Dobrý den, jak jsme Vám slíbili, posíláme níže návod, jak, za jakou

Komentáře

Transkript

Dobrý den, jak jsme Vám slíbili, posíláme níže návod, jak, za jakou
Dobrý den,
jak jsme Vám slíbili, posíláme níže návod, jak, za jakou cenu a od kterého výrobce,
můžete nakoupit cukr za cenu vysoutěženou v aukci.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
S pozdravem
ING. JAROSLAV STRNAD, ING ROMAN STRNAD
Týmoví obchodní partneři eCENTRE
Sídlo: Pod Vesníkem 117, 747 92 Háj ve Slezsku, Výstavní 460, 74764 Velká
Polom
Mobil: +420 602 727 356 , +420 721 836 380
E-mail: [email protected], [email protected]
www.eaukce-uspory.com, www.ecentre.cz
eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339
Copyright © 2014, eCENTRE, a.s.
Tato elektronická pošta je zasílána v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů, jako naše nabídka k poskytnutí služeb či jiné obchodní sdělení. Pakliže jste obdrželi tento mail omylem nebo si
nepřejete být touto cestou oslovováni, můžete prosím odpovědět na tento mail a do předmětu mailu zadat označení „NE“.
Prodej cukru nakoupeného prostřednictvím nákupního portálu PEO společnosti
eCENTRE.
 Prodej cukru bude zajištěn prostřednictvím nákupního
portálu http://www.lidesobe.cz/a to v oddělení podnikatelé (fyzické i právnické osoby
s IČO)
 Výběr máte z cukru Krystal HRUBOZRNNÝ ODPRÁŠENÝ, KRYSTAL standart a
KRUPICE standart
 Cukr je rozdělen dle oblasti VČELAŘI ČECHY – VČELAŘI MORAVA a dále dle
DRUHU CUKRU, VÝROBCE a BALENÍ.
 Cena cukru je uvedena S DOPRAVOU NA PŘEDEM URČENÉ MÍSTO. Cena je
uvedena bez DPH.
 Minimální odběr 1 paleta/ 1 závozové místo. Počet balení na paletě je dle druhu a
balení cukru. Cena palety uvedena vţdy u poloţky. Paleta je moţná taktéţ výměnou.
 Výběr a nákup zrealizujete dle dodavatele, kvality a ceny vlastním výběrem na
portálu (vit tabulka na http://www.eaukce-uspory.com/elektronicke-aukce/cukr-provcelare-zahradkare-/ , nebo na http://www.lidesobe.cz/.
 Do nákupního portálu je nutná REGISTRACE s uvedením IČ, názvu organizace,
spojení.
 Registrovat se můţete ihned na této adrese, popřípadě Vám s registrací RÁDI
POMŮŢEME: http://www.lidesobe.cz/registrace/
 Registrace je zpoplatněna ČÁSTKOU 1990 Kč /1rok. Nákupní portál je moţno
vyuţívat s kompletním sortimentem zboţí, který se neustále rozšiřuje. Na dobu 14 dnů se
můţete zaregistrovat zkušebně bez poplatku.

Registrace ţádá i vyplnění doplňující informace:
Číslo garanta
Jméno garanta
: 1273 nebo 1274
: Strnad
 Z organizačních důvodů Vás ţádáme, ať jsou objednávky co nejvíce sdruţovány
v rámci ZO, Okresní organizace, pracovní skupina, včelí farma apod. V objednávce vţdy
uvádějte spojení na 2 osoby, se kterými je moţné se dohodnout na bliţší specifikaci
objednávky ze strany dodavatele – datum, čas, platba (zda hotově, nebo proforma
faktura) apod.
 Do poznámky při objednávce uvádějte důleţité informace. Např. paleta výměnou,
prosím, volejte 1hod před dojezdem řidiče, popřípadě kontakty na osobu, které bude
zboţí přebírat. Moţno doplnit, ţe dodávka cukru můţe přijet na kamionu, či jen např. na
dodávce (moţnost otočení nákladního vozidla apod.)
Příklad poznámky:
Včelaři Pustá Polom, p. Kahánek tel. Xxx, p. Vondráček tel. Xxx (pro jistotu 2 telefonní
čísla)
Doručovací adresa: ZD Pustá Polom – rampa, příjezd do areálu zadní branou. Možno dojezd
kamionem, je zde točna. Máme možnost vysokozdvižného vozíku i rampy.
Palety neúčtovat – máme výměnou. Prosíme o oznámení termínu dodávky a přibližné doby
vykládky. Požadavek: volejte hodinu před dojezdem na pana Kahánka.
Upozornění:
Dle naší dohody sdruţujeme včelaře ze stejného okresu na jedno závozové místo s rampou,
nebo s moţností vysokozdviţného vozíku.
Čas a den závozu Vám oznámí dodavatel.
Po dohodě s dodavatelem je moţný osobní odběr (cena stejná).
Prosíme o sdružení objednávek na 1 závozové místo minimálně 5t (sdruženo více včelařů), z hlediska
efektivity a časovosti závozů - optimum 3 vykládky na jedné trase.
Bliţší informace: http://www.eaukce-uspory.com/elektronicke-aukce/cukr-pro-vcelarezahradkare-/
Nejnižší cena v dané komoditě
VČELAŘI ČECHY
Název poloţky PEO - S UVEDENÍM VÝROBCE CUKRU
VČELAŘI Čechy - Cukr krupice 15kg
Cena vč. dopravy bez
DPH
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krupice 50kg
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krupice 50kg
15,05
Výrobce: Moravskoslezské cukrovary a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krystal 15kg
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krystal 50kg
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krystal 50kg
14,90
Výrobce: Moravskoslezské cukrovary a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krystal VČELAŘSKÝ - HRUBOZRNNÝ
ODPRÁŠENÝ 50kg Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Čechy - Cukr krystal VČELAŘSKÝ - HRUBOZRNNÝ
ODPRÁŠENÝ 50kg Výrobce: Moravskoslezské cukrovary a.s.
20,05
18,90
VČELAŘI MORAVA
Název poloţky PEO - S UVEDENÍM VÝROBCE CUKRU
VČELAŘI Morava - Cukr krupice 15kg
Cena vč. dopravy bez
DPH
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krupice 50kg
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krupice 50kg
15,05
Výrobce: Moravskoslezské cukrovary a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krupice 50kg
15,05
Výrobce: Tereos TTD, a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krystal 15kg
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krystal 50kg
16,45
Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krystal 50kg
16,00
Výrobce: Litovelská cukrovarna, a. s.
VČELAŘI Morava - Cukr krystal 50kg
14,90
Výrobce: Moravskoslezské cukrovary a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krystal 50kg
15,05
Výrobce: ZUT Polsko
VČELAŘI Morava - Cukr krystal VČELAŘSKÝ - HRUBOZRNNÝ
ODPRÁŠENÝ 50kg Výrobce: Cukrovar Vrbátky a.s.
VČELAŘI Morava - Cukr krystal VČELAŘSKÝ - HRUBOZRNNÝ
ODPRÁŠENÝ 50kg Výrobce: Moravskoslezské cukrovary a.s.
20,05
18,90

Podobné dokumenty

Dopravní spojení

Dopravní spojení Dopravní spojení (Olomouc, Jiřího z Poděbrad 936/13): Obecný popis: Učebny se nacházejí v nové budově Slovanského gymnázia, které se nachází na ulici Jiřího z Poděbrad 936/13 v centru města nedalek...

Více

Komentáře k úkolům 3. sady – Srážky: Úkol č. 1: Kyselé deště (Terka

Komentáře k úkolům 3. sady – Srážky: Úkol č. 1: Kyselé deště (Terka Všem děkuji za pěkné a některé opravdu dobře propracované nápady. Určitě jste při přemýšlení nad jednotlivými opatřeními přišli na to, že přestože tato problematika není jednoduchá, není neřešiteln...

Více

Případová studie Maziva, oleje a petrolej

Případová studie Maziva, oleje a petrolej systém eeebid.com Inc. Celý aukční proces byl nastaven a organizován firmou eeebid.com Inc., kupující obdržel po skončení aukce zprávu o průběhu e-aukce pro potřeby vedení firmy a ISO.

Více