpna – červen
PROGRAM J1 EXCHANGE
J1 exchange je jedním z nejrozšířenějších a cenově nejdostupnějších středoškolských programů. Je určený pro studenty, kteří se
rozhodnou poznat život na střední škole v USA, zlepšit svoje jazykové
dovednosti, osamostatnit se a seznámit se s americkou kulturou
díky bezprostřednímu kontaktu s americkými studenty. Oproti
programu F1 jsou studenti umísťováni jen na státních středních
školách a v dobrovolnických hostitelských rodinách. Lokalita, škola
a rodina je studentovi přiřazována kdekoliv ve Spojených státech,
a to nejpozději v průběhu měsíce srpna daného roku.
Někoho Spojené státy ohromí pulsujícími milionovými městy,
jiného nevídanou rozmanitostí přírody. Jejich návštěva zanechává
v každém, ať už do nich jenom nakoukl, nebo měl možnost je lépe
poznat, hluboké a nezapomenutelné zážitky. Co je vlastně pro USA
typické? Je to snad New York se svým pestrým složením obyvatel
a ulicemi utopenými mezi mrakodrapy, kde v létě panují horka
a v zimě zase mrazy? Nebo je to Los Angeles, město s desítkami
předměstí, hledající svou tvář v rozporech bohatství, filmového
megaprůmyslu a narůstajícího vlivu španělsky mluvícího obyva-
Atlanta
SOUTH
CAROLINA
GEORGIA
Tampa
FLORIDA
Miami
10
nar. od 10. 3. 1996
do 1. 8. 1999
SPOJENÉ STÁTY
NORTH CAROLINA
LOUISIANA
New Orleans
začátek v lednu
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Chicoutimi
Jonquière
NEW
Quebec
BRUNSWICK
P.E.I.
MAINE
Montreal
Fredericton
MINESOTA
INDIANA
Calgary
Lethbridge
ALABAMA
Vancouver
Victoria
Délka a termíny
programu
SASKATCHEWAN
MISSISSIPPI
BRITISH
COLUMBIA
Znalost angličtiny
MANITOBA
začátek v srpnu
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
telstva blízké Latinské Ameriky? Spojené státy jsou tak rozsáhlé, Školní den se skládá z pěti nebo šesti vyučovacích hodin s krátže na západě Aljašky svítá o 4 hodiny později než na severový- kými přestávkami. Každý student si s pomocí svého koordinátora
chodě ve státě Maine. Mezi dvěma oceány (Atlantik a Tichý oceán) a studijního poradce vybere předměty, které odpovídají jeho indileží téměř všechny typy podnebí i zemského
viduálním zájmům a schopnostem.
povrchu – od polární tundry na AlPodle statistik se většina studijních
m
jašce přes horké písečné pouště
plánů v 9. až 12. třídě High School
High School J1 progra
ích
ějš
en
šíř
oz
v Kalifornii až po vlhké subtropy
skládá z angličtiny, historie nebo
ejr
z n
je jedním
ích
ějš
v okolí Mexického zálivu. Lidé jsou
sociálních věd, matematiky, přípn
stu
a cenově nejdo
.
přátelští a charakterističtí oddanosrodních věd, cizího jazyka, umění,
mů
ra
og
pr
středoškolských
tí a úctou ke své zemi a jejím hodtechnického a obchodního vzděnotám. Z hlediska jazykového stojí
lání (celkem
za zmínku, že je to země s největším počtem anglicky mluvících 6–7 předmětů). Povinná bývá zpravidla pouze angličtina a historie,
obyvatel, a že americká angličtina se liší především výslovností další předměty jsou volitelné. Učitelé na středních školách obvykle
a také slovní zásobou od angličtiny britské.
zůstávají ve svých učebnách a studenti je mění podle svých individuálních rozvrhů. Hodnotící systém v USA používá stupně od „A“
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM USA
(výborně) do „F“ (nedostatečně). Školy jsou vybaveny jídelnami
Základní a střední vzdělání trvá ve Spojených státech celkem 12 nabízejícími obědy, většinou formou studených lunch boxů, nebo
let. Obecně platí, že žáci stráví 6–8 let na základním stupni (Ele- si žáci nosí jídlo z domu. Pro žáky s bydlištěm mimo docházkomentary School) a následně 4–6 let na stupni středoškolském. vou vzdálenost, což je mimochodem vzdálenost velmi krátká,
Poslední čtyři roky střední školy (ročníky 9–12) jsou obyčejně je nabízena zdarma doprava školními autobusy. Mnoho rodičů
nazývány jako High School. Studenti končí High School ve věku ovšem dováží děti do školy auty, studenti starší 16 let jezdí auty
17 nebo 18 let. Absolventi mohou pokračovat na technických vlastními. To bohužel neplatí pro zahraniční studenty!
a učňovských vzdělávacích institucích, dvouletých Community
Colleges (obdoba našich VOŠ) nebo na čtyřletých Colleges (VŠ)
nebo univerzitách. V USA tedy neexistují odborné střední školy
a učiliště. Školy však studentům posledních ročníků nabízejí odborné předměty (např. technické a ekonomické) jako volitelné.
Žáci si zpravidla půjčují učebnice od školy. V některých školách se
nosí školní uniformy. Většina škol a tříd je smíšených, pouze v některých školách existují dívčí či chlapecké třídy. Školní rok trvá 180
dní a probíhá od poloviny srpna až začátku září do června. Vedlejší
prázdniny jsou dva týdny na konci prosince a jeden týden v březnu
nebo v dubnu. Školní výuka začíná obvykle v 8:00 a končí v 15:00.
11
USA STŘEDOŠKOLSKÝ
ÚVOD & OBSAH
PROGRAM – J1 EXCHANGE
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
VÝBĚR OBLASTI POBYTU
Mimoškolní aktivity tvoří nedílnou součást školního dne amerických
studentů. Na každé škole si můžete vybrat z celé řady sportovních
odvětví a zájmových kroužků. Jde o nejjednodušší a nejrychlejší
způsob, jak se začlenit do nového prostředí a nalézt nové přátele.
Většina studentů se rozhodne pro umístění bez preference konkrétního regionu. Tato volba je ze zkušenosti našich studentů „nejšťastnější“.
Přihláška se tak dostane ke všem potenciálním rodinám. Věřte, že
sympatická rodina s podobnými zájmy bude pro vaši spokojenost
důležitější než výběr specifické oblasti. Nicméně ti, kteří upřednostňují určitý region USA, mají stále možnost výběru. Naše partnerská
organizace CCI rozdělila USA do 3 oblastí. Studenti si mohou vybrat
jednu oblast, ve které si zvolí 3 preferované státy. Přihláška potom
„cestuje“ přednostně do těchto států. Pokud si vás rodina v dané oblasti nezvolí, máte možnost zařazení do programu kdekoliv po USA.
UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÉ RODINĚ
Americké rodiny hostí zahraniční studenty dobrovolně, bez nároku
na odměnu. Jejich důvody jsou různé: chtějí prostřednictvím zahraničního studenta poznat zemi, kterou nikdy nenavštívily; jsou
zvědavé na jinou kulturu a mentalitu; jejich vlastní děti odešly
z domu např. za studiem na univerzitu nebo do zahraničí a jim
se stýská; nebo si přejí dalšího sourozence pro vlastní ratolesti.
Pod pojmem hostitelská rodina si asi představíte rodiče a jejich
děti – hostit studenty však mohou i rodiny neúplné nebo bezdětné.
Hostitelské rodiny jsou pečlivě prověřovány a osobně navštěvovány
zástupci americké partnerské organizace. Mnohé rodiny hostí studenty již více než 10 let. Některé rodiny hostí zároveň i dva studenty
z různých zemí. Před umístěním do rodiny s jiným zahraničním
studentem se vždy ptáme na váš souhlas. Není vyjimkou, že naši
studenti udržují kontakt s americkou hostitelskou rodinou ještě
dlouhá léta po ukončení programu.
ROZDĚLENÍ OBLASTÍ
Oblast 1: East Super Region: Connecticut, Maryland,
Ohio, Delaware, Massachusetts, Pennsylvania, District of Columbia, Michigan, Rhode Island, Florida, New Hampshire, South Carolina, Georgia, New Jersey, Vermont, Indiana, New York, Virginia,
Maine, North Carolina, West Virginia
Oblast 2: Central Super Region: Alabama, Mississippi,
STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM
ÚVOD
– J1 &
EXCHANGE
OBSAH
USA
Arkansas, Missouri, Kentucky, Oklahoma, Iowa, Tennessee, Illinois, Texas, Louisiana, Wisconsin
Oblast 3: West Super Region: Alaska, Arizona, California,
Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, New
Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington,
Wyoming
KAPESNÉ
Studentům a jejich rodičům doporučujeme počítat s kapesným ve výši
200 — 300 USD na měsíc pobytu. Kapesné studenti použijí na své
osobní výdaje, na školní výlety, členství ve školních klubech a aktivitách. První měsíc je třeba počítat s výdaji na učebnice a studijní
materiály – cca 300 USD. Nedoporučujeme převážet veškeré kapesné v hotovosti! Výhodnější je vybavit studenta platební kartou
k bankovnímu účtu rodičů, popř. vlastnímu bankovnímu účtu.
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Součástí programu je i zdravotní pojištění u mezinárodní pojišťovny,
které kryje léčebné výlohy v zahraničí. Zároveň v sobě toto pojištění
zahrnuje úrazové pojištění, pojištění ztráty zavazadel a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. K tomuto
pojištění již není třeba žádné extra pojištění v ČR/SR sjednávat.
VÍZA
Pro rok na střední škole v USA, který funguje pod záštitou vládní organizace USA, je nutné žádat o tzv. J1 víza. Stěžejním dokumentem
pro jejich získání je formulář DS 2019, který vystaví naše partnerská
organizace poté, co obdrží celkovou platbu za program. V současnosti si dle platné americké legislativy musí každý žadatel vyřídit
víza individuálně. Alfa Agency vám nicméně pomůže podklady
pro víza připravit. S vízy jsou spojené dva poplatky – vízový poplatek
americké ambasádě a tzv. “SEVIS fee“ (poplatek americkým úřadům
za elektronické zpracování žádosti). Více informací o vízech a poplatcích
vám sdělíme v naší kanceláři. Naleznete je také na http://www.usembassy.cz.
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
6 790 USD
Školní rok (cca 9–10 měs.)
6 990 USD
DALŠÍ VOLITELNÉ POPLATKY
Garantované umístění
1 000 USD
Výběr regionu
700 USD
VÍZOVÉ POPLATKY
SEVIS FEE (splatný s cenou programu)
AMERICKÝ KOORDINÁTOR
Poplatek US ambasádě
Každý zahraniční student má v USA svého koordinátora. Je to
zaměstnanec americké partnerské organizace, který žije ve vaší
blízkosti a udržuje s vámi pravidelný kontakt. Je vaším pomocníkem a rádcem a dohlíží také na vaše chování a prospěch ve škole.
Jeho jméno a kontakt na něj se dozvíte ještě před odjezdem spolu
s informacemi o vaší hostitelské rodině.
12
CENA
Semestr (cca 4–5 měs.)
180 USD
160 USD + cca 152 Kč kurýr
VÝHODNÁ N
ABÍDKA
Přihlaste se
do 15. 12. 20
13
na program
J1 v USA
a získejte ta
k slevu 500 U
SD!
• zdravotní pojištění po celou dobu pobytu (neomezené plnění),
včetně cestovního pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti
za hmotné škody
• podklady pro vyřízení J1 víza (formulář DS 2019, vízové formuláře)
• školní učebnice pro povinné předměty, informační materiály
o programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu – pomoc s vyplněním
přihlášky, s žádostí o víza
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před odletem
• Student Handbook
• certifikát o úspěšném absolvování programu
• podporu místního koordinátora v USA
• bezplatnou non-stop help line v USA
• informační schůzky s lokálním koordinátorem v průběhu
pobytu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia
CENA NEZAHRNUJE
CENA ZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole v USA
• ubytování v hostitelské rodině po dobu pobytu
• stravu – Po až Pá polopenze, o víkendech plná penze
• vyzvednutí na letišti v místě pobytu hostitelskou rodinou
nebo místním koordinátorem
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
• poplatek za výběr regionu pro umístění
• zpáteční letenku do cílové destinace v USA
• kapesné (doporučujeme 200–300 USD/měs.)
13
USA
STÁTNÍ
ÚVOD A SOUKROMÉ
& OBSAH
STŘEDNÍ ŠKOLY – F1
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
14–18 let (při nástupu na školu méně než 19 let)
komunikativní pokročilá znalost AJ, interview
semestr (cca 4 - 5 měs.): srpen–prosinec/leden;
leden–květen/červen
školní rok (cca 9 - 10 měs.): srpen–květen/červen
cca 4–5 měsíců před začátkem programu
srpen–květen/červen
F1 PROGRAM
Kromě programu J1 vám můžeme nabídnout také placenou variantu středoškolských pobytů, a sice program F1. V rámci tohoto programu můžete studovat na konkrétní státní nebo soukromé škole.
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
Pokud vám nevyhovuje umístění ve Spojených státech bez možnosti
výběru a chcete mít nad svým umístěním kontrolu, můžete s námi
probrat nabídku státních středních škol a vybrat si konkrétní variantu. Ubytováni poté budete v placených hostitelských rodinách
a na škole budete studovat s dalšími americkými studenty.
SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Velikou výhodou soukromých škol je malý počet studentů připadajících na jednoho učitele. To je jeden z důvodů, proč jsou soukromé
školy schopny nabídnout ke studiu velmi individualizované podmínky. Zastoupení amerických studentů na školách je různé, někde
můžete studovat mezi většinou amerických studentů, jiné školy jsou
zaměřeny spíše na mezinárodní studenty. Rádi vám pomůžeme
vybrat alternativu vhodnou právě pro vás. Stejně tak je na vás, zda
si vyberete denní soukromou školu s ubytováním v hostitelské
rodině nebo školu internátní, kde si vyzkoušíte život na kolejích.
Soukromé denní školy jsou vhodnou alternativou pro ty z vás,
kteří vedle jedinečné zahraniční zkušenosti kladou velký důraz
14
i na akademickou stránku studia, a kteří chtějí žít u americké rodiny.
Privátní školy nabízí zpravidla excelentní studijní zázemí a vybavení,
vysokou úroveň výuky a velmi motivované akademické prostředí.
Denní školy v naší nabídce jsou často umístěny ve velmi atraktivních lokalitách, jako je Kalifornie, Florida nebo oblast Nové Anglie
na severovýchodě USA. Obvykle se nachází ve větším měste nebo
na jeho okraji. Pokud máte určitou preferenci místa nebo dokonce
školy, určitě nám řekněte, navrhneme vám program přímo na míru.
Internátní soukromé školy nabízí jedinečnou kombinaci vysoké
akademické kvality a možnosti ubytování spolu s dalšími studenty
přímo v areálu školy. Školy bývají nadstandardně vybaveny pro výuku konkrétních předmětů a sportovní aktivity. Jsou běžně situovány
v menších městech či na venkově. V tomto případě vám ruch velkého města plně nahradí skvěle vybavené areály, bohaté víkendové
aktivity a možnost soužití s ostatními studenty v pěkném prostředí.
Ahoj Báro,
jak jsem slíbil, ozývám
se a dávám Ti na vědo
mí, že zde
probíhá vše v pořádk
u a že jsem tu nadm
íru spokojen
:-). Ještě jednou děku
ji za vše, co jsi pro m
ne udělala,
velice si toho vážím
.
Zdejší městečko žije
jenom díky místní ak
ademii.
Maine je úžasný stá
t, je tu krásně, přesto
že se počasí
mění každý den a d
okonce tu mají příslo
ví: „Nelíbí se ti
počasí? Počkej 5 mi
nut.“
Začal jsem tu se spou
stou aktivit - hraju na
piano,
saxofon, učím se šp
anělsky a spoustu da
lšího. Prostě je
to tu bezva :-).
OHLASY NAŠICH STUDENTŮ
ÚVOD & OBSAH
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
CENA OD
Semestr (cca 4–5 měs.)
10 450 USD
Školní rok (cca 9–10 měs.)
13 950 USD
VÍZOVÉ POPLATKY
SEVIS FEE (splatný s cenou programu)
Poplatek US ambasádě
200 USD
160 USD + cca 152 Kč kurýr
Uvedené ceny jsou orientační. Přesnou cenovou nabídku vám zpracujeme
na vyžádání.
CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE
• umístění a studium na vybrané střední škole v USA
• ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu školy
• stravu (polopenze/plná penze)
• vyzvednutí na letišti
• vízovou dokumentaci pro studentská víza F1
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
CENA ZPRAVIDLA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku do cílové destinace
• dodatečné školní poplatky za učebnice, sportovní aktivity, výlety
• zdravotní pojištění
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200–300 USD/měsíc)
S pozdravem a díky
Jakub H.
Více od našich stu
dentů
na www.youtube.c
om/alfaagency
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
Ahoj Báro,
Chtěl bych ti napsat pár slov o mých prázdninách, které jsem prožil v Severní Karolíně. Po dvou letech v České republice jsem byl znovu pozván
za mou hostitelskou rodinou, s kterou jsem prožil během mého exchange
programu deset nezapomenutelných měsíců. S nadšením jsem nabídku přijal, protože mi rodina chyběla, ačkoliv jsme byli v kontaktu přes
skype a facebook. Jakmile jsem prošel dveřmi do obývacího pokoje,
okamžitě zavládla ta uvolněná a přátelská atmosféra, na kterou jsem
byl zvyklý z dřívějška. Bez problémů jsme si začali vyprávět a vtípkovat,
jako bychom se nikdy neodloučili. Za ten měsíc, co jsem v USA strávil,
jsme procestovali značnou čast East coast. Kempovali jsme a opékali
s’mores, užívali si rodinnou idylku na pláži a během dlouhých road
trips si líčili nejrůznější historky z těch dvou let, co jsme se neviděli.
Všechna naše společná dobrodružství tak upevnila náš společný vztah,
že už pro mě Halterovi nejsou jen tak ledajaká “hostitelská” rodina,
nýbrž pravá rodina na úrovni té české.
Marek Trčka, Colorado
rok na střední škole v USA (J1)
Ahoj Báro,
tak posílám první „greetings“ z USA, cesta úplně v pohodě až na poničené
kufry a nekonečnou imigrační kontrolu :P. Rodinka je naprosto úžasná,
hlavně moje 24letá „ségra“, měla jsem asi hoodně veliké štěstí - před 2
týdny náhodou narazili na Local Coordinator a ta je přemluvila, aby
zkusili někoho ubytovat a ze dne na den to dohodli a mohla jsem být
umístěná :). Mají tu krásnou přírodu, roztomilé pejsky, začala jsem
běhat, byli jsme na výletě ve městě, na majáku a na pláži, příští víkend
se chystáme na baseball do Wisconsinu, plánujeme výlet do Chicaga,
škola mi začíná až za tři týdny takže si ještě užiji fajn léto… Takže tak
nějak ve zkratce :). Kdyžtak se budu snažit se občas ozvat a zařídím to
potvrzení po studiu ;).
Bára Zavadilová, Michigan
semestr na střední škole v USA (J1)
…s námi se vždy domluvíte
Dobrý den Báro,
Čas utekl jako voda a ani ne za týden budeme mít Barču zpátky. Myslím,
že tam byla a ještě je moc moc spokojená. A že jí celá tahle cesta otevřela
nové obzory do života. Je to i díky Vám, takže přijměte zatím alespoň
takto mé velké poděkování.
A prosím, sdělte mi, jestli ta poslední verze letenky je konečná (přílet
30. 1. / 14.45). Rád bych Barču slavnostně na letišti přivítal.
Děkuji
Pavel Zavadil, otec Báry Zavadilové
semestr na střední škole v USA (J1)
Ahoj,
Nápad studijního pobytu v zahraničí přišel ve škole, od mé třídní učitelky,
která mi poradila, ať o tom povím alespoň rodičům. V tu chvíli jsem si
totiž nedokázal představit, že bych všechno, co tu mám, opustil na půl
roku a odjel pryč, i když cestování mám opravdu rád. Rodičům jsem ale
na radu mé třídní pověděl, a poté, co i oni mě podpořili, jsem se rozhodl,
že do toho tedy půjdu a uvidím, jak to dopadne.
Vše dopadlo tak jak mělo, vše bylo vyřízeno (i když častokrát na poslední
chvíli) a já mohl konečně odletět do USA. Rodinu jsem dostal ve státě,
který by mě ani ve snu nenapadl – na Havaji. Zprvu jsem byl chvíli v rozpacích a netušil jsem, co přesně mám očekávat, ale už po pár týdnech
se ukázalo, že Havaj bylo nejlepší místo, kde jsem mohl skončit. Pláže,
přátelské lidi, hory, slunce a vše okolo jsem si naprosto zamiloval a věděl
jsem, že návrat domů nebude lehký.
Všechny mé obavy, které jsem před odletem měl (jako třeba, že se mi
budou těžko hledat kamarádi, jestli rodina bude v pořádku, jestli budu
rozumět atd.) se rozplynuly během několika dní. Kamarády, se kterými
jsem trávil přestávky, jsem si našel už v první hodině, rodina bydlela
v čisté čtvrti v novém rodinném domku a musím říct, že si nepomatuji
den, kdy by byla prázdná lednička. I když mi chvíli vzalo, než jsem začal
rozumět určitým lidem a televizi, ve škole jsem bez problémů stíhal
a když jsem potřeboval, tak jsem se domluvil (až na fast foody, kde
naprosto všichni prodavači neuvěřitelně drmolí). Navíc mít přízvuk
vůbec nebylo na škodu, Američané ho milují a všichni se vás chtějí
zeptat odkud jste a proč jste v Americe.
Každopádně pobyt jsem si skutečně užil a mimo nezapomenutelných
zážitků a výrazně zlepšené angličtiny jsem si přivezl i neocenitelné
zkušenosti, které bych za žádných okolností v Česku nezískal a které
se mi zajisté budou v budoucnu ještě hodit. Také jsem si našel plno
kamarádů, kteří jsou sice v současnosti velmi daleko, ale stále jsme
v kontaktu a já doufám, že se v budoucnu zase setkáme. A ne jednou.
Rostislav Stoklásek, Hawaii
semestr na střední škole v USA (J1)
15
KANADA
ÚVOD
& OBSAH
STÁTNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLY – VYBRANÉ REGIONY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
15–18 let (v některých případech od 14 let)
Uzávěrka přihlášek
1. dubna při nástupu v září (podle dostupnosti možné i později)
září–červen
Školní rok
komunikativní znalost, jazykový test
semestr: září–leden; únor–červen
školní rok: září–červen
STUDIUM V KANADĚ
Do Kanady se můžete vydat za studiem na střední škole v délce
jednoho semestru nebo celého školního roku. Jednotlivé provincie
nabízí pro každého něco, společnou ale mají kvalitu vzdělávání. Kanada není možností jen pro zájemce o zdokonalení se v angličtině,
v Montrealu nabízíme program, který kombinuje studium v angličtině s ubytováním ve francouzské hostitelské rodině. Pokud se chcete
zdokonalit v obou jazycích, je tento program vhodný právě pro vás.
Kromě Montrealu se můžete vydat například do Toronta nebo
do městečka Red Deer v provincii Alberta.
t na 10
vyplnil. Odjela jsem studova
Sen o studiu v zahraničí se mi
ské
ouz
ran
ve f
jsem
Žila
ní program.
měsíců do Montrealu bilingv
tak
jsem
Byla
le.
ško
dní
stře
rodině a studovala na anglické
al je
tinou a francouzštinou. Montre
v neustálém kontaktu s anglič
pení. Zažila
kva
pře
é
nov
á
ček
ás
na v
den
multikulturní město a každý
ochutnala
ila kanadské národní parky,
jsem legrační situace, navštív
měla tu
e
jsm
kole
Ve š
.
telé
přá
é
nov
cizí kuchyně a hlavně poznala
mporary
nte
a co
ip
ěty, např. leadersh
možnost studovat nové předm
školství.
ého
česk
od
liší
se
ý
kter
výuky,
world. Poznala jsem i jiný styl
ce
veli
ají
kolegové, partneři a m
Studenti jsou pro učitele spíš
.
tup
přátelský přís
velmi úspěšný a prospěšný
Celý program hodnotím jako
tějí
zdokonalit v cizích jazycích a ch
pro uchazeče, kteří se chtějí
vyzkoušet něco nového.
gramu!
u asistenci před a po dobu pro
Moc děkuji Báře, za veškero
Pamela Bílíková, Montreal
ě
Rok na střední škole v Kanad
gency
lfaa
m/a
16
.co
ube
out
w.y
na ww
Více od našich studentů
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
Školský systém v Kanadě se dělí podobně jako u nás, a sice na základní, střední a vysoké školství. Vzdělávání v Kanadě je regulováno jednotlivými provinciálními vládami. Ministerstva školství
v provinciích dohlíží na školské rady, které zase dohlíží na jednotlivé školy. Ve školách je vyučování dle kurikula dané provincie.
Většina dětí navštěvuje státní školy zřizované ministerstvy, ovšem samozřejmě existují i školy soukromé.
Pro děti od 6 do 16 let je docházka povinná. Školní rok trvá
stejně jako u nás od září do června. V rámci školního roku jsou
obvykle dva týdny prázdnin v prosinci a jeden týden v únoru
nebo březnu. Ve škole jsou studenti zhruba šest hodin denně.
V Kanadě mají 12 tříd, na střední školu připadají ročníky 9–12.
Na nižším gymnáziu se vyučuje šest předmětů. Zpravidla to bývá
matematika, angličtina, místní zeměpis, tělesná výchova, ruční
práce a vědy (fyzika, chemie a biologie v jednom). Ve vyšších ročnících mají studenti v jednom semestru čtyři předměty a ve druhém
semestru další čtyři.
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – NOVA
ÚVOD SCOTIA
& OBSAH KANADA
CENA PROGRAMU
PROVINCIE QUEBEC
Montreal, francouzská host. rodina a studium na angl. stř. škole
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)
Cena
15 300 CAD
24 950 CAD
PROVINCIE ALBERTA
Red Deer Public School District
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)
Cena 11 770 CAD
20 700 CAD
PODMÍNKY PROGRAMU
13–19 let
Věk studenta
komunikativní znalost
Znalost angličtiny
semestr: září–leden; únor–červen
Délka a termíny
školní rok: září–červen
programu
Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
Školní rok
volných míst možnost i pozdějšího podání)
září–červen
Transfer v případě Montrealu je zahrnutý v ceně v případě příletu mezi 8:00
a 22:00.
Nova Scotia International Student Program vznikl na základě spojení
regionálních školních rad a ministerstva školství, jenž zaručuje
stejnou kvalitu škol po celém území provincie Nova Scotia. Do více
než 100 škol sem každoročně přijíždí okolo 1000 zahraničních
studentů například z Belgie, Brazílie, Číny, Kolumbie, Německa,
Itálie, Japonska, Mexika či České republiky.
CENA ZAHRNUJE
LOKACE
• umístění a studium na střední škole v Kanadě
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu koordinátora po dobu programu
• pojištění léčebných výloh
Poloostrov a zároveň jedna z 10 provincií Kanady Nova Scotia se
nachází v jihovýchodní části Kanady, na pobřeží Atlantického oceánu.
Nova Scotia se může chlubit nejdelší 7 400 km dlouhou pobřežní
čarou v Severní Americe. Z jakéhokoliv místa na poloostrově se na pobřeží dostanete v maximálním časovém horizontu jedné hodiny.
Naleznete zde písečné pláže vhodné ke koupání, severské jehličnaté
lesy vybízející k výletům a hory vhodné pro lyžaře a snowboardisty.
Ač se to může zdát nepravděpodobné Nova Scotia se nachází jižněji
než Česká republika!
PROVINCIE ONTARIO
Toronto District School Board
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)
Cena
13 990 CAD
25 990 CAD
CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku do Kanady
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• učebnice a pomůcky, extra uniformu, sportovní vybavení
• vízové poplatky a tzv. CAQ fees (200 CAD) pro pobyt v provincii
Quebec
• kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
PODNEBÍ
Tato provincie patří díky proudění Golfského proudu k nejteplejším v Kanadě. Podnebí je podobné tomu v New Yorku, Bostonu
nebo i klimatu České republiky. Přes léto se teplota může vyšplhat
na 25–32 °C a v zimě padá na 0 až –10 °C.
ŠKOLY NOVA SCOTIA
Všechny školy musí dodržovat stejnou nabídku předmětů stanovenou ministerstvem školství, jsou tedy na kvalitativně stejné úrovni.
Velké množství škol navíc poskytuje širokou nabídku mimoškolních
aktivit. Můžete se zapojit do četných kroužků a klubů například
s hudebním, uměleckým nebo sportovním zaměřením.
Na rozdíl od amerických státních škol máte na školách v Kanadě
možnost maturovat a školy této provincie úzce spolupracují s univerzitami, takže se pro Vás studium na střední škole v Kanadě může
stát vstupenkou na kanadskou univerzitu!
VÝBĚR ŠKOLY A RODINY
Studenti jsou umísťováni na základě vyplněné přihlášky, kde se
zohledňují studentovy zájmy a předměty, které studuje ve škole. Je
možné dát preferenci většího či menšího města, města s možností
určitého sportu, či návštěvy určitého zájmového kroužku.
Každá rodina je pečlivě vybírána a pravidelně navštěvovaná regionálním koordinátorem. Nova Scotia má jednu z nejhustších sítí
místních koordinátorů, kterých je v provincii 25.
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
CENA
Trimestr (cca 3 měs.)
6 690 CAD
Semestr (cca 5 měs.)
9 890 CAD
Školní rok (cca 10 měs.)
17 690 CAD
CENA ZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole v provincii Nova Scotia
• ubytování v hostitelské rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• po-příjezdové setkání v Kanadě
• pojištění léčebných výloh a odpovědnosti
• podporu místního koordinátora
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku do Kanady; u čebnice a pomůcky na škole
• kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
• vízové poplatky
Ahoj Báro, mám
se tu dobře. Rodi
na je skvělá!
Škola se začíná da
řit, zvolila jsem si
výborné
předměty, takže
to celkem stojí za
to. Nejsem si
úplně jistá, jestli
mě vůbec postihl
nějaký kulturní
šok :-). Jediný šo
k, který jsem zazn
amenala, byl
v oblasti hudby, kd
y jsem zjistila, že
notu h nazývají
b, což úplně měn
í můj pohled na hu
dební teorii.
Každopádně to tu
zvládám. Doufám
, že se máš
dobře :-).
Bětka Novotná
í škole v Nova Scot
ia
semestr na středn
Více od našich
studentů
na www.youtub
e.com/alfaagen
cy
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
17
KANADA
ÚVOD & OBSAH
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY – VANCOUVER
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
15–17 let (na určitých školách možno akceptovat
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
komunikativní znalost
i starší studenty, příp. také studenty od 13 let)
semestr: září–leden, únor–červen
školní rok: září–červen
3 měsíce před plánovaným odletem
září–červen
VANCOUVER
Vancouver je městem ležícím na pobřeží Tichého oceánu v kanadské
provincii Britská Kolumbie. Klima v této oblasti je mírné oceánské.
Vancouver je díky své poloze chráněn horami a ohříván teplými
proudy Tichého oceánu. Zároveň město před extrémy počasí chrání
také Vancouver Island. Vancouver se stále pohybuje na žebříčku
nejlepších měst podle kvality života, v roce 2012 byl na pátém místě
z celkových 460 měst z celého světa. Rozmanitost skýtá ve Vancouveru složení obyvatel, kterého si místní vláda velmi cení, je totiž
pro ni zdrojem kreativity a síly. Vancouver je osmým největším
městem Kanady
Ahojky Báro,
la moc poděkovat. Rodinu mám
jak se máš? :) Jen jsem ti chtě
vstřícní
la je taky dobrá. Učitelé jsou
Ško
...
úžasnou! Jsou to milí lidé
ální
soci
mám
ec
kon
a na
asi pětkrát
a příjemní. Rozvrh jsem měnila
je celkem fajn.:)
což
,
atd.
vo
prá
ké
ads
kan
,
vědy, earth science, historii
ji tu mají, tak
nělština. Na to, že tvrdili, že
Jediné, co mi tu chybí je špa
...
diem
ostu
sam
t
řeši
l
uže
je to dost bída. Musím to boh
d nám to
i října výlet do Victorie, tak sna
S Hančou plánujeme na konc
Collin povolí :).
že tam
ečných dnů! :) Slyšela jsem,
Měj se moc krásně a užívej slun
ale co
á,
ned
íct
na ř
zrov
eru
ouv
ve Vanc
máte krásně... To se o počasí
... :D
Adéla Jiříčková, Vancouver
nadě
Semestr na střední škole v Ka
18
Více od našich studentů
s počtem obyvatel ve Vancouver City pohybujícím se kolem 600 000.
Na metropolitním území obklopujícím Vancouver (tzv. Metro Area)
žije nicméně přes dva miliony obyvatel. Bohatá je zde také síť škol,
které Vancouver nabízí, a to jak základních a středních, tak i univerzit.
SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & OBSAH KANADA
CENA PROGRAMU
Cena DÉLKA PROGRAMU
Semestr (cca 5 měsíců)
Školní rok (cca 10 měsíců)
13 890 CAD
24 990 CAD
PODNEBÍ
Podnebí Vancouveru je ovlivněno Tichým oceánem a blízkými
horami. I když v průběhu zimy může být klima vlhké, nemusíte se ve městě bát výrazných sněhových přeháněk nebo zimy.
Sněhu si ale určitě užijete v horách v okolí, které vybízejí ke
spoustě zimních sportů. Na jaře se ve Vancouveru teploty pohybují od 12 do 15 °C, přes léto kolem 22 °C, ale mohou vystoupat
až ke 30 °C. Podzim a zima jsou mírné, na podzim se průměrné teploty pohybují od 6 do 12 °C, v zimě od 3 do 7 °C stupňů.
CENA ZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole ve Vancouveru
• ubytování v host. rodině, vlastní pokoj, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu koordinátora po dobu programu
• pojištění léčebných výloh
CENA NEZAHRNUJE
VÝBĚR ŠKOLY
Studenti si mohou při podání přihlášky dát preferenci tří škol,
které je v nabídce zaujmou. Jednotlivé školy se ve svých profilech
a zaměření liší, takže studenti mohou zohlednit své zájmy nebo
předměty, které chtějí ve Vancouveru studovat. Nicméně platí,
že jejich kvalita je zachována na všech školách, protože se řídí
kurikulem stanoveným ministerstvem školství Britské Kolumbie.
• zpáteční letenku do Kanady
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• náklady na učebnice a školní pomůcky
• vízové poplatky
• kapesné během pobytu – doporučujeme 250–350 CAD/měs.
PODMÍNKY PROGRAMU
13–18 let
Věk studenta
komunikativní, pokročilá znalost AJ
Znalost angličtiny
semestr: září–leden; únor–červen
Délka a termíny
školní rok: září–červen
programu
Uzávěrka přihlášek 3 měsíce před plánovaným odletem (v případě
Školní rok
volných míst možnost i pozdějšího podání)
září–červen
SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V KANADĚ
Kanadské státní školství je na dobré úrovni, ale i přesto někteří naši studenti volí pro své studium školu soukromou. Často je
tomu z toho důvodu, že studenti mají nějaké specifické požadavky,
které státní střední škola nemůže naplnit. Může to být například
přání bydlet na internátě nebo spojit zahraniční studium s oblíbeným sportem. Některé naše partnerské školy například úzce
spolupracují s renomovanými hokejovými akademiemi. Výuka
na takové škole je perfektně uzpůsobena pro pravidelné tréninky
(více informací o hokejových programech naleznete na str. 20).
SPECIFIKA SOUKROMÉHO ŠKOLSTVÍ V KANADĚ
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
CENA OD
Trimestr (cca 2–3 měs.)
7 290 CAD
Semestr (cca 4–5 měs.)
13 490 CAD
Školní rok (cca 9–10 měs.)
25 590 CAD
CENA ZPRAVIDLA ZAHRNUJE
• umístění a studium na soukromé střední škole v Kanadě
• ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu
• stravu (polopenzi/plnou penzi)
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
CENA ZPRAVIDLA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku do Kanady
•učebnice a pomůcky do školy
• kapesné během pobytu (doporučeno 250–350 CAD na měsíc)
• vízové poplatky
• zdravotní pojištění
I pro kanadské soukromé střední školy platí obdobné výhody
jako pro soukromé školy jinde po světě. Jsou bezesporu výborně vybavené, disponují specializovanými učebnami, různými
sportovišti, ateliéry a v neposlední řadě také kvalitními vyučujícími. Soukromé školy v Kanadě jsou často menší a kontakt mezi
studenty a personálem školy je tak velmi úzký a osobní. Běžný
je na těchto školách vyšší podíl mezinárodních studentů oproti studentům kanadským. Školy mohou být smíšené nebo čistě
dívčí a chlapecké. Na soukromé kanadské škole se tak můžete
těšit na mezinárodní interaktivní prostředí a spoustu inspirace
například pro své budoucí vysokoškolské studium. O konkrétní
nabídce se informujte v našich kancelářích, rádi vám připravíme
studium na soukromé střední škole v Kanadě přímo na míru.
lfaagency
na www.youtube.com/a
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
19
KANADA
STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM S HOKEJEM
STUDIUM NA KANADSKÉ
STŘEDNÍ ŠKOLE S HOKEJEM
ÚVOD
Každý kluk jistě někdy vzal do ruky hokejku. A kdo to myslí s hokejem trochu vážně, začne dříve nebo později pokukovat po kolébce
tohoto sportu, po Kanadě. Je jasné, že pro efektivní vyučování je
důležitá motivace a pozitivní nálada. Pokud spojíte studium na kanadské střední škole s něčím, co milujete - tedy s HOKEJEM, máte
zaručené, že se domů vrátíte nejenom se zajímavým hokejovým
„životopisem“, ale také s perfektní angličtinou.
Ahoj Báro,
má zkušenost s hokejem v Kanadě byla jednou z neocenitelných životních zkušeností. Poznal jsem pravý tvrdý kanadský hokej a přiučil se
novým technikám. Dále jsem se spřátelil s hokejistky, se kterými jsem
trávil většinu času na ledě a tím si i zdokonaloval angličtinu. Trenéři byli
vůči mně shovívaví a tolerovali můj osobní přístup k hokeji. Na zápasy
jsem se vždy těšil, protože se vždy sehrál kvalitní zápas a každý soupeř
byl rovnocenným. Jen rozhodčí byli občas na obtíž, ale to k tomuto
sportu prostě patří.
Jan Váca, NSISP
Rok na střední škole v Kanadě (Nové Skotsko)
OHLASY NAŠICH STUDENTŮ
ÚVOD & OBSAH KANADA
Zdravím Báro,
hrát hokej byla nejlepší část mého pobytu v Kanadě. Hokej je pro mě
zvláštní záležitost. Nejenom, že je to možnost potkat nové přátelé, ale
také zažít nezapomenutelné momenty, na které budete vzpomínat
navždy. Být součástí týmu a reprezentovat školu nese řadu povinností,
jako být brzy ráno na tréninku a dojíždět na zápasy, ale jde taky o to
poznat jejich zvyky, jako je třeba chodit v den zápasu po škole v obleku...
A ačkoliv budete poprvé nervózní, potom zjistíte, že je to skvělý pocit.
Adam Bigaj, NSISP
Semestr na střední škole v Kanadě (Nové Skotsko)
MOŽNOSTI
Ve spolupráci s několika partnerskými školami, ať již státními nebo
privátními, vám zprostředkujeme pobyt, který skloubí akademickou
výuku se sportem.
Můžete stávit semestr nebo rok na kanadské střední škole a hokeji
se věnovat na úrovni školního nebo lokálního týmu, anebo se zajímat o přijetí na hokejovou akademii.
V rámci některých programů jsme vám rovněž schopni zajistit hokejovou hostitelskou rodinu. Soužití s kanadským „host father“,
který sám hokej aktivně hraje, vám pomůže rychle se začlenit mezi
místní milovníky hokeje.
Ahoj Dášo,
ja som práve pricestoval dva dni dozadu na takú letnú dovolenku na Slovensko navštíviť rodinu a tak ďalej. Celý rok som nemal jeden problém
všetko vychádzalo úžasne. Našiel som veľmi veľa nových priateľov ale
hlavne rodinu na celý život. Už onedlh sa vraciam naspäť, aby som začal
štúdium na Univerzite StFX.
Karol Boldiš, Nova Scotia
školní rok na střední škole v Kanadě
Dobrý den Báro,
dnes jsme měli preorientation a bylo to naprosto v pohodě. Je tu asi
tak kolem 200 mezinárodních studentů (možná víc) a asi tak čtvrt z nich
jsou Brazilci :). Má brazilská spolubydlící, Gabi, je strašně fajn a už teď
mi přijde, že ji znám nejmíň 10 let :D. V úterý začíná škola, takže se
docela těším. S výběrem předmětů se celkem trefili do černého, jediné
co mi vádí, že nemám španělštinu. Mluvila jsem s paní, která to má
na starosti, jestli by mi šel přehodit nějaký předmět, tak snad to půjde
vyměnit, protože chci ze ŠJ maturovat a bylo by hloupé být rok bez ŠJ.
Takže uvidím :).
Co se týče rodiny, první dny jsem byla trochu „divná“, protože má rodina je o hodně jiná než Adélina, takže jsem si říkala, kdy ji budu muset
vyměnit, ale je to čím dál tím lepší, takže myslím, že to byly jen počáteční
pocity :). Bydlím asi 10 minut pěšky od školy, takže je to super. Autobusy
jezdí opravdu na čas a za 2 dny se v nich hodně dobře vyznáme, takže
radíme okolním mezinárodním studentům :).
Myslím, že v ročníku budu jedna z nejstarších a Adél v tom případě bude
už před „důchodem“ :), protože tu jsou všichni mladší než já.
Mějte se krásně!
doufám že vše došlo, abychom mohly s Adél jet.
Doufám, že se máte dobře a máte spoustu nových zájemců o studium
ve světě. Já jsem opravdu ráda, že jsem odjela a rozhodla se pro výměnu
míst, protože toho zažijeme mohem víc než jen tady v Kanadě.
Děkuji moc a mějte se pěkně.
Hannah Stejskalová, Vancouver
semester na střední škole v Kanadě
Dobrý den,
chci Vám popřát veselé Vánoce a šťastný Nový rok :). V Kanadě si to
užívám, rodina je úplně úžasná, škola je celkem lehká a mám hodně
nových kamarádů mezi mezinárodními studenty ;).
S pozdravem
Jana Kofroňová, Nova Scotia
semestr na střední škole v Kanadě
Dobrý den,
moc se omlouvám, ale už se mi to tu krátí a začíná opět předcestovní
horečka. Strašně rychle to tu uteklo, ale musím říct, že to byl báječný
pobyt. Dneska jsem kontrolovala všechny své doklady a uvědomila si,
že nemám kopii svojí zpateční letenky. Koukala jsem do mailů a nemohla ji nikde najít, mohla byste mi ji prosím poslat znovu? Moc se
omlouvám a děkuji.
S pozdravem
Tereza Goetzová, Nova Scotia
semestr na střední škole v Kanadě
Dobrý den Báro,
posílám další pozdrav z Kanady :). Je to tu fajn, jen to počasí je čím dál
tím bláznivější. Tenhle víkend jedeme s Adél na výlet do Victorie, takže
se moc těším. Collin Vám měl poslat něco k podepsání rodičům, tak
20
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
21
AUSTRÁLIE
ÚVOD & OBSAH
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
14–18 (19) let
Znalost angličtiny
komunikativní znalost, zpravidla podmíněno
vstupním testem
Délka a termíny
programu
term (3 měs.): únor–duben, duben–červenec,
červenec–září, září–prosinec
semestr (5,5 měs.): únor–červenec,
červenec–prosinec
školní rok (11 měs): únor–prosinec
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
3 měsíce před plánovaným odletem
leden/únor–prosinec
AUSTRÁLIE
Austrálie (the Commonwealth of Australia) byla založena v roce
1901, kdy se původní britské kolonie dohodly na vytvoření federace.
Tato federace se v současnosti sestává ze šesti států a dvou pevninských a několika malých ostrovních teritorií. Formální hlavou Austrálie je stále britská královna Alžběta II. Královna na návrh australské
vlády jmenuje generálního guvernéra, který královnu v Austrálii
zastupuje. Za vzdělání jsou odpovědné vlády v jednotlivých státech
a teritoriích, nicméně pro zajištění kontinua spolupracují státy
s federální vládou. Studovat lze na státních i soukromých školách.
Mezi českými a slovenskými studenty je Austrálie v posledních letech velmi oblíbenou destinací. Ročně do těchto teplých krajů odlétá
až na dva tisíce studentů, a to za významného přispění naší agentury.
Alfa Agency se na tuto destinaci specializuje prakticky
od svého vzniku. V každé naší pobočce naleznete vždy někoho z našeho týmu, kdo má s Austrálií osobní cestovatelské a studijní zkušenosti. Naši spojitost s touto destinací
potvrzuje kancelář v Sydney i kolegové v Brisbane a Perthu,
na které se mohou studenti v případě potřeby vždy obrátit.
lávacích cílech mladých Australanů, kterou si kladou za cíl sjednotit
australské školství s důrazem na vysokou kvalitu vzdělávání. Cílem
je také to, aby mladí Australané byli úspěnými studenty, sebevědomými a kreativními jednotlivci a aktivními občany. Mohlo by
se zdát, že toto má pramálo společného se zahraničními studenty,
nicméně pokud budete jako zahraniční studenti součástí tohoto
systému, důraz na vědomosti, porozumění a dovednosti nutné
pro život ve 21. století dozajista ovlivní pozitivně i vás. Australské střední školy, ať již státní či soukromé, jsou svojí strukturou
obdobou našich víceletých gymnázií. Střední školy navštěvují
studenti ve věku od 13 do 17 let. Ročník 8 až 10 spadá pod nižší
střední školu a navštěvují jej studenti od 13 do 15 let. Při studiu
na tomto stupni rozvíjí studenti vědomosti a dovednosti nabité
dříve a soustředí se na další rozvoj s ohledem na své osobní učební
cíle a potřeby. Ve vyšších ročnících 11 a 12 se studenti zaměřují
na oblast, které by se chtěli věnovat při dalším studiu nebo práci.
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & OBSAH
AUSTRÁLIE
Odlišností je u Austrálie začátek a rozdělení školního roku.
Ten je rozdělen do čtyř částí, tzv. terms, kdy školní rok začíná ke konci ledna příp. začátkem února a končí v prosinci
před Vánoci. Letní prázdniny mají Australané v prosinci a lednu, kratší prázdniny potom v období mezi jednotlivými termy.
Australské zákony vyžadují, aby měli všichni studenti mladší 18 let
ustanoveného místního opatrovníka (tzv. Guardian). Jeho funkci
zpravidla plní hostitelská rodina nebo škola, podle typu ubytování.
JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA
Vstupní podmínkou mnoha středních škol je dobrá znalost anglického jazyka, prokázaná některou z mezinárodně uznávaných
zkoušek. Pokud vaše jazykové znalosti nejsou ještě dostatečné,
můžete před vlastním nástupem na střední školu absolvovat
v Austrálii jazykovou přípravu na jedné z mnohých jazykových
škol, které zastupujeme. Vyžádejte si v našich kancelářích speciální katalog orientovaný na Austrálii, případně navštivte
www.studiumvaustralii.cz.
UMÍSTĚNÍ
Alfa Agency spolupracuje s celou řadou státních i soukromých
škol. Umístit vás můžeme jak na východním, tak na západním pobřeží. Jelikož máme zastoupení v Sydney a v Perthu,
budou pro vás možná nejatraktivnější tato města. Nemusíte
se ovšem obávat ani dalších měst, neboť každá škola má svého studijního poradce starajícího se o zahraniční studenty.
Náš golfo
vý TIP:
Věnuješ se intenziv
ně golfu a chceš si
vyzkoušet
australská golfová
hřiště? Přihlas se na
školu
Robina High Scho
ol. Zvol si program
golf + studium
na střední škole. Bu
deš tak mít golf na
školním rozvrhu
jako jeden z předm
ětů.
CENA PROGRAMU
DÉLKA
PROGRAMU
SYDNEY
BRISBANE
G.COAST,
CAIRNS
PERTH
Term (cca 3 měs.)
8 690 AUD
8 590 AUD
8 190 AUD
Semestr (5 měs.)
15 390 AUD
14 790 AUD
14 490 AUD
Školní rok (10 měs.)
28 590 AUD
27 290 AUD
27 390 AUD
Ceny jsou orientační pro australské státní školy ve výše uvedených destinacích
pro rok 2014. Při výběru jiné lokality, jiné školy či termínu vám rádi zpracujeme individuální nabídku. Celková cena se může mírně lišit v závislosti na délce ubytování.
CENA ZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole v Austrálii
• ubytování v host. rodině (12 t./term, 23 t./semestr, 46 t./šk. rok)
• stravu – plná penze/polopenze (dle konkrétní školy)
• vyzvednutí na letišti při příletu
• zdrav. pojištění OSHC po celou dobu pobytu
• podklady pro vyřízení víza – eCOE
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před odletem
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia
CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku do cílové destinace
• vízové poplatky
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200–300 AUD/měsíc)
• náklady na učebnice, školní pomůcky, školní uniformu, je-li
vyžadována, případně další poplatky obdobného charakteru –
závisí na konkrétní škole
AUSTRALSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
V roce 2008 přijaly státy Australského společenství Deklaraci o vzdě-
22
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
23
NOVÝ ZÉLAND
ÚVOD &STÁTNÍ
OBSAHSTŘEDNÍ ŠKOLA – AUCKLAND
PODMÍNKY PROGRAMU
Škola jim poskytuje kvalitní akademické a bezpečné zázemí. Mezinárodní studenti mají svobodu vybrat si předměty, které je zajímají,
a často volí takové z nich, které si nemají možnost vyzkoušet doma.
Personál školy, který má mezinárodní studenty na starosti, monitoruje prospěch každého z nich a poskytuje mu excelentní péči
během studia. V současnosti na škole studují studenti z Brazílie,
Číny, České republiky, Francie, Německa, Japonska, Jižní Koreje,
Ruska, Slovenska a Taiwanu.
CENA PROGRAMU
LONG BAY COLLEGE
ZNALOST ANGLIČTINY
CENA ZAHRNUJE
Long Bay College patří mezi nejlepších 10 středních škol ve městě Auckland. Nachází se na velice atraktivním místě v rezidenční
severní části města zvané North Shore. Rozlehlý zelený areál školy
s výhledem na moře má až exotickou atmosféru. Hostitelské rodiny
bydlí v pěší vzdálenosti od školy, a tak si můžete každý den užívat
nádhernou novozélandskou přírodu počínaje cestou do školy. Všichni studenti na Long Bay College včetně mezinárodních jsou povinni
nosit školní uniformu. Na to si však brzy zvyknete.
Long Bay College klade důraz na kreativního ducha, její studenti se
každoročně účastní národních soutěží v oblasti technologie, umění,
grafiky a také sportu s výborným finálním umístěním.
Škola nepožaduje po zahraničních studentech žádné mezinárodně
uznávané jazykové zkoušky. Studenti by měli mít alespoň komunikativní znalost jazyka před nástupem na školu. V případě, že potenciální
studenti nemají dostačující znalost, doporučujeme jazykový kurz
na škole Unique. Více informací vám velice rádi podáme osobně.
• umístění na škole Long Bay College Auckland
• ubytování v hostitelské rodině (12 t./term, 24 t./sem., 48 t./šk. rok)
• plnou penzi
• poplatek za nalezení ubytování
• vyzvednutí a odvoz na letiště
• zdravotní pojištění po celou dobu pobytu
• podklady pro vyřízení víza
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
Věk studenta
Znalost angličtiny
14 –18 let
Délka a termíny
programu
28.–31. 1. – orientation
Term 1: 3. 2.–17. 4. Term 2: 5. 5.–4. 7.
Term 3: 21. 7.–26. 9. Term 4: 13. 10.–12. 12.
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
komunikativní znalost
minimálně 3 měsíce před plánovaným
odletem
únor–prosinec
NAŠE HODNOCENÍ
Se školou Long Bay College máme několikaletou výbornou zkušenost. Víme, že je na škole o naše klienty postaráno s nejlepší
péčí. Studenti se z Nového Zélandu vrací nadšení a plni pozitivních
dojmů.
NABÍDKA VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ
Long Bay College nabízí velkou škálu klasických a i na naše poměry
netradičních předmětů. Patří mezi ně například matematika, business, anglický jazyk, výběr dalších jazyků, média, IT, sociální vědy,
umění (grafika, design, tanec, drama, hudba), vaření, sport (atletika,
basketball, rugby, plachtění, volejbal, plavání, tenis). Studenti absolvují šest předmětů ročně, dva povinné a čtyři volitelné.
MEZINÁRODNÍ STUDENTI
Long Bay College zapisuje mezinárodní studenty do ročníků 9 až 13.
24
OHLASY NAŠICH STUDENTŮ AUSTRÁLIE
ÚVOD & OBSAH
A NOVÝ ZÉLAND
DÉLKA PROGRAMU
CENA
Term (cca 3 měs.)
9 285 NZD
Semestr (cca 5 měs.)
15 990 NZD
Školní rok (cca 10 měs.)
29 590 NZD
Ceny se můžou mírně měnit v závislosti na počtu týdnů ubytování. Ceny jsou platné
pro rok 2014.
jsem původně zamýšlel... to by bylo hrozně málo!
Škola je fajn, nároky na nás moc velký nekladou
a po škole se tu dá dělat plno věcí. Ze začátku jsem
hrál fotbal (v tom tu nijak zvlášť nevynikají), ale teď
už fotbalová sezóna skončila, tak zatím chodím
do školní posilovny a přemýšlím i o tenisu. Jsou
tu další čtyři studenti z Česka a spousta dalších
zahraničních, takže o kamarády tady nouze taky
není. I s místníma se asi hlavně díky fotbalu kamarádím. Navíc můj brazilský bratr z rodiny je taky
moc v pohodě. Rodina nás občas bere o víkendu
na výlety nebo se aspoň jdeme všichni společně
projít po pláži s Pippou - jejich psem. Na přelomu září-říjen pojedu na poznávací výlet na oba
ostrovy, tak doufám, že to bude tak skvělý, jak
všichni tvrdí. Ahoj, a díky za tip na Nový Zéland :-).
Roman Vymazal, Long Bay College
semestr na střední škole na Novém Zélandu
Ahoj Barčo,
tak právě sedím u kamarádek Tracey a čekám, až si pro mě přijedou.
Cesta proběhla až moc v klidu, nikde žadné komplikace, vše šlo krásně,
až mě to trošku děsí.. :). Myslím si, že vše bude v pořádku, jsou na mě
hodní a na svou rodinu už se moc těším. Určitě dám zase co nejdřív
vědět. Veliké díky ti posílám z Gold Coast :)
Zatím se měj co nejkrásněji.
CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční letenku do Aucklandu
• vízové poplatky
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200–250 NZD/měsíc)
• studijní materiály (cca 10–35 NZD za předmět)
• poplatek za školní uniformu (cca 300–500 NZD)
trvá.
se omlouvám, že mi to vždy tak
píšu z Nového Zélandu, moc
také
už
e
ě
jsm
ečn
dvě
Kon
:)
?
Obě
i.
máš
anč
se
Ahojky Báro, jakpak
u povedla jak u mě, tak i u H
rodinu, protože ta se opravd
také vždycky něco
Musím poděkovat za úžasnou
ně sportujeme a o víkendu se
hod
u
nčo
s Ha
kole
Po š
:).
né
koje
dva týdny s Hančou
spo
c
než
ve svých rodinách mo
užíváme :). Za méně
ě nezahálíme a celkem si jej
odn
rozh
c těšíme.
čase
mo
ém
obě
oln
se
ve v
už
e
najde, takž
ižní ostrov :). Tak
ostrovy a v dubnu potom na j
le na Novém Zélandu
ško
dní
stře
na
estr
Sem
vyjíždíme dokonce na Cookovy
á,
Adéla Jiříčkov
Více od našich studentů
Ahoj Báro,
doletěl jsem v pořádku a mám se dobře. Nakonec bydlím s japonským
klukem, ale vypadá v pohodě. Jenom hrozně rád fotí a při pozdravu
se nejdřív ukloní, ale tak to u nich asi chodí :D. Zatím je doma jenom
maminka. Její syn a manžel přijedou v úterý brzo ráno. Dneska jsem
byl poprvé na pláži a zítra jdu poprvé do školy. Tak uvidím :D. Zatim
je to tu fajn :).
Doufám, že sis užila dovolenou,
Měj se hezky,
Jan Kodeš, Robina High School
semestr na střední škole v Austrálii
Ahoj Barčo,
moje rodina je super. Tracey se o nás se Stefí (moje spolubydlící) hodně
stará. Dává nám dost volného prostoru a je fakt moc milá, taková mamina „od rány“. Ve škole mám AJ, matiku, fotografování, Business, světové
drama, tělocvik a ještě pár jiných předmětů. Na výuku jdu ovšem dnes
poprvé (10. 7.). Zatím je to moc fajné, ale věřím, že za takový měsíc to
bude úplně boží. Teď je to trošku ještě náročné, ale s tím se počítalo. :)
Ještě raz veliké díky za to, jak ses o mě postarala a dám zase vědět
Měj se co nejkrásněji
Kateřina Boušková, Benova High School
semestr na střední škole v Austrálii
Ahoj Dášo! :-)
Posílám pozdravy z Nového Zélandu
a musím říct, že si fakt není na co stěžovat. Jsem rád, že jsem si vybral
právě Long Bay College a jsem moc rád, že jsem nejel jen na 3 měsíce, jak
lfaagency
na www.youtube.com/a
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
25
VELKÁ BRITÁNIE
ÚVOD& OBSAH
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
11–18 let
komunikativní znalost, test angličtiny
1 trimestr (3 měs.): září–prosinec
leden–březen/duben
duben–červenec
2 trimestry (5–7 měs.): září–duben
leden–červenec
3 trimestry (10 měs.): září–červenec
individuální (2 až 3 měsíce před nástupem)
září–začátek července
VELKÁ BRITÁNIE
Velká Británie je zemí vzdělanosti. Gramotnost a všeobecný přehled Britů se v mezinárodním srovnání drží elegantně vysoko.
Určitý počet zahraničních studentů a kvalitní péče o ně je součástí
dobré vizitky většiny britských colleges (středních škol). Programy
pro mezinárodní studenty jsou ve Velké Británii pečlivě propracované. Citlivě zohledňují individuální potřeby každého mladého
člověka. Do Velké Británie můžete odjet studovat na krátkodobá
několikatitýdenní studia, kdy poznáte, jaké je to být studentem
na britské střední škole; možností jsou také delší pobyty na trimestr nebo semestr. Určitě nejvíce zkušeností získáte ročním
studiem a vydat se do Velké Británie můžete rovnou také na dvouleté akademické studium s přípravou na mezinárodně uznávané
zkoušky, které můžou být vaší cestou na britskou vysokou školu.
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & VELKÁ
OBSAHBRITÁNIE
ných předmětů. Poté mohou pokračovat přípravou na konkrétní
povolání nebo dalším studiem. Další akademické studium probíhá
v ročníku 12 a 13 (tzv. Sixth Form). Toto studium je po prvním roce
zakončeno zkouškou AS level, po druhém zkouškami A-levels, které
jsou obdobou naší maturity. Jejich úspěšné splnění je nezbytné
pro studium na univerzitách ve Velké Británii. A-levels skládají
studenti ze dvou až čtyř předmětů. Konkrétní nabídku dvouletého
přípravného studia na zkoušky A-levels naleznete na straně 28.
CENA PROGRAMU
O PROGRAMU STÁTNÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL
Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.
DÉLKA PROGRAMU
TERMÍNY
CENA
září–prosinec
leden–březen
duben – červenec
od 6 280 GBP
2 trimestry (5–7 měs.)
(pouze ve vybraných školách)
září–duben
leden–červenec
od 10 890 GBP
3 trimestry (školní rok)
září–červenec
od 10 320 GBP
1 trimestr (3 měs.)
(pouze ve vybraných
školách)
CENA ZAHRNUJE
CENA NEZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole ve VB
• ubytování v hostitelské rodině, polopenzi, plnou penzi o víkendu
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• informační materiály k programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu studentského poradce a tzv. Guardianship po dobu programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• zpáteční letenku do VB
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• učebnice a pomůcky, extra uniformu, sportovní vybavení
• ubytování během vánočních a velikonočních prázdnin
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 GBP/měsíc)
Ve Velké Británii spolupracujeme s renomovanou organizací, která
naše studenty umísťuje převážně v jižní části Anglie. Konkrétní umístění se pro každého studenta vybírá na základě jeho preferencí, dostupnosti a úrovně anglického jazyka. Čeští středoškoláci odjíždějí mnohdy
na zahraniční střední školu proto, aby získali mezinárodní zkušenost,
sblížili se s anglickým jazykem, našli si zahraniční kamarády. Jejich
primárním cílem není dosažení diplomu. Základním programem je
klasické studium čtyř až pěti předmětů spolu s ostatními britskými
studenty. Pokud se nicméně necítíte rovnou na studium v angličtině
a chcete se v jazyce zdokonalit formou jazykového kurzu, můžete si
zvolit kombinaci intenzivního studia angličtiny s určitou ochutnávkou
předmětů studovaných v angličtině. V rámci programu English Language Plus navštěvujete spolu s ostatními mezinárodními studenty
lekce angličtiny a s místními studenty zase konkrétní předměty.
ŽIVOT MIMO ŠKOLU
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ANGLIE
Anglický vzdělávací systém je rozdělen do tří stupňů: základní
(do 11 let věku), střední (do 16 let) a další vzdělávání (16+).
Povinná školní docházka se vztahuje na školáky od 5 do 16 let.
Studium na střední škole je zakončeno zkouškami GCSE (General
Certificate of Secondary Education), kterou studenti skládají z růz-
26
Nedílnou součástí programu je samozřejmě ubytování v hostitelské
rodině a stálá dostupnost studentského poradce. Nejen čas strávený
ve škole, ale také přirozená komunikace s rodinou, přáteli a dalšími rodilými mluvčími je jedním z největších přínosů pobytu na zahraniční střední
škole. Během pobytu na zahraniční střední škole si nejenom zlepšíte svou
angličtinu, ale také získáte větší sebevědomí a celkově si rozšíříte obzory.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
27
STUDIUM S PŘÍPRAVOU NA A–LEVELS, IB PROGRAM
VELKÁ BRITÁNIE
ÚVOD
& OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
16 –18,5 (19) let
Znalost angličtiny
velmi dobrá znalost s ohledem na náročnost
studijního programu ( A-level, IB)
Délka a termíny
programu
1–2leté studium
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
Ostatní požadavky
do 30. 6.
září–červen
velmi dobré studijní výsledky, vysvědčení
za poslední dva roky, doporučení učitelů
O PROGRAMECH
A-levels (tzv. Advanced levels) jsou státní zkoušky, které
britští studenti skládají ve věku 18 let. Jsou v podstatě ekvivalentem české maturity. Diplom A-level je mezinárodně uznávaný
a akceptovaný většinou zahraničních univerzit. Příprava na dosažení
plného A-level je dvouletá. Typický český student má ve 3. a 4.
PODMÍNKY PROGRAMU
ročníku střední školy 8–12 různých předmětů. Britští středoškoláci
se ve věku 16 až 18 let zaměřují na hlubší studium předmětů, ze
kterých maturují, a které chtějí později studovat na univerzitě.
V prvním maturitním ročníku mají studenti čtyři až pět předmětů.
Z těchto předmětů skládají na konci roku zkoušku (tzv. AS level).
Ve druhém roce si v daných předmětech dále zdokonalují své
znalosti a vše je završeno složením maturity.
Boston (Lincolnshire College)
Město Boston (cca 50 tis. obyvatel) leží v srdci hrabství Lincolnshire
ve východní části Anglie. Jde o živé město, administrativní i kulturní
centrum celé oblasti. Lincolnshire College je situována v pěší vzdálenosti od centra. Škola je výborně vybavená, ať již jde o učebny, či
prostory určené pro zábavu, sport a relaxaci. Ubytování je možné
zvolit v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci.
Věk studenta
Znalost angličtiny
13–18 let
Délka a termíny
programu
závisí na konkrétní střední škole, možnost studia 1
až 2 roky (případně 1–2 trimestry)
Uzávěrka přihlášek
IB program (Internationale Baccalaureate) je dvouletý
The Henley College
Školní rok
akademický program zakončený mezinárodně uznávanou kvalifikací
– diplomem IB. Příprava na IB je o něco náročnější než na A-levels
a klade na studenty již při vstupu do programu vyšší požadavky.
Nezbytná je velmi dobrá úroveň anglického jazyka, nadprůměrné
výsledky v prvních dvou letech středoškolského studia a vysoká
motivace k dalšímu vzdělávání. Student se po dobu dvou let věnuje
prohlubování znalostí v šesti předmětech – oblastech. Jedná se
o angličtinu, druhý cizí jazyk, matematiku, experimental science
(přírodní vědy), social science (společenské vědy) a dramatickou
výchovu.
Studium IB je v mnoha ohledech podobné spíše vysokoškolskému
modelu výuky. Klade si za cíl nejenom studenty co nejvíce vzdělat
v daných předmětech, ale také rozvíjet jejich kritické myšlení a kreativitu. V neposlední řadě je učí „jak se učit“, což je předpokladem
k úspěchu na kvalitní vysoké škole, na kterou tito studenti směřují.
The Henley College se nachází v srdci historické části hrabství Oxfordshire, na břehu řeky. Škola nabízí studium programu A-levels
i IB programu. Může se pochlubit moderním vybavením a dvěma
rozsáhlými kampusy. Ubytování je v hostitelských rodinách.
3–4 měsíce před začátkem programu
do naplnění kapacity škol
září–červen, školní rok obsahuje 3 trimestry
1. trimestr: začátek září–polovina prosince
2. trimestr: začátek ledna–začátek dubna
3. trimestr: konec dubna–polovina června
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
Lincolnshire College
1–2leté studium A-level
(pro studenty 16–18,5 let)
The Henley College
2leté studium IB
(pro studenty 16–19 let)
TERMÍNY
CENA
školní rok
září–červenec
7 240 GBP – šk. rezidence
7 540 GBP – host. rodina
školní rok
září–červenec
11 120 GBP – host. rodina
komunikativní, pokročilá znalost AJ
SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
V rámci britského vzdělávacího systému mají soukromé školy poměrně silnou pozici. Platí to nejenom historicky, ale bezesporu i v současné době. Jednotlivé školy jsou hodně osobité, ale vyznačují se
i určitými společnými parametry. Mají zpravidla vysokou akademickou
úroveň a často i prestiž a studentům nabízí nadstandardní zázemí
jak po stránce personální (vyučující), tak i materiální (budovy školy,
sportoviště, ateliéry, apod.) Na všechny tyto okolnosti jsou profesoři
i studenti dané školy patřičně hrdí. Možná právě proto pro ně nošení
uniformy není nutným zlem, ale v podstatě výzvou, výhodou a atributem sounáležitosti k určité komunitě. Při návštěvě britské soukromé
školy na vás dýchne atmosféra vzájemného respektu a tvrdé práce,
ale také kreativity a ambice dotáhnout to na kvalitní vysokou školu.
CENA ZAHRNUJE
• školné na jeden rok
• dané ubytování (42 týdnů), polopenze
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
CENA NEZAHRNUJE
• zdravotní pojištění
•letenku
• poplatky za A-levels a IB zkoušky
28
SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
ÚVOD & VELKÁ
OBSAHBRITÁNIE
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
TYPY SOUKROMÝCH ŠKOL
Britské soukromé školy by se daly rozdělit následovně:
• školy chlapecké, dívčí a smíšené;
• školy denní (day schools) a internátní (boarding schools);
• školy mezinárodní s menším počtem britských studentů a školy
s většinovým počtem britských studentů.
V naší nabídce máme všechny výše zmíněné typy soukromých středních škol. Informujte se v našich kancelářích.
…s námi se vždy domluvíte
1. ŠKOLY CHLAPECKÉ, DÍVČÍ A SMÍŠENÉ
Většina českých studentů volí školu, která je smíšená, a na kterou
tedy dochází chlapci i dívky. Oddělené dívčí a chlapecké školy v České
republice v podstatě neexistují, a proto je pro většinu našich studentů
představa klasické smíšené školy přijatelnější. Nicméně ryze chlapecká
nebo dívčí škola může některým českým studentům lépe vyhovovat.
2. DENNÍ A INTERNÁTNÍ ŚKOLY
Při studiu na privátní denní střední škole jsou studenti školou
umístěni do místních hostitelských rodin. Studenti tak mají
jednak kontakt s místními a mezinárodními studenty, jednak
také mohou poznat, jaké je to být členem britské rodiny. Pokud si student vybere internátní školu, bude s ostatními mezinárodními a také britskými studenty žít přímo v areálu školy.
3. ŠKOLY BRITSKÉ A MEZINÁRODNÍ
Školy ve Velké Británii se mezi sebou liší i v zastoupení místních
a mezinárodních studentů. Na většině škol převažují britští studenti,
nicméně existují také mezinárodní školy, kde jsou britští studenti zastoupeni jen z části. Záleží jen na vás, kterou z těchto možností zvolíte.
CENA PROGRAMU
DELKA PROGRAMU
CENA
1 trimestr (3 měs.)
od 6 990 GBP
2 trimestry (cca 6 měs.)
od 12 990 GBP
Školní rok (cca 10 měsíců)
od 19 990 GBP
Uvedené ceny jsou orientační. Přesnou cenovou nabídku vám zpracujeme na vyžádání.
CENY ZPRAVIDLA ZAHRNUJÍ
• umístění a studium na vybrané střední škole ve Velké Británii
• ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu školy
• stravu (polopenze/plná penze)
• přístup k veškerému zázemí školy (sportoviště, výuková centra)
• vybrané školní aktivity
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
CENY ZPRAVIDLA NEZAHRNUJÍ
• dopravu do cílové destinace
• školní učebnice, extra školní a volnočasové aktivity, školní uniformu
• zdravotní pojištění do zahraničí
•kapesné
(rozsah placených/neplacených položek se pro jednotlivé školy může lišit)
29
IRSKO ÚVOD
STÁTNÍ
& OBSAH
STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost angličtiny
Délka a termíny
programu
Uzávěrka přihlášek
Školní rok
12–18 let
komunikativní znalost
1 trimestr: z áří–prosinec, leden–březen
2 trimestry: září–březen (7 měs.), leden–květen/červen (5 měs.)
3 trimestry: září–květen/červen
do 31. 5. pro nástup v září, do 31. 10. pro nástup v lednu (může se lišit dle jednotlivých
škol, pozdějši přihlášky dle dostupnosti)
září–květen/červen
IRSKO
Historie této země s pěti miliony obyvatel je spjata s keltskými
kmeny i se sousední Velkou Británií a je velmi bohatá na mytologii. Tradičně je Irsko označováno jako země svatých nebo země
vzdělanosti; říká se také, že v Irsku naleznete více než 40 odstínů
zelené. Kromě toho je Irsko vyhlášené vytříbenou angličtinou, což
z něj dělá ideální destinaci pro středoškolská studia. Třešničkou
na dortu může být pro mnohé tradiční irská hudba a irský tanec.
IRSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
Irský vzdělávací systém je považován za jeden z nejrozvinutějších
a nejúspěšnějších v Evropě. Školy jsou soukromé, ale kontrolované vládou. Školství je v Irsku povinné pro děti od šesti do 16 let.
Je rozdělené stejně jako u nás, tedy na základní, střední a vysokoškolské. Střední školy navštěvují studenti ve věku 12–18 let.
Samotné střední školství se dělí na dva stupně, tzv. Junior a Senior. První stupeň studia (Junior) trvá tři roky a studenti studují
obecné kurikulum s 9–11 předměty. Mezi povinné předměty patří angličtina, matematika, přírodní vědy, historie nebo zeměpis
a moderní evropské jazyky. K těmto předmětům se přidává až pět
volitelných předmětů. Ve třetím roce se skládá certifikát a následuje studium na druhém stupni (Senior), které trvá 2–3 roky, a to
30
v závislosti na tom, jestli se student rozhodne pro tzv. Transition
Year. Tento rok je mostem mezi Junior a Senior stupněm a na jeho
konci studenty nečekají žádné testy. Mohou se tedy akademicky
rozvíjet bez tlaku zkoušek. Studium následného Senior stupně
je zaměřené na přípravu na studium na univerzitě a budoucí povolání a je ukončeno obdobou české maturity, tzv. Leaving Certificate. Studenti v Senior stupni studují šest až sedm předmětů.
O PROGRAMU
Středoškolské studium v Irsku probíhá na denních školách s ubytováním v hostitelských rodinách, nicméně není problém zajistit
i studium na internátní škole. Při přihlášení do programu mohou
studenti uvést svoje preference (včetně preference internátní školy
a preference předmětů, která je důležitá, pokud se student chce
profilovat určitým směrem); konkrétní umístění provádí organizace v Irsku na základě těchto preferencí a studijního zázemí.
JAZYKOVÝ KURZ
Pokud se chcete před nástupem na střední školu rozmluvit,
můžete se vydat na jazykový kurz na některou z jazykových
škol v irských městech, které máme v naší nabídce. Inspiraci
můžete najít v našem katalogu krátkodobých jazykových kurzů.
OHLASY
ÚVOD NAŠICH
& OBSAH
STUDENTŮ
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
TERMÍN
CENA
1 trimestr (3,5 měs.)
září–prosinec
6 285 EUR
2 trimestry (7 měs.)
září–březen
10 750 EUR
2 trimestry (5 měs.)
leden–květen/červen
9 240 EUR
3 trimestry (školní rok)
září–květen/červen
11 735 EUR
Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.
CENY ZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole v Irsku
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti při příletu, odvoz při odletu
• školní učebnice pro šest předmětů a uniformu
• informační materiály k programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• podporu studentského poradce a tzv. Guardianship po dobu programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia
Dobrý den!
Chtěl bych vám poděkovat za zprostředkování možnosti studovat v zahraničí. Jsem maximálně spokojen!!! Rodinka je úžasná, mám možnost
účastnit se mnoha aktivit a rodinných setkání, škola je na vysoké úrovni
co se týče vzdělání a vybaveni, takže si nemůžu na nic stěžovat…! Jsem
pryč teprve dva týdny, ale už jsem udělal velký pokrok ve francouzštině
a k tomu se začínám učit italsky. Myslím, že jsem se rychle včlenil do rodiny i do třídního kolektivu a začínám se cítit jako doma. Připadne mi,
že čas tu plyne mnohem rychleji. Dneska vyrážím s dcerami mé nové
rodinky do města, které je poblíž, na místní slavnosti s kolotočema a už se
nemůžu dočkat, až poznám nové lidi a nové zvyky! Ještě jednou děkuji!
Tonda Sobek
rok na střední škole ve Francii
Přeji dobrý den pane Bárto,
vzhledem k tomu, že pomalu končí synův roční pobyt v Anglii, ráda bych
Vám poděkovala za vaši celoroční péči.
Dobrý den Báro,
tak zatím v Bostonu všechno v pohodě. Jinak je všechno super Adrian
a Elain Popple jsou fakt skvělí, se vším mi pomůžou a vaří se u nich
skvěle. Co se týče školy tak nakonec jsem si vybral BTEC Medical
Science, Communication and Culture a BTEC Photography. Všechny
předměty jsou opravdu zajímavý, je to rozdíl oproti českým předmětům. V Medical Science pracujeme z velké části s mikroskopem
a děláme hodně experimentů, což teda na předchozích školách
jsem měl tak 2x do roka. V Commmunication and Culture mluvíme
o vlastní identitě, proxemice, haptice a ve fotografii pracujeme se
starými foťáky Asari Pentax a vyvoláváme si vlastní filmy, následně
fotky. Jediný předmět, který mi přijde docela nudný, je EFL doplňková
angličtina, ale tu mám jen 3x týdně 1 hodinu takže to není tak hrozný
=). Jinak už jsem si zařídil bankovní účet, zrovna dneska jsem
vyplnil EMA - stipendium tak snad to vyjde, jinak už jsem si
řekl o papíry, které potřebuju k pojištění v ČR, tak už to jen
naskenovat a poslat. Zatím, jak jsem již zmínil, jsem se vším nad míru
spokojen a mimo to chodím každý den plavat. Jinak moje čeština se
ze dne na den horší, protože tady mluvím jenom anglicky narozdíl od ostatních studentů. Co se týče kamarádů, tak se kamarádím
v podstatě jen s holkama (Němkama), protože ostatní kluci chodí
jen do hospody, což opravdu nemusím. Jinak doufám, že se máte
v Praze dobře a omlouvám se, že jsem nenapsal dřív, ale bylo toho
ze začátku docela hodně.
S příjemným pozdravem,
Matouš Janda
(2 roky studia v Anglii)
Jednoduše řečeno, pokud se jedná o zajištění studijního pobytu
z Vaší strany, lze jen chválit za rychlost, ochotu, vstřícnost, příjemnost, a tak bych mohla pokračovat dále. Celkové hodnocení: 200 %.
CENY ZPRAVIDLA NEZAHRNUJÍ
• zpáteční letenku
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• veškeré náklady na přepravu během školního roku
• učebnice a pomůcky do některých výběrových předmětů, extra
uniformu, sportovní vybavení
• ubytování během vánočních a velikonočních prázdnin
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc)
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
Co se týká anglické HSI, myslím si, že se snaží dělat svoji práci dobře.
Celkové hodnocení: 99 %.
Jinak jsem se dívala a výrazně jste vylepšil Vaše internetové stránky
a jsou super :-).
Děkuji a jsem s pozdravem
VE ze severu Čechu
…s námi se vždy domluvíte
31
FRANCIE
ÚVOD
STÁTNÍ
& OBSAH
A SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost FJ
Délka a termíny
programu
14 –18 let (dobrovolnické rodiny)
16 –18 let (placené rodiny a internátní školy)
komunikativní znalost, test z FJ
trimestr (3,5 měs.): září–prosinec
semestr (5,5 měs.): září–leden
leden–červen
školní rok (10 měs.):září–červen
Uzávěrka přihlášek
do 15. 4. pro nástup v září
do 15. 10. pro nástup lednu
Školní rok
září–červen
FRANCIE
roku si vybírají specializaci a podle toho také předměty, které hodlají
v následujících dvou letech studovat. Výuka probíhá od pondělí
do pátku, někdy i v sobotu dopoledne. Výuka začíná obvykle v 8:00
a končí odpoledne kolem 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd.
PROGRAMY V NAŠÍ NABÍDCE:
• Umístění na státní škole v rámci celé Francie
u dobrovolnických rodin. Ve Francii můžete studovat po dobu
čtyř, šesti či desíti měsíců. Z nabídky naší partnerské organizace
si vyberete tři z osmi nabízených oblastí. Samozřejmostí je lokální
koordinátor, se kterým jsou studenti v pravidelném kontaktu.
STÁTNÍ A SOUKROMÉ STŘEDNÍ
ÚVOD ŠKOLY
& OBSAH FRANCIE
• Umístění na státní škole na předměstí Paříže (v rádiu 40 km
od centra) u placených hostitelských rodin. Tento program vás
uvede do každodenního života francouzských studentů a v průběhu studia proniknete do francouzské kultury. Můžete také objevovat Paříž, kde vás po příjezdu čeká dvoudenní setkání studentů.
• Umístění v jedné ze čtyř soukromých internátních škol
(o víkendu a státních svátcích ubytování v pečlivě vybraných
hostitelských rodinách). Tyto školy se nachází v menších francouzských městech a nabízí různá akademická i sportovní zaměření.
Díky kombinaci ubytování můžete vytěžit z pobytu maximum.
CENA PROGRAMU
TYP PROGRAMU
TRIMESTR
SEMESTR
Státní škola (dobrovolnická rodina)
od 3 960 EUR
od 4 575 EUR
od 6 145 EUR
Státní škola (placené rodiny)
od 6 750 EUR
od 8 795 EUR
od 12 695 EUR
Soukromá škola (internátní)
od 5 150 EUR
od 6 450 EUR
od 8 990 EUR
Notre-Dame International
–
od 11 490 EUR
od 20 490 EUR (mezinárodní střední škola)
(3,5 měsíce)
(5 měsíců)
ŠKOLNÍ ROK
(10 měsíců)
Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.
CENA ZAHRNUJE
Tato země je cílem studentů, kteří si váží dobrého vzdělání.
I my vám nabízíme možnost strávit trimestr, semestr nebo celý
školní rok studiem ve Francii. V naší nabídce najdete státní
střední školy po celém území Francie, pokud toužíte být blízko
metropole, je možností státní střední škola na předměstí Paříže.
A pokud se chcete vydat na internátní francouzskou střední školu,
i toto je možné. Stačí si jen vybrat z naší nabídky. Umístění je
buď u dobrovolnických nebo placených hostitelských rodin,
nebo na internátu školy v případě soukromých škol. Pokud se
budete chtít před začátkem školního roku procvičit ve francouzštině, informujte se u nás o nabídce jazykových kurzů ve Francii.
• umístění a studium na střední škole ve Francii
• ubytování v hostitelské rodině/na internátu
•přes týden polopenzi u dobrovolnické rodiny, v ostatních
případech plnou penzi
• vyzvednutí na letišti a odvoz k hostitelské rodině
• informační materiály o programu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• informační schůzku a školení pro studenty po příjezdu do Francie,
zdravotní pojištění (neplatí v případě dobrovolnických rodin)
CENA NEZAHRNUJE
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM FRANCIE
• zpáteční letenku/jízdenku do místa hostitelské rodiny
• náklady na cestování z/do školy
• školní pomůcky a učebnice
• registraci k pobytu, tzv. „carte de séjour“ (studenti starší 18 let)
• lékařskou prohlídku nutnou k registraci ve Francii
(studenti starší 18 let)
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc
+ 300 EUR na počáteční výdaje)
Školní docházka je ve Francii povinná pro děti od šesti do šestnácti
let. Vzdělávání se dělí na základní pro děti ve věku 6–11 let (école),
nižší střední pro studenty ve věku 11–15 let (collège) a vyšší střední
lyceum (lycée) pro studenty ve věku 15–18 let. Lycea se dělí na všeobecná a technologická trvající tři roky, která jsou zakončená tzv.
Baccalauréat zkouškou. Odborná lycea jsou dvouletou přípravou
na budoucí povolání. Na všeobecném lyceu studují studenti v prvním ročníku sedm povinných a dva volitelné předměty. Na konci
32
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
NOTRE-DA
ME
INTERNAT
IONAL
Notre-Dame Inte
rnational
High School nabí
zí možnost
kombinovaného
studia v anglické
m
a francouzském
jazyce. Program
je
vhodný i pro stř
edně pokročilé.
33
NĚMECKO
ÚVOD & OBSAH
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
Znalost němčiny
14–18 let
Délka a termíny
programu
term (3 měs.): září–listopad, únor–duben
semestr (5 měs.): září–leden, leden–červen
školní rok (10 měs.): září–červen
cca 3 roky studia, komunikativní znalost
Uzávěrka přihlášek
individuální, cca 3 měsíce před nástupem
(roční dobrovolnický program do konce března)
Školní rok
září–červen
NĚMECKO
Spolkovou republiku Německo tvoří 16 spolkových zemí. Patří mezi
nejsilnější ekonomiky na světě. Hlavní město Berlín je známé svými
širokými bulváry, spoustou zeleně a navzdory své velikosti i určitou
relaxovanou atmosférou. Naši studenti však častěji vyhledávají
o něco menší města, která nabízí spoustu příležitostí pro smysluplné
trávení volného času. Věřte, že v organizovaném a odpovědném
přístupu Němců a jejich disciplíně lze po čase najít zalíbení. To
platí i pro německý vzdělávací systém.
názií, ne však do posledního ročníku. Vyučování v německých
školách je rušnější než v těch českých. Od studentů se očekává
vypracovávání samostatných projektů, účast v diskuzích a aktivní
přístup.
Rozvrh vyučování v německých školách je podobný tomu našemu.
Výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin. Odpoledne se studenti
věnují sportovním aktivitám a koníčkům.
OBLAST UMÍSTĚNÍ
Studenty umisťujeme po celém Německu, ve větších i malých
městech. Německá města jsou bezpečná a dobře obsloužena městskou hromadnou dopravou. Pokud si student přeje umístit v určité
oblasti/městě, je to při včasném přihlášení ve vybraných lokalitách
možné. U ročního programu jde však o variantu za příplatek. Více
informací získáte u nás v kanceláři.
STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
PODMÍNKY PROGRAMU
CENA PROGRAMU
DÉLKA PROGRAMU
TERMÍN
CENA
Term (3 měs.)
září–listopad, únor–duben,
duben – červen
3 290 EUR
Semestr (5 měs.)
září–leden, leden–červen
4 990 EUR
Školní rok (10 měs.)
září–červen
6 290 EUR
Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.
Věk studenta
Znalost ŠJ
15 –18 let
Délka a termíny
programu
trimestr: září–prosinec, únor–duben
semestr: září–leden, únor–červen
školní rok: září–červen
Uzávěrka přihlášek
do 30. 5. pro začátek v září
do 30. 10. pro začátek v únoru
Školní rok
září–červen
komunikativní úroveň, min. dva roky studia
CENA ZAHRNUJE
ŠPANĚLSKO ležící na Pyrenejské poloostrově je konstituční mo-
• umístění a studium na střední škole v Německu
• ubytování v hostitelské rodině
• stravu – polopenzi, případně plnou penzi
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• vyzvednutí na letišti/nádraží při příjezdu
• účast na dvoudenním školení v Kolíně nad Rýnem (roční program)
• podporu místního koordinátora v Německu
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu
• pravidelné zprávy rodičům o průběhu studia
narchií. Přestože se v současné době nachází v nelehké ekonomické
situaci, stále patří mezi aktraktivní destinace k návštěvě a zachovává
si svou jedinečnou svéraznost a kouzlo. Španělsko je zemí dobrého
jídla a pití, tance, pohodových obyvatel a historie plné velkých
osobností, jako byl například Picasso.
Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě (mluví
jim cca 400 mil. rodilých mluvčích), a také v České republice je
oblíbenou volbou studentů vedle již tradiční angličtiny a němčiny.
34
Více od našich studentů
lfaagency
na www.youtube.com/a
CENA
4 500 EUR
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
5 300 EUR
Španělský školní systém lze rozdělit na následující části: základní
vzdělání (stupeň 1.–6.), střední vzdělání (stupeň 1.–4.), bakalářské
vzdělání (stupeň 1.–2.) a univerzitní vzdělání. Způsob zkoušek se
může lišit podle výběru školy. Školní rok na privátních školách začíná
začátkem září, na veřejných v polovině září. Všechny školy používají
systém trimestrů – tzn. první trimestr září–prosinec, druhý trimestr
leden–březen, třetí trimestr duben – květen/červen. Prázdniny bývají
o Vánocích cca 15 dní, o Velikonocích cca 1 týden.
Školní rok (cca 9 měsíců)
7 500 EUR
Uvedené termíny jsou orientační a závisí na konkrétním umístění.
CENA ZAHRNUJE
• umístění a studium na střední škole ve Španělsku
• ubytování v hostitelské rodině po dobu pobytu
• stravu – polopenzi (případně plnou penzi)
• účast na dvoudenním orientačním setkání v Barceloně
• vyzvednutí na letišti v Barceloně při příletu a transfer k rodině
• asistenci Alfa Agency při realizaci programu, zprávy rodičům
• podporu místního koordinátora ve Španělsku
CENA NEZAHRNUJE
• školní učebnice (většina je zdarma), školní obědy, školní výlety apod.
• zpáteční letenku/jízdenku
• kapesné během pobytu (doporučujeme cca 200 EUR/měsíc)
• případný jazykový kurz před začátkem školního roku
(podrobnosti u nás v kanceláři)
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
DÉLKA PROGRAMU
Semestr (cca 5 měsíců)
CENA NEZAHRNUJE
Ahoj Báro!
se tu výborně, už docela
Tak zdravím ze Siegenu, mám
kole je to ještě někdy trochu
ve š
i normálně rozumím, jenom
celou
chologie, kde se v podstatě
těžké, třeba při hodinách psy
ash
squ
t
hrá
tu
žu
mů
ký,
hez
c
hodinu mluví. Ale město je mo
milí
c
mo
tu
jsou
á, všichni učitělé
i plavat. Škola je taky výborn
.
mím
ozu
ner
ně
úpl
a
třeb
a mají ohledy na to, že někdy
Diky moc!
Marek Trčka
ecko
le,
semestr na střední ško Něm
CENA PROGRAMU
Trimestr (cca 3 měsíců)
VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V NĚMECKU
Vzdělání v Německu je řízeno spolkovými vládami, proto se podmínky škol a osnovy v jednotlivých spolkových státech liší. Školní
docházka je povinná od 7 do 15 let věku studenta. Po absolvování
základní školy (Grundschule) nastupují studenti na Gymnasium
(trvá 8–9 let a připravuje studenty pro akademickou dráhu) nebo
Gesamtschule (trvá 5–6 let). Poté mohou pokračovat ve studiu
na odborných středních školách (Fachoberschule, Berufsschule)
nebo přestoupit na Gymnasium. Gymnázium je zakončeno zkouškou „Abitur“, která je obdobou naší maturity. I když v Německu
existují i soukromé střední školy, většina německých studentů
navštěvuje školy státní.
Naši studenti bývají většinou zařazování do vyšších ročníků gym-
ŠPANĚLSKO
Dobrý den,
ka! Všechno tady je v pořádku,
zdravím ze slunného Španěls
ani s rodinou ani ve škole, jsem
nemám nejmenší problém
problémy s jazykem, ale to je
mám
dy
tu moc spokojený. Něk
do pár vtipných situací! :)
normální. Už mne to dostalo
sii
m k tomu, že mají zde v Andalu
lede
Chtěl bych se zeptat, vzh
í
nen
ého
kter
em
ý týden, běh
La Semana Santa, což je svat
h navštívil na pár dní Prahu.
byc
že
se,
jsem
odl
rozh
la,
ško
0. 3., nezameškal bych
Jednalo by se o termín 23. 3.–3
dem děkuji za odpověď.
Pře
samozřejmě žádný den školy.
,
S přáním hezkého zbytku dne
Filip Mašek
panělsku
ve Š
le
semestr na střední ško
…s námi se vždy domluvíte
Více od našich studentů
lfaagency
na www.youtube.com/a
• letenku do Barcelony, zpáteční letenku z hostitelské rodiny
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
• kapesné během pobytu (doporučujeme 200 EUR/měsíc)
• náklady na učebnice, školní pomůcky, školní uniformu, je-li
vyžadována, případně další poplatky obdobného charakteru
35
CENTRE OF ENGLISH STUDIES ÚVOD & OBSAH ANGLIE
STUDIUM V ZAHRANIČÍ
PODMÍNKY PROGRAMU
JAZYKOVÉ KURZY PRO MLÁDEŽ
Věk studenta
12–17 let
Nástupní termíny
Worthing 15/6–17/8/2014
Leeds 29/6 - 27/7/2014
15/12
Max./prům. studentů ve třídě
40 min.
Délka jedné lekce
6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
více než 30 prostorných učeben, hřiště pro fotbal a rugby, tenisové
kurty, knihovna, posilovna, stolní tenis, umělecká řemesla
NÁRODNOSTNÍ MIX
Španělsko 17 %, Itálie 15 %, Rusko 10 %, Čína 10 %,
Kazachstán 8 %, Francie 8 %, Německo 7 %, Brazílie 5 %, Korea 5 %,
Rakousko 4 %, Švýcarsko 3 %, ostatní 8 %
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT - LEEDS
Ubytování v rodině, plná penze, výuka, aktivity
27 900 Kč | 900 GBP
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT - WORTHING
Ubytování v rodině, plná penze, výuka, aktivity
28 799 Kč | 929 GBP
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 GBP = 31 Kč
Cena v případě Leedsu platí při vyzvednutí na letišti Leeds Bradford. Při vyzvednutí na letišti v Manchesteru cena 929 GBP. Cena v případě Worthingu
platí při vyzvednutí na letišti Londýn Gatwick. Při vyzvednutí na letišti Londýn
Heathrow cena 950 GBP.
CENA ZAHRNUJE
• 20 vyučovacích hodin týdně, pondělí–pátek obecná angličtina
(1 lekce = 40 min.)
• studijní materiály
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině, plná penze
• vyzvednutí na letišti a odvoz zpět
• odpolední program – výlety do okolí, sportovní a kulturní
aktivity; víkendová exkurze
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Londýn Gatwick nebo Heathrow
pro Worthing, Leeds nebo Manchester pro Leeds
• kapesné
• pojištění
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA JUNIORSKÝCH KURZŮ
Pokud se rozhodnete poslat své děti na juniorský kurz do Anglie,
je škola Centre of English Studies tou správnou volbou. Letní
jazykový kurz kombinuje výuku v rozsahu 20 vyučovacích hodin
týdně s odpoledními aktivitami. Výuka je rozdělena do dvou
částí. V první části kladou lektoři důraz na gramatiku a psané
dovednosti, v části druhé si studenti zlepšují poslech a mluvení
v anglickém jazyce. Součástí výuky jsou samozřejmě také
projekty, zkoumání historie, legend a kultury Velké Británie.
Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách po dvou nebo
po třech s dalšími mezinárodními studenty.
LOKACE
Worthing je příjemné přímořské městečko v jižní části Anglie,
které je ideální destinací pro letní studium jazyka. Pokud někoho
láká severní Anglie a větší město s krásným centrem, ať vyrazí
do Leedsu. Rozhodně nebude litovat!
ANGLI | SKOTSKO | MALTA | KANADA | NĚMECKO
WWW.ALFAAGENCY.CZ
…s námi se vždy domluvíte
…s námi se vždy domluvíte
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU (přílet neděle – odlet sobota)
Dopoledne
9:00–12:30
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
Vstupní test
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Celodenní výlet
Den s hostitelskou rodinou
Poznávání okolí
Sport, umění
a řemesla
Shopping
Londýn
Den s hostitelskou rodinou
Večer s hostitelskou rodinou
Večer s hostitelskou rodinou
Večer s hostitelskou rodinou
Oběd, polední pauza 12:30–13:30
Odpoledne
13:30–16:00
Exkurze do Brightonu
Sport, umění
a řemesla
Večeře 17:30–18:30
Večer
19:30–22:00
Kvíz (extra)
International
Food Party
(extra)
Movie Night
(extra)
Disco
37
SEVERNVALE ACADEMY
ANGLIE ÚVOD & OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
13–18 let
Věk studenta
neděle 29/6 a 13/7/2014
Nástupní termíny
95
Celkový počet studentů
12/9
Max./prům. studentů ve třídě
60 min.
Délka jedné lekce
6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
12 světlých učeben, studentská kavárna, divadelní hala, tělocvična,
hřiště na různé sporty, tenisové kurty
NÁRODNOSTNÍ MIX
Španělsko, Itálie, Rusko, Francie, Německo, Švýcarsko, celkem 15–20
různých národností
STUDIUM VE VELKÉ BRITÁNII - TRADIČNÍ, RODINNÉ
Severnvale Academy je rodinná škola vedená dvěma bratry,
Jamesem a Johnem. Pokud si tuto školu vyberete, získáte okolo
90 spolužáků a potenciálních kamarádů z 15 až 20 různých zemí.
Severnvale je jedinou akreditovanou jazykovou školou ve 100tisícovém městě Shrewsbury a pracuje jen s těmi nejlepšími léty prověřenými rodinami. Jde o tradiční britské město ve střední Anglii,
situované mimo hlavní proud turismu, příjemné, čisté, tak akorát
velké. Studenti létají přímým spojem Jet2 z Prahy do Manchesteru, kde jsou vyzvednuti zástupcem školy. Od této chvíle je o ně
100% postaráno. Kampus školy je atraktivně vybaven pro mladé
studenty. Severnvale má přes léto pronajaté vlastní autobusy
pro pohodlnou a bezpečnou dopravu mezi rodinou a školním
kampusem.
den se vám budou ve škole věnovat tři různí vyučující. Lekce jsou
tak zábavnější, protože každý vyučující vnese do výuky něco nového. Odpoledne a podvečer je věnován nějaké aktivitě či výletu. V rodině budete sdílet pokoj s dalším studentem školy jiné
národnosti.
HAMILTON SCHOOL OF ENGLISH ÚVOD
– EDINBURGH
& OBSAH SKOTSKO
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Rodina, 2lůžkový pokoj (STARLINE), aktivity
31 000Kč | 1000 GBP
Rodina, 2lůžkový pokoj (EXPRESS), aktivity
32 860 Kč | 1060 GBP
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 GBP = 31 Kč
EXPRESS PROGRAM (15 - 18 LET)
Stejně jako u Starline programu je i tento junior balíček s ubytováním v rodinách. Jde o intenzivnější variantu výuky oproti
Starline programu. Na místo dvou odpoledních aktivit vás čeká
výukové odpoledne v mini skupinkách. Budete tak mít 20 hodin
výuky týdně s různými vyučujícími. Ostatní odpolední a večerní
čas je věnován doprovodným aktivitám jako je barbecue, diskotéka či nějaký výlet. Je důležité zmínit, že výuka i aktivity jsou oddělené pro studenty Express a Starline programu. Je tak zaručeno,
že budete trávit čas se studenty svého věku, a aktivity vás budou
bavit.
CENA ZAHRNUJE
• 15 vyučovacích hodin týdně, pondělí–pátek (Starline program),
20 hodin týdně (Express program)
• studijní materiály, rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí (oběd formou
balíčku), včetně dopravy rodina - škola
• letištní transfery - Manchester (Liverpool, Birmingham)
• odpolední a večerní program, výletní exkurze včetně všech
vstupů
CENA NEZAHRNUJE
• zpáteční dopravu Praha - Manchester (Liverpool, Birmingham)
• kapesné
• pojištění
STARLINE PROGRAM (13 - 16 LET)
Tento program je určený pro mladší studenty do 16 let. Čeká vás
dopolední výuka v malých skupinkách (15 hodin týdně). Každý
38
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
PODMÍNKY PROGRAMU
12–17 let
Věk studenta
každou neděli od 29/6 do 27/7/14
Nástupní termíny
max. 120, průměr 90
Celkový počet studentů
12/12
Max./prům. studentů ve třídě
60 min.
Délka jedné lekce
5
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
zázemí střední školy Tynecastle High School, moderní učebny, vnitřní
i venkovní studentské prostory
NÁRODNOSTNÍ MIX
CENA PROGRAMU
CENA ZAHRNUJE
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Ubytování v rodině, plná penze, výuka, aktivity
36 735 Kč | 1 185 GBP
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
Ubytování v rodině, plná penze, výuka, aktivity
54 095 Kč | 1 745 GBP
CENA ZA 4 TÝDENNÍ POBYT
Ubytování v rodině, plná penze, výuka, aktivity
71 610 Kč | 2 310 GBP
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 GBP = 31 Kč
• 18 hodin anglického jazyka týdně, pondělí–pátek
(1 lekce = 60 min.)
• studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o ukončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti v Edinburghu a odvoz zpět
• odpolední program
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Edinburgh
• kapesné a pojištění
minimálně 10 různých národností
STUDIUM V EDINBURGHU
Edinburgh je krásné skotské město, které je ideální destinací
pro studium, a to i pro juniory. Od patnáctého století je Edinburgh
hlavním městem Skotska. Edinburgh má dvě významné části,
první je Staré město se středověkým opevněním, druhou částí
je neoklasické Nové město vznikající od osmnáctého století.
Je to mimojiné kontrast těchto dvou historických oblastí, díky
kterému má Edinburgh svůj unikátní charakter. Od roku 1995
je město zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO.
Škola pro juniory Hamilton School of English má již 19letou tradici
a pro své letní jazykové kurzy využívá zázemí střední školy
Tynecastle High School v kombinaci s ubytováním v hostitelské
rodině. Rodiny bývají velmi pečlivě vybírány a většina z nich
spolupracuje se školou již několik let. Vzdálenost rodiny od školy
bývá dosažitelná jednoduchou trasou autobusem. Možností
je také rezidenční kurz na Stirling University. Kromě studia
angličtiny čeká studenty opravdu bohatý a zajímavý program
v odpoledních a večerních hodinách, kdy prozkoumají samotný
Edinburgh a jeho okolí. Pobyt začíná v neděli a končí v sobotu.
…s námi se vždy domluvíte
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU (přílet neděle – odlet sobota)
Dopoledne
9:30–13:00
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Den s hostitelskou rodinou
Celodenní výlet
Odpoledne
v Edinburghu
Projekty &
Craiglockhart
Hill
Muzeum nebo
sportovní
odpoledne
Den s hostitelskou rodinou
Stirling Castle
& Wallace
Monument
Kvíz
Bowling
Večer s hostitelskou rodinou
Oběd 13:00–13:30
Odpoledne
13:30–16:00
Projekty &
Craiglockhart
East Lothian,
North Berwick,
Tantallon Castle
Večeře 18:00–19:00
Večer
19:00–21:00
Večer s hostitelskou rodinou
Movie Night
Disco
Večer s hostitelskou rodinou
39
ANGLIE ÚVOD & OBSAH
SPRACHCAFFE BRIGHTON
PODMÍNKY PROGRAMU
14–21 let
Věk studenta
každou neděli od 23/6 do 25/8
Nástupní termíny
120
Celkový počet studentů
15/15
Max./prům. studentů ve třídě
45 min.
Délka jedné lekce
5–6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
UBYTOVÁNÍ V REZIDENCI
CENA PROGRAMU
pouze pro studenty od 16ti let!
Studenti jsou ubytováni ve školní rezidenci ve tří- až čtyřlůžkových
pokojích, které jsou jednoduše vybaveny, ale s vlastním sociálním
zařízením, TV, telefonem a rychlovarnou konvicí. Pokoje jsou uklízeny jednou za týden. V rezidenci se také nachází jídelna a mini
diskotéka. Od školy je rezidence vzdálená 10–15 minut chůze.
35 495 Kč | 1 145 GBP
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
Rodina, 2lůžkový pokoj, aktivity
40 920 Kč | 1 320 GBP
52 080 Kč | 1 680 GBP
NÁRODNOSTNÍ MIX
Evropa 70 %, Asie 30 %, Španělsko 30 %, Itálie 20 %, Hong Kong 15 %,
Francie 10 %, Švýcarsko 5 %, Německo 5 %, Japonsko 2,5 %,
Čína 10 %, Korea 2,5 %
CENA NEZAHRNUJE
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU (přílet neděle – odlet sobota)
Dopoledne
9:00–12:30
• dopravu Praha (Vídeň)–Londýn, kapesné, pojištění, transfery
z jiných letiští (Stansted, Luton)
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
Vstupní test
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Celodenní výlet
do Londýna
Celodenní výlet
do Hastings
Orientační
procházka
Návštěva
Královského
paláce
Volno
Celodenní výlet
do Londýna Celodenní výlet
do Hastings
Bowling
Celodenní výlet
do Londýna Celodenní výlet
do Hastings
Oběd, polední pauza 13:00–15:00
Odpoledne
15:00–18:30
Návštěva
Muzea hraček
Půldenní výlet
Večeře 19:00–20:00
Večer
20:00–23:00
Welcome party
Volno
DVD noc
Půldenní výlet
PODMÍNKY PROGRAMU
7–17 let
Věk studenta
Počet studentů ve skupině 15
15
Počet lekcí AJ na týden
VYBAVENÍ
Všechna centra mají rozsáhlé pozemky a jsou nadstandartně
vybaveny pro tradiční i netradiční druhy her a sportovních aktivit.
• 20 vyučovacích lekcí týdně, pondělí–pátek obecná angličtina
• studijní materiály, rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• vybrané ubytování s plnou penzí (oběd formou balíčku)
• letištní transfer z Londýna z Heathrow nebo Gatwicku
• odpolední a večerní program, výletní exkurze včetně všech
vstupů na atrakce, tričko školy
STUDIUM VE VELKÉ BRITÁNII U MOŘE
40
Rezidence, 3–4lůžkový pokoj, aktivity
CENA ZAHRNUJE
Německo 14 %, Španělsko 12 %, Turecko 12 %, Itálie 11 %,
Korea 9 %, Kolumbie 7%, Polsko 3 %, Rusko 2 %, Skandinávie 2 %,
Francie 2 %, Japonsko 2 %, Brazílie 2 %, Česko 1 %, Rakousko 1 %,
ostatní 20 %
Studenti jsou ubytováni v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
ve dvou- nebo třílůžkových pokojích. V rodinách společně snídají
a večeří a s sebou dostávají balíček na oběd. Cesta do školy trvá
20–30 minut, někde je potřeba využít městské hromadné dopravy.
28 055 Kč | 905 GBP
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 GBP = 31 Kč
NÁRODNOSTNÍ MIX
UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÉ RODINĚ
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Rodina, 2lůžkový pokoj, aktivity
Rezidence, 3–4lůžkový pokoj, aktivity
studentská místnost s internetem, možnost vypůjčení knih v AJ,
v rezidenci jídelna, disko pro studenty
Pokud si přejete spojit výuku angličtiny a využít při tom příznivého
letního podnebí jižní Anglie, škola Sprachcaffe vám nabízí jedinečnou příležitost ve městě Brighton. Brighton na mapě naleznete
pouhých 50 mil jižně od Londýna, kam z Prahy velmi snadno přímým
spojem doletíte. Spolu s dalšími studenty vás zaměstnanci školy odvezou přímo do Brightonu na adresu rodiny či do školní rezidence.
Z Londýna však určitě neuvidíte pouze letiště. Výlet do hlavní britské
metropole je běžnou součástí dvoutýdeního programu. Škola Sprachcaffe se v Brightonu nachází nedaleko pláže u promenády, kousek
od četných obchůdků, supermarketů a kavárniček.
ADVENTURES ACTIVITIES CAMP BEAUMONT
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
Colomendy Valley
Camp Beaumont je více než spojení užitečného (studia angličtiny) s příjemným (odpoledními aktivitami). Camp Beaumont
nabízí pro studenty nekonvenční způsob výuky angličtiny, tzv. "in
action". Lektoři využívají interaktivních metod vyučování, vybírají
zajímavá a přátelská témata, aby se angličtina stala zábavnou.
Díky prožitým situacím si angličtinu co nejlépe uchováte a začnete automaticky používat. Od rána do večera je tu připravený
bohatý program. Navíc se lze kempu zúčastnit i v zimním období
a využít tak bohatou nabídku zimních sportovních aktivit.
CENA PROGRAMU
Toto centrum je výbornou volbou pro milovníky adrenalinových
dobrodružství. Tábor se nachází hluboko v krásné přírodě. V areálu se nachází jezero pro vodní sporty a na výběr je přes 40 různých
aktivit. Věk studentů: 7–17 let
Colomendy Valley
35 960 Kč | 1 160 GBP
Grosvenor Hall, The Island
42 160 Kč | 1 360 GBP
Grosvenor Hall
Colomendy Valley
53 940 Kč | 1 740 GBP
Grosvenor Hall, The Island
63 240 Kč | 2 040 GBP
Tento komplex nabízí vynikající výuku, moderní ubytování a komplexní sportovní zázemí. Nachází se jen hodinu a půl od Londýna,
ve městě Ashford v hrabství Kent. Věk studentů: 7–17 let
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 GBP = 31 Kč
CENA ZAHRNUJE
The Island
ÚVOD
ANGLIE
Kemp se nachází uprostřed přírody, nedaleko skalního zálivu
s přímým přístupem na pláž. Díky rekonstrukci se může toto centrum pochlubit novým vybavením, jak pro studium a ubytování,
tak i pro odpolední aktivity. The Island se specializuje na vodní
aktivity a surfing. Věk studentů: 7–17 let
• 15 hodin angličtiny týdně, certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v rezidenci školy, plnou penzi
• kompletní activity program, exkurze
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha–Londýn
• vyzvednutí na letišti a odvoz zpět
• kapesné (doporučená částka 50 GBP/týden)
• pojištění
LOKACE
Camp Beaumont nabízí pro své účastníky výběr ze sedmi středisek
ve Velké Británii, přičemž každé z nich je něčím charakteristické a poskytuje výjimečné místo k pobytu. Jednotlivé kempy lákají moderním zázemím, bohatým a netradičním programem, nebo také krásnou přírodou a slunečnými plážemi. Zde vám představíme tři centra,
o ostatních vám rádi poskytneme informace v našich kancelářích.
Tábory se nachází na různých místech v Anglii, takže závisí jen na vás,
kam se za letními aktivitami vydáte.
…s námi se vždy domluvíte
41
SKOTSKO INTERNATIONAL HOUSE EDINBURGH
PODMÍNKY PROGRAMU
11–17 let
Věk studenta
každou neděli od 29/6 do 27/7
Nástupní termíny
60–80
Celkový počet studentů
12/12
Max./prům. studentů ve třídě
45 min.
Délka jedné lekce
VYBAVENÍ
Inverness, navštíví Cawdor Castle, legendární sídlo Macbetha,
a spoustu dalšího. Čtrnáct dní strávených na jazykovém kurzu
ve Skotsku tak slibuje mnohem víc než zlepšení v angličtině.
PODMÍNKY PROGRAMU
44 392 Kč | 1 432 GBP
66 588 Kč | 2 148 GBP
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 GBP = 31 Kč
CENA ZAHRNUJE
LETNÍ JAZYKOVÝ KURZ NA INTERNÁTNÍ ŠKOLE
NÁRODNOSTNÍ MIX
Rusko 20 %, Německo 20 %, Francie 14 %, Švýcarsko 14 %,
Španělsko 11 %, Itálie 8 %, Česká republika 3 %
KURZY NA MALTĚ I PRO TY NEJMLADŠÍ
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Edinburgh
• pojištění
• kapesné
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU (přílet neděle – odlet sobota)
Dopoledne
9:00–12:30
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
Vstupní test
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Celodenní výlet
Lekce angličtiny
Víkendový výlet
Víkendový výlet
Edinburgh
Castle
The Great
Highland
Adventure
The Great
Highland
Adventure
Oběd, polední pauza 12:30–14:00
Odpoledne
14:00–18:00
Poznávání okolí
St Andrews
Aquarium
Lochlevan
Castle
Dundee
Science Centre
& Ice Skating
Game Night
Sportovní večer
Movie Night
Kriket
Jazyková škola inlingua Malta působí v jazykovém vzdělávání od
roku 1980, kdy byla druhou školou, která na Maltě začala pořádat
jazykové kurzy. V současnosti je inlingua Malta součástí sítě jazykových škol, která má více než 300 center ve 38 zemích světa. Škola vyvinula specializovanou metodu výuky s důrazem na přímou
komunikaci v angličtině a její lektoři neustále prochází školením,
aby mohli studentům poskytnout výborné jazykové vzdělání.
Škola se nachází v živém obchodním a rezidenčním městečku
Sliema, kde žije asi 15 000 obyvatel. Toto číslo se každoročně
navyšuje s počtem studentů, kteří na Maltu přijedou studovat
angličtinu. V prostorách školy se nachází 44 prostorných klimatizovaných učeben, přednášková místnost s interaktivní tabulí,
knihovna a také místnost pro sledování filmů.
ÚVOD & OBSAH MALTA
a to 24 hodin denně. Výuka probíhá v rozsahu 20 lekcí anglického jazyka týdně po 45 minutách. Děti bydlí s dalšími
v hostitelských rodinách ve sdíleném pokoji. Pokud se chystáte na Maltu s celou svojí rodinou a plánujete pro všechny
jazykový kurz, můžete si na škole objednat pouze jazykový
kurz pro sebe i pro vaše dítě bez odpoledních aktivit. Váš
syn nebo vaše dcera tak dochází do kurzu angličtiny a volný
čas tráví s vámi. Informujte se o cenách v našich kancelářích.
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT (13 - 17 LET)
Host rodina, sdílený pokoj, polopenze
26 865 Kč | 995 EUR
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT (13 - 17 LET)
Host. rodina, sdílený pokoj, polopenze
38 205 Kč | 1 415 EUR
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 EUR = 27 Kč
CENA ZAHRNUJE
TOTALLY TEENS PACKAGE (13 - 17 LET)
Speciální balíček pro teenagery, kteří se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce a užít si přes léto i zábavu. V rámci tohoto programu
studují děti ve věku 13–17 let kurz angličtiny v rozsahu 20 lekcí
týdně. Ubytováni jsou v hostitelských rodinách spolu s dalšími
mezinárodními studenty. Mimo výuku čekají na studenty i aktivity, mezi kterými jsou uvítací párty, návštěva vodního zábavního
parku, večerní barbecue, celodenní výlet na ostrovy Gozo a Comino, párty na lodi a mnoho dalšího. Studenti tak mají možnost
důkladně prozkoumat Maltu a užít si pobyt na tomto prosluněnéném ostrově. Kromě toho dostanou od školy ještě tričko a batůžek
na památku.
• 20 lekcí angličtiny týdně, pondělí–pátek (1 lekce = 45 min.)
• rozřazovací test, studijní materiály, certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině, polopenzi/plnou penzi
• vyzvednutí na letišti a odvoz zpět
• aktivity, tričko a batůžek školy
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Malta
• kapesné a pojištění
JUST JUNIORS PACKAGE (5–12 LET)
Večeře 18:00–19:30
Večer
20:00–22:00
Nástupní termíny
100
Celkový počet studentů
12/12
Max./prům. studentů ve třídě
45 min.
Délka jedné lekce
5–6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
klimatizované učebny, přednášková místnost s interaktivní tabulí,
knihovna, wi-fi
• 15 hodin angličtiny týdně (1 lekce = 45 min.)
• ubytování v britské internátní škole
• plnou penzi
• tři celodenní a čtyři půldenní exkurze/dva týdny
• vyzvednutí na letišti v Edinburghu a odvoz zpět
• studijní materiály, rozřazovací test
Itálie 21 %, Španělsko 19 %, Brazílie 7 %, Švýcarsko 6 %,
Německo 5 %, Thajsko 4 %
5–12 let
13–17 let
7/6–30/8/2014
Věk studenta
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Kurz, ubytování v rezidenci školy, aktivity
Kurz, ubytování v rezidenci školy, aktivity
NÁRODNOSTNÍ MIX
42
CENA PROGRAMU
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
zázemí střední internátní školy, výborně vybavený interiér (učebny
i ubytování), spousta sportovního vyžití, bazén
IH Edinburgh využívá pro svůj letní jazykový kurz prostory skotské
internátní střední školy Strathallan, která se nachází 40 minut
cesty od Edinburghu. Škola je umístěna v nádherné venkovské
oblasti Skotska. Studenti mají možnost na jeden až čtyři týdny
vyzkoušet, jaké to je studovat a bydlet na prestižní internátní
škole. Areál školy nabízí maximální sportovní vyžití – k dispozici
jsou fotbalová hřiště, tenisové a squashové kurty, vnitřní bazén,
posilovna nebo také lezecká stěna. Na své si přijdou i studenti
s hudebním a divadelním zaměřením v prostorách pro školní
orchestr a divadlo. Studenti jsou ubytováni buď v jednolůžkových
pokojích nebo ve sdílených pokojích pro pět až šest studentů.
Při odpoledním a večerním programu se studenti rozhodně
nebudou nudit. Navíc je čeká víkendové dobrodružství, při kterém navštíví nejznámější atrakce Skotské vysočiny. Vydají se
do Forth William, odkud je výhled na nejvyšší horu Velké Británie - Ben Nevis. Projedou se parním vlakem po železničním
mostě Glenfinnan Viaduct, který je známý z filmů o Harrym
Potterovi, navštíví jezero Loch Ness, přenocují v městečku
INLINGUA MALTA
Kvíz
Přenocování
v Inverness
Volný večer
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
Tento balíček je navržen přímo pro děti ve věku od pěti do dvanácti let. Děti jsou po dobu pobytu na Maltě pod dohledem,
…s námi se vždy domluvíte
43
MALTAÚVOD
SPRACHCAFFE
& OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
Věk studenta
St. Julian´s 14–21 let
St. Paul´s Bay 13–17 let
St. Julian´s 22/6–23/8/2014
St. Paul´s Bay 22/6–13/8/2014
Nástupní termíny
každou neděli
300
Celkový počet studentů
Max./prům. studentů ve třídě 15/15
45 min.
Délka jedné lekce
6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
moderní jazykové učebny s audio-vizuální technikou, knihovna,
studovna, plavecký bazén, hřiště na plážový volejbal, stolní tenis,
zahradní restaurace, bar a kavárna
NÁRODNOSTNÍ MIX
Německo 17 %, Španělsko 16 %, Korea 13 %, Itálie 12 %, Rusko 6 %,
Nizozemí 5 %, Turecko 4 %, Česko 3 %, Francie 2 %, Japonsko 2 %,
Skandinávie2 %, Brazílie 2 %, Rakousko 2 %, ostatní 14 %
STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ
S jazykovou školou Sprachcaffe se můžete vydat do dvou maltských destinací, do St. Julian‘s nebo do St. Paul‘s Bay. Komplex
jazykové školy v St. Julian‘s se skládá z velkého množství učeben,
školní rezidence, plaveckého bazénu, volejbalového hřiště, zahrad a restaurace. Je výborným místem pro studium jazyka a relaxaci ve volném čase. V St. Paul‘s Bay zase naleznete nádhernou
krajinu a písečné pláže. Rezidence školy je v jejím dosahu a není
to odtud daleko na pláže. K dispozici je studentům také bazén.
Škola se nachází v centru malého městečka Buggiba.
44
studenty jiné národnosti u místní pohostinné rodiny. V St. Julian‘s jsou hostitelské rodiny od školy vzdálené do 15 minut,
v St. Paul‘s Bay je tato vzdálenost ještě menší. Kdo chce být
takzvaně přímo v centru dění, může si v St. Julian‘s vybrat rezidenci s pokojem pro čtyři až sedm studentů nebo Club Village
pro dva až tři studenty. V St. Paul‘s Bay je kromě ubytování v hostitelské rodině možností ubytování v rezidenci ve třílůžkovém
pokoji. Stravování je formou plné penze, při ubytování v hostitelských rodinách dostávají studenti oběd s sebou, při ubytování v rezidenci školy mají studenti oběd v této rezidenci.
Výuka probíhá od pondělí do pátku od 9:00 do 12:30. Pokud budete mít zájem o intenzivní kurz, budete mít navíc výuku odpoledne od 13:00 do 14:30. V rámci dvoutýdenního pobytu na vás
čekají dvě půldenní a jedna celodenní exkurze.
POSTŘEHY DELEGÁTA
Ahoj, jmenuji se Ester Danelová v létě jsem strávila jako delegátka
na Maltě nádherných 6 týdnů. Byla jsem po celou dobu k dispozici zejména účastníkům juniorských programů a díky tomu, že si to všichni
užívali, jsem si to užívala i já. V juniorských programech mají mladí
lidé výjimečnou šanci potkat nové přátele z celého světa, spolu objevovat turisticky velmi atraktivní ostrov a navíc posílit svoje jazykové
schopnosti. Při tom všem je o ně navíc dobře postaráno. Ke kvalitní
nabídce jazykových kurzů totiž patří široká paleta společných organizo-
GATEWAY SCHOOL OF ENGLISH
vaných výletů a večírků a pořád zbývá dost času na spánek, dobré jídlo
a relax tak, jak si ho mladí představují. Tedy válet se spolu u bazénu či
na pláži, vyrazit na plavbu lodí, a povídat si – tentokrát v angličtině. Je
těžké, vzpomenout si na jediný důvod, proč nejet…
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
ST. PAUL‘S BAY (13–17 LET)
Host. rodina, 3lůžkový pokoj, plná penze
21 735 Kč | 805 EUR
Rezidence, 3lůžkový pokoj, plná penze
24 705 Kč | 915 EUR
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
ST. JULIAN’S (14–21 LET)
Host. rodina, 3lůžkový pokoj, plná penze
26 865 Kč | 995 EUR
Club Village, 3lůžkový pokoj, plná penze
30 645 Kč I 1 135 EUR
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 EUR = 27 Kč
CENA ZAHRNUJE
• 20 vyučovacích hodin týdně, pondělí–pátek
• mezinárodní seskupení studentů ve třídách
• studijní materiály
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• vybrané ubytování s plnou penzí
• odpolední a večerní program, výletní exkurze včetně všech
vstupů na atrakce
CENA NEZAHRNUJE
Protože každému studentovi vyhovuje něco jiného, nabízí škola
Sprachcaffe více druhů ubytování. Pokud preferujete ubytování
v hostitelské rodině, budete bydlet společně s dvěma dalšími
• dopravu Praha (Vídeň)–Malta
• kapesné
• pojištění
PODMÍNKY PROGRAMU
13–17 let
Věk studenta
16/6–24/8/2014
Nástupní termíny
100
Celkový počet studentů
15/12
Max./prům. studentů ve třídě
45 min.
Délka jedné lekce
5
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Host. rodina, sdílený pokoj, polopenze
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
30 348 Kč | 1 124 EUR
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
Host. rodina, sdílený pokoj, polopenze
45 765 Kč | 1 695 EUR
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 EUR = 27 Kč
CENA ZAHRNUJE
zázemí státní školy v klidné rezidenční čtvrti San Gwann v dosahu
malebného Spinola Bay
• 20 lekcí angličtiny týdně, pondělí–pátek (1 lekce = 45 min.)
• rozřazovací test, studijní materiály, certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině, polopenzi
• vyzvednutí na letišti a odvoz zpět
• odpolední, večerní a víkendové aktivity
NÁRODNOSTNÍ MIX
nejvíce zastoupeny evropské země, částečně jižní Amerika a Asie
25 245 Kč | 935 EUR
Rezidence, 4–7lůžkový pokoj, plná penze
UBYTOVÁNÍ (přílet neděle – odlet sobota)
ÚVOD & OBSAH MALTA
JUNIORSKÉ KURZY NA MALTĚ
Jazyková škola Gateway School of English vznikla na začátku nového tisíciletí a za tuto dobu prošlo její výukou nespočet spokojených studentů. Pohodová rodinná a přátelská atmosféra, která
na škole panuje, je zárukou, že i junioři si svůj pobyt na Maltě
užijí. Čeká na ně intenzivní výuka v rozsahu 20 lekcí týdně
po 45 minutách a spousta odpoledních a víkendových aktivit.
Výuka probíhá v dopoledních hodinách v prostorách státní školy
v dosahu samotné školy Gateway, ve které probíhají kurzy angličtiny pro dospělé. Hostitelské rodiny se nacházejí v blízkosti školy.
Odpolední a večerní aktivity zahrnují poznávání blízkého okolí, o víkendu se studenti v rámci celodenního výletu dostanou
i na ostrovy Gozo a Comino. Při některých exkurzích do okolí
doprovází studenty kromě animátorů i lektoři, kteří jsou často
nejen znalci historie, ale mohou se pochlubit také průvodcovskými licencemi. Odpolední aktivity tak významně doplňují
samotnou výuku jazyka a student z Malty odjede s lepší angličtinou, ale také se spoustou informací o Maltě a její historii.
…s námi se vždy domluvíte
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Malta
• kapesné
• pojištění
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU (přílet neděle – odlet sobota)
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
Dopoledne
9:00–12:30
Vstupní test
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Lekce angličtiny
Celodenní výlet
Relax na Maltě
Odpoledne
14:00–18:00
Poznávání okolí
Sliema & St.
Julian‘s Valetta sightseeing and
shopping
Mellieha Bay
Beach
Gozo & Comino
& the Blue
Lagoon Tour
The Great
Highland
Adventure
Disco
Volný večer
Volný večer
Oběd, polední pauza 12:30–14:00
Golden Bay
Beach Trip
Splach‘n‘Fun
Water Park
Večeře 18:00–19:30
Večer
19:30–21:30
Paradise Bay
Beach Trip
Disco
Disco
Bowling
45
INTERNATIONAL
HOUSE MALTA
MALTAÚVOD &
OBSAH
PODMÍNKY PROGRAMU
10–16 let
Věk studenta
8/6–17/8
Termíny programu
100
Celkový počet studentů
Max./prům. studentů ve třídě 15/12
45 min.
Délka jedné lekce
5
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
hotelová pláž, 3 vnitřní a jeden venkovní bazén, hřiště na různé
sporty, tenisový kurt, mini market, kavárna, společenská místnost
(games rooms) aj.
NÁRODNOSTNÍ MIX
Německo 20 %, Rakousko 20 %, Francie 10 %, Španělsko 10 %,
Polsko 5%, Česká republika 4 %
STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ – „DE LUXE“
Celý komplex školy a ubytování International House se nachází
na severu ostrova v místech, kde jsou nejatraktivnější maltské
pláže.Centrum školy IH je součástí 4* hotelu na pobřeží Středozemního moře. IH zde má své vlastní křídlo a výuka je tak nerušená okolními návštěvníky. V hotelu je možné využít tři venkovní
a jeden vnitřní bazén, tenisové kurty, hotelovou pláž a hřiště
na různé sporty. Všechny tyto okolnosti dobře vyhovují mladším
studentům, vše je po ruce. Komplex školy se nachází daleko od
rušného nočního srdce Malty, rodiče tak mohou být klidní, co se
týká bezpečnosti. Zároveň se však studenti rozhodně nemusí bát
nedostatku akce a aktivit atraktivních pro teenagery. Program je
nabitý a pestrý.
46
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno přímo v hotelu. Máte tak všechny své kamarády na jednom místě a jedninečnou možnost využívat angličtinu od probuzení až po ulehnutí ke spánku. Výhodou u rezidenčního bydlení je, že nemusíte přecházet každý den mezi školou
a rodinou. Další výhodou je také stravování. Můžete si vybrat dle
chuti z nabídky několika jídel v poledne i večer. Oběd je řešen
formou balíčku. Studenti jsou ubytování na pokoji po třech až
čtyřech. Pokoje s vlastní koupelnou, klimatizací a telefonem mají
balkónky s výhledem na moře. Rodiče, kteří by se snad obávali
poslat své mladší děti na Maltu samotné, mohou využít jazykový kurz s ubytováním, a nebo do konce jen samotné ubytování
přímo v hotelu. Malta je malý, ale pestrý ostrov. Za návštěvu stojí
také zelené Gozo. Trajekty odjíždí na tento ostrůvek v pravidelných intervalech z místa vzdáleného od hotelu jen několik minut.
NOVA SCOTIA INTERNATIONAL STUDENT
ÚVOD
PROGRAM
& OBSAH KANADA
CENA PROGRAMU
CENA ZA 1 TÝDENNÍ POBYT
4* hotel, 3–4lůžkový pokoj, plná penze
20 925 Kč |775 EUR
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
4* hotel, 3–4lůžkový pokoj, plná penze
37 800 Kč |1 400 EUR
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
4* hotel, 3–4lůžkový pokoj, plná penze
56 025 Kč | 2 075 EUR
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 EUR = 27 Kč
CENA ZAHRNUJE
• 20 vyučovacích hodin týdně, pondělí–pátek
• studijní materiály
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• ubytování ve 4* hotelu s plnou penzí
• možnost využít vybavení hotelu včetně bazénů a hotelové pláže
• odpolední a večerní program, výletní exkurze včetně všech
vstupů
PODMÍNKY PROGRAMU
13–18 let
Věk studenta
každou neděli od 27/6 do 26/8
Nástupní termíny
110
Celkový počet studentů
20/15
Max./prům. studentů ve třídě
60 min.
Délka jedné lekce
5–6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
místo pro mladé lidi. V rozsáhlém zeleném areálu je k dispozici
kantýna s prostornou jídelnou a krbem, prádelna, dobře vybavené společenské místnosti pro setkávání a relaxaci studentů,
telefonní automaty (na speciální karty) pro kontakt z domovem.
Mladý a perfektně vyškolený personál je studenty hodnocen jako
přátelský, nápomocný a pohodový.
Klimatizované učebny, rozsáhlé sportovní zázemí v rámci
kampusu v zeleni, hřiště (fotbal, volejbal, basketbal, squash),
posilovna, kulečník, studentské místnosti, jídelna, bazén
Tento kemp byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Hned od začátku vše
působilo velmi příjemně, až na moji jazykovou bariéru. Jak vedoucí,
tak i učitelé byli moc příjemní a ochotní pomoci s čímkoliv. O aktivity
nebyla nouze a užili jsme si opravdu spoustu zábavy. Za jeden měsíc
jsem v podstatě procestovala všechna zajímavá místa Nového Skotska. V kempu bylo mnoho různých národností. Našla jsem si spoustu
dobrých přátel, se kterými jsem stále ve spojení. Tímto se mi otevřela
cesta do světa. Už teď počítám s pár zahraničními návštěvami a výlety
:-). Kemp byl výborný start pro moji angličtinu. Jednak protože jsem
byla v kolektivu mezinárodních studentů, kteří byli všichni ve stejné
NÁRODNOSTNÍ MIX
Kanada, Brazílie, Čína, Česká republika, Německo, Japonsko,
Mexiko, Saudská Arábie, Korea, Španělsko, Thajsko, Vietnam
ÚVOD
Letní jazykový kurz v Kanadě je vhodný pro ty z vás, kdo chcete strávit
atraktivní jazykové prázdniny spolu s kanadskými i mezinárodními
studenty. Kurz však s oblibou využívají i studenti, kteří chtějí do Kanady odjet na semestr či na rok na střední školu. Pobyt tak dobře poslouží pro zlepšení angličtiny a seznámení se s místním prostředím.
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Rezidence, 2lůžkový pokoj, plná penze
38 475 Kč | 2 025 CAD
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
Rezidence, 2lůžkový pokoj, plná penze
56 810 Kč | 2 990 CAD
CENA ZA 4 TÝDENNÍ POBYT
Rezidence, 2lůžkový pokoj, plná penze
69 255 Kč | 3 645 CAD
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 CAD = 19 Kč
CENA ZAHRNUJE
Nové Skotsko je sympatickou kanadskou provincií známou pro své
dlouhé písečné pláže, skalnatá pobřeží a četné majáky. Středoškolští studenti se vrací nadšeni z nových zážitků, jako je pozorování velryb či sjíždění kanadských řek na raftu. Rezidence pro letní kurz je
zasazena v malebném kanadském městečku Truro vzdáleném jen
necelou hodinu od hlavního města provincie Halifaxu.
UBYTOVÁNÍ (přílet neděle – odlet sobota)
CENA NEZAHRNUJE
Studenti jsou ubytováni v univerzitní rezidenci ve 2lůžkových
pokojích. Jde o živé, skvěle zorganizované a přesto uvolněné
• dopravu Praha (Vídeň)–Halifax
• kapesné, vízové poplatky
LOKACE
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
CENA PROGRAMU
• 15 vyučovacích hodin týdně, pondělí–pátek obecná angličtina (1 lekce = 60 min.)
• studijní materiály
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v rezidenci se zahradou, plnou penzi
• letištní transfery z letiště v Halifaxu a zpět (cca 45 minut)
• odpolední a večerní program – výlety do okolí, atraktivní
sportovní aktivity (kayaking, rafting aj.), zdarma permanentka
do bazénu
• zdravotní pojištění
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Malta
• pojištění
• kapesné
Z DENÍKU NAŠÍ STUDENTKY
situaci, takže jsme si navzájem dost pomáhali, ale také proto, že jsem
každý den trávila i s rodilými mluvčími. Jediná chyba byla, ze čas plynul
neuvěřitelně rychle. Kateřina Fupšová
…s námi se vždy domluvíte
47
KANADA GLOBAL VILLAGE – VANCOUVER/TORONTO
PODMÍNKY PROGRAMU
12–17 let
Věk studenta
30/6 a 28/7/2014
Nástupní termíny
dle lokality
Celkový počet studentů
16/12
Max./prům. studentů ve třídě
60 min.
Délka jedné lekce
6
Počet úrovní v GE
VYBAVENÍ
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Host. rodina, plná penze, výuka, aktivity
Host. rodina, plná penze, výuka, aktivity
• 15 vyučovacích hodin angličtiny týdně
• studijní materiály
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• vyzvednutí na letišti a odvoz zpět
• odpolední program – výlety do okolí, atraktivní sportovní
aktivity, exkurze
• registrační poplatek školy
LETNÍ JAZYKOVÝ KURZ V KANADĚ
48
CENA ZAHRNUJE
Jižní Korea 28 %, Evropa 25 %, Latinská Amerika 16 %, Japonsko 11
%, Čína 6 %
Studenti jsou po dobu svého pobytu ubytováni v pečlivě vybraných
hostitelských rodinách. Díky tomu mají možnost zkusit si, jaké to
je být alespoň na pár týdnů součástí kanadské rodiny. V rámci
ubytování dostávají studenti polopenzi, tedy snídaně a večeře.
57 000 Kč | 3 000 CAD
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 CAD = 19 Kč
NÁRODNOSTNÍ MIX
UBYTOVÁNÍ
38 950 Kč | 2 050 CAD
Cena v Kč je orientačníCENA ZA 3
při kurzu 1 USD
= 19 Kč POBYT
TÝDENNÍ
moderně vybavené učebny, wi-fi, počítačové studovny, knihovna,
nápojové automaty, stolní tenis, biliard (liší se podle centra)
Za jazykovým kurzem můžete odletět také do Kanady, a to buď
do Vancouveru nebo do Toronta. Vancouver je ideálním místem,
pokud plánujete strávit zde semestr nebo rok na střední škole.
Více informací o této možnosti najdete na straně 18. V rámci
studia na jazykové škole Global Village dochází ke kombinaci ranních lekcí angličtiny s odpoledními aktivitami a víkendovými exkurzemi. Výuka probíhá v rozsahu 15 lekcí týdně.
Do Toronta můžete v létě vyrazit také na jazykový kurz kombinovaný s jedním týdnem hokejového kempu. Pokud si chcete užít Kanadu v zimě, nabízí Global Village v Torontu jazykový kurz pro juniory
také v lednových termínech. Více informací v našich kancelářích.
DID DEUTSCH INSTITUT
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha (Vídeň)–Vancouver/Toronto
• kapesné
• pojištění
• vízové poplatky
PODMÍNKY PROGRAMU
12–17 let
Věk studenta
mezi 22/6–23/8/2014
Nástupní termíny
v průměru 100
Celkový počet studentů
15/12 (Augsburg 5)
Max./prům. studentů ve třídě
45 min.
Délka jedné lekce
3–7
Počet úrovní obecné němčiny
VYBAVENÍ
různé dle vybrané destinace, informace na vyžádání
NÁRODNOSTNÍ MIX
různé dle vybrané destinace, informace na vyžádání
STUDIUM V NĚMECKU - ŠIROKÁ NABÍDKA
Jazyková škola DID nabízí výuku německého jazyka již od roku
1970. Vedle pobytů pro dospělé patří junior kempy k jejím vlajkovým programům. Přes léto můžete vybírat hned z několika variant
s ubytováním v rodinách i rezidencích.
PRÁZDNINOVÉ JUNIOR KEMPY (22/6–23/8)
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
Vstupní test/
Lekce
angličtiny
Lekce
angličtiny
Lekce
angličtiny
Lekce
angličtiny
Lekce
angličtiny
Orientační
procházka
Scavenger Hunt/
Granville Island
Cyklovýlet Stanley Park
Den s hostitelskou
rodinou
Přístav, CN Tower
Týmové sporty
Celodenní
výlet
Victoria/Vancouver Island
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
K prázdninové nabídce školy DID pro studenty se zájmem o pobyt
v hostitelských rodinách patří města Postupim, Kolín nad Rýnem,
Norimberg, Wiesbaden, Aschafenburg a Augsburg. Pro ty z vás,
kdo dáváte přednost ubytování v rezidenci, připravil DID zajímavý program v hlavním městě Berlíně či atraktivním moderním
Frankfurtu. V neposlední řadě je tu také varianta pro milovníky
přírody, jedinečná lokalita na břehu jezera Hintersee. Nástupní
termíny se liší pro jednotlivé destinace, prosím vyžádejte si detailní informace u nás v kanceláři.
…s námi se vždy domluvíte
ÚVOD & OBSAH NĚMECKO
CELOROČNÍ JUNIOR KEMP – AUGSBURG
(2/2–14/6, 31/8–20/12)
Jak již bylo řečeno, škola DID má dlouholetou tradici. Řady spokojeným studentů se stále rozšiřují na bázi osobního doporučení
a DID si proto může dovolit nabízet juniorům (jako jedna z mála
německých škol) speciální program i mimo hlavní letní sezónu. Jde o centrum v Augsburgu s ubytováním v rodinách, kam
můžete za německým jazykem a kulturou vyjet opravdu téměř
po celý rok, kromě dvou týdnů přes Vánoce. Augsburg, třetí největší město v Bavorsku, je vzdálený pouhých třicet pět minut jízdy
od Mnichova. Mimo letní a zimní sezónu se zde studenti v mini
skupinkách (v počtu pěti studentů) věnují intenzivní výuce, která
zahrnuje 24 lekcí týdně. Nechybí však ani atraktivní doprovodný
program.
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Léto: host. rodina, 2lůžk. pokoj, plná penze
25 650 Kč | 950 EUR
Celý rok: host. rodina, 2lůžk. pokoj, pl. penze
32 400 Kč | 1 200 EUR
Léto: rezidence, 4lůžk. pokoj, plná penze
35 100 Kč | 1 300 EUR
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
Léto: host. rodina, 2lůžk. pokoj, plná penze
38 475 Kč | 1 425 EUR
Celý rok:jehost.
rodina,při kurzu
2lůžk. pokoj,
Cena v Kč
orientační
1 GBPpl.=penze
31 Kč
48 600 Kč | 1 800 EUR
Léto: rezidence, 4lůžk. pokoj, plná penze
52 650 Kč | 1 950 EUR
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 EUR = 27 Kč
CENA ZAHRNUJE
• 20 vyučovacích lekcí týdně, pondělí–pátek (Augsburg 24 lekcí)
• studijní materiály
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• ubytování dle vašeho výběru
• transfery z/na nejbližší nádraží (pouze u pobytů v hostitelských rodinách)
• odpolední a večerní program
• jízdenky na lokální MHD
CENA NEZAHRNUJE
• dopravu Praha–nejbližší německé letiště/nádraží
• deposit na klíče 50 EUR (rezidenční programy)
• kapesné
• pojištění
• transfery z/na letiště, nádraží - rezidenční programy
(cena na vyžádání)
• intenzivnější kurz 24 lekcí/týden (rezidenční programy)
příplatek 50 EUR/týden
49
NĚMECKO
ÚVOD & OBSAH
F+U ACADEMY HEIDELBERG
PODMÍNKY PROGRAMU
12–15 let
Věk studenta
29/6–24/7/2014
Nástupní termíny
300
Celkový počet studentů
10/6
Max./prům. studentů ve třídě
45 min.
Délka jedné lekce
3 (A1 - B1)
Počet úrovní
VYBAVENÍ
NABÍDKA ALFA AGENCY
ÚVOD & OBSAH
CENA PROGRAMU
CENA ZA 2 TÝDENNÍ POBYT
Host. rodina, polopenze, výuka, aktivity
32 805 Kč | 1 215 EUR
Cena v Kč
je orientační
při kurzu 1výuka,
USD =aktivity
19 Kč
Rodina, doprovod,
polopenze,
39 285 Kč | 1 455 EUR
CENA ZA 3 TÝDENNÍ POBYT
50 multimediálních učeben, 3 počítačové učebny, wi-fi, atrium
Host. rodina, polopenze, výuka, aktivity
48 870 Kč | 1 810 EUR
Rodina, doprovod, polopenze, výuka, aktivity
58 590 Kč | 2 170 EUR
Cena v Kč je orientační při kurzu 1 EUR = 27 Kč
NÁRODNOSTNÍ MIX
CENA ZAHRNUJE
Španělsko 11 %, Rusko 7 %, Itálie 7 %, Japonsko 7 %, Tunisko 7 %,
Čína 5 %, USA 4 %, Turecko 4 %, Israel 4 %, Mexiko 4 %, Francie 3 %
• 20 lekcí němčiny týdně, pondělí–pátek (1 lekce = 45 min.)
• ubytování v hostitelské rodině s polopenzí, o víkendu plná penze
• rozřazovací test
• certifikát o zakončení kurzu
• studijní materiály
• odpolední program – výlety do okolí, atraktivní sportovní
aktivity, exkurze
• registrační poplatek školy
LETNÍ JAZYKOVÝ KURZ V HEIDELBERGU
Pokud patříte k příznivcům německého jazyka a chcete strávit pár
týdnů jeho studiem, můžete se vydat do Heidelbergu, německého univerzitního města. Jazyková škola F+U Academy zde nabízí
kurzy pro juniory, které kombinují výuku němčiny v rozsahu 20
lekcí týdně a odpolední a víkendové aktivity. Studenti jsou ubytováni v pečlivě vybraných hostitelských rodinách s polopenzí od
pondělí do pátku a plnou penzí o víkendech. Odpolední aktivity
organizované školou probíhají od pondělí do soboty od 13:30
do 17:00. S ostatními studenty se vydáte na plavbu lodí po řece
Neckar, navštívíte Zoo nebo místní sokolníky, určitě vám neunikne heidelberský zámek, piknik na břehu Neckaru, minigolf, nebo
například filmové odpoledne. Heidelberg je příjemné studentské
město, které je ideálním místem pro letní studium jazyka. V lekcích němčiny se lektoři nezaměřují na gramatické jevy, ale naopak plánují lekce takovým způsobem, aby byly přiměřené věku
studentů, a aby se tito studenti seznámili s německým jazykem
a kulturou co nejpřirozenější cestou.
50
CENA NEZAHRNUJE
STUDIUM A PRÁCE
V ZAHRANIČÍ
• Jazykové kurzy pro mládež, dospěl
é
a manažery
• Studium v Austrálii a na N. Zéland
u s prací
• Studium na středních školách a univ
erzitách
• Odborné stáže
• Pracovní programy
NOVINKY
E-MAILEM
vinky
videlně e-mailem no
Chcete dostávat pra
ičí
ran
ah
v z
dia
blasti stu
a aktuální nabídky z o
a cestování?
ZAREGISTRUJTE SVŮJ
PŘIPRAVILI
JSME PRO VÁS
• dopravu do Heidelbergu
• kapesné
• pojištění
UKÁZKA TÝDENNÍHO PROGRAMU
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
Lekce němčiny
Lekce němčiny
Lekce němčiny
Lekce němčiny
Lekce němčiny
Dopoledne
s hostitelskou
rodinou
Kinotag
Návštěva
sokolníků
Piknik u řeky
Neckar
Návštěva plazů
Kurz čínského
pravopisu
Minigolf
NEDĚLE
Den s hostitelskou
rodinou
WWW.ALFA-AGENCY.CZ
a na Novém Zélandu
h pobytů v Austrálii
níc
dij
stu
og
tal
Ka
•
zahraničí
olských programů v
• Katalog středošk
h kurzů v zahraničí
• Katalog jazykovýc
em
Rádi vám je zašl
…s námi se vždy domluvíte
e zdarma poštou
E-MAIL NA
.cz
www.alfa-agency
!
51
PRAHA
www.alfa-agency.cz
BRNO
TRNAVA
BRATISLAVA
WWW.FACEBOOK.COM/ALFAAGENCY
WWW.YOUTUBE.COM/ALFAAGENCY
BRNO
PRAHA
BRATISLAVA
Nám. Svobody 12
602 00 Brno
tel.: +420 511 110 662
[email protected]
Zlatnická 7
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 360 511
[email protected]
Nám. SNP 13
811 01 Bratislava
tel.: +421 02/2024 0012
[email protected]
TRNAVA
Ľudmila Hurajová
Markovičova 1/A
917 02 Trnava
tel.: +421 911 883 939
[email protected]

Podobné dokumenty