za školní rok 2012/2013 - GLASSSCHOOL – Nový Bor

Komentáře

Transkript

za školní rok 2012/2013 - GLASSSCHOOL – Nový Bor
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Vážení čtenáři,
již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli
sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku.
Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo toho hlavní, čímž je výchovně - vzdělávací proces a příprava na povolání našich žáků a studentů,
probíhalo. Jmenujme například spolupořadatelství IGS 2012 a jeho
studentskou sekci, Skleněnou noc, Školní akademii 2013, Designblok
2012, Národní cenu za studentský design. To už jsou aktivity pro naši
školu víceméně tradiční. O těch dalších, víceméně ojedinělých se také
dozvíte v naší ročence. Velmi nás těší, že se s vámi na těchto stránkách
můžeme podělit také i o radost nad našimi výjimečnými talenty, ať již
dosáhli úspěchů sportovních, vědomostních či uměleckých.
Držte nám palce, my budeme i nadále usilovat o to, aby se u nás a s
námi nikdy nikdo nenudil.
PaedDr. Ilona Jindrová, ředitelka školy
-1-
HISTORIE ŠKOLY V NOVÉM BORU
Snad žádná země na světě se nemůže pochlubit tak dlouhou a hlavně nepřerušovanou tradicí sklářství, jako právě české země.
Vesnice Bor (Haida) byla založena mezi lety 1692 až 1705. V roce
1757 byl Bor povýšen na město. Od prvních let vzniku města Nový
Bor to bylo právě sklářství, jež ovlivňovalo jeho vývoj. Vzdělávání
sklářů na Novoborsku bezprostředně souviselo s rozvojem sklářských
řemesel na severu Čech.
Městské zastupitelstvo žádalo ministerstvo obchodu ve Vídni
o zřízení školy pro sklářské učedníky, tovaryše a mistry. Bylo jim vyhověno a v roce 1870 byla otevřena škola pro kreslení a modelování.
V roce 1882 byla přejmenována na Odbornou školu pro sklářský průmysl.
V roce 1954 získává škola oficiální název Střední průmyslová škola sklářská. V roce 1964 Jaromír Špaček prosadil otevření výtvarně
zaměřeného oddělení hutního tvarování skla, protože se zvyšovala potřeba odborné kvalifikace foukačů skla a sklářských mistrů.
Od roku 1985 navazuje na tříleté učební obory střední škola pro pracující, ukončená maturitou.
V roce 1987 byl zahájen čtyřletý studijní obor umělecko-řemeslné
zpracování skla, ukončený maturitní zkouškou, který dal za 20 let své
existence našemu regionu i dalším sklárnám a sklářským školám řadu
odborníků pro sklářskou teorii i praxi.
V roce 1997 byla na žádost ředitele školy otevřena VOŠ (Vyšší odborná škola), kde studenti mají možnost se dále věnovat sklu a rozšířit
si své znalosti v oblasti zpracování skla i designu.
V roce 2007 se novou ředitelkou školy stává PaedDr. Ilona Jindrová. Z ekonomických i praktických důvodů se některé provozy přemístily na učiliště (huť, vitráže), aby tak vznikl jednotný výchovný systém. Škola může v dnešní době nabídnout klasické i moderní techniky
zpracování skla – malování, rytí, broušení, umělecké sklářství, hutní
tvarování, fusing a lehání skla.
Od roku 2008 se začíná psát nová kapitola historie, dnes už jediné střední školy v Novém Boru. V budově sídla školy ve Wolkerově
-2-
ulici byla po téměř čtyřicetileté odmlce zahájena výuka vzdělávacího
oboru všeobecné gymnázium. Tím však novinky ve vzdělávání novoborských středoškoláků neskončily.
Od roku 2011 se škola nadále rozrůstá. Ke gymnáziu přibyly další
velice atraktivní obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Design
interiéru. Oba se nyní rozšířily o třetí ročníky a každým rokem narůstá
počet uchazečů.
Kromě klasických sklářských oborů pod školou naleznete i zajímavé obory Předškolní a mimoškolnípedagogiky a Design interieru.
Avšak největší zájem je o studium všeobecného gymnázia.
Sídlo školy, Wolkerova 316
-3-
STUDIJNÍ OBORY
Vyšší odborná škola sklářská:
Tvorba uměleckého skla
82-41-N/013
Obor: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
Tvorba uměleckého skla
Vzdělávací program připravuje absolventa pro vysoce kvalifikované
činnosti v oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jeho umístění do interiéru a exteriérů.
Jedná se o 3 – letý studijní program zakončený absolutoriem a dosažením titulu DiS - diplomovaný specialista.
Střední škola:
Gymnázium
79-41-K/41
Obor: Gymnázium
Jedná se o 4 - leté všeobecné vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.
Vzdělávání na našem čtyřletém gymnáziu má žáky vybavit všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je
připravit především pro vysokoškolské vzdělávání .
Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem poznatků, ale vybavit je systematickou strukturou vědění.
Naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní
praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti
po celý život dále rozvíjet.
Předškolní a mimoškolní pedagogika
79-41-K/41
Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Absolvent 4 - letého studijního oboru, který je zakončen maturitou, je
připravován pro výkon pedagogických činností v oblasti předškolního
a mimoškolního vzdělávání. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské
školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách
a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných
a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení.
-4-
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13
Obor: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
Žák je připravován pro výkon designérských a realizačních činností
v oblasti sklářské tvorby a výroby, a to především ve sféře návrhářství,
vzorkařství, na realizaci náročných uměleckořemeslných sklářských předmětů a výrobků. Jedná se o činnosti, které jsou orientovány
podle specifické přípravy na modelářství lisovaného skla, na broušení
a vzorování broušeného skla, na hutní tvarování skla, na tvarování,
malování a leptání skla, na rytí skla a na umělecké sklenářství.
Design interiéru
82-41-M/11
Obor: Design interiéru
Absolvent tohoto studijního oboru je připravován pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby a výroby nábytku, zejména jako tvůrčí, případně technicko – organizační pracovník. Jedná se
zejména o činnosti, které se zaměřují na konstrukci a navrhování nábytku a interiéru, včetně doplňků, na realizaci náročných návrhů renomovaných výtvarníků a návrhů vlastních a na projektování interiéru.
Střední odborné učiliště:
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
28-58-H/01
Obor: Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla
Jedná se o 3 - letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a dosažením výučního listu
Seznam jednotlivých zaměření:
Sklář
Formař
Hranař
Rytec
Kulič
Malíř skla
Naši skláři: Lukáš Červený, mistři Jan Eder a Pavel Tille
-5-
SPORTOVNÍ AKTIVITY ŠKOLY
CORNY 2012
Dne 19. 9. 2012 se v České Lípě
uskutečnil 31. ročník populárního středoškolského poháru v atletice - Corny.
Patronkou celé akce se stala olympijská
vítězka a světová rekordmanka v hodu
oštěpem Barbora Špotáková. Naši nadaní sportovci nemohli na této spor- Zleva: Anna Pinkavová, Tomáš Pollach, Ota Hřebík a Jiří Moravec
tovní události chybět.
Děvčata soutěžila v tomto složení: Vachtová Barbora, Koblasová Kristýna, Bečvaříková Tereza, Hotovcová Zuzana, Černá
Daniela, Pinkavová Anna, Hodečková Kristýna, Kotrčová Kateřina,
Kučerová Monika. Výrazného úspěchu dosáhla Vachtová Barbora
v běhu na 60 i 200 metrů. V této disciplíně obsadila krásné 2. místo.
Černá Daniela vybojovala v běhu na 800 metrů stříbrnou medaili.
Ve vrhu koulí zazářila Kateřina Kotrčová. Ta se svým výkonem 8,42
metrů umístila na 2. příčce. Štafeta se dívkám také vydařila, vyběhly
v tomto pořadí: Vachtová, Hotovcová, Kotrčová, Černá. A doběhly
si pro skvělé 3. místo.
Naši chlapci také nezaháleli a vytvořili tým, do kterého patřil:
Horák Petr, Matela Jiří, Moravec Jiří, Kovalev Vojtěch, Hřebík Ota,
Kaisler Jan, Pollach Tomáš, Jakub Ondřej, Růžička Jan a Siblík Jan.
V běhu na 100 i 400 metrů doběhl na skvělém 2. místě Horák Petr.
V delší trati zabojoval Kovalev Vojta, který získal 3. místo. Ve skoku
vysokém obhájil stejnou pozici Pollach Tomáš. Další 3. místo čekalo
na naše chlapce hned vzápětí. Náš štafetový tým vyběhl ve složení:
Kapitán, Kaisler, Horák, Pollach a vybojoval si 3. místo.
Celkově se oba týmy děvčat i chlapců umístili na krásné 3. pozici.
-6-
OUTDOOROVÝ KURZ
Ve dnech 4. - 8. 6. 2013 se třída G3 s doprovodem Mgr. Medové
a Mgr. Bečvaříkové zúčastnila outdoorového kurzu ve městě Rýmařov. Ne každý dokázal sebrat odvahu a tohoto kurzu se zúčastnit. Hned
po příjezdu jsme byli seznámeni s třídenním zábavným programem.
Jednalo se zejména o sporty adrenalinového typu. Každý si zde
mohl vyzkoušet plno atrakcí, jako byla nízká lana i vysoká lana. Dále
jsme se zde naučili, jak správně lézt, a jak jistit svého kamaráda, což
je nezbytné. Ze začátku jsme lezli pouze po menší stěně komínu, ale
v dalších dnech jsme dostali i na velké skály, zde však nebyly vhodné
podmínky, z důvodu vlhkého a mokrého podkladu. Kluci se zde mohli
pořádně vyřádit při hrách, jako jsou army game a airsoft, při army
game jsme měli ohromné štěstí, protože nám pršelo, takže to byla hra
se vším všudy. Další disciplínou byla lukostřelba, ve které se ukázalo,
že i dámy mají dobré oko a talent. Zde se předvedly i obě paní učitelky
s vydařenými výkony.
Nejlepší však byly atrakce se spoustou adrenalinu, nejprve jsme
si vyzkoušeli bungee trampolínu, kde si každý udělal pár kotrmelců
a salt, až nakonec došlo na to nejlepší z celého kurzu, skok do prázdna
a houpačku. Dvě nejlepší atrakce, na které jsme se museli přesunout
ke druhé chatě. Myslím si, že na tyto dvě atrakce nikdo jen tak nezapomene. Během pobytu jsme dostávali přednášky o lezení a seznámili
se s různými pomůckami.
Večerní program si každý uspořádal podle svého, kluci se věnovali většinou fotbálku a holčičí skupina se naučila hru
s názvem „Solo solo“,
u které je ohromná legrace.
Na tento outdoorovvý kurz
budu dlouho vzpomínat.
Autorka článku:
Veronika Říhová, G3
Třída G3 na outdoorovém kurzu
-7-
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ NOVOBORSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Byla sobota a já se začínala balit na lyžařský výcvikový kurz,
na který jsem se
vůbec netěšila. Připadala jsem si, jako
kdybych šla na popravu. Ano, lyžovat jsem neuměla a
také jsem nedoufala, že se to naučím.
Představa, že někde
spadnu a doslova si
„rozbiju ústa“ mi
přišla děsivá.
Celý tým lyžařského kurzu P1
Ráno jsem si dobalila poslední „saky paky“ a vyrazila vstříc nějaké
zlomenině. Cesta autobusem mi připadala nekonečná. Konečně jsme
dorazili do Albrechtic v Jizerských horách. Chata Permon, na které
jsme byli ubytováni, vypadala hezky. Také pokoje se zdály hezké.
Už na pokoji na mě čekalo krásné překvapení. Jako vždy jsem chtěla
vyzkoušet jaká je postel, jenom jsem si sedla, cítila jsem v posteli
ďůlky. Když jsem postel otevřela, všechna prkna byla vypadaná a ten
zbytek prken, který zrovna vypadaný nebyl, byl zlomený vejpůl a slepený izolepou.
Ani jsme se nenadáli a vyrazili na naši první sjezdovku. Moje obavy se začaly zvětšovat, když jsem uviděla vlek. Naštěstí jsem kopec
nějakým záhadným způsobem vyjela. Sjezd dolů už byl horší. Neujela
jsem ani 10 metrů a už jsem byla na zemi. Díky mé šikovnosti a trpělivosti paní učitelky Mgr. Medové jsem přece jenom začala jezdit jako
normální člověk. Když jsme odcházeli zpátky na chatu, zděsila jsem
se nad větou paní učitelky: „Zítra půjdeme už na tu druhou!“ Ukázala
na nekonečně dlouhou a vysokou sjezdovku. „Tohle bude moje smrt,“
řekla jsem si v duchu. Ale nakonec to nebylo tak strašné. Bez pádů se
to samozřejmě neobešlo. Za chvílí jsem jezdila jako profík. A dostala
-8-
jsem se i na tu úžasnou sedačkovou lanovku. Moje obavy už dočista
zmizely.
Třetí den jsme měli odpočinkový. Ráno jsme se šli podívat
do místní výrobny hraček. Dozvěděli jsme se něco o historii a podívali
jsme se, jak se hračky vyrábějí. Místo odpoledního lyžování jsme šli
sáňkovat a řeknu vám, že to není žádná sranda zatáčet na sáňkách.
Ale je fakt, že jsme se u toho dost nasmáli. Následující den jsme zase
lyžovali. Nejlepší byl poslední den. Na pátek jsme měli připravený
lyžařský slalom, kterého jsem se nehorázně bála. K mému překvapení
nebyl tak strašný a všichni jsme ho bez problému projeli. Poslední
lyžování bylo asi nejnáročnější. Já byla strašně unavená a tak jsem
padala na každém rohu.
Těsně před odjezdem domů jsem si říkala: „Doufám, že dalších
20 let nestoupnu na lyže.“ Hned poté, co jsem přijela zpět, mi začalo vše chybět. To lyžování, sranda na pokojích, večerní hry, čaje
na sjezdovce. Je toho strašně moc. A doufám, že na tento lyžák nikdy
nezapomenu!
Autorka článku: Kateřina Kotrčová, P1
VODÁCKÝ KURZ
Koncem letošního června vyrazila třída 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na vodácký výcvikový kurz do malebného prostřední Vltavy.
Na vodáckém kurzu
jsme zažili nejen sjíždění řeky, sjíždění jezů, pár
menších úrazů, ale také
prohlídku hradu Rožmberk a mnoho legrace.
Každý den jsme sjeli
kousek řeky, při kterém
nikdy nikdo nezůstal suchý. Vltava nám ukázala
svojí pravou tvář.
Vodácký kurz třídy P2
-9-
Proto moc děkujeme za uskutečnění tohoto kurzu nejen všem instruktorům, ale především panu učiteli Mgr. Zhornému a paní učitelce
Mgr. Medové.
Autorka článku: Adéla Hyblerová, P2
OKRESNÍ PŘEBOR VE FOTBALE
Jak vyhrát stříbrnou medaili ve „futsalu“ a pokořit tak zbylých
devět středních škol z Českolipska? Recept je jednoduchý! Nejprve
musíte dát dohromady sehraný tým. Náš tým reprezentovali fotbalisti
Jiří Moravec, Ota Hřebík, Ondřej Mareš, Vojtěch Kovalev, Petr Horák,
Ondřej Jakub, Tomáš Pollach, Adam Lonc, Matěj Černý a Dominik
Fišer.
A buďto vás trénuje Pepik Hnátek, nebo dostanete za celý turnaj
jen dva góly a sem tam nějaký vstřelíte.
A právě to druhé se klukům z naší školy dne 27. 3. 2012 podařilo,
a proto se mohli radovat z krásného 2. místa v okresním přeboru.
„Futsalový“ tým naší školy
- 10 -
KULTURNÍ AKCE ŠKOLY
INTEGRAČNÍ KURZ ŽÁKŮ GYMNÁZIA A PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
Na naší novoborské střední škole vyrážejí již tradičně nováčci
z prvních ročníku na přelomu září až října na integrační kurz do Jetřichovic.
Letošní akce se uskutečnila v krásném prostředí národního parku
Česko - Saského Švýcarska. V hotelu Bellevue bylo o studenty střední
pedagogické školy a gymnázia královsky postaráno. Na žáky a jejich
učitele čekaly po celou dobu pobytu různé druhy aktivit a her, během
kterých se vzájemně poznávali.
Během týdne jsme podnikli výlety do blízkého okolí, například do
Dolského mlýna, na Mariinu skálu, Vilemíninu vyhlídku nebo na skalní hrad Šaunštejn. Hlavní organizátorkou celé akce je naše výchovná
poradkyně Mgr. Lenka Bečvaříková.
Tento týden byl pro všechny účastníky úžasný, slunečný a plný
neopakovatelných zážitků!
Integrační kurz třídy P1 a G1, Jetřichovice 2013
- 11 -
ODBORNÁ EXKURZE OBORŮ PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKY A GYMNÁZIA
V pondělí 22. 4. 2013 jsme my, studenti pedagogické školy a gymnázia z Nového Boru vyrazili na dvoudenní odbornou exkurzi. Cílem
byly dvě zařízení. První zařízení je Domov pod hradem Žampach pro
mentálně postižené lidi. Druhé zařízení se jmenuje Poklad a je pro
mladistvé s drogovou závislostí ve věku 15 - 18 let. Cestou na Žampach jsme se zastavili na zámku v Častolovicích. Tam jsme navštívili krásnou zámeckou zahradu, kde jsme neviděli jen stromy, keře
a rostliny, ale i různá zvířata. Po prohlídce pokračovala naše cesta na
Žampach. Při příchodu do krásného prostředí nás obyvatelé domova
srdečně vítali. V domově nás také přivítala zástupkyně ředitele paní
Mgr. Poláčková, která nám pustila prezentaci a přiblížila nám, jak
vlastně zařízení funguje. Po krátké prezentaci jsme si šli všechny prostory osobně prohlédnout. Součástí prohlídky byly dílničky, kde obyvatelé zařízení pracují a také byty, ve kterých bydlí. Měli jsme možnost navštívit i školu, kde se děti učí. Asi největší pozornost upoutalo
speciální oddělení, tzv. snoezelen, které slouží k rozvoji smyslového
vnímání. Odtud se nikomu z nás nechtělo. Po krásné prohlídce jsme
se rozloučili s obyvateli a odjeli jsme do nedaleké obce Písečná, kde
jsme byli ubytováni.
V úterý 23. 4. 2013 ráno jsme již byli připraveni na další cestu. Našim cílem bylo zařízení Poklad. Cestou nás ještě čekala jedna
z nejkrásnějších přehrad v Královohradeckém kraji a to Les Království v Bílé Třemešné. Přehrada byla postavena roku 1920 a je národní
kulturní památkou. Všichni jsme tímto skvostem byli nadšeni. Exkurze poté pokračovala do zařízení Poklad pro mladistvé s drogovou závislostí. Zařízení je schováno uprostřed lesa a vede k němu nenápadná
lesní cesta. V Pokladu nás přivítal hlavní vychovatel pan Mgr. Petr
a začal povídat, jak vlastně zařízení funguje, jak se do něj může člověk
dostat a jaký je tam řád. Vyprávěl i příběhy kluků, kteří byli v zařízení,
ale teď mu píší dopisy z vězení. Jeho vyprávění bylo nesmírně poutavé
a rozhodně splnilo svůj účel, abychom se nikdy nezapletli s drogami. Mohli jsme si prohlédnout i pokoje jeho svěřenců. Cestou domů
- 12 -
Odborná exkurze Žampach
jsme se ještě zastavili v nedaleké ZOO Dvůr Králové nad Labem. Je to
druhá největší zoologická zahrada v Česku, a tak jsme si její prohlídku náležitě užili. V autobuse únavou skoro každý usnul, ale všichni
jsme si řekli, že exkurze stála za to, protože jsme získali nový pohled
na život postižených a drogově závislých lidí.
Děkujeme touto cestou paní učitelce Mgr. Lence Bečvaříkové za
zorganizování této exkurze, která pro nás byla velkým přínosem, především pro naše odborné vzdělání.
Autorka článku: Eliška Vaňurová, P2
DESIGNÉŘI Z NOVÉHO BORU SE ZÚČASTNILI VÝTVARNÉHO
KURZU
První seznámení s výtvarným uměním v přírodě měli možnost zažít studenti 2. ročníku atraktivního oboru Design interiéru naší novoborské střední školy.
Výtvarný kurz žáci absolvovali v druhé polovině září, v romantickém prostředí hamerského jezera. Účastníky odborně vedli vynikající akademičtí malíři Milan Handl a Stanislava Grebeníčková. Žáci si
měli možnost vyzkoušet všechny výtvarné techniky a postupy, nechyběla ani malba v přírodě na velký formát.
Součástí akce byl i půldenní výlet na pískovcový, skalní masiv
- 13 -
Stohánek, který v dřívějších
dobách plnil funkci hradu.
Z výšky 365 metrů se nabízel
nádherný pohled do blízkého
okolí.
Celá pětidenní akce byla
natolik úspěšná, že se zúčastněným vracet ani nechtělo.
Výlet na skalní masiv Stohánek
2. ROČNÍK KURZU MALBY V PLENÉRU VOŠ SKLÁŘSKÉ
Z NOVÉHO BORU
V první polovině září se studenti Vyšší odborné školy sklářské
z Nového Boru zúčastnili 2. ročníku kurzu malby v plenéru, tentokrát
v krásném prostředí obce Hamr.
Celou akci připravili akademičtí malíři Milan Handl a Stanislava
Grebeníčková. Účastníci si mohli vyzkoušet
techniku krajinomalby
a zachytit krásné prostředí u jezera Hamr, nedaleko Stráže pod Ralskem.
Celý týden se nesl v tvůrčím duchu a v okouzlení
zdejší přírodou. Vznikla
celá řada skic a maleb,
které tuto jedinečnou atmosféru zachycují.
Studenti VOŠS, malba v plenéru
- 14 -
NOVÁ VÁNOČNÍ TRADICE NA VOŠS A SŠ NOVÝ BOR
Během posledního školního dne, před zimními prázdninami proběhlo tradiční setkání všech studentů a pedagogů naší školy. Byl připraven speciální vánoční program. K Vánocům patří neodmyslitelně
pohádky a jednu z nich „O dvanácti měsíčkách“ si ve zcela nové,
zhudebněné verzi připravili studenti 1. ročníku oboru Předškolní
a mimoškolní pedagogika. Toto představení nás velice potěšilo a vykouzlilo nám úsměv na rtech. Po nich
následovalo vystoupení školního sboru „SKLENĚNKY“. Dívky zazpívaly
známé hity od skupiny ABBA. Poté následovaly vánoční písně: Z Betléma se
ozývá a Hallelujah. Vánoční atmosféra
pak nejvíce zesílila při zpěvu známých
koled. V tuto chvíli se všichni k našemu sboru s chutí přidali. Malou ochutnávku z celé akce naleznete pod tímto
internetovým odkazem: http://www.
youtube.com/watch?v=IBe1TF-Qzh8.
Na závěr programu paní ředitelka popřála všem studentům krásné Vánoce
plné radosti a pohody
Kateřina Hrebeňáková (Maruška) a Zbyněk Jerie (pracovitý ženich)
NOVOBORSKÁ SKLENĚNÁ NOC ZAHÁJÍ LETOŠNÍ ADVENT
A je to opět tady! Novoborská Vyšší odborná škola sklářská
a Střední škola pořádá v pátek 30. listopadu již 5. ročník úspěšné a oblíbené Skleněné noci otevřených dveří. Celá akce začne v 18:00 hodin,
v prostorách školní hutě Danuše a letos se ponese v duchu začínajícího adventu. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory novoborské
sklářské školy a vyzkoušet si nejrůznější sklářské techniky, pro děti
jsou připravené soutěže a pro všechny bohatý doprovodný program.
Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!
- 15 -
5. ROČNÍK NOVOBORSKÉ SKLENĚNÉ NOCI ZAHÁJIL
LETOŠNÍ ADVENT
5. ročník Skleněné noci otevřených dveří se uskutečnil v pátek
30. 11. 2012 od 18.00 hodin v prostorách školní hutě Danuše. Již tradičně Skleněnou noc zahájila paní ředitelka PaeDr. Ilona Jindrová
s panem starostou Nového Boru Mgr. Jaromírem Dvořákem. Vážíme
si toho, že tak jako každoročně přijala pozvání na tuto akci i náměstkyně Ministerstva školství Ing. Eva Bartoňová, která krátce pozdravila
návštěvníky školní hutě a popřála škole hodně dalších úspěchů.
Krásnou tradicí našich skleněných nocí se stala účast sociálních
partnerů školy, totiž
sklářů z místních firem, kteří na verštatu
předvádějí své umění.
Velmi si vážíme toho,
že letos přijali naše
pozvání např. bývalý
kolega Petr Novotný
z firmy AJETO, absolvent školy a nyní
i zástupce rodičovské
veřejnosti Jiří Pačinek,
Pěvecký sbor SKLENĚNKY
- 16 -
Slaninovi z Preciosy, kteří se střídali s našimi mistry a studenty
v předvádění živé práce sklářů. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory dílen, ateliérů novoborské střední školy a vyzkoušet si za dozoru studentů i pedagogů nejrůznější techniky.
Celý večer se nesl v duchu blížících se Vánoc.
O bohatý program se postarali studenti naší školy. Divákům se představil
školní sbor „SKLENĚNKY“, který vystoupil
během pátečního odpoledne nejenom na naší
školní huti, ale také při
Jiří Moravec při výrobě objektu
slavnostním rozsvícení
vánoční výzdoby ve městě. Úsměv mohla přítomným vykouzlit improvizovaná show „PARTIČKA“ či hudební operetka „O DVANÁCTI
MĚSÍČKÁCH“. V nabitém programu zazněly vánoční písně a dech se
publiku tajit při sklářské show.
Děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast a těšíme se za rok
naviděnou!
MUZIKÁL ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Ve čtvrtek 18. 10. 2012 jsme se vypravili do našeho hlavního města, abychom navštívili divadlo Broadway a shlédli nový „teenagerovský“ muzikál ANDÍLCI ZA ŠKOLOU. Po dvouhodinové cestě jsme
se ocitli v hledišti. Čekalo nás generální představení, které nám uvedl
samotný režisér Filip Renč.
Muzikál pojednával o školském prostředí, řešil vztahy mezi žáky
i učiteli. Představení se nám moc líbilo, vystupovala v něm řada známých
osobností, jako například: Josef Vojtek, Sabina Laurinová, Ludmila
Finková, Bohouš Josef, 5 Angels a Filip Antonio. Krásnou hudbu
k celému muzikálu složil Michal David a texty si vzal na starost Lou
Fanánek Hagen.
- 17 -
Student naší novoborské Vyšší odborné školy sklářské Ricardo Hoineff se postaral o scénické provedení celého projektu, právě
na jeho doporučení a pozvání jsme se do Prahy vydali.
Jak se nám výlet líbil, můžete shlédnout na přiložených fotografiích.
Studenti VOŠS a SŠ Nový Bor, Praha – Václavské náměstí
ROZVÍJÍME HUDEBNÍ TALENT NAŠICH STUDENTŮ
Studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají velkou
příležitost ke zdokonalování svých hudebních znalostí a dovedností.
Aktivně mohou trávit svůj volný čas v nové hudebně, která pro ně
vznikla přímo na Domově mládeže při Vyšší odborné škole sklářské
a Střední škole v Novém Boru. Třída je plně vybavena, nechybí zde
ani klavír, příčné flétny, kytary, Orffovy nástroje a další hudební vymoženosti. Budoucí učitelky mohou
kdykoliv rozvíjet svůj hudební talent.
A co my víme, zda se právě zde nezrodí nějaká velká hudební hvězda?
Studenti si otevření nového hudebního prostoru velice pochvalují a já jim
přeji, aby jim hudebna dobře sloužila
Nová hudebna na DDM
- 18 -
STUDENTI Z NOVOBORSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BAVÍ SVÉ
PUBLIKUM PŘI PARTIČCE
Minulý rok na akademii Vyšší odborné školy sklářské a Střední
školy v Novém Boru byla neoficiální premiéra improvizační show
Partička. Tento nápad se zrodil po vzoru Partičky, kterou známe z televizních obrazovek. Ve složení Dominik Fišer, Marek Bertalan, Petr
Horák a Tomáš Pollach chlapci poprvé společně vystoupili do světel
reflektorů na prknech novoborského divadla. Po představení se ozvaly
kladné ohlasy a účinkující se rozhodli v Partičce pokračovat.
Dominik Fišer, Tomáš Pollach, Marek Bertalan a Petr Horák
Další představení se konalo dne 12. 12. 2012 v Městském kině
v Novém Boru. Zde se představil nový, oficiální název Partička Nový
Bor z důvodů autorských práv ze strany TV Prima. Inspiraci našli autoři novoborské partičky v televizi, avšak témata her a hry samotné
zadává moderátor Daniel Škarda. Spolupráci přijal i muzikant a hudebník David Lorenz.
Představení se chlapcům povedlo, očekáváno bylo 200 lidí, podle
- 19 -
ohlasů na sociálních sítích a podle rezervací do kina mělo dorazit 160
diváků. Na konec se v sedadlech kina objevilo 131 diváků a účinkující
tímto fanouškům děkují. Během představení se diváci náramně bavili,
což bylo vidět i na závěrečné autogramiádě.
Interview s fanynkami:
Tereza Hanykýřová (16)
Jak jste se těšila na vystoupení?
Těšila jsem se opravdu hodně. Kluky jsem viděla už vícekrát. Účastnila jsem se i několika generálek, kde mně kluci opravdu rozesmáli,
a proto jsem si nemohla nechat ujít jejich oficiální premiéru.
Kristýna Schlenkerovou (16):
Jaká hra se vám nejvíce líbila?
Hra Reklamace, tam jsem se opravdu pobavila. Tomáš nevěděl, že
koupil létající koberec a Dominik ho v tom nechal plavat.
Interview s účinkujícími:
Petr Horák (18)
Jak ses těšil na představení? Jaká hra tě baví nejvíce?
Těšil jsem se strašně moc, nejvíc jak to jde. Těšil jsem se na to víc
než na Vánoce (smích).
Milionáři. A baví mě hádat Párty (hahahaha).
- 20 -
Marek Bertalan (21)
Proč ses zapojil do projektu Partička Nový Bor. Ke komu by ses přirovnal a proč?
Dohodl jsem se s kamarádem, že bychom to mohli zkusit. Také mám
rád improvizaci a rád bavím lidi.
Přirovnal bych se k Richardovi Genzerovi a Michalovi Suchánkovi. Myslím si, že mám stejný smysl pro humor jako oni dva.
Videa z vystoupení můžete zhlédn o u t n a y o u t u b e.
com v sekci „Partička Nový Bor“. Také
si můžete zakoupit
DVD z našeho představení. Fotky naleznete na Facebooku
a jakékoliv dotazy
nebo objednávky zasílejte na e-mailovou
„Partička Nový Bor“
adresu: [email protected] Touto cestou bychom rádi poděkovali za fotografie a
videa Jiřímu Čejkovi a za zvukovou techniku
panu Ing. Petru Fialovi.
Na závěr novoborská partička vzkazuje
všem svým fanouškům: „Neváhejte se na nás
přijít podívat. Budeme se snažit a snad Vás překvapíme. Jsme tu přece kvůli Vám!“
„Partička Nový Bor“
- 21 -
NORSKÝ DEN NA GYMNÁZIU V NOVÉM BORU
Dne 9. 11. 2012
se v rámci e-twinnigového programu
EU konal na novoborském gymnáziu
Norský den. Celým dnem studenty
provázely žákyně
druhého ročníku
Ludmila Mašková
a Veronika Severová. Tato akce začala pátou vyučovací hodinou, kdy přišly po krátkém
úvodu na řadu zajímavé prezentace, kterými žáci svým spolužákům
přiblížili nejen norskou kulturu a historii, ale například i norskou kuchyni. Velmi úspěšné byly také připravené rozhovory žáků, především
ty, které byly nacvičeny v norštině. Nejvíce však účastníky akce pobavily norské fráze, které se pod vedením svých spolužáků snažili naučit. Poté následoval krátký zábavný film o škole a norských tradicích.
Děvčata z mimoškolní pedagogiky představila české i norské národní
písně a tance. Většina studentů si tento den velmi užila a doufá, že se
podobná událost bude opakovat. Celý den probíhal v anglickém jazyce a pod vedením paní učitelky Mgr. Tatiany Karpové.
Na závěr jsme paní učitelce Ing. Daně Frančíkové a Mgr. Tatianě
Karpové položily následující otázky:
Dana Frančíková, německý jazyk
Jak jste se podílela na Norském dni?
„S třídou G2 jsme vytvořili prezentaci o norském jídle v německém a
českém jazyce.“
Myslíte, že je Norský den pro žáky nějakým přínosem?
„Určitě ano. Žáci se dozví spoustu nových věcí.“
- 22 -
Tatiana Karpová, anglický jazyk
Jak vás napadlo tento den naplánovat?
„Tento den byl naplánován z důvodu zapojení do projektu Comenius,
který žákům umožňuje cestování a výměnné pobyty.“
Dopadl den podle vašich představ?
„Myslím, že se den vydařil a žáci byli nadšení.“
Norské tance
Norské písně
STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2012 NA NAŠÍ ŠKOLE
Leden 2013 se zapíše do historie našeho
státu jako měsíc, kdy proběhla první přímá volba prezidenta České republiky.
Ve dnech 11. – 12. prosince 2012 si
mohli vybrat svého vysněného kandidáta i naši
studenti starší 15 let.
Naše škola se připojila k projektu Člověk v tísni. V lednu připravila tříčlenná volební
komise studentů třídy G1 historicky první studentské prezidentské volby.
Jejich spolužáci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak takové
volby probíhají, a připravit se tak na dobu, kdy se sami stanou oprávněnými voliči.
- 23 -
NOVOBORSKÁ „VOŠKA“ NA STUDIJNÍ CESTĚ V ITÁLII
Studenti Vyšší odborné školy sklářské procestovali v termínu 1. 5. –
10. 5. 2013 v rámci projektu „Praxe v praxi“ krásnou a slunnou Itálii.
Cestou se podívali do krajů Emilia Romagna – Toskánska a Umbrie
za renesanční architekturou, sochařstvím, malířstvím.
Vyzpovídala jsem jejich vedoucí ateliérů akad. mal. Stanislavu Grebeníčkovou, která mi sdělila pár podrobnějších informací:
„Udělali jsme studijní cestu po Itálii, která pro nás byla i cestováním
v čase. Viděli jsme památky z doby antického Říma, z doby románské,
gotické, renesanční až po barokní. Poslední den jsme strávili v Benátkách. Navštívili jsme ostrov Murano a Burano. V podvečer jsme
se rozloučili s Benátkami nádhernou plavbou po Canal Grande.“
Účastníci obdivovali historické skvosty ve městech Ravenna, Assisi,
Orvieto, Řím, Siena, Pisa, Florencie a Benátky. Cesta mohla inspirovat studenty, kteří právě dokončují své závěrečné práce. Komu se
poštěstí vidět na vlastní oči techniky a díla, o kterých přímo píše?!!
Pro všechny to musel být neuvěřitelný zážitek.
VOŠS na cestě po Itálii
- 24 -
SKLENĚNKY OZDOBILY ZPĚVEM „CENU Ď“
V prostorách novoborského divadla se v pátek 26. 4. 2013 veřejně
a nahlas děkovalo. Uskutečnilo se zde krajské finále a vyhlášení Ceny
Ď, jejímž motivem je vyjádření díků nezištným dobrodincům, mecenášům a lidem, kteří se svou činností zasloužili o rozvoj občanské
společnosti.
Nový Bor, generální partner Ceny Ď v Libereckém kraji, během slavnostního večera připomenul a vyjádřil svůj dík také osobnostem z oblasti výchovy a vzdělávání, a to v souvislosti s 250. výročím novoborského školství.
Celý doprovodný kulturní program začal v 18:00 hodin. Diváci měli možnost zhlédnout vystoupení dětí z mateřské školy, hudební
skupiny Ajeto Dixieland a pěveckého sboru SKLENĚNKY.
Právě SKLENĚNKY novoborské střední školy se představily
v polovině programu a dočkaly se zaslouženého potlesku. Z úst děvčat zazněly krásné úpravy Uherkových lidových písní Široký hluboký
a Komáři se ženili. Dále následovala píseň s názvem Lucky, která v překladu znamená štěstí. Děvčata si ji zazpívala s talentovaným kytaristou
Matyášem Krpatou, studentem druhého ročníku oboru Design interiéru.
Nemůžeme zapomenout ani na strhující vystoupení Šárky Neprašové, členky tohoto pěveckého sboru a studentky 2. ročníku novoborského gymnázia. Všechny přítomné uchvátila zpěvem árie z opery
La traviatta: O mio babbino caro.
Celé vystoupení SKLENĚNEK gradovalo do svého finále. Na závěr dívky zazpívaly píseň Mamma mia od jedné
z nejslavnějších hudebních
kapel světa, a to od skupiny
ABBA.
- 25 -
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE V REŽII STUDENTŮ
NOVOBORSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Studenti novoborské střední školy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se rozhodli ukázat své hudební, dramatické i taneční
umění. A proto uspořádali pro děti z novoborských a českolipských
mateřských škol dvě krásná pohádková představení. První ročník
předvedl hudební operetku s názvem „O dvanácti měsíčkách“. V hlavní roli Marušky se dětem představila talentovaná zpěvačka Kateřina
Hrebeňáková. Druhý ročník zahrál pohádku „O zlatovlásce“.
A jak se představení líbila? Dokladem je děkovný dopis českolipské mateřské školy „KLÍČ“,
z kterého budu nyní citovat: „Pohádky i krásný zpěv všech účinkujících děti naprosto uchvátily.
Chvílemi snad ani nedýchaly, jak
se o Marušku bály. Na závěr nám
studentky převlečené za indiánky připravily zajímavé soutěže,
kde se děti mohly přetrhnout,
aby nasbíraly, co nejvíce razítek
a dostaly sladké odměny. Toto
dopoledne uteklo, jak voda
a dětem se ani nechtělo jet zpátky
Zuzka Hotovcová, moderátorka programu do školky.“
Hry pro děti
Pohádka o dvanácti měsíčkách
- 26 -
NA EDUCE NÁS VŽDY NALEZNETE !!!
Tuto zprávu vzkazuje všem svým případným zájemcům o studium
novoborská VOŠS a SŠ. Škola, o které je stále více slyšet, nejen díky
skvělým studijním výsledkům, ale i díky mnoha aktivitám v kulturních, sportovních a sklářských oblastech.
Na Educe nemohla tato škola chybět. Co je to vlastně EDUCA?
Jedná se největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách. V roce 2012 proběhl již 6. ročník.
Studenti mají možnost výběru z 80 středních a vysokých škol. Mohou zhlédnout zajímavé přednášky, workshopy a skvělý doprovodný
program.
Naše škola se tohoto veletrhu účastnila již tradičně ve všech třech
dnech, tedy od 18. – 20. 10. 2012. Studenti, pedagogové i mistři vám
byli vždy k dispozici a našli jste je ve velkém oranžovém stánku, spolu
s velice atraktivní mobilní sklářskou pecí. Náš sklářský tým vám vyfoukl a zhotovil jakoukoliv skleněnou postavičku na přání, například
přítomní mohli obdivovat výrobu Krakonoše.
Děvčata z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Gymnázium se také činila. Podílela se na doprovodném programu. Ve dvacetiminutovém vystoupení zazpíval školní sbor „SKLENĚNKY“ světoznámé hudební hity od skupiny ABBA.
Celá akce měla velmi kladný ohlas. Nezapomeňte, že se na vás
budeme těšit na příští
EDUCE 2013, určitě
náš stánek nezapomeňte
navštívit!
Náš stánek na akci EDUCA 2012
- 27 -
SKLENĚNKY ZPÍVALY NA SKLÁŘSKÝCH SLAVNOSTECH
V NOVÉM BORU
Sklářské slavnosti, oslavy tradiční řemeslné výroby, se uskutečnily
v sobotu 15. června 2013 a náš školní sbor „SKLENĚNKY“ vystoupil
ve 20:00 hodin na novoborském náměstí Míru.
Z úst děvčat zazněly písně, jako např. Komáři se ženili, Široký, hluboký, Get
it Right, Lucky a skladby
od světoznámé hudební skupiny ABBA. Vystoupení se
všem přítomným moc líbilo,
někteří se s chutí přidali a zazpívali si spolu s námi.
Naši šikovní skláři nezaSkleněnky na náměstí v Novém Boru
háleli, předvedli na náměstí
jedinou mobilní pec v České republice a zájemci si tak mohli přímo
na vlastní kůži vyzkoušet veškeré sklářské techniky. „Sklářská škola
připravila přímo na náměstí dílny, ve kterých si zájemci mohli vyrobit
skleněné vitráže i šperky a vyzkoušet si rytí a malování skla,“ říká ředitelka novoborské sklářské školy PaedDr. Ilona Jindrová.
mistrová Sylva Karlovská a žákyně Nikola Hlobeňová na Sklářských slavnostech
- 28 -
ŠKOLNÍ AKADEMIE VOŠS A SŠ NOVÝ BOR
„A je to opět tady!!! Naši studenti spojili své síly
a vytvořili pro vás, pro naše jedinečné publikum, úžasný
a bohatý program!“ Těmito slovy zahájili akademii
novoborské Vyšší odborné školy sklářské a Střední
školy v Novém Boru moderátoři večera Jan Kubelka
a Matěj Dvořák, kteří spolu nejen moderují, ale zároveň společně navštěvují stejnou třídu a to první ročník novoborského gymnázia. Svůj moderátorský úkol
Jan Kubelka
splnili na výbornou, všechna představení provázeli s
a Matěj Dvořák
přehledem a důvtipem.
Přítomní mohli zhlédnout hudební vystoupení dívčího sboru „Skleněnky“
a školní kapely „Glassband“. Dech se
divákům tajil při sólovém zpěvu Šárky
Neprašové a Veroniky Severové, které
vyhrály celou řadu pěveckých soutěží.
Světélková show třídy P2
Publiku se také představila zumba, různé druhy scének, velký ohlas mělo vystoupení Alles Gute, Partička
a další.
V závěru programu zaujala diváky světýlková show v podání třídy
P2. A jak jinak se rozloučit než známými hity od zpěváka Michala Davida. Studenti prvního ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika si připravili vystoupení s názvem Děti ráje. Písně „Nonstop“,
„Děti ráje“ a „Pár přátel“ zná snad každý a společně s námi si je mohl
Scénka s názvem Hodina biologie třídy G1
- 29 -
Alles Gute, na fotografii Jan Balaš a Ondra Mareš
Závěrečná píseň Pár přátel stačí mít
buď zazpívat či si při nich zatančit. Někteří rodiče jistě zavzpomínali
na svá dětská léta. Akademie naší školy se dle ohlasů velice povedla
a my doufáme, že i vy se těšíte na příští, v pořadí již třetí, ročník.
- 30 -
STUDENTKY NOVOBORSKÉ VOŠS MAJÍ PŘIJETÍ
NA UMĚLECKÉ OBORY VŠ V KAPSE!
Vyšší odborná škola sklářská slaví jeden úspěch za druhým. Naše
studentky Eliška Motlová, Lenka Němcová, Alena Dvořáková,
Vladislava Chladová a Stanislava Procházková mají opravdový důvod k oslavě.
Všechny uspěly u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Jejich
vyučující akad. malířka Stanislava Grebeníčková s úsměvem dodává:
„Mám z děvčat ohromnou radost a jsem na ně hrdá. Přijímací zkoušky
zvládly na výbornou. Naše studentky přijaly na prestižní univerzity, co
víc si můžeme přát?“
Právě jí patří velké díky. Ona má společně s akad. malířem
Milanem Handlem velkou zásluhu na tomto úspěchu.
Studentky začnou od září studovat na VŠUP v Praze, na UJEP
v Ústí nad Labe, na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a na Institutu umění
a designu při Západočeské univerzitě v Plzni.
Našim talentovaným děvčatům moc gratulujeme a držíme palce
v dalším vysokoškolském studiu. Věříme, že ho zvládnou opět na výbornou.
STUDENTKY V NOVÉM BORU POMÁHAJÍ DĚTEM PĚSTOUNŮ
Nový Bor - Devíti dětem
z Novoborska, které vyrůstají
bez svých biologických rodičů
v rodinách pěstounů, zpestřují život
zážitky spojené s doučováním. Starají se o to zcela dobrovolnicky studentky čtyřletého maturitního oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika z Vyšší odborné školy sklářské
Zuzana Hotovcová s Honzíkem
a Střední školy v Novém Boru.
„Chceme tak pomoci dětem ve věku základní školní docházky a především dětem v péči starších pěstounů, většinou prarodičů,“ popisuje
- 31 -
Dominika Babáková, koordinátorka služeb pro rodiny s náhradní rodinnou péčí, z novoborského sdružení Rodina v centru, které pomoc
pěstounským rodinám organizuje.
Spolupráce se studentkami z novoborské střední školy funguje
už od roku 2011, velkou zásluhu na tom má vyučující a výchovná
poradkyně školy Lenka Bečvaříková. „Myšlenkou zapojit studentky
byla velmi nadšená a vyšla nám maximálně vstříc. Studentkám jsme
představili naši organizaci a nabídli jim možnost zapojit se do plánovaných aktivit. Zároveň jme jí i ukázali prostory, kde Rodina v centru
sídlí,“ vysvětluje Dominika Babáková. „V té době jsme už měli pro
doučování vytipováno několik dětí, a tak jsme studentky oslovili s konkrétní nabídkou.“
Zpočátku doučovaly studentky zcela dobrovolnicky. V dubnu 2012
se sdružení Rodina v centru podařilo získat dotaci od ministerstva
práce a sociálních věcí a z ní mohli studentkám nabídnout finanční
odměnu. „Od začátku tohoto roku studentky Eliška Kozáková, Pavla
Kumpoltová, Zuzka Hotovcová, Martina Gregorová a Eliška Vaňurová
doučují opět zcela dobrovolnicky. Odměnou jim je dobrý pocit z toho,
že pomáhají správné věci a v neposlední řadě mohou získat potvrzení
o praxi,“ doplnila koordinátorka.
Rodina v centru připravuje pro Vyšší odbornou školu sklářskou
a Střední školu v Novém Boru na konci školního roku zprávy o práci
studentek, které se přikládají k jejich celkovému hodnocení. Sdružení
navštěvuje školu i na začátku školního roku, kdy prezentuje studentům
své aktivity včetně vystoupení doučujících studentek, které ve svých
příspěvcích shrnou své zkušenosti. Odpovídají také na dotazy těch,
kteří by se chtěli k dobrovolnému doučování připojit.
Informace pro zájemce - občanské
sdružení Rodina v centru z Nového Boru
stále hledá dobrovolníky. V případě zájmu
pište na [email protected] nebo volejte na tel. č. 776 783 333. Sdružení hledá také drobné dárce (kosmetické firmy,
kadeřnictví…), kteří mohou poskytnout
Pavla Kumpoltová
poukázky jako ocenění pro dobrovolníky.
- 32 -
NEJOBLÍBNĚJŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLOU LIBRECKÉHO KRAJE
JE VOŠS A SŠ V NOVÉM BORU
A je to tu! Novoborskou Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední
školu si zvolili studenti za nejoblíbenější školu v celém Libereckém
kraji. A my máme z tohoto úspěchu ohromnou radost.
Tento projekt organizovala Česká studentská unie. V České republice doposud neexistoval žádný žebříček, který by srovnával školy
z pohledu studenta.
Celá akce má budoucím studentům pomoci v jejich rozhodování
o dalším studiu.
Studenti odpovídali na celou řadu otázek jako například: Máte na
škole zajímavé předměty? Připravila vás škola dostatečně prakticky
do pracovního procesu? Máte schopné vyučující, kteří zajímavě vyloží
látku? Můžete se zapojovat do studentských nápadů a projektů na škole? Máte kamarádské, týmové a inspirativní spolužáky?
Touto cestou chceme našim studentům poděkovat za vyslovenou
přízeň a důvěru.
- 33 -
SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
PREZENTIÁDA 2013
Dne 19. dubna 2013
se naše družstvo „prezentiádníků“, „POOR
INDUSTRY“, zúčastnilo celorepublikového
finále soutěže PREZENTIÁDA 2013, které
mělo téma „PROČ (NE)
JÍT NA VYSOKOU
Š KO L U “ . N a ši žáci
v sestavě Jiří Matela, Jan
Balaš a Ondřej Mareš Tým POOR INDUSTRY: O.Mareš, J.Matela, J.Balaš
za ranního oparu vyrazili ku Praze, aby se utkali s ostatními týmy. Z celé republiky, z celkových 437 týmů, prošlo do finále 15 týmů z krajských kol. K finálovému klání došlo v Praze na Vysoké škole ekonomie a managementu.
Časový rozvrh soutěže byl z počátku držen organizátory,
„STUDENTY CYBER GAMES“, celkem bez větších prodlev. Pochopitelně s narůstajícím zájmem poroty a různorodostí prezentací se
časová organizace drobně zpozdila, a tak odpoledne soutěž skončila
o hodinu déle.
Naši žáci nastupovali po první přestávce, proto měli možnost vidět předchozí prezentace a popřípadě do svého projevu některé dobré
nápady ještě zařadit. Svého úkolu se zhostili velmi dobře, neudělali nikde žádnou zastávku, či slovní chyby a také do časového limitu
8 - 10 minut se vešli přesně. Po celou dobu prezentace jim bylo dobře rozumět a udržovali si pozornost všech přítomných tak, že sklidili
dvakrát potlesk během prezentování. To se jiným týmům nepodařilo,
a tak si myslím, že naši žáci odvedli velmi pěkný výkon.
Porota je za tento výkon ocenila 6. místem v republikovém finále.
Blahopřejeme a těšíme se na další rok a na další skvělé výkony.
- 34 -
Na závěr uvádím několik postřehů organizátorů k našemu týmu:
Kluci z Libereckého kraje probudili publikum po přestávce mimo jiné
i sborovým zpěvem.
Rozdělili studenty na dva typy – šprty a pařmeny. „Kdybych měl
sehnat peníze na všechny studijní materiály, musel bych prodat svoje orgány,“ poznamenal vtipně jeden ze soutěžících, zastupující šprty.
Pařmeny uvedli kluci hudbou a působivým svlečením sak. Pařmeni by
ocenili inspirativní učitelky s vysokým IQ. Na druhou stranu jim bylo
líto utratit peníze, za které by mohli provozovat mimoškolní aktivity a dodržovat pitný režim, za školu. Nakonec „POOR INDUSTRY“
vymysleli hybrida obou typů, jen se nemohli dohodnout na vhodném
jméně – „šprtpař“ nebo „pařšprt“.
Ani tento tým nebyl ušetřen otázek poroty a jejich pohotové odpovědi vzbudily bouřlivý potlesk publika.
NOVOBORSKÉ GYMNAZISTKY EXCELOVALY V NĚMECKÉM JAZYCE
„Sprechen Sie Deutch?“
Na tuto otázku by se uměly studentky novoborského gymnázia zřejmě bravurně a obšírně rozpovídat.
Naši školu totiž reprezentovaly 5. 2.
2013 v DDM Libertin v České Lípě
na Okresním kole Olympiády v německém jazyce.
T. Bečvaříková a K. Nešněrová
„Do okresního kola jsem přihlásila dvě studentky třetího ročníku oboru Gymnázium Terezu Bečvaříkovou a Kristýnu Nešněrovou,“dodává vyučující německého jazyka
Ing. Dana Frančíková. Konkurence byla veliká.
Studentky musely prokázat své znalosti celkem v 5 oblastech: poslech neznámého textu, představení se, rozhovor na vylosované téma,
komunikační situace z běžného života a popis obrázku.
A že se jim to povedlo na výbornou? Jasným důkazem je krásné umístění v soutěži.
- 35 -
Kristýna Nešněrová se umístila na skvělém 1. místě. Postoupila
do krajského kola v Liberci, které se uskuteční 27. 2. 2013.
Tereza Bečvaříková obsadila 5. místo.
Kristýně přejeme další úspěchy v krajském kole a oběma studentkám velice děkujeme. Každý úspěch je pro nás pohlazením na duši.
WOLKERŮV PROSTĚJOV NA NOVOBORSKÉ STŘEDNÍ
ŠKOLE
Dne 28. ledna proběhlo na VOŠS a SŠ v Novém Boru školní kolo
soutěže v recitaci - Wolkerův Prostějov. Na prvním místě se umístila Šárka Neprašová (G3), na druhém místě Eliška Kozáková (P1)
a na místě třetím Veronika Severová (G2). O čtvrté až páté místo se
podělil Dominik Fišer (D2) a Pavla Kumpoltová (P2).
Do okresního kola postupují nejen první tři soutěžící, které reprezentují obory Gymnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika, ale
také Dominik Fišer, jenž zastupuje obor Design interiéru.
Eliška Kozáková, Šárka Neprašová, Veronika Severová a Pavla Kumpoltová
- 36 -
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE NA NOVOBORSKÉ VOŠS A SŠ
Podobně jako v předchozích letech proběhlo i letos na VOŠS a SŠ
v Novém Boru školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se
zúčastnilo 24 žáků.
1. místo získal Jan Balaš (obor Gymnázium - 3. ročník), 2. místo Ludmila Mašková (obor Gymnázium – 2. ročník) a 3. místo Anna
Schäferová (obor Design interiéru – 1. ročník). V oboru Předškolní
a mimoškolní pedagogika se nejlépe umístila Ludmila Mikuluvková
(2. ročník). Do okresního kola postupují Jan Balaš a Ludmila Mašková.
Jan Balaš, Ludmila Mašková, Ludmila Mikuluvková a Anna Schäferová
- 37 -
„SKLENĚNKY“ ZÍSKALY LOMNICKOU NOTIČKU
V sobotu dne 20.
4. 2013 se ve městě
Lomnice nad Popelkou konal 19. ročník
festivalu hudby, tance a zpěvu Lomnické
hudební jaro. Na festival se přihlásilo více
než 1000 účastníku
z České republiky
i ze zahraničí. Naše
„SKLENĚNKY“
byly samozřejmě
u toho. „Celý pěvecký sbor má v současné době 35 členek. Jedná se
především o studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
a Gymnázium. Vedoucími sboru jsou Bc. Markéta Bočková a Mgr.
Martina Severová“, takto nám přiblížila sbor ředitelka novoborské
střední školy PaedDr. Ilona Jindrová.
Na festivalu se oceňovalo nejlepší vystoupení, to obdrželo od poroty
zvláštní ocenění tzv. Lomnickou notičku. A našim „SKLENĚNKÁM“ se podařilo toto ocenění získat! Z úst poroty
zazněla na náš sbor samá slova chvály.
Předsedkyně poroty uvedla, že se jednalo o naprosto excelentní vystoupení. Porota chválila sbor za čistou
interpretaci sborového zpěvu, za dynamiku vystoupení a také za pohybové kreace. Na festivalu zazářily také členky tohoto tělesa v kategorii sólového zpěvu. Dech se porotcům tajil při operním zpěvu Šárky
Neprašové z třetího ročníku novoborského gymnázia. Druhá členka
sboru Veronika Severová, také z řad našeho gymnázia, okouzlila porotu zpěvem populární písně Best Thing I Never Had.
Obě dívky porota zaslouženě odměnila Lomnickou notičkou v ka- 38 -
tegorii sólového zpěvu.
Náš sbor čeká další řada vystoupení na prestižních akcích, jako například: „CENA Ď“ či „SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI“ v Novém Boru.
V případě zájmu můžete festivalové vystoupení „SKLENĚNEK“
zhlédnout na internetovém odkazu:
http://www.youtube.com/watch?v=-GBXdlBKRvU.
STUDOVAT RUŠTINU NA NOVOBORSKÉM GYMNÁZIU SE
VYPLATÍ
Chtěli bychom vám povědět, proč si
myslíme, že je znalost ruského jazyka užitečná, a proč je výhodou ho studovat na našem novoborském gymnáziu.
Ruštinu se učíme jako volitelný předmět na gymnáziu od druhého ročníku, tedy
už třetím rokem. Je to už třetí cizí jazyk
(po angličtině a němčině), který studujeme.
Sylvie Mráková (4. místo)
Naše hodiny jsou zajímavé v tom,
a Adam Rejzek (3. místo)
že máme možnost hovořit s rodilým mluvčím, u něhož si můžeme být jisti, že nás naučí správně vše, včetně
výslovnosti.
Kromě dvou hodin, které máme již od druhého ročníku, jsme si
ve čtvrtém ročníku mohli vybrat ještě konverzaci z ruského jazyka. To
se nám vyplatilo například v listopadu 2012, kdy naši školu navštívila
skupina studentů z Ruské federace a my si tak mohli se svými vrstevníky o lecčem popovídat.
Tato skutečnost nám pomohla na olympiádě z ruského jazyka,
která probíhala 14. února v Liberci, kde jsme získali skvělé 3. a 4.
místo v krajském kole.
Navíc nám ruský jazyk otevírá spoustu možností k dalšímu studiu,
cestování, práci, či obchodu.
- 39 -
C E N Y Z A S T U D E N T S K Ý D E S I G N P U T O VA LY
DO NOVOBORSKÉ VOŠ SKLÁŘSKÉ
V pondělí 12. 11. 2012 se konalo v Technickém muzeu v Praze slavnostní vyhlášení výsledků studentské celorepublikové soutěže
Národní cena za studentský design 2012.
Při této příležitosti byla také
zahájena výstava oceněných prací v galerii Nadace pro architekturu a stavitelství na Václavském
náměstí v Praze.
Mezi třiceti oceněnými studenty ze středních, vyšších odborných a vysokých škol z celé
republiky byly oceněny také dvě
naše studentky - Eliška Motlová
za Karafu na kohoutkovou vodu
„STRAIGHT“ Elišky Motlové
a sklenky „STRAIGHT“ a Nikola Klamtová za její multifunkční dózu „CHEESBURGER“. Obě studentky dostaly ocenění Dobrý studentský design.
Konkurence byla velká, obzvláště studenti z vysokých škol byli
silně zastoupeni nápaditými pracemi, nicméně naše dvě studentky
mezi nimi obstály skvěle a jako jediné uspěly s designem skla pro
stolování.
Celá výstava bude nyní po pražském představení putovat do Českého centra ve Vídni, následně do Bratislavy a do Mnichova.
STUDENT NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA ZAZÁŘIL NA SOUTĚŽI YOM HA-SHOAH 2013
Institut Terezínské iniciativy letos vyhlásil u příležitosti Dne památky obětí holocaustu soutěž „YOM HA-SHOAH 2013 - HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY“ pro školy v České republice.
Účastníci soutěže měli za úkol vytvořit plakát, který se měl zabývat obecnou situací, či pouze jednou konkrétní událostí zaměřenou
na tragédii holocaustu.
- 40 -
Plakát studenta čtvrtého ročníku novoborského gymnázia
Adama Pátka vybrala porota mezi šest nejlepších z celé České republiky, umístěných 8. dubna na náměstí Míru v Praze.
Stalo se tak v den konání vzpomínkové akce Jom ha-Šoa, která
v tento den probíhá po celém
světě. V Izraeli je tento den
dokonce státním svátkem.
Pietního aktu na Náměstí
Jiřího z Poděbrad se zúčastnil
izraelský velvyslanec Jaakov
Levy, předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová a primátor hlavního města Prahy Bohuslav
Úspěšný titulek Adama Pátka
Svoboda. Tam také proběhlo
veřejné čtení jmen obětí holocaustu.
BUDOUCÍ SUPERSTAR NA NOVOBORSKÉ STŘEDNÍ
ŠKOLE ?!?
I to je dost možné! Naše talentované zpěvačky Šárka Neprašová
a Eliška Vaňurová se s chutí vydaly na
soutěž „Budeme si zpívat“ do České
Kamenice. Jedná se o soutěž v sólovém zpěvu určenou pro celou veřejnost z okolí Českokamenicka. Celé
soutěžní klání začalo 24. 4. v 16:00
hodin v Domě kultury. Porotu semifinálového kola tvořila pětičlenná odborná komise, do které byly pozvány
osobnosti z řad významných pedagogů a pěvců. Velké konkurence se děvčata nezalekla a do svých soutěžních
výkonů dala opravdu vše. A to se jim
Šárka Neprašová a Eliška Vaňurová
skutečně vyplatilo!
- 41 -
Eliška Vaňurová, studentka druhého ročníku novoborské střední
školy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, soutěžila v kategorii A4 do 17 let. V této kategorii získala úžasné 1. místo a svým
výkonem ohromila celou porotu. Šárka Neprašová, studentka třetího ročníku novoborského gymnázia, zvítězila ve své kategorii A5
do věku 18 let. Šárka navíc obdržela speciální ocenění poroty za strhující
a mimořádný výkon. „Váš zpěv hřeje u srdce“, těmito slovy ohodnotila pěvecký výkon naší studentky jedna z porotkyň.
Šárce i Elišce velice gratulujeme a těšíme se, že třeba právě z nich
vyroste možná budoucí „Superstar“.
MATĚJ DVOŘÁK, STUDENT NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA
A ZAČÍNAJÍCÍ BÁSNÍK
Matěj Dvořák, který je studentem 1. ročníku gymnázia, výborně
reprezentoval naši školu v literární soutěži Máj – Měsíc poezie, kde
se umístil mezi nejlepšími
autory. V úžasném prostoru
liberecké knihovny si převzal svoji vítěznou cenu.
Matějovi srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších literárních úspěchů.
Pevně věříme, že bude
svůj básnický talent i nadále rozvíjet.
Matěj Dvořák
- 42 -
DĚTSKÝ KARNEVAL V PLNÉ REŽII STUDENTEK OBORU
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
O tom, že má novoborská SŠ opravdu šikovné studenty i studentky, jsme se v minulosti již několikrát přesvědčili. Naše studentky
z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se aktivně zapojují
i na praxi.
Ve středu 20. února 2013 si pro děti z MŠ Klíček připravily nádherný karneval. Již od rána probíhaly karnevalové přípravy. Věšely
se girlandy a nafukovaly se balónky, konala se „válečná porada“, co
udělají studentky nejdříve a co potom. Připravily se písničky k tanci
i k hrám. Pak už se nedočkavě čekalo na děti ze Zvonečku a Pampelišky. Přišla očekávaná desátá hodina.
Samotný karneval začal přivítáním, úvodní básničkou dětí z Fialky
a pokračoval promenádou nádherných masek jednotlivých tříd. Děti si
pak zatancovaly se svými kamarády volné tanečky, mašinku, podlézaly a prolézaly přes překážky, kluci proti holkám hráli „kouličkovanou“
s papírovými kuličkami, které si sami vyrobili, tančilo se s balónky
a na závěr bylo překvapení v podobě sladké odměny. Rozdávaly se
bonbónky. Děti si zatančily se studentkami a paní učitelky s dětmi.
Bylo nám spolu velmi dobře.
Užili jsme si mnoho přátelské a uvolněné atmosféry a budeme se
těšit na další školkovou akci. A studentkám za jejich výtečný nápad
i samotnou realizaci velice děkujeme.
Praxe třídy P1
- 43 -
NOVOBORSKÁ VOŠS A SŠ POMÁHÁ DRUHÝM
Naši školu již po několikáté oslovily známé humanitární organizace. Ty se společně s námi snaží pomoci handicapovaným a znevýhodněným dětem.
Vybraní studenti naší školy vyrazí do ulic prodávat předměty dle
názvu sbírky. Aktivně se zapojujeme do sbírek jako je Světluška, kde
se vybralo až na 5 113Kč, Život dětem a Červená stužka.
Nejen, že přispívají lidé na ulici, ale velmi ochotní přispět jsou
i naši studenti a učitelé.
Našim studentům děkujeme za pomoc při sbírkách, protože tím pomáhájí proměnit dětské slzy
v úsměv.
- 44 -
TALENTOVANÍ MEZI NÁMI
T E R E Z A B E Č VA Ř Í K O V Á - V Í C E M I S T RY N Ě S V Ě TA
V BENCHPRESSU!
Tereza Bečvaříková, studentka třetího ročníku novoborského gymnázia, sbírá jeden sportovní úspěch za druhým. Již třetím rokem trénuje v SK Olymp fitness Nový Bor, je registrovaná pod mezinárodní
asociací silového trojboje IPF (International Powerlifting Federation).
Již jsme si zvykli vídat ji na stupních vítězů. Letos se jí obzvláště daří.
Posuďte sami! V březnu letošního roku, na Mistrovství České republiky dorostenců a juniorů svým výkonem 90 kg získala titul Mistryně ČR a zároveň vytvořila nový český rekord v této kategorii. Svým
výkonem se zároveň posunula do nejvyšší výkonnostní třídy Elite.
V dubnu na Mistrovství České republiky mužů a žen v kategorii ženy
do 63 kg získala titul
Mistryně ČR za výkon
95 kg. Úspěch byl o to
větší, že konkurentkami byly samé dospělé
zkušené závodnice.
Svými závodními
výkony se tak Tereza
nominovala na Mistrovství Evropy a na
M i s t r o v s t v í s v ěta.
Mistrovství světa IPF
dorostenců a juniorů
v benchpressu se koTereza Bečvaříková-vícemistrině světa v benchpressu
nalo 20. 5. – 25. 5.
2013 v litevském Kaunasu. Tereza závodila v kategorii dorostenek do
63 kg. Přes velkou konkurenci stanula na stupních vítězů. Výkonem
90 kg završila letošní závodní sezónu a vybojovala pro Českou republiku krásnou stříbrnou medaili! Na závěr bychom chtěli vzkázat:
„Terko, moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!“
- 45 -
STUDENTKA NOVOBORSKÉHO GYMNÁZIA SE ZNOVU
UMÍSTILA NA BEDNĚ VÍTĚZŮ
Dne 17. 3. 2013 proběhlo Mistrovství ČR ve sportovní střelbě ze
vzduchových zbraní, které se konalo v Plzni.
Michaela Širlová, studentka druhého ročníku Gymnázia Nový Bor,
soutěžila v kategorii juniorek ve střelbě ze vzduchových zbraní.
Po úspěšné kvalifikaci čtyřiceti ran postoupila do finále z 3. místa.
Do závěrečného finále postupuje vždy 8 závodníků, kteří mají úplně stejnou pozici. Nezáleží na tom, jak se kdo umístí v kvalifikaci,
neboť ve finále se střílí od začátku.
Všichni závodníci střílí celkem osm ran a ten, kdo nastřílí nejméně
pak vypadává. Poté ze závodu odstupují závodníci vždy po dvou ranách. Vítězí ten, kdo má nejvyšší počet bodů.
Od ledna 2013 se změnila pravidla ISSF a tato „vyřazovací finále“
jsou vždy velkým soubojem nervů. Závodník, který postoupil z kvalifikace jako poslední (tedy na 8. místě), může nakonec vyhrát a naopak.
Záleží tedy nejen na přesné mušce, ale také na fyzické a psychické
připravenosti.
V loňském roce se Míša umístila na MČR na 2. místě, ale sama
dodává: „Letošního 3. místa si velice cením, právě díky povedenému finále. Byla škoda, že se v této
kategorii nevyhlašovala družstva, protože společně s druhou
Romanou Klečkovou a s pátou
Kateřinou Franceovou bychom
s jasnou převahou vyhrály. Sportovní střelbě se věnuji již šest let. Střílím
ze vzduchové pušky a ze sportovní
malorážky. Střelbě věnuji veškerý
svůj volný čas.“
Michaela Širlová
- 46 -
POOR INDUSTRY
J. Matela, M. Báča, J. Balaš, O. Mareš 1
„Jsme banda pro všechno a do každé výzvy jdeme s nadšením
i zodpovědností.“
� 1. místo Liberecký kraj - soutěž „Nadotech“ o nejlepší videoklip
� Prezentiáda - celkové 6. místo ze 136 týmů v celé ČR (1. místo v kraji)
- 47 -
Šárka Neprašová
� 1. místo v soutěži Lomnické hudební jaro
� 1. místo v soutěži Budeme si zpívat
� 1. místo v soutěži Českolipská pěnice
Ota Hřebík
� Mistr republiky v kategorii junior – závodní sáňkování
Jezdí se na drahách přibližně
1100 m dlouhých rychlostí kolem
130 km/h
- 48 -
Dominik Fišer
� začínající herec novoborského ochotnického divadelního spolku NOPOĎ
� úspěšný reprezentant školy v soutěži Mladý moderátor - 6. místo
� oblíbený člen novoborské Partičky
Adéla Frydrychová
� Mistryně republiky pro rok 2013
v chůzi !
� Mistrovství ČR juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň
v chůzi
� Chůze 3 000 m 3. místo Lugano
Trophy 2013- Evropský pohár
� Chůze 10 km 3. místo Lugano
Trophy 2013- Evropský pohár
- 49 -
Luisa Kopecká
�
�
�
�
�
Fontanafredda (Itálie) - mezinárodní 120 km - 14. místo
Hoštka - národní 40 km - 1. místo
Holzerode (Německo) - mezinárodní juniroská 125km - 6. místo
Bábolna (Maďarsko) - mezinárodní juniorská 120 km - 4. místo
Mikulov - mezinárodní juniorská 85 km - 3. místo
Jiří Čejka
Žák 4. ročníku našeho gymnázia, který se
účastnil olympiády z chemie.
Je aktivním členem školního fotokroužku,
a protože je již ve čtvrtém ročníku, má dostatek vědomostí, aby své fotografie publikoval
na stránkách www.i-noviny.cz. Na snímku
je zachycen při ultramaratónském závodu
„10 LUŽICKÝCH SEDMISTOVEK“.
- 50 -
MATURANTI 2013
A POHÁDKY JE KONEC....
V pátek 1. 2. 2013 se
v kulturním sále Bohemia
po mnoha měsících rušných příprav a zdánlivě nekončících debat uskutečnil
v pořadí druhý maturitní ples
Gymnázia v Novém Boru.
,, A pohádky je konec...“
– v tomto duchu se nesl nejen celý ples, ale také výzdoba sálu nebo předtančení,
které si maturanti sami připravili. Třešničkou na dortu pro všechny pozvané bylo maturitní video, se kterým pomohla třídní učitelka Lenka Bečvaříková společně s
TV NEVIM.
Paní ředitelka PaedDr. Ilona Jindrová pronesla k letošním maturantům mj. tato slova: „Celé čtyři roky to s vámi bylo doslova od zdi
ke zdi – nejzlobivější třída na škole, ale zároveň řada úspěchů, která
posílila dobré jméno naší školy, a za to vám patří mé poděkování.“
A jelikož šlo o ples skrz naskrz studentský, odmítli hlavní aktéři
takové moderátorské hvězdy jako je například Leoš Mareš nebo Jakub
Prachař a rozhodli se pomyslné žezlo moderátorství svěřit do rukou
Marka Bertalana a Dominika Fišera, tedy studentům druhého ročníku oboru Design interiéru. Marek i Dominik zvládli drobné hektické
nesnáze v klidu a celým večerem provázeli s důvtipem. O hudební
doprovod se postarala skupina U- Style.
A jelikož nikdo z maturantů nechtěl být stále ve středu pozornosti
rodičů a prarodičů, zasáhlo do večera také několik vystoupení, jako
například vystoupení bubenické. Pány pak jistě potěšily nadané tanečnice skupiny Stream of Dance. K úžasu jistě všechny dovedla ohnivá
show od agentury Ohňostroje na míru.
- 51 -
Za tónů notoricky známe písně „ I am sexy and I know it“ od LMFAO maturanti odhodili své šerpy a po divokých tanečních kreacích
se, podobni Popelce, vypařili ze sálu, jen proto, aby se vrátili, teď již
za doprovodu písně Poupata Michala Davida, oděni stylově v trenýrkách a tričku, a své půlnoční překvapení zakončili posledními kroky
Spartakiády. Celý pedagogický sbor přeje našim maturantům stejně
vydařenou maturitní zkoušku, jako byl jejich maturitní ples.
TABLO NAŠICH MATURANTŮ - Třída G4 2013
- 52 -
VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH NOVOBORSKÝCH GYMNAZISTŮ
Studenti Gymnázia v Novém Boru, kteří maturovali na
jaře 2012, dosáhli vynikajícího
výsledku ve státních maturitách
z českého jazyka, kde se mezi
ostatními gymnázii umístili
jako první v Libereckém kraji
a jako druzí v České republice.
Radek Ziml při maturitní zkoušce
Jednalo se o základní úroveň
státních maturit, kterou zvolila většina maturantů. Poděkování vedení školy patří učitelce českého jazyka paní PaedDr. Heleně Studecké.
Našim studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních
úspěchů!
PŘ ED Á V Á N Í MAT U R IT N ÍC H V Y S VĚDČENÍ POPRVÉ
NA NOVOBORSKÉ RADNICI
Mgr. L. Bečvaříková, třídní učitelka a absolventka Petra Košťálová
- 53 -
Dny rychle ubíhaly a naši gymnaziální studenti zvládli jednu z nejtěžších životních zkoušek na jedničku. Maturita, na kterou se třída G4
dlouho a usilovně připravovala, je úspěšně za nimi. A to si žádá velkou
oslavu.
Proto si velice vážíme toho, že jsme mohli letos předat maturitní
vysvědčení v krásném prostoru novoborské radnice. Tímto bychom
chtěli mnohokrát poděkovat panu starostovi Mgr. Jaromíru Dvořákovi
a vedoucí Odboru školství, kultury a sportu RNDr. Aleně Forgáčové,
kteří byli přítomní a pronesli krásná slova k našim absolventům. Celá
akce se nesla ve skutku slavnostním duchu. Zazpívat přišel školní sbor
„SKLENĚNKY“, zazněla píseň Gaudeamus igitur a česká hymna Kde
domov můj. Za celou třídu pohovořila Petra Košťálová, jejíž slova
vzala u srdce snad každého.
Na závěr promluvila paní ředitelka PaedDr. Ilona Jindrová a poděkovala našim studentům za výborné studijní výsledky a popřála všem
mnoho dalších životních úspěchů.
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE A DESIGN
NOVOBORSKÁ VOŠ OCENĚNA NA SANSSOUCI JUNIOR
GLASS MATCH 2013
V Karlových Varech v prostorách Spa Resortu Sanssouci se
ve dnech 22. března - 24. března uskutečnil šestý ročník soutěže studentů sklářských oborů středních, vyšších a vysokých škol.
Výstava všech soutěžních děl byla zpřístupněna pro širokou veřejnost v sobotu 23. března od 10:00 do 18:00. Na vystavovaná díla jste
se mohli přijít podívat do Atria Spa Resortu Sanssouci (Green House).
V tomto roce měla soutěž opět mezinárodní rozměr. Přihlášeno
bylo 60 studentů ze 14 škol z České republiky, Maďarska, Polska,
Bulharska a Slovenska a mezi nimi i naše škola. Vzhledem k ohlasu
minulých ročníků a zájmu škol se předpokládala vysoká úroveň soutěže. Studenti soutěžili ve 2 kategoriích (mladší a starší), v obou byly
uděleny 3 ceny + zvláštní cena za řemeslné zpracování.
Naše VOŠS se do soutěže s chutí zapojila. Talentovaná studentka
- 54 -
Alena Dvořáková obdržela
zvláštní cenu poroty.
Pořadatelem soutěže se
stala firma Imperial Karlovy Vary a.s., předsedou
soutěžní komise se stal
Milan Hlaveš z pražského
Uměleckoprůmyslového
muzea.
Zvláštní cena poroty - Alena Dvořáková
NOVOBORSKÁ „VOŠKA“ SE PRAVIDELNĚ ZAPOJUJE
DO MEZINÁRODNÍCH STUDENTSKÝCH VÝSTAV
Naši studenti se v roce 2013 úspěšně prezentovali hned na několika mezinárodních sklářských výstavách.
První z nich – „ZWIESEL KÖLBL 2013“ se konala ve dnech 10. 8. –
3. 11. 2013 a měla posloužit k podpoře mladé generace sklářských
umělců.
Název „Kölbl“ (banička) byl pro tuto akci zvolen zcela záměrně.
Je odvozován od dávky skla, kterou má sklář na své píšťale při započetí tvorby. Každý sklář začíná „baničkou“ a při každém dalším pracovním kroku k ní pozvolna nabírá stále více skleněné hmoty. Z ní pak
formuje konečný objekt.
Mladým sklářským umělcům z tuzemska i ciziny nabízela mož- 55 -
nost prezentace jejich umu a často i neobvyklých nápadů.
Nejlepší práce se prezentovaly na hlavní výstavě (spojené s prodejem) v bývalé „Dívčí škole“. A tento vynikající úspěch se našim studentkám Lence Jelínkové, Elišce Motlové a Petře Káďové podařil!
Kromě této výstavy zazářili naši studenti také na výstavách „GLASPREIS DER STADT HADAMAR 2013“ a „7TH INTERNATIONAL
GLASS ART AWARD, RHEINBACH 2013“, odkud si odnesli další z
řad významných ocenění.
Oceněný set Petry Káďové
- 56 -
VÝSTAVA „VOŠka“ AKTUÁLNĚ
V loňském roce jsme vás také pozvali na výstavu s názvem „VOŠka aktuálně“, kde jste společně s námi mohli oslavit 15. výročí novoborské VOŠ sklářské.
Ve čtvrtek dne 24. 1. 2013 od 16:00 hodin představili naši studenti
v prostorách novoborského divadla aktuální skleněný design, vytvořený za poslední tři roky. Výstava měla obrovský úspěch, a to především
díky našim šikovným „VOŠkařům“.
Objekt studentky VOŠ Aleny Dvořákové
Vernisáž ve foyer divadla v Novém Boru
- 57 -
NOVOBORSKÁ VOŠS A SŠ SE STALA SPOLUPOŘADATELEM
IGS 2012
Město Nový Bor se stalo světovým centrem sklářského umění
a řemesla. Mezinárodní sklářské sympozium (IGS), které se tu konalo
od 4. do 7. října 2012, navštívily stovky návštěvníků z Česka i zahraničí a naše novoborská VOŠS a SŠ byla u toho. Stali jsme se totiž
spolupořadatelem celé akce.
IGS nebylo pouze setkáním sklářských profesionálů, ale zaujalo
i širokou veřejnost. Jeho cílem bylo dokázat, že fenomén českého skla
stále žije. Návštěvníci sympozia tak měli v sobotu 6. října příležitost
v hutích a dílnách pořadatelských či partnerských subjektů pozorovat
při tvorbě sedmdesát sklářských umělců i řemeslníků.
Naše školní prostory si přišlo prohlídnout na stovky návštěvníků. Přítomné okouzlila školní huť Danuše a zručný tým naší sklářské
školy. Šikovní skláři se podělili s návštěvníky o tajemství sklářského
průmyslu. Kdo z přítomných by si nechtěl vyfouknout svůj vlastní
skleněný výtvor.
Vrcholem letošního, v pořadí již jedenáctého, Mezinárodního
sklářského sympozia byla slavnostní nedělní vernisáž uměleckých artefaktů, jež vznikly právě v průběhu IGS.
Umělecká díla si mohli zájemci prohlédnout v nově otevřené budově Sklářského muzea Nový Bor, a to až do konce tohoto roku.
Ozvěny sympozia budou znít v Novém Boru ještě dlouho
Trvalou připomínkou sklářského svátku zůstane skleněná figurální skulptura Hanse van Bentema, která otevírá svou náruč všem, kdo
míří do Nového Boru ze směru od České Lípy.
Významné doprovodné akce, spojené s touto významnou sklářskou a společenskou událostí, sice skončily v pondělí 8. října 2012
v 17.30 hodin na Piazettě Národního divadla a Nové scény, kde
v rámci sklářské a artistické performance proběhlo vystoupení švédského souboru GLASS CIRCUS ROYALE a mistrů z naší SKLÁŘSKÉ ŠKOLY, Nový Bor s názvem „ČERNÁ MADONNA“.
Avšak na závěr chceme s radostí říci jediné: „České sklo stále žije“.
- 58 -
IGS na školní huti
Výstava ve sklářském muzeu v Novém Boru
- 59 -
„ČERNÁ MADONNA“ v Praze
- 60 -
FOTOGRAFIE TŘÍD NAŠÍ ŠKOLY
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
Pedagogové naší školy
- 65 -

Podobné dokumenty