katalog výrobků

Komentáře

Transkript

katalog výrobků
speciální geotechnické konstrukce
konzultace | projekty | dodávky
KATALOG VÝROBKŮ
GEOTEXTILIE
GEOMŘÍŽE
GEOBUŇKY
VÝROBKY DO ASFALTŮ
GEOROHOŽE A GEOSÍTĚ
BIO
GABIONY
GEOKOMPOZITY
GEOMEMBRÁNY
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY
SVAH
ZEĎ
GEOTEXTILIE
Geotextilie je definována jako plošný, polymerní (tedy syntetický)
nebo přírodní výrobek, který může být tkaný, netkaný nebo pletený,
používaný ve styku se zeminou a/nebo jinými materiály při zemních
a stavebních pracích. Funkce geotextilií v konstrukcích:
Separační
Výrobek
Filtrační
Ochranná
Materiál
Typ
Geomatex NTI
Polypropylen
Netkaná
Geomatex NTB 10
Polypropylen
Netkaná
Bontec NW
Polypropylen
Netkaná
Polyfelt TS
Polypropylen
Netkaná
Bontec SNW
Polypropylen
Netkaná
Geomatex NTB 20
Recyklovaný
polyester
Netkaná
Geomatex RPP
Recyklovaný
polypropylen
Netkaná
Geomatex RPES
Recyklovaný
polyester
Netkaná
Geomatex TST
Polypropylen
Tkaná
Drenážní
Funkce
Výztužná
Výrobek
Materiál
Typ
Geolon PP
Polypropylen
Tkaná
Bontec SG
Polypropylen
Tkaná
Geolon PET
Polyester
Tkaná
Polypropylen,
polyester
Geokompozit z
netkané geotextilie
protkaný vysokopevnostními
vlákny
Rock PEC
Funkce
GEOMŘÍŽE
Geomříže jsou výrobek, který má rovinnou otevřenou strukturu tvořenou
vzájemně spojenými žebry. Ta jsou v průsečíku spojena kontinuálně,
svařením, lepením anebo provázáním. Otvory geomříží umožňují částicím
zeminy nebo jiným geotechnickým materiálům proniknout skrz geomříže.
Funkce geomříží v konstrukcích:
Výztužná
Výrobek
Stabilizační
Materiál
Typ
Vysokohustotní
polyetylen
Monolitická
(tuhá) jednoosá
Opěrné zdi, strmé
svahy a zakládání
násypů
Tensar SS
Polypropylen
Monolitická
(tuhá) dvouosá
Zlepšování
nedostatečně
únosného podloží
Tensar TriAx
Polypropylen
Monolitická
(tuhá) trojosá
Zlepšování
nedostatečně
únosného podloží
Miragrid
Polyester
potažený
PVC pastou
Tkaná (měkká)
jednoosá nebo
dvouosá
Opěrné zdi, strmé
svahy a zakládání
násypů. Zlepšování
podloží
Tensar RE
Funkce a použití
PROTIEROZNÍ GEOROHOŽE A GEOSÍTĚ
Georohož (geomatrace) je výrobek trojrozměrné struktury vyrobený
z polymerních nebo přírodních vláken a/nebo jiných prvků mechanicky,
tepelně, chemicky či jinak spojených. Geosíť je plošný prvek tvořený
syntetickým nebo přírodním materiálem spojeným do definovaných
soustav. Tyto výrobky jsou určeny na protierozní ochranu zemních
nebo skalních svahů, které chrání před namáhání větrem, deštěm,
proudící vodou nebo vlnami.
Výrobek
Materiál
Životnost
Popis
Geomanet J
Juta
12 - 24 měsíců
Jutová síť pro dočasnou
protierozní ochranu zemních
svahů
Geomanet K
Kokos
36 - 60 měsíců
Kokosová síť k dočasné
protierozní ochraně zemních
svahů a břehů toků
36 - 60 měsíců
Kokosová rohož pro dočasnou
protierozní ochranu zemních
svahů a mulčování. Zpevněná
plastovou síťovinou
BIO
BIO
Geomat K-P
Kokos, plast
BIO
Coir Log
(kokosový válec)
Kokos
60 měsíců
Pro snížení erozních účinků
přívalové vody tekoucí po
svazích nebo pro stabilizaci
břehových linií potoků a řek
Erogeo
Polypropylen
> 5 let
Plastová geosíť pro protierozní
ochranu zemních svahů
Trinter
Polypropylen,
vysokohustotní
polyethylen
> 25 let
Plastová trojrozměrná
georohož pro trvalou protierozní ochranu zemních svahů
Geomat PP
Polypropylen
> 25 let
Plastová trojrozměrná
georohož pro trvalou protierozní ochranu zemních svahů
Geomanet SAR
Ocel
> 10 let
Ocelová geosíť pro protierozní
ochranu a záchytu padajícího
kamení ze skalních stěn.
Možnost poplastované varianty
Geopin Steel
Wood
Ocel,
dřevo
> 10 let
Kotvící kolíky a skoby
pro ukotvení sítí, rohoží
a textilií
GEOBUŇKY
Geobuňky jsou trojrozměrnou propustnou strukturou ve tvaru včelího plástu, vyrobené z proužků fólie vzájemně
spojených svařením. Geobuňky se používají pro zlepšení základových podmínek a jako protierozní prvky.
Výrobek
Geomacell
Materiál
Popis
Funkce
Vysokohustotní
polyetylen
V provedení
s plnou nebo
děrovanou
stěnou
Stabilizační
Protierozní
VÝROBKY DO ASFALTŮ
Výrobky do asfaltu jsou zvláštní skupinou výrobků se specifickými
vlastnostmi. Jejich nejčastějším použitím je vyztužování asfaltových
vrstev vozovek za účelem redukce tvorby a šíření trhlin v asfaltovém
krytu. Některé typy kompozitů se využívají také pro zpomalení tvorby
příčných deformací (vyjetých kolejí).
Výrobek
Materiál
Typ
Funkce a popis
TechGlass
Skelná vlákna
potažená
bitumenem
Mřížka
Pro eliminaci trhlin.
V provedení s nebo
bez lepící vrstvy
PGM
Skelná vlákna,
polypropylenová
geotextilie
Kompozit
Pro eliminaci trhlin.
Instalační geotextilie
použitelná pro vytvoření
SAMI vrstvy
Tensar Glasstex
Skelná vlákna,
polypropylenová
geotextilie
Kompozit
Pro eliminaci trhlin.
Instalační geotextilie
použitelná pro vytvoření
SAMI vrstvy
Tensar
GlasstexPatch
Skelná vlákna
v asfaltopolymerní
membráně
Kompozit
Lokální opravy poruch
V provedení samolepící
nebo pro natavování
hořákem
Tensar AR-G
Polypropylen
a směsná
geotextilie
Kompozit
Redukce vzniku kolejí.
Instalační geotextilie
použitelná pro vytvoření
SAMI vrstvy
DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZITY
Drenážní geokompozity jsou tvořeny vnitřním prostorovým jádrem
opatřeným z jedné nebo z obou stran obalující vrstvou, která může
být tvořena geotextilií nebo fólií.
Drenážní geokompozity se využívají k shromažďování povrchových
nebo průsakových vod a jejich odvodu do vhodného retenčního prostoru.
Výrobek
Materiál
Interdrain
Interdrain
GX
GM
GXG
GMG
Polyetylen,
polypropylen
Polyetylen,
polypropylen
Typ
Funkce a popis
Geokompozit
Drenážní prvek pro
odvodnění staveb, např.
rubu železobetonových zdí,
torkretu apod.
Geokompozit
Drenážní prvek pro
horizontální a vertikální
odvodnění staveb nejčastěji
zemních konstrukcí, násypů
a skládek
Geokompozit
Jednostranně nepropustný
drenážní prvek pro odvedení
vod v zemních konstrukcích
a skládkách
Interdrain GMFL
Polyetylen,
polypropylen,
etylenvinylacetát
Viadrain
Polyetylen,
polypropylen
Geokompozit
Drenážní prvek sloužící pro
podélné odvodnění staveb
nejčastěji v podobě trativodu.
Drenážní trubka není součástí
Materiál
Typ
Funkce a popis
Classic
Ocel s protikorozní ochranou
Klasické
provedení pro
spojení spirálou
Průměry drátu 3 - 6 mm
Speedy
Ocel s protikorozní ochranou
Provedení s oky
pro spojení
závlačí
Průměry drátu 3 - 5 mm.
Vysoká pevnost spoje
Příslušenství
Ocel s protikorozní ochranou
Spojovací
prvky
Pro vzájemné spojení
panelů a zajištění vnitřní
tuhosti konstrukce
GABIONY
Výrobek
GEOMEMBRÁNY (IZOLAČNÍ FÓLIE)
Výrobek
Materiál
Geomaliner
Funkce
Polyetylen
Izolační
GreenMesh Terra
SVAH
Geowall Block
GreenMesh Wrap
SVAH
Geowall Panel
ZEĎ
RockMesh
ZEĎ
SVAH
GeoWall Gabion
ZEĎ
ZEĎ
SteepSoil
Shoulder
SVAH
V provedení s hladkou,
jednostranně nebo
oboustranně
strukturovanou stěnou
Více informací v katalogu
opěrných systémů
OPĚRNÉ SYSTÉMY
GreenMesh
Popis
KRAJNICE
SVAH
Proč my?
1
Máme zkušenosti
Od roku 1998 sbíráme zkušenosti a chceme se o ně podělit. Jsou za námi stovky zajímavých
konstrukcí, které vám rádi ukážeme. Každý z nás výborně ovládá svůj obor.
2
Umíme projektovat i stavět
Řekněte nám své představy a my pro vás najdeme to nejlepší možné řešení.
A nezáleží na tom, jestli chcete radu, projekt nebo celou stavbu.
3
Volíme jednoduchost
V jednoduchosti je síla. Složité stavby jsou drahé a náročné na výstavbu.
Proto volíme jednoduchá funkční řešení.
4
Ručíme za spolehlivost
Naše řešení jsou výsledkem poctivé práce autorizovaných inženýrů z oboru geotechniky,
dopravního, mostního a inženýrského stavitelství. Za svou práci ručíme.
5
Hrajeme poctivě
Správné technické řešení vašeho problému je pro nás prvořadé.
Nemusíme se podbízet a prodávat za každou cenu.
Potřebujete technickou pomoc?
Chcete zpracovat nabídku?
Kontaktujte naše technické oddělení
Kontaktujte naše obchodní oddělení
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
telefon:
+420 548 218 901
web:
www.geomat.cz
Chcete poslat objednávku?
Chcete o výrobcích vědět více?
Pište nebo volejte
Navštivte naše webové stránky.
e-mail:
[email protected]
telefon:
+420 548 218 902
web:
www.geomat.cz
KL_VYGS_CZ_A_16_06
2016

Podobné dokumenty

Dálnice D11, násyp 42, 660-45, 120 km

Dálnice D11, násyp 42, 660-45, 120 km TenCate Miragrid GX je geomříž vyrobená z vysokopevnostních polyesterových vláken (PET) s polymerním ochranným povlakem. Má vynikající třecí vlastnosti, je ideální výztuhou pro hrubozrnné, nesoudrž...

Více

Články Vývoj vyztužených svahů a představení systému Tensartech

Články Vývoj vyztužených svahů a představení systému Tensartech s přírodními materiály, jsou nenávratně pryč. Dnešní inženýři stále častěji volí pro vyztužování zemních konstrukcí geosyntetické výrobky. S jejich pomocí lze stavět

Více

Reference EN Sklo - PD Refractories CZ as

Reference EN Sklo - PD Refractories CZ as GRG Jerevan, Arménie GTP Glastechnik, Germany Guajarat Glass, India Guinea Glass, Nigeria Huta Szkla Violetta, Poland Huta Szkla Jaroszowiec, Poland Huta Szkla Orzesze, Poland Huta Szkla Szczakowa,...

Více

Železnice 1997 - Program konference

Železnice 1997 - Program konference Úprava přílohy o navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku nového předpisu CD S4 vychází z našich i zahraničních zkušeností, výrazným způsobem zpřesňuje návrh konstrukčních vrstev ...

Více

závlahová nádrž Bílovec

závlahová nádrž Bílovec the Czech market, its variability, selection from several versions – a broad range. We futher explored also geosynthetics by the Polyfet company.

Více

Katalog - Roadtech.cz

Katalog - Roadtech.cz (Antistress road system ARS) pro ČR a SR. Firma se zabývá distribucí bitumenových pásů, těsnění, stavební chemie a dalších materiálů pro stavební účely. Pro více informací navštivte naše firemní we...

Více