Slajd 1 - Co je projekt SHARE - cerge-ei

Komentáře

Transkript

Slajd 1 - Co je projekt SHARE - cerge-ei
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
SHARE
Radim Boháček
NHÚ AV ČR
Struktura SHARE






Největší projekt sociálních věd
v EU
21 zemí: 85,000 respondentů
Longitudinální (každé 2 roky)
Japonsko, Indie, Čína, Korea
Brazílie, Mexiko
HRS (USA), ELSA (UK)
Mezinárodní laboratoř:
stejná metodologie,
dotazník, měření
Politika založená na faktech
(MPSV zákon o dlouhodobé
péči, předčasný odchod
do důchodu)
2
Ekonomická aktivita „fungujících“ lidí
SE
DK
DE
NL
BE
FR
CH
AT
IT
ES
GR
PL
CZ
IL
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
■Pracující ■v důchodu ■nezaměstnaní ■invalidní důchodci
0.8
0.9
1
(50 až 64 let)
3
Nevyužitá kapacita

Pobídky k předčasnému odchodu do důchodu
zapříčiňují brzký odchod z pracovního trhu a
nevyužitou kapacitu pracovní síly

ČR: 41% „fungujících“ osob ve věku 50-64 let nepracuje

Rakousko 55%, Itálie 48%, Belgie 45%

Švýcarsko 18%, Švédsko 21%
4
SHARE Informace

Koordinátor
MEA Max-Planck Institut Mnichov

Data zdarma
www.share-project.org

ČR
ERIC (MŠMT)
Národohospodářský ústav AV
http://share.cerge-ei.cz
[email protected]

Sběr dat každé dva roky, prostor pro Vaše otázky
5

Podobné dokumenty

Folie 1 - SHARE - cerge-ei

Folie 1 - SHARE - cerge-ei Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Více

Folie 1 - SHARE - cerge-ei

Folie 1 - SHARE - cerge-ei Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe

Více

Zpravodaj SHARE 03/2014 - cerge-ei

Zpravodaj SHARE 03/2014 - cerge-ei Pokud bychom srovnaly věkovou kategorii 60 -64 let, nejaktivnější je tato generace ve Skandinávii, v západních státech, Rakousku a Německu pracují zejména vysokoškoláci (téměř každý druhý), u lidí ...

Více

Zpravodaj SHARE 03/2015 - cerge-ei

Zpravodaj SHARE 03/2015 - cerge-ei Co je SHARE? SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe) spočívá ve vytvoření celoevropského časosběrného datového souboru zahrnujícího osoby starší 50 let a jejich rodiny. Mezi hlav...

Více

here - cerge-ei

here - cerge-ei Effect of Childcare Leaves on Gender Unemployment Gaps (with Alena Bičáková)

Více