Technické specifikace Miragrid GX

Komentáře

Transkript

Technické specifikace Miragrid GX
Pevnost v tahu
Miragrid
Tažnost
Velikost oka
Role
podélně
příčně
podélně
příčně
podélně
příčně
šířka
délka
plocha
hmotnost
průměr
[kN/m]
[kN/m]
[%]
[%]
[mm]
[mm]
[m]
[m]
[m2]
[kg]
[m]
EN ISO 10319
20/20 T
21,0
21,0
10,0
10
–
–
5,3
100
530
58
0,22
20/20
21,0
21,0
10,5
10
25
35
5,2
100
520
100
0,25
30/30 T
30,0
30,0
10,0
10
–
–
5,3
100
530
75
0,23
35/20
38,0
20,0
10,5
12
25
25
5,2
100
520
120
0,29
35/35
38,0
38,0
10,5
10
25
35
5,2
100
520
145
0,31
35/35 T
40,0
40,0
10,0
10
–
–
5,3
100
530
90
0,24
40/40 T
42,0
42,0
10,0
10
25
25
5,3
100
530
149
0,28
40/40
42,1
42,1
10,5
10
25
25
5,2
100
520
150
0,32
55/30
58,0
30,0
10,5
12
25
25
5,2
100
520
168
0,35
55/55
58,0
58,0
10,5
10
20
35
5,2
100
520
202
0,35
55/55 T
60,0
60,0
10,0
10
–
–
5,3
100
530
124
0,32
55/30 T
65,0
40,0
10,0
10
27
25
5,3
100
530
106
0,35
80/80
84,0
84,0
10,5
10
20
35
5,2
100
520
293
0,40
80/30
84,0
30,0
10,5
12
25
25
5,2
100
520
168
0,35
80/30 T
90,0
40,0
10,0
10
27
25
5,3
100
530
122
0,40
110/30 T
116,0
35,0
10,0
10
25
25
5,3
100
530
225
0,43
110/30
116,0
30,0
10,5
12
25
25
5,2
100
520
232
0,43
160/30
168,0
30,0
10,5
12
25
25
5,2
50
260
155
0,35
200/30
210,0
30,0
10,5
12
25
25
5,2
50
260
184
0,35
400/30
420,0
30,0
10,5
12
25
25
5,2
50
260
337
0,44
Poznámky:
Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky
podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.
V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými rozměry rolí nebo o jiných technických parametrech nebo v případě zájmu o
technickou konzultaci kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e–mail: [email protected]).
Strana 1 (celkem 1)
TS_MGX_CZ_A_16_04

Podobné dokumenty

Miragrid GX – Geomříž

Miragrid GX – Geomříž Mříž musí ležet rovně, nesmí s e prohýbat, lámat ani jinak deformovat. Maximální do ba, po kterou je možné ponechat mříž Miragrid GX odkrytou bez ochra ny, je omezena na 30 dnů.

Více

Aromatické uhlovodíky - Katedra organické chemie

Aromatické uhlovodíky - Katedra organické chemie J. Slouka, I. Wiedermannová: Průvodce některými úvodními kapitolami organické chemie, UP Olomouc

Více

katalog výrobků

katalog výrobků A nezáleží na tom, jestli chcete radu, projekt nebo celou stavbu.

Více

R6 Tisová - Kamenný Dvůr a R6 Nové Sedlo - Jenišov

R6 Tisová - Kamenný Dvůr a R6 Nové Sedlo - Jenišov podloží. Proto nachází široké využití při stavbě silnic a železnic a všech typů drenážních systémů. Zvláštností na výrobku Polyfelt TS je jakost a vlastnosti jeho nekonečných vláken. Díky nim geote...

Více

Články Geosyntetika ve vodním stavitelství Příklady použití

Články Geosyntetika ve vodním stavitelství Příklady použití Ing. Veronika Lečová, GEOMAT s.r.o. Ing. Martin Kašpar, GEOMAT s.r.o. Geosyntetické výrobky jsou v posledních letech vyhledávanou alternativou klasických technologií jak pro svou ekonomickou nenáro...

Více

Články Vyztužování podloží (časopis IGS-CZ)

Články Vyztužování podloží (časopis IGS-CZ) Autor: Ing. Martin Kašpar, GEOMAT s.r.o. 

Více

PDF soubor

PDF soubor 4 sloty pro rychlou práci ukládání expozičních dat do DICOM souborů

Více