opěrné zdi - KB - BLOK systém, sro

Komentáře

Transkript

opěrné zdi - KB - BLOK systém, sro
systém vibrolisovaných betonových prvků
OPĚRNÉ ZDI
r efer enční katalog staveb
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Mostní opěry dálniční estakády v Ostravě
Název stavby:
Mostní opěry dálniční estakády v Ostravě
Místo stavby:
Ostrava - Polná
Charakteristika:
• Mostní estakáda celkové délky 588 m.
• Je navržena v místě křížení dálnice D 47 s několika silničními a železničními
komunikacemi včetně plánované vysokorychlostní trati.
• Opěra je řešena jako stupňovitá stěna tvořená zeminou vyztuženou geomřížemi.
• Pohledová úprava jednotlivých stupňů je tvořena pohledovým prvkem GRAVITY STONE
Použité materiály:
• stupňovité stěny - pohledový prvek GRAVITY STONE (přírodní štípaný)
• ukončeny zákrytovým prvkem, geomříže Tensar RE
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant:
Staský, Hustý a partneři s.r.o.
Dodavatel stavby:
ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.
Realizace: 2003
Lokalizace: Česká republika
Popis:
Mostní estakáda celkové délky 588 m byla navržena
v místě křížení dálnice D47 s několika silničními
i železničními komunikacemi včetně plánované
vysokorychlostní trati. Estakáda dále přemosťuje rybník
v bezprostřední blízkosti řeky Odry. Území s doznívajícími
účinky od báňské činnosti je pod mostní estakádou
tvořeno většinou navážkami, pod kterými se nachází
vrstva nasycených fluviálních jílů na bázi písčitých štěrků.
Tyto podmínky spolu s výskytem napjaté hladiny
podzemní vody těsně pod terénem vedly k očekávání
velmi vysokých hodnot sedání spojených s deformacemi
mostní konstrukce.
Propočty chování konstrukce ukázaly, že nejvhodnějším
řešením je výstavba mostních opěr z vyztužené zeminy
s minimální jednou konsolidační přestávkou. Úložné
prahy mostních opěr jsou z tohoto důvodu založeny na
násypu, tvořeném kvalitním zrnitým materiálem
vyztuženým geomřížemi Tensar RE. Tato konstrukce
zajišťuje životnost delší než 120 let beze změny jejího
tvaru nebo vlastností.
Ostrava
Příčný řez vyztuženou stěnou
2
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
3
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Opěrné zdi mostních objektů v Horním Žukově
Název stavby:
Opěrné zdi mostních objektů v Horním Žukově
Místo stavby:
Tošanovice
Charakteristika:
• Objekt je součástí stavby silnice I/48 Tošanovice Žukov.
• Nachází se ve složitých základových poměrech v místě stávající komunikace, potoka,
biokoridoru a hlavního vodovodního řadu.
• Mostní objekty jsou vzdálené pouze 65 m.
Použité materiály:
• mostní křídla - pohledový prvek GRAVITY STONE (přírodní štípaný)
• kotvený prostřednictvím jednoosých geomříží Tensar RE
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant:
Mott MacDonald Praha, spol. s r.o
Dodavatel stavby:
Geomat s.r.o. Brno
Realizace: 2007
Lokalizace: Česká republika
Popis:
Objekt je součástí stavby silnice I/48 Tošanovice Žukov. Stavba se nachází ve složitých základových
poměrech v místě stávající komunikace, potoka,
biokoridoru a hlavního vodovodního řadu. Tyto
překážky převádí mostní objekty SO 2208 a SO 2209
vzdálené pouhých 65 m. Blízkost mostních objektů
v kombinaci s měkkým podložím vyžadovala
nestandardní řešení pomocí měkké konstrukce
schopné odolávat svislým deformacím podloží po
výstavbě zemního tělesa.
Optimálním řešením se ukázala výstavba tělesa
z vyztužené zeminy oboustranně ohraničená opěrnými
zdmi. Tyto zdi jsou vlastně mostními křídly obou
objektů SO 2208 a SO 2209. Jsou vybudovány
svislým lícem za použití štípaných betonových tvarovek
GRAVITY STONE a jednoosých geomříží Tensar RE
a svou konstrukcí připouštějí bezporuchový průběh
nerovnoměrných svislých deformací v oblasti mostních
objektů a zároveň bezpečné zachycení vodorovných sil.
Ostrava
Tošanovice
Kladení jednotlivých vrstev
Kladení jednotlivých vrstev na sebe
Připojení geomříže
4
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
5
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Rekonstrukce opěrné zdi v Jáchymově
Název stavby:
Rekonstrukce opěrné zdi
Místo stavby:
Jáchymov, Havlíčkova ulice
Charakteristika:
• Pod stěnou je volný pozemek malého rozměru před panelovým domem.
• Nad opěrnou zdí je z části zatravněná plocha a chodník se zábradlím.
• Specifikum této opěrné zdi je to že uvnitř je umístěn parovod.
Použité materiály:
• GEOSTONE BENT, poslední řada hlavní stěny je z GEOSTONE SHELF.
Investor:
Město Jáchymov
Projektant:
Ing. Marcela Vítová
Dodavatel stavby:
Realizace: 2007
Popis:
Lokalizace: Česká republika
Jáchymov
Pod stěnou je volný pozemek malého rozměru před
panelovým domem. Nad opěrnou zdí je z části
zatravněná plocha a chodník se zábradlím.
Specifikum této opěrné zdi je to, že uvnitř je umístěn
parovod.
Obtížná demolice stávající opěrné monolitické
konstrukce – vhledem k omezenému přístupu
mechanizace. Z jednoho z rozpočtů bylo vidět, že si jen
demolice původní op.stěny vyžádají čtvrtinu veškerých
nákladů!
Dále vzhledem k financování stavby ze zdrojů EU
a čerpání v poslední chvíli výstavba probíhala za velmi
nepříznivých klim. podmínek (listopad – místo stavby
leží cca 600 m.n.m.).
Stěna z prvků BENT
Osazení kolíčků do druhé řady otvorů
6
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Prvek BENT má plastickou, zalomenou čelní plochu. Používá se stejně jako prvek FLAT zejména
pro opěrné stěny vyztužené geomřížemi. Přibližná hmotnost prvku je cca 44 kg.
Prvek SHELF je primárně určen pro osázení květinami a rostlinami. Prvek nemá dno, což
umožňuje prorůstání kořenů rostlin do nižších vrstev. Prvek má plastickou zalomenou čelní
plochu, jejíž tvar je stejný jako u prvků BENT a POT. Používá se buď samostatně a nebo v
kombinaci s prvkem POT pro vytváření svahů a v kombinaci s prvky FLAT a BENT je určen pro
vytváření teras a terasovitých stupňů opěrných stěn. Prvek má shora v bočních stěnách drážku
pro zavlažovací trubku, kapénkovou závlahu. Přibližná hmotnost prvku je cca 35 kg.
Spojovací kolíčky
Jednotlivé vrstvy zdiva se v řadách nad sebou spojují plastovými kolíčky. Tyto kolíčky se osazují
shora do kruhových otvorů a horní betonový prvek se osazuje drážkou na tyto kolíčky. Všechny
prvky systému používají jeden druh spojovacích kolíčků.
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo pro konstrukci vyztuženého
svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci
opěrné stěny nebo svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové prvky a
přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží, jejich vzdálenost a druh
geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže KB-grid, Tensar a
geomříže Miragrid.
7
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Silnice č. I/38 Kosmonosy
Název stavby:
Silnice č. I/38 Kosmonosy
Místo stavby:
Kosmonosy
Charakteristika:
• Stěna podél komunikace č. I/38 v místě mimoúrovňového křížení
Použité materiály:
• Kombinace štípaných a hladkých pohledových prvků Gravity Stone, kotevní prvek
a kotevní trámek
Investor:
Projektant:
TOPCON servis, s.r.o.
Dodavatel stavby:
JHP mosty
Realizace: 2005
Popis:
Lokalizace: Česká republika
Kosmonosy
Stěna podél komunikace č. I/38 v místě mimoúrovňového křížení
Na čele opěrné stěny byly použity bloky Gravity Stone
přírodní štípané spolu s kotevními prvky a kotevními
trámky.
Příklad vypouklé stěny s geomřížemi
8
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
9
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Rekonstrukce komunikace 221 Merklín-Pstruží
Název stavby:
Rekonstrukce komunikace 221 Merklín-Pstruží (okr. Karlovy Vary)
Místo stavby:
Karlovy Vary
Charakteristika:
• Opěrné zdi zárubní, které řeší svahy nad opravovanou komunikací vedoucí
z Ostrova nad Ohří do zimního střediska Pernink.
• Skalnaté podloží, tolik typické pro Krušné hory.
• Nad opěrnými zdmi další svah - většinou pokryt lesním porostem.
Použité materiály:
• Gravity Stone štípaný přírodní
• Gravity Stone štípaný přírodní CH
• Kotevní trámek, kotevní prvek
Investor:
Krajská správa a údržba silnic
Projektant:
Dodavatel stavby:
EUROVIA CS, a.s.
Realizace: 2010
Lokalizace: Česká republika
Popis:
SO 101 Modernizace a rozšíření komunikace II/221
v úseku od konce obce Merklín po začátek obce
Pstruží v celkové délce 1,150 km. Prostorové řešení
je ovlivněno souběhem reky Bystrice po pravé straně
a přiléhajícím strmým svahem po straně levé.
Karlovy Vary
Komunikace bude provedena v kategorii S7,5/50,
tj. 2 x 3,0 m jízdní pruh, 2 x 0,25 m vodící proužek a
2 x 0,50 m nezpevněná krajnice. Výškové řešení je
dáno stávajícím průběhem silnice c. II/221.
SO 251 Obkladní zárubní zeď v km 0,460 - 1,040
vpravo – gabionová obkladní zeď kotvená do skalního
masivu.
SO 252 Opěrná zeď v km 0,310 - 0,400 vlevo –
objekt řeší výstavbu gabionové zdi.
SO 253 Opěrná zeď v km 0,675 - 0,810 vlevo –
zed´bude tvořena ocelovými svařovanými drátokoši
vyplněnými kamenem, v horní části doplněna
betonovou částí tvaru úhlové zídky.
Další informace naleznete
v příručkách nebo na CD:
SO 254 Opěrná zeď v km 0,980 - 1,110 vlevo zed´bude tvořena ocelovými svařovanými drátokoši
vyplněnými kamenem, v horní části doplněna
betonovou částí tvaru úhlové zídky.
SO 301 Odvodnění komunikace v km 0,980 - 1,110
– jedná se o odvodnění zpevněných ploch pomocí
uličních vpustí vč. přípojek a dešťové kanalizace.
10
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
11
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Vyztužené těleso mostního objektu
Název stavby:
Vyztužené těleso mostního objektu Most E-204
Místo stavby:
Přeložka silnice II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná
Charakteristika:
• Vyztužené těleso mostního objektu celkové výšky 21 m na komunikaci Nová Bystrica-Oravská
Lesná.
• V koruně vyztuženo dvěma monolitickými římsami a opatřeno kovovým zábradlím.
Použité materiály:
• GRAVITY STONE štípaný
• geomříž TENSAR
Investor:
Slovenská správa cest
Projektant:
PUDOS PLUS, spol.s.r.o., Bratislava
Dodavatel stavby:
STRABAG a.s. org. složka Žilina, hlavní stavbyvedoucí Ing.Ladislav Thomka
Realizace: 2003
Popis:
Lokalizace: Slovensko
Nová Bystrica
Vyztužené těleso mostního objektu celkové výšky 21 m na komunikaci
Nová Bystrica-Oravská Lesná. V koruně vyztuženo dvěma monolitickými
římsami a opatřeno kovovým zábradlím.
Pohledová úprava čel jednotlivých stupňů opěry je tvořena z betonových
štípaných tvarovek Gravity Stone se zvýšenou odolností proti namrzání.
Spojení jednotlivých vrstev tvarovek s geomříží je díky neposuvnosti
příčných žeber geomříží zajištěno pomocí plastových kolíčků zasunutých
do otvorů v tvarovce Gravity Stone.
Skladby prvků
Kotevní prvek
Kotevní trámek
Pohledový prvek
Speciální
pohledový prvek 400
12
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
13
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Opěrná zeď o výšce 11 000 mm
Název stavby:
OC Olympia Plzeň
Místo stavby:
Plzeň - Černice
Charakteristika:
• Opěrná zeď o výšce 11 000 mm. Nad opěrnou zdí je obslužná komunikace určená k
pojezdu osobními i nákladními vozidly.
Použité materiály:
• Gravity Stone štípaný přírodní
• geomříže Tensor
Investor:
Projektant:
EKOPROJEKT Praha s.r.o.
Dodavatel stavby:
Klement, a.s., Ústí nad Labem
Realizace: 2003
Lokalizace: Česká republika
Popis:
Projektová dokumentace stavby Olympia Plzeň řešila vyrovnání úrovně
založení stavby vlastního objektu a okolního terénu na severní straně
stavby pomocí úhlové monolitické zdi částečně kotvené do podloží. Tato
konstrukce byla značně nákladná, časově náročná a špatně
proveditelná v zimních měsících.
Po analýze problému se ukázala možnost řešení ve zhotovení
konstrukce opěrné zdi z vyztužené zeminy s lícem z betonové tvarovky
Gravity Stone . Tato konstrukce umožnila výstavbu v zimních měsících
pod vedením vysokého napětí a spolu s výraznou úsporou stavebních
nákladů umožnila dodržet investorem požadované termíny dokončení.
Plzeň
Typický řez stěnou
14
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
15
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Rekonstrukce mostu u Přibyslavic
Název stavby:
Rekonstrukce mostu u Přibyslavic
Místo stavby:
Přibyslavice
Charakteristika:
• Rekonstrukce mostu na trase nadměrných přeprav. Po demolici kamenných zdí a úpravě
klenby, byly nové křídla a parapetní zdi vytvořeny z pohledových prvků GRAVITY STONE
s použitím geomříží Tensar 55 RE
Použité materiály:
• pohledový prvek GRAVITY STONE (přírodní štípaný)
• geomříže Tensar 55 RE
Investor:
SÚS Brno
Projektant:
SHP Brno
Dodavatel stavby:
H. K. U., s.r.o.
Realizace: 2000
Lokalizace: Česká republika
Popis:
Klenbový mostní objekt se nachází na trase nadměrných přeprav.
Vysoké zatížení spolu s nedostatečným povrchovým odvodněním
přispělo k havarijnímu stavu mostu. U stávajících kamenných křídel
a parapetních zdí docházelo k jejich naklánění, místy vypadávaly části
kamenného zdiva.
Přibyslavice
Rekonstrukce mostu spočívala ve výstavbě nových křídel a parapetních
zdí mostu. Po demolici kamenných zdí, odtěžení zeminy po rub stávající
klenby, byla klenba očištěna a zaizolována. Nová křídla a parapetní zdi
byly vytvořeny opěrným systémem ze zeminy vyztužené geomřížemi
Tensar a štípanými betonovými lícními tvarovkami GRAVITY STONE.
Axonometrie zdi
zákrytový prvek
pohledový
prvek 95
pohledový
prvek
16
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
17
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Vyztužené těleso s převýšením 7,5 metru
Název stavby:
Vyztužené těleso parkoviště TESCO
Místo stavby:
Bánovce nad Bebravou
Charakteristika:
• Vyztužené těleso s převýšením 7,5 metru, v půdorysu v otevřených úhlech zalomené,
nájezdová komunikace pro zásobování vetknuta do tělesa v oblouku, rohy úhelníků
obestavěny pilířky z KB 6-20A, stěna zakončena bet. římsou se zábradlím.
Použité materiály:
• Gravity Stone štípaný přírodní
• geomříže KORDTRADE
Investor:
TESCO STORIES
Projektant:
Neo Domus, s.r.o., Trenčín, Ing.Juraj Šinka
Dodavatel stavby:
Bratislava, spol. s r.o., stavbyvedoucí Ing. Peter Labacher
Realizace: 2005
Lokalizace: Slovensko
Popis:
Stability opěrných zdí je zabezpečená jednoosými vyztuženými
geomřížemi s tahovou pevností. Navrhovaná životnost stavby je 60 let.
Zhutnění zásypu se provedlo vibračním pěchem. Pohledová úprava čel
jednotlivých stupňů opěry je tvořena z betonových štípaných tvarovek
Gravity Stone se zvýšenou odolností proti namrzání. Spojení jednotlivých
vrstev tvarovek s geomříží je díky neposuvnosti příčných žeber geomříží
zajištěno pomocí plastových kolíčků zasunutých do otvorů v tvarovce
Gravity Stone.
Bánovce nad Bebravou
Příčný řez modulovou stěnou
18
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
19
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Mostní křídla na železniční trati
Název stavby:
Mostní křídla na železniční trati Třebovice - Rudoltice
Místo stavby:
Třebovice
Charakteristika:
• Stupňovitá mostní křídla u železničního mostu v km 6,587 na trati Česká Třebová –Krasíkov.
• Po demolici staré mostní konstrukce byla navržena vyztužená zemní opěrná stěna
se sklonem líce a rubu 900 od horizontály
Použité materiály:
• pohledový prvek GRAVITY STONE (přírodní štípaný)
• kotvený prostřednictvím geomříží Tensar RE
Investor:
Správa železniční dopravní cesty s.r.o., Olomouc
Projektant:
SUDOP Praha, a.s. projektové středisko Hradec Králové
Dodavatel stavby:
Geomat s.r.o. Brno
Realizace: 2010
Lokalizace: Česká republika
Popis:
Stupňovitá mostní křídla u železničního mostu v km 6,587 na trati
Česká Třebová - Krasíkov z vyztužené zeminy pomocí tuhých spojitých
geomříží Tensar RE.
Po demolici staré mostní konstrukce byla navržena vyztužená zemní
opěrná stěna se sklonem líce a rubu 90° od horizontály. Na čele opěrné
stěny byly použity bloky Gravity Stone.
Třebovice
Vnější roh vyztužený geomřížemi
20
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
21
w w w. k b - b l o k . c z
OPĚRNÉ ZDI
Opěrná zeď
Název stavby:
Vodárna Plzeň
Místo stavby:
Plzeň
Charakteristika:
• Sklon svahu nad terénem cca 30 stupňů.
• Opěrnou zeď bylo potřeba postavit z důvodu zasahující zeminy, kterou je obsypán
vodojem z důvodu promrzání zásob vody.
Použité materiály:
• Gravity Stone štípaný přírodní
• geomříže Miragrid 5XT
Investor:
Město Plzeň
Projektant:
SUDOP Project Plzeň a.s., Plzeň, Plachého 35
Dodavatel stavby:
Realizace: 2008
Lokalizace: Česká republika
Popis:
Opěrnou zeď bylo potřeba postavit z důvodu zasahující zeminy, kterou je
obsypán vodojem z důvodu promrzání zásob vody. Sklon svahu nad
terénem cca 30 stupňů. Stavba je poměrně snadno přístupná,
dostatek místa před i za lícem opěrné zdi.
Pohledová plocha stěny je 315 m2, výška stěny 3 400 mm. Celková
plocha geomříže na celou stěnu je 1 920 m2. Na stavu byly použity
tvarovky Gravity Stone štípané přírodní. Spojení jednotlivých vrstev
tvarovek s geomříží je díky neposuvnosti příčných žeber geomříží
zajištěno pomocí plastových kolíčků zasunutých do otvorů v tvarovce
Gravity Stone.
Plzeň
Řez stěnou:
22
systém vibrolisovaných betonových prvků
Použité tvarovky:
Pohledový prvek Gravity Stone štípaný
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08, Colors 09
a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný, RUSTIK. Používá se
jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené pouze z tvarovek), tak pro zdi
vyztužené (geomřížemi). Přibližná hmotnost prvku je 33 kg.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
23
w w w. k b - b l o k . c z
KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna
Obchodní oddělení Postoloprty
Recepce:
Technické oddělení:
Vedoucí odd. vyř. obj.:
Odd. vyřizování objednávek:
e-mail na objednávkové odd. a expedici:
Doprava:
Expedice výjezd:
Expedice vjezd:
Fax pro vyřizování objednávek:
GSM brána:
e-mail:
Obchodní zastoupení Praha
ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel./fax: 272 953 103
e-mail: [email protected]
Technické oddělení:
mobil: 731 153 038
Obchodní zastoupení a centrální
regionální sklad s prodejem
stavebnin Brno
Kulkova 12 A
615 00 Brno
tel.: 544 500 333
tel./fax: 543 257 315
e-mail: [email protected]
Centrální regionální sklad s prodejem
stavebnin Plzeň-Nýřany
Havířská ul.
330 23 Nýřany
tel.: 377 918 273
fax: 377 918 274
mobil: 736 629 556
e-mail: [email protected]
Centrální regionální sklad s prodejem
stavebnin Chlumec nad Cidlinou
Průmyslová zóna
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel./fax: 495 497 062
mobil: 736 629 558
e-mail: [email protected]
Centrální regionální sklad s prodejem
stavebnin České Budějovice
Vodní 2095/15 A
370 06 České Budějovice
tel.: 387 411 509
fax: 387 432 581
mobil: 736 629 557
e-mail: [email protected]
Technické oddělení:
tel.: 733 121 886
Centrální regionální sklad s prodejem
stavebnin Jistebník
Areál železniční stanice čp. 190
742 82 Jistebník
tel.: 556 756 796
fax: 556 756 798
mobil: 733 537 418
e-mail: [email protected]
STAVEBNINY
Stavebniny Louny
Zeměšská ul.
440 01 Louny
tel.: 415 671 653
fax: 415 671 654
GSM brána: 736 629 573
e-mail: [email protected]
KB-BLOK systém 11/2010 300 ks / Studio OM art
415 778 311
415 778 316
415 778 317
415 778 319, 415 778 385
[email protected]
415 778 320
415 778 321
415 778 341
415 783 397
736 629 576, 736 629 572
[email protected]
systém vibrolisovaných
betonových prvků
všeobecné informace
tvarovky KB
systém KB KLASIK
tvarovky KB ATLAS
zákrytové prvky
opěrné zdi
zahradní architektura
dlažba
dopravní infrastruktura
doplňky
Stavebniny Žatec
Mostecká ul.
438 01 Žatec
tel.: 415 726 600
fax: 415 726 063
e-mail: [email protected]
Stavebniny Ústí n/L - Střekov
Železničářská ul.
400 11 Ústí n/Labem
tel.: 475 531 188
fax: 475 530 111
GSM brána: 731 610 598
e-mail: [email protected]
Stavebniny Libochovice
Turínského ul.
411 17 Libochovice
tel.: 416 592 283
fax: 416 536 699
e-mail: [email protected]
Stavebniny Kadaň
Hřbitovní ul. (areál bývalého Armabetonu)
432 01 Kadaň
tel.: 474 335 517
fax: 474 335 518
mobil: 733 641 789
e-mail: [email protected]
Stavebniny Loděnice u Berouna
Pražská ul.
267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 671 352
fax: 311 671 550
e-mail: [email protected]
Stavebniny Praha-Kbely
ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel.: 286 585 804
fax: 286 585 805
GSM brána: 733 133 227
e-mail: [email protected]
Stavebniny Třeboň
Pražská II/884
379 01 Třeboň
tel.: 384 382 867
fax: 384 382 867
e-mail: [email protected]
plotové výplně, vrata, branky
kované doplňky
střešní krytina
technická část
ceník a ostatní
w w w. k b - b l o k . c z

Podobné dokumenty