stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Komentáře

Transkript

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
1. anonce 1/4
35. celostátní konference
SEKCE ULTRAZVUKOVÉ
DIAGNOSTIKY
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
3.–5. října 2014 Brno
OREA Hotel Voroněž I
Křížkovského 458/47 BRNO | www.voronez.cz
Pořadatel:
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JeP
Prezident:
MUDr. Radovan Vlk
Víceprezident:
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Předsedové vědecké rady: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Ladislav Krofta, cSc.
Organizační výbor:
Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Ivana Marková, Aleš Dlouhý, Jan Nový, Pavel Vlašín,
Aleš Skřivánek
Vědecká rada:
Zdeněk Adamík, David Čutka, Klára Dlouhá, Aleš Dlouhý, Daniela Fischerová,
Veronika Frisová, Filip Frühauf, Marcel Gärtner, Romana Gerychová, Lucie Haaková,
Lubomír Hašlík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Zdenka Jalůvková, Hana Jičínská,
Marian Kacerovský, Barbora Kováčová, Ladislav Krofta, Petr Lošan, Marek Ľubušký,
Zdeněk Malý, Tonko Mardešič, Radim Marek, Ivana Marková, Jaromír Mašata,
David Matura, Ivana Musilová, Jan Nový, Jana Pannová, Ivana Pinkavová, Petr Polák,
Vít Přibyl, David Rumpík, Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová, Michaela Sukupová,
Kamil Švabík, Iva Urbánková, Pavel Vlašín, Radovan Vlk, Jiří Vojtěch, Vít Weinberger,
Michal Zikán, Zdeněk Žižka
1. ANONCE 2/4
FRIDAY 3rd October 2014
Ultrasound course - WORKSHOP
Professor Eduard Gratacós MD
Maternal-Fetal Medicine Department at Hospital Clinic
in Barcelona
Eduard Gratacós is the Head of Maternal-fetal Medicine Department at Hospital Clinic in Barcelona
since 2005 and Professor of Obstetrics and Gynecology. Previously, he was Head of the Fetal Medicine Units of the University Hospital in Leuven, Belgium (1999–2000) and the Hospital Vall d’Hebron
in Barcelona (2001–2004). Member of the Board of Directors and Scientific Chair of the International
Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. Member of Eurofoetus, the pioneering group in fetal
surgery in Europe, he has participated in the design of several fetal treatments currently used, and has an
experience of over 15 years and 1200 interventions in fetal surgery. Scientific reviewer of the European
Commission as well as several national research systems in Europe. Editor-in-chief of Fetal Diagnosis and
Therapy. Director of the Erasmus Mundus European Doctorate in Fetal Medicine /Barcelona, Leuven,
Lund), coordinator of three European Projects, Director of 12 doctoral thesis, he has published over 250
scientific papers in international journals with impact factor.
www.medicinafetalbarcelona.org
UPDATE ON DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF FETAL GROWTH RESTRICTION
14.00–15.30
Identify small fetus
SGA vs. FGR
15.30–16.00
16.00–18.00
Coffee break
Early vs. Late
Parameters for fetal follow-up
Integrated diagnosis and management algorithm
Stage-based management protocol
18.00–18.30
Coffee break
STATE OF THE ART
18.30–19.30
Management of monochorionic twin pregnancy
1. ANONCE 3/4
SOBOTA 4. 10. 2014
REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
ONKOGYNEKOLOGIE
Téma: METODIKA ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ V ONKOGYNEKOLOGII
Metodika vyšetření u zhoubného nádoru děložního hrdla
Metodika vyšetření u zhoubného nádoru děložního těla
Metodika postupu u nálezu ovariální cysty
Metodika vyšetření u zhoubného nádoru ovarií
PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA
Screeningové programy v těhotenství
Imunohematologická vyšetření v těhotenství
Screening nejčastějších morfologických a chromozomálních vad plodu
Aktuální stav organizace prenatální diagnostiky srdečních vad plodu v ČR
Genetická vyšetření v těhotenství
NEDĚLE 5. 10. 2014
UROGYNEKOLOGIE
VARIA
Těhotenství po porodu císařským řezem
Hluboká pánevní endometrióza
Abnormality při ultrazvukovém hodnocení podrobné morfologie plodu
DOPORUČENÉ POSTUPY ČGPS ČLS JEP
Prenatální péče o jednočetné těhotenství
Prenatální péče o vícečetné těhotenství
ÚHRADOVÉ MECHANISMY
Aktuální legislativa organizace zdravotní péče o těhotnou ženu v ČR
1. anonce 4/4
Cena Sekce ultrazvukové diagnostiky
ČGPS ČLS JEP
Vážení,
v průběhu konference bude předána
cena za nejlepší práci s ultrazvukovou tematikou, publikovanou
v roce 2013.
Cena bude udělena ve dvou věkových kategoriích, do 35ti let a nad 35 let.
Vítěz každé věkové kategorie bude oceněn honorářem ve výši 15 000,– Kč.
Přihlášky prosím zasílejte elektronicky na e-mail sekce: [email protected]
Cena bude vítězům předána v rámci konference. Vyhlášení výsledků bude provedeno
rovněž formou společného mailingu.
Na setkání s Vámi v Brně se těší
radovan vlk – prezident konference
marek Ľubušký – předseda sekce ultrazvukové diagnostiky ČGps Čls jep
Všeobecné informace:
• upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat
ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaná přednášející
• přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který je k dispozici
na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz do 15. 8. 2014
• doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm
Společenský večer:
Uskuteční se v sobotu dne 4. 10. 2014 od 20.00–1.00 hod. Občerstvení bude zajištěno formou rautu.
Program večera bude upřesněn později.
Ubytování:
Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky
informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 31. 8. 2014, Vámi požadované ubytování bude
automaticky zrušeno.
Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu:
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
v on-line podobě ji lze vyplnit na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz.
Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa,
je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci.
Vědecký sekretariát:
MUDr. Ivana Marková Ph. D., e-mail: [email protected]
organizační zajištění konference:
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, www.g-agency.eu.
t. +420 724 277 964, +420 720 998 678, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu

Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP Oponenti: výbor Sekce perina...

Více