Brožura pro tisk - Pražská muzejní noc 2016

Komentáře

Transkript

Brožura pro tisk - Pražská muzejní noc 2016
11. června 2016 | od 19 hod.
Prague Museum Night | June 11, 2016 | admission and transport free
vstup a doprava zdarma | www.prazskamuzejninoc.cz
1
Třináctá Pražská muzejní noc!
11. června 2016, 19.00–1.00 hodin
OBSAH
Pražská muzejní noc tradičně přináší možnost prozkoumat kulturní dědictví metropole
v tak trochu jiném světle. Tento rok se zapojí 80 pražských muzeí a galerií, které
zpřístupní 52 institucí. Nováčky letošního ročníku jsou Český rozhlas, Galerie
Lucerna – Prostor pro současné umění, Galerie Věda a umění AV ČR, Národní
památník hrdinů heydrichiády, Slovenský dom v Prahe, Univerzita Karlova
v Praze – historické sídlo Karolinum. I v roce 2016 zůstane Pražská muzejní noc
věrná své základní myšlence, kterou je návštěva muzeí a galerií v netradičním nočním
čase (19.00 až 1.00 hodin) a vstup a doprava zdarma. Doprava je zajištěna speciálními
autobusovými linkami Dopravního podniku hlavního města Prahy. Centrální přestupní bod
linek je na nám. Jana Palacha. Informační stany jsou umístěny před Historickou budovou
Národního muzea v pátek 10. 6. od 12.00 do 19.00 hodin a v sobotu 11. 6. od 10 do 24 hodin
na tomtéž místě a na nám. Jana Palacha. Pražskou muzejní noc pořádají Národní muzeum,
Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími
institucemi.
Úvod
1
Centrální mapa
2
Seznam objektů
4
Centrální přestup
10
Trasa | Line 1
16
www.prazskamuzejninoc.cz | www.facebook.com/prazskamuzejninoc
Trasa | Line 2
30
Thirteenth Prague museum night!
Trasa | Line 3
38
11th June 2016, 7 p. m. to 1 a. m.
Trasa | Line 4
52
Trasa | Line 5
60
Trasa | Line 6
80
Trasa | Line 7
86
Trasa | Line 8
92
Trasa | Line 9
102
Trasa | Line 10
112
Jízdní řády
116
Prague Museum Night traditionally offers the opportunity to explore the cultural heritage
of the metropolis in a little different light. There are 52 museums, galleries and other
cultural intuitions participating this year, opening 80 unique buildings. Czech
Radio, Galerie Věda a umění, Charles University in Prague – Historical Residence
Carolinum, Lucerna Gallery – Contemporary Art Venue, National Memorial to the
Heroes of the Heydrich Terror, Slovak House in Prague will take part for the first
time this year. Once again Prague Museum Night 2016 will deliver its main mission to
offer visitors a chance to visit cultural sites at night (7.00 p. m to 1.00 a. m.) and provide
free admission and transport. The bus transport between buildings will be provided
for event visitors by the Prague Public Transport Company. The central transfer point is
Jan Palach Square (náměstí Jana Palacha). Information tents will be located near the
Historical Building of the National Museum on Friday, 10th June, from 12 p. m. to 7 p. m.,
and on Saturday, 11th June, from 10 a. m. till midnight, and at Jan Palach Square on Saturday,
11th June, from 10 a. m. till midnight. The event is organized by the National Museum, the
Prague Public Transport Company and the Czech Association of Museums and Galleries, in
cooperation with other institutions.
1
Nádraží Holešovice
Mapa dopravy | Transport Map
Technické a dokumentační muzeum
pražské energetiky
Skleník Fata Morgana a Vinice sv. Kláry
9 39
52
Dejvická
Zámek Troja
58
64
32
Letecké muzeum Kbely
78
Zámecký areál Ctěnice
73 74
45
Veletržní palác
17
Letňany
32
53
54
Muzejní
46
Prosek
Vozovna Střešovice
69
Hradčanské nám.
63
Malostranská
51
62
41
11
68 Dlouhá třída
7
76
Malostranské nám.
38
Hellichova
5
Náměstí Republiky
Švandovo divadlo
Masarykovo nábřeží
50
Vítkov
2
75
14
Trasa / Line 1
16
Trasa / Line 2
30
Trasa / Line 3
38
Trasa / Line 4
52
Trasa / Line 5
60
Trasa / Line 6
80
Trasa / Line 7
86
Trasa / Line 8
92
Trasa / Line 9
102
Trasa / Line 10
112
Hlavní nádraží
30
15
20
Muzeum
6
80
55
10
13
48
26
16
28 29
Letohrádek Hvězda
Pernerova
72
4
43
Karlovy lázně
Kaštan
– Popmuseum
Florenc
21
U Památníku
57
Náměstí
Jana Palacha
23
34
36
67
40
61
12
65
Staroměstská
44
33
Letecké
muzeum
Nemocnice Na Františku
27
25
směr
Ctěnice
71
Hradčanská
Vyberte si trasu:
79
Korunovační
Pelléova
Výstaviště Holešovice
31
70
56
49
8
Štěpánská
Karlovo
nám.
I. P. Pavlova
10
66
1
42
Smíchovské nádraží
3
Botanická
zahrada
19
60
MeetFactory
40 35
47
Karlov
Albertov
Výtoň
37
22
24
77
18
Výtopna Zlíchov
59
Smíchovské nádraží
Vyšehrad
Plynárenské muzeum
3
Seznam objektů | List of Institutions
1|
Anatomické muzeum | Museum of Human and Comparative Anatomy
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
2|
Armádní muzeum Žižkov | Army Museum Žižkov
Vojenský historický ústav Praha | The Military History Institute Prague
3|
Botanická zahrada (a skleníky) PřF UK
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
4|
Seznam objektů | List of Institutions
107
25
106
Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
61
5|
České muzeum hudby | Czech Museum of Music
Národní muzeum | National Museum
72
6|
Český rozhlas, Galerie Vinohradská 12 | Czech Radio
Český rozhlas | Czech Radio
40
7|
Dům fotografie | House of Photography
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
19
8|
Dům národnostních menšin | House of National Minorities
9|
Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture, CTU in Prague
18 | Galerie Vyšehrad | The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)
Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument
19 | Geografická knihovna | Geographical Library
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
20 | Goethe-Institut | Goethe-Institut
50
103
67
21 | Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy | Main Building of City of Prague Museum 23
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
22 | Chlupáčovo muzeum historie Země
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
104
23 | Karlin Studios | Karlin Studios
26
24 | Kasematy a sál Gorlice | The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall
Národní kulturní památka Vyšehrad | Vyšehrad National Cultural Monument
50
25 | Kaštan – Popmuseum | Kaštan – Popmuseum
POPMUSEUM, z.s. – Muzeum a archiv populární hudby
POPMUSEUM – Museum and Archive of Popular Music
99
42
94
26 | Kino NFA Ponrepo | NFA Ponrepo Cinema
62
108
27 | Klášter sv. Anežky České | Convent of St Agnes of Bohemia
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
17
11 | Galerie AMU | AMU Gallery
74
28 | Knihovna Akademie věd ČR | Academy of Sciences Library
68
12 | Galerie Bulharského kulturního institutu | Gallery of Bulgarian Cultural Institute
Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute
20
29 | Knihovna Václava Havla | Václav Havel Library
62
30 | Langhans – Centrum Člověka v tísni | Langhans – People in Need Center
42
13 | Galerie Emilie Paličkové | Emilie Palickova Gallery
39
61
31 | Lapidárium | Lapidarium – Permanent exhibition of Stone Monuments
Národní muzeum | National Museum
34
14 | Galerie Hollar | Hollar Gallery
15 | Galerie Lucerna – Prostor pro současné umění | Lucerna Gallery – Contemporary Art Venue 41
32 | Letecké muzeum Kbely | Aviation Museum Kbely
Vojenský historický ústav Praha| The Military History Institute Prague
81
16 | Galerie Věda a umění | Gallery of Science and Art
Středisko společných činností Akademie věd ČR
Centre of Administration and Operations of the Czech Academy of Sciences
66
33 | Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion
Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
17 | Galerie Villa Pellé | Villa Pellé Gallery
54
10 | Fausťák – Akademický klub 1. LF UK | Faust House – Academic club 1. LF UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
4
34 | Maiselova synagoga | The Maisel Synagogue
Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
100
11
5
Seznam objektů | List of Institutions
35 | Mapová sbírka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
36 | Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
37 | MeetFactory | MeetFactory
38 | Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
Seznam objektů | List of Institutions
105
75
113
11
52 | Národní technická knihovna | National Library of Technology
97
53 | Národní technické muzeum | National Technical Museum
87
54 | Národní zemědělské muzeum Praha | National Museum of Agriculture Prague
90
55 | Národopisné muzeum | Ethnographical Museum
Národní muzeum | National Museum
70
56 | Novoměstská radnice | New Town Hall
109
39 | Městská knihovna v Praze, pobočka Dejvice | Municipal Library of Prague, Dejvice branch 96
Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
57 | Palác Kinských | Kinsky Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
13
40 | Mineralogické muzeum
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
58 | Památník národního písemnictví – Malá vila | The small House PNP
Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
93
105
59 | Plynárenské muzeum | Gas Museum
45
41 | Museum Montanelli | Museum Montanelli
76
42 | Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum
Národní muzeum | National Museum
44
60 | Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí Custom House at Výtoň
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
63
61 | Poštovní muzeum Praha | Postal Museum Prague
Poštovní muzeum | Postal Museum of the Czech Post
18
43 | Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum
Národní muzeum | National Museum
76
62 | Salmovský palác | Salm Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
55
44 | Muzeum Karla Zemana | Karel Zeman Museum
45 | Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum
93
56
46 | Muzeum městské hromadné dopravy v Praze | Public Transport Museum
55
63 | Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
47 | Muzeum Policie České republiky | Museum of Czech Police
47
48 | Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
| Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
Národní muzeum | National Museum
64 | Skleník Fata Morgana a Vinice sv. Kláry
| Greenhouse Fata Morgana and Vineyard of St. Clare, Prague Botanic Garden
Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden
64
65 | Slovenský dom v Prahe | Slovak House in Prague
49 | Národní památník hrdinů heydrichiády
National Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror
108
66 | Stomatologické muzeum | Museum of Stomatology
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
103
36
20
111
50 | Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill
Národní muzeum | National Museum
27
67 | Svatomikulášská městská zvonice | The Town Belfrey by St. Nicholas’Church
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
78
51 | Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
53
68 | Španělská synagoga | The Spanish Synagogue
Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
14
6
7
Seznam objektů | List of Institutions
Informační stany PMN | Information point PMN
69 | Šternberský palác | Sternberg Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
58
70 | Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky
Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply
35
71 | The Chemistry Gallery | The Chemistry Gallery
31
72 | Univerzita Karlova v Praze – historické sídlo Karolinum
Charles University in Prague – Historical Residence Carolinum
21
73 | Veletržní palác | Trade Fair Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
31
74 | Veletržní palác – Velká dvorana | Trade Fair Palace Great Hall
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
33
75 | Vládní salonek, Praha hlavní nádraží | Government Lounge at Prague Main Station
České dráhy a.s. | Czech Railways
40
76 | Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture & Design in Prague
15
77 | Výtopna Zlíchov | Round-House Zlíchov
114
78 | Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Chateau
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
83
79 | Zámek Troja | Troja Château
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
37
80 | Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol
69
Přijďte si vyzvednout mapu dopravy se seznamem zapojených
objektů a informovat se o všem, co vás ohledně Pražské muzejní
noci zajímá!
Informační stan na náměstí Jana Palacha
Information tent at Jan Palach Square
náměstí Jana Palacha
www.prazskamuzejninoc.cz
otevřeno: 10.00–0.00
open: 10.00 p. m.–12.00 a. m.
Informační stan na Václavském náměstí před
Historickou budovou Národního muzea
Information tent at Wenceslas Square in front of the
Historical Building of the National Museum
Václavské nám. 68, Praha 1
www.prazskamuzejninoc.cz
otevřeno: 10.00–0.00
open: 10.00 p. m.–12.00 a. m.
POZOR: Informační stan na Václavském náměstí bude otevřen
také v pátek 10. června v čase 12:00–19:00!
8
9
Centrální přestup | Central Transfer
Centrální přestup | Central Transfer
Maiselova synagoga | The Maisel Synagogue
Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Maiselova 10, Praha 1
www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/
maiselova-synagoga/ | T.: 605 246 233
otevřeno: 22.30–1.00 | open: 10.30 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Staroměstská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Maiselova synagoga,
Městská knihovna v Praze,
Palác Kinských,
Španělská synagoga,
Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze
Expozice
Židé v českých zemích, 10.–18. století
Návštěvníci se mohou těšit na audiovizuální 2D projekci, díky níž se ocitnou přímo v uličkách
starého Židovského Města, jak jej ztvárňuje slavný Langweilův model Prahy.
Doprovodné akce
40
Program pro děti a mládež
Pro děti a mládež bude v prostoru Maiselovy synagogy připraven doprovodný program. S pomocí
pracovního listu budou sami objevovat novou expozici, k dispozici jim budou také naši lektoři.
Čas: 22.30–1.00
Exposition
Jews in the Bohemian Lands, 10th–18th Century
Among other things, visitors will be able to look forward to an audio-visual 2D virtual tour of
Prague’s Jewish Town based on Langweil’s famous model of Prague.
Accompanying events
Program for children and youth
Program for children and youth will be offered in the Maisel Synagogue, where they will explore the
new exhibition on their own, with a help of a worksheet, assisted by our instructors.
Time: 10.30 p. m.–1.00 a. m.
Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
Mariánské nám. 1, Praha 1
www.mlp.cz | T.: 222 113 555
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Staroměstská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Výstavy
Knihovna je tu už 125 let
Významné osobnosti a události ze života knihovny. Centrální hala.
10
11
Centrální přestup | Central Transfer
Listování dovoleno!
Karel IV. a 125 let knihovny v historických knihách a plánech. Přijďte si prohlédnout třeba
Knihovní řád z r. 1891 nebo vyobrazení Karla IV. od slavného rytce J. J. Balzera! Klubovna.
Doprovodné akce
Středověká krčma u císaře Karla
Co se jedlo ve 14. století a co všechno ještě nebylo objeveno? Ochutnejte v naší krčmě dobové
pokrmy a nápoje, připravené podle historických pramenů. Vstupní hala. | Čas: 19.00–0.00
Noční výměna knih
Máte doma knihy, které už nebudete číst? Přineste je v noci do knihovny a vyměňte za neočtené!
Vstupní hala. | Čas: 19.00–0.00
Karlův fotokoutek
Koruna, žezlo, plášť, a králem je každý, ženy nevyjímaje. Foťte a sdílejte u příležitosti roku Karla IV.
své panovnické já. Centrální hala. | Čas: 19.00–1.00
Království za knihu!
Pěšky nebo na koni po stopách pohádkových hrdinů i českého krále Karla IV. Výtvarná dílna
a královská hra pro malé i trochu větší. Dětské oddělení. | Čas: 19.00–1.00
Ze života knihovníka
Co tvoří správného knihovníka? Maso, kosti, vědomosti! Poodhrňme ve vší slušnosti roušku
tajemství života naší oblíbené hrdinky Spytihněvy Knihomolové. Divadelní soubor Vý; v novém
autorském počinu! | Čas: 19.30–20.00
Ze života knihovníka
Co tvoří správného knihovníka? Maso, kosti, vědomosti! Poodhrňme ve vší slušnosti roušku
tajemství života naší oblíbené hrdinky Spytihněvy Knihomolové. Divadelní soubor Vý; v novém
autorském počinu! | Čas: 21.00–21.30
Ze života knihovníka
Co tvoří správného knihovníka? Maso, kosti, vědomosti! Poodhrňme ve vší slušnosti roušku
tajemství života naší oblíbené hrdinky Spytihněvy Knihomolové. Divadelní soubor Vý; v novém
autorském počinu! | Čas: 22.30–23.00
Exhibitions
Browsing permitted!
Charles IV. in historical books about architecture of Middle ages.
Accompanying events
At the Emperor Charles pub
Drinks, sweet and salt refreshment in the style of the Middle ages. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Photo niche
Photo with books in night at the library! | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
12
Centrální přestup | Central Transfer
Palác Kinských | Kinsky Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Staroměstské nám. 12, Praha 1
www.ngprague.cz/ | T.: 224 810 758
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Staroměstská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Expozice
Umění Asie
V expozici jsou vystaveny rozsáhlé soubory japonského a čínského umění, malba a sochařství
Tibetu, sochařství Indie a jihovýchodní Asie a umění islámské kulturní oblasti.
Výstavy
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat.
Výstava uspořádaná k 220. výročí Národní galerie se snaží o zmapování identity a poslání celé
instituce a o vyzdvižení jejího potenciálu být sama iniciátorem aktu obdarování a sdílení.
Doprovodné akce
Kolouchův sen / PH Noční práce, ve vichru dějin...
Osvícená performance na balkonu paláce Kinských – zábavný kabaretní kus. Účinkují Halka
Třešňáková, Daniela Voráčková, Hanele Poislová a další. Hudba Kyklos Galaktikos. Světelný design
František Fabián. | Čas: 21.30–22.00
Komentované prohlídky
Hudební náměty v japonském umění
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Ryndovou. Stálá expozice Umění Asie. Místo setkání:
1. patro před sochami palácových lvů, doba trvání 30 min. | Čas: 20.00–20.30
Štědrost ornamentu orientálního koberce
Komentovaná prohlídka s kurátorkou pro edukaci Zdenkou Klimtovou. Stálá expozice Umění Asie.
Místo setkání: 1. patro před sochami palácových lvů, doba trvání 20 min. | Čas: 21.00–21.20
Exposition
The Art of Asia
The exhibition presents large collections of Japanese and Chinese art, painting and sculpture of
Tibet, sculpture of India and Southeast Asia and the art of Islamic cultural area.
Exhibitions
220th Anniversary of the National Gallery in Prague: Generosity. The Art of Giving
The exhibition celebrates the National Gallery’s 220th anniversary. By presenting the gallery as
a locus of generosity, and a site where the dynamics of giving and sharing is performed, it pays
tribute to all those, whose deeds and achievements shaped the institution’s identity.
13
Centrální přestup | Central Transfer
Accompanying events
Kolouch’s dream / PH Night work in the whirlwind of history ...
Enlightened performance on the balcony of Kinsky Palace – cabaret piece. Appearing Halka
Třešňáková, Daniela Voráčková, Hanele Poislová etc. Music Kyklos Galaktikos. Light design
František Fabián
Time: 9.30 p. m.–10.00 p. m.
Španělská synagoga | The Spanish Synagogue
Židovské muzeum v Praze | Jewish Museum in Prague
Vězeňská 1, Praha 1
www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/
spanelska-synagoga/ | T.: 605 246 233
otevřeno: 22.30–1.00 | open: 10.30 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Staroměstská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Expozice
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.–20. století
Expozice sleduje osudy Židů v českých zemích od josefínských reforem v 80. letech 18. století
do poválečného období. Zvláštní pozornost je věnována holocaustu českých a moravských Židů
v letech 1939–1945 a ghettu Terezín.
Stříbro českých synagog
Stálá expozice v 1. patře synagogy nabízí reprezentativní výběr více než 200 nejcennějších
stříbrných předmětů ze sbírek muzea.
Exposition
The History of the Jews in Bohemia and Moravia
This exhibition deals with the history of the Jews in the Bohemian lands from the reforms of Joseph
II in the 1780s to the period after the Second World War. Special focus is on the Shoah of Jews from
Bohemia and Moravia, and the Terezín ghetto.
Synagogue Silver from Bohemia and Moravia
Located on the upper floor, this permanent exhibition features a representative selection of more
than 200 of the most valuable silver artefacts from the museum's collections.
14
Centrální přestup | Central Transfer
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Academy of Arts, Architecture & Design in Prague
Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1
www.umprum.cz/ | T.: 251 098 139
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Staroměstská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Výstavy
ARTSEMESTR (léto 2016)
Výstava klauzurních a bakalářských prací studentů UMPRUM.
5 NESNADNÝCH KUSŮ + OTEVŘENÝ PŘÍPAD
Výstava v Galerii UM.
Doprovodné akce
UM HRA
Výtvarně-dobrodružná hra pro děti (5–12 let). Start v knihvazačské dílně v suterénu školy
v 16, 17 a 18 hod. Vstup zdarma. Registrace na: [email protected] | Čas: 19.00–20.00
Promítání filmů studentů Ateliéru filmové a televizní grafiky
To nejlepší z Ateliéru filmové a televizní grafiky. Učebna č. 115, 1. patro. | Čas: 19.00–1.00
Poklady knihovny UMPRUM
Přijďte se podívat do naší knihovny. Rádi se vám pochlubíme našimi poklady. Otevřeno: 16–22 h.
Čas: 19.00–22.00
Kavárna Čekárna
V kavárně ve vestibulu školy na vás čeká nejen výborná káva, ale také sladké a slané dobroty, čaje
a domácí limonády. | Čas: 19.00–1.00
Exhibitions
ARTSEMESTER 2016
The exhibition of semestral and bachelor’s works of AAAD students.
5 UNEASY PIECES + AN OPEN INVESTIGATION
The exhibiton in Gallery UM.
15
Trasa | Line
1
Trasa | Line
1
Klášter sv. Anežky České | Convent of St Agnes of Bohemia
Národní galerie v Praze| National Gallery in Prague
Milosrdných 17 (vstup Anežská 12), Praha 1
www.ngprague.cz | T.: 224 810 758
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Nemocnice Na Františku: 1, 3, 9
Klášter sv. Anežky České,
Poštovní muzeum
(Nemocnice Na Františku,
zast. autobusu l. 207)
Galerie Bulharského
kulturního institutu,
Dům fotografie,
Slovenský dom v Prahe,
Poštovní muzeum
(Dlouhá třída,
zast. autobusu l. 207)
Hlavní budova Muzea hlavního
města Prahy
(Florenc, zast. autobusu l. 207)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Expozice
Středověké umění v Čechách a střední Evropě
Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou
stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce
výtvarného díla během tří staletí.
Národní památník na Vítkově
(Vítkov, dočasně zřízená zastávka)
Komentované prohlídky
Gotické umění doby Lucemburků
Sraz vždy ve vstupním vestibulu
Čas: 19.30–20.00 | Čas: 20.30–21.00 | Čas: 21.30–22.00 | Čas: 22.30–23.00
UK – Karolinum
(Nám. Republiky,
zast. autobusu l. 207)
Armádní muzeum
Žižkov, Karlin Studios
(Pernerova,
zast. autobusu l. 207)
Výstavy
Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Albrecht Dürer a „malí mistři“ I. a II
Podnikatel Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) patřil ve své době k nejvýznamnějším sběratelům
umění; jeho rozsáhlé a vynikající sbírky získaly právem světovou proslulost.
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat
Intervence současných umělců ve stálých expozicích paláce v rámci výroční výstavy, která byla
uvedena u příležitosti 220. výročí Národní galerie.
Armádní muzeum Žižkov
(U Památníku,
zast. autobusu l. 207)
Taneční performance
21.00 a 23.30 kostel sv. Salvátora | NANOHACH & Michal ZÁHORA: DIPTYCH.
Exposition
Medieval Art in Bohemia and Central Europe
An exhibition of mediaeval and early Renaissance art was opened in November 2000 in the
authentic architecture of the first convent of the Poor Clares in Bohemia, probably founded in 1231
by St Agnes of Bohemia.
Exhibitions
Prints donated by Vojtěch Lanna – Albrecht Dürer and “Little Masters” I and II
Entrepreneur Vojtěch Lanna Jr. (1836–1909) was one of the major art collectors of his time and his
collections rightly won international acclaim.
220th Anniversary of the National Gallery in Prague: Generosity. The Art of Giving
Interventions by contemporary artists in permanent palace in the annual exhibition, which was
launched to mark the 220th anniversary of the National Gallery.
Dance performance
9.00 and 11.30 p.m. Church of st. Saviour | NANOHACH & Michal ZÁHORA: DIPTYCH.
16
17
Trasa | Line
1
Poštovní muzeum | Postal Museum of the Czech Post
Nové mlýny 2, Praha 1
www.postovnimuzeum.cz | T.: 222 312 006
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dlouhá třída: 1, 9
Nemocnice Na Františku: 1, 3, 9
Expozice
České, československé a zahraniční poštovní známky
Expozice Poštovního muzea zahrnuje stálou výstavu poštovních známek a nabízí průřez
historickým vývojem korespondence. V saloncích muzea se nachází unikátní nástěnné malby
od významného českého malíře období biedermeieru Josefa Navrátila z roku 1847.
Výstavy
Orbis naturalis pictus. Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových
Výstava uvádí návštěvníka do světa ilustrované přírody skrze díla manželů Jaromíra a Libuše
Knotkových. Představuje jejich práce zaměřené na vědeckou ilustraci ve spojení se známkovou tvorbou.
Dědičná pošta v Litomyšli
Výstava představuje historii dědičné poštovní stanice v Litomyšli (1754–1892), jak ji zachytil
regionální filatelista Roman Zoubek. Doplňují ji exponáty Poštovního muzea a partnerských institucí.
Doprovodné akce
Soví noc v muzeu
V muzeu se probudí sovy, sovice, výři, sovičky a puštíci, které spolu s dalšími zvířaty mohou
návštěvníci obdivovat prostřednictvím kreseb J. a L. Knotkových na výstavě Orbis naturalis pictus.
Čas: 19.00–1.00
Sovy a sovičky
Blízké setkání s nočními opeřenými tvory zprostředkuje návštěvníkům před budovou Poštovního
muzea pan Kolomazník z pražské chovatelské stanice. | Čas: 19.30–21.00
Komentované prohlídky
Poštovní muzeum a jeho poklady
Kurátoři seznámí návštěvníky s posláním muzea a výstavami, které zde mohou obdivovat, expozici si
poté budou moci sami projít. Vzhledem ke kapacitě budovy je zaveden systém regulovaného vstupu.
Čas: 19.00–1.00
Exposition
Local and Foreign Postage Stamps
Museum sightseeing consists of permanent exhibition of local and foreign postage stamps and
history of correspondence. The saloons of the Museum house display preserved murals painted by
a major painter of “Biedermeier” style Josef Navrátil in 1847.
18
Trasa | Line
1
Exhibitions
Orbis Pictus Naturalis. Natural motives in the work of J. and L. Knotek
The exhibition gives the visitor insight into the world of nature through pictorial works of spouses
Jaromir and Libuse Knotek. They present their work which is focused on scientific illustration in
conjunction with the stamp design.
Hereditary post in Litomysl
The exhibition presents the history of hereditary postal station in Litomysl (1754–1892), as it was
captured by the regional philatelist Roman Zoubek. It is completed by other exhibits of the Postal
Museum and partner institutions.
Accompanying events
Owl's Night in the Museum
The museum is about to wake owls, hawk-owls, eagle-owls, and wood-owls, which along with other
animals can be admired by visitors through paintings of J. + L. Knotek on the exhibition called Orbis
Pictus Naturalis. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Owls and elf-owls
Close encounter with nocturnal feathered creatures will be conveyed to visitors by Mr. Kolomazník
(Prague Kennel) in front of the Postal Museum in Prague. | Time: 7.30 p. m.–9.00 p. m.
Guided tours
Postal Museum treasures
Curators explain to the visitors the Museum's mission and the exhibition's goals and purposes.
Then the visitors can pass through exhibitions. Due to the limited capacity of the building there
is a regulated entry to protect the exhibits. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Dům fotografie | House of Photography
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
Revoluční 5, Praha 1
www.ghmp.cz/dum-fotografie/ | T.: 702 283 922
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dlouhá třída: 1, 9
Výstavy
Čtvrtstoletí. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990–2015
Retrospektiva toho nejlepšího, co přinesly klauzurní, bakalářské, diplomové a disertační práce
za posledních pětadvacet let.
Exhibitions
Quarter of a Century. Institute of Creative Photography of the Faculty of Philosophy and
Science of the Silesian University in Op
A retrospective of the best final semester works, bachelors’ works, diploma works and dissertations
over the last twenty-five years.
19
Trasa | Line
1
Galerie Bulharského kulturního institutu
Gallery of Bulgarian Cultural Institute
Bulharský kulturní institut | Bulgarian Cultural Institute
Klimentská 6, Praha 1
www.bki.cz | T.:233 326 862
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dlouhá třída: 1, 9
Výstavy
TRANSFORMACE PAPÍRU
Ticho i kontrasty, které jsou základem Zen buddhismu a které můžeme pozorovat v minimalistickém
umění, zobrazuje výstava prostřednictvím starých i inovativních technik. V popředí všeho je papír.
Doprovodné akce
WORKSHOP PAPÍROVÉHO ART FESTU
Výstava představující umění, které je v souladu s přírodou a silami jing a jang, je doplněna
o workshop pro děti i dospělé. | Čas: 20.00–21.00
PŘEDNÁŠKA. ELEMENTÁRNÍ SOCHA
Todor Todorov, jeden z nejzajímavějších současných bulharských sochařů, představí svou
prezentaci věnovanou uměleckému pojmu – elementární socha a sochařství. | Čas: 22.00–23.00
Slovenský dom v Prahe | Slovak House in Prague
Soukenická 3, Praha 1
www.facebook.com/SlovenskydomvPrahe | T.: 732 519 619
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dlouhá třída: 1, 9
Výstavy
Khamoro – výstava romského řezbáře Mateje Holuba: „…A možná přijede na koze“
Výstava dřevěných soch, loutek a dekorativních hraček profesionálního romského řezbáře Martina
Matěje Holuba ze Slovenska – výstava ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.
Doprovodné akce
Slovenské hudobné (nielen folklórne) pásmo
Folklórny súbor Šarvanci, speváci Gaco Novomesský, Dana Pěnkava, Kolklesová a ďalší.
Čas: 19.00–1.00
Exhibitions
Khamoro – Exhibition of Romany carver Matej Holub: “... and maybe he will come on a goat”
The exhibition of wooden sculptures, puppets and decorative toys of Romany professional carver Matej
Holub from Slovakia – the exhibition in cooperation with the Museum of Romany Culture in Brno.
20
Trasa | Line
1
Accompanying events
Slovak music (not only folk) programme
Šarvanci folklore ensembl, singers Gaco Novomesský, Dana Pěnkava, Kolklesová and others.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Univerzita Karlova v Praze – historické sídlo Karolinum
Charles University – Historical Residence Carolinum
Ovocný trh 3, Praha 1
www.cuni.cz | T.: 776 017 950
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Náměstí Republiky: 1, 9
Expozice
Historie Univerzity Karlovy
Nová stálá expozice k dějinám univerzity v gotickém sklepení Karolina. Vystaveny jsou zde např.
zakládací listiny univerzity, pečetidlo, originál rektorského žezla či posmrtná maska Jana Palacha.
Velká aula Karolina
Nejvýznamnější prostor Univerzity Karlovy bude během muzejní noci otevřen veřejnosti – s řadou
doprovodných programů.
Výstavy
Císař Karel IV. 1316–2016. Druhý život Karla IV.
„Druhý život“ nejvýznamnějších historických osobností je stejně důležitý jako jejich žití skutečné.
To nepochybně platí také o Karlu IV. Ve spolupráci s Národní galerií a Domem bavorských dějin.
Doprovodné akce
Žezla a taláry Univerzity Karlovy
Vždy v půl se bude ve Velké aule konat komentovaná ukázka taláru a žezla jedné z historických fakult.
19.30 – rektorátní, 20.30 – lékařské; 21.30 – filozofické; 22.30 – právnické; 23.30 – teologické.
Čas: 19.00–23.30
Přednáška prorektora prof. Jana Royta: Prahou Karla IV.
Katedrála, Kamenný most, univerzita a Nové Město pražské s magickým křížem kostelů... Barvitý
obraz hlavního města v období vrcholící gotické kultury a umění za vlády Karla IV. (1347–1378).
Čas: 20.00–20.45
Přednáška dr. Blanky Zilynské: Život na univerzitě a smrt na hranici – Jeroným Pražský a Jan Hus
Ve stínu husovských oslav si letos připomínáme i 600. výročí upálení Mistra Jeronýma Pražského.
Zemřel v Kostnici 30. května 1416 | Čas: 22.00–23.00
Přednáška prof. Petra Svobodného: Karolinský kostlivec aneb Anatomie a medicína
na pražské univerzitě
Straší v Karolinu? Kde se vzala pověst o karolinském kostlivci? A co na to seriózní medicína? Těsně
před půlnocí odpoví ředitel Ústavu dějin a archivu UK Petr Svobodný | Čas: 23.15–0.05
„Vejška pro nejmenší“ – dětská univerzita
Dílny a programy pro děti | Čas: 19.00–22.00
21
Trasa | Line
1
Výstava nejpodiv(uhod)nějších darů univerzitě aneb uhodněte, co to je
Kvízová výstava ve velké aule | Čas: 19.00–1.00
Prodejní stánek nakladatelství Karolinum
Vybrané knihy z univerzitního nakladatelství během muzejní noci s 20% slevou. | Čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Historie Univerzity Karlovy – stálá expozice
V 19.00, 20.00, 22.00 a 23.00 komentované prohlídky s historiky z Ústavu dějin a archivu
Univerzity Karlovy. | Čas:19.00–23.00
Císař Karel IV. 1316–2016. Druhý život Karla IV. – výstava
V 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 komentované prohlídky s historiky z Ústavu dějin a archivu
Univerzity Karlovy. | Čas:19.00–23.30
Exposition
History of the Charles University
New permanent exhibition in gothic cellars of the Carolinum.
Great Aula
Great Aula, the venue for many important academic ceremonies will be opened (+ display of the
university insignia).
Exhibitions
Emperor Charles IV 1316–2016. The Second Life of Charles IV
The second life of Charles IV is no less important than his real life. Organised by Charles University
in Prague in collaboration with the House of Bavarian History and the National Gallery in Prague.
Accompanying events
Display of the university insignia and gowns
Display of academic dresses and scepters. 7.30 PM – Rector’s Scepter; 8.30 PM – Faculty of Medicine;
9.30 – Faculty of Arts; 10.30 PM – Faculty of Law; 11.30 PM – Faculty of Theology.
Time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.
Children's University
Activities for Kids | Time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.
Guess what this is? University Gift Collection on show
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Karolinum Press – books on sale
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Guided tours
History of the Charles University – permanent exhibiton
English guided tour at 9 PM | Čas:7.00 p. m.–1.00 a. m.
Emperor Charles IV 1316–2016. The Second Life of Charles IV – exhibition
English guided tour at 11.30 PM. | Čas:7.00 p. m.–1.00 a. m.
22
Trasa | Line
1
Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy
Main Building of City of Prague Museum
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Na Poříčí 52, Praha 8
www.muzeumprahy.cz/ | T.: 224 816 772
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Florenc: 1, 9
Expozice
Praha v pravěku
Kdy přišli a jak vypadali, kde a jak bydleli, čím se živili, jak hospodařili, jak se oblékali, jak se
zdobili, jak mysleli, jak pohřbívali pravěcí obyvatelé pražského území od počátků pravěku do doby
příchodu Slovanů.
Středověká Praha
Vznik Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9.–12. století, založení
Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména Nového Města a vznik pražské
městské aglomerace jako významného evropského centra.
Praha na přelomu středověku a novověku
Druhá polovina 15. a 16. st. je období pozdní gotiky a pronikaní renesančních ideálů a umění
do Prahy; dochovaly se nejstarší pohledy na Prahu, renesanční architektonické fragmenty
z pražských domů a také doklady o způsobu života pražských obyvatel.
Barokní Praha
Z doby baroka se zachovala velká řada uměleckých skvostů, kolekce barokního sochařství či
Škrétovy, Brandlovy, Grundovy obrazy a další; z dokladů života obyvatel Prahy jsou nejcennější
desítky a stovky kusů památek z pražských cechovních korporací.
Langweilův model Prahy z let 1826–1837
Jeden z nejznámějších a nejzajímavějších stálých exponátů Muzea. Byl zhotoven A. Langweilem
z papírové lepenky a drobných dřevěných doplňků v měřítku 1:480. Model má rozlohu 20 metrů
čtverečních.
Výstavy
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Výstava připomíná fenomén pražských biografů od jejich počátků na konci 19. století až
do nedávné minulosti, kdy desítky kin přestaly fungovat.
Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled
Výstava z cyklu o pražských čtvrtích mapuje toto pražské předměstí pomocí trojrozměrných
předmětů a historických fotografií.
23
Trasa | Line
1
Doprovodné akce
Tvořivé a výtvarné dílny pro děti
Ve spolupráci s DDM Prahy 8 pořádá muzeum již tradičně tvořivé dílny pro děti. Každé dítě si
z Pražské muzejní noci odnese drobný výrobek, který si samo vyrobí. | Čas: 19.00–23.00
Street art před muzeem
Přijďte si vyzkoušet tvorbu se sprey a vytvořit si vlastní graffiti pod vedením známé designerky
a fotografky Jitky Kopejtkové a malíře Petera Herera. Pro všechny zájemce od 12 do 120 let.
Čas: 19.00–1.00
Chaloupka k nakousnutí
Pohádka pro malé i velké od Lidového loutkáře. | Čas: 20.00–20.45
Pracovní listy pro rodiny s dětmi „Čas her, volna i rozjímání“
Pracovní listy formou kvízu seznámí návštěvníky s historií volného času v Praze od středověku
po současnost. | Čas: 19.00–1.00
O hubaté Barče
Pohádka pro malé i velké od Lidového loutkáře. | Čas: 21.15–22.00
Komentované prohlídky
Pražské biografy/Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Komentovaná prohlídka výstavy s autorem Tomášem Dvořákem. | Čas: 20.30–22.00
Exposition
Prague in Prehistory
Learn about the inhabitants of Prague from early prehistoric times to the arrival of the Slaws.
Medieval Prague
The origin of Prague Castle and Vyšehrad; the expansion of the Prague agglomeration from the
9th–12th centuries.
Prague at the Turn of Modern Era
The second half of the 15th and 16th century was the Late Gothic time when Renaissance ideas and
art first spread to Prague.
Baroque Prague
Many masterpieces have survived from the illustrious and dark Baroque period such as the
collection of Baroque sculptures as well as paitings by Škréta, Brandl, Grundl, and others.
Langweil’sModel of Prague 1826–1837
This is one of the most interesting and best-known exhibits in the City of Prague Museum. It was
created by Antonín Langweil from cardboard and small wooden elements.
Exhibitions
The Old Cinemas of Prague / The Fleeting Magic of Darkened Theatres
This exhibition recall the phenomen of Prague’s old cinemas from their very beginnings.
Břevnov – In the Shade of the Monastery, Within Sight of Hradčany
The exhibition will cover the history of the suburb up to the mid-20th century, partly extending
to the 1980s.
24
Trasa | Line
1
Armádní muzeum Žižkov | Army Museum Žižkov
Vojenský historický ústav Praha
The Military History Institute Prague
U Památníku 2, Praha 3
www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-am-zizkov/
expozice-am-zizkov/ | T.: 724 801 032
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Pernerova: 1, 9; U Památníku: 1
Expozice
1. světová válka, 1914–1918 | Kromě vývoje na domácí politické scéně a účasti českých a slovenských vojáků pod prapory habsburské monarchie je největší část expozice věnována především
úsilí čs. domácího a zahraničního odboje o zřízení vlastního státního útvaru.
Armáda Československé republiky, 1918–1939 | Expozice se soustřeďuje na zmapování historického vývoje armády meziválečného Československa. Historie dvaceti meziválečných let je bohatě
dokumentována velkým množstvím palných zbraní, stejnokrojů a dalších předmětů.
2. světová válka, 1939–1945 | Expozice je věnována 2. světové válce a čs. vojenskému odboji. Návštěvníci se detailně seznámí s účastí Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji
a v dalších akcích, které měly za cíl obnovení čs. státní samostatnosti.
III. protikomunistický odboj | Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády
po únorovém státním převratu v roce 1948 a III. protikomunistickému odboji.
Výstavy
V zákopech první světové války
Výstava si klade za cíl ukázat první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi přímo a nejvíce
– tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už byli na straně Rakouska-Uherska či vítězných států.
V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren
Výstava přibližuje život v okupované zemi v letech 1939–1945 a představuje i osudy těch, kteří
bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.
Doprovodné akce
Dětská střelnice | Děti i dospělí návštěvníci si mohou vyzkoušet svou střeleckou mušku pod
odborným dohledem pracovníků muzea. | Čas: 19.00–21.00
S puškou v ruce | Návštěvníci se mohou blíže seznámit s nejrůznějšími palnými a střelnými
zbraněmi ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. | Čas: 19.00–1.00
Ukázka vojenské techniky | Před muzeem statická ukázka vojenské techniky. | Čas: 19.00–1.00
Exposition
World War I, 1914–1918 | Besides the domestic political scene development and the participation
of Czech and Slovak soldiers under the Habsburg monarchy flags, the largest part of the exposition
is dedicated to the Czechoslovak domestic and foreign resistance.
Czechoslovakia Army, 1918–1939
The exposition is concentrates on mapping the historical development of the interwar Czechoslovakia
Army. This period is richly documented with plenty of arms, uniforms and other items.
25
Trasa | Line
1
World War II, 1939–1945 | Exposition is devoted to the World War II and the Czechoslovakia military resistance. Visitors will be acquainted with the participation of Czechs and Slovaks in military
operations, in the domestic resistance and other actions.
3rd anti-communist resistance
The fourth section of the exposition is dedicated to the persecution of the Czechoslovak Army
members after the february coup in 1948 and to the 3rd anti-communist resistance.
Exhibitions
In World War I Trenches
Exhibition prepared year before last for the 100th anniversary of the beginning World War I.
In the Streets of the Protectorate Böhmen und Mähren | Exhibition located in the basement area
brings to the visitors atmosphere of the everyday life in the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Accompanying events
Children’s Shooting Range
Children and adult visitors can try their shooting skills under the museum staff supervision.
Time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.
Holding Rifle | Visitors will have an opportunity to touch and get acquainted with a variety of arms
and guns from the Military History Institute Prague collections. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Demonstration of military vehicles
In front of the museum will be a static demonstration of the military vehicles.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Karlin Studios | Karlin Studios
Křižíkova 34, Praha
http://www.futuraproject.cz/karlin-studios | T.: 608 955 150
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Pernerova: 1, 9
Výstavy
JAN NÁLEVKA –
Název Jana Nálevky na nové výstavě Karlin Studios je jednoduchým znakem „–“. Znak symbolizuje
moment zastavení v čase, které autor reprezentuje pomocí kresby, kterou vytvořil během dvou let.
PLNÁ MÍSTNOST A ŠEDESÁT DVA KILO NAVÍC
umělci: Daniela Baráčková, Tereza Severová | kurátorka: Tereza Jindrová
Instalace Daniely Baráčkové a Terezy Severové v Karlin Studios spojuje inspirace filmovým
příběhem. Konkrétním motivem je katastrofický scénář.
Doprovodná akce
SCREENING: WOJTEK DOROSZUK
Práce Wojtka Doroszuka se pohybuje mezi hranicí dokumentárního filmu a videoartu. Videa
Sediment (2014) i Festin (2013) sledují fascinaci apokalypsou nebo momentu krátce po apokalypse,
v nichž rezonuje post-antropocentrická filozofie: konec člověka neimplikuje konec světa.
Čas: celý večer
26
Trasa | Line
1
Komentované prohlídky
Komentované prohlídky výstav a budovy Karlín Studios, která je určená k demolici na podzimu
2016. Poslední příležitost navštívit a dozvědět se o historii 11 let existujících galerie a ateliérů.
Čas: 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
Exhibitions
JAN NÁLEVKA –
The title of Jan Nálevka’s solo exhibition is a simple punctuation sign, “–”. A dash creates a moment
of suspense in a sentence, represented by the artist in a drawing he made over two years.
A FULL ROOM AND SIXTY-TWO KILOS EXTRA
artists: Daniela Baráčková, Tereza Severová | curator: Tereza Jindrová
The installation of Daniela Horáčková and Tereza Severova at Karlin Studios is inspired by the story
of a film. The specific theme is a disaster scenario.
Accompanying event
SCREENING: WOJTEK DOROSZUK
Wojtek Doroszuk's practice moves between the borders of documentary film and video art. Both
videos Sediment (2014) and Festin (2013) are haunted by the fascination with apocalypse, or the
moment just after apocalypse, in which resonates post-anthropocentric philosophy: the end of man
doesn't imply the end of the world. | Time: all evening
Guided tours
The guided tour through exhibitions and Karlin Studios building, which will be destroyed in the
autumn 2016. A last occasion to visit and learn about the history of the 11 years existing gallery
and studios. | Time: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 pm.
Národní památník na Vítkově | National Memorial on the Vítkov Hill
Národní muzeum | National Museum
U Památníku 1900, Praha 3
www.nm.cz | T.: 222 781 676
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Vítkov: 1
Expozice
Křižovatky české a československé státnosti
Expozice zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem
měnila státnost a ideové pojetí státu.
Laboratoř moci
Expozice v podzemních prostorách zázemí Mauzolea K. Gottwalda z 50. let 20. století, připomíná nejen
osobu K. Gottwalda, přeměnu Památníku na mauzoleum, ale také komunistickou propagandu.
Výstavy
Uhasit hořící svět. Pacifismus a české země v 1. polovině 20. století
Menší panelová výstavy věnována významným osobnostem vyznávajících pacifismus.
27
Trasa | Line
1
Druhý život husitství
Výstava seznamuje návštěvníky s reflexí husitství v moderních dějinách.
Doprovodné akce
Výtvarná dílna Maxe Švabinského
Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou těšit na dobrodružnou stezku Památníkem. Cesta
vrcholí ve výtvarné dílně M. Švabinského, kde si sami vyzkouší tvořit barevné mozaiky.
Čas: 19.00–0.00
Aspoň na chvíli režisérem...
Staňte se režisérem vlastního filmu. Prostřednictvím inspirací funkcionalistickou architekturou
Národního památníku na Vítkově zažijte hru se stroboskopickým jevem. | Čas: 19.00–0.00
Noční Praha – vyhlídka na střeše Památníku
Pokochejte se netradičním pohledem na osvětlenou Prahu. Vyhlídka je ve večerních hodinách
zpřístupněna pouze při příležitosti Pražské muzejní noci! Poslední vstup na je vyhlídku v 00.00 hod.
Čas: 19.00–1.00
Varhanní koncert
Ve Slavnostní síni zazní tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací
trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna, rozezní MgA. Drahoslav Gric.
Čas: 21.00–21.30
Varhanní koncert
Ve Slavnostní síni zazní tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací
trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna, rozezní MgA. Drahoslav Gric.
Čas: 22.00–22.30
Varhanní koncert
Ve Slavnostní síni zazní tóny varhan z roku 1938. Nástroj s moderní elektromagnetickou ovládací
trakturou vyrobený dle návrhu prof. B. A. Wiedermanna, rozezní MgA. Drahoslav Gric.
Čas: 23.00–23.30
Co se v armádě nosilo za císaře pána a za prezidenta?
Již tradičně Vás Československá obec legionářská seznámí s uniformami a výstrojí, ve kterých
bojovali naši vojáci v letech 1914–1920 a 1939–1945. | Čas: 19.00–0.00
Virtuální pošta
Pošlete svým blízkým milý pozdrav z Vítkova. Virtuální pošta funguje zdarma prostřednictvím
portálu esbirky.cz Místo poštovních známek si připravte emailové adresy a 13 slov virtuálního
pozdravu. | Čas: 19.00–0.00
Trasa | Line
1
Laboratory of Power
After 1948, the National Memorial on Vítkov hill took part in the Communist cult of power. From its
original purpose the Memorial has been converted to the stage scene for one of the most striking
propaganda actions of its time.
Exhibitions
Estinguishing the World in Flames. Pacifism and the Czech Lands in the First Half
of the 20th Century
Small exhibition about the pacifists at the beginning 20th century.
Second Life of Hussites
The exhibition presents a reflection of Hussite movement in modern age.
Accompanying events
Workshop of Max Švabinský
Let create a colorful mosaic. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
For while be a director...
Let create own little cinema. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Prague in Night – Viewingpoint on the Roof of National Monument
The last entrance on the viewing point at 00.00 h. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Organ concert
In the Ceremonial hall,you will hear tones of organ from 1938. Organ player Drahoslav Gric.
Time: 9.00 p. m.–9.30 p. m.
Organ concert
In the Ceremonial hall,you will hear tones of organ from 1938. Organ player Drahoslav Gric.
Time: 10.00 p. m.–10.30 p. m.
Organ concert
In the Ceremonial hall,you will hear tones of organ from 1938. Organ player Drahoslav Gric.
Time: 11.00 p. m.–11.30 p. m.
Let’s meet czechoslovak soldiers from beginning century
Let’s meet czechoslovak legionnaires and czechoslovak soldiers from years 1914–1920 and
1939–1945. Come to know theirs weapons and uniforms. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Virtual Post Mail
Send friends a greeting from Vitkov Hill. The Virtual Post Mail runs free by way portal esbirky.cz
You need only email address and 13 words of virtual greeting. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Komentované prohlídky
Druhý život husitství
Navštivte výstavu společně s kurátorem Mgr. Františkem Štamberou. | Čas: 19.30–20.30
Druhý život husitství
Navštivte výstavu společně s kurátorem Mgr. Františkem Štamberou. | Čas: 21.00–22.00
Exposition
Crossroads of Czech and Czechoslovak Statehood
Permanent exhibition captures important milestones in our 20th century history, which
remarkably changed statehood and ideological view of the state.
28
29
Trasa | Line
2
Trasa | Line
Technické a dokumentační
muzeum pražské energetiky
(Nádraží Holešovice,
oběma směry v dočasně zřízených
zastávkách na úrovni pravidelných
zastávek TRAM)
Exhibitions
Jan Vytiska
Exhibiton of new paintings of young czech artist Jan Vytiska
Lapidárium
(Výstaviště Holešovice,
zast. tramvají)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
30
The Chemistry Gallery | The Chemistry Gallery
Bubenská 1, Praha 7
www.thechemistry.cz | T.: 724 708 065
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Veletržní palác: 2
Výstavy
Jan Vytiska
Výstava nových obrazů mladého českého umělce Jana Vytisky.
Skleník Fata Morgana
a Vinice sv. Kláry, Zámek Troja
(Trója, výstupní a nástupní
zast. autobusu l. 112, ZOO)
Veletržní palác, Veletržní
palác – Velká dvorana,
The Chemistry Gallery
(Veletržní palác,
zast. tramvají)
2
Veletržní palác | Trade Fair Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
www.ngprague.cz/ | T.: 224 810 758
otevřeno: 19.00–1.00 |open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Veletržní palác: 2
Expozice
Sbírka francouzského a evropského umění
Sbírka obsahuje jedinečná díla nejzvučnějších jmen jako P. Picasso, G. Braque, A. Renoir,
Vincent van Gogh, G. Klimt a mnohých dalších. Postupné budování této kolekce mělo zásadní podíl
na formování naší novodobé kultury a výtvarného myšlení.
Expozice českého umění 20. a 21. století
Expozice koncipována s důrazem na tvorbu klíčových uměleckých osobností a na konfrontaci směrů
a tendencí. České umění je osvětleno v kvalitách, které zakládají jeho světovost a současně ukazují
specifika výtvarné kultury v Evropě.
Výstavy
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
Malíř Zdenek Rykr (1900–1940) tvořil realisticky, ale též v duchu abstrakce či surrealismu, vytvářel
koláže i asambláže, plastiky a objekty. Proslavil se obaly pro čokoládovnu Orion.
Aj Wej wej: Zvěrokruh
Výstava současného čínského umělce Aj Wej weje představuje 12 bronzových hlav jednotlivých
zvířat zvěrokruhu, které jsou kopiemi plastik, jež byly zničené v roce 1860 poblíž Pekingu.
31
Trasa | Line
2
Ateliér Sekal
Zbyněk Sekal (1923–1998) patří k nejvýznamnějším českým umělcům druhé poloviny 20. století.
Od roku 1970 žil v emigraci ve Vídni a zde také zemřel. Do paláce je přenesen jeho poslední
vídeňský ateliér.
Jiří David: Apoteóza
Specifické dílo Jiřího Davida vychází ideově z monumentálního obrazu Apoteóza „Slovanstvo pro
lidstvo!“, které je součástí cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy.
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat
Intervence současných umělců ve stálých expozicích paláce v rámci výroční výstavy, která byla
uvedena u příležitosti 220. výročí Národní galerie.
Grand Prix architektů
Výstava, kterou pořádá NG ve spolupráci s Obcí architektů a Českou komorou architektů, představí
účastníky 23. ročníku prestižní soutěže Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu.
Doprovodné akce
Velkorysý ateliér Where Is My Space?
Kreativní dialog mezi divákem a objekty inspirovaný tvorbou Franze Westa. Doba trvání: 210 min /
Místo konání: Malá dvorana | Čas: 19.00–22.30
Moje Národní galerie
Scénické čtení z textů básnířky Marie Hořínkové. Ve francouzské sbírce čtou herečky Barbora
Šupová, Hana Malaníková a Jana Holečková. Sraz u návštěvnických výtahů ve 3. patře.
Čas: 20.00–20.30
Komentované prohlídky
Aj Wej-wej: Zvěrokruh
Komentovaná prohlídka výstavy čínského umělce Aj Wej weje s historičkou umění a umělkyní
Lenkou Kerdovou. Doba trvání: 30 min. Místo setkání: před Veletržním palácem | Čas: 19.00–19.30
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
Komentovaná prohlídka výstavy Zdenek Rykr a továrna na čokoládu. Doba trvání: cca 40 min. /
Místo setkání: u návštěvnických výtahů v 1. patře Veletržního paláce | Čas: 21.00–21.40
František Kupka a jeho mecenáš J. Waldes
Krátký komentář ke klíčovým autorům a jejich sběratelům/dárcům ve 4. patře Veletržního paláce.
Místo setkání: u návštěvnických výtahů v příslušném patře | Čas: 19.30–20.00
Jan Zrzavý a jeho odkaz Národní galerii
Krátký komentář ke klíčovým autorům a jejich sběratelům/dárcům ve 3. patře Veletržního paláce.
Místo setkání: u návštěvnických výtahů v příslušném patře | Čas: 20.30–21.00
Emil Filla, Bohumil Kubišta a sběratel Vincenc Kramář
Krátký komentář ke klíčovým autorům a jejich sběratelům/dárcům ve 3. patře Veletržního paláce.
Místo setkání: u návštěvnických výtahů v příslušném patře | Čas: 21.30–22.00
Ateliér Zbyňka Sekala – velkorysý dar paní Christine Sekal
Velkorysý dar umělcovy manželky. Krátký komentář ke klíčovým autorům a jejich sběratelům/
dárcům ve 2. patře. Místo setkání: u návštěvnických výtahů v příslušném patře | Čas: 22.00–22.30
Toyen a její sběratelé A. Žižková Lind a E. Hloupý
Krátký komentář ke klíčovým autorům a jejich sběratelům/dárcům ve 2. patře paláce. Místo setkání:
u návštěvnických výtahů v příslušném patře | Čas: 22.30–23.00
32
Trasa | Line
2
Exposition
The Collection of the French and European Art
The collection includes unique works of illustrious names such as P. Picasso, G. Braque, A. Renoir,
Vincent van Gogh, G. Klimt and many others.
The Permanent Exhibition of Czech Art of 20th and 21st century
The permanent exhibition of 20th and 21st century art on three floors of Veletržní palác acquaints
visitors with the development of Czech and foreign fine art during the course of the last two centuries.
Exhibitions
Zdenek Rykr and the Chocolate Factory
Painter Zdenek Rykr (1900–1940) formed realistically, but also in the spirit of abstraction, created
collages,sculptures and objects.He is known for packaging for chocolate factory Orion.
Aj Wej wej: Zodiac
An exhibition of contemporary Chinese artist Ai Wei Wei presents the 12 bronze heads of individual
animals of the zodiac, which are replicas of the statues that were destroyed in 1860 near Beijing.
Sekal Studio
Zbynek Sekal (1923–1998) is one of the most important Czech artists of the late 20th century.From
1970 he lived in exile in Vienna where he also died.
Jiří David: Apotheosis
This site-specific work by Jiří David draws inspiration from Apotheosis: “Slavs for Humanity”,
a monumental painting from Alfons Mucha’s Slav Epic cycle.
220th Anniversary of the National Gallery in Prague: Generosity. The Art of Giving
Interventions by contemporary artists in permanent palace in the annual exhibition, which was
launched to mark the 220th anniversary of the National Gallery.
Grand Prix architektů – 2016 National Architecture
The exhibition will present the participants of the 23rd year of the prestigious competition, Grand
Prix architektů – National Architecture Award.
Accompanying events
Generous studio Where Is My Space? | Creative dialogue between viewer and object creation
inspired by Franz West.Duration: 210 min / Venue: Small Hall | Time: 7.00 p. m.–10.30 p. m.
Veletržní palác – Velká dvorana | Trade Fair Palace Great Hall
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
ghmp.cz/alfons-mucha-slovanska-epopej/
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Veletržní palác: 2
Výstavy
Slovanská Epopej
Cyklus dvaceti monumentálních obrazů, které Alfons Mucha namaloval v rozmezí let 1912–1926. Jedná
se o dílo, do kterého vložil celou svou životní zkušenost, umělecké poznání a názory na vývoj Slovanů.
33
Trasa | Line
2
Exhibitions
The Slav Epic
Cycle of 20 large canvases painted by Alfons Mucha between 1912 and 1926. The cycle depicts the
mythology and history of Czechs and other Slavic peoples.
Lapidárium | Lapidarium – Permanent exhibition of Stone Monuments
Národní muzeum | National Museum
Výstaviště 442, Praha 7
www.nm.cz | T.: 702 013 372
otevřeno: 19.00–0.00 | open: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Výstaviště Holešovice: 2
Expozice
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století
Expozice Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století seznamuje návštěvníka
s památkami v chronologickém sledu od konce 11. do konce 19. století. Památky pocházející z rukou
sochařů i kameníků.
Doprovodné akce
Výtvarná dílna barokních mistrů
Malí i velcí návštěvníci se mohou na malou chvíli stát sochaři a své malé dílko si odnést domů.
Čas: 19.00–23.00
Restaurátorský ateliér
Návštěvníci mají jedinečnou možnost navštívit restaurátorský ateliér, kde je odborné pracovnice
zasvětí do svého umění. | Čas: 19.00–20.00
Restaurátorský ateliér
Návštěvníci mají jedinečnou možnost navštívit restaurátorský ateliér, kde je odborné pracovnice
zasvětí do svého umění. | Čas: 20.30–21.30
Restaurátorský ateliér
Návštěvníci mají jedinečnou možnost navštívit restaurátorský ateliér, kde je odborné pracovnice
zasvětí do svého umění. | Čas: 22.00–23.00
Tajuplná stezka Lapidáriem
Malí i velcí se mohou lépe seznámit s Lapidáriem prostřednictvím samoobslužného pracovního listu.
Prohlédnout si místní díla a nechat se jimi inspirovat při práci ve Výtvarné dílně barokních mistrů.
Čas: 19.00–0.00
Síla okamžiku
Tanečně-hudební autorský site specific projekt. Síla okamžiku, spojení hudby a pohybu v čase
a prostoru ve strukturované improvizační kompozici. | Čas: 20.00–20.15
Síla okamžiku
Tanečně-hudební autorský site specific projekt. Síla okamžiku, spojení hudby a pohybu v čase
a prostoru ve strukturované improvizační kompozici. | Čas: 21.00–21.15
Síla okamžiku
Tanečně-hudební autorský site specific projekt. Síla okamžiku, spojení hudby a pohybu v čase
a prostoru ve strukturované improvizační kompozici. | Čas: 22.00–22.15
34
Trasa | Line
2
Síla okamžiku
Tanečně-hudební autorský site specific projekt. Síla okamžiku, spojení hudby a pohybu v čase
a prostoru ve strukturované improvizační kompozici. | Čas: 23.00–23.15
Komentované prohlídky
Lucemburská Praha – před Karlem IV. a po něm
Objevte aktuální exponáty Lapidária s kurátorkou PhDr. Danou Stehlíkovou. | Čas: 19.30–20.00
Praha vrcholného baroka – kam oko nedohlédlo
Objevte aktuální exponáty Lapidária s kurátorkou PhDr. Danou Stehlíkovou. | Čas: 20.30–21.00
Praha národního obrození – na křídlech múz
Objevte aktuální exponáty Lapidária s paní kurátorkou PhDr. Danou Stehlíkovou. | Čas: 21.30–22.00
Exposition
The monuments of stone carving in Bohemia from the 11th to 19th Century
Exhibition presents in chronological order, from the end of the 11th to the end of the 19th century.
Monuments created by the hands of both ordinary and excellent stone cutters.
Accompanying events
Workshop of baroque masters
Let’s create a statue. | Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
Restoration Studio
Do you know who is restorer? Let’s visit restoration studio. | Time: 7.00 p. m.–8.00 p. m.
Restoration Studio
Do you know who is restorer? Let’s visit restoration studio. | Time: 8.30 p. m.–9.30 p. m.
Restoration Studio
Do you know who is restorer? Let’s visit restoration studio. | Time: 10.00 p. m.–11.00 p. m.
Power of moment | Dance-music site specific project. | Time: 8.00 p. m.–8.15 p. m.
Power of moment | Dance-music site specific project. | Time: 9.00 p. m.–9.15 p. m.
Power of moment | Dance-music site specific project. | Time: 10.00 p. m.–10.15 p. m.
Power of moment | Dance-music site specific project. | Time: 11.00 p. m.–11.15 p. m.
Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky
Technical and Documentary Museum of Prague Power Supply
Jankovcova 960/40, Praha 7 (vchod z Vrbenského ulice)
www.pre.cz/muzeum | T.: 267 052 315
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Nádraží Holešovice: 2
Expozice
Stálá expozice – více než stoletá historie elektrifikace Prahy a českých zemí
Zajímavosti pro odborníky i laiky: zařízení vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní
a ochranné pomůcky i písemné doklady; technologie rozvodny 110 kV; sbírka elektrospotřebičů
a telefonů.
35
Trasa | Line
2
Exposition
Exhibition of more than centennial history of Prague's electrification
High and low voltage equipment, metering instruments, work and protective aids and written documents.
Unique technology of a 110 kV switching station. Exposition of household appliances and telephones.
Skleník Fata Morgana a Vinice sv. Kláry
Greenhouse Fata Morgana and Vineyard of St. Clare
Botanická zahrada hl. m. Prahy | Prague Botanic Garden
Trojská 800/196, Praha 7, Troja
www.botanicka.cz | T.: 736 611 992
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Troja: 2
Expozice
Skleník Fata Morgana
Je na čase uskutečnit dobrodružnou cestu kolem světa, kterou zvládnete za jednu hodinu. K tomu
využijte směle projektovaný skleník Fata Morgana, vestavěný přímo do skály, kde můžete vnímat
harmonii a krásu doslova všemi smysly.
Doprovodné akce
Vinice sv. Kláry
Pod barokní kapličkou opatrujeme další poklad botanické zahrady, vinici s bohatou historií.
Z místních hroznů vyrábíme vína jiskrné chuti, které si můžete vychutnat jen u nás, a to uvnitř
či na terase útulného viničního domku. | Čas: 19.00–1.00
Trasa | Line
2
Zámek Troja | Troja Château
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
U Trojského zámku 1, Praha 7
ghmp.cz/zamek-troja | T.: 283 851 614
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Troja: 2
Výstavy
Jiří Příhoda / Sochy
Jiří Příhoda je sochař pohybující se na tenké hraně mezi objektem a architekturou.
Jeho monumentální práce navíc často využívají nové technologie a materiály, které autor přebírá
z průmyslové výroby.
Křehká krása pražské kameniny
Unikátní soubor pražské kameniny ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.
Exhibitions
Jiří Příhoda: Sculptures
Jiří Příhoda is a sculptor moving on the thin edge between object and architecture. Beyond that,
his monumental works are often made with the use of new technologies and materials.
The Delicate Beauty of Prague Earthenware
The unique array of Prague earthenware from the collections of the City of Prague Museum.
Komentované prohlídky
skleník Fata Morgana
K dispozici budou v každé části skleníku průvodci, kteří odpoví na otázky ze světa rostlin.
Čas 19.00–1.00
36
37
Trasa | Line
3
Trasa | Line
Galerie Emilie Paličkové | Emilie Palickova Gallery
U Půjčovny 1274/9, Praha 1
www.textilniskola.cz/ | T.: 224 218 850
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hlavní nádraží: 3, 9
Klášter sv. Anežky České,
Poštovní muzeum
(Nemocnice Na Františku,
zast. autobusu l. 207 )
Výstavy
Karel IV. Karla Neuberta
Fotograf Karel Neubert byl jedním z iniciátorů a aktérů oslav výročí Karla IV. v roce 1978. Výstava
představuje výběr jeho fotografií karlovského umění ze souboru, který tehdy putoval po Evropě.
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Český rozhlas, Galerie Lucerna,
Langhans – Centrum Člověka
v tísni, Vládní salonek
Českých drah
(Muzeum, zast. autobusu l. 505)
Muzeum Antonína Dvořáka
(I. P. Pavlova, zast.
autobusu l. 291)
Muzeum Policie
České republiky
(Karlov, dočasná zast.
na konci Sokolské ulice)
3
Vládní salonek Českých drah,
Galerie Emilie Paličkové
(Hlavní nádraží,
zast. autobusu l. 505)
Dům národnostních menšin
(I. P. Pavlova, zast.
autobusu l. 505)
Doprovodné akce
Ozvěny EXPO 2016
Na EXPO v Miláně byl před českým pavilonem nainstalován monumentální objekt za šité krajky, návštěvníci
ho doplňovali menšími kapkami s přáními pro planetu Zemi. I vy nyní můžete připojit svá přání.
Čas: 19.00–23.00
Oděv doby Karla IV.
Přednáška se věnuje textilnímu umění doby Karla IV. v jednotlivých horizontech společnosti
od císařského dvora po měšťanské prostředí.
Čas: 19.30–20.00
Otevřené dveře
Možnost nahlédnout do jednotlivých ateliérů školy s ukázkami klauzurních a maturitních prací.
Čas: 19.00–23.00
Exhibitions
Karel Neubert's Charles IV
The photographer Karel Neubert was one of the initiators and participators of the Charles IV's
anniversary celebration in 1978. This exhibition presents his photographs of Charlesian art.
Accompanying events
Echoes of EXPO 2016
A monumental needle lace object was installed in EXPO in Milan. The visitors added smaller drops
with their own whishes for the planet Earth. Now even you can add your wish.
Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
Open Door
You can look into the ateliers of the school.
Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
Galerie Vyšehrad,
Kasematy a sál Gorlice
(Vyšehrad, dočasná zast.
na Pankráckém náměstí
v odstavném pruhu)
38
39
Trasa | Line
3
Vládní salonek, Praha hlavní nádraží
Government Lounge at the Prague Main Station
České dráhy a.s. | Czech Railways
Wilsonova 300/8, Praha 2
www.cd.cz/zazitky | T.: 420 602 289 078
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hlavní nádraží: 3, 9
Muzeum: 3
Expozice
Vládní salonek
Prezentace historických fotografií. Prodej historických vizitek a otisk
razítek do turistických deníků.
Doprovodné akce
Přednáška
Historie pražských nádraží, začátek: 20.30 hodin v kulturním sále žst. Praha hlavní nádraží
Čas: 20.30–21.30
Komentované prohlídky
Prohlídka secesní čekárny
Komentované prohlídky: průběžně celý večer. Začátek již od 18.00 hod před vstupem do Vládního
salonku na 1. nástupišti u sochy Nicholase Wintona.
Čas: 19.00–1.00
Exposition
Government Lounge at the Main Railway Station
Presentation of historical photographs. Sale of historical cards and stamps to tourist dailies.
Český rozhlas, Galerie Vinohradská 12 | Czech Radio
Český rozhlas | Czech Radio
Vinohradská 12, Praha 2
www.rozhlas.cz/informace | T.: 733 143 251
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Muzeum: 3
Trasa | Line
3
Výstavy
Jan Šácha – sochař
Jedinečná výstava mladého začínajícího sochaře Jana Šáchy.
Doprovodné akce
Prohlídka studií Českého rozhlasu
Zveme vás na návštěvu studií Českého rozhlasu, která jindy neuvidíte. Nahlédněte do míst, kde
vznikají významné hudební snímky a rozhlasové adaptace her.
Čas: 19.00–1.00
Galerie Lucerna – Prostor pro současné umění
Lucerna Gallery – Contemporary Art Venue
Štěpánská 61, Praha 1
lucernagallery.com/ | T.: 603 337 562
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Muzeum: 3; Štěpánsk: 9
Výstavy
Klub 27 – Ildikó Pálová, 2 / 6 – 19 / 7 / 16
Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Ronald McKernan, Peter Ham,
Chris Bell, Kurt Cobain, Basquiat, Amy Winehouse expresivně ztvárněné malířkou Ildikó Pálovou.
Doprovodné akce
Klub 27 – Promítaní filmu JIMI HENDRIX, 1973, od 20.00 hod. a od 22.00 hod.
Film tvoří vyprávění jeho rodiny a blízkých přátel a také takových hvězd jako jsou Eric Clapton nebo
Mick Jagger, kteří se podělí o své vlastní vzpomínky na největšího rockového kytaristu všech dob.
Čas: 20.00–22.30
Exhibitions
Club 27 – Ildikó Pálová 2 / 6 – 19 / 7 / 16
Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Ronald McKernan, Peter Ham,
Chris Bell, Kurt Cobain, Basquiat, Amy Winehouse expressively portrayed by painter Ildikó Palová.
Accompanying events
Club 27 – Screening of a film JIMI HENDRIX, 1973, from 8PM and 10PM
Film consists of telling his family and close friends, as well as stars such as Eric Clapton and Mick
Jagger, who will share their own memories of the greatest rock guitarist of all time.
Time: 8.00 p. m.–10.30 p. m.
Expozice
Galerie Vinohradská 12
Expozice dějin rozhlasového vysílání, pravidelné výstavy, poslechy, živé vysílání a zajímavosti
z historie Českého rozhlasu.
40
41
Trasa | Line
3
Langhans – Centrum Člověka v tísni
Langhans – People in Need Center
Vodičkova 37, Praha 1
www.clovekvtisni.cz/cs/langhans | T.: 777 331 980
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Muzeum: 3; Štěpánská: 9
Výstavy
Tváře pomoci
20 let humanitární pomoci organizace Člověk v tísni u nás i ve světě.
Doprovodné akce
Promítání filmu s kávou či vínem
Promítání filmu Třetí světy o činnosti Člověka v tísni režiséra Martina Řezníčka.
Čas: 19.00–1.00
Exhibitions
Faces Help
20 years of humanitarian aid of People in Need organization in the Czech Republic and abroad.
Accompanying events
Movie screening with coffee or wine
Screening of the movie Third worlds about People in Need organization’s work from the director
Martin Reznicek.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Dům národnostních menšin | House of National Minorities
Vocelova 602/3, Praha 2
www.dnm-praha.eu | T.: 224 419 800
otevřeno: 19.00–1.00| open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
I. P. Pavlova: 3, 9
Expozice
Co nás spojuje – co nás rozděluje – multikulturní společnost
V prostorách DNM budou instalovány expozice představující jednotlivé národnostní menšiny.
Trasa | Line
3
Doprovodné akce
Folklor a současnost národnostních menšin
Program složený z vystoupení umělců a uměleckých souborů z jednotlivých národnostních menšin
– hudba, tanec, zpěv ve společenském sále. | Čas: 19.00–1.00
Tradiční pokrmy a produkty
Představení typických pokrmů a produktů jednotlivých národnostních menšin v kavárně.
Čas: 19.00–1.00
Autorská čtení
Autorská čtení v jazycích národnostních menšin, přednášky, diskuze, videoprojekce, představení
publikací a periodik – v galerii a v knihovně. | Čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Prostor, kde menšiny tvoří většinu
Kdykoliv v průběhu večera rádi provedeme Domem a představíme naše národnostní menšiny.
Čas: 19.00–1.00
Exposition
What We Have in Common – What Distinguishes Us- Multicultural Society
Displays introducing national minorities in the Czech republic.
Exhibitions
The Understanding – New Aspects
Exhibition of artworks made by artist of national minorities.
Accompanying events
Folklore and Present Culture of National Minorities
Program composed of artistic performances of individuals and ensembles of national minorities –
music, dancing, singing in the main Hall of the House. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Traditional Meals and Products
Tasting of traditional meals and products of national minorities at the House's Café.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Author Readings
Author readings of books in languages of national minorities, lectures, discussion panels,
videoprojections, introduction of books and periodicals – at the House's Library and Gallery.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Guided tours
The Space Where Minorities Are the Majority
During the whole program, we will be happy to show you around the House and tell you more
about national minorities. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Výstavy
Porozumění – nové pohledy
Výstava uměleckých děl od autorů z jednotlivých národnostních menšin.
42
43
Trasa | Line
3
Muzeum Antonína Dvořáka | Antonín Dvořák Museum
Národní muzeum | National Museum
Ke Karlovu 20, Praha 2
www.nm.cz | T.: 224 923 363
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
I. P. Pavlova: 3, 9
Expozice
Cesty Antonína Dvořáka
Vydejte se na cestu s Antonínem Dvořákem! Expozice představuje Dvořákovo putování z rodné
Nelahozevsi do Prahy, Evropy i Ameriky a nakonec zpět domů prostřednictvím autentických
osobních předmětů z Dvořákovy pozůstalosti.
Výstavy
Antonín Dvořák interpret
Výstava Antonín Dvořák interpret představuje skladatele Antonína Dvořáka v méně známých rolích
dirigenta, klavíristy, varhaníka a violisty.
Doprovodné akce
Tvořivá dílna pro děti
Za příznivého počasí probíhají v zahradě do setmění herní dílny zaměřené na hudbu. Děti i dospělí se
budou moci naučit číst a psát noty, rozpoznat i vyrobit hudební nástroje, vyplnit kvíz a mnoho dalšího.
Čas: 19.00–21.00
Moravské inspirace
Dvořákovy věhlasné Moravské dvojzpěvy v úpravě Leoše Janáčka a Janáčkovy Hukvalské písně
přednese Smíšený sbor Josefa Vycpálka. | Čas: 20.00–20.30
Dvořák versus Šostakovič?
Talentovaní studenti Pražské konzervatoře vyzývají mistry na souboj. Přednesou Dvořákovy
Dumky, op. 90 a Šostakovičovo Trio e moll, op. 67. | Čas: 20.45–21.45
Moravské inspirace
Dvořákovy věhlasné Moravské dvojzpěvy v úpravě Leoše Janáčka a Janáčkovy Hukvalské písně
přednese Smíšený sbor Josefa Vycpálka. | Čas: 22.00–22.30
Dvořák versus Šostakovič? Druhé kolo!
Vynikající kvinteto ČAJ (Ch. Iwasaki, R. D. Dvořáková, A. Kalhausová, K. Nakajima, Yuya Sakuma)
a jejich podání Dvořákova Klavírního kvinteta A dur, op. 81 a Šostakovičova Klavírního kvinteta g
moll, op. 57. | Čas: 23.00–0.00
Exposition
The Journeys of Antonín Dvořák
In his time, Dvořák was one of the greatest Czech globetrotters. The visitors can accompany
the famous artist on his journeys from his native Nelahozeves to Prague, throughout Europe,
to America and back home to Bohemia.
44
Trasa | Line
3
Exhibitions
Antonín Dvořák as a Performer | The exhibition “Antonín Dvořák as a performer” presents
Antonín Dvořák in less familiar roles of conductor, pianist, organist and violist.
Accompanying events
Creative workshop for children
Workshops for children in the garden of the museum will be focused on music. Children and adults
will learn to read and write notes, to recognize and make musical instruments (if weather permits).
Time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.
Moravian Inspiration
Dvořák's famous Moravian Duets in the adaptation of Leoš Janáček and Janáček’s Hukvaldy Songs
will be performed by Josef Vycpálek Mixed Choir. | Time: 8.00 p. m.–8.30 p. m.
Dvorak vs. Shostakovich?
Talented students of the Prague Conservatory challenge Masters to a duel. Dvořák's Dumky, op. 90
and Shostakovich's Trio in E Minor, Op. 67 will be performed. | Time: 8.45 p. m.–9.45 p. m.
Moravian Inspiration
Dvořák's famous Moravian Duets in the adaptation of Leoš Janáček and Janáček’s Hukvaldy Songs
will be performed by Josef Vycpálek Mixed Choir. | Time: 10.00 p. m.–10.30 p. m.
Dvorak vs. Shostakovich? Second Round!
Outstanding Quintet ČAJ (C. Iwasaki, R. D. Dvořáková, A. Kalhausová, K. Nakajima, Yuya Sakuma)
and performance of Dvořák's Piano Quintet in A major, Op. 81 and Shostakovich's Piano Quintet
in G minor, Op. 57. | Time: 11.00 p. m.–12.00 a. m.
Plynárenské muzeum | Gas Museum
U Plynárny 500, Praha 4
www.ppas.cz/o-spolecnosti/plynarenske-muzeum
T.: 267 175 143
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Dopravní spojení s využitím speciálních linek PMN a MHD (upozornění:
cestování běžnými spoji MHD je zpoplatněno obvyklým způsobem).
Connection with the use PMN special lines and public transport (notice:
travel by regular public transport lines is charged in the usual way):
zastávka a trasa | bus stop and line:
I. P. Pavlova 3, 9, TRAM 11 – Michelská
Expozice
Národní a technická část
Plynárenské muzeum seznamuje návštěvníky s historií a vývojem světového a českého plynárenství
od jeho počátků až po současnost. Rozčleněno je do několika sekcí – od těžby a výroby plynu až
po jeho užití k nejrůznějším účelům. V muzeu uvidíte originály i modely různých plynárenských
a plynových zařízení, historické plynové spotřebiče, dokumenty, katalogy, publikace a fotografie.
Model plynárny Michle
Součástí Plynárenského muzea je unikátní zrekonstruovaný model technologické části plynárny
Michle, který byl vystaven na výstavě Plyn, voda, zdravotní technika v roce 1937 v Praze.
45
Trasa | Line
3
Doprovodné akce
Žehlení plynem
V Plynárenském muzeu můžete vidět české i zahraniční plynové žehličky, mandly a kadeřítka vlasů.
Přijďte se podívat a sami si vyzkoušet, jak se v minulosti žehlilo plynem! | Čas: 19.00–1.00
Ochutnávka čerstvě upražené kávy
Malé plynové pražičky kávy byly za první republiky v domácnostech poměrně běžné. Ochutnejte
„pravou brazilskou kávu“ ihned po jejím upražení na plynu a namletí. | Čas: 19.00–1.00
Rozsvěcení plynové lampy – Planoucí pochodeň
První použití plynu bylo pro účely osvětlování, plynové lampy svítily na ulicích i v domácnostech.
U historické interiérové plynové lampy z roku 1906 jsme obnovili její původní funkci, můžete
si ji rozžehnout a obdivovat krásu plynového světla. Pouliční lampář vás seznámí s historií
a současností plynových lamp. Oheň až 4 metry vysoký bude hořet před vchodem do areálu Pražské
plynárenské v Michli na bronzovém sousoší Ladislava Šalouna „Práce a věda“. | Čas: 19.00–1.00
Hledání ztraceného času – O plynu
Promítání filmů z cyklu „Hledání ztraceného času“ Karla Čáslavského, věnovaných historii
pražského plynárenství – Pražské obecní plynárny, Plyn z Michle, O dvou pražských plynojemech,
Věrný pomocník, Obrázky z výstavy 1937... | Čas: 19.00–1.00
Soutěž z historie plynárenství
Soutěž určená dětem. Odpověz na několik otázek z historie plynárenství, poznej plynárenské
předměty a získej malou odměnu. | Čas: 19.00–1.00
Ukázky plynárenské techniky
Před Plynárenským muzeem bude vystavena moderní plynárenská technika, používaná v praxi
Pražské plynárenské. | Čas: 19.00–1.00
CNG vozidla
Před Plynárenským muzeem budou vystavena vozidla na zemní plyn z CNG půjčovny, odborný
výklad o využití plynu v dopravě. | Čas: 19.00–1.00
Exposition
National and Technical Section
Gas Museum familiarises visitors with the history and development of the gas industry, from its
beginnings to the present day. The Museum is divided into a number of sections – from extraction
and production of gas to its use.
Model of Gaswork in Michle
Unique reconstructed model of technology part Michle Gaswork.
Accompanying events
Ironing by gas
There are 65 czech and foreign gas irons in our museum. Let’s have a look and test by yourselves
how people ironed in the past. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Looking for Lost Time
Film projection of a series Looking for Lost Time by Karel Čáslavský. Films Pražské obecní plynárny,
Plyn z Michle, O dvou pražských plynojemech, Věrný pomocník, Obrázky z výstavy 1937... were
dedicated tu the history of Prague gas industry. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Competition about the history of gas industry
Competition for children. Answer several questions, define some gas objects and win a symbolic prize.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
46
Trasa | Line
3
Muzeum Policie České republiky | Museum of Czech Police
Ke Karlovu 453/1, Praha 2
www.muzeumpolicie.cz / | T.: 721 222 513
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlov: 3
Expozice
Historie bezpečnostních sborů na území České republiky
Vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na našem území, kriminalistika a známé případy,
cizinecká policie, speciální bezpečnostní složky, dopravní a letecká služba.
Ochrana obyvatelstva
Expozice Hasičského záchranného sboru České republiky.
Výstavy
Policisté a četníci v boji za svobodu
Výstava věnovaná policistům a četníkům, kteří v letech 1938–1945 položili životy v boji za svobodu
své země. Představuje dobové fotografie, exponáty z pozůstalostí, zbraně i kopii pankrácké gilotiny.
Stejnokroj 1918–2015
Více než 200 exponátů v podobě stejnokrojů, odznaků a stejnokrojových doplňků včetně
jedinečných unikátů či nezavedených vzorů.
Bezpečná země
Výstava ke stejnojmennému projektu pod záštitou MV, jehož cílem je přispět k prevenci kriminality
lepší ochranou osob a majetku.
Boj policie proti drogám
Výstava Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování.
Doprovodné akce
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Dixieland Hudby Hradní stráže zahájí 13. ročník Pražské muzejní noci v Muzeu Policie ČR.
Čas: 19.00–21.00
Za četníky do školy
Návštěvníci mohou v rámci muzejní noci sledovat praktický výcvik četnictva a běžný výkon služby
četníků, policistů a vojáků tak, jak probíhal na sklonku 30. let minulého století.
Čas: 20.00–0.00
Sherlock Holmes a strašidlo
Sherlock Holmes pátrá po strašidle, které sužuje obyvatele jednoho venkovského sídla. Jaké je však
jeho překvapení, když kromě jednoho strašidla jich objeví hned několik v čele s paní domu.
Čas: 20.00–20.30
Sherlock Holmes a strašidlo
Sherlock Holmes pátrá po strašidle, které sužuje obyvatele jednoho venkovského sídla. Jaké je však
jeho překvapení, když kromě jednoho strašidla jich objeví hned několik v čele s paní domu.
Čas: 22.00–22.30
47
Trasa | Line
3
Magická chemie
Poznejte postupy kriminalistů i zločinců: otisky prstů, detekce krve, exploze, jak se orličtí vrazi
zbavovali těl. Proč ztroskotal zepelin Hindenburg? Vaše ruce budou hořet, přesto neshoří.
Čas: 19.00–0.00
Zákrok proti nebezpečnému pachateli
Ukázky zásahu proti zvlášť nebezpečnému pachateli předvedou Speciální záchranná a operativní
jednotka ve spolupráci s Ústřední podpůrnou skupinou. | Čas: 19.30–23.00
Správným směrem – bez drog
Během muzejní noci jsme připraveni odpovědět na otázky z oblasti návykových látek.
Čas: 19.00–23.00
Na kole či pěšky
Testy, kvízy a dobré rady policistů, jak se chovat bezpečně nejen v silničním provozu.
Čas: 19.00–0.00
Záchranáři Česká Kamenice
Ukázky první pomoci a výcviku záchranářských psů. Děti si vyzkouší roli záchranářů lezců.
Čas: 19.00–0.30
Hasičský záchranný sbor Praha
Informace a rady o způsobu chování člověka za mimořádných událostí a ukázky osobní výstroje
hasičů. | Čas: 19.00–23.00
Muzejní skautská stezka
Hry na rozvíjení postřehu a paměti. | Čas: 19.00–23.00
Bezpečná země
Program ke stejnojmennému projektu a výstavě. Vysvětlíme a ukážeme, jak správně a účinně
zabezpečit svůj byt, dům, majetek. | Čas: 19.00–0.00
Policejní motocyklový klub Blue Knights Czech Republic I
Policejní motocyklový klub představí několik motocyklů, oblečení a techniku užívanou v dopravě
včetně bezpečnostních prvků. | Čas: 19.00–23.00
Exposition
History of Security Forces in the Czech Republic
Establishment, development and activities of security forces in our country, criminology and well
known cases, alien police, traffic police and aerial police, development of special forces.
Civil Protection
Permanent exhibition of the Czech Republic Fire Brigade.
Exhibitions
Police and Gendarmes Fighting for Freedom
Exhibition dedicated to Policemen and Gendarmes who died for freedom in 1938–1945.
Czech Police Uniforms 1918–2015
More than 200 uniforms and accesories, unique and not used types included.
Safe Country
Exhibition to the project of the same name whose objectif is to contribute to the prevention
of criminality and better protection of individuals and property.
Police Fight Against Drugs
Permanent exhibition of National Drug Headquarters Criminal Police and Investigation Service.
48
Trasa | Line
3
Accompanying events
The Band of the Castle Guards and the Police of the Czech Republic
Dixieland Band of the Castle Guards will start 13th year of the Prague Museum Night at Museum
of Czech Police. | Time: 7.00 p. m–9.00 p. m.
Gendarmes at School
Visitors can follow the practical training of the police and the day-to-day exercise of services
gendarmes, polices and soldiers activities of the late 30s of the last century.
Time: 8.00 p. m–12.00 a. m.
Sherlock Holmes and the Bogeyman
Sherlock Holmes investigates the case of a bogeyman troubling residents of one country seat.
Time: 8.00 p. m–8.30 p. m.
Sherlock Holmes and the Bogeyman
Sherlock Holmes investigates the case of a bogeyman troubling residents of one country seat.
Time: 10.00 p. m.–10.30 p. m.
Magic Chemistry
Meet techniques of criminalists and criminals: fingerprints, blood detection, explosions, how to get
rid of the body. Why did the Hindenburg crash? Your hands will be on fire but they won’t burn.
Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Crackdown on Dangerous Offender
The demonstration of the intervention against a particularly dangerous offender will be carried
out by the Special Rescue and Operation Group in cooperation with the Central support group.
Time: 7.30 p. m.–11.00 p. m.
Rigt Direction – No Drugs
During museum night, we are ready to answer questions on drugs addiction. | Time: 7.00 p. m.–11.00
p. m.
Bicycle or on Foot
Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Rescuers from Česká Kamenice
Demonstration of first aid and training of the rescue dogs. Children will try and experience role
of rescuers-climbers. | Time: 7.00 p. m.–12.30 a. m.
Fire and Rescue Brigade of Prague
Informations and advices about the behaviour of people during an extraordinary event, including
presentation of a fireman’s gear. | Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
Scout Museum Trail
Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
Safe Country
Programme to the project and exhibition of the same name. We will explain and show how to
secure an appartement, house or other property. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Blue Knights Czech Republic I
The Police Motorcycle Club will present several motorcycles and police technology, especially safety
features. | Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
49
Trasa | Line
3
Dopravní podnik hlavního města Prahy,
Galerie Vyšehrad
The Vyšehrad Art Gallery (above the Libuše Baths)
Národní kulturní památka Vyšehrad
Vyšehrad National Cultural Monument
Nad Libušinou lázní, Praha 2
www.praha-vysehrad.cz/Galerie-Vysehrad
otevřeno: 19.00–0.00 | open: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Vyšehrad: 3
Výstavy
aktuální výstava – Adam Štech: Tragikomedie
Výstavní dramaturgie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory vyjadřující se malbou, tvorbou
obrazu, kresebným projevem a příbuznými médii.
Kasematy a sál Gorlice
The Brick Gate, Gorlice Subterranean Hall
Národní kulturní památka Vyšehrad
Vyšehrad National Cultural Monument
V Pevnosti 159/5b, Praha 2
www.praha-vysehrad.cz/Gorlice | T.: 721 015 186
otevřeno: 19.00–0.00 | open: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Vyšehrad: 3
Expozice
Prohlídka kasemat a sálu Gorlice
Kasematy jsou chodby v pevnostních valech, které sloužily k soustředění a přesunu vojska. Nacházejí po obou stranách Cihelné brány, pravá část ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, kde je
umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu.
Exposition
The Casemates and the Gorlice
The Vysehrad casemates and Gorlice, the largest space in the Vyšehrad casemate, now home to the
original statues from Charles Bridge. Entrance to the casemates is gained from the Brick Gate.
tradiční dopravce
Pražské
muzejní noci
11. června 2016
pro vás vypravuje 10 speciálních autobusových
linek, které jsou v provozu od 18.30 do 1.00 hodin,
centrální přestupní bod je na náměstí Jana Palacha.
Provoz metra je prodloužen do 1.00 hodin. Infolinka
DPP 296 19 18 17 je v provozu do 1.00 hodin.
www.dpp.cz/pmn-2016
Více informací o Dopravním podniku na:
www.dpp.cz
a www.facebook.com/DopravniPodnikPraha
50
Na účelových
linkách vás
vozíme i letos
ZDARMA!
51
Trasa | Line
4
Muzeum městské
hromadné dopravy
(Vozovna Střešovice,
v zast. autobusu l. 143)
Trasa | Line
Galerie Villa Pellé
(Hradčanská,
v zast. autobusu l. 184)
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského
(Malostranská,
v bývalých zast. autobusu l.  3)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Šternberský palác,
Schwarzenberský palác,
Salmovský palác
(dočasná zastávka
na Hradčanském nám.)
52
4
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius
Valdštejnská 18, Praha 1
www.npmk.cz | T.: 724 773 051
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Malostranská: 4, 5, 7
Malostranské náměstí: 5
Expozice
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě
Jediná muzejní expozice v ČR, která mapuje vývoj českého školství a vzdělanosti od raného
středověku do současnosti.
Školní třída z doby První republiky
Zcela nově vybudovaná expozice školní třídy z doby meziválečného Československa. Nově otevřeno
v květnu 2015.
Školní třída z doby reálného socialismu
Učebna ze 70.–80. let 20. století, kterou mnozí zažili „na vlastní kůži“. Nově otevřeno v květnu 2015.
Výstavy
Nesmíme zapomenout. Jan Opletal a další oběti listopadu 1939
Výstava o českých vysokoškolských studentech vězněných v koncentračních táborech v průběhu
druhé světové války.
Karel IV. Život Otce vlasti
Výstava o životě a díle Karla IV. určená především dětem. Součástí výstavy je i fotokoutek, kde
z návštěvníka může stát vladař.
Doprovodné akce
Písařský koutek
Vyzkoušejte si, jak se psalo v minulých staletích – od středověku po začátek 20. stol. Psát můžete
nejenom na papír, ale také na psací tabulky. Máte-li dost zručnosti, můžete se pustit i do výroby
zdobeného listu středověkého manuskriptu. | Čas: 19.00–1.00
Středověká škola
Vyzkoušejte si psaní středověkým písmem, výrobu pečetí či iluminaci dokumentu. | Čas: 19.00–1.00
Pro šikovné ruce – origami
Na workshopu si budete moci vedle klasických skládaček, jako je jeřáb či žába, vyrobit
z originálního japonského papíru i vlastní přívěšek, náušnice nebo panenku v kimonu.
Čas: 19.00–23.30
Vyrobte si japonské osobní razítko
V Japonsku se v institucích místo podpisu používá osobní razítko hankó.S přepisem Vašeho jména
do japonské abecedy Vám pomohou studenti Gymnázia J. Nerudy. | Čas: 19.00–23.30
Kalhoty pro dva
Klasická japonská fraška kjógen v osobitém zpracování studentů japonštiny z Gymnázia J. Nerudy.
Čas: 19.30–19.50
53
Trasa | Line
4
Kalhoty pro dva
Klasická japonská fraška kjógen v osobitém zpracování studentů japonštiny z Gymnázia J. Nerudy.
Čas: 20.30–20.50
Kalhoty pro dva
Klasická japonská fraška kjógen v osobitém zpracování studentů japonštiny z Gymnázia J. Nerudy.
Čas: 21.30–21.50
Exposition
The Legacy of J. A. Comenius. Traditions and Challenges of the Czech Culture and Education
to Europe
The comprehensive exhibition summarizing history of education and pedagogy in the Czech
Republic from the Middle Ages to the present.
Classroom in the Era of Czechoslovak First Republic (1918–1938)
Classrom from the era between World Wars. Newly opened in May 2015.
Classroom in the Era of Socialism
Classroom used in 70th–80th of 20th Century. Newly opened in May 2015.
Accompanying events
Scribes Corner
Try writing quill and the penholder during the centuries – from middle-age to thebeginning of the
20th century. You can also try to make a sheet of middle-age manuscript. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Galerie Villa Pellé | Villa Pellé Gallery
Pelléova 10, Praha 6
www.villapelle.cz | T.: : 224 326 180
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hradčanská: 4
Pelléova: 8
Výstavy
Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem
Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilustrátorem 2. půle 20. stol. Proslavil ho mj.
Maxipes Fík, kterému je letos 40. let. Nechte se překvapit a přijďte se potěšit ilustracemi Jiřího
Šalamouna. Přivítá Vás oslanevec Maxipes Fík a jeho přátelé – Pan Tau, Poslední Mohykán, Hobit
a Tracyho tygr. Více na www.villapelle.cz. | Čas: 19.00–1.00
Exhibitions
Maxipes Fík’s Wild Birthday or Jiří Šalamoun for Kids
Jiří Šalamoun is probably the most notable Czech illustrator of the late 20th century. He has become
famous for Maxipes Fík who celebrates his 40th anniversary. Let us surprise you and come to cheer
timeless illustrations. You will be welcomed by Maxipes Fík and his friends,Mr. Tau, Last Mohawk,
The Hobbit and Tracy's Tiger. More on www.villapelle.cz.| Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
54
Trasa | Line
4
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
Public Transport Museum
Patočkova 4, Praha 6
www.dpp.cz/muzeum-mhd/ | T.: 296 128 923
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Vozovna Střešovice: 4, 8
Expozice
Historie MHD v Praze od roku 1875 po současnost
Sbírka tramvají, autobusů, trolejbusů, montážních vozidel a mnoha dalších sbírkových předmětů.
Salmovský palác | Salm Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Hradčanské nám. 2, Praha 1
www.ngprague.cz/ | T.: 224 810 758
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hradčanské náměstí: 4
Expozice
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Novou expozici umění 19. století, která představuje nejvýznamnější díla malířství a sochařství
období od klasicismu k romantismu, otevřela Národní galerie v Praze v rekonstruovaném
Salmovském paláci (též zvaném malý Schwarzenberský).
Výstavy
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat
Intervence současných umělců ve stálých expozicích paláce v rámci výroční výstavy, která byla
uvedena u příležitosti 220. výročí Národní galerie.
Doprovodné akce
Pohybová performance Láska jako smrtonosný dar
Pohybová performance u díla Josef Václav Myslbek: Ctirad a Šárka (zahrada), tančí Jan Drahokoupil
a Kateřina Jusková. | Čas: 21.00–21.15
Láska jako dar poznání
Láska jako dar poznání, pohybová performance u díla Václav Levý: Adam a Eva (1. patro),
tančí Petr Fulka. | Čas: 22.00–22.15
Láska jako dar tvořit
Láska jako dar tvořit, pohybová performance u díla Josef Mánes: Setkání Petrarky s Laurou
v Avignonu 1327 (2. patro), tančí Jan Švec a Monika Sybolová. | Čas: 23.00–23.15
55
Trasa | Line
4
Josef Mánes versus Andy Warhol
Josef Mánes versus Andy Warhol, komentář k umělecké intervenci v expozici umění 19. století
(1. patro) s Martinem Hrubým, externím lektorem NG. | Čas: 20.00–20.15 a 0.00–0.15
Exposition
The National Gallery’s Collection of 19th-Century Art
It has opened a new exhibition of 19th-Century art in the newly-reconstructed Salm Palace on
Hradčanské Square. The exhibition presents the most important examples of Czech painting
and sculpture in the period from neoclassicism to romanticism.
Exhibitions
220th Anniversary of the National Gallery in Prague: Generosity. The Art of Giving
Interventions by contemporary artists in permanent palace in the annual exhibition, which
was launched to mark the 220th anniversary of the National Gallery.
Schwarzenberský palác | Schwarzenberg Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Hradčanské nám. 2, Praha 1
www.ngprague.cz/ | T.: 224 810 758
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hradčanské náměstí: 4
Expozice
Baroko v Čechách
Ve třech podlažích paláce je prezentováno na 160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně
renesančního a barokního malířství, vytvořených v zemích Koruny české.
Výstavy
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat
Intervence současných umělců k výroční výstavě Velkorysost, jejíž hlavní část probíhá v Paláci
Kinských na Staroměstském náměstí.
Josef Karel Hoser
Komorní výstava grafik významného sběratele umění MUDr. Josefa Karla Eduarda Hosera
(1770–1848) k výstavě Velkorysost v grafickém kabinetu ve 2. patře paláce.
Doprovodné akce
Otevřený samoobslužný ateliér
Výtvarné hry pro malé i velké v ateliéru Schwarzenberského paláce. | Čas: 19.00–23.00
Vystoupení taneční skupiny En Garde!
Vystoupení taneční skupiny En Garde! s ukázkami rekonstrukce barokního tance. Doba trvání
15 min / Místo setkání: nádvoří paláce (v případě deště se nekoná). | Čas: 19.30–19.45
Vystoupení taneční skupiny En Garde!
Vystoupení taneční skupiny En Garde! s ukázkami rekonstrukce barokního tance. Doba trvání:
15 min / Místo setkání: nádvoří paláce (v případě deště se nekoná). | Čas: 20.30–20.45
56
Trasa | Line
4
Vystoupení taneční skupiny En Garde!
Vystoupení taneční skupiny En Garde! s ukázkami rekonstrukce barokního tance. Doba trvání:
15 min / Místo setkání: nádvoří paláce (v případě deště se nekoná). | Čas: 21.30–21.45
Vystoupení šermířské skupiny Thorwaldsons
Vystoupení šermířské skupiny Thorwaldsons s ukázkami historického šermu. Doba trvání: 15 min /
Místo setkání: nádvoří paláce (v případě deště se nekoná). | Čas: 20.00–20.15
Vystoupení šermířské skupiny Thorwaldsons
Vystoupení šermířské skupiny Thorwaldsons s ukázkami historického šermu. Doba trvání: 15 min /
Místo setkání: nádvoří paláce (v případě deště se nekoná). | Čas: 21.00–21.15
Vystoupení šermířské skupiny Thorwaldsons
Vystoupení šermířské skupiny Thorwaldsons s ukázkami historického šermu. Doba trvání: 15 min /
Místo setkání: nádvoří paláce (v případě deště se nekoná). | Čas: 22.00–22.15
Komentované prohlídky
Krátký komentář k výstavě Velkorysost
Komentáře k intervencím a k vybraným exponátům v rámci výstavy Velkorysost. Umění obdarovat.
Dobra trvání: 30 min / Místo setkání: hlavní sál 2. patra. | čas 19.15–19.45
Krátký komentář k výstavě Velkorysost
Komentáře k intervencím a k vybraným exponátům v rámci výstavy Velkorysost. Umění obdarovat.
Dobra trvání: 30 min / Místo setkání: hlavní sál 2. patra. | čas 20.15–20.45
Krátký komentář k výstavě Velkorysost
Komentáře k intervencím a k vybraným exponátům v rámci výstavy Velkorysost. Umění obdarovat.
Dobra trvání: 30 min / Místo setkání: hlavní sál 2. patra | čas 21.15–21.45
Exposition
Baroque in Bohemia
The exhibition presents about 160 sculptural exhibits and 280 pieces of late Renaissance and
Baroque painting, created in the territory of the lands of the Crown of Bohemia.
Exhibitions
220th Anniversary of the National Gallery in Prague: Generosity. The Art of Giving
Interventions by contemporary artists for the anniversary exhibition Generosity, whose main part
takes place in the Kinsky Palace on the Old Town Square.
Josef Karel Hoser
Exhibition of graphic art collector, MD. Joseph Charles Edward Hoser (1770–1848) to show
generosity in the graphic cabinet on the 2nd floor of the palace.
Accompanying events
Open self-service studio
Fine games for small and large children in the studio of The Schwarzenberg Palace.
Time: 7.00 p. m.–11.00 p. m.
Dance performances of En Garde!
Dance performances of En Garde! with examples of the reconstruction of the historical baroque dance.
Time: 7.30 p. m.–7.45 p. m.
Dance performances of En Garde!
Dance performances of En Garde! with examples of the reconstruction of the baroque dance.
Duration: 15 minutes / Meeting point: the palace courtyard. | Time: 8.30 p. m.–8.45 p. m.
57
Trasa | Line
4
Dance performances of En Garde!
Dance performances of En Garde! with examples of the reconstruction of the baroque dance.
Duration: 15 minutes / Meeting point: the palace courtyard. | Time: 9.30 p. m.–9.45 p. m.
Performance of fencing groups Thorwaldsons
Performance of fencing groups Thorwaldsons with demonstrations of historical fencing. Duration:
15 minutes / Meeting point: the palace courtyard. | Time: 8.00 p. m.–8.15 p. m.
Performance of fencing groups Thorwaldsons
Performance of fencing groups Thorwaldsons with demonstrations of historical fencing. Duration:
15 minutes / Meeting point: the palace courtyard. | Time: 9.00 p. m.–9.15 p. m.
Performance of fencing groups Thorwaldsons
Performance of fencing groups Thorwaldsons with demonstrations of historical fencing. Duration:
15 minutes / Meeting point: the palace courtyard. | Time: 10.00 p. m.–10.15 p. m.
Šternberský palác | Sternberg Palace
Národní galerie v Praze | National Gallery in Prague
Hradčanské nám. 15, Praha 1
www.ngprague.cz/ | T.: 224 810 758
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hradčanské náměstí: 4
Expozice
Evropské umění od antiky do závěru baroka
Sbírka ve Šternberském paláci zahrnuje Kolekci německého a rakouského mal. 15.–18. st., Italské
umění 14.–18. st., Nizozemské umění 15.–16. st., Španělské umělce 16.–18. st., Francouzské
malířství 17.–18. st. i Vlámské a holandské umění 16.–18. st.
Výstavy
Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně
Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž se
postupně prezentují díla současných autorů vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby.
220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat
Intervence současných umělců ve stálých expozicích paláce v rámci výroční výstavy, která byla
uvedena u příležitosti 220. výročí Národní galerie.
Trasa | Line
4
Rembrandt – okouzlení a inspirace
Reflexe současných umělců Rembrandtova obrazu učenec v pracovně. | Čas: 22.15–22.45
Komentované prohlídky
Taje a zákoutí Šternberského paláce
Prohlídka zahrady a jejích soch | Čas: 19.15–19.45
Exposition
European Art from the Classical Era to the Close of the Baroque
On the 1st floor there are the famous works of 14th–16th centruy. On the 2nd floor of the palace
are exhibited the works of Italian, Spanish, French and Netherlandish masters and the ground floor
houses the exhibition of German and Austrian art.
Exhibitions
Return of the Rembrandt
Renovated Rembrandt’s painting accompanied by work of current authors as a reflection of
Rembrandt’s painting.
220th Anniversary of the National Gallery in Prague: Generosity. The Art of Giving
Interventions by contemporary artists in permanent palace in the annual exhibition, which was
launched to mark the 220th anniversary of the National Gallery.
Accompanying events
Nature in the city – Hendrick van Cleve III.: Sculptural garden of Cardinal Cesi
Commentary about Flemish painter and engraver Henrik van Cleve III. (1525–1595) and his work
called Sculptural Garden of Cardinal Cesi. | Time: 8.15 p. m.–8.45 p. m.
Nature in the countryside – Jan van Goyen
Lecture about the Dutch painter Jan van Goyen (1596–1656). | Time: 9.15 p. m.–9.45 p. m.
Rembrandt – fascination and inspiration
Reflection of contemporary artists Rembrandt painting scholar in the study. | Time: 10.15 p. m.–10.45 p. m.
Guided tours
Melts and crannies of the Sternberg Palace
Tour of the garden and its sculptures | 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Doprovodné akce
Příroda ve městě – Henrik van Cleve III.: Sochařská zahrada kardinála Cesi
Komentář k vlámskému malíři a rytci Henrikovi van Cleve III. (1525–1595) a jeho dílu Sochařská
zahrada kardinála Cesi. | Čas: 20.15–20.45
Příroda na venkově – Jan van Goyen
Komentář k dílu holandského malíře Jana van Goyena (1596–1656). | Čas: 21.15–21.45
58
59
Trasa | Line
5
Trasa | Line
5
Colloredo-Mansfeldský palác | Colloredo-Mansfeld Palace
Galerie hlavního města Prahy | Prague City Gallery
Karlova 2, Praha 1
www.ghmp.cz/colloredo-mansfeldsky-palac | T.: 222 232 053
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovy lázně: 5, 9
Galerie AMU,
Svatomikulášská městská
zvonice, Matematicko-fyzikální
fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Museum Montanelli,
Muzeum Karla Zemana,
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského
(Malostranské nám.,
v zast. tramvaje)
České muzeum hudby
(Hellichova,
dočasná zastávka)
Národopisné muzeum
(Švandovo divadlo,
v zast. autobusu 176)
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského
(Malostranská,
v bývalé zast. autobusu I.  3.)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Colloredo-Mansfeldský palác,
Galerie Hollar, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Kino NFA Ponrepo
Muzeum Bedřicha Smetany,
Knihovna Václava Havla
(Karlovy lázně, zast. tramvaje)
Knihovna Václava Havla, Galerie
Věda a umění, Goethe-Institut,
Knihovna Akademie věd ČR,
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze,
(Masarykovo nábřeží,
dočasná zastávka)
Výstavy
Pražský fantastický realismus 1960–1967
Jedlička/Kotyza/Rachlík. Fantastický realismus je v Česku málo známý malířský směr fantaskně
a groteskně založené tvorby druhé pol. 20. stol., odkazující se k celé řadě historických fází dějin
umění.
Exhibitions
Prague Fantastic Realism 1960–1967
Jedlička/Kotyza/Rachlík. Fantastic Realism is little known style of painting in Czech Republic. Its
exponents in the second half of the 20th cent. concentrated on the treatment of fantastic and
grotesque subjects.
Galerie Hollar | Hollar Gallery
Galerie Hollar | Association of Czech Graphic Artists HOLLAR Prague
Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1
www.hollar.cz | T.: 737 288 310
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovy lázně: 5, 9
Výstavy
Linoryt NOW
Propojení linoryteckých specialistů a nových jmen, která posunují vnímání techniky linotyru dalším
směrem: Michal Cihlář, Vojtěch Kovářík, Martin Salajka, Jan Vičar aj. Kurátor: Radek Wohlmuth
Doprovodné akce
Workshop Linoryt NOW
Přijďte si vytvořit svou vlastní originální grafiku! Tiskařská dílna věnovaná technice linorytu
s grafikem Pavlem Piekarem určená všem od 6 do 100 let. | Čas: 19.30–21.30
Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka výstavy Linoryt NOW s Pavlem Piekarem
Komentovaná prohlídka výstavy Linoryt NOW s jedním ze zastoupených grafiků Pavlem Piekarem.
Čas: 22.00–22.30
60
61
Trasa | Line
5
Kino NFA Ponrepo | NFA Ponrepo Cinema
Bartolomějská 11, Praha 1
ponrepo.nfa.cz | T.: 734 276 555
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovy lázně: 5, 9
Doprovodné akce
POZNEJ A OPANUJ FILMOVOU SUROVINU
Muzejní noc v Ponrepu prožijeme ve společenství kreativních workshopů, hudby, a přednášek,
do kterých se budete moci sami aktivně zapojit. Filmový pás – světlo a tma. Poznejte a opanujte film!
Čas: 19.00–1.00
Accompanying events
HAVE A TASTE OF AND CONQUER THE FILM MATERIA
Let’s spend the Museum Night at Ponrepo as active participants of creative workshops, music and
lectures. Film materia – the light and the darkness. Have a taste of it and then...conquer it!
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Knihovna Václava Havla | Vaclav Havel Library
Ostrovní 13, Praha 1
www.vaclavhavel-library.org/ | T.: 724 576 935
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovy lázně: 5, 9; Masarykovo nábřeží 5, 9
Expozice
Havel v kostce
Expozice přibližuje životní osudy Václava Havla kolážemi fotografií a citátů. Dotykové
obrazovky vřazují jednotlivé kapitoly – rodina, divadlo, disent a prezidentství – do širších
kulturněhistorických souvislostí.
Doprovodné akce
Devadesátá léta na Pražském hradě
Vizuální pásmo sestavené z fotografií Oldřicha Škáchy (1941–2014), zachycující první kroky Václava
Havla v jeho prezidentské funkci a přibližující atmosféru překotné doby devadesátých let.
Čas: 19.00–1.00
Debata: Devadesátá léta na Pražském hradě
Debata s Michaelem Žantovským a Vladimírem Hanzelem o jejich rolích mluvčího a tajemníka
Václava Havla na Pražském hradě v devadesátých letech.
Čas: 19.00–20.30
62
Trasa | Line
5
Odcházení
U příležitosti pátého výročí premiéry Odcházení, Havlova jediného filmařského počinu, ukážeme
zákulisí filmu skrze použité rekvizity, fotografie, nerealizované návrhy plakátů, elektronickou výstavu.
Čas: 19.00–1.00
Exposition
Havel in a Nutshell | The exhibition introduces visitors to the life of Václav Havel through
a collage of photographs and quotations. Touch screens place individual chapters – family, theatre,
dissent and presidency – in a broad cultural-historical context.
Accompanying events
The 1990s at Prague Castle | Projection of a series of photographs by Oldřich Škácha (1941–2014)
capturing Václav Havel’s first steps in office as president and the atmosphere of the helter-skelter
period of the 1990s. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Leaving | In connection with the fifth anniversary of the premiere of Leaving, Havel’s sole work as
a filmmaker, an electronic exhibition takes visitors behind the scenes of the film via props.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Muzeum Bedřicha Smetany | Bedřich Smetana Museum
Národní muzeum | National Museum
Novotného lávka 1, Praha 1
www.nm.cz | T.: 222 220 082
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovy lázně: 5, 9
Expozice
Bedřich Smetana. Život, dílo, doba.
V pořadí třetí stálá expozice. Ukázky ze Smetanových rukopisů, jeho portréty, osobní památky, čestné
dary, vlastní klavír. Notové pulty se Smetanovými skladbami, které se ovládají laserovou taktovkou.
Výstavy
Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany
Výstava umožňuje nahlédnout do historie dvou manželství Bedřicha Smetany. Uvidíte genealogické
stromy, často doplněné podobiznami, různé zajímavé rodinné předměty a kuriozity.
Doprovodné akce
Smetanovy skladby v úpravě pro čtyřruční klavír
Zazní Smetanovy dvě rané čtyřruční ouvertury a skladatelovy vlastní úpravy pro čtyřruční klavír
– Pochod ke slavnosti Shakespearově a Z mého života – v podání Karolíny Františové a Andrey
Vavrušové. | Čas: 19.00–19.45
Vltava, jak ji neznáte
Nejznámější Smetanovu skladbu tentokrát v úpravě pro flétnu a harfu zahrají Žofie Vokálková
a Zbyňka Šolcová. Dále zazní Smetanovy polky a Lístky do památníku. | Čas: 20.00–20.45
63
Trasa | Line
5
Nokturno nejen z tvorby B. Smetany
Zazní Z domoviny B. Smetany, Dvořákova Romance F minor op. 11, Pavana za mrtvou infantku
M. Ravela a Baal Schem–Nigun E. Blocha. Účinkují Petr Havlín (housle) a Hana Šimerová (klavír).
Čas: 21.00–21.45
Tu polku jsem složil pro vás
Literárně-dramatický pořad o osudových setkáních Bedřicha Smetany doplněný hudebními
ukázkami připravil Jiří Hlobil a jeho hosté. | Čas: 22.30–23.15
Exposition
Bedřich Smetana – His Life, His Work, His Period
Examples from Smetana’s correspondence, diaries and sheet music manuscripts, many pictures
of the relevant period and other documents, personal souvenirs, trophies.
Exhibitions
On the Trail of the Bedřich Smetana’s Genealogy
The exhibition provides insight into the history of two Bedrich Smetana marriages. You will see
genealogical trees, often complemented by portraits, family various interesting objects and curiosities.
Accompanying events
Moldau as you don’t know it
The most famous Smetana's composition arranged for flute and harp play by Sophie Vokálková and
Zbynek Šolcová. Furthermore sounds Smetana polkas and Album Leaves. | Time: 8.00 p. m.–8.45 p. m.
Nocturne not only by Smetana
Sounds From My Homeland by Smetana, Dvorak's Romance in F minor, Op. 11, Pavane for a Dead Infanta
M. Ravel and Baal Scheu Nigun E. Bloch. Starring Peter Havlín (violin) and Hana Šimerová (piano)
Time: 9.00 p. m.–9.45 p. m.
The polka I composed for you
Literary dramatic lecture about the Bedrich Smetana fateful meetings and completed with musical
examples prepared Jiri Hlobil and his guests. | Time: 10.30 p. m.–11.15 p. m.
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures
Národní muzeum | National Museum
Betlémské nám. 1, Praha 1
www.nm.cz | T.: 224 497 511
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovy lázně: 5, 9
Expozice
Kultury Austrálie a Oceánie
Stálá expozice se nachází ve 3. patře muzea a prezentuje původní domorodé kultury Austrálie
a Oceánie. Výběr z celkového počtu více než 6000 sbírkových předmětů z těchto částí světa je
představen v expozici o ploše 450 metrů čtverečních.
64
Trasa | Line
5
Vojta Náprstek – panelová expozice
Na dvanácti panelech se návštěvník seznámí s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea,
pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. Texty jsou doplněny
dobovými ilustracemi, fotografiemi a kopiemi archiválií.
Výstavy
Říše středu
Exponáty z 3. až 17. století dokumentují kontakty Číny s různými zeměmi, vliv buddhismu, vývoj
keramiky a porcelánu, prolínání řemeslných technik v práci s kovem i nádheru čínského malířství.
Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu
Výstava představuje Afghánistán jako zemi s bohatou kulturní tradicí, kde se po staletí rozvíjela
kultura a umění. Na výstavě je představen předislámský Afghánistán, afghánský buddhismus
a buddhistické památky z lokality Mes Ajnak.
Doprovodné akce
Cesta kolem světa
Pro malé návštěvníky je připravena dobrodružná výprava napříč kontinenty plná nejrůznějších úkolů
a hádanek, za jejichž splnění získají razítko. Pro ty nejšikovnější je přichystána drobná odměna.
Čas: 19.00–0.00
Indická klasická hudba
Krátký koncert indické klasické hudby neboli hudby rág v podání Eleny Kubičkové (esrádž)
a Fabrice Michela (tabla). | Čas: 19.00–19.20
Výtvarné dílny pro děti
Pro dětské návštěvníky budou v našem kreativním ateliéru připraveny výtvarné dílny inspirované
Čínou nebo Austrálií a Oceánií. | Čas: 19.00–0.00
Indická klasická hudba
Krátký koncert indické klasické hudby neboli hudby rág v podání Eleny Kubičkové (esrádž)
a Fabrice Michela (tabla). | Čas: 20.00–20.20
Indická klasická hudba
Krátký koncert indické klasické hudby neboli hudby rág v podání Eleny Kubičkové (esrádž)
a Fabrice Michela (tabla). | Čas: 21.00–21.20
Komentované prohlídky
Říše středu
Ve výstavě Říše středu bude k dispozici její autorka, Helena Heroldová, která Vám odpoví na otázky
týkající se tématu výstavy či prezentovaných exponátů. | Čas: 20.30–21.00
Říše středu
Ve výstavě Říše středu bude k dispozici její autorka, Helena Heroldová, která Vám odpoví na otázky
týkající se tématu výstavy či prezentovaných exponátů. | Čas: 22.30–23.00
Exposition
Cultures of Australia and Oceania
This long-term exhibition is situated on the 3rd floor of the museum and presents the original
indigenous cultures of Australia and Oceania. The objects displayed are chosen from more than
6000 museum's exhibits from these parts of the world.
65
Trasa | Line
5
Vojta Náprstek
On 12 panels, visitors can learn about the life and work of the founder of Náprstek Museum,
Prague's benefactor, promoter of the education for women and of the overall progress. The texts are
enriched with historical illustrations and photographies.
Exhibitions
Middle Kingdom
More than 1000-year period (from 220 to 1644 A.D.) in Chinese history is captured in an impressive
exhibition at the National Museum.
Afghanistan – Rescued Treasures of Buddhism
The exhibition presents Afghanistan as a country with a rich cultural tradition. Arts and crafts
flourished there for centuries. The pre-Islamic and Buddhist artifacts from the archaeological site
Mes Aynak are represented in the exhibition.
Accompanying events
Classical Indian Music
A short performance of Classical Indian Music presented by Elena Kubíčková and Fabrice Michel.
Time: 7.00 p. m.–7.20 p. m.
Classical Indian Music
A short performance of Classical Indian Music presented by Elena Kubíčková and Fabrice Michel.
Time: 8.00 p. m.–8.20 p. m.
Classical Indian Music
A short performance of Classical Indian Music presented by Elena Kubíčková and Fabrice Michel.
Time: 9.00 p. m.–9.20 p. m.
Galerie Věda a umění | Gallery of Science and Art
Středisko společných činností Akademie věd ČR | Centre of
Administration and Operations of the Czech Academy of Sciences
Národní 1009/3, Praha 1
www.ozvenyexpo.cz | T.: 734 261 737
otevřeno: 19.00–1.00| open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Masarykovo nábřeží: 5, 9
Expozice
Ozvěny Expo 2015
Výstava Expo 2015 poprvé v historii hostila i expozice čtyř ústavů Akademie věd ČR. Tyto exponáty
společně s ukázkami prezentace dalších českých vystavovatelů budou k vidění v budově Akademie věd ČR.
Doprovodné akce
Výprava do světa rostlin
Vydejte se s námi za poznáním životních procesů rostlin a jejich DNA skze interaktivní workshop.
Zábava zaručena! Navíc vás čeká soutěž, jejíž výherci si na den mohou vyzkoušet práci v laboratoři.
Čas: 19.00–1.00
66
Trasa | Line
5
Goethe-Institut | Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
www.goethe.de/praha | T.: 721 434 624
otevřeno: 19.00–1.00| open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Masarykovo nábřeží: 5, 9
Výstava
(Re)konceptualizace romského odboje
Na základě znovuobjevených příběhů se ukazuje, jak se Romové se dokázali vzepřít diktaturám. A také
to, že jejich odboj měl nejrůznější podoby a že byli schopni zaujmout i jiné role než role obětí.
Doprovodné akce
Autorské čtení Thomase Brussiga
Spisovatel a fotbalový fanoušek Thomas Brussig čte ze své knihy Sudí Hotový. Žalozpěv,
která vychází s podporou Goethe-Institutu. Rozhovor moderuje překladatel knihy Tomáš Kafka.
Čas: 20.00–21.00
Německy za 10 minut!
Přesvědčte se, že naučit se německy je snadné – stačí k tomu 10 minut. | Čas: 19.00–22.00
Hudební noc s Music Ports
Za podpory Mary C a Bonuse zahrají např. Goro White Dog nebo Killiekrankie. Hudební setup bude
připravený tak, aby se zapojit mohli i samotní posluchači. Ve spolupráci s Radiem Wave.
Čas: 21.00–0.00
Kino Goethe – krátké filmy
Již tradiční součást programu Muzejní noci v Goethe-Institutu jsou krátké filmy. Tentokrát se můžete
těšit na blok s názvem FILM AB! Celkem 2x121 minut, v němčině s anglickými titulky.
Čas: 21.00–1.00
Navštivte naši knihovnu
Německo z první ruky: Seznamte se s naší knihovnou, s jejím multimediálním fondem
a s příjemnými prostory pro četbu a studium. | Čas: 19.00–1.00
Ve vzduchu visí nenávist!
Strachu se musí člověk umět podívat do očí! Během večera se v Goethe-Institutu představí způsoby
práce s nenávistí a první výsledky výzkumů, které se nenávisti věnují. | Čas: 19.00–1.00
Hrad Goetheburg
Tato hra vás provede prostory Goethe-Institutu. Vaším cílem je sestavit skládačku hradu ze šesti
dílů, které nasbíráte. Za úspěšné dobytí hradu dostanete dárek. | Čas: 19.00–1.00
Goethův kvíz o ceny
Co všechno víte o Goethe-Institutu? Otestujte se a vyhrajte jazykový kurz! | Čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky Goethe-Institutu
Vydejte se historií od renesančního domu U tří divých mužů přes První českou zajišťovací banku
a velvyslanectví NDR až ke Goethe-Institutu. Prohlídky v češtině každou půlhodinu.
Čas: 19.30–0.00
67
Trasa | Line
5
Trasa | Line
Guided tours
Guided tours through the Goethe-Institut
Go the way from the renaissance house “At Three Wild Men” over the First Czech Reinsurance Bank
and the Embassy of the GDR to the Goethe-Institut.Guided tours in Czech and German language.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Guided tours
Excursion in Studyroom of Library ASCR
During the excursion you will learn for whom it was built and who decorated the neorenesance
building; the headquarters of the Czech Academy of Sciences and Library of ASCR. You will be
introduced to history of the library and its current services. | 7.00 p. m.–1.00 a. m..
Knihovna Akademie věd ČR | Academy of Sciences Library
Národní 3, Praha 1
www.lib.cas.cz | T.: 221 403 252
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Masarykovo nábřeží: 5, 9
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze | Prague Hlahol
Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
http://www.hlahol.cz/ | T.: 728 586 569
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Masarykovo nábřeží: 5, 9
Výstavy
KAZATEL – UČENEC – KACÍŘ: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století
V průběhu staletí se ustálilo několik typů zobrazení, které do velké míry formují naši představu
o vzhledu Jana Husa dodnes. Výstava představí vývoj Husovy ikonografie v knižní ilustraci.
TAKOVÝ NORMÁLNÍ STŘEDOVĚK aneb knihy o každodenním životě nejen za Karla IV.
Jak se lidé stravovali, co pro ně znamenala smrt, jak náročné bylo cestování? Nejen na tyto otázky
odpovídají vybrané tituly z fondu Knihovny AV ČR a představují tak méně známé dějiny společnosti.
Výstavy
Muzeum Pražského Hlaholu
Po celou dobu trvání Pražské muzejní noci, budou moct návštěvníci navštívit prostory muzea
Zpěváckého spolku Hlahol, kde mohou prozkoumat historii tohoto spolku, mnoho fotografií,
obrazů, ocenění spolku za účast na celosvětových festivalech a soutěžích a mnoho dalších
historických zajímavostí.
Doprovodné akce
Vystoupení Komorního orchestru Akademie Praha
KOA zahraje v rámci vystoupení „Taneční pro pokročilé“ výběr symfonických skladeb tanečního
charakteru ze zlatého fondu světové hudební literatury. Vystoupení proběhne dvakrát –
od 20 a od 21.30 hod. | Čas: 20.00–22.00
Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka studovny Knihovny AV ČR
V průběhu exkurze budete mít příležitost poslechnout si vyprávění o tom, pro koho byla postavena
a kým byla vyzdobena neorenesanční budova, ve které se v současné době nachází sídlo Akademie
věd ČR a studovna Knihovny AV ČR. | Čas: 19.00–1.00
Exhibitions
PREACHER – SCHOLAR – HERETIC: Depictions of Jan Hus in 15th to 18th century prints
The exhibition shows the evolution of Hus’ iconography in book illustration.
Accompanying events
Academy Orchestra Performance
Within the program “Dance classes for the advanced”, KOA will play a selection of symphonic works
with dance character, which belong to the highlights of world music literature.
Time: 8.00 p. m.–10.00 p. m.
68
5
Doprovodné akce
Hlahol a přátelé – Koncert I
Koncert I: 19:15–19:50h Německý studenský orchestr – program: klasická a filmová hudba,
A. Dvořák, E. Morricone ad. 20.00–20.30h Hlahol a bigband – swingové evergreeny
Čas: 19.15–20.30
Koncert II
Koncert II: 21.00–21.30h Německý studenský orchestr – program: klasická a filmová hudba,
A. Dvořák, E. Morricone ad. 21.30–22h Hlahol a bigband – swingové evergreeny
Čas: 21.00–22.00
Exhibitions
Museum of Prague Hlahol
Visitors will be able to visit the museum rooms of Hlahol where they can explore the history
of the league, many photos, images, Association awards for participation in the global festivals
and competitions and many other historical attractions.
Accompanying events
Hlahol and Friends
Concert I. 19.15–19.50 / 20.00–20.30Rock / Pop & Classic tunes | Time: 7.15 p. m.–8.30 p. m.
Concert II
Concert II. 21.00–21.30 / 21.30–22.00Rock / Pop & Classic tunes | Time: 9.00 p. m.–10.00 p. m.
69
Trasa | Line
5
Národopisné muzeum | Ethnographical Museum
Národní muzeum | National Museum
Kinského zahrada 98, Praha 5
www.nm.cz | T.: 257 325 766
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Kobrova, Švandovo divadlo: 5
Expozice
Národopisná expozice
Expozice věnovaná tradiční lidové kultuře Čech, Moravy a Slezska zobrazuje život venkovského lidu
zejména v 19. a na počátku 20. století. Expozice se věnuje času pracovnímu i svátečnímu, ukazuje
řemeslnické výrobky, kroje i zvykoslovné předměty.
Výstavy
Venkov
Výstava je věnována venkovskému hospodářství v 19. a 20. století. Seznamuje návštěvníky se
starostí o půdu i zvířectvo a s dalšími pracovními činnostmi venkovského života.
Jízda králů ve Vlčnově
Výstava grafik a pastelů Karla Beneše na motivy jízdy králů a fotografie umělce při práci od Martina Říhy.
Na Piavě zvečera
Výstava představuje obraz 1. sv. války v lidové kultuře. Její základ tvoří ukázky slovesnosti, písní,
anekdot, nápisového folkloru nebo lidového umění z válečného Rakousko-Uherska, ale i jiných zemí.
Doprovodné akce
Lidový tanec z Vlčnova
Vystoupení východomoravského Folklorního souboru Vlčnovjan, který představí lidové písně
a tance z oblasti Slovácka za doprovodu tradiční muziky. | Čas: 19.00–20.00
Výuka tance a taneční zábava
Rychlokurz lidových tanců pro zájemce a volná taneční zábava s muzikou z Vlčnova.
Čas: 20.00–20.45
Lidová tvorba
Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Tvoření z papíru, textilu a jiných materiálů na lidové motivy.
Čas: 20.00–0.00
Zchudlý loutkář
Totální improvizace na témata zadaná od diváků, kteří si řeknou jakoukoli pohádku, a zchudlý
loutkář ji se svým chudým vybavením zahraje. Hraje Marek Bečka (Buchty a loutky).
Čas: 21.00–21.30
Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka stálé etnografické expozice
Výstava seznamuje se všedním i svátečním životem venkova v 18.–1. pol. 20. stol. a představuje
tradiční lidovou kulturu na území ČR. Výstavou nás provede odborná kurátorka paní Monika
Tauberová. | Čas: 22.00–23.00
70
Trasa | Line
5
Komentovaná prohlídka výstavy Venkov
Autor výstavy Jan Pohunek provede zájemce výstavou věnovanou tradičnímu venkovskému
hospodářství. | Čas: 23.15–23.45
Exposition
Ethnographical Exhibition of Czech Folk Culture
Permanent ethnographical exhibition presents life of Czech rural communities in the 19th and
the first half of the 20th century and describes traditional folk culture of historical Czech lands –
Bohemia, Moravia and Silesia.
Exhibitions
Life in the Czech Countryside
The Countryside exhibition introduces visitors to every day life of Czech countryside at the turn of the
19th and 20th century, including including animal husbandry, agriculture and other work activities.
Ride of the Kings in Vlčnov
A small exposition of graphic and pastel paintings from Karel Beneš on motives of so called “Ride of
the Kings” and photos of the working artist from Martin Říha.
On Piava early in the evening
The exposition presents the picture of WWI in folk culture. The base is created by examples of
verbality, songs, anecdotes, graffito folclore or folk art from Austria-Hungary but also other countries.
Accompanying events
Folk dances from Vlčnov
The Ethnographical Ensemble Vlčnovjan will present folk songs and dances from Slovácko region
accompanied by traditional music. | Time: 7.00 p. m.–8.00 p. m.
Dancing lesson
Crash course in some basic steps of dancing from the Slovácko region and open dancing event with
music from Vlčnov. | Time: 8.00 p. m.–8.45 p. m.
Folk Art Workshop
Creative workshop for children and adults. Creating from paper, textile and other material on folk
motives. | Time: 8.00 p. m.–12.00 a. m.
Poor puppeteer
Total improvisation.The topics are suggested by the audience. You say a fairytale and the poor
puppeteer will play it with its poor equipment. Puppeteer Marek Bečka (Buchty a loutky, puppet
ensemble). | Time: 9.00 p. m.–9.30 p. m.
Guided tours
Guided tour of the permanent exhibit
The permanent ethnographical exhibit shows us the everyday and festive life in the countryside in
18th–1st half of 20th century. The exhibition will be shown by our curator Mrs. Monika Tauberová.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Life in the Czech Countryside exhibit – guided tour
Jan Pohunek, the author of the exhibit about traditional country farmsteads, will lead a guided tour
there. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
71
Trasa | Line
5
České muzeum hudby | Czech Museum of Music
Národní muzeum | National Museum
Karmelitská 2/4, Praha 1
www.nm.cz/ | T.: 257 257 738
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Hellichova: 5
Expozice
Člověk – nástroj – hudba
Příběh hudebních nástrojů v proměnách doby. Návštěvníci se mohou setkat jak s jejich vizuální
a estetickou podobou, tak s jejich originálním zvukem.
Výstavy
Josef Suk Housle – můj osud
Josef Suk (1929–2011) patřil k nejvýznamnějším houslistům 20. století a svou hrou přinášel
posluchačům neopakovatelný zážitek. Přijďte si připomenout jeho génia do Českého muzea hudby.
Doprovodné akce
Za hudbou a hraním do muzea hudby
Udělejte radost sobě i svým dětem a přijďte se pobavit do Českého muzea hudby. Na pěti
stanovištích vás čekají nejrůznější hry, úkoly a nakonec si vyrobíte i vlastní hudební nástroj.
Čas: 19.00–21.30
Letenský dixieland
Osvědčená dixielandová témata propojená s improvizovanými pasážemi i okamžitými hudebními
nápady. Nechte se strhnout energií, kterou před České muzeum hudby přinese Letenský dixieland!
Čas: 19.00–21.30
Lucky Voice Band
Pestrý program složený z populárních domácích i zahraničních písní z 2. poloviny 20. století
v podání smíšeného pěveckého souboru pod vedením Lucie Freiberg. | Čas: 19.20–20.00
Vinohradský symfonický orchestr
Mladý orchestr složený z amatérů, absolventů i studentů. Na koncertě zahrají skladby
od W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Fauréa a B. Bartóka. | Čas: 20.20–21.00
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
Rozsáhlý repertoár zahrnující díla českých i světových skladatelů všech slohových období, a capella
i s různým nástrojovým doprovodem. Vše v podání ženského pěveckého sboru. | Čas: 21.20–22.00
Jiří Válek Quartet
Jiří Válek společně s Jaroslavem Šindlerem, Františkem Uhlířem a Janem Linhartem předvedou
jazzovou session ve stylu swingu a latinsko-amerického jazzu ze zahraniční i vlastní tvorby.
Čas: 22.30–23.00
Kolektiv
Sdružení 10 mladých tvůrců, kteří hudbu programují ve svých počítačích přímo na daném místě
a v daném okamžiku. | Čas: 23.30–0.00
72
Trasa | Line
5
Komentované prohlídky
Josef Suk Housle – můj osud
Komentovaná prohlídka výstavy Josef Suk Housle – můj osud s její autorkou Janou Vojtěškovou.
Čas: 19.00–20.30
Člověk – nástroj – hudba
Komentovaná prohlídka ve stálé expozici hudebních nástrojů s kurátory Českého muzea hudby.
Čas: 20.00–21.30
Josef Suk Housle – můj osud
Komentovaná prohlídka výstavy Josef Suk Housle – můj osud s její autorkou Janou Vojtěškovou.
Čas: 21.00–22.30
Člověk – nástroj – hudba
Komentovaná prohlídka ve stálé expozici hudebních nástrojů s kurátory Českého muzea hudby.
Čas: 22.00–23.30
Exposition
Man – Instrument – Music
The story of musical instruments over time. Visitors can meet both their visual and aesthetic
appearance, and with their original sound.
Exhibitions
Josef Suk The Violin, My Destiny
Josef Suk (1929–2011) was one of the leading violinist of the 20th century, and his play brought the
audience an unforgettable experience. Come celebrate his genius into the Czech Museum of Music.
Accompanying events
Music and playing in the Czech museum of music
Do have fun in the Czech museum of music. At five stands you will find games and tasks and
eventually make a musical instrument exactly up to your style. |Time: 7.00 p. m.–9.30 p. m.
Letenský dixieland
Famous dixieland themes mixed with improvised passages and immediate musical ideas. Let
yourselves be drawn by the energy that Letenský dixielan will put into the Czech Museum of Music!
Time: 7.00 p. m.–9.30 p. m.
Lucky Voice Band
The varied program ranging from the world and domestic pop music from the 60's till now.
Performed by a mixed choir under the direction of Lucie Freiberg. |Time: 7.20 p. m.–8.00 p. m.
Vinohrady Symphony Orchestra
Young orchestra composed of both enthusiastic amateurs, as well as graduate and students of music
conservatories. Orchestra will play W. A. Mozart, A. Dvorak, G. Fauré and B. Bartok.
Time: 8.20 p. m.–9.00 p. m.
Foerster Female Chamber Choir
An extensive repertoire including works of Czech and foreign composers of all styles, a capella and with
various instrumental accompaniment. Performanced by female choir. | Time: 9.20 p. m.–10.00 p. m.
Jiri Valek Quartet
Jiri Valek with Ondrej Kabrna, Frantisek Uhlir, and Jan Linhart perform jazz session in a style of
swing and Latin-American jazz from foreign and own production. |Time: 10.30 p. m.–11.00 p. m.
73
Trasa | Line
5
Kolektiv
Association of 10 young artists who program the music on their notebooks in the same time and on
the same place. | Time: 11.30 p. m.–12.00 a. m.
Guided tours
Josef Suk Violin – My Destiny
Guided tour in the exhibition Josef Suk Violin – My Destiny with its author Jana Vojtěšková.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Man – Instrument – Music
Guided tour in the permanent exhibition of musical instruments with curators of the Czech Museum
of Music. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Josef Suk Violin – My Destiny
Guided tour in the exhibition Josef Suk Violin – My Destiny with its author Jana Vojteskova.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Man – Instrument – Music
Guided tour in the permanent exhibition of musical instruments with curators of the Czech Museum
of Music. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Galerie AMU | AMU Gallery
Malostranské nám. 12, Praha 1
www.g.amu.cz | T.: 732 699 498
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Malostranské náměstí: 5
Výstavy
foto FAMU 2016
Nejaktuálnější tvorba studentů Katedry fotografie FAMU bude představena v souvislejších
tématických celcích zohledňujících příbuzné umělecké přístupy. Kurátorem výstavy je Pavel Vančát.
Doprovodné akce
NA TOBĚ TO JE – performance Eduarda Adama Orszulika
Od narození jsme silně ovlivňováni společností, ve které žijeme. Proto není vždy lehké vytvořit si
svůj vlastní názor. Co je správné a co špatné? Zkuste ze všeho vytěžit to nejlepší. | Čas: 19.00–19.45
A plus V – HAMU: LIVE – GENERATIVE – NARRATIVE
V rámci jednoho koncertního bloku studenti katedry skladby HAMU představí různé přístupy
k formování elektroakustického zvuku. | Čas: 20.30–21.30
A plus V: JOHUŠ MATUŠ + ELIŠKA REPUJE MATĚJ MÁ NOVÝ SAMPLER
Elektropop na hranici hudby. Ruralpopové písničky Johany Novotné. Matěj Smetana, Eliška
Burianová a opět nový sampler. | Čas: 22.30–00.00
Trasa | Line
5
Accompanying events
Live – generative – narrative
Various approaches to electroacoustic composition in works of the Academy of Performing Arts'
composition students within one concert block. | Time: 8.30 p. m.–9.30 p. m.
A plus V: JOHUŠ MATUŠ + ELIŠKA REPUJE MATĚJ MÁ NOVÝ SAMPLER
Electropop on the verge of music. Ruralpop songs of Johana Novotná. Matěj Smetana, Eliška
Burianová and once again a new sampler. | Time: 10.30 p. m.–12.00 a. m.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
Malostranské nám. 25, Praha 1
www.mff.cuni.cz/ | T.: 951 551 660
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Malostranské náměstí: 5
Expozice
Trezor fyzikálních pokladů
V unikátních trezorech ve sklepení budovy, které ukrývaly v minulém století zlatý poklad republiky,
se zabydlely pozoruhodné fyzikální přístroje z dob c. a k. monarchie. Stopy romantických časů
vedou až do dnešních dnů... Prohlídky na časové vstupenky, k vyzvednutí od 19.00 na místě.
Výstavy
Děti pro Rotundu sv. Václava
Žáci Malostranské základní školy vytvořili desítky výtvarných prací na podporu projektu
rekonstrukce Rotundy sv. Václava.
Doprovodné akce
Československo 38–89
Prožijte s námi zlomové události, které ovlivnily Československo, formou netradiční počítačové hry.
Čas: 19.00–23.00
Sci-fyzika
Skoro neuvěřitelné pokusy ukazují fyziku jinak, než jak ji znáte ze školy. Naučíme vás levitovat jako
Harry Potter, prozradíme návod na neviditelnost a mnohé další triky. | Čas: 19.00–23.00
Triky matematiky
Skoro všichni se matematiky trochu bojí, a přitom dokáže pobavit i usnadnit život. Zkuste třeba
veselé hlavolamy pro děti i dospělé. | Čas: 19.00–23.00
Exhibitions
foto FAMU 2016
Department of Photography FAMU presents the most recent student projects, curated into thematic
sections by Pavel Vančát with respect to their shared artistic approaches.
74
75
Trasa | Line
5
Museum Montanelli | Museum Montanelli
Nerudova 13, Praha 1
www.museummontanelli.com | T.: 257 531 220
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Malostranské náměstí: 5
Výstavy
Substantia Nigra
Touha, vášeň, podvědomí! Erotiku plnou tajemna, rafinované smyslnosti a organické radosti prezentuje
Museum Montanelli ve svých prostorách. Autorem je umělec Kai Teichert, který muzeum obohatil
o velkoformátové nástěnné malby. Výstava se koná s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Doprovodné akce
Bazar!!!
Přijďte si k nám vybrat z bohaté nabídky uměleckých knih, katalogů, časopisů a artefaktů.
Čas: 19.00–22.00
Exhibitions
Substantia Nigra
Desire, Passion, the Unconscious! Museum Montanelli presents erotic works of art full of mystery,
sophisticated sensuality and organic delight. Artist Kai Teichert has also created several largeformat murals for the museum. The exhibition was supported by Czech-German Future Fund.
Accompanying events
Bazaar!!!
Come to MuMo to choose from large selection of art books, catalogues, magazines and artefacts.
Time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.
Trasa | Line
5
Interaktivní scéna – klíčování
V rámci rozšířené expozice nabízíme návštěvníkům moderní trikovou scénu založenou na principu
klíčování. Vstoupíte do filmu Karla Zemana a natočíte scénu, kterou odešlete na e-mail sobě nebo přátelům.
Výstavy
Cesta filmu
Výstava přibližuje život filmu od nasnímání obrazu až po digitální restaurování. Vysvětluje, jak film
vznikal ve svých počátcích a jak probíhá natáčení dnes. Odhaluje zákulisí digitálního restaurování
včetně ukázek restaurovaných políček filmů.
Doprovodné akce
Projekce filmů Karla Zemana
Po dobu trvání Muzejní noci nabízíme projekce vybraných filmů Karla Zemana – Cesta do pravěku,
Vynález zkázy a Baron Prášil, z toho poslední dva v restaurované kvalitě. | Čas: 19.00–1.00
Exposition
Karel Zeman Museum – permanent exhibition
The Karel Zeman Museum presents the life’s work of the world renowned film maker Karel Zeman
and his cinematic special effects. Museum is interactive and playful.
New Interactive Scene – Chrome Key
Modern special effects set based on the principle of greenscreen. You can walk into a film by Karel
Zeman, film the scene and send it via e-mail to yourself or your friends.
Exhibitions
The Journey of Film
The exhibition shows the story of a film from the filming of its first shots to its digital restoration.
It explains how a film was made in the early days of the cinema and how it is made today.
Accompanying events
Screening of Karel Zemans films
Visit the Karel Zeman Museum and watch his movies in our private cinema theatre!
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Muzeum Karla Zemana | Karel Zeman Museum
Saský dvůr – Saská 3, Praha 1
www.muzeumkarlazemana.cz | T.: 724 341 091
otevřeno: 19.00–1.00| open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Malostranské náměstí: 5
Expozice
Stálá expozice Muzea Karla Zemana
Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce a jeho filmové
triky. Na svých fotoaparátech si můžete vyzkoušet trikové postupy, které ve svých filmech používal.
76
77
Trasa | Line
5
Svatomikulášská městská zvonice
The Town Belfrey by St Nicholas’Church
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Malostranské náměstí 556/29, Praha 1
muzeumprahy.cz/200-svatomikulasska-mestska-zvonice/
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Malostranské náměstí: 5
Expozice
CUSTOS TURRIS / Strážce města
Důležitou součástí středověkých a raně novověkých měst byly obecní zvonice, z nichž se na města
dohlíželo především kvůli častým požárům.
Doprovodné akce
Pracovní listy k expozici
samoobslužné pracovní listy.
Čas: 19.00–1.00
Budte v létě
orig inální!
KLASICKÁ
černočerná
Triko
s mazací
tramvají
200 Kč
Exposition
CUSTOS TURRIS / City Warden
Belfries, the buildings that served primarily to warn of frequent fires, were important parts
of medieval and early modern towns.
LIMITOVANÁ
modrozelená
Více informací na: www.dpp.cz
78
79
Trasa | Line
6
Trasa | Line
Letňany
(zast. autobusu l. 185)
Prosek
(v zast. autobusu l. 185)
6
Letecké muzeum Kbely | Aviation Museum Kbely
Vojenský historický ústav Praha
The Military History Institute Prague
Mladoboleslavská 902, Praha 9 – Kbely
www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-lm-kbely/
expozice-lm-kbely/ | T.: 724 801 032
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Letecké muzeum: 6
směr
Zámek Ctěnice
CENTRÁLNÍ PŘESTUP(Letecké muzeum,
zast. autobusu l. 185)
směr
Letecké muzeum Kbely,
Zámek Ctěnice
Expozice
Československé letectvo 1918–1924
K nejvýznamnějším exponátům patří francouzský stíhací letoun SPAD VII z období 1. světové války
a první vojenský letoun čs. konstrukce Letov Š-2. Expozice je doplněna ukázkou letecké dílny včetně
dobového vybavení a součástí letadel.
Československé letectvo 1925–1938
Expozice plynule navazuje na počátky čs. letectví a pokračuje v obdobném duchu až do roku 1938.
K vidění je zde např. standardní čs. stíhačka našeho letectva, Avia B-534 nebo první dopravní
letoun čs. konstrukce, Aero A-10.
Letectví 2. světové války
Expozice prezentuje zejména letouny a další předměty vztahující se k činnosti čs. letců. Jde zejména
o sovětské letouny – bitevní Iljušin Il-2m3 a stíhací Lavočkin La-7 nebo britské cvičné stroje De
Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.
Proudové letouny 1. generace
Expozice prezentuje proudové letouny 1. generace. V současné době jsou zde umístěny letouny
Avia S-92, britské stíhačky Gloster Meteor F Mk.8 a De Havilland Vampire FB Mk.6, sovětský stíhací
Jakovlev Jak-17 a americký cvičný Lockheed T-33.
Československé letectvo po roce 1945
V hangáru samotném se nachází téměř 60 letounů a množství dalších sbírkových předmětů,
dokumentujících vývoj československého vojenského, dopravního a sportovního letectví po roce 1945.
Venkovní expoziční prostory
Významným exponátem je první proudový letoun používaný ČSA, Tupolev Tu-104. Mezi další
letouny vystavené venku patří stroje významných typů západní konstrukce. Závěrečná část
expozice je pak věnována bojovým letounům řady Mikojan-Gurjevič a Suchoj.
Stará Aerovka – hangár č. V
Nová expozice bombardovacích a bitevních letounů a stíhacích bombardérů z období 2. světové
války až do 80. let minulého století.
Stará Aerovka – hangár č. VI
Nová expozice mapující historii firmy Aero.
Výstavy
Letecká výroba na území Čech a Moravy v letech 1939–1945
Výstava částečně mapuje obrovský nárůst letecké výroby na našem území během německé okupace.
80
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
81
Trasa | Line
6
Doprovodné akce
Letní kino
Promítání filmů ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha s leteckou tématikou
v improvizovaném kině (hangár č. 40). | Čas: 19.00–0.00
Seskok výsadkářů
Seskok vojenských výsadkářů z 24. základny dopravního letectva. | Čas: 19.30–19.35
Ukázka vojenské kynologie
Ukázka práce se služebními psy 24. základny dopravního letectva. | Čas: 19.00–20.30
Ukázky letecké techniky
Statické ukázky letecké techniky s možností nahlédnout do kokpitu, průlet proudových
a historických letounů. | Čas: 19.00–1.00
Živá historie
U vystavených exponátů v hangáru Letectví 2. světové války k vidění živá letecká posádka
a personál. | Čas: 19.00–1.00
Soutěže pro děti
Závod pro děti ve skákání v pytlích na vrtulové listy, malování letadel křídou, skládání puzzle.
Čas: 19.00–21.00
Exposition
Czechoslovak Aviation 1918–1924
The most important exhibits include French fighter aircraft SPAD VII from period World War I and
the first Czechoslovak construction military aircraft, Letov Š-2. The exposition is supplemented by
the demonstration of an air workshop.
Czechoslovak Aviation 1925–1938
Exposition continues by describing the beginnings of the Czechoslovak aviation and continues
until 1938. Visitors can see a standard Czechoslovakian fighter aircraft, Avia B-534 or the first
Czechoslovak construction transport aircraft, Aero A-10.
Aviation of World War II
Exposition presents the aircrafts and subjects related to the activities of Czechoslovak pilots.
These are mainly Soviet aircrafts – Iljušin Il-2m3 and Lavočkin La-7 or British training machines
De Havilland DH-82 Tiger Moth a Norduyn Harvard Mk.II.
First GenerationTurbojet Aeroplanes
Exposition presents Turbojet aeroplanes – the aircraft Avia S-92, British fighter aircrafts Gloster
Meteor F Mk.8 and De Havilland Vampire FB Mk.6, Soviet fighter aircraft Jakovlev Jak-17 and
American trainer aircraft Lockheed T-33.
Czechoslovak Aviation since 1945
There are nearly 60 aircraft in the hangar accompanied by many other exhibits documenting the
Czechoslovak military, transport and sporting aviation development since 1945.
Outdoor exposition areas
An important exhibit is the first turbojet aircraft used by Czechoslovak Airlines, Tupolev Tu-104.
Other aircrafts are including some significant western construction airplanes.The final exposition
section is devoted to the series of fighter aircrafts.
Old Aerovka – Hangar V
The new exposition of bombing and combat aircrafts and fighter bombers from the World War II
until the 80s of the last century.
82
Trasa | Line
6
Old Aerovka – Hangar VI
The new exposition mapping the history of the Aero Company.
Exhibitions
Aircraft Production – the Territory of Bohemia and Moravia in 1939–1945
The exhibition is partly mapping a huge Czechoslovakia aircraft production increase during the
period of German occupation.
Accompanying events
Summer Cinema
Screening of films with air theme from the Military History Institute Prague collections in an
improvised cinema (hangar 40). | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Skydiving of paratroopers
Skydiving of the military paratroopers from the 24th Air Transportation Base.
Time: 7.30 p. m.–7.35 p. m.
Military working dog demonstration
24th Air Transportation Base military working dog demonstration. | Time: 7.00 p. m.–8.30 p. m.
Displays of the aviation technology
Static samples of aviation technology with a possibility to access into the cockpit, historic and
turbojets aeroplanes flyby. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Living History
In the hangar Aviation of World War II visitors can see real flight crew and personnel.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Competitions for kids
Race for kids – jumping in sacks on the blades, painting of aircraft with chalk, folding puzzle.
Time: 7.00 p. m.–9.00 p. m.
Zámecký areál Ctěnice | Ctěnice Chateau
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
www.muzeumprahy.cz | T.: 725 847 820
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Ctěnice: 6
Expozice
Řemesla v pořádku
Rozvoj pořádků – cechů souvisí se vznikem měst, u nás ve 13. st. Řemeslníci byli hlavními obyvateli
vznikajících měst. Dohlíželi na kvalitu výroby, sdíleli zkušenosti, podíleli se na ochraně slabších
členů a také mohli lépe prosazovat své zájmy.
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob
až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou
v letech 1997–2004.
83
Trasa | Line
6
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století
Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií
obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité
vinořské občany a rodáky.
Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do kina
VSTUP ZDARMA
Výstavy
Večerníček slaví 50 let
Představí nejen nejoblíbenější příběhy, jako je Mach a Šebestová, Maxipes Fík, anebo Krkonošské
pohádky, ale samozřejmě také jejich tvůrce, scénáristy a výtvarníky.
Doprovodné akce
Když Večerníček nejde spát
Výtvarné dílny k výstavě Večerníček slaví 50 let – pohádková noc s postavičkami z večerníčkových
pohádek, které o Pražské muzejní noci nejdou spát a rozeběhnou se po zámeckém areálu.
Čas: 19.00–22.00
Exposition
Crafts in Guilds / The History of Craftsmen’s Association from the Middle Ages to the
Present
The European history of craftsmen’s associations began in the 11th and 12th centuries. The towns
were settled largely by craftsmen who were organized in guilds which were referred to as “pořádky”
(orders) in Bohemia.
History of the Ctěnice Domain
The exhibition covers the long and complicated history of the Ctěnice domain from ancient times
till nowadays. In addition, it briefly presents the overall reconstruction of the precincts conducted
between 1997 and 2004.
History of Vinoř
This exhibition, which was organized in cooperation with the Prague – Vinoř Municipal District,
provides information about the history of the village of Vinoř.
od konce června
do září,
od pondělí
do čtvrtka
Exhibitions
Večerníček Celebrates 50th Anniversary
The exhibition in the Ctěnice Chateau presents the “Večerníček” phenomenon.
Informace o programu na
www.dpp.cz/kinobus
Najdete nás také
na Facebooku
KinobusCZ
84
Více informací na: www.dpp.cz
85
Trasa | Line
7
Trasa | Line
7
Národní technické muzeum | National Technical Museum
Kostelní 42, Praha 7
www.ntm.cz | T.: 220 399 111
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Muzejní: 7
Národní technické
muzeum, Národní
zemědělské muzeum
Praha
(dočasná zast.
Muzejní)
Národní pedagogické
muzeum a knihovna
J. A. Komenského
(Malostranská,
bývalé zast. ZLD)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Expozice
Architektura, stavitelství a design | Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické
počiny v českých zemích v období posledních 150 let.
Astronomie | Expozice představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, počtářů a kartografů z 15. až 21. století.
Doprava | Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled o historii automobilů, motocyklů,
jízdních kol, letectví a lodní dopravy. V kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy a hasičských stříkaček.
Fotografický ateliér | Expozici představuje vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fotografii.
Chemie kolem nás | Expozice dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází po celý den na každém kroku.
Měření času | Expozice zachycuje technický a technologický vývoj hodinářského řemesla od 15.
století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších elementárních typů.
Tiskařství
Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních
tiskařských technik a knihařství.
Technika v domácnosti
Expozice vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných „pomocníků v domácnosti“,
techniky usnadňující hygienu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů.
Televizní studio
Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM prezentována televizní technika a vybavení, které
v letech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství ČT na Kavčích horách.
Výstavy
Velorex
Vystavena je desítka legendárních motorových tříkolek značky Velorex – vedle známějších strojů jsou
součástí výstavy také ojedinělé prototypy jako HOBA II. nebo nákladní Velorex 435 D.
Od plamene k LEDu. Vývoj elektrického světla
Výstava je věnována historickému vývoji světelných zdrojů. Základ výstavy tvoří ukázka světelných
elektrických zdrojů ze sbírky NTM, především z druhé poloviny 19. a z 20. století.
Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.
Výstava je zaměřena na stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu během vlády Karla IV.
Prostor výstavy se stane staveništěm, ve kterém budou ukázány dobové stavební profese a techniky.
Nuvolari
Výstava věnovaná legendárnímu italskému motocyklovému a automobilovému závodníkovi Taziu
Nuvolarimu.
86
87
Trasa | Line
7
Doprovodné akce
Demonstrace motoru
Demonstrace stabilního benzinového motoru LORENZ nebo malého teplovzdušného motoru
s elektrickým ohřevem. | Čas: 19.00–1.00
Představení důlní záchranné techniky
Představení výjezdového vozidla důlní záchranné služby s technikou a možnost vyzkoušet si
dýchací aparáty v zátěži na nekonečném žebříku. | Čas: 19.00–0.00
Dalekohledy
Představení stěžejní pomůcky astronomů – dalekohledů a pozorování cílů. | Čas: 19.00–1.00
Zábavná věda z ČVUT
Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou přesvědčit, že studium vědy a techniky na ČVUT
může být nejenom zábavné, ale především prospěšné pro naši společnost. | Čas: 19.00–0.00
Bibliobus Oskar z Městské knihovny v Praze
V pojízdné knihovně si můžete vypůjčit knihy pro děti i dospělé, zahrát si deskové hry, zasoutěžit si
nebo si můžete vyzdobit středověký kodex. | Čas: 19.00–0.00
Výroba cukru u nás
Historii i současnost výroby cukru představí v interaktivním koutku Dobrovická muzea.
Čas: 19.00–0.00
Dopravní technika nedávné minulosti
Dopravní techniku nedávné minulosti připomene spolek Veteráni dopravní techniky vystavením
autobusu Karosa C734.00 z roku 1982 a ukázkou dobového funkčního informačního a odbavovací
systému. | Čas: 19.00–0.00
TESLA 4002A
Prezentace prvního sériově vyráběného kombinovaného TV/rozhlasového přijímače z r. 1956.
Pomocí konvertoru se set top boxem předvedeme na obrazovce úhlopříčky 25cm současný TV program či záznam z DVD. | Čas: 19.00–1.00
Exposition
Architecture, Civil Engineering and Design
This exhibition documents the most significant architectural enterprises in Czech lands over the last
150 years.
Astronomy
This exhbition presents unique objects from NTM's collections. On display are 220 instruments and
scientific aids for use by astronomers, geometers, navigators, mathematicians and cartographers.
Transportation
The exhibition presents automobiles, motorcycles, bicycles, aircraft and boats. A more concise
portion of the exhibition also presents the history of railroad.
Photographic Studio
A photographic studio, outfitted with period photographic equipment and samples of photographs,
showing the development of photography technology.
Chemistry Around Us
This exhibition documents how chemistry affects society, showing visitors how the science of chemistry,
as well as its results, products and effects are our constant companions, always and everywhere.
Time Measuring
Techniques and technology of time measurement are on display here, beginning with early clock-making of the 15th century and continuing up through the most modern advances.
88
Trasa | Line
7
Printing
An exhibition in a space designed to mimic an old print shop, it documents the creation of typesetting blocks, main printing techniques and bookmaking.
Household Appliances
This exhibition uses an attractive format to explain the development of mechanical, electrical, gas
and other “household helpers”: technology for making easier tasks of hygiene or cleaning.
Television Studio
This National Technical Museum exhibition presents television technology and equipment, used for
daily transmission of television content from 1997 through 2011.
Exhibitions
Velorex cars | Ten of the legendary Czechoslovak motored Velorex three-wheelers are on display
– along with better known versions there are unique prototypes such as the HOBA II or the truck
version, Velorex 435 D.
From Flame to LED – The Evolution of Electric Light
The exhibition focuses on the development of light sources from the mid-19th century to present.
It maps the evolution of arc lamps as well as light bulbs.
Civitas Carolina – Building under the Reign of Charles IV.
The exhibition highlights the extraordinary achievements in the field of architecture during the
great construction boom. It displays an array of contemporary construction elements and methods.
Nuvolari | The exhibition is dedicated to legendary Italian racing driver Tazio Nuvolari.
Accompanying events
Demonstration of motor
Demonstration of stable gasoline motor LORENZ, and small hot-air motor with electric heater.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Mine Rescue Equipment Presentation
Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Telescopes
Presentation of fundamental tools of astronomers – telescopes. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Entertaining science at Czech Technical University
The visitors can discover for themselves that science and technology can be fun, using interactive
models from various departments of Czech Technical University in Prague.
Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Library on wheels – Bibliobus Oskar of the Municipal Library of Prague
Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
The process of making sugar
The Dobrovice Museum will introduce visitors to to the process of making sugar and the story of the
first sugar cube. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Transportation technology of the recent past (Karosa bus C734.00 from 1982)
Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
TESLA 4002A
A screening of a contemporary TV programme and DVD on the first mass-produced combined TV
and video receiver from 1956. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
89
Trasa | Line
7
Národní zemědělské muzeum Praha
National Museum of Agriculture Prague
Kostelní 44, Praha 7 – Letná
www.nzm.cz | T.: 773 451 013
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Muzejní: 7
Expozice
Laboratoř ticha
Multimediální projekt poprvé představený na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Živý les vsazený
do futuristické laboratoře umožňuje návštěvníkovi nahlédnout do buněčné úrovně biotopu lesa.
Rybářství
Expozice představuje historii i současnost rybářství a rybníkářství. Rybníky nejsou pouze chovná
zařízení, důležité jsou také jejich další funkce – například protipovodňová, ekologická a krajinářská.
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky
Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní historické traktory a další zemědělské stroje a nářadí;
interaktivní program pro děti i pro dospělé – velký sál ve sníženém přízemí.
O stromech a lese | Malá venkovní naučná lesní stezka – poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, dětská prolézačka atd. – muzejní dvůr – vchod z vestibulu muzea nebo z Letohradské ul.
Výstavy
Od věku sloužím člověku | Výstava o historii obalové techniky, transportu potravin a recyklace
obalů (ve spolupráci s EKO-KOM a.s.) – velký sál východ/sever ve 3. patře.
O pivu – z chmelnice až na náš stůl
O PIVU – Z chmelnice až na náš stůl – autorská výstava NZM představuje bohatou historii, tradici
i současnost českého pivovarnictví – velký sál/západ – ve 3. patře.
Kouzlo historické techniky – X. ročník
Výstava kreseb zemědělských strojů a další historické techniky – práce studentů 2. ročníku katedry
architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze – ve stálé expozici Traktor jede/snížené přízemí.
Museo Mundial / Muzeum světa
Museo mundial / Muzeum světa – mezinárodní projekt o poznávání v globálním kontextu.
Problémy světa, jak je ovlivňujeme a jak na nás dopadají... schodiště – 2. a 3. patro.
Čižba – umění jemné a líbezné
Výstava připomíná dnes již skoro zapomenutou a málo známou oblast lovectví, která byla jedním
ze zdrojů obživy chudších vrstev a zábavou pro vrstvy bohatší – malý sál střed v 1. patře.
Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu
Vztah Čechů k půdě je dodnes poznamenán násilím v době kolektivizace – multimediální výstava
ve velkém sále v přízemí.
Doprovodné akce
Prezentace, degustace a prodej různých gastronomických specialit
Prezentace, degustace a prodej různých gastronomických specialit české produkce – muzejní dvůr.
Čas: 19.00–1.00
90
Trasa | Line
7
Hudební program | AppenDixie – živá hudba na muzejním dvoře | Čas: 20.00–0.00
Ohnivá show InsPyro
Ohnivá show kombinovaná s novým cirkusem a prvky scénického tance. | Čas: 22.00–0.00
Exposition
Lab of Silence
This project was presented for the first time at The World exhibition EXPO 2015 in Milan. A living
forest set-in the futuristic lab enables visitors to look into cell structure of forest biotope.
Fishing
The exposition introduces not only the former but also the modern ways of fishing and fish
farming. Ponds do not serve solely to breeding purposes, their other function is also important.
Tractor Goes on – a Collection of Agricultural Machinery
A collection of agricultural machinery – a collection of unique historical tractors, and other
agricultural machines; an interactive program for children and adults – at the main hall, basement.
About Trees and Forest
ABOUT TREES AND FOREST – as a part of the museum’s courtyard the exhibition shows a small,
interactive, and educational forest’s trail with different trees and plants – at the museum courtyard.
Exhibitions
Since Time out of Mind I Serve the Mankind
The exhibition on the history of cover and packing technology, transport of food, and the recycling
of covers (in co-operation with EKO-KOM Comp.) – at a big hall/east side – on the 3rd floor.
About Beer – from the Hop Field as far as on Our Table
About Beer – from the Hop Field as far as on Our Table – an exhibition presenting a rich history,
tradition and present days of the Czech beer production – at a big hall/west side – on the 3rd floor
The Magic of Historical Technology – X.
An exhibition featuring drawings by the 2nd-year undergraduates of the study programme
Architecture of the Faculty of the Technical University in Prague – at the Tractor goes on ex.
Museo Mundial – an International Exhibition Project
Museo mundial – an international exhibition project on knowledge in the global context. The world’s
problems, and how we influence them, and how they influence us – in the 2nd and the 3rd floor.
Bird trapping – a beautiful and lovely piece of art
This exposition reminds of these days nearly forgotten field of hunting. Bird trapping was one of
ways how to make a living for poor social classes and how to pass the time for men of means.
Collectivization of agriculture! A half a century of persecution of farmers
Till today, the attitude of Czechs to soil is still being spoiled by a lot of harm caused in
collectivization era – multimedia exhibition in the big hall in the ground floor.
Accompanying events
Presentation, degustation and sale of different gastronomic specialities
Presentation, degustation and sale of different gastronomic specialities – at the NMA’s courtyard.
Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Music program
AppenDixie – Live music in the Museum Courtyard | Time: 8.00 p. m.–12.00 a. m.
Fireshow by InsPyro
Fireshow combined with elements of new era circus and scenic dance. | Time: 10.00 p. m.–12.00 a. m.
91
Trasa | Line
8
Trasa | Line
Národní technická knihovna,
Městská knihovna v Praze
– pobočka Dejvice,
Fakulta architektury ČVUT
(Dejvická, v zast. l. 143)
Muzeum kávy
Alchymista
(Korunovační, dočasných
zast. v ul. Korunovační)
Malá vila Památníku
národního písemnictví,
Galerie Villa Pellé
(Pelléova, v dočasných
zast. v ul. Čs. armády)
Letohrádek Hvězda
(Obora Hvězda, v dočasně
zřízené zastávce
v ul. Na Vypichu)
(Petřiny, v pravidelné zastávce
l.č. 191)
Muzeum kávy Alchymista | Coffee Museum
Jana Zajíce 7, Praha 7
www.coffeemuseum.cz | T.: 233 383 745
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Korunovační: 8
Expozice
Stálá expozice kávy a kávovin.
Káva a kávoviny v historii, artefaktech i reklamě. Náhražky kávy – cikorka, žitná „obilka“, melta,
ovocné a další bezkofeinové kávoviny.
Výstavy
Textilní umění 2016
Čtrnáct výtvarnic prezentuje svá díla v technikách paličkované krajky, tapiserie, art protisu
a dalších.
Muzeum městské
hromadné dopravy
(Vozovna Střešovice,
v zast. autobusu l. 143)
Kaštan – Popmuseum
(v dočasně zřízené zastávce
Muzeum populární hudby
v ul. Patočkova,)
8
Doprovodné akce
Od pražení k přípravě kávy
Ukázka domácího pražení kávy a její příprava.
Čas: 20.00–21.00
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
Památník národního písemnictví – Malá vila
The small House PNP
Památník národního písemnictví
The Museum of Czech Literature
Pelléova 20/70, Praha 6
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | T.: 731 448 561
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Pelléova: 8
Expozice
Pracovna spisovatele Ladislava Mňačka
V jakém prostředí tvořil Ladislav Mňačko? Navštivte vilu Památníku národního písemnictví.
Instalace pracovny odpovídá dobovým fotografiím přímo ze spisovatelova bytu.
Výstavy
Nejkrásnější české knihy
Nejkrásnější české knihy ročníků 2010, 2011, 2012.
92
93
Trasa | Line
8
Doprovodné akce
Slovosledi: Pohádky Slovosledí babičky
Vypravěči souboru Slovosledi vám povypráví pohádky, co vám na očích uvidí. Pásmo neklasických
autorských pohádek pro děti i dospělé všech velikostí. Vypráví: Dominika Šindelková a Matěj Záhořík
Čas: 19.00–19.20
Slovosledi: Všichni Teigeho muži (příběh Toyen)
Mondénní a neodolatelná asonance se snoubí s metaforou, tím galantním světákem. Když zazvoní
třicet budíčků, probouzí se umění života – poetismus a všichni jeho muži. Jací vlastně byli? „Na tváři
lehký žal, hluboký v srdci smích.“ Vypráví: Matěj Záhořík
Čas: 20.30–21.00
Slovosledi: Všichni Teigeho muži (příběh V. Nezvala)
20. léta 20. století. Mondénní a neodolatelná asonance se snoubí s metaforou, tím galantním
světákem. Když zazvoní třicet budíčků, probouzí se umění života – poetismus a všichni jeho muži.
Jací vlastně byli?„Na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích.“ Vypráví: Dominika Šindelková
Čas: 22.30–23.00
Slovosledi: Půlnoční pohádky Slovosledí babičky
Vypravěči souboru Slovosledi vám povypráví pohádky, co vám na očích uvidí. Pásmo neklasických
autorských pohádek na dobrou noc. Vypráví: Dominika Šindelková a Matěj Záhořík
Čas: 0.00–0.20
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Faculty of Architecture, CTU in Prague
Thákurova 2700/9, Praha 6
www.fa.cvut.cz/Cz | T.: 224 356 356
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dejvická: 8
Výstavy
Výstava semestrálních prací studentů FA ČVUT
59 ateliérů na 7 podlažích Nové budovy ČVUT představí výsledky semestrální práce studentů
studijních programů Architektura, Krajinářská architektura a Design.
Olověný Dušan 2016
Výstava nominovaných a oceněných prací Olověného Dušana, kultovní soutěže o nejlepší
studentské projekty a ateliéry. Pořádá Spolek posluchačů architektury při FA ČVUT.
www.olovenydusan.cz/2016.
POVÁLEČNÁ 45–89
Výstava představuje výsledky ročního mapování pražské poválečné architektury, které zpracovali
studenti FA ČVUT. Místo: pravá dvorana FA ČVUT. Organizátor: Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT.
Znovuobjevování hornické krajiny
Prezentace výsledků studentského workshopu, zaměřeného na revitalizaci areálu Jubilejního dolu
a hornické obce Zbůch na Plzeňsku.vcpd.cvut.cz. Místo: střední dvorana FA ČVUT.
Čas: 19.00–01.00. Organizátor: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, FA ČVUT
94
Trasa | Line
8
Geometrie jinak
Výstava prací studentů 1. ročníku z předmětu deskriptivní geometrie. Deskriptiva, jak jí neznáte:
anaglyfy, gotická rozetová okna, Johnsonovy mnohostěny, kirigami… Místo: místnost 401,
4. podlaží. Organizátor: Ústav nosných konstrukcí FA ČVUT
Školní kresby
Školní práce studentů 1. ročníku architektury a designu FA ČVUT. Místo: kreslírna 449, 4. podlaží.
Organizátor: Ústav výtvarné tvorby FA ČVUT
Doprovodné akce
Fabrika letní 2016
Slavnostní zakončení letního semestru a dernisáž výstavy ateliérových projektů studentů FA ČVUT.
Zahájení: 20.00 v levé dvoraně FA ČVUT.
Čas: 20.00–20.00
FA music session
Studentský hudební večer: koncert a jam session v podání budoucích architektů, urbanistů,
krajinářů a designérů. Místo: levá dvorana FA ČVUT.
Čas: 20.00–0.00
Workshop Malý architekt a urbanista
Pro děti 3–12 letWorkshop přiblíží dětem práci architekta a urbanisty. Děti budou kreslit, vyrábět,
skládat a stavět. Místo: přízemí budovy. | Čas: 19.00–21.00
Výtvarná dílna
Vyzkoušet své kreslířské schopnosti může přijít každý, papír a potřeby na kreslení budou
k dispozici. Místo: kreslírna 449, 4. podlaží. | Čas: 21.00–22.30
Modelářská dílna
Modelování pod vedením lektora zvládnou i začátečníci. Hlína a zkušený výtvarník na místě. Místo:
modelárna S177a, suterén. | Čas: 20.00–21.30
Breathing City
Interaktivní video instalace zaměřená na správnou dechovou frekvenci je součástí semestrálního
projektu Jitky Frousové Breathing City. Projekce reaguje na přítomnost člověka a přináší možnost
úniku od každodenního hektického života. Místo: nádvoří FA ČVUT.
Čas: 19.00–1.00
Kryptický básník
Neví, jak se jmenuje, ale básní...své básně skládá v reálném čase a v reakci na vnější podněty.
Potřebuje k tomu kameru, algoritmus a publikum, které ho bude inspirovat.
Místo: pravá dvorana FA ČVUT | Organizátor: Ústav průmyslového designu FA ČVUT
Čas: 19.00–1.00
FA GRILL
Grilování na nádvoří fakulty, klobásu ugrilují a pivo natočí studenti ze Spolku posluchačů
architektury (SPA). Místo: nádvoří FA ČVUT
Čas: 19:00 - 22:00
Prodej knih
Prodej knih z produkce FA ČVUT, Výzkumného centra průmyslového dědictví a vydavatelství Zlatý řez.
Čas: 19.00–1.00
95
Trasa | Line
8
Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka budovy FA
Fakulta architektury sídlí v budově od architektky Aleny Šrámkové. Prohlídka zavede návštěvníky
do ateliérů, poslucháren i technického zázemí. Sraz: vestibul před výtahy. Začátek: 20.00 a 22.00.
Čas: 22.00–23.00
Exhibitions
FA CTU Student Semestral Projects Exhibition
59 studios on the 7 storeys of the New CTU building will introduce semestral student works in the
study programmes of Architecture, Landscape architecture and Design.
Olověný Dušan 2016
Exhibition of nominated and awarded works for Oloveny Dusan 2016, iconic student competition
organized by Architectural Student Association of FA CTU in Prague. www.olovenydusan.cz/2016.
Students Drawings
Spaces of the New Building of CTU, captured in the FA students drawings. Place: drawing room 449,
4th floor.
Accompanying events
FA GRILL
Outdoor grill under the title “Find your architect and find your IT”. An excellent opportunity to
meet other students. All are invited! Place: green belt in front of the new FA CTU building.
Time: 7.00 p. m.–10.00 p. m.
Book Sale
Books from the editions of CTU, Research Center for Industrial Heritage and the publishing house Zlatý řez.
Time: 7.00 p. m–1.00 a. m.
Městská knihovna v Praze, pobočka Dejvice | Dejvice branch
Městská knihovna v Praze | Municipal Library of Prague
Technická 6, Praha 6
www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/dejvice/ | T.: 222 537 005
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dejvická: 8
Doprovodné akce
Vzhůru do středověku
Pojďte se s námi projít Prahou Karla IV., staňte se na chvíli středověkým měšťanem a mezi regály
a knížkami objevujte uličky a zákoutí 14. století... A možná přijde i... Karel IV.!
Čas: 19.00–1.00
96
Trasa | Line
8
Národní technická knihovna | National Library of Technology
Technická 6, Praha 6
https://www.techlib.cz/cs/83525-noc-v-knihovne-2016
T.: 773 850 853
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Dejvická: 8
Výstavy
Jakub Nepraš: Natural Selection I a Metropole
Dvě díla oceňovaného českého novomediálního umělce.
Natural Selection I – videosocha, česká premiéra, parter NTK
Metropole – monumentální projekce, původně objekt pro EXPO v Šanghaji, atrium NTK
Zmizela? Zmizelá! Vyobrazení staré Prahy z historického fondu NTK
Praha, jak ji neznáte – výstava unikátních vyobrazení pražských ulic z poloviny 19. století. Ochozy,
3. NP, 4. NP, 5. NP.
Blízké setkání
Roel van der Linden (NL), Martin Kochan (SK) a další
Nechte se během muzejní noci portrétovat holandským malířem přímo v galerii! Galerie NTK, 1. NP
Doprovodné akce
Petr Wajsar: Bellvoices
Prostor knihovny rozezní dvacetiminutová skladba Petra Wajsara Bellvoices pro dívčí sbor
a elektroniku. Začátek 20.00 a 22.00 hod.
Čas: 20.00–22.20
Workshop klasické fotografie s Karlem Cudlínem
Zapomeňte na chvíli na digitál a zkuste si focení po staru. Přístroj si vyrobíte sami a fotku si vyvoláte
v naší černé komoře. S pomocí Karla Cudlína, významného českého fotografa. Parter NTK
Čas: 19.00–0.00
Věda a technika v srdci Dejvic (odborně-popularizační program)
Program hostujících institucí: VŠCHT Praha, Dům zahraniční spolupráce, Ústav fotoniky
a elektroniky AV ČR, Ústav chemických procesů, Ústav experimentální botaniky AV ČR a další.
PC 02 a týmové studovny. | Čas: 19.00–0.00
Performance First Scratch / První poškrábání (Jonáš Strouhal)
Necháte si umělecky škrábnout svůj smartphone od pánů v bílých pláštích? Performance
o bezmezné adoraci technologických klenotů.
Čas: 19.00–0.00
Animované filmy (nejen) pro děti a infostánek o CC pro dospělé
Creative Commons uvádí: v Ballingově sále pásmo volných animovaných filmů (nejen pro Vaše
ratolesti) a v předsálí konzultace k problematice CC licencí.
Ballingův sál, 1. NP | Čas: 19.00–23.30
97
Trasa | Line
8
Hrátky s Wikipedií
Jak vzniká největší encyklopedie na světě? Jak funguje? Pojďte si to vyzkoušet. Vyluštěte náš kvíz
nebo si sami zkuste Wikipedii editovat. PC 01, 3. NP. | Čas: 19.00–0.00
TeaJay
Ochutnejte lahodné čaje z celého světa od tradičních příprav až po led shaker. 6. NP.
Čas: 19.00–0.00
Komentované prohlídky
Poklady z trezoru historického fondu a ukázka digitalizace
Jedinečná možnost prohlédnout si nejstarší knihu i další zajímavosti z historického fondu NTK
a navštívit digitalizační pracoviště. Sraz u výtahů ve 3. NP, exkurze vychází každou půlhodinu.
Čas: 19.30–23.00
Exhibitions
Jakub Nepraš: Natural Selection I and Metropole
Two works by the renowned Czech new media artist
Natural Selection I – Video sculpture, Czech premiere, Ground Floor
Metropole – Monumental projection, originally shown at EXPO in Shanghai, NTK atrium
Depictions of Historical Prague
Prague in the past – an exhibition of unique street illustrations from the mid-19th century.
Galleries, Floors 3–5
Close Encounter
Roel van der Linden (NL), Martin Kochan (SK), and others
Have a Dutch painter create your portrait during Museum Night in Gallery NTK.
Gallery NTK, Ground Floor
Accompanying events
Petr Wajsar: Bellvoices
A twenty minute song for a girls’ choir, Bellvoices, with electronics by Petr Wajsar will resound
through the library.
Time: 8.00 p. m.–10.20 p. m.
Workshop: Classic Photos with Karel Cudlín
Forget for a moment your digital camera; learn to shoot the old-fashioned way. Construct a device
yourself and develop a photo of our black chamber. Professional instructor: Karel Cudlín
Ground Floor | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Science and Technology at the Heart of Dejvice (Showcasing Science)
UCT Prague, Centre for International Services, Institute of Photonics and Electronics, Institute of
Chemical Process Fundamentals, Institute of Experimental Botany, and others
PC 02, Team Study Rooms | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
First Scratch (Performance by Jonas Strouhal)
White men in coats artistically scratch your smartphone? Performance considering our boundless
adoration for these technological jewels. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Animated Films (not only) for Children and Infopoint CC for Adults
Creative Commons (CC) presents: Copyright free animated movies in Balling Hall. Next door in the
lobby, learn more about free licenses from the Czech CC team.
Balling Hall, Ground Floor Public Space | Time: 7.00 p. m.–11.30 p. m.
98
Trasa | Line
8
Wikipedia’s Playground
How is the world’s largest encyclopedia created and how does it work? Learn how to edit Wikipedia
and to solve quizzes.
PC 01, 3rd floor. | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
TeaJay
Come and experience delicious teas from all over the world.
6th floor | Time: 7.00 p. m.–12.00 a. m.
Guided tours
Treasures from the Historical Collection Archive and Display of Digitization
A unique opportunity to see the library’s oldest book and other attractions during a tour of
the historical collection and digitization facilities.
Meet at the elevators on the 3rd Floor. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Kaštan – Popmuseum | Kaštan – Popmuseum
POPMUSEUM, z. s. – Muzeum a archiv populární hudby
POPMUSEUM – Museum and Archive of Popular Music
Bělohorská 150, Praha 6
www.popmuseum.cz | T.: 776 141 531
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Muzeum populární hudby: 8
Expozice
Stálá expozice a informační centrum
Kytary české výroby a další elektrické hudební nástroje a přístroje, audio a video ukázky z historie
československé populární hudby, specializované časopisy a knihy.
Výstavy
Rockfesty 1986–89. Máničky a číra v Paláci kultury.
Výstava o hudebním festivalu ze sklonku socialismu. Příběh o tom, jak se režim pokusil dostat v Paláci
kultury pod svou kontrolu nepřizpůsobivý hudební žánr a o nedozírných následcích, které to mělo.
Doprovodné akce
1. Rockfesty 1986–89.
Audiovizuální sestřih k výstavě. | Čas: 20.00–20.40
Krásné nové stroje (1/2).
Koncert legendy české nové vlny. | Čas: 21.00–21.45
Rockfesty 1986–89.
Audiovizuální sestřih k výstavě. | Čas: 22.00–22.40
Krásné nové stroje (2/2)
Koncert legendy české nové vlny. | Čas: 23.00–23.45
Rockfesty 1986–89.
Audiovizuální sestřih k výstavě. | Čas: 0.00–0.40
99
Trasa | Line
8
Exposition
Permanent Exhibition and Information Centre
Czech made guitars and other electrical musical instruments and historical equipment. Audio and
video extracts from the history of Czechoslovak pop music, specialized magazines and books.
Exhibitions
Rockfest 1986–89. Rock musicians and fans in the communist Palace of Culture.
The exhibition about a rock festival which should serve for a totalitarian regime as a controling
mechanism upon a free music genre and about the development which was a little bit different.
Accompanying events
1. Rockfest 1986–89.
Film screening. | Time: 8.00 p. m.–8.40 p. m.
Krásné nové stroje (1/2).
Concert of the Czech rock group “Krásné nové stroje” (i.e. Beautiful New Machines) which became
a legend of Czech new wave in the 1980s.
Time: 9.00 p. m.–9.45 p. m.
Rockfest 1986–89.
Film screening. | Time: 10.00 p. m.–10.40 p. m.
Krásné nové stroje (2/2)
Concert of the Czech rock group “Krásné nové stroje” (i.e. Beautiful New Machines) which became
a legend of Czech new wave in the 1980s. | Time: 11.00 p. m.–11.45 p. m.
Rockfest 1986–89.
Film screening. | Time: 12.00 a. m.–12.40 a. m.
Trasa | Line
8
Doprovodné akce
Dětský sbor ZUŠ Jana Hanuše
Letohrádek Hvězda rozezní skladby v podání žáků ZUŠ Jana Hanuše. | Čas: 19.00–19.20
Dětský sbor ZUŠ Jana Hanuše
Letohrádek Hvězda rozezní skladby v podání žáků ZUŠ Jana Hanuše. | Čas: 20.00–20.20
Klarinetové kvarteto a trio zobcových fléten
Letohrádek rozezní nástroje žáků ZUŠ Jana Hanuše. | Čas: 21.00–21.20
Klarinetové kvarteto a trio zobcových fléten
Letohrádek rozezní nástroje žáků ZUŠ Jana Hanuše. | Čas: 22.00–22.20
Klarinetové kvarteto a trio zobcových fléten
Letohrádek rozezní nástroje žáků ZUŠ Jana Hanuše. | Čas: 23.00–23.20
Klarinetové kvarteto a trio zobcových fléten
Letohrádek rozezní nástroje žáků ZUŠ Jana Hanuše. | Čas: 0.00–0.20
Exhibitions
51+
The Most Beautiful Czech Books competition, appraises the graphics, illustrations and printing of
books brought out by Czech publishing houses and printed by Czech printers during the year 2015.
Letohrádek Hvězda | The Hvězda Summer Pavilion
Památník národního písemnictví | The Museum of Czech Literature
Obora Hvězda, Praha 6
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2597-letohradek-hvezda/
T.: 731 448 561
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Obora Hvězda: 8
Expozice
Minulost a přítomnost
Expozice mapující stavební vývoj letohrádku Hvězda, životní osudy jejího zakladatele Ferdinanda
Tyrolského i soudobou rekonstrukci této výjimečné renesanční stavby.
Výstavy
51+
Nejkrásnější české knihy roku 2015. Kromě obvyklé komise letos zasedala i Nejkrásnější komise. Svou
cenu pro svou nejkrásnější knihu věnoval filozof i bezdomovec, známá zpěvačka i předškolní dítě.
100
101
Trasa | Line
9
Trasa | Line
Klášter sv. Anežky České,
Poštovní muzeum
(Nemocnice na Františku,
zast. autobusu l. 207 )
Galerie Bulharského
kulturního institutu, Dům
fotografie, Slovenský dom
v Prahe,Poštovní muzeum
(Dlouhá třída,
zast. autobusu l. 207)
Armádní muzeum
Žižkov, Karlin Studios
(Pernerova, zast.
autobusu l. 207)
Muzeum hl. m. Prahy
(Florenc,
zast. autobusu l. 207)
Colloredo-Mansfeldský
palác, Galerie Hollar,
Knihovna Václava Havla,
Náprstkovo muzeum
asijských, afrických
a amerických kultur,
Muzeum Bedřicha
Smetany, Kino NFA
Ponrepo
(Karlovy lázně,
v pravidelné zast. TRAM)
Goethe-Institut,
Knihovna Václava Havla,
Zpěvácký spolek
Hlahol v Praze,
Galerie Věda a umění,
Knihovna Akademie
věd ČR
(Masarykovo nábř.,
dočasná zast.)
CENTRÁLNÍ PŘESTUP
STAROMĚSTSKÁ
UK – Karolinum
(Nám. Republiky,
zast. autobusu l. 207)
Galerie Lucerna,
Novoměstská radnice,
Stomatologické muzeum,
Langhans – Centrum
Člověka v tísni
(Štěpánská,
v zast. autobusu l. 510)
Podskalská celnice na Výtoni
(Výtoň, občasná zast. TRAM)
Dům národnostních menšin,
Muzeum Antonína Dvořáka
(2 x I. P. Pavlova,
zast. autobusu l. 505)
Anatomické muzeum, Fausťák,
Národní památník hrdinů
heydrichiády, Novoměstská radnice
(Karlovo náměstí, v zast. TRAM)
Botanická zahrada a skleníky PřF UK
(Botanická zahrada,
v pravidelné zast. TRAM)
Geografická knihovna, Chlupáčovo
muzeum historie Země,
Mineralogické muzeum,
Mapová sbírka
(Albertov, v pravidelné zast. TRAM)
102
Vládní salonek Českých
drah, Galerie Emilie
Paličkové
(Hlavní nádraží,
zast. autobusu l. 505)
9
Podskalská celnice na Výtoni | Podskalí Custom House at Výtoň
Muzeum hlavního města Prahy | City of Prague Museum
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2
www.muzeumprahy.cz/podskalska-celnice-na-vytoni/
T.: 224 919 833
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Výtoň: 9
Expozice
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
Tato bývalá celnice je posledním zachovaným zbytkem starobylé rybářské osady Podskalí. Osada
Podskalí existovala již od sklonku 12. st.
Doprovodné akce
Samoobslužné pracovní listy
Pro návštěvníky jsou připraveny samoobslužné pracovní listy. | Čas: 19.00–1.00
Exposition
Vanished Podskalí and Life on the Vltava
The former customs house building at Vytoň, number 412 on what is now Rašínovo nábřeží, is the
last remnant of the ancient Podskalí.
Geografická knihovna
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Albertov 6, Praha 2, 2. patro
www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Albertov: 9
Expozice
Knihovna geografie | Největší česká oborová knihovna nabízí 97 000 dokumentů. Zpracovává
také největší oborovou bibliografii GEOBIBLINE, která nabízí 211 000 bibliografických záznamů
a 40 000 připojených plných textů.
Výstavy
Dlouhodobé změny krajiny Česka
Doprovodné akce
Hledáme na mapě se čtyřmi světadíly | Asistované georeferencování map v doprovodu
4 světadílů: Asie, Afrika, Amerika, Austrálie, pro malé i velké. Přijďte si vyzkoušet práci se starou
digitalizovanou mapou. K dispozici jsou pc i lektoři. | Čas: 19.00–0.00
103
Trasa | Line
9
Chlupáčovo muzeum historie Země
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Albertov 6, Praha 2
www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum
T.: 221 951 476
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Albertov: 9
Expozice
Chlupáčovo muzeum historie Země
Chlupáčovo muzeum historie Země je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou sbírek Ústavu geologie
a paleontologie. Slouží k výuce/výzkumu v oblasti geologie, stratigrafie, paleontologie a dalších oborů.
Výstavy
Příběh kapky – Jaroslav Heyrovský a jeho životní příběh (1. patro)
Každý příběh má svůj začátek i konec. Putovní výstava byla vytvořena k 50. výročí Nobelovy ceny
udělené Jaroslavu Heyrovskému a představuje na fotografiích, filmech a mnoha exponátech (např.
vývojová řada polarografů) příběh pana Heyrovského. Organizátor: Přírodovědecká fakulta UK
a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.
Doprovodné akce
Molekulární bar
Taky vám v dětství říkali, že hrát si s jídlem se nesluší? V molekulárním baru vedeném Přírodovědci.
cz vám rádi dokážeme pravý opak. | Čas: 19.00–1.00
Pravda a fikce kinematografie (Jiří Dolanský) – (Velká geologická posluchárna)
Potkáme mimozemské civilizace? Budeme se teleportovat? Oživíme dinosaury? Ve filmech to
funguje, ale co ve skutečnosti? Cílem přednášky je poukázat na změny vědeckých zákonů ve filmech
a objasnit je. | Čas: 20.00–21.30
Čichám, čicháš, čicháme
Jak bystrý máte čich? Přijďte to zjistit k našemu stánku, kde si budete moci vyzkoušet, jak se čich
testuje, a přesvědčit se, že se bez něj neobejdeme.
Čas: 19:00–23:00
Komentované prohlídky
Příběh kapky – Jaroslav Heyrovský a jeho životní příběh (1. patro)
Komentované prohlídky k výstavě „Příběh kapky“, vedené autorkou výstavy Květou Stejskalovou.
Putovní výstava byla vytvořena při příležitosti 50. výroční udělení Nobelovy ceny za chemii
profesoru Přírodovědecké fakulty UK Jaroslavu Heyrovskému. Prohlídka začíná vždy každou
půlhodinu. | Čas: 19.00–1.00
104
Trasa | Line
9
Mapová sbírka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Albertov 6, Praha 2, 2. patro
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Albertov: 9
Expozice
Exkurze do Mapové sbírky
Mapová sbírka obsahuje 130 000 map, 2 000 atlasů, 90 glóbů a 10 000 dalších dokumentů.
Návštěvníci uvidí glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od S. Münstera,
J. A. Komenského a dalších.
Výstavy
Dlouhodobé změny krajiny Česka
Doprovodné akce
Videoprezentace (předsálí Mapové sbírky, 2. patro.) | Digitální prezentace nabízí ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů, video z návštěvy prof. Güntera Schildera, video o georeferencování
starých map a animaci bitvy o Maltu. | Čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Kartografická procházka staletími
Komentované prohlídky nejvýznamnější mapovou sbírkou střední Evropy v dobových kostýmech,
každou celou hodinu od 19.00 do 24.00 (poslední vstup). | Čas: 19.00–1.00
Mineralogické muzeum
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Albertov 6, Praha 2, 1. patro
www.natur.cuni.cz/geologie/mineralogicke-muzeum
T.: 221 951 950
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Albertov: 9
Expozice
Mineralogické muzeum
Sbírkový fond shromažďuje dokladový materiál pro účely vědeckého výzkumu a v současné době je
v něm uloženo přes 22 000 vzorků. Vystavená část slouží též ke vzdělávání studentů i široké veřejnosti.
105
Trasa | Line
9
Doprovodné akce
Prodej minerálů
Odneste si domů svůj vlastní minerál! Prodejní místo je v 1. patře. | Čas: 19.00–1.00
Muzeum pod mikroskopem ve 3D (1. patro)
Přijďte prozkoumat drobné zázraky přírody a techniky. Krása některých obyčejných věcí totiž vynikne
až pod mikroskopem. Máme pro každého něco – květy, hmyz, barevné minerály, fosilie i el. součástky.
Čas: 19.00–1.00
Botanická zahrada (a skleníky) PřF UK
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Faculty of Science, Charles University in Prague
Na Slupi 16, Praha 2
www.bz-uk.cz/cs | T.: 221 951 879
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Botanická zahrada: 9
Expozice
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Zahrada má rozlohu 3,5 ha. Ve sklenících je stálá expozice tropů a suchých subtropů. Ve venkovní
expozici je unikátní exemplář jinanu dvoulaločného, Ginkgo biloba cv. Praga, starého přibližně
130 let. Nejcennější je kolekce Středoevropské květeny.
Výstavy
Výstava kaktusů a sukulentů
Výstava živých rostlin českých pěstitelů kaktusů a sukulentů.
Výstava masožravých rostlin |
Výstava živých rostlin českých pěstitelů masožravých rostlin a orchidejí.
Doprovodné akce
Skleníky botanické zahrady PřF UK
Tropické a subtropické skleníky botanické zahrady. | Čas: 19.00–1.00
106
Trasa | Line
9
Anatomické muzeum – Anatomický ústav 1. LF UK
Museum of Human and Comparative Anatomy
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
U Nemocnice 3, Praha 2
http://www.lf1.cuni.cz/muzejni-noc-2016-na-jednicce
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovo náměstí: 9
Expozice
Anatomické sbírky
V našem muzeu je mj. k vidění mnoho ve světě nedosažitelných exponátů, např. skelety primátů či
vačnatců, kostry a lebky zástupců obratlovců i soubor historických anatomických nástrojů.
Doprovodné akce
Od mumií k celebritám: Z dějin tetování
Kdy se začal člověk tetovat? Proč tak učinil? A jak se lišily techniky dávných a mimoevropských
kultur od „kérování“ elektrickým strojkem? Přednáška o tetování ve Velké posluchárně!
Čas: 17.00–18.30
Kapacita je omezena a je nutno se registrovat na mail: [email protected]
Nebojte se první pomoci
Naši studenti Vám ukážou, jak na první pomoc. Sami si vyzkoušíte masáž srdce, dýchání z úst do úst,
fixování zlomenin, zastavení krvácení a mnoho jiného. Už nikdy se nebudete muset bát někomu pomoci!
Čas: 19.00–1.00
Slož si svou kostru
Staňte se na chvíli archeologem a přitom se učte anatomii člověka! Znáte všechny kosti v těle?
Přijďte se přesvědčit. | Čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Napříč Anatomií
V Anatomickém muzeu na Vás čeká zajímavá cesta nejen lidskou anatomií. Co se v nás skrývá?
Jak se anatomie učila dříve a jak dnes? Kapacita omezená! Prohlídky po 30 minutách. Na prohlídky
se nedá předem rezervovat místo. Návštěvníci budou vpuštěni dle pořadí ve frontě.
Čas: 19.00–1.00
107
Trasa | Line
9
Fausťák – Akademický klub 1. LF UK
Fausťák – Academic club 1. LF UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Karlovo náměstí 40, Praha 2
http://www.lf1.cuni.cz/muzejni-noc-2016-na-jednicce
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovo náměstí: 9
Expozice
Faustův dům | Přijďte si odpočinout do místa, které ožívá faustovskou legendou o muži, který se
pro dosažení bohatství a úspěchu upsal peklu. Relaxujte obklopeni historií!
Výstavy
O životě a smrti Karla IV. | Prohlédněte si humorné ilustrace známého akademického malíře Pavla
Koutského a zároveň si připomeňte nejdůležitější okamžiky ze života Karla IV.
Doprovodné akce
Promítání filmů | Přijďte se podívat na český animovaný film z dílny Pavla Koutského a zapomeňte
na ruch velkoměsta.První promítání se uskuteční ve 20.00. | Čas: 20.00–1.00
Kdo si hraje, nezlobí | V klubu je pro Vás připraveno nejen občerstvení, ale především množství
her pro malé i velké. Přijďte si na stěnu namalovat svého Fausta, složit si z papíru lidské tělo nebo
postavit věž z kostí! | Čas: 19.00–1.00
Národní památník hrdinů heydrichiády
National Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror
Resslova 9a, Praha 2, vstup z ulice Na Zderaze
www.pamatnik-heydrichiady.cz | T.: 224 916 100
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovo náměstí: 9
Expozice
Stálá expozice Národního památníku hrdinů heydrichiády | Expozice mapuje historii příprav
a provedení atentátu na Heydricha, zabývá se osudy paraskupiny Anthropoid a brutální pomstou nacistické moci na odbojářích a členech církve. UPOZORNĚNÍ: Během Pražské muzejní noci bude zpřístupněno pouze muzeum a krypta. Český pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje je během akce uzavřen.
Doprovodné akce
Promítání dokumentárního filmu SS-3 | V průběhu noci mohou návštěvníci shlédnout dvacetiminutový dokumentární film o atentátu na Heydricha s názvem SS-3. Promítání začíná v 19.00
a opakuje se vždy po dvaceti minutách. | Čas: 19.00–1.00
108
Trasa | Line
9
Exposition
Permanent exhibition of The National Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror
The exhibiton maps out the history of assassination of Reinhard Heydrich, the lifes of paratroopers
from the operation Anthropoid as well as the brutal revenge of the Nazis.
Accompanying events
Projection of the documentary “SS-3” | Throughout the night the visitors can watch 20 minutes
documentary about the assassination of Reinhard Heydrich. The projection starts at 7pm and
repeats after every 20 minutes. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Novoměstská radnice | New Town Hall
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
www.nrpraha.cz | T.: 224 224 948 229
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Karlovo náměstí: 9
Expozice
Expozice ve věži | HISTORIE NOVÉHO MĚSTA a PRAHA PANORAMATICKÁ | Stálá výstava
v Bytě věžníka
Výstava představuje historii Nového Města i nejstarší pražská panoramata zachycující podobu
Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Výstavu tvoří kopie historických
rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. VYHLÍDKA Z OCHOZU VĚŽE.
Výstavy
Výstava ve věži | RADEK BROŽ – UP | Galerie ve věži
Retrospektivní ukázka z rozmanitého díla (obrazy, grafiky a objekty) umělce, který se vztahoval
k duchovním tématům a tradici naší země. Připomínka výročí jeho úmrtí v roce 1996.
Doprovodné akce
Prohlídka věže Novoměstské radnice | 221 schodů bez výtahu
Výhled na noční Prahu z ochozu věže. | Čas: 19.00–1.00
Barokní KAPLE / k nahlédnutí v I. patře věže
Původně gotická kaple, později zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi.
Čas: 19.00–1.00
Velký sál / k nahlédnutí z I. patra věže
Sál, na jehož stěnách jsou zbytky nástěnných maleb, pocházejících z 16. století a uprostřed tři sloupy.
Čas: 19.00–1.00
Konšelský salonek / k nahlédnutí v přízemí z Mázhauzu | Salonek je vybaven krásným historickým nábytkem, jeho dominantou je původní malovaný dřevěný strop. | Čas: 19.00–1.00
Mázhaus / prohlídka v přízemí radnice | Gotická vstupní sloupová síň s kamennou podlahou,
klenbou a se zbytky původních kreseb na stěnách. | Čas: 19.00–1.00
SOCHA Neptuna / k nahlédnutí ve vstupní svatební hale v přízemí | Socha z jemného pískovce,
kterou vytvořil v letech 1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch. | Čas: 19.00–1.00 Na prohlídky se
nedá předem rezervovat místo. Návštěvníci budou vpuštěni dle pořadí ve frontě.
109
Trasa | Line
9
Vinárna / k nahlédnutí část suterénních prostor
Nahlédnutí do prostor, kde bude v průběhu června zahájena dlouhodobá akce – dobrodružná
úniková hra The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV. | Čas: 19.00–1.00
Nádvoří / prohlídka nádvoří v přízemí | Dlážděné nádvoří s kašnou a studnou, na kterém jsou
umístěny k posezení polštáře sochařky Veroniky Psotkové. V kašně je k vidění kovová plastika
Anděla sochaře Pavla Krbálka. | Čas: 19.00–1.00
Street Food Festival Zone / občerstvení na nádvoří
Před tahem noční muzejní Prahou vás na nádvoří Novoměstské radnice posilní na cestu skvělé
a pestré pouliční jídlo v rámci Street Food Festival Zone. | Čas: 19.00–1.00
Café Neustadt / kavárna | Občerstvení v kavárně na nádvoří. | Čas: 19.00–1.00
Piáno na nádvoří / jedno piáno v souvislosti s projektem „Piána na ulici“ je umístěno na nádvoří
Můžete si zahrát nebo si poslechnout hudbu některého z dalších návštěvníků. | Čas: 19.00–1.00
Exposition
Exposition in the tower | HISTORY OF THE NEW TOWN and PANORAMATIC PRAGUE |
Permanent exhibition in the Towerist flat
The exhibition represents the history of the New Town and the cities oldest panoramas. The
exhibition consists of copies of historical engravings from the archives of the Museum of the City of
Prague. A VIEW FROM THE OBSERVATION DECK OF THE TOWER.
Exhibitions
Exhibition in the tower | RADEK BROŽ – UP | Gallery of the Tower
A retrospective of his diverse works (paintings, prints and objects) of this artist. Memento of his
death anniversary in 1996.
Accompanying events
Tour of the tower of The New Town Hall | 221 steps without the lift
A view from the observation deck of the tower. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The baroque CHAPEL / is available for inspection on the first floor of the tower
Originally a gothic chapel was later dedicated to the Assumption of the Virgin Mary and the patron
of the Czech lands, St. Wenceslas. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The Great Hall / can be seen from the first floor of the tower
The hall, whose walls are the remains of wall paintings, dating from the 16th century and has three
columns in the middle. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The Alderman Lounge / is available for inspection at the ground floor of the Mazhaus
The lounge is furnished with beautiful antique furniture and is dominated by original painted
wooden ceiling. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The Mazhaus / you can visit the Mazhaus at the ground floor
The gothic entrance hall has columns and a stone floor vault and there are remnants of original
drawings on the walls. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The STATUE of Neptun / is available for inspection at the entrance to the wedding hall on
the ground floor | The statue is made of fine sandstone, and was created in the years 1875–1877
by the sculptor Bohuslav Schnirch. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The Wine Bar / is available for inspection in the basement
During June there will be an grand opening of the adventure escape game The Chamber –
The treasure and secrets of Charles IV. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
110
Trasa | Line
9
The Courtyard / you can visit the Courtyard at the ground floor | Paved courtyard with a fountain and a well. There are pillows to sit on made by sculptress Veronika Psotková. The fountain has
a metal sculpture of The Angel made by the sculptor Pavel Krbálek. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Street Food Festival Zone / refreshments in the courtyard
During the Prague Muzeum Night you can taste great street food in the courtyard of the New Town
hall within the context of the Street Food Festival. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Café Neustadt / The café | Snacks in the café in the courtyard. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
The piano in the courtyard / one piano in connection with the project
You can play on the piano or listen to other playing visitors. | Time: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
Stomatologické muzeum | Museum of Stomatology
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Kateřinská 32, Praha 2
http://www.lf1.cuni.cz/muzejni-noc-2016-na-jednicce
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
Štěpánská: 9
Expozice
Stomatologie
V našem muzeu na Vás čeká například obsáhlá sbírka zvířecích lebek, histologická zobrazení zubů
a jejich anomálií, různé protetické náhrady chrupu včetně prvních obličejových epitéz!
Výstavy
Poznejte 1. lékařskou fakultu
Projděte se cestou novodobé historie 1. lékařské fakulty – od zajímavých osobností přes průlomové
okamžiky až po úspěchy i strasti. To vše cestou ke Stomatologickému muzeu!
Doprovodné akce
Úsměv, prosím
Navštivte naši improvizovanou zubní ordinaci a vyzkoušejte si pomocí zubního megakartáčku nebo
zubatého plyšového draka, jak si správně čistit zuby! | Čas: 19.00–1.00
Vědcem snadno a rychle
Vyzkoušejte si různé zdravotnické dovednosti s 1. LF UK! Čeká Vás řada chemických pokusů, naučit
se můžete odebírat krev, měřit EKG nebo si odpočiňte u arteterapie! | Čas: 19.00–1.00
Staň se doktorem | Ve vestibulu Anatomického ústavu je připraven speciální fotokoutek. Navlékněte na sebe plášť, vezměte si fonendoskop nebo tlakoměr a nechte se zvěčnit. Značka: Doktorem
snadno a rychle! | Čas: 19.00–1.00
Komentované prohlídky
Historie stomatologie | Každou hodinu na Vás čeká komentovaná prohlídka o historii a zázracích
zubního lékařství. Kapacita omezená. Na prohlídky se nedá předem rezervovat místo. Návštěvníci
budou vpuštěni dle pořadí ve frontě. | Čas: 19.00–1.00
111
Trasa | Line
10
Trasa | Line
10
MeetFactory | MeetFactory
Ke Sklárně 15, Praha 5
www.meetfactory.cz | T.: 251 551 796
otevřeno: 19.00–3.00 | open: 7.00 p. m.–3.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
MeetFactory: 10
Expozice
Galerie Kostka: Iza Tarasewicz: ULTRA HIGH TURBA TURBO III (background noise)
Výzkumná praxe Izy Tarasziewicz destiluje, kombinuje, dekonstruuje a přesměrovává materiály, aby
znovu objevila skryté aspekty a vztahy a upozornila na možnosti i nedostatky v porozumění a přístupu.
Výstavy
Galerie MeetFactory: Ztvárnění klidu
Výstava Ztvárnění klidu představuje skupinu vizuálních a performativních umělců z deseti různých
zemí, kteří se věnují nehybnosti, pozastavení a zpomalení v performativním kontextu.
Doprovodné akce
Afterparty v MeetFactory
V rámci večera vystoupí M.E.S.H (DE), KABLAM (SE/DE), Why Be (KOR/DE) a TOLE (DE/CZ).
Koncerty jsou připravovány ve spolupráci s iniciativou SHAPE. Více na webu MeetFactory.
Čas: 23.00–3.00
Divadlo MeetFactory: Nezatížení
Divadlo MeetFactory uvede scénické čtení divadelní hry Rehana Ansariho Nezatížení. Autorovy
práce budou zároveň divákům představeny v rámci skupinové výstavy Ztvárnění klidu.
Čas: 19.25–19.45
Open Studios
Rezidenti MeetFactory otevřou svoje ateliéry: Alicja Rogalska, Cristina David, Urban Space Epics,
Anne-Claire Barriga, Iza Tarasewicz, Alice de Mont, Anna Konjetzky, Robert Šalanda, Viktor Valášek
Čas: 19.00–24.00
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – nástupní
(v pravidelné zastávce BUS linky č. 118,
směr Sídliště Písnice)
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – výstupní
(v pravidelné výstupní zastávce BUS
v terminálu jih)
MeetFactory,
Výtopna Zlíchov
(MeetFactory, dočasně zřízená
zastávka v ul. Ke Sklárně,
100 metrů před vchodem
do budovy)
112
Komentované prohlídky
Rezidence: komentovaná prohlídka
Komentovaná prohlídka rezidenčních ateliérů v 1. patře MeetFactory s kurátorkou rezidenčního
programu Zuzanou Jakalovou. | Čas: 21.00–21.30
Exposition
Kostka Gallery: Iza Tarasewicz: ULTRA HIGH TURBA TURBO III (background noise)
Iza Tarasziewicz’s practice distills, combines and redirects materials so as to rediscover hidden
aspects and relations, while signifying a contingency or deficiency in understanding to access.
Exhibitions
MeetFactory Gallery: Enacting Stillness
The Enacting Stillness includes a group of visual and performance artists from 10 different countries
who are engaged with stillness, stoppage, and slowing down in the context of performance.
113
Trasa | Line
10
Accompanying events
After Party at MeetFactory
We will present M.E.S.H (DE), KABLAM (SE/DE), Why Be (KOR/DE) & TOLE (DE/CZ).. The concerts are
organized in co-operation with SHAPE initiative. Check our website. | Time: 11.00 p. m.–3.00 a. m.
MeetFactory Theatre: Unburdened
MeetFactory Theatre will present stage reading of the new play Unburdened by Rehan Ansari.
The author’s art work will also be presented as part of the joint exhibition titled Enacting Stillness.
Time: 7.25 p. m.–7.45 p. m.
Open Studios
Our artists-in-residence will open studios: Alicja Rogalska, Cristina David, Urban Space Epics, AnneClaire Barriga, Iza Tarasewicz, Alice de Mont, Anna Konjetzky, Robert Šalanda, Viktor Valášek
Time: 7.00 p. m.–0.00 a. m.
Guided tours
Residency: Guided Tour
The guided tour through the residential 1st floor with curator artist-in-residence programme at
MeetFactory Zuzana Jakalová. | Time: 9.00 p.m.–9.30 p. m.
Výtopna Zlíchov | Round-House Zlíchov
Ke Sklárně 2588, Praha 5
www.masinka.cz | T.: 775 317 903
otevřeno: 19.00–1.00 | open: 7.00 p. m.–1.00 a. m.
zastávka a trasa | bus stop and line:
MeetFactory: 10
Expozice
Parní lokomotivy značek ČKD Praha a Škoda Plzeň
Sbírka parních průmyslových lokomotiv značek ČKD a Škoda – pod parou bude provozní
lokomotiva 213.902, vystavované budou i neprovozní 313.901, 317.903 a 327.904.
Motorové lokomotivy značek ČKD Praha a TSM Martin
Sbírka motorových lokomotiv československé výroby – vystaveny budou lokomotivy řad T211.0,
T334.0 a T444.0.
Ruská lokomotiva z Kalugy
Motorová lokomotiva T203.0531 vyrobená v lokomotivce Mašinostroitělnyj zavod Kaluga pro
československý průmysl.
Parní válec značky ČKD
Provozní parní válec Mamut z roku 1930 s možností svezení.
Komentované prohlídky
Strojvůdcovská budka
Vstup na stanoviště strojvedoucího a topiče parní lokomotivy. Odborný výklad konstrukce
a ovládání lokomotivy.
Čas: 19.00–1.00
114
Muzeum
městské hromadné
dopravy
Nově otevřeno i každou
ých
středu formou komentovan
prohlídek s pr ův od ce m .
9.00
hodin
11.00
hodin
13.00
hodin
Od 25. března
do 17. listopadu
o sobotách, nedělích
a svátcích.
Kontakt:
Praha 6, Patočkova 4,
tel.: 296 128 900
Více informací na:
www.dpp.cz/linka-91
www.dpp.cz/muzeum-mhd
115
116
23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04 1:14 1:24 1:34
18:40 18:47 18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40
18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48
18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 19:45 19:53
18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 19:46 19:54
18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56
18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35 19:43 19:50 19:58
18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59
Pernerova
Vítkov
U Památníku
Pernerova
Florenc
Náměstí Republiky
Dlouhá třída
Nemocnice Na Františku 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:02
Staroměstská
23:15 23:23 23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:48 0:58 1:08
23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:55 1:05 1:15
18:38 18:43 18:48 18:53 18:58 19:03 19:08 19:13 19:18
18:39 18:44 18:49 18:54 18:59 19:04
18:41 18:46 18:51 18:56 19:01 19:06
18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10
18:48 18:53 18:58 19:03 19:08 19:13
I. P. Pavlova
Karlov
Vyšehrad
I. P. Pavlova
Hlavní nádraží
18:36 18:41 18:46 18:51 18:56 19:01 19:06 19:11 19:16
18:39 18:44 18:49 18:54 18:59 19:04
18:46 18:51 18:56 19:01 19:06 19:11
18:51 18:56 19:01 19:06 19:11 19:16
18:54 18:59 19:04 19:09 19:14 19:19
Hradčanská
Vozovna Střešovice
Hradčanské nám.
Vozovna Střešovice
Hradčanská
18:59 19:04 19:09 19:14 19:19 19:24
19:01 19:06 19:11 19:16 19:21 19:26 19:31 19:36 19:41
Malostranská
Staroměstská
0:39 0:44 0:49 0:54 0:59 1:05 1:11 1:17 1:23 1:29
0:34 0:39 0:44 0:49 0:54 1:00 1:06 1:12 1:18 1:24
0:31 0:36 0:41 0:46 0:51 0:57 1:03 1:09 1:15 1:21
0:26 0:31 0:36 0:41 0:46 0:52 0:58 1:04 1:10 1:16
0:19 0:24 0:29 0:34 0:39 0:45 0:51 0:57 1:03 1:09
0:16 0:21 0:26 0:31 0:36 0:42 0:48 0:54 1:00 1:06
0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:38 0:44 0:50 0:56 1:02
0:16 0:21 0:26 0:31 0:36 0:41 0:46 0:51 0:56 1:01 1:07 1:13 1:19 1:25 1:31
23:47 23:52 23:57 0:02 0:07
V ČASOVÉM
23:51 23:56 0:01 0:06 0:11
OBDOBÍ
19:00–24:00 23:54 23:59 0:04 0:09 0:14
19:09 19:14 19:19
HODIN
19:16 19:21 19:26
0:01 0:06 0:11 0:16 0:21
BUDE NA LINCE
19:21 19:26 19:31
0:06 0:11 0:16 0:21 0:26
JEDNOTNÝ
INTERVAL
19:24 19:29 19:34
0:09 0:14 0:19 0:24 0:29
5 MINUT
19:29 19:34 19:39
0:14 0:19 0:24 0:29 0:34
18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10
18:32 18:37 18:42 18:47 18:52 18:57 19:02 19:07 19:12
Staroměstská
Malostranská
Linkový JŘ linky 4
23:45 23:50 23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:36 0:42 0:48 0:54 1:00
0:07 0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:58 1:04 1:10 1:16 1:22
0:09 0:14 0:19 0:24 0:29 0:34 0:39 0:44 0:49 0:54 1:00 1:06 1:12 1:18 1:24
Staroměstská
18:54 18:59 19:04 19:09 19:14 19:19 19:24 19:29 19:34
Nemocnice Na Františku 18:52 18:57 19:02 19:07 19:12 19:17 19:22 19:27 19:32
0:03 0:08 0:13 0:18 0:23 0:28 0:33 0:38 0:43 0:48 0:54 1:00 1:06 1:12 1:18
0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:51 0:57 1:03 1:09 1:15
23:56 0:01 0:06 0:11 0:16 0:21 0:26 0:31 0:36 0:41 0:47 0:53 0:59 1:05 1:11
23:54 23:59 0:04 0:09 0:14 0:19 0:24 0:29 0:34 0:39 0:45 0:51 0:57 1:03 1:09
23:53 23:58 0:03 0:08 0:13 0:18 0:23 0:28 0:33 0:38 0:44 0:50 0:56 1:02 1:08
23:51 23:56 0:01 0:06 0:11 0:16 0:21 0:26 0:31 0:36 0:42 0:48 0:54 1:00 1:06
18:36 18:41 18:46 18:51 18:56 19:01 19:06 19:11 19:16
Muzeum
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
19:09 19:14 19:19
BUDE NA LINCE
19:11 19:16 19:21
JEDNOTNÝ
INTERVAL
19:15 19:20 19:25
5 MINUT
19:18 19:23 19:28
23:47 23:52 23:57 0:02 0:07 0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:38 0:44 0:50 0:56 1:02
23:50 23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:41 0:47 0:53 0:59 1:05
18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15
Hlavní nádraží
23:45 23:50 23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:36 0:42 0:48 0:54 1:00
18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10
23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10 1:17 1:25 1:33
23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:03 1:10 1:18 1:26
23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02 1:09 1:17 1:25
23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:37 0:45 0:52 1:00 1:07 1:15 1:23
23:32 23:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:10 1:18
Nemocnice Na Františku 18:32 18:37 18:42 18:47 18:52 18:57 19:02 19:07 19:12
Staroměstská
Linkový JŘ linky 3
19:02 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 19:55 20:03
19:09 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55 20:02 20:10
Veletržní palác
Staroměstská
Výstaviště Holešovice 19:01 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39 19:47 19:54 20:02
18:59 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45 19:52 20:00
odj. 18:54 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55
příj. 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30 19:37 19:45
Nádraží Holešovice
Trója
23:17 23:25 23:32 23:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:50 1:00 1:10
Výstaviště Holešovice 18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38
18:40 18:47 18:55 19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40
18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37
Nádraží Holešovice
23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07
18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Staroměstská
23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00
23:35 23:43 23:50 23:58 0:05 0:13 0:20 0:28 0:35 0:43 0:50 0:58 1:08 1:18 1:28
23:33 23:41 23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:06 1:16 1:26
23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:46 0:54 1:04 1:14 1:24
23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:53 1:03 1:13 1:23
23:25 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:58 1:08 1:18
23:17 23:25 23:32 23:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:50 1:00 1:10
23:16 23:24 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:49 0:59 1:09
Veletržní palác
Linkový JŘ linky 2
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00 HOD.
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:47 0:54 1:02 1:12 1:22 1:32
18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39
Florenc
19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49 19:56 20:04
23:36 23:44 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:51 0:59 1:09 1:19 1:29
18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37
Náměstí Republiky
23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07
23:12 23:20 23:27 23:35 23:42 23:50 23:57 0:05 0:12 0:20 0:27 0:35 0:45 0:55 1:05
18:35 18:42 18:50 18:57 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35
Dlouhá třída
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00 HOD.
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00
23:09 23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:42 0:52 1:02
18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Nemocnice Na Františku 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32
Staroměstská
Linkový JŘ linky 1
Jízdní řády | Timetables
Jízdní řády | Timetables
117
118
18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32
18:34 18:41 18:49 18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34
18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37
18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39
Karlovy lázně
Masarykovo nábřeží
Švandovo divadlo
Hellichova
23:07 23:15 23:22 23:30 23:37 23:45 23:52 0:00 0:07 0:15 0:22 0:30 0:40 0:50 1:00
18:36 18:44 18:51 18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36
18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17 19:24 19:32 19:39
18:42 18:50 18:57 19:05 19:12 19:20 19:27 19:35 19:42
18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30 19:38 19:45
Korunovační
Pelléova
Dejvická
Vozovna Střešovice
18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 19:40 19:48 19:55
18:56 19:04 19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49 19:56
19:02 19:10 19:17 19:25 19:32 19:40 19:47 19:55 20:02
19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44 19:51 19:59 20:06
19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46 19:53 20:01 20:08
19:11 19:19 19:26 19:34 19:41 19:49 19:56 20:04 20:11
19:18 19:26 19:33 19:41 19:48 19:56 20:03 20:11 20:18
Obora Hvězda
Petřiny
Vozovna Střešovice
Dejvická
Pelléova
Korunovační
Staroměstská
Muzeum populární hudby 18:50 18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35 19:43 19:50
18:30 18:38 18:45 18:53 19:00 19:08 19:15 19:23 19:30
Staroměstská
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA
LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
▼
0:30
▼
0:50
▼
1:10
23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:48 0:56 1:03 1:11 1:18 1:28 1:38
23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:04 1:11 1:21 1:31
23:38 23:46 23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:53 1:01 1:08 1:18 1:28
23:36 23:44 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:51 0:59 1:06 1:16 1:26
23:32 23:40 23:47 23:55 0:02 0:10 0:17 0:25 0:32 0:40 0:47 0:55 1:02 1:12 1:22
23:26 23:34 23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:41 0:49 0:56 1:06 1:16
23:25 23:33 23:40 23:48 23:55 0:03 0:10 0:18 0:25 0:33 0:40 0:48 0:55 1:05 1:15
23:20 23:28 23:35 23:43 23:50 23:58 0:05 0:13 0:20 0:28 0:35 0:43 0:50 1:00 1:10
23:15 23:23 23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:38 0:45 0:55 1:05
23:12 23:20 23:27 23:35 23:42 23:50 23:57 0:05 0:12 0:20 0:27 0:35 0:42 0:52 1:02
23:09 23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:39 0:49 0:59
23:06 23:14 23:21 23:29 23:36 23:44 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:46 0:56
23:00 23:08 23:15 23:23 23:30 23:38 23:45 23:53 0:00 0:08 0:15 0:23 0:30 0:40 0:50
0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:56 1:02 1:08 1:14 1:20
23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:46 0:52 0:58 1:04 1:10
23:47 23:52 23:57 0:02 0:07 0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:38 0:44 0:50 0:56 1:02
23:45 23:50 23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:36 0:42 0:48 0:54 1:00
0:39 0:49 0:59 1:09 1:19 1:29 1:39
0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22
0:18 0:28 0:38 0:48 0:58 1:08 1:18
0:10
0:02 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02
23:58 0:08 0:18 0:28 0:38 0:48 0:58
23:55 0:05 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55
23:40 23:50 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40
23:23 23:31 23:38 23:46 23:53 0:01 0:08 0:16 0:23 0:31 0:38 0:46 0:56 1:06 1:16
23:21 23:29 23:36 23:44 23:51 23:59 0:06 0:14 0:21 0:29 0:36 0:44 0:54 1:04 1:14
23:18 23:26 23:33 23:41 23:48 23:56 0:03 0:11 0:18 0:26 0:33 0:41 0:51 1:01 1:11
23:16 23:24 23:31 23:39 23:46 23:54 0:01 0:09 0:16 0:24 0:31 0:39 0:49 0:59 1:09
23:14 23:22 23:29 23:37 23:44 23:52 23:59 0:07 0:14 0:22 0:29 0:37 0:47 0:57 1:07
23:11 23:19 23:26 23:34 23:41 23:49 23:56 0:04 0:11 0:19 0:26 0:34 0:44 0:54 1:04
23:09 23:17 23:24 23:32 23:39 23:47 23:54 0:02 0:09 0:17 0:24 0:32 0:42 0:52 1:02
18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 V ČASOVÉM OBDOBÍ
18:32 18:37 18:42 18:47 18:52 18:57 19:02 19:07 19:12 19:00–24:00 HODIN
BUDE NA LINCE
18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 JEDNOTNÝ INTERVAL
5 MINUT
18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30
Linkový JŘ linky 8
Staroměstská
Muzejní
Malostranská
Staroměstská
Linkový JŘ linky 7
19:07 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22
19:24 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19 20:29 20:39
20:10
Staroměstská
▼
Prosek
19:50
19:03 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 20:08 20:18
▼
Letecké muzeum
19:30
18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02
Letecké muzeum
▼
18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58
Letňany
19:10
18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05
Prosek
▼
18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50
Staroměstská
Ctěnice
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
7–8 MINUT
PO CELOU
22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:10 23:20 23:30
DOBU PROVOZU
22:35 22:45 22:55 23:05 23:15 23:25 23:35 23:45
BUDE NA LINCE
20:08
22:38 22:48 22:58 23:08 23:18 23:28 23:38 23:48
JEDNOTNÝ
INTERVAL
20:12
22:42 22:52 23:02 23:12 23:22 23:32 23:42 23:52
10 MINUT
▼
DO ZASTÁVKY 22:50 ▼ 23:10 ▼ 23:30 ▼ 23:50 ▼
20:28 LETECKÉ MUZEUM 22:58 23:08 23:18 23:28 23:38 23:48 23:58 0:08
A 20 MINUT
20:32
23:02 23:12 23:22 23:32 23:42 23:52 0:02 0:12
DO ZASTÁVKY
20:49
23:19 23:29 23:39 23:49 23:59 0:09 0:19 0:29
CTĚNÍCE
18:46 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38 19:46
Staroměstská
Linkový JŘ linky 6
18:44 18:51 18:59 19:06 19:14 19:21 19:29 19:36 19:44
Malostranská
Malostranské náměstí 18:41 18:48 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33 19:41
18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22 19:30
Staroměstská
Linkový JŘ linky 5
Jízdní řády | Timetables
Jízdní řády | Timetables
119
0:20 0:35 0:50 1:05
0:23 0:38 0:53 1:08
0:27 0:42 0:57 1:12
18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:35 21:50 22:05 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05
18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:38 21:53 22:08 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08
18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:42 21:57 22:12 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12
MeetFactory
Smíchovské nádraží
Linkový JŘ linky 10
19:02 19:07 19:12 19:17 19:22 19:27 19:32 19:37 19:42
Staroměstská
Nemocnice Na Františku 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40
18:57 19:02 19:07 19:12 19:17 19:22 19:27 19:32 19:37
18:56 19:01 19:06 19:11 19:16 19:21 19:26 19:31 19:36
Náměstí Republiky
Dlouhá třída
18:54 18:59 19:04 19:09 19:14 19:19 19:24 19:29 19:34
Florenc
18:52 18:57 19:02 19:07 19:12 19:17 19:22 19:27 19:32
Armádní muzeum
18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30
Hlavní nádraží
18:47 18:52 18:57 19:02 19:07 19:12 19:17 19:22 19:27
I.P.Pavlova
18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25
I.P.Pavlova
18:41 18:46 18:51 18:56 19:01 19:06 19:11 19:16 19:21
18:43 18:48 18:53 18:58 19:03 19:08 19:13 19:18 19:23
Štěpánská
Karlovo náměstí
Smíchovské nádraží
0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:55 1:00 1:06 1:12 1:18 1:24 1:30
0:17 0:22 0:27 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:02 1:08 1:14 1:20 1:26 1:32
0:11 0:16 0:21 0:26 0:31 0:36 0:41 0:46 0:51 0:56 1:02 1:08 1:14 1:20 1:26
0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:57 1:03 1:09 1:15 1:21 1:27
0:07 0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:37 0:42 0:47 0:52 0:58 1:04 1:10 1:16 1:22
0:09 0:14 0:19 0:24 0:29 0:34 0:39 0:44 0:49 0:54 1:00 1:06 1:12 1:18 1:24
0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:50 0:56 1:02 1:08 1:14 1:20
0:02 0:07 0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:37 0:42 0:47 0:53 0:59 1:05 1:11 1:17
0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:51 0:57 1:03 1:09 1:15
23:58 0:03 0:08 0:13 0:18 0:23 0:28 0:33 0:38 0:43 0:49 0:55 1:01 1:07 1:13
23:56 0:01 0:06 0:11 0:16 0:21 0:26 0:31 0:36 0:41 0:47 0:53 0:59 1:05 1:11
23:54 23:59 0:04 0:09 0:14 0:19 0:24 0:29 0:34 0:39 0:45 0:51 0:57 1:03 1:09
23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:46 0:52 0:58 1:04 1:10
18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20
Botanická zahrada
18:38 18:43 18:48 18:53 18:58 19:03 19:08 19:13 19:18
18:39 18:44 18:49 18:54 18:59 19:04 19:09 19:14 19:19
Albertov
18:34 18:39 18:44 18:49 18:54 18:59 19:04 19:09 19:14
Masarykovo nábřeží
Výtoň
18:32 18:37 18:42 18:47 18:52 18:57 19:02 19:07 19:12
18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10
Staroměstská
Linkový JŘ linky 9
120
Karlovy lázně
V ČASOVÉM
OBDOBÍ
19:00–24:00
HODIN
BUDE NA
LINCE
JEDNOTNÝ
INTERVAL
5 MINUT
23:53 23:58 0:03 0:08 0:13 0:18 0:23 0:28 0:33 0:38 0:44 0:50 0:56 1:02 1:08
23:47 23:52 23:57 0:02 0:07 0:12 0:17 0:22 0:27 0:32 0:38 0:44 0:50 0:56 1:02
23:49 23:54 23:59 0:04 0:09 0:14 0:19 0:24 0:29 0:34 0:40 0:46 0:52 0:58 1:04
23:45 23:50 23:55 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:36 0:42 0:48 0:54 1:00
Jízdní řády | Timetables
Hlavní organizátoři:
Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, Asociace muzeí a galerií ČR
Spoluorganizátoři:
Botanická zahrada hl.m. Prahy, Bulharský kulturní institut, Český rozhlas, Dům národnostních menšin,
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Galerie AMU, Galerie Emilie Paličkové,
Galerie hlavního města Prahy, Galerie Hollar, Galerie Lucerna – Prostor pro současné umění, Galerie Věda
a umění AV ČR, Galerie Villa Pellé, Goethe-Institut, Karlin Studios, Kino NFA Ponrepo, Knihovna Akademie věd
ČR, Knihovna Václava Havla, Langhans – Centrum Člověka v tísni, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, MeetFactory, Městská knihovna v Praze, Museum Montanelli, Muzeum a archiv populární hudby
– POPMUSEUM, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Karla Zemana, Muzeum kávy Alchymista, Muzeum
městské hromadné dopravy v Praze, Muzeum Policie ČR, Národní galerie v Praze, Národní kulturní památka
Vyšehrad, Národní památník hrdinů heydrichiády, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
Národní technická knihovna, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum Praha, Novoměstská
radnice, Památník národního písemnictví, Plynárenské muzeum, Poštovní muzeum, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, Slovenský dom v Prahe, Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky,
The Chemistry Gallery, Univerzita Karlova v Praze – historické sídlo Karolinum, Vládní salonek Českých drah,
Vojenský historický ústav Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Výtopna Zlíchov, Zpěvácký spolek
Hlahol, Židovské muzeum v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Partneři akce:
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Festival muzejních nocí
Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.
www.prazskamuzejninoc.cz
Layout: ViaGaudium s.r.o.
ISBN 978-80-86611-73-0
Main organizers:
National Museum, Prague Public Transport Company, Inc., Czech Association of Museums and Galleries
Co-organizers:
Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, Academy of Sciences Library, AMU Gallery, Bulgarian Cultural
Institute, Prague City Gallery, City of Prague Museum, Coffee Museum, Czech Radio, Czech Railways, Emilie
Palickova Gallery, Faculty of Architecture – Czech Technical University in Prague, Faculty of Mathematics and
Physics – Charles University in Prague, Faculty of Science – Charles University in Prague, First Faculty of Medicine
– Charles University in Prague, Galerie Věda a umění, Gas Museum, Goethe-Institut, Hollar Gallery, House of
National Minorities, Charles University in Prague – Historical Residence Carolinum, Jewish Museum in Prague,
Karel Zeman Museum, Karlin Studios , Langhans – People in Need Center, Lucerna Gallery – Contemporary
Art Venue, MeetFactory, Municipal Library of Prague, Museum and Archive of Popular Music – POPMUSEUM,
Museum Montanelli, Museum of Czech Police, National Gallery in Prague, National Library of Technology, National
Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror, National Museum of Agriculture Prague, National Technical
Museum, New Town Hall, NFA Ponrepo Cinema, Postal Museum of the Czech Post, Prague Botanic Garden, Prague
Hlahol, Public Transport Museum, Round-House Zlíchov, Slovak House in Prague, Technical and Documentary
Museum of Prague Power Supply, The Chemistry Gallery, The Military History Institute Prague, The Museum of
Czech Literature, The National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius, Vaclav Havel Library, Villa Pellé,
Vyšehrad National Cultural Monument
Partners of the Prague Museum Night:
Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, Festival of Museum Nights
The event takes place with financial support by the Ministry of Culture of the Czech Republic and
Prague City Hall.
www.prazskamuzejninoc.cz
Layout: ViaGaudium s.r.o.
ISBN 978-80-86611-73-0
121
Botanická zahrada hl.m. Prahy, Bulharský kulturní institut, Český rozhlas, Dům
národnostních menšin, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického
v Praze, Galerie AMU, Galerie Emilie Paličkové, Galerie hlavního města Prahy, Galerie
Hollar, Galerie Lucerna – Prostor pro současné umění, Galerie Věda a umění AV ČR,
Galerie Villa Pellé, Goethe-Institut, Karlin Studios, Kino NFA Ponrepo, Knihovna
Akademie věd ČR, Knihovna Václava Havla, Langhans – Centrum Člověka v tísni,
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, MeetFactory, Městská
knihovna v Praze, Museum Montanelli, Muzeum a archiv populární hudby –
POPMUSEUM, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Karla Zemana, Muzeum
kávy Alchymista, Muzeum městské hromadné dopravy v Praze, Muzeum Policie
ČR, Národní galerie v Praze, Národní kulturní památka Vyšehrad, Národní muzeum,
Národní památník hrdinů heydrichiády, Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského, Národní technická knihovna, Národní technické muzeum,
Národní zemědělské muzeum Praha, Novoměstská radnice, Památník národního
písemnictví, Plynárenské muzeum, Poštovní muzeum, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, Slovenský dom v Prahe, Technické a dokumentační
muzeum pražské energetiky, The Chemistry Gallery, Univerzita Karlova v Praze –
historické sídlo Karolinum, Vládní salonek Českých drah, Vojenský historický ústav
Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Výtopna Zlíchov, Zpěvácký spolek
Hlahol, Židovské muzeum v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
122
16
PARTNEŘI:
V objektech NKP Vyšehrad symbolické vstupné. Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Podobné dokumenty

Brožura - pro tisk - Pražská muzejní noc 2016

Brožura - pro tisk - Pražská muzejní noc 2016 26 | Muzeum a archiv populární hudby – POPMUSEUM | Museum and Archive of Popular Music 27 | Muzeum historických nočníků a toalet | Museum of Historical Chamber Pots and Toilets

Více

Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie Zimní pohádka v podání Dejvického divadla a ostravské Slyšení. Zajímavá bude určitě i zářijová PechaKucha Night, přednáška v galerii o obrazu Toyen Krajina z Dalmácie, festival ve Studijní a vědeck...

Více

zde - Hi-fi

zde - Hi-fi ale nabízejí divákovi čím dál širší informační servis. Takže když umělec ztvárňuje jakýsi umělecký záměr v montérkách, dá se to vydržet, neboť se za ním povětšinou skví logo výrobce dejme tomu stře...

Více

časopisu Dámského investičního klubu České spořitelny, Lady In

časopisu Dámského investičního klubu České spořitelny, Lady In jak jsem chodila do mlékárny. Bývala tam nekonečná fronta a já se vždy usmála: Dobrý den! Ale nikdy mi nikdo neodpověděl, kromě prodavačky, ale ta proto, že už mě znala. Ti lidi se na mě vždycky dí...

Více

SOUTĚŽ - ZizkovskeListy.cz

SOUTĚŽ - ZizkovskeListy.cz Vyšehrad se symbolickým vstupným. I v náhradním termínu zpestří návštěvníkům noční prohlídky bohatý doprovodný program. Pro účastníky akce je zajištěna doprava zdarma speciálními autobusovými linka...

Více

Brožura - pro tisk - Pražská muzejní noc 2016

Brožura - pro tisk - Pražská muzejní noc 2016 Tato oblíbená kulturně-prezentační akce propagující činnost muzeí a  galerií přináší již od  roku 2004 možnost prozkoumat kulturní dědictví metropole v  tak trochu jiném světle. Letos se do  Pražsk...

Více

stáhnout - Co Kdy v Praze

stáhnout - Co Kdy v Praze E-mail: [email protected] Faxem na čísle 224 232 275. Předplatné a hromadné objednávky vstupenek na tel.: 222 996 130. Vstupenky je také možno rezervovat v sítích Ticketpro a Ticketportal. Předpr...

Více