Nová DRAZEBNI_VYHLASKA_skutry

Komentáře

Transkript

Nová DRAZEBNI_VYHLASKA_skutry
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Bod 1.
Termín konání dražby
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání společné veřejné dražby dobrovolné. Den konání
dražby se stanovuje na 7.2.2008 v Zimní zahradě restaurantu U Závoje na adrese Praha 1, Havelská
500/25. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje společnou dražbu, a to
ve 14.00 hod. Zápis účastníků dražby bude zahájen v 10.00 hod. v sídle dražebníka.
Bod 2.
Označení dražebníka a navrhovatele dražby
Dražebník: společnost RAK CZ a.s., se sídlem: Praha 1, Havelská 500/25, PSČ 110 00, IČ: 256 53
849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5269,
jednající předsedou představenstva JUDr. Tomášem Pacnerem.
Navrhovatel: Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51, IČ: 274 67 759,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle O,
vložce 113, jednající Mgr. Jiřím Brožkem z plné moci ze dne 9.10.2007.
Bod 3.
Předmět dražby
Navrhovatel je výlučným vlastníkem níže uvedených předmětů dražby.
Předmětem dražby jsou věci movité, a to 17 kusů sněžných skútrů Bombardier SKI DOO Alpine III.
Jednotlivé předměty budou draženy v níže uvedeném pořadí.
1
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Tabulka č.1 Seznam předmětů dražby :
Pořadí
draženého
předmětu
Číslo
draženého
předmětu
Dražený předmět /SPZ/ Oblast
1.
1
2.
Odhad ceny
předmětu vč.
DPH
Nejnižší
podání
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 461/ oblast Šumava
90.300,- Kč
73.000,- Kč
2
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 457/ oblast Šumava
96.400,- Kč
78.000,- Kč
3.
3
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 458/ oblast Šumava
90.500,- Kč
73.000,- Kč
4.
4
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 456/ oblast Šumava
96.400,- Kč
78.000,- Kč
5.
5
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 471/ oblast Krušné hory
97.400,- Kč
78.000,- Kč
6.
6
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 472/ oblast Krušné hory
77.500,- Kč
62.000,- Kč
7.
7
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 763/ oblast Jizerské hory
99.100,- Kč
80.000,- Kč
8.
8
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 762/ oblast Jizerské hory
101.400,- Kč
82.000,- Kč
9.
9
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/TUK 7901/ oblast Krkonoše
104.200,- Kč
84.000,- Kč
10.
10
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 527/ oblast Krkonoše
108.700,- Kč
87.000,- Kč
11.
11
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 529/ oblast Krkonoše
109.400,- Kč
88.000,- Kč
12.
12
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 493/ oblast Jeseníky
96.400,- Kč
78.000,- Kč
13.
13
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III
/2H9 492/ oblast Jeseníky
97.500,- Kč
78.000,- Kč
14.
14
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III
/2H9 491/ oblast Jeseníky
99.600,- Kč
80.000,- Kč
15.
15
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III
/2H9 481/ oblast Jeseníky
108.300,- Kč
87.000,- Kč
16.
16
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III
/2H9 784/ oblast Beskydy
95.400,- Kč
17.
17
Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III
/2H9 788/ oblast Beskydy
2
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
103.800,- Kč
77.000,- Kč
84.000,- Kč
Popis předmětů dražby :
1 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 461/ oblast Šumava
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1998 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 8.2.1999
Počet držitelů: 2 Ujeté km: 3 156 Prohlídka na STK planá do: 15.12.2008
Předmětný skútr je pojízdný, nehavarovaný, prohlídka na STK je platná do 15.12.2008.
Před zahájením letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní
prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných závad. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je
potřebná pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném
stavu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a
nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je povrchově narušen korozí.
Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
10.12.2007, číslo posudku 2910/448/07, a to na částku ve výši 90.300,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
tisíc tři sta korun českých vč. DPH).
2 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 457/ oblast Šumava
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1999 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 1.12.1999
Počet držitelů: 1
Ujeté km: 4 214 Prohlídka na STK planá do: 30.1.2008
Předmětný skútr je pojízdný, nehavarovaný, prohlídka na STK platná do 30.1.2008. Před zahájením
letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je
funkční a bez zjevných závad. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start
motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen ventilátoru je v průměrném stavu. Hnací pás
je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a nepoškozené. Obě lyže
jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je ve spodní části povrchově narušen korozí. Vozidlo nemá
mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
10.12.2007, číslo posudku 2912/450/07, a to na částku ve výši 96.400,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
šest tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
3 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 458/ oblast Šumava
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1998 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 14.10.1998
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 2 272 Prohlídka na STK planá do: 15.12.2008
Předmětný skútr je pojízdný, nehavarovaný, prohlídka na STK je platná do 15.12.2008. Před
zahájením letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka.
Motor je funkční a bez zjevných závad. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro
start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací
pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé, čelní štít z plexiskla
byl po poškození na pravé straně opraven. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je
povrchově narušen korozí. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
10.12.2007, číslo posudku 2911/449/07, a to na částku ve výši 90.500,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
tisíc pět set korun českých vč. DPH).
4 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 456/ oblast Šumava
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1999 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 1.12.1999
Počet držitelů: 1
Ujeté km: 2 221 Prohlídka na STK planá do: 30.1.2008
Předmětný skútr je pojízdný, nehavarovaný, prohlídka na STK je platná do 30.1.2008. Před zahájením
letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je
funkční a bez zjevných závad. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start
motoru. Výfuk je povrchově narušen korozí. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru
je v průměrném stavu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou
zachovalé a nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je povrchově narušen
korozí. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
10.12.2007, číslo posudku 2913/451/07, a to na částku ve výši 96.400,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
šest tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
5 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 471/ oblast Krušné hory
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 10.11.2000
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 4 481 Prohlídka na STK planá do: 30.10.2008
Předmětný skútr je pojízdný, nehavarovaný. Před zahájením letošní zimní sezony byla autorizovaným
servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných závad. Výfuk je
narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru. Přenos hnací
síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je nový, variátor byl opraven v letošním roce. Hnací pás je
zachovalý, bez zjevného poškození. Brzdový kotouč je narušen povrchovou korozí. Kapotáž a sedlo
skútru jsou zachovalé a nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Ochranný štít je mírně
prasklý. Rám skútru je povrchově narušen korozí. Mimořádná výbava – brzda x-treme, nosič lyží.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2924/462/07, a to na částku ve výši 97.400,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
sedm tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
6 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 472/ oblast Krušné hory
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1999 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 6.12.1999
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 2 348 Prohlídka na STK planá do: 13.9.2009
Předmětný skútr je pojízdný, nehavarovaný, prohlídka na STK je platná do 13.9.2009. Před zahájením
letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena servisní prohlídka. Motor je funkční a
bez zjevných závad. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru. Přenos
hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací pás zachovalý, bez
zjevného poškození. Kapotáž je poškozena drobnými provozními oděrkami. Ochranný štít je místy
podřený, potah sedla je opraven po poškození. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je
4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
narušen korozí. Mimořádná výbava – brzda x-treme.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2925/463/07, a to na částku ve výši 77.500,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát
sedm tisíc pět set korun českých vč. DPH).
7 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 763/ oblast Jizerské hory
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 12.12.2000
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 6 948
Prohlídka na STK planá do: 27.9.2009
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením letošní zimní sezony byla
autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných
závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná
pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu.
Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž je zachovalá, nepopraskaná a lak je místy
podřený. Sedlo bylo opraveno po poškození. Ochranný čelní štít je místy poškrábaný. Obě lyže jsou
zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je povrchově narušen korozí. Vozidlo nemá mimořádnou
výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2931/469/07, a to na částku ve výši 99.100,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
devět tisíc jedno sto korun českých vč. DPH).
8 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 762/ oblast Jizerské hory
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 12.12.2000
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 5 065 Prohlídka na STK planá do: 6.12.2009
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením letošní zimní sezony byla
autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných
závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná
pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu.
Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a
nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Přední štít je místy podřený. Rám skútru je
povrchově narušen korozí. Mimořádná výbava – nosič lyží.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2932/470/07, a to na částku ve výši 101.400,- Kč vč. DPH (slovy: sto jeden
tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
9 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - TUK 7901/ oblast Krkonoše
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 21.12.2000
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 5 428
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením letošní zimní sezony byla
autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných
závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná
5
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu.
Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a
nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru a nášlapy jsou povrchově narušeny
korozí. Mimořádná výbava – nosič lyží.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2930/468/07, a to na částku ve výši 104.200,- Kč vč. DPH (slovy: sto čtyři
tisíce dvě stě korun českých vč. DPH).
10 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 527/ oblast Krkonoše
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2001 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 18.12.2001
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 6 337
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením letošní zimní sezony byla
autorizovaným servisem provedena pravidelní servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných
závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná
pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu.
Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a
nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je povrchově narušen korozí.
Mimořádná výbava – nosič lyží.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2928/466/07, a to na částku ve výši 108.700,- Kč vč. DPH (slovy: sto osm
tisíc sedm set korun českých vč. DPH).
11 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 529/ oblast Krkonoše
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2001 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 18.12.2001
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 7 216
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením letošní zimní sezony byla
autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných
závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná
pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu.
Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž skútru je zachovalá a nepoškozená. Sedlo je
na pravé straně podřené. Ochranný čelní štít je poškrábaný. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené.
Mimořádná výbava – nosič lyží.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
18.12.2007, číslo posudku 2929/467/07, a to na částku ve výši 109.400,- Kč vč. DPH (slovy: sto devět
tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
12 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 493/ oblast Jeseníky
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1999 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 20.12.1999
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 3 390 Prohlídka na STK planá do: 24.10.2008
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Prohlídka na STK je platná do 24.10.2008. Před
6
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
zahájením letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka.
Motor je funkční a bez zjevných závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má
dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý.
Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž je
zachovalá a nepoškozená. Potah sedla je roztržený. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám sútru
je povrchově narušen korozí. Přední štít je mírně podřený. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
26.12.2007, číslo posudku 2938/476/07, a to na částku ve výši 96.400,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
šest tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
13 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 492/ oblast Jeseníky
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 3.1.2001
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 4 433 Prohlídka na STK planá do: 28.12.2008
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Prohlídka na STK je platná do 28.12.2008. Před
zahájením letošní zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka.
Motor je funkční a bez zjevných závad. Výfuk je porvrchově narušen korozí. Akumulátor má
dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý.
Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Zadní lampa
je prasklá. Kapotáž je podřená, sedlo má potrhaný potah. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám
skútru je povrchově narušen korozí. Přední štít je mírně prasklý a podřený. Vozidlo nemá mimořádnou
výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
26.12.2007, číslo posudku 2941/479/07, a to na částku ve výši 97.500,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
sedm tisíc pět set korun českých vč. DPH).
14 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 491/ oblast Jeseníky
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 18.12.2000
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 3 356
Prohlídka na STK planá do: 10.3.2007
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Prohlídka na STK je neplatná. Před zahájením letošní
zimní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční
a bez zjevných závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která
je potřebná pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném
stavu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a
nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Levá přední lyže byla vyměněna po poškození.
Rám skútru je povrchově narušen korozí. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
26.12.2007, číslo posudku 2939/477/07, a to na částku ve výši 99.600,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
devět tisíc šest set korun českých vč. DPH).
15 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 481/ oblast Jeseníky
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Skandic Apine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2001 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
7
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 18.12.2001
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 3 434
Prohlídka na STK planá do: 28.12.2008
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Prohlídka na STK je platná do 28.12.2008. Před
zahájením letošní sezony byla autorizovaným servisem provedena pravidelná servisní prohlídka.
Motor je funkční a bez zjevných závad. Výfuk je povrchově narušen korozí. Akumulátor má
dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru. Přenos hnací síly variátorem je plynulý.
Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací pás je zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a
sedlo skútru jsou zachovalé a nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Rám skútru je
povrchově narušen korozí. Přední štít je mírně podřený. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
26.12.2007, číslo posudku 2940/478/07, a to na částku ve výši 108.300,- Kč vč. DPH (slovy: sto osm
tisíc tři sta korun českých vč. DPH).
16 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 784/ oblast Beskydy
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Skandic Apine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 1999 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 26.11.1999
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 2 398
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením zimní sezony byla autorizovaným
servisem provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných závad. Výfuk je
povrchově narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru.
Přenos hnací síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací pás je
zachovalý, bez zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a nepoškozené. Potah sedla
je roztržený. Obě lyže jsou zachovalé a nepoškozené. Levá přední lyže je po výměně. Rám skútru je
povrchově narušen korozí. Přední štít je mírně podřený. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
26.12.2007, číslo posudku 2937/475/07, a to na částku ve výši 95.400,- Kč vč. DPH (slovy: devadesát
pět tisíc čtyři sta korun českých vč. DPH).
17 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 788/ oblast Beskydy
Značka a typ vozidla: Bombardier SKI DOO Skandic Apine III
Druh vozidla: motocykl-sněžný skútr Výrobce: Bombardier, Finsko
Rok výroby: 2000 Obsah/druh motoru: 497/zážehový
Výkon (kW)/ typ.mot.: 33/503 Datum prvního uvedení vozidla do provozu: 8.12.2000
Počet držitelů: 2
Ujeté km: 3 852 Prohlídka na STK planá do: 6.12.2006
Předmětný skútr je pojízdný a nehavarovaný. Před zahájením sezony byla autorizovaným servisem
provedena pravidelná servisní prohlídka. Motor je funkční a bez zjevných závad. Výfuk je povrchově
narušen korozí. Akumulátor má dostatečnou kapacitu, která je potřebná pro start motoru. Přenos hnací
síly variátorem je plynulý. Řemen variátoru je v průměrném stavu. Hnací pás je zachovalý, bez
zjevného poškození. Kapotáž a sedlo skútru jsou zachovalé a nepoškozené. Obě lyže jsou zachovalé a
nepoškozené. Nášlap na pravé straně je mírně promáčklý. Rám skútru je povrchově narušen korozí.
Rám opěrky sedla je prohnutý. Přední štít je mírně podřený. Vozidlo nemá mimořádnou výbavu.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce pana Zbyňka Hozáka ze dne
26.12.2007, číslo posudku 2936/474/07, a to na částku ve výši 103.800,- Kč vč. DPH (slovy: sto tři
tisíce osm set tisíc korun českých vč. DPH).
8
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, právní závady a žádná třetí osoba není oprávněná uplatnit
vůči předmětu dražby jakékoli právo, jimž by byl vlastník omezen v nakládání nebo v jeho užívání
k účelu k němuž je určen.
Údaje o předmětu dražby jsou uvedeny podle dostupných informací a navrhovatel zaručuje vlastnosti
a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.
Bod 4.
Nejnižší podání, minimální příhoz
1 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 461/ oblast Šumava
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 73.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát tři tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíce korun českých).
2 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 457/ oblast Šumava
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 78.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
3 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 458/ oblast Šumava
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 73.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát tři tisíce korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
4 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 456/ oblast Šumava
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 78.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
5 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 471/ oblast Krušné hory
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 78.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
6 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 472/ oblast Krušné hory
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 62.000,- Kč vč. DPH (slovy:šedesát dva tisíce korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
7 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 763/ oblast Jizerské hory
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 80.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát tisíc korun českých
vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
8 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 762/ oblast Jizerské hory
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 82.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát dva tisíce korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
9 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - TUK 7901/ oblast Krkonoše
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 84.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
10 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 527/ oblast Krkonoše
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 87.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát sedm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
11 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 529/ oblast Krkonoše
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 88.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát osm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
12 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 493/ oblast Jeseníky
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 78.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
9
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
13 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 492/ oblast Jeseníky
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 78.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
14 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 491/ oblast Jeseníky
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 80.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát tisíc korun českých
vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
15 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - H9 481/ oblast Jeseníky
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 87.000,- Kč vč. DPH (slovy : osmdesát sedm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
16 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III / SPZ - 2H9 784/ oblast Beskydy
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 77.000,- Kč vč. DPH (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
17 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /SPZ - 2H9 788/ oblast Beskydy
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 84.000,- Kč vč. DPH (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun
českých vč. DPH), minimální příhoz stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
Bod 5.
Dražební jistota, její úhrada
Dražební jistota byla stanovena pro každý předmět dražby (dopravní prostředek) zvlášť, a to na částku
15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) a musí být uhrazena buď bankovním převodem na
účet dražebníka, č.ú. 1012812, var.s. 11008, konst. symbol 0308, vedený u České spořitelny a.s.,
Rytířská 29, 113 98 Praha 1, poštovní poukázkou na uvedený účet nebo složením hotovosti na
uvedený účet. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Účastník dražby
je povinen ve stanovené lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny.
Záruční listiny musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez jakýchkoliv výhrad a námitek
věřitele (dražebníka) do výše stanovené dražební jistoty, jestliže dražebník oznámí bance ve lhůtě
platnosti bankovní záruky, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Bankovní záruka musí být platná
minimálně 30 dnů po skončení lhůty pro úhradu ceny dosažené vydražením. Bankovní záruka musí
být vystavena bankou, která má od ČNB oprávnění působit na území ČR a musí být vystavena v
českém jazyce. Dražebník musí být označen v záruční listině takto: RAK CZ a.s.,se sídlem Praha 1,
Havelská 500/25, PSČ 110 00, IČ: 256 53 849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddíle B, vložka 5269.
Dražební jistotu je možné též složit v hotovosti k rukám dražebníka v době zápisu účastníků do
dražby.
Dražební jistotu nelze složit platební kartou ani šekem.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese a
končí zahájením dražby.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o
odepsání částky z účtu, poštovní poukázku, pokladní složenku, originál záruční listiny osvědčující
bankovní záruku apod.). Je-li účastníkem dražby právnická osoba, předloží výpis z obchodního
rejstříku (originál nebo ověřenou kopii, ne starší než 3 měsíce) a její statutární zástupce platný průkaz
totožnosti, příp. plnou moc při zastupování statutárního orgánu (s ověřenými podpisy), je-li
účastníkem dražby fyzická osoba, předloží platný průkaz totožnosti. V případě společné účasti více
účastníků dražby, za účelem společného nabytí předmětu dražby, musí tito účastníci před zápisem do
listiny "Zapsání účastníků do společné dražby dobrovolné“ předložit dražebníkovi čestné prohlášení
všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém
předmětu dražby a zmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat, a které bude
opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby. Účastník dražby je povinen
kromě výše uvedeného splnit náležitosti uvedené v § 3 zák. č. 26/2000 Sb. a vyplnit čestné prohlášení
(§ 23 zák. č. 26/2000 Sb.). Poté se zapíše do listiny "Zapsání účastníků do společné dražby
dobrovolné“ a bude mu přiděleno dražební číslo.
10
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota ihned po skončení dražby
v hotovosti, byla-li v hotovosti v době zápisu účastníků do dražby složena, nebo převodem ve
prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání
dražby.
Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.
Bod 6.
Úhrada ceny dosažené vydražením
1. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající
část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit:
- ihned po skončení dražby, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč
- do 60 dnů od skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč
- do 10ti dnů od skončení dražby v ostatních případech
3. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě podle odstavce 2. Dražebník je povinen bez
zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením vrátit vydražiteli záruční listy.
4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.
Úhradu ceny dosažené vydražením lze provést bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú.
1012812, var.s.11008, konst. symbol 0308, vedený u České spořitelny a.s., Rytířská 29, 113 98 Praha
1, poštovní poukázkou na uvedený účet nebo složením hotovosti na uvedený účet. Cenu dosaženou
vydražením může vydražitel uhradit i v hotovosti v sídle dražebníka v pracovní dny pondělí až čtvrtek
v době od 10.00 – 16.00 hod., v pátek v době od 10.00 – 14.00 hod., vždy však po předchozí
telefonické dohodě.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním
způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil.
Neuhrazením ceny dosažené vydražením ve lhůtě splatnosti se dražba stane zmařenou a složená
dražební jistota bude použita na úhradu nákladů zmařené dražby a v případě konání dražby opakované
pak i na úhradu nákladů této opakované dražby. Zbylá část dražební jistoty bude vrácena účastníkovi
dražby, který způsobil její zmaření.
Bod 7.
Prohlídky předmětu dražby
1 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 461/ oblast Šumava
Prohlídka se koná dne 29.1.2008 v 9.30 hod. Sraz účastníků prohlídky je před Domem Horské služby
Šumava, Špičák 56, PSČ 340 04, Železná Ruda.
2 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 457/ oblast Šumava
4 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 456/ oblast Šumava
Prohlídka dopravních prostředků číslo 2 a 4 se koná dne 29.1.2008 v 15.00 hod. Sraz účastníků
prohlídky je u Stanice HS Kramolín, konečná stanice lyžařského vleku Kramolín, přístup po
komunikaci směr Slupečná – Kramolín.(Lyžařský areál Lipno-Kramolín leží přímo nad obcí Lipno
nad Vltavou, PSČ 382 78).
3 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 458/ oblast Šumava
Prohlídka se koná dne 29.1.2008 ve 12.00 hod. Sraz účastníků prohlídky je před stanicí Horské služby
Kvilda, obec Kvilda , PSČ 384 93 (spodní stanice lyžařského vleku v obci Kvilda)
5 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 471/ oblast Krušné hory
6 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 472/ oblast Krušné hory
Prohlídka dopravních prostředků číslo 5 a 6 se koná dne 28.1.2008 ve 12.00 hod. Sraz účastníků
prohlídky je před Autoservisem Kolovrátek, s. r. o., Stará cesta 116, PSČ 362 63 Dalovice u
Karlových Varů (u čerpací stanice BENZINA, směr K. Vary – Ostrov).
11
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
7 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ - 2H9 763/ oblast Jizerské hory
8 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /SPZ -2H9 762/ oblast Jizerské hory
Prohlídka dopravních prostředků číslo 7 a 8 se koná dne 30.1.2008 ve 13.00 hod. Sraz účastníků je
před Domem Horské Služby, Bedřichov u Jablonce nad Nisou č.p.277, PSČ 468 12.
9 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /TUK 7901/ oblast Krkonoše
10 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /2H9 527/ oblast Krkonoše
11 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /2H9 529/ oblast Krkonoše
Prohlídka dopravních prostředků číslo 9, 10 a 11 se koná dne 30.1.2008 v 11.00 hod. Sraz účastníků
je před servisem Skútry Krkonoše – sněžné skútry, čtyřkolky, U Jezu, Vrchlabí, okres Trutnov, PSČ
543 02.
12 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /2H9 493/ oblast Jeseníky
13 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III / 2H9 492/ oblast Jeseníky
14 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /2H9 491/ oblast Jeseníky
15 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /2H9 481/ oblast Jeseníky
Prohlídka dopravních prostředků číslo 12, 13, 14 a 15 se koná dne 31.1.2008 ve 14.00 hod. Sraz
účastníků je před areálem ZD, Jeseník, Středisko Adolfovice, Jeseník, PSČ 790 01.
16 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Alpine III /2H9 784/ oblast Beskydy
17 - Sněžný skútr Bombardier SKI DOO Skandic Alpine III /2H9 788/ oblast Beskydy
Prohlídka dopravních prostředků číslo 16 a 17 se koná dne 31.1.2008 v 18.00 hod. Sraz účastníků je
před domem Horské služby, Ondřejická 896, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11.
Dražebník doporučuje zájemcům zimní oblečení a obutí vzhledem k možnosti úrazu na přístupové
cestě k místu uložení předmětu dražby, která může být zledovatělá nebo pokryta sněhem.
Podrobné informace lze získat na:
- www.rak.cz, e-mail: [email protected] , [email protected] nebo
- v sídle dražebníka na adrese Havelská 500/25, Praha 1, kde jsou k nahlédnutí
odhady předmětů dražby nebo na
- tel. 224 810 045, 226 006 201,724 121 285 (Mgr. Zdeňka Pöschlová), fax 224 810 029
Bod 8.
Nabytí vlastnictví, předání předmětu dražby
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby (uhradil cenu dosaženou vydražením dle § 29
zák. č. 26/2000 Sb.), je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují
vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči
předmětu dražby. Předmět dražby předá vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání
předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý
vlastník a vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
12
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Bod 9.
Tato dražební vyhláška byla sepsána ve 25ti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro
navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem
stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 zák. č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V Praze dne
V Praze dne
............................................
dražebník
JUDr. Tomáš Pacner
předseda představenstva
............................................
navrhovatel
Mgr. Jiří Brožek
z plné moci ze dne 9.10.2007
13
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

potraviny a výživa - střední škola společného stravování, ostrava

potraviny a výživa - střední škola společného stravování, ostrava Tat o p u b li ka c e je s po lu fin a n cov á na Ev ro ps k ý m s o ci á lní m f on de m a st át ní m ro z po č te m Č es ké re p ub li k y .

Více

ZDE

ZDE figurína ustálena v poloze na zádech, trupem a dolními končetinami spočívá na bicyklu

Více

australie 04.qxd

australie 04.qxd specifická. Naleznete zde veškeré turistické vybavení. Kromě řek, které lákají kanoisty a raftaře je zde nespočet tras pro horská kola nabízející jedny z nejlepších terénů v Austrálii vůbec. V zimě...

Více

Bořetické listy * číslo 1, červenec 2007

Bořetické listy * číslo 1, červenec 2007 odbor vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS), a to: - ověřený výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí - ověřený výpis z obchodního rejstříku - ověřen...

Více