1 /SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot

Komentáře

Transkript

1 /SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
/SK/ Návod na použitie
1
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
Výrobné nastavenie
Továrenské nastavenie je nasledujúce:
Zodpovedá ľavému analógovému tlačidlu
Zodpovedá smerovým šípkam na klávesnici
Zodpovedá ľavému analógovému tlačidlu
Zodpovedá smerovým šípkam na klávesnici
2
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
Výrobné nastavenie
Továrenské nastavenie je nasledujúce:
Zodpovedá ľavému analógovému tlačidlu
Zodpovedá smerovým šípkam na klávesnici
Zodpovedá ľavému analógovému tlačidlu
Zodpovedá smerovým šípkam na klávesnici
3
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
/SK/ Návod na použitie
I. Začíname ..........................................................................................................................................5
Myš....................................................................................................................................................... 5
Klávesnica ...........................................................................................................................................5
Ovládač ................................................................................................................................................5
II. Všeobecné nastavenia.....................................................................................................................7
Programovanie tlačidiel .....................................................................................................................7
1. Výber kanálu ...................................................................................................................................7
2. Zmena konfigurácie kláves ............................................................................................................8
III. Nastavenia myši ............................................................................................................................8
1. Obrátenie smeru pohybu myši v ose Y .........................................................................................8
2. Prispôsobenie rýchlosti pohybu myši ............................................................................................8
3. Nastavenie mŕtvej zóny ..................................................................................................................9
4. Pridanie pohybu myši .....................................................................................................................9
IV. Ďalšie funkcie ................................................................................................................................10
1. Funkcia Turbo Fire ........................................................................................................................10
2. Funkcia Auto Fire ...........................................................................................................................10
3. Funkcia nepretržitej streľby ..........................................................................................................10
4. Add-On pre kruhové menu ............................................................................................................11
V. Odstránenie problémov .................................................................................................................11
1. Na Hama-Gaming Youtube-Chanel hľadať riešenie ..................................................................11
2. Obnovenie továrenského nastavenia .............................................................................................11
3. Aktualizácia softvéru ......................................................................................................................12
4. Inštalácia ovládača ..........................................................................................................................12
VI. Technická podpora a kontakty ....................................................................................................12
VII. Bezpečnostné upozornenia ..........................................................................................................12
4
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
I. Začíname
1. Najprv skontrolujte, či vaše príslušenstvo je vhodné pre konvertor „Speed Ultimate“.
Myš
• s USB pripojením
• káblová
• s vysokým DPI rozlíšením
• na zozname kompatibility Speedshot
• odporúčame: Hama uRage Illuminated myš (obj. č. 113722)
Klávesnica
• s USB pripojením
• káblová
• bez makro/Hub funkcie
• bez funkcie myši
• na zozname kompatibility Speedshot
• odporúčame: Hama uRage Illuminated klávesnicu (obj. č. 113728)
Ovládač
• Xbox360: pre použitie je potrebný káblový Microsoft Xbox360 ovládač. Bezdrôtový ovládač s nabíjacím
kitom nefunguje, pretože nabíjací kit neprenáša žiadne dáta.
• PS4: pre použitie je potrebný plne nabitý Sony Dualshock 4 ovládač.
• Xbox One: pre použitie je potrebný Microsoft Xbox One ovládač.
2. Pripojte myš a klávesnicu do predného USB pripojenia konvertoru. Je jedno, do ktorého rozhrania ich
pripojíte.
Bočné rozhranie je pre pripojenie ovládača.
3. Teraz odpojte iný ovládač od vašej konzoly. Pri bezdrôtovom ovládači je potrebné, aby ste sa odhlásili,
prípadne ho vypli.
4. Pripojte ovládač (nie je nutné pri PS3)
4.A) Pri použití PS4 a Xbox One zoberte pribalený mikro USB kábel a pripojte ho z bočnej strany
konvertora a následne ho pripojte k vypnutému ovládaču (Sony Dualshock prípadne Xbox One).
4.B) Pri použití Xbox 360 pripojte priamo váš káblový ovládač Microsoft Xbox360 k bočnému USB
rozhraniu konvertora.
5. Teraz pripojte kábel konvertoru k voľnému USB rozhraniu vašej konzoly (nikdy cez USB Hub)
6. Pre uvedenie konvertoru do prevádzky stlačte tlačidlo Home v strede konvertoru. Dbajte pritom na
LED diódy hráčov (1-4). Konvertor sa pripojí k dostupnému kanálu. Ak chcete hrať ako hráč 1, vypnite
všetky ďalšie ovládače a opakujte postup tak, aby svietila LED dióda u hráča 1.
5
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
7. Diódy M (pre myš) a K (pre klávesnicu) na konvertore indikujú, či boli periférie rozpoznané správne.
Ak sa diódy nerozsvietia, skúste ich opäť zapojiť do konvertoru, prípadne pokiaľ je to možné, vyskúšajte
inú klávesnicu, alebo myš. Ak problémy stále pretrvávajú, pozrite si kapitolu VI tohto návodu na použitie,
prípadne kontaktujte užívateľskú podporu (kontakt nájdete v kapitole VII).
8. Konfigurácia
Ak je myš pripravená, dá sa optimalizovať rozlíšenie a rýchlosť. Na základe rôznych čipov myši
a riadiacich možností hry neexistuje optimálne nastavenie.
Optimálne rozlíšenie a nastavenie rýchlosti sa dá prispôsobiť podľa nasledujúcich 5 parametrov:
• Rýchlosť myši v nastaveniach hry (viď návod na použitie hry).
• Sám nastaviť DPI na myši (väčšina myší má k dispozícii DPI prepínač).
• Nastavenie rýchlosti na „Speedshote:
Cez priame zadanie na „Speedshote“ (viď kapitolu IV.bod 1), alebo pomocou softvéru, ktorý je v balení
(viď návod na použitie softvéru).
• Nastavenie mŕtvej zóny na Speedshote: cez priame zadanie na Speedshote (viď kapitolu IV bod 3), alebo
pomocou softvéru, ktorý je v balení (viď návod na použitie softvéru).
• Invertovanie osi Y pomocou pribaleného softvéru (viď návod na použitie softvéru)
Speedshot konvertor nereprodukuje na základe rôznych hracích možností na konzole žiadne identické
riadenie ako na počítači pomocou optimálneho nastavenia a príslušenstva (viď priložený zoznam
kompatibility), ale je precíznejší v rýchlom zameriavaní a cielení ako s ovládačom.
9. Pripojenie headsetu
Pri PS4:
Upozornenie
Ak pripojíte headset priamo na ovládač, môže sa stať, že nebude vysielaný žiadny ďalší signál.
• Pripojte svoj headset (jack 3,5 mm) k Speedshot konvertoru.
Pri Xbox One
Upozornenie
Z dôvodu limitovaného príslušenstva k Xbox One môže byť použitý len malý Microsoft Xbox One Mono headset
len na Skype!
Použitie inGame-Chats nie je možné.
• Pripojte káblový Microsoft Mono headset k pripojenému Microsoft Xbox One ovládaču.
• Nainštalujte si App „Skype“. Po štarte vykonajte skúšobný hovor, pre otestovanie headsetu.
6
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
Pre Xbox360
Upozornenie
Z dôvodu limitovaného príslušenstva k Xbox One môže byť použitý len malý Microsoft Xbox One Mono headset .
• Pripojte káblový Microsoft Mono headset k pripojenému Microsoft Xbox360 ovládaču.
• Krátkym stlačením tlačidla Home na ovládači zvoľte Home menu a vyberte „Priatelia“.
• Zvoľte si svojho priateľa a zadajte „Poslať správu“/“pridať hlasovú správu“.
• Prijmite správu, vypočujte si ju, aby ste otestovali funkčnosť headsetu.
Pri PS3:
Pripojte headset pomocou bluetoothu alebo USB ku konzole.
II. Všeobecné nastavenia
Programovanie tlačidiel
(pre skúsených hráčov):
1. Výber kanálu
Funkčné klávesy F1 – F12 Vám umožňujú uložiť rôzne profily konfigurácie kláves. V továrenskom
nastavení je automaticky nastavený profil F1. Jedná sa o jediný profil, ktorý je prednastavený a nemôže
byť zmenený. K ľubovoľnému priradeniu kláves vyberte jeden z profilov (F2-F12). Až 11 rôznych
konfigurácií kláves môže byť uložené v profiloch.
Pre prepnutie medzi jednotlivými profilmi stlačte klávesu ALT v kombinácii s klávesmi F.
Kombinácia kláves
Funkcia
Štandardný kanál
Voľne
programovateľné
kanály
7
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
2. Zmena konfigurácie tlačidiel
(Táto konfigurácia je možná len pri kanáloch 2-12)
2.1 Držte stlačené tlačidlo „ESC“ po bod 2.4.
2.2 Ťuknite na tlačidlo, kde chcete zmeniť konfiguráciu (mala by sa rozsvietiť LED dióda „P“)
Informácia:
• Všetky funkcie vo všetkých kanáloch sú vždy v továrenskom nastavení nehľadiac na to, koľko ste toho
preprogramovali (pozrite sa na obrázok ilustrujúci továrenské nastavenie).
• Priradenie funkcií funguje na všetky štandardné klávesy (ale nie na makro, multimediálne a F1-F12
alebo ESC) a na štandardné tlačidlá myši (ľavé/pravé/prostredné).
2.3 Stlačte požadované tlačidlo
2.4 Teraz uvoľnite tlačidlo ESC. Požadované tlačidlo je odteraz preprogramované.
III. Nastavenie myši
1. Obrátenie smeru pohybu myši v ose Y:
Kombinácia kláves
Funkcia
Obrátená os Y
ušenie
Zrobrátenia osi Y
2. Prispôsobenie rýchlosti pohybu myši
Čím väčšia je nastavená rýchlosť na klávesnici, tým rýchlejšie dokáže konvertor vyhodnocovať pohyby.
Z dôvodu, že pohyby môžu byť jemne skreslené v závislosti na veľkosti úrovne rýchlosti, odporúčame
najprv zvýšiť rýchlosť myši na maximum predtým, než dôjde k adaptácii na ešte väčšiu rýchlosť.
Kombinácia kláves
Funkcia
Najnižšia rýchlosť
(vysoká presnosť)
Priemerná
rýchlosť
Najvyššia rýchlosť
(Menšia presnosť)
8
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
3. Nastavenie mŕtvej zóny
(pre skúsených hráčov)
Mŕtva zóna reprezentuje najnižšiu možnú rýchlosť, ktorú dokáže hra registrovať. Všetky pohyby myši
pomalšie než je táto rýchlosť sa v hre nijak neprejavia. Ak chcete optimalizovať presnosť myši, môžete
vybrať z nasledujúcich možností:
Kombinácia kláves
Funkcia
Minimálna mŕtva
zóna (vhodné pre
myši s vysokým
rozlíšením)
Priemerná mŕtva
zóna
Maximálna mŕtva
zóna (vhodné pre
myši s malým
rozlíšením)
V továrenskom nastavení je úroveň nastavená na 5.
4. Pridanie pohybu myši
V továrenskom nastavení pohyb myši nahrádza pravý joystick. Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie na ľavý,
postupujte nasledovne:
Kombinácia kláves
Funkcia
Pohyby myši
reprezentujú pravý
joystick na ovládači
(štandardné nastavenie_
Pohyby myši reprezentujú
ľavý joystick
9
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
IV. Ďalšie funkcie
1. Funkcia Turbo Fire
Turbo Fire slúži na simuláciu rýchleho, opakovaného stláčania tlačidiel (napr. na rýchlu streľbu zo zbrane,
alebo k opakovanému skákaniu pri potrebe vyhnúť sa niečomu). Použite nasledujúcu kombináciu tlačidiel
na aktivovanie tejto funkcie
Kombinácia kláves
Funkcia
Aktivovať Turbo Fire
Deaktivovať Turbo
Fire
2. Funkcia Auto Fire
Auto Fire slúži na simuláciu rýchleho, opakovaného stláčania tlačidiel bez toho, aby bolo nutné držať
nejaké stlačené tlačidlo. Hneď ako je auto-fire aktivovaný za použitie kombinácie tlačidiel, rýchle
a opakované stláčania tlačidla na strieľanie budú simulované, pokiaľ nedôjde k deaktivácii.
Kombinácia kláves
Funkcia
Aktivovať Auto Fire
Deaktivovať Auto Fire
3. Funkcia nepretržitej streľby
Funkcia nepretržitej streľby nahrádza opakované stláčanie tlačidla streľby.
Kombinácia kláves
Funkcia
Aktivovať streľbu
Tlačidlo streľby
Opäť stlačiť tlačidlo
streľby
Nepretržitú streľbu
deaktivovať po ďalšie
stlačenie tlačidla
Deaktivovať streľbu
Tlačidlo streľby
10
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
4. Add-On pre kruhové menu
Pri niektorých hrách (napr. Mass Effect, Red Dead, Redemption, Deus ex) funguje ovládanie menu na
konzole pomocou kruhového menu. Ovládanie s klávesnicou a myšou je v tomto prípade obťažnejšie.
Pomocou kruhového menu Add-On je možné automaticky aktivovať simuláciu rotujúcich tlačidiel.
V kruhovom menu musíte podržať stlačené tlačidlo:
Ak ovládate menu ľavým joystickom (závislé od hry):
Kombinácia kláves
Funkcia
Posúva kurzor proti
smeru hodinových
ručičiek v menu
Posúva kurzor v smere
hodinových ručičiek v menu
Ak ovládate menu pravým joystickom (závislé od hry):
Kombinácia kláves
Funkcia
Posúva kurzor proti
smeru hodinových
ručičiek v menu
Posúva kurzor v smere
hodinových ručičiek v
menu
V. Odstránenie problémov
Pri ťažkostiach postupujte nasledovne:
1. Nájdite riešenie na Youtube kanál Hama Gaming.
Navštívte stránky www.youtube.com a vyhľadajte nasledujúce slovné spojenie pre tutoriály k adaptéru:
„Hama Gaming Speedshot Converter“. Tu môžete nájsť detailné inštrukcie k optimalizácii nastavenia
adaptéru rovnako tak užitočné tipy pre použitie nadštandardných funkcií prístroja.
2. Obnovenie továrenského nastavenia
Všetky nastavenia (vrátane priradenia kláves) budú vymazané a profily budú vrátené do pôvodného stavu.
Dôležité!
Vyčkajte minimálne 10 sekúnd po resetovaní, aby došlo k správnemu vymazaniu všetkých dát. Príliš
skoré odpojenie adaptéru môže viesť k zlej funkčnosti.
11
/SK/115477 konvertor pre myš/klávesnicu "Speedshot Ultimate" pre PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
3. Aktualizácia softvéru
3.1 Choď na www.hama.de
3.2 Zadaj obj. č. 115477 do vyhľadávača
3.3 Klikni na položku. Pokiaľ ju nevidíte, vyberte „Downloads“ a potom „Drivers“ pre otvorenie zoznamu
s dostupnými ovládačmi.
3.4 Stiahnite ovládač a nainštalujte ho do svojho Speedshot konverteru nasledujúcim spôsobom
4. Inštalácia ovládača
4.1 Dvojklikom ťuknite na ovládač a nechajte otvorené okno na vašej obrazovke.
4.2 Stlačte a podržte tlačidlo Home uprostred prístroja.
4.3 Pripojte konvertor priamo do USB slotu vášho PC za stáleho držania tlačidla Home.
4.4 Hneď ako okno ovládača indikuje „prístroj“, znamená to, že bol rozpoznaný adaptér. Teraz môžete
pustiť tlačidlo Home.
4.5 Vyberte „UPGRADE“
4.6 Neodpájajte prístroj, pokiaľ nebudete informovaný, že bol ovládač úspešne nainštalovaný.
VI. Technická podpora a kontakty
Informácie pri chybnom zariadení:
Obráťte sa na svojho predajcu alebo na produktové oddelenie firmy Hama.
Support Hotline (Nemecky, anglicky)
Tlf. č. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
VII. Bezpečnostné upozornenia
1. Nepokúšajte sa zariadenie sami opravovať, alebo do neho zasahovať. Opravu prenechajte na odborníka.
2. Nevykonávajte žiadne zmeny na zariadení, týmto môže zaniknúť nárok na záruku.
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok
Recyklácia (životné prostredie)
Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného
domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by
byť preto
odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických
a elektronických
zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.
Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie
cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane
životného
prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie
nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných
miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie.
12
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
/CZ/ Návod k použití
13
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
Tovární nastavení
Tovární nastavení je následující:
Odpovídá levému analogovému tlačítku
Odpovídá směrovým šipkám na klávesnici
Odpovídá levému analogovému tlačítku
Odpovídá směrovým šipkám na klávesnici
14
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
Tovární nastavení
Tovární nastavení je následující:
Odpovídá levému analogovému tlačítku
Odpovídá směrovým šipkám na klávesnici
Odpovídá levému analogovému tlačítku
Odpovídá směrovým šipkám na klávesnici
15
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
/CZ/ Návod k použití
I. Začínáme .........................................................................................................................................17
Myš....................................................................................................................................................... 17
Klávesnice ..................................................................................... ......................................................17
Ovladač ................................................................................................................................................17
II. Všeobecné nastavení................................................................. ....................................................19
Programování tlačítek ........................................................................................................................19
1. Výběr kanálu ...................................................................................................................................19
2. Změna konfigurace kláves ............................................................ ................................................20
III. Nastavení myši .............................................................................. ...............................................20
1. Obrácení směru pohybu myši v ose Y ............................................ ..............................................20
2. Přizpůsobení rychlosti pohybu myši ..............................................................................................20
3. Nastavení mrtvé zóny ......................................................................... ..........................................21
4. Přidání pohybu myši ............................................................................. .........................................21
IV. Další funkce .......................................................................................... .......................................22
1. Funkce Turbo Fire .............................................................................................. ...........................22
2. Funkce Auto Fire ............................................................................................................................22
3. Funkce nepřetržité střelby ............................................................................... ............................22
4. Add-On pro kruhové menu ...........................................................................................................23
V. Odstranění problémů ....................................................................................................................23
1. Na Hama-Gaming Youtube-Chanel hledat řešení ......................................................................23
2. Obnovení továrního nastavení ......................................................................................................23
3. Aktualizace softwaru .....................................................................................................................24
4. Instalace ovladače ..........................................................................................................................24
VI. Technická podpora a kontakty ..................................................................................................24
VII. Bezpečnostní upozornění ..........................................................................................................24
16
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
I. Začínáme
1. Nejprve zkontrolujte, zda vaše příslušenství je vhodné pro konvertor „Speed Ultimate“.
Myš
• s USB připojením
• kabelová
• s vysokým DPI rozlišením
• na seznamu kompatibility Speedshot
• doporučujeme: Hama uRage Illuminated myš (obj. č. 113722)
Klávesnice
• s USB připojením
• kabelová
• bez makro/Hub funkce
• bez funkce myši
• na seznamu kompatibility Speedshot
• doporučujeme: Hama uRage Illuminated klávesnici (obj. č. 113728)
Ovladač
• Xbox360: pro použití je potřebný kabelový Microsoft Xbox360 ovladač. Bezdrátový ovládač s nabíjecím
kitem nefunguje, protože nabíjecí kit nepřenáší žádné data.
• PS4: pro použití je potřebný plně nabitý Sony Dualshock 4 ovladač.
• Xbox One: pro použití je potřebný Microsoft Xbox One ovladač.
2. Připojte myš a klávesnici do předního USB připojení konvertoru. Je jedno, do kterého rozhraní je
připojíte.
Boční rozhraní je pro připojení ovladače.
3. Nyní odpojte jiný ovladač od konzoly. Při bezdrátovém ovladači je třeba, abyste se odhlásili, případně
jej vypnuli.
4. Připojte ovládač (není nutné při PS3)
4.A) Při použití PS4 a Xbox One seberte přibalený mikro USB kabel a připojte jej z boční strany
konvertoru a následně jej připojte k vypnutému ovladači (Sony Dualshock případně Xbox One).
4.B) Při použití Xbox 360 připojte přímo váš kabelový ovladač Microsoft Xbox360 k bočnímu USB
rozhraní konvertoru.
5. Nyní připojte kabel konvertoru k volnému USB rozhraní konzoly (nikdy přes USB Hub)
6. Pro uvedení konvertoru do provozu stiskněte tlačítko Home uprostřed konvertoru. Dbejte přitom na
LED diody hráčů (1-4). Konvertor se připojí k dostupnému kanálu. Pokud chcete hrát jako hráč 1, vypněte
všechny další ovladače a opakujte postup tak, aby svítila LED dioda u hráče 1.
17
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
7. Diody M (pro myš) a K (pro klávesnici) na konvertoru indikují, zda byly periferie rozpoznány správně.
Pokud se diody nerozsvítí, zkuste je opět zapojit do konvertoru, případně pokud je to možné, vyzkoušejte
jinou klávesnici, nebo myš. Pokud problémy přetrvávají, podívejte se na kapitolu VI tohoto návodu k
použití, případně kontaktujte uživatelskou podporu (kontakt naleznete v kapitole VII).
8. Konfigurace
Pokud je myš připravena, dá se optimalizovat rozlišení a rychlost. Na základě různých čipů myši a řídících
možností hry neexistuje optimální nastavení.
Optimální rozlišení a nastavení rychlosti se dá přizpůsobit podle následujících 5 parametrů:
• Rychlost myši v nastaveních hry (viz návod k použití hry).
• Sám nastavit DPI na myši (většina myší má k dispozici DPI přepínač).
• Nastavení rychlosti na "Speedshote:
Přes přímé zadání na "Speedshote" (viz kapitola IV.bod 1), nebo pomocí softwaru, který je v balení (viz
návod k použití softwaru).
• Nastavení mrtvé zóny na Speedshote: přes přímé zadání na Speedshote (viz kapitola IV bod 3), nebo
pomocí softwaru, který je v balení (viz návod k použití softwaru).
• Inverze osy Y pomocí přibaleného softwaru (viz návod k použití softwaru)
Speedshot konvertor nereprodukuje na základě různých hracích možností na konzoli žádné identické
řízení jako na počítači pomocí optimálního nastavení a příslušenství (viz přiložený seznam kompatibility),
ale je preciznější v rychlém zaměřování a cílení jako s ovladačem.
9. Připojení headsetu
Při PS4:
Upozornění
Pokud připojíte headset přímo na ovladač, může stát, že nebude vysílaný žádný další signál.
• Připojte svůj headset (jack 3,5 mm) k Speedshot konvertoru.
Při Xbox One
Upozornění
Z důvodu limitovaného příslušenství k Xbox One může být použit jen malý Microsoft Xbox One Mono
headset jen na Skype!
Použití ingame-Chats není možné.
• Připojte kabelový Microsoft Mono headset k připojenému Microsoft Xbox One ovladači.
• Nainstalujte si App "Skype". Po startu proveďte zkušební hovor, pro otestování headsetu.
18
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
Pro Xbox360
Upozornění
Z důvodu limitovaného příslušenství k Xbox One může být použit jen malý Microsoft Xbox One Mono
headset.
• Připojte kabelový Microsoft Mono headset k připojenému Microsoft Xbox 360 ovladači.
• Krátkým stiskem tlačítka Home na ovladači zvolte Home menu a vyberte "Přátelé".
• Zvolte si svého přítele a zadejte "Poslat zprávu" / "přidat hlasovou zprávu".
• Přijměte zprávu, poslechněte si ji, abyste otestovali funkčnost headsetu.
Při PS3:
Připojte headset pomocí Bluetooth nebo USB ke konzole.
II. Všeobecná nastavení
Programování tlačítek
(pro zkušené hráče):
1. Výběr kanálu
Funkční klávesy F1 - F12 vám umožňují uložit různé profily konfigurace kláves. V továrním nastavení je
automaticky nastaven profil F1. Jedná se o jediný profil, který je přednastavený a nemůže být změněn. K
libovolnému přiřazení kláves vyberte jeden z profilů (F2-F12). Až 11 různých konfigurací kláves může
být uloženo v profilech.
Pro přepnutí mezi jednotlivými profily stlačte klávesu ALT v kombinaci s klávesami F.
Kombinace kláves
Funkce
Standardní kanál
Volně
programovatelné
kanály
19
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
2. Změna konfigurace tlačítek
(Tato konfigurace je možná pouze u kanálů 2-12)
2.1 Držte stisknuté tlačítko "ESC" po bod 2.4.
2.2 Klepněte na tlačítko, kde chcete změnit konfiguraci (měla by se rozsvítit LED dioda "P")
Informace:
• Všechny funkce ve všech kanálech jsou vždy v továrním nastavení nehledě na to, kolik jste toho
přeprogramovali
(podívejte
se
na
obrázek
ilustrující
tovární
nastavení).
• Přiřazení funkcí funguje na všechny standardní klávesy (ale ne na makro, multimediální a F1-F12 nebo
ESC) a na standardní tlačítka myši (levé/pravé/prostřední).
2.3 Stiskněte požadované tlačítko
2.4 Nyní uvolněte tlačítko ESC. Požadované tlačítko je nyní přeprogramovány.
III. Nastavení myši
1. Obrácení směru pohybu myši v ose Y:
Kombinace kláves
Funkce
Obrácená osa Y
Zrušení obrácení osy
Y
2. Přizpůsobení rychlosti pohybu myši
Čím větší je nastavená rychlost na klávesnici, tím rychleji dokáže konvertor vyhodnocovat pohyby. Z
důvodu, že pohyby mohou být jemně zkreslené v závislosti na velikosti úrovně rychlosti, doporučujeme
nejprve zvýšit rychlost myši na maximum předtím, než dojde k adaptaci na ještě větší rychlost.
Kombinace kláves
Funkce
Nejnižší rýchlost (vysoká
přesnost)
Průměrná rychlost
Nejvyšší rychlost
(Menší přesnost)
20
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
3. Nastavení mrtvé zóny
(pro zkušené hráče)
Mrtvá zóna reprezentuje nejvyšší možnou rychlost, kterou dokáže hra registrovat. Všechny pohyby myši
pomaleji než je tato rychlost se ve hře nijak neprojeví. Chcete-li optimalizovat přesnost myši, můžete
vybrat z následujících možností:
Kombinacie kláves
Funkce
Minimální mrtvá
zóna (vhodné pro
myši s vysokým
rozlišením)
Průměrná mrtvá
zóna
Maximální mrtvá zóna
(vhodné pro myši
s malým rozlišením)
V továrním nastavení je úroveň nastavena na 5.
4. Přidání pohybu myši
V továrním nastavení pohyb myši nahrazuje pravý joystick. Pokud chcete změnit nastavení na levý,
postupujte takto:
Kombinace kláves
Funkce
Pohyby myši reprezentuje
pravý joystick na ovladači
(standardní nastavení_
Pohyby myši reprezentuje levý
joystick
21
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
IV. Další funkce
1. Funkce Turbo Fire
Turbo Fire slouží k simulaci rychlého, opakovaného stisku tlačítek (např. na rychlou střelbu ze zbraně,
nebo k opakovanému skákání při potřebě vyhnout se něčemu). Použijte následující kombinace tlačítek na
aktivaci této funkce
Kombinace kláves
Funkce
Aktivovat Turbo
Fire
Tlačítko
střelby
Deaktivovat Turbo
Fire
Tlačítko střelby
2. Funkce Auto Fire
Auto Fire slouží k simulaci rychlého, opakovaného stisku tlačítek, aniž by bylo nutné držet nějaké
stisknuté tlačítko. Jakmile je auto-fire aktivován za použití kombinace tlačítek, rychlé a opakované
stlačování tlačítka na střílení budou simulované, pokud nedojde k deaktivaci.
Kombinace kláves
Funkce
Aktivovat Auto Fire
Tlačítko střelby
Deaktivovat Auto Fire
Tlačítko střelby
3. Funkce nepretržitej streľby
Funkce nepřetržité střelby nahrazuje opakované mačkání tlačítka střelby.
Kombinace kláves
Funkce
Aktivovat střelbu
Tlačítko střelby
Opět stlačit tlačítko
střelby
Nepřetržitou střelbu
deaktivovat po další
stlačení tlačítka
Deaktivovat střelbu
Tlačítko střelby
22
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
4. Addon pro kruhové menu
U některých hrách (např. Mass Effect, Red Dead, Redemption, Deus ex) funguje ovládání menu na
konzoli pomocí kruhového menu. Ovládání s klávesnicí a myší je v tomto případě obtížnější. Pomocí
kruhového menu Add-On lze automaticky aktivovat simulaci rotujících tlačítek. V kruhovém menu musíte
podržet stisknuté tlačítko:
Jak ovládat menu levým joystickem (závislé na hry):
Kombinace kláves
Funkce
Posouvá kurzor proti
směru hodinových ručiček
v menu
Posouvá kurzor ve směru
hodinových ručiček v menu
Jak ovládat menu pravým joystickem (závislé na hry):
Kombinace kláves
Funkce
Posouvá kurzor proti
směru hodinových
ručiček v menu
Posouvá kurzor
vě směru hodinových
ručiček v menu
V. Odstranění problémů
Při potížích postupujte takto:
1. Najděte řešení na Youtube kanál Hama Gaming
Navštivte stránky www.youtube.com a vyhledejte následující slovní spojení pro tutoriály k adaptéru:
"Hama Gaming Speedshot Converter". Zde můžete najít detailní instrukce k optimalizaci nastavení
adaptéru stejně tak užitečné tipy pro použití nadstandardních funkcí přístroje.
2. Obnovení továrního nastavení
Všechna nastavení (včetně přiřazení kláves) budou vymazány a profily budou vráceny do původního
stavu.
Důležité!
Vyčkejte minimálně 10 sekund po resetování, aby došlo ke správnému vymazání všech dat. Příliš časné
odpojení adaptéru může vést ke špatné funkčnosti.
23
/CZ/115477 konvertor pro myš/klávesnici "Speedshot Ultimate" pro PS4/PS3/Xbox One/Xbox360
3. Aktualizace softwaru
3.1 Choď na www.hama.de
3.2 Zadej obj. č. 115477 do vyhledávače
3.3 Klikni na položku. Pokud ji nevidíte, zvolte "Downloads" a pak "Drivers" pro vytvoření seznamu s
dostupnými ovladači.
3.4 Stáhni ovladač a nainstalujte jej do svého Speedshot konvertor následovně.
4. Instalace ovladače
4.1 Dvojklikem klepněte na ovladač a nech otevřené okno na vaší obrazovce.
4.2 Stiskněte a podržte tlačítko Home uprostřed přístroje.
4.3 Připojte konvertor přímo do USB slotu vašeho PC za stálého držení tlačítka Home.
4.4 Jakmile okno ovladače indikuje "přístroj", znamená to, že byl rozpoznán adaptér. Nyní můžete pustit
tlačítko Home.
4.5 Vyberte "UPGRADE"
4.6 Neodpojujte přístroj, pokud nebudete informován, že byl ovladač úspěšně nainstalován.
VI. Technická podpora a kontakty
Informace při chybném zařízení:
Obraťte se na svého prodejce nebo na produktové oddělení firmy Hama.
Support Hotline (Německy, anglicky)
Tlf. č. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
VII. Bezpečnostní upozornění
1. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat, nebo do něj zasahovat. Opravu přenechejte na odborníka.
2. Neprovádějte žádné změny na zařízení, tímto může zaniknout nárok na záruku.
Dovozce: Hama spol. s r. o., Kšírova 150, 623 00 Brno
Recyklace (životní prostředí)
Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného
domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být
proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a
elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na
obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné.
Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně
přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadě o příslušných
sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat
baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.
24

Podobné dokumenty

2013 - 2 - Akupunktura.cz

2013 - 2 - Akupunktura.cz ve  Slovenské republice jsou na  tom kolegové nesrovnatelně lépe než u  nás v  České republice. Bylo by nošením dříví do  lesa stále opakovat, jakého významného postavení dosáhla lékařská akupunktu...

Více