Celostátní soutěž debrujárských klubů

Komentáře

Transkript

Celostátní soutěž debrujárských klubů
SCIENCE CUP – 3rd year – „KVARK 2014“
st
1
ASSIGNMENT
round (January) – COMPETITION CATEGORY 3 – JUNIOR
1. Creativity
Choose a shout of encouragement (motto) and create a coloured flag of your team.
2. Theory and investigation
Describe briefly common kinds of telescope and their history. You can also find out pictures of some unusual old
produce of telescopes.
3. Practice and project - Telescope
If you do not mind your telescope will show upside down, you can create it very easily. You need only
two suitable lenses. Front lens (objective) should be bigger and thinner (magnify less). A lens from old
glasses (about 4 dioptres) is probably the most affordable. Back lens (eyepiece) can be smaller but
“plumper” (magnify more). You can use magnifying glass, you are able to buy it at marketplace at
affordable price.
Fit the lenses to two rolls; you should be able to telescope rolls into each other to focus. First of all you
have to find out a length of rolls. So find out the distance between the lenses. It is easy. Put the smaller
lens before your eye, move away the bigger one before it till you will see a distant object clearly. Distance
between lenses is approximately length of your telescope.
Pokud vám nebude vadit, že váš dalekohled bude ukazovat „vzhůru nohama“ vyrobíte si ho velmi snadno.
Potřebujete je dvě vhodné čočky. Přední čočka (objektiv) by měla být větší a tenčí (málo zvětšující).
Nejdostupnější asi bude čočka ze starých brýlí o 4 dioptriích. Zadní čočka (okulár) stačí menší, ale
naopak baculatější (hodně zvětšující). Cena lupy, která tyto podmínky splňuje, je na tržištích za rozumnou
cenu.
Čočky upevněte do dvou trubic, které se do sebe dají těsně zasouvat tak, aby se dal dalekohled zaostřovat.
Nejdříve ale musíte zjistit potřebnou délku trubic, tady jak daleko musí asi být čočky od sebe. Je to
snadné. Tu menší čočku si dejte oku, tu větší před ní vzdalujte, až budete vidět vzdálený předmět ostře.
Vzdálenost čoček bude zhruba délka vašeho dalekohledu.
We put the objective lens at the end of the thicker and the gibbous lens at the end of the narrower part.
The lenses have to be in one line (axis) opposite each other.
1
If you do not mind a bigger telescope you can magnify more. Just use a thinner lens (2-3 dioptres) as an
objective.
You can watch every distant object, but be careful! Do not watch the Sun! You could hurt your sight. We
call this type of telescope Keplerian astronomic telescope.
If you do not want to see the world upside down, you have to replace the back lens (eyepiece) by a
diverging lens. This lens is thinner in the middle and thicker at the ends. The lens should have from
(minus) -10 to -15 dioptres at least; you can get it at optician. The telescope will be shorter and
magnifying of the telescope smaller. We call this type of telescope Galileo’s telescope.
.
_____________________________________________________________________________________
Assignment consultant Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc.
[email protected]
___________________________________________________________________________________________
Write down and take photos of your problem solution, findings of your investigation or information
relating to problem solution in every section.
Send your solutions to the staff at the very latest closing date of the round (last day of given month
in 12 p.m.; this is the last opportunity to read date).
The web form to read data will include obligatory data and will accept ONLY PDF FORMAT.
Form of your documentation is only up to you and abilities and creativity of your team.
SAMPLE EXAPMLE of a solution is published at: www.poharvedy.cz
2

Podobné dokumenty