Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker enteropatie se ztrátou proteinů

Komentáře

Transkript

Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker enteropatie se ztrátou proteinů
Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker
enteropatie se ztrátou proteinů
Vaníčková Z., Kocna P.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
VFN a 1. LF UK Praha
PLE
Enteropatie se ztrátou proteinů ( = protein-loosing-enteropathy)
je charakterizována masivním únikem a ztrátou bílkovin do
střeva. V těžkých případech pacienti ztrácejí až 60% celkového
množství plazmatických bílkovin.
Alfa1-antitrypsin (A1AT) je serinová proteáza syntetizovaná
majoritně v játrech, rezistentní k degradaci trávicími enzymy, a
proto je doporučeným endogenním markerem PLE. Stanovení
koncentrace a/nebo clearance A1AT ve stolici je v zahraničí
součástí vyšetřovacích algoritmů průjmových onemocnění.
CÍL
Zavedení metody detekce A1AT ve VFN Praha.
METODIKA – A1AT
Vyšetření je prováděno pomocí ELISA metody (Immundiagnostik AG, Německo).
Stolice je skladována při -20°C.
Hranice pozitivity je 286 mg/l, detekční limit 8 mg/l.
Clearance
< 60 ml/den
Pro ověření stability analytu jsme vzorky exponovali laboratorní teplotě po
dobu 1, 3 a 7 dnů.
Soubor pacientů a výsledky
2012-2015
47 vzorků od 44 pacientů
(39 dětí a mladistvých, 5 dospělých, věk 3 týdny – 74 let).
zvýšené ztráty A1AT
normální ztráty
25 vzorků
22 vzorků (rozmezí 8-1635 mg/l)
Skladování vzorku při laboratorní teplotě vedlo ke změně hodnot o
maximálně 10%. Intra-assay a inter-assay variabilita je 7% a 9%.
Závěr
V námi testované pilotní skupině pacientů jsme zvýšené
ztráty proteinů prokázali u 57% pacientských vzorků.
Vyšetření A1AT ve stolici je vhodnou neinvazivní
laboratorní metodou v diagnostice enteropatií, ať už
stanovujeme jednorázovou hodnotu nebo clearance
analytu za 24 hodin.
A1AT je ve stolici stabilní a transport vzorku do
laboratoře nevyžaduje nestandartní zacházení.

Podobné dokumenty

Newsletter 10. 8. 2016 Vol. 2016, No. 13

Newsletter 10. 8. 2016 Vol. 2016, No. 13 celkem 11 koček, které trpěly průjmem déle než 3 měsíce. 7 kočkám byly aplikovány 2 dávky MSCs a 4 kočkám stejný počet dávek placeba. Navíc byly do studie zařazeny 4 kočky s podobnými příznaky, kte...

Více

Stáhnout dokument prirucka

Stáhnout dokument prirucka Žádosti v rámci Programů na podporu integrace romské komunity Podávání žádostí do tohoto programu probíhá v záložce „Projekty“. Z nabídky „Vložit nový projekt“ zvolte tematický okruh, do kterého vá...

Více

DERMATITIS HERPETIFORMIS

DERMATITIS HERPETIFORMIS Obr. 6.65 Pøímá IF. Depozita IgA v papilách a v BMZ u DHD. Odbìr kùže v sousedství puchýøku. U blízké IgA lineární dermatózy je pruh IgA v junkèní zónì.

Více

Metabolické nemoci jater

Metabolické nemoci jater Obsah Fe v játrech a pankreatu je zvýšen 50-100x, v myokardu 525x Choroba je důsledkem toxického působení nahromaděného Fe, příčinou poškození tkání je: 1) disrupce železem přeplněných lysosomů 2) ...

Více

Seznam metod

Seznam metod - nesrážlivá krev do K3EDTA SO2 - nesrážlivá krev do Li heparinu SO3 - nesrážlivá krev do EDTA + NaF SO4 - specielní odběr, domluva s OKB F - odběr stolice velikosti hrášku v odběrovém kontejneru M...

Více

3rd International Workshop on Capsule Endoscopy and

3rd International Workshop on Capsule Endoscopy and Jan Bureš (LFUK a FN Hradec Králové): Krvácení do trávicího traktu z neurčeného zdroje Marcela Kopáčová (LFUK a FN Hradec Králové): Peutz-Jeghersův syndrom, diagnostika a dispenzarizace Tomáš Douda...

Více

PLAYLIST JACKPOTBAND

PLAYLIST JACKPOTBAND PLAYLIST JACKPOTBAND Rocks Sweet dreams

Více