Zatemnění

Komentáře

Transkript

Zatemnění
Zatemnění
Technika
252307cs/02.2009
Platí od 01.02.2009
252307-080916-Titel.indd 1
Slunce. Světlo. WAREMA.
12.03.2009 8:59:26 Uhr
WAREMA
Zatemňovací zařízení
Technický katalog
Všeobecné pokyny
Technický katalog, platný od 01.02.2009.
S vydáním této publikace ztrácejí všechny dřívější
odpovídající podklady svou platnost.
Bezpečnostní pokyny
Věnujte pozornost detailním informacím v příslušné technické
dokumentaci, resp. v návodu k montáži a obsluze.
Naše všeobecné obchodní podmínky (AGB) si můžete prostudovat
a stáhnout na naší internetové stránce www.warema.de v rubrice
„Impressum“, resp. na adrese
http://www.warema.de/Funktionsnavigation/AGB.pdf
Impressum
WAREMA Renkhoff GmbH
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld/Main
Změny za účelem technických vylepšení jsou vyhrazeny. Textová a
grafická část této dokumentace byla zpracována velice pečlivě. Za
případné chyby, které se přesto vyskytnou, jakož i za jejich důsledky,
nemůžeme nést žádnou odpovědnost.
WAREMA a logo WAREMA jsou ochranné známky
společnosti WAREMA Renkhoff GmbH. Všechny ostatní uvedené názvy
značek nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných majitelů.
Naše výrobky jsou vyráběny kusově resp. na míru a není proto možné je
vyměnit, ani vzít zpět.
© WAREMA Renkhoff GmbH
VS_252307_cs.indb 2
10.03.2009 15:22:51 Uhr
VS_252307_cs.indb 3
WAREMA všeobecně
Zatemňovací výrobní prvek
18
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
29
Horizontální zatemnění
33
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
39
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
Zatemňovací výrobní prvek
Horizontální zatemnění
4
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
WAREMA všeobecně
10.03.2009 15:22:52 Uhr
Inovace díky vizím,
úspěch z vášně.
VS_S4b13_de_210.indd 2
05.12.2008 17:40:59 Uhr
WAREMA, která začala v roce 1955 jako licenční výrobce žaluzií z lehkých kovů, patří
dnes k předním evropským firmám v oblasti techniky ochrany proti slunci. Přispělo
k tomu vizionářské myšlení, inovační jednání a úzké propojení s našimi partnery.
Trvale vyvíjíme řešení orientovaná do budoucna podle individuálních požadavků.
Optimalizujeme energetickou bilanci budov. Zlepšujeme zachování hodnot. A kvalita
života stoupá. To vše je WAREMA – a díky tomu jsme úspěšní.
Podnik vede od roku 1998 Angelique RenkhoffMücke. Stejně jako již předtím pro jejího otce
je i pro ni na prvním místě veškerého úsilí
podniku užitek zákazníků. Dlouhodobé vztahy
se zákazníky jsou pro nás stejně samozřejmé
jako kontinuita vývoje našich výrobků.
Při jednání s našimi partnery sázíme odjakživa
na stabilitu, poctivost a důvěru. Úzké propojení
s našimi cílovými skupinami − prostřednictvím
našich obchodních partnerů − stejně jako široká
přítomnost na trhu nám umožňují intenzivně
zkoumat přání a potřeby našich zákazníků. Tak
získáváme důležité impulzy pro další rozvoj
výrobků WAREMA a inovačních řešení, ze
kterých pak profitujete vy, naši zákazníci.
Přibližně s 2 600 pracovníky v Německu
působíme po celém světě – poctivě, partnersky a
s orientací na zákazníky.
VS_S4b13_de_210.indd 3
05.12.2008 17:41:22 Uhr
Zvyšování kvality života –
podle příkladů z přírody.
VS_S4b13_de_210.indd 4
05.12.2008 17:41:37 Uhr
Příroda a její rozmanité živočišné a rostlinné světy se přizpůsobuje změnám,
např. střídajícím se ročním obdobím, stále nejlépe. Květy se otevírají nebo zavírají
– v závislosti na slunečním světle. Stromy poskytují stín, a tím přirozeně vytvářejí
klimatizované životní prostory. Podle těchto vzorů zlepšuje WAREMA kvalitu života
pro nás všechny. A nachází přitom řešení, která v našich životních prostorech zvyšují
energetickou efektivitu.
Listnaté stromy jsou téměř dokonalým příkladem
techniky ochrany proti slunci. Díky svým listům
vytvářejí v létě stín. V zimě umožňují i malému
množství dopadajícího slunečního světla
prozářit až na zem. Tento příklad a podobné
vzory z přírody následuje WAREMA při vývoji
stále náročnějších realizací v oblasti technické
ochrany proti slunci. Se srovnatelně malým
úsilím dosahuje příroda maximálních možných
úspěchů. Vaše příklady nám pomáhají – podle
hesla "tolik, kolik je možné, tak málo, jak je
jen nutné" – dosahovat čím dál vyšší efektivity
a stále úsporněji, to znamená odpovědněji,
využívat zdroje, jako jsou materiály a energie.
Uvést to vše do souladu je naší vizí efektivní
ochrany proti slunci.
VS_S4b13_de_210.indd 5
05.12.2008 17:41:57 Uhr
Dáváme více,
než se od nás očekává!
VS_S4b13_de_210.indd 6
05.12.2008 17:42:14 Uhr
Kdo se přestane zlepšovat, přestane také být dobrý – tak lze shrnout nároky firmy
WAREMA na kvalitu. Nám nejde jen o to, nabídnout našim zákazníkům vysoce kvalitní
materiály a prvotřídní zpracování; chceme víc. Kromě našeho přísného managementu
kvality dbáme také na to, aby se naše výrobky a služby důsledně přizpůsobovaly měnícím
se potřebám našich zákazníků. Výsledkem je jedinečný sortiment s komplexními
řešeními a službami pro nejrůznější aplikace.
Kromě individuálních speciálních řešení – pro
moderní architekturu – a krátkých inovačních
cyklů nabízíme také prvotřídní kvalitativní
a ekologický management. Všechny používané
materiály důkladně zkoumáme s ohledem
na jejich kvalitu a také z hlediska možnosti
recyklace.
Ve výrobě klademe důraz na úspory zdrojů
a snižování
spotřeby
energie.
Různá
vyznamenání a pečeti kvality dokazují, že jsme
na správné cestě.
WAREMA Renkhoff GmbH
97828 Marktheidenfeld
Deutschland
DIN EN 13561
Ale také v oblasti servisu poskytujeme svým
partnerům více, než se od nás očekává:
intenzivní školení, individuální marketingové
nabídky a akce přímo u zákazníků představují jen
malou část našich aktivit. Kromě toho nabízíme
například speciální výpočetní programy, CAD
databáze a plánovací nástroje pro jednodušší
plánování, kalkulace a cenové nabídky.
VS_S4b13_de_210.indd 7
05.12.2008 17:42:37 Uhr
Po celém světě
v dobrých rukách.
VS_S4b13_de_210.indd 8
05.12.2008 17:42:51 Uhr
S rostoucími požadavky moderní architektury rostou také nároky na naše odborné
poradenství. Proto neustále rozšiřujeme své servisní služby a také svou servisní síť.
Kromě toho stále vzděláváme naše pracovníky v zákaznických centrech, aby vám mohli
pomáhat s využitím co možná nejlepších informací a vědomostí. WAREMA provozuje
v Německu největší síť specializovaných prodejen v odvětví. A dobře vybudovanou sítí
disponujeme také v mezinárodním měřítku. Vůbec nezáleží na tom, kde jste; my jsme
vám vždy nablízku.
Po celém světě poskytujeme architektům
a
projektantům
prostřednictvím
našich
specializovaných center odborné informace,
kterými je důsledně podporujeme při větších
projektech. Všechny dotazy jsou okamžitě
zodpovězeny. Různé plánovací pomůcky jsou
k dispozici také on-line. Můžete si tak být jisti,
že vám v komplexních projektech bude vždy
nápomocen kvalifikovaný asistent.
Navíc ale samozřejmě nabízíme také rozsáhlé
servisní a poradenské služby. Pro naše VIP
zákazníky přímo v servisních centrech – a dále
prostřednictvím celosvětové sítě partnerů
a servisů nebo přes internet.
VS_S4b13_de_210.indd 9
05.12.2008 17:43:13 Uhr
Větší energetická efektivita –
nižší emise CO2.
VS_S4b13_de_210.indd 10
05.12.2008 17:44:21 Uhr
Zvyšování kvality života, úspory energie a snižování emisí CO2; klimatizace a topení
vytvářejí ve střední Evropě ročně přes 110 milionů tun CO2. WAREMA pomáhá tyto
emise snižovat. Účinná ochrana proti slunci reguluje intenzitu slunečního záření
v našich životních prostorech. V létě brání pronikání tepla, v zimě se stará o to, aby
teplo nevyzařovalo ven. Zkrátka a dobře: Ochrana proti slunci zvyšuje kvalitu života,
přirozeným způsobem klimatizuje – a pomáhá zvýšit úspory energie.
Více než 80 milionů tun CO2 jde na konto
klimatizačních zařízení. Při cíleném sladění
opatření ochrany proti slunci a klimatizační
techniky je možné tyto emise CO2 výrazně snížit.
Například u běžně prodávaného izolačního
skla proniká do místností cca 60 % sluneční
energie. S využitím vhodných opatření ochrany
proti slunci lze pronikající sluneční energii
snížit na cca 5 %. Klimatizace pak tedy musí
zpracovávat podstatně méně vzduchu, aby
dosáhla stejných výsledků.
Ochrana proti slunci může rovněž snížit náklady
na topení: V zimě působí okna a prosklené
plochy částečně jako tepelné mosty. Podle
studie evropské organizace pro ochranu proti
slunci ES-SO lze důslednou ochranou proti
slunci ušetřit kolem 80 % energie na chlazení
budovy a 10 % energie na vytápění. Celkem
by bylo možné – jen ve střední Evropě – snížit
emise CO2 o cca 68 milionů tun a podstatně
snížit náklady na topení.
WAREMA vám zde nabízí bohatý sortiment
vhodných výrobků, spolu s kvalifikovaným
poradenstvím. A to je v souvislosti s nařízením
o úsporách energie z roku 2007 pro každého
investora ve stavebnictví důležité téma.
VS_S4b13_de_210.indd 11
05.12.2008 17:44:37 Uhr
Zatemňovací zařízení
Tma za bílého dne
Svislá
Skříňka je vyrobená z průtlačně lisovaných
hliníkových profilů a vepředu zkosená,
což ji opticky zmenšuje. Boční díly jsou z
hliníkového tlakového odlitku, takže řezné
hrany profilů skříňky jsou úplně zakryté.
Skříňky jsou k dispozici v různých velikostech.
Výpustní štěrbina je opatřena kartáčovými
těsněními, která brání odrazům světla na
skříňce.
Horizontální zatemnění
S horizontálním zatemněním WAREMA
je možné úplně zatemnit horizontální
osvětlovací otvory, např. osvětlovací kopule.
Pohon je realizován pomocí elektromotoru
a ozubeného řemenu zesíleného kevlarem,
který slouží jako prvek přenášející sílu. Pohon
stejně jako celý závěs je v zasunutém stavu
umístěn ve velmi kompaktní skříňce.
Program rolet WAREMA
Také pro naše vnitřní rolety nabízíme různá
zařízení, která se hodí k zatemňování
místností. U těchto zařízení klademe zvláštní
důraz na vysokou funkčnost a přitažlivý
design. S roletami WAREMA vám můžeme
nabídnout vhodné řešení téměř pro každou
montážní situaci, horizontální nebo vertikální, s
kazetou nebo bez.
Další informace a kompletní program výrobků
WAREMA naleznete v samostatných podkladech
nebo na www.warema.de.
VS_252307_cs.indb 4
10.03.2009 15:22:59 Uhr
Zatemňovací zařízení WAREMA představuje dokonalou ochranu proti světlu, protože
úplně zatemňuje. Závěs je 100% neprůsvitný, odolný proti infračervenému záření
a těžko hořlavý dle normy DIN 4102 B1 nebo nehořlavý dle normy DIN 4102 A2.
Všechny materiály jsou odolné proti UV záření a proti korozi.
Svislé provedení:
- Skříňky z průtlačně lisovaných
hliníkových profilů
- 4 velikosti skříněk: Vel. 9, vel.
11, vel. 13 a vel. 15
- Kartáčové těsnění na výpustní
štěrbině proti odrazům světla.
Horizontální provedení:
- Zkosený revizní kryt uzavírá kompaktní skříňku
- Komfortní motorový pohon s principem protitahu
- Přenos síly ozubeným řemenem a předpětí pružinové mechaniky
zajišťuje optimální napnutí látky.
Pohledy na tkaniny z místnosti
Tkanina ze skelných vláken
Vodicí lišty jsou vybavené kartáčovými kedry; spádová tyč s těsnicím
kedrem uzavírá okenní parapet neprůsvitně zdola. Boční koncové zátky
z plastu v koncové liště brání jakémukoli vnikání světla. Zatemnění z
hotových prvků WAREMA se pohybuje ve vodicí liště mimořádně tiše.
Šířka vodicích lišt je závislá na šířkách příslušných prvků.
Textilní tkanina
Zatemňovací štíty jsou stálobarevné a odolné proti infračervenému
záření. V navařených kapsách jsou umístěny kulaté profily z hliníku,
které zajišťují vyztužení. Všechna zařízení se dodávají v 5 různých
kombinacích barev a nátěrů a také jako tkanina ze skelných vláken.
Pro temné komory, laboratoře a rentgenové místnosti se nejlépe hodí
látka č. 1004. Tato a také všechny další textilní tkaniny jsou těžko
hořlavé dle normy DIN 4102 B. Naše tkanina ze skelných vláken PTFE
(polytetrafluoretylen) je laminovaná a klasifikovaná jako nehořlavá dle
normy DIN 4102 A2.
Řídicí jednotky, ovládání
Jako komfortní varianta ovládání
se nabízí použití rádiového
dálkového ovládání pro ruční,
resp. automatické řízení od firmy
WAREMA. Dodatečně vybavení
na náš jednotný rádiový systém
WAREMA je bez problémů a bez
velkých nákladů na kabelové
propojení možné s rádiovým
propojovacím konektorem
EWFS. Přesvědčte se sami o
rozmanitých možnostech, které
vám nabízejí řídicí jednotky od
firmy WAREMA.
VS_252307_cs.indb 5
Obsluha
Zatemňovací zařízení mohou být ovládána klikou.
V závislosti na montážní situaci je možné používat různé kloubové desky
s odnímatelnou nebo pevně namontovanou klikou. Pohodlněji se pohon
realizuje pomocí výkonného elektromotoru s ovládáním na spínač.
10.03.2009 15:23:10 Uhr
TK252307cs_871890_080904.book Seite 16 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
16
TK252307de_871358_080904.FM/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 17 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Obsah
Zatemnění
Zatemňovací výrobní prvek
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukční mezní hodnoty – Výšky prvků . . . . . .
Konstrukční mezní hodnoty – Samostatné plochy
Rozměry/Objednací údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednací údaje pro kombinace . . . . . . . . . . . . .
Detaily ovládání pro odvíjení vlevo/vpravo . . . . . .
Velikosti skříněk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prodloužení clony/skříňky. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodicí lišty/Koncovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncové lišty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Horizontální zatemnění H-VDA
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukční mezní hodnoty . . . . . . . . . . . .
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozměry skříňky/Vodicí lišta/Koncová lišta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
33
35
36
37
Příklady použití
U zavěšeného podhledu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TK252307de_871358_080904.FM/01.02.2009
17
TK252307cs_871890_080904.book Seite 18 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Popis
Zatemňovací výrobní prvek
Velikosti skříněk
1
Vel. 9
Vel. 11
111
4…178
2
3
4
8/9
Vel. 13
4…180
113
93
91
Vel. 15
152
134
154
132
5
7
Obr. 2:
4…183
4…182
6
Velikosti skříněk
Pohony
4…171
3
Obr. 1:
Zatemňovací výrobní prvek
Klika: kliková tyč s lomenou klikou v C-0, volitelně v
RAL 9016 nebo C-34.
Motor: Standardní včetně 400 mm přívodního kabelu (u
skříněk vel. 9 a rádiového motoru: přívod kabelu 1300 mm),
motor s rádiovým dálkovým ovládáním včetně ručního
vysílače, resp. motor s nouzovou ruční klikou nebo
nouzovým zasouváním, včetně zásuvné spojky.
1 Skříňka
2
3
4
5
6
7
8
9
Revizní clona
Vodicí lišta
Zatemňovací závěs
Koncová lišta
Těsnicí kedr
Vložkový profil
Výpustní štěrbina s kartáčovými kedry
Odvíjecí lišta
Skříňka – protlačované provedení
4 velikosti skříněk 9, 11, 13 a 15, ze čtyř stran uzavřené do
max. šířky 6000 mm. Boky z hliníkového -tlakového odlitku
se zakrytými řeznými hranami clon. Barvy podle vzorníku
barev RAL. K dodání s odvíjením vpravo nebo vlevo.
Vodicí lišty
Průtlačně lisované s kartáčovým kedrem a vložkovým
profilem. Barvy podle vzorníku barev RAL.
Koncová lišta
Koncová lišta z průtlačně lisovaného hliníku s těsnicím
kedrem. Barvy podle vzorníku barev RAL.
U vysoce lesklých povrchů se doporučuje vysouvací
úhelník.
18
Zatemňovací závěs
Textilní tkanina s nosnou tkaninou z Trevira CS, s
navařenými kapsami pro vyztužení 3x10 mm ve vzdálenosti
750 mm, resp. o šířce přes 3500 mm ve vzdálenosti
400 mm, po jedné straně s vrstvou PVC v 5 barvách podle
vzorkovnice: Závěs je těžko hořlavý dle normy
DIN 4102 B1.
Dodávané barvy:
1000 bílá/stříbrná
1001 šedá/stříbrná
1002 béžová/stříbrná
1004 černá/stříbrná
1005 bílá/bílá
Tkanina ze skelných vláken laminovaná s PTFE
(polytetrafluoretylen), s navařenými kapsami pro vyztužení
3x10 mm ve vzdálenosti 690 mm, dodávaná v barvě 1200
šedé/stříbrné.
Závěs je nehořlavý dle normy DIN 4102 A2.
Příslušenství
– Detekce koncové polohy
– Nouzové zasouvání
– Zadní větrání
15-0001de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 19 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
max. výška v mm
max. plocha
Samostatný závěs
v m2
Klika
Motor (skříňka
vel. 9)
Motor
(od skříňky vel. 11)
Motor s rádiovým
dálkovým
ovládáním
Motor s nouzovou
klikou (vodicí lišta
vel. 90, skříňka
vel.15)
Rychloběžný motor
Nouzové zasouvání
(max. šxv
2200x2200 mm)
Textilní tkanina B1
Tkanina ze skelných
vláken A2
min. šířka prvku v mm
min. velikost skříňky
4500
6000
12,0
6,0
8,0
35,0
35,0
35,0
12,0
4,8
3500
4000
9,0
6,0
8,0
35,0
35,0
35,0
12
4,8
600
680
640
11
680
11
800
15
720
11
1440
9
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
Upozornění:
U sdružených zařízení (max. 3 závěsy) je nutné připočítat na
každé spojení 10% plochy závěsu pro tření!
Při použití detekce koncové polohy se zvětšuje minimální
šířka prvku o 170 mm!
Spojka skříněk od vel. 11 je plynule nastavitelná, což
umožňuje regulovat synchronní chod závěsů.
U skříněk vel. 9 je zásuvná spojka umístěná vně a tedy
viditelná.
Nouzové zasouvání: Dodává se u samostatných zařízení v
provedení s odvíjením vpravo a bez vodorovného připojení
stropu.
Maximální šířka a výška jsou omezené na 2200 mm!
Musíte se ovšem informovat u místního stavebního úřadu,
zda je montáž tohoto nouzového zasouvacího zařízení
zásadně možná. Mohou existovat místní předpisy a
podmínky, které používání nouzových zasouvacích zařízení
zakazují. To nemůže WAREMA v každém jednotlivém
případě zkoumat.
Vel. 9
2600
–
–
Vel. 11
–
4000
–
Vel. 13
–
5000
4000
Horizontální zatemnění
Max. výšky prvků [mm]
Hřídel Ø 50
Hřídel Ø 61
Hřídel Ø 78
Zatemňovací výrobní prvek
Druhy ovládání a max. plochy [m2]
Mezní hodnoty
max. šířka v mm
VDA 13
WAREMA všeobecně
Konstrukční mezní hodnoty – Výšky prvků
Zatemňovací výrobní prvek
Vel. 15
–
6000
5000
– FSCH vel. 50: do šířky prvku 2500 mm
– FSCH vel. 70: do šířky prvku 3500 mm
– FSCH vel. 90: od šířky prvku 3501 mm
– Hřídel Ø 50:
do šířky prvku 3000 mm pouze pro skříňky vel. 9
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
– Hřídel Ø 61:
do šířky prvku 3500 mm pro skříňky vel. 11, 13 a 15
– Hřídel Ø 78:
do šířky prvku 4500 mm pro skříňky vel. 13 a 15
15-0001de.fm/01.02.2009
19
TK252307cs_871890_080904.book Seite 20 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Konstrukční mezní hodnoty – Samostatné plochy
Zatemňovací výrobní prvek
Maximální rozměry samostatných ploch
Výška
[mm]
Šířka [mm]
800
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
Skříňka vel. 9
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
Skříňka vel. 11
Skelné vlákno 4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4900
5000
Skříňka vel. 13
5100
5200
5300
FSCH vel. 50
4800
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
20
Skříňka vel. 15
15-0002de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 21 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Konstrukční mezní hodnoty – Samostatné plochy
Zatemňovací výrobní prvek
Maximální rozměry samostatných ploch
Výška
[mm]
Šířka [mm]
–
2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
Skelné vlákno 1500
1600
Textil
Zatemňovací výrobní prvek
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
Skříňka vel. 13
2500
2600
Skříňka vel. 9
2700
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3600
3700
3800
3900
4000
Skříňka vel. 11
4100
4200
4300
4400
FSCH vel. 70 a hřídel D61
3500
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
FSCH vel. 90 a hřídel D78
2800
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Horizontální zatemnění
4500
15-0002de.fm/01.02.2009
21
TK252307cs_871890_080904.book Seite 22 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Rozměry/Objednací údaje
Zatemňovací výrobní prvek
Objednací výška
Odvíjení vpravo v ostění
4…172
Objednací šířka
Obr. 3:
Odvíjení vpravo
Odvíjení vlevo v ostění
Objednací výška
10
4…173
Objednací šířka
Obr. 4:
Odvíjení vlevo
Upozornění pro všeobecné objednací údaje
– Objednací šířka = zadní hrana vodicích lišt
– Objednací výška = od spodní hrany vodicí lišty po horní
okraj skříňky
– Ovládací strana, při pohledu zevnitř
– při zadním větrání viz strana 30 f.!
– při vysouvacím úhelníku viz strana 32!
22
– Uveďte velikost skříňky, je-li odlišná od standardu (viz
konstrukční mezní hodnoty)
15-0003de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 23 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Objednací údaje pro kombinace
Zatemňovací výrobní prvek
Objednací údaje při středovém dílu vel. 100, 140, 180
Objednací šířka
28
Objednací šířka
100
50
Zatemňovací výrobní prvek
50
do šířky prvku 2500 mm
70
140
70
do šířky prvku 3500 mm
90
do šířky prvku 4500 mm
Obr. 5:
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
180
4…188
90
Středový díl vel. 100, 140, 180
Propojeno, hřídel průchozí
Propojeno, s vloženým hřídelem
< 400 mm
50/70/90
Průchozí skříňka typu 7, hřídel průchozí
Upozornění pro kombinace:
– Objednací údaje vždy při pohledu zevnitř, zleva doprava
Na objednávkovém listu uveďte:
2-dílná zařízení:
Počáteční poloha – koncová poloha
3-dílná zařízení:
Počáteční poloha – středová poloha – koncová poloha
15-0003de.fm/01.02.2009
Obr. 7:
Průchozí skříňka typu 7, samostatný vložený hřídel
Průchozí skříňka:
– Průtlačně lisovaná, ze 4 stran uzavřená do 6000 mm
– Prvek na prvek do 6000 mm (propojují se na místě
instalace)
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Obr. 6:
< 400 mm
50/70/90
4…199
50/70/90
> 400 mm
4…198
50/70/90
Horizontální zatemnění
> 400 mm
23
TK252307cs_871890_080904.book Seite 24 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Detaily ovládání pro odvíjení vlevo/vpravo
Zatemňovací výrobní prvek
Klika, vnitřní
Délka kliky
Odvíjení vlevo
Odvíjení vpravo
13
140
115
112
kliková trubka
Délka kliky
kloubová deska
Obr. 8:
Svislé vyvedení kliky
Klika, vnitřní
4…211
Vyvedení kliky dozadu
4…174
Zalomená klika
Obr. 9:
Objednací údaje pro kliku
Upozornění pro kliku:
– Standardní délka kliky 1200 mm, odlišné délky, prosím,
uveďte
– Vodorovný vývod kliky je možný u skříněk od velikosti 11
Motor, možnosti vyvedení kabelu
19
12
Y
19
12
12
19
29
12
Velikost
X
skříňky
Vel. 9 46,5
Vel. 11 56,5
Vel. 13 66,5
Vel. 15 76,5
Vyvedení kabelu vzadu
Vyvedení kabelu
nahoru
Velikost
Y
skříňky
Vel. 9 37,5
Vel. 11 42,5
Vel. 13 52,5
Vel. 15 62,5
Vyvedení kabelu
Vyvedení kabelu
do strany (při odvíjení
do předu
vlevo odpovídající
vyvedení na druhé straně)
4…175
35
19
Obr. 10: Možnosti vyvedení kabelu
Všeobecné upozornění na motorový pohon:
– Standardní délka kabelů 400 mm, skříňka vel. 9 a
rádiový motor 1300 mm
– Speciální délky 2500 mm, resp. 5000 mm, bez zásuvné
spojky, při objednání uveďte zvlášť
– Kabel standardně se zásuvnou spojkou
24
15-0003de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 25 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Velikosti skříněk
Zatemňovací výrobní prvek
Velikosti skříněk
Rozměry
H1
H2
B
Vel. 9
93
67
91
Vel. 11
113
81
111
Vel. 13
134
96
132
Vel. 15
154
110
152
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
Skříňka
4…688
10
22 (vel. 9)
14 (vel. 11-15)
H1
H2
Zatemňovací výrobní prvek
20
B
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Horizontální zatemnění
Obr. 11: Velikosti skříněk
15-0003de.fm/01.02.2009
25
TK252307cs_871890_080904.book Seite 26 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Prodloužení clony/skříňky
Zatemňovací výrobní prvek
Prodloužení skříňky typ 5
Prodloužení skříňky min. 35 mm.
Ovládací prvek není
a
v prodloužení
ířk
íš
ac
n
jed
Ob
a
ířk
íš
c
na
Prodloužení skříňky typ 6
jed
Ob
a
a
a
Poloha
Obsluha
Poloha
Obr. 12: Prodloužení skříňky typ 5
4…203
4…179
Obsluha
Obr. 13: Prodloužení skříňky typ 6
Upozornění:
Při objednání uveďte typ prodloužení (jedno- nebo
oboustranný) a rozměr „a“. Výpustní štěrbina obvykle
otevřená.
Prodloužení skříňky typ 7
a
ířk
j. š
Ob
a
ka
šíř
4…204
j.
Ob
Obr. 14: Prodloužení skříňky typu 7 pro kombinaci s průchozí
skříňkou
26
15-0003de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 27 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Vodicí lišty/Koncovky
Zatemňovací výrobní prvek
Vodicí lišty
Uzavírací plech pro vodicí lišty
FSCH 50-28 (do šířky prvku 2500 mm)
FSCH50-28 (obr.)
Zatemňovací výrobní prvek
4…193
28
50
FSCH 70-28 (do šířky prvku 3500 mm)
FSCH90-28 (do šířky prvku 4500 mm)
4…184
4…194
28
70
Obj. č. 502223 (vel. 50)
Obr. 16: Uzavírací plech
Obr. 15: Vodicí lišty
Uzavírací plech (bez
nátěru) Obj. č.
502223
502221
502222
FSCH
50-28
70-28
90-28
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
4…195
28
90
Otvor vodicí lišty
13
Ø9
Otvor
150
max. 800
max. 800
150
150
max. 800
max. 800
150
4…189
Ø 4,5
10,2
Ø9
50
Otvor
Horizontální zatemnění
50
Ø 4,5
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Obr. 17: Otvor vodicí lišty
15-0003de.fm/01.02.2009
27
TK252307cs_871890_080904.book Seite 28 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Koncové lišty
Zatemňovací výrobní prvek
Koncové lišty
12
65
32,6
53
9,4
4…196
4…170
22,6
Obr. 18: Standardní koncová lišta
Obr. 19: Koncová lišta pro opravu
starých zařízení
30
4…202
30
Vysouvací úhelník
Obr. 20: Vysouvací úhelník
28
15-0003de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 29 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Speciální provedení
Zatemňovací výrobní prvek
4…176
Objednací šířka
Obr. 21: Montážní situace
177
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
5
Objednací výška
177
Zatemňovací výrobní prvek
Vodorovné připojení stropu
Rozměr
“X”
115
136
156
Rozměr
“Y”
113
134
154
4…177
Velikost
skříňky
11er
13er
15er
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
20
Y
Horizontální zatemnění
X
Obr. 22: Rozměry
15-0003a-de.fm/01.02.2009
29
TK252307cs_871890_080904.book Seite 30 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Zadní větrání
Zatemňovací výrobní prvek
Zadní větrání pro vodicí lišty
Obr. 23: Zadní větrání pro vodicí lišty vel. 50
4…191
FSCH 70-28 (do šířky prvku 3500 mm)
4…190
FSCH 50-28 (do šířky prvku 2500 mm)
Obr. 24: Zadní větrání pro vodicí lišty vel. 70
4…192
FSCH90-28 (do šířky prvku 4500 mm)
Obr. 25: Zadní větrání pro vodicí lišty vel. 90
Světlá šířka = objednací šířka
9.5
4…185
Objednací výška
Šířka prvku
Přířez větrací lišty = výška prvku
9.5
Obr. 26: Zadní větrání na vodicích lištách
30
15-0003a-de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 31 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Zadní větrání
Zatemňovací výrobní prvek
Zadní větrání pro vodicí lišty a skříňku
9.5
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
Obr. 27: Zadní větrání na vodicích lištách a skříňce
Horizontální zatemnění
4…186
10
Objednací výška
Přířez větrací lišty = světlá výška
Výška elementu
Šířka prvku = přířez
větrací lišty
9.5
9.5
Zatemňovací výrobní prvek
Světlá šířka = objednací šířka
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
4…197
28
9,5
Obr. 28: Zadní větrací profil pouze
v odstínu RAL 9005
(černý matný)
15-0003a-de.fm/01.02.2009
31
TK252307cs_871890_080904.book Seite 32 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Vysouvací úhelník
Zatemňovací výrobní prvek
Možnosti montáže vysouvacího úhelníku (např. bez okenního parapetu nebo při nerovném
parapetu)
Výška elementu
Šířka prvku
4…200
3
Vysouvací
úhelník
Obr. 29: Vysouvací úhelník
Výška elementu
Šířka prvku
4…201
3
Vysouvací
úhelník
Obr. 30: Vysouvací úhelník
32
15-0003a-de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 33 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Popis
Horizontální zatemnění H-VDA
6
5
7
8
Zatemňovací výrobní prvek
9
4
1
4…212
Obr. 31: Horizontální zatemnění
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zatemňovací závěs
Revizní clona
Clona
Vývod kabelů
Zásuvná spojka
Spínač
Vyztužení
Koncová lišta
Vysouvací lišta s nákružkem
Kompaktní skříňka
Kompaktní skříňka o rozměrech 168 x 137 mm.
Revizní kryt zkosený z průtlačně lisovaného hliníku 2,5 mm
s integrovanou odvíjecí lištou a kartáčovou objímkou. Zadní
stěna z průtlačně lisovaného hliníku 2,0 mm. Barvy se
dodávají podle vzorníku barev RAL.
Vodicí lišta
Vodicí lišta, 85 x 52 mm, z průtlačně lisovaného hliníku. S
kartáčovým kedrem ve 4-násobném provedení. Barvy podle
vzorníku barev RAL.
Koncová lišta
Koncová lišta 79 x 49 mm z průtlačně lisovaného hliníku.
Plastová koncová zátka překrývá profilové hrany koncové
lišty. Tato oblast je tak dokonale zatemněná. Koncová lišta
se nezanořuje do skříňky. Barvy podle vzorníku barev RAL.
15-0027de.fm/01.02.2009
Příčný spojovací úhelník
Úhelníkový profil z průtlačně lisovaného hliníku, 56 x 56 mm,
s uličkou kedru pro utěsnění ve formě dvoudílného
nákružku. Ten je vyrobený z PU pěny a má vysokou
schopnost návratu do původního stavu. Přechod mezi
příčným spojovacím úhelníkem a koncovou lištou je tedy
100% zatemněný. Barvy podle vzorníku barev RAL, utěsnění
černé.
Pohon
Elektromotor s integrovanou zásuvnou spojkou na kabelu
motoru. V horní a dolní koncové poloze se motor
automaticky vypíná. Rádiové dálkové ovládání je možné s
použitím propojovacho konektoru EWFS.
Funkční popis
Funkce horizontálního zatemnění je založena na principu
protitahu. Jako tažný prvek slouží ozubený řemen s
kevlarovou vložkou. Optimálního napnutí látky se dosahuje
předpětím pružinové mechaniky.
Systém hřídelů
Pozinkovaná ocelová drážková trubka jako hřídel látky
(Ø85x1 mm) s integrovaným hliníkovým hřídelem
(Ø50x1,5 mm). Boční vložka hřídele z vysoce kvalitního
plastu, s nákružkem pro zakrytí konce hřídele. Uložení
hřídele pomocí vysoce kvalitních kuličkových ložisek.
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
1 Vodicí lišta
Horizontální zatemnění
2
3
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
10
33
TK252307cs_871890_080904.book Seite 34 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Popis/Bezpečnostní pokyny
Horizontální zatemnění H-VDA
Zatemňovací závěs
Spodní konstrukce pro montáž zařízení
Textilní tkanina s nosným materiálem z Trevira CS, s
navařenými kapsami každých 700 mm pro hliníkové výztuhy
Ø10x1 mm. Po jedné straně s vrstvou PVC podle vzorníku
barev. Závěs je těžko hořlavý dle normy DIN 4102 B1.
Spodní konstrukce pro upevnění zařízení musí být rovněž k
dispozici v budově, resp. může být na vyžádání nabídnuta
jako aplikačně technické řešení.
Při dimenzování upevňovacího podkladu, spodní
konstrukce a upevňovacího materiálu (standardně nejsou
součástí dodávky) je nutné brát v úvahu níže uvedené
hmotnostní údaje.
Tkanina ze skelných vláken laminovaná PTFE
(polytetrafluoretylen) v barvě stříbrné/šedé. S navařenými
kapsami každých 700 mm pro hliníkové výztuhy Ø10x1 mm.
Závěs je nehořlavý dle normy DIN 4102 A2.
Tabulka hmotností H-VDA
Horizontální zatemnění se závěsem z textilní
tkaniny nebo tkaniny ze skelných vláken
Bezpečnostní pokyny:
Vysunutí
80
4000 mm
70
3000 mm
2000 mm
60
1000 mm
50
40
30
20
1000
1500
2000
2500
Šířka zařízení [mm]
3000
4…213
Přídavné namáhání vyvolané zavěšenými předměty nebo
jako důsledek únavy lanka může vést k poškození nebo k
pádu zatemňovacího zařízení a je tudíž nepřípustné.
90
Hmotnost [kg]
– Je nezbytně nutné dodržovat pokyny v návodu k montáži
a jeho příloze!
– Je nutné dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci!
– Je nutné dodržovat předpisy výrobců upevňovacích
materiálů!
– Ve sportovních halách, víceúčelových halách a
podobných prostorech musí být zařízení chráněné
mřížemi, sítěmi apod.!
– S ohledem na chlorovou atmosféru nepoužívejte v
plaveckých bazénech.
Obr. 32: Tabulka hmotností H-VDA
Počet upevňovacích bodů
– Přeneste upevňovací body vodicích lišt na montážní
podklad.
– Vyvrtejte upevňovací otvory (podle montážního
podkladu)
– musíte dávat pozor na minimální vzdálenosti od okrajů –
v závislosti na montážním podkladu
Výška zařízení H
do
do
do
do
do
34
1270
2170
3070
3970
4000
mm
mm
mm
mm
mm
Počet upevňovacích
bodů na zařízení
4
6
8
10
12
15-0027de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 35 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Konstrukční mezní hodnoty
Horizontální zatemnění H-VDA
Konstrukční mezní hodnoty pro textilní tkaninu, resp. tkaninu ze skelných vláken
B1 [mm]
L [mm]
3000
1500
3000
4000
Max. plocha
[m2]
9,0
6,0
Min. šířka
[mm]
820
820
Maximální rozměry samostatných ploch
Výška
[mm]
Šířka [mm]
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
900
1000
1100
Zatemňovací výrobní prvek
Je nutné dodržet max. rozměry samostatných ploch!
1200
1300
1400
1500
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
Horizontální zatemnění
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
3700
3800
3900
4000
15-0027de.fm/01.02.2009
35
TK252307cs_871890_080904.book Seite 36 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Rozměry
Horizontální zatemnění H-VDA
=
=
100
168
12
10
16
85
36.5
Šířka zařízení
85
36.5
104
56
Vyvedení
Vyvedení kabelu
kabelu "nahoře"
"Revizní clona / clona"
Vyvedení kabelu "clona"
50
56
50
Délka osvětlovací šachty
137
56
Vyvedení
kabelu "nahoře"
168
235
Délka zařízení
Vyvedení kabelu
"Revizní clona"
85
Šířka zařízení
4...214
137
52
Délka osvětlovací šachty
52
85
50
Obr. 33: Horizontální zatemnění s elektrickým pohonem pro osvětlovací kopule
Upozornění pro všeobecné objednací údaje:
– Objednací šířka = zadní hrana vodicích lišt
– Délka zařízení = od zadního okraje skříňky po zadní
hranu příčného spojovacího úhelníku
– Strana pohonu při pohledu zdola ve směru vysouvání
– Standardní délka kabelů 400 mm se zásuvnou spojkou
– Specifikujte, prosím, vyvedení kabelu
36
15-0027de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 37 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Rozměry skříňky/Vodicí lišta/Koncová lišta
Horizontální zatemnění H-VDA
137
Zatemňovací výrobní prvek
Rozměry skříňky
4…215
168
235
Obr. 34: Rozměry skříňky
Vodicí lišty
FSCH-85-52 s otvorem
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
FSCH-85-52 s otvorem
85
85
36,5
Ø9
Obr. 36: Vodicí lišta otvor
Koncová lišta
Příčný spojovací úhelník
4
15-0027de.fm/01.02.2009
Obr. 38: Příčný spojovací úhelník
37
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Obr. 37: Koncová lišta
56
4…219
4…218
4
49
56
79
Horizontální zatemnění
Obr. 35: Vodicí lišta otvor
4…217
4…216
Ø 5,5
52
52
Ø9
20
Ø 5,5
TK252307cs_871890_080904.book Seite 38 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
38
15-0027de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 39 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Příklady použití
Horizontální zatemnění H-VDA
U zavěšeného podhledu
A
Délka osvětlovací šachty
Nosná část stropu
Svislé obložení bez nosného spojení
s vodicí lištou, vysouvací lištou nebo
skříňkou
Zatemňovací výrobní prvek
Svařovaná závěsná
konstrukce
Svislé obložení bez
nosného spojení s
vodicí lištou, vysouvací
lištou nebo skříňkou
Délka zařízení
B
Řez C-D
C
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
Šířka osvětlovací šachty
Nosná část stropu
Svislé obložení bez nosného spojení
s vodicí lištou, vysouvací lištou nebo
skříňkou
Řez A–B
D
4…220
Objednací šířka
Svařovaná závěsná
konstrukce
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Obr. 39: Příklad montáže
Horizontální zatemnění
Zavěšený
podhled
15-0027a-de.fm/01.02.2009
39
TK252307cs_871890_080904.book Seite 40 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Příklady použití
Horizontální zatemnění H-VDA
Montážní rám
X
Délka osvětlovací šachty
137
149
68
56
71
56
84.5
168
235
Délka zařízení = délka montážního rámu
Šířka osvětlovací šachty
85
71
52
137
52
12
85
71
Šířka zařízení = šířka montážního rámu
4…583
X
Obr. 40: Rozměry skříňky
Upozornění:
– Montážní rám pro montáž přímo na podklad v budově
40
15-0027a-de.fm/01.02.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 41 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA všeobecně
Příklady použití
Horizontální zatemnění H-VDA
Zatemňovací výrobní prvek
Protiběžná zařízení
Příklady použití
Vodorovné připojení stropu
137
137
Délka osvětlovací šachty
168
168
265
Délka zařízení 2
4…584
265
Délka zařízení 1
Obr. 41: Rozměry skříňky
Příklady použití
Zavěšené připojení stropu
Horizontální zatemnění
Upozornění:
– K zatemnění velkých délek osvětlovacích šachet bez
středového příčného spojení
15-0027a-de.fm/01.02.2009
41
TK252307cs_871890_080904.book Seite 42 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Rejstřík
B
Bezpečnostní pokyny
Horizontální zatemnění H-VDA 34
D
Detaily ovládání pro odvíjení vlevo/vpravo
Zatemňovací výrobní prvek 24
K
Koncová lišta
Horizontální zatemnění H-VDA 37
Koncové lišty
Zatemňovací výrobní prvek 28
Koncovky
Zatemňovací výrobní prvek 27
Konstrukční mezní hodnoty
Horizontální zatemnění H-VDA 35
Zatemňovací výrobní prvek 19, 20
O
Objednací údaje
Zatemňovací výrobní prvek 22
Objednací údaje pro kombinace
Zatemňovací výrobní prvek 23
P
Popis
Horizontální zatemnění H-VDA 33
Zatemňovací výrobní prvek 18
Příklady montáže
Horizontální zatemnění H-VDA 40, 41
Příklady použití
Horizontální zatemnění H-VDA 39
Prodloužení clony/skříňky
Zatemňovací výrobní prvek 26
R
Rozměry
Horizontální zatemnění H-VDA 36
Zatemňovací výrobní prvek 22
Rozměry skříňky
Horizontální zatemnění H-VDA 37
S
Samostatné plochy
Zatemňovací výrobní prvek 20
Speciální provedení
Zatemňovací výrobní prvek 29
V
Velikosti skříněk
Zatemňovací výrobní prvek 25
Vodicí lišta
Horizontální zatemnění H-VDA 37
Vodicí lišty
Zatemňovací výrobní prvek 27
Výšky prvků
Zatemňovací výrobní prvek 19
Vysouvací úhelník
Zatemňovací výrobní prvek 32
Z
Zadní větrání
Zatemňovací výrobní prvek 30
42
TK252307de_871358_080904SIX.fm/05.02.2007
TK252307cs_871890_080904.book Seite 43 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Seznam ilustrací
Obr. 1: Zatemňovací výrobní prvek 18
Obr. 2: Velikosti skříněk 18
Obr. 3: Odvíjení vpravo 22
Obr. 4: Odvíjení vlevo 22
Obr. 5: Středový díl vel. 100, 140, 180 23
Obr. 6: Průchozí skříňka typu 7, hřídel průchozí 23
Obr. 7: Průchozí skříňka typu 7, samostatný vložený hřídel 23
Obr. 8: Klika, vnitřní 24
Obr. 9: Objednací údaje pro kliku 24
Obr. 10: Možnosti vyvedení kabelu 24
Obr. 11: Velikosti skříněk 25
Obr. 12: Prodloužení skříňky typ 5 26
Obr. 13: Prodloužení skříňky typ 6 26
Obr. 14: Prodloužení skříňky typu 7 pro kombinaci s průchozí skříňkou
26
Obr. 15: Vodicí lišty 27
Obr. 16: Uzavírací plech 27
Obr. 17: Otvor vodicí lišty 27
Obr. 18: Standardní koncová lišta 28
Obr. 19: Koncová lišta pro opravu starých zařízení 28
Obr. 20: Vysouvací úhelník 28
Obr. 21: Montážní situace 29
Obr. 22: Rozměry 29
Obr. 23: Zadní větrání pro vodicí lišty vel. 50 30
Obr. 24: Zadní větrání pro vodicí lišty vel. 70 30
Obr. 25: Zadní větrání pro vodicí lišty vel. 90 30
Obr. 26: Zadní větrání na vodicích lištách 30
Obr. 27: Zadní větrání na vodicích lištách a skříňce 31
Obr. 28: Zadní větrací profil pouze v odstínu RAL 9005 (černý matný)
31
Obr. 29: Vysouvací úhelník 32
Obr. 30: Vysouvací úhelník 32
Obr. 31: Horizontální zatemnění 33
Obr. 32: Tabulka hmotností H-VDA 34
Obr. 33: Horizontální zatemnění s elektrickým pohonem pro osvětlovací
kopule 36
Obr. 34: Rozměry skříňky 37
Obr. 35: Vodicí lišta otvor 37
Obr. 36: Vodicí lišta otvor 37
Obr. 37: Koncová lišta 37
Obr. 38: Příčný spojovací úhelník 37
Obr. 39: Příklad montáže 39
Obr. 40: Rozměry skříňky 40
Obr. 41: Rozměry skříňky 41
TK252307de_871358_080904AVZ.fm/01.03.2009
43
TK252307cs_871890_080904.book Seite 44 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Poznámky
44
TK252307de_871358_080904AVZ.fm/01.03.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 45 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
TK252307de_871358_080904AVZ.fm/01.03.2009
45
TK252307cs_871890_080904.book Seite 46 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
Společně jsme ještě silnější
Skupina WAREMA a její společnosti
spolupracují partnersky a synergicky.
Celkem více než 2600 spolupracovníků společností WAREMA Renkhoff
GmbH, WAREMA Sonnenschutztech-
nik GmbH, WAREMA Kunststofftechnik
und Maschinenbau GmbH a WAREMA
electronic GmbH ve městech Marktheidenfeld a Limbach-Oberfrohna tvoří
kompetentní a silný tým. Těžištěm naší
Bavaria Luftbild Verlags GmbH 85379 Eching
WAREMA Renkhoff GmbH
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld/Main
Postfach 13 55
97822 Marktheidenfeld/Main
Telefon: +49 9391 20-0
Fax:
+49 9391 20-4299
Bavaria Luftbild Verlags GmbH 85379 Eching
WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH
Ostring 6
09212 Limbach-Oberfrohna
Telefon: +49 3722 710-0
Fax:
+49 3722 710-409
Zákaznické centrum
Zákaznické centrum
Vnější rolety, zatemňovací zařízení
řídicích jednotek
Telefon: +49 93 91 20-6760 a 3780;
Fax:
+49 93 91 20-6769 a 3789
Export
Telefon: +499391 20-3240;
Fax:
+499391 20-3249
46
do budoucnosti orientované společné
strategie je koncentrace na „slunce klíčovou strategii“.
WAREMA electronic GmbH
Dillberg 33
97828 Marktheidenfeld/Main
Telefon: +49 9391 20-9781
Fax:
+49 9391 20-9789
KC2_A.fm/01.03.2009
TK252307cs_871890_080904.book Seite 147 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10
WAREMA Renkhoff GmbH
)BOT8JMIFMN3FOLIPé4USB•Ft.BSLUIFJEFOGFMEt(FSNBOZ
5FMt'BYtJOGP!XBSFNBEFtXXXXBSFNBEF
WAREMA International GmbH
)BOT8JMIFMN3FOLIPé4USB•Ft.BSLUIFJEFOGFMEt(FSNBOZ
5FMt'BYtJOGP!XBSFNBDPNtXXXXBSFNBDPN
WAREMA Austria GmbH
;BVOXFHt8BMTCFJ4BM[CVSHt"VTUSJB
5FMt'BYtJOGPBVTUSJB!XBSFNBBUtXXXXBSFNBBU
WAREMA France SARL
"WFOVFEV(ÏOÏSBMEF(BVMMFt-B(BSFOOF$PMPNCFTt'SBODF
5FMt'BYtJOGPGSBODF!XBSFNBGStXXXXBSFNBGS
WAREMA Iberia S.L.
$+VBO3BNØO+JNÏOF[BQMBOUB$PNQMFKP&VSPCVJMEJOHt.BESJEt4QBJO
5FMt'BYtJOGPJCFSJB!XBSFNBFTtXXXXBSFNBFT
WAREMA International Middle East
#FTU)PNFT#VTJOFTT$FOUSF0êDF/PTU'MPPSt4IFJLI;BZFE3PBEt%VCBJt6OJUFE"SBC&NJSBUFT
5FMt'BYtJOGPEVCBJ!XBSFNBBFtXXXXBSFNBBF
WAREMA Schweiz GmbH
4UBMEFOIPGBt-JUUBVt4XJU[FSMBOE
5FMt'BYtJOGPTDIXFJ[!XBSFNBDItXXXXBSFNBDI
WAREMA Sun Shading Systems (Shanghai) Co., Ltd.
4POHIVB3PBE42*;t4IBOHIBJt13$IJOB
5FMt'BYtJOGPDIJOB!XBSFNBDOtXXXXBSFNBDO
WAREMA Sun Shading Systems (Beijing) Co., Ltd.
+JBOXBJ40)03PPN#VJMEJOHt&BTUSE3JOH3PBEt$IBP:BOH%JTUSJDUt#FJKJOHt13$IJOB
5FMt'BYtJOGPDIJOB!XBSFNBDOtXXXXBSFNBDO
U3_international.fm/01.01.2008
WAREMA International GmbH · Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 · 97828 Marktheidenfeld
www.warema.com · e-mail: [email protected]
148
U4_international.fm/14.06.2007
871890
*871855*
TK252307cs_871890_080904.book Seite 148 Dienstag, 10. März 2009 10:28 10

Podobné dokumenty

úplné zatemnění

úplné zatemnění Zatemňovací štíty jsou stálobarevné a odolné proti infračervenému záření. V navařených kapsách jsou umístěny kulaté profily z hliníku, které zajišťují vyztužení. Všechna zařízení se dodávají v 5 rů...

Více