4. Čížov - železná opona 3. Obelisk – Ledové sluje 5. Hardeggská

Komentáře

Transkript

4. Čížov - železná opona 3. Obelisk – Ledové sluje 5. Hardeggská
3. Obelisk –
Ledové sluje
á
Z vyhlídky u Obelisku
pohlédneme do divokého a
romantického údolí Dyje s
přirozenými listnatými lesy
na strmých svazích a srázných
skalních stěnách. Zde se také
nacházejí Ledové sluje – strmý skalní svah s rozsed­lin­
ovými jeskyněmi a suťovými poli.
V podzemních prostorách se často až do pozdního
jara uchovává ledová výzdoba. Vstup do slují je z
bezpečnostních důvodů zakázán.
4. Čížov - železná opona
Návštěva Čížova slibuje vzrušující setkání s
minulostí! Zbytky železné
opony a strážní věž připomínají
období ”studené války“ mezi
východem a západem. V obci
se nachází také Návštěvnické
středisko Národního parku
Podyjí.
muzeum
motocyklù
vìtrný
mlýn
2
3
zámek Vranov
1
yí
9
2
ý
ledové sluje
3 obelisk
2,5
K
AR YJÍ
P
D
N Í- P O
D
R O TA L
N ÁA Y A
TH
5. Hardeggská rozhledna Hardegg
Z této vyhlídky se naskýtá působivý pohled na nejmenší
rakouské město Hardegg a impozantní hrad, jehož
historie sahá až do 11. století. Až do meziválečného
období bylo toto idylické městečko sídlem několika
zpracovatelů perleti a
oblíbeným letním turistickým
letoviskem. Otevřením hranice
a založením národního parku
končí pro Hardegg období
stagnace. Do městečka
přichází každoročně velké
množství hostů a turistů.
4
návštìvnické
centrum
5,5
6
3
5
rozhledna
Hardegg
hrad Hardegg
Dùm národního parku
legenda:
hostinec vyhlídka
zámek, hrad
hraniční přechod kemp
okružní turistická stezka Vranov-Hardegg
cyklostezka
vzdálenost v km
folder.indd 1
í
značení turistických stezek
04.10.2006 12:04:17
Okružní turistická
trasa Vranov - Hardegg
Nový hraniční přechod Felling-Podmýče spojuje poprvé
Felling s Vranovem přes státní hranici a umožňuje tak
navštívit Národní park Thayatal v Rakousku i Národní park
Podyjí v Česku během jednodenní tůry.
1. Zámek Vranov nad Dyjí
Impozantní zámek Vranov trůní na skále ve výšce 76 m
nad Dyjí. Již před rokem 1100 se zde nacházel důležitý
hrad sloužící k
obraně hranice.
V roce 1665 byl
tento hrad po
požáru přestavěn
J.B. Fischerem z
Erlachu na
monumentální
barokní panské
sídlo. Za shlédnutí
stojí především Sál předků s freskami od J.M. Rottmayera,
jehož díla lze nalézt i v kopuli Karlskirche ve Vídni.
2. Vranovská přehrada
Přes hráz této skoro 800 ha rozlehlé a až 58 m hluboké
vodní nádrže se dostanou nejen pěší, ale i cyklisté. Od
svého dokončení v
roce 1935 přitahuje
„Moravský Jadran“
mnoho rekreantů.
Ze spodních vrstev
přehradního
jezera vypouští
vodní elektrárna
do Dyje velmi
studenou vodu, což má výrazný negativní vliv na
ekosystém řeky.
Nationalparkhaus Hardegg, A-2082 Hardegg
Tel ++432949 – 7005, Fax ++432949 – 7005 50
[email protected], www.np-thayatal.at
duben – září po.-ne., pá. 9.00-18.00
březen, říjen a listopad čt.-ne., pá. 10.00 – 16.00
Správa Národniho parku Podyjí
CZ-66901 Znojmo, Na Vyhlídce 5
Tel ++420 515 – 226722, Fax ++420 515 – 221115
[email protected], www.nppodyji.cz
Hraniční přechody Felling, Hardegg
duben – říjen: 6.00 - 22.00, listopad – březen: 8.00 - 20.00
pro pěší a cyklisty
Nezapomenout platné cestovní doklady!
Vydavatel: Nationalpark Thayatal GmbH;
Redakce: R. Brunner, C. Wurth;
Fotografie NP Thayatal (P. Lazarek; D. Manhart; NP Donau-Auen);
Layout: kroiher-spitzer-werbewerkstatt-retz; Tisk: Hofer, Retz;
Překlad: Z. Malaga, P. Lazarek
Přes hranice...
Pěšky a na kole po nových stezkách
ANERKANNT
folder.indd 2
04.10.2006 12:04:28

Podobné dokumenty