UltraTherm® 1.0* UltraTherm® 0.7* UltraTherm® 1.1

Komentáře

Transkript

UltraTherm® 1.0* UltraTherm® 0.7* UltraTherm® 1.1
UNILUX UltraTherm
®
Jistota zavedenÈ znaËky tradiËnÌho v˝robce oken.
UltraTherm
®
1.1
*
UltraTherm
®
usporí za rok
usporí za rok
829
829
8290
2237
884
884
8840
2386
l topného oleje**
m3 zemního plynu**
kWh el. energie**
kg emisí CO2**
1.0
*
l topného oleje**
m3 zemního plynu**
kWh el. energie**
kg emisí CO2**
UltraTherm
®
0.7
*
usporí za rok
1050
1050
10500
2834
l topného oleje**
m3 zemního plynu**
kWhel. energie**
kg emisí CO2**
Uvnitr: drevo
teplé a útulné
v mnoha druzích
a barvách, hodící se
k nábytku a interiéru
4 stupnová povrchová
úprava
Zvenku hliník
s vypalovanou barvou
v 2182 odstínech
stálobarevný,
Kvalitní izolacní dvojsklo
nikdy se více nenatírá
jedno neviditelné
pokovení
plneno Argonem
Kvalitní izolacní
nechá chlad, vedro,
lupice venku
Kvalitní izolacní
®
trojsklo
trojsklo
dve neviditelná
dve neviditelná
pokovení
pokovení
plneno Argonem
plneno Kryptonem
v obou komorách
v obou komorách
Stabilní dorazové
Stabilní dorazové
tesnení
tesnení
pohledove elegantní
bez nároku na údržbu
pohledove elegantní
bez nároku na údržbu
Vždy cistý meziskelní
Alu-Design: Living Line
prostor
také jako Modern Line
bez nutnosti cištení
(vyobrazení vlevo)
Alu-Design: Modern Line
také Living Line
(vyobrazení ve stredu a vpravo)
Homogener Verbund
aus Holz
und hocha
isolierenden
Werkstoffen,
teilHomogenní materiál
na bázi
dreva
izolacních
látek,
cástecne tvrdší než
weise härter als Holz, unter Einwirkung von 20.000 Volt formgepresst
(Patent angemeldet)
drevo, tvarovaný
pri pusobení 20000 Voltu.
*
Uw-Wert
mit W/m2K.se rozumí Uw v W/m2K
Udanou hodnotou
**
Bezogen auf ein durchschnittliches 2-Familienhaus mit 48 m2 Fensterfläche, isolierverglaste
Fenster
derna
80er
Jahre (Uw
= 2,6 dům
W/m2pro
K) . dvě
Wirkungsgrad
Ölheizung
= 0,75.
Vztaženo
průměrný
rodinný
rodiny s plochou
oken
48 m2, okna
3
Verbrauch:
Liter Heizöl
≈ 1let
m (Uw
Erdgas
≈ 10
kW/h Strom.
s dvojitým 1zasklením,
z 80.
= 2,6
W/m2K).
Účinnost topení na topný olej = 0,75.
Bei
den Werten
handelt
sich um Näherungswerte
nachplynu=
vereinfachten
BerechnungsSpotřeba
přibližně:
1 litrestopného
oleje=1 m3 zemního
10 kW/h
el. energie.
methoden.
UNILUXhodnoty,
AG übernimmt
keine Haftung beivýpočetních
Abweichungen.
Jedná se oDie
přibližné
podle zjednodušených
podmínek.
UINLUX nepřebírá žádné záruky za případné odchylky.
Copyright © UNILUX AG · Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen
vorbehalten.
UNILUX UltraTherm
®
S oknem UNILUX UltraTherm z˘stanou energie a penÌze doma.
®
UltraTherm
®
1.1
*
usporí za rok
829
829
8290
2237
l topného oleje**
3
m zemního plynu**
kWh el. energie**
kg emisí CO2**
UltraTherm
®
1.0
*
usporí za rok
884
884
8840
2386
l topného oleje**
m3 zemního plynu**
kWh el. energie**
kg emisí CO2**
UltraTherm
®
0.7
*
usporí za rok
1050
1050
10500
2834
l topného oleje**
m3 zemního plynu**
kWh el. energie**
kg emisí CO2**
Zvenku hliník s vypalovanou barvou
Uvnitr: drevo
teplé a útulné
v 183 barvách
v mnoha druzích a barvách,
stálobarevný, nikdy se více nenatírá
hodící se k nábytku a interiéru
nechá chlad, vedro, lupice venku
4-stupnová povrchová úprava
Kvalitní
dreva v nábytkárské kvalite
®
izolacní
Kvalitní
trojsklo
izolacní dvojsklo
dve neviditelná pokovení
jedno neviditelné pokovení
plneno Argonem, nebo Kryptonem
plneno Argonem
v obou komorách
Stabilní
dorazové tesnení
Stabilní
dorazové tesnení
pohledove elegantní
bez nároku na údržbu
pohledove elegantní
bez nároku na údržbu
Alu-Design: ModernLine,
také jako LivingLine (jako vpravo)
Alu-Design: LivingLine,
Homogenní materiál na bázi dreva a izolacních látek, cástecne tvrdší než
drevo, tvarovaný pri pusobení 20000 Voltu.
také jako ModernLine (jako vlevo)
UNILUX WARMFENSTER
–
Ĵ
UNILUX Ultra Therm
DAMIT
SIE
IN
ZUKUNFT
NICHT
WEITER
DIE
UMWELT
HEIZEN.
NEVYTÁPĚJTE V BUDOUCNU SVÉ OKOLÍ
Undichte Fenster sind die schlimmsten
Okna,
která
nemají
dobrou
izolaci
jsou
Energieverschwender. Fenster ohne Isoliermístem
velkýchlassen
energetických
verglasung
Wärme ztrát.
fast ungehindert
Okna
bez izolačního
nechávajímit Isolierentweichen.
Auchzasklení
ältere Fenster
teplo
snadno unikat.
Také
oknaJahren) lassen
verglasung
(z.B. aus
denstará
1980er
s izolačním
sklem (např.
z 80. let)
zuviel Heizwärme
durch.
nechávají mnoho tepla unikat.
2
Udanou
rozumí
* hodnotou
Uw-Wertsemit
W/mUw
K. v W/m2K
** Bezogen auf ein durchschnittliches 2-Familienhaus mit 48 m2 Fensterfläche, isolierverglaste Fenster der 80er Jahre (Ug = 2,6 W/m2K) .
Vztaženo na
průměrný rodinný
dům=pro
dvě rodiny s plochou oken 48 m2, okna
Wirkungsgrad
Ölheizung
0,75.
s dvojitým Verbrauch:
zasklením, z 80.
letHeizöl
(Uw =≈2,6
W/m2K).
topení
naBei
topný
= 0,75.
3
1 Liter
1m
ErdgasÚčinnost
≈ 10 kWh
Strom.
denolej
Werten
handelt es sich um Näherungswerte nach vereinfachten
Spotřeba přibližně:
1
litr
topného
oleje=1
m3
zemního
plynu=
10
kW/h
el.
energie.
Berechnungsmethoden. Die UNILUX AG übernimmt keine Haftung bei Abweichungen.
Jedná se o přibližné hodnoty, podle zjednodušených výpočetních podmínek.
Copyright
© UNILUX
AG · Druckbedingte
Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.
UINLUX
nepřebírá
žádné záruky
za případné odchylky.

Podobné dokumenty