Celá pozvánka

Komentáře

Transkript

Celá pozvánka
Vítězné nám. 2 160 00 Praha 6
tel.: 222 958 203–4 tel/fax: 271 741 364
mobil: 731 440 070 e-mail: [email protected]
I
I
I
POZVÁNKA S PŘEDBĚŽNÝM PROGRAMEM
ČÍNA - PEKING, ŠANGHAJ, ZHOUZHUANG, SUZHOU
16. - 25. 10. 2015
Cesta České manažerské asociace
PROGRAM
1. den I 16.10.
Odlet z Prahy v 10:50
2. den I 17.10.
Peking: přílet pravděpodobně ráno (6:55); transfer do hotelu; procházka po náměstí Tian'anmen
(Tchien-an-men) – největší náměstí na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města ,
nejrozsáhlejšího palácového komplexu na světě; výstup na tzv. Uhelný vršek s panoramatickým
výhledem na Zakázané město; procházka tzv. hutongy (chu-tchungy) – starými uličkami
hlavního města; večer ve vybrané restauraci místní specialita – pekingská kachna.
Dong Fang Hotel http://www.dongfanghotelbeijing.cn/
3. den I 18.10.
Peking: celodenní výlet (jedna cesta cca 1 a ½ h) na Dlouhou zeď , jednu z největších staveb
lidstva, výjezd nahoru lanovkou (pro cestu dolů více možností – jiná lanovka, stejná lanovka,
tobogán); procházka po Zdi; nedaleko Zdi prohlídka dílny na výrobu tradiční čínské cloisonné
– tzv. buňkový email napodobující keramiku; večeře a večerní obchodní třída Wangfujing (Wangfu-ťing) s možností ochutnávek exotických specialit.
4. den I 19.10.
Peking: dopoledne prohlídka chrámu Nebes , místa, kam se chodívali „synové nebes“ modlit
za dobrou úrodu; procházka parkem se zpívajícími a cvičícími Číňany; odpoledne odborný
program (setkání s velvyslancem); večeře.
5. den I 20.10.
Peking: prohlídka areálu Letního paláce , letního sídla čínských císařů na břehu jezera
Kunming v podhůří Západních hor; krátká projížďka po jezeře; prohlídka nesčetných zákoutí a
pavilonů v čele se slavnou Mramorovou lodí; cestou do Letního paláce zastávka u olympijských
sportovišť – Ptačí hnízdo, Vodní kostka (jen z venku) a pekingské Zoo s unikátní pandou
velkou; večeře.
6. den I 21.10.
Peking – Šanghaj: ráno transfer na nádraží a přejezd expresním vlakem (280 km/h) na sezení do
Šanghaje (cca 5 a ½ h); transfer do hotelu a ubytování; prohlídka "města 3. tisíciletí" –
nejmodernější čtvrti, vyhlídka ze 492 m vysoké věže SWFC; projížďka nejrychlejším
(magnetickým) vlakem na světě (431 km/h); večeře a večerní město a procházka po obchodní
třídě Nanking.
Charms Hotel http://www.charmshotel.cn/
-1-
7. den I 22.10.
Šanghaj: buddhistický klášter Jadeitového Buddhy; mizející staré čínské město okolo tradiční
zahrady Yuyuan (Jü-jüan), možnost nákupu suvenýrů; chrám Městského boha, patrona města;
odpoledne odborný program (exkurze do továrny Škoda auto Čína); večeře.
8. den I 23.10.
Téměř celodenní výlet autobusem (cesta cca 1 a ½ až 2 h dle dopravy) do kanály protkaného
„vodního“ městečka Zhouzhuang (Čou-čuang) – projížďka v čínské "gondole" po kanálech,
procházka městečkem a starými domy bohatých čínských obchodníků, prohlídka na vodě
položeného buddhistického kláštera Dokonalého štěstí; odpoledne návrat zpět do Šanghaje,
večeře nebo pozdní oběd; po návratu procházka po nábřeží Bund – centrum života smetánky 20.
a 30. let 20. stol.
9. den I 24.10.
Suzhou (Su-čou): ráno přejezd expresním vlakem (cca 35-40 min.) do Suzhou (starobylé město
při Velkém císařském kanálu) – procházka nádhernými čínskými zahradami (posezení v
nejmalebnější zahradě Mistra rybářských sítí, prohlídka nevětší zahrady Pokorného služebníka,
netypická Lví zahrada), exkurze do továrničky na zpracování hedvábí s možností nákupů
místních výrobků; večer návrat vlakem do Šanghaje; večeře a volno na poslední nákupy či
procházky po městě.
10. den I 25.10.
Šanghaj – Praha: brzy ráno (odjezd nejpozději v 7:00) transfer na letiště a v 10:05 odlet do ČR;
přílet domů v 18:45.
CENA PRACOVNÍ CESTY ČMA:
a) pro členy ČMA
b) pro nečleny ČMA
+ Čínské vízum
+ Jednolůžkový pokoj (příplatek)
Pojištění léčebných výloh (Uniqa)
Pojištění stornopoplatků
54.000 Kč
56.000 Kč
1.200 Kč
6.480 Kč
42 Kč/den
cca 1300 Kč
V ceně zájezdu je zahrnuto: Český, čínsky hovoříc,í průvodce; veškerá doprava spojená s programem; ubytování; částečně stravování; vstupy do památek a přírodních lokalit; lanovky; informační materiály CK China Tours; zákonné pojištění CK.
Doprava:
1x denní vlak na sezení Peking–Šanghaj 2. třída; pronajatý autobus na transfery a výlety po městech a okolí, lanovka na Dlouhou zeď (jen nahoru, pro cestu dolů více možností), projížďka loďkou
v Zhouzhuangu, vlak Maglev v Šanghaji.
Ubytování:
8 x dvoulůžkové pokoje standardu ***+ vždy na atraktivním místě či v centru města.
Stravování:
8x snídaně v hotelech (poslední snídaně formou balíčku na cestu); 8 x večeře včetně speciální večeře na uvítanou – pekingská kachna.
Letenky:
Finnair
-2-
V základní ceně zájezdu není zahrnuto:
Obědy a veškeré nápoje (vyjma zeleného zeleného čaje, který je servírován při večeřích); pojištění
léčebných výloh a stornopoplatků (cena zvlášť), čínské vízum (cena zvlášť).
=> Vedoucí zakázky za China Tours: Mgr. Jan Pospíšil, ( [email protected] )
=> Vedoucí pracovní cesty za ČMA: Ing. Ivo Gajdoš, ( [email protected] )
Několik fotografií z míst, která navštívíte:
-3-
-4-

Podobné dokumenty